Kodak EasyShare fotoskrivare 500 Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodak EasyShare fotoskrivare 500 Bruksanvisning"

Transkript

1 Kodak EasyShare fotoskrivare 500 Bruksanvisning Du hittar interaktiva självstudiekurser på

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York USA Eastman Kodak Company, 2005 Alla skärmbilder är simulerade. Bluetooth-ordmärket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och för all användning av dessa märken krävs en licens. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Eastman Kodak Company innehar godkänd licens för varumärket CompactFlash. Kodak, EasyShare och XtraLife är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. P/N 4J3801_sv

3 Produktegenskaper Vy framifrån/uppifrån/från sidan LCD-skärm 10 Lucka till pappersfack 2 Strömbrytare/-lampa 11 CF-kortplats 3 Färgpatronslampa 12 Bluetooth-knapp/-lampa 4 Röda-ögon-reduceringsknapp/-lampa 13 Knappen Avbryt 5 Överföringsknapp/-lampa 14 Papperslampa 6 Utskriftsknapp/-lampa Justering åt vänster/höger, upp/ned 7 8 SDIO-kortplats SD/MMC/Memory Stick/xD-kortplats i SV USB-anslutning Menyknapp Roteringsknapp Bildspelsknapp 9 Pappersfack 19 Beskärningsknapp

4 Produktegenskaper Vy bakifrån/ovanifrån/från sidan Strömanslutning (likströmsingång) 4 Springa för pappersbana 2 USB-kontakt (till dator) 5 Frigöringsspärr för patron 3 Ventilationshål 6 Färgpatron (installeras på det sätt som visas) 7 Färgpatronslucka ii SV

5 Innehållsförteckning 1 1 Komma igång...1 Hitta en plats att ställa din fotoskrivare...1 Koppla in strömmen...2 Hantering och förvaring av färgpatronen...2 Sätta i och ta bort färgpatronen...3 Hantering och förvaring av papper...4 Fylla på papper...5 Sätta i pappersfacket Skriva ut utan dator...7 Skriva ut från ett kort eller USB-flashenhet...7 Skriva ut från en PictBridge-kompatibel enhet...8 Skriva ut märkta DPOF-bilder Göra fler saker med skrivaren...10 Röda-ögon-reducering på utskrifter...10 Rotera bilderna...11 Visa bildspel...11 Beskära bilderna...11 Ändra utskriftsstorlek på bilder...12 Ändra färgläge...15 Kontrollera färgpatronsnivån...15 Göra utskrifter av märkta bilder...15 Kontrollera de trådlösa inställningarna...16 Byta språk...16 Ändra standardinställningarna...17 Visa fönstret About (Om) Använda fotoskrivaren med en dator...18 Installera programvaran...18 Ansluta till en dator...20 Överföra bilder från en kortplats SV iii

6 Innehållsförteckning Överföra bilder från en USB-enhet...23 Skriva ut från en dator...24 Avbryta utskrift Använda fotoskrivarens trådlösa funktioner...28 Skriva ut från en Bluetooth -enhet...28 Skriva ut och överföra i trådlösa Wi-Fi-nätverk Skötsel och underhåll...35 Allmän skötsel...35 Rengöra pappersmatningsvalsen...36 Resa med fotoskrivaren Felsökning...38 Utskriftsproblem...38 Överförings-/kommunikationsproblem...46 Trådlösa nätverksanslutningar...47 Statuslampor...47 Praktiska länkar...53 Telefonsupport Bilaga...56 Specifikationer för fotoskrivaren...56 Trådlösa kanaler...57 Viktiga säkerhetsföreskrifter...58 Uppgradera programvara och fast programvara...58 Övrig skötsel och underhåll...59 Garanti...59 Upplysningar om bestämmelser...62 iv SV

7 1 Komma igång Hitta en plats att ställa din fotoskrivare Placera fotoskrivaren på en plan, ren och dammfri yta på en torr plats där den inte utsätts för direkt solljus. Se till att det finns minst 12,7 cm fritt 12,7 cm utrymme bakom fotoskrivaren för pappersbanan. För ventilationens skull bör du se till att ovansidan och baksidan på fotoskrivaren inte är blockerade. När du ansluter nätsladd och USB-kabel ska du se till att de inte blockerar pappersbanan baktill och framtill på fotoskrivaren. Undvik platser där fotoskrivaren och papperen i den utsätts för stora mängder av damm och smuts på grund av ventilationstrummor, öppna dörrar eller många förbipasserande. Luftburna smutspartiklar kan försämra bildkvaliteten. Se till att det finns fritt utrymme runt fotoskrivaren i alla riktningar så att du kommer åt att ansluta och ta bort kablar, byta färgpatron och fylla på papper. 1 SV

8 Komma igång Koppla in strömmen RISK FOR ELEKTRISKA STÖTAR: Använd endast den nätadapter som medföljde fotoskrivaren. Andra adaptrar eller sladdar kan skada fotoskrivaren eller datorn. 1 Anslut nätsladden till nätadaptern och sedan baktill på fotoskrivaren. OBS! Den nätsladd som medföljer fotoskrivaren behöver kanske inte sättas ihop och kan skilja sig från den som visas på bilden. 2 Anslut strömkabeln till ett eluttag. Om du vill köpa en strömkabel eller något annat tillbehör går du till Hantering och förvaring av färgpatronen Högsta möjliga bildkvalitet får du om du förvarar färgpatronen på en plats där temperaturen inte överskrider 30 C. Undvik att få fingeravtryck på bandet genom att endast hålla i spolens ändar. Utsätt inte färgpatronen för direkt solljus eller höga temperaturer. (Förvara den exempelvis inte i en bil som står parkerad i solen.) 2 SV

9 Sätta i och ta bort färgpatronen 1 Öppna luckan till patronen på sidan av fotoskrivaren. Komma igång 2 Kontrollera att färgpatronsbandet inte är dåligt spänt. Om du behöver spänna det ska du trycka in patronens spole och sedan vrida spolen medsols. VIKTIGT! Var försiktig så att du inte vrider den mer än nödvändigt. Om du gör det kan det hända att du inte kan skriva ut lika många bilder. 3 Skjut in färgpatronen med etiketten uppåt och pilen i riktning mot fotoskrivaren. Tryck in patronen tills den "klickar" på plats. 4 Stäng luckan till patronen. Du tar bort färgpatronen genom att öppna färgpatronsluckan, trycka den gröna spaken uppåt och sedan dra ut patronen. VIKTIGT! Färgpatronen kan låsas ifall det blir något fel med papperet. Försök inte ta bort patronen utan att först åtgärda pappersfelet. Kontrollera att papperslampan är släckt innan du försöker ta bort patronen (se Papperslampa sidan 49). 3 SV

10 Komma igång När patronen nästan är slut blinkar färgpatronslampan gult i flera sekunder. När patronen är helt slut lyser färgpatronslampan med rött sken. När du har installerat en ny färgpatron trycker du på utskriftsknappen för att åtgärda patronfelet och återuppta utskriften. Hantering och förvaring av papper Undvik att få fingeravtryck på papperen genom att endast ta i dem i kanterna eller de perforerade flikarna. Vidrör inte den glansiga sidan av papperet. Vid förvaring tar du bort pappersfacket och stänger luckan till pappersfacket för att hindra damm och smuts från att komma in. Förvara papper i plant läge. Utsätt inte papperet för direkt solljus eller för höga temperaturer. (Förvara det exempelvis inte i en bil som står parkerad i solen.) 4 SV

11 Fylla på papper 1 Ta bort pappersfacket om det sitter i fotoskrivaren (se sidan 6). Komma igång 2 Skjut skyddsluckan på pappersfacket bakåt tills den "klickar" på plats, ungefär 3 cm, och lyft sedan änden av skyddsluckan uppåt. 3 "Bläddra" försiktigt igenom pappersbunten så att arken inte fastnar i varandra. VIKTIGT! Fyll inte på med mer än 25 ark papper. Du kan använda linjen som markerar den övre gränsen för påfyllning inuti pappersfacket som riktmärke för att undvika att fylla på för mycket papper. Fyll inte på med papper som saknar perforerade flikar. Undvik att få fingeravtryck på papperen genom att inte vidröra den glansiga sidan. 4 Fyll på papperet i pappersfacket med sidan med Kodak-logotypen nedåt. 5 Stäng pappersfackets skyddslucka. Du kan köpa ett Kodak-kit med färgpatron och fotopapper och andra tillbehör hos återförsäljare av Kodak-produkter eller på SV

12 Komma igång Sätta i pappersfacket 1 Öppna luckan till pappersfacket på fotoskrivaren. 2 Skjut skyddsluckan på pappersfacket bakåt tills den "klickar" på plats, ungefär 3 cm. 3 Skjut in pappersfacket i skrivarens facköppning tills det låser sig på plats. VIKTIGT! För att pappersfacket ska passa rakt in i fotoskrivaren måste du se till att luckan till pappersfacket är helt öppen medan du sätter i det. Dra ut pappersfacket när du vill ta bort det. Stäng pappersfackets skyddslucka och luckan till pappersfacket för att hindra damm och smuts från att komma in. När pappersfacket är tomt lyser papperslampan med fast rött sken. När du har fyllt på och installerat pappersfacket trycker du på utskriftsknappen för att åtgärda pappersfelet och återuppta utskriften. 6 SV

13 2 Skriva ut utan dator Skriva ut från ett kort eller USB-flashenhet Du kan skriva ut bilder direkt från kortet eller USB-flashenheten. Mittenkortplats: SD/MMC (Secure Digital/MultiMedia-kort/Reduced Size-MMC) MS (Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Magic Gate) xd (xd-picture-kort) 1 Sätt i ett kort eller anslut en USB-flashenhet enligt bilden. Aktuell bild visas på LCD-skärmen. 2 Skapa en utskriftsbeställning: Tryck på när du vill leta reda på en bild på LCD-skärmen. Tryck på för att välja antalet utskrifter för bilderna. 3 När du har valt utskrifter och antalet utskrifter trycker du på utskriftsknappen. Vänster kortplats: CF (CompactFlash Typ I, II) Om du vill avsluta utan att skriva ut trycker du på knappen Avbryt. OBS! Tvinga inte in ett kort på en kortplats. Sätt bara i ett kort åt gången i fotoskrivaren. Om ett kort redan är isatt, men inte längre identifieras tar du ut det och sätter sedan i det igen. Sätt inte i eller ta bort kort när bilder överförs till fotoskrivaren. Du kan köpa kort och andra tillbehör hos en Kodak-återförsäljare eller på SV

14 Skriva ut utan dator Skrivaren skriver ut. Vid utskrifter bearbetas papperet i fyra cykler. I de första tre cyklerna appliceras lager av gult, magenta och cyan på utskriften. I den fjärde cykeln appliceras ytbestrykningen Kodak XtraLife TM som skyddar och bevarar bilden Ta bort de perforerade flikarna från papperet 1 Vik flikarna först uppåt och sedan nedåt. 2 Ta bort flikarna och släng dem. OBS! Ta inte bort de perforerade flikarna förrän en utskrift är klar. Om du skriver ut på ark som saknar perforerade flikar matas de inte på rätt sätt. Skriva ut från en PictBridge-kompatibel enhet Fotoskrivaren Kodak EasyShare 500 innehåller funktioner för PictBridge, vilket gör att du kan skriva ut från en PictBridge-kompatibel enhet (t.ex. en digitalkamera eller kameramobil). 1 Anslut USB-kontakten från den PictBridge-kompatibla enheten till USB-anslutningen. Sätt på enheten (vid behov). Aktuell bild visas på LCD-skärmen. 2 Information om hur du skriver ut finns i bruksanvisningen till enheten. 8 SV

15 Skriva ut märkta DPOF-bilder Skriva ut utan dator Om enheten eller kortet innehåller bilder som är märkta för utskrift (DPOF Digital Print Order Format) kan du välja om du vill skriva ut märkta bilder först. OBS! Om det går att ta bilder i bildförhållandet 3:2 med kameran använder du den här inställningen. Bildförhållandet 3:2 gör att bilderna blir proportionella i förhållande till papperet i fotoskrivaren. Närmare information finns i bruksanvisningen till kameran. Om du vill skriva ut märkta bilder tryck på utskriftsknappen. Utskriftslampan blinkar och de märkta bilderna skrivs ut. Utskriftsmärkningen tas bort från de märkta bilderna i kameran eller på minneskortet allt eftersom de skrivs ut. Om du inte vill skriva ut de märkta bilderna tryck på knappen Avbryt. Märka bilder för utskrift Det går eventuellt att märka bilder för utskrift i kameran (DPOF) så att du kan skriva ut endast märkta bilder. Närmare information finns i bruksanvisningen till kameran. OBS! Följande procedur gäller Kodak EasyShare digitalkameror. Mer information om hur du skapar en DPOF på andra kameror finns i bruksanvisningen till kameran. 1 Tryck på Share (Dela). Tryck på när du vill leta efter en bild. 2 Se till att Print (Skriv ut) är markerat (om du vill märka alla bilder på den aktuella bildlagringsplatsen markerar du Print All (Skriv ut alla) ) och tryck sedan på OK. 3 Tryck på för att välja antal kopior (0-99). Standardantalet är en. Noll innebär att märkningen tas bort för den valda bilden. Om du vill ange ett utskriftsantal för andra bilder letar du efter dem genom att trycka på. Utskriftsikonen visas i statusområdet. 4 Tryck på OK. Tryck på Share (Dela) när du vill avsluta. OBS! Om du vill ta bort utskriftsmärkningen från alla bilder markerar du Cancel Prints (Avbryt utskrift) på menyn Share (Dela) och trycker sedan på OK. Information om hur du skriver ut märkta bilder från datorn finns i sidan SV

16 3 Göra fler saker med skrivaren Använd nedanstående funktioner när du vill förbättra och dela med dig av bilderna: Röda-ögon-reducering, sidan 10 Rotera, sidan 11 Bildspel, sidan 11 Beskära, sidan 11 Bildstorlek, sidan 12 Färgläge, sidan 15 Färgpatronsnivå, sidan 15 Märkta utskrifter, sidan 15 Trådlösa inställningar, sidan 16 Språk, sidan 16 Standardinställningar, sidan 17 Om, sidan 17 Röda-ögon-reducering på utskrifter Fotoskrivaren EasyShare 500 identifierar automatiskt röda ögon i bilderna och med en enda knapptryckning kan du korrigera det på utskriften. OBS! Om du aktiverar på funktionen för röda-ögon-reducering kan utskriftstiderna bli längre. Så här tar du bort röda ögon i utskrifter: Tryck på knappen för röda-ögon-reducering innan du trycker på utskriftsknappen. Funktionen för röda-ögon-reducering används på alla bilder som är tagna med blixten. Så här ställer du in funktionen för röda-ögon-reducering så att den alltid är aktiv: Tryck på och håll ned knappen för röda-ögon-reducering i fem sekunder. Lampan för röda-ögon-reducering blinkar och börjar sedan lysa med fast sken. Upprepa samma procedur om du vill stänga av funktionen. OBS! Knappen för röda-ögon-reducering är avaktiverad när du skriver ut från datorn. Om du ska skriva ut från en dator använder du programvaran EasyShare. Utskriftstiden kan bli något längre när du använder röda-ögon-reducering SV

17 Rotera bilderna Göra fler saker med skrivaren Tryck på roteringsknappen när du vill rotera bilderna 90 grader medurs. OBS! Bilden roteras bara för den här visningen och bildorienteringen sparas inte. Visa bildspel Använd bildspelsfunktionen när du vill visa bilderna på fotoskrivarens LCD-skärm. 1 Sätt in ett kort på kortplatsen (eller anslut en USB-enhet till fotoskrivaren). 2 Tryck på bildspelsknappen. Bildspelet börjar om 10 sekunder. 3 Om du vill ändra bildspelsinställningarna trycker du på och markerar en funktion. Tryck därefter på utskriftsknappen. Interval (Intervall) Välj hur länge en bild ska visas. Loop (Slinga) Välj om bildspelet ska visas en eller flera gånger. 4 Tryck på Avbryt när du vill avbryta bildspelet. Beskära bilderna Använd beskärningsfunktionen när du vill skriva ut den bästa delen av en bild. OBS! Den beskärda bilden sparas tillräckligt länge för att skrivas ut. Därefter återställs den till den ursprungliga bilden. 1 När ett kort är isatt på kortplatsen (eller USB-enheten är ansluten till fotoskrivaren) trycker du på för att hitta önskad bild. 2 Tryck på beskärningsknappen. En beskärningsruta visas på bilden. Om du vill visa andra storlekar för beskärningsrutorna trycker du på beskärningsknappen. Om du vill ändra beskärningsrutans status från liggande till stående format trycker du på roteringsknappen SV

18 Göra fler saker med skrivaren 3 Tryck på om du vill flytta beskärningsrutan till önskad plats. 4 Tryck på utskriftsknappen när du vill beskära bilden. Du kan skriva ut bilden eller justera beskärningen. Bilden återställs sedan till den ursprungliga bilden. Ändra utskriftsstorlek på bilder 1 Ställ in utskriftsalternativen på den enhet som du vill skriva ut ifrån. Läs motsvarande avsnitt i den här bruksanvisningen eller i enhetens bruksanvisning. 2 Tryck på menyknappen. 3 Tryck på när du vill markera Picture Size (Bildstorlek) och sedan på utskriftsknappen. 4 Tryck på när du vill markera en bildstorlek och sedan på utskriftsknappen. Bildstorleksinställning 1 bild (vanlig fotostorlek) Antal utskrifter och storlek per ark En bild i storleken 10,2 cm x 15,2 cm 2 bilder (kortstorlek) Upp till två bilder i storleken 5,4 cm x 8,5 cm 4 bilder Upp till fyra bilder i storleken 5,1 cm x 7,6 cm (plånboksstorlek) 9 bilder (minifoton) Upp till nio bilder i storleken 3,4 cm x 5,1 cm OBS! Information om hur du ändrar standardstorleken för bilder finns på sidan SV

19 Bildstorlekens effekt på antalet kopior Göra fler saker med skrivaren I de flesta fall avgör inställningen av bildstorlek även det antal kopior som skrivs ut. Om du t.ex. väljer att skriva ut en bild med 2 bilder valda skrivs två kopior ut på ett ark papper. När du skriver ut märkta bilder bestäms antalet kopior av inställningen i kameran eller enheten. Om till exempel tre bilder i kameran har märkts för utskrift med en kopia av vardera och alternativet för 4 bilder är valt på fotoskrivaren skrivs tre bilder i storleken 5,1 cm x 7,6 cm på ett ark papper. Bäst resultat får du om du väljer en bildstorlek eller ett antal kopior (på skrivaren, kameran eller enheten) som gör att det blir så lite outnyttjat utrymme på papperet som möjligt. OBS! När du skriver ut från en PictBridge-kompatibel enhet avgörs bildstorleken och antalet kopior av enhetens inställningar för flerbildsvisning och antal kopior. Ändra de här inställningarna på enheten innan du skriver ut. Om det bildstorleksalternativ som du valt för enheten inte motsvarar något av bildstorleksalternativen på fotoskrivaren väljs automatiskt det tillgängliga bildstorleksalternativ som ligger närmast. Skriva ut olika bilder på samma ark 1 Sätt in ett kort på kortplatsen (eller anslut en USB-enhet till fotoskrivaren). 2 Välj bildstorlek: Tryck på menyknappen. Tryck på när du vill markera Picture Size (sidan 12) (Bildstorlek) och sedan på utskriftsknappen. Tryck på när du vill välja en bildstorlek och sedan på utskriftsknappen SV

20 Göra fler saker med skrivaren 3 Skapa utskriftsbeställning: Tryck på när du vill leta efter en bild på LCD-skärmen. Tryck på för att välja antalet utskrifter för bilderna. 4 När du har valt utskrifter, antal och storlekar trycker du på utskriftsknappen. Om du vill avsluta utan att skriva ut trycker du på knappen Avbryt. Skriva ut dubbla bilder på samma ark 1 Sätt in ett kort på kortplatsen (eller anslut en USB-enhet till fotoskrivaren). 2 Välj bildstorlek: Tryck på menyknappen. Tryck på när du vill markera Picture Size (Bildstorlek) (sidan 12) och sedan på utskriftsknappen. Tryck på när du vill välja en bildstorlek och sedan på utskriftsknappen. 3 Skapa utskriftsbeställning: Tryck på när du vill leta efter en bild på LCD-skärmen. Tryck på för att välja antalet utskrifter för bilderna. 4 När du har valt utskrifter, antal och storlekar trycker du på utskriftsknappen. 14 SV

21 Ändra färgläge 1 Tryck på menyknappen. Göra fler saker med skrivaren 2 Tryck på när du vill markera Color Mode (Färgläge) och sedan på utskriftsknappen. 3 Tryck på när du vill markera det du vill välja och sedan på utskriftsknappen. Natural (Naturlig) Enhanced (Förbättrad) Sepia Black and White (Svartvitt) Bilderna skrivs ut i det färgläge som du väljer. Kontrollera färgpatronsnivån 1 Tryck på menyknappen. 2 Tryck på när du vill markera Donor Level (Färgpatronsnivå) och sedan på utskriftsknappen. De återstående utskrifterna och storleken på färgpatronen visas. Göra utskrifter av märkta bilder OBS! Menyalternativet är endast tillgängligt om bilderna har märkts på enheten eller kortet. 1 Tryck på menyknappen. 2 Tryck på när du vill markera Tagged Prints (Märkta utskrifter) och sedan på utskriftsknappen. 3 Om det finns märkta bilder följer du anvisningarna när du vill skriva ut dem SV

22 Göra fler saker med skrivaren Kontrollera de trådlösa inställningarna 1 Tryck på menyknappen. 2 Tryck på när du vill markera Wireless Settings (Trådlösa inställningar) och sedan på utskriftsknappen. 3 Tryck på när du vill markera det du vill välja och sedan på utskriftsknappen. Bluetooth Wi-Fi Information om trådlösa inställningar visas. Bläddra med Byta språk 1 Tryck på menyknappen. vid behov. 2 Tryck på när du vill markera Language (Språk) och sedan på utskriftsknappen. 3 Tryck på när du vill markera det du vill välja och sedan på utskriftsknappen. LCD-språket uppdateras. 16 SV

23 Ändra standardinställningarna 1 Tryck på menyknappen. Göra fler saker med skrivaren 2 Tryck på när du vill markera Default Settings (Standardinställningar) och sedan på utskriftsknappen. 3 Tryck på när du vill markera det du vill välja och sedan på utskriftsknappen. Picture Size (Bildstorlek) Color Mode (Färgläge) Red-eye Reduction (Röda-ögon-reducering) Reset Defaults (Återställa standardinställningar) De aktuella standardinställningarna visas. 4 Om du vill ändra en standardinställning följer du anvisningarna. Om du vill återställa alla inställningar till fabriksinställningar väljer du Reset Defaults (Återställa standardinställningar). Visa fönstret About (Om) 1 Tryck på menyknappen. 2 Tryck på när du vill markera About (Om) och sedan på utskriftsknappen. Information om fotoskrivaren visas SV

24 4 Använda fotoskrivaren med en dator Installera programvaran VIKTIGT! Installera programvaran EasyShare innan du ansluter skrivaren till datorn. 1 Stäng alla program som är öppna i datorn (inklusive antivirusprogram). 2 Sätt in cd:n med programvara för Kodak EasyShare i cd-enheten. 3 Installera programmet: Operativsystemet Windows Om installationsfönstret inte visas väljer du Kör på Startmenyn och skriver d:\setup.exe, där d är beteckningen för cd-enheten. Mac OS X Dubbelklicka på cd-ikonen på skrivbordet och sedan på ikonen för installationsprogrammet. 4 Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran. Välj Complete (Fullständig) om du vill installera de vanligaste programmen automatiskt. Välj Custom (Anpassad) om du vill välja vilka program som ska installeras. VIKTIGT! Om du ska använda fotoskrivaren tillsammans med en dator måste du installera skrivardrivrutinen. Om du väljer Custom (Anpassad) måste du se till att fotoskrivaren är markerad. Skrivardrivrutinen installeras automatiskt om du väljer Typical (Standard). Lägg till skrivaren i Mac OS X: a Öppna Finder och klicka på Program. Om du inte kan se programknappen öppnar du mappen Program på enheten med operativsystemet. b Öppna mappen Verktygsprogram och dubbelklicka på Skrivarinställning. c I fönstret med skrivarlistan klickar du på Lägg till skrivare SV

25 Använda fotoskrivaren med en dator d Välj fotoskrivare och klicka på Lägg till. Fotoskrivaren läggs till i datorns skrivarlista. VIKTIGT! När du uppmanas till det är det bra om du tar dig tid att registrera fotoskrivaren och programmet via Internet. Det tar bara några minuter. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna göra registreringen på elektronisk väg. Om du vill utföra registreringen senare går du till 5 Starta om datorn om du uppmanas göra det. Om du avslutade antivirusprogrammet startar du det igen. Mer information finns i handboken till antivirusprogrammet. Mer information om installation av programvaran finns i Viktigt-filen på cd:n med programvara för Kodak EasyShare. Om du behöver information om de program som finns på cd-skivan med programvara för Kodak EasyShare klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Avinstallera programvaran Om du vill ta bort skrivardrivrutinen eller EasyShare-programmet från datorn gör du så här: Operativsystemet Windows: 1 Öppna Kontrollpanelen: På Startmenyn väljer du Inställningar och därefter Kontrollpanelen. (I operativsystemet Windows XP kan du ibland, beroende på konfiguration, nå Kontrollpanelen direkt från Startmenyn.) 2 Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program. 3 Markera programvaran Kodak EasyShare och klicka på Ta bort. 4 Klicka på Ändra om du vill avinstallera enskilda komponenter, som till exempel skrivardrivrutinen, eller klicka på Ta bort om du vill avinstallera alla komponenter. 5 Följ anvisningarna på skärmen. Starta om datorn om du uppmanas göra det SV

26 Använda fotoskrivaren med en dator Mac OS X: 1 Dubbelklicka på den enhet där datorns operativsystem ligger. 2 Välj Bibliotek och därefter Skrivare. 3 Öppna Kodak-mappen och därefter mappen för fotoskrivaren. 4 Dubbelklicka på avinstallationsprogrammet för fotoskrivaren. 5 Följ anvisningarna på skärmen. Ansluta till en dator VIKTIGT! Kontrollera att INTE kameran eller någon annan enhet är ansluten när du ansluter fotoskrivaren till datorn. 1 Kontrollera att programvaran Kodak EasyShare är installerad på datorn (se sidan 18). 2 Anslut änden märkt på USB-kabeln (medföljer) till USB-porten på datorn. Närmare information finns i dokumentationen till datorn. 3 Anslut den andra änden av USB-kabeln till den fyrkantiga USB-porten på baksidan av fotoskrivaren. OBS! I Windows öppnas guiden för ny maskinvara första gången skrivaren ansluts. Närmare information finns i dokumentationen till datorn. Om du sätter i ett Kodak Wi-Fi -kort (säljs separat) första gången du ansluter skrivaren kan det hända att assistenten för att lägga till trådlös skrivare visas. Följ anvisningarna på skärmen. 20 SV

27 Använda fotoskrivaren med en dator 4 Macintosh OS X Lägg till skrivaren till datorn (Mac OS ) a Öppna fönstret Finder och klicka på Program. (Eller öppna mappen Program på den enhet där operativsystemet finns.) b Öppna mappen Verktygsprogram och dubbelklicka sedan på Verktyg för skrivarinställning. c Klicka på Lägg till. d Välj Kodak-skrivare i menyn. e Välj skrivare och klicka på Lägg till. Skrivaren läggs till i datorn. Lägga till skrivaren till datorn (Mac OS 10.4): a Öppna fönstret Finder och klicka på Program. (Eller öppna mappen Program på den enhet där operativsystemet finns.) b Öppna mappen Verktygsprogram och dubbelklicka sedan på Verktyg för skrivarinställning. c Klicka på Lägg till. d Välj fotoskrivaren i listan med skrivare. Klicka sedan på Flera skrivare. e I menyn högst upp på skärmen väljer du Kodak-skrivare f Välj skrivare och klicka på Lägg till. Skrivaren läggs till i datorn SV

28 Använda fotoskrivaren med en dator Överföra bilder från en kortplats 1 Se till att programvaran Kodak EasyShare är installerad (se sidan 18) och att fotoskrivaren är ansluten till datorn (se sidan 20). 2 Sätt i ett kort (se sidan 7). Aktuell bild visas på LCD-skärmen. 3 Tryck på överföringsknappen på fotoskrivaren. Programvaran Kodak EasyShare startas på datorn. 4 Använd programvaran Kodak EasyShare till att överföra bilder från kortet till datorn. Närmare information finns i Help (Hjälp) i programvaran Kodak EasyShare. Överföringslampan blinkar medan bilderna överförs. OBS! När programvaran är installerad upprättas en ny anslutning för kortplatsen om du ansluter fotoskrivaren till datorn. Genom att trycka på överföringsknappen kan du visa, kopiera, ta bort och hantera filer på den nya enheten precis som du kan göra på andra enheter i datorn. Närmare information finns i dokumentationen till datorn. Om du vill avsluta överföringen innan den är klar trycker du på Avbryt. Om du vill ta bort kortet drar du ut det. 22 SV

29 Överföra bilder från en USB-enhet Använda fotoskrivaren med en dator 1 Se till att programvaran Kodak EasyShare är installerad (se sidan 18) och att fotoskrivaren är ansluten till datorn (se sidan 20). 2 Anslut USB-kontakten på USB-enheten till USB-kontakten på sidan av fotoskrivaren. OBS! Om USB-enheten redan är ansluten men inte längre kan identifieras kopplar du ur den och ansluter den sedan igen så att anslutningen återupprättas. 3 Tryck på överföringsknappen på fotoskrivaren. Programvaran Kodak EasyShare startas på datorn. 4 Använd programvaran Kodak EasyShare till att överföra bilder från enheten till datorn. Närmare information finns i Help (Hjälp) i programvaran Kodak EasyShare. Överföringslampan blinkar medan bilderna överförs SV

30 Använda fotoskrivaren med en dator Skriva ut från en dator Vi rekommenderar att du använder programvaran Kodak EasyShare (medföljer) till att skriva ut. Med programmet kan du använda en mängd olika funktioner, t.ex. redigering och utskriftsalternativ, bildorganisering och mycket mer. VIKTIGT! Vänta tills utskriften är klar innan du tar bort papper eller pappersfack. Om du inte väntar kan papperet matas fel eller fastna. Skriva ut med programvaran Kodak EasyShare 1 Se till att programvaran Kodak EasyShare är installerad (se sidan 18) och att fotoskrivaren är ansluten till datorn (se sidan 20). 2 Klicka på fliken My Collection (Min samling). 3 Markera de bilder du vill skriva ut. 4 Klicka på fliken Print at Home (Skriv ut hemma). 5 Se till att fotoskrivaren är vald som aktuell skrivare. 6 Ändra eventuella andra inställningar, exempelvis pappersstorlek och utskriftslayout, och klicka sedan på Print (Skriv ut). OBS! Bildstorleksknappen på fotoskrivaren är avaktiverad när du skriver ut från datorn. Ställ in utskriftsalternativ med hjälp av programvaran EasyShare. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Skriva ut märkta bilder från datorn 1 Se till att programvaran Kodak EasyShare är installerad (se sidan 18) och att fotoskrivaren är ansluten till datorn (se sidan 20). 2 Överför de märkta bilderna till datorn (se sidan 22). 3 Följ steg 4 till och med 6 ovan. 24 SV

31 Göra utskrifter från andra program Använda fotoskrivaren med en dator 1 Se till att skrivardrivrutinen är installerad (se sidan 18) och att fotoskrivaren är ansluten till datorn (se sidan 20). 2 Öppna de bilder du vill skriva ut i det program du vill skriva ut från. 3 Öppna fönstret för skrivarinställningar genom att välja Skriv ut eller Utskriftsformat på Arkivmenyn (beroende på vilket program respektive operativsystem du använder). 4 Se till att fotoskrivaren är vald som aktuell skrivare. 5 Ändra eventuella andra inställningar efter behov och klicka sedan på OK eller Skriv ut. (Beroende på vilket program respektive operativsystem du använder kan det hända att du först måste gå tillbaka till huvudmenyn och välja Skriv ut på Arkivmenyn.) OBS! Bildstorleksknappen på fotoskrivaren är avaktiverad när du skriver ut från datorn. Ställ in utskriftsalternativ i det program du skriver ut från. Välja färgläge I Kodaks färglägesfunktion används automatisk färgkorrigering så att du kan göra otroligt snygga utskrifter på nolltid. Fotoskrivaren Kodak EasyShare 500 har tre färglägesalternativ: Enhanced (Förbättrad) om du vill ha fylligare, mer levande färger. Natural (Naturlig) om du vill ha fantastiska, naturliga färger för dina vardagsbilder. None (Ingen) om du vill avaktivera den automatiska färgkorrigeringen SV

32 Använda fotoskrivaren med en dator Så här ändrar du färgläge: Windows 2000/XP: 1 På Startmenyn väljer du Inställningar och därefter Skrivare. OBS! Beroende på hur Startmenyn är konfigurerad kan det hända att du måste välja Skrivare och fax i Kontrollpanelen. 2 Högerklicka på ikonen för fotoskrivaren Kodak EasyShare och välj Utskriftsinställningar. 3 Klicka på fliken Färgkorrigering. 4 Välj ett färgkorrigeringsalternativ och klicka på OK. Windows 98/ME: 1 På Startmenyn väljer du Inställningar och därefter Skrivare. 2 Högerklicka på ikonen för fotoskrivaren Kodak EasyShare 500 och välj Egenskaper. 3 Klicka på fliken Färgkorrigering. 4 Välj ett färglägesalternativ. 5 Klicka på OK när det är klart. Mac OS X: 1 Se till att fotoskrivaren är vald som aktuell skrivare. 2 Välj Skriv ut på Arkivmenyn i det program du använder. 3 Välj Färgkontroll på popup-menyn Kopior och sidor. 4 Välj Kodak Color (Kodak-färg). 5 Välj ett färglägesalternativ. 26 SV

33 Avbryta utskrift Operativsystemet Windows: 1 Dubbelklicka på skrivarikonen i aktivitetsfältet. 2 Klicka på det utskriftsjobb du vill avbryta. 3 Välj Dokument och sedan Avbryt. Mac OS X: 1 I Skrivarinställning dubbelklickar du på skrivarikonen. 2 Klicka på det utskriftsjobb du vill avbryta och välj Ta bort. Använda fotoskrivaren med en dator 27 SV

34 5 Använda fotoskrivarens trådlösa funktioner Skriva ut från en Bluetooth -enhet I den inbyggda Bluetooth-radion används Bluetooth 1.1 så att du kan använda Bluetooth-tekniken för att skriva ut från Bluetooth-kompatibla enheter som handdatorer och mobiltelefoner. Använd den trådlösa enheten till att granska bilder, välja utskriftsalternativ och till att skriva ut. OBS! Fotoskrivaren EasyShare 500 kan endast hantera OPP- (Object Push) och FTP-profiler (File Transfer). Läs i specifikationerna till den aktiverade Bluetooth-enheten (eller kontakta tillverkaren) om du vill veta vilka profiler som enheten kan hantera. Standardinställningen är att den inbyggda Bluetooth-radion är aktiverad och klar att ta emot signaler från en Bluetooth-kompatibel enhet. Så här stänger du av Bluetooth-radion: Tryck på knappen Bluetooth. Tryck en gång till om du vill aktivera den. Så här gör du för att Bluetooth-radion som standard ska vara avstängd: Tryck på och håll ned Bluetooth-knappen i 5 sekunder. Upprepa samma procedur om du som standard vill ha den aktiverad. OBS! Du måste ha enheten inom 10 m från fotoskrivaren för att den trådlösa signalen ska tas emot SV

35 Använda fotoskrivarens trådlösa funktioner Så här skriver du ut från en Bluetooth-enhet: 1 Aktivera den trådlösa funktionen och välj sedan vilka bilder du vill skriva ut. Tillgängliga Bluetooth-enheter visas på din enhet. 2 Välj skrivare på enheten. OBS! Om du måste göra en autentisering, anger du pinkoden 1111 (standard). 3 Välj Send (Skicka) eller Beam (Stråle) på din enhet. De markerade bilderna skickas till fotoskrivaren för att skrivas ut. Om fotoskrivaren är upptagen kan enheten få ett meddelande om detta. Närmare information finns i enhetens bruksanvisning. Så här ställer du in Bluetooth-enhetens trådlösa inställningar för skrivaren: 1 Kontrollera att skrivardrivrutinerna som finns på CD-skivan till programvaran EasyShare är installerade på datorn. Anslut sedan skrivaren till datorn med USB-kabeln. 2 Öppna Kodaks verktyg för trådlös skrivarkonfiguration. Operativsystemet Windows a Välj Start och Program (eller Alla program). b Öppna Kodak-mappen och sedan mappen för EasyShare-skrivaren. c Välj Kodak wireless printer configuration utility (Konfigurationsverktyg för Kodaks trådlösa skrivare). Konfigurationsverktyget öppnas. Macintosh OS X a Öppna fönstret Finder och klicka på Program. (Eller öppna mappen Program på den enhet där operativsystemet finns.) b Öppna mappen Verktygsprogram och dubbelklicka sedan på Verktyg för skrivarinställning. c Dubbelklicka på skrivaren i listan och klicka sedan på Verktyg. Konfigurationsverktyget öppnas SV

36 Använda fotoskrivarens trådlösa funktioner 3 Välj Bluetooth. 4 Ändra inställningarna vid behov. I hjälpen till konfigureringsverktyget finns mer information. Skriva ut och överföra i trådlösa Wi-Fi-nätverk Sätt i Kodak Wi-Fi -kortet (säljs separat) i kortplatsen. Skriv sedan ut och överför bilderna med hjälp av din fotoskrivare i det befintliga trådlösa Wi-Fi-nätverket (infrastrukturnätverk) eller skriv ut bilderna direkt på fotoskrivaren via ett trådlöst enhet-till-enhet Wi-Fi-nätverk (ad-hoc-nätverk). Exempel på ett trådlöst infrastrukturnätverk: 30 SV

37 Använda fotoskrivarens trådlösa funktioner Exempel på ett ad-hoc-nätverk: Lägga till skrivaren i ett trådlöst Wi-Fi-nätverk 1 Om en USB-enhet är ansluten till fotoskrivaren kopplar du ur den. VIKTIGT! Sätt endast i kortet som bilden visar. Tvinga inte in kortet på kortplatsen. 2 Tryck in Kodak Wi-Fi-kortet på kortplatsen så att det ansluts i kontakten. Lampan för kortplatsen blinkar när fotoskrivaren söker efter tillgängliga nätverk. Lampan lyser med fast sken när ett nätverk ansluts. OBS! När kortet sitter rätt i kortplatsen sticker det ut lite för att tjänstgöra som antenn för mottagning av Wi-Fi-signaler. Om ett Kodak Wi-Fi-kort redan är isatt, men anslutningen inte längre är tillgänglig tar du ur och sätter i kortet så att anslutningen återupprättas. Du tar ut ett kort genom att trycka in det och släppa det. När kortet matats ut drar du ut det. 3 Kontrollera att skrivardrivrutinerna som finns på CD-skivan till programvaran Kodak EasyShare är installerade på datorn. Anslut sedan skrivaren till datorn med USB-kabeln (Se sidan 20) SV

38 Använda fotoskrivarens trådlösa funktioner 4 Gör Wi-Fi-inställningarna för skrivaren (till exempel SSID och säkerhet) och lägg till skrivaren som en trådlös skrivare i det trådlösa Wi-Fi-nätverket: Operativsystemet Windows Konfigurera skrivarens Wi-Fi-inställningar: a Välj Start och Program (eller Alla program). b Öppna Kodak-mappen och sedan mappen för EasyShare-skrivaren. c Välj Kodak wireless printer configuration utility (Konfigurationsverktyg för Kodaks trådlösa skrivare). Konfigurationsverktyget öppnas. d Välj Wi-Fi Primary (Primär Wi-Fi). e Ändra inställningarna så att de anpassas till inställningarna i det trådlösa Wi-Fi-nätverket. Klicka på Wizard (Guide) om du vill ha vägledning om hur du konfigurerar de trådlösa inställningarna. I hjälpen till konfigurationsverktyget för de trådlösa inställningarna finns mer information. Lägga till skrivaren som trådlös skrivare till datorn: a Välj Start och Program (eller Alla program). b Öppna Kodak-mappen och sedan mappen för EasyShare-skrivaren. c Välj Kodak wireless printer computer setup assistant (Datorns installationsguide för Kodaks trådlösa skrivare). d Klicka på Next (Nästa). e Välj skrivare och klicka på Next (Nästa). Den trådlösa skrivaren läggs till i datorn (visas som en trådlöst kopia av din skrivare i skrivarlistan i operativsystemet Windows). Mac OS X Lägga till skrivaren i datorn: Se Ansluta till en dator, sidan SV

39 Använda fotoskrivarens trådlösa funktioner Så här gör du Wi-Fi-inställningarna för skrivaren: a Öppna fönstret Finder och klicka på Program. (Eller öppna mappen Program på den enhet där operativsystemet finns.) b Öppna mappen Verktygsprogram och dubbelklicka sedan på Verktyg för skrivarinställning. c Välj skrivaren i listan och klicka sedan på Verktyg. d Ändra Wi-Fi-inställningarna så att de anpassas till inställningarna i det trådlösa Wi-Fi-nätverket. I hjälpen till konfigurationsverktyget för de trådlösa inställningarna finns mer information. 5 Stäng alla program i datorn och ta sedan bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. 6 (Valfritt) Skriv ut en kopia av de trådlösa inställningarna för framtida behov: Tryck på och håll ned utskrifts- och överföringsknappen samtidigt i fem sekunder. Skriva ut bilder i det trådlösa Wi-Fi-nätverket 1 Lägg till fotoskrivaren till det trådlösa Wi-Fi nätverket (se sidan 24). VIKTIGT! Lägg till skrivaren i samma nätverk som datorn eller den enhet som du vill skriva ut från. Om du gör utskrifter från programvaran EasyShare ska du se till att Enable WIreless Connections (Aktivera trådlösa anslutningar) är valt i Inställningar. Om du vill ha mer information klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. 2 På datorn (eller den Wi-Fi-aktiverade enheten) väljer du och skriver ut bilderna. Mer information finns i bruksanvisningen till datorn eller kameran SV

40 Använda fotoskrivarens trådlösa funktioner Överföra bilder i det trådlösa Wi-Fi-nätverket (endast EasyShare-digitalkameror) 1 Lägg till fotoskrivaren till det trådlösa Wi-Fi nätverket. VIKTIGT! Lägg till skrivaren i samma nätverk som datorn eller den enhet som du vill skriva ut från. Om du har två eller flera datorer på samma nätverk använder du konfigurationsverktyget för Kodaks trådlösa skrivare på datorn för att välja till vilken dator överföringen ska göras. (I hjälpen till konfigurationsverktyget för de trådlösa inställningarna finns mer information.) 2 Anslut EasyShare-digitalkameran till skrivaren (se sidan 23) och tryck på överföringsknappen. Bilderna överförs till programvaran EasyShare på datorn. OBS! Om skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel kommer bilderna att överföras via kabeln och inte via den trådlösa anslutningen. Mer information finns i bruksanvisningen till datorn eller enheten. Du kan också besöka webbplatserna och 34 SV

41 6 Skötsel och underhåll Allmän skötsel VIKTIGT! Koppla alltid bort strömmen före rengöring. Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel eller organiska lösningsmedel på fotoskrivaren eller någon av dess delar. När du rengör fotoskrivaren och LCD-skärmen torkar du den utvändigt med en ren, torr trasa. Se till att fotoskrivaren och pappersfacket står stadigt på en slät och plan yta. Ventilationshålen får inte blockeras. Undvik att blockera baksidan av fotoskrivaren och utmatningsöppningen till pappersfacket. Se till att nätsladden och USB-kabeln inte är i vägen för pappersbanan. Se till att det är dammsuget och skräpfritt runt omkring. Skydda fotoskrivaren från tobaksrök, damm, sand och vätskespill. Ställ inga föremål ovanpå fotoskrivaren. Utsätt inte fotoskrivaren, tillbehör eller förbrukningsmaterial för direkt solljus eller höga temperaturer. (Förvara dem exempelvis inte i en bil som står parkerad i solen.) Vid förvaring tar du bort pappersfacket och stänger pappersfackets skyddslucka (se sidan 6) och luckan till pappersfacket för att hindra damm och smuts från att komma in. Förvara papper i plant läge SV

42 Skötsel och underhåll Rengöra pappersmatningsvalsen Vi rekommenderar att du håller matningsvalsen ren, för att undvika matningsproblem och för att försäkra dig om att du får högsta möjliga bildkvalitet. Kontrollera valsen en gång i veckan för att se om det finns smutspartiklar på den. Rengör den vid behov. VIKTIGT! Koppla från strömmen innan du rengör matningsvalsen. 1 Dra ut nätsladden ur eluttaget. 2 Ta bort pappersfacket från fotoskrivaren och låt luckan till pappersfacket vara öppen. 3 Ta en luddfri trasa och fukta den lätt med vatten. VIKTIGT! Använd inte bomull eller bomullstoppar till att rengöra valsen. 4 Torka försiktigt matningsvalsen ren med den fuktade trasan. Mata valsen framåt med tummen om det behövs och fortsätt att rengöra den. 5 Låt pappersvalsen torka helt innan du ansluter strömmen igen. 36 SV

43 Resa med fotoskrivaren Skötsel och underhåll VIKTIGT! När du reser ska du inte utsätta fotoskrivaren, tillbehör eller förbrukningsmaterial för direkt solljus eller höga temperaturer. (Förvara dem exempelvis inte i en bil som står parkerad i solen.) Överväg i stället att köpa en strömkabel till Printer Dock som är avsedd för den region du ska resa till. 1 Stäng av fotoskrivaren. Koppla ur alla kablar. 2 Ta bort pappersfacket från fotoskrivaren, stäng pappersfackets skyddslucka och luckan till pappersfacket på fotoskrivaren. Stäng LCD-skärmen så att den klickar på plats. 3 Packa ned fotoskrivaren i originalförpackningen igen eller använd transportväskan som finns som tillval till fotoskrivaren. Du kan köpa strömkabel, transportväska till fotoskrivaren och andra tillbehör hos återförsäljare av Kodak-produkter eller på SV

44 7 Felsökning Börja här om du har frågor om fotoskrivaren. Ytterligare teknisk information finns i Viktigt-filen på cd:n med programvara för Kodak EasyShare. Uppdateringar av felsökningsinformationen finns på Utskriftsproblem Om... Försöker du med följande Papperet inte matas VIKTIGT! Använd endast ett Kodak-kit med färgpatron och (Papperslampan kanske fotopapper till fotoskrivaren. Använd inte lyser med fast rött sken) inkjetpapper. Pappersfacket kanske är tomt. Fyll på papper (sidan 5), sätt tillbaka pappersfacket och tryck sedan på. Kontrollera papperet: 1 Ta bort pappersfacket (sidan 6). 2 Kontrollera papperen i facket: se till att inget papper är skadat på något sätt och att inga löstagbara flikar har lossnat. Fyll vid behov på med nytt papper. 3 "Bläddra" försiktigt igenom pappersbunten så att arken inte fastnar i varandra. 4 Fyll på pappersfacket igen. Överskrid inte påfyllningsgränsen. 5 Sätt tillbaka pappersfacket och tryck sedan på så att utskriften återupptas. Rengör pappersmatningsvalsen (sidan 36) SV

45 Felsökning Om... Flera papper i taget matas genom skrivaren Försöker du med följande 1 Ta bort pappersfacket (sidan 6). 2 Ta ut alla papper ur pappersfacket. "Bläddra" försiktigt igenom pappersbunten så att arken inte fastnar i varandra. 3 Fyll på pappersfacket igen. Överskrid inte påfyllningsgränsen. 4 Sätt tillbaka pappersfacket och tryck sedan på så att utskriften återupptas SV

46 Felsökning Om... Det har blivit trassel i skrivaren (Pappers- och/eller färgpatronslampan kanske blinkar snabbt) Försöker du med följande VIKTIGT! Använd endast ett Kodak-kit med färgpatron och fotopapper till fotoskrivaren. Använd inte inkjetpapper. Om papperslampan blinkar snabbt: 1 Ta bort pappersfacket (sidan 6). 2 Koppla bort strömmen från fotoskrivaren i fem sekunder och anslut den sedan igen. Ta försiktigt bort papperet om det inte matas ut automatiskt. VIKTIGT! Kontrollera alltid om papper har fastnat i pappersspringan baktill på fotoskrivaren. 3 Ta ut alla papper ur pappersfacket. "Bläddra" försiktigt igenom pappersbunten så att arken inte fastnar i varandra. 4 Fyll på pappersfacket igen. Överskrid inte påfyllningsgränsen. 5 Sätt tillbaka pappersfacket och tryck sedan på så att utskriften återupptas. Om färgpatronslampan blinkar snabbt kontrollerar du färgpatronen. VIKTIGT! Färgpatronen kan låsas ifall det blir något fel med papperet. Försök inte ta bort patronen utan att först åtgärda pappersfelet. Kontrollera att papperslampan är släckt innan du försöker ta bort patronen (se Papperslampa under Statuslampor, sidan 47). Ta ut färgpatronen, spänn bandet om det behövs och sätt sedan tillbaka patronen (sidan 3). Tryck på så att utskriften återupptas. 40 SV

47 Felsökning Om... Utskriften avstannar under pågående utskrift (papperet slutar att matas och papperslampan kanske blinkar) Det är fläckar på utskriften Försöker du med följande VIKTIGT! Använd endast ett Kodak-kit med färgpatron och fotopapper till fotoskrivaren. Använd inte inkjetpapper. Kontrollera papperet: 1 Ta bort pappersfacket (sidan 6). 2 Kontrollera pappersspringan baktill på fotoskrivaren. 3 Ta bort lösa papper som sitter i fotoskrivaren. Om något papper har fastnat, se sidan Kontrollera papperen i pappersfacket: Se till att inga löstagbara flikar har lossnat från papperen. Fyll vid behov på med nytt papper. 5 "Bläddra" försiktigt igenom pappersbunten så att arken inte fastnar i varandra. 6 Fyll på pappersfacket igen. Överskrid inte påfyllningsgränsen. 7 Sätt tillbaka pappersfacket och tryck sedan på så att utskriften återupptas. Rengör pappersmatningsvalsen (sidan 36). Det kan vara fingeravtryck på den glansiga sidan av papperet. Ta endast i kanterna på papperet eller i de löstagbara flikarna (sidan 4) SV

48 Felsökning Om... Det är prickar på utskriften Utskriften är för ljus Utskriften är för mörk eller missfärgad Försöker du med följande Kontrollera om papperet är smutsigt och använd en torr, luddfri trasa till att torka rent det. Om det är mycket smutsigt rengör du pappersfacket ordentligt och fyller på med nytt papper (sidan 5). Kontrollera pappersmatningsvalsen och rengör den vid behov (sidan 36). OBS! Vid förvaring ska du ta bort och stänga pappersfacket och luckan till pappersfacket så att inte damm och smuts samlas på papperet eller inuti fotoskrivaren (sidan 4). VIKTIGT! Använd endast ett Kodak-kit med färgpatron och fotopapper till fotoskrivaren. Använd inte inkjetpapper. Se till att papperet är ilagt med Kodak-logotypen nedåt. Fyll på igen om det behövs (sidan 5). Pröva att ta bilden på nytt utan blixt. Närmare information finns i bruksanvisningen till kameran. Justera exponeringskompensationen på kameran och pröva att ta bilden på nytt. Närmare information finns i bruksanvisningen till kameran. Redigera bilden i datorn med programvaran Kodak EasyShare. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Pröva att ta bilden på nytt med blixt eller flytta dig så att motivet befinner sig inom blixtens räckvidd. Närmare information finns i bruksanvisningen till kameran. Justera exponeringskompensationen på kameran och pröva att ta bilden på nytt. Närmare information finns i bruksanvisningen till kameran. Redigera bilden i datorn med programvaran Kodak EasyShare. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Kontrollera att fotoskrivaren inte står i direkt solljus eller används på en plats där det är hög temperatur. Se till att ventilationshålen inte är blockerade eller smutsiga (sidan 1). 42 SV

49 Felsökning Om... Bilderna är beskurna Ändra bildkvalitetsinställningen (eller upplösningen) på digitalkameran till 3:2. Närmare information finns i bruksanvisningen till kameran. Justera beskurna bilder i datorn med programvaran Kodak EasyShare. Om du skriver ut från ett program i datorn väljer du den rätta pappersstorleken bland utskriftsalternativen. OBS! Beroende på vilken bildstorlek som valts kan bilderna beskäras olika mycket (sidan 12). En vald bild inte skrivs ut Bildfilen kan vara skadad. Granska bilden i kameran eller datorn och ta vid behov bort den. Bildfilen kanske inte är i JPEG-format. I fristående läge kan fotoskrivaren bara skriva ut JPEG-filer. Anslut den till en dator (sidan 20) och använd programvaran EasyShare om du vill skriva ut i BMP- och TIFF-format. Ingenting händer när du försöker skriva ut Ingenting händer när du försöker skriva ut (från en PictBridgekompatibel enhet) Försöker du med följande Kontrollera strömanslutningarna (sidan 2). Ta bort pappersfacket, kontrollera att papperen är korrekt påfyllda och sätt tillbaka det igen (sidan 6). Om papperslampan lyser med fast rött sken fyller du på med papper (sidan 5). Kontrollera att färgpatronen är isatt på rätt sätt (sidan 3). Sätt i en ny färgpatron om färgpatronslampan lyser. Om du skriver ut från en USB-enhet är det viktigt att enheten är påslagen (vid behov). Kontrollera USB-anslutningarna från den PictBridge-kompatibla enheten till fotoskrivaren (sidan 8). Återupprätta anslutningen: Koppla från och anslut sedan USB-kabeln igen från den PictBridge-kompatibla enheten till fotoskrivaren. Kontrollera att det finns minst en bild i den PictBridgekompatibla enhetens internminne eller på minneskortet SV

Din manual KODAK PHOTO PRINTER 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005612

Din manual KODAK PHOTO PRINTER 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005612 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK PHOTO PRINTER 300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Kodak EasyShare fotoskrivare 300 Bruksanvisning

Kodak EasyShare fotoskrivare 300 Bruksanvisning Kodak EasyShare fotoskrivare 300 Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company,

Läs mer

Kodak EasyShare Printer Dock Plus i 3-serien Bruksanvisning

Kodak EasyShare Printer Dock Plus i 3-serien Bruksanvisning Kodak EasyShare Printer Dock Plus i 3-serien Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Kodak EasyShare Printer Dock Plus Bruksanvisning

Kodak EasyShare Printer Dock Plus Bruksanvisning Kodak EasyShare Printer Dock Plus Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Kodak EasyShare Printer Dock Bruksanvisning

Kodak EasyShare Printer Dock Bruksanvisning Kodak EasyShare Printer Dock Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e 1 INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopplade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den här guiden,

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Bruksanvisning Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Art.nr: 105123 Rev C SE Innehåll Om Högtalaren... 3 Kompatibilitet... 4 Laddare... 4 Koppla till ström... 4

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok

HP Deskjet 5900 series. Användarhandbok HP Deskjet 5900 series Användarhandbok Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

- Trådlös USB-adapter - USB förlängningskabel - Cd med drivrutin och den fullständiga bruksanvisningen - Bruksanvisning

- Trådlös USB-adapter - USB förlängningskabel - Cd med drivrutin och den fullständiga bruksanvisningen - Bruksanvisning B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 5 T I L L Ä M P N I N G 6

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Komma Igång Med Connect-to-Class Software

Komma Igång Med Connect-to-Class Software Komma Igång Med Connect-to-Class Software Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Från installation till. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Från installation till utskrift. Januari 2002. www.lexmark.com

Från installation till. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Från installation till utskrift. Januari 2002. www.lexmark.com Från installation till utskrift Z45 Color Jetprinter Från installation till utskrift Januari 2002 www.lexmark.com Säkerhetsinformation Använd endast den Lexmark nätdel som levereras tillsammans med produkten,

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

BRUKSANVISNING. jabra.se/speak810

BRUKSANVISNING. jabra.se/speak810 JABRA speak 810 BRUKSANVISNING jabra.se/speak810 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

Grafisk referenshandbok

Grafisk referenshandbok Grafisk referenshandbok Xerox CX-skrivarserver Innehåller Creo Color Server-teknik för skrivaren Xerox Color 550/560 653-0177A-SV Kabelanslutningar till CX-skrivarserverdatorn 1 3 4 5 1VDC POWER CX-skrivarservern

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Guide för färgkvalitet

Guide för färgkvalitet Sida 1 av 6 Guide för färgkvalitet I den här guiden för färgkvalitet får du hjälp att använda funktionerna på skrivaren till att anpassa färgen på utskrifterna. Menyn Kvalitet Menyalternativ Utskriftsläge

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART A520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907237

Din manual HP PHOTOSMART A520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/907237 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART A520. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v530support

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Användarhandbok för Intuition S500 Series

Användarhandbok för Intuition S500 Series Användarhandbok för Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintyp(er): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innehåll Säkerhetsinformation...5 Om din skrivare...6 Tack för att du har

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Vy bakifrån SVENSKA. Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5. www.kodak.com/go/digitalframesupport

Vy bakifrån SVENSKA. Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5. www.kodak.com/go/digitalframesupport Vy bakifrån Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5 4 7 8 9 10 11 12 13 SVENSKA 1 2 3 6 1 USB-koppling 7 Ström 2 Minneskortfack - SD, MMC, xd, MS 8 Spela upp/paus 3 Likströmsingång (12 V) 9 Stopp/bakåt

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Digital fotoskrivare DPP-FP35. Innan du sätter igång. Förberedelser. Skriva ut via PictBridgekamera (PictBridge-funktion)

Digital fotoskrivare DPP-FP35. Innan du sätter igång. Förberedelser. Skriva ut via PictBridgekamera (PictBridge-funktion) Innan du sätter igång Digital fotoskrivare DPP-FP35 Förberedelser Skriva ut via PictBridgekamera (PictBridge-funktion) Skriva ut från en pc (PC-funktion) Felsökning Övrig information 2006 Sony Corporation

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer