Innehållsförteckning Innehåll Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Innehåll Sida"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Innehåll Sida Program 3 Ombudsfördelning 4 Dagordning 5 Arbetsordning 6 Verksamhetsberättelse 7 Årsredovisning 17 Revisionsberättelse 21 Propositioner 22 Motioner 49 Valberedningens förslag 95 Motionsuppföljning från

3 PROGRAM 09:00 Incheckning/ Kaffe serveras 09:30 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds Martin Andreasson, Partistyrelseledamot och regionråd, stämmotalare 12:00 LUNCH 13:00 Förhandlingarna återupptas 17:00 ca, Stämmans avslutning

4 Ombudsfördelning 2015 Förening Antal 31/12-14 Antal 31/12-13 Skillnad Ombud Anderstorp Aneby Bankeryd Eksjö Gislaved Gnosjö Gränna - Visingsö Habo Hestra Huskvarna - Lekeryd Jönköping Mullsjö Norra Mo Nässjö Skillingaryd - Vaggeryd Skärstad - Ölmstad Smålandsstenar Sävsjö Tabergsdalen Tenhult Tranås Vetlanda Värnamo Direktanslutna Förbundsstyrelsen 15 Summa:

5 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av presidium för stämman 3. Val av justerare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av arbetsordning 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Eftervalsanalys 12. Behandling av propositioner 13. Behandling av motionerna 14. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 15. Val av ordförande och 2 vice ordförande för förbundet och styrelsen 16. Val av ledamöter i styrelsen 17. Val av 2 revisorer med 2 ersättare 18. Val av ombud till Studieförbundet Medborgarskolans regionstämma (1 ord + 1 ers) 19. Val av ombud och ersättare till partiets stämmor och råd 20. Val av valberedning samt ordförande leda densamma 21. Övriga frågor 22. Avslut

6 Arbetsordning Yttranderätt tillkommer alla medlemmar. Alla inlägg i deben skall ske från talarstolen. Förslagsrätt (yrkanderätt) tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen och föreningarnas valda ombud. Yrkanden skall omedelbart och i skriftlig form lämnas till tjänstgörande ordförande. Reservationsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen och föreningarnas valda ombud. Valberedningens förslag, samt Förbundsstyrelsens yttrande över motion är huvudproposition. Votering sker med uppräckande av röstkort eller upprop. All omröstning som gäller personval sker med slutna sedlar. Talartid begränsas till max 2 minuter, genmälen begränsas till 1 minuter.

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Jönköpings län framlägger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 13 april maj Vi bilägger också noteringar om verksamheten under den del av 2014 som föregick förbundsstämman. Förbundsstämma, styrelse och revisorer 2014 års förbundsstämma hölls den 12 april på Science Park i Jönköping. Stämman behandlade en proposition angående medlemsavgiften samt en proposition angående avveckling av investeringsfonden samt en proposition angående politisk plform. 17 inkomna motioner behandlades. Vid stämman valdes följande styrelse: Ordförande: Ing-Marie Paulsson, Gislaved. 1:e v. ordförande: Mats Green, Jönköping. 2:e v. ordförande: Thomas Bäuml, Jönköping. Stämma valde följande ledamöter: Gottlieb Granberg, Värnamo, Malin Wengholm, Jönköping, Tomas Erazim, Eksjö, Carin Berggren, Jönköping, Anna Gerebo, Nässjö, Klas Håkansson, Vetlanda, Eric Thulin, Jönköping, Maria Gullberg-Lorentsson, Gislaved, AnnMarie Grennhag, Jönköping, Cecilia Knypegård, MQ, Johan Bjenning, MUF-DO samt Siw Warholm, M- Seniorer. Stämman beslutade också välja på Sofie Ridderstad som ersättare för Cecilia Knypegård, MQ samt Gunnel Thorstensson som ersättare för Siw Warholm, MSS i styrelsen. Adjungerade har varit: Helena Bouveng, Bengt-Anders Johansson, Peter Jutterström, Sotiris Delis, Riksdagsledamöter. Håkan Jansson, landstingsråd och Bengt Dahlqvist, Regionförbundet. Förbundsstyrelsen har genomfört 6 protokollförda sammanträden och förbundsstyrelsens arbetsutskott har genomfört 6 protokollfört sammanträde. Revisorer: Martin Stoor-Elmsjö, Grant Thornton, Jönköping och Maria Westmar, Habo. Revisorssuppleanter: av Grant Thornton utsedd, Jönköping och Runa Jansson, Sävsjö.

8 Styrelsens interna organisation. Länsförbundets ekonomi Länsförbundets ekonomiska resultat år 2014 framgår av bokslutet. Administrativ samverkan inom Östra Götalandsregionen fortgår. Personal och kansli Under verksamhetsåret har följande personer varit anställda på förbundskansliet: Per Hellqvist, partiombudsman Tobias Stomilovic, medlemsadministratör och ekonomiassistent, fr o m 1/1-15 på 50% Claes Loberg, web-, data- och layoutansvarig samt huvudansvarig för föreningsservice. Christina Sörensen, kanslist med inriktning på medlemsregisterarbete (25%) Marie Lundberg, kanslist med inriktning på medlemsregisterarbete (75%) tom 1/1-15 Anton Eriksson, MUF-ombudsman, 100%, från och med den 1februari 31 oktober -14 Frida Hillström, Politisk sekreterare, 100%, från och med 1 mars 31 december -14 Anna Sörensen, lokalvårdare Representation i Riksdagen Helena Bouveng, Vetlanda, Bengt-Anders Johansson (140914), Smålandsstenar samt Peter Jutterström (140914), Jönköping har representerat Moderaterna i Jönköpings län i Riksdagen. Från och med den 15 september har vi följande representation i Riksdagen; Mats Green, Jönköping, Helena Bouveng, Vetlanda och Sotiris Delis, Jönköping. Verksamhetsberättelse - Utbildningsgruppen Under verksamhetsåret har Tomas Erazim varit sammankallande. Under perioden har utbildningsgruppen genomfört kandidatutbildning med fokus på besätta roller efter valet I övrigt har deltagare från förbundet deltagit vid utbildningar som riksorganisationen arrangerat Det har arrangerats utbildning i grundläggande Europakunskap som gästades av Europaparlamentariker Christofer Fjellner under mars månad med fokus på Ep-valet den 25 maj. Utbildningsgruppen tillsammans med MUF erbjöd kommuner och föreningar en utbildning inom sociala medier.

9 Kampanj/Valrörelse 2014 var ett supervalår. Det inleddes med vi genomförde en valrörelse till Europaparlamentet den 25 maj. Vi hade i länet ingen egen kandidat bedriva kampanj för, men det genomfördes aktiviteter i varje kommun kopplade till Europavalet. Vi hade flera besök av centrala företrädare under valrörelsen bl a av Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt, Cecilie Tenfjord-Toftby och Elisabeth Svantesson. Resultatet i Europavalet kom lite som en kalldusch. Det var inget trevligt resultat för oss i moderaterna, det fick bli en väckarklocka inför höstens valrörelse Inför Europavalet kom också vår samtalskampanj igång på riktigt och aktiviteten ökade succesivt och inför spurtveckan var det riktigt bra fart på samtalskampanjandet. Vi nådde i denna valrörelse ett riktigt bra resultat i samtalskampanjen. Det som vi dock måste bära med oss inför framtiden är vad som är ett samtal, där har vi gjort olika bedömningar runt om och det är en av de frågor som vi får ta ställning till i framtiden. Efter Europavalet så drogs tempot ned något under en kortare tid för under slutet av juli och början av augusti öka markant. Valet under hösten hade hög aktivitet i alla av förbundets tretton ingående kommuner. Förbundet genomförde en satsning på de 6 första namnen på riksdagsvalsedeln som medförde det var hög intensitet på kampanjandet över hela förbundet. Utöver det satsade även Folke Solheim intensivt med en väl genomförd personvalskampanj som bidrog till partiet fick röster. Samtalskampanjen var inledningsvis lite trög, men efterhand kom den igång och vi nådde vårt mål med råge i detta valet. Målet var s till dryga samtal och vi genomförde ca st väljarsamtal. Vårt mål, vi skulle få en forts alliansregering höll inte! Vi gick tillbaka i valresultat. I bedrövelsen fick vi trösta oss med ändå genomföra vårt fjärde bästa valresultat historiskt sett. För länets del så innebar det också en tillbakagång i resultatet, dock fick vi behålla våra tre riksdagsmandat från Jönköpings län. I regionvalet så tappade vi 6 mandat, men med hjälp av skickliga förhandlare så lyckades vi behålla en ledningsposition för alliansen om än i minoritet i det som kom bli den nybildade regionen. Vår utdelning efter valet blev bra, vi fick två regionråd istället för som tidigare ett landstingsråd. Moderata Seniorer Verksamhetsberättelse för 2014 Jönköpings läns Moderata Seniorer Vid årets första seniorträff medverkade CG Dybäck som talade om Sveriges försvarspolitikklarar vi den? Natomedlemskap eller ej? En fråga som blivit alltmer aktuell med tanke på U-båtsjakten i svenska farven under hösten. En ansökan om Natomedlemskap brådskar anser Seniorerna i en skrivelse till partistyrelsen. En annan aktuell fråga för Seniorerna är hur äldrevården fungerar, tillgängligheten, korttidsboenden, mat- och matdistributionen i de olika kommunerna. Rapporter från kommunerna insamlades och en arbetsgrupp utsåga till arbeta fram ett förslag inför valrörelsen.

10 Arbetsgruppen bestod av Lars Elwing, sammankallande, Britt Johansson och Kerstin Jonsson. Vid Seniorernas Riksstämma i Stockholm deltog Sonja Hyltén som rapporterade från de intressanta föreläsningarna och av förståeliga skäl handlade mycket om det kommande EUvalet. Vid Länsförbundsstämman valdes Siw Warholm, Tranås till ordförande och Gunnel Torstensson till vice ordförande. Styrelsen består av representanter från länets kommuner. Till sekreterare omvaldes Sonja Hyltén. Styrelsen har under året haft 5 sammanträden. Karl Gustav Högberg, ledamot i Seniorernas Riksstyrelse och med uppdrag se till Seniorkommittéer bildas i Smålandslänen, kallade till en träff i Nässjö med två representanter per län. Deltog gjorde Siw Warholm och Gunnel Torstensson. Vi fick uppfningen i vårt län fungerar det ganska bra. Vi fick broschyrer av olika slag användas i lämpliga delar i de lokala valprogrammen. Vid det kommande Seniormötet följde livliga diskussioner och många tips om ökat inflytande i val av boenden, äldrevården, maten m.m. och det beslutades arbeta fram ett gemensamt uttalande och Kerstin Jonsson fick i uppdrag utarbeta ett förslag. Det togs in i en del av länets tidningar, dock inte alla. Tyvärr blev inte valutgången vad vi hoppats på och Mats Green gav oss en eftervalsanalys och informerade om sitt arbete i riksdagen. Nu gäller det ta nya tag och stå rustade inför 2018! Vid M-Seniorernas temadag i Stockholm i november deltog Siw Warholm, Nanna Axelsson, Gunnel Torstensson och Runa Jansson. Rektor Stefan Bengtsson Malmö Högskola Kreativiteten den viktigaste konkurrensfaktorn. Anna Kinberg Batra Våra nya utmaningar. Catharina Elmsäter Svärd Snabbtåg ett måste. Läkarförbundets ordförande Heidi Steensmyren Sjukvård i omvandling. Karin Enström Försvar i ny tid. och slutligen Nordea- chefen Björn Wahlroos Vår gemensamma Europeiska framtid. Fantastiska föreläsningar! Vid årets sista Seniormöte deltog både Ombudsman Per Hellqvist och Mats Green och informerade om det kommande extravalet. För Jönköpings läns Moderata Seniorråd Siw Warholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE MQ JÖNKÖPINGS LÄN Ett år har gått där fokus har legat på två val. Det första var EU-valet i maj och därefter riksdags- landstings- och kommunval i september. I båda valen har Moderatkvinnorna varit synliga och gjort ett fantastiskt arbete över hela länet. Under Almedalsveckan lanserade Moderatkvinnorna en ny kokbok som användes som give away under valet i september.

11 En mycket populär gåva som ledde till vi fick många bra samtal kring moderat politik. Under sommarmånaderna arrangerades också en nationell RUT-kampanj där MQ uppmärksammade de kvinnor som idag arbetar inom hemservicebranschen. Länet köpte in disktrasor med budskapet Svart blev vitt med RUT. Till denna fanns även en flyers med budskap om fördelen med RUT-reformen. Kring detta material arrangerades ett flertal kampanjer runt om i länet. Den 23/8 var det MQ-dagen. På ett flertal ställen i länets föreningar kampanjade Moderatkvinnorna Strax efter MQ-dagen, den 29/8, hade vi kampanj i samband med Eksjö Stadsfest. Ett flertal moderatkvinnor från hela länet slöt upp. Den 24 januari hade samtliga MQ-ansvarig bjudits in till en träff i Jönköping. En del av dessa hade sin tur hade bjudit med sig aktiva moderatkvinnor från sin förening. Vi var sammanlagt 12 stycken. Till denna träff var riksdagsledamot Helena Bouveng inbjuden för tala om vad som hänt i Riksdagen efter valet. Hon informerade också om decemberöverenskommelsen. Under mötet diskuterade vi även de fyra propositioner som MQ riksstyrelse skrivet och sänt ut på remiss till länen. Proposition 1 - Integration på arbetsmarknaden - en viktig nyckel Proposition 2 - Bra mat gör skillnad Proposition 3 - Kvinnors livspussel Proposition 4 Kvinnofrid Propositionerna gav bra politiska diskussioner. Som ordförande har jag till denna verksamhetsberättelse bett få in de olika aktiviteter som anordnats under MQ-flagg i länet. Nedan följer det som jag har fått in. Vaggeryd/Skillingaryd Vaggeryd/Skillingaryd har 11 stycken aktiva moderatkvinnor. Den 11/ startade vi upp med ett första möte hemma hos MQ-ansvarig Gunilla Otterberg. Uppföljning av dessa möten skedde 27/5 samt 16/6 då riktlinjer inför valkampanjsarbetet drogs upp. Under valarbetet har vi deltagit med RUT-kampanj samt kampanj mot höjd bensinsk. Vi har delat ut kokboken och vid alla kampanjtillfällen har vi synts i MQ-tröjor och jackor. Den 11 september deltog moderatkvinnorna i "pangstafetten" i Skillingaryd där vi även backades upp av förbundet. Venflaskor delades ut bland de tävlande samt publik. Från moderatkvinnorna var vi 3 löpare" samt riksdagskandidaterna Helena Bouveng och Malin Wengholm som deltog i stafetten. Den 7 oktober var vi på visning av nya SPA-avdelningen på Hooks Herrgård. En belöning efter allt valkampanjandet. Mycket uppskat. Där var vi 7 moderatkvinnor.

12 Den 1 december träffades vi på Jupiter i Skillingaryd för lite julpyssel och god mat. Där var vi också 7 som träffades och trivdes. Vår avsikt är fortsätta träffas under trevliga former. Värnamo Måndagen den 17 februari hade vi besök av Margareta B Kjellin, vi var ett femton-tal som lyssnade på Margareta. Vi har haft tre MQ-luncher: 25 juni, 13 oktober och 3 november. Gislaved På MQ-dagen den 23/8 var vi i Gislaved och delade ut flygblad och godispåsar Moderatkvinnorna i Gislaved/Smålandsstenar hade en egen dag i Moderaternas valstuga i Gislaved den 3/9 då vi bjöd på kaffe och tårta, hade en tävling och samtalade med folk 6/9 var vi med på Smålandsstenars marknad och delade ut den populära kokboken 11/9 var vi med Smålandsstenarsföreningen och delade ut frukostpåsar och kaffe på morgonen på stationen Nässjö Den 13/4 besökte ett flertal moderatkvinnor från Nässjö Kvinnojouren. I samband med detta var MQ:s ordförande Cecilia Knypegård inbjuden för informera om moderatkvinnorna Jönköpings län. Den 17/5 deltog vi i paraden för Qomut, Jönköpings pridefestival. Vi har haft ett flertal kampanjer. Den 19/8 delade vi ut MQ:s kokbok på Nässjö resecentrum. Kokboken gjorde stor succé. Genom placera ut matkassar på Nässjö resecentrum den 9/9 visade vi visuellt på hur stor ekonomisk betydelse jobbskeavdraget. Under året har vi haft ett flertal insändare som publicerats i Smålands Dagblad. Avslutning Som avgående ordförande för Moderatkvinnorna i Jönköpings län vill jag tacka för det förtroende som jag fått leda alla härliga moderatkvinnor som vi har ute i länet. Jag är stolt över det arbete som ni gör ute i era föreningar. Det finns ett oerhört driv och engagemang för visa på moderat politik är den bästa politiken för Jönköpings län. Cecilia Knypegård Ordförande Moderatkvinnorna Jönköpings län Jönköping Verksamhetsberättelse MUF Jönköpings län Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har bestått av: Johan Bjenning Ordförande - Jonas Ericson 1:e vice ordförande Hugo Thorén 2:e vice ordförande Fanny Westlund MSU-ordförande Sofia Axelsson Ledamot Agnes Johansson Ledamot Styrelsemedlemmarna har haft olika ansvarsområden som följer: Johan Bjenning Övergripande, Jonas Ericson Press och media, Hugo Thorén Aktivitetsansvarig, Fanny Westlund Moderat skolungdom, Sofia Axelsson Moderata studenter, Agnes Johansson Utbildningsansvarig Under supervalåret har distriktet också haft till sin hjälp Anton Eriksson i form av ombudsman, vilket på många sätt har lättat på styrelsens arbete. Eriksson har medverkat under styrelsens möten och agerat sekreterare. Anställningen har varit i form av

13 projektanställning som löpt från den 1 februari till den 31 oktober. Johan Bjenning har som ordförande för MUF Jönköpings län tillgivits en plats för MUF i länsförbundsstyrelsen. Till den extra partistämman skickades även Bjenning som ombud från MUF. Styrelsen har haft representation i förbundsrådet och i förbundets valberedning. Under september månad lämnade två av styrelsemedlemmarna, Agnes Johansson och Hugo Thorén, Sverige för längre resa respektive studier. Trots detta har de formellt varit kvar i styrelsen. Länstäckande aktiviteter Vårruset Den 8 maj deltog ett flertal kvinnliga MUF-medlemmar i Vårruset tillsammans med Moderata Kvinnor. Vårruset arrangeras av idrottsklubbar i hela landet i samarbete med SOS Barnbyar. Trots regn och rusk klarade samtliga medlemmar ta sig runt rocksjön i sina ljusblåa Carl- Oskar Bohlin-tröjor. Detta var ett initiativ för marknadsföra MUFs kandidat till Europaparlamentet samt stödja SOS Barnbyar. Pride Den 17 maj anordnades Pride i Jönköpings stad. Det var en självklarhet MUF Jönköpings län fanns på plats och stod upp för alla människors fri- och rättighet älska vem man vill. Pride genomfördes i god samverkan med Öppna Moderater i Jönköpings län. Alliansmingel & Alliansgrillkväll Den 18 maj träffades Alliansens ungdomsförbund för länet på Stugan i Stadsparken. Detta var drygt en vecka innan EU-valet och syftet med minglet var umgås, knyta kontakter samt peppa varandra inför de kommande valen. Vi träffades 18:00 och det bjöds på buffé och gott sällskap. Den 29 maj var det dags för ännu en träff med våra alliansvänner. Denna dag blev det grillkväll vid Vätterstranden i Jönköping. Att ha en bra kontakt med Alliansens ungdomsförbund har skapat en bättre samhörighet och en god stämning vid deber, kampanjer och i valstugor. Detta har gett oss goda kontakter som vi vill värna om. Länsforum Den 29 maj anordnade vi vårt första Länsforum. Dagen var till för medlemmarna skulle få fördjupa sina kunskaper om politik och hur man kan påverka samt driva frågor. Följande personer talade under dagen för länets medlemmar: Niklas Wykman, Mathilda Hjelm, Caroline Lagergren och Oliver Rosengren. Utbildningen var välbesökt och vi hoppas denna utbildning kan få leva kvar i framtiden. Skolslaget Den 8 december fick Jönköpings län besök av Moderat Skolungdoms vinterturné. Den dagen valde vi ta tillvara på bästa sätt. Därför anordnade vi en stor kampanjdag som engagerade medlemmar på flera håll i länet. Detta var en väldigt välplanerad och väl genomförd dag. Vid kvällens slut hade antalet nya medlemmar passerat 80 st. Detta är ett koncept som vi är väldigt nöjda över och tror kan användas fler gånger framöver. Deb och kampanj Distriktsstyrelsen, ombudsmannen och övriga medlemmar har åkt runt bland länets högstadie-, gymnasie- och högskolor för deber, kampanjer, klasspresentationer m.m. Vid de skolor och kommuner vi lagt mest krut har vi sett både medlemsökning och bättre valresultat. Vi har märkt vår närvaro spelar stor roll. Inom distriktet och bland lokalföreningarna har även lokala kampanjmaterial tagits fram, både inför och efter valen.

14 Nationella utbildningar och event Distriktsstyrelsen och distriktets medlemmar har medverkat i många av M, MUF, MST och MSUs nationella utbildningar och event under året. En lista på samtliga är som följer: MÅNS 2014 MST Riksårsmöte MSU Rikskonferens Distriktsforum Sverigemötet Moderator Momentum Moderat Skolungdom MSU-kommittén verksamhetsår 2014 har bestått utav: Fanny Westlund Ordförande Didrik Axelsson Vice ordförande Viktor Thun Ledamot MUFs nationella valupptakt MSU Höstkonferens Ultimatum MUFs förbundsstämma tillika 80-årsjubileum MÅNS 2015 Flertalet turnéer I slutet av januari blev tre av distriktets medlemmar antagna till Moderat Skolungdoms nationella spetsutbildning inom retorik, MÅNS. Den 8 mars skickade kommittén representanter till moderat skolungdoms rikskonferens. Vi har haft representation i ett flertal nationella turnéer bland annat "Wefietour" och valturnén. Under supervalåret 2014 har MSU haft stort fokus synas på gymnasieskolor runt om i länet. I skolvalet för riksdagen hade vi störst stöd i Vaggeryd kommun, där vi fick 32,29% av rösterna, vilket är bra över rikssnittet (21,27%). Vi låg även över rikssnittet i Gnosjö och Habo kommun. I Gislaved, Jönköping och Värnamo kommun låg vi runt rikssnittet. Vi kan se en tydlig skillnad på de kommuner vi inte besökt lika kontinuerligt som exempelvis i Arnebys kommun där vi fick 12,48%. Sammanställt i länet hamnade vi på 19,65%. I maj anordnade distriktsstyrelsen utbildningen Länsforum. Moderat Skolungdoms riksordförande Mathilda Hjelm närvarade samt höll ett talapass om vad man kan göra med en MSU-förening. Under hösten deltog vi i Moderat Skolungdoms höstkonferens. Efter en mörk höst valde vi satsa på en stor aktivitet i december, Skolslaget. Detta var en stor kampanjdag där medlemmar runt om i länet engagerade sig och bidrog med över 80 nya medlemmar!!! Dagen bestod av gemensam frukost och värvarutbildning men hjälp från MSUs vinterturné. Därefter begav sig alla till sina skolor. Senare på eftermiddagen möttes gamla och även nyvärvade medlemmar upp på lokalen för höra på vår nyvalde förbundsordförande Rasmus Törnblom och även den nyvalde riksdagsledamoten Ida Drougge. Pris till de två bästa värvarna delades ut samt till det lag som haft den mest kreativa kampanjen. Verksamhetsåret avslutas med vi fick ännu en duktig medlem antagen till MÅNS Moderata Studenter 2014 har varit ett bra år för Moderata Studenter. Inom distriktsstyrelsen har Sofia Axelsson varit ansvarig för MST och även ordförande för lokalföreningen. Under året har MST Jönköping varit representerade vid nationella event så som Moderata Studenters riksårsmöte där vi hade två ombud, MSTs utbildningar Momentum och Ultimatum samt MSTs valturné under augusti och september. Representanter från riksstyrelsen har också vid flera tillfällen varit på besök för kampanjer och aktiviteter. I brist på politiska aktiviteter från både Högskolan i Jönköping och Jönköpings Studentkårs

15 sida har MST Jönköping varit en drivande kraft i anordna deber på högskolan för studenterna i samband med valen. Den 12 maj anordnades en EU-deb vid högskolan i ett samarbete mellan MST, S-studenter och Gröna studenter. Deben var väl genomförd med runt ett femtiotal besökare. Den 5 september anordnade MST Jönköping ännu en deb på högskolan, men denna gång i samarbete med Centerstudenter och med fokus på riksdagsvalet. Även denna deb var välbesökt och hade positiv respons. Deberade gjorde Rasmus Törnblom. MST Jönköping har haft ett flertal kampanjer på samtliga fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping, vilket vi tror är en av anledningarna till ett ökat medlemsantal under Det har även skapats ett lokalt kampanjmaterial med fokus på både lokala och nationella frågor vi tror är viktiga för studenter. Materialet har fått positiv respons. Föreningar Under verksamhetsåret har det skett en tillväxt av föreningar runtomkring i länet. Från tidigare verksamhetsår ha tre lokalföreningar har sex nya startats upp. Det finns nu föreningar i fem av länets tretton kommuner, vilket är en klar framgång. Att starta upp föreningar har inte bara skapat lägre trösklar för engagemang hos nya medlemmar, utan även en bättre kontakt mellan de lokala moderatföreningarna och MUF. Nedan följer en lista på distriktets föreningar: MST Jönköping MSU Grenna MSU Per Brahe (ny) MSU Sanda (ny) MUF Gislaved MUF Jönköpings kommun (ny) MUF Nässjö (ny) MUF Tranås (ny) MUF Värnamo (ny) Press och media Flera av styrelsens och distriktets medlemmar har medverkat i olika typer av media under verksamhetsåret. I tidningar har bland annat insändare, debartiklar, reportage och intervjuer av och med medlemmar publicerats. MUF har även uppmärksammats i både radio och tv vid flera tillfällen. Vi har även varit aktiva på sociala medier, främst Facebook, Twitter och Instagram. Representation i politiska instanser Trots ett dåligt nationellt valresultat, är vi ändå stolta kunna berätta vi har ett flertal MUF-medlemmar runtom i länet som har blivit tilldelade uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunala nämnder och bolagsstyrelser. Att många MUFare väljs till uppdrag i dessa instanser är ett gott tecken på vårt goda samarbete med partiet. Johan Bjenning Jonas Ericson Hugo Thorén Fanny Westlund Agnes Johansson Sofia Axelsson

16 Förbundsordförandens slutord 2014 var det år som vi kommer minnas som "supervalåret" som inte blev som det var tänkt. Året då vi arbeta med försöka vinna 4 olika val, val till Europaparlamentet, kommunfullmäktige, landsting/regionfullmäktige och riksdagen. Jag vill börja med rikta ett stort och innerligt TACK till alla som deltagit i valarbetet. Jag vet man ute i föreningar och kommunerna haft många olika aktiviteter där man fört samtal och på andra sätt försökt vinna väljarnas förtroende för de moderata idéerna. Dessvärre lyckades vi inte så väl som vi hade önskat. Vi behöll våra tre riksdagsmandat men tappade mandat i både regionen och kommunvalen. Ekonomin i länsförbundet är knutet till hur många mandat vi har och valresultatet ledde därför till vi tvingades göra justeringar i personalstaben på kansliet. Vid årskiftet avslutades därför Marie Lundbergs tjänst. Stort tack till Marie för den tid hon varit medarbetare inom förbundet. Valresultatet har också lett till det varit svåra förhandlingsläge ute i kommunerna och vi ser ett antal helt nya samarbete. Det är inte utan smärta som denna process ägt rum. Vi har också under perioden tvingats välja ny partiledare då Fredrik Reinfeldt valde kliva av efter valnederlaget. Ni har säkert alla följt med i processen (främst i media) fram till den 10/1 2015, då vi på extrastämma valde Anna Kinberg Batra till partiordförande. Anna är en mycket duktig, motiverad och hårt arbetande ordförande och vi skall självklart ge henne allt stöd vi bara kan. Nu måste vi rikta blickarna mot valseger En av de absolut viktigaste uppgifter vi har framför oss är rekrytera fler människor till oss. Vi behöver bli fler som kan arbeta för de moderata idéerna. Jag vill därför rikta en uppmaning till Er alla försöka värva in fler duktiga personer till moderaterna under det kommande året. Kan vi lyckas med detta så har vi möjlighet utbilda de nya medlemmarna inför valrörelsen innebär stort arbete med förnya politiken. 6 arbetsgrupper har bildats och vi har möjlighet komma in med tankar och förslag till grupperna. Partiet samlas sedan till partistämma oktober. Den politik som stämman far beslut om kommer ligga till grund för kommande valrörelse. Tack för alla goda arbetsinsatser under 2014, nu riktar vi blickarna mot val senast Ing-Marie Hansen Paulsson Ordförande.

17 Proposition nr 1 Angående förbundets medlemsavgift 2017 Den avgiften medlemmen varje år avlägger för medlemskap i Moderata Samlingspartiet, destineras till tre (3) delar av organisationen, Riksorganisationen, länsförbundet och föreningen. På ordinarie partistämman, fastställs riksorganisationens andel minst för år tre och fyra efter stämman. Varje förbundsstämma i länsförbundet fastställer medlemsavgiften två år framåt i tiden. På ordinarie årsmöte i föreningarna fastställs sedan den totala medlemsavgiften för året efter årsmötet. Partistämman 2011 beslutade avgiften till partiet skall vara 140 kronor år Länsförbundets del av avgiften har på senaste länsförbundsstämman fastställts till 10 kronor för Förbundsstyrelsen finner ingen anledning ytterligare höja det beloppet, utan föreslår förbundsstämman fastställa förbundets och Riksorganisationens andel till sammanlagt 150 kronor för För medlemsavgiften skall kunna ge ett rimligt tillskott även till föreningskassan rekommenderas partiföreningen tar ut en avgift om lägst 200 kronor. Av denna summa tillfaller således 50 kronor föreningen. En höjning med 10 kr, till 210 kr (varav föreningen erhåller 60 kr) medför en intäktsökning för partiföreningen på 20%. Föreningarna behåller alltså allt som överstiger 150 kronor. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta medlemsavgiften till riksorganisationen och länsförbundet fastställs till 150 kronor för år 2017, samt rekommendera föreningarna ta ut en avgift för 2017 om minst 200 kronor per medlem Jönköping i april 2015 Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Jönköpings län

18 Proposition nr 2 Angående rösträtt vid föreningsårsmöte Idag har samtliga medlemmar som betalat sin medlemsavgift för föregående år samt innevarande år, senast två veckor före årsmötet rätt närvara och dessutom utnyttja sin rösträtt. Man kan alltså utnyttja sin rösträtt vid årsmöte, även om man avser inte längre vara medlem, d v s glida ur partiet genom inte betala för innevarande år. Stadgan lyder idag: Mom. 5. För erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten skall medlem vara införd i av förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd. Vi vill öka motivationen för dels betala medlemsavgiften men också för öka både nyrekrytering och återvärvning på föreningsnivå genom förändra i stadgan så den uppmuntrar aktivt delta i arbetet med sikte på framtiden i positiva steg. Vi föreslår man skall erlägga medlemsavgiften för innevarande år för få använda sin rösträtt. Medlemmar skall således erlägga avgiften för innevarande år fram till två veckor före årsmötet. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: ny lydelse i stadgan skall vara Moment 5. För erhålla rösträtt på årsoch nomineringsmöten skall medlem erlagt fastställd avgift för innevarande år (1 januari -) samt vara införd i av förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd samt tillställa propositionen till partistämman 2015

19 Proposition nr 3 Översyn av rekrytering och nomineringsregler Vi skall enligt vår stadga vid förbundsstämman tre år före allmänna val fastställa regelverket för nästkommande riksdagsval, regionval samt kommunval. Det i sig möter inget problem. Det finns synpunkter på regelverket som sådant och det bör därför göras en grundlig översyn av regelverket för anpassas till våra förutsättningar i Jönköpings län. För följa stadgan så antar vi regelverket som det ligger i normalstadgan idag, då lever vi med regelverket och har en grund stå på. Vi låter en grupp under partiombudsmannens ledning arbeta under året fram till förbundsstämman 2016 där vi tar upp en proposition om förändrat regelverk samt tillsätter en rekryterings- och nomineringskommitté. Vi bör dock se över regelverket av olika anledningar. En anledning är det skall vara enkelt följa regelverket! Vi bör också ha samma kommitté på riksdagen som regionen och samma tidsaxel på dessa bägge valen. Vid senaste valet så förekom det olika lösningar på regionplanet med några kommittéer genomförde provval, andra inte. Det bör vara samma regler för samtliga valkretsar! Vad gäller kommunal nivå så skall regelverket följas såvida man inte skickar in en avvikelse av regelverket till förbundsstyrelsen. För förbundets avvikelse skall vara godkänd skall den tillställas partistyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: anta rekrytering- och nomineringsreglerna i enlighet med normalstadgan för samtliga nivåer ge partiombudsmannen i uppdrag sammanställa en grupp som under året arbetar med en översyn av regelverket det under senhösten tillkallas ett förbundsråd som remissinstans för vad man hitintills kommit fram till förslaget mynnar ut i en proposition till länsförbundsstämman 2016 samt förbundsstyrelsen utgör rekryteringskommitté fram till dess förbundsrådet avhålls

20 Nomineringsregler Rekryterings- och nomineringsregler Övergripande rekryterings- och nomineringsregler för val till riksdag, landsting och kommun. Dessa nomineringsregler är antagna på arbetsstämman den oktober 2013, som en rekommendation till förbunden. Nomineringsreglerna antas av partistämman som rekommendation till förbunden och utgör bilaga till partiets normalstadgar. Avviker förbunds eller kommunkrets/förenings nomineringsregler principiellt från dessa regler, ska de för bli gällande anmälas till närmast högre nivå. Följande principer får inte frångås: Valsedel ska alltid fastställas av en nomineringsstämma. Alla medlemmar ska ges möjlighet delta i nomineringsprocessen. Utöver ovanstående principer kan Rådgivande provval genomföras. Allmänheten även beredas möjlighet delta. Bilagt till nomineringsreglerna finns även rekommenderade instruktioner som ytterligare stöd för nomineringsarbetet. Instruktionerna tar upp nomineringskommitténs åliggande, genomförandet av provvalet och sammanräkning, nomineringsstämmor för olika genomförandealternativ samt hur fastställda valsedlar ska behandlas. Grundläggande principer för rekrytering och nominering En av de viktigaste uppgifterna för partiet är aktivt rekrytera och nominera kandidater till de allmänna valen. Rekryterings- och nomineringsarbetet måste ske med största omsorg och kontinuerligt. Ansvariga för rekryteringen ska alltid finnas. Utveckling av kandidater är en viktig del av rekryteringsprocessen. Alla partiets nivåer har ett ansvar för detta sker. Riksorganisationen har ett särskilt ansvar för riksdagskandidater ges politisk information, politiska underlag etcetera som stöd i opinionsbildningsarbetet. I arbetet med utveckla våra företrädare och kandidater har rekryteringskommittén ett stort ansvar. Rekryteringskommittén ska aktivt följa riksdagsledamöternas arbete och genomföra intervjuer med dem löpande under mandatperioden samt på våren året före val. Målet med intervjun/utvärderingen är dels ge ledamoten möjlighet beskriva sina insatser och få coachning kring dessa

21 Nomineringsregler insatser, dels utvärdera ledamoten med fokus på insats, motivation, ledarskap och genomslag. Valsedlarna anger vilka personer som ska företräda väljarna och partiet i olika beslutande församlingar. Valsedlarna är också en viktig del av partiets ansikte utåt. Dessutom ska valsedlarna och dess kandidater engagera till ett aktivt valarbete. Olika hänsyn måste balanseras i rekryterings- och nomineringsarbetet. Främst bland kvalifikationer ska sättas den politiska förmågan och förutsättningarna vara en bra företrädare för partiet och väljarna, och kandidaterna bör avspegla väljarkåren i förhållande till kön, etnisk bakgrund, ålder, regional förankring mm. Hänsyn kan också behöva tas till andra rekommendationer/mål som utfärdas av exempelvis partistyrelsen. Partiets nominerande organ har det avgörande ansvaret för uppdragen sprids. Det rådgivande provvalet bland medlemmarna, om det genomförts, är ett av flera underlag för valsedelskompositionen. Andra kompletterande underlag är allmänhetens eventuella medverkan, kandidaternas meritförteckningar, eventuella muntliga presentationer/utfrågningar samt nomineringskommitténs förslag till valsedel/lar. Slutligt beslut om valsedel fas alltid av en nomineringsstämma. Om särskilda skäl finns kan ytterligare en nomineringsstämma genomföras efter prövning hos närmast högre nivå. I valkretsindelade kommuner kan valkretsvisa valsedlar övervägas. Om det finns fler än en valsedel i en valkrets (kommun eller motsvarande) vilka omfar samma geografiska område ska dessa behandlas lika av valmedarbetarna. Samtliga valsedlar ska finnas tillgängliga i samtliga vallokaler inom området. I försändelser till hushållen inom området ska samtliga valsedlar bifogas. Inför kandidatur ska varje nominerad person vara införstådd med innehav av förtroendeuppdrag innebär ett ansvar. Det är viktigt vara ett föredöme och visa god moral. Vid beslut om placering på valsedel måste varje kandidat vara införstådd med detta innebär vederbörande ställt sig till partiets förfogande för uppdrag. Kandidat ska ha genomgått, eller vara beredd genomgå av partiet anordnad utbildning eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt och medverka i valarbete och opinionsarbete. Samtliga kandidater ska avlämna en kandidatförsäkran Försäkran för kandidat och förtroendevald. Av kandidatförsäkran ska framgå hur kandidaten ska förhålla sig till val-, parti- och politiskt arbete. I händelse av omval eller extraval ska samma valsedel/lar som vid senaste ordinarie val med nödvändiga justeringar användas. Kandidaternas valbarhet kontrolleras och vid förfall för kandidat tillämpas successionsordning. Skulle antalet kandidater bli för litet hämtas ytterligare kandidater från föregående nominering.

22 Nomineringsregler Om behov föreligger ta fram en ny valsedel/lar ska förbund/krets/förening fa beslut om detta och då gäller nomineringsstämma ska hållas och i övrigt ska i möjligaste mån nomineringsreglerna tillämpas. 1. Fastställande av nomineringsregler Partistämma ett år före allmänna val (arbetsstämma) fastställer gemensamma nomineringsregler för nästkommande mandatperiod. Reglerna utgör bilaga till partiets normalstadgar och gäller för samtliga val reglerna omfar. De rekommenderade instruktionerna, som biläggs reglerna, utfärdas av riksorganisationen.

23 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval 1.1 Förbundsstämma tre år före allmänna val fastställer rekryterings- och nomineringsregler för nästkommande riksdagsval. I dessa regleras tider och de preciseringar som följer av valkretsarnas storlek, partiets organisation, alternativa lösningar, t ex om provval ska genomföras eller inte, med mera. 1.1 Förbundsstämma tre år före allmänna val fastställer rekryterings- och nomineringsregler för nästkommande landstingsval. I dessa regleras tider och de preciseringar som följer av landstingets och valkretsarnas storlek, partiets organisation, alternativa lösningar, t ex om provval ska genomföras eller inte, med mera. Vad som föreskrivs för landstingsval gäller även regionfullmäktigeval. 1.1 Förbundsstämma tre år före allmänna val fastställer normalregler för rekrytering- och nominering för nästkommande kommunfullmäktigeval. I dessa regleras gemensamma tider och de gemensamma preciseringar som följer av kommunernas storlek, partiets organisation med mera. Genomförandealternativ fastställs. A innebär nomineringsstämman inte föreläggs förslag till rangordnade kandidater i toppen. B innebär ett komplett rangordnat listförslag från nomineringskommittén. (Se närmare detaljer i bilagda instruktioner.) Följande principer får inte frångås: Följande principer får inte frångås: Följande principer får inte frångås: Valsedeln ska alltid fastställas av en nomineringsstämma Valsedeln ska alltid fastställas av en nomineringsstämma Valsedeln ska alltid fastställas av en nomineringsstämma/årsmöte Alla medlemmar ska ges möjlighet delta i nomineringsprocessen Alla medlemmar ska ges möjlighet delta i nomineringsprocessen Alla medlemmar ska ges möjlighet delta i nomineringsprocessen Utöver ovanstående principer kan Utöver ovanstående principer kan Utöver ovanstående principer kan Rådgivande provval genomföras Rådgivande provval genomföras Rådgivande provval genomföras Allmänheten även beredas möjlighet delta Allmänheten även beredas möjlighet delta Allmänheten även beredas möjlighet delta. 1.2 Med förening avses i nomineringsreglerna partiförening som omfar hel kommun.

24 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval 1.3 Krets-/föreningsårsmöte två år före allmänna val fastställer nomineringsregler för nästkommande kommunfullmäktigeval. I dessa regleras tider och de preciseringar som följer av kommunens och valkretsarnas storlek, partiets organisation, alternativa lösningar, t ex om provval ska genomföras eller inte, med mera. Principiella avvikelser från normalreglerna ska fastställas av förbundsstyrelsen. 1.2 Den normala tidsplanen för nomineringsprocessen är följande: 1.2 Den normala tidsplanen för nomineringsprocessen är följande: 1.4 Den normala tidsplanen för nomineringsprocessen är följande: År -5: Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. År -5: Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. År -5: Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. År -4: Riksdagsval. År -4: Landstingsval. År -4: Kommunfullmäktigeval. År -3: Förbundsstämma fastställer nomineringsregler med preciseringar och väljer rekryteringskommitté. År -3: Förbundsstämma fastställer nomineringsregler med preciseringar. År -3: Förbundsstämma fastställer normalnomineringsregler med gemensamma preciseringar inom förbundet. Rekryteringskommittén infordrar senast under hösten kandidatförslag. År -2: Kandidatutveckling och forts rekrytering. År -2: Rekryteringskommittén infordrar före hösten kandidatförslag. År -2: Krets-/föreningsårsmöte fastställer nomineringsregler med preciseringar och väljer rekryteringskommitté. Kandidatutveckling påbörjas. Rekryteringskommittén infordrar före hösten kandidatförslag. Kandidatutveckling påbörjas.

25 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval År -1: Förbundsstämma har möjlighet välja särskild nomineringskommitté om inte rekryteringskommitté fullgör dess uppgifter. År -1: Förbundsstämma utser en nomineringskommitté för hela landstingsområdet, alternativt utser förbundsstyrelsen landstingsvalkretsstyrelser (nomineringskommittéer). År -1: Krets-/föreningsårsmöte har möjlighet välja särskild nomineringskommitté om inte rekryteringskommitté fullgör dess uppgifter. Rekryteringskommitté avrapporterar senast 1 juni sitt rekryteringsarbete. Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. Rekryteringskommitté avrapporterar senast 1 november sitt rekryteringsarbete. Rekryteringskommitté avrapporterar senast 1 november sitt rekryteringsarbete. Förekommer provval genomförs det senast i oktober. Nomineringsstämma genomförs senast i november. År 0: Riksdagsval. År 0: Förekommer provval genomförs det senast 15 januari. År 0: Förekommer provval genomförs det senast 15 januari. Nomineringsstämma genomförs senast 15 mars. Nomineringsstämma genomförs senast 15 mars. 2. REKRYTERING 2.1 REKRYTERINGSKOMMITTÉ Förbundsstämma tre år före allmänna val utser eller uppdrar åt förbundsstyrelse utse rekryteringskommitté för riksdagsvalet. Rekryteringskommitté för landstingsvalet ska utses. Förbundsstyrelsen är ansvarig så sker. Krets-/föreningsårsmöte två år före allmänna val utser eller uppdrar åt krets- /föreningsstyrelse utse rekryteringskommitté för kommunfullmäktigevalen.

26 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval I rekryteringskommitté som omfar hela landstingsområdet ska samtliga landstingsvalkretsar vara representerade. Rekryteringskommitté består av ledamöter från de i valkretsen ingående kommunerna. Varje kommun utser två ledamöter. Ledamöterna bör ej kandidera till kommande riksdagsval. Ledamöterna bör ej kandidera till kommande landstingsval. Ledamöterna bör ej kandidera till kommande kommunfullmäktigeval. Kommittén bör ha god personkännedom samt ha kunskaper om vilka krav som ställs på partiets företrädare. Kommittén bör ha god personkännedom samt ha kunskaper om vilka krav som ställs på partiets företrädare. Kommittén bör ha god personkännedom samt ha kunskaper om vilka krav som ställs på partiets företrädare. Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant i kommittén. Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant i kommittén/erna. Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant i kommittén. Utses inte rekryteringskommitté svarar styrelsen för dennas åligganden. Utses inte rekryteringskommitté svarar styrelsen för dennas åligganden. 2.2 REKRYTERINGSKOMMITTÉNS ÅLIGGANDEN Rekryteringskommitté åligger; Rekryteringskommitté åligger; Rekryteringskommitté åligger; bedriva ett aktivt internt och externt rekryteringsarbete, aktivt bedriva ett internt och externt rekryteringsarbete, aktivt bedriva ett internt och externt rekryteringsarbete, värdera och utvärdera nominerade kandidater och utvärdera nuvarande ledamöters insatser, värdera och utvärdera nominerade kandidater och utvärdera nuvarande ledamöters insatser, värdera och utvärdera nominerade kandidater och utvärdera nuvarande ledamöters insatser, påbörja rekryteringsprocessen snarast och senast hösten tre år före riksdagsval, påbörja rekryteringsprocessen snarast och senast hösten två år före landstings- och kommunfullmäktigeval, påbörja rekryteringsprocessen snarast och senast hösten två år före landstings- och kommunfullmäktigeval, från samtliga parti- och ungdomsföreningar, Moderatkvinnornas från samtliga parti-, kvinno- och ungdomsföreningar inom kommu från samtliga parti-, kvinno- och ungdomsföreningar inom kommu-

27 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval länsordförande och MUF:s distriktsorganisation infordra kandidatförslag till riksdagsvalet, nen infordra kandidatförslag till landstings- och kommunfullmäktigevalen, nen infordra kandidatförslag till landstings- och kommunfullmäktigevalen, bereda övriga organ inom partiet och nätverk möjlighet inkomma med kandidatförslag, bereda övriga organ inom partiet och nätverk möjlighet inkomma med kandidatförslag, bereda övriga organ inom partiet och nätverk möjlighet inkomma med kandidatförslag, bereda enskilda medlemmar och allmänheten möjlighet inkomma med kandidatförslag, bereda enskilda medlemmar och allmänheten möjlighet inkomma med kandidatförslag, bereda enskilda medlemmar och allmänheten möjlighet inkomma med kandidatförslag, förteckna inkomna kandidatförslag, kontrollera valbarhet och medlemskap samt för kännedom informera förbundsstyrelsen och den lokala partiorganisationen om vilka kandidatförslag som inkommit, förteckna inkomna kandidatförslag, kontrollera valbarhet och medlemskap samt för kännedom informera krets- /föreningsstyrelsen om vilka kandidatförslag som inkommit, förteckna inkomna kandidatförslag, kontrollera valbarhet och medlemskap samt för kännedom informera krets- /föreningsstyrelsen om vilka kandidatförslag som inkommit, på eget initiativ lägga till kandidater, på eget initiativ lägga till kandidater, på eget initiativ lägga till kandidater, skilja kandidat från kandidatur om det framkommer uppgifter enligt kandidatförsäkran som gör en kandidat olämplig i förhållande till uppgiften som företrädare för partiet, skilja kandidat från kandidatur om det framkommer uppgifter enligt kandidatförsäkran som gör en kandidat olämplig i förhållande till uppgiften som företrädare för partiet, skilja kandidat från kandidatur om det framkommer uppgifter enligt kandidatförsäkran som gör en kandidat olämplig i förhållande till uppgiften som företrädare för partiet, aktivt följa riksdagsledamöternas arbete och genomföra intervjuer med dem löpande under mandatperioden samt på våren året före val, därutöver på eget initiativ intervjua och samtala med kandidater, på eget initiativ intervjua och samtala med kandidater, på eget initiativ intervjua och samtala med kandidater, ansvara för kandidater erbjuds utbildning och information, upp ansvara för kandidater erbjuds utbildning och information, upp ansvara för kandidater erbjuds utbildning och information, upp-

28 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval manas deltaga i konferenser, kampanjarbete och annan opinionsbildning, manas deltaga i konferenser, kampanjarbete och annan opinionsbildning, manas deltaga i konferenser, kampanjarbete och annan opinionsbildning, avgöra om och vilken/a kandidater som rekryteringskommittén vill föra direkt till omröstning vid nomineringsstämma. Antalet får vara upp till 25 procent av antalet fasta riksdagsmandat i valkretsen avrundat uppåt, dock högst tre kandidater, avgöra om och vilken/a kandidater som rekryteringskommittén vill föra direkt till omröstning vid nomineringsstämma. Detta antal ska vara begränsat och preciseras i nomineringsreglerna, avgöra om och vilken/a kandidater som rekryteringskommittén vill föra direkt till omröstning vid nomineringsstämma. Detta antal ska vara begränsat och preciseras i nomineringsreglerna, i förekommande fall överlämna allt underlag och rekryteringskommitténs slutsatser till nomineringskommittén. i förekommande fall överlämna allt underlag och rekryteringskommitténs slutsatser till nomineringskommittén, respektive landstingsvalkretsstyrelsen. i förekommande fall överlämna allt underlag och rekryteringskommitténs slutsatser till nomineringskommittén i kretsen/föreningen. avlämna rapport direkt till förbundsstämma/förbundsråd avlämna rapport direkt till krets- /föreningsårsmöte. avlämna rapport direkt till krets- /föreningsårsmöte. 2.3 KANDIDATER Kandidat ska vara medlem. Kandidat ska vara medlem. Kandidat ska vara medlem. Kandidat som inte inlämnar fullständig kandidatförsäkran får inte delta i provval eller stå på valsedel. Kandidat som inte inlämnar fullständig kandidatförsäkran får inte delta i provval eller stå på valsedel. Kandidat som inte inlämnar fullständig kandidatförsäkran får inte delta i provval eller stå på valsedel. Kandidat ska delta i utbildning och annan kompetensutveckling och medverka i kampanj- och opinionsbildningsarbete. Kandidat ska delta i utbildning och annan kompetensutveckling och medverka i kampanj- och opinionsbildningsarbete. Kandidat ska delta i utbildning och annan kompetensutveckling och medverka i kampanj- och opinionsbildningsarbete. Kandidat ska på förfrågan av nomineringskommitté ta ställning till om man avser ta en riksdagsplats i besittning om detta val så utfaller. Endast kandidater som avser ta en riksdagsplats i besittning deltar i det rådgivande provvalet och/eller nomineringsstämma.