Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats."

Transkript

1 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över dem. I varje själ är tusen själar fångna, i varje värld är tusen världar dolda och dessa blinda, dessa undre världar är verkliga och levande, fast ofullgångna, så sant som jag är verklig. Och vi konungar och furstar av de tusen möjliga inom oss är själva undersåtar, fångna själva i någon större varelse, vars jag och väsen vi lika litet fattar som vår överman sin överman. Av deras död och kärlek har våra egna känslor fått en färgton. Som när en väldig ångare passerar långt ute, under horisonten, där den ligger så aftonblank. - Och vi vet inte om den förrän en svallvåg når till oss på stranden, först en, så ännu en och många flera som slår och brusar till dess allt har blivit som förut. - Allt är ändå annorlunda. Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats. 1

2 Lärarens förord Gunnar Ekelöfs diktsamling Färjesång från 1941 är en viktig milstolpe i svensk nittonhundratalslitteratur. Här kom en ny väg framåt för lyriken och litteraturen överhuvudtaget att utpekas. Solitären Ekelöf vände sig inåt, sökte djupet i sig själv, utan att värja för det som där kunde möta, utan att förskräckas av det ouppnåeliga i själva projektet, det outgrundliga djupet som finns i ens inre. Inte minst under påverkan av österländsk visdom, av orientalisk djupandlighet, skedde detta också utifrån den viktiga hållpunkten, att det som är botten i mig, är botten också i andra. Hos Ekelöf finner vi individualism men inte solipsism, integritet men inte världsfrånvändhet det är en väg mot det inre som inte leder till isolering, utan tvärtom försöker nå bortom, utanför, försöker öppna världen, inte inskränka den, nå kontakt med den, inte utestänga den. Jag bad studenterna i årskurs tre, alltså under sista läsåret för grundexamen på det treåriga filologiprogrammet i utländska språk vid Bukarests universitet, att direkt i klassen, oförberedda på denna uppgift, skriva en egen tolkning av en av de centrala dikterna i Färjesång, En värld är varje människa. Resultatet överraskade mig, men på ett positivt sätt. Inte bara tycktes de flesta mycket självständigt och säkert kunna ta till sig och på olika sätt förklara den viktiga individualistiska grundimpulsen i dikten, den som handlar om människans egen, inre komplexitet, den aspekt som jag själv, som kommande just från den svenskspråkiga kultursfären, genast och omedelbart identifierar och fascineras av. Men många verkade dessutom och mycket bättre och djupare än jag själv - kunna ta till sig det viktiga andra steget i dikten, mot det mystiska, allomfattande, universella, mot människan som en del av världsalltet. Steget ut mot det onåbara, ofattbara, men ändå hos Ekelöf så starkt närvarande. Som svensklektor i utlandet, och inte minst i ett kulturellt så främmande land som Rumänien, är det lätt att söka sig till allt det som man själv förknippar med sin kultur, med det som känns mest representativt och typiskt - och allt detta är det ju också ens uppdrag att försöka förmedla. Men är det möjligt att nå fram exempelvis med den lätta sommarmelankolin och det naturnära stillhets- och stämningsanslaget i de av oss själva 2

3 så högt älskade svenska visorna, eller i en sensitivt impressionistisk stämningsroman som Tove Janssons Sommarboken? De förra har jag faktiskt bara alltför ofta sett studenter sitta håglöst gäspande till, och då jag som nyss till Rumänien kommen lektor hade Janssons sommarbok som huvudpunkt i bibliografin för en litteratur- och kulturkurs i svenska, tvingades jag snart inse att själva huvudtemat inte uppfattades av studenter som aldrig tillbringat sin barndom i den nordiska skärgården, som aldrig upplevt den nordiska sommaren - ljuset, ljuden, lukterna, vyerna, ledighetsbestyren, morgondoppen, cykelturerna, den plötsligt så hjärtliga sociala samvaron Jag tvingades inse att den nordiska sommar Tove Jansson med sådan öm nyansrikedom och sensibilitet skrev om, kanske inte är möjlig att verkligen relatera till, om man inte själv har upplevt den. Ett exempel på det motsatta tyckte jag mig uppleva med Ekelöf och hans dikt. En känsla av att få tillbaka mer än jag gav, en förnimmelse av att förmedla något från min egen kultur, som mottagarna visade sig intellektuellt bättre utrustade att förstå - kanske just som barn av en kultur på gränsen mellan öst och väst, lika influerat av Bysans som av Europa, införstådda i just den mystiska allkänsla Ekelöf anknyter till, på ett helt annat sätt än jag själv med min starkt sekulariserade, finlandssvenska bakgrund, med min allmänt nordiska saklighet och analytiska nykterhet. Därav denna dokumentation, där jag försiktigt korrigerat språkfel, och samlat texterna utan ordnande princip - de kommer helt enkelt i den ordning jag läste dem. Studenterna fick fyra punkter att fundera på: 1. Vad handlar dikten om? 2. Vilka metaforer/bilder finns i dikten? 3. Vad är dess budskap? 4. Vilka associationer får du själv då du läser den? De flesta svaren skrevs alltså direkt i klassrummet, några skickades in i efterhand via mail. Flera rumänska svallvågor som vackert letat sig fram till en både i tid och rum avlägsen svensk strand, färgtoner från fjärran som berikar sällsamt, och visar att det faktiskt går att färdas från en kultur till en annan Björn Apelkvist 3

4 Gunnar Ekelöfs dikt handlar om de inre mikrokosmiska världarna som finns inom varje individ och som gör oss till de komplexa och konfliktfyllda människor vi är. Den viktigaste metaforen som används i hela poemet är faktiskt synen på den oändliga kedjan av olika personligheter som kläms in inom en enda individs gränser. Även om dikten först gav mig en känsla av hjälplöshet och oordning, märks det om man tittar närmare faktiskt att poeten ville etablera någon form av hierarki: konungen, furstar, överman. Det fattar jag som att om det finns ett slags styrt kaos inom varje människa, som egentligen definierar vem man är. När man läser dikten känns det nästan som en kortfattad omskrivning av romanen Man vet att det finns någon större makt, men man kan inte veta vilka de är, som är lika med en själv. Man känner sig ensam och osäker och utan viljekraft för att kämpa emot det okända. Det finns situationer när man blir medveten om de andras existens, som kommer fram som ett eko i mörkret men som dör lika snabbt som de först hördes. Det gör lite skillnad eftersom allting blir som förut och varje jag åter står ensamt. Jag ser på den här dikten som om den vore en beskrivning av människans inre processer som liknar en kamp för absolut makt. Vårt inre mikrokosmos är lik den makrokosmos vi lever i och har samma behov som det. Vi behöver en ledare här ute i samma grad som vi behöver den inne i oss själva. Tyvärr finns det inte någon själslig demokrati som kan etablera vilken av de tusen blinda inom oss får ta kommandot över alla som ropar ut sina önskningar. En värld är varje människa men världen inom oss är fortfarande för primitiv för att vi ska kunna få ens en enda stund av lugn och ro. Evelina Ursu 4

5 Gunnar Ekelöfs dikt, "En värld är varje människa", är liksom en poetisk bildhistoria om varje människans identitet. Dikten handlar om hela det universum som finns inom oss och diktaren försöker att återge vårt livs väg genom bildspråk. Diktens titel och diktens början uttrycker att det finns ett fantastiskt liv fullt av varelser, själar som har sina egna världar, sina egna magiska universum inom oss. I varje själ är tusen själar fångna,/ i varje värld är tusen världar dolda. Alla dessa varelser och själar betyder alla dessa varianter som man kan välja inom ens liv, de betyder alla möjligheter som finns i någons liv ( de tusen möjliga inom oss ), alla människans val, alla önskningar som vi har och kan uppfylla eller icke. Alla dessa finns fångna i en stor värld, vår inre värld, medan även vi med vår inre värld är fångna själva i någon större varelse. Diktaren använder hyperbolerna "tusen möjliga, tusen själar, tusen världar, större varelse, väldig ångare för att skapa en känsla av storhet, av viktighet, för att visa vår litenhet i detta väldiga universum och för att visa att oavsett hur mycket man försöker att förstå livet så kan man inte fatta allt. vars jag och väsen/vi lika fattar som vår överman/sin överman. I dessa verser hittar vi också metaforer, personifikationer och en liknelse som återger idén att som vi härskar så är vi också härskade - jaget konungen som härskar över dem, vi konungar och furstar av de tusen möjliga inom oss (...) fångna själva i någon större varelse. Denna överman påverkar och beslutar över död, kärlek och våra känslor. I den andra strofen hittar vi en metafor som beskriver människans oro och den rädsla man har att inte veta vad framtiden ska föra med sig. Den väldiga ångare är en symbol för alla problem som finns i den här världen och kan uppstå genom vårt liv medan vi måste hantera dem. Liknelsen som förut. Allt är ändå annorlunda symboliserar att alla situationer man upplever genom sitt liv är liksom många svallvågor som slår och brusar över oss tills vi löser alla dessa problem och då återgår livet till det normala ( som förut ), men människorna ska alltid hålla dessa upplevelser kvar i deras inre värld det är därför det står allt är ändå annorlunda. Den sista strofen är en slutsats som uttrycker att människor alltid har hopp ( så grips vi skuggor ) och hela tiden kämpar för att bli modiga och kunna befria sina inre själar, världar och möjligheter, att folk har färdats,/att några av de möjliga befriats. Sinziana Socol 5

6 Vad jag blev imponerad av i ` En värld är varje människa` är den starka nyans som diktaren gav sin text. Det är ett egentligt samtal om livet, själen och hur människan är så sammansatt med ett mycket annorlunda handlag. Diktaren syftar på hur vi kämpar med våra många glömda personligheter och hur de kämpar med deras hövding, så att säga det högsta huvudet. Dikten avlämnar metaforer som `Och vi konungar och furstar av de tusen möjliga inom oss är själva undersåtar, fångna själva i någon större varelse`. En andra stilistisk figur är en jämförelse, den följande: `Som när en väldig ångare passerarlångt ute, under horisonten, där den ligger så aftonblank. Diktens budskap är lite oklart och det fungerar som en appell till de mest bisarra frågor man ofta tänker på, `vem eller hur är vi i vårt inre, där vi bara lyssnar på oss själva och är fria att tänka vad som helst`. Gabriela Cincu 6

7 I den här dikten vill Gunnar Ekelöf visa oss att varje människa är ett självständigt, komplext och komplett universum där det finns oändlig potential, där möjligheterna inte har några gränser. Å ena sidan föreslår Ekelöf att det är vi, människorna som är 'kungarna...furstarna' över de här möjligheterna som finns inom oss, men å andra sidan så påstår han att alla människor är del av en större varelse som är herre över oss, som behärskar även dessa möjligheter som finns inom oss. Det är därför som vi aldrig får veta vad framtiden bär med sig och det är därför som vi inte kan behärska tiden. I denna dikt har Ekelöf lekt med flera bilder och metaforer men vi får också säga att hela dikten är en stor metafor för hur poeten ser på livet och människan. Från min synvinkel består denna dikt av fyra delar och var och en av dem har blivit bildad med hjälp av olika metaforer. Den första delen är den där Ekelöf föreslår att en människa är så komplex som en hel värld, där det finns ändlösa chanser - en värld är varje människa/ befolkad av blinda varelser/ I varje själ är tusen själar fångna/ i varje värld är tusen världar dolda. Den andra delen är den där poeten säger att alla dessa möjliga världar är små delar av en större och mäktigare varelse som styr dem - vi konungar och furstar... är själva undersåtar, fångna själva i någon större varelse. Den tredje delen är själv en metafor för en människas framtid som man inte kan ana - när en väldig ångare passerar långt ute, under horisonten framtiden - vi vet inte om den förrän en svallvåg når till oss på stranden vi får inte veta om en svårighet kommer eller inte förrän...den kommer på riktigt. Och när den kommer, slår den och brusar till dess allt har blivit som förut och Allt är ändå annorlunda. I den fjärde och sista delen av den här dikten finns en annan metafor vi skuggor som kanske betyder att människorna egentligen är bara skuggor och inte enheter, skuggor som - grips av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats. - när vi förstår att tiden passerar och aldrig kommer tillbaka. Mirona Moraru 7

8 Jag uppfattar den här dikten som en gåta över det egna jaget. Vi har ett anlag för att undra över det som finns omkring oss, för att vara missnöjda med vad vi inte kan förklara. Stora själar är kritiska mot sig själva och rösten i Gunnar Ekelöfs dikt verkar komma till insikt om det osynliga, eller åtminstone försöker den göra det. Det är verkligen mycket intressant, så som den rösten känner, att det finns så många varelseversioner inom oss och hur de är i en konstant sammandrabbning med deras överman. Å ena sidan stämmer det metaforiskt med hur komplexa och invecklade vi är och hur vi kan vara behärskade av ett eget suveränt överjag, men å andra sidan tror jag att det kan vara effekten av processen `natur` vs `uppfostran`( `nature` vs `nurture` på engelska) Dikten använder några metaforer som pekar ut våra mångfaldiga jag som en labyrint, till exempel `I varje själ är tusen själar fångna, / I varje värld är tusen värdar dolda`. Det jämförs med tvivel, i allmänhet, och med bilden av en ångare som passerar långt ute utan att lämna många `förklaringar` efter sig. Dikten förefaller vara en filosofisk monolog om hur varelser är strukturerade, som utan att ge läsaren ett färdigt svar får denne att tänka mer över vem man är i ens egen värld. Loredana Dumitrescu 8

9 Dikten handlar om människan som en unik värld, en samling känslor, tankar, styrkor och själar i en ständig kamp. Varje människa är ett mysterium, en värld vars djup vi inte kan förstå. Inuti varje människa pågår strider mellan motsatta krafter, mellan motstridiga tankar, känslor mellan oklart. I varje mänsklig själ döljer sig krafter som försöker att dominera hela ens karaktär. Som en regnbåge, varje känsla, varje tanke med dess färg. Hela dikten är en metafor. Poeten använder ord för att hämta bilder och symboler, varav de mest imponerande enligt mig är: I varje själ är tusen själar fångna, i varje värld är tusen världar dolda och Av deras död och kärlek har våra egna känslor fått en färgton. Dikten budskap är att vi själva är fångar i våra egna rädslor och tankar. För att känna oss själva måste vi analysera varje hörn av vår själ och utforska det som vi kan definiera som oss själva. Vi är fångna i vår egen själ tills vi kommer att ha modet att söka och känna oss själva fullt ut. Man förändras från stund till stund. Om vi förändras, förändras vår syn på världen också. Vi transformeras lite i taget, tills vi inte längre kommer att känna igen oss själva. Delia Visan 9

10 Dikten skildrar människans överväldigande inre komplexitet genom att använda världens metafor. Detta påminner en om den antika filosofiska idén om mikrokosmos och makrokosmos, som säger att allt som finns i världen utanför också finns i varje människa, men i mindre skala. Så att människan bara behöver titta inåt i sin egen själ för att få kännedom om världen omkring sig. Emellertid är det enligt den filosofiska tanken en ordning som är både makrokosmos och mikrokosmos fundament. Gentemot detta är Gunnar Ekelöfs värld baserad på kaos, som just hänvisar till ändringen som har skett i den moderna människans uppfattning av världen. Följaktligen jämförs den moderna människans oro och förvirring med beteendet hos blinda varelser i dunkelt uppror. Den moderna människan ansätts av vanmakt och frustration, som motsvarar relationen mellan härskare och underståtar, eller kanske mellan Freuds överjag ( jaget konungen som härskar över dem ) och Id ( dessa undre världar är verkliga och levande, fast ofullgångna ). En ytterligare implikation av teorin om mikro- och makrokosmos är också den panteistiska uppfattningen att alla människor i världen utgör en större organism, så att det finns en hemlig släkting mellan alla mänskliga varelser i världen, men också mellan var och en av oss och den större varelsen som omfattar oss. Dessutom är det vår ofattbara övermans liv och läggning som skapar varje människas läggning: Av deras död och kärlek har våra egna känslor fått en färgton. Denna telepatiska förbindelse mellan människor skildras som mycket mystisk och obegriplig, jämförd med påföljden av vågors rörelser, något som bara ens hjärta och inte ens förstånd kan inse: allt har blivit som förut. Allt är ändå annorlunda. Slutligen skildras död som en befrielse från de oroliga ofullgångna världarna, något som de andra människorna känner tack vare den mystiska telepatiska förbindelsen mellan oss alla. Andreea Dragu 10

11 Dikten handlar om människan och hennes inre värld, hennes sammansatthet. Människan presenteras som en summa av andra varelser, en verklig värld men också en av dem som bildar en större värld. Dessa blinda varelser kan vara en människas känslor, som är så olika att de skapar en inre värld med många motsägelser och över alla härskar förnuftet, jaget som kontrollerar var och en av ens handlingar. Förnuftet är den som bestämmer vad man ska göra med sitt liv och de inre varelserna är fångna av det här jaget. Även om man är en fri varelse, visar jämförelsen mellan själ och fängelse att människan är sin egen fånge genom känslor som hon inte alltid kan manifestera, eftersom förnuftet och den större varelsen stoppar henne. Denna större varelse är samhället som påtvingar sina egna regler; man är kung i ens inre värld men fånge i den yttre. Man är fånge i ett samhälle som vill standardisera alla och de som har den mest rika och kreativa inre världen är de som lider mest, eftersom de inte passar in. Ens egna idéer - som är i kontradiktion med samhället - är bara dolda, de dör inte, de väntar på det ögonblick när man är mest känslig för att göra uppror emot jaget. I den andra delen av dikten, med en jämförelse mellan en båt och ens liv, beskriver diktaren livets osäkerhet. Ångaren som passerar långt ute betyder alla stora händelser i samhället som kan eller inte kan påverka ens liv. De två delarna av dikten är i kontrast: i den första talar diktaren om det inre livet, om känslornas vikt, och i den andra om de yttre faktorer som man inte kan kontrollera. Men de båda har samma effekt över ens liv: att begränsa ens frihet att välja hur man vill leva. Denna brist på kontroll för med sig osäkerhet och gör en maktlös inför det mesta av samhällets faror. Om en svallvåg inte nådde fram till en den där gången, kan den nästa gång bli mycket starkare. Livet kan inte vara stilla så längre som en oväntad händelse kan förändra allt som man är säker på. Så en oro är alltid närvarande i ens själ och det finns ingen befrielse. Iuliana NiŃescu 11

12 Gunnar Ekelöfs modernistiska dikt En värld är varje människa handlar on människans förmåga att utvecklas från sitt mikrokosmos av ensamhet och samtidigt känslomässiga komplexitet, till en bättre förståelse av sin egen integritet det vill säga sin identitet genom sin egen avvägning. Tusen själar är inte tillräckligt för att få en att känna sig fullständig i en värld där övermannen inte längre är jägaren, utan bytet. Adjektivet blinda antyder ett gammalt talesätt, som på något sätt sammanfattar hela vår definition som människor: Vi vandrar blint genom livet, men ibland är okunnighet lycka. Kanske är den mänskliga själen avsedd att förstärka varje känsla och uppfatta en svårighet som tusen fångna själar, där bara en själ väger lika mycket som en hel värld. Diktaren använder en teknik för att förstärka den klaustrofobiska tonen i dikten inversioner av termer (t.ex. dunkelt uppror, själar fångna, världar dolda ). Han lägger också tyngdpunkten på adjektivet fångna, som en hänvisning till en fängslad anda som i slutändan befrias. Ångaren under horisonten representerar varje människans tvivel i livet: Om det som framträder i något okänt är ännu en besvikelse, eller ett ljus av hopp. Varje våg som når stranden är inget annat än en skugga av en människas förväntan. Rädslan för det okända kan bara erövras genom att utforska hörnen i ens egen själ, som fortfarande är dystra. Även om okunnighet är lycka, är det alltid sanningen som kommer att göra dig fri. Cristina Konscag 12

13 Dikten En värld är varje människa är en metafor för människans sammansatthet. Men den integrerar också människan i en större värld, som är mer sammansatt än den mänskliga naturen. Människans sammansatthet ses inte som ett positivt drag. Tvärtom beskrivs människan som ett antal personligheter som måste leva tillsammans. Den inre kampen för auktoritet ger människan mer förskräckliga drag än de som de vilda djuren har. Det finns flera varelser under samma ansikte. Följaktligen ser människan ut som en schizofren, farlig varelse som gör mest ont mot sig själv. Bilden som man får är den av en rysk docka, en matrioska. Det finns alltid något mer i människan, man kan inte nå sin essens eller verkligen känna sig själv. Det är det som händer med den yttre världen också. Man ser sin egen bild i det som man kreerar. Både det inre och det yttre livet är kaotiskt och dunkelt. Men man drömmer om att befria sig från sin destruktiva natur. Det inträffar inte sällan och de som har sådana önskningar blir förkastade av de andra. När människorna kallas för skuggor kommer man att tänka på Platons grotta. Man kan inte se verkligheten eller sig själv men man kan bara se avtryck eller skuggor av verkligheten. Det är därför man inte kan känna sig själv och alltid kämpar för balans och harmoni. Monica Mitran 13

14 Dikten handlar om en människas komplexa personlighet som omfattar blinda varelser och tusen världar. Alla former av liv företräder de dolda sidorna som härskar i det poetiska jagets själ. Begreppet dunkelt symboliserar den mörka ovisshet som finns inuti. Trots att dessa gestalter är osynliga verkar de vara verkliga och levande genom känslorna som uppträder i verkligheten. Fast man har ett ädelt ursprung ( furstar och konungar ) är vi undersåtar under de tunga upplevelserna. Ordet överman är en metafor som i psykoanalytiskt perspektiv avser vårt överjag, som styr våra känslomässiga tankar och våra förbjudna önskningar. En färgton är en bild av själens oro och av människan som försöker förstå någonting ogripbart. Horisonten är en metafor för förhoppningarna som vi ger liv åt i varje ögonblick. En väldig ångare kan vara en symbol för tiden som passerar i vårt liv som ett förgängligt element. Frasen allt är ändå annorlunda är en slutsats som markerar diktens innebörd. Allt är otillgängligt och obegripligt för vårt medvetande. Skuggorna är en metafor för våra själar som har färdats eller befriats genom döden. Livets slut är alltså en möjlighet till befrielse. Under tidernas lopp har det funnits många filosofer eller författare som behandlat människans själ. Till exempel Aristoteles, som ansåg att kroppen är som en båt och själen som ett väsen som styr detta fordon. De kan inte fungera utan en ömsesidig hjälp. Andrea Iordan 14

15 Jag tror att dikten handlar om hur den här världen styrs samt om den inre kampen i varje människa. Vi tycker att vi kan kontrollera och bestämma vårt öde och vårt liv, med det är inte sant. Det är de som är övermän som har en stor påverkan på situationen i världen. De som är vanliga vet inte om vad som händer och då börjar de inse att allt är värdelöst. Dikten handlar om våra känslor som är fångna och att vi inte kan göra någonting för att ändra detta. Vi är fångna i en lögn. Som när en väldig ångare passerar/långt ute/under horisonten, där den ligger/så aftonblank och vi vet inte om den. Människorna är så blinda för deras problem att de glömmer att observera vad som händer runt dem. Cătălina Dunose 15

16 Enligt mig beskriver Gunnar Ekelöfs dikt en psykologisk synpunkt. Om vi översätter författarens associationer enligt freudiansk teori, får vi omedvetna/inre önskningar och rädslor benämnda med blinda varelser i dunkelt uppror och överjaget/samvetet med jaget konungen. Författaren använder metaforen konungen som härskar för att beskriva hur medvetandet/samvetet censurerar ens inre anlag eller instinkt. Men för det mesta blir man ledd av ens överjag och därför är det svårt att urskilja vad som är ens autentiska, verkliga själv, eller värld som författaren kallar det. Samvetet eller överjaget som kontrollerar ens reaktioner är någonting som man lär sig, som man ärver från de förekommande generationerna. På så sätt blir det mer och mer främmande för de instinktiva önskningarna. Så främmande blir det att författaren använder analogin vars jag och väsen/vi lika litet fattar som vår överman/sin överman, för att beskriva det. Ens personliga karaktär blir en blandning av deras död och kärlek. Magdalena Busuioc 16

17 Dikten handlar om världen, och dolda saker. Livet är ofullgånget, och övergående. Jag tycker att diktaren verkar ledsen och resignerad beträffande sitt liv. Han jämför människorna med en väldig ångare som passerar under horisonten - men allt förblir orört, liksom en man som lever, men inte gör någonting under sitt liv. Dess budskap ges med orden så grips vi skuggor. Vi är livets fångar. Diktaren är verklig i ett ofullgånget liv. Jag associerar människorna med ångare, horisonten med våra liv. Oana Lungu 17

18 Denna poesi verkar vara en djup mänsklig naturanalys, och så fokuserar sig författaren på hur man ska beskriva eller förstå jaget. Det var en artikel i en fransk tidning, där en journalist eller filosof pratade om människor och deras själ. Han sa då att varje människa är en värld, att man försöker bli en värld så att man kan äga sitt eget liv eller sin egen själ, fatta sina egna beslut. Jag tycker att det finns en stark relation mellan den franske och Gunnar Ekelöfs livsfilosofi. De har nästan samma tankar. I varje själ eller medvetande äger det alltid rum en kamp mot ens egna tankar för att kunna välja vad som är bättre, ett uppror mot vad som är dolt inuti. Man försöker ständigt upptäcka sig själv på nytt. Oana Popescu 18

19 Jag tror att dikten handlar om människor och särskilt om den mänskliga naturen. Författaren säger att I varje själ är tusen själar fångna/i varje värld är tusen världar dolda, det vill säga att allt inte är enkelt, utan att det finns mera än vi kan se eller förstå. Människor är komplexa varelser vars flesta sidor kanske är dolda och de behöver förstå dem för att kunna bringa dem till ljuset. Författaren använder många bilder, men jag tycker att den andra strofen är den vackraste. Han talar om en väldig ångare som tycks helt stilla inför den aftonblanka horisonten. Han talar också om vågorna som når till stranden och om det faktum at vi inte vet vilken som är först och vilken sist. Men även om allt har blivit som förut Allt är ändå annorlunda. Jag tror att diktens budskap finns i den sista strofen. Den säger vad som händer när du dör. Några har färdats/några av de möjliga befriats. Och det är lite oroande att inte veta vilken kategori man befinner sig i. Därför måste vi leva livet genom att försöka gå djupare in i livets djupaste hemligheter. Oana Chisău 19

20 Den här dikten kan räknas som en poetisk definition av livet och den handlar också om vad man betyder i den här världen. En mycket intressant aspekt som finns i dikten är en paradox som författaren använder: Man är både kung eller furste i sitt eget liv - då är man självständig och bestämmer själv över sitt liv. På samma gång är man en fånge i livets grymhet: Och vi konungar och furstar av de tusen möjliga inom oss är själva undersåtar, fångna själva i någon större varelse. Det finns en motsättning mellan död och kärlek : Av deras död och kärlek har våra egna känslor fått en färgton. Jag tror att färgtonen betyder livets glädje, den som får livet att vara värt att leva. Människorna associeras med vågor, som kommer en efter en, ibland utan att man märker det. Då blir man en passagerare i livet. Adina Dedu 20

21 En dikt om människans universum, om vad som finns innanför och utanför själen. Här får vi se människan som prins och fånge, i en värld där det finns massor av speglar. Orden i denna dikt låter och ser ut som tusen speglar som skapar bild efter bild: Det finns tusen själar för varje själ och tusen världar dolda för varje värld. Allt blir möjligt och alla bilder är viktiga när en människa står framför sig själv, strax utanför hans eller hennes inre värld. När man läser om de fångna i någon större varelse så kan man tänka på dockorna som finns i Ryssland: En stor, en större, en ännu större och den största; eller en liten, en mindre, ännu en, två, tre, fyra som är mindre och slutligen den minsta dockan som man inte får öppna. Och de tusen möjliga är kanske den människan som sitter mellan två speglar: Hans eller hennes bild skapas i varje spegel, men varje spegel skapar också bilden som finns i den andra spegeln och den nya bilden blir fångad av den första spegeln, och så vidare. Och så får man se tusen oroliga bilder av sig själv, mellan de två speglarna som får oss förstå att det är omöjligt att säga jag när det finns så mycket i oss. Vi borde använda vi när vi pratar, vi istället för jag som låter så meningslöst. Metaforen är vatten, som man inte får se förutom genom svallvågorna. Mircea Stanca 21

22 Jag tror att den viktigaste idén som man kan hitta i Ekelöfs dikt är att människan är en mycket komplicerad varelse att en enda människas liv påverkas av alla andra erfarenheter som människor upplevt förr i tiden. Och man kan säga samma sak om världen också: den värld som vi känner nu är resultatet av tidigare bestämningar. Även om vi inte vet hur det var för femtio eller tusen år sedan, läser vi böcker eller tittar på filmer för att kunna förstå hur världen förändrats genom tiden. Människan och världen förändras varje dag, men vi märker förändringarna först efter att de hänt. Roxana Păuna 22

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG Jag behöver vara ensam med mina tankar lämna mig inte ensam Det talas om språket där jag vandrar jag vet inte vad jag ska säga Om jag behärskar språket vad

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

Gerotranscendens det positiva åldrandet

Gerotranscendens det positiva åldrandet Lars Tornstam Gerotranscendens det positiva åldrandet Teorin om gerotranscendens uttrycker ett nytt och mer hoppingivande sätt att förstå utvecklingen genom livet och fram mot ålderdomens vishet. Gerotranscendens

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Spådom med kort i Serdan

Spådom med kort i Serdan Spådom med kort i Serdan Korten när man spår i Serdan placeras enligt följande, framför frågeställaren. De olika korten symboliserar de olika positionerna. Frågan måste alltid ställas som en fråga utifrån

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon Att finna sig själv utifrån Kierkegaard 2013 Frank Lorentzon Kierkegaard (1813-1855)!! Livet förstås baklänges, men måste levas framlänges En förfader till existentialismen Fokus på människan och hennes

Läs mer

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål Alla har vi drömt. Vi drömmer än. Vi drömmer om en förändring. Men vi har alltid den där

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Kan man förstå dans, poesi, kärlek och musik rent intellektuellt?

Kan man förstå dans, poesi, kärlek och musik rent intellektuellt? Kan man förstå dans, poesi, kärlek och musik rent intellektuellt? Handlar det bara till sist och synes om ren känsla. Förnuftet finns inte utan du ger dig in i en dröm som är lika mystisk och oförklarlig

Läs mer

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia.

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia. Psykologi 1. Redogör för psykologins historia. Ordet psykologi betyder kortfattat läran om själen och från början var det Sokrates som ca 400 år f.kr började fundera över människan, livet, döden och allt

Läs mer

Listening Post Kristianstad

Listening Post Kristianstad Listening Post Kristianstad 15 januari 2015 Gruppen bestod av 12 deltagare varav sju män och fem kvinnor i ett ålderspann mellan strax under 30 till 75 år. Två deltagare var pensionerade psykologer, ytterligare

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Mot Högre Medvetande

Mot Högre Medvetande Mot Högre Medvetande Introduktion Susanne Jönsson Mångfaldigande av i detta kursmaterial ingående blad - helt eller delvis - samt utnyttjande i undervisningssyfte är förbjudet utan tillstånd av Susanne

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring.

Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring. Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring. Förändringspsykologi omfattar kunskapen om vad som gör människor benägna

Läs mer

Börje Lindberg Lindberg Utveckling AB

Börje Lindberg Lindberg Utveckling AB Börje Lindberg Lindberg Utveckling AB Vad är jag rädd för? Ensamheten vid restaurangbordet!!! Kan inte sova!!! Vad är jag rädd för? Ensamheten vid restaurangbordet!!! Kan inte sova!!! Ångesten är en allierad

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

CLAES GUSTAVSSON DEN OSYNLIGE MANNEN

CLAES GUSTAVSSON DEN OSYNLIGE MANNEN CLAES Kunskapen om livets stora frågor kan ligga dold i cymbaler, attackdykare, tjälknöl och ordet Flämt. Allt ter sig rimligt när Claes Gustavssons osynlige figur lägger sig i och dissekerar vardagen

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

43 minuter av pretend mode hur gör vi för att bryta låtsasläget? mariawiwe@mbtsverige.se

43 minuter av pretend mode hur gör vi för att bryta låtsasläget? mariawiwe@mbtsverige.se 43 minuter av pretend mode hur gör vi för att bryta låtsasläget? mariawiwe@mbtsverige.se Upplägg Låtsasläget definition Vad innebär det för våra patienter att befinna sig i detta? Konsekvenser för behandlingen?

Läs mer

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback Innanför Mina rosa Små väggar En självbiografi av Cassandra Solback 2 Denna bok innehåller bara sanningar och nästan alla sanningar i mitt liv. Det som är alldeles för privat har fått stanna kvar i privatlivet,

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött.

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. För psykisk hälsa NÄR EN FÖRÄLDER DÖR...... så förändras ens liv. En dag händer det värsta, det som du varit så rädd

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer