Solvens II tillsynsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solvens II tillsynsmöte"

Transkript

1 Solvens II tillsynsmöte 2 och

2 Rapporteringen under mellanfasen, del 2

3 MCR och SCR matematiker Tuuli Wiio, ledande matematiker Jari Niittuinperä och riskexpert Mikko Sinersalo 2

4 MCR Solvenskapitalkravet livförsäkringsrisk

5 MCR Minimum Capital Requirement Två olika tabeller kompositbolag och icke-kompositbolag Icke-komposit Komposit Årsstatistik MCR-B4A-S a MCR-B4B-S a Om bolaget är ett kompositbolag, används blanketten i fråga även om det inte fanns sjukförsäkring. Om bolaget inte är ett kompositbolag, lämnas en kolumn och kalkylen på nominellt MCR bort från tabellen. Här presenteras bara kompositbolagstabellen Begreppet kompositbolag definieras i FBL Sannolikt är bolag som bedriver skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 enligt lagen om försäkringsklasser enbart som tilläggsförsäkringar inte kompositbolag. Kalkyleringsregeln för MCR har fastställts Gällande minimibeloppet i artikel 129 av direktivet På nivå 2 i VII kap. 4

6 MCR-B4B-S a Minimum Capital Requirement - Composite undertakings - 1 5

7 MCR-B4B-S a Minimum Capital Requirement - Composite undertakings - 1 Liv- och skadeförsäkringsåtagandenas linearkomponenter sammanlagt min(max(a24,a27),a26) ej under mellanfasen 6

8 SCR Life UW Risk Solvenskapitalkravet livförsäkringsrisk

9 Standardformelns struktur SCR Det primära solvenskapitalkravet (BSCR) Operativ risk (Operational) Förlusttäckningskapacitet för ansvarsskuld och skatter (Adj.) Marknadsrisk (Market) Motpartsrisk (Default / Counterparty) Livförsäkringsrisk (Life) Immateriella tillgångar (Intangibles) Sjukförsäkringsriski (Health) Skadeförsäkringsrisk (Non-life) Valuta (Currency) Dödlighet (Mortality) Livsfall (Longevity) Sjukförsäkrings -risk SLT Katastrof Sjukförsäkringsrisk Non-SLT Premie- och ansvarsskuld (premium&reserve) Fastighet (Property) Ränta (Interest Rate) Aktie (Equity) Räntemarginal (Spread) Invaliditet (Disability) Annullation (Lapse) Katastrof (Catastrophe) Kostnader (Expense) Ändring (Revision) Dödlighet Livsfall Invaliditet Kostnader Massskada Olycksfallskoncentration Pandemi Premie- och ansvarsskuld Annullation Katastrof (Catastrophe) Annullation Koncentrationsrisk Ändring Annullation 8

10 SCR-B3C-S b, -l, -g och -n Solvency Capital Requirement - Life underwriting risk - 1 Bara de risker som underställs chock - till exempel återförsäkringsfordringar -> totalbeloppet av tillgångar och skulder inte nödvändigtvis 100 % Omfattar även skadeförsäkringens annuiteter Skulderna här utan ansvarsskuldens riskmarginal och kapitallån Skulder såväl utan och med förlusttäckningskapacitet Kapitalkravet kalkyleras genom att använda korrelationerna mellan riskmoduler I annullationsrisken tre stressfaktorer (ökning och minskning av annullationsrisken samt massannulationsrisken) Den detaljerade parametern för ändringsrisken rapporteras inte under mellanfasen Om förenklade metoder används, ifylls kapitalkraven direkt (kolumnerna C och D) 9

11 SCR-B3C-S b, -l, -g och -n Solvency Capital Requirement - Life underwriting risk - 2 Fyra tabeller med små ändringar Inga separata fonder Separat fond Enskilda bolag S b S l Grupper S g S n Användning av förenklingar Rapporteras per risk Separata fonder en för varje fond I den här tabellen rapporteras invaliditets- och insjuknanderiskerna i anknytning till livförsäkring. 10

12 SCR-B3C-S b, -l, -g och -n Solvency Capital Requirement - Life underwriting risk - 3 Absolutbelopp Negativt värde Per riskmodul ges antingen alla uppgifter, L2: kolumnerna C och D, om det är frågan om förenklingar L2: SCR life sammanlagt med kvadratrotformeln Diversifieringsfördelar med subtraktion (total SCR riskundermodulernas SCR) Om förenklingar har använts, fyll i bara kolumnerna C och D. 11

13 Standardformelns struktur SCR Det primära solvenskapitalkravet (BSCR) Operativ risk (Operational) Förlusttäckningskapacitet för ansvarsskuld och skatter (Adj.) Marknadsrisk (Market) Motpartsrisk (Default / Counterparty) Livförsäkringsrisk (Life) Immateriella tillgångar (Intangibles) Sjukförsäkringsrisk (Health) Skadeförsäkringsrisk (Non-life) Valuta (Currency) Dödlighet (Mortality) Livsfall (Longevity) Sjukförsäkrings -risk SLT Katastrof Sjukförsäkringsrisk Non-SLT Premie- och ansvarsskuld (premium&reserve) Fastighet (Property) Ränta (Interest Rate) Aktie (Equity) Räntemarginal (Spread) Invaliditet (Disability) Annullation (Lapse) Katastrof (Catastrophe) Kostnad (Expense) Ändring (Revision) Dödlighet Livsfall Invaliditet Kostnad Massskada Olycksfallskoncentration Pandemi Premie- och ansvarsskuld Annullation Katastrof (Catastrophe) Annullation Koncentrationsrisk Ändring Annullation 12

14 SCR-B3D-S b, -l, -g och -n (tabellernas övre del) Solvency Capital Requirement - Health underwriting risk - 1 I modulen rapporteras följande sjukförsäkringsåtaganden vars affärsverksamhet baserar sig på tekniska grunder som är typiska för livförsäkring: Sjukförsäkring (29) Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som har samband med sjukförsäkringsåtaganden (33) Sjukåterförsäkring (35) Numren inom parentes hänvisar till affärsgrenar (Nivå 2, bilaga 1) L2: 144 (4.) I den här tabellen rapporteras dödlighets- och livsfallsrisken i anknytning till SLT-sjukförsäkring Kalkyleras på samma sätt som livförsäkringsrisken 13

15 SCR-B3D-S b, -l, -g och -n (tabellernas övre delar) Solvency Capital Requirement - Health underwriting risk - 1 Absolutbelopp Negativt värde Om förenklingar har använts, fyll i bara kolumnerna C och D. Per riskmodul ges antingen alla uppgifter, L2: kolumnerna C och D, om det är frågan om förenklingar L2: SCR SLT health sammanlagt med kvadratrotformeln Diversifieringsfördelar med subtraktion (total SCR riskundermodulernas SCR) 14

16 SCR Non-life underwriting risk Solvenskapitalkravet skadeförsäkringsrisk

17 Standardformelens struktur SCR Det primära solvenskapitalkravet (BSCR) Operativ risk (Operational) Förlusttäckningskapacitet för ansvarsskuld och skatter (Adj.) Marknadsrisk (Market) Motpartsrisk (Default / Counterparty) Livförsäkringsrisk (Life) Immateriella tillgångar (Intangibles) Sjukförsäkringsrisk (Health) Skadeförsäkringsrisk (Non-life) Valuta (Currency) Dödlighet (Mortality) Livsfall (Longevity) Sjukförsäkringsrisk SLT Katastrof Sairausvakuutusriski Non-SLT Premie- och ansvarsskuld (premium&reserve) Fastighet (Property) Ränta (Interest Rate) Aktie (Equity) Räntemarginal (Spread) Invaliditet (Disability) Annullation (Lapse) Katastrof (Catastrophe) Kostnad (Expense) Ändring (Revision) Dödlighet Livsfall Invaliditet Kostnad Massskada Olycksfallskoncentration Pandemi Premie- och ansvarsskuld Annullation Katastrof (Catastrophe) Annullation Koncentrationsrisk Ändring Annullation 16

18 Skadeförsäkringsriskens kapitalkrav Allmänt Rapporteras på årsnivå Fyra rapporter (SCR - Non-life underwriting risk) S b = företagets (solo) årsrapport S l = företagets (solo) årsrapport : separata fonder (RFF) och andra som specificerade S g = gruppens årsrapport S n = gruppens årsrapport: separata fonder (RFF) och andra som specificerade Strukturen och de uppgifter som ska rapporteras är i praktiken de samma i alla ovannämnda rapporter 17

19 Strukturen tre undermoduler Premie- och ansvarsskuldsrisk Katastrofrisk Annullationsrisk Skadeförsäkringsriskens kapitalkrav 18

20 Premie- och ansvarsskuldrisken volymmått standardavvikelse sammanlagt Uppgifter om företagsvisa parametrar (USP) rapporteras inte under mellanfasen Volymmåttet kalkyleras enligt segmenteringen (L2: 116, bilaga 2, bilaga 3) Kombinerad standardavvikelse (L2:117) Kapitalkravet sammanlagt för premie- och ansvarsskuldrisken fås med formeln SCRnl prem res = 3 σnl Vnl (L2: ) 19

21 Annullationsrisken Annullationsrisken = förändringen i primärkapitalet, chockerna har definierats L2:

22 Katastrofrisken i anknytning till skadeförsäkring Kapitalkravet i anknytning till katastrofrisken rapporteras på S rapporten som bara en siffra: Obs! För katastrofrisken ifylls en egen rapport S

23 Kapitalkravet gällande skadeförsäkringsrisken sammanlagt Det sammanlagda kapitalkravet fås med kvadratrotformeln (L2:114) Även korrelationsparametrarna finns i L2:114 Diversifieringsfördelarna med subtraktion : Kapitalkravet sammanlagt undermodulernas kapitalkrav 22

24 SCR Health UW risk Solvenskapitalkravet sjukförsäkringsrisk

25 Standardformelns struktur SCR Det primära solvenskapitalkravet (BSCR) Operativ risk (Operational) Förlusttäckningskapacitet för ansvarsskuld och skatter (Adj.) Marknadsrisk (Market) Motpartsrisk (Default / Counterparty) Livförsäkringsrisk (Life) Immateriella tillgångar (Intangibles) Sjukförsäkringsrisk (Health) Skadeförsäkringsrisk (Non-life) Valuta (Currency) Dödlighet (Mortality) Livsfall (Longevity) Sjukförsäkringsrisk SLT Katastrof Sjukförsäkringsrisk Non-SLT Premie- och ansvarsskuld (premium&reserve) Fastighet (Property) Ränta (Interest Rate) Aktie (Equity) Räntemarginal (Spread) Invaliditet (Disability) Annullation (Lapse) Katastrof (Catastrophe) Kostnad (Expense) Ändring (Revision) Dödlighet Livsfall Invaliditet Kostnad Massskada Olycksfallskoncentration Pandemi Premie- och ansvarsskuld Annullation Katastrof (Catastrophe) Annullation Koncentrationsrisk Ändring Annullation 24

26 Sjukförsäkringsriskmodulen - Allmänt Rapporteras på årsnivå Fyra rapporter (SCR - Health underwriting risk) S b = företagets (solo) årsrapport S l = företagets (solo) årsrapport: separata fonder (RFF) och andra fonder som specificerade S g = gruppens årsrapport S n = gruppens årsrapport: separata fonder (RFF) och andra fonder som specificerade Strukturen och de uppgifter som ska rapporteras är i praktiken de samma i alla ovannämnda rapporter 25

27 Rapportens struktur Sjukförsäkringsrisk (Health) Sjuksförsäkringsrisk SLT Katastrof Sjukförsäkringsrisk Non-SLT Dödlighet Massskada Premie- och ansvarsskuld Livsfall Invaliditet Olycksfallskoncentration Annullation Kostnad Pandemi Ändring Annullation + uppgifter om användningen av förenklingar (y/n) + är det frågan om en separat fond (RFF) 26

28 Sjukförsäkringsrisk Non-SLT I modulen rapporteras följande föräkringsgrenar: Sjukvårdsförsäkring (1) Försäkring för förlust av förvärvsinkomst (2) Arbetstagarnas olycksfallsförsäkringar (3) Proportionella återförsäkringsåtaganden i anknytning punkterna ovan (13-15) Icke-proportionell sjukåterförsäkring (25) Enligt L2: 144 (4.) Siffrorna inom parentes hänvisar till försäkringsgrenar (Nivå 2, bilaga 1) Kalkyleras på samma sätt som skadeförsäkringens premie- och ansvarsskuldrisk samt annullationsrisken 27

29 Undermodulen sjukförsäkringsrisk Non-SLT Volymmått Standardavvikelse Premie&ansvarsskuld sammanlagt Uppgifter om parametrar per företag (USP) rapporteras inte under mellanfasen Volymmåttet kalkyleras enligt segmenteringen (L2: 147, bilaga 14, bilaga 3) NSLT sammanlagt för premie- och ansvarsskuldrisken fås med formeln SCR(NSLT,pr) = 3 σnslth VNSLTh (L2: ) NSLT annullationsrisk = förändring i primärkapitalet, chockerna har definierats L2: 150 NSLT-kapitalkravet sammanlagt för sjukförsäkringsrisken med kvadratrotsformeln (L2:145) Diversifieringsfördelarna med subtraktion Annullationsrisk Sammanlagt NSLT 28

30 Rapportens struktur Sjukförsäkringsrisk (Health) Sjukförsäkringsrisk SLT Katastrof Sjukförsäkringsrisk Non-SLT Dödlighet Massskada Premie- och ansvarsskuld Livsfall Invaliditet Olycksfallskoncentration Annullation Kostnad Pandemi Ändring Annullation + uppgifter om användningen av förenklingar (y/n) + (är det frågan om en separat fond RFF) 29

31 Katastrofrisk i anknytning till sjukförsäkring I modulen finns tre undermoduler (L2:160): Masskada (L2:161) Olycksfallskoncentration (L2:162) Pandemi (L2:163) 30

32 Undermodulerna för sjukförsäkringens katastrofrisk Kapitalkraven rapporteras per undermodul (brutto och netto) I praktiken de samma Kalkyleringsformlerna L2: Kapitalkravet sammanlagt fås med kvadratrotsformeln (L2:160) Diversifieringsfördelarna med subtraktion 31

33 Rapportens struktur Sjukförsäkringsrisk (Health) Sjukförsäkringsrisk SLT Katastrof Sjukförsäkringsrisk Non-SLT Livsfall Dödlighet Invaliditet Massskada Olyckfallskoncentration Premie- och ansvarsskuld Annullation Kostnad Ändring Pandemi Annullation + uppgifter om användningen av förenklingar (y/n) + (är det frågan om en separat fond, RFF) 32

34 SCR Health underwriting risk - Sammanlagt Det sammanlagda kapitalkravet fås enligt L2:144: Korrelationskoefficienter även L2:144 Cellerna B27 och A27 är de samma som på Helth-raden av SCR-rapporten (S.25.01): 33

35 SCR Market Risk

36 SCR-marknadsrisken SCR Det primära solvenskapitalkravet (BSCR) Operativ risk (Operational) Förlusttäckningskapacitet för ansvarsskuld och skatter (Adj.) Marknadsrisk (Market) Motpartsrisk (Default / Counterparty) Livförsäkringsrisk (Life) Immateriella tillgångar (Intangibles) Sjukförsäkringsrisk (Health) Skadeförsäkringsrisk (Non-life) Valuta (Currency) Dödlighet (Mortality) Livsfall (Longevity) Sjukförsäkringsrisk SLT Katastrof Sjukförsäkringsrisk Non-SLT Premie- och ansvarsskuld (premium&reserve) Fastighet (Property) Ränta (Interest Rate) Aktie (Equity) Räntemarginal (Spread) Invaliditet (Disability) Annullation (Lapse) Katastrof (Catastrophe) Kostnad (Expense) Ändring (Revision) Dödlighet Livsfall Invaliditet Kostnad Massskada Olyckfallskoncentration Pandemi Premie- och ansvarsskuld Annullation Katastrof (Catastrophe) Annullation Koncentrations -risk Ändring Annullation 35

37 SCR-ränterisken Market risk - basic information Initial absolute values before shock Absolute values after shock Assets Liabilities Assets Liabilities (including the loss absorbing capacity of technical provisions) Net solvency capital requirement (including the loss-absorbing capacity of technical provisions) Liabilities (excluding the lossabsorbing capacity of technical provisions) Gross solvency capital requirement (excluding the loss-absorbing capacity of technical provisions) Interest rate risk C0 D0 interest rate down shock A1 A1A B1 B1A C1 B1B D1 interest rate up shock A2 A2A B2 B2A C2 B2B D2 Ränterisk: såväl höjning som sänkning av räntorna Den större av dessa är det slutliga kapitalkravet Ursprungliga värden av såväl investeringar som åtaganden Värden efter chockar utan och med förlusttäckningskapacitet (kapitalkravet netto & brutto) 36

38 SCR - aktierisken Market risk - basic information Initial absolute values before shock Absolute values after shock Assets Liabilities Assets Liabilities (including the loss absorbing capacity of technical provisions) Net solvency capital requirement (including the loss-absorbing capacity of technical provisions) Liabilities (excluding the lossabsorbing capacity of technical provisions) Gross solvency capital requirement (excluding the lossabsorbing capacity of technical provisions) Equity risk C3 D3 type 1 equities A4 A4A B4 B4A C4 B4B D4 type 1 equity A5 B5 strategic participations ( A6 B6 duration-based (type 1 e A7 B7 type 2 equities A8 A8A B8 B8A C8 B8B D8 type 2 equity A9 B9 strategic participations ( A10 B10 duration-based (type 2 e A11 B11 Aktier enligt typ Typ 1 & 2, strategiska ägarintressen, durationsbaserade Fälten med grå botten ifylls inte 37

39 SCR andra undermoduler av marknadsrisken Market risk - basic information Initial absolute values before shock Absolute values after shock Assets Liabilities Assets Liabilities (including the loss absorbing capacity of technical provisions) Net solvency capital requirement (including the loss-absorbing capacity of technical provisions) Liabilities (excluding the lossabsorbing capacity of technical provisions) Gross solvency capital requirement (excluding the lossabsorbing capacity of technical provisions) Property risk A12 A12A B12 B12A C12 B12B D12 Spread risk C13 D13 bonds and loans A14 A14A B14 B14A C14 B14B D14 credit derivatives C15 D15 downward shock on cred A16 A16A B16 B16A C16 B16B D16 upward shock on credit d A17 A17A B17 B17A C17 B17B D17 tradable securities or other financial A18 A18A B18 B18A C18 B18B D18 Market risk concentrations A19 A19A C19 D19 Currency risk A20 A20A C20 D20 Counter-cyclical premium risk A21 A21A B21 B21A C21 B21B D21 Diversification within market risk module C22 D22 Total capital requirement for market risk C23 D23 Räntemarginalrisken: för kreditderivat chocken både upp- och neråt Överlåtbara värdepapper och andra omstruktureringar Diversifieringseffekten inom marknadsrisken: till följd av de sammanlagda kapitalkraven av enskilda riskundermoduler till nettobelopp Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finansinspektionen 38

40 Ansvarsskuld matematiker Tuuli Wiio, ledande matematiker Jari Niittuinperä 39

41 Non-life Technical provisions Skadeförsäkringarnas försäkringstekniska ansvarsskuld

42 Skadeförsäkringarnas ansvarsskuld Allmänt Ansvarsskulden rapporteras både per år och per kvartal Kvartalsrapporten = S a Årsrapporten = S b Dessa rapporter gäller bara för skadeförsäkringens ansvarsskuld enligt ansvarets karaktär Därmed anges Sjukförsäkring av livförsäkringstyp Skadeförsäkring av livförsäkringstyp annan än sjukförsäkring Återförsäkring i anknytning till dessa Pensionsansvar i anknytning till skadeförsäkring på rapporter som gäller livförsäkringens ansvarsskuld (S a/b) 41

43 Rapportens struktur Ansvarsskuldens värde Direkt från marknaden Kalkyleras Bästa estimat Riskmarginal Brutto Återförsäkrarens andel Kassaflöden Diskontering Kassaflöden Diskontering Förväntad förlust 42

44 Kvartalsrapporten S a Allmän bild Matrisrapport Kolumnerna Försäkringsgrenar 28 st. (Nivå 2: Bilaga 1) Raderna Ansvarsskuldens element 43

45 Kvartalsrapportens kolumner Direktförsäkring och kommande relativ återförsäkring sammanlagt (2 x 12 försäkringsgrenar) Kommande icke-relativ återförsäkring (4 föräkringsgrenar) Kolumnen sammanlagt Ansvarsskuldens element segmenteras i rapporten enligt försäkringsgren på ovan presenterade sätt Under mellanfasen rapporteras INGEN närmare information on homogena riskgrupper 44

46 Kvartalsrapportens rader Om ansvarsskuldens värde fås direkt från marknaden (L2:40) Om ansvarsskuldens värde fås genom att kalkylera bästa estimatet och riskmarginalen Ansvarsskuldens värde sammanlagt 45

47 Ansvarsskuldens värde genom att kalkylera Bästa estimatet rapporteras separat för premieansvaret och ersättningsansvaret Beträffande premieansvarets och ersättningsansvarets bästa estimat rapporteras - Bruttotalet - Fordringar för bl.a. återförsäkringsavtal - Nettotalet Riskmarginalen rapporteras på en rad Ovannämnda tal ger: - Bästa estimatet sammanlagt brutto - Bästa estimatet sammanlagt netto 46

48 Ansvarsskulden sammanlagt Till slut kalkyleras den försäkringstekniska ansvarsskulden sammanlagt (L1:77): TP - total = ansvarsskuldens värde som helhet + bästa estimatet sammanlagt brutto + riskmarginal Därutöver rapporteras på nivån sammanlagt följande siffror: Fordringar för bl.a. återförsäkringsavtal sammanlagt Nettoansvarsskuld: såsom TP-total ovan, men i kalkylen beaktas bästa estimatet sammanlagt netto 47

49 Ansvarsskuldens årsrapport under S2-fasen 48

50 I mellanfasens årsrapport rapporteras dock bara dessa Jämfört med kvartalsrapporten gäller det enda tillägget det bästa estimatets landsvisa rapportering. - Bästa estimatet (br) i hemlandet anges alltid - Bästa estimatet för länder som representerar 90 % av det bästa estimatet som har definierats för försäkringsgrenens direktförsäkring 49

51 Life Technical provisions Livförsäkringens försäkringstekniska ansvarsskuld

52 Life and Health SLT Technical Provisions Separata specifikationer för livförsäkringar och sjukförsäkringar Poster som kalkyleras Bästa estimatet Riskmarginalen Ansvarsskulden för återförsäkrings bolags och special företags fordringar sammanlagt efter förlustteckningseffekten Ansvarsskulden sammanlagt Ansvarsskulden utan återförsäkrings bolags och special företags fordringar sammanlagt Ansvarsskulden för produkter med återköpsrätt Fördelning Försäkringar som berättigar till vinstandelen (WP) Index- eller placeringsbundna försäkringar (*) Övrig livförsäkring (*) Andra än till livförsäkring och sjukförsäkring förknippade annuiteter (skadeförsäkring) Mottagen återförsäkring (*) fördelade enligt avtal utan optioner och garantier och avtal inklusive dem (=optioner som påverkar försäkringstagarens beteende, t.ex. försäkringar med garantier) Fördelningen påverkas av avtalets innehåll, inte den juridiska formen 51

53 TP-F1Q-S a Life and Health SLT Technical Provisions - 1 SLT = Sjukförsäkringsåtaganden vars affärsverksamhet baserar sig på tekniska grunder som är typiska för livförsäkring Ej Finland (Technical Provisions) A+B+E Specificeras i större detalj i ett senare skede Total recoverables 52

54 TP-F1Q-S a Life and Health SLT Technical Provisions - 2 Trafikförsäkringens och övriga ansvarsförsäkringars pensioner som betalas ut faller under punkt A6 other than health insurance obligations I mellanfasen bara summan, räcker även framöver = A Pensioner som betalas ut enligt lagstadgad olycksfallsförsäkring faller under punkt A12 health insurance obligations 53

55 TP-F1Q-S b Life and Health SLT Technical Provisions - 1 Kolumnerna de samma som i tabellen TP-F1Q-S a Ej Finland Ej i mellanfasen (Technical Provisions) A+B+E A+B+E-C 54

56 TP-F1Q-S b Life and Health SLT Technical Provisions - 2 Anvisning 30: landsvisa uppgifter ska tillställas för hemlandet och därutöver för så många andra länder att 90 % av direktförsäkringens bästa estimat för varje försäkringsgren rapporteras. Resten rapporteras under posterna Länder tillhörande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utanför tröskelvärdet eller Länder som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utanför tröskelvärdet. Siffrorna i rapporteringsvalutan 90 % 10 % Ej under mellanfasen 90 % Ej under mellanfasen 100 % 55

Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper.

Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper. Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper. Finansinspektionen 14 mars 2011 DELTAGANDE I QIS5 STORA MEDEL SMÅ MARKNADS- ANDEL

Läs mer

Punkt 18 Finansinspektionen

Punkt 18 Finansinspektionen 1 Tjänsteutlåtande 2017-10-24 Diarienummer: 0017/17 Handläggare: Björn Wennerström Tel: 031-368 55 06 E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se Punkt 18 Finansinspektionen Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län Bilagor till Rapport om solvens och finansiell ställning 2016

Länsförsäkringar Kalmar län Bilagor till Rapport om solvens och finansiell ställning 2016 Länsförsäkringar Kalmar län Bilagor till Rapport om solvens och finansiell ställning 2016 S.02.01.e Report exported on: 17.05.2017 16:59:19 Balansräkning Solvens II - värde Tillgångar C0010 Goodwill R0010

Läs mer

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Pelare 1 Nuvarande läge Svenska captives generellt sett väl finansierade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högre

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

50 källor till 100 rapporter

50 källor till 100 rapporter Från 50 källor till 100 rapporter SAS Köpenhamn 3 oktober 2012 Britt-Marie Persson Folksam 1 Titel på presentationen 2012-10-05 Från 50 källor till 100 rapporter Solvens 2 och att processa siffror Utmaningar

Läs mer

Försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2. Svenska Aktuarieföreningen

Försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2. Svenska Aktuarieföreningen Försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2 Svenska Aktuarieföreningen 2015-06-10 Per Jakobsson och Younes Elonq Finansinspektionen Tre pelare Pelare

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Försäkringsbolags verksamhet i utlandet

Försäkringsbolags verksamhet i utlandet Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VH Försäkringsbolags verksamhet i utlandet Genom VH-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens utländska kassaflöden. Uppgifterna

Läs mer

Riktlinjer om separata fonder

Riktlinjer om separata fonder EIOPA-BoS-14/169 SV Riktlinjer om separata fonder EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 1/2015

Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I Dnr FIVA 2/01.00/2015 Utfärdade 16.3.2015 Gäller från 1.4.2015 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Solvens II tillsynsmöte

Solvens II tillsynsmöte Solvens II tillsynsmöte 2. och 9.12.2014 Rapportering under mellanfasen, del 1 Allmänt om rapporteringen Ledande riskexpert Teija Korpiaho 2 Rapporteringen under Solvens II-mellanfasen inleds 1.1.2015

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 1.1.2016 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Förslag på korrelationsantaganden

Förslag på korrelationsantaganden P R O M E M O R I A Datum 2017-05-22 FI Dnr 17-4640 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag på

Läs mer

Anvisning Rapportering av internt bedömt kapitalbehov

Anvisning Rapportering av internt bedömt kapitalbehov Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning Rapportering av internt bedömt kapitalbehov Företag som

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Anvisning till Trafikljus

Anvisning till Trafikljus Datum 2014-06-30 Anvisning till Trafikljus Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisningen avser rapportering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2015:8 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 1 2 kap. Tillstånd m.m. 2 Genomsnittlig

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, Tfn 08-787 80 00, Fax 08-24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN 1102-7460 Finansinspektionens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Rapport om solvens och finansiell ställning

Rapport om solvens och finansiell ställning LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Rapport om solvens och finansiell ställning LRF Försäkring Beslutad i styrelsen 2017-05-08 Verksamhetsåret 2016 1(37) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 A Verksamhet och

Läs mer

Fullständig beteckning Förkortning eller benämning Referens/länk till dokument (pdf eller annat format) Lag (2010:2043) om försäkringsrörelse;

Fullständig beteckning Förkortning eller benämning Referens/länk till dokument (pdf eller annat format) Lag (2010:2043) om försäkringsrörelse; FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Källor Fullständig beteckning Förkortning eller benämning Referens/länk till dokument (pdf eller annat format) Lag (2010:2043) om försäkringsrörelse; senaste ändringar i SFS 2015:700

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Livförsäkringsredovisning Dag 4, 29 april 2013

Livförsäkringsredovisning Dag 4, 29 april 2013 Livförsäkringsredovisning Dag 4, 29 april 2013 Artur Chmielewski, aktuarie Innehållsförteckning 1 Introduktion till Solvens 2 2 Förslag till ny IFRS-standard för försäkringskontrakt 3 Översiktlig jämförelse

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (6) Senaste ändringen 31.12.2015 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Solvens II tillsynsmöte 4.5.2015 ja 5.5.2015

Solvens II tillsynsmöte 4.5.2015 ja 5.5.2015 Solvens II tillsynsmöte 4.5.2015 ja 5.5.2015 Solvens II Tillsynsmötena hölls på finska 3.5.2015 Dagens agenda 1. Mötet öppnas 2. Övergången till Solvens II-regelverket A. Justering av räntesatsen samt

Läs mer

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2014 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 6 FFFS 2015:xx KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG VALUTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Periodicitet A Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Kvartal B Värdepapper

Läs mer

Punkt 14: Riktlinje för rapportering till myndigheter

Punkt 14: Riktlinje för rapportering till myndigheter 1 Tjänsteutlåtande 2017-10-24 Punkt 14: Riktlinje för rapportering till myndigheter Diarienummer: Handläggare: Björn Wennerström Tel: 031-368 55 06 E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se Förslag

Läs mer

Rapportering för försäkringsföretag

Rapportering för försäkringsföretag Rapportering för försäkringsföretag FI-forum 9 februari 2017 Agenda Hur er rapportering används God intern styrning och kontroll Vägledning solvens- och verksamhetsrapporten Frågestund Paus Att tänka på

Läs mer

Solvens II senaste nytt från utredningen

Solvens II senaste nytt från utredningen Solvens II senaste nytt från utredningen Terminsstart pension 2011-09-07 Daniel Barr särskild utredare INNEHÅLL Solvens II direktivet i översikt Förslag tjänstepensionsreglering Förslag på reglering små

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Solvenskrav och riskhantering enligt Solvens II

Solvenskrav och riskhantering enligt Solvens II Sid i Solvenskrav och riskhantering enligt Solvens II Implementering av de nya riskbaserade solvensreglerna på ett skadeförsäkringsbolag Författare: Mats Appelblad Handledare: Andreas Johansson (FCG) Markus

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

10 EndValue i CA (P Max (0; w i Min ([30]%; 1))) InitialValue i i=1 The following tables summarise SEB's income statements and balance sheets and provide certain key ratios as at and for each

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 18.12.2008 Ersätter - Gäller 1.1.2009

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 18.12.2008 Ersätter - Gäller 1.1.2009 PP01 PP01 RÄNTOR Klassificeringsfaktorer Utestående belopp Ränta, % Radnr Knr 05 10 05 9 Genomsnittsränta på utlåning JO30000, Kr 10 10 9 Genomsnittsränta på inlåning K02 15 0 Genomsnittsränta på produktivt

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Anvisning till Trafikljus

Anvisning till Trafikljus Datum 2012-06-25 Anvisning till Trafikljus Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisningen avser rapportering

Läs mer

Eiopas riktlinjer. Föreberedelser inför Solvens 2. FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013

Eiopas riktlinjer. Föreberedelser inför Solvens 2. FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013 Eiopas riktlinjer Föreberedelser inför Solvens 2 FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013 1 Bakgrund och syfte Martin Noréus Områdeschef Försäkring och fond 2 Agenda Bakgrund och syfte Eiopas

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2001

Försäkringsbolagen under 2001 1 FM 12 SM 0204 Försäkringsbolagen under 2001 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies 2001. Preliminary data Redovisningen avser svenska riksbolag (inalles 124 bolag, varav 26 är traditionella

Läs mer

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Aktuella Solvens 2-frågor

Aktuella Solvens 2-frågor Aktuella Solvens 2-frågor Finansinspektionen Frukostmöte 11 maj 2010 Solvens 2 Nytt modernt regelverk för hela försäkringsbranschen i Europa Effektivare riskhantering i bolagen Stark koppling mellan risker

Läs mer

Punkt 9: Försäkringstekniska riktlinjer

Punkt 9: Försäkringstekniska riktlinjer 2016-09-21 Punkt 9: Försäkringstekniska riktlinjer Förslag till beslut i styrelsen att anta Försäkringstekniska riktlinjer för Försäkrings AB Göta Lejon Riktlinjen har omarbetats helt och hållet. De viktigaste

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse; Utkom från trycket Ange

Läs mer

U 4/2011 rd. Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula

U 4/2011 rd. Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula U 4/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till en förordning av kommissionen som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Solvens II) I enlighet

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

På väg mot nytt europeiskt försäkringsregelverk SOLVENS 2 OCH QIS 4 16 DECEMBER 2008 DNR 08-11876-000 2008:20

På väg mot nytt europeiskt försäkringsregelverk SOLVENS 2 OCH QIS 4 16 DECEMBER 2008 DNR 08-11876-000 2008:20 På väg mot nytt europeiskt försäkringsregelverk SOLVENS 2 OCH QIS 4 16 DECEMBER 2008 DNR 08-11876-000 2008:20 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. VARFÖR ETT NYTT REGELVERK? 2 Varför behöver försäkringsverksamhet

Läs mer

Försäkringsredovisning VT16. Tentamen 26 maj Lösningsförslag

Försäkringsredovisning VT16. Tentamen 26 maj Lösningsförslag Försäkringsredovisning VT16 Tentamen 26 maj 2016 Lösningsförslag Uppgift 2 (max 20 poäng) Livförsäkring (AD) Bokför följande affärshändelser för ett svensk livförsäkringsföretag med hjälp av den lagstadgade

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt:

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: Anvisning 1 (10) Senaste ändringen 1.1.2016 VJ Analys av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens försäkringar enligt lag om

Läs mer

Riktlinjer om genomlysningsmetoden

Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA-BoS-14/171 SV Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-14/166 SV Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 23/8 13 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare SFE011 Nationalekonomi

Läs mer

Försäkringsföretagen väl rustade finansinspektionen Försäkringsbarometern

Försäkringsföretagen väl rustade finansinspektionen Försäkringsbarometern finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 21 15 oktober 21 Försäkringsföretagen väl rustade Under årets andra kvartal präglades den finansiella marknaden av oro. Aktiemarknaden var turbulent

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Livåterförsäkring Erik Alm, Hannover Re 2013 Disclaimer Subtitle Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

Remissexemplar Anvisningar till blankett kompletterande tillsynsrapportering -försäkringsföretag. Rapportering av kvartalsupplysningar

Remissexemplar Anvisningar till blankett kompletterande tillsynsrapportering -försäkringsföretag. Rapportering av kvartalsupplysningar Bilaga 7 Anvisningar till blankett kompletterande tillsynsrapportering -försäkringsföretag Dessa upplysningar efterfrågas av Riksbanken för att kunna lämna kompletterande upplysningar för den EU-gemensamma

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Solvensen fortsätter förbättras FINANSINSPEKTIONEN Försäkringsbarometern HELÅRET 2013

Solvensen fortsätter förbättras FINANSINSPEKTIONEN Försäkringsbarometern HELÅRET 2013 Försäkringsbarometern HELÅRET 213 24 APRIL 214 Solvensen fortsätter förbättras Solvenssituationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna förbättrades även under det andra halvåret

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2015 315/2015 Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar Utfärdad i Helsingfors den 20

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden

Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden Livåterförsäkring Erik Alm Hannover Life Re sweden Disclaimer Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för beslut. Avsikten är att den

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2016-11-18 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Remissvar, FI Dnr 15-17483 Svenska Aktuarieföreningen har som remissinstans fått möjlighet att ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004.

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004. FM 12 SM 0504 Försäkringsbolagen under 2004 Preliminära uppgifter Swedish companies 2004. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 122 svenska riksbolag, varav 31 är traditionella livförsäkringsbolag,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2015 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

Directive 2009/138/EC of the European

Directive 2009/138/EC of the European FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN 1 Källor Förkortning eller benämning Fullständigt beteckning Referens/länk till dokument (pdf eller annat format) ITF Henric Falkman: Introduktion till - försäkringsrätten. Jure 2011

Läs mer