HD Mediaspelare. O!Play HD2. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HD Mediaspelare. O!Play HD2. Bruksanvisning"

Transkript

1 HD Mediaspelare / O!Play HD2 Bruksanvisning

2 SW5763 Första utgåvan Augusti 2010 Upphovsrätt 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ( ASUS ). Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifikation eller ändring skriftligt godkänts av ASUS; eller (2) serienumret på produkten gjorts oläsligt eller saknas. ASUS TILLHANDAHÅLLER DEN HÄR MANUALEN I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER TILLÄMPBART, INRÄKNAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TILLÄMPBARA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR KÖPSKAP ELLER TILLPASSNING TILL SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT. SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄRI. Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt. ii

3 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... v Licensnotering och varumärkesbekräftelse för Dolby Digital... vii Licensnotering och varumärkesbekräftelse för DTS... vii Om denna guide... vii Kapitel 1 Komma igångvälkommen 1-1 Förpackningsinnehåll Specifikationer sammanfattning Systemkrav Lära känna din O!Play HD2 mediaspelare Frontpanel Bakre panel Fjärrkontroll Göra din O!Play HD2 mediaspelare redo Kapitel 2 Installerar hårddisken Ansluta strömadaptern Ansluter enheter till din HD-mediaspelare Start för första gången Nätverksinställning och tjänster Ansluta till ett nätverk Använda DHCP IP (nätverksinställning med en router) Använda FIX IP (nätverksinställning. med en direkt anslutning till en dator) PPPoE DLNA UPnP Dela filer över nätverket Kapitel 3 Dela filer under Windows XP OS Dela filer under Windows Vista OS Dela filer under Windows 7 OS Dela filer under Mac OS X 10.5.xx Använda din O!Play HD2 mediaspelare Hemmaskärmen Konfiguration av O!Play HD2 inställningarna Spela upp en videofil Videokontrollknappar på fjärrkontrollen iii

4 Spela upp en videofil Konfigurera inställningarna för undertexter Konfigurera inställningarna för videouppspelning Spela musik Musikkontrollknappar på fjärrkontrollen Spela en musikfil Konfigurera inställningarna för ljuduppspelning Visa bilder Visa bilder Visa bilder i bildspelsläge Inställning av bakgrundsmusik för bildspelet Konfigurera inställningarna för bilduppspelning Filhanterare Online-media NAS Använda iphone för att kontrollera din O!Play HD Kapitel 4 Felsökning Felsökning Skärm Ljud Video USB-lagringsenhet Fjärrkontroll Fast program uppdatering Trådansluten och internetanslutningar Drift-/funktionsfel Bilagor Meddelanden...A-1 GNU General Public License...A-2 ASUS kontaktinformation...a-8 iv

5 / / / / Säkerhetsinformation Använd endast en torr trasa för att rengöra enheten. Placera den INTE på en ojämn eller instabil arbetsyta. Sök service om höljet har skadats. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. SÄKER TEMPERATUR: Denna enhet bör endast användas i en miljö med en omgivande temperatur mellan 5 C (41 F) och 35 C (95 F). Installera INTE nära någon värmeproducerande enhet eller källor såsom radiatorer, värmeventiler, ugnar eller förstärkare. Se till att du ansluter enheten till korrekt strömkälla (12Vdc, 2A). KASTA INTE enheten i de vanliga hushållssoporna. Denna enhet är konstruerad för att möjliggöra korrekt återanvändning och återvinning. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter. Varningsetiketter Blixtsymbolen med ett pilhuvud inuti en likbent triangel är avsedd att varna användaren för förekomst av oisolerad farlig spänning inuti produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar för personer. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte bort höljet. Det finns inga servicebara delar för användaren på insidan. Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Utropstecknet inom en likformig triangel är avsett att varna användaren för förekomst av viktiga hanterings- och underhållsinstruktioner (service) i litteraturen som följer med apparaten. Risk för explosion om batteriet placeras fel. Använd endast batterier av samma eller rekommenderad batterisort. Kassera batterier i enlighet med lokala föreskrifter. v

6 Säkerhetsföreskrifter 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte denna apparat nära vatten. 6. Torka endast av med torr trasa. 7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte nära några värmekällor såsom radiatorer, värmeventiler, ugnar eller annan apparatur (inklusive förstärkare) som producerar värme. 9. Ändra inte säkerheten hos den polariserade eller jordkontakten. En polariserad kontakt har två blad där det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har två pinnar och en tredje för jordning. Det breda bladet eller den tredje spetsen är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passas i vägguttaget, ta hjälp av en elektriker för lämplig åtgärd. 10. Skydda elsladden från att trampas på eller klämmas särskilt vid kontakter, uttag och vid utgången från apparaten. 11. Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren. 12. Använd endast med vagn, ställning, stativ, konsol eller ord som angivits av tillverkaren eller som såldes tillsammans med apparaten. När en vagn används, var försiktig när vagnen/apparaten flyttas tillsammans för att undvika skador om den välter. 13. Koppla ur denna apparat vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid. 14. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, såsom att elsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts i apparaten eller att objekt har ramlat in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats. vi

7 Licensnotering och varumärkesbekräftelse för Dolby Digital Tillverkad på Dolby Laboratories-licens. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Licensnotering och varumärkesbekräftelse för DTS Tillverkas på licens under amerikanska patenten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535; samt andra amerikanska eller världsomfattande patent som är utfärdade eller under behandling. DTS och DTS Digital Out är registrerade varumärken och DTS logotyperna och symbolerna för DTS, Inc DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Om denna guide Hur denna bruksanvisning är upplagd Kapitel 1: Komma igång Ger grundläggande information om din ASUS O!Play HD2 Mediaspelare. Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster Ger information om anslutning av din ASUS O!Play HD2 Mediaspelare till ett hemma- eller LAN-nätverk. Kapitel 3: Använda ASUS O!Play HD2 Mediaspelaren Ger information om användning av din ASUS O!Play HD2 Mediaspelare. Kapitel 4: Felsökning Ger lösningar på regelbundet ställda frågor om din ASUS O!Play HD2 Mediaspelare. vii

8 Symboler som används i denna bruksanvisning För att du ska genomföra en viss uppgift på rätt sätt finns följande symboler genomgående i denna manual som du bör uppmärksamma. FARA/VARNING: Information för att förhindra skador på dig själv när du försöker fullfölja en uppgift. VARNING: Information för att förhindra skador på komponenterna när du försöker fullfölja en uppgift. VIKTIGT: Instruktioner som du MÅSTE följa för att fullfölja en uppgift. OBS: Tips och ytterligare information som hjälper dig att fullfölja en uppgift. Var du hittar mer information Se följande källor för ytterligare information och för uppdateringar av produkten och programmet. 1. ASUS Supportwebbsida Ladda ned de senaste fasta programmen, drivrutinerna och hjälpmedel från ASUS supportwebbsida på 2. ASUS Forum Få de senaste nyheterna och informationen om denna produkt från ASUS Forum webbsida på 3. Frivillig dokumentation Din produktförpackning kan innehålla tillagd dokumentation, såsom garantibroschyrer, som lagts till av din återförsäljare. Dessa dokument ingår inte i standardförpackningen. viii

9 / Quick Start Guide Kapitel 1 Komma igång Välkommen Tack för att du köpt ASUS O!Play HD2 Mediaspelare! ASUS O!Play HD2 Mediaspelare låter dig njuta av digiala mediafiler från din dator via UPnP funktion, portabla USB/eSATA lagringsenheter, extra 3.5 tums hårddiskar, minneskort eller över nätverket till din TV eller underhållningssystem. Förpackningsinnehåll O!Play HD Media Player O!Play HD2 Mediaspelare Support-CD (Bruksanvisning) Snabbstartguide HD-konsol och skruvar HD ström och signalkabel Fjärrkontroll med två AAA batterier Strömsladd Växelströmsadapter Komposit AV (ljud-video) kabel Om någon av nedanstående poster är skadad eller saknas, kontakta din återförsäljare. 1-1

10 Specifikationer sammanfattning Videoformat som stöds Videofiltillägg som stöds Ljudformat som stöds Bildformat som stöds Undertextformat som stöds MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB mp4, mov, xvid, avi, asf, wmv, mkv, rm, rmvb, flv, ts, m2ts, dat, mpg, vob, mts, iso, ifo, trp MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, ID3 Tag, Dolby TrueHD, PCM/LPCM JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF SRT, SUB, SMI, SSA, TXT Filsystem FAT 16/32, NTFS, HFS/HFST, ext 3 I/O portar Mått Märkning ineffekt Strömförbrukning Drifttemperatur 1 x strömingång (DC) 2 x USB 2.0 port 1 x USB 3.0 port 1 x USB/eSATA kombiport 1 x LAN port (10/100Mbps) 1 x HDMI-port 1 x komposit ljud-video (AV) port 1 x komponentport 1 x Optisk digital (S/PDIF) port 1 x Koaxial digital (S/PDIF) port 1 x CF kortläsare 1 x SD/MMC kortläsare 1 x MS/MS-Duo kortläsare B x D x H: 230,0mm x 178,0mm x 60,5mm Vikt: 720g 12Vdc, 3A 10W 5 C (41 F) 35 C (95 F) Specifikationer kan komma att ändras utan vidare meddelande. 1-2 Kapitel 1: Komma igång

11 Systemkrav Högdefinitions-TV (HDTV), standard TV eller HDMI-monitor Lagringsenhet (USB flashenhet / USB HD/ esata flashenhet/ esata HD/ 3,5 tum HD) Minneskort (SD/MMC, CF eller MS/MS-Duo kort) RJ-45 kabel för att ansluta till ett hemma- eller ett kontorsnätverk (tillval) Använd en HDMI-kabel för att ansluta din HD mediaspelare till en HDTV eller HDMI monitor. Använd medföljande komposit AV-kabel för att ansluta din HD mediaspelare till en standard-tv. Lära känna din O!Play HD2 mediaspelare Frontpanel / CF kortplats Sätt in CF-kortet i detta fack. Enheten stöder 64GB CF v4.1. SD/MMC kortplats Sätt in SD/MMC-kortet i detta fack. Enheten stöder 32GB SDHC v2.0 och 2GB MMC v4.2. MS/MS-Duo kortplats Sätt in MS/MS-Duo-kortet i detta fack. Enheten stöder 128MB MS v1.43 och 32GB MS Pro v1.03. esata/usb 2.0 kombiport Anslut en USB 2.0/eSATA enhet såsom en extern hårddisk till denna port. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 1-3

12 5 6 7 USB 2.0 port Anslut en USB 2.0 enhet till denna port. IR (Infraröd) mottagare Låter dig kontrollera HD-mediaspelaren med IR fjärrkontrollen. LED-indikatorer Visar statusen för HD-mediaspelaren. LED Status Beskrivning Effekt AV Enheten är avstängd. Orange Blå Enheten är i standby-läge. Enheten är påslagen. Se till att IR-mottagaren inte är blockerad. I annat fall kan inte mediaspelare ta emot kommandon från fjärrkontrollen. 1-4 Kapitel 1: Komma igång

13 Bakre panel Strömingång (DC-IN) Sätt in strömadaptern i denna port. Komponentutgång Mata in en YPbPr videokabel för att ansluta till en TV eller monitor. Digital ljudutgång (koaxial) Sätt in en koaxialkabel denna port för att ansluta till ett extern Hi-Fi ljudsystem. HDMI port Sätt in en HDMI-kabel i denna port för anslutning till en högdefinitions multimediagränssnittsenhet (HDMI). LAN (RJ-45) port Mata in en RJ-45 kabel i detta uttag för att ansluta till ett lokalt nätverk (LAN). USB 2.0 port Anslut en USB 2.0 enhet till denna port. USB 3.0 datorlänk Anslut en USB 3.0 enhet till denna port. Återställningsknapp Använd en nål eller ett gem, tryck på denna knapp för att återställa enheten till dess fabriksinställningar. Digital ljudutgång (optisk) Sätt in en optisk kabel i denna port för att ansluta till ett externt Hi-Fi ljudsystem. Analog ljud/video utgång Sätt in en komposit AV-kabel för att ansluta till en TV-apparat eller annan ljud- /videoutrustning. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 1-5

14 Fjärrkontroll Använd fjärrkontorllen för att slå på/stänga av O!Play HD2 mediaspelaren, bläddra genom menyer och välj mediafil som skall spelas upp, visas eller lyssnas på. Skärm 1 16 Ström på/av Skivmeny 2 Redigera Repetera Stopp Tillbakaspolning Föregående Skivutmatning Musikblandning Zooma in 20 Snabbt framåt 21 Spela/paus Nästa Inställning 8 23 Undertexter Alternativ 9 Språk Navigeringsknappar /OK-knapp Hem Volym upp Återgå Ljud av 12 Volym ned NAS Filmer online-media Musik bild 1-6 Kapitel 1: Komma igång

15 Skärm Tryck för att visa filnamnet, filtypen och tiden. Skivmeny Tryck för att starta skivmenyn om en extern optisk skivenhet är installerad. Redigera Tryck för att kopiera, radera, byta namn och flyta filer. Repetera Tryck för att repetera uppspelningen av nuvarande spelande musik, film eller bildfil. Stopp Stoppar uppspelningen. Tillbakaspolning Tryck för att spola tillbaka uppspelningen. Föregående Återgår till föregående mediafil. Inställning Startar inställningsmenyn. Alternativ Tryck för att välja film, musik och bildeffekter. Navigering/OK-knappar Volym upp Ökar volymen. Tryck på upp/ned knapparna för att flytta genom menyfältet in i en undermeny. Tryck på upp/ned knapparna för att öka/minska ett siffervärde. Tryck på vänster/höger knapparna för att flytta genom huvudmenyn in i hemmaskärmen. Tryck på vänster/höger knapparna för att flytta genom posterna i en undermeny. Tryck på OK för att bekräfta ditt val. Ljud av Tryck för att stänga av ljudutmatningen. Volym ned Minskar volymen. Film Tryck för att gå in i Movies (film) läget. Musik Tryck för att gå in i Music (musik) läget. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 1-7

16 Effekt Slå på eller stäng av HD-mediaspelaren. Skivutmatning Tryck för att mata ut skivan i den externa optiska skivenheten. Musikblandning Tryck för att gruppera alla dina musikfiler på din lagringsenhet och spela upp musiken i slumpvis ordning. Zooma in Zoomar in på skärmen. Framåt Tryck för att spola uppspelningen framåt. Paus/Spela Växlar mellan uppspelning och paus. Nästa Går till nästa mediafil. Undertexter Tryck för att konfigurera inställningarna för undertexterna såsom färg och fontstorlek. Språk Tryck för att välja språk för den video som du tittar på. Hem Visar hemmamenyn. Återgå Återgår till föregående skärm. NAS Tryck för att gå in i NAS läget. online-media Tryck för att gå in i online-media läget. Bild Tryck för att gå in i Photo (bild) läget. 1-8 Kapitel 1: Komma igång

17 Göra din O!Play HD2 mediaspelare redo Om du behöver garantiservice för din HD-mediaspelare se till att du skickar tillbaka den i dess originalförpackning vilket ger ett bättre skydd för din produkt under leveransen. Garantin kan bli ogiltig om produkten skadas på grund av felaktig förpackning. ASUS kommer inte att kompensera eller byta ut poster som skadats på grund av felaktig paketering. Installerar hårddisken Du kan installera en 3,5 tums hårddisk till din HD-mediaspelare. Hårddisken köps separat. Om du installerar en ny hårddisk på din HD-mediaspelare, kommer en varningsskärm att visas som påminner dig om att formatera hårddisken. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja formateringsprocessen. All onormal avstängning leder till längre starttid och längre diskkontroll vid nästa start. Kontrollprocessen kan ta upp till flera minuter beroende på hårddiskens kapacitet. Om du vill radera all data på din använda hårddisk, gå till Setup (installation) > System och klicka sedan på HDD Format (HD-formatering). ASUS kommer inte att vara ansvariga för några skador/funktionsfel som uppstår vid felaktig installation av hårddisken. ASUS kommer inte att vara ansvariga för dataförluster eller återställning. Om du vill söka om på din hårddisk fullfölj något av följande steg: Gå till Setup (inställning) > System > Scan Storage (Sök i lagringsutrymme) > Auto Scan (autosökning) och klicka sedan på on (på). Gå till Setup (inställning) > System > Scan Storage action (Sökaktivitet i lagringsutrymme) och klicka sedan på rescan storage (sök igen i lagringsutrymme). Säkerhetskopiera viktiga filer eller mappar regelbundet för att undvika alla eventuella dataförluster på grund av diskkrasch. Var försiktig med den heta temperaturen när hårddisken används under långa perioder. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 1-9

18 Installation av hårddisken: 1. Installera hårddisken på HD-konsolen ( 1 ) och fäst den med fyra skruvar ( 2 ) Fäst ena änden av medföljande HD ström- och signalkabel till hårddisken ( 3 ) Öppna bottenlocket på din HDmediaspelare Fäst den andra änden av medföljande HD strömoch signalkabel till HDmediaspelaren ( 6 ). 5. För försiktigt in HD-konsolen i HD-mediaspelaren ( 7 ). 6. Fäst HD-konsolen vid HDmediaspelaren med fyra skruvar ( 8 ) Kapitel 1: Komma igång

19 7. Samla ihop HD-strömkabeln och signalkabeln i HD-mediaspelaren så att du kan helt stänga dess bottenlock ( 9 ) Stäng bottenlocket på din HDmediaspelare ASUS O!Play HD2 mediaspelare 1-11

20 Ansluta strömadaptern För att ansluta strömadaptern: 1. Anslut strömsladden till strömadaptern. 2. Anslut strömadaptern till DC-in uttaget på baksidan av din HD-mediaspelare. 3. Anslut strömadaptern till en strömkälla. Ansluter enheter till din HD-mediaspelare Ansluta enheter till din HD-mediaspelare: 1. Gör något av följande för att ansluta en skärm till din HD-mediaspelare: Använd en HDMI-kabel för att ansluta din HD-mediaspelare till en HDTV eller HDMI monitor. HDMI-kabeln köps separat Kapitel 1: Komma igång

21 Använd medföljande komposit AV-kabel för att ansluta din HD-mediaspelare till en standard-tv. Använd en YPbPr videokabel och den medpackade komposit AV-kabeln för att ansluta din HD mediaspelare till en TV-monitor. YpbPr-videokabeln köps separat. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 1-13

22 / Använd en RCA ljudkabel för att ansluta din HD-mediaspelare till Cine5 datorhögtalarna. RCA-kabeln medföljer dina Cine5 datorhögtalare. 2. Gör något av följande för att ansluta en lagringsenhet eller minneskort till din HDmediaspelare: Mata in en USB/eSATA lagringsenhet såsom en portabel hårddisk eller en USB-flashdisk i USB-porten eller USB/eSATA kombiport på vänster sida an din HD-mediaspelare. / Sätt in ett minneskort såsom SD/MMC, CF och MS/MS-Duo kort i lämpligt kortfack på höger sida av din HD-mediaspelare. Du kan också komma åt mediafiler från en delad mapp på en nätverksdator. För ytterligare detaljer se avsnittet Ansluta till ett nätverk i kaptiel Kapitel 1: Komma igång

23 3. Använd antingen den medföljande AV-kabeln eller en S/PDIF kabel för att ansluta ditt ljudsystem till din HD-mediaspelare. 4. Koppla in HD-mediaspelarens strömkabel till en strömkälla. 5. Slå på HDTV, TV eller HDMI-monitorn. 6. Om du använder en HDTV eller en standard TV, ställ in din HDTV/TV på videoläge. Om du använder en HDMI-monitor, se till att monitorns skärmupplösning är inställd på HDMI. Se dokumentationen som medföljde din HDMI-monitor. Start för första gången När du använder din HD-mediaspelare första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida dig genom konfigurationen av grundinställningarna av din HDmediaspelare. Starta första gången: 1. Slå på din HD-mediaspelare och din HDTV, TV eller HDMI-monitor. Om du använder en HDTV eller en standard TV, ställ in din HDTV/TV på videoläge. Om du använder en HDMI-monitor, se till att monitorns skärmupplösning är inställd på HDMI. 2. Inställningsguiden visas. Följ anvisningarna på skärmen för att fullfölja installationen. Använd fjärrkontrollen för att navigera på skärmen. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 1-15

24 1-16 Kapitel 1: Komma igång

25 SPLENDID MENU Kapitel 2 Nätverksinställning och tjänster Ansluta till ett nätverk Använda DHCP IP (nätverksinställning med en router) Användning av DHCP IP tillåter att routern automatiskt tilldelar en IP-adress för din mediaspelare. Bordsdator Desktop PC eller or bärbar Notebook dator LAN Router LAN Anslutning till ditt nätverk: 1. Anslut ena änden av RJ-45 kabeln till LAN porten på baksidan av din HDmediaspelare och den andra änden till LAN-porten på routern. 2. Anslut din dator och andra nödvändiga enheter till din router. Se dokumentationen som medföljde din router. 3. Anslut alla nödvändiga enheter till din HD-mediaspelare. För ytterligare detaljer se avsnittet Ansluter enheter till din HD-mediaspelare i kaptiel

26 4. Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna / för att navigera till Setup (inställning) tryck sedan på Du kan också trycka på för att starta menyn Setup (inställning). 5. Välj Network (Nätverk) > Wired Lan Setup (trådansluten LANinställning) och tryck på. 6. Välj DHCP IP (AUTO) och tryck på. 7. Välj antingen DNS (AUTO) eller DNS (Manual) (DNS (Manuell)) som din inställningstyp och tryck på. Om du väljer DNS (AUTO) kommer DHCP servern automatiskt att tilldela en DNS server-ip-adress för din mediaspelare. Om du väljer DNS (Manual) (DNS (Manuell)), knappa in DNS Server IP address (DNS Server-IP-adress). Tryck på upp/ned knapparna / för att öka/minska ett siffervärde. Använd vänster/höger knapparna / för att flytta till andra poster i systemenyn. 8. Vid bekräftelsemeddelandet välj Yes (ja) för att spara inställningen. Om du inte kan ansluta till ditt kontorsnätverk kontakta din nätverksadministratör. Om du vill komma åt delade nätverksfiler se till att datorns filer är utdelade i nätverket. För ytterligare detaljer se sektionen dela mediafiler över nätverket i detta kapitel. 2-2 Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster

27 SPLENDID MENU Använda FIX IP (nätverksinställning med en direkt anslutning till en dator) Använding av FIX IP låter din mediaspelare ansluta direkt till en dator. Bordsdator Desktop PC eller or bärbar Notebook dator LAN Anslutning till ditt nätverk: 1. Anslut ena änden av RJ-45 kabeln till LAN porten på baksidan av din HDmediaspelare och den andra änden till datorn. 2. Anslut alla nödvändiga enheter till din HD-mediaspelare. För ytterligare detaljer se avsnittet Ansluter enheter till din HD-mediaspelare i kaptiel Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna / för att navigera till Setup (inställning) tryck sedan på. Du kan också trycka på för att starta menyn Setup (inställning). 4. Välj Network (Nätverk) > Wired Lan Setup (trådansluten LAN-inställning) och tryck på. 5. Välj FIX IP (MANUAL) (FIX IP (MANUELL)) och tryck på. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 2-3

28 6. Från skärmen FIX IP, knappa in IP-adressen och Subnetmask. Tryck på upp/ned knapparna / för att öka/minska ett siffervärde. Använd vänster/höger knapparna / för att flytta till andra poster i systemenyn. Du kan använda standardinställningen för IP-adress och Subnetmask: IP-adress: Subnetmask: Du kan också erhålla IP-adressen och Subnetmask från din internetleverantör (Internet Service Provider (ISP)). 7. Vid bekräftelsemeddelandet välj Yes (ja) för att spara inställningen. 8. Du bör knappa in samma subnetmask på din dator som den på HD-mediaspelaren. För ytterligare detaljer se nästa avsnitt konfigurera IP-adressinställningen för din dator. 2-4 Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster

29 Konfigurera IP-adressinställningen för din dator För att komma åt HD-mediaspelaren med en FIX IP måste du ha korrekt TCP/IP inställning på din dator. Följ instruktionerna nedan som motsvarar det operativsystem som är installerat på din dator. Använd följande standard IP-inställningar: IP-adress: xxx xxx kan vara vilka siffror som helst mellan 2 och 254. Se till att IP-adressen inte används av någon annan enhet. Subnetmask: (samma som HD-mediaspelaren) Windows XP OS 1. Klicka på Start > Control Panel (kontrollpanelen) > Network Connection (nätverksanslutning). Högerklicka på Local Area Connection (Anslutning till lokalt nätverk) och välj Properties (egenskaper). 2. Välj Internet Protocol (TCP/IP) (internetprotokoll (TCP/IP)) klicka sedan på Properties (egenskaper). 3. Välj Use the following IP address: (Använd följande IP-adress:) och knappa in IP address (IP-adress) och Subnet mask (subnetmask). 4. Klicka på OK när du är klar. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 2-5

30 Windows Vista/7 OS 1. Klicka på Start > Control Panel (kontrollpanelen) > Network and Sharing Center (nätverks- och delningscenter). Högerklicka på Local Area Connection (anslutning till lokalt nätverk) och välj Properties (egenskaper). 2. Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetprotokoll version 4 (TCP/IPv4)) klicka sedan på Properties (egenskaper). 3. Välj Use the following IP address: (Använd följande IP-adress:) och knappa in IP address (IP-adress) och Subnet mask (subnetmask). 4. Klicka på OK när du är klar. 2-6 Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster

31 Mac OS X 10.5.xx 1. Välj Apple meny > System Preferences (systempreferenser). Klicka på Network (nätverk). 2. Välj Manually (manuell). 3. Knappa in IP address (IP-adress) och Subnet mask (subnetmask). 4. Klicka på Apply (använd) när du är klar Kontrollera IP-adressen för din dator För att kontrollera IP-adressen för din dator under Windows OS: 1. Klicka på Start > Run (kör). 2. I fönstret Run (kör) knappa in cmd eller command och klicka sedan på OK. 3. MS DOS-fönstret öppnas. Knappa in ipconfig och tryck sedan på Enter-knappen. IP-adressen för din dator visas. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 2-7

32 PPPoE PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) är en specifikation för anslutning av flera datoranvändare i ett Ethernet lokalt nätverk till en fjärrwebbplats genom ett bredbandsmedium. PPPoE ger möjlighet att ansluta ett nätverk med värdar över en enkel vidarebefordrande brygga till en internetleverantör. Många hyreshus, hotell och företag tilhandahåller delad Internetåtkomst över DSLanslutningar med Ethernet och PPPoE. Konfigurering av PPPoE inställningar på din O!Play HD2: 1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna / för att navigera till Setup (inställning) tryck sedan på. Du kan också trycka på 2. Välj Network (nätverk) > PPPoE Setup (PPPoE inställning) och tryck på. för att starta menyn Setup (inställning). 3. Välj PPPoE Username (PPPoEanvändarnamn) eller PPPoE Password (PPPoE-lösenord) och sedan tryck på. 4. Använd tangentbordet på skärmen för att mata in PPPoE Username (PPPoEanvändarnamn) och PPPoE Password (PPPoE-lösenord) som tillhandahålls av din internetleverantör (Internet Service Provider (ISP)). 5. Vid bekräftelsemeddelandet välj Yes (ja) för att spara inställningen. 2-8 Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster

33 DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som används av tillverkare av kundelektronik för att tillåta att underhållningsenheter i hemmet kan dela och åtnjuta innehåll över ett hemmanätverk. Det digitala hemmet är en utveckling av en idé att datorer, konsumentelektronik och mobila enheter skall arbeta tillsammas sömlöst via ett kabelanslutet eller trådlöst nätverk för att dela digitalt innehåll i en hemmamiljö. Ett digitalt liv utökar denna idé till att inkludera delning av innehåll var du än är. Det digitala livet tillhandahålls till dig med en omedelbar anslutning mellan dina digitala enheter oavsett varumärke. Du kan äntligen njuta av friheten av att komma åt, spela upp och dela med dig av dina favoritfilmer, musik och bilder hemma. Först behöver du ett trådanslutet hemmanätverk och du är redo att komma igång. Detta för att DLNA enheter ansluter, upptäcker och kommunicerar med varandra över ett hemmanätverk. Konfigurering av DLNA-funktionen på din O!Play HD2: 1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/höger knapparna / för att navigera till Setup (inställning) tryck sedan på. Du kan också trycka på 2. Välj System. Tryck på upp/ned knapparna / för att navigera till DLNA Renderer (DLNA återgivare), tryck sedan på. för att starta menyn Setup (inställning). 3. Välj On (på) för att aktivera DLNAfunktionen: ASUS O!Play HD2 mediaspelare 2-9

34 UPnP O!Play HD2 stöder UPnP. Musiken, bilderna och videofilerna på UPnP mediaservern kommer att sorteras automatiskt. Se tlll att Windows Media Player 11 är installerad på din dator som UPnP mediaserver. Inställning av UPnP för Windows XP: 1. Klicka på Start > Control Panel (kontrollpanelen) > Add or Remove Programs (Lägg till eller ta bort program). 2. Klicka på Add/Remove Windows Components (lägg till/ta bort Windowskomponenter). 3. Välj Networking Services (nätverkstjänster) klicka sedan på Details... (detaljer...). 4. Välj Internet Gateway Discovery and Control Client (internet gatewayupptäckt och kontrollklient) och UPnP User Interface (UPnP användargränssnitt). Klicka sedan på OK för att installera de valda funktionerna. 5. Gå till Control Panel (kontrollpanelen) > Administrative Tools (administrativa verktyg) > Services (tjänster) Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster

35 6. Hitta HTTP SSL, SSDP Discovery Service (SSDP upptäckartjänst), Universal Plug and Play Device Host (universell plug-and-play enhetsvärd) och Windows Media Player posterna och ändra deras Startup Type (Starttyp) till Automatic (Automatisk). För att lägga till mediafiler till biblioteket i Windows Media Player 11: 1. Öppna Windows Media Player 11 på din dator. 2. Klicka på Library (Bibliotek) > Add to Library... (lägg till i bibliotek...) för att lägga till mediafilerna i denna databas. Se Windows hjälp för mer detaljerad information. Vissa filformat kanske inte stöds av Windows Media Player. Gå till Microsofts webbplats för mer information. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 2-11

36 Inställning av Windows Media Player 11: 1. Se till att nätverksinställningen på din dator är korrekt och att din O!Play HD2 är på hemmaskärmen. 2. Från hemmaskärmen tryck på vänster/ höger knapparna / för att navigera till File Manager (Filhanterare) tryck sedan på. 3. Navigera till UPnP, tryck sedan på. Du kan också gå in i UPnP mediaserver från menyerna Movies/Music/Photo (Filmer/ musik/foto). Se avsnitt 3 för detaljer. 4. Öppna Windows Media Player 11 på din dator och klicka på Library (Bibliotek) > Media Sharing (Mediadelning) Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster

37 5. Markera posten Share my media (dela mina media) och ikonen Unknown Device (okänd enhet) visas på skärmen. Välj ikonen och klicka sedan på Allow (Tillåt) och OK. Den Unknown Device (okända enheten) är din O!Play HD2 mediaspelare. Om ikonen Unknown Device (okänd enhet) inte visas på skärmen tryck på Settings (inställningar). Markera posten Allow new devices and computers automatically (tillåt nya enheter och datorer automatiskt) och klicka på OK. Använda mediafiler via UPnP mediaserver: 1. Nu bör du kunna se din dator (UPnP mediaserver) i UPnP enhetslista. Om ditt datornamn inte visas i listan upprepa steg 2-3 på föregående sida. 2. Välj namnet på din dator (UPnP mediaserver) och tryck på. 3. Navigera till önskad mapp och tryck sedan på för att njuta av mediafilerna. Mediafilerna på din dator (UPnP mediaserver) sorteras i Alla Media, Musik, Bilder och Video. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 2-13

38 Dela filer över nätverket Dela filer under Windows XP OS Konfigurera din dator att tillåta att mappar delas: 1. Klicka på Start > Control Panel (kontrollpanelen) > Network and Internet Connection (Nätverk- och internetanslutning) > Network Setup Wizard (Nätverkinställningsguide). 2. Välj Turn on file and printer shariing (Slå på fil- och skrivardelning). 3. När du är klar klicka på Finish (avsluta). Dela filer under Windows XP OS: 1. På din dator, välj den mapp somm innehåller de filer som du vill dela. 2. Högerklicka på den valda mappen och välj Sharing and Security (Delning och säkerhet) Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster

39 3. Klicka i Share this folder (dela denna mapp). Om du vill ställa in rättigheter för nätverksanvändarna klicka på Permissions (rättigheter). Klicka på Apply (verkställ) när du är klar. 4. En handikon visas på mappen för att indikera att mappens innehåll delas över nätverket. Dela filer under Windows Vista OS I Windows Vista OS kan du dela filer på något av följande två sätt: Dela filer från en mapp på din dator. Dela filer från en offentlig mapp. Dela filer från en mapp på din dator Dela filer från en mapp på din dator: 1. På din dator, välj den mapp somm innehåller de filer som du vill dela. 2. Högerklicka på den valda mappen och välj Share (Dela). 3. På skärmen File Sharing (Fildelning) välj den nätverksanvändare som du vill dela filer med från rullgardinsmenyn, klicka sedan på Add (lägg till). 4. För att ställa in rättigheter för nätverksanvändaren välj någon av dessa rättighetsnivåer från rullgardinsmenyn under Permission Level (rättighetsnivå): läsa: Välj detta alternativ om vill att användaren skall ha en endast-läsa åtkomsträttighet till den delade filerna. Han/hon kan inte lägga till, ändra eller radera de delade filerna. bidragsgivare: Välj detta alternativ för att tillåta användaren att visa och lägga till delade filer. Han/hon kan endast ändra eller radera de filer han/hon har delat ut. meddelägare: Välj detta alternativ för att tillåta användaren att visa och lägga till, ändra eller radera en delad fil. 5. När du är klar, klicka på Share (dela). ASUS O!Play HD2 mediaspelare 2-15

40 Dela filer från den offentliga mappen Den offentliga mappen låter dig dela dina filer med andra personer som använder din dator eller med andra användare i nätverket. Dela filer från den offentliga mappen: 1. Klicka på > Documents (Dokument). 2. Från Favorite Links (favoritlänakr) i navigeringsfönstret klicka på Public (offentlig). Placera alla filer eller mappar som du vill dela i någon undermapp i den offentliga mappen. För att begränsa åtkomsten till filerna och mapparna i den offentliga mappen se följande avsnitt. Begränsa en användares åtkomst till den offentliga mappen: Du kan endast slå på den lösenordsskyddade delningsfunktionen för att begränsa åtkomst till den offentliga mappen för personer med användarkonton och lösenord på din dator. 1. Klicka på > Control Panel (kontrollpanelen)> Network and Internet (nätverk och internet) > Network and Sharing Center (nätverks- och delningscenter) för att starta Nätverks- och delningscentret. 2. Från rullgardingsmenyn Password protected sharing (lösenordsskyddad delning) välj Turn on password protected sharing (slå på lösenordsskyddad delning). 3. När du är klar, klicka på Apply (verkställ). Inställning av användarens åtkomstnivå till den offentliga mappen: 1. Klicka på > Control Panel (kontrollpanelen) > Network and Internet (nätverk och internet) > Network and Sharing Center (nätverks- och delningscenter) för att starta Nätverks- och delningscentret. 2. Från rullgardingsmenyn Public folder sharing (delning offentlig mapp) välj ett av dessa tre alternativ: slå på delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer Slå på delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna, ändra och skapa filer Stäng av delning (personer som är inloggade på denna dator kan fortfarande komma åt denna mapp) 3. När du är klar, klicka på Apply (verkställ) Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster

41 Dela filer under Windows 7 OS Konfigurera din dator att tillåta att mappar delas: 1. Klicka på Start > Control Panel (kontrollpanelen) > Network and Internet (nätverk och internet) > Network and Sharing Center (nätverks- och delningscenter) > Choose homegroup and sharing options (välj hemmagrupp och delningsalternativ) > Change advanced sharing settings (ändra avancerade delningsinställningar) Se till att följande alternativ är korrekt vald: slå på nätverksupptäckt slå på fil- och skrivardelning mediaströmmande är av låt Windows hantera hemmagruppanslutningar (rekommenderas) Dela filer under Windows 7 OS: 1. På din dator, välj den mapp somm innehåller de filer som du vill dela. 2. Högerklicka på den valda mappen och välj Properties (egenskaper). 3. Klicka på Sharing (delning) flik > Advanced Sharing... (avancerad delning...). ASUS O!Play HD2 mediaspelare 2-17

42 4. Markera posten Share this folder (dela denna mapp) klicka sedan på Permissions (rättigheter). 5. Välj den nätverksanvändare som du vill dela filer och ställ in alternativ för åtkomstkontroll Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster

43 Dela filer under Mac OS X 10.5.xx Dela en mapp under Mac OS: 1. Välj Apple meny > System Preferences (systempreferenser). Klicka på Sharing (delning). 2. Klicka på + ikonen för att visa de tillgängliga mapparna. Navigera till den mapp som du vill dela. 3. Lägg till användargruppen Alla. 4. Upprepa steg 2 3 för att dela andra mappar. 5. När du är klar, klicka på Options... (alternativ...) Markera rutan Share files and folders using SMB (dela filer och mappar med SMB) och klicka på Done (klar). ASUS O!Play HD2 mediaspelare 2-19

44 2-20 Kapitel 2: Nätverksinställning och tjänster

45 Kapitel 3 Använda din O!Play HD2 mediaspelare Hemmaskärmen Hemmaskärmen innehåller dessa huvudalternativ: Movies (filmer), Music (musik), Photo (bild), File Manager (filhanterare), On-line Media (online-media), NAS och Setup (inställning). Alternativet File Manager (filhanterare) låter dig visa alla dina mediafiler i din lagringsenhet och i nätverket. 3-1

46 Konfiguration av O!Play HD2 inställningarna Att konfigurera O!Play HD2 inställningarna: 1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/ höger knapparna / för att navigera till Setup (inställning) tryck sedan på. Du kan också trycka på för att starta menyn Setup (inställning). 2. Tryck på upp/ned knapparna / för att navigera genom System, Network (nätverk), Video, Audio (ljud) och Firmware Setup (installation fast program) tryck sedan på högerknappen eller för att välja den post som du vill konfigurera. 3. Tryck på upp/ned knapparna / för att navigera till den post som du vill konfigurera. 4. Tryck på högerknappen eller för att gå in i undermenyn och använd upp/ned knapparna / för att välja inställningen. Tryck på upp/ned knapparna / för att öka/minska ett siffervärde om så behövs. 5. Tryck på gjorts. för att spara eller tryck på för att upphäva de inställningar som 3-2 Kapitel 3: Använda din O!Play HD2 mediaspelare

47 O!Play HD2 Setup (inställning) menyn låter dig konfigurera följande inställningar. System Nätverk Video Ljud Installation fast program Inställningsalt Menyspråk Textkodning Tid Versionsinfo Nätverksinfo R/RW Autouppspelning Tidszon Skärmsläckare Strömbesparing DLNA återgivare Enhetsnamn Fabriksinst MiniKBD språk HD-format Sök i lagringsutrymme Sökaktivitet i lagringsutrymme Inställning trådansluten Bildförhållande LAN PPPoE inställning TV System Digital brusreducering 1080P 24HZ Nattläge Digital utmatning USBuppgradering Du kan trycka på en mediafil. för att konfigurera uppspelningsinställningar när du njuter av ASUS O!Play HD2 mediaspelare 3-3

48 Spela upp en videofil Videokontrollknappar på fjärrkontrollen Button Function Tryck för att gå in i Movies (film) läget. Tryck för att visa videofilens källa, filnamn, filformat och förfluten tid. Tryck på för att återgå till föregående skärm. Tryck för att växla mellan uppspelning och paus. Tryck för att spola tillbaka uppspelningen. Tryck upprepade gånger för att ändra tillbakaspolningshastigheten till x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighet (x1) Tryck för att spola uppspelningen framåt. Tryck upprepade gånger för att ändra spolningshastigheten framåt till x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighet (x1) Tryck för att stoppa uppspelningen. Tryck för att konfigurera videouppspelningens inställningar. Tryck för att öka volymen. Tryck för att minska volymen. Tryck för att kopiera, radera, byta namn och flytta filer. Tryck på för att återgå till föregående videofil. Tryck för att gå till nästa videofil. Tryck för att konfigurera inställningarna för undertexterna såsom färg och fontstorlek. Tryck för att välja språk för den video som du tittar på. Tryck för att starta Setup (inställning) menyn. Tryck för att starta skivmenyn om en extern optisk skivenhet är installerad. Tryck för att mata ut skivan i den externa optiska skivenheten. Tryck för att stänga av ljudutmatningen. 3-4 Kapitel 3: Använda din O!Play HD2 mediaspelare

49 Spela upp en videofil Att spela upp en videofil: 1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/ höger knapparna / för att navigera till Movies (filmer) tryck sedan på. Du kan också trycka på för att gå in i Movies (film) läget. 2. Använda upp/ned knapparna /, välj källan för din videofil, tryck sedan på. 3. Använd upp/ned knapparna / för att lokalisera den videofil som du vill spela. Tryck på Innan du kan komma åt en mediafil över nätverket, se till att mappen som innehåller filen är utdelad. För ytterligare detaljer se sektionen dela filer över nätverket i kapitel 2. eller Du kan trycka på för att spela upp videon. för att kopiera, radera, byta namn och flytta den valda filen. Uppspelning av en film från en extern optisk diskenhet 1. Du måste aktivera den automatiska uppspelningsfunktionen hos din O!Play HD2. Gå till Setup (installation) > System och slå på R/RW Auto-Play (automatisk uppspelning). ASUS O!Play HD2 mediaspelare 3-5

50 Din O!Play HD2 stöder endast hemmagjorda VCD/DVD. 2. Koppla in den externa optiska diskenheten till din O!Play HD2 och placera VCD/DVD i enheten. 3. VCD/DVD visas automatiskt i huvudmenyn. Du kan trycka på för att starta VCD/DVD inställningsmenyn för uppspelning och för att mata ut VCD/DVD från den externa optiska enheten. Konfigurera inställningarna för undertexter Knappen Subtitle (undertext) låter dig konfigurera inställningarna för undertexter såsom storlek och färg på teckensnitt. Se till att statusen för undertexter är inställd på On (på). Se till att undertextformatet stöds i din O!Play HD2. I annat fall kan du inte konfigurera undertextinställningarna. Att konfigurera inställningarna för undertexter: 1. Under uppspelning tryck på för att starta menyn för undertext. 2. Använd navigeringsknapparna för förflyttning och göra dina ändringar i inställningarna för undertexterna. Undertextmeny Undertextstatus Placering av undertext Färg undertext Fontstorlek Tidssynk Textkodning 3-6 Kapitel 3: Använda din O!Play HD2 mediaspelare

51 Konfigurera inställningarna för videouppspelning Inställningsmenyn för videouppspelning låter dig konfigurera flera videoinställningar såsom Aspect Ratio (bildförhållande), Subtitle (undertext) inställnigar, Audio (ljud) konfiguration, Playback Search (uppspelningssökning), alternativet Repeat (repetera), Skip duration (varaktighet överhoppning) alternativ och Zoom inställningar. Att konfigurera inställningarna för videouppspelning: 1. Under uppspelning tryck på för att starta inställningsmenyn för videouppspelning. 2. Tryck på upp/ned knapparna / för att navigera till den funktion som du vill konfigurera. Tryck på gå in i undermenyn för att bekräfta valet. för att 3. Navigera till önskat alternativ och tryck sedan på för att spara eller tryck på för att avbryta gjorda inställningar. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 3-7

52 Spela musik Musikkontrollknappar på fjärrkontrollen Knapp Funktion Tryck för att gå in i Music (musik) läget. Tryck för att visa melodifilens källa, filnamn, filformat och förfluten tid. Tryck på för att återgå till föregående skärm. Tryck för att växla mellan uppspelning och paus. Tryck för att spola tillbaka uppspelningen. Tryck upprepade gånger för att ändra tillbakaspolningshastigheten till x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighet (x1) Tryck för att spola uppspelningen framåt. Tryck upprepade gånger för att ändra spolningshastigheten framåt till x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighet (x1) Tryck för att stoppa uppspelningen. Tryck på för att återgå till föregående musikfil. Tryck för att gå till nästa musikfil. Tryck för att konfigurera inställningarna för musikuppspelning. Tryck för att kopiera, radera, byta namn och flytta filer. Press to copy, delete, rename, and move the files. Tryck för att gruppera alla dina musikfiler på din lagringsenhet och spela upp musiken i slumpvis ordning. Press to group all your music files in your storage device and then play the music files randomly. 3-8 Kapitel 3: Använda din O!Play HD2 mediaspelare

53 Spela en musikfil Spela upp en musikfil: 1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/ höger knapparna / för att navigera till Music (musik) tryck sedan på. Du kan också trycka på för att gå in i Music (musik) läget. 2. Använda upp/ned knapparna /, välj källan för din musikfil, tryck sedan på. Innan du kan komma åt en mediafil över nätverket, se till att mappen som innehåller filen är utdelad. För ytterligare detaljer se sektionen dela filer över nätverket i kapitel Använd upp/ned knapparna / för att lokalisera den musik som du vill lyssna på. Tryck på Du kan trycka på eller för att spela upp musiken. för att kopiera, radera, byta namn och flytta den valda filen. Tryck på för att gruppera alla dina musikfiler på din lagringsenhet och spela upp musiken i slumpvis ordning. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 3-9

54 Konfigurera inställningarna för ljuduppspelning Inställningsmenyn för ljuduppspelning låter dig konfigurera ljudinställningarna såsom alternativet Repeat (repetera) och Shuffle Loop (blandningsloop). To configure the audio playback settings: 1. During playback, press för att starta inställningsmenyn för ljuduppspelning. 2. Tryck på upp/ned knapparna / för att navigera till den funktion som du vill konfigurera. Tryck på för att bekräfta ditt val. Att konfigurera ljudinställningarna från inställningsläget: 1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/ höger knapparna / för att navigera till Setup (inställning) tryck sedan på. Du kan också trycka på för att starta menyn Setup (inställning). 2. Navigera till Audio (ljud) tryck sedan på högerknappen för att välja ljudinställningar. Du kan slå på Night Mode (nattläge) för att lyssna på musik under natten utan att störa andra. Om du vill konfigurera Digital Output (digital utmatning), se följande för att beskrivning av alternativen: HDMI LPCM (standard): Välj detta alternativ när du ansluter din TV till HDMIporten på mediaspelaren. HDMI RAW: Välj detta alternativ för den flerkanaliga ljudmottagaren. RAW data från ljudet kommer att skickas till HDMI flerkanalsmottagaren för avkodning. SPDIF LPCM: Välj detta alternativ för S/PDIF ljudmottagaren. SPDIF RAW: Välj detta alternativ för S/PDIF flerkanaliga ljudmottagaren. RAW data från ljudet kommer att skickas till S/PDIF flerkanalsmottagaren för avkodning Kapitel 3: Använda din O!Play HD2 mediaspelare

55 Visa bilder Visa bilder Att visa bilder: 1. Från hemmaskärmen tryck på vänster/ höger knapparna / för att navigera till Photo (bild) tryck sedan på. Du kan också trycka på för att gå in i Photo (bild) läget. 2. Använd upp/ned knapparna /, välj källan för din bild och tryck sedan på.leta reda på den bild som du vill visa. 3. Tryck på för att bläddra efter bilden. Tryck på för att visa bilderna i ett bildspel. Du kan trycka på för att kopiera, radera, byta namn och flytta den valda filen. Visa bilder i bildspelsläge Att visa bilder i bildspelsläge: 1. När den valda bilden visas i fullskärmsläge tryck på på fjärrkontrollen för att starta bildspelet. Bilder i samma källmapp kommer att visas i ordning. 2. Tryck på Tryck på för att pausa bildspelet. eller för att återgå till källmappen. ASUS O!Play HD2 mediaspelare 3-11

56 Inställning av bakgrundsmusik för bildspelet Att ställa in bakgrundsmusik för bildspelet: 1. Innan bilderna visas gå till Music (musik) och spela musikfilen föst. 2. Tryck på för att återgå till Hemmaskärmen och sedan gå till Photo (bild) för att starta bildspelet. Bildspelet spelas med bakgrundsmusiken. Tryck på istället för medan musikfilen spelas. I annat fall kommer inte medan musikfilen spelas. I annat fall kommer inte bakgrundsmusiken att spelas. Konfigurera inställningarna för bilduppspelning Inställningsmenyn för bilduppspelning låter dig konfigurera bildinställningarna såsom bildrotation, bildspelstiming, övergångseffekt i bildspel, Ken Burns-effekt, alternativet repetera och blandningsloop. Att konfigurera inställningarna för bilduppspelning: 1. Under uppspelning tryck på för att starta inställningsmenyn för bilduppspelning. 2. Tryck på upp/ned knapparna / för att navigera till den funktion som du vill konfigurera. Tryck på gå in i undermenyn för att bekräfta valet. för att 3. Navigera till önskat alternativ och tryck sedan på för att avbryta gjorda inställningar. för att spara eller tryck på 3-12 Kapitel 3: Använda din O!Play HD2 mediaspelare

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

MediCap USB300 Nätverksguide

MediCap USB300 Nätverksguide MediCap USB300 Nätverksguide Gäller för programvara 110701 och högre 1 Introduktion... 2 Hur du kommer igång... 2 Hur man ställer in nätverksåtkomst till hårddisken på USB300... 3 Steg 1. Konfigurera USB300...

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Boxee Box vs Apple TV

Boxee Box vs Apple TV En jämförelse By vs Introduktion Innehållsförteckning: 2.Introduktion 3. Översikt 4. Hårdvara 5. Operativsystem 6. Film och TV 7. Appar 8. Ingår med produkten 9. Filformat som stöds 10. Nätverk 11. Pris

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X7. Följ denna guide för att installera din MINIX NEO X7. MINIX NEO X7 är en revolutionerande smart media

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK TACK för ditt köp av ClickFree Backup-enheten. Dessa instruktioner har sammanställts för att hjälpa dig använda produkten, men vi hoppas att den är intuitiv och du inte

Läs mer

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla 2008-03-18 16:16 - PC för Alla Benga s tekniska hörna Så skapar du ett Vista-nätverk Av Martin Appe Ett hemmanätverk behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Har du datorn kopplad till en router är

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer