Vanliga frågor om Progress GB Frequently asked questions about Progress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor om Progress GB Frequently asked questions about Progress"

Transkript

1 SE Vanliga frågor om Progress GB Frequently asked questions about Progress

2 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM PROGRESS Hur förhindrar jag att brukaren går in i inställningar och ändrar? Jag tog bort funktionen "Gå till inställningar" på startsidan av misstag. Hur gör jag för att lägga tillbaka symbolen? Det går inte att spela in en IR-kod. Hur gör jag för att lyckas? Progress hänger sig när jag lär in IR-koder Hur tar jag bort ljudet på larmknappen? Hur tar jag bort ljudet på larm när jag håller ner extern manöverknapp? Hur kan jag byta ljudet på larm när jag håller ner manöverkontakt? Det går inte att väcka upp bildskärmen med de 4 knapparna. Det har fungerat förut! Progress har laddats ur helt och hållet och det hjälper inte hur mycket jag än laddar När jag ändrar sidnamnet så ändras inte texten på knappen Hur lägger jag in ett annat språk i Progress? Hur gör jag för att lägga in en ny version av Programmet? Hur gör jag för att kopiera Backup-filen från Progress till en dator Hur kan jag göra en backup till ett tomt minneskort? GB FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT PROGRESS How can I prevent the user to enter settings and make changes? I removed the function "Go to settings" on the start page by mistake. How do I do to reinstall the symbol? It is not possible to record an IR code. How do I do to succeed? Progress gets locked when I teach IR-codes How do I remove the sound on the alarm button? How do I remove the sound on the alarm when an external control switch is held pressed? How do I change the sound on the alarm when a control switch is held pressed? It is not possible to wake up the screen by the 4 buttons. It has worked earlier! The batteries in Progress have run down completely and it is not possible to charge again When I change the page name, the text on the button does not change How do I add another language to Progress? How do I do to add a new version of the Program? How do I do to copy the Bac-kup file from Progress to a PC? How do I make a back-up to an empty memory card? (20)

3 1 SE Vanliga frågor om Progress 1.1 Hur förhindrar jag att brukaren går in i inställningar och ändrar? Ta bort funktionen "Gå till inställningar" på startsidan genom att gå in i inställningar och "Rensa knapp". För att nu kunna komma till inställningar måste man trycka på resetknappen för ipaq, se figur. För att rensa knapp följ sökväg: Inställningar Sidor/knappar Välj sida Välj sida där knappen finns som skall rensas Välj denna sida Redigera knapp Välj knapp som skall rensas Rensa knapp Rensa knapp 1.2 Jag tog bort funktionen "Gå till inställningar" på startsidan av misstag. Hur gör jag för att lägga tillbaka symbolen? För att nu kunna komma till inställningar måste man trycka på resetknappen för ipaq, se figur. Gå sedan till inställningar och lägg in funktionen "Gå till inställningar". För att lägga in "Gå till inställningar" följ sökväg: Inställningar Sidor/knappar Välj sida Välj sida där funktionen skall ligga Välj denna sida Redigera knapp Välj knapp där funktionen skall ligga Funktion Systemfunktion "Gå till inställningar" 3(20)

4 1.3 Det går inte att spela in en IR-kod. Hur gör jag för att lyckas? Kontrollera att avståndet är den rätta mellan Gewa Progress och fjärrkontrollen som skall spelas in ifrån. Se manual hur man ställer in rätt avstånd. Sändarna skall vara riktade mot varandra vid inspelning, front mot front. Kontrollera att batterierna i båda sändarna är fulladdade. Var inte i starkt solljus vid inspelning. Det finns två olika inspelningsmetoder, pröva båda. Se manual! Om ovanstående punkter inte hjälper, kontakta Gewa AB och meddela vilket fabrikat, typbeteckning och typ av apparat som inte går att spela in. 1.4 Progress hänger sig när jag lär in IR-koder. Det är viktigt att batteriet i Progress är bra laddat annars kan den hänga sig. 1.5 Hur tar jag bort ljudet på larmknappen? Om man inte tycker om ljudet på larmknappen så går det att ta bort ljudet enligt sökvägen. Det går också att spela in nytt ljud, se manual. För att få tillbaka originalljudet är det bara att lägga in larmfunktionen igen, se manual. För att ta bort ljud följ sökväg: Inställningar Sidor/knappar Välj sida Välj sida som ljudet skall tas bort ifrån. Välj denna sida Redigera knapp Välj knapp som ljudet skall tas bort ifrån. Funktion Ljud Ta bort ljud 4(20)

5 1.6 Hur tar jag bort ljudet på larm när jag håller ner extern manöverknapp? Börja med att göra en backup på alla inställningar. Obs! Om inte detta görs först kan information gå förlorad. Se manual hur detta görs! För att ta bort ljud måste man ta bort en ljudfil som ligger i Windows CE. Obs! Om man skall skapa en ny larmknapp kommer den nya larmknappen inte att få något ljud. 1. Tryck på resetknappen längst bak på ipaq, se figur. 2. Tryck på Avsluta. 3. Gå in i filhanteraren. Följ sökvägen: My device\gewa\system\sounds och ta bort filen alarm.wav. Om man vill spara filen för att senare kunna lägga tillbaka den kan man döpa om filen till _alarm.wav. 4. Tryck på resetknappen längst bak på ipaq, se figur. Progress startar nu om. 1.7 Hur kan jag byta ljudet på larm när jag håller ner manöverkontakt? Ljudet måste vara en wav-fil. En wav-fil kan man spela in på sin PC, hitta på sin PC eller hitta på Internet. Storleken på filen bör inte överstiga 100kB och den måste döpas till alarm.wav. Obs! Om man skall skapa en ny larmknapp kommer den nya larmknappen att få det nya ljudet. De gamla kommer att ha kvar det gamla ljudet. Börja med att göra en backup på alla inställningar. Obs! Om inte detta görs först kan information gå förlorad. Se manual hur detta görs! För att ändra larmljud måste man byta ut en ljudfil som ligger i Windows CE. 1. Tryck på resetknappen längst bak på ipaq, se figur. 2. Tryck på Avsluta. 3. Gå in i filhanteraren. Följ sökvägen: My device\gewa\system\sounds och ersätt filen alarm.wav med den nya filen. Om man vill spara den gamla filen för att senare kunna lägga tillbaka den kan man döpa om filen till _alarm.wav. 4. Tryck på resetknappen längst bak på ipaq, enligt figur. Progress startar nu om. 5(20)

6 1.8 Det går inte att väcka upp bildskärmen med de 4 knapparna. Det har fungerat förut! Börja med att göra en backup på alla inställningar. OBS! Om inte detta görs först går information förlorad. Se manual hur detta görs! OBS! Egna bilder och exporterade sidor som används finns sparad i backup-filen men vill man använda dem på nytt och lägga in för en användare så kommer de inte att finnas kvar. Tryck in de två nedersta knapparna på ipaq och resetknappen (ipaq) samtidigt och håll nedtryckt i ca 15 sek, enligt figur. Skärmen blir nu svart. Tryck därefter en gång till på reset (ipaq). Progress startar nu om från början. 1.9 Progress har laddats ur helt och hållet och det hjälper inte hur mycket jag än laddar 1. Ta bort handdatorn ur Progress Module enligt figur. 2. Plocka ur batteriet ur handdatorn enligt figur och låt batteriet ligga ca en timme. 3. Sätt i batteriet igen i handdatorn och sätt sedan tillbaka handdatorn i Progress Module. 4. Anslut laddaren till Progress. 5. Tryck in de två nedersta knapparna på ipaq och resetknappen (ipaq) samtidigt och håll nedtryckt i ca 15 sek, se figur. Skärmen blir nu svart. Tryck därefter en gång till på reset (ipaq). Progress startar nu om från början. 6. Ladda nu tills batteriet är fullt. 6(20)

7 1.10 När jag ändrar sidnamnet så ändras inte texten på knappen. Det är bara namnet i biblioteket som ändras, ej namnet på knappen. För att ändra texten på knappen, se avsnitt Skriva in text på knapp i manualen Hur lägger jag in ett annat språk i Progress? Om språket finns översatt så kan filen fås från Gewa. Kontakta Gewa! Gör enligt följande för att lägga in filen i Progress: 1. Gör en säkerhetskopiering för att spara inställningar, se avsnitt i manual Säkerhetskopiering. 2. Ta bort handdatorn från Progress. 3. Installera ActiveSync som finns på medföljande CD. Se instruktion "Komma igång" från HP. 4. Anslut medföljande dockningsstation till USB eller serie-porten på persondatorn. 5. Sätt i handdatorn i dockningsstationen. Det kommer nu upp en installationshjälp som heter "New partnership". Välj "Guest partnership" här och klicka sedan på "Next". 6. Kopiera XML-filen för språket i persondatorn från det ställe där den sparades och klistra in den i handdatorn. Filen läggs i mappen "Languages". Sökväg: Mobile Device/My Pocket PC/Gewa/System/Languages. 7. Ta ur handdatorn ur dockningsstationen och sätt tillbaka den i Progress Module. 8. Gå till Inställningar och ändra språk. 9. Gör en ny säkerhetskopiering för att spara språket. 7(20)

8 1.12 Hur gör jag för att lägga in en ny version av Programmet? Gör enligt följande för att lägga in i en ny version i Progress: 1. Gör en säkerhetskopiering för att spara inställningar, se avsnitt i manual Säkerhetskopiering. 2. Ta bort handdatorn från Progress. Gör reset på handdatorn. Programmet startar nu om och går till windowsmiljö. 3. Installera ActiveSync som finns på medföljande CD. Se instruktion "Komma igång" från HP. 4. Anslut medföljande dockningsstation till USB eller serie-porten på persondatorn. 5. Sätt i handdatorn i dockningsstationen. Det kommer nu upp en installationshjälp som heter "New partnership". Välj "Guest partnership" här och klicka sedan på "Next" 6. Klicka på installationsfilen som du fått via eller tagit hem via Gewas webbsida. 7. Följ anvisningarna i installationsprogrammet. Svara "Ja" på frågorna om "reinstall/upgrade" och installation på "default application install directory". Nu förs det över information om installationen till handdatorn. 8. Efter överföringen kommer en dialogruta upp på handdatorn. Där skall man svara "OK" på frågan om "Re-install?". Efter det skall man svara "Yes To All" på frågan om "replace existing file?". Installationsfilerna förs nu över till minneskortet på handdatorn. 9. Ta ur handdatorn ur dockningsstationen och sätt tillbaka den i Progress Module. 10. Ta ur minneskortet och sätt i det igen. Uppdateringen startar nu. En dialogruta kommer nu upp på handdatorn. Där skall man svara "OK" på frågan om "Re-install?" Efter det skall man svara Yes To All" på frågan om "replace existing file?" Progress gör automatiskt en omstart efter installationen. 11. Verifiera uppdateringen genom att titta på versionsnumret som står högst upp på den sida man kommer till efter omstarten eller gå till "Inställningar/System/Version" ("Progress X.X.X"). 8(20)

9 1.13 Hur gör jag för att kopiera Backup-filen från Progress till en dator Det finns två sätt att kopiera filen. Alternativ 1 är att ansluta handdatorn som sitter i Progress till en persondator. Alternativ 2 är att via ett minneskort kopiera filen till Progress. Alternativ 1: 1. Gör en backup så att senaste inställningar är sparade på minneskortet. Låt minneskortet sitta kvar i handdatorn. 2. Ta bort handdatorn från Progress. 3. Installera ActiveSync som finns på medföljande CD. Se instruktion "Komma igång" från HP. 4. Anslut medföljande dockningsstation till USB eller serie-porten på persondatorn. Anslut samtidigt strömförsörjningen till dockningsstationen. 5. Sätt i handdatorn i dockningsstationen. Det kommer nu upp en installationshjälp som heter "New partnership". Välj "Guest partnership" här och klicka sedan på "Next" 6. Gå till utforskaren på persondatorn och kopiera filen Progress.xml. Sökväg: Mobile Device\My Pocket PC\Storage card\gewa\progress\backup\ 7. Ta ur handdatorn ur dockningsstationen och sätt tillbaka den i Progress Module. OBS! För att backup-filen skall fungera i Progress måste den heta Progress.xml. Alternativ 2: I alternativ 2 måste man ha en minneskortläsare. Minneskortläsare medföljer ej utan måste införskaffas separat. Läsaren måste klara SD-kort (Secure digital card). 1. Plocka ur minneskortet som sitter i Progress. 2. Sätt in minneskortet i minneskortläsaren som måste vara ansluten till persondatorn. 3. Gå till utforskaren på persondatorn och kopiera filen Progress.xml. Sökväg: Flyttbar disk:\gewa\progress\backup\ 4. Ta ur minneskortet och sätt tillbaka det i facket på Progress. OBS! För att backup-filen skall fungera i Progress måste den heta Progress.xml. 9(20)

10 1.14 Hur kan jag göra en backup till ett tomt minneskort? Anta att du har gjort backup till ett minneskort som medföljer till Progress. Du vill nu göra ytterligare en backup till ett tomt minneskort. Detta går inte att göra direkt utan att det tomma minneskortet förbereds. Rätt mappstruktur måste finnas på kortet. 1. Sätt i kortet i en minneskortläsare och skapa mapparna Gewa\Progress\Backup på minneskortet. 2. Sätt i minneskortet i Progress och gå till inställningar och gör en backup. Nu finns det en backupfil i mappen backup (Progress.XML). Ett annat sätt är att gå in i Win CE i Progress och skapa mapparna. Gör enligt följande: 1. Nollställ Progress (Reset ipaq). 2. Gå till inställningar och tryck på knappen Exit. Man kommer nu ut i Windows CE. 3. Sätt i det tomma minneskortet i Progress. 4. Gå till My Device\Storage card. 5. Lägg in mappstrukturen, Gewa\Progress\Backup. 6. Ta ut minneskortet och sätt i det ursprungliga minneskortet. Progress startar nu om. 7. Byt till minneskortet som du har lagt mappstrukturen på. 8. Gå till inställningar och gör en backup. Nu finns det en backupfil i mappen backup (Progress.XML). 10(20)

11 2 GB Frequently asked questions about Progress 2.1 How can I prevent the user to enter settings and make changes? Remove the function "Go to settings" on the start page by entering settings and "Clear button". To reach settings the reset button for ipaq must be pressed, see figure. Clear a button by the following procedure: Settings Pages/buttons Select page Select the page on which the button to be cleared is located Select this page Edit button Select the button that is to be cleared Clear button Clear button 2.2 I removed the function "Go to settings" on the start page by mistake. How do I do to reinstall the symbol? To reach settings the reset button for ipaq must be pressed, see figure. Then go to settings and add the function "Go to settings". Add "Go to settings" procedure: by the following Settings Pages/buttons Select page Select the page on which the function is to be placed Select this page Edit button Select the button on which the function is to be placed Function System function "Go to settings" 11(20)

12 2.3 It is not possible to record an IR code. How do I do to succeed? Check that the distance is correct between Gewa Progress and the remote control unit from which you are to record. See the manual how to determine the correct distance. The transmitters should be directed towards each other, front to front. Check that the batteries in both transmitters are fully charged. Do not record in intense sunlight. There are two different methods of recording, try both. See manual! If the actions above do not solve the problem, please contact Gewa AB with information about manufacturer, type and designation of the device from which it is not possible to record. 2.4 Progress gets locked when I teach IR-codes. It is important that the battery in Progress is fully charged or it might get locked. 2.5 How do I remove the sound on the alarm button? If you do not like the sound on the alarm button it is possible to remove the sound by following the procedure. It is also possible to record a new sound, see manual. To reinstall the original sound you just add the alarm function again, see manual. Remove the sound by the following procedure: Settings Pages/buttons Select page Select the page from which the sound is to be removed Select this page Edit button Select the button from which the sound is to be removed Function Sound Remove sound 12(20)

13 2.6 How do I remove the sound on the alarm when an external control switch is held pressed? Start by making a back-up of all settings. Note! If this is not done first of all you may lose information. See manual how to proceed! To remove sound a sound file in Windows CE must be removed. Note! If a new alarm button shall be created, the new alarm button will not get any sound. 1. Press the reset button at the back of ipaq, see figure. 2. Press Exit. 3. Go to the file manager. Follow the path: My device\gewa\system\sounds and remove the file alarm.wav. If you want to save the file to be able to reinstall it later on, the file can be renamed to _alarm.wav. 4. Press the reset button at the back of ipaq, see figure. Progress now restarts. 2.7 How do I change the sound on the alarm when a control switch is held pressed? The sound must be a wav-file. A wav-file can be recorded on the PC, found on the PC or found on Internet. The size of the file should not exceed 100kB and it must be called alarm.wav. Note! If a new alarm button shall be created the new alarm button will get the new sound. The old one will keep the old sound. Start by making a back-up of all settings. Note! If this is not done first of all you may lose information. See manual how to proceed! To change the alarm sound a sound file in Windows CE must be exchanged. 1. Press the reset button at the back of the ipaq, see figure. 2. Press Exit. 3. Go to the file manager. Follow the path: My device\gewa\system\sounds and replace the file alarm.wav with the new file. If you want to save the old file to be able to reinstall it later on the file can be renamed to _alarm.wav. 4. Press the reset button at the back of ipaq, according to figure. Progress now restarts. 13(20)

14 2.8 It is not possible to wake up the screen by the 4 buttons. It has worked earlier! Start by making a back-up of all settings. Note! If this is not done first of all, you may lose information. See manual how to proceed! Note! Own images and exported pages that are used are saved in the back-up file but if you want to use them again and paste them in for one user they will no longer be available. Press the two lower buttons on ipaq and the reset button (ipaq) at the same time and hold pressed for approx. 15 sec., according to figure. The screen now turns black. Click once more on reset (ipaq). Progress now restarts. 2.9 The batteries in Progress have run down completely and it is not possible to charge again 1. Remove the Pocket-PC from Progress Module according to figure. 2. Remove the battery from the Pocket-PC according to figure and let the battery rest for approx. one hour. 3. Mount the battery into the Pocket-PC again and then insert the Pocket-PC into the Progress Module. 4. Connect the charger to Progress. 5. Press the two lower buttons on the Pocket-PC and the reset button at the same time and keep pressed for about 15 sec., see figure. The screen now turns 14(20)

15 black. Press once more on reset (ipaq). Progress now starts from the beginning. 6. Charge until the battery is fully loaded When I change the page name, the text on the button does not change. Only the name in the library changes, not the name of the button. To change the text on the button, see the section Writing text on a button How do I add another language to Progress? Please contact Gewa for information about the available languages. The file can be obtained from Gewa! Add a file in Progress by the following procedure: 1. Make a back-up copy in order to save the settings, see the section Making a back-up in the manual. 2. Remove the pocket-pc from Progress. 3. Install ActiveSync from the CD that was delivered with Progress. See the instructions from HP: Getting started. 4. Connect the accompanying docking station to a USB port or the serial port on the PC. 5. Place the pocket-pc into the docking station. An installation guide will appear called New partnership. Select "Guest partnership" and then click on "Next". 6. Copy the XML-file for the language from the location where it was stored in the PC and paste it into the pocket-pc. The file is placed into the folder "Languages". Path: Mobile Device/My Pocket PC/Gewa/System/Languages. 7. Remove the pocket PC from the docking station and replace it in the Progress Module. 8. Go to Settings and change language. 9. Make a new back-up copy in order to save the language. 15(20)

16 2.12 How do I do to add a new version of the Program? Add a new version in Progress by the following procedure: 1. Make a back-up copy in order to save the settings, see the section Making a back-up in the manual. 2. Remove the pocket-pc from Progress. Reset the pocket-pc. The program now restarts and enters Windows. 3. Install ActiveSync from the CD that was delivered with Progress. See the instructions from HP: Getting started. 4. Connect the accompanying docking station to a USB port or the serial port on the PC. 5. Place the pocket-pc into the docking station. An installation guide will appear called New partnership. Select Guest partnership and then click on Next. 6. Click on the installation file that you have received via or downloaded from Gewa s website. 7. Follow the instructions in the installation program. Answer Yes to the questions about reinstall/upgrade and installation on default application install directory. Now information about the installation is transferred to the pocket-pc. 8. After the transfer a dialogue box is shown on the pocket-pc. Answer OK to the question Reinstall?. Then answer Yes to All" to the question replace existing file?. The installation files are now transferred to the memory card on the pocket-pc. 9. Remove the pocket-pc from the docking station and put it back in the Progress Module. 10. Remove the memory card and put it back again. The update now starts. A dialogue box is shown on the pocket-pc. Answer OK to the question Reinstall? Then answer Yes to All to the question replace existing file? Progress automatically restarts after the installation. 11. Confirm the update by looking at the version number on the top of the page you reach after the restart or go to Settings/System/Version (Progress X.X.X.). 16(20)

17 2.13 How do I do to copy the Bac-kup file from Progress to a PC? There are two ways of copying the file. Alternative 1 is to connect the pocket- PC in Progress to a PC. Alternative 2 is to copy the file to Progress via a memory card. Alternative 1: 1. Make a back-up to save the last settings on the memory card. Leave the memory card in the pocket-pc 2. Remove the pocket-pc from Progress. 3. Install ActiveSync from the CD that was delivered with Progress. See the instructions from HP: "Getting Started". 4. Connect the accompanying docking station to a USB port or the serial port on the PC. Connect, at the same time, the power supply to the docking station. 5. Place the pocket-pc into the docking station. An installation guide will appear called "New partnership". Select "Guest partnership" and then click on "Next". 6. Go to the explorer on the PC and copy the file Progress.xml. Path: Mobile Device\My Pocket PC\Storage card\gewa\progress\backup\ 7. Remove the pocket-pc from the docking station and put it back in the Progress Module. NOTE! To work in Progress, the backup-file must be called Progress.xml. Alternative 2: Alternative 2 requires a reader for the memory card. This reader is not delivered with Progress; it must be purchased separately. The reader must be able to handle SD-cards (Secure digital card). 1. Remove the memory card from Progress. 2. Insert the memory card into the card reader, which must be connected to the PC. 3. Go to the explorer on the PC and copy the file Progress.xml. Path: Removable device: \Gewa\Progress\Backup\ 4. Remove the memory card and put it back in the compartment in Progress. NOTE! To work in Progress the backup-file must be called Progress.xml. 17(20)

18 2.14 How do I make a back-up to an empty memory card? Suppose you have made a back-up to a memory card that was delivered with Progress. Now you want to make another back-up to an empty memory card. This can only be done if the empty memory card has been prepared. The card must have the correct folder structure. 1. Insert the card into a memory card reader and create the folders Gewa\Progress\Back-up on the memory card. 2. Insert the memory card in Progress and go to settings and make a back-up. There is now a back-up file in the folder back-up (Progress.XML). Another way is to enter Win CE in Progress and create the folders. Do as follows: 1. Reset Progress (Reset ipaq). 2. Go to settings and press the button Exit. You will now enter Windows CE. 3. Insert the empty memory card into Progress. 4. Go to My Device\Storage card. 5. Add the folder structure, Gewa\Progress\Back-up. 6. Remove the memory card and insert the original memory card. Progress now restarts. 7. Exchange the memory card for the one to which you added the folder structure. 8. Go to settings and make a back-up. Now there is a back-up file in the folder back-up (Progress.XML). 18(20)

19 19(20)

20 Gewa AB BOX 92, SE SOLLENTUNA, SWEDEN TEL: +46 (0) TEXTTEL: +46 (0) FAX: +46 (0) WEB: Doc.no: Doc: Frequently Asked Question about Progress SE, GB Ver: D. Date: (20)

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool Rev C SE, GB Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL TOOL... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR...

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Manual Gewa Control Tool

Manual Gewa Control Tool Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL PROG... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR... 5 BESKRIVNING...

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev G, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

D-285 r0. Installationsanvisning för ServiceTool

D-285 r0. Installationsanvisning för ServiceTool Installationsanvisning för ServiceTool 1 Installationsanvisning... 1 Krav på hårdvaran... 3 Installera JAVA... 3 Installera ServiceTool... 3 Uppgradera ServiceTool till Serviceversionen... 6 Ställ in rätt

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Svensk manual för Gewa Progress 5550

Svensk manual för Gewa Progress 5550 Svensk manual för Gewa Progress 5550 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 MÖJLIGHETER MED PROGRESS... 4 BESKRIVNING AV PROGRESS OLIKA DELAR... 5 SYMBOLER... 5 STARTA IGÅNG PROGRESS FÖRSTA GÅNGEN... 6 KORT

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler Mki9100 UPPDATERING Detta dokument beskriver hur man uppdaterar handsfreesatsen via USB porten. Uppdateringar är nödvändiga för att förbättra kompabiliteten för Parrot enheten mot nya telefoner på marknaden.

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Quick-guide to Min ansökan

Quick-guide to Min ansökan Version 2015-05-12 Quick-guide to Min ansökan Before filling in the application To be able to fill in an application you need to create a user account (instructions on p. 3). If you have already created

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Manual. Video Tour:

Manual. Video Tour: Manual Produkt: WIFI Group Controller (Enheten) Beskrivning Denna styrenhet har stöd för IOS 6.0 och Android 2.2 och senare operativsystem. Den kan fjärrstyra olika funktioner: tända ljus, justera ljusstyrka,

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Release notes for Permobil R-net PC-programmer ver Dealer access level

Release notes for Permobil R-net PC-programmer ver Dealer access level 2016-10-20/JÅF for Permobil R-net PC-programmer ver 6.1.3 (R-net Application v33, Parameter info ver 1.1165, Executable ver 6.1.3) CJSM2 BT and IR support Softkeys introduced including icons and can be

Läs mer

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers GetFAQ Webservice name: GetFAQ Adress: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx WSDL: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx?wsdl Webservice Methods: Name: GetFAQ Description: Retrieve a set of

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

Påminnelse om inloggningsuppgifter

Påminnelse om inloggningsuppgifter Instructions ENGLISH Anvisningar SVENSKA This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: 92960 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 1 Call button 2 Microphone 3 Charging port 4 On / Off 5 Volume knob Specifications Bluetooth: 4.0 Charging:

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Service är endast tillåtet där det är angivet i Roadbooken. Service på andra ställen medför uteslutning. På etapp 1 är det endast tillåtet att ta med släp till Norberg, serviceplatsen

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking Övning 5 TS5 Datorkommuniktion - 4 Routing och Networking October 7, 4 Uppgift. Rita hur ett paket som skickas ut i nätet nedan från nod, med flooding, sprider sig genom nätet om hop count = 3. Solution.

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier IR. Installation guide and description of Gewa Amplifier IR

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier IR. Installation guide and description of Gewa Amplifier IR Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier IR Installation guide and description of Gewa Amplifier IR 2 INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...4 Inledning... 4 Installera Progress PC... 4 Beskrivning av

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Sirius Användning och Installation

Sirius Användning och Installation Sirius Användning och Installation Sidan 1 av 15 Innehåll 1. Introduktion... 2. Sirius programvara installation... 3. Data linker anslutning..... 4. Sirius funktioner..... 5. COM port konfiguration......

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Invest Living Smart controller M

Invest Living Smart controller M Användarmanual Invest Living Smart controller M Ladda ner till din Smartphone (IOS 7.0 eller senare, Android 4.0 eller senare) Invest Living Smart Controller Innehållsförteckning 1. Specifikation / Info

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

IFC MC. Manual. English, Svenska MA00281C 2001-12

IFC MC. Manual. English, Svenska MA00281C 2001-12 MA00281C 2001-12 IFC MC Manual English, Svenska Foreword Manual IFC MC Foreword This manual describes the installation and functions of the memory expansion card IFC MC. The expansion card is used to connect

Läs mer

Step 1 Memories, folders, files Mac/OS X

Step 1 Memories, folders, files Mac/OS X Step 1 Memories, folders, files Mac/OS X Feb -16 Liljedalsdata.se Sida 1 Beginning A picture in your mind Welcome to this course. Working with computers is often as working with mathematics. The new has

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Wermlands SF s tidanläggning

Wermlands SF s tidanläggning Sida 1 (11) Wermlands SF s tidanläggning Värmlands tidanläggning ägs gemensamt av Wermlands SF s tävlingsföreningar. Denna handledning beskriver handhavandet för ARES21 Sida 2 (11) Delar som ingår Splitkabel

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Back Support IR II med: Installation guide and description of Back Support IR II with:

Installationsguide och beskrivning av Back Support IR II med: Installation guide and description of Back Support IR II with: Installationsguide och beskrivning av Back Support IR II med: Inbyggd IR-module Progress Future Pad Hållare Installation guide and description of Back Support IR II with: Built-in IR Module Progress Future

Läs mer

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell manual Powerbank 3X Solar Item: 96907 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1. Solar panel 2. USB port 1 (1 A) 3. Power switch 4. LED indicators 5. USB port 2 (2.1 A) 6. Flashlight 7. Micro USB port Charge

Läs mer

SE: Monteringssanvisning för IR-9MP Comfort GB: Installation manual for IR-9MP Comfort

SE: Monteringssanvisning för IR-9MP Comfort GB: Installation manual for IR-9MP Comfort Manual SE: Monteringssanvisning för IR-9MP Comfort GB: Installation manual for IR-9MP Comfort Rev D SE, GB Innehåll/Contents SE: Monteringsanvisning för IR-9MP Comfort... 3 Viktigt!... 3 Viktig information

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC MC MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC MC Foreword

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Ominstallation av handyman på handdator. Steg 1. Byt ID i handdator. Användarhandbok. Entré Business Connect - 1 -

Ominstallation av handyman på handdator. Steg 1. Byt ID i handdator. Användarhandbok. Entré Business Connect - 1 - Ominstallation av handyman på handdator Om en handdator har nollställts av olika anledningar tex om batteriet laddats ur så kan handyman behövas installeras på nytt. Nedan följer en beskrivning med inledande

Läs mer