Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM Svenska utmaningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar"

Transkript

1 FÖRPROGRAM Kvalitetsmässan Tema: Svenska utmaningar 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar

2 Framtidens offentliga sektor Sverige kan stoltsera med framgångsrika och effektiva offentliga verksamheter. I vissa fall helt världsledande. Myndigheter, landsting, regioner och kommuner runt om i landet visar att det går att tänka nytt och skapa enastående resultat. Men det är en ständig utmaning att fortsätta utvecklas, att fortsätta generera idéer för att ligga i framkant. För att lyfta de utmaningar vi har framför oss har Kvalitetsmässan i år det övergripande temat Svenska utmaningar. Kvalitetsmässan är årets största, och viktigaste, mötesplats för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Det gäller både tjänstemän och förtroendevalda. Det är i möten med andra, många nya idéer ser dagens ljus. Kvalitetsmässan ska vara en mötesplats som bidrar till att skapa arbetssätt som stämmer över ens med Best practice. För att nå dit kan man inte fokusera på det negativa, vi måste fokusera på möjligheterna. På Kvalitetsmässan får du inspiration och erfarenheter inom ledning och utveckling, ekonomi och styrning, esamhälle och framtid. Vi bjuder in till debatt och diskussion om skolan, vården och omsorgen. Ja, till alla delar som bidrar till att utveckla dagens Sverige till framtidens Sverige. Ett uppskattat inslag som fortsätter i år är parti ledarnas anföranden där de presenterar sina program för att utveckla Sverige. Redan nu är Anna Kinberg Batra, partiledare (M) och Gustav Fridolin, språkrör (MP) klara. I förprogrammet presenteras en del av allt det vi kommer att erbjuda på Kvalitetsmässan den 3 5 november. Alla seminarier är inte klara men på nästa sida kan du ta del av årets nio tematiska spår i programmet. Den 10 juni finns hela programmet på massan.se. Men redan nu kan du anmäla dig och bli en del av mötesplatsen för framtidens offentliga sektor. Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan 2

3 Tema: Svenska utmaningar DET HÅLLBARA SVERIGE I en globaliserad och osäker värld ska vi bygga ett hållbart och attraktivt samhälle. Hur skapar vi de rätta förutsättningarna för gynnsam svensk framtid? ATT LEDA I FÖRÄNDRING Allting förändras hela tiden. Det går inte att lösa dagens problem med gårdagens lösningar. Ledare behöver rätt verktyg för att få medarbetare att växa och organisationer att utvecklas. VISION & FRAMTID Hur bygger vi det innovativa samhället med en hög kvalitet i välfärden och en bra tillväxt? Möt diskussionen om trenderna, omvärlden och framtidens utmaningar. EKONOMI & STYRNING Om Sveriges offentliga verksamheter ska stå rustade inför framtiden behövs stabila ekonomiska förutsättningar och utvecklade styr- och uppföljningssystem. Hur får vi det? SMARTARE VÄLFÄRD esamhället erbjuder stora möjligheter att bygga ett samhälle som tillgodoser privatpersoners och företagens förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster. LEAN MED KVALITET Lean växer inom såväl privat som offentlig sektor. Ibland saknas djupare insikt om konceptet för att lyckas med Lean. Lär dig av både motgångar och framgångsrika exempel. GE SKOLAN EN ÄRLIG CHANS Skickliga lärare, god arbetsmiljö och bra ledarskap är avgörande för elevernas resultat. Hur skapar vi rätt förutsättningar för en både framgångsrik och trygg skola? ÖKAD KVALITET I VÅRD & OMSORG Som ledare i vården behöver du verktygen för att utveckla kvalitet och säkerhet. Möt förebilderna och de goda exemplen som visar vägen till en bättre och effektivare vård. POLITIK FÖR KVALITET Politiska ledare står ofta inför komplexa beslut som berör många människor. Här får du kunskap och inspiration som utvecklar och förbättrar dig i uppdraget som förtroendevald. TISDAG 3 NOVEMBER Registreringen öppnar Invigningsseminarium Välj mellan 15 seminarier Lunch Välj mellan 45 seminarier Mat och mingel i utställningen Invigningsgala på GöteborgsOperan ONSDAG 4 NOVEMBER Registreringen öppnar Välj mellan 30 seminarier Lunch Välj mellan 30 seminarier Bankett på Svenska Mässan TORSDAG 5 NOVEMBER Registreringen öppnar Välj mellan 30 seminarier Lunch Välj mellan 30 seminarier Avslutningsseminarium 3

4 TISDAG 3 NOVEMBER NÅGRA AXPLOCK Miljarden som försvann För att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården skulle en professionsmiljard bl a användas för att vårdens medarbetare skulle få mer patienttid och mindre administration. Den miljarden är inte omnämnd i regeringens senaste budget. Att IT och den tekniska utvecklingen bidrar till bättre hälso- och sjukvård vet alla om. Men att ha tillgång till, och utveckla, professionella medarbetare är minst lika viktigt. Hur blir det nu? Är vården nedprioriterad, eller finns det andra idéer om hur kvaliteten ska förbättras? Gabriel Wikström, sjukvårdsminister och Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen m fl. Kommunicera ditt ledarskap Ledarlivet är att stå på scen. Vad är det omgivningen ser och hör? Uppgiften är att väcka medarbetarnas vilja och inspiration. Det kräver att man kan förmedla budskap med övertygelse och trovärdighet. Hur gör ledaren för att nå ut och skapa handlingskraft? Välkommen till en introduktion om det kommunikativa ledarskapet, där du får insikt i hur du använder de sceniska uttrycksmedlen för en medveten och effektiv kommunikation. Sara Sommerfeld, skådespelare, Sophie Tolstoy, röstpedagog och Lena Ahlström, ledarutvecklare, Ledarstudion AB. Jämlik hälsa ett led i en hög kvalitet Det är samhällets och därmed delvis professionerna i vårdens uppgift att underlätta hälsosamma val och stödja den enskildes vilja och förmåga att ta ansvar för sin hälsa. Regeringens satsning på jäm lik hälsa är därför välkommen. För att lyckas behövs satsning på utveckling, kontinuitet för patienterna och fungerande it-teknik. Hur kan vi nå dit och vad krävs för förändringar? Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet och Margareta Kristenson, ordförande Svensk socialmedicinsk förening. Konkretisera arbetet med innovationer Begreppet innovation har funnits ett tag i offentlig sektor. Nu är det dags att prioritera innovationsfrågorna och göra det så konkret det bara går. Det handlar dels om att upphandla nya smarta IT-verktyg som gör att personalen sparar tid och löser vardagsproblemen, och dels om att skapa nya strukturer och förhållningssätt där innovationer snabbare omsätts till verklighet. Möt Sveriges två första innovationslandstingsråd. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting och Robert Winroth, landstingsråd med ansvar för innovationer i Västerbottens läns landsting. Gabriel Wikström Smartare välfärd Offentliga verksamheter är under ständig press att utveckla sina verksamheter för att tillmötesgå medborgare, patienter, brukare och anhöriga. Ska man lyckas förutsätter det strategier för att ta tillvara på och utveckla idéer från medarbetarna. Idéer som leder till nya tjänster och arbetssätt för att få bättre kvalitet och effektivitet. Så hur ser det ut i kommun, landsting och stat? Finns det strategier för att ta fram och utveckla innovationer i verksamheterna? Klas Danerlöv, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting, Veronica Karlsson, ordförande Vision samt Annika Steiber, grundare Innoway och tekn. dr Chalmers. Maratondans orkar du distansen ut? En hög förändringstakt och en komplex ledarroll är vardag för många chefer i offentlig sektor. För att orka distansen ut krävs uthållighet. Men för att bli uthållig måste man som chef ges rätt förutsättningar så man kan hantera sitt chefsuppdrag på bästa sätt för verksam heten. Att ha hållbara chefer som kan och vill verka som chefer över tid är dessutom lönsamt. Rolf Solli, professor Högskolan i Borås och Anna Cregård, lektor Förvaltningshögskolan i Göteborg. Daniel Forslund Annika Steiber Lena Ahlström Sara Sommerfeld Ann-Sofi Lodin 4

5 NÅGRA AXPLOCK TISDAG 3 NOVEMBER Utmaningar i det offentliga ledarskapet Ledarskap inom offentliga verksamheter bedrivs i offentlighetens ljus, under demokratisk styrning, och med medborgarnas bästa i fokus. Det är en komplex arbetssituation som kräver duktiga chefer. Framgångsrika chefer i offentliga verksamheter behöver förutom yrkes- och ledarkompetens även metoder och verktyg som tar hänsyn till den offentliga sektorns särart. Vad kännetecknar det offentliga ledarskapet, och vilka är morgondagens utmaningar? Annika Elias, ordförande Ledarna, Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting och Jeanette Mikkelsen, verksamhetschef äldreomsorgen i Linköpings kommun. Diginomics den nya digitala ekonomin Digitalisering kommer förändra samhället och den svenska ekonomin. Många jobb kommer att ersättas av digital teknik och digitaliseringen kommer pressa ner priserna. Sverige är väl förberett på förändringen med hög digital mognad och stora investeringar i den digitala sektorn. Men det räcker inte. Förändringen ställer höga krav på bättre utbildning och innovationer. Hur förbereder vi oss för framtidens digitala ekonomi? Anna Felländer, chefekonom Swedbank, Bettina Kashefi, chefekonom Sveriges Kommuner och Landsting och Ann Öberg, chefekonom Svenskt Näringsliv. Den smarta staden Den nya tekniken där alla är ständigt uppkopplade ger ibland upphov till oro för att samhället blir mer individualistiskt och människorna mindre sociala. Men det är precis tvärtom. Den nya tekniken som bygger den smarta staden gör att vi går tillbaka till det lokala samhället med ett stort socialt nätverk. Vi får en stad där samhällets funktioner kommunicerar och samverkar. En intelligent och omtänksam stad med både sociala och miljömässiga vinster. Den verkligt smarta staden kommer i framtiden att sätta människan i centrum, inte tekniken. Dr Julia Glidden, grundare 21cConsultancy. Så skapas världens bästa tunnelbana MTR planerar, driver och underhåller Stockholms tunnelbana sedan Sex år senare är punktligheten den högsta i tunnelbanans 60-åriga historia och kundmiljön renare än någonsin. Som första företag i transportsektorn mottog MTR Utmärkelsen Svensk Kvalitet MTR:s kvalitetsresa från nystartat bolag till väletablerad aktör inom den svenska kollektivtrafiken är en inspirerande och lärorik berättelse i transportens och samhällets tjänst. Marie Hagström, kvalitetschef MTR. Moderator: Anna De Geer, kommunikationschef SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling. Anna Felländer Vänta inte på snilleblixten Att ligga i badet och vänta på att få utropa heureka är inte vägen framåt. Lär dig att vara kreativ istället. Chefer på alla nivåer är av görande för nytänkande inom organisationer. Samtidigt är det medarbetarnas kompetens som skapar mervärde och som kan hitta lösningar på problem och tillvarata möjligheter. Ett lyckat resultat grundar sig på långvarigt samspel mellan människor både inom och mellan organisationer. Därför behövs det en annan typ av ledarskap, och kanske också medarbetarskap. Leif Denti, kreativitetsforskare Göteborgs universitet och Magnus Karlsson, innovationsdirektör Ericsson m fl. IT.nu Fungerande IT-system i vården borde vara lika självklart som att det finns lokaler och utrustning. Framförallt eftersom systemkostnaderna är uppemot 8 miljarder om året. Inom telekombranschen arbetar man med enkelt utbytbara moduler. Fungerar inte en del i systemet ersätts den snabbt av någon annan. Hundratals leverantörer inte r agerar på det här sättet med varandra över hela världen. Varför arbetar inte vården på samma sätt? För bätt rings potentialen inom vården med hjälp av IT är enorm. Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier, Emma Spak, ordförande SYLF och Torsten Håkansta, generaldirektör ehälsomyndigheten. Annika Elias Bettina Kashefi Ann Öberg Anders Ekholm Torsten Håkansta 5

6 ONSDAG 4 NOVEMBER NÅGRA AXPLOCK Bäst i EU Den svenska ekonomin står sig stark i internationell jämförelse. Men arbetslösheten i Sverige har efter finanskrisen 2008 konstant legat på ca 8 %. Regeringen har lovat att vi 2020 ska ha lägst arbetslöshet i EU. Utanförskapet på arbetsmarknaden bärs till stor del av invandrare och ungdomar. Hur tar vi tillvara på invandrade akademikernas kompetens? Hur får vi fler ungdomar i jobb? Om 5 år ska vi vara bäst i EU. Hur når vi dit? Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Malin Sahlén, programansvarig arbetsmarknad och integration Timbro och Daniel Suhonen, chef för Katalys m fl. Bättre skola Den erkända Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola syftar till att lyfta fram goda föredömen från skolvärlden. Föredömen som kan inspirera även andra branscher och organisationer till att arbeta långsiktigt med sitt kvalitetsarbete. Här möter du de senaste två mottagarna av utmärkelsen. Du kommer att få höra om hur kvalitetsarbetet bidragit till deras framgång och bli inspirerad av deras resa. Väl kommen till en spännande timme med presentationer och samtal kring kvalitet i sin helhet. Tuula Aula, rektor Condorens förskolor och Ann Catrine Bjurestam, rektor Lucksta förskolor. Moderator: Maria Viidas, Advisor SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling. Alla kan bli vinnare Sveriges offentliga sektor sitter på ett biljonvärde i samhällsfastigheter. Det finns goda möjligheter att frigöra kapital, förenkla förvaltningen, säkra kvaliteten och samtidigt bidra till en samhällsnyttig avkastning på pensionskapitalet. Vilka modeller finns för kommuner och landsting att bygga det goda samhället genom nya finansiella lösningar för samhällsfastigheter? Välkommen till ett samtal om pengar och välfärd, där alla kan bli vinnare. Ilija Batljan, vice vd Rikshem, m fl. Seminariearrangör: Rikshem AB. Framtidens sjukvård Dagens sjukvårdsproduktion bygger på hundra år gamla industriella idéer. Men det lönar sig inte att bara addera förbättringsmetoder eller nya koncept till det gamla systemet. Ett paradigmskifte behövs en övergång till flödesorientering och en självförbättrande verksamhet. Varför genererar kortare utredningar och svarstider inte bara förbättringar för patienten utan även minskade kostnader och arbete? Möt två av Nordens ledande profiler inom verksamhetsutveckling. Magnus Lord, managementkonsult och Niklas Modig, forskare Handelshögskolan i Stockholm. Ylva Johansson Möt Sveriges KvalitetsKommun 2015 Att vinna utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är en bekräftelse på att kommunen bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett arbete där man har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Möt ett föredöme som delar med sig av sina erfarenheter från sitt kvalitetsarbete. Moderator: Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting. Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, NCC, Swedbank, Saco och Vision. Jobba smartare inte mer! Vi tittar på vår smartphone cirka hundrafemtio gånger per dag och vi blir avbrutna var elfte minut på arbetsplatsen. Sättet som många av oss arbetar på idag är katastrof. Vi är ständigt uppkopplade, de flesta av oss multitaskar och tror att det är ett bra arbetssätt. Vilka förutsättningar behöver hjärnan för att prestera på topp? Hur borde vi ut forma vår arbetsdag och anpassa vår arbetsmiljö för att främja hälsa, prestation och välmående? Katarina Gospic, läkare och forskare Brainbow Labs AB. Niklas Modig Håkan Sörman Katarina Gospic Daniel Suhonen Malin Sahlén 6

7 NÅGRA AXPLOCK ONSDAG 4 NOVEMBER Spelifiering ett roligare lärande? Hur får du medarbetare att vilja lära sig något tråkigt, utan att de tappar sugen? Hur lär du ut något som till en början verkar meningslöst att ens försöka förstå? Om du gör lärandet lustfyllt och ger det en känsla av meningsfullhet, får du den mest skeptiske att ändra mindset när det är dags att införa nya processer på er arbetsplats. Genom att spelifiera lärandet och utnyttja de ingredienser i spel som engagerar, motiverar och belönar får du ett annat resultat. Joakim Eklund, grundare av spelstudion Hello There och Fredrik Bona, kompetensutvecklingschef Toyota Material Handling Europe. Ledaren som förändrade allt Han är en av Sveriges mest kända, och framgångsrika, chefer genom alla tider. Olika idéer om hur ledarskapet ska utföras har kommit och gått genom åren. Hans egna idéer med fokus på kunden och en platt organisation har han sammanfattat i den numera världskända boken Riv pyramiderna. Finns det något ledarskap alltid som fungerar eller växlar det över tid? Och i så fall, vilka är morgondagens chefer? Jan Carlzon, f d vd SAS, en av grundarna av CDON samt hedersdoktor vid Pepperdine University i Los Angeles och Pacific Lutheran University i Tacoma. Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist GP. Smarta ledare och innovativa medarbetare Hur skapar man kreativa arbetsmiljöer, med öppet klimat och idélust bland medarbetare? Hur stimulerar man medarbetare att innovera på sin arbetsplats? Hur tar man tillvara på den kreativa lusten hos medarbetare? Frågorna är centrala för alla arbetsgivare, men inte minst för kommuner, landsting och regioner. Ta del av Motala kommuns arbete kring innovationssystem och medarbetardrivna innovationer. Politiker med erfarenhet av styrning i innovativa organisationer finns också på plats. Veronica Karlsson, förbundsordförande Vision samt representanter från Motala kommun, m fl. Seminariearrangör: Vision. Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2015 Sverige har 370 statliga myndigheter som arbetar för att människor och företag ska få en bra och effektiv service. Den moderna myndigheten är innovativ och samverkande och levererar service så enkelt som möjligt. Uppdraget innebär ständig utveckling och ständiga förbättringar. Möt den statliga myndighet som är bäst på väg i sitt samlade utvecklingsarbete. Inledning av Annelie Roswall Ljunggren (S), statssekreterare Finansdepartementet. Bakom utmärkelsen står Kvalitetsmässan, Näringsdepartementet, VINNOVA, PwC, Naturvårdsverket, Saco- S och ST. Jan Carlzon Ett samhälle för alla Sverige har kommit långt. Men mycket kan, och måste, förbättras när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade. Det betyder så mycket. För den enskilda människan, som får möjlighet att leva ett självständigt liv. För samhället, då fler är med och betalar skatt vann Göteborg EU-priset Access City Award för sitt arbete med tillgänglighetsfrågor. För att nå målet En tillgänglig stad för alla, använder staden t-d.se. En unik webbaserade tillgänglighetsdatabas i Sverige som erbjuder information till invånarna om tillgänglighet i vardagen. David Lega (KD), kommunalråd Göteborg och Marianne Salén, enhetschef Västra Götalandsregionen. Se in i framtiden De senaste åren har vi lärt oss ord som Google glasögon, drönare och robotskelett. Och nyheterna kommer i en allt snabbare takt. Den tekniska utvecklingen ger oanade möjligheter. Men tekniken löser inte framtidens utmaningar av sig självt. Organisationer måste bli mer innovativa genom att tillvarata den senaste teknikens möjlig heter. Följ med på en resa in i framtidens samhälle där globala utmaningar inom hälsa, energi och utbildning kan lösas med kreativitet och accelererande teknikutveckling. Claudia Olsson, rådgivare till framtidsuniversitetet Singularity i Silicon Valley. Joakim Eklund Claudia Olsson David Lega Britt-Marie Mattsson Veronica Carlsson 7

8 TORSDAG 5 NOVEMBER NÅGRA AXPLOCK Så vinner du kommunikationskriget Det nya medielandskapet vänder upp och ned på gamla sanningar. Kommunikationen byter skepnad. Ett helt nytt sätt att tänka öppnar för kreativitet, experimentlusta och framgång för den som hänger med. Det som brukar kallas för kärnverksamhet finns inte längre allt flyter. Numera är allt din kärnverksamhet; från dina produkter till hur du beter dig i samhället och mot dina kunder och anställda allt kommunicerar. Elaine Eksvärd, retorikkonsult och Per Schlingmann, kommunikationsexpert. Du är mer kreativ än du anar Du är mindre kreativ än du tror men mer kreativ än du anar. Idéer är ingenting man får kreativitet är en värdefull egenskap som ständigt måste underhållas. Kreativitet är ett av de viktigaste verktygen som finns. Det är den kraft som driver världen framåt, men sam tidigt är kreativitet ett ämne som de flesta människor inte utbildat sig i överhuvudtaget. Teo Härén har arbetat heltid med ämnet i över 15 år. Ta del av inspirerande exempel, nyttiga övningar, och konkreta verktyg för ett mer kreativt och mer produktivt liv. Teo Härén, kreativitetsexpert. Chefer och sociala medier På kort tid har facebook, twitter och bloggar blivit vanliga verktyg i den offentliga sektorns kommunikation. Som chef har man tidigare sett sociala medier som något som ska regleras och som inkräktar på arbetstiden. Nu vill många förstärka sin digitala närvaro och ge sociala medier en strategisk betydelse. Vilket blir nästa steg för att dra nytta av sociala medier i kommuner, landsting och stat? Varför saknar chefer tilltron till sociala medier som ett verktyg och vad händer när nya kanaler för medborgarkontakt tillkommer och gamla försvinner? Joakim Jardenberg, internetchef Helsingborgs stad, Jenny Birkestad, IT-direktör Solna stad och Erik Fors-André, entrepenör. Agenda Innovation Offentlig sektor står inför en rad utmaningar. Om välfärden ska klaras framöver trots en åldrande befolkning och global konkurrens måste vi jobba smartare vara innovativa. Hur kan politik och ledning aktivt stödja utvecklingen av framtidens välfärdstjänster? Hur kan vi skapa en innovationskultur i offentliga verksamheter? En innovativ offentlig sektor är en ödesfråga för Sveriges framtida välfärd. Kristina Persson, framtidsminister, Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA och Sofia Börjesson, professor vid Center for Business Innovation Chalmers. Moderator: Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio. Elaine Eksvärd Nycklar till framgång Vilken roll spelar ledningen och kvalitetsprofessionen för att lyckas med förbättringsarbetet? Lyssna till förändringarna i nya ISO 9001:2015 där det ställs större krav på ledningen och organisationernas sätt att hantera risker. Vilka kompetenser och roller ska kvalitets professionen ha för att stödja förbättringsprocesserna? Genom att integrera Lean med kvalitet tas nästa steg för att nå världsklass. Här får du nycklarna som gör skillnad. Tina Bohlin, projektledare SIS, Anette Kinde, Quality manager SKF och Folke Höglund, v. ordf. SFK Väst. Moderator: Barbro Gälldin, Advisor SIQ. En resa mot bättre brukarupplevelse En stor utmaning för organisationer inom den offentliga sektorn är att gå från internt verksamhetsfokus till att bli mer kund- och servicefokuserade. Att skapa bra relationer och leverera tjänster som brukaren verkligen vill ha och som skapar en positiv upplevelse. Det finns strategier som är långt mer effektiva än andra. Hur kan man utveckla och använda de mest effektiva strategierna i kontakten med sina brukare? Och hur mäter vi kundupplevelsen så vi levererar rätt tjänster? Philipp Klaus, professor vid Cranfield University. Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet. Seminariespråk engelska. Teo Härén Per Schlingmann Kristina Persson Charlotte Brogren Joakim Jardenberg 8

9 NÅGRA AXPLOCK TORSDAG 5 NOVEMBER Mät inte effektivitet mät hälsa och glädje Tjänster som levereras ska inte bara leda till effektivitet i termer av kundtillfredsställelse och ökad vinstmarginal. Det nya är att mäta i vilken utsträckning mottagaren av tjänsten upplevt glädje, hälsa, reduktion av osäkerhet och så vidare. På en övergripande nivå handlar det om hur tjänster transformerar samhället i termer av bidrag till hållbar utveckling. De viktigaste funktionerna i denna nya rörelse tar upp tillämpningar inom offentliga verksamheter. Thorsten Gruber, professor vid Loughborough University. Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet. Seminariespråk engelska. Ledarskap för förändring Fredrik Reinfeldt har varit riksdagsledamot i nästan ett kvarts sekel, partiledare i tolv år och statsminister under två mandatperioder. Under hans ledarskap har han lett både ett parti och ett land i förändring. Utifrån sina erfarenheter talar han om förändringar i Sverige, Europa och världen. Hur påverkas vi av dessa förändringar och vilken typ av ledarskap krävs för att vi ska klara av att anpassa och förnya oss? Fredrik Reinfeldt, f d statsminister. Att leda och styra kvalitetsutveckling mot resultat För att genomföra en verksamhets uppdrag med kvalitet styrs tjänsterna med både värderingar och struktur. Värderingar är våra antaganden och föreställningar om vad som är kvalitet, viktigt och värdefullt eller oacceptabelt. Värderingar handlar om vad vi bör och inte bör göra och ligger till grund för våra ställningstaganden, prioriteringar och handlingar. Värderingarna styr också hur vi utför vårt arbete och hur vi bemöter varandra. Ta del av de senaste rönen från internationell forskning med tydlig koppling till praktisk verksamhet i stat, kommuner och landsting. Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet. Hotet mot öppenhet De senaste åren har vi på nära håll upplevt flera attentat mot vårt öppna samhälle. Utöya, Paris och Köpenhamn. Hur försvarar man sig mot terrorn i framtiden? Går det att försvara ett öppet samhälle genom att bygga högre murar och ha ständig övervakning? Jens Stoltenberg sa att Vårt svar är mer demokrati, större öppenhet och mer humanitet. Men aldrig naivitet.. Men räcker det? Anders Ygeman, inrikesminister, Mona Sahlin, Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism och Henrik Arnstad, journalist och författare, m fl. Fredrik Reinfeldt Uppdrag välfärd Välfärdsdebatten präglas i hög grad av antingen-eller. Antingen privata eller offentliga utförare, antingen fritt fram för vinster eller vinstförbud. Men det finns inte bara en genomtänkt lösning, inte bara ett sätt att utforma styrsystem. Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care har i tre år jobbat på att med forskningens hjälp få debatten upp ur skyttegravarna och visa på hur välfärden kan utvecklas. Hur vi ska utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster har varit den huvudsakliga frågeställningen i arbetet. Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum, Hans Winberg, generalsekreterare stiftelsen Leading Health Care och Andreas Bergström, vice vd Fores m fl. Förändring för bättre välfärd Under hela det senaste decenniet har tjänstedesign visat sig vara en effektfull metod för förbättring och innovation inom den offentliga sektorn. Det har bidragit till bättre kundservice, mer hållbara organisationer och smidigare sjukvård. Men många vet fortfarande inte vad tjänstedesign är. En systematisk ansats till design inom tjänster och service skapar mervärde för både organisationer och brukare. Få en inblick i hur tjänstedesign bidrar till förändring, och ta del av fallstudier från offentlig sektor. Birgit Mager, professor vid Köln International School of Design. Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet. Seminariespråk engelska. Erik Blix Anders Ygeman Birgit Mager Bo Edvardsson Mona Sahlin 9

10 HOTELLINFORMATION 1. Hotel Gothia Towers Ett förstklassigt hotell i sober modern miljö i anslutning till Svenska Mässan. 2. Clarion Hotel Post Clarion Hotel Post är ett stort, modernt konferenshotell med fokus på personlig service och en tillmötesgående atmosfär. Den fantastiska arkitekturen i det gamla Posthuset är bevarad och förstärks av en ny och minst lika spektakulär upprustning. GöteborgsOperan 3. Clarion Collection Hotel Odin Clarion Collection Hotel Odin är centralt beläget, 150m från centralstationen i Göteborg. Hotellet har unika och välutrustade rum. 4. Elite Park Avenue Hotel Ett superbt förstaklass hotell beläget mitt i hjärtat av Göteborg på paradgatan Avenyn ca 700 m ifrån Svenska Mässan Quality Hotel Panorama Ett förstklassigt hotell med utmärkt kök & bar. Hotellet har även en egen Spa-avdelning. Svenska Mässan och Avenyn ligger inom 10 minuters gångavstånd First Hotel G Läget är det allra bästa i Centralhuset vid Centralstationen med shopping och kommunikationer utanför dörren, gångavstånd till bl a Avenyn och GöteborgsOperan. Det tar ca 10 minuter med spårvagn till Svenska Mässan. 7. Hotel Onyxen Hotel Onyxen är en centralt belägen byggnad med äldre charm, ett par minuters promenad ifrån Svenska Mässan Stadsteatern Svenska Mässan 8. Spar Hotel Gårda Spar Hotel Gårda mycket prisvärt hotell och helt nyrenoverat år Det är gångavstånd till Liseberg, Centralstationen och Svenska Mässan. 9. Scandic Opalen När du bor på Scandic Opalen befinner du dig mitt i händelsernas centrum. Svenska Mässan, Liseberg, Scandinavium, Ullevi och Universeum ligger ett stenkast bort Scandic Rubinen I hjärtat av Göteborg, mitt på Avenyn, ligger Scandic Rubinen. Hotellet har 191 rum i nordisk design. 11. Scandic Europa Mitt i centrala Göteborg med dörrarna mot storstadens puls, oavsett om man kommer med tåg, bil eller flyg. 12. Scandic Crown Här råder en gemytlig atmosfär och du har nära till det mesta av stadens utbud. Hotellet har 338 rum, flertalet av dem i ljus nordisk design. 13. Scandic No25 Hotellet har genomgått en totalrenovering, bytt namn och fått en helt ny inredning en lekfull, modern och varm miljö som ständigt förändras i form av spännande utställningar. 14. Hotel Liseberg Heden Lisebergs eget förstklassiga hotell, byggt kring tre vackra innegårdar och hängmatta under bar himmel. 15. Radison Blu Scandinavia Hotell Detta hotell i Göteborg skapar en perfekt balans mellan komfort och praktiska fördelar, med bekväma rum, bekvämligheter på plats och närhet till sevärdheter och transport. 16. Hotell Royal Alla våra rum har parkettgolv och är givetvis utrustade med telefon, kabel-tv, skrivbord, rökdetektor, hårtork, toalett och dusch. 10

11 INFORMATION & ANMÄLAN Anmälan och hotellbokning på Anmälan Anmälan till konferensen och hotellbokning görs på Hela programmet finns på från den 10 juni. Då kompletterar du din anmälan med val av seminarier och kvällsarrangemang. Bekräftelse på deltagande får du omgående efter anmälan. Kvalitetsmässan reserverar sig för eventuella programändringar. Bokningen bekräftas av Sweden MEETX AB. Konferensavgifter Tredagars seminarieprogram: kr exkl moms. Tredagarsalternativet omfattar hela seminarieprogrammet 3, 4 och 5 november. I avgiften ingår dessutom entré till fackmässan samt lunch och kaffe under tre dagar. Kvällsarrangemang mot tillägg. Tvådagars seminarieprogram: kr exkl moms Tvådagarsalternativet kan omfatta antingen 3 och 4 november, 4 och 5 november eller 3 och 5 november. Dessutom ingår entré till fackmässan samt lunch och kaffe under två dagar. Kvällsarrangemang mot tillägg. Endagars seminarieprogram: kr exkl moms. Endagarsalternativet kan omfatta antingen 3, 4 eller 5 november. Dessutom ingår entré till fackmässan samt lunch och kaffe under en dag. Kvällsarrangemang mot tillägg. Observera! Det finns olika kategorier på rum bokat på de flesta hotell. Nedan priser är de lägsta och bokas i mån av plats. Hotell Enkel från Dubbel från Hotel Gothia Towers 1465 kr 1733 kr Clarion Hotel Post 1652 kr 1741 kr Clarion Collection Hotel Odin kr Elite Park Avenue Hotel 1518 kr 1696 kr Quality Hotel Panorama 1071 kr 1295 kr First Hotel G 1427 kr 1605 kr Hotel Onyxen 1152 kr Spar Hotel Gårda 821 kr 1067 kr Scandic Opalen 1687 kr 1867 kr Scandic Rubinen 1687 kr 1867 kr Scandic Europa 1473 kr 1563 kr Scandic Crown 1473 kr 1563 kr Scandic No kr Hotel Liseberg Heden 1375 kr 1821 kr Radison Blu Scandinavia Hotell Hotell Royal 1781 kr 1250 kr Ovanstående priser gäller fram till och med den 15 september. Därefter sker en höjning. Hotell Kvalitetsmässan har reserverat rum på ett antal centralt belägna hotell. Det är klokt att boka hotellrum i god tid. Priser avser rum per natt exkl. moms. Frukost ingår. Hotellkostnaden faktureras av Sweden MEETX AB i samband med konferensavgiften. Frågor om anmälan och hotell Sweden MEETX AB hanterar alla anmälningar och hotellbokningar. Tel E-post: Epost: Avbokning Konferens: Konferensanmälan är bindande. Konferensplatsen kan överlåtas till en annan person. Vänligen meddela Sweden MEETX AB skriftligen vid namnbyte. Tel E-post: Epost: Hotell: Fram till 8 veckor före ankomstdatum kan bokningen avbokas utan kostnad. Från 8 till 6 veckor före ankomst 50 % av rumskostnaden debiteras. Från 6 till 4 veckor före ankomst 80 % av rumskostnaden debiteras. Vid avbeställning från 4 veckor fram till första ankomstdatum 100 % av rumskostnaden debiteras. Vänligen notera att ändring av ankomst/avresedatum inom denna tidsfrist räknas som avbokning. 11

12 Kvalitetsmässan 2015 Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveck ling. Den äger rum vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Här presenteras under tre dagar de bästa förnyelseprojekten och diskuteras hur de offentliga verksamheterna och det svenska samhället kan bli bättre och effektivare. Välkommen till Kvalitetsmässan den 3 5 november Eline Eksvärd, foto: Jesper Anhede, Ylva Johansson, foto: Kristian Pohl, Kristina Persson, foto: Kristian Pohl, Anna Kinberg Batra, foto: Peter Knutson, Gabriel Wikström, foto: Kristian Pohl, Sara Sommerfeldt, foto: Maja Miller, Fredrik Reinfeldt, foto: Peter Knutson, Gustav Fridolin, foto: Fredrik Hjerling, Charlotte Perrelli, foto: Mikael Schultz, Anders Ekborg, foto: Peter Knutson, Alcazar, foto: Per Kristiansen, Daniel Forslund, foto: Anna Molander, Annika Steiber, foto: Louise Billgert, Lena Ahlstrom, foto: Ledarstudion, Ann-Sofi Lodin, foto: Catharina Fyrberg, Annika Elias, foto: Kalle Assbring, Bettina Kashefi, foto: Thomas Carlgren, Ann Öberg, foto: Sören Andersson, Anders Ekholm, foto: Lena Dahlström, Torsten Håkansta, foto: Jennifer Glans, Håkan Sörman, foto: Emelie Asplund, Katarina Gospic, foto: Caisa Bromberg, Daniel Shuhonen, foto: Julia Wagner, David Lega, foto: Jerker Andersson, Britt Marie Mattsson, foto: Emelie Asplund, Per Schlingmann, foto: Cim Ek, Charlotte Brogren, foto: Anette Andersson, Joakim Jardenberg, foto: Tobias Björkegren, Erik Blix, foto: Mia Carlsson, Anders Ygeman, foto: Kristian Pohl, Birgit Mager, foto: Thomas Zimmermann, Mona Sahlin, foto: Sören Andersson Kvalitetsmässan Göteborg Tel: Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar FÖRPROGRAM Kvalitetsmässan Tema: Svenska utmaningar 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg WWW.KVALITETSMASSAN.SE KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

Enklare Öppnare Effektivare

Enklare Öppnare Effektivare Enklare Öppnare Effektivare INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2013 Inbjudan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2013 Framväxten av e-samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

3 5 november Svenska Mässan, Göteborg

3 5 november Svenska Mässan, Göteborg 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg En del av Kvalitetsmässan ARRANGÖRER Du som chef gör skillnad Bra chefer och ett gott ledarskap är avgörande för att företag, organisationer och andra verksamheter

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PROGRAM KVALITET 2040

PROGRAM KVALITET 2040 PROGRAM KVALITET 2040 STOCKHOLM 23 NOVEMBER 2015 Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ har i 25 år haft uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Vi ska bidra till att öka svenska företags

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Innovationsdagen 2016

Innovationsdagen 2016 21 SEPTEMBER Innovationsdagen 2016 Innovationsdagen 2016 är mötesplatsen för dig som vill delta i samtalet om det nya innovativa offentliga Sverige. I kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PROGRAMÖVERSIKT

VÄLKOMMEN TILL PROGRAMÖVERSIKT VÄLKOMMEN TILL Stud BO17 4-5 OKTOBER 2017 AULA MEDICA, SOLNA PROGRAMÖVERSIKT OM STUDBO17 Vad har du för relation till studentbostäder? Kanske anställd på ett bostadsbolag, politiker, leverantör eller som

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

142 Kurser och konferenser 2016

142 Kurser och konferenser 2016 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-26 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/524 142 Kurser och konferenser 2016 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Anna Palm (M)

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Ledarskapets utmaningar

Ledarskapets utmaningar 17 november 2011 Folkets hus, Umeå Ledarskapets utmaningar En konferens för arbetsledare och chefer inom äldreomsorgen foto istockphoto Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen En dag för idéer, möten och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

En innovativ statsförvaltning

En innovativ statsförvaltning En innovativ statsförvaltning INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES MODERNASTE MYNDIGHET 5 KVALITETSMÄSSAN DEN 5 NOVEMBER 5 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS-

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Sveriges största. e-förvaltning och

Sveriges största. e-förvaltning och Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation PARTNER- OCH UTSTÄLLARINFORMATION VAR PÅ PLATS NÄR BESLUTSFATTARNA INOM EFÖRVALTNING MÖTS Det senaste inom e-förvaltning

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling Program 8-9 september FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta nya vägar MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE? Experterna talar TA ANSVAR FÖR DIN OMVÄRLD

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

B E N G T S F O R S K O M M U N

B E N G T S F O R S K O M M U N BENGTSFORS KOMMUN 25 2 EN VISION, ETT MÅL, EN LEDSTJÄRNA Du läser nu en sammanfattning av den Utvecklings- och kommunikationsstrategi Bengtsfors kommun tagit fram i samarbete med kommunens Utvecklingsgrupp.

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Sveriges största. e-förvaltning och

Sveriges största. e-förvaltning och Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation PARTNER- OCH UTSTÄLLARINFORMATION VAR PÅ PLATS NÄR BESLUTSFATTARNA INOM EFÖRVALTNING MÖTS Det senaste inom e-förvaltning

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Program. Årsmöte november, Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte november, Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Hög tid för HELTID Fram till 2023 kommer det att behövas mer än en halv miljon nya medarbetare i välfärden. Samtidigt som det innebär en stor utmaning finns det mycket man kan

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser

Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser SFKs projekt 2015 Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser World Quality Day 2015 Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser Arbetsgrupp: Folke Höglund;

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer