Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM Svenska utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar"

Transkript

1 FÖRPROGRAM Kvalitetsmässan Tema: Svenska utmaningar 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar

2 Framtidens offentliga sektor Sverige kan stoltsera med framgångsrika och effektiva offentliga verksamheter. I vissa fall helt världsledande. Myndigheter, landsting, regioner och kommuner runt om i landet visar att det går att tänka nytt och skapa enastående resultat. Men det är en ständig utmaning att fortsätta utvecklas, att fortsätta generera idéer för att ligga i framkant. För att lyfta de utmaningar vi har framför oss har Kvalitetsmässan i år det övergripande temat Svenska utmaningar. Kvalitetsmässan är årets största, och viktigaste, mötesplats för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Det gäller både tjänstemän och förtroendevalda. Det är i möten med andra, många nya idéer ser dagens ljus. Kvalitetsmässan ska vara en mötesplats som bidrar till att skapa arbetssätt som stämmer över ens med Best practice. För att nå dit kan man inte fokusera på det negativa, vi måste fokusera på möjligheterna. På Kvalitetsmässan får du inspiration och erfarenheter inom ledning och utveckling, ekonomi och styrning, esamhälle och framtid. Vi bjuder in till debatt och diskussion om skolan, vården och omsorgen. Ja, till alla delar som bidrar till att utveckla dagens Sverige till framtidens Sverige. Ett uppskattat inslag som fortsätter i år är parti ledarnas anföranden där de presenterar sina program för att utveckla Sverige. Redan nu är Anna Kinberg Batra, partiledare (M) och Gustav Fridolin, språkrör (MP) klara. I förprogrammet presenteras en del av allt det vi kommer att erbjuda på Kvalitetsmässan den 3 5 november. Alla seminarier är inte klara men på nästa sida kan du ta del av årets nio tematiska spår i programmet. Den 10 juni finns hela programmet på massan.se. Men redan nu kan du anmäla dig och bli en del av mötesplatsen för framtidens offentliga sektor. Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan 2

3 Tema: Svenska utmaningar DET HÅLLBARA SVERIGE I en globaliserad och osäker värld ska vi bygga ett hållbart och attraktivt samhälle. Hur skapar vi de rätta förutsättningarna för gynnsam svensk framtid? ATT LEDA I FÖRÄNDRING Allting förändras hela tiden. Det går inte att lösa dagens problem med gårdagens lösningar. Ledare behöver rätt verktyg för att få medarbetare att växa och organisationer att utvecklas. VISION & FRAMTID Hur bygger vi det innovativa samhället med en hög kvalitet i välfärden och en bra tillväxt? Möt diskussionen om trenderna, omvärlden och framtidens utmaningar. EKONOMI & STYRNING Om Sveriges offentliga verksamheter ska stå rustade inför framtiden behövs stabila ekonomiska förutsättningar och utvecklade styr- och uppföljningssystem. Hur får vi det? SMARTARE VÄLFÄRD esamhället erbjuder stora möjligheter att bygga ett samhälle som tillgodoser privatpersoners och företagens förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster. LEAN MED KVALITET Lean växer inom såväl privat som offentlig sektor. Ibland saknas djupare insikt om konceptet för att lyckas med Lean. Lär dig av både motgångar och framgångsrika exempel. GE SKOLAN EN ÄRLIG CHANS Skickliga lärare, god arbetsmiljö och bra ledarskap är avgörande för elevernas resultat. Hur skapar vi rätt förutsättningar för en både framgångsrik och trygg skola? ÖKAD KVALITET I VÅRD & OMSORG Som ledare i vården behöver du verktygen för att utveckla kvalitet och säkerhet. Möt förebilderna och de goda exemplen som visar vägen till en bättre och effektivare vård. POLITIK FÖR KVALITET Politiska ledare står ofta inför komplexa beslut som berör många människor. Här får du kunskap och inspiration som utvecklar och förbättrar dig i uppdraget som förtroendevald. TISDAG 3 NOVEMBER Registreringen öppnar Invigningsseminarium Välj mellan 15 seminarier Lunch Välj mellan 45 seminarier Mat och mingel i utställningen Invigningsgala på GöteborgsOperan ONSDAG 4 NOVEMBER Registreringen öppnar Välj mellan 30 seminarier Lunch Välj mellan 30 seminarier Bankett på Svenska Mässan TORSDAG 5 NOVEMBER Registreringen öppnar Välj mellan 30 seminarier Lunch Välj mellan 30 seminarier Avslutningsseminarium 3

4 TISDAG 3 NOVEMBER NÅGRA AXPLOCK Miljarden som försvann För att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården skulle en professionsmiljard bl a användas för att vårdens medarbetare skulle få mer patienttid och mindre administration. Den miljarden är inte omnämnd i regeringens senaste budget. Att IT och den tekniska utvecklingen bidrar till bättre hälso- och sjukvård vet alla om. Men att ha tillgång till, och utveckla, professionella medarbetare är minst lika viktigt. Hur blir det nu? Är vården nedprioriterad, eller finns det andra idéer om hur kvaliteten ska förbättras? Gabriel Wikström, sjukvårdsminister och Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen m fl. Kommunicera ditt ledarskap Ledarlivet är att stå på scen. Vad är det omgivningen ser och hör? Uppgiften är att väcka medarbetarnas vilja och inspiration. Det kräver att man kan förmedla budskap med övertygelse och trovärdighet. Hur gör ledaren för att nå ut och skapa handlingskraft? Välkommen till en introduktion om det kommunikativa ledarskapet, där du får insikt i hur du använder de sceniska uttrycksmedlen för en medveten och effektiv kommunikation. Sara Sommerfeld, skådespelare, Sophie Tolstoy, röstpedagog och Lena Ahlström, ledarutvecklare, Ledarstudion AB. Jämlik hälsa ett led i en hög kvalitet Det är samhällets och därmed delvis professionerna i vårdens uppgift att underlätta hälsosamma val och stödja den enskildes vilja och förmåga att ta ansvar för sin hälsa. Regeringens satsning på jäm lik hälsa är därför välkommen. För att lyckas behövs satsning på utveckling, kontinuitet för patienterna och fungerande it-teknik. Hur kan vi nå dit och vad krävs för förändringar? Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet och Margareta Kristenson, ordförande Svensk socialmedicinsk förening. Konkretisera arbetet med innovationer Begreppet innovation har funnits ett tag i offentlig sektor. Nu är det dags att prioritera innovationsfrågorna och göra det så konkret det bara går. Det handlar dels om att upphandla nya smarta IT-verktyg som gör att personalen sparar tid och löser vardagsproblemen, och dels om att skapa nya strukturer och förhållningssätt där innovationer snabbare omsätts till verklighet. Möt Sveriges två första innovationslandstingsråd. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting och Robert Winroth, landstingsråd med ansvar för innovationer i Västerbottens läns landsting. Gabriel Wikström Smartare välfärd Offentliga verksamheter är under ständig press att utveckla sina verksamheter för att tillmötesgå medborgare, patienter, brukare och anhöriga. Ska man lyckas förutsätter det strategier för att ta tillvara på och utveckla idéer från medarbetarna. Idéer som leder till nya tjänster och arbetssätt för att få bättre kvalitet och effektivitet. Så hur ser det ut i kommun, landsting och stat? Finns det strategier för att ta fram och utveckla innovationer i verksamheterna? Klas Danerlöv, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting, Veronica Karlsson, ordförande Vision samt Annika Steiber, grundare Innoway och tekn. dr Chalmers. Maratondans orkar du distansen ut? En hög förändringstakt och en komplex ledarroll är vardag för många chefer i offentlig sektor. För att orka distansen ut krävs uthållighet. Men för att bli uthållig måste man som chef ges rätt förutsättningar så man kan hantera sitt chefsuppdrag på bästa sätt för verksam heten. Att ha hållbara chefer som kan och vill verka som chefer över tid är dessutom lönsamt. Rolf Solli, professor Högskolan i Borås och Anna Cregård, lektor Förvaltningshögskolan i Göteborg. Daniel Forslund Annika Steiber Lena Ahlström Sara Sommerfeld Ann-Sofi Lodin 4

5 NÅGRA AXPLOCK TISDAG 3 NOVEMBER Utmaningar i det offentliga ledarskapet Ledarskap inom offentliga verksamheter bedrivs i offentlighetens ljus, under demokratisk styrning, och med medborgarnas bästa i fokus. Det är en komplex arbetssituation som kräver duktiga chefer. Framgångsrika chefer i offentliga verksamheter behöver förutom yrkes- och ledarkompetens även metoder och verktyg som tar hänsyn till den offentliga sektorns särart. Vad kännetecknar det offentliga ledarskapet, och vilka är morgondagens utmaningar? Annika Elias, ordförande Ledarna, Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting och Jeanette Mikkelsen, verksamhetschef äldreomsorgen i Linköpings kommun. Diginomics den nya digitala ekonomin Digitalisering kommer förändra samhället och den svenska ekonomin. Många jobb kommer att ersättas av digital teknik och digitaliseringen kommer pressa ner priserna. Sverige är väl förberett på förändringen med hög digital mognad och stora investeringar i den digitala sektorn. Men det räcker inte. Förändringen ställer höga krav på bättre utbildning och innovationer. Hur förbereder vi oss för framtidens digitala ekonomi? Anna Felländer, chefekonom Swedbank, Bettina Kashefi, chefekonom Sveriges Kommuner och Landsting och Ann Öberg, chefekonom Svenskt Näringsliv. Den smarta staden Den nya tekniken där alla är ständigt uppkopplade ger ibland upphov till oro för att samhället blir mer individualistiskt och människorna mindre sociala. Men det är precis tvärtom. Den nya tekniken som bygger den smarta staden gör att vi går tillbaka till det lokala samhället med ett stort socialt nätverk. Vi får en stad där samhällets funktioner kommunicerar och samverkar. En intelligent och omtänksam stad med både sociala och miljömässiga vinster. Den verkligt smarta staden kommer i framtiden att sätta människan i centrum, inte tekniken. Dr Julia Glidden, grundare 21cConsultancy. Så skapas världens bästa tunnelbana MTR planerar, driver och underhåller Stockholms tunnelbana sedan Sex år senare är punktligheten den högsta i tunnelbanans 60-åriga historia och kundmiljön renare än någonsin. Som första företag i transportsektorn mottog MTR Utmärkelsen Svensk Kvalitet MTR:s kvalitetsresa från nystartat bolag till väletablerad aktör inom den svenska kollektivtrafiken är en inspirerande och lärorik berättelse i transportens och samhällets tjänst. Marie Hagström, kvalitetschef MTR. Moderator: Anna De Geer, kommunikationschef SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling. Anna Felländer Vänta inte på snilleblixten Att ligga i badet och vänta på att få utropa heureka är inte vägen framåt. Lär dig att vara kreativ istället. Chefer på alla nivåer är av görande för nytänkande inom organisationer. Samtidigt är det medarbetarnas kompetens som skapar mervärde och som kan hitta lösningar på problem och tillvarata möjligheter. Ett lyckat resultat grundar sig på långvarigt samspel mellan människor både inom och mellan organisationer. Därför behövs det en annan typ av ledarskap, och kanske också medarbetarskap. Leif Denti, kreativitetsforskare Göteborgs universitet och Magnus Karlsson, innovationsdirektör Ericsson m fl. IT.nu Fungerande IT-system i vården borde vara lika självklart som att det finns lokaler och utrustning. Framförallt eftersom systemkostnaderna är uppemot 8 miljarder om året. Inom telekombranschen arbetar man med enkelt utbytbara moduler. Fungerar inte en del i systemet ersätts den snabbt av någon annan. Hundratals leverantörer inte r agerar på det här sättet med varandra över hela världen. Varför arbetar inte vården på samma sätt? För bätt rings potentialen inom vården med hjälp av IT är enorm. Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier, Emma Spak, ordförande SYLF och Torsten Håkansta, generaldirektör ehälsomyndigheten. Annika Elias Bettina Kashefi Ann Öberg Anders Ekholm Torsten Håkansta 5

6 ONSDAG 4 NOVEMBER NÅGRA AXPLOCK Bäst i EU Den svenska ekonomin står sig stark i internationell jämförelse. Men arbetslösheten i Sverige har efter finanskrisen 2008 konstant legat på ca 8 %. Regeringen har lovat att vi 2020 ska ha lägst arbetslöshet i EU. Utanförskapet på arbetsmarknaden bärs till stor del av invandrare och ungdomar. Hur tar vi tillvara på invandrade akademikernas kompetens? Hur får vi fler ungdomar i jobb? Om 5 år ska vi vara bäst i EU. Hur når vi dit? Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Malin Sahlén, programansvarig arbetsmarknad och integration Timbro och Daniel Suhonen, chef för Katalys m fl. Bättre skola Den erkända Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola syftar till att lyfta fram goda föredömen från skolvärlden. Föredömen som kan inspirera även andra branscher och organisationer till att arbeta långsiktigt med sitt kvalitetsarbete. Här möter du de senaste två mottagarna av utmärkelsen. Du kommer att få höra om hur kvalitetsarbetet bidragit till deras framgång och bli inspirerad av deras resa. Väl kommen till en spännande timme med presentationer och samtal kring kvalitet i sin helhet. Tuula Aula, rektor Condorens förskolor och Ann Catrine Bjurestam, rektor Lucksta förskolor. Moderator: Maria Viidas, Advisor SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling. Alla kan bli vinnare Sveriges offentliga sektor sitter på ett biljonvärde i samhällsfastigheter. Det finns goda möjligheter att frigöra kapital, förenkla förvaltningen, säkra kvaliteten och samtidigt bidra till en samhällsnyttig avkastning på pensionskapitalet. Vilka modeller finns för kommuner och landsting att bygga det goda samhället genom nya finansiella lösningar för samhällsfastigheter? Välkommen till ett samtal om pengar och välfärd, där alla kan bli vinnare. Ilija Batljan, vice vd Rikshem, m fl. Seminariearrangör: Rikshem AB. Framtidens sjukvård Dagens sjukvårdsproduktion bygger på hundra år gamla industriella idéer. Men det lönar sig inte att bara addera förbättringsmetoder eller nya koncept till det gamla systemet. Ett paradigmskifte behövs en övergång till flödesorientering och en självförbättrande verksamhet. Varför genererar kortare utredningar och svarstider inte bara förbättringar för patienten utan även minskade kostnader och arbete? Möt två av Nordens ledande profiler inom verksamhetsutveckling. Magnus Lord, managementkonsult och Niklas Modig, forskare Handelshögskolan i Stockholm. Ylva Johansson Möt Sveriges KvalitetsKommun 2015 Att vinna utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är en bekräftelse på att kommunen bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett arbete där man har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Möt ett föredöme som delar med sig av sina erfarenheter från sitt kvalitetsarbete. Moderator: Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting. Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, NCC, Swedbank, Saco och Vision. Jobba smartare inte mer! Vi tittar på vår smartphone cirka hundrafemtio gånger per dag och vi blir avbrutna var elfte minut på arbetsplatsen. Sättet som många av oss arbetar på idag är katastrof. Vi är ständigt uppkopplade, de flesta av oss multitaskar och tror att det är ett bra arbetssätt. Vilka förutsättningar behöver hjärnan för att prestera på topp? Hur borde vi ut forma vår arbetsdag och anpassa vår arbetsmiljö för att främja hälsa, prestation och välmående? Katarina Gospic, läkare och forskare Brainbow Labs AB. Niklas Modig Håkan Sörman Katarina Gospic Daniel Suhonen Malin Sahlén 6

7 NÅGRA AXPLOCK ONSDAG 4 NOVEMBER Spelifiering ett roligare lärande? Hur får du medarbetare att vilja lära sig något tråkigt, utan att de tappar sugen? Hur lär du ut något som till en början verkar meningslöst att ens försöka förstå? Om du gör lärandet lustfyllt och ger det en känsla av meningsfullhet, får du den mest skeptiske att ändra mindset när det är dags att införa nya processer på er arbetsplats. Genom att spelifiera lärandet och utnyttja de ingredienser i spel som engagerar, motiverar och belönar får du ett annat resultat. Joakim Eklund, grundare av spelstudion Hello There och Fredrik Bona, kompetensutvecklingschef Toyota Material Handling Europe. Ledaren som förändrade allt Han är en av Sveriges mest kända, och framgångsrika, chefer genom alla tider. Olika idéer om hur ledarskapet ska utföras har kommit och gått genom åren. Hans egna idéer med fokus på kunden och en platt organisation har han sammanfattat i den numera världskända boken Riv pyramiderna. Finns det något ledarskap alltid som fungerar eller växlar det över tid? Och i så fall, vilka är morgondagens chefer? Jan Carlzon, f d vd SAS, en av grundarna av CDON samt hedersdoktor vid Pepperdine University i Los Angeles och Pacific Lutheran University i Tacoma. Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist GP. Smarta ledare och innovativa medarbetare Hur skapar man kreativa arbetsmiljöer, med öppet klimat och idélust bland medarbetare? Hur stimulerar man medarbetare att innovera på sin arbetsplats? Hur tar man tillvara på den kreativa lusten hos medarbetare? Frågorna är centrala för alla arbetsgivare, men inte minst för kommuner, landsting och regioner. Ta del av Motala kommuns arbete kring innovationssystem och medarbetardrivna innovationer. Politiker med erfarenhet av styrning i innovativa organisationer finns också på plats. Veronica Karlsson, förbundsordförande Vision samt representanter från Motala kommun, m fl. Seminariearrangör: Vision. Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2015 Sverige har 370 statliga myndigheter som arbetar för att människor och företag ska få en bra och effektiv service. Den moderna myndigheten är innovativ och samverkande och levererar service så enkelt som möjligt. Uppdraget innebär ständig utveckling och ständiga förbättringar. Möt den statliga myndighet som är bäst på väg i sitt samlade utvecklingsarbete. Bakom utmärkelsen står Kvalitetsmässan, Näringsdepartementet, VINNOVA, PwC, Naturvårdsverket, Saco- S och ST. Jan Carlzon Ett samhälle för alla Sverige har kommit långt. Men mycket kan, och måste, förbättras när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade. Det betyder så mycket. För den enskilda människan, som får möjlighet att leva ett självständigt liv. För samhället, då fler är med och betalar skatt vann Göteborg EU-priset Access City Award för sitt arbete med tillgänglighetsfrågor. För att nå målet En tillgänglig stad för alla, använder staden t-d.se. En unik webbaserade tillgänglighetsdatabas i Sverige som erbjuder information till invånarna om tillgänglighet i vardagen. David Lega (KD), kommunalråd Göteborg och Marianne Salén, enhetschef Västra Götalandsregionen. Se in i framtiden De senaste åren har vi lärt oss ord som Google glasögon, drönare och robotskelett. Och nyheterna kommer i en allt snabbare takt. Den tekniska utvecklingen ger oanade möjligheter. Men tekniken löser inte framtidens utmaningar av sig självt. Organisationer måste bli mer innovativa genom att tillvarata den senaste teknikens möjlig heter. Följ med på en resa in i framtidens samhälle där globala utmaningar inom hälsa, energi och utbildning kan lösas med kreativitet och accelererande teknikutveckling. Claudia Olsson, rådgivare till framtidsuniversitetet Singularity i Silicon Valley. Joakim Eklund Claudia Olsson David Lega Britt-Marie Mattsson Veronica Carlsson 7

8 TORSDAG 5 NOVEMBER NÅGRA AXPLOCK Så vinner du kommunikationskriget Det nya medielandskapet vänder upp och ned på gamla sanningar. Kommunikationen byter skepnad. Ett helt nytt sätt att tänka öppnar för kreativitet, experimentlusta och framgång för den som hänger med. Det som brukar kallas för kärnverksamhet finns inte längre allt flyter. Numera är allt din kärnverksamhet; från dina produkter till hur du beter dig i samhället och mot dina kunder och anställda allt kommunicerar. Elaine Eksvärd, retorikkonsult och Per Schlingmann, kommunikationsexpert. Du är mer kreativ än du anar Du är mindre kreativ än du tror men mer kreativ än du anar. Idéer är ingenting man får kreativitet är en värdefull egenskap som ständigt måste underhållas. Kreativitet är ett av de viktigaste verktygen som finns. Det är den kraft som driver världen framåt, men sam tidigt är kreativitet ett ämne som de flesta människor inte utbildat sig i överhuvudtaget. Teo Härén har arbetat heltid med ämnet i över 15 år. Ta del av inspirerande exempel, nyttiga övningar, och konkreta verktyg för ett mer kreativt och mer produktivt liv. Teo Härén, kreativitetsexpert. Chefer och sociala medier På kort tid har facebook, twitter och bloggar blivit vanliga verktyg i den offentliga sektorns kommunikation. Som chef har man tidigare sett sociala medier som något som ska regleras och som inkräktar på arbetstiden. Nu vill många förstärka sin digitala närvaro och ge sociala medier en strategisk betydelse. Vilket blir nästa steg för att dra nytta av sociala medier i kommuner, landsting och stat? Varför saknar chefer tilltron till sociala medier som ett verktyg och vad händer när nya kanaler för medborgarkontakt tillkommer och gamla försvinner? Joakim Jardenberg, internetchef Helsingborgs stad, Jenny Birkestad, IT-direktör Solna stad och Erik Fors-André, entrepenör. Agenda Innovation Offentlig sektor står inför en rad utmaningar. Om välfärden ska klaras framöver trots en åldrande befolkning och global konkurrens måste vi jobba smartare vara innovativa. Hur kan politik och ledning aktivt stödja utvecklingen av framtidens välfärdstjänster? Hur kan vi skapa en innovationskultur i offentliga verksamheter? En innovativ offentlig sektor är en ödesfråga för Sveriges framtida välfärd. Kristina Persson, framtidsminister, Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA och Sofia Börjesson, professor vid Center for Business Innovation Chalmers. Moderator: Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio. Elaine Eksvärd Nycklar till framgång Vilken roll spelar ledningen och kvalitetsprofessionen för att lyckas med förbättringsarbetet? Lyssna till förändringarna i nya ISO 9001:2015 där det ställs större krav på ledningen och organisationernas sätt att hantera risker. Vilka kompetenser och roller ska kvalitets professionen ha för att stödja förbättringsprocesserna? Genom att integrera Lean med kvalitet tas nästa steg för att nå världsklass. Här får du nycklarna som gör skillnad. Tina Bohlin, projektledare SIS, Anette Kinde, Quality manager SKF och Folke Höglund, v. ordf. SFK Väst. Moderator: Barbro Gälldin, Advisor SIQ. En resa mot bättre brukarupplevelse En stor utmaning för organisationer inom den offentliga sektorn är att gå från internt verksamhetsfokus till att bli mer kund- och servicefokuserade. Att skapa bra relationer och leverera tjänster som brukaren verkligen vill ha och som skapar en positiv upplevelse. Det finns strategier som är långt mer effektiva än andra. Hur kan man utveckla och använda de mest effektiva strategierna i kontakten med sina brukare? Och hur mäter vi kundupplevelsen så vi levererar rätt tjänster? Philipp Klaus, professor vid Cranfield University. Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet. Seminariespråk engelska. Teo Härén Per Schlingmann Kristina Persson Charlotte Brogren Joakim Jardenberg 8

9 NÅGRA AXPLOCK TORSDAG 5 NOVEMBER Mät inte effektivitet mät hälsa och glädje Tjänster som levereras ska inte bara leda till effektivitet i termer av kundtillfredsställelse och ökad vinstmarginal. Det nya är att mäta i vilken utsträckning mottagaren av tjänsten upplevt glädje, hälsa, reduktion av osäkerhet och så vidare. På en övergripande nivå handlar det om hur tjänster transformerar samhället i termer av bidrag till hållbar utveckling. De viktigaste funktionerna i denna nya rörelse tar upp tillämpningar inom offentliga verksamheter. Thorsten Gruber, professor vid Loughborough University. Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet. Seminariespråk engelska. Ledarskap för förändring Fredrik Reinfeldt har varit riksdagsledamot i nästan ett kvarts sekel, partiledare i tolv år och statsminister under två mandatperioder. Under hans ledarskap har han lett både ett parti och ett land i förändring. Utifrån sina erfarenheter talar han om förändringar i Sverige, Europa och världen. Hur påverkas vi av dessa förändringar och vilken typ av ledarskap krävs för att vi ska klara av att anpassa och förnya oss? Fredrik Reinfeldt, f d statsminister. Att leda och styra kvalitetsutveckling mot resultat För att genomföra en verksamhets uppdrag med kvalitet styrs tjänsterna med både värderingar och struktur. Värderingar är våra antaganden och föreställningar om vad som är kvalitet, viktigt och värdefullt eller oacceptabelt. Värderingar handlar om vad vi bör och inte bör göra och ligger till grund för våra ställningstaganden, prioriteringar och handlingar. Värderingarna styr också hur vi utför vårt arbete och hur vi bemöter varandra. Ta del av de senaste rönen från internationell forskning med tydlig koppling till praktisk verksamhet i stat, kommuner och landsting. Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet. Hotet mot öppenhet De senaste åren har vi på nära håll upplevt flera attentat mot vårt öppna samhälle. Utöya, Paris och Köpenhamn. Hur försvarar man sig mot terrorn i framtiden? Går det att försvara ett öppet samhälle genom att bygga högre murar och ha ständig övervakning? Jens Stoltenberg sa att Vårt svar är mer demokrati, större öppenhet och mer humanitet. Men aldrig naivitet.. Men räcker det? Anders Ygeman, inrikesminister, Mona Sahlin, Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism och Henrik Arnstad, journalist och författare, m fl. Fredrik Reinfeldt Uppdrag välfärd Välfärdsdebatten präglas i hög grad av antingen-eller. Antingen privata eller offentliga utförare, antingen fritt fram för vinster eller vinstförbud. Men det finns inte bara en genomtänkt lösning, inte bara ett sätt att utforma styrsystem. Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care har i tre år jobbat på att med forskningens hjälp få debatten upp ur skyttegravarna och visa på hur välfärden kan utvecklas. Hur vi ska utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster har varit den huvudsakliga frågeställningen i arbetet. Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum, Hans Winberg, generalsekreterare stiftelsen Leading Health Care och Andreas Bergström, vice vd Fores m fl. Förändring för bättre välfärd Under hela det senaste decenniet har tjänstedesign visat sig vara en effektfull metod för förbättring och innovation inom den offentliga sektorn. Det har bidragit till bättre kundservice, mer hållbara organisationer och smidigare sjukvård. Men många vet fortfarande inte vad tjänstedesign är. En systematisk ansats till design inom tjänster och service skapar mervärde för både organisationer och brukare. Få en inblick i hur tjänstedesign bidrar till förändring, och ta del av fallstudier från offentlig sektor. Birgit Mager, professor vid Köln International School of Design. Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet. Seminariespråk engelska. Erik Blix Anders Ygeman Birgit Mager Bo Edvardsson Mona Sahlin 9

10 HOTELLINFORMATION 1. Hotel Gothia Towers Ett förstklassigt hotell i sober modern miljö i anslutning till Svenska Mässan. 2. Clarion Hotel Post Clarion Hotel Post är ett stort, modernt konferenshotell med fokus på personlig service och en tillmötesgående atmosfär. Den fantastiska arkitekturen i det gamla Posthuset är bevarad och förstärks av en ny och minst lika spektakulär upprustning. GöteborgsOperan 3. Clarion Collection Hotel Odin Clarion Collection Hotel Odin är centralt beläget, 150m från centralstationen i Göteborg. Hotellet har unika och välutrustade rum. 4. Elite Park Avenue Hotel Ett superbt förstaklass hotell beläget mitt i hjärtat av Göteborg på paradgatan Avenyn ca 700 m ifrån Svenska Mässan Quality Hotel Panorama Ett förstklassigt hotell med utmärkt kök & bar. Hotellet har även en egen Spa-avdelning. Svenska Mässan och Avenyn ligger inom 10 minuters gångavstånd First Hotel G Läget är det allra bästa i Centralhuset vid Centralstationen med shopping och kommunikationer utanför dörren, gångavstånd till bl a Avenyn och GöteborgsOperan. Det tar ca 10 minuter med spårvagn till Svenska Mässan. 7. Hotel Onyxen Hotel Onyxen är en centralt belägen byggnad med äldre charm, ett par minuters promenad ifrån Svenska Mässan Stadsteatern Svenska Mässan 8. Spar Hotel Gårda Spar Hotel Gårda mycket prisvärt hotell och helt nyrenoverat år Det är gångavstånd till Liseberg, Centralstationen och Svenska Mässan. 9. Scandic Opalen När du bor på Scandic Opalen befinner du dig mitt i händelsernas centrum. Svenska Mässan, Liseberg, Scandinavium, Ullevi och Universeum ligger ett stenkast bort Scandic Rubinen I hjärtat av Göteborg, mitt på Avenyn, ligger Scandic Rubinen. Hotellet har 191 rum i nordisk design. 11. Scandic Europa Mitt i centrala Göteborg med dörrarna mot storstadens puls, oavsett om man kommer med tåg, bil eller flyg. 12. Scandic Crown Här råder en gemytlig atmosfär och du har nära till det mesta av stadens utbud. Hotellet har 338 rum, flertalet av dem i ljus nordisk design. 13. Scandic No25 Hotellet har genomgått en totalrenovering, bytt namn och fått en helt ny inredning en lekfull, modern och varm miljö som ständigt förändras i form av spännande utställningar. 14. Hotel Liseberg Heden Lisebergs eget förstklassiga hotell, byggt kring tre vackra innegårdar och hängmatta under bar himmel. 15. Radison Blu Scandinavia Hotell Detta hotell i Göteborg skapar en perfekt balans mellan komfort och praktiska fördelar, med bekväma rum, bekvämligheter på plats och närhet till sevärdheter och transport. 16. Hotell Royal Alla våra rum har parkettgolv och är givetvis utrustade med telefon, kabel-tv, skrivbord, rökdetektor, hårtork, toalett och dusch. 10

11 INFORMATION & ANMÄLAN Anmälan och hotellbokning på Anmälan Anmälan till konferensen och hotellbokning görs på Hela programmet finns på från den 10 juni. Då kompletterar du din anmälan med val av seminarier och kvällsarrangemang. Bekräftelse på deltagande får du omgående efter anmälan. Kvalitetsmässan reserverar sig för eventuella programändringar. Bokningen bekräftas av Sweden MEETX AB. Konferensavgifter Tredagars seminarieprogram: kr exkl moms. Tredagarsalternativet omfattar hela seminarieprogrammet 3, 4 och 5 november. I avgiften ingår dessutom entré till fackmässan samt lunch och kaffe under tre dagar. Kvällsarrangemang mot tillägg. Tvådagars seminarieprogram: kr exkl moms Tvådagarsalternativet kan omfatta antingen 3 och 4 november, 4 och 5 november eller 3 och 5 november. Dessutom ingår entré till fackmässan samt lunch och kaffe under två dagar. Kvällsarrangemang mot tillägg. Endagars seminarieprogram: kr exkl moms. Endagarsalternativet kan omfatta antingen 3, 4 eller 5 november. Dessutom ingår entré till fackmässan samt lunch och kaffe under en dag. Kvällsarrangemang mot tillägg. Observera! Det finns olika kategorier på rum bokat på de flesta hotell. Nedan priser är de lägsta och bokas i mån av plats. Hotell Enkel från Dubbel från Hotel Gothia Towers 1465 kr 1733 kr Clarion Hotel Post 1652 kr 1741 kr Clarion Collection Hotel Odin kr Elite Park Avenue Hotel 1518 kr 1696 kr Quality Hotel Panorama 1071 kr 1295 kr First Hotel G 1427 kr 1605 kr Hotel Onyxen 1152 kr Spar Hotel Gårda 821 kr 1067 kr Scandic Opalen 1687 kr 1867 kr Scandic Rubinen 1687 kr 1867 kr Scandic Europa 1473 kr 1563 kr Scandic Crown 1473 kr 1563 kr Scandic No kr Hotel Liseberg Heden 1375 kr 1821 kr Radison Blu Scandinavia Hotell 1781 kr Hotell Royal 1250 kr Ovanstående priser gäller fram till och med den 15 september. Därefter sker en höjning. Hotell Kvalitetsmässan har reserverat rum på ett antal centralt belägna hotell. Det är klokt att boka hotellrum i god tid. Priser avser rum per natt exkl. moms. Frukost ingår. Hotellkostnaden faktureras av Sweden MEETX AB i samband med konferensavgiften. Frågor om anmälan och hotell Sweden MEETX AB hanterar alla anmälningar och hotellbokningar. Tel E-post: Epost: Avbokning Konferens: Konferensanmälan är bindande. Konferensplatsen kan överlåtas till en annan person. Vänligen meddela Sweden MEETX AB skriftligen vid namnbyte. Tel E-post: Epost: Hotell: Fram till 8 veckor före ankomstdatum kan bokningen avbokas utan kostnad. Från 8 till 6 veckor före ankomst 50 % av rumskostnaden debiteras. Från 6 till 4 veckor före ankomst 80 % av rumskostnaden debiteras. Vid avbeställning från 4 veckor fram till första ankomstdatum 100 % av rumskostnaden debiteras. Vänligen notera att ändring av ankomst/avresedatum inom denna tidsfrist räknas som avbokning. 11

12 Kvalitetsmässan 2015 Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveck ling. Den äger rum vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Här presenteras under tre dagar de bästa förnyelseprojekten och diskuteras hur de offentliga verksamheterna och det svenska samhället kan bli bättre och effektivare. Välkommen till Kvalitetsmässan den 3 5 november Eline Eksvärd, foto: Jesper Anhede, Ylva Johansson, foto: Kristian Pohl, Kristina Persson, foto: Kristian Pohl, Anna Kinberg Batra, foto: Peter Knutson, Gabriel Wikström, foto: Kristian Pohl, Sara Sommerfeldt, foto: Maja Miller, Fredrik Reinfeldt, foto: Peter Knutson, Gustav Fridolin, foto: Fredrik Hjerling, Charlotte Perrelli, foto: Mikael Schultz, Anders Ekborg, foto: Peter Knutson, Alcazar, foto: Per Kristiansen, Daniel Forslund, foto: Anna Molander, Annika Steiber, foto: Louise Billgert, Lena Ahlstrom, foto: Ledarstudion, Ann-Sofi Lodin, foto: Catharina Fyrberg, Annika Elias, foto: Kalle Assbring, Bettina Kashefi, foto: Thomas Carlgren, Ann Öberg, foto: Sören Andersson, Anders Ekholm, foto: Lena Dahlström, Torsten Håkansta, foto: Jennifer Glans, Håkan Sörman, foto: Emelie Asplund, Katarina Gospic, foto: Caisa Bromberg, Daniel Shuhonen, foto: Julia Wagner, David Lega, foto: Jerker Andersson, Britt Marie Mattsson, foto: Emelie Asplund, Per Schlingmann, foto: Cim Ek, Charlotte Brogren, foto: Anette Andersson, Joakim Jardenberg, foto: Tobias Björkegren, Erik Blix, foto: Mia Carlsson, Anders Ygeman, foto: Kristian Pohl, Birgit Mager, foto: Thomas Zimmermann, Mona Sahlin, foto: Sören Andersson Kvalitetsmässan Göteborg Tel: Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar FÖRPROGRAM Kvalitetsmässan Tema: Svenska utmaningar 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg WWW.KVALITETSMASSAN.SE KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS

Läs mer

3 5 november Svenska Mässan, Göteborg

3 5 november Svenska Mässan, Göteborg 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg En del av Kvalitetsmässan ARRANGÖRER För chefer och ledare i vården Vårdens kvalitet hänger i hög grad ihop med vårdens ledarskap. Nu genomför vi för tredje gången

Läs mer

3 5 november Svenska Mässan, Göteborg

3 5 november Svenska Mässan, Göteborg 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg En del av Kvalitetsmässan ARRANGÖRER Du som chef gör skillnad Bra chefer och ett gott ledarskap är avgörande för att företag, organisationer och andra verksamheter

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Kvalitetsmässan 2013 Konferensprogram 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitets Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är under byggnation.

Läs mer

Offentlig förvaltning

Offentlig förvaltning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN FOCUS:MEDIA ANNONS FOKUS: Myndigheter och sociala medier Det handlar om att hänga med i utvecklingen och att finnas där människor är Offentliga rummet och e-förvaltning

Läs mer

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Nu HELA programmet Kvalitetsmässan 2013 Program 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitetsm Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är

Läs mer

Kongressprogram. Nordiska Skolledarkongressen 25 26 mars 2014, Svenska Mässan Göteborg

Kongressprogram. Nordiska Skolledarkongressen 25 26 mars 2014, Svenska Mässan Göteborg Kongressprogram www.skolledarexpo.se 2014 Elaine Eksvärd Isabella Grybe Matz Nilsson Jan Björklund Henrik Fexeus Andreas Schleicher Percy Barnevik Jesper Strömbäck Ulrika Wallén Johanna Lundén Linda Persson-Melin

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Hundratalet seminarier att välja bland! Några exempel:

Hundratalet seminarier att välja bland! Några exempel: Sundsvall 42 19-21 oktober Hela 2010 denna bilaga är en annons för konferensen Sundsvall 42 Sidan 1 Est 1988 Revolutionen som valrörelsen missade. Sid 2. Spara 1 000:- på en snabb anmälan. Läs mer på sidan

Läs mer

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön.

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2010 LAS Debatt Läs mer på s 37» Utmaningar viktigare än högre lön sidan 5» HITTA arbetsro Läs mer av Olof på s 15» Löne & Ekonomidagar Läs mer på s 25» Vetenskapliga upptäckter

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan.

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2011 Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. LÄMNA RÖKAREN BAKOM DIG Att sluta röka är en utmaning, men det finns behandlingsalternativ som hjälper

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

med hela programmet Foto: Mattias Bardå Kvalitetsmässan 15 17 november Svenska Mässan, Göteborg Foto: Knut Koivisto www.kvalitetsmassan.

med hela programmet Foto: Mattias Bardå Kvalitetsmässan 15 17 november Svenska Mässan, Göteborg Foto: Knut Koivisto www.kvalitetsmassan. programmet med hela Nu Foto: Mattias Bardå Kvalitetsmässan 15 17 november Svenska Mässan, Göteborg Foto: Knut Koivisto www.kvalitetsmassan.se EUROPAS största konferens och fackmässa om verksamhets- och

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

KompetensMässan 2012

KompetensMässan 2012 Posttidning B P o s tt i dnin gb Nr 3 2012 Management by love! Läs mer på sidan 16 KompetensMässan 2012 Lyckas som chef, Trender från ASTD, Bortom Tankefällan, Balans mellan förnuft och känsla Ibland kan

Läs mer

KompetensMässan. 12-13 november 2013, Stockholm. Nordens största mässa inom ledarskap, personal- och affärsutveckling

KompetensMässan. 12-13 november 2013, Stockholm. Nordens största mässa inom ledarskap, personal- och affärsutveckling För 24:e året! Stockholm För 8:e året! Malmö För 12:e året! Göteborg HR-TIDNINGEN Posttidning B KompetensMässan 12-13 november 2013, Stockholm Nordens största mässa inom ledarskap, personal- och affärsutveckling

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg www.skolledarexpo.se Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Piteå Science Park erbjuder unika möjligheter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Piteå Science Park erbjuder unika möjligheter PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 1 2014 Pitekvarten För alla medarbetare på Piteå kommun Piteå Science Park erbjuder unika möjligheter SIDAN 13 Goda idéer kan bli verklighet tack vare ny utvecklingspott

Läs mer

program Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE kunskap och inspiration Nätverkande,

program Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE kunskap och inspiration Nätverkande, Nätverkande, kunskap och inspiration program FÖRSTA PROGRAMVERSIONEN Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE PARTNERS STOCKHOLM 2015 PER DEN 9 JUNI Cu be Swedish

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

KvalitetsMässan. Konferensprogram. 17 19 november. Svenska Mässan, Göteborg. www.kvalitetsmassan.se

KvalitetsMässan. Konferensprogram. 17 19 november. Svenska Mässan, Göteborg. www.kvalitetsmassan.se KvalitetsMässan Konferensprogram 17 19 november Svenska Mässan, Göteborg www.kvalitetsmassan.se EUROPAS största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling Välkommen till Mer inspiration

Läs mer

Trender& tendenser. i personalutvecklingsarbetet. generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden. av erfarenheter från

Trender& tendenser. i personalutvecklingsarbetet. generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden. av erfarenheter från Trender& tendenser i personalutvecklingsarbetet En skattkista full av erfarenheter från Svenska esf-rådet Åsa Lindh, generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden Sidan 9 Kinesisk

Läs mer

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011 oktober 2011 Kompetensutveckling för framtiden trend kommunikologi En hälsosam arbetsplats hitta kraften inom er Framgångsrika förändringar Martin Tiveus Guide till Tjänstepensioner Ledarskap i offentlig

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning INTRODUKTION AV URBAN BÄCKSTRÖM, VD SVENSKT NÄRINGSLIV 3. Träffa dina framtida medarbetare redan i dag 1 5. 5. 8. 11. VARFÖR PRAO/PRAKTIK? För lite tid eller inga uppgifter? Möjligheterna

Läs mer