Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats."

Transkript

1 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över dem. I varje själ är tusen själar fångna, i varje värld är tusen världar dolda och dessa blinda, dessa undre världar är verkliga och levande, fast ofullgångna, så sant som jag är verklig. Och vi konungar och furstar av de tusen möjliga inom oss är själva undersåtar, fångna själva i någon större varelse, vars jag och väsen vi lika litet fattar som vår överman sin överman. Av deras död och kärlek har våra egna känslor fått en färgton. Som när en väldig ångare passerar långt ute, under horisonten, där den ligger så aftonblank. - Och vi vet inte om den förrän en svallvåg når till oss på stranden, först en, så ännu en och många flera som slår och brusar till dess allt har blivit som förut. - Allt är ändå annorlunda. Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats. 1

2 Lärarens förord Gunnar Ekelöfs diktsamling Färjesång från 1941 är en viktig milstolpe i svensk nittonhundratalslitteratur. Här kom en ny väg framåt för lyriken och litteraturen överhuvudtaget att utpekas. Solitären Ekelöf vände sig inåt, sökte djupet i sig själv, utan att värja för det som där kunde möta, utan att förskräckas av det ouppnåeliga i själva projektet, det outgrundliga djupet som finns i ens inre. Inte minst under påverkan av österländsk visdom, av orientalisk djupandlighet, skedde detta också utifrån den viktiga hållpunkten, att det som är botten i mig, är botten också i andra. Hos Ekelöf finner vi individualism men inte solipsism, integritet men inte världsfrånvändhet det är en väg mot det inre som inte leder till isolering, utan tvärtom försöker nå bortom, utanför, försöker öppna världen, inte inskränka den, nå kontakt med den, inte utestänga den. Jag bad studenterna i årskurs tre, alltså under sista läsåret för grundexamen på det treåriga filologiprogrammet i utländska språk vid Bukarests universitet, att direkt i klassen, oförberedda på denna uppgift, skriva en egen tolkning av en av de centrala dikterna i Färjesång, En värld är varje människa. Resultatet överraskade mig, men på ett positivt sätt. Inte bara tycktes de flesta mycket självständigt och säkert kunna ta till sig och på olika sätt förklara den viktiga individualistiska grundimpulsen i dikten, den som handlar om människans egen, inre komplexitet, den aspekt som jag själv, som kommande just från den svenskspråkiga kultursfären, genast och omedelbart identifierar och fascineras av. Men många verkade dessutom och mycket bättre och djupare än jag själv - kunna ta till sig det viktiga andra steget i dikten, mot det mystiska, allomfattande, universella, mot människan som en del av världsalltet. Steget ut mot det onåbara, ofattbara, men ändå hos Ekelöf så starkt närvarande. Som svensklektor i utlandet, och inte minst i ett kulturellt så främmande land som Rumänien, är det lätt att söka sig till allt det som man själv förknippar med sin kultur, med det som känns mest representativt och typiskt - och allt detta är det ju också ens uppdrag att försöka förmedla. Men är det möjligt att nå fram exempelvis med den lätta sommarmelankolin och det naturnära stillhets- och stämningsanslaget i de av oss själva 2

3 så högt älskade svenska visorna, eller i en sensitivt impressionistisk stämningsroman som Tove Janssons Sommarboken? De förra har jag faktiskt bara alltför ofta sett studenter sitta håglöst gäspande till, och då jag som nyss till Rumänien kommen lektor hade Janssons sommarbok som huvudpunkt i bibliografin för en litteratur- och kulturkurs i svenska, tvingades jag snart inse att själva huvudtemat inte uppfattades av studenter som aldrig tillbringat sin barndom i den nordiska skärgården, som aldrig upplevt den nordiska sommaren - ljuset, ljuden, lukterna, vyerna, ledighetsbestyren, morgondoppen, cykelturerna, den plötsligt så hjärtliga sociala samvaron Jag tvingades inse att den nordiska sommar Tove Jansson med sådan öm nyansrikedom och sensibilitet skrev om, kanske inte är möjlig att verkligen relatera till, om man inte själv har upplevt den. Ett exempel på det motsatta tyckte jag mig uppleva med Ekelöf och hans dikt. En känsla av att få tillbaka mer än jag gav, en förnimmelse av att förmedla något från min egen kultur, som mottagarna visade sig intellektuellt bättre utrustade att förstå - kanske just som barn av en kultur på gränsen mellan öst och väst, lika influerat av Bysans som av Europa, införstådda i just den mystiska allkänsla Ekelöf anknyter till, på ett helt annat sätt än jag själv med min starkt sekulariserade, finlandssvenska bakgrund, med min allmänt nordiska saklighet och analytiska nykterhet. Därav denna dokumentation, där jag försiktigt korrigerat språkfel, och samlat texterna utan ordnande princip - de kommer helt enkelt i den ordning jag läste dem. Studenterna fick fyra punkter att fundera på: 1. Vad handlar dikten om? 2. Vilka metaforer/bilder finns i dikten? 3. Vad är dess budskap? 4. Vilka associationer får du själv då du läser den? De flesta svaren skrevs alltså direkt i klassrummet, några skickades in i efterhand via mail. Flera rumänska svallvågor som vackert letat sig fram till en både i tid och rum avlägsen svensk strand, färgtoner från fjärran som berikar sällsamt, och visar att det faktiskt går att färdas från en kultur till en annan Björn Apelkvist 3

4 Gunnar Ekelöfs dikt handlar om de inre mikrokosmiska världarna som finns inom varje individ och som gör oss till de komplexa och konfliktfyllda människor vi är. Den viktigaste metaforen som används i hela poemet är faktiskt synen på den oändliga kedjan av olika personligheter som kläms in inom en enda individs gränser. Även om dikten först gav mig en känsla av hjälplöshet och oordning, märks det om man tittar närmare faktiskt att poeten ville etablera någon form av hierarki: konungen, furstar, överman. Det fattar jag som att om det finns ett slags styrt kaos inom varje människa, som egentligen definierar vem man är. När man läser dikten känns det nästan som en kortfattad omskrivning av romanen Man vet att det finns någon större makt, men man kan inte veta vilka de är, som är lika med en själv. Man känner sig ensam och osäker och utan viljekraft för att kämpa emot det okända. Det finns situationer när man blir medveten om de andras existens, som kommer fram som ett eko i mörkret men som dör lika snabbt som de först hördes. Det gör lite skillnad eftersom allting blir som förut och varje jag åter står ensamt. Jag ser på den här dikten som om den vore en beskrivning av människans inre processer som liknar en kamp för absolut makt. Vårt inre mikrokosmos är lik den makrokosmos vi lever i och har samma behov som det. Vi behöver en ledare här ute i samma grad som vi behöver den inne i oss själva. Tyvärr finns det inte någon själslig demokrati som kan etablera vilken av de tusen blinda inom oss får ta kommandot över alla som ropar ut sina önskningar. En värld är varje människa men världen inom oss är fortfarande för primitiv för att vi ska kunna få ens en enda stund av lugn och ro. Evelina Ursu 4

5 Gunnar Ekelöfs dikt, "En värld är varje människa", är liksom en poetisk bildhistoria om varje människans identitet. Dikten handlar om hela det universum som finns inom oss och diktaren försöker att återge vårt livs väg genom bildspråk. Diktens titel och diktens början uttrycker att det finns ett fantastiskt liv fullt av varelser, själar som har sina egna världar, sina egna magiska universum inom oss. I varje själ är tusen själar fångna,/ i varje värld är tusen världar dolda. Alla dessa varelser och själar betyder alla dessa varianter som man kan välja inom ens liv, de betyder alla möjligheter som finns i någons liv ( de tusen möjliga inom oss ), alla människans val, alla önskningar som vi har och kan uppfylla eller icke. Alla dessa finns fångna i en stor värld, vår inre värld, medan även vi med vår inre värld är fångna själva i någon större varelse. Diktaren använder hyperbolerna "tusen möjliga, tusen själar, tusen världar, större varelse, väldig ångare för att skapa en känsla av storhet, av viktighet, för att visa vår litenhet i detta väldiga universum och för att visa att oavsett hur mycket man försöker att förstå livet så kan man inte fatta allt. vars jag och väsen/vi lika fattar som vår överman/sin överman. I dessa verser hittar vi också metaforer, personifikationer och en liknelse som återger idén att som vi härskar så är vi också härskade - jaget konungen som härskar över dem, vi konungar och furstar av de tusen möjliga inom oss (...) fångna själva i någon större varelse. Denna överman påverkar och beslutar över död, kärlek och våra känslor. I den andra strofen hittar vi en metafor som beskriver människans oro och den rädsla man har att inte veta vad framtiden ska föra med sig. Den väldiga ångare är en symbol för alla problem som finns i den här världen och kan uppstå genom vårt liv medan vi måste hantera dem. Liknelsen som förut. Allt är ändå annorlunda symboliserar att alla situationer man upplever genom sitt liv är liksom många svallvågor som slår och brusar över oss tills vi löser alla dessa problem och då återgår livet till det normala ( som förut ), men människorna ska alltid hålla dessa upplevelser kvar i deras inre värld det är därför det står allt är ändå annorlunda. Den sista strofen är en slutsats som uttrycker att människor alltid har hopp ( så grips vi skuggor ) och hela tiden kämpar för att bli modiga och kunna befria sina inre själar, världar och möjligheter, att folk har färdats,/att några av de möjliga befriats. Sinziana Socol 5

6 Vad jag blev imponerad av i ` En värld är varje människa` är den starka nyans som diktaren gav sin text. Det är ett egentligt samtal om livet, själen och hur människan är så sammansatt med ett mycket annorlunda handlag. Diktaren syftar på hur vi kämpar med våra många glömda personligheter och hur de kämpar med deras hövding, så att säga det högsta huvudet. Dikten avlämnar metaforer som `Och vi konungar och furstar av de tusen möjliga inom oss är själva undersåtar, fångna själva i någon större varelse`. En andra stilistisk figur är en jämförelse, den följande: `Som när en väldig ångare passerarlångt ute, under horisonten, där den ligger så aftonblank. Diktens budskap är lite oklart och det fungerar som en appell till de mest bisarra frågor man ofta tänker på, `vem eller hur är vi i vårt inre, där vi bara lyssnar på oss själva och är fria att tänka vad som helst`. Gabriela Cincu 6

7 I den här dikten vill Gunnar Ekelöf visa oss att varje människa är ett självständigt, komplext och komplett universum där det finns oändlig potential, där möjligheterna inte har några gränser. Å ena sidan föreslår Ekelöf att det är vi, människorna som är 'kungarna...furstarna' över de här möjligheterna som finns inom oss, men å andra sidan så påstår han att alla människor är del av en större varelse som är herre över oss, som behärskar även dessa möjligheter som finns inom oss. Det är därför som vi aldrig får veta vad framtiden bär med sig och det är därför som vi inte kan behärska tiden. I denna dikt har Ekelöf lekt med flera bilder och metaforer men vi får också säga att hela dikten är en stor metafor för hur poeten ser på livet och människan. Från min synvinkel består denna dikt av fyra delar och var och en av dem har blivit bildad med hjälp av olika metaforer. Den första delen är den där Ekelöf föreslår att en människa är så komplex som en hel värld, där det finns ändlösa chanser - en värld är varje människa/ befolkad av blinda varelser/ I varje själ är tusen själar fångna/ i varje värld är tusen världar dolda. Den andra delen är den där poeten säger att alla dessa möjliga världar är små delar av en större och mäktigare varelse som styr dem - vi konungar och furstar... är själva undersåtar, fångna själva i någon större varelse. Den tredje delen är själv en metafor för en människas framtid som man inte kan ana - när en väldig ångare passerar långt ute, under horisonten framtiden - vi vet inte om den förrän en svallvåg når till oss på stranden vi får inte veta om en svårighet kommer eller inte förrän...den kommer på riktigt. Och när den kommer, slår den och brusar till dess allt har blivit som förut och Allt är ändå annorlunda. I den fjärde och sista delen av den här dikten finns en annan metafor vi skuggor som kanske betyder att människorna egentligen är bara skuggor och inte enheter, skuggor som - grips av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats. - när vi förstår att tiden passerar och aldrig kommer tillbaka. Mirona Moraru 7

8 Jag uppfattar den här dikten som en gåta över det egna jaget. Vi har ett anlag för att undra över det som finns omkring oss, för att vara missnöjda med vad vi inte kan förklara. Stora själar är kritiska mot sig själva och rösten i Gunnar Ekelöfs dikt verkar komma till insikt om det osynliga, eller åtminstone försöker den göra det. Det är verkligen mycket intressant, så som den rösten känner, att det finns så många varelseversioner inom oss och hur de är i en konstant sammandrabbning med deras överman. Å ena sidan stämmer det metaforiskt med hur komplexa och invecklade vi är och hur vi kan vara behärskade av ett eget suveränt överjag, men å andra sidan tror jag att det kan vara effekten av processen `natur` vs `uppfostran`( `nature` vs `nurture` på engelska) Dikten använder några metaforer som pekar ut våra mångfaldiga jag som en labyrint, till exempel `I varje själ är tusen själar fångna, / I varje värld är tusen värdar dolda`. Det jämförs med tvivel, i allmänhet, och med bilden av en ångare som passerar långt ute utan att lämna många `förklaringar` efter sig. Dikten förefaller vara en filosofisk monolog om hur varelser är strukturerade, som utan att ge läsaren ett färdigt svar får denne att tänka mer över vem man är i ens egen värld. Loredana Dumitrescu 8

9 Dikten handlar om människan som en unik värld, en samling känslor, tankar, styrkor och själar i en ständig kamp. Varje människa är ett mysterium, en värld vars djup vi inte kan förstå. Inuti varje människa pågår strider mellan motsatta krafter, mellan motstridiga tankar, känslor mellan oklart. I varje mänsklig själ döljer sig krafter som försöker att dominera hela ens karaktär. Som en regnbåge, varje känsla, varje tanke med dess färg. Hela dikten är en metafor. Poeten använder ord för att hämta bilder och symboler, varav de mest imponerande enligt mig är: I varje själ är tusen själar fångna, i varje värld är tusen världar dolda och Av deras död och kärlek har våra egna känslor fått en färgton. Dikten budskap är att vi själva är fångar i våra egna rädslor och tankar. För att känna oss själva måste vi analysera varje hörn av vår själ och utforska det som vi kan definiera som oss själva. Vi är fångna i vår egen själ tills vi kommer att ha modet att söka och känna oss själva fullt ut. Man förändras från stund till stund. Om vi förändras, förändras vår syn på världen också. Vi transformeras lite i taget, tills vi inte längre kommer att känna igen oss själva. Delia Visan 9

10 Dikten skildrar människans överväldigande inre komplexitet genom att använda världens metafor. Detta påminner en om den antika filosofiska idén om mikrokosmos och makrokosmos, som säger att allt som finns i världen utanför också finns i varje människa, men i mindre skala. Så att människan bara behöver titta inåt i sin egen själ för att få kännedom om världen omkring sig. Emellertid är det enligt den filosofiska tanken en ordning som är både makrokosmos och mikrokosmos fundament. Gentemot detta är Gunnar Ekelöfs värld baserad på kaos, som just hänvisar till ändringen som har skett i den moderna människans uppfattning av världen. Följaktligen jämförs den moderna människans oro och förvirring med beteendet hos blinda varelser i dunkelt uppror. Den moderna människan ansätts av vanmakt och frustration, som motsvarar relationen mellan härskare och underståtar, eller kanske mellan Freuds överjag ( jaget konungen som härskar över dem ) och Id ( dessa undre världar är verkliga och levande, fast ofullgångna ). En ytterligare implikation av teorin om mikro- och makrokosmos är också den panteistiska uppfattningen att alla människor i världen utgör en större organism, så att det finns en hemlig släkting mellan alla mänskliga varelser i världen, men också mellan var och en av oss och den större varelsen som omfattar oss. Dessutom är det vår ofattbara övermans liv och läggning som skapar varje människas läggning: Av deras död och kärlek har våra egna känslor fått en färgton. Denna telepatiska förbindelse mellan människor skildras som mycket mystisk och obegriplig, jämförd med påföljden av vågors rörelser, något som bara ens hjärta och inte ens förstånd kan inse: allt har blivit som förut. Allt är ändå annorlunda. Slutligen skildras död som en befrielse från de oroliga ofullgångna världarna, något som de andra människorna känner tack vare den mystiska telepatiska förbindelsen mellan oss alla. Andreea Dragu 10

11 Dikten handlar om människan och hennes inre värld, hennes sammansatthet. Människan presenteras som en summa av andra varelser, en verklig värld men också en av dem som bildar en större värld. Dessa blinda varelser kan vara en människas känslor, som är så olika att de skapar en inre värld med många motsägelser och över alla härskar förnuftet, jaget som kontrollerar var och en av ens handlingar. Förnuftet är den som bestämmer vad man ska göra med sitt liv och de inre varelserna är fångna av det här jaget. Även om man är en fri varelse, visar jämförelsen mellan själ och fängelse att människan är sin egen fånge genom känslor som hon inte alltid kan manifestera, eftersom förnuftet och den större varelsen stoppar henne. Denna större varelse är samhället som påtvingar sina egna regler; man är kung i ens inre värld men fånge i den yttre. Man är fånge i ett samhälle som vill standardisera alla och de som har den mest rika och kreativa inre världen är de som lider mest, eftersom de inte passar in. Ens egna idéer - som är i kontradiktion med samhället - är bara dolda, de dör inte, de väntar på det ögonblick när man är mest känslig för att göra uppror emot jaget. I den andra delen av dikten, med en jämförelse mellan en båt och ens liv, beskriver diktaren livets osäkerhet. Ångaren som passerar långt ute betyder alla stora händelser i samhället som kan eller inte kan påverka ens liv. De två delarna av dikten är i kontrast: i den första talar diktaren om det inre livet, om känslornas vikt, och i den andra om de yttre faktorer som man inte kan kontrollera. Men de båda har samma effekt över ens liv: att begränsa ens frihet att välja hur man vill leva. Denna brist på kontroll för med sig osäkerhet och gör en maktlös inför det mesta av samhällets faror. Om en svallvåg inte nådde fram till en den där gången, kan den nästa gång bli mycket starkare. Livet kan inte vara stilla så längre som en oväntad händelse kan förändra allt som man är säker på. Så en oro är alltid närvarande i ens själ och det finns ingen befrielse. Iuliana NiŃescu 11

12 Gunnar Ekelöfs modernistiska dikt En värld är varje människa handlar on människans förmåga att utvecklas från sitt mikrokosmos av ensamhet och samtidigt känslomässiga komplexitet, till en bättre förståelse av sin egen integritet det vill säga sin identitet genom sin egen avvägning. Tusen själar är inte tillräckligt för att få en att känna sig fullständig i en värld där övermannen inte längre är jägaren, utan bytet. Adjektivet blinda antyder ett gammalt talesätt, som på något sätt sammanfattar hela vår definition som människor: Vi vandrar blint genom livet, men ibland är okunnighet lycka. Kanske är den mänskliga själen avsedd att förstärka varje känsla och uppfatta en svårighet som tusen fångna själar, där bara en själ väger lika mycket som en hel värld. Diktaren använder en teknik för att förstärka den klaustrofobiska tonen i dikten inversioner av termer (t.ex. dunkelt uppror, själar fångna, världar dolda ). Han lägger också tyngdpunkten på adjektivet fångna, som en hänvisning till en fängslad anda som i slutändan befrias. Ångaren under horisonten representerar varje människans tvivel i livet: Om det som framträder i något okänt är ännu en besvikelse, eller ett ljus av hopp. Varje våg som når stranden är inget annat än en skugga av en människas förväntan. Rädslan för det okända kan bara erövras genom att utforska hörnen i ens egen själ, som fortfarande är dystra. Även om okunnighet är lycka, är det alltid sanningen som kommer att göra dig fri. Cristina Konscag 12

13 Dikten En värld är varje människa är en metafor för människans sammansatthet. Men den integrerar också människan i en större värld, som är mer sammansatt än den mänskliga naturen. Människans sammansatthet ses inte som ett positivt drag. Tvärtom beskrivs människan som ett antal personligheter som måste leva tillsammans. Den inre kampen för auktoritet ger människan mer förskräckliga drag än de som de vilda djuren har. Det finns flera varelser under samma ansikte. Följaktligen ser människan ut som en schizofren, farlig varelse som gör mest ont mot sig själv. Bilden som man får är den av en rysk docka, en matrioska. Det finns alltid något mer i människan, man kan inte nå sin essens eller verkligen känna sig själv. Det är det som händer med den yttre världen också. Man ser sin egen bild i det som man kreerar. Både det inre och det yttre livet är kaotiskt och dunkelt. Men man drömmer om att befria sig från sin destruktiva natur. Det inträffar inte sällan och de som har sådana önskningar blir förkastade av de andra. När människorna kallas för skuggor kommer man att tänka på Platons grotta. Man kan inte se verkligheten eller sig själv men man kan bara se avtryck eller skuggor av verkligheten. Det är därför man inte kan känna sig själv och alltid kämpar för balans och harmoni. Monica Mitran 13

14 Dikten handlar om en människas komplexa personlighet som omfattar blinda varelser och tusen världar. Alla former av liv företräder de dolda sidorna som härskar i det poetiska jagets själ. Begreppet dunkelt symboliserar den mörka ovisshet som finns inuti. Trots att dessa gestalter är osynliga verkar de vara verkliga och levande genom känslorna som uppträder i verkligheten. Fast man har ett ädelt ursprung ( furstar och konungar ) är vi undersåtar under de tunga upplevelserna. Ordet överman är en metafor som i psykoanalytiskt perspektiv avser vårt överjag, som styr våra känslomässiga tankar och våra förbjudna önskningar. En färgton är en bild av själens oro och av människan som försöker förstå någonting ogripbart. Horisonten är en metafor för förhoppningarna som vi ger liv åt i varje ögonblick. En väldig ångare kan vara en symbol för tiden som passerar i vårt liv som ett förgängligt element. Frasen allt är ändå annorlunda är en slutsats som markerar diktens innebörd. Allt är otillgängligt och obegripligt för vårt medvetande. Skuggorna är en metafor för våra själar som har färdats eller befriats genom döden. Livets slut är alltså en möjlighet till befrielse. Under tidernas lopp har det funnits många filosofer eller författare som behandlat människans själ. Till exempel Aristoteles, som ansåg att kroppen är som en båt och själen som ett väsen som styr detta fordon. De kan inte fungera utan en ömsesidig hjälp. Andrea Iordan 14

15 Jag tror att dikten handlar om hur den här världen styrs samt om den inre kampen i varje människa. Vi tycker att vi kan kontrollera och bestämma vårt öde och vårt liv, med det är inte sant. Det är de som är övermän som har en stor påverkan på situationen i världen. De som är vanliga vet inte om vad som händer och då börjar de inse att allt är värdelöst. Dikten handlar om våra känslor som är fångna och att vi inte kan göra någonting för att ändra detta. Vi är fångna i en lögn. Som när en väldig ångare passerar/långt ute/under horisonten, där den ligger/så aftonblank och vi vet inte om den. Människorna är så blinda för deras problem att de glömmer att observera vad som händer runt dem. Cătălina Dunose 15

16 Enligt mig beskriver Gunnar Ekelöfs dikt en psykologisk synpunkt. Om vi översätter författarens associationer enligt freudiansk teori, får vi omedvetna/inre önskningar och rädslor benämnda med blinda varelser i dunkelt uppror och överjaget/samvetet med jaget konungen. Författaren använder metaforen konungen som härskar för att beskriva hur medvetandet/samvetet censurerar ens inre anlag eller instinkt. Men för det mesta blir man ledd av ens överjag och därför är det svårt att urskilja vad som är ens autentiska, verkliga själv, eller värld som författaren kallar det. Samvetet eller överjaget som kontrollerar ens reaktioner är någonting som man lär sig, som man ärver från de förekommande generationerna. På så sätt blir det mer och mer främmande för de instinktiva önskningarna. Så främmande blir det att författaren använder analogin vars jag och väsen/vi lika litet fattar som vår överman/sin överman, för att beskriva det. Ens personliga karaktär blir en blandning av deras död och kärlek. Magdalena Busuioc 16

17 Dikten handlar om världen, och dolda saker. Livet är ofullgånget, och övergående. Jag tycker att diktaren verkar ledsen och resignerad beträffande sitt liv. Han jämför människorna med en väldig ångare som passerar under horisonten - men allt förblir orört, liksom en man som lever, men inte gör någonting under sitt liv. Dess budskap ges med orden så grips vi skuggor. Vi är livets fångar. Diktaren är verklig i ett ofullgånget liv. Jag associerar människorna med ångare, horisonten med våra liv. Oana Lungu 17

18 Denna poesi verkar vara en djup mänsklig naturanalys, och så fokuserar sig författaren på hur man ska beskriva eller förstå jaget. Det var en artikel i en fransk tidning, där en journalist eller filosof pratade om människor och deras själ. Han sa då att varje människa är en värld, att man försöker bli en värld så att man kan äga sitt eget liv eller sin egen själ, fatta sina egna beslut. Jag tycker att det finns en stark relation mellan den franske och Gunnar Ekelöfs livsfilosofi. De har nästan samma tankar. I varje själ eller medvetande äger det alltid rum en kamp mot ens egna tankar för att kunna välja vad som är bättre, ett uppror mot vad som är dolt inuti. Man försöker ständigt upptäcka sig själv på nytt. Oana Popescu 18

19 Jag tror att dikten handlar om människor och särskilt om den mänskliga naturen. Författaren säger att I varje själ är tusen själar fångna/i varje värld är tusen världar dolda, det vill säga att allt inte är enkelt, utan att det finns mera än vi kan se eller förstå. Människor är komplexa varelser vars flesta sidor kanske är dolda och de behöver förstå dem för att kunna bringa dem till ljuset. Författaren använder många bilder, men jag tycker att den andra strofen är den vackraste. Han talar om en väldig ångare som tycks helt stilla inför den aftonblanka horisonten. Han talar också om vågorna som når till stranden och om det faktum at vi inte vet vilken som är först och vilken sist. Men även om allt har blivit som förut Allt är ändå annorlunda. Jag tror att diktens budskap finns i den sista strofen. Den säger vad som händer när du dör. Några har färdats/några av de möjliga befriats. Och det är lite oroande att inte veta vilken kategori man befinner sig i. Därför måste vi leva livet genom att försöka gå djupare in i livets djupaste hemligheter. Oana Chisău 19

20 Den här dikten kan räknas som en poetisk definition av livet och den handlar också om vad man betyder i den här världen. En mycket intressant aspekt som finns i dikten är en paradox som författaren använder: Man är både kung eller furste i sitt eget liv - då är man självständig och bestämmer själv över sitt liv. På samma gång är man en fånge i livets grymhet: Och vi konungar och furstar av de tusen möjliga inom oss är själva undersåtar, fångna själva i någon större varelse. Det finns en motsättning mellan död och kärlek : Av deras död och kärlek har våra egna känslor fått en färgton. Jag tror att färgtonen betyder livets glädje, den som får livet att vara värt att leva. Människorna associeras med vågor, som kommer en efter en, ibland utan att man märker det. Då blir man en passagerare i livet. Adina Dedu 20

21 En dikt om människans universum, om vad som finns innanför och utanför själen. Här får vi se människan som prins och fånge, i en värld där det finns massor av speglar. Orden i denna dikt låter och ser ut som tusen speglar som skapar bild efter bild: Det finns tusen själar för varje själ och tusen världar dolda för varje värld. Allt blir möjligt och alla bilder är viktiga när en människa står framför sig själv, strax utanför hans eller hennes inre värld. När man läser om de fångna i någon större varelse så kan man tänka på dockorna som finns i Ryssland: En stor, en större, en ännu större och den största; eller en liten, en mindre, ännu en, två, tre, fyra som är mindre och slutligen den minsta dockan som man inte får öppna. Och de tusen möjliga är kanske den människan som sitter mellan två speglar: Hans eller hennes bild skapas i varje spegel, men varje spegel skapar också bilden som finns i den andra spegeln och den nya bilden blir fångad av den första spegeln, och så vidare. Och så får man se tusen oroliga bilder av sig själv, mellan de två speglarna som får oss förstå att det är omöjligt att säga jag när det finns så mycket i oss. Vi borde använda vi när vi pratar, vi istället för jag som låter så meningslöst. Metaforen är vatten, som man inte får se förutom genom svallvågorna. Mircea Stanca 21

22 Jag tror att den viktigaste idén som man kan hitta i Ekelöfs dikt är att människan är en mycket komplicerad varelse att en enda människas liv påverkas av alla andra erfarenheter som människor upplevt förr i tiden. Och man kan säga samma sak om världen också: den värld som vi känner nu är resultatet av tidigare bestämningar. Även om vi inte vet hur det var för femtio eller tusen år sedan, läser vi böcker eller tittar på filmer för att kunna förstå hur världen förändrats genom tiden. Människan och världen förändras varje dag, men vi märker förändringarna först efter att de hänt. Roxana Păuna 22

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Det är nu du lever! Nu är det snart midsommar, sade alltid gamla moster Mary på jul - afton.

Det är nu du lever! Nu är det snart midsommar, sade alltid gamla moster Mary på jul - afton. Det är nu du lever! Nu är det snart midsommar, sade alltid gamla moster Mary på jul - afton. Nu förstår jag henne. Åren krymper till månader, månaderna till veckor, veckorna till dagar som rusar fram i

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Var är själarna efter döden?

Var är själarna efter döden? Var är själarna efter döden? Vad är meningen med "livet" efter döden? Vart hamnar själarna? Finns dom hela tiden omkring oss? LS Frågan utgår från ett påstående om att det finns ett enskilt liv efter döden.

Läs mer

Ett frihetens rike. Inledning. Erfarenheten. En reflektion över den besatte och svinhjorden. Ola Wingbrant

Ett frihetens rike. Inledning. Erfarenheten. En reflektion över den besatte och svinhjorden. Ola Wingbrant Ett frihetens rike En reflektion över den besatte och svinhjorden Ola Wingbrant 2014-10-12 Inledning Det känns roligt att ha fått förtroendet att stå här igen. Flera av er har träffat mig tidigare. Jag

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG Jag behöver vara ensam med mina tankar lämna mig inte ensam Det talas om språket där jag vandrar jag vet inte vad jag ska säga Om jag behärskar språket vad

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter.

Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter. Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter. Mål: - att du i övningar tillsammans med andra kan visa att du

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Mer tid Mer pengar Mer energi

Mer tid Mer pengar Mer energi Mer tid Mer pengar Mer energi 27 augusti 2014 Feedback kompendium Introduktion Syftet med dina fem sinnen är att ge dig feedback, inget annat. Lukt, smak, syn, hörsel och känsel är de fem sinnen vi är

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor.

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor. Din inrementor Den inrementorn är en 20 år äldre, visare version av dig. Allteftersom du får en levande känsla för denna äldre, visare och mer autentisk version av dig själv, kommer du märka att hon existerar

Läs mer

Matt 6:31-34, 15:e sönd.eft.tref. 1:a årg

Matt 6:31-34, 15:e sönd.eft.tref. 1:a årg Matt 6:31-34, 15:e sönd.eft.tref. 1:a årg. 090920. Det är mycket människor runt Jesus, han går upp på berget, sätter sig ner och håller sin långa så kallade bergpredikan. Innan dagens avsnitt så har han

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Inte längre. Den kärlek jag har för dig slutar

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN PROGRAMMANUS PRODUCENT: JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Peter Borenstein Caroline Krook

Läs mer

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Det är Mikaeliidagen idag, och denna söndagen så är det Änglar som är temat i kyrkoåret. När jag läste texterna så var det en av dem som genast fångade min uppmärksamhet.

Läs mer

SOPHIE ZETTERMARK SMÄRTANS OFÖRMÅGA OM JAG KUNDE

SOPHIE ZETTERMARK SMÄRTANS OFÖRMÅGA OM JAG KUNDE SOPHIE ZETTERMARK SMÄRTANS OFÖRMÅGA OM JAG KUNDE Om jag kunde skulle jag skriva om kärleken: om hur den har påverkat mig, satt igång mig, utmanat mig. Jag skulle skriva om det kroppsliga också: om utbytandet

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör 1 Swedish Translation LYRICUS DISCOURSES 1 Experiencing the Wholeness Navigator LYRICUS SAMTAL NR. 1 Att uppleva Helhetens Navigatör James, skaparen av WingMakers material, har översatt dessa samtal till

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

De viktigaste. Till Inre balans och välmående

De viktigaste. Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen till inre balans Att hitta hem Att bli hel Att leva i inre balans Inre styrka Beskrivningarna från våra deltagare, på hur de upplever

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn Sångtexter till låtarna När ormen ömsar skinn 1. Du trodde, du var säker Du trodde, du var trygg Nu ligger du och sprattlar som en skalbagge på rygg Livets autostrada där du drog fram i all din glans har

Läs mer

"Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen

Magiska tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen Guidad barnmeditation för harmoni och inre styrka "Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen www.helenespjut.se Du är unik och värdefull känn det!... 4 Varför guidad meditation?...

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16 Välkommen till ditt nya liv uppföljning vecka 13-16 Även om du inte längre tar CHAMPIX, fortsätter LifeREWARDSprogrammet att ge dig råd och stöd i ytterligare 4 veckor och hjälper dig vara en före detta

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 6, juni 2014 Juni är en energi 4månad i ett energi 7år.

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 6, juni 2014 Juni är en energi 4månad i ett energi 7år. NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 6, juni 2014 Juni är en energi 4månad i ett energi 7år. 4an möter 7an? Får vi se en andlig ordning nu i juni när Hej! Varmt välkomna till juni månads Numerologiska nyhetsbrev

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Isak är en hjälte VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Isak är en hjälte VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS EMMA ASKLING Sidan 1 Isak är en hjälte Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Isak som ska tävla i simning tillsammans med några klasskamrater. Isak är en snabb simmare och ska simma första

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Oljemålningar Marie Almqvist

Oljemålningar Marie Almqvist Oljemålningar Marie Almqvist Nosce te ipsum Känn dig själv Ljuset och rummet Marie Almqvist är en både intuitiv och medveten målare. Hennes bilder berättar om livets paradoxer, verklighetens olika sidor

Läs mer

Men jag hoppas att psalmerna och sången kommer att ta er över förståelsens gräns till det heliga!

Men jag hoppas att psalmerna och sången kommer att ta er över förståelsens gräns till det heliga! 1 Predikan Heliga Trefaldighets dag Missionsdagen, 2 och 3 årg, Centrumka 2017 Ps 113:1-6, 1 Mos 18:1-8, Matteus 28:18-20 Psalm: 6, 323, 89, 866 O Guds lamm, 199:1-3. Sång: Till din blomstrande äng, Tomas

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA FÖRSAMLINGSSTUGAN 20.02.2011. Jan-Erik Nyberg Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen

ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA FÖRSAMLINGSSTUGAN 20.02.2011. Jan-Erik Nyberg Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA FÖRSAMLINGSSTUGAN 20.02.2011 Jan-Erik Nyberg Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA Äktenskapets grundläggande relation är förhållandet mellan mannen

Läs mer

Vilsen längtan hem. Melissa Delir

Vilsen längtan hem. Melissa Delir Vilsen längtan hem Melissa Delir MELISSA DELIR IDROTT OCH HÄLSA LÄRARE 3 BÖCKER & METODMATERIAL Vilsen längtan hem, Tack för att du finns, Du är född till att göra skillnad. Melissa Delir O O O JAG LYCKADES!

Läs mer

Gerotranscendens det positiva åldrandet

Gerotranscendens det positiva åldrandet Lars Tornstam Gerotranscendens det positiva åldrandet Teorin om gerotranscendens uttrycker ett nytt och mer hoppingivande sätt att förstå utvecklingen genom livet och fram mot ålderdomens vishet. Gerotranscendens

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Tunadalskyrkan Kom till mig. Matt 11:28-30

Tunadalskyrkan Kom till mig. Matt 11:28-30 1 Tunadalskyrkan 13 09 08 Kom till mig Matt 11:28-30 1990 hittade jag en andakt i en kristen tidning, som jag sedan sparat eftersom den berörde mig så mycket. Den är skriven av Lena Bergström i Skellefteå,

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december.

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Struket 2012-12-16 23.42 Struket! Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Hallå! Var är du? Du måste lyssna?, var är du? Du kan inte bara försvinna sådär! Du går med din hund.

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer