Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning"

Transkript

1 Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning Du hittar interaktiva självstudiekurser på Hjälp för bildvisaren finns på

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York Eastman Kodak Company, 2005 Alla skärmbilder är simulerade. Kodak och EasyShare är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. P/N 4J3340_sv

3 Produktegenskaper Bilder på produkten LCD-skärm 6 Share-knapp (Dela) 2 Fack för extra SD-/MMC-kort 7 Menu-knapp (Meny) 3 Strömbrytare 8 Laddningsindikator 4 OK-knapp 9 USB-port 5 10 Anslutning för EasyShare dockningsstation 11 Reset-knapp (Återställ) SV i

4 Innehållsförteckning 1 1 Ställa in bildvisaren...1 Installera först programvaran EasyShare...1 Ladda batteriet med den medföljande USB-kabeln...2 Hämta bilder från datorn Använda bildvisaren...4 Starta och stänga av bildvisaren...4 Visa bilder...4 Förstora en bild...5 Visa flera bilder (miniatyrbilder)...5 Förstå ikonerna...6 Kontrollera batterinivån...6 Använda knappen Menu (Meny) Göra mer med dina bilder...9 Visa bilder från ett SD- eller MMC-kort...9 Använda en EasyShare Printer Dock eller dockningsstation för kamera...10 Skriva ut direkt på en PictBridge-kompatibel skrivare...11 Visa bildspel...12 Dela med dig av dina bilder Felsökning...16 Problem med bildvisare...16 Problem med dator/anslutningar...17 Problem med direktutskrift (PictBridge-kompatibel skrivare) Få hjälp...19 Praktiska länkar...19 Telefonsupport...20 ii SV

5 Innehållsförteckning 6 Bilaga...21 Specifikationer för bildvisare...21 Strömsparfunktioner...21 Viktiga säkerhetsföreskrifter...22 Övrig skötsel och underhåll...22 Garanti...23 Regelefterlevnad iii SV

6 1 Ställa in bildvisaren Med EasyShare bildvisare kan du bära med dig ca 150 av dina favoritbilder, så att du kan dela dem med vänner och familj vart du än åker! Installera först programvaran EasyShare VIKTIGT! Installera programvaran Kodak EasyShare innan du ansluter bildvisaren till datorn. Installera den version som medföljde bildvisaren. Om du använder en tidigare version är det inte säkert att programvaran kan identifiera bildvisaren. 1 Stäng alla program som är öppna i datorn (inklusive antivirusprogram). 2 Sätt in cd:n med programvara för Kodak EasyShare i cd-enheten. 3 Ladda programvaran: Windows OS om inte installationsfönstret visas automatiskt väljer du Kör i menyn Start. Skriv in d:\setup.exe, där d motsvarar den enhet som innehåller cd-skivan. Mac OS X Dubbelklicka på cd-ikonen på skrivbordet och sedan på installationsikonen. 4 Följ anvisningarna på skärmen och installera programvaran. Windows OS Välj Fullständig om du automatiskt vill installera de vanligaste programmen. Välj Anpassat om du vill kunna välja program. Mac OS X Följ instruktionerna på skärmen. 5 Starta om datorn om du uppmanas att göra det. Om du avslutade antivirusprogrammet startar du det igen. Mer information finns i bruksanvisningen för antivirusprogrammet. VIKTIGT! När du uppmanas till det registrerar du bildvisaren och programvaran. Om du vill utföra registreringen senare går du till 1 SV

7 Ställa in bildvisaren Ladda batteriet med den medföljande USB-kabeln Bildvisaren har ett inbyggt batteri som laddas när du ansluter den till datorn. Batteriet laddas bara när bildvisaren är avstängd. 1 Slå på datorn. 2 Stänga av bildvisaren. 3 Anslut bildvisaren till datorn med USB-kabeln (Modell U-5A). Ladda i upp till 3,5 timmar. (När batteriet är helt laddat slutar lampan att blinka.) Om du vill ladda batteriet Ansluter du bildvisaren eller visa bilder samtidigt som du visar bilder till datorn med en USB-kabel (Modell U-5A). till en valfri Kodak EasyShare dockningsstation i 3-serien(sidan 10). OBS! Laddningsbara batterier kan laddas upp ett begränsat antal gånger. Batteriets livslängd och antal uppladdningar beror på användning och inställningar. Det kan finnas andra sätt att ladda batteriet VIKTIGT! Vi rekommenderar att du bara använder Kodak-tillbehör för att ladda batteriet. Skador som orsakas av icke godkända tillbehör täcks inte av garantin. Se 2 SV

8 Ställa in bildvisaren Hämta bilder från datorn När du ansluter bildvisaren till datorn hämtas favoritbilder i programvaran EasyShare till bildvisaren. Innan du ansluter bildvisaren till datorn kontrollerar du att du har valt favoritbilder i programvaran EasyShare. Du kan ställa in programvaran EasyShare så att favoritbilder hämtas: Automatiskt när bildvisaren är ansluten till datorn När du väljer en bild Mer information får du genom att klicka på Help (Hjälp) i programmet EasyShare. Starta bildvisaren genom att hålla knappen intryckt i1sekund. OBS! Du kan också visa bilder som finns på SD- eller MMC-kort. (Se sidan 9.) Hämta bilder med en EasyShare-dockningsstation Du kan också docka bildvisaren med en kompatibel EasyShare-dockningsstation. (Mer information om kompatibilitet för dockningsstationer finns på sidan 9) 3 SV

9 2 Använda bildvisaren Starta och stänga av bildvisaren Starta eller stäng av genom att trycka i en sekund. Visa bilder Visa föregående/nästa bild. OK Starta/stoppa ett bildspel. Om du vill visa bilder på en TV kan du läsa mer på sidan SV

10 Använda bildvisaren Förstora en bild Förstora bilden. OK Visa en annan del av en förstorad bild. Återgå till normal visning. Visa flera bilder (miniatyrbilder) Visa miniatyrbilder i flerbildsvisning. OK Markera en bild. Visa den markerade bilden. 5 SV

11 Använda bildvisaren Förstå ikonerna Ikonerna visar status för bildvisaren eller individuella bilder. OBS! En del ikoner visas bara i vissa situationer. Märkt för utskrift Märkt för e-post Bildnummer Bläddringspilar Bildlagringsplats (kort eller bildvisarens interna minne) Batterinivå Kontrollera batterinivån Ikon för batterinivå Ingen ikon Indikerar Batteriet har tillräcklig laddningsnivå. Batteriet behöver laddas snart. Batteriet behöver laddas nu. 6 SV

12 Använda bildvisaren Använda knappen Menu (Meny) Använd bildvisarens menyer för att välja inställningar och utföra åtgärder. 1 Visa menyerna genom att trycka på knappen Menu (Meny). 2 Tryck på om du vill markera ett menyalternativ och tryck sedan på OK. 3 Tryck på om det du behöver markera ytterligare alternativ och tryck sedan på OK. Du kan stänga av menyn när som helst genom att trycka på knappen Menu (Meny) igen. Alternativ på huvudmenyn Begin Slide Show (Starta Välj Interval (Intervall), Loop (Slinga), Transition (Övergång). bildspel) Delete Picture (Ta bort bild) Välj Picture (Bild), Exit (Avsluta), All Internal Pictures (Alla interna bilder), All Card Pictures (Alla bilder på kort). Magnify (Förstora) Välj 2X eller 1X. (Se också sidan 5.) Multi-up (Flera bilder) Visa upp till 9 miniatyrbilder samtidigt. (Se också sidan 5.) Picture Info (Bildinformation) Setup Menu (Inställningsmeny) Visa filnamn, datum/tid för fotografering, batteriikon (vid låg nivå). Få tillgång till ytterligare inställningar. 7 SV

13 Använda bildvisaren Visa inställningsalternativen genom att trycka på knappen Menu (Meny) och välja Setup Menu (Inställningsmeny). Inställningsalternativ Return (Återgå) Display Icons (Visa ikoner) LCD Brightness (LCD-ljusstyrka) Video Out (Videoutgång) Language (Språk) About (Om) Återgå till huvudmenyn. Välj Yes (Ja) eller No (Nej). Välj nivå för LCD-ljusstyrka. Välj NTSC eller PAL. Välj språk. Visa information om bildvisaren. 8 SV

14 3 Göra mer med dina bilder Visa bilder från ett SD- eller MMC-kort Du kan sätta i ett SD- eller MMC-kort och visa bilderna på det. Vi rekommenderar Kodaks SD- eller MMC-kort. Du kan köpa kort på VARNING! Ett kort kan bara sättas i åt ett håll. Om du försöker tvinga in det kan du skada det. Avfasat hörn Bildvisaren kan vara startad eller avstängd. VIKTIGT! Du kan endast titta på bilderna på ett kort om kortet sitter i bildvisaren. 9 SV

15 Använda en EasyShare Printer Dock eller dockningsstation för kamera Göra mer med dina bilder Skriv ut direkt genom att docka bildvisaren med en EasyShare Printer Dock. Docka med en EasyShare Printer Dock eller dockningsstation för kamera när du vill ladda batteriet eller visa ett bildspel. Information om tillbehör (inklusive dockningsadaptern D-22) finns på Kodak EasyShare dockningsstation Dockningskonfiguration Printer Dock i 3-serien och dockningsstationer för kamera Anpassad dockningsinsats som medföljer bildvisaren Dockningsstation Printer Dock Printer Dock Plus Printer Dock 6000 Dockningsstation för kamera 6000 Speciell insats för dockningsstation Kodak dockningsadapter D-22 Dockningsstation Printer Dock 4000 Dockningsstation för kamera II Dockningsstation för kamera till LS420, LS443 Ej kompatibel 10 SV

16 Göra mer med dina bilder Skriva ut direkt på en PictBridge-kompatibel skrivare Bildvisaren använder PictBridge-funktionen, så att du kan skriva ut direkt till en PictBridge-kompatibel skrivare. Du behöver: Bildvisare med fulladdat batteri PictBridge-kompatibel skrivare USB-kabel (Modell U-5A) som medföljer bildvisaren Ansluta till en PictBridge-kompatibel skrivare 1 Stäng av bildvisaren och skrivaren. 2 Anslut USB-kabeln (Modell U-5A) från bildvisaren till skrivaren. Skriva ut från en PictBridge-kompatibel skrivare 1 Slå på skrivaren. Starta bildvisaren. PictBridge-fönstret visas, följt av aktuell bild och meny. 2 Markera önskat utskriftsalternativ genom att trycka på och tryck sedan på OK. Utskriftsalternativ Current Picture (Aktuell bild) Tagged Pictures (Märkta bilder) Index Print (Indexutskrift) All Pictures (Alla bilder) Markera önskad bild och antal kopior genom att trycka på. Om skrivaren har funktion för att skriva ut märkta bilder väljer du utskriftsstorlek. Skriv ut miniatyrer av alla bilder. För det krävs ett eller flera ark papper. Skriv ut alla bilder i det interna minnet eller på minneskortet. Välj antal kopior. 11 SV

17 Koppla ifrån en PictBridge-kompatibel skrivare 1 Stäng av bildvisaren och skrivaren. 2 Koppla ifrån USB-kabeln från bildvisaren och skrivaren. Visa bildspel 1 Tryck på OK. Bildspelet startar. 2 Tryck på OK om du vill avbryta bildspelet. Ändra inställningarna för bildspel Göra mer med dina bilder 1 Tryck på Menu (Meny). 2 Markera Begin Slide Show (Starta bildspel) genom att trycka på och sedan på OK. 3 Markera en inställning för bildspel genom att trycka på : Bildspelsinställning Exit (Avsluta) Tryck därefter på OK. Interval (Intervall) Markera önskad visningstid genom att trycka på och tryck sedan på OK. Loop (Slinga) Markera On (På) eller Off (Av) genom att trycka på och tryck sedan på OK. Transition (Övergång) Markera None (Ingen), Fade Black (Svart uttoning) eller Slide (Glidning) genom att trycka på och tryck sedan på OK. 4 Markera Begin Show (Starta bildspel) och tryck sedan på OK. OBS! Inställningarna för bildspel kvarstår tills du ändrar dem. 12 SV

18 Göra mer med dina bilder Visa bilder på en TV 1 Docka bildvisaren i en EasyShare Printer Dock eller dockningsstation för kamera i 3-serien (sidan 10). 2 Anslut dockningsstationen till en tv-apparat med en A/V-kabel. (Du kan köpa kort på Kontrollera att tv-apparaten är inställd för Video. Mer information finns i tv-apparatens användarhandbok.) 13 SV

19 Dela med dig av dina bilder Göra mer med dina bilder Med knappen Share (Dela) kan du märka en bild som ska skrivas ut eller skickas med e-post. När du sedan ansluter bildvisaren till en dator (eller dockar den med en EasyShare dockningsstation för kamera eller Printer Dock) är det enkelt att skriva ut och skicka e-post! Om du vill ha mer information om funktionen Share (Dela) klickar du på knappen Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Märka bilder för utskrift Första steget - markera bilder i bildvisaren 1 Tryck på Share-knappen (Dela). Tryck på när du vill leta efter en bild. 2 Markera Print (Utskrift) genom att trycka på och tryck sedan på OK.* 3 Tryck på för att välja antal kopior (0-99). Noll innebär att märkningen tas bort för bilden. Utskriftsikonen visas i bildens statusfält. Standardantalet är ett. 4 Valfritt! Du kan använda ett utskriftsantal för andra bilder. Tryck på när du vill leta efter en bild. Behåll det aktuella utskriftsantalet eller ändra det genom att trycka på. Upprepa det här steget tills du har uppnått det utskriftsantal som du vill ha. 5 Tryck på OK. Tryck sedan på Share (Dela) när du vill stänga menyn. * Du kan märka alla bilder på en lagringsplats (i bildvisarens interna minne eller på ett fotokort) genom att markera Print All (Skriv ut alla), trycka på OK och ange antalet kopior. Om du vill ta bort utskriftsmärkningen för alla bilder på lagringsplatsen markerar du Cancel Prints (Avbryt utskrift) och trycker på OK. Andra steget - överför bilder som är märkta för utskrift När du överför märkta bilder till datorn öppnas utskriftsfönstret. Om du vill ha mer information klickar du på knappen Help (Hjälp) i programvaran Kodak EasyShare. Mer information om hur du skriver ut från datorn, Printer Dock, en PictBridge-kompatibel skrivare eller ett minneskort finns på sidan SV

20 Göra mer med dina bilder Märka bilder för att skicka med e-post Steg 1 på datorn Skapa en e-postadressbok i datorn med programvaran EasyShare. Därefter kopierar du upp till 32 e-postadresser till bildvisarens interna minne. Om du vill ha mer information klickar du på knappen Help (Hjälp) i programvaran Kodak EasyShare. Steg 2 markera bilder i bildvisaren 1 Tryck på Share-knappen (Dela). Tryck på när du vill leta efter en bild. 2 Tryck på så att (E-post) markeras och tryck sedan på OK. E-postikonen visas i bildens statusfält. 3 Tryck på så att en e-postadress markeras och tryck sedan på OK. Du kan märka andra bilder med samma adress genom att trycka på och bläddra bland bilderna. När önskad bild visas trycker du på OK. Om du vill skicka bilderna till mer än en adress upprepar du steg 3 för varje adress. De adresser du väljer markeras. 4 För att ta bort ett val markerar du en förkryssad adress och trycker på OK. Om du vill ta bort alla valda e-postadresser markerar du Clear All (Ta bort alla). 5 Markera Exit (Avsluta) genom att trycka på och tryck sedan på OK. 6 Tryck på Share (Dela) när du vill stänga menyn. Steg 3 överföra och skicka e-post När du överför de märkta bilderna till datorn öppnas e-postfönstret och du kan skicka dem till de adresser du har angett. Om du vill ha mer information klickar du på knappen Help (Hjälp) i programvaran Kodak EasyShare. 15 SV

21 4 Felsökning OBS! Den senaste informationen om produkten finns på Problem med bildvisare Status Bildvisaren går inte att starta eller stänga av. Bildvisarens knappar och kontroller fungerar inte Minneskortet identifieras inte eller bildvisaren fryser då kort sätts i. Bildspelet startar inte. Lösning Genom att ansluta bildvisaren till datorn kan du ladda batteriet eller använda datorns strömförsörjning (sidan 2). Anslut bildvisaren till en EasyShare-dockningsstation (sidan 10). Med hjälp av ett gem trycker du in knappen Reset (Återställ) (sidan i) och håller den intryckt i minst 1 sekund. Kontakta kundsupport (sidan 20). Kontrollera att filformatet på bildkortet är JPEG. Använd ett annat kort. Kontrollera att filformatet på bildkortet är JPEG. Om du visar bilder från ett bildkort kontrollerar du att det är ordentligt isatt (sidan 9). Om du använder en EasyShare-dockningsstation trycker du på dess TV-knapp. Ingen bild på en tv-apparat. Kontrollera att tv-apparaten är inställd för Video. (Mer information finns i tv-apparatens användarhandbok.) Ställ in bildvisarens inställning för Video Out (Videoutgång) (NTSC eller PAL, sidan 7). Bilden fyller inte upp hela bildvisarens skärm. Om den kamera som du tog bilden med har ett annat bildförhållande än bildvisarens skärm kan det hända att du ser svarta streck i bildens över- och underkant. Detta är helt normalt. 16 SV

22 Felsökning Problem med dator/anslutningar Status Kommunikationen mellan datorn och bildvisaren fungerar inte, Det inte går att överföra bilder till datorn. Ett bildspel kan inte visas på en extern videoenhet. Det går inte att lägga till bilder i bildvisaren. Lösning Starta bildvisaren. Kontrollera att USB-kabeln (Modell U-5A) är ansluten från bildvisaren till datorns USB-port (sidan 3). Om du använder en EasyShare dockningsstation kontrollerar du alla kabelanslutningar. Kontrollera att bildvisaren är korrekt placerad i dockningsstationen. Kontrollera att den senaste versionen av programvaran EasyShare är installerad och används (sidan 1). Klicka på knappen Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Ställ in bildvisarens inställning för Video Out (Videoutgång) (NTSC eller PAL, sidan 7). Om du använder en EasyShare-dockningsstation trycker du på dess TV-knapp. Kontrollera att inställningarna på den externa enheten är korrekta (läs mer i bruksanvisningen till enheten). Om du har en dator med Windows-operativsystem kontrollerar du i enhetshanteraren eller USB-inställningarna om det finns några konflikter. Starta om datorn. (Mer information om Windows-operativsystem finns på Om det inte finns tillräckligt med utrymme i bildvisarens interna minne för alla favoritbilder så överförs de senaste favoritbilderna från datorn till bildvisaren. Klicka på knappen Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. 17 SV

23 Felsökning Problem med direktutskrift (PictBridge-kompatibel skrivare) Status Det går inte att hitta önskad bild. Menyn Direct Print (Direktutskrift) stängs. Det går inte att skriva ut bilder. Bildvisaren eller skrivaren visar ett felmeddelande. Lösning Starta bildvisaren. Kontrollera att filformatet på bildkortet är JPEG. Tryck på valfri knapp så visas menyn på nytt. Kontrollera att bildvisaren och skrivaren är anslutna till varandra (sidan 3). Kontrollera att både skrivaren och bildvisaren får ström. Kontrollera att det finns papper i skrivaren samt att det inte visas några felmeddelanden på skrivaren. Följ anvisningarna för att lösa problemet. 18 SV

24 5 Få hjälp Praktiska länkar Bildvisare Produktsupport (vanliga frågor, felsökning, bokning av reparation med mera.) Köp tillbehör till bildvisare (dockningsstation för kamera, Printer Dock, kort m.m.) Hämta den senaste programvaran och fasta programvaran för bildvisaren Programvara Läs information om programvaran EasyShare Få hjälp med operativsystemet Windows och med digital bildbehandling Övrigt (eller klicka på knappen Help (Hjälp) i programvaran EasyShare) Mer information om EasyShare Printer Dock Optimera din skrivare för realistiska och klara färger Registrera bildvisaren 19 SV

25 Telefonsupport Få hjälp Om du har frågor om produkten kan du prata med en representant hos kundsupport: Australien Norge Belgien Nya Zeeland Brasilien Polen Danmark Portugal Filippinerna Schweiz Finland Singapore Frankrike Spanien Grekland Storbritannien Hongkong Sverige Indien Taiwan Irland Thailand Italien Turkiet Japan Tyskland Kanada USA Kina Utanför USA Korea Österrike Nederländerna Internationellt faxnummer Internationellt telefonnummer Den senaste informationen finns på adressen 20 SV

26 6 Bilaga Specifikationer för bildvisare Ytterligare specifikationer finns på Färgskärm 63,5 mm genomlyslig skärm, 882 x 228 ( ) pixlar Filformat EXIF (JPEG-komprimering), filstruktur: DCF Bildlagring 32 MB internt minne, MMC- eller SD-kort som tillval (SD-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Card Association.) Videoutgång NTSC eller PAL Strömförsörjning inbyggt litiumjonbatteri (kan inte bytas av användaren), uppladdningsbart via USB-kabel (Modell U-5A), EasyShare dockningsstation för kamera eller Printer Dock i 3-serien. Kommunikation med datorn USB 2.0 (PIMA protokoll). Kompatibel med USB 1.0. PictBridge-support Ja Storlek 87 mm x 58 mm x 12 mm Vikt 68 g utan kort Strömsparfunktioner Om ingenting görs på Bildvisaren Om du vill sätta på den igen 1 minut LCD-skärmen stängs av. Tryck på OK. 4 minuter Kameran stängs av. Tryck på strömbrytaren. 21 SV

27 Bilaga Viktiga säkerhetsföreskrifter VARNING! Ta inte isär produkten. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan åtgärda. Kontakta kvalificerad servicepersonal för service. Utsätt inte produkten för vätska, fukt eller extrema temperaturer. Nätadaptrar och batteriladdare från Kodak ska endast användas inomhus. Om du använder kontroller, justeringar eller funktioner som inte finns angivna i den här handboken kan du utsätta dig för stötar och elektrisk eller mekanisk fara. Använda den här produkten Läs och följ de här föreskrifterna innan du använder Kodaks produkter. Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna. Om du använder ett tillbehör som inte rekommenderas av Kodak, t.ex. en nätadapter, kan detta orsaka brand, stötar eller annan skada. Om du använder produkten i ett flygplan ska du iaktta flygbolagets anvisningar. Övrig skötsel och underhåll Om bildvisaren utsatts för väderpåverkan eller om du misstänker att det kommit in vatten i bildvisaren så stänger du av den. Låt alla delar lufttorka i minst 24 timmar innan du använder bildvisaren igen. Blås försiktigt på bildvisarens skärm för att avlägsna damm och smuts. Torka försiktigt med en mjuk, luddfri trasa eller en obehandlad linsduk. Använd inga rengöringsmedel som inte är speciellt avsedda för bildvisaren. Se till att inga kemiska ämnen, exempelvis solskyddskräm, kommer i kontakt med målade ytor. Det kan finnas särskilda serviceavtal i ditt land. Kontakta en Kodak-återförsäljare för ytterligare upplysningar. Information om kassering eller återvinning får du av de lokala myndigheterna. I USA besöker du Electronics Industry Alliances webbplats på eller Kodaks webbplats på 22 SV

28 Bilaga Garanti Begränsad garanti Kodak garanterar att Kodak EasyShare bildvisare och tillbehör (exklusive batterier) är felfria avseende defekter både i material och utförande under ett år från inköpsdagen. Behåll det daterade originalinköpskvittot. Daterat inköpsbevis krävs för alla garantireparationer. Begränsad garanti - omfattning Denna begränsade garanti gäller inom det geografiska område där produkten är inköpt. Kodak REPARERAR eller ERSÄTTER Kodak EasyShare bildvisare och tillbehör om de inte fungerar på rätt sätt under garantiperioden enligt alla villkor och begränsningar i detta avtal. En sådan reparation inkluderar allt arbete och eventuella nödvändiga justeringar och/eller reservdelar. Denna reparation eller ersättning är den enda form av ersättning som garantin omfattar. Om reservdelar används vid reparationen kan dessa delar vara rekonditionerade eller innehålla rekonditionerat material. Om hela produkten måste bytas ut, byts den eventuellt ut mot en rekonditionerad produkt. Begränsningar Begäran om garantiservice accepteras inte utan daterat inköpsbevis, till exempel en kopia av det daterade originalkvittot för Kodak EasyShare bildvisare eller tillbehör. (Behåll alltid originalet för egna noteringar.) Denna garanti gäller inte batterier som används i bildvisare eller tillbehör. Den här garantin täcker inte omständigheter utom Kodaks kontroll eller problem som orsakats av underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningarna för Kodak EasyShare bildvisare eller tillbehör. 23 SV

29 Bilaga DENNA GARANTI GÄLLER INTE VID FEL SOM ORSAKATS AV FRAKTSKADOR, OLYCKSHÄNDELSE, ÄNDRING, MODIFIERING, SERVICE UTFÖRD AV OBEHÖRIG, FELAKTIG ANVÄNDNING, VANSKÖTSEL, ANVÄNDNING MED INKOMPATIBLA TILLBEHÖR ELLER KRINGUTRUSTNING, UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA KODAKS INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING, UNDERHÅLL ELLER OMPACKNING, UNDERLÅTENHET ATT ANVÄNDA UTRUSTNING FRÅN KODAK (SÅSOM ADAPTRAR OCH KABLAR) ELLER ANSPRÅK SOM FRAMSTÄLLS EFTER GARANTITIDENS UTGÅNG. Kodak ger inga andra garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, för denna produkt. I den händelse uteslutande av underförstådda garantier inte tillåts enligt gällande lagstiftning är giltighetstiden för den underförstådda garantin ett år från inköpsdatum. Möjligheten till ersättning är Kodaks enda skyldighet. Kodak kan inte hållas ansvarigt för särskilda skador, följdskador eller tillhörande skador som orsakas av försäljningen, inköpet eller användningen av produkten, oavsett orsak. Kodak frånsäger sig allt ansvar för särskilda skador, följdskador, indirekta eller tillhörande skador (inklusive, men inte begränsat till, uteblivna inkomster eller förtjänster, driftstoppskostnader, oförmåga att använda utrustningen, kostnader för ersättningsutrustning, -lokaler eller -tjänster, eller skadeståndsanspråk från dina kunder för skador som är resultatet av inköp eller användning av produkten, eller att produkten slutar fungera), oavsett orsak, samt för brott mot någon skriftlig eller underförstådd garanti. Dina rättigheter I vissa områden och jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta eller begränsa garantier för tillhörande skador eller följdskador. Detta innebär att ovanstående begränsning och uteslutning eventuellt inte gäller dig. I vissa områden och jurisdiktioner är begränsningar av hur länge underförstådda garantier gäller inte tillåtna. Detta innebär att ovanstående begränsning eventuellt inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter, och du kan ha andra rättigheter som varierar mellan olika områden eller jurisdiktioner. 24 SV

30 Bilaga Utanför USA och Kanada I andra länder än USA och Kanada kan det hända att villkoren i den här garantin är annorlunda. Såvida inga specifika Kodak-garantier meddelas köparen skriftligen från ett Kodak-företag föreligger inga garantier eller skyldigheter utöver eventuella minimikrav som gäller enligt lag, inte ens för fel, skador eller förluster som uppstått genom försummelse eller annan åtgärd. Regelefterlevnad Överensstämmelse med FCC-krav samt rekommendationer Kodak EasyShare bildvisare Utrustningen har testats och befunnits klara gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-bestämmelserna. Gränserna är avsedda att ge rimligt skydd mot farliga störningar vid en bostadsinstallation. Utrustningen alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, förorsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen skulle förorsaka skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sedan slås på igen, uppmanas användaren att försöka motverka störningarna genom en eller flera av följande åtgärder: 1. Vrida eller flytta mottagarantennen, 2. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren, 3. Ansluta utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till, 4. Rådfråga en återförsäljare eller en erfaren radio- och tv-tekniker. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för uppfyllande av krav kan upphäva användarens rätt att använda denna utrustning. Om skärmade gränssnittskablar har tillhandahållits med produkten, eller ytterligare angivna komponenter eller tillbehör som det på annan plats har angivits skall användas vid installationen av produkten, måste dessa användas för att säkerställa att kraven i FCC-bestämmelserna uppfylls. 25 SV

31 Kanadensisk DOC-förklaring Bilaga Uppfyllande av DOC klass B Denna klass B digitala utrustning är i enlighet med den kanadensiska standarden ICES-003. Observation des normes-class B Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Märkning av uttjänt elektronisk utrustning och elektronisk utrustning Inom EU ska du inte kassera produkten i hushållssoporna. Mer information om återvinning kan du få från de lokala myndigheterna eller på VCCI Class B ITE Översättning: Detta är en klass B-produkt baserad på en VCCI-standard (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment). Om den används nära en radio- eller TV-mottagare i hemmiljö kan den orsaka radiostörningar. Installera och använd utrustningen enligt bruksanvisningen. MPEG-4 Det är förbjudet att använda den här produkten på något sätt som följer den visuella standarden MPEG-4, utom för privat och icke-kommersiellt bruk. 26 SV

32 Index 1 A automatisk avstängning, 21 avstängning, automatisk, 21 B batteri laddare, 2 nivå, 6 bestämmelser, 25 bilder märkta för e-post, 15 skriv ut märkta, 14 visa bildspel, 12 visa enstaka, 4 visa förstorade, 5 visa miniatyrbilder i flerbildsvisning., 5 bildkort, 9 bildspel problem, 17 visa, 12 visa på tv-apparat, 13 D dela bilder e-post, 15 skriva ut, 14 dockningsstation för kamera och Printer Dock, 10 dockningsstation, kamera och Printer Dock, 10 E EasyShare, programvaruinstallation, 1 F flera bilder, visa miniatyrbilder, 5 förstora en bild, 5 förstå ikoner, 6 G garanti, 23 H hjälp, webblänkar, 19 I ikoner, 6 installera programvaran, 1 K kassera, återvinna, 22 Kodaks webbplatser, 19 kundsupport, 20 L ladda batteri, 2 laga, 19 LCD-skärm, 4 27 SV

33 Index M Macintosh, installera programvara, 1 Macintosh, installera programvara på, 1 miniatyrbilder, flerbildsvisning, 5 minneskort, 9 MMC/SD-kort, 9 märka bilder för e-post, 15 för utskrift, 14 P PictBridge-kompatibel skrivare, 11 Printer Dock, dockningsstation för kamera, 10 programvara, installation, 1 R rengöra, 22 S SD/MMC-kort, 9 skicka bilder med e-post, 15 skriva ut optimera skrivare, 19 PictBridge, 11 specifikationer, 21 starta och stänga av, 4 ström, 4 automatisk avstängning, 21 support, teknisk, 20 T telefonnummer till service och support, 20 telefonsupport, 20 tillbehör dockningsstation för kamera, Printer Dock, 10 köpa, 19 tips, skötsel och underhåll, 22 U underhåll, 22 USB-port, i utskrift med EasyShare Printer Dock, 10 V viloläge, 21 visa bilder bildspel, 12 enstaka bilder, 4 förstorade, 5 miniatyrbilder, 5 på tv-apparat, 13 visa bildspel, 12 visa ett bildspel, 12 W webbadresser, Kodaks webbplatser, 19 Windows-datorer installera programvara, 1 Windows-datorer, installera programvara på, 1 Å återvinna, kassera, 22 SV 28

34 Index Ö öppna bilder, 3 programvara, 1 överensstämmelse i Kanada, 26 överensstämmelse med FCC-krav, 25 överensstämmelse med VCCI, 26 överföra bilder, 3 29 SV

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK CD913. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Vy bakifrån SVENSKA. Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5. www.kodak.com/go/digitalframesupport

Vy bakifrån SVENSKA. Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5. www.kodak.com/go/digitalframesupport Vy bakifrån Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5 4 7 8 9 10 11 12 13 SVENSKA 1 2 3 6 1 USB-koppling 7 Ström 2 Minneskortfack - SD, MMC, xd, MS 8 Spela upp/paus 3 Likströmsingång (12 V) 9 Stopp/bakåt

Läs mer

FPO. Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera. Bruksanvisning

FPO. Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera. Bruksanvisning Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera FPO Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c310support

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

Vy framifrån SVENSKA. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1

Vy framifrån SVENSKA. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1 Läs i den utökade bruksanvisningen mer information om hur du använder ramen finns på www.kodak.com/go/digitalframesupport. Fotoramens förpackning visar innehållet i förpackningen. Vy framifrån 1 2 SVENSKA

Läs mer

Din manual KODAK Z1485 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005901

Din manual KODAK Z1485 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK Z1485. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

Din manual KODAK Z1012 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005859

Din manual KODAK Z1012 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005859 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK Z1012. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual KODAK PHOTO PRINTER 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005612

Din manual KODAK PHOTO PRINTER 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005612 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK PHOTO PRINTER 300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Kodak EasyShare C300 digitalkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C300 digitalkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C300 digitalkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c300support

Läs mer

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v530support

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Kodak EasyShare digitalkameran CX7310 Bruksanvisning

Kodak EasyShare digitalkameran CX7310 Bruksanvisning Kodak EasyShare digitalkameran CX7310 Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/cx7310support

Läs mer

Din manual KODAK S510

Din manual KODAK S510 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK S510. Du hittar svar på alla dina frågor i KODAK S510 instruktionsbok (information,

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c330support

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c533support

Läs mer

Kodak EasyShare fotoskrivare 500 Bruksanvisning

Kodak EasyShare fotoskrivare 500 Bruksanvisning Kodak EasyShare fotoskrivare 500 Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company,

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Om den här bruksanvisningen. Lär dig mer

Om den här bruksanvisningen. Lär dig mer SVENSKA Om den här bruksanvisningen Tillbringa lite kvalitetstid med din bruksanvisning. Din belöning blir fantastiska bilder att skriva ut, skicka med e-post och dela på de sociala nätverk du gillar bäst.

Läs mer

Kodak EasyShare C340 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C340 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C340 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c340support

Läs mer

Vy framifrån. Vy bakifrån/från höger SVENSKA

Vy framifrån. Vy bakifrån/från höger SVENSKA Läs i den utökade bruksanvisningen mer information om hur du använder ramen finns på www.kodak.com/go/digitalframesupport. Fotoramens förpackning visar innehållet i förpackningen. Vy framifrån SVENSKA

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Produktbeskrivning. Wireless

Produktbeskrivning. Wireless Produktbeskrivning Wireless Förpackningens innehåll 4 1. Unimouse 2. Dongel (Trådlös mottagare) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB till mikro-usb-kabel 5. Användarguide 2 3 5 1 /1 Unimouse-funktioner Bakåtknapp

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK C330. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Smart sko Bruksanvisning Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Innehållsförteckning Viktiga försiktighetsåtgärder... 1 Frågor?.........................................................................................................

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300

Din manual HP DVD WRITER DVD300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DVD WRITER DVD300 instruktionsbok

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok Display Dock Användarhandbok Display Dock Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Display Dock Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan 6 Ansluta

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och EasyShare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Din manual KODAK M550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005415

Din manual KODAK M550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005415 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK M550. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

BeoSound 6. Handledning

BeoSound 6. Handledning BeoSound 6 Handledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning

KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning www.kodak.com Om du behöver hjälp går du till www.kodak.com/go/pulseframesupport Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2010

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls743support

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B)

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B) 3DLABS WILDCAT REALIZM Installationsguide WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100 85-000057-001 (Rev B) Kopieringsrätt 3Dlabs, 2005 Ett kreativt företag 3Dlabs och

Läs mer