SFP:s valtidning 2012 RKP:n vaalilehti 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFP:s valtidning 2012 RKP:n vaalilehti 2012"

Transkript

1 VÅRT BORGÅ SFP:s valtidning 2012 RKP:n vaalilehti 2012 Beslut som bygger Borgåbornas vardag Sfp i Borgås Kommunalvalsprogram 2012 Glad start på kampanjen Kaupunkimarkkinointia parhaimmillaan SFP i ett nötskal Kandidater Kom och träffa våra kandidater!

2 2 Vårt Borgå Respekt för välfärdssamhället Svenska folkpartiet går till kommunalval nu i oktober under devisen respekt. För mig betyder respekt hänsyn och att jag värdesätter något. Respekt är grunden för ett samhälle där vi tror på människan. Nära dig var också en gång i tiden vår valslogan och det är just det kommunalvalet handlar om servicen och vardagen nära dig. I valet den 28 oktober skall vi välja vilka personer som har ansvar för de gemensamma angelägenheterna i Borgå. Du har möjligheten att välja vilka som är med och besluter om skolan, vården, markplaneringen och mycket mera. Svenska folkpartiet står för en respektfull politik där vi tar ansvar för att alla generationer respekteras i det samhälle vi formar. Vi respekterar en ekonomiskt och ekologiskt hållbar politik. Vi respekterar mänsklig mångfald och individens behov. Respekt berör Dig och mig, det berör oss alla, det handlar om vår vardag och det välfärdsamhälle vi lever i. Inom Svenska folkpartiet har vi en lång tradition av att vara ett ansvarstagande parti så väl lokalt som på riksplanet. I Borgå är vi det bärande partiet som i gott samarbete med andra politiska aktörer strävar efter att utveckla staden till en ännu bättre plats att bo och leva i. Vi går till val i Borgå med otroligt många goda kandidater, kvinnor och män, yngre och äldre som delar våra värderingar och en tro på framtiden. För att kunna fortsätta det målmedvetna arbetet för borgåbornas bästa krävs självfallet ett fortsatt förtroende i form av röster i valet. Jag hoppas vi kan vinna din respekt och att du vill bidra till att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för Borgå och ett bättre Välfärdsfinland. Carl Haglund Skribenten är partiordförande för Svenska folkpartiet Försiktighet och nytänkande har präglat fullmäktigearbetet Ur fullmäktigeperspektiv har perioden varit sällsynt späckad med svåra beslut. Stadens ekonomi försvagades kraftigt som en följd av den ekonomiska nedgången i världsekonomin 2008 och de ivriga nyvalda fullmäktigeledamöterna stod genast inför tuffa beslut. Beslut som många aldrig hade kunnat föreställa sig att vara med om att fatta. Den strategi fullmäktige godkände för är egentligen ett ekonomiskt program. Servicen skulle inte få VÅRT BORGÅ Utgivare: Sfp:s Kommunorganisation i Borgå Upplaga: st Tryckeri: SLY-Lehtipainot Oy Redaktion: Catharina von Schoultz, ansvarig red. Alf Günsberg Tim Karike Maj-Louise Wilkman Anders Rosengren, ekonom Layout: ADD Grafisk byrå kosta mer än den gjorde Samtidigt fattade vi beslut om att investeringarna inte fick överstiga 15 miljoner per år. De här besluten har påverkat många personers vardag. Vi har medvetet prioriterat social- och hälsovården som tyngdpunktsområde. De pengar som stått till vårt förfogande har framtvingat processer som också har fört mycket gott med sig. Ett större samarbete inom och mellan olika sektorer gagnar dem som är beroende av servicen. Ju djupare samarbete desto bättre möjligheter att ingripa i tid och att satsa på förebyggande arbete. Vi bör se helheter bättre, förstå att livssituationen är en skör helhet. Ett barn som inte mår bra hemma, hjälps inte enbart av stödundervisning i skolan. Familjen bör ses som en helhet och det stöd som behövs ska därför också riktas till föräldrarna. Sakta men säkert blir vi bättre på att erbjuda service som ökar livskvaliteten. Den låga investeringsnivån har fått oss att fördomsfritt pröva på nya metoder, till exempel att förverkliga livscykeldaghem genom att privata aktörer bygger och underhåller och Borgå stad hyr lokalerna. När vi om några år har fått erfarenhet av verksamheten ska den utvärderas. Nästa period ska staden investera i en ny hälsocentral vid Borgå sjukhus. Likaså bör ett beslut om västra enhetsskolan äntligen fattas! Vi måste få besked av undervisningsministeriet om hur det ser på yrkesutbildningen. Efter det beskedet vet vi hur handelsläroverkets öde ser ut och hur vi ska lösa frågan med Strömborgska skolans och Näse skolas framtid. Överlag är behovet av nya eller renoverade lokaler verkligt och på sina håll direkt skriande -inom det svenska skolnätet. Försiktighet har präglat slutet av perioden. Den principen måste vi beakta också i framtiden. Trots att vi har kämpat med frågan om hur en god och modern service ska garanteras när skatteintäkterna tryter, har vi också blickat framåt. Västra åstranden och Skaftkärr är områden vi hoppas ska leda Borgå långt in i framtiden. Jag hoppas att diskussionen som förs under valrörelsen ska handla om vilken typ av service vi vill erbjuda Borgåborna i framtiden! Mikaela Nylander Ordförande för stadsfullmäktige i Borgå Du gör det möjligt! Som politiskt aktiv stöter jag ibland på människor som säger att de då verkligen inte bryr sig om politik, att det egentligen är ganska onödigt. Men då diskussionerna går vidare och vi kommer in på barnen och hur de har det i skolan, hur gamla mamma behöver mer och mer hjälp för att klara vardagen eller hur förargligt det är med de gropiga vägarna då märker jag ju att de bryr sig i allra högsta grad. Men att de inte tänkt på att det är just det här som är politik. De här frågorna konfronteras våra kommunpolitiker med dagligen. Hur skapa förutsättningar för en god vardag för alla kommuninvånare? Hur se till att det blir balans mellan intäkter och utgifter och hur fördela inkomsterna så de kommer till möjligast bästa nytta och där de behövs mest? Hur garantera att staden utvecklas bra också på lång sikt? För Svenska folkpartiet har de lokala frågorna ytterligare en för oss mycket viktig dimension vårt svenska språk. För oss är det en självklarhet att språkaspekten beaktas i alla beslut, att båda språkgrupperna ges service på lika villkor. Den här uppfattningen har under de senaste åren ifrågasatts allt mer, delvis på mycket obehagliga sätt. Också i vårt tvåspråkiga Borgå. Det blir under den kommande valperioden därför än viktigare att kraftigt visa på vilken tillgång tvåspråkigheten är också för vår kommun och göra den synlig för alla. Det tror jag bäst sker genom ett ökat samarbete språkgrupperna emellan, på alla plan. Det är bara så vi skapar förståelse och respekt för varandra och därmed ett starkt Borgå, väl rustat för framtiden. Under den nu pågående mandatperioden har SFP haft 16 representanter i det totalt 51 ledamöter stora Borgå stadsfullmäktige. Många av dem har varit aktiva under flera perioder och har nu valt att träda tillbaka och bereda plats för nya förmågor. Kanske man kunde säga att en form av generationsskifte är på gång. Det här är både en utmaning och en möjlighet. Vi går till val med 59 goda och engagerade kandidater och vi kan med förtröstan se fram emot gott SFP-arbete också under kommande mandatperiod. Våra kandidater representerar ett brett kunnande från många olika områden och är alla beredda att ge av sin kunskap, sin tid och erfarenhet för vårt allas bästa. Och det är bra! För så som sittande fullmäktige kommer också det nya att stå inför en hel del utmaningar som kräver ansvarsfulla och långsiktiga lösningar. Vård, utbildning, markplanering och naturligtvis ekonomi och välfärd är några av de frågor som står högt på agendan och också debatteras aktivt under de paneldebatter som arrangeras runtom i staden inför valet. Jag vill hälsa Dig hjärtligt välkommen både till våra evenemang och till SFP-tältet som kommer att synas här och där under kampanjen. Följ med vår hemsida kom och diskutera med våra kandidater och för fram din åsikt! Och glöm inte att rösta genom att ge en av våra kandidater din röst gör du det möjligt för oss att arbeta för de frågor du tycker är viktiga. Catharina von Schoultz Ordförande för SFP i Borgå

3 Vårt Borgå 3 Stig Bäcklund passar bollen vidare Beslut som bygger Borgåbornas vardag I mitten av åttiotalet började Stig Bäcklund sin kommunalpolitiska bana. Sedan dess har han lojalt tjänat SFP, som fullmäktigeledamot, stadsstyrelseledamot och som kandidat i två riksdagsval. Nu drar han sig tillbaka, men betonar samtidigt att han passar bollen vidare och att han har stort förtroende för de kandidater som ställer upp i valet. Vi låter honom sammanfatta åren : Den fullmäktigeperiod som närmar sig sitt slut har varit en krävande period för förtroendevalda och stadens tjänstemän. Då perioden inleddes 2009 var stadens skuldbörda ett hot som krävde radikala åtgärder. Som största fullmäktigegrupp hade SFP ett stort ansvar i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige när det gällde att vara med och axla ansvar för saneringen av ekonomin. Gruppen medverkade, efter ingående interna diskussioner, i skapandet av en strategi för Borgå stad som gick ut på att bromsa den tilltagande skuldbördan samtidigt som basservicen skulle tryggas. Förvaltningen skulle bli enklare och tydligare och koncernstyrningen effektivare. Borgå skulle också inrikta sig på en energieffektiv stadsstruktur. SFP har under den gångna perioden ställt sig bakom den uppgjorda strategin som krävt flera svåra beslut och som orsakat populistiska utspel från strategins kritiker. Nu ser vi att den strategi som valdes har varit till nytta för staden och följande fullmäktigeperiod kan inledas ur ett betydligt bättre ekonomiskt utgångsläge. Stadens strategi bör uppdateras och till vissa delar förnyas vilket blir följande fullmäktiges viktiga uppgift. SFP har i stadsstyrelsen, fullmäktige och nämnderna, med det utrymme strategiöverenskommelsen givit, arbetat för att värna om utbildningsfrågor samt personal och hälsofrågor. Skolmiljön har varit en viktig fråga där framför allt åtgärdandet av problemen med Kvarnbackens skola prioriterades. Utvecklandet av äldreomsorgen har varit viktig för SFP där gruppen sett frågan som en helhet där hemvården och hemsjukvården, effektivt serviceboende och anstaltsvården bör stöda varandra. Samtidigt har planeringsfrågorna när det gäller utvecklandet av Borgå stads olika delområden varit viktiga för SFP som inte minst i stadsutvecklingsnämnden påverkat dessa ärenden. Viktigt har det varit att tala för en levande landsbygd med livskraftiga bystrukturer. Utvecklandet av västra åstranden i stadens centrum har varit en omstridd fråga där SFP som grupp givit stöd för den utveckling som nu, trots allt, ser ut att leda till verklig nytta för Borgå stad. När det gäller att föra den svenska språkgruppens talan tycks klimatet ha blivit kärvare. Sannfinnarna är direkt negativt inställda till s.k. svenska frågor medan trygga svenskspråkiga lösningar i utbildningsfrågor inte längre möter samma förståelse som tidigare. Samtidigt vill undertecknad ändå framhålla att samarbetet i till exempel stadsstyrelsen varit bra och fruktbärande. SFP har som grupp inte sett något mervärde i populistiska utspel utan valt en seriös och för helheten resultatbringande linje där vi samtidigt även velat värna om vår språkgrupps livsutrymme. Personligen ser jag det nu som betydelsefullt att SFP håller sina positioner vilket samtidigt utgör en delgaranti för uppnående av de viktiga målsättningar SFP under nästa fyraårsperiod bekänner sig till. Stig Bäcklund Stadsstyrelsens 1 vice ordförande Saman katon alta lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkö. Under Saman samma katon alta tak lämpö, värme, vatten, vesi, ilmastointi ventilation ja sähkö. och el. Under Saman samma katon alta tak lämpö, värme, vesi, vatten, ilmastointi ventilation ja sähkö. och el. Under samma tak värme, vatten, ventilation och el. Under samma tak värme, vatten, ventilation och el. OY LVIS- -VVSEL AB OY LVIS- BORGÅ ELEKTRISKA AFFÄR -VVSEL AB OY LVIS- BORGÅ PORVOON ELEKTRISKA SÄHKÖLIIKE AFFÄR -VVSEL AB BORGÅ PORVOON ELEKTRISKA SÄHKÖLIIKE AFFÄR PORVOON SÄHKÖLIIKE (019) Teollisuustie 24 Industrivägen, PORVOO-BORGÅ Teollisuustie Industrivägen 24 Industrivägen, 24, Borgå PORVOO-BORGÅ Teollisuustie 24 Industrivägen, Ota PORVOO-BORGÅ yhteys Tag Ota kontakt yhteys Tag Ota kontakt yhteys Tag kontakt Vi har bett några av SFP:s förtroendevalda berätta om de gångna fyra åren. Vi vill veta vilket beslut de anser vara periodens bästa och vilket som påverkade kommuninvånarnas vardag mest. Anders Rosengren är stadsstyrelsemedlem. Han säger att det bästa beslutet var strävan att få ekonomin i balans. - Skatteinkomsterna sjönk i början av perioden och staden måste ta hårda beslut för att undvika en ekonomisk katastrof. Många kommuner har framför sig de beslut Borgå tog i god tid. Skulderna har börjat minska under slutet av perioden men är fortfarande för stora för att det ska kännas bra. När ekonomin är i balans finns det goda möjligheter att klara nya utmaningar. Han anser att beslutet om strategin för och att strategin följs är det beslut som påverkade invånarna mest. - När vi följer strategin får vi balans i ekonomin, men tyvärr blev det också nedskärningar inom servicen, bidragen och investeringarna. Bildningsnämndens ordförande Ulf Backman säger att de goda besluten är flera, som att bygga daghem och reparera skolor. - Ett av de mest lyckade är byggandet av ungdomsgården Zentra. Ungdomarna hade ju hållit hus i den mögliga byggnaden vid Mannerheimgatan 14 i en lokal som hälsovårdsmyndigheterna har utdömt. Beslutet om Zentra mötte visserligen motstånd i vissa kretsar, men bildningsnämnden och dess ordförande stod på sig. I dag får vi besök av gäster från nära och fjärran som vill se hur den mångsidiga ungdomsgården fungerar. Han anser att skattebesluten har en avgjord betydelse för stabiliseringen av ekonomin. -En minskad upplåning betyder också att skuldbördan inte ökar. Det betyder att vi kan trygga den behövliga servicen trots att till exempel samfundsskatten i dag inbringar ungefär 15 miljoner euro mindre än under toppåren. Till de mindre goda besluten räknar han kalkylen för att bestämma den interna hyran. Dagens sätt att räkna ut den interna hyran har lett till att bildningssidans verksamhetsförutsättningar lider eftersom väggarna blir allt dyrare samtidigt som budgetramarna stramas åt. Kristel Pynnönen är ordförande för svenskspråkiga utbildningssektionen. Hon säger att det är svårt för henne att plocka fram ett beslut som känns som bäst. - Mandatperioden har främst präglats av sparåtgärder, indragningar och nedskärningar. Besluten har inte varit lätta att fatta. I efterhand börjar de se ut som om åtgärderna skulle leda till önskat resultat, det vill säga att ekonomin svänger till det bättre. Hon anser att besluten om sparåtgärder på något sätt har inverkat på Borgås alla invånare. - Med tanke på svenska utbildningssektionen har nedskärningarna i timresursen varit ett beslut som på ett avgörande sätt berört både lärare och elever. Vardagen i skolan har blivit tyngre i och med mindre timresurs och större grupper. Johan Sandberg är medlem av social- och hälsovårdsnämnden. Också han lyfter fram stadens ekonomiskt trängda läge, men betonar att det också har fattats goda beslut. - Ett av de bästa besluten var att utbyggnaden och tryggandet av äldreboendeplatserna på Johannisberg kunde förverkligas. Han lyfter inte fram något enskilt beslut som på ett avgörande sätt påverkat innvånarnas vardag. Han anser att vi bör se till den helhet som utgörs av många beslut och de resultat de har utmynnat i. - Vi har kunnat erbjuda våra invånare en skälig servicenivå inom den sociala sektorn. Stadsutvecklingsnämndens ordförande Janette Englund säger att den energieffektiva stadsdelen Skaftkärr är ett anmärkningsvärt projekt, men att det är svårare att sätta fingret på periodens bästa beslut. - Planeringsarbetet är långsiktigt och ofta utvisar först framtiden vilket beslut som var det bästa. Men energieffektivitet hör definitivt framtiden till och Borgå har fått mycket publicitet för Skaftkärrsprojektet också nationellt. Hon säger att planeringen av ett område som ska få många invånare naturligtvis väcker stor diskussion. - De människor som bor i närheten berörs av de nya områdena och i och med det kommer vi till ett av det svåraste inom planering och samhällsutveckling. Borgå är en växande stad och vi bör kunna planera och utveckla nya stadsdelar för att kunna svara på den framtida efterfrågan. Hon tycker att beslut som hör ihop med västra åstranden och utvecklingen av den är beslut som berör Borgåborna mest. - Alla beslut om området har ännu inte tagits, men redan nu kan vi se att det arbete som gjorts och de beslut som fattats bär frukt. Vi har definitivt fått en ny levande del till vår stad och man kan gott säga att Konstfabriken är hjärtat mitt i det.

4 4 Vårt Borgå FRAMÅT TILLSAMMANS SFP I BORGÅS KOMMUNALVALSPROGRAM 2012 Kommunalpolitikens viktigaste uppgift är att uppnå resultat som gynnar kommunborna. Som Borgåbo ska du kunna verka och må bra i din kommun. Vare sig du bor i staden, på landsbygden eller i skärgården. SFP i Borgå bär ett stort ansvar för att goda resultat nås, men vi har inte majoritet för att ensamma kunna fatta beslut. Vi uppnår vår målsättning genom ett gott samarbete med övriga partier och med stadens personal. Genom samarbete kan vi bevara och utveckla välfärdskommunen också på svenska. Du kan påverka det som är viktigt för dig genom att rösta på någon av Svenska folkpartiets kandidater. Vårt Borgå Vårt Borgå är en stad med en levande tvåspråkighet. En stad som erbjuder kvalitativ och mångsidig service och är attraktiv för både människor och företag. Genom en aktiv och sporrande personalpolitik vill vi säkra tillgången på behörig och motiverad personal. Vi vill skapa förutsättningar för företagsamhet och entreprenörskap genom god markplanering, vettig tomtpolitik och genom en aktiv dialog med företagarna. Vårt Borgå utvecklas balanserat och helhetsmässigt så att utvecklingen kommer alla Borgåbor till godo. Service på svenska är en självklar prioritering för SFP. I vårt Borgå är samarbete med grannkommunerna viktigt. Utbildning och skola Vi vill se ett heltäckande och mångsidigt utbud av daghem och skolor. Alla barn är värda en trygg och inspirerande skolmiljö. För en god undervisning är behöriga lärare, moderata gruppstorlekar, möjlighet till special- och stödundervisning, aktuella läromedel, ändamålsenlig utrustning och sunda lokaler avgörande. I skolan ska det finnas tillräckliga resurser för elevvård och stödpersonal. Vi vill garantera ungdomarna en god gymnasie- och yrkesutbildning. Vi tror på enspråkigt svenska lösningar, men vill se ett utökat samarbete mellan språkgrupperna och skolorna. Yrkesutbildningen ska beakta näringslivets behov av utbildad arbetskraft. Medborgarinstitutet är ett viktigt svenskt bildningsrum som vi vill värna om. Vi vill att dagvård och skola på svenska marknadsförs mer aktivt för familjer med invandrarbakgrund. Vi vill att språkundervisningen i svenska och andra språk inleds tidigare i våra skolor. Vård och omsorg Vårt Borgå erbjuder välfungerande vård och omsorg, också på svenska. Tillgången till god hälso- och sjukvård vill vi trygga med behörig och tillräcklig vårdpersonal. Vi vill skapa fungerande vårdkedjor, vilket innebär fortsatta investeringar i seniorbostäder och servicehus. Vi vill bevara och utveckla enheter för äldrevård så tillgängligheten tryggas för alla. Genom en fungerande hemservice och hemsjukvård tryggar vi de äldres möjlighet att bo hemma så länge de vill och klarar sig. Närståendevårdarna bör få avlastning och en skälig ersättning. Ungdomarna är vår framtid och vi värnar starkt om deras välmående och mentala hälsa samt sysselsättning. Vi behöver fortsatta satsningar på ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete. Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot familjevåld. Servicesedelns användningsmöjligheter bör utvecklas. För oss är förebyggande hälsovårdsverksamhet på alla områden i alla åldersklasser en lönsam investering. Livskvaliteten förbättras och kostnaderna minskar. Miljö och boende I vårt Borgå lever vi inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart. Vi vill se en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vi vill satsa på miljövänligt och energisparande boende. Markplaneringen ska vara framtidsorienterad men också ta hänsyn till historia och kultur. Vi vill skapa en fungerande kollektivtrafik som utgår från de behov invånarna har. Gång- och cykelvägar ska byggas ut. Beslut om byggande av Skärgårdsvägen bör fattas inom denna period. Vi vill att kommunala avloppsnät ska byggas där behovet i glesbygden är störst. Vi stöder utbyggnad av snabba internetförbindelser i hela staden. Grönområden och parker är viktiga investeringar som ökar trivseln för oss alla. Kultur och fritid En förutsättning för en levande stad är ett livaktigt föreningsliv. Vi vill stöda kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet genom att garantera föreningarna goda verksamhetsbetingelser och tillräckliga goda lokaler. Vi vill arbeta för ett mångsidigt kulturutbud på olika områden. På så sätt vill vi öka invånarnas välmående men också garantera stadens attraktionskraft för besökande. Företagsamhet och arbete En förutsättning för välfärdssamhällets fortsatta existens är att ekonomin är i balans. Vi vill arbeta aktivt för att öka intäkterna och hålla kostnaderna under kontroll. Våra företagare är i nyckelroll för att skapa tillväxt och nya arbetsplatser. Vi vill uppmuntra till ökad företagsamhet genom god mark- och logistikplanering och högklassig yrkesutbildning. Vi vill stöda företagen i den egna regionen genom ökad användning av närproducerade varor och tjänster. Vi vill arbeta för goda och mångsidiga trafikförbindelser till huvudstadsregionen. Vi vill intensifiera dialogen med företagarna och arbeta för att öka intresset för Borgå som etableringsort för företag såväl nationellt som internationellt. Läs mer om SFP och våra kandidater på RÖSTA FÖR RESPEKT

5 Vårt Borgå 5 YHDESSÄ ETEENPÄIN RKP PORVOON KUNNALLISVAALIOHJELMA 2012 Kunnallispolitiikan tärkein tehtävä on saavuttaa kuntalaisia suosivia tuloksia. Porvoolaisena Sinun tulee voida vaikuttaa ja voida hyvin kotikunnassasi huolimatta siitä, asutko kaupungissa, maaseudulla tai saaristossa. Porvoon RKP kantaa suurta vastuuta siitä, että hyviä päätöksiä tehdään, mutta meillä ei ole enemmistöä päätösten tekemiseksi. Siksi hyvä yhteistyö muiden puolueiden ja kaupungin henkilöstön kanssa on tärkeää päämäärämme saavuttamiseksi. Yhteistyöllä voimme säilyttää ja kehittää hyvinvointikuntaamme. Meille hyvinvointikunta tarkoittaa hyvää palvelua myös ruotsin kielellä! Äänestämällä RKP:n ehdokasta Sinä voit vaikuttaa siihen, että tärkeiksi katsomasi asiat huomioidaan! Meidän Porvoo Meidän Porvoo on elävä kaksikielinen kaupunki. Kaupunki, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista palvelua ja missä niin ihmiset kuin yritykset viihtyvät. Aktiivisella ja kannustavalla henkilöstöpolitiikalla voimme parhaiten taata pätevän ja motivoituneen henkilöstön saamisen. Haluamme luoda hyvät toimintaedellytykset yritystoiminnalle. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan hyvää aluekaavoitusta ja järkevää tonttipolitiikkaa sekä aktiivista keskustelua yrittäjien kanssa. Meidän Porvoota tulee kehittää tasapainoisesti ja kokonaisvaltaisesti siten että kehitys hyödyttää kaikkia porvoolaisia. Palvelu ruotsinkielellä on meille RKP:ssä ensiarvoisen tärkeää. Meidän Porvoossa tärkeää on myös yhteistyö naapurikuntiemme kanssa. Kasvatus ja koulu Haluamme kattavan ja monipuolisen tarjonnan päiväkodeista ja kouluista. Kaikki lapset ovat turvallisen ja innostavan kouluympäristön arvoisia. Hyvä opetus edellyttää päteviä opettajia, sopivia ryhmäkokoja, mahdollisuutta erityis- ja tukiopetukseen, nykyaikaisia opetusvälineitä, tarkoituksenmukaisia varusteita ja terveellisiä tiloja. Kouluilla on myös oltava resursseja tarpeellisen oppilashuollon ja tukihenkilöstön takaamiseksi. Haluamme taata nuorisollemme hyvän lukio- ja ammattikoulutuksen. Uskomme näissä erillisiin yksikielisiin ratkaisuihin, mutta samalla haluamme että yhteistyö kieliryhmien ja koulujen kesken lisääntyy. Ammattikoulutuksen tulee ottaa huomioon elinkeinoelämän tarpeet työvoimaa kouluttaessaan. Medborgarinstitutet (Kansalaisopisto) on tärkeä sivistyskanava, jota haluamme vaalia. Toivomme, että maahanmuuttajaperheille markkinoidaan aktiivisemmin mahdollisuutta valita ruotsinkielisen päivähoidon ja koulun. Haluamme, että kielenopetus ruotsin- ja muilla kielillä aloitettaisiin Porvoossa nykyistä aikaisemmin. Hoito ja huolenpito Meidän Porvoon tulee tarjota hyvin toimivaa hoitoa ja huolenpitoa myös ruotsinkielellä. Hyvän terveyden- ja sairaanhoidon saatavuuden haluamme turvata pätevällä ja riittävällä hoitohenkilökunnalla. Meidän tulee luoda toimivia hoitoketjuja, mikä tarkoittaa lisääntyviä investointeja senioriasuntoihin ja palvelutaloihin. Haluamme säilyttää ja kehittää vanhuksien hoitoyksiköitä ja taata kaikille tarvitseville hyvää hoitoa. Toimivalla koti- ja kotisairaanhoidolla mahdollistamme vanhusten asumisen kotona niin pitkään kuin he haluavat ja siellä selviävät. Omaishoitajien tulee saada helpotusta työtaakkaansa ja asiaankuuluvaa korvausta. Ennalta ehkäisevää työtä perheväkivallan vähentämiseksi on vahvistettava. Nuoriso on meidän tulevaisuutemme. Nuorison hyvinvoinnin ja henkisen terveyden sekä työllistymisen turvaaminen on meille erittäin tärkeää. Meidän on edelleen panostettava nuorisotyöpajoihin ja etsivään nuorisotyöhön. Palveluseteleiden käyttömahdollisuuksia on kehitettävä. Meille ennalta ehkäisevä terveydenhoito kaikilla alueilla kaikissa ikäluokissa on kannattava investointi. Elämänlaatu parantuu ja kustannukset pienenevät. Ympäristö ja asuminen Meidän Porvoossa toimimme ekologisen kestävyyden mukaan. Haluamme tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Panostamme ympäristöystävälliseen ja energiaa säästävään asumiseen. Aluesuunnittelun tulee olla tulevaisuuteen suuntautuvaa, mutta ottaa huomioon myös historian ja kulttuurin. Haluamme luoda toimivan joukkoliikenteen asukkaiden tarpeiden lähtökohdista. Kevyen liikenteen väyliä tulee lisätä. Saaristotien rakentamisesta on päätettävä tällä vaalikaudella. Haluamme, että kunnallista viemäriverkkoa laajennetaan niille haja-asutusalueille, joissa tarve on suurin. Kannatamme nopeiden internet-liittymien laajentamista koko kaupungin alueelle. Viheralueet ja puistot ovat tärkeitä investointeja. Ne lisäävät meidän kaikkien viihtyvyyttä. Kulttuuri ja vapaa-aika Elävä kaupunki edellyttää vilkasta yhdistyselämää. Yhdistystoiminta on tärkeää ja sitä tulee tukea ja kehittää. Haluamme tukea kulttuuri-, nuoriso- ja urheilutoimintaa takaamalla yhdistyksille hyvät toimintaedellytykset ja tarpeelliset hyvät tilat. Haluamme tehdä työtä monipuolisen kulttuuritarjonnan mahdollistamiseksi eri alueilla. Tällä tavoin tahdomme lisätä asukkaiden hyvinvointia, mutta myös taata, että kaupunkimme vetovoima kävijöille säilyy. Yritystoiminta ja työ Edellytys hyvinvointiyhteiskunnalle on taloudellinen tasapaino. Haluamme työskennellä aktiivisesti tulojen lisäämiseksi ja menojen hallitsemiseksi. Yrityksemme ovat avainasemassa kasvun ja uusien työpaikkojen luomisessa. Haluamme kannustaa lisääntyvään yritteliäisyyteen hyvällä alue- ja logistiikkasuunnittelulla ja korkealaatuisella ammattikoulutuksella. Haluamme tukea kuntamme omia yrityksiä käyttämällä enemmän heidän tuottamiaan tavaroita ja palveluita. Haluamme hyvät ja monipuoliset liikenneyhteydet Porvoosta pääkaupunkiseudulle. Haluamme tehostaa vuoropuhelua yritysten kanssa ja tehdä työtä sen eteen, että yhä useammat yritykset niin maanlaajuisesti kuin kansainvälisesti haluaisivat sijoittua Porvooseen. Lue lisää RKP:stä ja ehdokkaistamme ANNA ARVO ÄÄNELLESI

6 6 Vårt Borgå Glad start på kampanjen Söndagen den 9 september samlades ett hundratal av SFP:s anhängare i nyrenoverade Kvarnbackens skola för att tillsammans med partiets ordförande Carl Haglund öppna valkampanjen. Det vill säga den synliga delen av kampanjen. Redan månader innan kampanjstarten hade SFP:s kommunorganisation i Borgå arbetat intensivt med att lägga upp ett valprogram, planera evenemang och framför allt med att värva kandidater. - Vi har ett brett och fint fält med kandidater. Glädjande många av dem är unga och många är helt nya i de här sammanhangen. Jag tror alltså inte riktigt på allt prat om att unga inte skulle intressera sig för kommunalpolitik, jag tror tvärtemot att intresset är på uppgång. Och det är bra! I dagens samhälle finns en trend att skapa motsättningar: gamla unga, landsbygd stad, finska svenska osv. Det här är inte särskilt konstruktivt, tillsammans kommer man mycket längre. Vår devis i höstens val är därför Framåt tillsammans. Jag ser fram emot kampanjen och ett spännande val, sade kommunorganisationens ord förande Catharina von Schoultz. Carl Haglund sade att han rört sig mycket i Svenskfinland. - Stämningen är god. Jag är speciellt glad över att man i Borgå och också annanstans har valt att i valprogrammen lyfta upp välfärdsamhället och utvecklingen av det och samtidigt att fundera på varifrån pengarna ska komma in. Ansvarstagandet är en mycket viktig del av politiken. SFP i Borgå vill framför allt satsa på en fungerande basservice, men valde också att lyfta fram några andra viktiga frågor. - Som byggandet av Skärgårdsvägen, här vill vi aktivt arbeta för att det tas ett beslut under den kommande mandatperioden. En annan fråga värd att lyfta upp är hur vi tar hand om vår personal. För att kunna erbjuda god service måste staden ha kompetent och motiverad personal. I den ökade konkurrens om arbetskraft som finns särskilt i vård- och servicebranschen måste Borgå vara en attraktiv arbetsgivare. En av våra självklara prioriteringar inom SFP är vårt svenska språk. I en tvåspråkig stad måste servicen fungera på båda språken, men vi måste också bli bättre på att lyfta fram fördelarna med två språk. Visa på allt det goda det för med sig i form av möjligheter för var och en Borgåbo, oberoende av språk, sade Catharina von Schoultz. Kampanjstarten var också en första presentation av kandidaterna. Över 30 av dem var på plats. De ställde upp sig på rad och presenterade sig för publiken och varandra.till sist var det dags för det festens många barnfamiljer redan en stund väntat på. Robin Hund och hans glada orkester äntrade scenen och fick omedelbart publiken med på noterna. - Jag tycker att det är bra att kombinera en kampanjstart med ett lättsamt program, sade Carl Haglund. Janette Englund, t.v., Tim Karike och Catharina von Schoultz lägger upp valstrategi tillsammans med Carl Haglund. Catharina von Schoultz och Ingmar Karlsson presenterar kandidaterna. Kandidater och publik låter sig smakas. Carl Haglund och Janette Englund i samspråk med två av våra finsktalande kandidater: Laura Karén och Pasi Vehniäinen. Robert Hund och hans glada orkester underhåller publiken. Förhandsröstningsplatser Förhandsröstning ordnas Förhandsröstningsställena och -tiderna är följande: Affärscentret Lundi kl kl kl S-Market Näse kl kl kl kl K-supermarket Östermalm kl kl kl kl Huvudbiblioteket kl kl kl Vårberga bibliotek kl kl kl Gammelbacka allaktiviteshus aula kl kl kl Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B kl kl Valbussen Valbussen är en möjlighet för dig som går i skola eller bor i glesbygden i Borgå och vill rösta på förhand. Tag vara på tillfället och stig in i bussen. Så här ser tidtabellen ut: Borgå Gymnasium kl Andersböle, Veckoski-Andersböle kvarn, kl Hornhattula daghem kl Finnby, branddepån, kl Torasbacka, Tuorilan koulu kl Huktis, M-Market Huhtinen, kl Illby, Ilolan koulu, kl Pellinge, Skärgårdshemmet, kl Grännäs, Grännäs skola, kl Vessö, Svenskborg, kl Linnankosken lukio kl Borgå Campus kl Hammars, Brandstationen, kl Estbacka, Hållsvedsvägen 5, kl Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko, kl Porvoon ammattiopisto, Styrmansvägen 6, kl

7 GÖR ETT BRA VAL MED BBL! Teckna en förmånlig provprenumeration 2 VECKOR 12 DIGIPAKETET INGÅR! Digitala prenumerationen består av e-tidningen, e-tidningsarkivet och applikation för pekplatta och smarttelefon. Klipp här! Ja tack! Jag vill teckna en 2 veckors provprenumeration på Bbl för 12! I prenumerationen ingår den tryckta tidningen samt digipaketet. betalar portot BORGÅBLADET Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE Mina kontaktuppgifter (Vänligen texta) Namn Adress Postnummer och -ort Tfn Födelseår E-post E-postadressen fungerar som användarnamn på den digitala prenumerationen. Du får anvisningar per e-post. KSF Media får ta kontakt per e-post KSF Media får ta kontakt per sms Erbjudandet gäller t.o.m Prenumerationen börjar inom några dagar efter att vi fått din kupong och gäller endast privathushåll som inte har Bbl. Utlandsprenumeranter betalar en postavgift. Namn- och adressuppgifter kan användas i KSF Medias marknadsföring. KSF Media förbehåller rätten att godkänna prenumerationen. I priset ingår moms. Alla som prenumererar under 2012 deltar automatiskt i KSF Medias stora prenumeranttävling där vinnaren får välja mellan tre olika presentkort (värde ). Tävlingsreglerna finns på

8 8 Vårt Borgå Tutustumassa Goðafoss vesiputoukseen. Maapohja on mutamainen, vulkaanisesta tuhkasta koostuva hopeanvärinen massa. Kaupunkimarkkinointia parhaimmillaan Osallistuin edellisvuoden kesänä nuorisovaltuuston edustajana Islannin Dalvikissa pidetyille pohjoismaisille ystävyyskuntapäiville sekä niiden yhteydessä järjestettyyn nuorisotapaamiseen. Minun lisäkseni matkalle osallistuivat kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, kehittämispäällikkö Martin Söderlund sekä kaupunginhallituksen jäsenet Christel Raunio (r.) ja Marianne Korpi (sd). Tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta kun nuorisovaltuutettuja pääsi ulkomaille suuntautuvaan ystävyyskuntatapaamiseen. Idea, jonka otin esille tavatessani kaupunginjohtajan ensimmäistä kertaa vastavalittuna puheenjohtajana. Dalvik on pieni alle 2000 asukkaan kunta Pohjois-Islannissa. Kaupunki elää kalastuksesta ja tuotetaan Dalvikissa kuulemma Islannin parasta oluttakin (ei lisättyä sokeria). Porvoon kaupunki solmi ystävyyskuntasiteet Dalvikin kanssa jo vuonna Nuorisopäivien ohjelma oli tasapainottelua ryhmätöiden ja vapaamuotoisen toiminnan välillä. Ohjelma oli jaettu teemapäiviin, jolloin meillä saattoi esim. olla aamulla alustus Islannin energiaomavaraisuudesta, jota seurasi katselmus geotermisen lämmön talteenottopisteelle. Dalvikin kaupungin työntekijät olivat aina hyvin kiinnostuneita sen yhden suomalaisen henkilöllisyydestä ja sain usein vastata mitä erilaisimpiin kysymyksiin mm. Suomen energiantuotannosta. Ryhmätöissä kävimme läpi eri maiden nuorten vaikuttajaryhmien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Suurimmat erot olivat mm. nuorten valintatavalla: Ruotsissa kuka tahansa pystyy osallistumaan nuorisovaltuustotoimintaan. Oli innoittavaa kuulla, että muut nuorisovaltuustot painottavat suuresti yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista ja kokoontuvat jopa viikoittain keskustelemaan rennoissa merkeissä mediassa käsiteltyjä asioita. Kartoitimme myös eri kansalaisuuksien stereotypioita. Porvoosta poiketen todella moni nuorisotapaamiseen osallistuneista nuorista on puoluepoliittisesti aktiivinen ja osa istuukin nyt kotikaupunkinsa kaupunginvaltuustossa. Nuoret ehdokkaat olivat erityisesti myötätuulessa Norjassa, jossa äänestysikärajan laskemista pilotoitiin viime vuoden kunnallisvaaleissa, ilmeisen hyvin tuloksin. Asiaohjelman ohella käytimme vapaa-ajan mm. tutustumalla toisiimme ja Dalvikin keskustaan. Valvoimme monet yöt hiljaa rupatellessa ja meille syntyikin nopeasti hyvä ryhmähenki. Jälkeenpäin mietittynä uskon sen olleen Yhteiskuva kaikista nuorisoedustajista. etu, että olin ainoa osallistuja Porvoosta, sillä se pakotti minut tekemään kovemmin työtä oppiakseni tuntemaan muut, kun ei ollut omaa kalliota kehen tukeutua. Kommunikoimme enimmäkseen englanniksi, toki ruotsalaisten kanssa kieli kääntyi ruotsiksi vaikka finlandismeille välillä pitikin keksiä korvikkeita. Monesti pystyimme esim. norjalaisten kanssa paikkaamaan puuttuvia englanninkielisiä sanoja ruotsinkielisillä. Kyllä hätä keinot keksii ja usein vieraat kielet luistavat luontevasti tositilanteissa. Ihailin nuorisovaihdon aikana myös Islannin uniikkia luontoa lentokenttien välisestä matkasta lähtien. Käytimme yhden kokonaisen päivän matkustamiseen. Matkustimme bussilla lähemmäs 300km Islannin itäpuolelle. Vierailimme mm. Euroopan suurimmalla vesiputouksella sekä laavakentällä, jossa oli pieniä halkeamia, joista purkautui valkoista rikkikaasua. Kuumien rikkipilvien keskellä pystyi jopa seisomaan, jota me tietysti uhmanrohkeina nuorina kokeilimme. Osallistuin nuorisovaihdon ohella viralliseen ystävyyskuntavierailuun, jossa mm. yhtenä päivänä esittelin kylmiltäni kaupungin puoluepoliittiset valtasuhteet sekä luottamuselinten paikanjakomenetelmän. Sain pitkälti itse valita mihin osiin virallisesta ohjelmasta osallistuin, toki välillä ohjelmien tasapainottelu oli hankalaa päällekkäisyyksien vuoksi, kun ei meinannut ehtiä välillä syödäkään. Koko viikko huipentui ikimuistoiseen iltaan, jolloin kaikki nuorisovaihtoon osallistuneet ja kaupungin viralliset edustajat kokoontuivat yhteiselle illalliselle Alvar Aaltomaiseen kulttuuritaloon. Kaikki nuoret intoutuivat pitämään puheita oman kaupunkinsa edustajan jälkeen. Nuorisovaltuusto oli ostanut kaikille osallistujamaiden nuorisovaltuustoille lahjaksi Kaisa Lekan Design Delille suunnittelemia kaakeleita ja astioita. Mielestäni oli tärkeää antaa lahjaksi jotain paikallista, joka tukee oman kunnan yrittäjyyttä brändituotteiden sijaan. Kaisahan on nuorisovaltuuston valtuustokummi. Lahja osui naulan kantaan varsinkin Islannin kohdalla, joka paraikaa remontoi nuorisotilaansa. Ehkä kaakeli löytänee tiensä keittiön seinälle muistuttamaan suomalaisista ystävistä? Ihastusta herätti myös astioiden sisältämät suomenkieliset lauseet. Loppuviikosta vietin paljon aikaa muiden porvoolaisten kanssa, vaikka osa hyvistä rupatteluhetkistä jäikin käyttämättä aamu-unisuuteni vuoksi. Oli mukavaa oppia tuntemaan kokouspöytien äärestä tutut henkilöt myös siviilissä ja solmia uusiakin tuttavuuksia. Tällaiset vapaamuotoiset tapaamiset ovat minusta liian aliarvostettuja ja meidän tulisikin panostaa enemmän aikaa vapaamuotoiseen kanssakäymiseen ja iltakouluihin poliitikkojen ja virkamiesten kesken, ei vain valtuusto- tai hallitustasolla. Tulevaisuutta ajatellen pidän hyvänä ideana nuorten osallistujien mukaan ottamista tällaisiin tapahtumiin. Ystävyyskuntavierailujen osallistujille voisi esim. asettaa nuorisokiintiön. Pidän tärkeänä kaupungin sitoutumista pohjoismaiseen ystävyyskuntatoimintaan ja ystävyyskuntatapaamisiin, vaikkakin osat jäsenkunnista ovat päättäneet siirtää ystävyyskuntatoiminnan painopisteitä enemmän elinkeinoelämän sekä tutkimuksen ja kehittämisen suuntaan. Seuraava ystävyyskuntatapaaminen järjestetään Norjan Hamarissa ensi kesänä. Ystävyyskuntatapaamisia järjestetään joka toinen vuosi, vetovastuun kiertäessä aakkosjärjestyksessä kaupungilta toiselle. Matka rikastutti omaa kielitaitoani ja oli ehdottomasti kohta nelivuotisen nuorisovaltuutettu-urani kohokohta. En kadu hetkeäkään Reykjavikin koneeseen hyppäämistä. Sain matkalta uusia eväitä nuorisovaltuuston toiminnan kehittämiseen sekä uutta energiaa syksyn haasteisiin. Tim Karike Kirjoittaja toimi Porvoon Nuorisovaltuuston puhenjohtajana vuonna 2011 Kävelyllä laavakentällä, jossa oli kiehuvia kraatereita.

9 Motioner inlämnade av SFP:are Begränsning av försäljningen av fyrverkeripjäser. Trafikarrangemang på Tunnbindarebacken. Alternativ lösning för Mannerheimgatans bro. Höjning av skattesatsen. Ebbo skola och Epoon koulu under samma tak. Avlopp och vatten till Andersböle, Mickelsböle, Söderveckoski och Norrveckoski. Annan kalkyl för att räkna ut interna hyran. Illby skola och Ilolan koulu under samma tak. Rekreationsområde i Haikoträskets skog. Lokala råvaror i skolmaten. Planera flera företagstomter. E-böcker till biblioteket. Renovering av Finnby daghem. Bostäder för funktionshindrade och reparation av befintliga bostäder. Avloppstjänster i staden västra byar. Utredning om regionalt medborgarinstitut på språklig grund. Fastighetspolitikens utgångspunkter. Strategi för nybyggnation och reparation. Tove Jansson-dag och barnbokspris. Strategi för skärgården. Detaljplaneändring som gör en helhetslösning för Strömborgska skolan och Kvarnbackens skola möjlig. Sänkning av den interna hyran. Trafikspegel vid Borgå gymnasium. Plan för snabba internetförbindelser i glesbygden. Kursprestation för avklarad förarexamen. Utveckling av strukturen i stadskärnan, trafikarrangemang och nybyggen. Effektiv och ekonomisk användning av Neste Oils överskottsenergi. HBL DET LÄTTA VALET! Kom och träffa våra kandidater! sö 7.10, kl lö 13.10, kl lö 20.10, kl lö 27.10, kl Valdebatt i Saxby skola, Tema: Service i glesbygden Jippo i Lundi el. torg Torgjippo Jippo i Lundi el. torg De senaste evenemangen finns på vår hemsida följ med våra aktiviteter där och på vår facebook-sida SFP i Borgåbygden RKP Porvoo. Kommunalvalet 2012 I Finland förrättas kommunalval söndagen den 28 oktober I valet väljs 51 ledamöter till stadsfullmäktige i Borgå. Röstberättigade är de kommuninvånare som senast valdagen fyller 18 år och som haft Borgå som hemkommun. Befolkningsregistercentralen sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade, vars adress är känd. Den som inte fått kortet eller vars kort har felaktiga uppgifter bör kontakta magistraten i Borgå tfn Hemmaröstning Hemmaröstning förrättas från onsdagen till tisdagen En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får rösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Under vissa lagstadgade förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen. Om hemmaröstning skall anmälas skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden senast före kl Anmälan kan för den röstande göras av en person som denne har utsett. Anmälan om hemmaröstning lämnas till centralvalnämnden i Borgå, adr. Stadshusgatan 9, Borgå eller per telefon , Servicekontoret Kompassen. Teckna en förmånlig provprenumeration 2 VECKOR 12 DIGIPAKETET INGÅR! Digitala prenumerationen består av e-tidningen, e-tidningsarkivet och tidningsappar för pekplatta och smarttelefon. Klipp här! Ja tack! Jag vill teckna en 2 veckors provprenumeration på Hbl för 12! I prenumerationen ingår den tryckta tidningen samt digipaketet. Mina kontaktuppgifter (Vänligen texta) Namn Adress Postnummer och -ort Tfn betalar portot HUFVUDSTADSBLADET Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE Födelseår E-post E-postadressen fungerar som användarnamn på den digitala prenumerationen. Du får anvisningar per e-post. KSF Media får ta kontakt per e-post KSF Media får ta kontakt per sms Erbjudandet gäller t.o.m Prenumerationen börjar inom några dagar efter att vi fått din kupong och gäller endast privathushåll som inte har Hbl. Utlandsprenumeranter betalar en postavgift. Namn- och adressuppgifter kan användas i KSF Medias marknadsföring. KSF Media förbehåller rätten att godkänna prenumerationen. I priset ingår moms. Alla som prenumererar under 2012 deltar automatiskt i KSF Medias stora prenumeranttävling där vinnaren får välja mellan tre olika presentkort (värde ). Tävlingsreglerna finns på

10 10 Vårt Borgå SFP i ett nötskal Vi arbetar för en stark svenskhet en fungerande tvåspråkighet en levande nordism en stärkt europeisk gemenskap ett globalt ansvar Vi anser att välstånd och rättvisa föds ur ett samhälle som tjänar individen en ekonomi som stöder privata initiativ och hänsyn till miljön ett utbildningsväsen som ger utvecklingsmöjlighet för alla ett socialskydd som både bär och aktiverar SFP är ett frisinnat parti Frisinne som i tolerans, liberalism och öppenhet Frisinne som i högt i tak Frisinne som i frihet att tänka högt. Själv. I samarbete med andra partier och folkrörelser verkar SFP för frihet, rättvisa, jämlikhet och tolerans. SFP i Borgå I Borgå har SFP fem lokalavdelningar Borgå centrum, Borgå Västra, Borgå Östra, Borgå Norra samt Borgå Södra och skärgård. Därutöver har också Svenska kvinnoförbundet och Svensk Ungdom egna lokalavdelningar. Lokalavdelningarna är den drivande kraften för den lokala verksamheten. Avdelningarna informerar medlemmarna och ordnar diskussionskvällar och andra tillställningar med ämnen som är aktuella inom respektive avdelnings verksamhetsområde. Verksamheten koordineras av en takorganisation, den s k kommunorganisationen (KO), vars styrelse består av medlemmar från alla lokalavdelningar. KO:s verksamhet koncentreras till allmänna frågor och KO tar ställning i frågor som berör hela stadens område. KO ansvarar också för SFP:s kampanjarbete i samband med val. Du kan stöda vår verksamhet genom att bli medlem i en av våra lokalavdelningar. SFP:s lokalavdelningar finns alltid nära Dig: SFP i västra Borgå strävar efter att följa med utvecklingen i de skolor som rör barn och unga på det egna området, slå vakt om trafiksäkerheten och den svenskspråkiga servicen (bla åldringsvården/hemservicen för seniorerna i bygden). Ytterligare målsättningar är att nå en lösning för avloppssituationen, samt att aktivt påverka att en delgeneralplan utformas. Lokalavdelningen vill även aktivt motarbeta planerna på ett flygfält i västra Borgå. Ordförande Susanne Ahlqvist SFP i södra Borgå glesbygd och skärgård verkar som namnet säger i Borgå glesbygd och skärgård och strävar efter att bevaka glesbygdens och skärgårdens invånares intressen. Tanken är att lokalavdelningens medlemmar tillsammans bättre skall kunna påverka i ärenden och frågor som berör det egna området. Ordförande Kristel Pynnönen SFP i Borgå norra byar vill påverka beslutsfattare och myndigheter i frågor som berör det egna området. En av de allra viktigaste uppgifterna har varit och är att trygga och förstärka Saxby skolas verksamhetsförutsättningar. Tidvis har skolans framtid varit ytterst osäker, men tack vare föräldrarnas och SFP:arnas insats lyckades man alla tillsammans avvärja hotet. Avdelningens arbete för områdets enda svenskspråkiga byskola fortsätter! Ordförande Maj-Louise Wilkman, Finnby SFP i Borgå centrum verkar som namnet säger mitt i Borgå och har SFP:s kontor i kulturhuset Grand vid torget som sin hemvist. Med sina drygt 350 medlemmar är SFP i Borgå centrum den största av lokalavdelningarna i Borgå. Avdelningen vill öka kontakten mellan stadens beslutsfattare och föreningens medlemmar samt aktivt ta del i samhällspolitiken och reagera på aktuella frågor. Ordförande Annika Lindroos SFP i östra Borgå lk har regelbundna möten i vilka medlemmarna diskuterar aktuella lokala och kommunala ärenden, de deltar i debatter, i nyländska kretsens årsmöte och SFP:s årliga partidag. Till partidagen brukar avdelningen lämna in motioner med varierande tema, bl a har de arbetat för närproducerad mat i daghem, skolor och servicehem för åldringar. Ordförande Annette Forsblom, Illby Svenska kvinnoförbundet i Borgåbygden Kvinnoförbundet är en samling aktiva kvinnor (och någon man!) som bor i Borgå och gärna diskuterar och agerar i frågor som ligger medlemmarna nära om hjärtat. Under de senaste verksamhetsåren har föreningen bl a lämnat in ett medborgarinitiativ kring skolmaten i Borgå, deltagit i Ljus mot Våld-kampanjen och startat en insamling av förnödenheter till Borgå skyddshem. Ordförande Anne Sjöström Svensk Ungdom i Borgå r.f. är partiets ungdomsorganisation Svensk Ungdoms lokalavdelning i Borgå. Vi saknar för tillfället en organiserad verksamhet med en vald styrelse, men aktiva och engagerade ungdomar ställer ändå upp på olika tillställningar. Senast i januari gjorde vi kampanj för vår presidentkandidat Eva Biaudet genom att röra oss ute i centrum maskerade som Eva, samtidigt som vi delade ut kampanjtidningar och synnerligen god mörk choklad. Nu i kommunalvalet har vi glädjen att ställa upp ett tiotal borgåungdomar som enas i en gemensam kampanj, med målet att få ungdomarnas representation säkrad i Borgåfullmäktige. Om du har intresse att ställa upp i verksamheten, kontakta undertecknad. Kontaktperson Tim Karike

11 Vårt Borgå Antti Ansas KTK, Ekon kand 194 Ulf Backman Bostadschef, freelance-journalist Asuntopäällikkö, freelance-toimittaja Nimeni on Antti Ansas ja olen 33-vuotias porvoolainen perheenisä. Harrastan joukkueurheilua ja vietän paljon aikaa lasten ja nuorten parissa. Järjestöihmisenä olen jo useamman vuoden hoitanut erilaisia luottamustehtäviä, taloudenhoidosta johtotehtäviin. Työelämässä olen kohdannut yritysmaailman haasteet ja luonut menestystä myynnin ja liiketoiminnan kehitystehtävissä. Haluan päästä vaikuttamaan päätöksiin jotka koskevat nuorten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Liikunta ja urheileminen ovat tärkeitä tekijöitä johdattamaan nuoria aktiiviseen, sosiaaliseen ja tasapainoiseen elämään. Nuoret ovat meidän tulevia elättäjiämme. Huolehtikaamme heistä niin tulevaisuutemme on niin taloudellisesti kuin rakenteellisesti turvattu. Liikunta- ja urheiluseurojen tukeminen, liikuntatilojen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat asialistallani. Yrittäminen ja yhteistyö ovat avainsanoja yhteiskuntamme kehittämisessä. Opettakaamme tämä lapsillemme jo varhaisessa vaiheessa. Haluan varmistaa että päiväkodit ja koulut tarjoavat lapsillemme turvallisen ja iloisen kasvuympäristön. Lähellä sydäntäni on myös kansainvälisyys, joka näkyy parhaiten maailmanlaajuisen ystäväpiirini muodossa. Koen kieliosaamisen suurena rikkautena ja haluan tukea ihmisiä jotka haluavat laajentaa näköpiiriään myös rajojemme ulkopuolelle. Jag heter Antti Ansas och är en 33årig familjefar från Borgå. Jag sysslar med olika lagsporter och trivs bland ungdomar. Jag har under flera års tid varit föreningsaktiv och skött förtroendeuppdrag i olika föreningar där jag bl a ansvarat för ekonomi och fungerat som ordförande. I arbetslivet har jag mött flera utmaningar inom företagsvärlden och byggt en karriär inom försäljning samt affärsutveckling. Motion och idrott anser jag vara viktiga element i barnens uppväxt och bidrar starkt till ett aktivt, socialt och balanserat liv. Den unga generationen kommer att försörja oss i framtiden. Genom att ta hand om barnen kan vi trygga samhället en god framtid både ekonomiskt och socialt. Att stöda motions- och idrottsföreningar samt upprätthålla och utveckla idrottsanläggningarna är saker jag kommer att jobba för. Endast tillsammans kan vi utveckla vårt samhälle. Den s.k. talkoandan bör vi lära våra barn redan i ung ålder. Utöver detta vill jag se till att dagvården och skolorna ger våra barn en trygg och glad omgivning att växa upp i. Internationalitet ligger också nära mitt hjärta. Det syns närmast i form av mitt breda kompisnätverk världen över. Jag upplever att språkkunskap är en rikedom och jag stöder gärna människor som vill se världen utanför vårt lands gränser. Ren, Hel och Trygg Jag jobbar vidare med temat ovan. Det gäller vår vardagliga omgivning men också om kommande beslut i det politiska livet. Ren, Hel och Trygg betyder också att Borgåborna trivs i en stad som erbjuder god service i stället för könummer, erbjuder omsorg i stället för obegripliga bortförklaringar. Nu om någonsin gäller det också att trygga vårt modersmål i Borgå. Ren, Hel och Trygg betyder även att samarbetet i vår stad är öppet och ärligt, baserar sig på ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar. Med sunt förnuft i behåll och tillsammans. Ren, Hel och Trygg betyder mera än att man bara tvår sina händer. Det handlar också om rättvisa och jämlikhet. T ex våra barn och barnbarn har rätt till trygga skolor och dagvård samt trygg skolväg. Skolorna skall även tekniskt vara i skick. Jag har jobbat de senaste 35 åren inom planläggning, boende och byggande. Före det på arbetsförmedlingen. Jobbat på socialkansli och inom logistiksektorn. Invånarnas vardag är således mig välbekant såväl i glädjestunder som i svårare situationer. Frilansande journalist sedan 1980-talet och har internationell funktionärslicens inom friidrotten. Inom politiken nu bl a fullmäktigeledamot, gruppordförande och ordförande för bildning snämnden samt medlem i kyrkofullmäktige. Töissä Viimeiset 35 vuotta kaavoituksen, rakentamisen ja asumisen alalla. Ennen sitä työvoimatoimistossa. Kuljetusalan logistiikkakysymykset tulivat aikanaan tutuksi matkan varrella kuten työt kunnan sosiaalitoimistossa. Vapaalla Freelance-toimittajan hommia olen tehnyt 1980-luvulta asti. Urheiluelämään tutustuin jo nuorena monipuolisesti urheilemalla. Myöhemmin kuvaan astui moottoriurheilu alkaen silloisten BUFAK:n ja Porvoon UA:n kisoista. Kuulutus- ja selostushommat aloitin legendaarisista jokamies-luokan kisoista Sondbyn montuissa jatkaen moottoriurheilun SM-tasolle ja yleisurheilun kansanväliselle tasolle asti. Voit myös tavata minut hevosurheilun kisapaikoilla. Yleisurheiluun palasin aikanaan perheemme juniorin aloitettua urheiluharrastuksensa kavereiden kanssa korttelipallossa ja koululaiskisoissa. Minulla on yleisurheilun kansainvälinen toimitsijalisenssi. Politiikka Kokemusta tuli aikanaan kunnanvaltuutettuna, valtuustoryhmän puheenjohtajana ja puoluehallituksen jäsenenä. Lisäksi monta vuotta tielautakunnan puheenjohtajana, ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän tilintarkastajien puheenjohtajana ja jäsenenä terveyskeskuksen liittohallituksessa. Tulin uudelleen mukaan viime vaaleissa. Tämän kauden luottamustehtäviä ovat mm. kaupunginja kirkkovaltuuston jäsenyys sekä sivistyslautakunnan puheenjohtajuus. Nykyinen työni asuntopäällikkönä sekä aikaisemmat toimet ja tehtävät antavat hyvät edellytykset tulkita porvoolaisten arkea, iloineen ja suruineen. Parasta nyt: Lapsenlapsi Sofia, 10 kk. 195 Magnus Berg Båtförare, hamnoperatör Venekuljettaja, satamaoperaattori 196 Magnus Björklund Revisor, GRM Hej! Jag heter Magnus Manu Berg, född och uppvuxen i Hammars. Vi bor i en fin stad! Hoppas vi också i fortsättningen kan vara stolta över vår stad. Stora utmaningar med minskade statsstöd, lågkonjunktur osv sätter oss på prov. Jag tror att med ett gott samarbete och bra ekonomisk planering ska vi klara det. En bra basservice är viktig för vår trivsel. Har vi dessa tjänster ok,s å ger vi en bild utåt att Borgå är en bra plats att bo och verka på. En levande landsbygd och skärgård är stadskärnans lungor. Borde inte finnas nån skillnad om du bor på landet eller i stadskärnan, alla har vi samma rätt till god service och omsorg. Låt oss tillsammans kavla opp ärmarna och jobba för ett ännu bättre Borgå att bo och verka i! Terve! Olen Magnus Manu Berg. Syntynyt ja kasvanut Hamarin kylässä. Porvoo on hieno kaupunki! Porvoossa on hyvä elää ja vaikuttaa. Pidetään huolta siitä,että näin on jatkossakin. Suuret haasteet odottavat, pienemmät valtionosuudet, taantuma jne. Uskon että hyvällä yhteistyöllä ja kovalla työllä, nämäkin uhkakuvat hallitaan. Hyvät peruspalvelut, koulutus, päivähoito, vanhustenhoito jne tärkeitä. Nämä asiat kun kunnossa, niin Porvoo jatkossakin hyvä paikka elää ja vaikuttaa. Elävä maaseutu ja saaristo on kaupungin keuhkot. Tehkäämme siis sellaisia päätöksiä, että jatkossakin voi asua ja toimia maaseudulla ja saaristossa. Jokaisella asukkaalla on oikeus hyviin peruspalveluihin, oli asuinpaikka saaristossa tai kaupungin keskustassa. Kääritään ylös hihat ja tehdään Porvoosta vielä parempi paikka elää ja toimia! Ett framgångsrikt näringsliv kombinerat med en god kostnadskontroll ger kommunen de resurser som behövs för att upprätthålla en god servicenivå inom vården, äldreomsorgen, utbildningen och kulturen. Därför bör kommunens näringspolitik vara aktiv och stöda företagsetableringar bland annat via en effektiv och god markplanering. Framgångsrik företagsverksamhet kräver tillgång till yrkeskunnig personal, därför bör vi satsa på yrkesutbildningen i vår region. Då jag verkat som styrelseordförande i samkommunen för den svenska yrkesutbildningen i Östra Nyland har det blivit klart för mig hur viktigt det är att vi på svenskt håll kan förena våra krafter över kommungränserna och skapa en tillräckligt stark, enspråkigt svensk yrkesutbildningsanordnare som även på sikt kan erbjuda våra ungdomar en god utbildning och fortsättningsvis förse regionens näringsliv med välutbildad, språkkunnig personal. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen i vår region behöver dessutom snabbt nya, tidsenliga utrymmen. Kulturen fungerar som en motor för all samhällelig utveckling därför är Konstfabrikens förverkligande en framgångsfaktor för Borgå. Vi bör dock komma ihåg, att förutom goda utrymmen är ett aktivt föreningsliv och framgångsrika lokala aktörer en förutsättning för ett levande kulturliv på orten. Den stora mångfalden av lokala föreningar och kulturaktörer får inte glömmas i skuggan av Konstfabriken utan bör fortsättningsvis aktivt stödas av staden. En annan framgångsfaktor för Borgå stad är dess unika miljöer, i centrum, i skärgården och på glesbygden. Attraktiva miljöer skapar den inflyttning och tillväxt som möjliggör en fortsatt utveckling av staden. Nybyggande bör ske så att det främjar tillväxt utan att unika miljöer förstörs. Vårt mångfaldiga och unika kulturarv bör förvaltas för kommande generationer på ett förnuftigt sätt. 197 Cecilia Björkskog Ped. mag, klasslärare KM, opettaja 198 Torbjörn (Toba) Blomqvist Pol.kand., försäljningsdirektör VTK, myyntijohtaja Mitt Borgå är tryggt och välmående. Barnen på daghemmen och i skolorna ska få känna sig trygga och må bra. Barnen har rätt att bli sedda och hörda varje dag och i små grupper är detta möjligt helt på annat sätt än i enorma grupper med lite personal. Åldringar som hjälpt till att bygga upp vårt land förtjänar ett vördnadsfullt bemötande både inom åldringsvården och i samhället. De har rätt att känna sig trygga och få ett vänligt bemötande. Detta möjliggörs igen med tillräcklig personal på åldringshemmen. Ett välmående Borgå får vi också genom att uppmuntra till företagsamhet. Samtidigt måste vi stöda utslagna och hjälpa dem hitta sitt egna spår i livet där livet känns meningsfullt. I ett tryggt och välmående Borgå är luften ren och där kan man gå in i någon av våra vackra parker och njuta av miljön. I mitt bagage finns flera utbildningar och förtroendeuppdrag. För tillfället är jag kassör och simombud i Folkhälsan i Borgå. Jag jobbar som klasslärare och fritiden ägnar jag åt familjen, aktiviteter med hunden samt motion. Porvooni on turvallinen ja hyvänvointinen. Lapsilla päiväkodeissa ja kouluissa on oikeus turvalliseen ympäristöön. Lapsilla on myös oikeus tulla nähdyiksi ja kuulluiksi joka päivä ja tämä onnistuu pienessä ryhmässä aivan toisella tavalla kuin isossa ryhmässä missä on pieni henkilökunta. Vanhukset jotka ovat auttaneet maamme rakentamisessa ansaitsevat kunnioittavan kohtelun sekä vanhustenhuollossa että yhteiskunnassa. Heillä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja ansaitsevat ystävällisen vastaanoton. Tätä mahdollistetaan taas mm. riittävällä henkilökunnalla vanhainkodeissa. Hyvänvointinen Porvoo saadaan myös kannustamalla yritteliäisyyteen. Samalla meidän täytyy tukea syrjityt ja auttaa heitä löytämään oma tie elämässä missä elämä tuntuu mielekkäältä. Turvallisessa ja hyvänvointisessa Porvoossa ilma on raikas ja siellä voi kävellä kauniiseen puistoon ja nauttia ympäristöstä. Matkalaukustani löytyy lukuisia koulutuksia sekä luottamustehtäviä. Tällä hetkellä olen rahastonhoitaja ja uintivastaava Porvoon Folkhälsanissa. Olen luokanopettaja ja vapaa-aikani vietän perheeni kanssa, koiraharrastuksien parissa sekä kuntoilemalla. Jag vill trygga verksamhetsförutsättningarna för hela Borgå. Skärgården och byarna utanför centrumområdet måste också utvecklas och vatten- och avloppstjänsterna byggas ut. Basnäringarna och företagsamheten måste främjas. Skärgårdsstödet måste riktas till skärgården. Det gäller politikernas moral. Det ska vara lättare att bygga i skärgården och på glesbygden. Byggnadsförbud får inte gälla i evighet. Föreningsverksamheten måste erhålla mera stöd. Föreningshusens funktion som verksamhetsutrymme bör garanteras och de ska vara öppna alla dagar, för all slags verksamhet. Tredje sektorns verksamhet är viktig för kommunens invånare = producera innehållsrik fritid för gammal och ung. De kommunala pengarna kunde fås att räcka längre via en vettig styrning. Detta ger levande byar och skärgård. Skolorna bör finnas nära hemmet så länge barnen är små och skolskjutsar skötas på ett rättvist och tryggt sätt. Skolindragningarna får inte fortsätta. Vi bör konkurrensutsätta och effektivitetsgranska all kommunal verksamhete som ger högre internhyror. Vi bör göra all upphandling i vårt närområde, det tryggar utkomsten och sysselsättningen i regionen. I många kommuner är detta är möjligt, varför inte i Borgå? Den fria bildningen är viktig även i Borgå, jag vill jobba för att Akan igen kan ta hand om påbyggnadslinjen/ 10klassen. Det året har gett otaliga ungdomar bättre vitsord och en mening med livet. Jag vill jobba för att polisen och räddningsväsendet garanteras medel för upprätthållande av grundtryggheten i vår kommun. Det sociala samvetet och det svenska språket är viktigt för mej. Jag brukar se till att saker förverkligas! Kaikkien porvoolaisten toimintaedellytykset tulee turvata. On kehitettävä myös keskustan ulkopuolella olevia kyliä ja saaristo-aluetta ja vesi- ja viemäripalveluita on rakennettava. Porvoon nostama saaristotuki pitää kohdistaa saariston hyväksi. On kyse poliitikoiden moraalista. Rakentaminen pitää olla helpompaa saaristossa ja haja-asutusalueilla. Yhdistystoimintaa on tuettava nykyistä enemmän. Seurantalojen käyttöä koko kylän toimintakeskuksina pitää turvata. Ns. vapaaehtoistoiminta on tärkeätä kunnan asukkaille = kustannustehokasta, sisältörikasta vapaa-aikaa, niin nuorille kuin vanhoille. Näin saadaan rahat riittämään pidempään. Näin turvataan kylien ja saariston elinmahdollisuudet. Koulujen on oltava lähellä kotia, niin kauan kun lapset ovat pieniä. Koulukyytejä on järjestettävä turvallisesti ja oikeudenmukaisesti. Koulujen lakkautumisvimmaa ei saa jatkua. On aika kilpailuttaa sitä kunnallista toimintaa mikä aiheuttaa korkeampia sisäisiä vuokria, tai muuten varmistaa toiminnan kustannus-tehokkuutta. Meidän kuuluu tehdä kaikki hankinnat lähialueeltamme, samalla turvaamme yrittäjiemme toimeentulon ja alueemme työllisyyden. Monessa kunnassa tämä on mahdollista, miksei myös Porvoossa? Haluan turvata poliisin ja pelastustoimen toiminta-edellytykset antamalla tarvittavat voimavarat perusturvallisuuden ylläpitämiseen. Minulle sosiaalinen omatunto toimii ohjenuorana! Minusta on turvattava ruotsin kielen asema alueellamme, se on kaikkien edun mukaista! Saan asioita tapahtumaan!

12 12 Vårt Borgå Thomas Ekholm 199 Merkonom, lärare 200 Merkonomi, opettaja Janette Englund Kundrådgivare / företagare Asiakasneuvoja/yrittäjä Jag heter Thomas, är gift och är pappa till tre barn 13, 11 och 6 år. Jag har beslutat mig för att ställa upp och jobba för att göra Borgå till en bättre stad att bo i. Nu finns det alla möjligheter att få nya förmågor med i beslutsfattandet. Min främsta målgrupp är barnfamiljerna. Vi måste se till att de kommande generationerna har rätt till en trygg uppväxt. Vi ska ha bra daghem och skolor, kompetenta lärare och ett stort urval med fritidsmöjligheter. Med möjlighet till ändamålsänliga hobbyn kan risken för marginalisering av ungdomar minskas, så vi måste se till att erbjuda våra barn och unga mångsidiga möjligheter att idka idrott och kultur. De beslut vi gör idag måste vara långsiktiga, vi ska inte bara lappa där det brister just nu! Nimeni on Thomas, olen naimisissa oleva kolmen lapsen isä. Olen päättänyt asettua ehdolle auttaakseni tekemään Porvoosta paremman kaupungin asua. Nyt on mahdollista saada uusia kykyjä mukaan kaupungin päätöksentekoon. Haluan tehdä työtä lapsiperheiden hyväksi. Meidän on tehtävä kaikkemme että tulevilla sukupolvilla on turvallinen lapsuus. Meillä on oltava hyvät päiväkodit ja koulut, päteviä opettajia sekä laaja tarjonta harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksenmukaisilla harrastusmahdollisuukisa tarjoamalla voidaan vähentää nuorten riskiä syrjäytyä, sen takia meidän on tarjottava lapsillemme ja nuorillemme monipuolisia mahdollisuuksia harjoittaa liikuntaa ja kulttuuria. Tekemämme päätökset on oltava pitkäaikaisia, ei pidä ainoastaan paikata tämän hetken ongelmia! Vad får en förvärvsarbetande trebarnsmamma som dessutom driver småskalig företags verksamhet att vilja vara förtroendevald? Jag skall försöka ge ett svar på den frågan: för mig betyder politik lagarbete och jag vill gärna vara med och bidra med min insats. Det gäller att vara aktiv också utanför mötesutrymmet för att lägga grund till goda beslut. Det gäller att jobba långsiktigt för de värderingar man tror på, att vara engagerad och framförallt intresserad. Jag vill ha balans mellan stad och landsbygd, medverka till att man skall kunna bo och leva både i centrum, på landsbygden och i skärgården. Jag vill jobba för att våra kommuninvånare skall må bra, allt från små barn till åldringar. Därför vill jag också främja näringslivets förutsättningar eftersom skatteintäkterna är grundpelaren för vår service och välfärd. Allas insats är värdefull, från småföretagare till stora bolag som sysselsätter hundratals personer. Jag vill gärna fortsätta att arbeta för våra gemensamma ärenden också under följande fullmäktigeperiod. Mycket har gjorts, men arbetet är en fortgående process. Varför? Därför att kommunen det är vi, du och jag och vår vardag. Tag gärna kontakt! Moni voi ihmetellä miksi työssäkäyvä kolmen lapsen äiti, joka myös harjoittaa yrittäjyyttä haluaa olla valtuutettuna. Tässä näkemykseni: politiikka on minulle joukkuepeliä ja koen, että haluan antaa panokseni yhteisten asioiden hoitamiseen. Koen, että on tärkeää olla aktiivinen myös kokoushuoneen ulkopuolella hyvien päätösten pohjustamiseksi. On tehtävä pitkäjänteistä työtä niiden arvojen puolesta joihin uskoo, erityisesti on oltava kiinnostunut yhteisistä asioista. Tasapaino kaupungin ja maaseudun välillä on tärkeää ja haluan olla vaikuttamassa siihen, että on hyvää asua ja elää sekä keskustassa, maaseudulla että saaristossa. Haluan tehdä työtä sen eteen, että kaikki kuntalaiset voivat hyvin, lapsista vanhuksiin. Haluan myös edistää yrityselämän edellytyksiä, koska verotulot ovat palveluidemme ja hyvinvointimme perusta. Kaikkien panos on tärkeä, niin pienyrittäjien, keskikokoisten yritysten kuin isojen yritysten. Jatkaisin mielelläni työtäni yhteisten asioiden hoitamisen parissa seuraavallakin valtuustokaudella. Paljon on tehty, mutta paljon on vielä tekemättä. Miksi? Juuri siksi, että kunta koostuu meistä, sinusta ja minusta ja meidän arkipäivästämme. Ota yhteyttä! Robin Flykt Studerande Opiskelija Annette Forsblom Vårdare av utvecklingshämmade Kehitysvammaisten hoitaja Som Hankenstudent ligger ekonomiska frågor mig nära hjärtat. För att garantera bra service i Borgå och upprätthålla gatunätverk och fastigheter, samtidigt som vi utvecklar vår stad och bygger nytt, krävs en stabil och balanserad ekonomisk grund. Frågor som berör de unga, speciellt studerande, i Borgå intresserar mig särskilt mycket. Det grundarbete som görs i skolan är en extremt stor faktor med tanke på Borgå i framtiden. Därför måste det garanteras att varje elev har möjlighet till god undervisning samt fridfull och stimulerande undervisningsmiljö. Jag är själv hemma från landsbygden, och servicen och standarden måste hålla även där. Förstås skall centrum utvecklas vidare, men vi måste arbeta för att Borgå i sin helhet är livskraftigt och låta glesbygd och skärgård leva vidare. Hankenopiskelijana taloudelliset kysymykset ovat lähellä sydäntäni. Voidaksemme taata hyvää palvelua Porvoossa, sekä ylläpitää katuverkostoa ja kiinteistöjä, samalla kun kehitämme ja rakennamme uutta, vaatii vankan ja tasapainoisen talouden. Nuorten, ja erityisesti opiskelijoiden, asiat Porvoossa kiinnostavat minua. Koulussa laadimme lapsille ja nuorille elintärkeän pohjan, joka vaikuttaa suuresti tulevaisuuden Porvooseen. Tämän takia meidän on taattava että sekä opetus että opetusympäristö pitävät riittävän korkean tason. Mutta Porvoon raja ei ole Taajama päättyy -kyltillä. Hyvät palvelut ja korkea taso on pidettävä yllä myös maaseudulla. Tämä tarkoitta sitä, että meidän ei tule keskittyä ainoastaan keskustaan, vaan meidän tulee jatkaa Porvoon kehittämistä rajalta rajalle, ja antaa maaseudun ja saariston elää jatkossakin. Friska invånare är en god investering på sikt! inte lätt att vara kommunalvalskandidat i dagens snålblåst. Livet på glesbygden ligger mig nära och jag ser gärna att det finns service (skolor, daghem osv.)också på landsbygden. Kommunsammanslagningarna som förutsätter en stark primärkommun kommer att leda till centralisering av servicen. Det är inte mycket en enskild beslutsfattare kan göra men tillsammans kan vi försöka få Borgås ekonomi i balans och genom att utveckla staden kan vi locka nya invånare, nya skattebetalare. Som ringar på vattnet sprider sig också välfärden till byarna! Jag vill jobba för en hållbar utveckling både för människor och miljö. Små enheter hellre än stora, kvalitet framom kvantitet i vården. Mindre dagisgrupper och skolklasser, vi skall investera i hälsa och välbefinnande. Friska invånare är en god investering på lång sikt, det gäller från daghem till äldreservice. Förtroendeuppdrag: Fullmäktigeledamot i Borgå kyrkofullmäktige, ersättare i Borgå Gemensamma kyrkoråd, Borgå kyrkoförsamlingsråd, själavårdsdirektionen, Affärsverket Borgå lokalservice, ordf. för SFP i Östra Borgå lk rf., sekr. i SFP:s kommunorganisation i Borgåbygden rf. och verksamhetsgranskare i Illby Grankulla väglag. Terveitä asukkaita on hyvä investointi pitkällä tähtäimellä! kunnallisvaaliehdokkaana ei ole helppoa näinä säästöaikoina. Elämä maaseudulla on minulle tärkeää ja haluan että maallakin löytyy palveluja (kouluja, päiväkoteja ym.) Kuntauudistusohjelma joka edellyttää vahvaa peruskuntaa johtaa palvelujen keskittämiseen. Yksittäinen päättäjä ei voi tehdä paljon mutta yhdessä voimme yrittää saada Porvoon talous tasapainoon ja kehittämällä kaupunkia voimme houkutella uusia asukkaita, uusia veronmaksajia. Niin kuin renkaat vedessä laajenevat laajenee myös hyvinvointi kyliin. Haluan työskennellä kestävän kehityksen puolesta, sekä ihmisten että ympäristön. Pieniä yksiköitä ennemmin kuin isoja, laatua ennemmin kuin määrä varsinkin hoidossa, pienempiä päivähoitoryhmiä ja koululuokkia, investoikaamme terveyteen ja hyvinvointiin. Terveitä asukkaita on hyvä sijoitus pitkällä tähtäimellä, päiväkodeista ikäihmisten palveluihin. Luottamustehtäviä: Porvoon Kirkkovaltuuston valtuutettu, varajäsen Porvoon yhteisessä kirkkoneuvostossa, - Porvoon seurakuntaneuvostossa, sielunhoitojohtokunnassa, Liikelaitos Porvoon tilakeskuksessa, puheenjohtaja RKP:n Östra Borgå lk rf, sihteeri RKP:n kommunorganisationen i Borgågygden rf ja toiminnantarkastaja Ilola Grankulla tiekunta. Carl-Johan Fröberg Diplomekonom DE Eirik Granqvist Pensionär Eläkeläinen Det är inte alltid lätt, men man får inte glömma sunt förnuft i byråkratidjungeln. Skall det sparas så får man inte bara gömma kostnaderna i en annan budget. Trots att helheten blir alltmer invecklad så borde alla ändå ges en hyfsad chans att förstå vad man besluter om. En klar och tydlig beredning i god tid står högt på önskelistan och är något som alla kan jobba för. Att köpa lokala produkter och tjänster är litet besvärligare än central upphandling men ger å andra sidan arbete och skatteinkomster här. I svåra tider skär man också lätt ned på stödet till föreningsverksamhet och frivilligarbete, men då behövs ju dessa som mest. Själv var jag med som förtroendevald under de svåra åren på 90-talet och har varit företagare, lärare, skeppningskarl, ordförande i olika föreningar och husbolag, förhandlare, frivilligarbetare på ungdomscafé, jobbat på presidentens slott och varit med om mycket annat. Nu sysslar jag mycket med dans. Aina se ei ole helppoa, mutta terve järki ei saa unohtua byrokratian koukeroissa. Jos säästetään niin sitä ei tehdä vain piilottamalla kustannukset muualle toiseen budjettiin. Vaikka kokonaisuus yhä monimutkaistuu niin kaikille pitäisi suoda reilu mahdollisuus ymmärtää mistä päätetään. Selkeä ja ymmärrettävä valmistelu hyvissä ajoin on toiveissa korkealla ja jotain minkä hyväksi jokainen voi toimia. Paikallisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen on hieman hankalampaa kuin keskitetty hankinta mutta antaa toisaalta työtä ja verotuloja täällä. Vaikeina aikoina leikataan myös helposti yhdistysten ja vapaaehtoistyön tukia, mutta juuri silloinhan niitä eniten tarvitaan. Itse olin mukana luottamusmiehenä 90-luvun vaikeina vuosina ja olen toiminut yrittäjänä, opettajana, laivausmiehenä, puheenjohtajana eri yhdistyksissä ja taloyhtiöissä, neuvottelijana, nuorisokahvilan vapaaehtoistyöntekijänä, ollut töissä presidentinlinnassa ja ollut mukana paljon muussakin. Nykyään toimin paljon tanssin parissa. Eirik Granqvist, pensionerad museitjänsteman med ett mycket internationellt förflutet, är odrägligt erfaren och språkkunnig. Jag arbetar för folkbildning och livsmöjligheterna på landsbygden vilket betyder att jag klart tar ställning för skolornas behov eftersom en nation inte kan bestå om den sänker den kommande generationens bildningsnivå. Vi har inte råd att slösa bort den resurs som våra barn utgör. Kulturen ligger mig varmt om hjärtat. Vi bör dock inte mera slösa på prålande, olönsamma och onödiga projekt samtidigt som vi låter de redan existerande förfalla. Jag är en svuren fiende till korruption i alla dens former. Eläkkeellä oleva museovirkamies jolla on valtava kansainvälinen kokemus sekä sietämättömät hyvät kielitaidot. Työskentelen väestönkasvatuksen sekä maaseutuelämän puolesta ja puolustan koulujen tarpeet. Valtio ei voi toimia jos lasketaan alas tuleva sukupolven koulutustasoa. Emme saa tuhlata se resurssi joka lapset muodostavat. Kulttuuri on minulla lähellä sydäntä. Emme saa silti enää tuhlata varojemme kannattomiin ja silmänpistäviin projekteihin samanaikaisesti kuin annetaan olemassa olevat tuhoutua. Olen korruption vihollinen. Esiintykö se sitten missä muodossa vaan! Musik, gemenskap, ambition manskören Runebergskören BSB rekryterar nya sångare Intresserad? Kontakta dirigent Teppo Salakka, tel

13 Vårt Borgå 13 Niklas Grönroos Snickare Puuseppä Christian Gustafsson Närvårdare Lähihoitaja Jag är en fyrabarnspappa som vill vara med om att skapa en trygg och trivsam närmiljö. Lokalpolitiska beslut skall fattas på basen av lokala behov och realiteter, inte på basen av globala och nationella trender eller prognoser. Likaså skall beslut som gäller landsorten fattas på basen av behov och realiteter i glesbygden och inte på basen av problem i tätorter. Gällande befolkningsstrukturen vill jag se efter barnens och åldringarnas mående eftersom deras vardag i allra högsta grad är lokalt förankrad. Bl a anlitande av utomstående konsulter för stadens räkning anser jag att i många fall skulle kunna diskuteras ifall man vill hitta inbesparingsmöjligheter. Förändringar och målsättningar får inte vara ett självändamål utan måste föregås av ett behov. Tiden förändras hela tiden, därför är det svårt att avge konkreta löften, men jag kommer att göra mitt bästa för vårt gemensamma Borgå. Olen neljän lapsen isä joka haluaa olla mukana luomassa turvallista ja viihtyisää lähiympäristöä. Paikallispoliittisia päätöksiä pitäisi tehdä paikallisten tarpeiden ja tosiasioiden perusteella, ei globaalisten tai kansallisten trendien tai ennusteiden perusteella. Samoin pitäisi maaseutua koskevia päätöksiä tehdä maaseudun tarpeiden ja tosiasioiden perusteella, ei kaupunkialueiden ongelmien perusteella. Väestörakenteen kohdalla haluan pitää huolta lapsista ja vanhuksista koska heidän arki on lähes kaikin osin paikallinen. Mm. ulkopuolisten konsulttien käyttö kaupungin laskuun on asia josta monissa tapauksissa voitaisiin keskustella jos haetaan säästömahdollisuuksia. Muutos tai päämäärä ei saa olla itsetarkoitus vaan seuraus tarpeesta. Ajat muuttuvat jatkuvasti, joten on vaikeaa tehdä konkreettisia lupauksia. Joka tapauksessa teen parhaani yhteisen Povoomme puolesta. Jag är en 24-årig skäribo som vill leva i ett starkt, livskraftigt och tvåspråkigt Borgå. Jag vill arbeta för att vi även i framtiden kan bygga, bo och arbeta också på landsbygden och i skärgården. Det är viktigt att vi säkrar möjligheten att bygga utanför byacentren. På det sättet kan vi upprätthålla befolkningsmängden i glesbygden och samtidigt garantera tillgången till de kommunala tjänsterna överallt i Borgå. En förnuftig planläggningspolitik innebär också att värdet på marken utanför byacentren inte sjunker. Antalet byggrätter på en stomlägenhet borde vid behov kunna justeras uppåt. Genom att överlag underlätta byggandet av fasta bostäder utanför byacentren ger vi unga vuxna möjligheten att återvända till hembygden. Jag anser också att det är viktigt med ett människonära skolsystem. Jag vill jobba för små elevgrupper och tror inte att enhetsskolor är det alternativ som är bäst för barnet. Som närvårdare vill jag dessutom jobba för en fungerande hälsooch sjukvård av hög kvalitet och med välmående och kompetent personal. Olen 24-vuotias saaristolainen. Minun Porvooni on vahva, elinvoimainen ja kaksikielinen. Minulle on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa, asua ja työskennellä myös maaseudulla ja saaristossa. Tavoitteeni on että uudisrakentamista saaristossa ei rajoiteta kyläkeskuksiin vaan sallitaan myös niiden ulkopuolella. Näin voimme vähentää asukaspakoa maaseudulta ja samalla turvata kunnalliset palvelut kaikille porvoolaisille. Järkevä kaavoituspolitiikka takaa myös sen, ettei maan arvo laske kyläkeskusten ulkopuolella. Kantatilalle kaavoitettujen rakennusoikeuksien määrää tulee tarvittaessa voida lisätä. Helpottamalla asuinrakentamista kyläkeskusten ulkopuolella tuemme myös nuorten paluumuuttoa kotiseudulle. Lapsiläheinen kouluverkko on lähellä sydäntäni. Haluan toimia pienten oppilasryhmien puolesta. En usko että yhtenäiskoulu on paras vaihtoehto lapsen kannalta. Lähihoitajana haluan lisäksi työskennellä toimivan terveydenhuollon puolesta. Minulle on tärkeää, että terveydenhuollon asiakkaat saavat korkealaatuista palvelua asiantuntevalta ja hyvinvoivalta henkilökunnalta. Ann-Britt Hedman Pensionär, prost Eläkeläinen, rovasti Malin Häggqvist Närvårdare, idrottsinstruktör Lähihoitaja, liikunnanohjaaja Som pensionerad vuxenutbildare och präst har jag mött och möter alltjämt människor i olika åldrar och livssituationer. Jag vill arbeta för att varje människa i vår stad skall få leva i trygghet i sitt hem, att äldre skall få bo hemma och få den kommunala vård som de behöver eller bo på anstalt och få ett värdigt slut. Trygghet och vård på modersmålet är viktigt för alla samhällsgrupper. Som aktiv arbetshandledare har jag märkt hur arbetsklimatet blivit allt hårdare. Många klarar inte av de ständiga förändringar som krävs eller kraven på effektivitet och resultat. Följden är arbetsoförmåga, sjukdom och utslagning. Därför behöver vi satsa på preventivt stöd och vård för dem som arbetar med människor, så att de orkar ända fram till pensioneringen. Det innebär mentalt stöd åt lärare som tar hand om barn i olika åldrar och vårdpersonal som tar hand om dem som är i behov av vård. Eläkkeellä olevana aikuiskouluttajana ja pappina olen kohdannut ja kohtaan erilaisia ihmisiä erilaisissa suhteissa. Haluan vaikuttaa siihen että jokainen meidän kaupungissa saisi elää turvassa omassa kodissaan, että vanhenevat ihmiset voisivat elää kotona ja saisivat tarvittavaa apua ja että he saisivat laitoksissa arvokasta loppuelämää. Turvallisuus ja hoito omalla äidinkielellään on tärkeä jokaiselle. Aktiivisena työnohjaajana olen huomannut miten työilmapiiri on tullut yhä kovemmaksi. Moni ei kestä jatkuvaa muutosta ja vaatimusta tehokkuudesta ja tuloksesta. Seuraa sairaus, työkyvyttömyys. Haluan vaikutta siihen sttä ne jotka tekevät työtä ihmisten parissa, esimerkiksi opettajat ja hoitotyössä olevat, saisivat tarvittavaa tukea ja henkistä apua jotta he jaksaisivat eläkkeelle saakka. Jag har hela mitt vuxna liv jobbat med barn, både i skolan och på daghem. På fritiden fungerar jag som tränare för ett juniorlag. Barn och ungdom står med andra ord mitt hjärta nära. Jag vill jobba för att barnen skall ha det bra i vårt samhälle och att ingen skall bli utslagen. Som styrelsemedlem i Hem och Skola föreningen i en av skolorna i staden har jag på nära håll fått följa med hur inbesparingarna har drabbat skolorna. Jag vill jobba för att skolorna i staden skall ha likadana förutsättningar oberoende hur stor skolan är. Idrotten har alltid stått mig nära hjärtat. Jag vill gärna vara med och jobba för att idrottsföreningarna i staden skall ha ändamålsenliga utrymmen att utöva sin verksamhet i. Åldringsvården borde enligt min mening få mera resurser. Åldringarna skall kunna känna att det finns människor som bryr sig om dem och tar hand om dem oberoende i hurdan kondition åldringarna är. Alla människor bör få ett värdigt slut på sin resa här på jorden. Olen koko aikuisikäni työskennellyt lasten parissa sekä päiväkodissa että koulussa. Vapaa ajallani toimin valmentajana juniorijoukkueessa, toisin sanoen lapset ja nuoret ovat lähellä sydäntäni. Aion tehdä töitä sen eteen että lapsilla olisi hyvät oltavat tässä yhteiskunnassa eikä kukaan syrjäytyisi. Hem och Skola järjestön jäsenenä olen voinut seurata läheltä kuinka kaupungin säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet kouluihin. Haluan työskennellä sen eteen että kaikilla kaupungin kouluilla olisi samat edellytykset koulun koosta riippumatta. Urheilu on aina ollut lähellä sydäntäni. Urheiluseuroilla tulisi olla tarkoituksenmukaiset tilat missä voivat harjoittaa toimintaansa ja sen eteen tulen tekemään töitä. Mielestäni vanhustenhoitoon tarvitaan lisää resursseja. Kaikkien vanhusten tulisi huomata että heistä välitetään ja pidetään huolta kunnostaan riippumatta. Kaikki ihmiset ansaitsevat arvokkaan lopun elämälleen. Hans Högström Pensionär Eläkeläinen Jonas Johansson Chaufför Kuljettaja Jag har alltid varit intresserad av kommunalpolitik och föreningsverksamhet. Sedan 1963 har jag aktivt deltagit i kommunalpolitiken som bl.a. medlem i flera olika nämnder och andra organ. Nu är jag tredje ersättare i SFP:s fullmäktigegrupp och har därför deltagit i många fullmäktigemöten. Jag är viceordförande för affärsverket Borgå Vattens direktion. Jag blev medlem i Tolkis Frivilliga Brandkår 1952 och är för närvarande föreningens ordförande. Sedan senaste kommunalval har mycket litet hänt inom beslutsfattandet i staden. Samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemännen samt mellan fullmäktigegrupperna och inom grupperna är fortfarande dåligt, det måste vi få en ändring på. Nu är det för mycket parti- och språkpolitik samt populism. Som pensionär är det självklart att jag arbetar för att vi seniorer ska ha det bra, men även ungdomarna och skolbarnen ska ha det. Det förebyggande arbetet på alla områden är viktigt för mig, det kostar i början men i slutändan ger det vinst. Med den erfarenhet jag har vill jag vara med i stadens högsta beslutande organ och besluta om hur våra gemensamma pengar fördelas så rättvist som möjligt. Bästa stadsbo, gå och rösta! Bland alla kandidater är jag för Dig ett alternativ att välja. Olen aina ollut kiinnostunut kunnallispolitiikasta ja yhdistystoiminnasta. Vuodesta 1963 olen osallistunut aktiivisesti kunnallispolitiikkaan mm. jäsenenä useissa lautakunnissa ja muissa luottamuselimissä. Nyt olen kolmas varajäsen RKP:n valtuustoryhmässä ja sitä kautta osallistunut useaan valtuustokokoukseen. Olen myös liikelaitos Porvoon veden johtokunnan varapuheenjohtaja. Liityin Tolkkisten Vapaaehtoiseen Palokuntaan vuonna 1952 ja toimin nykyään sen puheenjohtajana. Viime kunnallisvaalien jälkeen on tapahtunut kovin vähän muutoksia kaupungin päätöksenteossa. Yhteistyö valtuutettujen ja virkamiesten välillä sekä valtuustoryhmien välillä ja ryhmien sisällä on edelleen huonoa asia pitää korjata. Nyt keskitytään liian paljon puolue- ja kielipolitiikkaan sekä populismiin. Eläkeläisenä on itsestään selvää, että työskentelen ikäihmisten tilanteen parantamiseksi. Mutta myös nuorten ja koululaisten tulee voida hyvin. Ennaltaehkäisevä työ on minulle tärkeää, se maksaa aluksi mutta tuottaa tulosta loppupäässä. Kokemuksellani haluan olla mukana kaupungin korkeimmassa hallintoelimessä jakamassa yhteisiä varojamme mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Hyvät kaupunkilaiset, käykää äänestämässä! Kaikkien ehdokkaiden joukosta minä olen hyvä vaihtoehto juuri Teille Jag är 30 år, uppväxt och bor i Kulloby. Fritiden tillbringas med familjen, släkt, vänner och fackförenings/föreningsverksamhet. Till familjen hör sambon Elin, Freja (5) Viking (2). Mina mål: Stärka svenskan i Borgå Barn, skolor och åldringsvård Hålla landsbygden och byarna levande Man ska få service på sitt modersmål. Dagligen stöter vi på språkbrister bland läkare och annan vårdpersonal.genom att prata svenska visar vi att vi finns. Prata svenska i butiker, på sjukhus, på jobbet, med telefonförsäljare etc. Barnen är vår framtid, vi borde satsa tillräckligt på daghem och skolor. Borgå har som resten av landet en åldrande befolkning, vi skall ta väl hand om våra äldre. Tack vare dem lever vi i välfärd. Genom att underlätta byggande och utvecklingen på landsbygden främjas byar, jordbruk samt företag. Det skall också finnas aktiviteter utanför centrum. Man borde stöda byföreningar, klubbar och idrottsverksamhet mera. Varför rösta på mig? Vill man ha en engagerad politiker som vill göra det bättre för alla i Borgå, från barn och utbildning, till seniorer och åldringsvård. En man som vågar säga och ta fram det DU tänker på. Berätta vad som är viktigt för Dig! , Olen 30 vuotta ja kotoisin Kulloonkylästä. Vapaa-aikani vietän perheen, suvun ja ystävien kanssa. Harrastan liitto- ja yhdistystoimintaa. Perheeseen kuuluu avopuoliso Elin sekä lapset Freja (5) ja Viking (2). Tavoitteeni: Lapset, koulutus ja vanhustenhoito Maaseudun ja kylien elävöittäminen Vahvistaa ruotsin kielen asemaa Porvoossa Lapset ovat tulevaisuutemme. Siksi pitääkin panostaa tarpeeksi päiväkoteihin ja kouluihin. Porvoossa on, kuten muuallakin Suomessa, ikääntyvä väestö. Meidän kuuluukin pitää heistä hyvin huolta, sillä meidän hyvinvointimme on heidän aikaansaama. Helpottamalla maaseudulla rakentamista ja kehittämistä edistämme kyliä, maatalouksia ja yrityksiä. Toimintaa pitää olla myös kaupunkikeskuksen ulkopuolella. Kyläyhdistyksiä, kerhoja ja urheilutoimintaa pitää tukea enemmän. Palvelua pitää saada omalla äidinkielellään. Törmäämme päivittäin kielitaitopuutteisiin lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan kanssa asioidessa. Pitää puhua omaa äidinkieltä kaupoissa, sairaalassa, työpaikalla, puhelinmyyjien kanssa jne. Miksi äänestää minua? Jos haluatte aktiivisen politiikon joka haluaa jokaiselle porvoolaiselle parempaa elämää, lapsista ja koulutuksesta vanhuksiin ja vanhustenhoitoon. Olen mies joka uskaltaa sanoa ja ottaa esille ne asiat mitä on SINUN mielessä. Kerro mitä juuri Sinulle on tärkeätä! ,

14 14 Vårt Borgå 211 Max Johansson Företagare, VD Yrittäjä, TJ 212 Tomas Järvinen Musik mag, verksamhetsledare MuM, toiminnanjohtaja RÖSTA FÖR RESPEKT Service bör finnas nära invånarna. För mig är det målsättningen med lokalpolitik och en grundförutsättning för trivsel, välmående och ett fungerande samhälle. Med utbildning i bland annat kulturproducentskap och 10 års arbetserfarenhet i ungdomsförbund, skulle jag särskilt vilja lyfta fram ungdomen och kulturen. Genom att stöda ungdomarnas deltagande i samhällslivet, frivilligt engagemang och aktivt medborgarskap, stöder man en sund utveckling för det lokala samhället och ungdomen själv. Vi vuxna bör mångsidigt stöda ungdomen genom frivilligarbete och satsa resurser i professionellt ungdomsarbete. Att investera i ungdomen är att investera i framtiden. Kulturen är både en kraftkälla för personlig upplevelse och utveckling, samt ett viktigt verktyg att skapa tillväxt för samhället liksom för lokal utveckling. Vi bör stöda våra konstnärer och kulturaktörer, och möjliggöra ett mångsidigt utbud av kultur. Ett rikt kulturliv är tecken på en välmående stad. Som familjefar vill jag ytterligare arbeta för att familjer skall trivas i Borgå. Bland annat dagvård, skolmat och barnens fritidsintressen berör familjer på nära håll. Service som vi borde kunna garantera och smidigt sköta om. Familjer är en förutsättning för en levande stad. Oberoende ovannämnda tyngdpunkter vill jag allmänt arbeta för ett välmående samhälle. Men vi står helt klart inför utmaningar. Jag tror ändå att vi med en ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik kan trygga servicen även på längre sikt. Palveluiden on löydyttävä asukkaiden läheltä. Minulle tämä on kunnallispolitiikan perustavoite, sekä viihtymisen, hyvinvoinnin ja toimivan yhteiskunnan edellytys. Kulttuurituotannon koulutuksellani ja 10 vuoden työkokemuksellani nuorisojärjestöistä haluaisin erityisesti nostaa esille nuorison sekä kulttuurin merkityksen. Tukemalla nuorison osallistumista yhteiskunnalliseen elämään, vapaa ehtoistoimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen, tuemme samalla paikallisen yhteiskunnan tervettä kehitytystä, sekä nuorisoa itseään. Meidän aikuisten tulisi monipuolisesti tukea nuorisoa vapaaehtoistoiminnalla, sekä panostamalla nuorisotyön ammattilaisiin. Tukemalla nuorisoa tuemme tulevaisuutta. Kulttuuri on sekä henkilökohtaisten elämysten ja kehityksen lähde, että tärkeä työkalu yhteiskunnalliseen kasvun ja paikallisen kehityksen mahdollistamiseksi. Meidän tulisi tukea taiteilijoitamme ja kulttuurin ammattilaisia, sekä mahdollistaa monipuolinen kulttuuritarjonta. Rikas kulttuurielämä on merkki hyvinvoivasta kaupungista. Perheenisänä haluaisin myös tehdä työtä porvoolaisten perheiden viihtyvyyden puolesta. Päivähoito, kouluruoka ja lasten vapaa-aikatoiminta on vain muutamia asioita jotka kuuluvat perheiden arkeen. Palveluita jotka meidän tulisi voida taata ja hoitaa hyvin. Perheet ovat elävän kaupungin edellytys. Riippumatta edellämainituista painopisteistä haluaisin yleisesti työskennellä hyvinvoivan yhteiskunnan puolesta. Mutta seisomme selvästi haasteiden edessä. Uskon kuitenkin että vastuullisella ja kestävällä taloudellisella politiikalla voimme turvata paikallisten palveluiden jatkuvuuden. 213 Laura Karén Kulttuurituottaja, pätkätyöläinen Kulturproducent, snuttjobbare 214 Tim Karike Ekon stud, ungdomsfullmäktigeledamot Kaup. yo, nuorisovaltuutettu Otin riskin rakastuin suomenruotsalaiseen Ja kuinkas sitten kävikään? Pakkoruotsin sujuvasti unohtaneena ryhdyin riemuruotsin oppijaksi. Asun maalla, Ali-Vekkoskella, ikuisena remontoijana punaisessa torpassa ja sen puolihulvattomassa puutarhassa. Perheemme 9, 7 ja 4- vuotiaat lapset antavat kosketuspinnan minulle tärkeisiin asioihin: päivähoidon ja koulun toimivuus, kouluruoka, koulukuljetukset, meidän kaikenikäisten harrastus- ja liikuntamahdollisuudet lähietäisyydellä. Fantastinen kirjastoauto kuuluu ilon aiheisiimme! Mielikuvissani siintävät unelmat kevyen liikenteen väylistä tai ainakin piennarlevennyksistä, joilla voisi turvallisesti liikkua. Kyliemme ikääntyville asukkaille täytyy taata turvalliset ja toimivat peruspalvelut, jotta kotona asuminen sujuu niin pitkään, kun halua, tahtoa ja elämäniloa riittää. Touhuan topakasti Hindhår Hem&Skolan puheenjohtajana, Söderveckoski Ungdomsföreningin varapuheenjohtajana ja Marttana. Kiitos näiden seurojen, olen tiimityöskentelijänä valmis ajamaan meidän yhteisiä asioita vauvasta vaariin! Pidetään kaksikielisestä Porvoosta ja sen elävästä maaseudusta huolta! Ja annetaan sen kehitykselle mahdollisuus! Luovasti ja rakentavasti! Jag tog en risk förälskade mig i en finlandssvensk. Och vad hände sen? Efter att ha glömt tvångssvenskan började jag lära mig nöjessvenskan istället. Jag bor på landet, Söderveckoski, i ett evighetsprojekt med vita knutar omringad av en vild, men prunkande trädgård. Via våra 9, 7 och 4 åriga barn har jag insyn i de saker som är viktiga för mig: en fungerande dagvård och skola, skolmat, skolskjutsar, möjlighet till lokal hobby- och idrottsverksamhet för alla åldrar. T.ex. den fantastiska biblioteksbussen hör till våra glädjeämnen! I mina sinnebilder rör jag mig längs lätta trafikleder eller åtminstone längs bredare vägar där det är tryggt att färdas. För våra åldrande bybor måste vi kunna garantera en trygg och fungerande basservice, så de kan bo hemma så länge viljan och livsglädjen finns kvar. Jag sysslar och pysslar friskt som Hem&Skolas ordförande i Hindhår, som viceordförande i Söderveckoski Ungdomsförening och som Martha. Tack vare dessa föreningar är jag en luttrad teamarbetare som är beredd att driva våra gemensamma intressen från vaggan till graven. Låt oss värna om det tvåspråkiga Borgå och om en levande lands bygd! Och låt oss ge utvecklingen en chans, kreativt och uppbyggande! Jag heter Tim Karike och är en 19-årig ordfärdig gosse som för tillfället studerar första året ekonomi vid Åbo Akademi. Dessutom är jag ungdomsfullmäktigeledamot samt f.d. ungdomsfullmäktigeordförande. Blev student på våren från Borgå Gymnasium. Är ursprungligen en barfotad helsingforsare, men bosatt i Lövkulla i Borgå sedan dagisålder. Har suttit med i Borgå Ungdomsfullmäktige nu i två perioder, dvs från Under min tid som ungdomsfullmäktigeledamot har jag bl a fungerat som ordförande samt suttit i en hel del nämnder, detta år i Stadsutvecklingsnämnden. Brinner speciellt för närdemokrati och skolfrågor, men också för planläggning och äldreomsorg. Under den kommande fullmäktigeperioden vill jag bl a se Västra Enhetsskolan invigas och fullmäktigemötena börja sändas på nätet. Ställer nu för första gången upp i kommunalvalet. Efter att ha suttit med i ungdomsfullmäktige i närmare fyra år känns det som ett naturligt steg att engagera sig i parti och -kommunalpolitiken. Längtar efter nya utmaningar, och det kan Borgå stadsfullmäktige minsann bjuda på! Tror att min erfarenhet som ungdomsfullmäktigeledamot kommer till stor nytta i det fortsatta arbetet att föra fram de ungas åsikter i beslutsfattandet. Dock viktigast av allt: jag känner mig motiverad att arbeta för Borgåbornas bästa. Har som mål att bli yngst i Borgåfullmäktige. Nimeni on Tim Karike ja olen 19-vuotias nuorimies Porvoosta. Opiskelen paraikaa ensimmäistä vuotta kauppatieteitä Åbo Akademissa Turussa. Olen lisäksi nuorisovaltuutettu sekä nuorisovaltuuston entinen puheenjohtaja. Valmistuin ylioppilaaksi viime keväänä Borgå Gymnasiumista. Syntyperältäni olen paljasjalkainen stadilainen, mutta asunut Porvoon Lehtimäessä tarhaiästä asti. Asetun nyt ensimmäistä kertaa ehdolle kunnallisvaaleissa ja puolueeni on Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP), jonka nuorisojärjestön toiminnassa olen aktiivisesti mukana. Minulle tärkeitä aiheita ovat nuoret, lähidemokratia, koulukysymykset, mutta myös kaavoitus- ja ikäihmisten asiat. Tulevana valtuustokautena haluan nähdä Västra Enhetsskolanin avaavan ovensa sekä kuntalaisten pystyvän seuraamaan valtuustokokouksia netissä. Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnasta ja vaikuttamisesta vaikkakin oli puhdas sattuma, että eksyin mukaan politiikkaan. Otin ensi askeleeni politiikassa vuonna 2008, kun minut ensimmäisen kerran valittiin nuorisovaltuustoon. Olen ollut mukana nuorisovaltuustotoiminnassa kohta nelisen vuotta, jonka aikana olen mm. toiminut nuorisovaltuuston puheenjohtajana ja istunut kolmessa eri lautakunnassa, vuodenvaihteesta lähtien Kaupunkikehityslautakunnassa. Kaipaan uusia haasteita ja niitähän kaupunginvaltuustossa riittää! Minulla on uuden ehdokkaan into, mutta kuitenkin kokemusta tukemaan sitä. Haluan työskennellä paremman Porvoon puolesta. Tavoitteenani on tulla valituksi kaupungin nuorimmaksi valtuutetuksi. Lena Karlsson Pedagogie magister, planerare Kasvatustieteiden maisteri, suunnittelija Simon Kaustell Studerande Opiskelija Dagens barn och unga är framtidens vuxna. Därför är det viktigt att vi som vuxna och förtroendevalda också har barn och ungas välbefinnande i fokus då vi fattar olika beslut. Cirka 20 års erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom dagvården, och de senaste åren även inom utbildningsväsendet, har format mig till en förespråkare för fostran och utbildning av god kvalitet. Fostran och utbildning av god kvalitet förutsätter förutom ändamålsenliga utrymmen och material, även en motiverad, engagerad och kunnig personal. Eftersom samhället förändras i snabb takt, och vi vuxna inte alltid hinner med, bör barns och ungas delaktighet i utvecklandet av tjänster som berör dem själva ökas. Två- och flerspråkighet ser jag som en tillgång för både individen och staden. För att även i framtiden upprätthålla en tillräckligt god och fungerande servicenivå på svenska behövs vi alla. En ändamålsenlig språkfördelning bör även beaktas i samband med genomförandet av kommunstrukturreformen. Beslut som fattas i kommunerna har vanligtvis ekonomiska, sociala och ekologiska följder. De ekonomiska realiteterna kommer under de närmaste åren att i allt högre grad påverka hurudan servicenivå som kan upprätthållas och utvecklas i staden. Då det blir dags att prioritera, strävar jag efter att bilda mig en så objektiv helhetsuppfattning om situationen som möjligt, för att kunna göra en bedömning av de konsekvenser prioriteringen kan leda till i samband med beslutsfattandet. Tämän päivän lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden aikuisia. Siksi on tärkeää, että me aikuisina ja valtuutettuina otamme myös lasten ja nuorten hyvinvointi huomion kohteeksi päätöksiä tehtäessä. Noin 20 vuoden kokemus erilaisista työtehtävistä päivähoidon, ja viimeisinä vuosina myös opetustoimen piirissä, ovat muovanneet minusta laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen puolestapuhujan. Laadukas kasvatus ja opetus edellyttävät, tarkoituksenmukaisten tilojen ja materiaalien lisäksi, motivoituneita, sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä. Koska yhteiskuntaa muuttuu kovaa vauhtia, ja me aikuisetkaan emme aina pysy mukana, on lasten ja nuorten osallisuutta lisättävä heitä koskevien palvelujen kehittämisessä. Kaksi- ja monikielisyys on voimavara sekä yksilölle että kaupungille. Meitä kaikkia tarvitaan, jotta myös tulevaisuudessa pystytään ylläpitämään riittävän hyvän ja toimivan ruotsinkielisen palvelutason. Kuntarakenneuudistuksen yhteydessä on myös kiinnitettävä huomioita tarkoituksenmukaiseen kielijakoon. Kunnallisilla päätöksillä on yleensä taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia seuraamuksia. Taloudelliset tosiasiat vaikuttavat lähivuosina yhä enemmän siihen, minkälaista palvelutasoa kaupungissa on mahdollista ylläpitää ja kehittää. Kun tulee aika priorisoida, pyrin muodostamaan objektiivisen kokonaiskuvan tilanteesta, jotta pystyisin myös arvioimaan sen seuraamuksia päätöksenteon yhteydessä. Så här är det. Kommunalpolitik är något nytt för mig. Också Borgå är en ny stad för mig. Men Borgå är den stad jag bor i och där jag bor vill jag också vara med och påverka. Att påverka är däremot inte helt nytt för mig. Under min studietid har jag varit aktiv inom universitet och min studentkår, i den senare såväl som styrelseordförande som fullmäktigeordförande. Jag studerar för tillfället till klasslärare med målsättning att bli klar under vårterminen 2013, men har redan en del erfarenhet av riktigt lärarjobb. Utbildning på alla tänkbara nivåer, ända från daghem och den grundläggande utbildningen till högskola, ligger mig nära hjärtat och särskilt för detta vill jag göra mitt bästa. Jag vill jobba för att daghem och skolor skall kunna se individen, de särskilda behov som barn kan behöva och för att barnen tryggt kan gå till sitt jobb utan att behöva vara rädda för att bli mobbade. Detta görs enligt mig bäst genom att dels hålla grupperna tillräckligt små men också själva enheterna. Centralisering må vara ekonomiskt lönsamt i viss mån, men våra barn och unga får inte lida bara för att det skall sparas in en slant. Jag är här för att lära mig. Om du vill upplysa mig om något som berör dig får du gärna kontakta mig antingen per mejl eller söka upp mig vid Ågatans norra ända där jag brukar promenera med familjens katt om kvällarna. Kunnallispolitiikkaa on minulle uutta kuten on myös Porvoon kaupunki. Mutta Porvoo on kuitenkin kaupunkini nyt ja siellä missä asun haluan myös olla mukana vaikuttamassa. Vaikuttaminen ei kuitenkaan ole minulle uutta. Opiskeluaikanani olen ollut aktiivi yliopistossani ja ylioppilaskunnassani, jossa olen ollut sekä hallituksen että edustajiston puheenjohtajana. Tällä hetkellä opiskelen luokanopettajaksi päämääränä valmistua keväällä 2013, silti minulla on jo jonkin verran kokemusta opettajan työstä. Koulutus on minulle tärkeätä kaikilla eri tasoilla: päiväkodeista ja peruskouluista aina korkeakouluihin asti. Haluan että päiväkodit ja koulut pystyisivät näkemään lapset yksilöinä, puuttumaan lapsien mahdollisiin erikoistarpeisiin ja että lapset voisivat mennä työhönsä ilman että heitä kiusataan. Tämä toteutettaisiin mielestäni tarpeeksi pienillä ryhmillä ja yksiköillä. Keskittäminen saattaa jossakin määrin olla taloudellisesti kannattavaa, mutta lapsemme ja nuoremme eivät saisi kärsiä säästötoimien takia. Olen täällä oppiakseni uutta. Jos haluat jakaa mielipiteesi jostakin asiasta joka koskettaa tai vaikuttaa sinuun saat mielellään ottaa minuun yhteyttä. Sen teet helpoiten sähköpostilla osoitteeseen com tai sitten voit tulla keskustelemaan kanssani kun olen iltakävelyllä perheemme kissan kanssa Jokikadun pohjoisessa päässä.

15 Vårt Borgå 15 Anja Laitimo-Strengell Viestintäpäällikkö, eläkkeellä Informationschef, pensionerad Tia Laurmaa Ekon mag, företagare KTM, yrittäjä Äitinä ja isoäitinä lasten ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni. Suomenkielisen koulutusjaoston jäsenenä olen voinut osaltani vaikuttaa opetukseen päiväkodeissa ja kouluissa. Lapsi tarvitsee päteviä opettajia, jotka ottavat hänet yksilönä huomioon. Lasten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn tarvitaan monien tahojen yhteistyötä. Lapset ovat tulevaisuutemme. Iäkkään Alzheimeria sairastavan äidin tyttärenä olen perehtynyt vanhuspalveluihin. Useimmat ikäihmiset haluavat asua kotona. Nykyisellään hoitohenkilökunnalla ei ole aikaa virikkeelliseen keskusteluun tai kävelylenkkiin vanhuksen kanssa. Kun vanhus ei enää selviä kotona, tulee hänelle voida taata hyvä hoito ja huolenpito palvelukeskuksessa tai vanhainkodissa. Kaikkia vanhuksia tulee kohdella ja hoitaa kunnioittaen ja arvostaen. Kaksikielisessä perheessämme me vanhemmat olemme heti alusta lähtien puhuneet lastemme kanssa omaa äidinkieltämme. Kysymys ei ole ainoastaan molempien kansalliskieltemme hallinnasta, vaan myös kahdesta kulttuurista. Tämä pätee myös muihin vähemmistökieliimme. Kielikylvyissä lapsi tutustuu toiseen kieleen leikkiessään. Omien lapsiemme perheet ovat kaksi- ja monikielisiä, mikä on meille kaikille suuri rikkaus. Työssäni ympäristöasiat olivat tärkeitä ja sitä ne ovat minulle edelleenkin. Kestävä kehitys jokapäiväisessä elämässämme tarkoittaa, että arjen valinnoissamme otamme huomioon myös tulevien sukupolvien tarpeet. Som mor och mormor och farmor står barn- och ungdoms frågorna nära mitt hjärta. Som medlem i finskpråkiga skolningssektionen har jag kunnat för min del påverka undervisningen i daghem och skolor. Ett barn behöver behöriga lärare som tar hänsyn till barnets invididuella behov. För förebyggande arbete för att förhindra barns utslagning behövs samarbete med olika aktörer. Ungdomen är vår framtid. Som dotter till en åldring, min egen 90-åriga mor, som lider av Alzheimer, har jag satt mig in i äldreomsorgen. De flesta åldringar vill bo hemma. I detta nu har personalen inte tid med stimulerande pratstunder eller en kort länk ute med en åldring. När en åldring inte mera klarar sig hemma, bör man se till att han eller hon får en bra omsorg i seniorbostäder eller åldringshem. Alla åldringar bör bemötas och vårdas med respekt och aktning. I vår tvåspråkiga familj har vi föräldrar talat vårt eget modersmål med våra barn ända från första början. Det är inte enbart fråga om att behärska våra bägge nationalspråk, utan också om två kulturer. Detsamma gäller även övriga minoritetsspråk. I språkbad bekantar sig barn med ett annat språk genom att leka. Våra barns familjer är två- och flerspråkiga, vilket som berikar allas liv. I mitt yrkesliv var miljöfrågorna viktiga och det är de för mig fortfarande. En hållbar utveckling i vårt dagliga liv innebär, att vi i våra val tar hänsyn till kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Jag skulle aldrig flytta till Borgå. Som Sibboflicka var det svårt att se vad skulle vara bra i staden som det bara klagades på i lokalpressen. Men livet går inte alltid som vi tror- för snart fyra år sedan mötte jag en borgåbisi som stal mitt hjärta och fick mig att flytta till Hornhattula. Här bor vi, nöjda och lyckliga med 5 barn och hund. Jag har överraskats gång på gång: tekniska sidan, dagvård, skola, hälsovård- allt fungerar, inte bara bra, utan OTROLIGT bra. Ibland ser man tydligare då man ser lite utifrån. Här vill jag stanna. Trots mitt konstiga namn är jag helt finlandssvensk, fast till hälften savolaxare. Ekon.mag till utbildningen, företagare till yrket. Har haft politik som hobby tidigare, 8 år i Sibbo kommunfullmäktige, lika länge medlem i nämnden för Teknik och Miljö. Ovanligt för en mamma, javisst. Men jag är inte helt blond. Jag ställer upp i valet så att jag har rätt att säga min åsikt. Jag lovar ingenting, INGENTING. Bara att göra mitt bästa: ärligt, rättvist och med en gnutta humor. Minun ei pitänyt koskaan muuttaa pois Sipoosta, eikä varsinkaan Porvooseen. Kaupunkia vain soimattiin ja parjattiin paikallislehdissä. Mutta elämässä tapahtuu aina uskomattomia käänteitä: tapasin nelisen vuotta sitten elämäni miehen joka sai minut muuttamaan Hornhattulaan. Täällä viihdymme 5 lapsen ja koiran sekamelskassa. Olen yllättynyt kerta toisensa jälkeen: Porvoon tekninen puoli, päivähoito, koulut, terveydenhoito- kaikki toimii! Eikä vain toimi, vaan toimii erinomaisen hyvin! Joskus ehkä näkee paremmin kun katsoo etäältä. Kummallisesta nimestäni huolimatta olen ihan vain suomenruotsalainen savolainen. KTM koulutukseltani, yrittäjä ammatiltani. Paikallinen vaikuttaminen on aina ollut harrastukseni, aiemmin vain Sipoossa. Enimmäkseen minua on työllistänyt tekniikka- ja ympäristölautakunta sekä kunnanvaltuustossa istuminen. Ei ihan tavallista äidille, tiedän. Haasteet kiehtovat. Asetun ehdokkaaksi vain, jotta olisi sitten oikeus sanoa mielipiteenikin. En lupaa mitään, en kertakaikkiaan mitään. Teen vain parhaani: rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja huumorilla höystettynä. 219 Stina Lindgård Präst/arbetshandledare Pappi/työnohjaaja 220 Annika Lindroos Verksamhetsledare Toiminnanjohtaja MÅ BRA TILLSAMMANS är ord som beskriver det jag vill jobba för som förtroendevald. I vår stad behöver vi satsa ännu mer på förebyggande service för alla åldersgrupper. Skyddsnätet som består av stadens aktörer, av tredje sektorn och invånarna bör vara tillräckligt bra. En arbetstagare som mår bra och är nöjd med sitt arbete är mer motiverad. Stödåtgärder för stadens arbetstagare ska finnas. Miljövård får naturen att må bättre i vår stad; i byarna och i centrum. Att få använda sitt eget modersmål förbättrar livskvaliteten. Språken är vår rikedom. Vår stads slogan kunde vara: Må bra i en levande tvåspråkig historisk miljö kom till Borgå. Genom att arbeta för detta kan vi locka nya invånare och företag till Borgå. Jag tror att jag med min erfarenhet kan bidra till att tillsammans med de andra förtroendevalda och stadens anställda jobba för stadens och invånarnas bästa. Kort om mig; gift, fyrabarnsmamma, född i Borgå. Arbets erfarenhet: präst, arbetshandledare, utbildare i sociala medier, familjerådgivare, bitr. verksamhetsledare i fackförbund, stiftssekreterare för personal utbildning och -vård, ledare för ungdomsarbete. Förtroendeuppdrag bl.a. viceordförande i stiftsfullmäktige i Borgå stift, lagledare i handbollslag, medlem i styrelsen för Hem och skola, arbetsgrupper vid kyrkostyrelsen och inom Borgå stift. YHDESSÄ VOIMME HYVIN. Haluan valtuutettuna tehdä töitä tämän asian eteen. Kaupungissamme meidän tulisi vielä enemmän panostaa kaikkiin ikäluokkiin kohdistuviin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Jokaisella pitää olla riittävän hyvä turvaverkko, joka koostuu kaupungin toimijoista, kolmannesta sektorista ja asukkaista. Tyytyväinen ja hyvinvoiva työntekijä on myös motivoitunut työssään. Kaupungin työntekijöitä pitää tukea riittävästi tehtävässään. Luonto voi paremmin sekä maaseudulla että keskustassa, jos vaalimme sitä. Mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään parantaa elämänlaatua. Kielet ovat rikkautemme. Kaupunkimme slogan voisi olla: Voi hyvin kaksikielisessä historiallisessa miljöössä tule Porvooseen. Työskentelemällä tämän puolesta voimme houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä Porvooseen. Uskon, että sillä kokemukseni avulla mitä minulla on, voin yhdessä muiden valtuutettujen ja työntekijöiden kanssa tehdä töitä kaupungin ja asukkaiden puolesta. Lyhyesti: Olen naimisissa oleva neljän lapsen äiti, syntynyt Porvoossa. Työkokemus: pappi, työnohjaaja, kouluttaja sosiaalisissa medioissa, perheneuvoja, apulaistoiminnanjohtaja ammattiliitossa, henkilöstökoulutuksen ja -hyvinvoinnin hiippakuntasihteeri, nuorisotyön johtaja. Jag heter Annika Lindroos och jobbar som verksamhetsledare för Kulturhuset Grand. Jag är mor till två döttrar och ensamförsörjare. Bor i höghus nära centrum. Man kunde beskriva mig som en stadsmänniska som trivs bra också i större städer. Jag tycker om glesbygd och skärgård men bor helst centralt. Min vardag liknar en hårt arbetande kvinnas vardag. Långa arbetsdagar, ansvar, beslut och ett pussel med barn, skolor, hobbys och skötsel av hemmet. Jag brinner för mitt arbete och trivs med utmaningar. Att forma om och starta upp nya saker verkar vara min lott. Jag trivs bäst i team. Jag har min bakgrund starkt förlagd i kultur och skola. Jobbat länge som violinlärare, musiklärare, musiker, projektledare, konstnärlig ledare och nu som verksamhetsledare för Kulturhuset Grand. När barnen var små var jag hemma eller jobbade deltid. På min fritid läser jag gärna, skriver, besöker konstutställningar, målar, ritar och älskar matlagning. Jag är social och utåtriktad. I min kampanj kommer jag att ta upp följande saker: ensamförsörjande föräldrars vardag, barn till ensamförsörjare kultur- och skolfrågor i staden jämlikhetsfrågor en levande tvåspråkighet integration av invandrare på svenska Borgå i framtiden Jag har bott i europeiska länder och rest mycket. Främmande språk, kulturer, traditioner och sätt att tänka har format mig och min uppfattning om ett idealsamhälle. Den nordiska modellen ligger mitt hjärta närmast. Gemensamt ansvarstagande leder längst. Att betraktas som och att själv vara utlänning har gett mig större empati och förståelse för den verklighet invandrare och deras barn lever i. Jag vill ha ett Finland i många färger, ett öppet land. Jag är uppvuxen i Borgå och upplever att mitt återvändande hit efter 20 år faktiskt öppnat mina ögon för vilken potential vi har som stad, därför vill jag vara med och påverka. Tvåspråkighet, mångfald, jämlikhet, människonära och smidighet är mina ledord. Bodil Lund Fil. mag, lektor FM, lehtori Berndt Långvik Vicehäradshövding Varatuomari Lektor i modersmål vid Borgå Gymnasium, gift, tre barn. Har i två perioder varit ledamot i stadsfullmäktige i Borgå, de senaste fyra åren också medlem i stadsstyrelsen. Sitter i styrelsen för Finlands svenska Folkting och dess arbetsutskott, medlem i kyrkofullmäktige m.fl. förtroendeuppdrag. De erfarenheter och det kontaktnät jag fått genom dessa uppdrag vill jag gärna använda för en fortsatt insats för Borgåborna. Samarbetsförmåga är viktigt om man ska uppnå resultat, men jag vill också vara en aktiv och drivande kraft i alla de sammanhang där jag är invald. Ställer mig till förfogande i kommunalvalet för att jag vill jobba för svenskans ställning och för en levande tvåspråkighet i Borgå. Kultur i olika former är något jag också gärna jobbar för, det ger trivsel och välmående. Men vi behöver givetvis också grundläggande service barndagvård, skolor och äldreomsorg. Om väljarna ger mig förnyat förtroende vill jag fortsätta att jobba för svenskans ställning i Borgå och för en levande tvåspråkighet, för skolor och utbildning, barn och ungdomar, äldreomsorg, kultur i alla former och för en god servicenivå. Borgå Gymnasiumin äidinkielen lehtori, naimisissa, kolme lasta. Olen ollut kahdeksan vuotta kaupunginvaltuustossa ja neljä vuotta kaupunginhallituksessa. Folktingetin hallituksen jäsen, Kirkkovaltuuston jäsen ym. luottamustehtäviä. Näiden tehtävien kautta saadut kokemukset ja yhteysverkot haluan käyttää Porvoolaisten hyväksi vastaisuudessakin. Jos haluaa saavuttaa tuloksia, yhteistyökyky on tärkeää, mutta haluan myös olla aktiivinen ja aikaansaava voima kaikissa niissä yhteyksissä joissa olevn mukana. Haluan panostaa elävään kaksikielisyyteen Porvoossa. Haluan myös panostaa kulttuuriin eri muodoissa, se lisää viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Mutta tarvitsemme tietysti myös peruspalveluja lasten päivähoitoa, kouluja ja vanhustenhuoltoa sekä hyvää palvelutasoa. Jag står för en lång kommunal erfarenhet, både som tjänsteman och politiker. Jag har fungerat som kommundirektör i Borgå landskommun , som direktör för Finlands svenska kommunförbund och efter att de kommunala organisationerna fusionerades som direktör i det nuvarande kommunförbundet. Jag har suttit en period i Borgå landskommuns fullmäktige och två perioder i Borgå stadsfullmäktige och haft andra tunga politiska poster tex i HNS styrelse. Jag är numera pensionär och bosatt på Kråkö, men vill nog fungera i samarbete för hela Borgå och kanske också utöver stadens gränser. Geografin kan man inte rösta om och därför är det viktigt att göra sig hörd i regionala sammanhang som påverkar stadens framtid. Edustan pitkäaikaista kunnallista kokemusta sekä viranhaltijana että politikkona. Olen toiminut Porvoon maalaiskunnan kunnanjohtajana , Finlands svenska kommunförbundin johtajana ja kunnallisten keskusjärjestöjen yhdistymisen jälkeen johtajana nykyisessä kuntaliitossa. Olen istunut yhden kauden Porvoon maalaiskunnan valtuustossa ja kaksi kautta Porvoon kaupunginvaltuustossa sekä myös hoitanut vaativia luottamustoimia kuten HUS:n hallituksen jäsenyys. Nykyisin olen eläkkeellä ja kråköläinen, mutta haluan toimia yhteistyössä koko Porvoon puolesta jopa kaupungin rajojen yli. Maantieteestä ei voi äänestää, jonka takia on tärkeätä tulla kuulluksi alueellisessa yhteistyössä, joka kuitenkin vaikuttaa kaupungin tulevaisuuteen.

16 16 Vårt Borgå Gia Mellin-Kranck Pol. kand, journalist VTK, toimittaja Patrick Nyholm Handledare Ohjaaja Journalist med närmare 40 år på Rundradion bakom sig. Ordnar numera kurser och föreläser om hälsa och välmående. Redaktören Gia intervjuar kommunalvalskandidaten Gia: Redaktören: Varför vill du gå med i politiken? Kandidaten: Det är dags att återgälda min hemstad något av det goda som staden har gett mig under alla dessa år. Fråga inte vad Borgå kan göra för dig fråga vad du kan göra för Borgå är mitt motto idag. Redaktören: Vad tror du att du kan bidra med? Kandidaten: Jag vill arbeta för det som är det absolut viktigaste för oss alla: vårt välmående. Vi skall ha en fungerande hälsovård för ung och gammal. Vi måste satsa på den förebyggande vården när det gäller den psykiska hälsan hos barn och ungdomar, familjer som har det svårt måste få hjälp omedelbart och våra åldringar måste skötas med tillräckliga resurser och empati hemma eller på vårdhem.vi måste också börja bry oss om våra medmänniskor och hjälpa där vi kan. Och så här är det ju: om borgåborna mår bra, mår också Borgå bra och vice versa. Redaktören: Kan välmående omfatta andra områden? Kandidaten: Absolut. T.ex. i stadsplaneringen bör vi alltid ställa oss frågan: Är det här bra för människorna? Vi befrämjar också vårt välmående genom att satsa på vår närmiljö, motionsmöjligheter och kultur. Och naturligtvis bra daghem,skolor och arbete för alla. Toimittajana lähes 40 vuoden työura Yleisradiossa. Järjestää tätä nykyä kursseja ja pitää luentoja terveydestä ja hyvinvoinnista. Toimittaja Gia haastattelee kunnallisvaaliehdokasta Giaa: Toimittaja: Miksi haluat liittyä politiikkaan? Ehdokas: Synnynnäisenä porvoolaisena minun on mielestäni nyt aika antaa kotikaupungilleni takaisin jotakin siitä hyvästä minkä kaupunki on antanut minulle kaikkien näiden vuosien aikana. Älä kysy mitä Porvoo voi tehdä sinun hyväksi kysy mitä sinä voit tehdä Porvoon hyväksi on mottoni tänään. Toimittaja: Millä tavalla uskot voivasi vaikuttaa asioihin? Ehdokas: Haluan tehdä työtä sen hyväksi mikä on kaikkein tärkeintä meille kaikille: hyvinvointimme. Meillä pitää olla toimiva terveydenhuolto niin nuorille kuin vanhoille. Meidän on panostettava ehkäisevään hoitoon kun puhutaan lasten ja nuorten psyykkisestä terveydestä vaikeuksissa olevien perheiden täytyy saada apua välittömästi. Vanhuksemme on hoidettava riittävin resurssein ja huolenpidolla olivat he kotona tai laitoksessa. Meidän täytyy myös alkaa välittää kanssaihmisistämme ja auttaa missä vain voimme. Asiahan on näin: jos porvoolaiset voivat hyvin, niin Porvoo voi hyvin ja päinvastoin. Vi kan om vi vill, de här orden har följt mig hela mitt liv. Jag vill arbeta för en livskraftig glesbygd, ett brett skolnät, barn, en värdig ålderdom och ett starkt Borgå. Vi skall göra det möjligt att bygga i glesbygden och på det här sättet stärka daghem, byskolor och en livskraftig landsbygd. Skärgårdsmedlen skall användas för att direkt stöda befolkningen i skärgården. Vi skall undvika inom bildningssektorn att planera stora enheter, eftersom det ger mer jobb åt elevvården. Vi skall glömma enhetskolor och satsa på små enheter. Vi skall också satsa på det förebyggande arbetet. Förtroendevalda bör också övervaka Borgå lokalservicen bättre för att inte affärsverket förorsakar problem för övriga sektorer. Affärsverket skall utsättas för verklig konkurrens och den interna hyran pressas ner, städning, matlagning och övrig service lika så. Det här ger spelrum i budgeten. Vi skall stöda den åldrande befolkningen att bo hemma så länge som möjligt. Vi skall utveckla åldringsvården med ny teknik, frivilliga organisationer, hemvård och stöda egenvårdare. Jag står för mina ord och har mina åsikter men jag är medveten om att beslutsfattandet är teamwork och att man måste vara på sin vakt då det gäller att kompromissa med olika grupper. Osataan, jos halutaan, nämä sanat ovat seuranneet minua koko elämäni ajan. Haluan työskennellä elävän maaseudun puolesta. Laajan kouluverkoston, lasten, arvokkaan ikääntymisen ja vahvan Porvoon puolesta. Maaseudulle on voitava saada rakentaa ja tällä tavoin varmistaa päiväkotien, koulujen ja elinvoimaisen maaseudun tulevaisuus. Saaristolle tarkoitetut tukirahat on käytettävä saaristossa asuvan väestön tukemiseen. Suurten kouluyksiköiden suunnittelua tulee välttää sillä ne teettävät enemmän työtä oppilashuollolle. Meidän tulee unohtaa suuret yhtenäiskoulut ja satsata pienempiin kyläkouluihin. Ennaltaehkäisevään työhön on satsattava nykyistä enemmän. Luottamusmiesten on valvottava paremmin Porvoon tilapalveluita, jotta muille sektoreille ei aiheudu ongelmia.liikelaitosta tulee kilpailuttaa niin, että sisäiset vuokrat saadaan alas. Sama koskee siivousta, ruoanvalmistusta sekä muita palveluita. Tällä tavoin saadaan lisää likkumavaraa budjettiin. Meidän tulee tukea ikääntyvää väestöä, jotta he voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Vanhustenhuollon kehittämiseen on otettava mukaan uutta tekniikkaa, vapaaehtoisjärjestöjä, kotihoitoa sekä omaishoitajien tukea on lisättävä. Seison sanojeni takana mutta olen tietoinen, että päätöksenteko on yhteistyötä ja että on hyvä olla valppaana kun tehdään eri ryhmien välisiä kompromisseja. Mikaela Nylander Stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsledamot Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansan edustaja Mats Nyman Pol. mag, chef för samhällsfrågor VTM, Yhteiskunta-asioiden päällikkö En god service är värd att jobba för En god service innebär att vi Borgåbor kan känna oss trygga med och lita på vår service, oberoende av vår ålder, livssituation eller var i Borgå vi bor. Det är viktigt med alternativ, alla barnfamiljer eller åldringar har inte samma servicebehov. För att kunna erbjuda en god service ska vi satsa mera på det tidiga ingripandet och på bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper. En personal som mår bra ger bättre service, personalens ork och välmående behöver stödas. En god service innefattar vård och omsorg också på svenska. Vi ska på bred front arbeta för en levande tvåspråkighet. Borgå kan skapa goda förutsättningar för företag att verka i staden, en bättre dialog med näringslivet behövs. Det är viktigt att vi kan se helheter och uppskatta mångsidighet. Urbana delar, landsbygden och skärgården behöver alla utvecklas och service såsom hemservice och färdtjänst ska fungera överallt och skolor och dagvård ska finnas nära. Investeringar ska göras i skolor, servicehus och hälsovårdscentraler. Nytänkande och ett innovativt grepp om Borgå kommer att behövas för att kunna erbjuda en mångsidig service också i framtiden. En god service är värd att jobba för! Hyvien palveluiden puolesta kannattaa tehdä töitä Hyvät kunnalliset palvelut tarkoittavat että Porvoolaiset voivat turvallisin mielin luottaa palveluihimme riippumatta iästään, elämäntilanteestaan tai missä päin Porvoossa he asuvat. On tärkeätä, että pystymme tarjoamaan vaihtoehtoja palveluissa koska kaikilla esim vanhuksilla tai lapsiperheillä ei ole samanlaista palveluntarvetta. Jotta voimme tarjota laadukkaita palveluita meidän tulee panostaa enemmän varhaiseen puuttumiseen ja parempaan yhteistyöhön eri ammattiryhmien välillä. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa parempia palveluita, henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia tulee tukea. Elävä kaksikielisyys tarkoittaa myös hyviä palveluita ruotsinkielellä. Porvoon tulee jatkossa luoda hyvät edellytykset yritystoiminnalle, tämän saavuttamiseksi tarvitsemme jatkuvaa dialogia elinkeinoelämän kanssa. On tärkeätä, että nähdään kokonaisuus ja osataan arvostaa monipuolisuuttamme. Kaupunginosia, maaseutua ja saaristoa pitää kehittää rinta rinnan. Palveluiden kuten kotiin vietävät palvelut ja matkapalvelu tulee toimia koko kaupungin alueella. Koulut ja päiväkodit tulee säilyttää lähipalveluina. Investoinnit tulee suunnata kouluihin, palvelutaloihin ja terveyskeskuksiin. Uusia ajatuksia ja innovatiivista otetta Porvoosta tarvitaan jotta voimme myös tulevaisuudessa tarjota monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Hyvien palveluiden puolesta kannattaa tehdä töitä! Efter 18 år i Åbo och Helsingfors har jag som återinflyttad borgåbo förfärats över de ständiga skolindragningsdiskussionerna. Då budgetpengarna tryter måste man kunna prioritera vilken service som har företräde. Samhällets viktigaste uppgift är att ge barn och unga en likvärdig och god start i livet. Därför skall vi sätta skolor och daghem i skick. Först därefter kan vi ta fram rödpennan och se vad som blir över för de friska vuxna som kan bära ett större ansvar för sig själva och sina familjer under svåra ekonomiska tider. Samtidigt vill jag se att Borgås inkomster hålls på samma nivå trots att antalet skattebetalare minskar i vårt land. Vi måste tillsammans med regionens arbetsgivare och företagare arbeta för fler investeringar och fler jobb i Borgå för att kunna finansiera våra skolor och vår sjukvård. Jag har jobbat med politik på det nationella planet i över 15 års tid. Med den yrkeserfarenheten hoppas jag kunna erbjuda borgåborna ett trovärdigt alternativ som ombud för våra gemensamma kommunala ärenden under de kommande fyra åren. Olen palattuani Porvooseen 18 vuoden jälkeen Turussa ja Helsingissä ihmetellyt tätä jatkuvaa koulujen lakkauttamiskeskustelua. Porvoossa on opittava priorisoimaan mitkä palvelut menevät edelle taloudellisesti vaikeina aikoina. Yhteiskunnan tärkein tehtävä on taata lapsille ja nuorille yhteneväisesti hyvä ja turvallinen alku elämään. Siksi on ensin pantava koulut ja päiväkodit kuntoon. Vasta sen jälkeen voidaan punakynällä tarkistaa minkä verran aikuisille jää varaa panostuksiin. Samalla haluan edesauttaa, että Porvoon verotulot eivät heikkenisi. Meidän tulee yhdessä alueen työnantajien ja yrittäjien kanssa pyrkiä lisäämään investointeja ja työpaikkoja, jotta julkisten palveluiden rahoituspohja säilyy myös tulevaisuudessa. Olen työskennellyt valtakunnallisen politiikan parissa jo 15 vuoden ajan. Sillä kokemuksella toivon voivani tarjota porvoolaisille uskottavan vaihtoehdon tulevalle nelivuotiskaudelle. Bernt Olin Fil.mag, trädgårdsmästare FM, puutarhuri Laura Ollila Studerande Opiskelija Jag vill jobba för: NÄRDEMOKRATI Vi skall göra demokratiska beslut i alla kommunens frågor och rättvisa för stad, byar och skärgård NÄRVÅRD Kommunens alla invånare bör garanteras lagstadgad (=behövlig) vård inom kommunens gränser bl.a. åldringsvården i olika former släpar efter och också barn- och ungdoms-vården NÄRSKOLA Vi bör bevara de byskolor som ännu finns kvar! Det går lika bra att (=till samma kostnad) transportera stadselever till byskolor, som byelever till stadsskolor! Varför skall stads-kärnan gynnas och landsbygden / skärgården avfolkas? NÄRMAT Närproducerad mat och matråvaror är färskare, smakligare och mer hälsosamma än långtifrån transporterade och processerade och dessutom miljövänligare och ger kommunen mer intäkter än inbesparingar genom arbetstillfällen och företegsskatter. NÄRFÖRETAG Kommunen bör gynna lokala företag och nya företag att etablera sig här, bla genom en gynnsam tomtpolitik Haluan toimia seuraavien asioiden puolesta LÄHIDEMOKRATIA Meidän pita tehdä demokraattisia päätöksiä kaikissa kunnan asioissa oikeudenmukaisesti niin kaupungin, kylien kuin saariston asioissa. LÄHIHOITO Kaikille kunnan asukkaille on taattava lakisääteinen (=tarpeellinen) hoito omassa kunnassa erityisesti ikääntyneille kaikissa muodoissa sekä lapsille ja nuorille LÄHIKOULU Meidän pitää säilyttää kaikki jäljellä olevat kyläkoulut voidaanhan kaupunkilaisoppilaat yhtä hyvin (=samalla kustannuksella) kuljettaa kyläkouluihin kuin kylien oppilaat kaupunkikouluihin! Miksi ydinkaupunkia pitää suosia kylien ja saariston kustannuksella? LÄHIRUOKA Lähellä tuotetut ruoat ja sen raaka-aineet ovat aina tuoreemmet, maukkaammat ja terveellisemmät kuin kaukaa tuodut ja prosessoidut sitä paitsi paljon ympäristö-ystävällisempää ja tuo lisää työpaikkoja josta kertyy enemmän verotuloja, myös yritysverot, kunnalle LÄHIYRITYKSET Kunnan pitäisi suosia paikalliset yritykset ja edesauttaa uusien yritysten perustamista mm. suosiollisella tonttipolitiikkalla Borgå är staden där jag är född och uppvuxen och även staden där de ungas röst ska höras, därför ställer jag denna höst för första gången upp i kommunalvalet. För mig är det viktigt att barn och ungas behov tas i beaktande i beslutsfattandet. Skolor och dagvård ska få tillräckligt med resurser och det är av högsta prioritet att undvika utslagning bland barn och unga. Inom äldrevården ser jag det som värdefullt med alternativ och oberoende om man vårdas hemma eller på anstalt ska vården vara av god kvalitet. På lång sikt är det förebyggande arbetet både inom hälso- och socialvården en lönsam investering I staden ska det finnas ett brett utbud av kultur- och idrottsverksamhet som motsvarar efterfrågan och det är även av stor vikt att anpassa och utveckla verksamheten och tjänsterna för invånare i alla åldersgrupper. I beslutsfattandet ser jag gärna att miljöfrågor tas i beaktande. Det ska vara tryggt och smidigt att ta sig fram i staden oberoende om man rör sig med kollektivtrafik, med cykel eller till fots. En levande tvåspråkighet är någonting vi måste värna om och kommunal service på det egna modersmålet ser jag som en självklarhet för alla invånare i staden.

17 Vårt Borgå 17 Maria Paavola Försäljare Myyjä Kristel Pynnönen Jurist Lakimies Som en tvättren Borgåbo ser jag Borgå som en stad med stor potential och stora möjligheter att utvecklas till en stad var företagen kan växa, tvåspråkighet en naturlighet, god hälso-åldringsvård och kulturen syns nationellt. Centrum borde vara en plats dit man vill gå och trivas i, och företagen njuta av kundströmmar. Som mänska uppskattar jag ärlighet, positivt tänkande, att bry sig om varandra, framåttänkande och en gnutta humor i livet, så går det många gånger mycket bättre och lättare. Putipuhtaana porvoolaisena näen Porvoon kaupungin jolla on isot potentiaalit ja isot mahdollisuudet kehittyä kaupungiksi jossa yritykset kasvaa, luonnollisesti kaksikielisyys, hyvä terveys-vanhushuolto ja kulttuuri näkyy kansallisesti. Keskusta pitäisi olla paikka minne haluaa mennä ja viihtyä, ja yritykset saisi nauttia asiakasvirroista. Ihmisenä arvostan suuresti rehellisyyttä, positiivista ajattelua, välittää toisista, eteenpäin ajattelua sekä murusen huumoria elämään, niin kaikki menee monesti paljon paremmin ja helpommin. Jag är en trettioåring uppvuxen och bosatt i Borgå. Jag känner starkt för att engagera mig i angelägenheter gällande Borgå och det är också därför jag, efter en period i fullmäktige, även i fortsättningen känner mig motiverad att fortsätta jobba med Borgåfrågor och därför kandiderar i kommunalvalet i höst. Under den gångna fullmäktigeperioden har jag fungerat som ordförande i Svenska utbildningssektionen och varit medlem i Bildningsnämnden. För mig är det viktigt att kunna trygga en god utbildning. Grupperna och klasserna skall vara små. Vi behöver i Borgå skolor i vilka eleverna trivs, känner sig trygga och mår bra. Borgå skall vara en stad för alla borgåbor oberoende av om man bor i centrum, glesbygd eller skärgård. För mig är rätten att bygga och bo på glesbygden oerhört viktig. Jag önskar att vi skulle se glesbygden och skärgården som en tillgång för alla i staden och inte som en belastning. Jag vill utveckla en livskraftig och levande stad för alla. Det har varit och är absolut nödvändigt att få Borgås ekonomi i balans men trots att pengar och ekonomi i mångt och mycket är styrande får vi inte i beslutsfattandet glömma bort varken medmänsklighet eller mjuka värden. Olen 30-vuotias Porvoossa kasvanut ja asuva nainen. Haluan vahvasti olla mukana vaikuttamassa Porvoon asioihin ja näin ollen ensimmäisen valtuustokauden jälkeen tunnen itseni motivoiduksi jatkamaan valtuustossa ja olen ehdolla syksyn kunnallisvaaleissa. Tällä valtuustokaudella olen toiminut Ruotsinkielisen koulutusjaoston puheenjohtajana ja Sivistyslautakunnan jäsenenä. Minulle on tärkeää turvata hyvä koulutus. Ryhmien ja luokkien tulee olla pieniä. Porvoo tarvitsee kouluja, joissa oppilat viihtyvät, tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat hyvin. Porvoon tulee olla kaikkien Porvoolaisten kaupunki riippumatta siitä asuuko keskustassa, maaseudulla tai saaristossa. Minulle oikeus rakentaa ja asua maalla on erittäin tärkeää. Toivoisin, että maaseutu ja saaristo nähtäisiin Porvoon etuna eikä rasitteena. Haluan kehittää elinvoimaisen ja elävän kaupungin kaikille. On ollut erittäin tärkeää saada Porvoon kaupungin talous balanssiin, mutta vaikka rahan ja talouden nähdään ohjaavan monia asioita emme saa päätöksenteossa unohtaa inhimillisyyttä emmekä pehmeitä arvoja. 231 Edvard Rehnstrand Studerande Opiskelija 232 Anders Rosengren Agrolog, jordbrukare Agrologi, maanviljelijä Att fungera som studeranderepresentant i min egen skola har visat mig vägen hur man kan ändra på det som inte är en fungerande helhet. Att lyssna på åsikter om våra dagliga rutiner är ett bra steg på vägen, men lika viktigt är det att föra idén vidare och komma med förslag och metoder hur vi skall göra saken bättre. Det riktiga arbetet börjar då man skall stå för sina grundtankar och kämpa för att uppnå målet. Jag är stolt att få studera yrkeshögskolestudier på svenska i min hemkommun Borgå. Kunskaper i det svenska språket är också livsviktigt då vi tänker på att bevara svenskspråkig service inom näringslivet. Jag vill kämpa för att vi också i framtiden skall kunna erbjuda svenskspråkig utbildning och service inom näringslivet i Borgå. De stora åldersgrupperna som förflyttas mot pensionsålder sätter hela tiden mera krav på hälsovården och äldreomsorgen i Borgå. Jag vill kämpa för att vi skall kunna skärpa nuvarande service och likaså garantera tillräcklig hälsovård och äldreomsorg för oss alla också i framtiden. Att se till att varje ungdom garanteras en studieplats efter avslutad grundskola är nyckeln till att vi har tillräckligt med utbildad arbetskraft också i framtiden. Jag vill också att de ungas röst blir hörd då man gör beslut i staden, synsättet från ungdomar är väldigt viktigt med tanke på att vi unga är kommande skattebetalare. Jag vill också kämpa för privatföretagande i kommunen, det är viktigt för att kunna erbjuda ett tillräckligt stort utbud av arbetsplatser. Toimia opiskelijaedustajana koulussani on näyttänyt minulle tien millä tavalla asioita voi muuttaa jotka eivät tällä hetkellä toimii parhaalla tavalla. Kuuntelemalla mielipiteitä meidän arkitoiminnasta on jo askel matkalla, mutta yhtä tärkeää on viedä ajatukset eteenpäin ja kehittää ehdotuksia ja keinoja millä tavalla voimme tehdä asiat paremmin. Oikea työ alkaa kun pitää puolustaa ajatuksiaan ja taistelu tavoitteiden saavuttamiseksi. Olen ylpeä saada opiskella ruotsinkielellä kotikaupungissani Porvoossa. Ruotsinkielen osaaminen on elintärkeää kun haluamme säilyttää ruotsinkielinen palvelu liiketoiminnassa. Haluan puolustaa että meillä on tulevaisuudessa myös sekä ruotsinkielinen koulutusmahdollisuus että liiketoimintaa Porvoossa. Suuret ikäryhmät ovat siirtymässä eläkeikään ja laittavat enemmän vaatimuksia terveydenhuoltoon ja vanhuushoitoon. Haluan että tämän päivän palvelu parannetaan ja että meillä on myös tulevaisuudessa riittävä terveydenhuolto ja vanhuushoito meille kaikille. Huolehtiminen että jokaisella nuorella on opiskelupaikan peruskoulun jälkeen on avain siihen että meillä on riittävä koulutettu työvoima myös tulevaisuudessa. Haluan että myös nuorten ääni tulee kuunneltu kun kaupunki tekee päätöksiä. Nuorten näkökulma on erittäin tärkeää kun ajattelemme että olemme tulevia veronmaksajia. Haluan myös puolustaa yksinyrittäjyyttä kaupungissa, on tärkeää voidakseen tarjota riittävästi monipuolisia työpaikkoja. Jag är en bonde från Jackarby, som har varit med en längre tid i politiken i Borgå. Jag har mer och mer börjat prioritera ekonomin framom andra frågor om ekonomin inte är i balans så blir det problem i framtiden. Nu har staden en stabil ekonomi även om skuldsättningen är litet för hög. Borgå har ändå goda förutsättningar att klara av utmaningarna i framtiden jämfört med andra kommuner i vårt land. Vi bor på ett tillväxtområde i Finland med ett stabilt näringsliv. Följande frågor känns viktiga för mig: En trygg barndom och en bra skola ger en god grund för livet. Jag vill gärna ha en enhetsskola på västra åstranden. Fungerande äldreomsorg, som ska ta väl hand om det växande antalet äldre i framtiden. Jag vill ha mera seniorbostäder, mera servicehus samt mera stöd för att äldre ska kunna bo så länge som möjligt hemma. Rätten att få bygga på glesbygden Staden borde höja på bidragen till ungdoms-, idrotts- och andra föreningarna till nivån före nedskärningarna. I politiken gör man ensam bara rubriker men inget konkret tillsammans med andra kan man göra mycket mera. Därför måste man kunna samarbeta med andra. Olen maanviljelijä Jakarista, joka on jo pitempään ollut politiikassa mukana Porvoossa. Olen yhä enemmän ruvennut priorisoimaan talousasioita ennen muita kysymyksiä jos talous ei ole tasapainossa, niin tulee ongelmia tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kaupungilla on vakaa talous, vaikka lainanotto on hieman liian korkealla tasolla. Porvoolla on kuitenkin hyvät edellytykset selviytyä tulevaisuuden haasteista verrattuna muihin kuntiin maassamme. Asumme kasvualueella Suomessa ja elinkeinoelämämme on vakaalla pohjalla. Seuraavat kysymykset ovat minulle tärkeitä: Turvallinen lapsuus ja hyvä koulu antavat hyvän perustan elämälle. Haluaisin mielelläni ruotsinkielisen yhteinäiskoulun länsirannalle. Toimiva vanhainhoito joka huolehtii hyvin vanhuksien kasvavasta määrästä tulevaisuudessa. Haluaisin lisää senioriasuntoja, enemmän palvelutaloja, sekä enemmän tukea, jotta vanhat ihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Oikeus rakentaa hajaseudulla Kaupungin tulisi korottaa nuoriso-, urheilu ja muille yhdistyksille annettavia avustuksia samalle tasolle kuin ennen leikkauksia. Politiikassa tekee yksin vain otsikoita, mutta ei mitään konkreettista yhdessä muiden kanssa voi tehdä paljon enemmän [saavuttaa paljon enempää]. Sen takia on pystyttävä tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Mats Rosqvist Ekon. mag KTM Jarmo Salminen Dipl.ekon, pensionär DE, eläkeläinen En röst åt mig är en röst för arbete och företagsamhet Att Borgå utvecklas till en levande och internationell stad är viktigt för mig. En stad i tiden där gamla och nya borgåbor, arbetstagare, företagare familjer och pensionärer känner att deras behov och önskemål tillgodoses. En välmående stad erbjuder god basservice och gör det effektivt och har ekonomin i balans. Stadens ekonomi balanseras genom att öka intäkterna och hålla kostnaderna under kontroll. Tillväxt och nya arbetsplatser kan bäst skapas genom att ännu förbättra förutsättningarna för företagande. En effektiv och funktionerande förvaltning är ett måste, i synnerhet under en recession. Endast så kan vi säkerställa högklassig service och en attraktiv skatte- och avgiftsnivå i Borgå. Borgå har en rik historia som består av mycket mera än Gamla stan och en fantastisk skärgård in på knuten. Dessa styrkor borde Borgå aktivt ta vara på för att gynna turism och då man planerar staden. Då staden utvecklasd måste tidsperspektivet vara tillräckligt långt, så att inte natur- och kulturvärden offras för kortsiktig vinstmaximering. Det skall vara möjligt att bo såväl som arbeta i centrum och på glesbygden i Borgå. Precis som tätorten måste också landsbygden utvecklas för att bibehålla sin livskraft. Markägare på glesbygden skall kunna utveckla sina ägor i tiden. En balanserad tillväxt kräver nya skattebetalare. Med effektiv markplanering som gynnar staden och den privata markägaren, kan vi snabba upp tillväxten, möjliggöra boende till överkomligt pris på ställen där människor önskar bo. Jag är åttonde generationens borgåbo. Till utbildningen är jag ekonomie magister. Jag har gjort en lång internationell karriär inom bankvärlden. Parallellt har familjen sysslat med företagande sedan 1986 och ekologiskt lantbruk sedan På fritiden trivs jag i naturen och i skärgården. Ifall du blev nyfiken och vill veta mera om mig så kan du ta kontakt: rosqvist, sfp.fi/rosqvist Ääni minulle on ääni työn ja yrittämisen puolesta Porvoon kehittyminen kansainväliseksi ja eläväksi kaupungiksi on minulle tärkeää. Haluan että Porvoo kehittyy kaupungiksi jossa vanhat ja uudet porvoolaiset, työntekijät, yrittäjät, perheet ja eläkeläiset kokevat että heidän tarpeensa ja toiveensa täyttyvät. Hyvinvoiva kaupunki tarjoaa tasokasta peruspalvelua tehokkaasti ja taloudellisesti. Kaupungin talous tasapainotetaan lisäämällä tuloja ja pitämällä menot kurissa. Taloudellisen kasvun ja uusien työpaikkojen luomisessa yrittäjyys on avainasemassa. Toimiva ja tehokas hallinto on välttämättömyys, varsinkin laskusuhdanteen aikana. Vain tällä tavalla voimme taata houkuttelevan vero- ja palvelumaksutason Porvoossa. Porvoossa tulee olla mahdollista asua niin keskustassa kuin maaseudullakin. Jotta maaseudun elinvoima säilyy, sen on kehityttävä. Maaseudun maanomistajille pitää taata edellytykset kehittää tilojaan ajanmukaisesti. Kasvaakseen Porvoo tarvitsee uusia veronmaksajia. Tehokkaalla kaavoituksella, jossa kaupungin ja yksityisen maanomistajan edut kohtaavat, voimme nopeuttaa kehitystä ja tarjota kohtuuhintaista ja houkuttelevaa asumista. Kaupunkia kehitettäessä on tärkeä pitää tarpeeksi pitkä aikaperspektiivi arvioitaessa luontoa ja tehtäessä maankäyttösuunnitelmia. Muuten paljon hyvää tuhoutuu voitontavoittelun huumassa. Olen kahdeksannen sukupolven porvoolainen. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Olen tehnyt pitkän kansainvälisen uran pankkisektorilla. Perheeni on harjoittanut yritystoimintaa vuodesta 1986 ja maanviljelyä vuodesta Luonnonmukainen viljely on ollut meidän valinta alusta alkaen. Porvoon luonnossa ja saaristossa mieleni lepää. Jos haluat tietää minusta enemmän, ota yhteyttä: rosqvist, sfp.fi/rosqvist Jag har arbetat i ledande ställning hela mitt arbetsliv, som personalansvarig och de senaste 10 år som verkställande direktör. Arbetet har fört mig längre tider till många intressanta länder som Vietnam, Saudi Arabien och Turkiet. Jag har också bott ca. 7 år i Sverige. Allt detta har hjäpt mig att förstå främmande kulturer och gjort mig ödmjuk på många sätt. Åldrandet är en naturlig del av livet. Det är inte en sjukdom eller ett problem. Över 65- åringar är en resurs. Det finns över 20 % av oss i Borgå. Vi vill ha ett meningsfyllt och bra liv, vi vill inte bara vara ett objekt utan jämställda diskussionsparter. Vi behöver en ny inställning till åldrandet, positivt tänkande, exempel på lyckade lösningar, uppmuntran att skapa ett bra liv. Jag vill att Borgå blir en föregångare på det här området. Olen työskennellyt johtotehtävissä koko työurani ajan, henkilöstöhallinnossa ja viimeiset 10 vuotta toimitusjohtajana. Työni on vienyt minut pidemmiksi ajoiksi moniin mielenkiintoisiin maihin kuten Vietnamiin, Saudi Arabiaan ja Turkkiin. Olen myös asunut Ruotsissa n. 7 vuotta. Tämä on merkittävällä tavalla auttanut minua ymmärtämään vieraita kulttuureja ja tehnyt nöyräksi monessakin mielessä. Vanheneminen on luonnollinen osa elämää. Se ei ole sairaus eikä ongelma. Yli 65 -vuotiaat ovat voimavara. Porvoossakin meitä on n. 20 %. Haluamme merkityksellistä ja hyvää elämää, emme halua olla kohteita vaan tasa-arvoisia keskustelukumppaneita. Tarvitsemme uutta asennetta vanhenemiseen, positiivisuutta, esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista, kannustusta hyvän elämän luomiseen. Haluan tehdä Porvoosta edelläkävijän näissä asioissa.

18 18 Vårt Borgå 235 Johan Sandberg Företagare Yrittäjä 236 Catharina von Schoultz Ekon.mag, ombudsman KTM, asiamies Ett sunt ställningstagande i frågan om samverkan mellan kringliggande kommuner i samma situation är det vi bör satsa på, även samarbete över partigränserna är ett måste idag. Infrastrukturen har sina krav kanske störst på möjligheten att bo ute i glesbygden och speciellt i skärgården på nästan lika villkor som i en tätort. Kommunikationer som förbindelser i form av bussturer, vägar, vatten och avlopp, eldistribution, telefon och data är inte möjliga att bygga ut såsom i en tätort. Boendet i glesbygden bör prioriteras, det ska med en vettig planering göras möjligt och attraktivt för dem som av olika skäl väljer att bosätta sig där. När utflyttning ändå sker uppstår det också för barnfamiljer flere saker som skolskjutsar, dagvården m.m. vilket gör det dagliga livet mer problematiskt än boendet i en tätort. Här bör resurser sättas in i många olika former, barnen är ju ändå vår framtid. Samhället kan spara en hel del om det ges tillfälle för t.ex. åldringar eller personer i behov av vård att bo så länge som möjligt hemma och tillgodose dem de behov de har och inte glömma att de har rätt till service också på sitt modersmål. De beslut och handlingar vi gör idag skall vara byggstenar för en trygg framtid. För sex år sedan flyttade min familj och jag till Borgå efter många år utomlands. Här kan vi fungera och leva också på svenska, bo nära naturen och ändå inte långt ifrån utbudet i centrum. Här syns människan och det är lätt att göra sig hörd. Så vill jag att det ska förbli och det är jag beredd att arbeta för. Kommunalpolitik för mig handlar om att hitta fungerande praktiska lösningar och ett beslutsfattande som ställer människan i centrum. Ett beslutsfattande som bygger på samarbete och respekt trots att åsikter och bakgrund kan vara nog så olika, såväl språkligt som kulturellt. Vi kan alla lära av varandra om vi ger oss tid att lyssna! Jag vill att du som Borgåbo ska kunna lita på att få den basservice du behöver vi mår alla bra av en trygg vardag. För att klara detta också i kärva tider måste vi bli bättre på att ta vara på den resurs den egna personalen utgör och öppna upp för nya samarbeten och nytänkande. Jag tror inte stora enheter är en lösning och vill därför arbeta för det småskaliga och människonära jag tror det på sikt är också ekonomiskt mer lönsamt. Den unga generationen ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Vi måste se till att ge de unga en god utbildning, stöd då det behövs samt arbete då mår de och därmed staden bra. Men det här kräver intäkter därför är det väldigt viktigt att Borgå fortsätter att vara attraktivt också för näringslivet. Kuusi vuotta sitten perheeni muutti Porvooseen. Täällä voimme toimia ja elää myös ruotsin kielellä, asua lähellä luontoa ja samalla kuitenkin lähellä keskustan tarjontaa. Täällä ihminen näkyy ja on helppo tulla kuulluksi. Tällä tavalla haluan että on jatkossakin ja sen eteen olen valmis tekemään työtä. Kunnallispolitiikka minulle on toimivien ja käytännöllisten ratkaisujen löytäminen sekä ihmisläheistä päätöksentekoa. Päätöksenteon pitää perustua yhteistyölle ja toisten kunnioitukselle vaikka mielipiteet ja taustat voivat erota paljonkin toisistaan, sekä kielellisesti että kulttuurillisesti. Voimme kaikki oppia toisiltamme jos vain annamme aikaa kuunnella toisiamme! Haluan että sinä Porvoolaisena voit luottaa siihen että saat tarvitsemasi peruspalvelut turvallinen arkipäivä on hyvinvointimme tae. Saavuttaaksemme tämän myös taloudellisesti vaikeina aikoina on meidän hyödynnettävä nykyisiä henkilöstöresursseja, etsittävä uusia yhteistyömahdollisuuksia ja oltava avoimia uusajattelulle. En usko että suuret yksiköt ovat ratkaisu ja haluan siksi työskennellä pienimuotoisten ja ihmisläheisten ratkaisujen puolesta uskon että nämä ovat pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti kannattavampia. Nuoret ikäpolvet ovat erityisen lähellä sydäntäni. Meidän on tarjottava heille hyvät opiskelumahdollisuudet, tukea kun he sitä tarvitsevat sekä työtä silloin nuoret voivat hyvin ja sitä kautta myös kaupunki voi hyvin. Tämä tietenkin vaatii resursseja siksi on erittäin tärkeää että Porvoo jatkossakin koetaan houkuttelevana elinkeinotoiminnalle. Timo Selkälä Fil.mag., lärare FM, opettaja Sjöblom Anna Lärare Opettaja Jag är lärare i historia, samhällslära och religion, snuttjobbare. Jag har arbetat i både småbyskolor, högstadier samt små och stora gymnasier i flera olika kommuner. Byskolorna måstebevaras, för det handlar inte bara om byskolornas framtid utan byarnas. Vill vi att byarna skall vara livskraftiga, då behövs byskolorna. Biblioteket är en lagstadgad kommunal tjänst i en stad och har stor betydelse för personer i alla social- och åldersgrupper. Därför är det viktigt att vi bevarar och utvecklar denna tjänst. Mitt Borgå är ens tad där både barn, vuxna och åldringar kan känna sig trygga och få tillgång till de tjänster de behöver. Detta gäller både kommunala tjänster och privata.för att hålla byarna levande behöver vi både invånare, skolor för barnen och bra kommunikationer. Basservicen måste få de resurser som de behöver. Olen historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja,keikkatyöläinen. Olen työskennellyt sekä pienissä kyläkouluissa, yläkouluissa että pienissä ja suurissa lukioissa monessa eri kunnassa. Kyläkoulut on säilytettävä, sillä niissä kyse ei ole vain kyläkoulujen tulevaisuudesta, vaan kylien tulevaisuudesta. Mikäli haluamme että kylienasukkaat jäävät, ja kyläyhteisöt ovat elinvoimaisia, niin tarvitsemme kyläkouluja. Kirjastopalvelut on laissa säädetty kaupungin tuottama palvelu jolla on suuri merkitys kaiken ikäisille asukkaille kaikissa eri sosiaalisissa ryhmissä. Siksi on tärkeää että säilytämme ja kehitämme kirjastopalveluja. Minun Porvooni on kaupunki jossa sekä lapset, aikuiset että vanhukset voivat tuntea itsensä turvalliseksi ja saavat tarvitsemansa palvelut.tämä pätee sekä kunnallisiin että yksityisiin palveluihin. Jotta voisimme pitää kylät elinvoimaisina ne tarvitsevat asukkaita, kouluja lapsille sekä hyvät liikenneyhteydet. Peruspalveluiden on saatava tarvitsemansa resurssit. Jag vill arbeta för ett bra samhälle. I min vision av ett bra samhälle fungerar grundservicen. Barn och ungdomar är vår framtid, så jag tycker att Borgå har sparat tillräckligt inom utbildningen och nu borde satsa på att ge skolorna tillräckligt med resurser och personal. Då kan de göra eleverna till kunniga och trygga individer som hittar sin plats i samhället. Det här skulle i längden leda till flera harmoniska och färre utslagna människor och i framtiden spara pengar för Borgå. Dessutom är miljön viktig för mig. Luften vi andas, skogen vi går i och vattnet vi lever vid är viktiga för att vi ska må bra. De som kan arbeta för vår närmiljö är vi här i Borgå. En fungerande sjukvård är också betydelsefull i ett bra samhälle, och de gamla som har byggt upp vårt land förtjänar en värdig ålderdom. Utbildning och miljö är de områden inom vilka jag har störst sakkunskap. Jag har studerat kemi och biologi på Helsingfors universitet och länge varit med i Naturvetarklubben i Borgå. Dessutom äger jag en hund, två hästar och ett föl. I fyra år har jag arbetat som högstadielärare. Nu är jag linjeledare för linjen Biovetenskap och medicin på Borgå folkakademi. Haluan tehdä työtä hyvän yhteiskunnan puolesta. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme, joten kolutukseen pitää mielestäni panostaa. Koulutukseen panostaminen näkyy tulevaisuudessa hyvinvoivien ja osaavien kuntalaisten muodossa. Pitkällä tähtäimellä säästämme näin ollen rahaa. Luonto on myös hyvinvointimme kannalta tärkeä. Haluan että lähiympäristömme on terve ja tuoksuva vielä kymmenenkin vuoden päästä. Myös terveydenhuolto ja vanhuksista huolehtiminen ovat toimivan yhteiskunnan elinehto. Omiin vahvuuksiini kuuluvat koulutus- ja ympäristöala. Olen opiskellut sekä kemiaa että biologiaa Helsingin yliopistossa ja työskennellyt neljä vuotta yläkoulussa aineenopettajana. Tällä hetkellä toimin vastaavana opettajana Biovetenskap och medicin linjalla Borgå Folkakademissa. Olen myös Naturvetarklubbenin monivuotinen jäsen. Vapaa-aikani kuluu omistamieni hevosten ja koiran parissa. Anne Sjöström 239 Kundsekreterare 240 Asiakassihteeri Frank Sjöström Försäljare Myyjä Som boende på landsbygden, anser jag att vi behöver en stad som tar hela kommunen i beaktande, inte bara stadens centrum eller de byacentrum som nu planeras. Alla kommunbor bör har en fungerande vardag, med allt vad det innebär. Vi är många som bor ute på landsbygden och alla kan inte flytta in till centrum. För mig är det viktigt att vi satsar på att barn- ungdoms- samt sjukvården fungerar. Den förebyggande vården är viktig. Redan nu har vi en alltför stor del ungdomar som mår psykiskt illa och varken har studieplats eller arbete. Bra och motiverande lärare är grunden, men vi behöver också tillräckligt med annan stödpersonal i skolorna och inom dagvården, såsom skolgångsbiträden, kuratorer, studiehandledare. Vi behöver även en mångsidig fritidsverksamhet, som alla ges möjlighet att delta i, samt ett tillräckligt utbud av fortsatta studieplatser så att våra ungdomar får en chans att få en utbildning och i framtiden arbeten. Hälsovården är något som berör oss alla och vi bör ha tillgång till kunniga läkartjänster inom rimlig tid. Inom äldreomsorgen står vi inför stora utmaningar. Vi behöver tillräckligt med olika slag av serviceboenden samt vårdpersonal inom hemservicen. Maaseutuasukkaana, olen sitä mieltä että tarvitsemme kaupungin, joka ottaa koko kunnan huomioon, ei ainoastaan kaupungin keskustaa tai nyt suunnitteilla olevia kyläkeskuksia. Jokaisella kuntalaisella tulee olla toimiva arkielämä. Meitä on monta, jotka elävät maaseudulla emmekä voi kaikki muuttaa keskustaan. Minulle on tärkeätä, että panostamme lasten- nuorten- sekä sairaanhoidon toimivuuteen. Ennaltaehkäisevä hoito on tärkeää. Jo nyt meillä on liian iso osa nuoria, jotka voivat psyykkisesti huonosti, joilla ei ole opiskelu- eikä työpaikkaa. Hyvät ja motivoivat opettajat ovat perusta, mutta tarvitsemme myös riittävästi muita tukihenkilöitä kouluissa ja päivähoitopaikoissa, mm. koulunkäyntiavustajia, kuraattoreita, opinto-ohjaajia. Tarvitsemme myös monipuolista vapaaikatoimintaa, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua sekä riittävästi jatko-opiskelupaikkoja, jotta nuorilla on mahdollisuus koulutukseen ja tulevaisuudessa työpaikkaan. Sairaanhoito on jotain mitä koskettaa meitä kaikkia ja meillä tulee olla käytettävissämme osaavia lääkäripalveluita hyväksyttävässä ajassa. Vanhuspalveluiden osalta meillä on edessämme suuria haasteita. Tarvitsemme riittävästi erilaisia palveluasumispaikkoja sekä henkilökuntaa kotihoitoon. Jag trivs med barn och ungdomar och vill arbeta för tillräckliga resurser för dagvård och skolor. Vi skall heller inte glömma bort våra äldre Borgåbor! I Borgå bör även gator och vägor få sin beskärda del. Det här är några av de saker jag vill jobba för. Jag är heller inte rädd att säga vad jag tycker och beredd att stå för mina ord. Viihdyn lasten ja nuorten kanssa. Haluaisin päivähoidolle ja kouluille riittävät resurssit. Älkäämme unohtako Porvoossa asuvia vanhuksia! Porvoossa katujen ja teiden pitäisi myös saada osuutensa. Nämä ovat joitakin asioita joita haluaisin työstää. En pelkää kertoa mielipidettäni ja olen valmis seisomaan sanojeni takana.

19 Vårt Borgå Henrik Ståhl Pol. stud Valt. opiskelija 242 Anne-May Ståhlberg-Kuovi f.d. banktjänsteman, guide i Borgå ent. pankkivirkailija, Porvoon opas Är du ung, liberal, samhällsintresserad och tycker att unga bör ha mer att säga till om i politiken? Isåfall har vi något gemensamt! Intresset för politik kläcktes i 14 års åldern då jag på allvar började reflektera över varför samhället ser ut som det gör och hur det fungerar. Under de senaste åren har den växande populismen samt den lite undermedvetna attyden om att politik inte är något för unga gjort mig mer och mer irriterad vilket nu kulminerar i att jag ställer upp i kommunalvalet. För mig var SFP ett självklart val för mig då jag är liberal och anser att det är viktigt att jobba för det svenska i Finland. Mina värderingar kan sammanfattas som följande: fritt samhälle, fri marknad, tolerans, gratis hälsovård och skola, nolltolerans mot diskriminering (vare sig den baserar sig på ålder, etnicitet, religion, sexualitet eller annat), samt ett arbete och engagemang för bevarandet av ett tvåspråkigt Finland. Jag vill jobba för ett ännu bättre Borgå. För aktiv miljövård: renare luft, vatten, jord, renare livsmedel, vilket ökar hälsa, trivsel och livskvalitet för oss alla. I synnerhet med tanke på det nordiska samarbetet är det viktigt med mångsidig språkkunskap. Prioritera rent spel i politiken! Inget slöseri med kommunala medel: våra skattemedel. Som guide står mig även kulturen nära. Bevara till exempel gamla kulturella byggnader. Åldringar bör stödas för att de så länge som möjligt ska kunna bo kvar hemma och också vårdas där. Alternativ dagvård. Information och rättvist förfarande i planeringsfrågor i kommunen. Haluan tehdä työtä entistä paremman Porvoon puolesta; aktiivisen ympäristöhuollon puolesta: puhtaan ilman, veden, maan, puhtaampien elintarvikkeiden puolesta, mikä edistää terveyttä, viihtyvyyttä sekä elämänlaatua kaikille. Monikielisyys on rikkautta, esimerkiksi pohjoismaista yhteistyötä ajatellen. Arvostakaamme rehtiä peliä politiikassa! Vältettävä kunnallisten verovarojen tuhlaamista. Oppaana myös kulttuuriasiat ovat sydäntäni lähellä. Varjeltava esimerkiksi vanhoja kulttuurisesti merkittäviä rakennuksia. Vanhuksia on tuettava, jotta voivat niin kauan kuin mahdollista asua kotonaan ja mahdollistaa hoitoa siellä. Tiedotusta, avoimuutta ja oikeudenmukaista käytäntöä kunnan suunnitteluasioissa. 243 Björn Sundqvist Disponent Isännöitsijä 244 Elisabeth Svaetichin Fil.mag, pensionär 71 år, disponent, gift, tre barn och fyra barnbarn. Bor i Borgå sedan 1987, inflyttad från Helsingfors, född i Sibbo. Verkar som ordförande för Borgå Svenska Pensionärsförening och som ordförande i Äldre rådet i Borgå. Sitter som medlem i Svenska Pensionärsförbundets organisationskommitte och som suppleant i styrelsen. Borgå måste se om sin verksamhet och framförallt se till att basskötseln av barn, ungdomar och den åldrande befolkningen fyller lagens krav och rekommendationer. Det är inte alltid fast på ekonomi utan en massa kan göras med rätta årgärder och rätt inställning till uppgiften, arbetsklimatet kan och bör förändras. Också effektiviteten och kvaliteten på arbetet, speciellt i stödfunktioner som arbetar matrismässigt genom organisationen bör ha kvalitativa mål uppställda, priser och taxor kan inte alltid höjas. Borgå måste förbättra sin image som bosättningsort för nya inflyttare och nya företag. Vår närhet till metropolområdet kring Helsingfors borde ge oss möjlighet att växa. Det inre klimatet i Borgå bör bli bättre, en evinnerlig långdans med besvär och klagan bör kunna minskas. Ett demokratiskt beslutfattande där majoritetens förslag bör kunna godkännas också av minoriteten utan besvär och passivt motstånd är en nödvändighet för att snabba upp beslut och förbättra klimatet. 71 vuotta, isännöitsijä, naimisissa, kolme lasta, neljä lastenlasta. Asunut Porvoossa vuodesta 1987, muuttanut Helsingistä, syntynyt Sipoossa. Toimii puheenjohtajana Borgå Svenska Pensionärsföreningenissa, puheenjohtajana Porvoon vanhusneuvostossa, hallituksen varajäsenenä Svenska Pensionärsförbundetissa ja kyseisen liiton hallintokomitean jäsenenä. Porvoon on pakko tarkistaa toimintakulttuurinsa ja huolehtia siitä että etenkin lasten, nuorison ja ikäihmisten perushoito noudattaa lakeja ja suosituksia. Asioiden hoito hyvin ei aina ole taloudellisista seikoista kiinni vaan paljon on tehtävissä oikeilla asenteilla ja oikeilla menetelmillä, työilmasto on parannettava monessa paikassa. Myöskin työn tehokkuus ja laatu on parannettava erityisesti matriisinmuodossa toimivissa yksiköissä. On asetettava mitattavissa olevia tavoitteita ja vältettävä jatkuvia hintojen ja vuokrien korotuksia. Porvoon on syytä parantaa imagonsa kotipaikkana uusille tänne muuttaville asukkaille ja yrityksille. Metropolialueen läheisyys antaa paljon mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Porvoon sisäinen ilmapiiri kaipaa parannusta. Jatkuva valittaminen ja protestointi päätöksiä vastaan ei kuulu toimivaan demokratiaan. Päätös tehdään demokraattisessa järjestyksessä ja sitä vie sitten kaikki eteenpäin yhdessä. Jag har varit med i kommunalpolitiken en säsong, 4 år, och tycker att den tiden varit intressant och gett mig en god inblick i hur politiken i vår kommun fungerar. Har varit ordinarie ledamot i byggnads- och miljönämnden vilket har varit mycket intressant. Vår bygd genomgår stora förändringar just nu, en del tyvärr styrda av det stora kravet på sparåtgärder. Men man får inte spara bort fungerande system, såsom välfungerande, tillräckligt stora byskolor. Elever i dem måste ha en trygg, men också pedagogiskt försvarbar skolmiljö. Dessutom är byskolorna ofta viktiga som samlingsplatser i glesbygden. Miljön är viktig. Luften, vattnet, trafiken naturligtvis, men det är också viktigt att bevara gamla miljöer i Borgå, såsom t.ex. empirekvarteren. Om där tillåts för tät bebyggelse på bekostnad av den gamla atmosfären, får vi den aldrig tillbaka. Skaftkärrplanerna är värda att utveckla, men inte alltid på bekostnad av gamla bysamhällen. Vi hoppas att Skärgårdsvägen snabbt skall förverkligas. Borgå, som de flesta andra kommuner, har ett växande antal seniorer. Men åtminstone i Borgå är den här gruppen väldigt aktiv och staden har allt skäl att se till att de ges erkännande och uppmärksamhet. De utgör en resurs i samhället. Motion och idrott står mig nära. I Borgå finns många föreningar där motionsutövare kan samlas och utveckla sin verksamhet, vare sig det är elitidrott på tävlingsnivå eller individuell konditionsbefrämjande verksamhet. Det mår hela samhället bra av! 245 Thomas Svedberg Pol. mag, Inköpschef VTM, ostopäällikkö 246 Pehr Sveholm Pol. kand, förvaltningsdirektör VTK, hallintojohtaja Under valperioden vill jag jobba för bland annat följande ärenden; Trots att resurserna idag är knappa måste vi våga satsa tillräckligt på våra barn och unga. I dem ligger allas vår framtid. Skolgången måste anordnas på ett ändamålsenligt sätt. Lika viktigt är dock att vi i Borgå kan erbjuda våra barn och unga meningsfulla fritidsaktiviteter. Våra barns och ungdomars välbefinnande anser jag som väldigt viktigt. De äldre i vår stad bör kunna lita på att deras hemstad, den de varit med och utvecklat, kan ge dem en trygg och och tillräcklig kommunalservice. Staden behöver mer än sitt centrum. Den behöver även sin levande landsbygd och skärgård. Vi bör kunna se till att alla regioner i vår stad utvecklas likvärdigt. Tolerans och respekt. Två saker jag definitivt tycker vi bör satsa mer på. I dagens samhälle kommer man inte långt utan tolerans och respekt för andra. Vaalikaudella haluan tehdä töitä mm seuraavien asioitten eteen; Niukoista resursseista huolimatta meidän on pakko uskaltaa panostaa tarpeeksi lapsiimme ja nuorisoomme. Ne ovat meidänkin tulevaisuutemme. Koulunkäynti on järjestettävä asianmukaisella tavalla. Yhtä tärkeänä koen sen että me Porvoossa kykenemme tarjoamaan lapsille ja nuorisolle mielekästä vapaaajantoimintaa. Koen lapsiemme ja nuorisomme hyvinvoinnin erittäin tärkeänä. Kaupungimme iäkkäämmät, ne ketkä ovat olleet rakentamassa Porvoota, tulisi voida luottaa siihen että kotikaupunki pystyy tarjoamaan heille turvallisen ja riittävän kunnallishoidon. Kaupunki tarvitsee muutakin kuin keskustan. Se tarvitsee myös elävän maaseudun ja saariston. Meidän on huolehdittava että kaupungin kaikki alueet kehitetään samanarvoisesti. Suvaitsevus ja kunnioitus. Kaksi asiaa joitten eteen todella kannattaa tehdä enemmän töitä. Nykyyhteiskunnassa ei pärjää ilman suvaitsevaa asennetta ja toisten ihmisten kunnioittamista. Som förtroendevald vill jag jobba för en allsidig utveckling av staden och en sund ekonomisk politik. Det viktigaste för oss alla är att få vara friska. Det är trots allt inte alltid självklart och det är viktigt att staden kan erbjuda en god social- och hälsovård. Det betyder bl.a. att en satsning på god och tillräcklig hemvård av åldringar är en viktig del av helheten. Vårdkedjan mellan socialvården, hälsovården och sjukhusvården ska fungera! Barnen och ungdomarna är vår framtid. Därför är det av yttersta vikt att vi gör allt vi kan för att förhindra en utslagning av dem ur samhället. Det viktiga är preventiva insatser via socialarbetet, ungdomsarbetet och bildningsväsendet. Det är viktigt att staden för en aktiv markpolitik. Det gäller både tomtmark för industrietablering och tomtmark för nya bostadsområden. Jag godkänner inte, att byskolor dras in utan att eleverna får vettiga, ändamålsenliga och realistiska alternativ till skolgången och att skolklasser inte splittras upp på olika skolor. Det måste också i framtiden vara möjligt att bygga bostäder på glesbygden, men inom ramen för en förnuftig markplanering. Då skall man alldeles särskilt beakta hur byggnationen passar in landskapet och hur miljöfrågorna kan lösas på ändamålsenligt sätt. Luottamushenkilönä tavoitteenani on työskennellä kaupungin monipuolisen kehityksen ja terveen talouden puolesta. Yhteistyö muiden puolueiden ja kaupungin henkilöstön kanssa luo tähän hyvät puitteet. Meille kaikille hyvä terveys on tärkeintä. Se ei aina ole itsestään selvää ja siksi on tärkeää, että kaupunki voi tarjota hyvätasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Hyvätasoinen ja riittävä vanhusten kotihoito on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja sairaanhoidon välisten hoitoketjujen tulee toimia! Lapsissa ja nuorisossa on meidän tulevaisuutemme. Sen vuoksi meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta voimme ehkäistä heidän syrjäytymisensä yhteiskunnastamme. Ennaltaehkäisevät toimet sosiaalityön, nuorisotoimen ja koulutoimen yhteisvoimin on ensiarvoisen tärkeää. Varhaisen puuttumisen ja panostamisen toimet tuovat tulevaisuudessa selvää säästöä alentuvina laitoshoito ja muina kuluina. Hyvinvointimme perustan tulee nojata vahvaan talouteen. Kaupunkikehityksen kannalta aktiivinen maanhankintapolitiikka on keskeisessä asemassa. Kaupungin tulee huolehtia riittävästä tonttivarannosta. Tämä koskee sekä uusia teollisuusalueita että uusia asuinalueita. Haja-asutusalueiden vesi- ja viemäriongelmat, kyläkouluasiat ja yksityistieasiat ovat minulle hyvin tuttuja koska asun Kerkkoossa. En hyväksy kyläkoulujen lakkauttamisia ilman, että oppilaille taataan järkevät ja tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot kohtuullisen koulumatkan päässä, myös siten, että toimivia koululuokkia ei hajoteta. Mahdollisuudet asuntojen rakentamiseksi haja-asutusalueille tulee turvata asiallisen kaavoituksen avulla. Siinä tulee erityisesti huomioida rakennuskannan sopeutuminen ympäristöön ja vesi- ja viemärijärjestelmien toimivuus.

20 20 Vårt Borgå 247 Marina Uddström Barnträdgårdslärare Esikoulunopettaja 248 Birgitta Vasara Diplomkorrespondent, pensionär Dipl kirjeenvaihtaja, eläkeläinen Dagvård Dagvården ska omfatta en trygg plats för barnen,där det alltid finns tillräckligt många vuxna närvarande. Mångsidiga tjänster i småbarnsfostran, för att uppfylla olika familjers olika behov. Skola Den grundläggande utbildningen ska vara ordnad i trivsamma och ändamålsenliga utrymmen. Antalet skolgångsbiträden ska motsvara behovet av stöd. Andra stadiets utbildningar ska erbjuda svenskspråkiga studerande undervisning på svenska. Äldrevård och hälsovård Äldrevården ska ordnas i stimulerande och hemtrevlig miljö. Vårdpersonalen ska vara rätt dimensionerad i förhållande till olika vårdbehov. För den som kan bo hemma, ska ges möjlighet att delta i stimulerande aktiviteter. All service, speciellt i hälsovård, ska erbjudas också på svenska. Skärgård och glesbygd Det är viktigt att skärgården och glesbygden kan utvecklas. Byggandet av bostad i skärgård och glesbygd skall underlättas och prioriteras. Före pensioneringen jobbade jag 20 år som privat- och 20 år som kommunalt anställd. Till familjen hör man, två barn och fem barnbarn. Jag bor i Söderveckoski och gör gärna resor med historia, konst och annan kultur. Förtroendeuppdrag genom åren har varit medlemskap i församlingens dagklubbskommitté, Hem och Skolas styrelse, flere skoldirektioner, revisionsnämnden och ersättare i bl.a. social- och hälsovårdsnämnden. Då det är ont om pengar gäller det att tänka efter vad som är stadens viktigaste uppgifter. Konstfabriken i all ära och Kungsporten i mindre, nu måste vi ta hand om barn, gamla och sjuka. Vi kan inte i det oändliga skära ned i skolornas verksamhet. Barnen, lärarna och den övriga personalen behöver arbetsro. Vi behöver också konstskolan, musikinstitutet och naturligtvis ett bra bibliotek, som betjänar både gammal och ung. Våra gamla är ingen belastning, många har levt i krig och efterkrigstid och återuppbyggt ett fritt fosterland. En gammal människa har samma människovärde och rättigheter som alla andra och måste få välja den boende- och vårdform som passar bäst. Det har talats länge om att satsa på hemvården, nu måste det ske. Ett levande centrum behöver affärsverksamhet och kunder. De flesta är beroende av bil för att komma till stan och det borde finnas åtminstone en timmes fri parkering i centrum. Både affärerna och torgförsäljarna behöver långt flera kunder än bara de som promenerar eller cyklar. Ennen eläköitymistäni työskentelin 20 vuotta yksityisen ja 20 vuotta kunnan palveluksessa. Perheeseen kuuluu aviomies, kaksi lasta ja viisi lastenlasta. Asun Söderveckoskella ja matkustelen mielelläni historian, taiteen ja muun kulttuurin merkeissä. Luottamustehtäviä vuosien mittaan ovat olleet jäsenyys seurakunnan päiväkerhokomiteassa, Hem och Skolan, eri koulujen johtokunnissa, tarkastuslautakunnassa sekä varajäsenenä mm. sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kun rahat ovat tiukassa pitää muistaa, mitkä ovat kaupungin tärkeimmät tehtävät. Kaikki kunnia Taidetehtaalle ja vähemmän Kuninkaanportille, nyt pitää huolehtia lapsista, vanhoista ja sairaista. Emme voi loputtomiin leikata koulujen toimintaa. Lasten, opettajien ja muun henkilökunnan pitää saada työrauha. Tarpeellisia ovat myös taidekoulu, musiikki-instituutti ja tietysti hyvä kirjasto, joka palvelee sekä vanhoja että nuoria. Vanhat ihmiset eivät ole taakka, monet ovat eläneet sodassa ja sodan jälkeistä aikaa, jolloin jälleenrakennettiin vapaata isänmaatamme. Vanhoilla ihmisillä on samat oikeudet ja ihmisarvo kuin kaikilla muilla ja heidän pitäisi saada valita se asumis- ja hoitomuoto, joka parhaiten kullekin sopii. On kauan puhuttu kotihoidon lisäämisestä ja kehittämisestä, nyt on tekemisen aika. Elävä keskusta tarvitsee liiketoimintaa ja asiakkaita. Monelle auto on ainoa kulkuväline päästä kaupunkiin. Tarvitaan vähintään tunnin ilmainen parkkipaikka keskustassa. Pasi Vehniäinen TtK, vuorovastaava ensihoitaja HvK, skiftesansvarig akutvårdare Danica Vihinen Pol. mag, riksdagsassistent VTM, eduskunta-avustaja Muutos on mahdollista Jos umpikainuulainen porvoolaistuu toden teolla, jos yksikielisestä tulee likipitäen kaksikielinen, jos hulivilistä kasvaa vastuullinen perheenisä niin muutos on mahdollista. Ja tätä muutosta kaipaa myös Porvoo, ja erityisesti porvoolainen terveydenhuoltojärjestelmä. Tätä järjestelmää tähän asti ruohonjuuritasolta seuranneena voin vain todeta, että systeemi on jäykkä. Resursseja ei hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla, kustannukset nousevat koko ajan laadun pysyessä silti samana, eikä uusia innovaatioita uskalleta kokeilla, tai niistä luovutaan reviirikiistojen vuoksi. Olen ammatiltani sairaanhoitaja, ja työskentelen vuorovastaavana ensihoitajana Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Koen olevani siitä onnellisessa asemassa, että olen saanut läheltä seurata ihmisten iloa ja intoa heidän voidessaan luoda uusia käytäntöjä voidessaan vaikuttaa työhönsä. Tätä intoa ja innovatiivisuutta kaipaa koko perusterveydenhuollon sektori Porvoossa. Se tulee paljon halvemmaksi kuin jatkuva lisälainan otto. Jos tulen valituksi, ensimmäinen prioriteettini on vaikuttaa perusterveydenhuoltoon kaupungin kaikkia asukkaita hyödyntävästi, ikään katsomatta. Tämä tapahtuu henkilöstön tärkeimmän pääomamme paremmalla resursoinnilla, eri terveydenhuoltoalan toimijoiden yhteistyön tiivistämisellä, kotihoidon ja sairaanhoidon tehostamisella ja uusien innovaatioiden kehittämisellä. Ja mikä parasta: kaikki tämä laatua huonontamatta. Parhaimmassa tapauksessa myös kustannuksissa säästäen, muun muassa kaupungin erikoissairaanhoidolle maksamien sakkomaksujen vähenemisen muodossa. Kuuta en pysty taivaalta kenellekään lupaamaan, mutta pystyn lupaamaan yrittäväni parhaani paremman, toimivamman ja kustannustehokkaamman terveydenhuollon puolesta. Sillä kuten hyvin tiedetään Muutos on mahdollista. Förändringar är möjliga Jag är utbildad sjukskötare, och arbetar som skiftesansvarig akutvårdare inom Östra Nylands Räddningsverk. Jag har följt med mina kollegers glädje och entusiasm över att få pröva nya arbetssätt och metoder - och på detta vis öka effektiviteten. Denna entusiasm behövs inom hela grundvårdssektorn i Borgå. Om jag blir vald, är min första prioritet att arbeta för att förbättra hälsovården för alla Borgåbor, oberoende av ålder. Det här kan ske genom effektiverad resursering av kommunens viktigaste kapital, personalen, genom förbättrat samarbete mellan olika hälsovårdsaktörer, förbättrad hemvård- och hemsjukvård, samt genom nytänkande. Och det bästa till sist: detta utan att vårdkvaliteten blir lidande. Som vi alla vet, förändringar är möjliga! Hej! Jag är 27 år gammal och förstagångs kandidat i kommunalvalet. Orsaken till att jag kandiderar är att det verkligen inte är irrelevant vem som blir invald i stadsfullmäktige, eftersom det är dessa 51 personer som besluter om saker som inverkar på vår allas vardag. Jag vill jobba för att min minnessjuka morfar även i framtiden får den vård han behöver på svenska, som råkar vara hans modersmål, och att det den dag jag har egna barn ännu finns utbildning att erbjuda på svenska. Jag vill också kämpa för vårt öppna samhällsklimat och arbeta för att utveckla staden det finns krafter som helst skulle se ett mer slutet samhälle och stagnera utvecklingen. Visst ska vi ta vara på det som är bra och fungerande, men staden måste vara i konstant utveckling. Det är inte längre möjligt att helt enkelt fortsätta så som man alltid har gjort. Jag vill vara med och utveckla hela staden, även glesbygden. Skärgården får inte bli ett utflyktsmål av museikaraktär, utan den bör vara livskraftig och utvecklas i takt med resten av staden. Jag gillar Borgå, och därför vill jag gärna vara med och jobba för att göra staden ännu bättre! Hei! Olen 27-vuotias ensikertalainen kunnalisvaaliehdokas. Syy ehdokkuuteeni on, että mielestäni ei todellakaan ole samantekevää ketkä kaupunginvaltuustoon valitaan, sillä nämä 51 henkilöä päättävät asioista jotka vaikuttavat meidän jokaiseen arkeen. Haluan tehdä työtä sen eteen, että muistisairas isoisäni jatkossakin saa tarvitsemaansa hoitoa ja vieläpä äidinkielellään, ruotsiksi, ja että jonain päivänä kun minulla on omia lapsia, heille on myös tarjota ruotsinkielistä opetusta. Haluan säilyttää avoimen ilmapiirin yhteiskunnassamme, ja tehdä työtä kaupungin kehittämiseksi on voimia, jotka mieltäisivät sulkeutuneemman yhteiskunnan ja haluaisivat pysäyttää kehityksen. Meidän tulee tietenkin varjella hyviä ja toimivia ratkaisuja, mutta kaupungin on oltava jatkuvassa kehityksessä. Enää ei ole mahdollista vain jatkaa samalla tavalla kuin aina on tehty. Haluan olla kehittämässä koko kaupunkia, haja-asutusalueet mukaan lukien. Saaristosta ei saa muodostua museoitunutta retkikohdetta, vaan sen tulee olla elinvoimainen ja kehittyä muun kaupungin tahdissa. Pidän Porvoosta, ja siksi haluan mielelläni olla mukana tekemässä kaupungista vielä parempaa! 251 Roger Öhman Jordbrukare Maanviljelijä Jag är lantbruksföretagare och vill arbeta för att gynna företagsamheten i vår skärgårdsstad. Det är viktigt att ge små företagare arbetstillfällen med bl a byggandet i glesbygden, och jag vill arbeta för att t ex fritidsbostäder kan omvandlas till åretrunt-bostäder. Då får vi ju nya inflyttare till staden och nya skattebetalare. Jag vill också arbeta för en bättre lösning på vatten och avloppsproblematiken i glesbygden genom att utnyttja den kapacitet ett centraliserat avloppsnät med koppling till ett enda reningsverk (Hermansö) ger och inte som nu är fallet med olönsamma spridda små reningsverk som handhas av andelslag med dålig ekonomi och dylikt. Jag vill också arbeta för tätorternas och landsbygdens behov av kommunala tjänster inom sjuk- och åldringsvården. Skolor och daghem ska inte vara för långt borta från barnens hem för det leder till dyra transporter för samhället och långa arbetsdagar för skol- och daghemsbarnen. Samarbete över partigränserna är ett måste för det leder till bättre och snabbare beslut i många svåra frågor.

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Manual för medlemsvärvning

Manual för medlemsvärvning Manual för medlemsvärvning BLI MEDLEM I SFP! ETT TVÅSPRÅKIGT OCH FRISINNAT FINLAND BEHÖVER DIG Vem skall värva? Alla kan värva! Vi kan vara stolta över vårt parti, SFP. Därför kan vi alla marknadsföra

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 23 29.03.2016 35 03.05.2016 51 07.06.2016 60 24.08.2016 BILDNINGENS

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Motioner till partidagen 2016

Motioner till partidagen 2016 Motioner till partidagen 2016 Beredningsutskott 4 47 Integration på svenska 48 Glöm inte att integrera hemmamammorna 49 Partiets finskspråkiga namn 50 Lokalavdelningarnas medlemsavgifter i partiet och

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA!

TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA! 1 Enkät vid September Open Företagsmässan 14.9.2013 Svaren på enkäten: 163 st TYCK TILL OM KIMITOÖN! MIELIPITEESI KEMIÖNSAARESTA! 1) Vilken fråga är den viktigaste för Kimitoön just nu, enligt dig? Mikä

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Invånare och personal fick tycka till i strategiprocessen. Strategienkät för invånare 2016 Strategienkät för personalen 2016

Invånare och personal fick tycka till i strategiprocessen. Strategienkät för invånare 2016 Strategienkät för personalen 2016 Invånare och personal fick tycka till i strategiprocessen Strategienkät för invånare 2016 Strategienkät för personalen 2016 VÄRDERINGAR ÖPPENHET FÖRNYELSE. AKTIVITET. Workshop / Villa Lande 6.6.2016 Talot

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland 1. Inledning 1.1 I många av världens länder är befolkningen två- eller flerspråkig. I Finland talas flera språk. Nationalspråken är svenska och finska. 1.2 Vår

Läs mer

Yrkesskolorna i Borgå

Yrkesskolorna i Borgå BORGÅ Tillsättande av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad. Yrkesskolorna i Borgå Amisto Inveon Prakticum Porvoo International College (Point) Utredning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012

Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012 Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012 Liikkuvat Rörliga äänet röster ratkaisevat. avgör. Rörliga röster avgör Bästa kommunalvalskandidat, Motion och idrott är dagliga

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande:

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande: JUSTITIEMINISTERIET 18.6.2009 JM 32/51/2009 Kommunstyrelsen i Liljendal Stadsstyrelsen i Lovisa Kommunstyrelsen i Pernå Kommunstyrelsen i Strömfors KOMMUNALVALET I LOVISA DEN 25 OKTOBER 2009 Enligt statsrådets

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Utbildningspolitiskt ställningstagande

Utbildningspolitiskt ställningstagande Utbildningspolitiskt ställningstagande 2007 Mera än en skola Svenskan i Finland är ett nationalspråk och bör vara ett komplett och samhällsbärande språk, speciellt inom utbildningssektorn. En kvalitativt

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet basservicen i kommunerna. För ungdomsväsendets

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr 2015 Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015 En lättläst broschyr Riksdagens uppgifter Vi har riksdagsval vart fjärde år. är det folket som har makten i Finland. Enligt Finlands

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Du 55+ Svenska Seniorer kan ge dig ny insikt. Tillsammans med dig vill SSF arbeta för god omsorg och god vård

Du 55+ Svenska Seniorer kan ge dig ny insikt. Tillsammans med dig vill SSF arbeta för god omsorg och god vård Svenska Seniorer kan ge dig ny insikt Du 55+ Du är klok! Du har resurser! Du har erfarenhet! Tillsammans med dig vill SSF arbeta för god omsorg och god vård Svenska Seniorer i Finland arbetar för ett närsamhälle

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) 383 Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Läs Företagarna i Finlands kommunalvalsprogram yrittajat.fi/kuntavaalit

Läs Företagarna i Finlands kommunalvalsprogram yrittajat.fi/kuntavaalit KOMMUNALVALET 2017 Läs Företagarna i Finlands kommunalvalsprogram yrittajat.fi/kuntavaalit Programmet sammanställer företagarnas åsikter och tips gällande: skatter och balanserad ekonomi näringslivspolitik

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen (om inte någon annan lag anges) I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts Senast

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Vissa bestämda tider i kommunalvalet

Vissa bestämda tider i kommunalvalet Vissa bestämda tider i kommunalvalet 9.4.2017 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts 13 1 och 3 April 2016 Fullmäktige Indelningen i röstningsområden

Läs mer

Motion #1. Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso.

Motion #1. Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso. Motion #1 Ändra fotnoten hur ung definieras Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso. Mötet föreslås att i kapitel

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 INLEDNING Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc) främsta uppgift är att finnas till för våra medlemmar, d.v.s scoutkårerna. Vår roll är att

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare,

Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, tränare, föreningsaktiva samt aktörer inom barn- och

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

NÄRINGSLIVSFORUM Villa Lande Kimito

NÄRINGSLIVSFORUM Villa Lande Kimito NÄRINGSLIVSFORUM Villa Lande Kimito 15.2.2011 Christoffer Taxell Varför Amos? Han var från ön Han var entrepenör/företagare Han sökte nya ideer också utomlands Han var beredd att ta risker Han såg ett

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Plan för skolnätet i Sibbo kommun

Plan för skolnätet i Sibbo kommun 1 Plan för skolnätet i Sibbo kommun Ställningstagande av styrgruppen för skolnätet 13.12.2010 UTGÅNGSLÄGE Framtidens servicenät och serviceproduktion bygger på kvalitet både pedagogiskt och strukturellt.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer