Användarmanual Tidvis - Assistenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09"

Transkript

1 Användarmanual Tidvis - Assistenter

2 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 5 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 5 Tidrapportering när schemat för brukaren är inlagt... 7 Byt pass eller tillsätt ersättare... 8 Traktamente Milersättning Ledighetsansökan Månadsöversikt Schema Kommunikation Rapporter Semestersammanställning

3 Allmänt Logga in i Tidvis genom att använda ditt tilldelade användarnamn och mata in ditt tilldelade lösenord. Första gången du loggar in kommer du behöva byta ditt lösenord till något som bara du känner till. Vid inloggning hemifrån går du in på I systemet finns en kalender och en tidsinmatningsfunktion som är lika på samtliga ställen. Dessa fungerar enligt följande: Inmatning av datum Välj fältet för inmatning av datum och en kalender kommer upp. Dagens datum är markerat och ni väljer det datum ni vill mata in så fylls datumet i automatiskt. Inmatning av tid Välj fältet för inmatning av tid och nedanstående kommer upp. Välj timma till vänster och minut till höger för att välja. Ni kan också rensa tiden genom att klicka på knappen Rensa nere till vänster. Knappar Långt upp på varje sida finns knappar för funktioner. Vissa av dessa knappar finns även längre ner på sidan men syns alltid under menyn också. Nedan exempel är från Tidrapportera-sidan. 3

4 Funktioner i Tidvis När du loggat in kommer du se följande bild. Rubriken efter loggan indikerar vad du håller på med i systemet. Längst till höger, efter texten Logga ut, finns information om vilken användare som är inloggad. Menyalternativen under Tidrapport är följande: Du har här valet att: Tidrapportera Här matar du in tid som du arbetat men också tid som du varit frånvarande i form av VAB eller Ej Tillgång Till Arbete (dock inte sjuk). Traktamente Om du åker iväg på en resa och vill ha traktamente behöver du begära om detta innan du åker för att få godkänt av din närmaste chef. Milersättning Om du har varit ute och kört egen bil begär du milersättning här. Ansök om ledighet Här begär du planerad ledighet för t ex semester, tjänstledighet, föräldraledighet eller dylikt. Månadsöversikt Här kan du se en sammanställning för allt du matat in, uppdelat per månad. Schema Här kan du se ditt schema för alla brukare som du är kopplad till. Rapporter Semestersammanställning Här kan du, om du sparar semester, få en sammanställning om hur mycket semester du har kvar att ta respektive hur mycket du hittills tagit ut. Byt lösenord Vid Byt lösenord matar du in ditt gamla lösenord och fyller i ditt nya lösenord 2 gånger. Logga ut Logga alltid ut när du har matat in din tid så att ingen annan kan mata in tider på ditt konto. 4

5 Tidrapportera Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat När man tidrapporterar väljer man först brukare man arbetat hos. Om man endast har en brukare man är hos kommer den upp automatiskt. Om du valt en brukare här kan du gå vidare till andra menyval och då är automatiskt samma brukare vald. Detta gör att det är bra att rapportera in allt för samma brukare samtidigt. Välj datum och tid när arbetspasset började och datum och tid när arbetspasset slutade. Systemet håller automatiskt koll på hur vilken standard-väntetid brukaren har så det är inget som specifikt behöver matas in (se bara till att inte klicka ur valet Automatskapa väntetid ). Om du vill mata in tid där väntetid inte ska skapas automatiskt behöver du klicka ur valet Automatskapa väntetid. 5

6 Under arbetstyp matas in vilken typ av rapport man vill göra. Normalt arbete är det som automatiskt väljs och är tid som rapporteras in till Försäkringskassan eller kommunen. Men ni kan här även mata in följande arbetstyper: Ej tillgång till arbete för tid då ni skulle arbetat men inte får tillgång till arbetsplatsen. Beordrad tid mertid, enkel övertid eller kvalificerad övertid skapas automatiskt utefter hur mycket ni arbetat under veckan. Om ni kommit överens om ersättning utanför kollektivavtalet är det viktigt att mata in informationen under Noteringar. Väntetid sovande jour. Aktiv tid aktiv arbetstid under jourtiden. Överlappning överrapporteringstid mellan arbetspassen. Restid restid som ni kommit överens med er chef om att få ersättning för. Bredvidgång upplärningstid då ni går tillsammans med ordinarie personal. Möte tid för möte, t ex APT. Vård av barn frånvaro pga VAB. Samordning tid som är arbetad för att arbeta med samordningsuppgifter. Utbildning utbildningstid som ni ska få lön för. Arbete under sjukhusvistelse tid då ni arbetat när brukaren varit på sjukhus. Dock kan ni inte mata in tid som ni är sjuka på. Detta hanteras av kontoret så ni behöver rapportera in det dit. Om ni arbetar väntetid som är utöver det som är inmatat som grund i systemet får ni mata in det separat och då välja väntetid som arbetstyp. I detta fall är det viktigt att se till att Automatskapa väntetid inte är ikryssat. Om del av passet inkluderar överlappning bocka i detta (före texten inkluderar efter valet av arbetstyp) och även hur länge överlappningen varar. Om det finns övrig information som ni vill delge kontoret kan ni göra det i noteringar. Tryck på Lägg till för att skapa rapporten. Den läggs nu upp i en lista för inmatade arbetspass. Efter att kontrollera att det ni matat in stämmer markerar ni i valboxen till vänster och trycker Signera för att skicka vidare till kontoret. Efter att ni valt att signera er tid kommer ni inte ha möjlighet att ändra utan det är er bekräftelse på att det ni matat in verkligen stämmer. Ni kan välja att signera flera inmatade arbetspass samtidigt genom att klicka på valboxen till vänster om starttiden på den gröna raden. Om ni markerar valboxen till vänster i rubrikraden (till vänster om Starttid ) väljer ni att markera samtliga inmatade arbetspass. Ni klickar sedan på knappen Signera valda för att signera de rader ni markerat i listan. För att signera rad för rad på ett smidigt sätt klickar ni på. Genom att klicka Lägg till & Signera väljer ni att förbigå ett steg. Då läggs tidrapporten in och signeras direkt. Knappen Visa detaljrader visar detaljer för raderna så att ni vet precis vilka detaljer som rapporteras in till lönekontoret. Klicka på knappen igen för att dölja detaljraderna igen. Ni kan välja att ta bort en rad genom att klicka på X och även ta bort flera samtidigt genom att markera dem och välja Ta bort valda överst på sidan. 6

7 Tidrapportering när schemat för brukaren är inlagt Om det finns ett schema kopplat till brukaren skapar systemet automatiskt förslag på tidrapportsrader. Rapporten ligger då i listan efter att passet är påbörjat. Signera passet innan ni går från arbetsplatsen så att kontoret har informationen. Ni har möjlighet att signera tiden när som helst efter att passet är påbörjat. När ni matar in tid kan ni inte mata in 2 pass som innebär arbete på samma tid. Det är viktigt att tänka på detta då tider läggs upp automatiskt av schemasystemet. Om man inte signerat tiden ligger denna i listan av osignerade tider och man behöver då ta bort tiden för att kunna rapportera in ny tid under de aktuella timmarna. När en tid tas bort ur signeringen, när man sjukskriver sig eller tar semester och inte sätter någon ersättare hamnar schemapass som oplanerade pass. Om du rapporterar exakt samma tid som ett oplanerat pass som då är ett pass som du arbetat istället för någon annan ska du välja det passet och klicka på Ersätt valt pass. Om passet du arbetat är ett extrapass som inte är schemalagt klickar du på Fortsätt tidrapportera utan att ersätta. Om ni inte har arbetat det passet som systemet föreslår, trycker ni på krysset efter raden (i kolumnen Radera ) och tar bort passet. Sedan matar ni in det ni har arbetat manuellt. Om ni har arbetat lite längre än vad schemat säger, kan ni signera tiden som är föreslagen och sedan lägga in den extra tiden som ett eget arbetspass. OBS! Tänk på att när ni signerar en tid i Tidvis garanterar ni på heder och samvete att tiden verkligen är arbetad. Med godkännandet som Tidvis har fått från Försäkringskassan om signering av tider innebär signeringen samma som er underskrift. 7

8 Byt pass eller tillsätt ersättare Byt pass/ersätt är en knapp som innebär att ni har möjlighet att påverka schemat för brukaren som assistent. Detta är en kraftfull funktion som innebär att ni har möjlighet att göra snabba enkla förändringar i schemat och härmed skapa ett schema som följer hur det verkliga schemat ser ut. Om ni vill byta pass eller ersätta en person som t ex har ringt in sig sjuk, klickar ni på Byt pass/ersätt. Ni får upp en dialog där ni först väljer vilken brukare ni vill ändra schemat för. Byt pass Första fliken ( Byt pass ) rör möjligheten för 2 assistenter att byta arbetspass med varandra. Välj på första raden den första assistenten som vill byta pass. Då kommer pass upp som personen har tilldelat sig enligt schemat. Välj passet som denne vill byta bort. Välj på andra raden den assistent som man vill byta pass med. Även här kommer de schemalagda passen upp så att ni kan välja vilket pass som ska bytas med. Skriv en notering till kontoret så att de vet varför bytet skedde och tryck sedan på Spara. Passen är nu bytta och man har ett uppdaterat schema för brukaren. 8

9 Ersätt Om en assistent t ex ringer till arbetsplatsen och sjukanmäler sig kan man ha god nytta av den andra fliken, Ersätt. Här väljer man först brukaren man ska ändra schema för. Sedan väljer man vilken assistent som ska ersätta en annan assistent. Välj assistenten som skulle arbeta så kommer assistentens pass upp. Välj det pass som ska ersättas och skriv i en notering om varför passet ersatts. Tryck Spara så uppdateras schemat. Även om ni sätter ersättare till passet efter att detta påbörjats kommer den osignerade tiden som föreslagits av schemasystemet till den ursprungliga assistenten hamna på ersättaren så det är viktigt att använda denna funktion för att se till att schemat speglar det verkliga arbetet. 9

10 Traktamente Du matar in begäran om traktamente innan du ska göra en resa. Din chef kommer då få denna begäran för att se över om den kan godkännas. I och med att traktamente inte är en rättighet kommer chefen se över hur mycket pengar det finns hos brukaren som grund för att godkänna eller neka traktamentet. Ni väljer vilken brukare det gäller. Välj sedan från och till vilka datum och tid traktamentet ska gälla, dvs när du påbörjar resan och när du är tillbaka från resan. Systemet räknar sedan ut hur många dagar det blir beroende av gällande lagar. Under typ väljer ni inrikes- eller utrikestraktamente. I det fall ni väljer utrikestraktamente kommer ni även behöva mata in land. Tänk på att traktamente för utlandet räknas från att ni anländer till landet till att ni avreser tillbaka till Sverige. För att få rätt traktamente matar ni in antalet frukost/lunch/middag som är inkluderat i resan och ni har även möjlighet att lämna mer information i fältet Notering. Tryck Lägg till för att lägga in informationen som direkt går vidare till din chef för godkännande. 10

11 Milersättning Du matar in begäran om milersättning efter att du varit ute och rest med din egen bil. Här väljer du datum för resan samt brukare du åkte med. Vidare skriver du i Avreseort, Destination och hur många kilometer du åkte. Om ni har mer information, t ex om ni har fått betalt vissa delar från brukaren eller har information om varför ni varit ute och rest, fyll i detta i noteringsfältet. Tryck Lägg till för att lägga in informationen som direkt går vidare till din chef för godkännande. 11

12 Ledighetsansökan Du begär ledigt innan du kommer ha ledigt och detta ska godkännas av din chef. Du fyller i mellan vilka datum/tider som ledigheten ska gälla samt även typ av ledighet. Du kan välja ledighetstyperna Semester, Havandeskap, Föräldraledighet, Tjänstledighet och Annat. Om du väljer Tjänstledighet kommer en till ruta komma upp där du kan ange typ av tjänstledighet. Här kan anges tjänstledighet för Studier, Fackligt arbete, Annat arbete eller Särskilda skäl. Om du har information som du vill ge kontoret kan du ange detta under notering. Det är speciellt viktigt om du väljer tjänstledighet eller annan ledighet. Klicka på Hämta Brukare/pass och du kommer få en lista över brukare som du är kopplad till och i de fall du är schemalagd i Tidvis kommer du även se vilka pass detta gäller för att direkt kunna sätta en ersättare. Du har här alltså möjlighet att välja att arbeta under vissa pass under din ledighet genom att ta bort markeringen från dessa pass. Om du väljer en ersättare på ditt första pass kommer Tidvis fråga om du vill ha samma ersättare för samtliga pass. Om du ska ha samma ersättare på de flesta pass kan du välja att den sätter samma ersättare för alla pass och att du, innan du sparar, ändrar de pass som ska ha en annan ersättare. För de brukare som inte har ett aktivt schema i Tidvis kommer du själv behöva ha koll på antalet timmar som du behöver vara ledig under perioden. Du matar in dessa för respektive brukare i sektionen Brukare utan schema. För brukare där du inte är schemalagd i Tidvis behöver du mata in en ansökan per månad för att få rätt ersättning per månad. Tryck Spara ledighet för att lägga in informationen som direkt går vidare till din chef för godkännande. 12

13 Månadsöversikt Under Visa Månadsrapport kan du se din signerade tid sammanställd för vald månad. Du kan även här se vilken sjukdom, ledighet, milersättning och traktamente du begärt som gäller under månaden. För de 3 sistnämnda kommer du att se om de är godkända eller inte. När du har lämnat in och inget beslut tagits står status Signerad och i annat fall Godkänd eller Nekad samt även vem som tagit beslutet. Du ser i listan alla dagar som du rapporterat in att du arbetat eller varit frånvarande. I den första tabellen syns inte dagar som du haft semester eller varit sjuk utan detta syns endast under tabellen för ledighetsansökan och tabellen för sjukskrivningar. 13

14 Frånvaro är summan av all tid då du varit ledig för VAB. Under Normal och Väntetids -kolumnen finns all tid som ska rapporteras till Försäkringskassan eller kommunen. Observera att Väntetid Veckoslut är inräknat i summan och specificerat inom parenteserna. I kolumnen Övrig tid samlas Överlappning, Ej tillgång Till arbete, Restid, Brevidgång, Möte, Samordning samt Utbildning. För att se detaljerna för en dag klickar du på dagens datum och får då se vilka tider som du rapporterat in samt hur mycket OB ni fått för respektive tid. Ni kan även välja att se tidigare månader genom att bläddra mellan månaderna eller välja månad och klicka Sök. Här kan ni även fokusera på filtrering av tider för en specifik brukare. Välj Skriv ut för att skriva ut tabellen i liknande utseende som ni kan se på skärmen. Då visas samtliga dagars detaljer automatiskt. 14

15 Schema På översta raden i menyn finns ett val Schema. Klicka på detta så ser du ditt aktuella schema hos de brukare du är kopplad till. Automatiskt kommer den aktuella veckan upp i schemat, men ni kan välja att se flera veckor. Ni har även en summering per vecka efter varje vecka enligt den summeringsberäkning ni valt ovanför schemat. Precis efter brukarnas namn (till vänster) finns en summering eller ett genomsnitt för hela visade perioden, beroende av det val av summeringsberäknings som du gjort. Kör ni på en dator kan ni hålla musen över arbetspassen för att få upp exakt information om arbetspasset. I annat fall finns arbetspassens detaljer även listade ovanför schemat. Här har ni först arbetspassets totala längd. Sedan listas mellan vilka tider väntetiden är för arbetspasset samt även hur mycket aktiv tid som inkluderas i väntetiden. Om passet är mer än 24 timmar långt är denna kolumn markerad med en bock och om det finns överrapporteringstid medräknad i passet är detta markerat med antal minuter i kolumnen Inkl Ö-lapp. Summeringsmöjligheterna ni har är följande: Tot: Arbetstid (arbete + aktiv tid) total summering för de veckor ni visar och som visar arbetstiden som ni får full lön för. Tot: Arbetstid EU direktiv total summering för alla tider ni behöver vara på arbetsplatsen, alltså inklusive antal timmar för väntetid. Tot: Väntetid total summering för antal timmar som är väntetid, exkluderat den aktiva tiden. Snitt: Arbetstid (arbete + aktiv tid) genomsnitt arbetstid per vecka för de veckor ni visar och som visar arbetstiden som ni får full lön för. Snitt: Arbetstid EU direktiv genomsnitt per vecka för alla tider ni behöver vara på arbetsplatsen, alltså inklusive antal timmar för väntetid. Snitt: Väntetid genomsnitt per vecka för antal timmar som är väntetid, exkluderat den aktiva tiden. I boxen Visa aktivt schema eller utkast kan du välja ditt aktiva schema eller ett utkast som är utdelat från den som är ansvarig för att bygga schemat. Ett utkast är ett förslag på schema som kan delas ut för att visa för gruppen innan schemat fastslås. Ni har även möjlighet att skriva ut schemat. 15

16 Kommunikation Kommunikationsmodulen ger möjlighet att skicka meddelanden mellan personer inom företaget. Klicka på kuvertet till vänster om Byt lösenord för att komma åt denna. Om det finns olästa meddelanden visas antalet olästa meddelanden till höger om kuvertet ( ). Alla meddelanden som du skickat (och svarat/vidarebefordrat) hamnar under Skickade. Här visas ett kommunikationssystem som är liknande ett vanligt mailsystem. Följande funktioner finns: 1. Nytt meddelande Klicka på denna för att skicka ett nytt meddelande. Du matar in vem som ska få meddelandet. Det lättaste är att klicka på bilden med personer för att få en lista över alla personer i respektive grupp, inklusive kontorspersonal (se andra bilden nedan). Skriv ämne och meddelande och klicka på skicka för att skicka meddelandet. Om du har behörighet, normalt endast för kontorspersonal, kan du välja att markera meddelandet som tvingande. De som får meddelandet kan då inte arbeta i systemet utan att ha bekräftat att de har läst informationen. 16

17 När du klickar på bilden för att välja mottagare ser du alla personer i företaget som du har rätt att se. Som assistent ser man endast kontorspersonal samt de grupper som man tillhör. Man kan här som kontorspersonal välja att skicka till alla eller välja vilka personer man ska skicka till. För varje brukare har man valet att skicka till samtliga assistenter hos brukaren. Överst på sidan finns ett fält Filtrera. Om man skriver namnet på personen man söker filtreras automatiskt de personer som man söker fram i listan. 2. Svara Välj ett meddelande och klicka på denna för att svara till den som skickade meddelandet till dig. 3. Svara alla Välj ett meddelande och klicka på denna för att svara till alla som fick meddelandet skickat till sig. 4. Vidarebefordra Välj ett meddelande och klicka på denna för att vidarebefordra meddelandet till en annan person. Man får då upp motsvarande dialog som för Nytt meddelande men med Ämne och Meddelande ifyllt. 5. Läsinformation Välj ett meddelande och klicka på denna för att se vilka som läst meddelandet. 6. Skriv ut Välj ett meddelande och klicka på denna för att skriva ut meddelandet. 7. Arkivera Välj ett meddelande och klicka på denna för att spara meddelandet i arkivet istället för att se den i inkorgen. 17

18 Rapporter Semestersammanställning Under Rapporter Semestersammanställning finns en sammanställning gällande din semester i det fall du spar semester. Tabellen uppdateras löpande varje gång du signerar en tid eller förändrar din tjänstegrad. Detta gör att det är viktigt att vid varje arbetat pass signera din arbetade tid. Följande information syns i tabellen: Sparat Här visas hur många semestertimmar som du sparat under åren innan innevarande år Preliminärt Här visas hur många semestertimmar du preliminärt kommer ha under året om tjänstegraden inte ändras från nu och framåt samt om du arbetar alla tilldelade timmar. Använt Här visas hur många semestertimmar som du tagit samt fått godkänt att ta. Inarbetat Här visas hur många semestertimmar du tjänat in hittills under året. Prel. kvar Här visas hur många semestertimmar du preliminärt har kvar att ta under året (av årets semestertimmar) om tjänstegraden inte ändras från nu och framåt samt om du arbetar alla tilldelade timmar. Prel. kvar inkl. sparat Här visas hur många semestertimmar du preliminärt har kvar att ta under året inkluderat sparade timmar för föregående år om tjänstegraden inte ändras från nu och framåt samt om du arbetar alla tilldelade timmar. Ansökt ej godk. semester Här visas hur mycket semester du ansökt om men som ännu inte är godkänd. Observera att om du har haft frånvaro, t.ex. sjuk, föräldraledighet eller tjänstledighet, under året har inte detta tagits hänsyn till i semestersammanställningen och du kan därmed möjligtvis ha mindre preliminär semester än vad som syns i tabellen. Ta i så fall kontakt med din chef. 18

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Användarmanual Tidvis - Assistenter

Användarmanual Tidvis - Assistenter Användarmanual Tidvis - Assistenter 2016-09-07 1(27) Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 5 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 5

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

Webbtidsrapportering. 1. Gå till sidan www.mytranspa.com. 2. Klicka på Rapportera tid

Webbtidsrapportering. 1. Gå till sidan www.mytranspa.com. 2. Klicka på Rapportera tid Webbtidsrapportering 1. Gå till sidan www.mytranspa.com 2. Klicka på Rapportera tid Logga in 1. Skriv ert kundnummer 2. Ange signatur. 3. Ange lösenord. Var noga med små och stora bokstäver. 4. Klicka

Läs mer

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0 0tid Transport Användarmanual Personal Rev 1.0 Innehållsförteckning 1.1.Inloggning 1.2.Snabbmenyn 1.3.Byta lösenord 1.4.Lämna in tidrapport 1.5.Mina uppdrag 1.5.Lämna in traktamenten 1.6.Översikt 1.1 Inloggning

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind.

Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind. Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind. Innehållsförteckning Logga in... Via mobil/surfplatta... Via dator... 3 Tidrapportera... 3 Registrera tid...

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FASTTID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 2 Nytt lösenord/återställning av

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Webbtidsrapportering

Webbtidsrapportering Webbtidsrapportering - kan se olika ut beroende på era inställningar. 1. Gå till sidan www.mytranspa.com 2. Klicka på Rapportera tid Logga in 1. Skriv ert kundnummer 2. Ange signatur. 3. Ange lösenord.

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice Lathund i Heroma självservice 1 (13) Allmänt bra att känna till Den här användarinstruktionen används tillsammans med webbguider för att ge dig en introduktion och en översikt av Heroma-självservice. I

Läs mer

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3 Innehållsförteckning Palasso egenrapportering.. 3 Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3 Inloggningsuppgifter:.. 3 Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO.

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. Det finns två olika sätt att lägga in frånvaro på. Alternativ ett. Se bild ovan. Dubbelklicka på Planeringen = Avstämningperioden du arbetar i. Klicka en gång på Personal fliken.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21 0(29) Soltak ab Manual Medarbetare Visma Window 2016-06-21 Innehåll Information... 3 Vad är Personec självservice?... 3 Viktigt att veta... 3 Inloggning och lösenord... 4 När du är inloggad på en dator

Läs mer

Användarmanual. www.rebok.se

Användarmanual. www.rebok.se Användarmanual www.rebok.se Logga in Gå in på www.rebok.se och logga in med dina inloggningsuppgifter du har fått. Startsidan När du väl har logga in så kommer du till systemets startsida. Här finner du

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

timepoolweb2016.katrineholm.se

timepoolweb2016.katrineholm.se Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2016-02-16 timepoolweb2016.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 TIME CARE POOL WEBB... 3 1.1 Inloggning... 3 2 STARTSIDAN... 4 2.1 Startsidans delar... 4 2.1.1 Välja

Läs mer

Medvind Web. Medarbetare

Medvind Web. Medarbetare Medvind Web Medarbetare Innehållsförteckning Logga in... 3 Din översikt/kalender... 3 Ändra arbetspass... 4 Registrera mertid/övertid... 4 Fliken Frånvaro... 5 Fliken Ledighetsansökan... 6 Fliken Löneartsrapportering...

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid:

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Välkommen som användare av SamTid den enkla och effektiva lösningen för personaladministration, schemaläggning och tidrapportering för mindre butiker! Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Tidrapporteringsperioden

Läs mer

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning Användarmanual Administratörer www.rebok.se Resursbokning Table of Contents Inloggning...3 Startsida...3 Hantera personal...4 Personalgrupper...5 Station...6 Schema...7 Schemaläggning...8 Veckoschemat...8

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Förtroende- rapportering. Manual

Förtroende- rapportering. Manual Förtroende- rapportering Medarbetare Manual Version 2012.0 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 5 Visa... 5 Redigera...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

1. Logga in på lexman.se/mill2me.se 2. Användarnamn: Första tre bokstäver på för och ebernamnet 3. Lösenord: Första tre bokstäver på för och

1. Logga in på lexman.se/mill2me.se 2. Användarnamn: Första tre bokstäver på för och ebernamnet 3. Lösenord: Första tre bokstäver på för och 1. Logga in på lexman.se/mill2me.se 2. Användarnamn: Första tre bokstäver på för och ebernamnet 3. Lösenord: Första tre bokstäver på för och ebernamnet och lägg 2ll 123 1. Klicka på datumet som du vill

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Tidrapportering med app. Instruktion för Adeccokonsulter

Tidrapportering med app. Instruktion för Adeccokonsulter Tidrapportering med app Instruktion för Adeccokonsulter Nu kan du tidrapportera med Adeccos app! Du måste ha en smartphone eller surfplatta: iphone och Android funkar Slide 2 Så här kommer du igång Sök

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2015-09-17 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneuppgifter Grundlista 5. Statistik 6. Godkänna frånvaroärende 7. Godkänna facklig ledighet och nationaldagsledig

Läs mer

Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015

Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015 Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015 Göteborgs Stad Askim-Frölunda-Högsbo Bemanningspoolen förskola/skola/måltidsservice Tel. 031-366 33 03/29 vikariepool.barn.ungdom@afh.goteborg.se

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

Användarhandbok i tidrapportering för konsulter

Användarhandbok i tidrapportering för konsulter Genus Hours för Technogarden Användarhandbok i tidrapportering för konsulter 1. Logga in och menyer... 2 Logga in... 2 Hours (Timmar)... 2 Statistics (Statistik)... 2 Profil... 2 Tidbanken... 2 2. Tidrapportering...

Läs mer

6.3.0. MinTid användardokumentation

6.3.0. MinTid användardokumentation 6.3.0 MinTid användardokumentation MinTid användardokumentation Innehåll i Innehåll MinTid 1 Generellt... 1 Vem skall använda MinTid och vad kan göras?... 1 Standardfunktioner i MinTid... 1 Logga in...

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV Redigerad 015-10-16 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... INSTÄLLNINGAR... Skicka

Läs mer

1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka på rubriken.

1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka på rubriken. Medvind webb Lathund för visstidsanställda 2014-06-02 Extern inloggning Hitta inloggning till Medvind hemifrån: 1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare

Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare Startsida Startsidan är uppdelad i två olika sidvisningar. Du kan antingen titta på en dagsflik för att se allt som är aktuellt för den innevarande dagen. Du kan

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Du kommer till tidkortet genom att trycka på Vecka i portletten Min tidrapportering

Du kommer till tidkortet genom att trycka på Vecka i portletten Min tidrapportering Tidkort Du kommer till tidkortet genom att trycka på Vecka i portletten Min tidrapportering Genom att skriva in datum fr om t o m (åååå-mm-dd) och trycka på knappen kan du se tidkorten för den period du

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Manual för assistenter, VH tid

Manual för assistenter, VH tid Manual för assistenter, VH tid På VHtid:s startsida kommer du varje månad att få aktuell information från företaget angående aktiviteter, utbildning och rutiner. Du som assistent ansvarar för att läsa

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom proceduren att logga in med en

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom proceduren att logga in med en Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom proceduren att logga in med en kod, lägga in ett schema och beräkna om det följer reglerna

Läs mer

RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE

RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE RUTINER FÖR SJÄLVSERVICE Uppdaterad 2011-06-07 Hur använder jag självservice? 1 Kom & Gå 1. Starta Webbläsaren och välj din favorit Persona Tid Självservice eller lägg den som startsida så att den alltid

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

2012-03-19 Logga in:

2012-03-19 Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Logga in: Kategori: Personal Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker på ditt

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Manual till Självservice/ Portalen

Manual till Självservice/ Portalen Manual till Självservice/ Portalen När du har fått en månadsanställning i TEMAB får du tillgång till programmet Aditro Personec P som även kallas Portalen/ Självservice. Här registrerar du eventuell frånvaro,

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline 1 Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline För att skicka kommunfil från IdrottOnline behöver föreningen även ha inloggningsuppgifter till kommunens system Aktivitetsstöd. Det är olika inloggningsuppgifter

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE

LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE FÖR DIG SOM FLEXAR Redigerad 2015-02-06 INLOGGNING... 3 STÄMPLA IN/UT, MANUELL TID... 3 STÄMPLA IN/UT VID DUBBLA ANSTÄLLNINGAR... 3 TJÄNSTE IN/UT... 4 GLÖMT ATT STÄMPLA...

Läs mer

Heroma Rese LFV Snabbguide- Inrikes resa konterad pa hemkostnadssta lle

Heroma Rese LFV Snabbguide- Inrikes resa konterad pa hemkostnadssta lle Instruktion 2015-10-02 1.0 D-2015-050382 1(13) HEROMA RESE LFV - SNABBGUIDE INRIKES RESA KONTERAD PÅ HEMKOSTNADSSTÄLLE Heroma Rese LFV Snabbguide- Inrikes resa konterad pa hemkostnadssta lle Instruktion

Läs mer

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval.

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval. 2015-02-05 1 Innehåll Info... 3 Skolval... 3 Inflytt/Byte... 3 Fritidsplaceringar... 3 Checklista - Arbetsgång... 3 Logga in... 4 Inloggning till systemet, Hypernet... 4 Ändra lösenord... 4 Utskrift sökande

Läs mer

Sida 1 av 18. UNIT4 Tid. Registrering tid Agressowebb. Version 1.2 2015-12-29

Sida 1 av 18. UNIT4 Tid. Registrering tid Agressowebb. Version 1.2 2015-12-29 Sida 1 av 18 UNIT4 Tid Registrering tid Agressowebb Sida 2 av 18 Innehåll Agressowebb - Primula... 3 Övertid och kompensationsledighet... 3 Ändrad tjänstgöring i % - tjänstledig/föräldraledig mm... 3 Att

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Manual tidrapportering i Personec ESS

Manual tidrapportering i Personec ESS Manual tidrapportering i Personec ESS Detta är en kort genomgång av hur du kommer igång med att tidrapportera via Aditros webbsystem. 1. Öppna Internet Explorer. Ange adressen: https://asp.aditro.com/candyking/

Läs mer

Skola Klassuppflyttning

Skola Klassuppflyttning Skola Klassuppflyttning Denna manual beskriver hur: Nya klasser skapas för nästa läsår. Elever placeras i en ny klass nästa läsår. Elever byter klass/årskurs direkt inom en enhet. Elever som fortsätter

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8 Lathund Länk via www.linkoping.se/foreningskalender eller http://aktlin.argentum.se/login.aspx Föreningsledarens uppgifter Innehåll Sid Logga in 2 Byta lösenord, glömt lösenord, spärrad inloggning 2 Registrera

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

Vikariehandledning. rev

Vikariehandledning. rev Vikariehandledning rev 2016-03-11 ... 2... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 8... 9... 9... 11... 11 De moment som du som vikarie skall göra i Time Care Pool gör du via www.vadstena.se/bemanningsenheten.

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer