1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15"

Transkript

1 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Lasses far heter Ingmar. Ingmars syster heter Elsa. Elsas dotter är Lasses.... A/ farmorsdotter B/ kusin C/ systerdotter D/ fasterdotter 2. Perssons skägg är... än alla andras. A/ längre B/ långare C/ mera lång D/ mer lång 3. Om hon smutsade ner skorna... in i rummet. A/ skulle hon inte komma B/ inte skulle hon komma C/ skulle hon inte ha kommit D/ hon skulle inte komma 4. Jag bad reseledaren... en karta... stan och en förteckning över alla sevärdheter. A/ om... över B/ på... av C/ av... om D/ över... på 5. Små grytor har också.... A/ lock B/ soppa C/ öron D/ ögon 6. Tävlingen kunde inte startas igår... den låga temperaturen. A/ på grund av B/ eftersom C/ tack vare D/ istället för 7. Frans undrade varför Inger... skrivit. A/ har inte B/ inte hade C/ inte har D/ hade inte 8. Alla priser på kalkonkött har minskat % under de sista månaderna. A/ om B/ på C/ med D/ vid 9. Kalle hälsar att han är..., men han inte kan hjälpa dig. A/ ledig B/ ledsen C/ sorglig D/ upptagen 10. Museet köper ett porträtt av... syskon. A/ ert B/ dess C/ din D/ sina 11. Turisterna har... kakorna. A/ åtit av B/ åt upp C/ åtit upp D/ ätit upp 12. Bankrånet hände... ett år och nio månader.... A/ före... sedan B/ förrän... sen C/ för... sedan D/ förr... sen

2 13. Det här är en ung mamma som lyckades hitta.... A/ hennes förlorade småa soner B/ den förlorad lille pojken C/ sina förlorade små pojkar D/ sina förlorade lilla söner 14. I fjol har man stulit 123 böcker ur biblioteket. I år var antalet bara 78, alltså betydligt.... A/ mindre B/ mer C/ mindre mer D/ få 15. Bollen gick förbi målet... han tyckte var synd. A/ som B/ vilken C/ den D/ vilket 16. Pernilla ville låna en bok vars författare hon inte.... A/ kunde till B/ vetat C/ känt D/ kände till 17. Min syster har aldrig... honom. A/ träffats med B/ träffat C/ träffat med D/ mött med 18. Allan frågade om vi hade något... för oss på fredag kväll. A/ särligt B/ särartat C/ särskilt D/ säreget 19. Det han skriver i tidningen kan man inte ta... allvar. A/ med B/ på C/ av D/ för 20. Jan kommer från Norge. Han är.... A/ norska B/ norrman C/ nordman D/ norgisk 21. Herr Lundell arbetar på en restaurang. Han är.... A/ kokare B/ servitris C/ kok D/ kock 22. Direktörn... och börjar skälla ut kontoristen. A/ sitter ner sig B/ sitter sig ner C/ sätter sig D/ sätter 23. Ninni,... barn är stora, vill skaffa barn igen. A/ vars B/ vems C/ deras D/ vilkas 24. När man åker utomlands börjar man så småningom längta... svensk mat! A/ för B/ om C/ till D/ efter 25. Tjuvarna... av poliserna när en av dem försökte att öppna fönstret till lägenheten. A/ var otäcka B/ blev upptäckta C/ var upptäckt D/ blev otäckt

3 26. Söder... berget finns det en vacker sjö. A/ av B/ om C/ från D/ till 27. Fru Persson... för en bilolycka igår kväll. A/ råkades B/ blev uttråkad C/ råkade ut D/ blev råkad ut 28. Vi har skjutit... mötet eftersom många kolleger är sjuka. A/ upp B/ på C/ efter D/ för 29. Jag tänker flyga till Kuba... Mallorca. A/ söder om B/ i stället av C/ till öster om D/ i stället för 30. Jan håller... Lissi, hon ska nämligen på intervju imorgon. A/ lektion av B/ tummarna för C/ boken framför D/ händerna av 31. Efter undersökningen kände patienten.... A/ onter B/ lättnad C/ lätta D/ en ont 32. Den... docenten vågade inte visa sig i badbyxor. A/ magera B/ fette C/ magre D/ tjockast 33. Ola lekte med... barn i närheten av stranden. A/ sitt små B/ hans litet C/ hennes lite D/ sina små 34. Han parkerar bilen... porten. A/ utan B/ utom C/ utantill D/ utanför 35. Kungen... före festen. A/ råkade sig inte B/ rakade inte sig C/ raserade sig inte D/ rakade sig inte han var kär i sin sekreterare försökte han aldrig att röra vid henne. A/ Ändå om B/ Trots att C/ Dessutom av D/ Även fast 37. Gabriel kunde äntligen fotografera den... älgen. A/ långsamma spatserande B/ långsamt spatserandet C/ långsamt spatserende D/ långsamt spatserande 38. Mattias hörde flygplanet... snabbt. A/ närma sig B/ skyndade C/ att komma D/ ha kommit

4 39. Kläderna hänger han.... A/ i garderoben B/ i garderoben in C/ in i garderoben D/ in garderoben 40. De flesta kom... åttatiden. A/ kring B/ om C/ i D/ vid 41. Om vi inte får någon korv,.... A/ vi äter ost B/ vi ost äter C/ äter vi ost D/ ost vi äter 42. Jag kände hur kall hon var... händerna. A/ i B/ av C/ på D/ om 43. Gunnar blev glad. Någon ur familjen hade städat.... A/ hans mörka rum B/ hans mörkt rum C/ sitt mörkta rum D/ hans mörka rummet igår... i förrgår hade jag lust till tevetittandet. A/ Varken... eller B/ Varken... heller C/ Inte... heller D/ Antingen... heller 45. Nu... som om vintern kommer. A/ ser ut B/ ser ut det C/ ser det ut D/ ser ut så 46. Har du läst den där... boken? A/ otroligt tråkiga B/ otroligt tråkigt C/ otroliga tråkig D/ otrolig tråkiga , kommer du från Lappland? A/ Hoj B/ Haj C/ Jaha D/ Jovisst 48. Sverige och Grekland har mycket olika.... A/ klimater B/ klimat C/ kliman D/ klimor 49. Pojken har kunnat göra färdig sin läxa... mindre än åtta minuter. A/ under B/ för C/ på D/ före öl blir man sömnig. A/ Av B/ Till C/ Från D/ Genom

5 2. Közvetítés idegen nyelvről magyarra Maximális pontszám: 20 Fordítsa le az alábbi szöveget! Inte märkligt att mobbning sker på nätet Skolan måste inlemma den digitala världen i sina antimobbningsplaner. Och föräldrarna borde visa lika stort intresse för barnens liv på nätet som deras fotbollsträning, tycker Stig Roland Rask, expert på ungdomar och IT. Skolorna måste jobba aktivt för att skapa ett klimat och en miljö som även förebygger mobbning på nätet. Det räcker inte med att bara reagera i efterhand, menar Stig Roland Rask. Han menar att det egentligen inte är någon större skillnad på den mobbning som förekommer på nätet och den som förekommer i andra miljöer. Nätet är bara en ny arena för mobbning. Det är inte märkligt att mobbning sker på den arenan för det är ju där ungdomar umgås. På samma sätt som det där finns hyllningar och kärleksförklaringar finns det hån och trakasserier. Men det är inte någon ny sorts mobbning som kräver speciella kunskaper, säger han. Det finns dock en skillnad: angreppen når betydligt fler. En av skolans uppgifter är att bedriva antimobbningsarbete. Stig Roland Rasks råd till skolan är att inlemma de digitala miljöerna i det förebyggande arbetet. Han anser också att föräldrar och andra vuxna inte heller kan komma undan sitt ansvar genom att hänvisa till bristande datakunskaper. Ett handfast råd till föräldrarna är att göra en enkel sökning på barnets namn. Det kräver ingen djupare IT-kunskap. Jag brukar rekommendera föräldrar att visa lika stort intresse för barnens digitala liv som de gör för fotbollsträningen eller andra fritidsaktiviteter. Det känns som att de naturliga föräldrainstinkter sällan träder i kraft när det gäller den digitala världen, säger Stig Roland Rask. Stig Roland Rask understryker samtidigt att det är en balansgång mellan barnens rätt till integritet och föräldrarnas vilja och rätt till insyn i deras liv. Men en blogg som är öppen för alla är också öppen för föräldrarna. Föräldrarna ska naturligtvis inte smygläsa utan man måste tala om för sitt barn att man till exempel läser deras blogg. Han tycker det är svårt att ge generella råd om vilken kontroll av barnens liv på nätet som föräldrarna kan kräva. Det beror på, liksom i livet utanför nätet, vilken ålder barnen har. En 12-åring bör egentligen inte ha några hemligheter för sina föräldrar. En 18-åring bör ha hemligheter. Sedan får man hoppas hemligheterna inte är av någon tråkig art. Navelsträngen ska ju töjas under de här åren och många av de generella råden tar inte någon hänsyn till det. (Källa: Svenska Dagbladet söndag 28 mars 2010)

6 3. Irányított fogalmazás Maximális pontszám: 20 Írja le gondolatait idegen nyelven az egyik témáról úgy, hogy minden irányítási szempontra térjen ki! (Az irányítási szempontok sorrendjét nem kell betartania.) Fontos, hogy összefüggő szöveget hozzon létre. Levél esetén tartsa be annak formai előírásait (dátum, megszólítás, üdvözlő formula, aláírás)! Terjedelem: sor Kérjük, hogy a feladat megoldása során a titkos adatkezelés érdekében ne használja saját adatait! I. Német barátjától/barátnőjétől Ön gyakran kap számítógépen küldött levélkéket, amelyekben pár sorban beszámol arról, ami történt vele, vagy ami foglalkoztatja. Ön természetesen örül a jelentkezéseinek, de még jobban örülne, ha a futtában írt, rövidítésekkel teli és feltehetően másoknak is szétküldött -jelentkezések helyett időnként egy-egy igazi, postán küldött levelet találhatna a levélládájában. Írjon levelet ennek a barátjának, a következők szerint: a. köszönje meg -üzeneteit és azt, hogy gyakran hallat magáról, mindazonáltal b. fogalmazza meg kérését a fentiek értelmében; c. hozzon fel néhány érvet a régimódi levelek romantikája mellett; d. ígérje meg, hogy Ön is gyakran küld majd neki szépséges borítékokban hosszú, kézzel írt leveleket; e. végül számoljon be egy fontosabb eseményről, mely az utóbbi napokban történt Önnel. Vagy: II.

7 4. Olvasott szöveg értése Maximális pontszám: 25 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Lär dig matte eller bli uträknad Oroväckande många unga har dåliga mattekunskaper. Bristerna är så stora att de blir svåra att hämta igen senare i livet. Många riskerar att få betydligt sämre privatekonomi i framtiden. Enligt en ny undersökning gjord av Johan Almengren och Svenskt Kvalitetsindex på uppdrag av Finansinspektionen kan de kunskapsluckor som unga vuxna har i matematik allvarligt påverka hälsa och välbefinnandet i framtiden. Inom åldersgruppen år ligger mattekunskaperna på en så låg nivå att de är i linje med de äldsta pensionärerna, står det i rapporten Räknefärdighet och finansiell förmåga. Per Arne Ström, samordnare i kunskapsfrågor på FI, anser att undersökningen understryker behovet av att satsa mer på matematikundervisningen i skolan. Eleverna måste helt enkelt ges bättre grundkunskaper i privatekonomi. Trösklarna visar sig vara betydligt högre att ta sig över för den som ska förstå all den information som sprids kring till exempel PPM-systemet, säger Per Arne Ström. Finansinspektionen har fått regeringens uppdrag att bidra till hur man ska kunna öka kunskapen inom området räknefärdighet. Den nu framlagda rapporten är ett led i detta och den lutar sig också mot andra liknande internationella undersökningar. Tidigare internationella studier visar att förmågan att lära sig räkna avtar bland gamla människor. Det hjälper inte med en mängd information och fakta om den som får materialet inte kan förstå och bearbeta detta, konstaterar Per Arne Ström. FI:s rapport pekar på att ju bättre kunskapen är i räknefärdighet, ju enklare blir det att hantera den finansiella förmågan, det vill säga att ta rätt beslut kring bolån, pensionssparandet eller planera för sin privatekonomi. Stavros Louca är kanske Sveriges mest kända mattelärare. Han bekräftar att svenska ungdomars mattekunskaper generellt sett halkar efter. I en matematikbok som ges ut både i Sverige och Finland har kraven i den svenska utgåvan sänkts för att möta svenska ungdomars kunskapsnivå, konstaterar Stavros Louca. Det finns inga genvägar till att förmå eleverna att förstå matematik. Däremot kan man avdramatisera ämnet, göra det roligare och mer inspirerande. Viktor Garbowski, 15 år, Jad Mahmod, 16 år, och Nashwan Salah, 16 år, tre av Stavros Loucas elever i Rinkebyskolan. Samtliga går i årskurs nio men läser redan matte på gymnasiets första årskurs. Under samtalet demonstrerar de sina färdigheter genom att beräkna cylindrars areor och förklara Pytagoras sats. Trots att alla tre har MVG i matte ställer dock begreppet inflation, och hur den på sikt påverkar till exempel banksparandet, till det något. Stavoros Louca griper in med den auktoritet och charm som vunnit elevernas gillande. Snabbt och pedagogiskt förklarar han genom att rita upp ett exempel som de tre eleverna omedelbart tycks snappa.

8 Så här är det hela tiden. Nyligen ställde en av kamraterna en fråga om aktier och det slutade med en hel lektion i ämnet, säger Jad Mahmod. Stavros bekräftar och avslöjar att en av eleverna omedelbart efter lektionen gick och köpte några H&M-aktier som sedan steg efter några dagar och som eleven kunde sälja med vinst. Thorbjörn Spängs Kérdések: 1. Hogyan jellemzi a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság felmérése alapján írt jelentés a fiatal felnőttek matematika tudásának szintjét és milyen következményekkel járhat ez? (6 pont) 2. Hogyan kellene kezelni a kialakult helyzetet az elemző szerint? (3 pont) 3. Milyen képességet javít a számolási készség? Mit könnyít meg a mindennapi életben? 4. Milyen példával támasztja alá Svédország legismertebb matematika tanára, hogy a svéd fiatalok matematikai ismeretei elmaradnak az átlagtól? 5. Milyen módszereket alkalmazhat egy tanár annak érdekében, hogy hatékonyabban közvetítse az ismereteket? (8 pont) (3 pont) (5 pont)

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

2. Tecken, signaler och situationer

2. Tecken, signaler och situationer 2. Tecken, signaler och situationer Skolan är en miljö där olika tecken på att elever lever inom en hederskontext kan upptäckas tidigt. Fast det är inte givet att lärare och skolpersonal uppmärksammar

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Friends nätrapport 2013

Friends nätrapport 2013 Friends nätrapport 2013 Om ungas liv på nätet och hur vuxna kan agera för ett schysstare nätklimat I samarbete med: Innehåll Barns och ungas röster i centrum 3 Undersökningen i korthet 3 Om rapporten 4

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja?

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Nu & Framtiden INFÖR GYMNASIET Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Hur ska jag kunna välja? Tarek Arnaout Vi har alla fått frågor som Vad vill du bli när du blir stor?, Vad

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna En publikation i serien.se:s Internetguider av Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide,

Läs mer

Mobbarna tryckte ner mig, jag hittade styrkan att kämpa vidare

Mobbarna tryckte ner mig, jag hittade styrkan att kämpa vidare Mobbarna tryckte ner mig, jag hittade styrkan att kämpa vidare Inledning Det här är berättelsen om mina tunga skolår. Om mobbingen som kanske egentligen började redan på dagis och pågick ända upp till

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide, nr 5 Version 2.0 2008 Johnny Lindqvist

Läs mer

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis Jag säger att om han börjar hänga i gängen och röka cannabis så kommer han inte kunna studera. Kan han inte studera kommer han inte få något jobb. Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar Innehållsförteckning 1 03. 04. 07. Din möjlighet Fyra elever, fyra upplevelser Vad vill du göra? 2 08. 08. 11. 12. 13. 16. Inför din

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6

Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6 Karin Jönsson och Jan Nilsson, Malmö högskola Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6 ett arbete inom ramen för lärarutbildningen av Kerstin Magnusson I kursen Barns språk och textvärldar ingår som

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Hitta Stilen. En satsning på barn och ungdomars livsstil och hälsa. Till dig som är förälder.

Hitta Stilen. En satsning på barn och ungdomars livsstil och hälsa. Till dig som är förälder. Hitta Stilen En satsning på barn och ungdomars livsstil och hälsa. Till dig som är förälder. Hitta Stilen är en nationell satsning som flera organisationer står bakom. Syftet är att inspirera barn, ungdomar,

Läs mer