Innehållsförteckning Innehåll Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Innehåll Sida"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Innehåll Sida Program 3 Ombudsfördelning 4 Dagordning 5 Arbetsordning 6 Verksamhetsberättelse 7 Årsredovisning 17 Revisionsberättelse 21 Propositioner 22 Motioner 49 Valberedningens förslag 95 Motionsuppföljning från

3 PROGRAM 09:00 Incheckning/ Kaffe serveras 09:30 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds Martin Andreasson, Partistyrelseledamot och regionråd, stämmotalare 12:00 LUNCH 13:00 Förhandlingarna återupptas 17:00 ca, Stämmans avslutning

4 Ombudsfördelning 2015 Förening Antal 31/12-14 Antal 31/12-13 Skillnad Ombud Anderstorp Aneby Bankeryd Eksjö Gislaved Gnosjö Gränna - Visingsö Habo Hestra Huskvarna - Lekeryd Jönköping Mullsjö Norra Mo Nässjö Skillingaryd - Vaggeryd Skärstad - Ölmstad Smålandsstenar Sävsjö Tabergsdalen Tenhult Tranås Vetlanda Värnamo Direktanslutna Förbundsstyrelsen 15 Summa:

5 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av presidium för stämman 3. Val av justerare 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av arbetsordning 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Eftervalsanalys 12. Behandling av propositioner 13. Behandling av motionerna 14. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 15. Val av ordförande och 2 vice ordförande för förbundet och styrelsen 16. Val av ledamöter i styrelsen 17. Val av 2 revisorer med 2 ersättare 18. Val av ombud till Studieförbundet Medborgarskolans regionstämma (1 ord + 1 ers) 19. Val av ombud och ersättare till partiets stämmor och råd 20. Val av valberedning samt ordförande leda densamma 21. Övriga frågor 22. Avslut

6 Arbetsordning Yttranderätt tillkommer alla medlemmar. Alla inlägg i deben skall ske från talarstolen. Förslagsrätt (yrkanderätt) tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen och föreningarnas valda ombud. Yrkanden skall omedelbart och i skriftlig form lämnas till tjänstgörande ordförande. Reservationsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen och föreningarnas valda ombud. Valberedningens förslag, samt Förbundsstyrelsens yttrande över motion är huvudproposition. Votering sker med uppräckande av röstkort eller upprop. All omröstning som gäller personval sker med slutna sedlar. Talartid begränsas till max 2 minuter, genmälen begränsas till 1 minuter.

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Jönköpings län framlägger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 13 april maj Vi bilägger också noteringar om verksamheten under den del av 2014 som föregick förbundsstämman. Förbundsstämma, styrelse och revisorer 2014 års förbundsstämma hölls den 12 april på Science Park i Jönköping. Stämman behandlade en proposition angående medlemsavgiften samt en proposition angående avveckling av investeringsfonden samt en proposition angående politisk plform. 17 inkomna motioner behandlades. Vid stämman valdes följande styrelse: Ordförande: Ing-Marie Paulsson, Gislaved. 1:e v. ordförande: Mats Green, Jönköping. 2:e v. ordförande: Thomas Bäuml, Jönköping. Stämma valde följande ledamöter: Gottlieb Granberg, Värnamo, Malin Wengholm, Jönköping, Tomas Erazim, Eksjö, Carin Berggren, Jönköping, Anna Gerebo, Nässjö, Klas Håkansson, Vetlanda, Eric Thulin, Jönköping, Maria Gullberg-Lorentsson, Gislaved, AnnMarie Grennhag, Jönköping, Cecilia Knypegård, MQ, Johan Bjenning, MUF-DO samt Siw Warholm, M- Seniorer. Stämman beslutade också välja på Sofie Ridderstad som ersättare för Cecilia Knypegård, MQ samt Gunnel Thorstensson som ersättare för Siw Warholm, MSS i styrelsen. Adjungerade har varit: Helena Bouveng, Bengt-Anders Johansson, Peter Jutterström, Sotiris Delis, Riksdagsledamöter. Håkan Jansson, landstingsråd och Bengt Dahlqvist, Regionförbundet. Förbundsstyrelsen har genomfört 6 protokollförda sammanträden och förbundsstyrelsens arbetsutskott har genomfört 6 protokollfört sammanträde. Revisorer: Martin Stoor-Elmsjö, Grant Thornton, Jönköping och Maria Westmar, Habo. Revisorssuppleanter: av Grant Thornton utsedd, Jönköping och Runa Jansson, Sävsjö.

8 Styrelsens interna organisation. Länsförbundets ekonomi Länsförbundets ekonomiska resultat år 2014 framgår av bokslutet. Administrativ samverkan inom Östra Götalandsregionen fortgår. Personal och kansli Under verksamhetsåret har följande personer varit anställda på förbundskansliet: Per Hellqvist, partiombudsman Tobias Stomilovic, medlemsadministratör och ekonomiassistent, fr o m 1/1-15 på 50% Claes Loberg, web-, data- och layoutansvarig samt huvudansvarig för föreningsservice. Christina Sörensen, kanslist med inriktning på medlemsregisterarbete (25%) Marie Lundberg, kanslist med inriktning på medlemsregisterarbete (75%) tom 1/1-15 Anton Eriksson, MUF-ombudsman, 100%, från och med den 1februari 31 oktober -14 Frida Hillström, Politisk sekreterare, 100%, från och med 1 mars 31 december -14 Anna Sörensen, lokalvårdare Representation i Riksdagen Helena Bouveng, Vetlanda, Bengt-Anders Johansson (140914), Smålandsstenar samt Peter Jutterström (140914), Jönköping har representerat Moderaterna i Jönköpings län i Riksdagen. Från och med den 15 september har vi följande representation i Riksdagen; Mats Green, Jönköping, Helena Bouveng, Vetlanda och Sotiris Delis, Jönköping. Verksamhetsberättelse - Utbildningsgruppen Under verksamhetsåret har Tomas Erazim varit sammankallande. Under perioden har utbildningsgruppen genomfört kandidatutbildning med fokus på besätta roller efter valet I övrigt har deltagare från förbundet deltagit vid utbildningar som riksorganisationen arrangerat Det har arrangerats utbildning i grundläggande Europakunskap som gästades av Europaparlamentariker Christofer Fjellner under mars månad med fokus på Ep-valet den 25 maj. Utbildningsgruppen tillsammans med MUF erbjöd kommuner och föreningar en utbildning inom sociala medier.

9 Kampanj/Valrörelse 2014 var ett supervalår. Det inleddes med vi genomförde en valrörelse till Europaparlamentet den 25 maj. Vi hade i länet ingen egen kandidat bedriva kampanj för, men det genomfördes aktiviteter i varje kommun kopplade till Europavalet. Vi hade flera besök av centrala företrädare under valrörelsen bl a av Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt, Cecilie Tenfjord-Toftby och Elisabeth Svantesson. Resultatet i Europavalet kom lite som en kalldusch. Det var inget trevligt resultat för oss i moderaterna, det fick bli en väckarklocka inför höstens valrörelse Inför Europavalet kom också vår samtalskampanj igång på riktigt och aktiviteten ökade succesivt och inför spurtveckan var det riktigt bra fart på samtalskampanjandet. Vi nådde i denna valrörelse ett riktigt bra resultat i samtalskampanjen. Det som vi dock måste bära med oss inför framtiden är vad som är ett samtal, där har vi gjort olika bedömningar runt om och det är en av de frågor som vi får ta ställning till i framtiden. Efter Europavalet så drogs tempot ned något under en kortare tid för under slutet av juli och början av augusti öka markant. Valet under hösten hade hög aktivitet i alla av förbundets tretton ingående kommuner. Förbundet genomförde en satsning på de 6 första namnen på riksdagsvalsedeln som medförde det var hög intensitet på kampanjandet över hela förbundet. Utöver det satsade även Folke Solheim intensivt med en väl genomförd personvalskampanj som bidrog till partiet fick röster. Samtalskampanjen var inledningsvis lite trög, men efterhand kom den igång och vi nådde vårt mål med råge i detta valet. Målet var s till dryga samtal och vi genomförde ca st väljarsamtal. Vårt mål, vi skulle få en forts alliansregering höll inte! Vi gick tillbaka i valresultat. I bedrövelsen fick vi trösta oss med ändå genomföra vårt fjärde bästa valresultat historiskt sett. För länets del så innebar det också en tillbakagång i resultatet, dock fick vi behålla våra tre riksdagsmandat från Jönköpings län. I regionvalet så tappade vi 6 mandat, men med hjälp av skickliga förhandlare så lyckades vi behålla en ledningsposition för alliansen om än i minoritet i det som kom bli den nybildade regionen. Vår utdelning efter valet blev bra, vi fick två regionråd istället för som tidigare ett landstingsråd. Moderata Seniorer Verksamhetsberättelse för 2014 Jönköpings läns Moderata Seniorer Vid årets första seniorträff medverkade CG Dybäck som talade om Sveriges försvarspolitikklarar vi den? Natomedlemskap eller ej? En fråga som blivit alltmer aktuell med tanke på U-båtsjakten i svenska farven under hösten. En ansökan om Natomedlemskap brådskar anser Seniorerna i en skrivelse till partistyrelsen. En annan aktuell fråga för Seniorerna är hur äldrevården fungerar, tillgängligheten, korttidsboenden, mat- och matdistributionen i de olika kommunerna. Rapporter från kommunerna insamlades och en arbetsgrupp utsåga till arbeta fram ett förslag inför valrörelsen.

10 Arbetsgruppen bestod av Lars Elwing, sammankallande, Britt Johansson och Kerstin Jonsson. Vid Seniorernas Riksstämma i Stockholm deltog Sonja Hyltén som rapporterade från de intressanta föreläsningarna och av förståeliga skäl handlade mycket om det kommande EUvalet. Vid Länsförbundsstämman valdes Siw Warholm, Tranås till ordförande och Gunnel Torstensson till vice ordförande. Styrelsen består av representanter från länets kommuner. Till sekreterare omvaldes Sonja Hyltén. Styrelsen har under året haft 5 sammanträden. Karl Gustav Högberg, ledamot i Seniorernas Riksstyrelse och med uppdrag se till Seniorkommittéer bildas i Smålandslänen, kallade till en träff i Nässjö med två representanter per län. Deltog gjorde Siw Warholm och Gunnel Torstensson. Vi fick uppfningen i vårt län fungerar det ganska bra. Vi fick broschyrer av olika slag användas i lämpliga delar i de lokala valprogrammen. Vid det kommande Seniormötet följde livliga diskussioner och många tips om ökat inflytande i val av boenden, äldrevården, maten m.m. och det beslutades arbeta fram ett gemensamt uttalande och Kerstin Jonsson fick i uppdrag utarbeta ett förslag. Det togs in i en del av länets tidningar, dock inte alla. Tyvärr blev inte valutgången vad vi hoppats på och Mats Green gav oss en eftervalsanalys och informerade om sitt arbete i riksdagen. Nu gäller det ta nya tag och stå rustade inför 2018! Vid M-Seniorernas temadag i Stockholm i november deltog Siw Warholm, Nanna Axelsson, Gunnel Torstensson och Runa Jansson. Rektor Stefan Bengtsson Malmö Högskola Kreativiteten den viktigaste konkurrensfaktorn. Anna Kinberg Batra Våra nya utmaningar. Catharina Elmsäter Svärd Snabbtåg ett måste. Läkarförbundets ordförande Heidi Steensmyren Sjukvård i omvandling. Karin Enström Försvar i ny tid. och slutligen Nordea- chefen Björn Wahlroos Vår gemensamma Europeiska framtid. Fantastiska föreläsningar! Vid årets sista Seniormöte deltog både Ombudsman Per Hellqvist och Mats Green och informerade om det kommande extravalet. För Jönköpings läns Moderata Seniorråd Siw Warholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE MQ JÖNKÖPINGS LÄN Ett år har gått där fokus har legat på två val. Det första var EU-valet i maj och därefter riksdags- landstings- och kommunval i september. I båda valen har Moderatkvinnorna varit synliga och gjort ett fantastiskt arbete över hela länet. Under Almedalsveckan lanserade Moderatkvinnorna en ny kokbok som användes som give away under valet i september.

11 En mycket populär gåva som ledde till vi fick många bra samtal kring moderat politik. Under sommarmånaderna arrangerades också en nationell RUT-kampanj där MQ uppmärksammade de kvinnor som idag arbetar inom hemservicebranschen. Länet köpte in disktrasor med budskapet Svart blev vitt med RUT. Till denna fanns även en flyers med budskap om fördelen med RUT-reformen. Kring detta material arrangerades ett flertal kampanjer runt om i länet. Den 23/8 var det MQ-dagen. På ett flertal ställen i länets föreningar kampanjade Moderatkvinnorna Strax efter MQ-dagen, den 29/8, hade vi kampanj i samband med Eksjö Stadsfest. Ett flertal moderatkvinnor från hela länet slöt upp. Den 24 januari hade samtliga MQ-ansvarig bjudits in till en träff i Jönköping. En del av dessa hade sin tur hade bjudit med sig aktiva moderatkvinnor från sin förening. Vi var sammanlagt 12 stycken. Till denna träff var riksdagsledamot Helena Bouveng inbjuden för tala om vad som hänt i Riksdagen efter valet. Hon informerade också om decemberöverenskommelsen. Under mötet diskuterade vi även de fyra propositioner som MQ riksstyrelse skrivet och sänt ut på remiss till länen. Proposition 1 - Integration på arbetsmarknaden - en viktig nyckel Proposition 2 - Bra mat gör skillnad Proposition 3 - Kvinnors livspussel Proposition 4 Kvinnofrid Propositionerna gav bra politiska diskussioner. Som ordförande har jag till denna verksamhetsberättelse bett få in de olika aktiviteter som anordnats under MQ-flagg i länet. Nedan följer det som jag har fått in. Vaggeryd/Skillingaryd Vaggeryd/Skillingaryd har 11 stycken aktiva moderatkvinnor. Den 11/ startade vi upp med ett första möte hemma hos MQ-ansvarig Gunilla Otterberg. Uppföljning av dessa möten skedde 27/5 samt 16/6 då riktlinjer inför valkampanjsarbetet drogs upp. Under valarbetet har vi deltagit med RUT-kampanj samt kampanj mot höjd bensinsk. Vi har delat ut kokboken och vid alla kampanjtillfällen har vi synts i MQ-tröjor och jackor. Den 11 september deltog moderatkvinnorna i "pangstafetten" i Skillingaryd där vi även backades upp av förbundet. Venflaskor delades ut bland de tävlande samt publik. Från moderatkvinnorna var vi 3 löpare" samt riksdagskandidaterna Helena Bouveng och Malin Wengholm som deltog i stafetten. Den 7 oktober var vi på visning av nya SPA-avdelningen på Hooks Herrgård. En belöning efter allt valkampanjandet. Mycket uppskat. Där var vi 7 moderatkvinnor.

12 Den 1 december träffades vi på Jupiter i Skillingaryd för lite julpyssel och god mat. Där var vi också 7 som träffades och trivdes. Vår avsikt är fortsätta träffas under trevliga former. Värnamo Måndagen den 17 februari hade vi besök av Margareta B Kjellin, vi var ett femton-tal som lyssnade på Margareta. Vi har haft tre MQ-luncher: 25 juni, 13 oktober och 3 november. Gislaved På MQ-dagen den 23/8 var vi i Gislaved och delade ut flygblad och godispåsar Moderatkvinnorna i Gislaved/Smålandsstenar hade en egen dag i Moderaternas valstuga i Gislaved den 3/9 då vi bjöd på kaffe och tårta, hade en tävling och samtalade med folk 6/9 var vi med på Smålandsstenars marknad och delade ut den populära kokboken 11/9 var vi med Smålandsstenarsföreningen och delade ut frukostpåsar och kaffe på morgonen på stationen Nässjö Den 13/4 besökte ett flertal moderatkvinnor från Nässjö Kvinnojouren. I samband med detta var MQ:s ordförande Cecilia Knypegård inbjuden för informera om moderatkvinnorna Jönköpings län. Den 17/5 deltog vi i paraden för Qomut, Jönköpings pridefestival. Vi har haft ett flertal kampanjer. Den 19/8 delade vi ut MQ:s kokbok på Nässjö resecentrum. Kokboken gjorde stor succé. Genom placera ut matkassar på Nässjö resecentrum den 9/9 visade vi visuellt på hur stor ekonomisk betydelse jobbskeavdraget. Under året har vi haft ett flertal insändare som publicerats i Smålands Dagblad. Avslutning Som avgående ordförande för Moderatkvinnorna i Jönköpings län vill jag tacka för det förtroende som jag fått leda alla härliga moderatkvinnor som vi har ute i länet. Jag är stolt över det arbete som ni gör ute i era föreningar. Det finns ett oerhört driv och engagemang för visa på moderat politik är den bästa politiken för Jönköpings län. Cecilia Knypegård Ordförande Moderatkvinnorna Jönköpings län Jönköping Verksamhetsberättelse MUF Jönköpings län Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har bestått av: Johan Bjenning Ordförande - Jonas Ericson 1:e vice ordförande Hugo Thorén 2:e vice ordförande Fanny Westlund MSU-ordförande Sofia Axelsson Ledamot Agnes Johansson Ledamot Styrelsemedlemmarna har haft olika ansvarsområden som följer: Johan Bjenning Övergripande, Jonas Ericson Press och media, Hugo Thorén Aktivitetsansvarig, Fanny Westlund Moderat skolungdom, Sofia Axelsson Moderata studenter, Agnes Johansson Utbildningsansvarig Under supervalåret har distriktet också haft till sin hjälp Anton Eriksson i form av ombudsman, vilket på många sätt har lättat på styrelsens arbete. Eriksson har medverkat under styrelsens möten och agerat sekreterare. Anställningen har varit i form av

13 projektanställning som löpt från den 1 februari till den 31 oktober. Johan Bjenning har som ordförande för MUF Jönköpings län tillgivits en plats för MUF i länsförbundsstyrelsen. Till den extra partistämman skickades även Bjenning som ombud från MUF. Styrelsen har haft representation i förbundsrådet och i förbundets valberedning. Under september månad lämnade två av styrelsemedlemmarna, Agnes Johansson och Hugo Thorén, Sverige för längre resa respektive studier. Trots detta har de formellt varit kvar i styrelsen. Länstäckande aktiviteter Vårruset Den 8 maj deltog ett flertal kvinnliga MUF-medlemmar i Vårruset tillsammans med Moderata Kvinnor. Vårruset arrangeras av idrottsklubbar i hela landet i samarbete med SOS Barnbyar. Trots regn och rusk klarade samtliga medlemmar ta sig runt rocksjön i sina ljusblåa Carl- Oskar Bohlin-tröjor. Detta var ett initiativ för marknadsföra MUFs kandidat till Europaparlamentet samt stödja SOS Barnbyar. Pride Den 17 maj anordnades Pride i Jönköpings stad. Det var en självklarhet MUF Jönköpings län fanns på plats och stod upp för alla människors fri- och rättighet älska vem man vill. Pride genomfördes i god samverkan med Öppna Moderater i Jönköpings län. Alliansmingel & Alliansgrillkväll Den 18 maj träffades Alliansens ungdomsförbund för länet på Stugan i Stadsparken. Detta var drygt en vecka innan EU-valet och syftet med minglet var umgås, knyta kontakter samt peppa varandra inför de kommande valen. Vi träffades 18:00 och det bjöds på buffé och gott sällskap. Den 29 maj var det dags för ännu en träff med våra alliansvänner. Denna dag blev det grillkväll vid Vätterstranden i Jönköping. Att ha en bra kontakt med Alliansens ungdomsförbund har skapat en bättre samhörighet och en god stämning vid deber, kampanjer och i valstugor. Detta har gett oss goda kontakter som vi vill värna om. Länsforum Den 29 maj anordnade vi vårt första Länsforum. Dagen var till för medlemmarna skulle få fördjupa sina kunskaper om politik och hur man kan påverka samt driva frågor. Följande personer talade under dagen för länets medlemmar: Niklas Wykman, Mathilda Hjelm, Caroline Lagergren och Oliver Rosengren. Utbildningen var välbesökt och vi hoppas denna utbildning kan få leva kvar i framtiden. Skolslaget Den 8 december fick Jönköpings län besök av Moderat Skolungdoms vinterturné. Den dagen valde vi ta tillvara på bästa sätt. Därför anordnade vi en stor kampanjdag som engagerade medlemmar på flera håll i länet. Detta var en väldigt välplanerad och väl genomförd dag. Vid kvällens slut hade antalet nya medlemmar passerat 80 st. Detta är ett koncept som vi är väldigt nöjda över och tror kan användas fler gånger framöver. Deb och kampanj Distriktsstyrelsen, ombudsmannen och övriga medlemmar har åkt runt bland länets högstadie-, gymnasie- och högskolor för deber, kampanjer, klasspresentationer m.m. Vid de skolor och kommuner vi lagt mest krut har vi sett både medlemsökning och bättre valresultat. Vi har märkt vår närvaro spelar stor roll. Inom distriktet och bland lokalföreningarna har även lokala kampanjmaterial tagits fram, både inför och efter valen.

14 Nationella utbildningar och event Distriktsstyrelsen och distriktets medlemmar har medverkat i många av M, MUF, MST och MSUs nationella utbildningar och event under året. En lista på samtliga är som följer: MÅNS 2014 MST Riksårsmöte MSU Rikskonferens Distriktsforum Sverigemötet Moderator Momentum Moderat Skolungdom MSU-kommittén verksamhetsår 2014 har bestått utav: Fanny Westlund Ordförande Didrik Axelsson Vice ordförande Viktor Thun Ledamot MUFs nationella valupptakt MSU Höstkonferens Ultimatum MUFs förbundsstämma tillika 80-årsjubileum MÅNS 2015 Flertalet turnéer I slutet av januari blev tre av distriktets medlemmar antagna till Moderat Skolungdoms nationella spetsutbildning inom retorik, MÅNS. Den 8 mars skickade kommittén representanter till moderat skolungdoms rikskonferens. Vi har haft representation i ett flertal nationella turnéer bland annat "Wefietour" och valturnén. Under supervalåret 2014 har MSU haft stort fokus synas på gymnasieskolor runt om i länet. I skolvalet för riksdagen hade vi störst stöd i Vaggeryd kommun, där vi fick 32,29% av rösterna, vilket är bra över rikssnittet (21,27%). Vi låg även över rikssnittet i Gnosjö och Habo kommun. I Gislaved, Jönköping och Värnamo kommun låg vi runt rikssnittet. Vi kan se en tydlig skillnad på de kommuner vi inte besökt lika kontinuerligt som exempelvis i Arnebys kommun där vi fick 12,48%. Sammanställt i länet hamnade vi på 19,65%. I maj anordnade distriktsstyrelsen utbildningen Länsforum. Moderat Skolungdoms riksordförande Mathilda Hjelm närvarade samt höll ett talapass om vad man kan göra med en MSU-förening. Under hösten deltog vi i Moderat Skolungdoms höstkonferens. Efter en mörk höst valde vi satsa på en stor aktivitet i december, Skolslaget. Detta var en stor kampanjdag där medlemmar runt om i länet engagerade sig och bidrog med över 80 nya medlemmar!!! Dagen bestod av gemensam frukost och värvarutbildning men hjälp från MSUs vinterturné. Därefter begav sig alla till sina skolor. Senare på eftermiddagen möttes gamla och även nyvärvade medlemmar upp på lokalen för höra på vår nyvalde förbundsordförande Rasmus Törnblom och även den nyvalde riksdagsledamoten Ida Drougge. Pris till de två bästa värvarna delades ut samt till det lag som haft den mest kreativa kampanjen. Verksamhetsåret avslutas med vi fick ännu en duktig medlem antagen till MÅNS Moderata Studenter 2014 har varit ett bra år för Moderata Studenter. Inom distriktsstyrelsen har Sofia Axelsson varit ansvarig för MST och även ordförande för lokalföreningen. Under året har MST Jönköping varit representerade vid nationella event så som Moderata Studenters riksårsmöte där vi hade två ombud, MSTs utbildningar Momentum och Ultimatum samt MSTs valturné under augusti och september. Representanter från riksstyrelsen har också vid flera tillfällen varit på besök för kampanjer och aktiviteter. I brist på politiska aktiviteter från både Högskolan i Jönköping och Jönköpings Studentkårs

15 sida har MST Jönköping varit en drivande kraft i anordna deber på högskolan för studenterna i samband med valen. Den 12 maj anordnades en EU-deb vid högskolan i ett samarbete mellan MST, S-studenter och Gröna studenter. Deben var väl genomförd med runt ett femtiotal besökare. Den 5 september anordnade MST Jönköping ännu en deb på högskolan, men denna gång i samarbete med Centerstudenter och med fokus på riksdagsvalet. Även denna deb var välbesökt och hade positiv respons. Deberade gjorde Rasmus Törnblom. MST Jönköping har haft ett flertal kampanjer på samtliga fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping, vilket vi tror är en av anledningarna till ett ökat medlemsantal under Det har även skapats ett lokalt kampanjmaterial med fokus på både lokala och nationella frågor vi tror är viktiga för studenter. Materialet har fått positiv respons. Föreningar Under verksamhetsåret har det skett en tillväxt av föreningar runtomkring i länet. Från tidigare verksamhetsår ha tre lokalföreningar har sex nya startats upp. Det finns nu föreningar i fem av länets tretton kommuner, vilket är en klar framgång. Att starta upp föreningar har inte bara skapat lägre trösklar för engagemang hos nya medlemmar, utan även en bättre kontakt mellan de lokala moderatföreningarna och MUF. Nedan följer en lista på distriktets föreningar: MST Jönköping MSU Grenna MSU Per Brahe (ny) MSU Sanda (ny) MUF Gislaved MUF Jönköpings kommun (ny) MUF Nässjö (ny) MUF Tranås (ny) MUF Värnamo (ny) Press och media Flera av styrelsens och distriktets medlemmar har medverkat i olika typer av media under verksamhetsåret. I tidningar har bland annat insändare, debartiklar, reportage och intervjuer av och med medlemmar publicerats. MUF har även uppmärksammats i både radio och tv vid flera tillfällen. Vi har även varit aktiva på sociala medier, främst Facebook, Twitter och Instagram. Representation i politiska instanser Trots ett dåligt nationellt valresultat, är vi ändå stolta kunna berätta vi har ett flertal MUF-medlemmar runtom i länet som har blivit tilldelade uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunala nämnder och bolagsstyrelser. Att många MUFare väljs till uppdrag i dessa instanser är ett gott tecken på vårt goda samarbete med partiet. Johan Bjenning Jonas Ericson Hugo Thorén Fanny Westlund Agnes Johansson Sofia Axelsson

16 Förbundsordförandens slutord 2014 var det år som vi kommer minnas som "supervalåret" som inte blev som det var tänkt. Året då vi arbeta med försöka vinna 4 olika val, val till Europaparlamentet, kommunfullmäktige, landsting/regionfullmäktige och riksdagen. Jag vill börja med rikta ett stort och innerligt TACK till alla som deltagit i valarbetet. Jag vet man ute i föreningar och kommunerna haft många olika aktiviteter där man fört samtal och på andra sätt försökt vinna väljarnas förtroende för de moderata idéerna. Dessvärre lyckades vi inte så väl som vi hade önskat. Vi behöll våra tre riksdagsmandat men tappade mandat i både regionen och kommunvalen. Ekonomin i länsförbundet är knutet till hur många mandat vi har och valresultatet ledde därför till vi tvingades göra justeringar i personalstaben på kansliet. Vid årskiftet avslutades därför Marie Lundbergs tjänst. Stort tack till Marie för den tid hon varit medarbetare inom förbundet. Valresultatet har också lett till det varit svåra förhandlingsläge ute i kommunerna och vi ser ett antal helt nya samarbete. Det är inte utan smärta som denna process ägt rum. Vi har också under perioden tvingats välja ny partiledare då Fredrik Reinfeldt valde kliva av efter valnederlaget. Ni har säkert alla följt med i processen (främst i media) fram till den 10/1 2015, då vi på extrastämma valde Anna Kinberg Batra till partiordförande. Anna är en mycket duktig, motiverad och hårt arbetande ordförande och vi skall självklart ge henne allt stöd vi bara kan. Nu måste vi rikta blickarna mot valseger En av de absolut viktigaste uppgifter vi har framför oss är rekrytera fler människor till oss. Vi behöver bli fler som kan arbeta för de moderata idéerna. Jag vill därför rikta en uppmaning till Er alla försöka värva in fler duktiga personer till moderaterna under det kommande året. Kan vi lyckas med detta så har vi möjlighet utbilda de nya medlemmarna inför valrörelsen innebär stort arbete med förnya politiken. 6 arbetsgrupper har bildats och vi har möjlighet komma in med tankar och förslag till grupperna. Partiet samlas sedan till partistämma oktober. Den politik som stämman far beslut om kommer ligga till grund för kommande valrörelse. Tack för alla goda arbetsinsatser under 2014, nu riktar vi blickarna mot val senast Ing-Marie Hansen Paulsson Ordförande.

17 Proposition nr 1 Angående förbundets medlemsavgift 2017 Den avgiften medlemmen varje år avlägger för medlemskap i Moderata Samlingspartiet, destineras till tre (3) delar av organisationen, Riksorganisationen, länsförbundet och föreningen. På ordinarie partistämman, fastställs riksorganisationens andel minst för år tre och fyra efter stämman. Varje förbundsstämma i länsförbundet fastställer medlemsavgiften två år framåt i tiden. På ordinarie årsmöte i föreningarna fastställs sedan den totala medlemsavgiften för året efter årsmötet. Partistämman 2011 beslutade avgiften till partiet skall vara 140 kronor år Länsförbundets del av avgiften har på senaste länsförbundsstämman fastställts till 10 kronor för Förbundsstyrelsen finner ingen anledning ytterligare höja det beloppet, utan föreslår förbundsstämman fastställa förbundets och Riksorganisationens andel till sammanlagt 150 kronor för För medlemsavgiften skall kunna ge ett rimligt tillskott även till föreningskassan rekommenderas partiföreningen tar ut en avgift om lägst 200 kronor. Av denna summa tillfaller således 50 kronor föreningen. En höjning med 10 kr, till 210 kr (varav föreningen erhåller 60 kr) medför en intäktsökning för partiföreningen på 20%. Föreningarna behåller alltså allt som överstiger 150 kronor. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta medlemsavgiften till riksorganisationen och länsförbundet fastställs till 150 kronor för år 2017, samt rekommendera föreningarna ta ut en avgift för 2017 om minst 200 kronor per medlem Jönköping i april 2015 Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Jönköpings län

18 Proposition nr 2 Angående rösträtt vid föreningsårsmöte Idag har samtliga medlemmar som betalat sin medlemsavgift för föregående år samt innevarande år, senast två veckor före årsmötet rätt närvara och dessutom utnyttja sin rösträtt. Man kan alltså utnyttja sin rösträtt vid årsmöte, även om man avser inte längre vara medlem, d v s glida ur partiet genom inte betala för innevarande år. Stadgan lyder idag: Mom. 5. För erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten skall medlem vara införd i av förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd. Vi vill öka motivationen för dels betala medlemsavgiften men också för öka både nyrekrytering och återvärvning på föreningsnivå genom förändra i stadgan så den uppmuntrar aktivt delta i arbetet med sikte på framtiden i positiva steg. Vi föreslår man skall erlägga medlemsavgiften för innevarande år för få använda sin rösträtt. Medlemmar skall således erlägga avgiften för innevarande år fram till två veckor före årsmötet. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: ny lydelse i stadgan skall vara Moment 5. För erhålla rösträtt på årsoch nomineringsmöten skall medlem erlagt fastställd avgift för innevarande år (1 januari -) samt vara införd i av förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd samt tillställa propositionen till partistämman 2015

19 Proposition nr 3 Översyn av rekrytering och nomineringsregler Vi skall enligt vår stadga vid förbundsstämman tre år före allmänna val fastställa regelverket för nästkommande riksdagsval, regionval samt kommunval. Det i sig möter inget problem. Det finns synpunkter på regelverket som sådant och det bör därför göras en grundlig översyn av regelverket för anpassas till våra förutsättningar i Jönköpings län. För följa stadgan så antar vi regelverket som det ligger i normalstadgan idag, då lever vi med regelverket och har en grund stå på. Vi låter en grupp under partiombudsmannens ledning arbeta under året fram till förbundsstämman 2016 där vi tar upp en proposition om förändrat regelverk samt tillsätter en rekryterings- och nomineringskommitté. Vi bör dock se över regelverket av olika anledningar. En anledning är det skall vara enkelt följa regelverket! Vi bör också ha samma kommitté på riksdagen som regionen och samma tidsaxel på dessa bägge valen. Vid senaste valet så förekom det olika lösningar på regionplanet med några kommittéer genomförde provval, andra inte. Det bör vara samma regler för samtliga valkretsar! Vad gäller kommunal nivå så skall regelverket följas såvida man inte skickar in en avvikelse av regelverket till förbundsstyrelsen. För förbundets avvikelse skall vara godkänd skall den tillställas partistyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: anta rekrytering- och nomineringsreglerna i enlighet med normalstadgan för samtliga nivåer ge partiombudsmannen i uppdrag sammanställa en grupp som under året arbetar med en översyn av regelverket det under senhösten tillkallas ett förbundsråd som remissinstans för vad man hitintills kommit fram till förslaget mynnar ut i en proposition till länsförbundsstämman 2016 samt förbundsstyrelsen utgör rekryteringskommitté fram till dess förbundsrådet avhålls

20 Nomineringsregler Rekryterings- och nomineringsregler Övergripande rekryterings- och nomineringsregler för val till riksdag, landsting och kommun. Dessa nomineringsregler är antagna på arbetsstämman den oktober 2013, som en rekommendation till förbunden. Nomineringsreglerna antas av partistämman som rekommendation till förbunden och utgör bilaga till partiets normalstadgar. Avviker förbunds eller kommunkrets/förenings nomineringsregler principiellt från dessa regler, ska de för bli gällande anmälas till närmast högre nivå. Följande principer får inte frångås: Valsedel ska alltid fastställas av en nomineringsstämma. Alla medlemmar ska ges möjlighet delta i nomineringsprocessen. Utöver ovanstående principer kan Rådgivande provval genomföras. Allmänheten även beredas möjlighet delta. Bilagt till nomineringsreglerna finns även rekommenderade instruktioner som ytterligare stöd för nomineringsarbetet. Instruktionerna tar upp nomineringskommitténs åliggande, genomförandet av provvalet och sammanräkning, nomineringsstämmor för olika genomförandealternativ samt hur fastställda valsedlar ska behandlas. Grundläggande principer för rekrytering och nominering En av de viktigaste uppgifterna för partiet är aktivt rekrytera och nominera kandidater till de allmänna valen. Rekryterings- och nomineringsarbetet måste ske med största omsorg och kontinuerligt. Ansvariga för rekryteringen ska alltid finnas. Utveckling av kandidater är en viktig del av rekryteringsprocessen. Alla partiets nivåer har ett ansvar för detta sker. Riksorganisationen har ett särskilt ansvar för riksdagskandidater ges politisk information, politiska underlag etcetera som stöd i opinionsbildningsarbetet. I arbetet med utveckla våra företrädare och kandidater har rekryteringskommittén ett stort ansvar. Rekryteringskommittén ska aktivt följa riksdagsledamöternas arbete och genomföra intervjuer med dem löpande under mandatperioden samt på våren året före val. Målet med intervjun/utvärderingen är dels ge ledamoten möjlighet beskriva sina insatser och få coachning kring dessa

21 Nomineringsregler insatser, dels utvärdera ledamoten med fokus på insats, motivation, ledarskap och genomslag. Valsedlarna anger vilka personer som ska företräda väljarna och partiet i olika beslutande församlingar. Valsedlarna är också en viktig del av partiets ansikte utåt. Dessutom ska valsedlarna och dess kandidater engagera till ett aktivt valarbete. Olika hänsyn måste balanseras i rekryterings- och nomineringsarbetet. Främst bland kvalifikationer ska sättas den politiska förmågan och förutsättningarna vara en bra företrädare för partiet och väljarna, och kandidaterna bör avspegla väljarkåren i förhållande till kön, etnisk bakgrund, ålder, regional förankring mm. Hänsyn kan också behöva tas till andra rekommendationer/mål som utfärdas av exempelvis partistyrelsen. Partiets nominerande organ har det avgörande ansvaret för uppdragen sprids. Det rådgivande provvalet bland medlemmarna, om det genomförts, är ett av flera underlag för valsedelskompositionen. Andra kompletterande underlag är allmänhetens eventuella medverkan, kandidaternas meritförteckningar, eventuella muntliga presentationer/utfrågningar samt nomineringskommitténs förslag till valsedel/lar. Slutligt beslut om valsedel fas alltid av en nomineringsstämma. Om särskilda skäl finns kan ytterligare en nomineringsstämma genomföras efter prövning hos närmast högre nivå. I valkretsindelade kommuner kan valkretsvisa valsedlar övervägas. Om det finns fler än en valsedel i en valkrets (kommun eller motsvarande) vilka omfar samma geografiska område ska dessa behandlas lika av valmedarbetarna. Samtliga valsedlar ska finnas tillgängliga i samtliga vallokaler inom området. I försändelser till hushållen inom området ska samtliga valsedlar bifogas. Inför kandidatur ska varje nominerad person vara införstådd med innehav av förtroendeuppdrag innebär ett ansvar. Det är viktigt vara ett föredöme och visa god moral. Vid beslut om placering på valsedel måste varje kandidat vara införstådd med detta innebär vederbörande ställt sig till partiets förfogande för uppdrag. Kandidat ska ha genomgått, eller vara beredd genomgå av partiet anordnad utbildning eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt och medverka i valarbete och opinionsarbete. Samtliga kandidater ska avlämna en kandidatförsäkran Försäkran för kandidat och förtroendevald. Av kandidatförsäkran ska framgå hur kandidaten ska förhålla sig till val-, parti- och politiskt arbete. I händelse av omval eller extraval ska samma valsedel/lar som vid senaste ordinarie val med nödvändiga justeringar användas. Kandidaternas valbarhet kontrolleras och vid förfall för kandidat tillämpas successionsordning. Skulle antalet kandidater bli för litet hämtas ytterligare kandidater från föregående nominering.

22 Nomineringsregler Om behov föreligger ta fram en ny valsedel/lar ska förbund/krets/förening fa beslut om detta och då gäller nomineringsstämma ska hållas och i övrigt ska i möjligaste mån nomineringsreglerna tillämpas. 1. Fastställande av nomineringsregler Partistämma ett år före allmänna val (arbetsstämma) fastställer gemensamma nomineringsregler för nästkommande mandatperiod. Reglerna utgör bilaga till partiets normalstadgar och gäller för samtliga val reglerna omfar. De rekommenderade instruktionerna, som biläggs reglerna, utfärdas av riksorganisationen.

23 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval 1.1 Förbundsstämma tre år före allmänna val fastställer rekryterings- och nomineringsregler för nästkommande riksdagsval. I dessa regleras tider och de preciseringar som följer av valkretsarnas storlek, partiets organisation, alternativa lösningar, t ex om provval ska genomföras eller inte, med mera. 1.1 Förbundsstämma tre år före allmänna val fastställer rekryterings- och nomineringsregler för nästkommande landstingsval. I dessa regleras tider och de preciseringar som följer av landstingets och valkretsarnas storlek, partiets organisation, alternativa lösningar, t ex om provval ska genomföras eller inte, med mera. Vad som föreskrivs för landstingsval gäller även regionfullmäktigeval. 1.1 Förbundsstämma tre år före allmänna val fastställer normalregler för rekrytering- och nominering för nästkommande kommunfullmäktigeval. I dessa regleras gemensamma tider och de gemensamma preciseringar som följer av kommunernas storlek, partiets organisation med mera. Genomförandealternativ fastställs. A innebär nomineringsstämman inte föreläggs förslag till rangordnade kandidater i toppen. B innebär ett komplett rangordnat listförslag från nomineringskommittén. (Se närmare detaljer i bilagda instruktioner.) Följande principer får inte frångås: Följande principer får inte frångås: Följande principer får inte frångås: Valsedeln ska alltid fastställas av en nomineringsstämma Valsedeln ska alltid fastställas av en nomineringsstämma Valsedeln ska alltid fastställas av en nomineringsstämma/årsmöte Alla medlemmar ska ges möjlighet delta i nomineringsprocessen Alla medlemmar ska ges möjlighet delta i nomineringsprocessen Alla medlemmar ska ges möjlighet delta i nomineringsprocessen Utöver ovanstående principer kan Utöver ovanstående principer kan Utöver ovanstående principer kan Rådgivande provval genomföras Rådgivande provval genomföras Rådgivande provval genomföras Allmänheten även beredas möjlighet delta Allmänheten även beredas möjlighet delta Allmänheten även beredas möjlighet delta. 1.2 Med förening avses i nomineringsreglerna partiförening som omfar hel kommun.

24 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval 1.3 Krets-/föreningsårsmöte två år före allmänna val fastställer nomineringsregler för nästkommande kommunfullmäktigeval. I dessa regleras tider och de preciseringar som följer av kommunens och valkretsarnas storlek, partiets organisation, alternativa lösningar, t ex om provval ska genomföras eller inte, med mera. Principiella avvikelser från normalreglerna ska fastställas av förbundsstyrelsen. 1.2 Den normala tidsplanen för nomineringsprocessen är följande: 1.2 Den normala tidsplanen för nomineringsprocessen är följande: 1.4 Den normala tidsplanen för nomineringsprocessen är följande: År -5: Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. År -5: Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. År -5: Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. År -4: Riksdagsval. År -4: Landstingsval. År -4: Kommunfullmäktigeval. År -3: Förbundsstämma fastställer nomineringsregler med preciseringar och väljer rekryteringskommitté. År -3: Förbundsstämma fastställer nomineringsregler med preciseringar. År -3: Förbundsstämma fastställer normalnomineringsregler med gemensamma preciseringar inom förbundet. Rekryteringskommittén infordrar senast under hösten kandidatförslag. År -2: Kandidatutveckling och forts rekrytering. År -2: Rekryteringskommittén infordrar före hösten kandidatförslag. År -2: Krets-/föreningsårsmöte fastställer nomineringsregler med preciseringar och väljer rekryteringskommitté. Kandidatutveckling påbörjas. Rekryteringskommittén infordrar före hösten kandidatförslag. Kandidatutveckling påbörjas.

25 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval År -1: Förbundsstämma har möjlighet välja särskild nomineringskommitté om inte rekryteringskommitté fullgör dess uppgifter. År -1: Förbundsstämma utser en nomineringskommitté för hela landstingsområdet, alternativt utser förbundsstyrelsen landstingsvalkretsstyrelser (nomineringskommittéer). År -1: Krets-/föreningsårsmöte har möjlighet välja särskild nomineringskommitté om inte rekryteringskommitté fullgör dess uppgifter. Rekryteringskommitté avrapporterar senast 1 juni sitt rekryteringsarbete. Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod. Rekryteringskommitté avrapporterar senast 1 november sitt rekryteringsarbete. Rekryteringskommitté avrapporterar senast 1 november sitt rekryteringsarbete. Förekommer provval genomförs det senast i oktober. Nomineringsstämma genomförs senast i november. År 0: Riksdagsval. År 0: Förekommer provval genomförs det senast 15 januari. År 0: Förekommer provval genomförs det senast 15 januari. Nomineringsstämma genomförs senast 15 mars. Nomineringsstämma genomförs senast 15 mars. 2. REKRYTERING 2.1 REKRYTERINGSKOMMITTÉ Förbundsstämma tre år före allmänna val utser eller uppdrar åt förbundsstyrelse utse rekryteringskommitté för riksdagsvalet. Rekryteringskommitté för landstingsvalet ska utses. Förbundsstyrelsen är ansvarig så sker. Krets-/föreningsårsmöte två år före allmänna val utser eller uppdrar åt krets- /föreningsstyrelse utse rekryteringskommitté för kommunfullmäktigevalen.

26 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval I rekryteringskommitté som omfar hela landstingsområdet ska samtliga landstingsvalkretsar vara representerade. Rekryteringskommitté består av ledamöter från de i valkretsen ingående kommunerna. Varje kommun utser två ledamöter. Ledamöterna bör ej kandidera till kommande riksdagsval. Ledamöterna bör ej kandidera till kommande landstingsval. Ledamöterna bör ej kandidera till kommande kommunfullmäktigeval. Kommittén bör ha god personkännedom samt ha kunskaper om vilka krav som ställs på partiets företrädare. Kommittén bör ha god personkännedom samt ha kunskaper om vilka krav som ställs på partiets företrädare. Kommittén bör ha god personkännedom samt ha kunskaper om vilka krav som ställs på partiets företrädare. Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant i kommittén. Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant i kommittén/erna. Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant i kommittén. Utses inte rekryteringskommitté svarar styrelsen för dennas åligganden. Utses inte rekryteringskommitté svarar styrelsen för dennas åligganden. 2.2 REKRYTERINGSKOMMITTÉNS ÅLIGGANDEN Rekryteringskommitté åligger; Rekryteringskommitté åligger; Rekryteringskommitté åligger; bedriva ett aktivt internt och externt rekryteringsarbete, aktivt bedriva ett internt och externt rekryteringsarbete, aktivt bedriva ett internt och externt rekryteringsarbete, värdera och utvärdera nominerade kandidater och utvärdera nuvarande ledamöters insatser, värdera och utvärdera nominerade kandidater och utvärdera nuvarande ledamöters insatser, värdera och utvärdera nominerade kandidater och utvärdera nuvarande ledamöters insatser, påbörja rekryteringsprocessen snarast och senast hösten tre år före riksdagsval, påbörja rekryteringsprocessen snarast och senast hösten två år före landstings- och kommunfullmäktigeval, påbörja rekryteringsprocessen snarast och senast hösten två år före landstings- och kommunfullmäktigeval, från samtliga parti- och ungdomsföreningar, Moderatkvinnornas från samtliga parti-, kvinno- och ungdomsföreningar inom kommu från samtliga parti-, kvinno- och ungdomsföreningar inom kommu-

27 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval länsordförande och MUF:s distriktsorganisation infordra kandidatförslag till riksdagsvalet, nen infordra kandidatförslag till landstings- och kommunfullmäktigevalen, nen infordra kandidatförslag till landstings- och kommunfullmäktigevalen, bereda övriga organ inom partiet och nätverk möjlighet inkomma med kandidatförslag, bereda övriga organ inom partiet och nätverk möjlighet inkomma med kandidatförslag, bereda övriga organ inom partiet och nätverk möjlighet inkomma med kandidatförslag, bereda enskilda medlemmar och allmänheten möjlighet inkomma med kandidatförslag, bereda enskilda medlemmar och allmänheten möjlighet inkomma med kandidatförslag, bereda enskilda medlemmar och allmänheten möjlighet inkomma med kandidatförslag, förteckna inkomna kandidatförslag, kontrollera valbarhet och medlemskap samt för kännedom informera förbundsstyrelsen och den lokala partiorganisationen om vilka kandidatförslag som inkommit, förteckna inkomna kandidatförslag, kontrollera valbarhet och medlemskap samt för kännedom informera krets- /föreningsstyrelsen om vilka kandidatförslag som inkommit, förteckna inkomna kandidatförslag, kontrollera valbarhet och medlemskap samt för kännedom informera krets- /föreningsstyrelsen om vilka kandidatförslag som inkommit, på eget initiativ lägga till kandidater, på eget initiativ lägga till kandidater, på eget initiativ lägga till kandidater, skilja kandidat från kandidatur om det framkommer uppgifter enligt kandidatförsäkran som gör en kandidat olämplig i förhållande till uppgiften som företrädare för partiet, skilja kandidat från kandidatur om det framkommer uppgifter enligt kandidatförsäkran som gör en kandidat olämplig i förhållande till uppgiften som företrädare för partiet, skilja kandidat från kandidatur om det framkommer uppgifter enligt kandidatförsäkran som gör en kandidat olämplig i förhållande till uppgiften som företrädare för partiet, aktivt följa riksdagsledamöternas arbete och genomföra intervjuer med dem löpande under mandatperioden samt på våren året före val, därutöver på eget initiativ intervjua och samtala med kandidater, på eget initiativ intervjua och samtala med kandidater, på eget initiativ intervjua och samtala med kandidater, ansvara för kandidater erbjuds utbildning och information, upp ansvara för kandidater erbjuds utbildning och information, upp ansvara för kandidater erbjuds utbildning och information, upp-

28 Nomineringsregler Riksdagsval Landstingsfullmäktigeval Kommunfullmäktigeval manas deltaga i konferenser, kampanjarbete och annan opinionsbildning, manas deltaga i konferenser, kampanjarbete och annan opinionsbildning, manas deltaga i konferenser, kampanjarbete och annan opinionsbildning, avgöra om och vilken/a kandidater som rekryteringskommittén vill föra direkt till omröstning vid nomineringsstämma. Antalet får vara upp till 25 procent av antalet fasta riksdagsmandat i valkretsen avrundat uppåt, dock högst tre kandidater, avgöra om och vilken/a kandidater som rekryteringskommittén vill föra direkt till omröstning vid nomineringsstämma. Detta antal ska vara begränsat och preciseras i nomineringsreglerna, avgöra om och vilken/a kandidater som rekryteringskommittén vill föra direkt till omröstning vid nomineringsstämma. Detta antal ska vara begränsat och preciseras i nomineringsreglerna, i förekommande fall överlämna allt underlag och rekryteringskommitténs slutsatser till nomineringskommittén. i förekommande fall överlämna allt underlag och rekryteringskommitténs slutsatser till nomineringskommittén, respektive landstingsvalkretsstyrelsen. i förekommande fall överlämna allt underlag och rekryteringskommitténs slutsatser till nomineringskommittén i kretsen/föreningen. avlämna rapport direkt till förbundsstämma/förbundsråd avlämna rapport direkt till krets- /föreningsårsmöte. avlämna rapport direkt till krets- /föreningsårsmöte. 2.3 KANDIDATER Kandidat ska vara medlem. Kandidat ska vara medlem. Kandidat ska vara medlem. Kandidat som inte inlämnar fullständig kandidatförsäkran får inte delta i provval eller stå på valsedel. Kandidat som inte inlämnar fullständig kandidatförsäkran får inte delta i provval eller stå på valsedel. Kandidat som inte inlämnar fullständig kandidatförsäkran får inte delta i provval eller stå på valsedel. Kandidat ska delta i utbildning och annan kompetensutveckling och medverka i kampanj- och opinionsbildningsarbete. Kandidat ska delta i utbildning och annan kompetensutveckling och medverka i kampanj- och opinionsbildningsarbete. Kandidat ska delta i utbildning och annan kompetensutveckling och medverka i kampanj- och opinionsbildningsarbete. Kandidat ska på förfrågan av nomineringskommitté ta ställning till om man avser ta en riksdagsplats i besittning om detta val så utfaller. Endast kandidater som avser ta en riksdagsplats i besittning deltar i det rådgivande provvalet och/eller nomineringsstämma.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms län Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj

Läs mer

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI 2 R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGL ER Övergripande rekryterings- och nomineringsregler för val till riksdag, region och

Läs mer

PROPOSITIONER & MOTIONER

PROPOSITIONER & MOTIONER PROPOSITIONER & MOTIONER PROPOSITIONER & MOTIONER Proposition 1 - medlemsavgiften för år 2017 samt 2018 Proposition 2 - fastställande av rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i bohuslän Proposition

Läs mer

Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland. - landstingsvalet

Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland. - landstingsvalet L Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland - landstingsvalet Antagna vid förbundsstämman 2001 och 2003 samt kompletterade vid förbundsråd 2004, förbundsstämma och förbundsråd 2007.

Läs mer

Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland

Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland R Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland - riksdagsvalet Antagna vid förbundsstämman 2001 och 2003 samt kompletterade vid förbundsråd 2004, förbundsstämma och förbundsråd 2007. Box

Läs mer

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI Antagna vid extra förbundsstämma november 2011 2 R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGL ER Övergripande rekryterings- och nomineringsregler

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Rekryterings- och nomineringsregler för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Rekryterings- och nomineringsregler för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rekryterings- och nomineringsregler för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. 0. Grundläggande principer för rekrytering och nominering 2 1. Fastställande

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Kompletterande nomineringsregler

Kompletterande nomineringsregler Kompletterande nomineringsregler 2013-06-14 Antagna av förbundsstämma för Moderaterna i Stockholms stad den 24-25 maj 2013 och Stockholms län den 26 maj 2013. Komplettering till Nomineringsregler inför

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

stadgar för Centerpartiet

stadgar för Centerpartiet stadgar för Centerpartiet Reviderade av partistämman i Falun 2015 Innehåll Förord... 2 1 Grundidé... 3 2 Syfte... 3 3 Medlemskap... 3 4 Obligatoriska organisationsformer... 4 5 Frivilliga organisationsformer...

Läs mer

Kompletterande. nomineringsregler. i allmänna val

Kompletterande. nomineringsregler. i allmänna val Kompletterande nomineringsregler i allmänna val Kompletterande nomineringsregler inför valet 2018 Antagna av förbundsstämma för Moderaterna i Stockholms stad den 21-22 april 2017 och Stockholms län den

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgesamling. Moderaterna. Moderata Ungdomsförbundet Moderatkvinnorna Moderata Seniorer

Stadgesamling. Moderaterna. Moderata Ungdomsförbundet Moderatkvinnorna Moderata Seniorer Stadgesamling Moderaterna Moderata Ungdomsförbundet Moderatkvinnorna Moderata Seniorer Stadgesamling Moderaterna Gäller från och med 1 januari 2016 Moderatkvinnorna Gäller från och med 2007 (kommer antas

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Partistadgar för Liberalerna

Partistadgar för Liberalerna Partistadgar för Liberalerna antagna av landsmötet 2007, senast uppdaterade vid landsmötet 2015 1. Ändamål Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 STADGAR för Hallands Naturskyddsförening Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 1 Organisation och verksamhetsområde Organisationens namn är

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Antagna vid föreningens länsstämma 2016-05-14. Naturskyddsföreningen i Västernorrland är Svenska Naturskyddsföreningens lokala länsförbund verksam i Västernorrlands

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 ÄNDAMÅL Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00 1 Protokoll SCIENCE PARK-SYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN Årsstämma i Ideella Föreningen Plats och tid: Deltagande: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer