FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad Ersätter - Gäller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 18.12.2008 Ersätter - Gäller 1.1.2009"

Transkript

1 PP01 PP01 RÄNTOR Klassificeringsfaktorer Utestående belopp Ränta, % Radnr Knr Genomsnittsränta på utlåning JO30000, Kr Genomsnittsränta på inlåning K Genomsnittsränta på produktivt kapital Genomsnittsränta på förbrukande kapital - I det produktiva kapitalet ingår enligt insitutets egen definition alla tillgångsposter i balansräkningen som genererar ränteflöde. I det förbrukande kapitalet ingår enligt insitutets egen definition alla skuldposter i balansräkningen som förbrukar ränteflöde.

2 PP02 PP02 CREDIT SCORING AV EXPONERINGAR Klassificeringsfaktorer Värde Radnr Knr AA J A J BB J B J C J D J Utan kreditvärdering J03 Rapporteras fr.o.m

3 PP03 PP03 EXPONERINGAR EFTER STORLEKSKLASS Klassificeringsfaktorer Värde Antal exponeringar Radnr Knr <1000 J J J J J J J J J J > J03

4 1.0.9 ( ) FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad PP04 PP04 UPPLYSNINGAR OM EXPONERINGAR STÖRSTA EXPONERINGAR Klassificeringsfaktorer Värde Radnr Knr största exponeringar J03 Summan av exponeringar mot 20 största kundkategorier SÄKERHETSRISKER 10 5 Exponeringar med svag säkerhet Vid beräkningen av kapitalkrav för kreditrisk redovisas summa exponeringar klassificerade som exponeringar med svag säkerhet UTLÅNING FÖRMEDLAD UR HYPOTEKSBANKERS BALANSRÄKNINGAR 15 6 Summa uttagna krediter förmedlade ur hypoteksbankers balansräkningar.

5 PP05 PP05 STÖRSTA NÄRINGSGRENAR FÖR AKTIEINVESTERINGAR Branschkod Noterade Övriga Totalt Radnr Knr största bransch största bransch största bransch största brnasch största bransch 0 Investeringarna redovisas till verkligt värde

6 PP06 PP06 INVESTERINGAR EFTER INSTRUMENT Noterade Övriga Totalt Radnr Knr Aktier Diskonteringsinstrument 15 1 Obligationer 20 1 Placeringsfonder/investeringsfonder Hedgefonder Räntefonder Korta räntefonder Medellånga räntefonder Långa räntefonder Aktiefonder Riskkapitalfonder Hävstångsfonder Blandfonder Övriga fonder 25 2 Inlåning i andra monetära finansinstitut 30 2 Investeringar i försäkringsföretag Klassificeringen av investeringarna efter instrument baserar sig på institutets egen definition Investeringarna redovisas till verkligt värde

7 PP07 PP07 INLÅNING EFTER STORLEKSKLASS Klassificeringsfaktorer Värde Antalet konton Radnr Knr <1000 K K K K K K K K K K > K02

8 PP08 PP08 RÄNTERISKER RÄNTERISKER Värde Radnr Knr Inkomstrisk 15 5 Investeringsrisk i handelslagret 20 5 Nuvärdesrisk punkters chock punkters chock punkters chock Inkomstrisken beräknas enligt institutets egen definition Investeringsrisken beräknas enligt institutets egen definition Nuvärdesrisken beräknas enligt institutets egen definition KÄNSLIGHETSANALYSER AV RÄNTERISKER Känslighetsanalyserna grundar sig på ränterisken i inkomstrisk enligt institutets egen definition

9 Årsrapport PP09 Kolumndefinitioner I kolumn 10 redovisas beräknat värde vid utgången av det första året efter rapportåret (t1) I kolumn 15 redovisas beräknat värde vid utgången av det andra året efter rapportåret (t2). I kolumn 20 redovisas beräknat värde vid utgången av det tredje året efter rapportåret (t3) PP09 RESULTATRÄKNINGSPROGNOSER Resultaträkning (A03) Värde (t1) Värde (t2) Värde (t3) Radnr Knr Summa intäkter Finansnetto Provisionsintäkter netto Övriga intäkter Summa kostnader (exkl. nedskrivningar) Summa nedskrivningar Rörelseresultat Årets resultat 55

10 Årsrapport PP10 Kolumndefinitioner I kolumn 10 redovisas beräknat värde vid utgången av det första året efter rapportåret (t1) I kolumn 15 redovisas beräknat värde vid utgången av det andra året efter rapportåret (t2). I kolumn 20 redovisas beräknat värde vid utgången av det tredje året efter rapportåret (t3) PP10 BALANSRÄKNINGSPROGNOSER Klassificeringsfaktorer Värde (t1) Värde (t2) Värde (t3) Radnr Knr Summa tillgångar Summa utlåning JO30000, Kr Summa övriga tillgångar Summa skulder Summa inlåning K Summa övrigt främmande kapital Summa eget kapital Summa uttagna krediter förmedlade ur hypoteksbankers balansräkningar. -

11 Årsrapport PP11 Kolumndefinitioner I kolumn 10 redovisas beräknad genomsnittsränta vid utgången av det första året efter rapportåret (t1). I kolumn 15 redovisas beräknad genomsnittsränta vid utgången av det andra året efter rapportåret (t2). I kolumn 20 redovisas beräknad genomsnittsränta vid utgången av det tredje året efter rapportåret (t3). PP11 RÄNTEPROGNOSER Klassificeringsfaktorer Ränta (t1), % Ränta (t2), % Ränta (t3), % Radnr Knr Genomsnittsränta på utlåning JO30000, Kr Genomsnittsränta på inlåning K Genomsnittsränta på produktivt kapital Genomsnittsränta på förbrukande kapital - I det produktiva kapitalet ingår enligt insitutets egen definition alla tillgångsposter i balansräkningen som genererar ränteflöde. I det förbrukande kapitalet ingår enligt insitutets egen definition alla skuldposter i balansräkningen som förbrukar ränteflöde.

12 Årsrapport PP12 Kolumndefinitioner I kolumn 10 redovisas beräknat värde vid utgången av det första året efter rapportåret (t1) I kolumn 15 redovisas beräknat värde vid utgången av det andra året efter rapportåret (t2). I kolumn 20 redovisas beräknat värde vid utgången av det tredje året efter rapportåret (t3) PP12 KAPITALBASPROGNOSER KAPITALBAS COREP (t-ca) Värde (t1) Värde (t2) Värde (t3) Radnr Knr Totalt primärt kapital Totalt supplementärt kapital Avdrag från primärt kapital Kapitalbas för kapitaltäckningsändamål Övrig kapitalbas 30 KAPITALKRAV 30 4 Totalt kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisk och motpartsrisk Kapitalkrav för marknadsrisk Kapitalkrav för operativ risk Andra kapitalkrav 4025

13 Årsrapport PP13 Kolumndefinitioner I kolumn 05 redovisas värdet vid utgången av rapportåret (t0) I kolumn 10 redovisas beräknat värde vid utgången av det första året efter rapportåret (t1) I kolumn 15 redovisas beräknat värde vid utgången av det andra året efter rapportåret (t2). I kolumn 20 redovisas beräknat värde vid utgången av det tredje året efter rapportåret (t3) PP13 ALLOKERING ENLIGT PELARE 2 OCH KAPITALMÅL Värde (t0) Värde (t1) Värde (t2) Värde (t3) Radnr Knr P2 Summa allokerat kapital P2 kapital allokerat för kreditrisk P2 kapital allokerat för marknadsrisk P2 kapital allokerat för operativ risk P2 kapital allokerat på någon annan grund 10 4 Kapitalmål

14 (OBEROENDE BEDÖMNINGAR) Årsrapport Svarsnoggrannhet: Heltal 1 5 Senast 31.8 PS01 Kolumndefinitioner I kolumn 01 rapporteras en oberoende bedömning av hanteringen av helheten under året. I kolumn 02 rapporteras en fritt formulerad kommentar till den oberoende bedömningen av hanteringen av helheten (valfri, max 250 tecken). PS01 BEDÖMNING AV BANKENS INTERNA STYRNING OCH RISKHANTERING Bedömning Radnr Knr Intern styrning Kommentar 10 6 Verksamhets- och omvärldsrisk 15 7 Kreditrisk 20 7 Marknadsrisk 25 8 Likviditetsrisk 30 8 Operativ risk 35 9 Kapitaltäckning

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Kapitaltäckning och stora exponeringar

Kapitaltäckning och stora exponeringar Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Beata A. Ribohn Kapitaltäckning och stora exponeringar Period 201009 Telefonnummer 08-4126607 2008:13 Institutnummer 41515 Org.nummer 556630-5412 E-POSTADRESS

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering

Kapitaltäckning och riskhantering 2012 Kapitaltäckning och riskhantering 1 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering 2013

Kapitaltäckning och riskhantering 2013 Kapitaltäckning och riskhantering 2013 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens kapitaltäckning

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering årlig information om kapital-täckning och riskhantering 1 Inledning, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument

Läs mer

Risk- och kapitaltäckning

Risk- och kapitaltäckning Risk- och kapitaltäckning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Risk och kapitaltäckning Denna rapport avser IKANO Bank SE med organisationsnummer 517100-0051. IKANO Banken AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering 2014-12

Kapitaltäckning och riskhantering 2014-12 Kapitaltäckning och riskhantering 201412 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (publ) med organisationsnummer 5164060922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 2014 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer