Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: 1. För att erhålla den senaste versionen av dokumentationen, besök education.ti.com/guides. Viktigt information Med undantag för vad som uttryckligen anges i den licens som medföljer ett program lämnar Texas Instruments inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål beträffande något program- eller bokmaterial, och tillhandahåller sådant material "i befintligt skick". Under inga omständigheter skall Texas Instruments hållas ansvarigt för några speciella, indirekta eller tillfälliga skador eller följdskador i samband med inköpet eller användningen av materialet, och Texas Instruments:s enda och uteslutande skadeståndsskyldighet, oberoende av anspråkets form, skall inte överstiga det belopp som anges i licensen för programmet. Inte heller skall Texas Instruments hållas ansvarigt för anspråk av något som helst slag beträffande användningen av materialet av annan part. Konformitet med FCC-normer Obs: Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för digital utrustning av Klass B enligt Part 15 i FCC-normerna. Dessa gränser är avsedda att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används enligt dessa instruktioner kan den orsaka skadlig interferens inom radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte kommer att uppstå i en enskild installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens vid radioeller TVmottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, bör användaren försöka eliminera denna interferens på ett eller flera av följande sätt: Flytta den mottagande antennen och/eller ändra dess inriktning. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan nätkrets än den nätkrets till vilken mottagaren är ansluten. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/tvhandlare Texas Instruments Incorporated ii Innehållsförteckning Viktigt information. Förvara TI-NspireTM Dockningsstationer Appendix: Service och Support Service och garanti för TI-produkter Försiktighetsåtgärder för batterier 15 Innehållsförteckning

3 17 iii iv Använda TI-NspireTM Dockningsstation TI-NspireTM Dockningsstation ger lösningar för att ladda batterier och överföra filer till flera räknare samtidigt. I klassrummet kan du använda dockningsstationer för att: Ladda TI-NspireTM uppladdningsbara litium-jonbatterier i uppladdningsberedda TI- NspireTM-räknare. Överföra filer till flera räknare samtidigt med alternativet Transfer Tool (Överföringsverktyg) i TI-NspireTM Lärarprogramvara eller TI- NspireTM CAS Lärarprogramvara. Uppgradera operativsystemet (OS) i flera TI-NspireTM-räknare samtidigt. Tänk på följande när du använder TI- NspireTM dockningsstationer: Räknare måste redan ha Handheld Operating System 2. 1 eller senare installerat. Du kan inte använda dockningsstationer för att ladda batterier eller överföra filer till en räknare utan ett aktuellt OS eller för att ladda ett OS i räknare som inte har ett operativsystem. Varje dockningsstation har plats för upp till 10 räknare. TI-NspireTM-räknare kan placeras i dockningsstationen med eller utan glidfodralet på räknarens framsida. När flera dockningsstationer används för att ladda TI-NspireTM uppladdningsbara batterier eller för att överföra filer måste du ansluta varje dockningsstation till ett vägguttag eller till ett grenuttag. Vid överföring av filer kan dockningsstationer användas separat eller sammanlänkade (kedjekopplade). Genom att sammanlänka Använda TI-NspireTM Dockningsstation 1 dockningsstationer med USB-standardkablar kan du överföra filer till 40 räknare samtidigt. Obs: Minst en av dockningsstationerna i kedjan måste vara ansluten till lärarens dator och alla stationerna måste vara anslutna till ett vägguttag eller grenuttag. Det är inte nödvändigt att fylla alla platser i en dockningsstation för att ladda batterier eller överföra filer till räknare. Du kan ladda batterier och överföra filer samtidigt. När dockningsstationerna är anslutna till en lärardator kan du visa följande med TI-NspireTM programvara: Statusen hos batterierna i anslutna räknare (både TI-NspireTM uppladdningsbara batterier och AAA-batterier). Statusen hos filer och mappar som överförs till anslutna räknare. Krav För att använda överföringsfunktionen eller visa statusen hos räknare måste lärare ha TI-NspireTM Lärarprogramvara eller TI-NspireTM CAS Lärarprogramvara. Lärardatorn måste uppfylla minimikraven för att installera och köra programvaran. För mer information om systemkrav, besök education.ti.com/guides där du kan ladda ned lämplig handbok. Krav på programvara För att överföra filer till räknare i TI-NspireTM Dockningsstation måste lärare ha en av följande programvaror: TI-NspireTM Lärarprogramvara (Version 2.1 eller senare) TI-NspireTM CAS Lärarprogramvara (Version 2.1 eller senare) Understödda räknare I följande tabell listas de TI-NspireTM-räknare som kan användas med dockningsstationen. Bockarna i tabellen anger huruvida räknaren är laddningsberedd eller kan ta emot överförda filer, eller bådadera. För att använda dockningsstationen för att ladda batterierna i en räknare eller överföra filer till en räknare måste operativsystemet vara Handheld Operating System 2.1 eller senare. bord. vägguttag eller grenuttag. Sammanlänka dockningsstationerna med USB-kabel. används för att överföra data itatus kan lärare ta fram arbetsytan Content (Innehåll) med TI-NspireTM Lärarprogramvara eller TI-NspireTM CAS Lärarprogramvara, version 2.

4 1 eller senare. att räknarens kontakt är ren. För att överföra innehåll till eller från räknare måste du ha räknaros version 2.1 eller senare installerat i alla anslutna räknare. Visa status och inställningar Lärare kan också visa status och inställningar hos anslutna räknare. När funktionen Transfer Tool (Överföringsverktyg) används måste en av dockningsstationerna vara ansluten till lärarens dator via en USB-kabel ansluten till en tillgänglig USB-port. Flera dockningsstationer sammanlänkas med USB-kablar. Understödda filtyper Du kan överföra följande filtyper till anslutna räknare:.tns.tnc.edc. tno.fig.tlib Använda TI-NspireTM Dockningsstation 11 Med Transfer Tool kan du välja att överföra filer till alla anslutna räknare eller att överföra filer till valda räknare i dockningsstationen. Överföra filer och mappar till TI-NspireTM-räknare Använd Transfer Tool för att välja lagrade mappar eller filer i din dator och överföra dem till räknare i TI-NspireTM Dockningsstation. När en överföring väl har startat fortsätter den tills du stoppar den. Du kan inte välja ytterligare filer förrän överföringen är klar eller du stoppar överföringen. Du kan ta bort en räknare från dockningsstationen när motsvarande LED-indikator för överföringsstatus visar att överföringen är klar. Du kan placera en annan räknare i det tomma facket, varpå filer överförs även till denna räknare såvida du inte stoppar överföringen. Obs: För detaljerad information om användningen av Transfer Tool, se TI-NspireTM Teacher Software Guide. Visa överföringsstatus på dockningsstationen LED-indikatorerna för överföringsstatus under varje fack på dockningsstationens front ger information om statusen hos överföringen för räknaren i respektive fack. LED-indikatorn för överföringsstatus sitter till höger om överföringssymbolen (Y). LED-indikator för överföringsstatus LED-indikatorn är släckt om räknaren endast laddas och ingen överföringsaktivitet pågår. Ett fast grönt sken indikerar att överföringen har slutförts utan problem. Ett blinkande grönt sken indikerar att överföringen är aktiv (filer håller på att skickas). 12 Använda TI-NspireTM Dockningsstation Visa överföringsstatus på lärarens dator Lärare kan använda Transfer Tool (Överföringsverktyg) för att visa statusen hos överförda filer till enskilda räknare i dockningsstationen. För att visa statusen hos överförda filer: Klicka på fliken Status. Klicka på + före filnamnet för att öppna displayen. När du väljer en räknare i verktyget är följande information tillgänglig: Räknar-ID Namnet på filen som överförs Förloppsfält för den aktuella filen i den valda räknaren Obs: För detaljerad information om användningen av överföringsverktyget, se TI-NspireTM Teacher Software Guide. Felsökning Om filöverföringen misslyckas, inspektera räknaren avseende följande feltillstånd: Svagt batteri Fel typ av räknare Minnet fullt Förlorad anslutning Fel OS-version eller OS saknas Lokalisera räknare i dockningsstationen Med alternativet Identify Selected (Identifiera vald) i TI-NspireTM Lärarprogramvara eller TI-NspireTM CAS Lärarprogramvara kan du snabbt lokalisera facket för en viss räknare i dockningsstationen. När du väljer alternativet Identify Selected blinkar båda LED-indikatorerna under facket där räknaren sitter i 30 sekunder. Obs: Du finner alternativet Identify Selected på menyn Tools (Verktyg). Förvara TI-NspireTM Dockningsstationer Du kan förvara TI-NspireTM Dockningsstationer på en plan yta som t.ex. ett bord, eller på en vanlig rullvagn som samtidigt erbjuder portabilitet. Om dockningsstationer kopplas upp på en yta som inte kan flyttas bör du ta hänsyn till närheten till både lärarens dator och ett lämpligt eluttag. Använda TI-NspireTM Dockningsstation 13 Du kan utan problem ladda en klassrumsuppsättning av räknare över natten. Du bör dock överväga eventuella säkerhetsåtgärder i byggnaden om klassrummet inte kan låsas. 14 Använda TI-NspireTM Dockningsstation Appendix: Service och Support Service och garanti för TI-produkter TI-produkter och service Mer information om TI-produkter och service kan du få via E- post eller genom att besöka TI på deras Internetadress. e-post: internetadress: education.ti.com Service och garanti Information om garantitid och garantivillkor eller om produktservice finns i garantibeviset som medföljer denna produkt. inte nya och gamla batterier. endast alkaliska AAA-batterier. Installera batterier efter polaritet (+ och -). Lämna omedelbart tillbaka använda batterier till närmaste återvinningsstation. Bränn inte och plocka inte isär batterier. Kassering av batterier Batterier får inte deformeras, punkteras eller slängas i öppen eld. Batterierna kan gå sönder eller explodera och farliga kemikalier kan spridas. Lägg använda batterier i härför avsedda returbehållare. Appendix: Service och Support Appendix: Service och Support Innehållsförteckning A AAA-batterier 3 status 10 statusnivåer 10 alkaliska batterier 3 ände mot ände 6 konfigurera dockningsstationer 6 ansluta nätkablar 7 använda TI-NspireTM Dockningsstationer 3 använda Överföringsverktyget 11 Arbetsytan Innehåll 10 Arbetsytan Mina filer 10 att flytta dockningsstationer 9 konfigurera flera 7 kontakter 8 länka 1 lyfta 5 överföra filer 1 packa upp 3 placera räknare 8 ta bort räknare 12 visa överföringsstatus 12 dra kabel 6 F fack 8 fattningar fattningar 5 felsökning 11 filer och mappar överföra 12 filtyper understödda 11 flera dockningsstationer konfigurera 7 flytta dockningsstationer 9 förbereda TI-NspireTM Dockningsstationer 3 förutsättningar för att konfigurera dockningsstationer 7 Förvara TI-NspireTM Dockningsstationer 13 Förvaring av TI-NspireTM Dockningsstationer 10 funktioner och egenskaper dockningsstationer 4 B batterier 3 AAA-batterier 3 alkaliska 3 felsökning 11 ladda 9 status 9, 10 uppladdningsbart batteri 3 bestämma batteristatus 10 C Connect-to-ClassTM programvara 2 copyright statement ii, 20 D data in 8 data ut 8 delar 3 dockningsstationer använda 1 delar 3 fack 8 fattningar 5 flytta 9 funktioner och egenskaper 4 kanal 6 komponenter 3 G glidfodral 8 H Handheld Operating System 2.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 2 hantera USB-kablar 6 I inrikta kontakter 8 17 K kablar dra 6 hantera 6 länka dockningsstationer 8 USB 4 kanal 6 komponenter 3 konfigurera dockningsstationer 6 ände mot ände 6 flera 7 förutsättningar 7 överväganden 6 sida vid sida 7 konfigurera flera dockningsstationer 7 kontakter inrikta 8 rengöra 11 koppla upp dockningsstationer 6 överväganden 6 krav 11 Connect-to-ClassTM programvara 2 TI-NspireTM programvara 2 krav på programvara 2, 11 LED-indikator för överföringsstatus 5, 12 placering 5 LED-indikatorer för överföringsstatus 12 lutande dockningsstationer dockningsstationer lutande 9 lyfta dockningsstationer 5 N närhet eluttag 13 lärarens dator 13 nätadapter 3 nätkablar ansluta 7 O över natten 14 överföra data 11 understödda filtyper 11 överföra data in 8 överföra data till TI-NspireTMräknare 12 överföra data ut 8 överföra filer 1 överföringsverktyg 12 överföra filer och mappar 12 överföringsstatus 5 visa på lärarens dator 13 Överföringsverktyg 11 krav 11 överföra filer 12 L ladda batterier felsökning 11 ladda filer och mappar i räknare 11 ladda räknare 9 över natten 14 ladda TINspireTM uppladdningsbara batterier 9 laddningsstatus 5 länka dockningsstationer 1 flera dockningsstationer 4 USB-kablar 8 lärarens dator överföringsstatus 13 LED-indikator för laddningsstatus 9 LED-indikator för överföringsstatus placering 12 LED-indikatorer LED-indikator för laddningsstatus 5, 9 18 P packa upp TI-NspireTM Dockningsstation 3 placering LED-indikatorer 5 portabilitet 13 R räknare glidfodral 8 ladda 9 ladda över natten 14 överföra data 11 påslagna 8 placering i dockningsstationen 8 rengöra kontakter 11 ta bort från dockningsstationer 12 understödda 2 visa överföringsstatus 13 visa status och inställningar 11 rengöra kontakter räknare 11 U understödda filtyper 11 understödda räknare 2 uppladdningsbara batterier 3 felsökning 11 status 9, 10 statusnivåer 10 USB hantera kablar 6 USB-datorkablar 4 USB-kablar länka dockningsstationer 8 S sätta på räknare 8 sida vid sida konfigurera dockningsstationer 7 status bestämma 10 laddning 5 LED-indikator för laddningsstatus 9 överföring 5 visa 10 status hos uppladdningsbara batterier 9 status och inställningar visa 11 statusnivåer AAA-batterier 10 uppladdningsbara batterier 10 V visa batteristatus 10 visa överföringsstatus dockningsstation 12 visa överföringsstatus på lärarens dator 13 visa status och inställningar 11 T ta bort en räknare från dockningsstationen 12 TI-NspireTM Dockningsstationer förvara 13 TI-NspireTM Lärarprogramvara 11 TI-NspireTM uppladdningsbara batterier ladda 9 TI-NspireTM Uppladdningsbart batteri 3 19 Texas Instruments U.S. A 7800 Banner Drive Dallas, TX U.S.A Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht - The Netherlands Printed by: SWEDISH 2010 Texas Instruments education. ti.com/support education.ti.com N2DS/GS/1E6/A.

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbinstallationsguide

Snabbinstallationsguide Snabbinstallationsguide För nätverksansluten lagring Ver.2.3.1111 Innehållsförteckning Information... 3 Säkerhetsåtgärder... 4 1. Förpackningens innehåll... 5 2. Valfria tillbehör... 7 3. Installationsguide

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Bruksanvisning www.jabra.com VÄLKOMMEN! Grattis till ditt val av vår nya Jabra GO 6430. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet av funktioner och att du kommer

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

Användarhandbok och information om garanti

Användarhandbok och information om garanti Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer