Användarhandbok för Nero CoverDesigner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Nero CoverDesigner"

Transkript

1 Användarhandbok för Nero CoverDesigner Nero AG

2 Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero CoverDesigner och dess innehåll är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller material som är skyddat enligt gällande internationell upphovsrätt. Ingen del av handboken får kopieras, överföras eller på annat sätt återges utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nero AG. Alla märkesnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Nero AG avvisar alla eventuella anspråk som överskrider villkoren i garantin. Nero AG ansvarar inte för att innehållet i användarhandboken till Nero CoverDesigner är helt felfritt. Såväl i den levererade programvaran som i användarhandboken till Nero CoverDesigner kan innehållet ändras utan föregående meddelande. Alla förekommande varumärken finns med endast i informationssyfte. Copyright 2007 Nero AG UTG 1.0, SW:

3 Innehåll Innehåll 1 Allmän information Om användarhandboken Om Nero CoverDesigner Olika varianter av Nero CoverDesigner 6 2 Systemkrav 7 3 Format som stöds 8 4 Starta programmet Starta Nero CoverDesigner via Nero StartSmart Starta Nero CoverDesigner direkt 9 5 Huvudfönstret Menyraden Verktygsfält Arbetsytan Objekt Dynamiska objekt 14 6 Grundläggande steg 15 7 Fönstret Nytt dokument Dokumenttyp Dokumenttypen LightScribe Dokumenttypen LabelFlash Dokumenttypen standard Dokumenttypen dvd-omslag Dokumenttypen multibox Dokumenttypen maxi Dokumenttypen slim pack Dokumenttypen mini-cd Dokumenttypen visitkort Dokumenttypen rektangulärt visitkort Dokumenttypen visitkortskuvert 21 8 Skapa ett nytt dokument Skapa ett nytt dokument eller bilddokument Skapa ett Nero Digital-dokument 23 Sidan 3

4 Innehåll 9 Redigera dokument Lägga till ett omslagselement Redigera en mall Tilldelning av papperstyp Spara dokument Fönstret Dokumentdata Dokument Skiva Datatyp Ljud-/kapiteldata Filsystem Video-/bilddata Dataposter Spår/kapitel Filinformation Bild Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper Fliken Penna Fliken Pensel Fliken Text Fliken Textruta Fliken Böj Fliken Bild Bildeffekter Fliken Importera bild Flikarna Spår och Mapp Fliken Fält Fönstret Geometri Fönstret Geometri för böjda objekt Fönstret Justera element Infoga och redigera objekt Infoga objekt Ändra storlek, form och position Omvandla grafisk text Använda bildeffekter Ange standardinställningar för objekt 50 Sidan 4

5 Innehåll 16 Infoga och redigera bakgrunder Designverktyg Stödraster Stödlinjer Skapa och redigera mallar Skapa en mall Ändra en mall Spara omslag i Nero Digital-filer Skriva ut LightScribe -etiketter Fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe Skriva ut LabelFlash-etiketter Fönstret Utskriftsegenskaper för LabelFlash Fönstret Skriv ut Fliken Egenskaper Fliken Element Skriva ut dokument Utskriftsinställningar och papperstyper Fönstret Utskriftsformat Kalibrera skrivaren Fönstret Papperstyp Skapa profiler för papperstyper Standardinställning för papperstyp Programinställningar Fönstret Programegenskaper Figurförteckning Index Kontakt 75 Sidan 5

6 Allmän information 1 Allmän information 1.1 Om användarhandboken Den här handboken riktar sig till alla användare som vill lära sig hur Nero CoverDesigner fungerar. Den är därför ordnad efter användningsområden och innehåller steg-för-stegbeskrivningar av det du vill göra. För bästa utbyte av handboken bör du vara medveten om följande konventioner: Symbol Betydelse Anger varningar, nödvändiga förutsättningar eller anvisningar som måste följas noggrant. Anger ytterligare information eller råd. 1. Starta OK Kapitel [ ] En siffra i början av en rad innebär att en åtgärd måste vidtas. Vidta åtgärderna i den ordning som anges. Anger ett mellanliggande resultat. Anger ett resultat. Anger textavsnitt eller knappar som visas i programmets gränssnitt. De visas i fetstil. Anger referenser till andra kapitel. De är understrukna och visas i rött, och fungerar som länkar. Anger kortkommandon i programmet. 1.2 Om Nero CoverDesigner Nero CoverDesigner är en kraftfull programvara som hjälper dig att skapa omslagselement som t.ex. häften, inlägg och etiketter i en mängd olika format. Nero CoverDesigner har stöd för omslag för ett stort antal olika sorters fodral till cd- och dvd-skivor, samt för skivetiketter, såväl för vanliga cd- och dvd-skivor som för t.ex. mini-cd och cd-skivor i visitkortsformat. Nero CoverDesigner har stöd för LightScribe - och LabelFlash -brännare, vilka kan bränna etiketter direkt på speciella LightScribe - respektive LabelFlash-skivor. 1.3 Olika varianter av Nero CoverDesigner Det finns två olika Nero CoverDesigner: Nero CoverDesigner Retail och Nero CoverDesigner Essentials. Båda varianterna innehåller samtliga funktioner. Sidan 6

7 Systemkrav 2 Systemkrav Nero CoverDesigner installeras tillsammans med övriga program i Nero-paketet, och har därför samma systemkrav som Nero-paketet. Du hittar utförlig information om systemkraven för Nero-paketet i snabbguiden för Nero. Följande systemkrav gäller dessutom för Nero CoverDesigner: Tillägg: Valfritt: skrivare brännare med LightScribe -funktion och LightScribe -skivor Använda LightScribe Direct Disc Labeling Om du använder en cd/dvd-enhet med stöd för LightScribe behöver din dator den senaste LightScribe System Software. Om du har installerat en nyare version av Nero 7 från Neros webbsida installerar du LightScribe System Software separat. Du hittar den senaste versionen på: Brännare med LabelFlash -funktion och LabelFlash-skivor Skanner Installation av de senaste WHQL-certifierade enhetsdrivrutinerna rekommenderas. WHQL är en förkortning av Windows Hardware Quality Labs och innebär att enhetsdrivrutinen är certifierad av Microsoft, och är kompatibel med Microsoft Windows och respektive maskinvara. Sidan 7

8 Format som stöds 3 Format som stöds Nero CoverDesigner stöder följande format: Bildformat BMP DIB GIF JPEG PBM PCX PNG PPM TGA TIFF WMA/WMF WPG Övriga format Nero Digital (MP4) CDC Nero Digital har utvecklats av Nero AG och är ett format för lagring av ljud- och videofiler enligt MPEG-4-standarden. Nero Digital -filer kan dessutom lagra ytterligare information som t.ex. skivomslag. Med Nero CoverDesigner kan du skapa ett omslag som du sedan lagrar i en Nero Digital -fil, eller läsa in ett omslag från en Nero Digital -fil. Sidan 8

9 Starta programmet 4 Starta programmet 4.1 Starta Nero CoverDesigner via Nero StartSmart Så här startar du Nero CoverDesigner via Nero StartSmart: 1. Klicka på ikonen för Nero StartSmart. Fönstret för Nero StartSmart öppnas. 2. Klicka på pilknappen i fönstrets vänstermarginal. Det utökade området öppnas. Fig. 1: Nero StartSmart 3. Välj Nero CoverDesigner i listan under Program. Nero CoverDesigner startas och fönstret Nytt Dokument visas. Du har nu startat Nero CoverDesigner via Nero StartSmart. 4.2 Starta Nero CoverDesigner direkt Så här startar du Nero CoverDesigner direkt: 1. Om du använder Start-menyn i Windows XP klickar du på Start > Alla program > Nero 7 (Premium) > Etiketter > Nero CoverDesigner. Om du använder den klassiska startmenyn klickar du istället på Start > Program > Nero 7 (Premium) > Etiketter > Nero CoverDesigner. Nero CoverDesigner startas och fönstret Nytt Dokument visas. Du har nu startat Nero CoverDesigner. Sidan 9

10 Huvudfönstret 5 Huvudfönstret I huvudfönstret för Nero CoverDesigner kan du välja bland de olika åtgärder som kan utföras i programmet. I huvudfönstret finns en menyrad, ett flertal verktygsfält och en arbetsyta. Fig. 2: Huvudfönstret i Nero CoverDesigner 5.1 Menyraden I menyraden finns följande menyer: Arkiv Redigera Visa Objekt Data Öppnar menyn Arkiv där du hittar filrelaterade funktioner som t.ex. öppna, spara och stäng. Här kan du även spara filer som mallar, göra olika val för skrivare och papperstyper, göra inställningar för programmet, samt importera och exportera information till och från Nero Digital-filer. Öppnar menyn Redigera där du hittar grundläggande funktioner för redigering som t.ex. klipp ut, klistra in, duplicera och ta bort. Här kan du även kopiera egenskaper, byta till en annan mall, ändra bakgrunder, samt lägga till och ta bort olika omslagselement. Öppnar menyn Visa där du kan välja att visa eller dölja olika verktygsfält och hjälpmedel, och välja vilka omslagselement som ska visas. Här kan du även välja om du vill visa och använda stödraster och stödlinjer, samt om endast objekt på den redigerbara ytan ska visas. Öppnar menyn Objekt där du hittar hjälpmedel för redigering av de olika elementen i ditt dokument. Du kan lägga till objekt, ändra objektens form och position, gruppera objekt, samt öppna fönstret Egenskaper där du kan ändra egenskaperna för ett valt objekt. Du kan här även lägga till en bakgrund och göra standardinställningar för olika objekt. Öppnar menyn Data där du under Dokumentdata kan ange information om t.ex. skivans namn och vilka spår som finns på skivan (se Fönstret Dokumentdata). Sidan 10

11 Huvudfönstret Fönster TWAIN Hjälp Öppnar menyn Fönster där du väljer hur dokumenten ska visas när flera dokument är öppna samtidigt på arbetsytan i programmets huvudfönster. Här kan du även välja att stänga samtliga öppna dokument. Öppnar menyn TWAIN där du kan skanna bilder om en skanner är ansluten till datorn. Öppnar Hjälp-menyn där du hittar direkthjälp för arbetet med ett antal olika uppgifter i programmet. 5.2 Verktygsfält Följande verktygsfält finns i Nero CoverDesigner: Standard Visa Text Ändra objekt Verktyg Här finns standardverktyg för dokumentet och dess objekt. Med hjälp av zoomverktygen kan du förstora och förminska arbetsytan. Här kan du även ange vilken papperstyp som ska användas för det aktuella dokumentet. Med textverktygen kan du formatera text, välja teckensnitt och textstorlek. Med hjälp av dessa verktyg kan du ändra och redigera objekt. Här finns verktyg för att infoga eller markera objekt på arbetsytan. Följande ikoner finns i verktygsfälten: Verktygsfältet Standard Öppnar fönstret Nytt dokument där du kan välja dokumenttyp och mall för ett nytt dokument. Öppnar ett befintligt Nero CoverDesigner-dokument eller en Nero CoverDesigner-mall. Sparar det aktuella Nero CoverDesigner-dokumentet. Skriver ut det aktuella Nero CoverDesigner-dokumentet. Öppnar fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe där du kan göra inställningar inför en LightScribe -utskrift, samt starta utskriften av en LightScribe -etikett. Den här ikonen visas endast om en brännare med LightScribe -funktion är ansluten till datorn. Klipper ut det markerade objektet och lagrar det i Urklipp. Kopierar det markerade objektet och lagrar det i Urklipp. Klistrar in det objekt som finns lagrat i Urklipp. Tar bort det markerade objektet. Överför egenskaperna hos ett objekt till ett annat objekt. Ångrar den senast gjorda redigeringen. Återställer en redigering som har ångrats. Sidan 11

12 Huvudfönstret Öppnar fönstret Om Nero CoverDesigner där du bl.a. kan se programmets versionsnummer. Öppnar programmets integrerade direkthjälp. Öppnar fönstret Dokumentdata där du kan ange information om t.ex. skivans namn och vilka spår som finns på skivan (se Fönstret Dokumentdata). Öppnar fönstret Utskriftsegenskaper för LabelFlash där du kan göra inställningar inför en LabelFlash-utskrift, samt starta utskriften av en LabelFlashetikett. Den här ikonen visas endast om en brännare med LabelFlash-funktion är ansluten till datorn. Verktygsfältet Visa Verktygsfältet Text Förstorar den del av arbetsytan som visas. Förminskar den del av arbetsytan som visas. Förstorar eller förminskar så att hela arbetsytan visas. Förstorar en vald del av arbetsytan. Ändrar den markerade texten till fetstil. Ändrar den markerade texten till kursiv stil. Stryker under den markerade texten. Verktygsfältet Ändra objekt Öppnar fönstret Egenskaper för det markerade objektet (se Fönstren E- genskaper och Bakgrundsegenskaper). Ändrar pennfärgen, d.v.s. färgen på konturen för det markerade objektet. Ändrar penselfärgen, d.v.s. fyllningsfärgen för det markerade objektet. Flyttar det markerade objektet längst upp. Flyttar det markerade objektet längst ned. Flyttar det markerade objektet en nivå uppåt. Flyttar det markerade objektet en nivå nedåt. Grupperar flera markerade objekt. Delar upp en grupp bestående av flera objekt. Verktygsfältet Verktyg Markeringsverktyget används för att markera ett eller flera objekt. Linjeverktyget används för att skapa linjer. Rektangelverktyget används för att skapa rektanglar. Sidan 12

13 Huvudfönstret Ellipsverktyget används för att skapa ellipser. Textverktyget används för att skapa grafisk text. Textruteverktyget används för att skapa en textruta. Låtlisteverktyget används för att lägga till en låtlista. En låtlista är en lista med ljudfiler (spår). Katalogverktyget används för att lägga till mappar. En mapp hänvisar till datafiler. Bildverktyget används för att lägga till bilder. Fältverktyget används för att lägga till olika sorters fält. Låtlistor, mappar och fält är dynamiska objekt. De visar det innehåll som anges i fönstret Dokumentdata, men du kan även förändra dessa data. Dynamiska objekt är särskilt användbara vid skapandet av mallar. Om du markerar ett dynamiskt objekt och håller muspekaren stilla över objektet, visas ett flytande verktygsfält efter några sekunder. Följande ikoner finns i detta verktygsfält: Öppnar fönstret Egenskaper (se Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper). Öppnar fönstret Dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata). 5.3 Arbetsytan Du designar de olika omslagselementen på arbetsytan. Här finns flikar för de olika omslagselement som hör till den valda dokumenttypen, vare sig det är ett dokument av standardtyp eller ett egendefinierat dokument, samt linjaler längs arbetsytans överkant och vänsterkant. Du växlar enkelt mellan redigeringen av de olika omslagselementen genom att klicka på de olika flikarna. Du kan även välja om ett enda eller flera omslagselement ska visas samtidigt genom att i Visa-menyn markera vilka element som ska visas. Om du väljer att visa flera omslagselement samtidigt delas arbetsytan upp i flera mindre delar. När du klickar på en flik för ett omslagselement visas en omönstrad yta, med samma form och storlek som det valda omslagselementet, där du designar omslagselementet, samt en rutmönstrad yta där inga redigeringar kan göras. Den grå linjen längs den redigerbara ytans kanter markerar dokumentets kanter. Den vita marginalen utanför denna kant kallas utfallsyta och dess storlek kan justeras på fliken Utskrift i fönstret Programegenskaper (se Fönstret Programegenskaper). Utfall innebär att utskrift även görs utanför omslagselementets kanter och därmed ger en extra marginal. Med hjälp av utfall slipper du de vita kanter som kan uppstå om skrivaren t.ex. inte är exakt inställd och utskriften därför inte görs på exakt rätt ställe, eller om du har missat att fylla ut omslagselementets yta helt. Du bör givetvis inte placera text eller någon viktig information på utfallsytan. Själva grunddesignen bör dock fylla ut både omslagselementets yta och utfallsytan för att inga vita fält ska kunna uppstå vid utskriften. Sidan 13

14 Huvudfönstret 5.4 Objekt Ett objekt i Nero CoverDesigner är ett designelement som kan placeras på programmets arbetsyta. Objekt kan läggas till, dupliceras, flyttas, redigeras och förändras i form, storlek och utseende. Följande sorters objekt finns i Nero CoverDesigner: Geometriska objekt: linjer, rektanglar och ellipser Grafisk text Textrutor Bilder Dynamiska objekt: låtlistor, mappar och fält Dynamiska objekt Låtlistor, mappar och fält är dynamiska objekt. Dessa objekt hämtar merparten av sitt innehåll från de data som har angivits i fönstret för dokumentdata. Du kan därför inte ange text för dessa objekt vid redigeringen, utan du måste ange den text som ska visas i objekten som dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata). En låtlista hämtar sitt innehåll från dokumentdata som innehåller ljud-/kapiteldata för spåren/kapitlen på en ljud-cd. Innehållet i en låtlista kan t.ex. utgöras av en automatiskt skapad låtnumrering eller information om artisten och/eller titeln. En mapp hämtar sitt innehåll från dokumentdata som innehåller information om filerna som ingår i ett filsystem på en data-cd. Innehållet i en mapp kan t.ex. utgöras av automatiskt skapade ordningsnummer, sökvägar för filer och/eller filernas namn. Ett fält hämtar merparten av sitt innehåll från dokumentdata, t.ex. information om titel, artist, skivnamn och/eller utgivningsdata. Ett fält kan visa information om datum för skapandet av skivan eller utskriften, men kan även visa text som har angetts av användaren. Sidan 14

15 Grundläggande steg 6 Grundläggande steg Om du vill skapa ett omslag med Nero CoverDesigner börjar du med att skapa ett nytt dokument (se Skapa ett nytt dokument). Om det nya dokumentet innehåller eller ska innehålla en låtlista, mappar och/eller fält anger du sedan dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata). Nu kan du börja designa dokumentet. Du kan till exempel: lägga till ett eller flera omslagselement (se Lägga till ett omslagselement), använda dig av en mall (se Redigera en mall), lägga till och redigera objekt som t.ex. text och bilder på de olika flikarna (se Infoga och redigera objekt) och designa en bakgrund (se Infoga och redigera bakgrunder). Innan du slutligen skriver ut dokumentet kan du göra olika skrivarinställningar (se Fönstret Skriv ut). Om du har en brännare med LightScribe -funktion kan du med hjälp av Nero CoverDesigner göra utskrifter direkt på speciella LightScribe -skivor (se Skriva ut LightScribe etiketter). Om du har en brännare med LabelFlash-funktion kan du med hjälp av Nero CoverDesigner göra utskrifter direkt på speciella LabelFlash-skivor (se Skriva ut LabelFlash-etiketter). Sidan 15

16 Fönstret Nytt dokument 7 Fönstret Nytt dokument När du startar Nero CoverDesigner öppnas fönstret Nytt dokument automatiskt tillsammans med huvudfönstret. Fönstret Nytt dokument är startpunkten för ditt arbete i Nero CoverDesigner. Du kan även öppna detta fönster genom att klicka på ikonen i huvudfönstret. I fönstret Nytt dokument finns två urvalslistor, ett fönster för förhandsgranskning och olika inställningsalternativ. Fig. 3: Fönstret Nytt dokument I den vänstra urvalslistan väljer du vilken dokumenttyp som du vill skapa (se Dokumenttyp). I den högra urvalslistan visas under fyra flikar de olika mallar som finns tillgängliga för den valda dokumenttypen: Ljud för ljud-cd Data för dataskivor Ljud+data för skivor som innehåller både ljud och data Video för videoskivor Under varje flik visas de olika mallarna för respektive skivtyp. En mall kan innehålla fält som normalt används för skivtypen, t.ex. speltid eller en låtlista för en ljud-cd. Val av skivtyp görs automatiskt i en malls dokumentdata. I fönstret för förhandsgranskning visas hur de olika omslagselementen ser ut när den aktuella mallen används. Följande inställningsalternativ finns i fönstret Nytt dokument: Inställningsalternativ Betydelse Här anger du antalet skivor, d.v.s. hur många skivetiketter som Skivor ska skapas. Ett dokument kan innehålla upp till fyra skivor. Skapar en ny mall, d.v.s. dokumentet sparas i *.nct-format och Skapa ny mall visas i fortsättningen i listan tillsammans med övriga mallar. Sidan 16

17 Fönstret Nytt dokument OK Avbryt Stänger fönstret och skapar ett nytt dokument. Raderar de gjorda valen och stänger fönstret. 7.1 Dokumenttyp Du kan skapa ett flertal olika dokumenttyper i Nero CoverDesigner. Varje dokumenttyp innehåller ett antal fördefinierade omslagselement som du kan designa. De olika omslagselementen är: Omslagselement Häfte Inlaga Skiva Mini- Disc/rektangulärt visitkort Visitkortskuvert Beskrivning Används i cd- och dvd-fodral och utgörs av ett häfte eller ett löst blad. Häftets framsida syns vanligtvis genom den transparenta framsidan på ett cd-fodral. Häftet innehåller oftast information om skivans innehåll, t.ex. en låtlista för en ljud-cd. Det blad som finns inlagt i baksidan av ett cd-fodral. I ett dvdomslag används ett enda, sammanhängande blad som läggs bakom ett skyddande plastskikt på omslagets utsida. Inlagan är synlig från utsidan. En etikett med samma form som den speciella skivtyp som ska användas. En etikett i form av ett (rektangulärt) visitkort/mini-disc-skiva. Ett omslag för en skiva i form av ett visitkort. När du väljer en dokumenttyp läggs automatiskt ett antal fördefinierade omslagselement, som du sedan själv kan designa, till det dokument som skapas. Om du själv vill välja vilka omslagselement som ska användas i dokumentet väljer du dokumenttypen Anpassad. Du kan sedan lägga till valfria omslagselement via menyalternativet Redigera > Infoga ny sida i huvudfönstret. Om du vill att samtliga omslagselement ska finnas tillgängliga i dokumentet väljer du dokumenttypen Fullständig mall. Upp till fyra skivor kan väljas som omslagselement för dokumenttyperna Standard, Dvdomslag, Multibox, Maxi, Slim Pack och Anpassad genom att lägga till ytterligare skivor i fönstret för dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata) Dokumenttypen LightScribe Om en brännare med LightScribe -funktion är ansluten till datorn kan du bränna en etikett på etikettsidan av en LightScribe -cd eller -dvd med hjälp av Nero CoverDesigner. Skivans etikettsida är täckt med ett speciellt färg- eller termoskikt som förändras när det värms upp av brännarens laserstråle, vilket gör att text och bilder kan skapas på skivan. Den här funktionen är endast tillgänglig med en brännare med stöd för LightScribe Sidan 17

18 Fönstret Nytt dokument Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Skiva Dokumenttypen LabelFlash Om en brännare med LabelFlash-funktion är ansluten till datorn kan du bränna etiketter på etikett- och/eller datasidan av en speciell dvd-skiva för LabelFlash-brännare med hjälp av Nero CoverDesigner. En LabelFlash-dvd har ett speciellt mellanlager som förändras när det värms upp av brännarens laserstråle, vilket gör att text och bilder kan skapas på skivan. Den här funktionen är endast tillgänglig med en brännare med stöd för LabelFlash. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Skiva Dokumenttypen standard Dokumenttypen standard är anpassad för ett cd-fodral av standardtyp (kallas ofta för jewel case). Standardfodralen är gjorda av transparent hårdplast, och fodralets fram- och bakstycke hålls samman av ett gångjärn. Ett häfte kan läggas på framstyckets insida. Cd-skivan sitter på en löstagbar bricka, under vilken inlagan läggs. Fig. 4: Cd-fodral av standardtyp (jewel case) Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Häfte (framsida) Häfte (baksida) Inlaga Skiva Sidan 18

19 Fönstret Nytt dokument Dokumenttypen dvd-omslag En dvd-skiva förpackas oftast i ett dvd-omslag. Ett dvd-omslag är större än ett cd-fodral och öppnas genom att vikas isär. Häftet läggs på insidan av ett dvd-omslag, och inlagan läggs bakom ett skyddande plastskikt på omslagets utsida. Fig. 5: Dvd-omslag Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Dvd-häfte att lägga på omslagets insida Inlaga för dvd-omslag Skiva Dokumenttypen multibox En multibox är en förpackning som rymmer flera cd-skivor, och oftast kan öppnas från två olika håll. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Häfte (framsida) Häfte (baksida) Inlaga (framsida) Inlaga (baksida) Skiva 1 Skiva 2 Sidan 19

20 Fönstret Nytt dokument Dokumenttypen maxi Maxiformatet utvecklades för cd-singlar, d.v.s. cd-skivor med ett enda spår istället för ett helt album. Ett maxifodral är tunnare än ett standardfodral för cd-skivor. Istället för ett häfte används i maxifodralen ett enda blad som viks två gånger, vilket ger en smal men läsbar rygg. Den bricka som cd-skivan sitter på är integrerad med bakstycket och är därför inte löstagbar. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Maxiinlaga Skiva Dokumenttypen slim pack Ett slim pack-fodral är tunnare än fodralet för en maxi-cd, och är avsett för cd-singlar och dataskivor som har skapats i hemmet. Istället för ett häfte används ett enda ovikt blad. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Häfte (framsida) Häfte (baksida) Skiva Dokumenttypen mini-cd En mini-cd är en liten cd-skiva med en diameter på 8 cm. De flesta cd- och dvd-enheter har en extra nedsänkt yta där en mini-cd kan läggas. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Miniinlaga (framsida) Miniinlaga (baksida) Miniskiva Dokumenttypen visitkort De ovala visitkortsskivorna kallas även för visitkort-cd och används ofta i reklamsammanhang. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Visitkort Sidan 20

21 Fönstret Nytt dokument Dokumenttypen rektangulärt visitkort De rektangulära visitkortsskivorna har samma format som vanliga visitkort. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Rektangulärt visitkort Dokumenttypen visitkortskuvert Visitkortskuvert är ett fodral för ovala eller rektangulära visitkort-cd. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Visitkortskuvert Sidan 21

22 Skapa ett nytt dokument 8 Skapa ett nytt dokument Det finns tre olika sorters dokumenttyper i Nero CoverDesigner. Det som skiljer dem åt är hur bakgrunderna för omslagselementen skapas: Standarddokument: bakgrunden skapas av användaren eller hämtas från en valfri mall Bilddokument: en valfri bild används för samtliga bakgrunder Nero Digital-dokument: skivomslag som finns lagrade i en Nero Digital-fil används för samtliga bakgrunder 8.1 Skapa ett nytt dokument eller bilddokument Så här skapar du ett nytt dokument eller bilddokument: 1. Klicka på ikonen i verktygsfältet för att skapa ett nytt dokument. Fönstret Nytt dokument öppnas. 2. Så här skapar du ett nytt bilddokument: 1. Välj menyalternativet Arkiv > Nytt omslag från bild. Fönstret Öppna visas. 2. Markera den bildfil som du vill använda och klicka sedan på Öppna. Fönstret Nytt dokument öppnas. 3. Markera en dokumenttyp i den vänstra urvalslistan (se Dokumenttyp). I den högra urvalslistan visas mallarna för den valda dokumenttypen, med fliken Ljud vald som standard. 4. Klicka på en av flikarna i den högra urvalslistan för att välja skivtyp. I urvalslistan visas mallarna för de valda dokument- och skivtyperna. 5. Markera en av de redan färdiga mallarna eller Tomt dokument i den högra urvalslistan. Den markerade mallen visas i fönstret för förhandsgranskning. 6. Vid behov anger du hur många skivor som dokumentet ska innehålla. Du kan lägga till fler skivor i dokumentet även vid ett senare tillfälle, och även lägga till ytterligare skivor i fönstret för dokumentdata. 7. Klicka på OK. Fönstret Nytt dokument stängs. Om du har valt en mall som innehåller dynamiska data öppnas fönstret Dokumentdata. 8. Om Dokumentdata visas anger du nödvändiga dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata), och klickar sedan på OK. Fönstret Dokumentdata stängs och de data som du har angett visas nu i dokumentet. De olika omslagselementen finns tillgänglig som flikar på arbetsytan. Om du har skapat ett bilddokument visas den valda bilden som bakgrund för samtliga omslagselement. Sidan 22

23 Skapa ett nytt dokument Du har nu skapat ett nytt dokument och kan arbeta med dess design (se t.ex. Infoga och redigera objekt och Infoga och redigera bakgrunder). 8.2 Skapa ett Nero Digital-dokument Med Nero CoverDesigner kan du extrahera ett skivomslag som finns lagrat i en Nero Digitalfil och använda omslaget som grund för att skapa ett Nero CoverDesigner-dokument. Nero Digital har utvecklats av Nero AG och är ett lagringsformat för ljud och video enligt MPEG-4-standarden. Nero Digital-filer kan även innehålla ytterligare information som t.ex. bilder på skivomslag. Så här skapar du ett Nero Digital-dokument: 1. Välj menyalternativet Arkiv > Nytt omslag från Nero Digital. Fönstret Öppna visas. 2. Markera den Nero Digital-fil som innehåller omslagsbilden du vill använda, och klicka sedan på Öppna. Fönstret Nytt dokument öppnas, med dokumenttypen Anpassad förvald. 3. Om du vill designa ett omslag för Nero Digital-ljud klickar du på fliken Ljud. Om du istället vill designa ett omslag för Nero Digital-video klickar du på fliken Video. 4. Markera mallen Nero Digital-omslag. 5. Klicka på OK. Fönstret Nytt dokument stängs, och de omslagselement som fanns lagrade i Nero Digital-filen visas nu på arbetsytan. Omslagsbilden används som bakgrund. Du har nu skapat ett Nero Digital-dokument och kan arbeta med dess design (se t.ex. Infoga och redigera objekt och Infoga och redigera bakgrunder). Sidan 23

24 Redigera dokument 9 Redigera dokument 9.1 Lägga till ett omslagselement Om du väljer dokumenttypen Anpassad innehåller dokumentet ett enda omslagselement när det skapas: en etikett för skivan finns på fliken Skiva 1. Du kan när som helst lägga till ytterligare omslagselement till dokumentet. Så här lägger du till ett omslagselement: 1. Välj menyalternativet Redigera > Infoga ny sida i huvudfönstret. Fönstret Infoga sida öppnas. 2. Markera det omslagselement som du vill lägga till i dokumentet. 3. Klicka på Infoga. Fönstret stängs och det valda omslagselementet finns nu tillgängligt under en ny flik i dokumentet. Du kan även ta bort omslagselement via menyalternativet Redigera > Ta bort aktuell sida. Ett dokument måste innehålla minst ett omslagselement, så du kan inte ta bort samtliga omslagselement. 9.2 Redigera en mall Du kan modifiera en dokumentmall för att senare kunna ändra dess design. Dokumentdata från det ursprungliga dokumentet bevaras oförändrade, till skillnad från objekt som har infogats i dokumentet. Infogade objekt sparas endast om du väljer en mall med samma dokument- och skivtyp. Så här redigerar du en mall: 1. Välj menyalternativet Redigera > Ändra mall i huvudfönstret. Fönstret Välj ny mall visas. 2. Välj en ny mall i den högra urvalslistan. Fönstret Välj ny mall stängs. Nu visas dokumentet med designen från den valda mallen. Sidan 24

25 Redigera dokument 9.3 Tilldelning av papperstyp Du kan tilldela varje omslagselement en speciell papperstyp. Observera att omslagselementets storlek kan ändras när du gör ett sådant val. Du kan göra en tilldelning av papperstyp om du vill att utskriften ska göras på en speciell sorts papper, t.ex. på papper av ett visst fabrikat. Om storleken på ett omslagselement ändras kan det hända att vissa objekt hamnar utanför arbetsytan. Objekten är fast placerade i förhållanden till linjalerna, d.v.s. i förhållande till själva sidan, och alltså inte i förhållande till själva omslagselementet. Så här tilldelar du ett omslagselement en speciell papperstyp: 1. Klicka på fliken för det aktuella omslagselementet. Omslagselementet visas. 2. Klicka på kombinationsrutan i verktygsfältet Visa. Kombinationsrutan öppnas. 3. Välj en papperstyp. Kombinationsrutan stängs, och omslagselementet har nu tilldelats den valda papperstypen. Omslagselementets storlek, dimensioner och/eller position på sidan kan nu eventuellt ha ändrats. Sidan 25

26 Spara dokument 10 Spara dokument Du kan spara ett dokument som du har skapat i Nero CoverDesigner. När ett dokument sparas behålls omslagselementen och samtliga de dokumentdata som har angetts. Ett dokument kan sparas i komprimerad eller okomprimerad form. Om du sparar ett dokument i komprimerad form innebär detta främst att eventuella bilder i dokumentet komprimeras. Så här sparar du ett dokument: 1. Om du vill spara dokumentet i komprimerad form, väljer du menyalternativet Arkiv > Snabbspara. Om du vill spara dokumentet utan komprimering väljer du istället Arkiv > Spara. Det kan vara bra att spara ett dokument i komprimerad form om det innehåller många bilder. Komprimeringen gör att dokumentets storlek blir mindre, men kan å andra sidan i vissa fall försämra bildkvaliteten. Om du försöker att spara ett dokument som innehåller bilder med en sammanlagd storlek på minst 5 MB utan komprimering, visas en dialogruta där du tillfrågas om du vill spara dokumentet med eller utan komprimering. När du har gjort ditt val visas sedan fönstret Spara som. 2. Ange ett filnamn och välj var filen ska sparas. 3. Klicka på Spara. Dokumentet sparas och fönstret Spara som stängs. Sidan 26

27 Fönstret Dokumentdata 11 Fönstret Dokumentdata Du kan visa och/eller ange dokumentdata i fönstret Dokumentdata. Det är dokumentdata som definierar innehållet i de dynamiska objekten låtlistor, mappar och fält som kan användas när du designar en etikett. Du kan ange dokumentdata om innehåll, namn m.m. för den skiva som du vill skapa en etikett för. När du startar Nero CoverDesigner via Nero Burning ROM skapas dokumentdata automatiskt med hjälp av de data som finns om den aktuella kompileringen. Du kan importera data från en Nero Digital-fil genom att välja menyalternativet Arkiv > Importera från Nero Digital. Som standard består innehållet i dokumentdata av Dokument, Skiva 1 och en datatyp. Du kan själv lägga till ytterligare dokumentdata. Välj menyalternativet Data > Dokumentdata för att öppna fönstret Dokumentdata. Fig. 6: Fönstret Dokumentdata Fönstret Dokumentdata är uppdelat i två delar: i fönstrets vänstra del visas de element som utgör dokumentdata i form av en trädstruktur, och i dess högra del visas de olika inmatningsalternativ för data som finns för ett markerat element. Trädstrukturen för dokumentdata kan innehålla upp till fyra nivåer och visar strukturen för ett projekt eller en skiva. Du kan ange information som sedan kan användas av de dynamiska objekten på de olika nivåerna. Den högsta, eller första, nivån innehåller alltid elementet Dokument, vilket refererar till hela projektet. På nästa nivå, den andra, finns de skivor som ingår i projektet. Du kan ange maximalt fyra olika skivor för elementet Dokument. Du kan ange en skivtyp för var och en av de ingående Sidan 27

28 Fönstret Dokumentdata 11.1 Dokument skivorna, vilket påverkar innehållet i de tredje och fjärde nivåerna. Du kan välja bland fyra olika skivtyper: Ljud för ljud-cd Data för dataskivor Ljud+data för skivor som innehåller både ljud och data Video för videoskivor Som standard används automatiskt den skivtyp som du angav när du skapade dokumentet i fönstret Nytt dokument. Den tredje nivån innehåller den eller de datatyper som används för den valda skivtypen. En ljud-cd innehåller t.ex. ljudfiler, m.a.o. datatypen Ljud-/kapiteldata. En dataskiva innehåller endast rena data, m.a.o. datatypen Filsystemdata. På den fjärde nivån finns skivans innehåll inordnat under respektive datatyp. Ljudfiler (spår) finns t.ex. under Ljud-/kapiteldata, och datafiler finns under datatypen Filsystemdata. Följande alternativ finns tillgängliga under Dokument när elementet Dokument har markerats i trädstrukturen i fönstrets vänstra del: Titel Utgivningsår Artist/utgivare Tillämpa på alla delar Lägg till skiva Här anges dokumentets titel. Som standard används titeln även i fältet Undertitel för elementet Skiva. Den angivna informationen används i fälttypen Titel. Här anges utgivningsår. Den angivna informationen används i fälttypen År. Här anges artist eller utgivare. Den angivna informationen används i fälttypen Artist. Använder informationen i fältet Artist/utgivare för elementet Skiva och informationen i fältet Artist för elementet Spår. Lägger till en ny skiva i fönstret för dokumentdata. Ett dokument kan innehålla upp till fyra skivor. För varje skiva som läggs till skapas en ny flik i dokumentet (Skiva 1 till Skiva 4) med ett omslagselement för skivetiketten Skiva Följande alternativ finns under Skiva när elementet Skiva har markerats i trädstrukturen i fönstrets vänstra del: Undertitel Typ Artist/utgivare Här anges skivans titel. Som standard används dokumentets titel automatiskt som skivtitel. Den angivna informationen används i fälttypen Skivtitel. Här anges skivtypen. Fyra olika skivtyper kan anges: Ljud, Data, Ljud+data och Video. Beroende på vilken skivtyp som väljs kan skivan innehålla olika datatyper på nästa nivå. Den angivna informationen används i fälttypen Skivtyp. Här anges skivans artist eller utgivare. Den angivna informationen används i fälttypen Skivartist. Sidan 28

29 Fönstret Dokumentdata Tillämpa på alla delar Ta bort Importera data Använder informationen i fältet Artist för elementet Spår. Tar bort skivan från dokumentdata, och tar bort skivans flik från dokumentet. Öppnar fönstret Läs in en importfil där du kan välja att öppna en CDC-fil. En CDC-fil är textfil som kan innehålla information om en skiva, t.ex. spårnamn. En CDC-fil kan skapas med ett antal olika program Datatyp Ljud-/kapiteldata Ljud-/kapiteldata visas för skivtyperna Ljud, Ljud+data och Video. Information om spårnummer och speltid visas under Ljud-/kapiteldata i fönstrets högra del. Följande knappar finns: Lägg till spår Ta bort allt Lägger till ett spår. Tar bort samtliga spår Filsystem Filsystem visas för skivtyperna Data, Ljud+data och Video. Information om antalet poster och den totala storleken visas under Filsystem i fönstrets högra del. Följande knappar finns: Lägg till filer Ta bort allt Lägg till mapp Öppnar fönstret Välj de filer som du vill lägga till på skivan där du kan välja en fil. Den valda filen och dess filinformation läggs automatiskt till i fönstret Dokumentdata. Tar bort samtliga poster. Öppnar fönstret Välj mapp där du kan välja en mapp som ska läggas till på skivan. Den valda mappen läggs till som en post på skivan Video-/bilddata Video-/bilddata visas för skivtypen Video. Information om antalet bilder visas under Video- /skärmbildsdata i fönstrets högra del. Följande knappar finns: Lägg till bild Ta bort alla Visar fönstret Öppna där du kan välja en bild som ska läggas till på skivan. Den valda bilden och dess filinformation läggs automatiskt till i fönstret Dokumentdata, och bilden sparas i Nero CoverDesigner-dokumentet. Tar bort samtliga poster. När du lägger till en post till dokumentet utökas dokumentdata med information om posten, samtidigt som datastrukturen utökas på motsvarande sätt. Om du lägger till en bild sparas den i själva dokumentet, till skillnad från spår, mappar och datafiler som inte sparas i dokumentet. Sidan 29

30 Fönstret Dokumentdata 11.4 Dataposter Spår/kapitel Följande poster och alternativ finns för Spår/kapitel under Ljudspår i fönstrets högra del. Titel Artist Speltid Utökad information Ta bort Här anges spårets titel. Här anges artisten för spåret. Här anges spårets speltid. Här kan ytterligare information om spåret anges. Tar bort spåret Filinformation För Filinformation visas filens storlek och sökvägen till filen under Ljudspår i fönstrets högra del. Följande poster och alternativ finns dessutom tillgängliga: Titel Ta bort Här anges filens titel. Tar bort filen Bild För en bildfil finns följande poster och alternativ tillgängliga i fönstrets högra sida: Titel Här anges filens titel. Ta bort Tar bort bilden. Sidan 30

31 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper 12 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper I fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper kan ett stort antal inställningar göras för olika objekt respektive bakgrunden i dokumentet. Beroende på vilken typ av objekt som är markerat kan fönstren innehålla olika flikar. Om ett objekt är markerat öppnar du fönstret Egenskaper genom att klicka på ikonen. Du kan sedan redigera objektet med hjälp av ett antal olika inställningsalternativ i fönstret (se Infoga och redigera objekt). Fönstret Bakgrundsegenskaper kan öppnas för samtliga bakgrunder via menyalternativet Redigera > Ändra alla bakgrunder, eller för endast det aktuella omslagselementets bakgrund via Objekt > Bakgrundsegenskaper, i huvudfönstret. Du kan både lägga till och redigera en bakgrund med hjälp av de olika inställningsalternativen i detta fönster (se Infoga och redigera bakgrunder). Följande flikar finns: Flik Förklaring Här väljer du om objektet ska ha en kontur eller inte. Du kan göra Penna inställningar för konturens färg och tjocklek (se Fliken Penna). Den här fliken är tillgänglig för samtliga objekt. Här väljer du om objektet ska vara fyllt eller inte. Du kan även göra inställningar för vilken färg och stil som ska användas (se Pensel Fliken Pensel). Den här fliken är tillgänglig för rektanglar, ellipser, grafisk text, textrutor, låtlistor, mappar, fält, samt bakgrunder. Här kan du ändra texten och även välja mellan olika textalternativ Text (se Fliken Text). Den här fliken är tillgänglig för text och fält. Här kan du välja teckensnitt, stil och storlek för texten. Du kan även välja om du vill att texten ska visas genomstruken, understruken och/eller enbart med gemener. Du kan se de gjorda änd- Tecken ringarna i ett fönster för förhandsgranskning. Den här fliken är tillgänglig för text och fält. Här kan du ange och formatera text (se Fliken Textruta). Textruta Den här fliken är endast tillgänglig för textrutor. Böjer det markerade objektet (se Fliken Böj). Böj Den här fliken är tillgänglig för textrutor, låtlistor och mappar. På den här fliken kan du hämta och redigera en bild (se Fliken Bild). Bild Den här fliken är tillgänglig för bilder, textrutor, låtlistor, mappar, samt bakgrunder. Här kan du importera bilder (se Fliken Importera bild). Den här funktionen är särskilt användbar när du skapar mallar. Här kan du t.ex. välja om en förhandsbild automatiskt ska visas Importera bild när du startar Nero CoverDesigner via Nero Burning ROM och har skapat en kompilering för en ljudbok i cd-format. Den här fliken är endast tillgänglig för bilder. Sidan 31

32 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper Importera text Spår Mapp Fält Här kan du importera en kommentar. Den här funktionen utförs endast när du startar Nero CoverDesigner via Nero Burning ROM och har skapat en kompilering för en ljudbok i cd-format. Den här funktionen är särskilt användbar när du skapar mallar för ljudböcker i cd-format. Den här fliken är endast tillgänglig för textrutor. Här finns alternativ för att redigera en låtlistas innehåll och utseende (se Flikarna Spår och Mapp). Här finns alternativ för att redigera en mapps innehåll och utseende (se Flikarna Spår och Mapp). Här finns alternativ för att redigera ett fälts innehåll och utseende (se Fliken Fält) Fliken Penna På fliken Penna kan du påverka utseendet hos konturen för ett objekt. Följande inställningsalternativ finns: Aktiverar objektets kontur. Bredd Färg Färgcirkel Här anges konturens bredd. Här visas konturens färg. Du kan ändra färgen under Välj färg med hjälp av färgcirkeln och skjutreglaget för ljusstyrka, eller genom att ange olika värden i inmatningsfälten. Här väljer du vilken färg som objektets kontur ska ha. Du kan välja en färg genom att flytta på den lilla kvadraten i färgcirkeln. I visningsfältet Färg kan du se vilken färg som är vald. Skjutreglage för ljusstyrka Här anger du ljusstyrkan för konturens färg. Du ändrar ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget. I visningsfältet Färg kan du se vilken nivå som är vald för ljusstyrkan. Färgton Mättnad Här anger du färgtonen. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255. Den lilla kvadraten rör sig med start från höger sida, där värdet 0 = röd, motsols längs en radie runt färgcirkeln. Här anger du färgmättnaden. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255. Den lilla kvadraten rör sig över färgcirkeln i en rak linje mot cirkelns ytterkant. Ett mättnadsvärde på 255 innebär att en färgkomponent har värdet 255 och att de båda övriga färgkomponenterna har värdet 0. Sidan 32

33 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper Ljusstyrka Röd Grön Blå Här anger du ett värde för ljusstyrkan. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255, eller använda dig av skjutreglaget för ljusstyrka. Det högsta värde som kan anges är 255. Här anger du ett värde för den röda färgkomponenten. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255. Det högsta värde som kan anges är 255. Här anger du ett värde för den gröna färgkomponenten. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255. Det högsta värde som kan anges är 255. Här anger du ett värde för den blå färgkomponenten. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255. Det högsta värde som kan anges är 255. Om värdena för de röda, gröna och blå färgkomponenterna är lika stora blir ramfärgen svart (vid ljusstyrkan 0), vit (vid ljusstyrkan 255) eller grå (vid ljusstyrkor mellan 0 och 255) Fliken Pensel På fliken Pensel kan du påverka fyllningen för ett objekt. Fig. 7: Fliken Pensel i fönstret Egenskaper Följande inställningsalternativ finns: Stil Förgrund Aktiverar fyllning av objektet. Om alternativet pensel är inaktiverat är objektets bakgrund transparent. Här kan du välja en stil för objektet. En stil är alltid en blandning av de två färger som används i förgrunden och i bakgrunden. Som standard är ingen stil vald. Här visas förgrundsfärgen. Om du vill ändra förgrundsfärgen klickar du på den här knappen och gör sedan ändringar i området under Välj färg i fönstrets högra del. Den här knappen visar fyllningsfärgen om du har valt att inte använda någon stil. Sidan 33

34 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper Bakgrund Färgcirkel Här visas bakgrundsfärgen. Om du vill ändra bakgrundsfärgen klickar du på den här knappen och gör sedan ändringar i området under Välj färg i fönstrets högra del. Den här knappen är inaktiverad om du har valt att inte använda någon stil. Här väljer du vilken fyllningsfärg som objektet ska ha. Du kan välja en färg genom att flytta på den lilla kvadraten i färgcirkeln. I visningsfältet Färg kan du se vilken färg som är vald. Skjutreglage för ljusstyrka Här anger du ljusstyrkan för fyllningsfärgen. Du ändrar ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget. I visningsfältet Färg kan du se vilken nivå som är vald för ljusstyrkan. Färgton Mättnad Ljusstyrka Röd Grön Blå Här anger du färgtonen. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255. Den lilla kvadraten rör sig med start från höger sida, där värdet 0 = röd, motsols längs en radie runt färgcirkeln. Här anger du färgmättnaden. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255. Den lilla kvadraten rör sig över färgcirkeln i en rak linje mot cirkelns ytterkant. Ett mättnadsvärde på 255 innebär att en färgkomponent har värdet 255 och att de båda övriga färgkomponenterna har värdet 0. Här anger du ett värde för ljusstyrkan. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255, eller använda dig av skjutreglaget för ljusstyrka. Det högsta värde som kan anges är 255. Här anger du ett värde för den röda färgkomponenten. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255. Det högsta värde som kan anges är 255. Här anger du ett värde för den gröna färgkomponenten. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255. Det högsta värde som kan anges är 255. Här anger du ett värde för den blå färgkomponenten. Du kan ange ett värde mellan 0 och 255. Det högsta värde som kan anges är Fliken Text På fliken Text kan du göra inställningar för och ändringar i innehållet för text och fält. Följande inställningsalternativ finns: Endast läsbart Om indatafältet under Innehåll inaktiveras, kan inga ändringar göras i texten. Det här alternativet är praktiskt att använda när du skapar mallar (se Skapa och redigera mallar). Sidan 34

35 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper Böjd Rotera texten 180 grader Innehåll Böjer texten runt en mittpunkt längs dess underkant. Roterar texten 180 grader, d.v.s. vänder texten upp och ned runt dess mittpunkt. Detta alternativ finns endast tillgängligt om kryssrutan för Böjd är markerad. Här visas textinnehållet. Detta alternativ är inaktiverat för fält, eftersom innehåll i ett fält skapas dynamiskt utifrån innehållet i fönstret för dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata) Fliken Textruta På fliken Textruta anger du en textrutas innehåll. Du kan använda radbrytningar i en textruta, vilket inte kan göras när du använder grafisk text. De vanligaste alternativen för textredigering finns: val av teckensnitt och storlek, fetstil, kursiv stil, understrykning, alternativ för justering, färg samt funktionerna kopiera och klistra in. Följande kryssrutor finns: Anpassa till form Endast läsbart Anpassar texten så att den endast visas på dokumentets redigerbara yta, även om textrutan delvis ligger utanför denna yta. Teckensnittsstorleken ändras inte. Inaktiverar samtliga inställningsalternativ på fliken, så att inga ändringar kan göras för texten. Det här alternativet är praktiskt att använda när du skapar mallar (se Skapa och redigera mallar) Fliken Böj Följande kryssrutor finns på fliken Böj: Böj objekt Rotera texten 180 grader Böjer texten längs dess underkant runt en mittpunkt. Roterar texten 180 grader, d.v.s. vänder texten upp och ned runt dess mittpunkt. Detta alternativ finns endast tillgängligt om kryssrutan för Böj objekt är markerad. Sidan 35

36 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper 12.6 Fliken Bild På fliken Bild kan du välja en bild och även redigera den. En förhandsgranskning av bilden visas under Bild i fönstrets högra sida. I fältet vid Namn visas filens namn. Fig. 8: Fliken Bild i fönstret Egenskaper Följande inställningsalternativ finns: Öppnar en meny med ett antal olika effekter som du kan använda Effekter på bilden (se Bildeffekter). Ta bort bild Tar bort bilden. Området Bildkälla Fil Visar fönstret Öppna där du kan välja en bildfil. Här kan du skanna en bild. TWAIN Den här funktionen är endast aktiv om en skanner är ansluten till datorn. Området Töjning Det här området är tillgängligt för bakgrunder och för bilder som har importerats via fliken Importera bild. Anpassar bilden till storleken på bakgrunden eller ramen. Anpassa till ramstorlek Proportionell, ingen klippning Om bakgrundens eller ramens storlek skiljer sig från bildstorleken förstoras eller förminskas bilden till rätt storlek. Detta kan innebära att bilden förvrängs i längd- eller höjdled om dess proportioner inte stämmer med bakgrunden eller ramen. Anpassar bilden proportionellt till storleken på bakgrunden eller ramen, d.v.s. bildens proportioner (förhållandet mellan bredd och höjd) förändras ej. Om bakgrundens eller ramens proportioner skiljer sig från bildens proportioner kan tomma ytor uppstå längs bildens lång- eller kortsidor. Det är bildens längsta sida som avgör hur den skalas om. Sidan 36

37 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper Proportionell, klipp bild Anpassar bilden proportionellt till storleken på bakgrunden eller ramen, d.v.s. bildens proportioner (förhållandet mellan bredd och höjd) förändras ej. Om bakgrundens eller ramens proportioner skiljer sig från bildens proportioner kan delar av bildens lång- eller kortsidor klippas bort. Det är bildens kortaste sida som avgör hur den skalas om Bildeffekter En bild kan bearbetas med hjälp av de många bildeffekter som finns i Nero CoverDesigner. Följande effekter finns: Färgjustering Ljusstyrka Kontrast Gamma Utjämna Filter Relief Erodera Mosaik Kontur Parabolisk > Konkav Parabolisk > Konvex Posterisera Skärpa Öppnar fönstret Ljusstyrka där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Dra skjutreglaget för Ljusstyrka åt vänster eller höger för att minska eller öka ljusstyrkan. Öppnar fönstret Kontrast där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Dra skjutreglaget för Kontrast åt vänster eller höger för att minska eller öka kontrasten. Öppnar fönstret Gamma där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Dra skjutreglaget för Gamma åt vänster eller höger för att göra bildens mellantoner mörkare eller ljusare. Använder effekten Utjämna på den valda bilden. Denna effekt utjämnar färgernas ljusstyrkevärden. Den här effekten kan användas för att justera en bild som är för mörk eller för ljus. Den kan även användas för att lyfta fram detaljer som döljs i skuggorna på en bild. Skapar en reliefliknande version av bilden. Skapar en vattenfärgsliknande version av bilden, vilket gör bilden mjukare och mer grovkornig. Öppnar fönstret Mosaik där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Dra skjutreglaget för Mosaik åt höger för att göra bilden mer grovkornig och skapa en mosaikeffekt. Markerar kanterna i bildens ytor, och skapar en kontureringseffekt. Skapar en konkav version av bilden. Skapar en konvex version av bilden. Öppnar fönstret Posterisera där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Dra skjutreglaget för Posterisera åt vänster eller höger för att skapa en oljemålningsliknande effekt. Öppnar fönstret Skärpa där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Dra skjutreglaget för Skärpa åt höger för att göra bilden skarpare och hårdare. Sidan 37

38 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper Dämpa Solarisera Vänd Horisontellt Vertikalt Öppnar fönstret Dämpa där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Om du drar skjutreglaget för Dämpa åt höger blir bilden mjukare och mindre fokuserad. De olika delarna i bilden flyter då alltmer samman med varandra. Öppnar fönstret Solarisera där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Dra skjutreglaget för Solarisera åt vänster för att öka belysningseffekten. Om du drar skjutreglaget längst åt vänster inverteras ljusvärdena och du skapar ett negativ. Vänder bilden längs ena kortsidan och skapar en spegelbild. Vänder bilden längs överkanten och skapar en uppochnedvänd spegelbild. Negativ Knipning Virvel Rotera Skapar ett negativ av bilden. Öppnar fönstret Knipning där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Dra skjutreglaget för Knipning åt vänster eller höger för att knipa eller svälla bilden från dess mitt. Öppnar fönstret Virvel där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Dra skjutreglaget för Virvel åt vänster eller höger för att skapa en virvel åt respektive håll i bilden. Öppnar fönstret Rotera där du kan se både originalbilden och resultatet av redigeringen. Dra skjutreglaget för Rotera åt höger för att rotera bilden 90, 180 eller 270 grader Fliken Importera bild Följande inställningsalternativ finns på fliken Importera bild: Importera bild, om möjligt Bild som ska importeras Importera originalbild Aktiverar kombinationsrutan Bild som ska importeras. Här markerar du den bild som ska importeras. Följande alternativ finns: Ingenting: ingen bild importeras. Miniatyr: En förhandsgranskningsbild importeras när du startar Nero CoverDesigner via Nero Burning ROM och har skapat en kompilering för en ljudbok i cd-format. Den här funktionen är särskilt användbar när du skapar mallar för ljudböcker i cd-format. Videobild: Importerar en bild som du har lagt till som Video- /bilddata i dokumentdata. Du väljer vilken bild som ska importeras genom att ange Skivnummer och Bildnummer i respektive fält. Omslagsbild: importerar en bild från en Nero Digital-fil (om detta är tekniskt möjligt). Importerar den valda bilden. Om bilden har modifierats kan du med hjälp av denna knapp återigen importera originalbilden. Sidan 38

39 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper 12.8 Flikarna Spår och Mapp På flikarna Spår och Mapp finns alternativ för att redigera visningen av en mapps eller en låtlistas innehåll samt dess utseende. En låtlista innehåller information från ljudfiler och en mapp innehåller information från datafiler. Du kan inte göra några ändringar i innehållet i mappar eller låtlistor, eftersom deras innehåll hämtas från dokumentdata. Fig. 9: Fliken Spår i fönstret Egenskaper Tre områden och en kryssruta finns: Visa provfönster Området Data Skiva Första spår/post Sista spår/post Området Format Stil Spaltavstånd Justering Anpassa text till form Öppnar fönstret Prov för förhandsgranskning. Här anges numret för den skiva som informationen ska hämtas från. Anger den första ljud- eller datafilen i låtlistan eller mappen. Anger den sista ljud- eller datafilen i låtlistan eller mappen. Här kan du välja mellan färdiga stilar för hur innehållet i låtlistan eller mappen ska visas. Stilarna kan redigeras i området Fält. Här väljer du spaltavstånd genom att ange ett procentvärde. Här väljer du hur texten ska justeras. Anpassar texten så att den endast visas på dokumentets redigerbara yta, även om låtlistan eller mappen delvis ligger utanför denna yta. Teckensnittsstorleken anpassas vid behov. Sidan 39

40 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper Området Fält Urvalslista Vänster kombinationsruta Höger kombinationsruta Färgknappen Teckensnittsknappen Inmatningsfältet Huvudtext Följande text: Här visas de fält som finns tillgängliga i den markerade stilen, t.ex. spårnummer eller sökvägar för filer. De olika kolumnernas funktion är: Använd: Fältet visas i låtlistan eller mappen. Om den här kryssrutan inte är markerad visas inte fältet i låtlistan eller mappen. Kolumn: Här kan du se i vilken kolumn som fältet kommer att visas. Fälttyp: Här visas fälttypen, t.ex. spårnummer eller titel. Här kan du välja ett format för den markerade fälttypen. Texten kan visas i normal stil, med enbart versaler, enbart gemener, eller spegelvänd. Nummer kan visas som ensiffriga eller tvåsiffriga tal, eller med romerska siffror. Speltider kan visas i ett antal olika format, t.ex. sekunder, M:SS, H:MM:SS. Filstorlekar kan visas i byte, kb eller MB. Här kan du välja en justering för den markerade fälttypen. Justeringen görs alltid för hela den kolumn där fältet finns. Öppnar fönstret Välj färg där du kan välja en färg för den markerade fälttypen. Det här fönstret har samma innehåll som området Välj färg på flikarna Penna och Pensel (se Fliken Penna). Den valda färgen visas på knappen. Öppnar fönstret Tecken där du kan välja teckensnitt, stil och effekter för den markerade filtypen. Här finns även kombinationsrutan Teckenuppsättning där du kan välja teckenuppsättning. I området Exempel visas hur texten kommer att se ut. Det valda teckensnittet visas på knappen. Här kan du välja en relativ teckensnittsstorlek (i procent) för den markerade fälttypen. Här kan du ange en text som visas framför den valda fälttypen i låtlistan eller mappen. Här kan du ange en text som visas efter den valda fälttypen i låtlistan eller mappen Fliken Fält På fliken Fält finns olika inställningsalternativ för fält. Fälten hämtar merparten av sitt innehåll från dokumentdata. Fliken Fält innehåller listrutan Fälttyp, området Alternativ och en kryssruta. Sidan 40

41 Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper Samtliga fälttyper visas i urvalslistan Fälttyp. I området Alternativ visas de inställningsalternativ som är tillgängliga för den markerade fälttypen. Alla alternativ finns inte tillgängliga för samtliga fälttyper. Följande inställningsalternativ finns oftast tillgängliga: Området Fälttyp Fast storlek Området Alternativ Justering Skiva Tidsformat Storleksformat Datumformat Egen text Huvudtext Följande text Här anges fälttypen. Följande fälttyper finns: Titel, artist, skivtyp, år, skivtitel, skivartist, antal spår, total speltid, total filstorlek, senaste sparadatum, skriv datum och egen text. Anger att textens storlek är fast och inte ändras även om ramstorleken ändras. Höjden på texten baseras på den teckensnittsstorlek som har angetts på fliken Tecken. Om den här kryssrutan inte har markerats anpassas textstorleken för att passa ramstorleken och tvärtom. Den här funktionen är inte tillgänglig för böjd text. Anger hur den markerade fälttypen justeras i ramen. Anger vilken skiva som den markerade filtypen hänvisar till. Anger format för visning av speltid. Anger format för visning av filstorleken. Anger vilket datumformat som används. Här anges text för fälttypen Egen text. Här anges den text som visas framför den valda fälttypen. Här anges den text som visas efter den valda fälttypen. Den fälttyp som du väljer i urvalslistan Fälttyp kopplas till det infogade fältet även om du tidigare har angett en annan fälttyp. Sidan 41

42 Fönstret Geometri 13 Fönstret Geometri Ett objekts position, storlek och rotation anges i fönstret Geometri. Du öppnar fönstret genom att välja menyalternativet Objekt > Geometri. Fig. 10: Fönstret Geometri Fönstret innehåller följande fält: Området Position X Anger X-koordinaten för ramens övre vänstra punkt. Y Anger Y-koordinaten för ramens övre vänstra punkt. Området Storlek Bredd Anger objektets bredd i mm. Höjd Anger objektets höjd i mm Området Rotation Vinkel Anger rotationsvinkeln Fönstret Geometri för böjda objekt Ett böjt objekts centrumposition, samt dess position i förhållande till dess centrum anges i fönstret Geometri. Du öppnar fönstret genom att välja menyalternativet Objekt > Geometri. Fig. 11: Fönstret Geometri för böjda objekt Sidan 42

43 Fönstret Geometri Fönstret innehåller följande fält: Området Centrera X Y Området Rotation Börja Båge Anger X-koordinaten för objektets centrumpunkt (runt vilken objektet roteras). Anger Y-koordinaten för objektets centrumpunkt (runt vilken objektet roteras). Anger textens position i förhållande till centrumpunkten. Startpunkten för texten är det första tecknets vänsterkant. Uppdelningen i grader görs på det sätt som är vanligast inom matematiken. Som startvinkel (0 grader) räknas en tänkt linje rakt ut åt höger från objektets centrumpunkt, och vinkeln mäts sedan motsols i förhållande till denna linje. Anger vinkeln för den båge som ska användas för böjningen av texten. Om t.ex. värdet 180 grader anges böjs texten i en halvcirkel. Sidan 43

44 Fönstret Justera element 14 Fönstret Justera element I fönstret Justera element kan du justera element i förhållande till sidan, d.v.s. den redigerbara arbetsytan, eller i förhållande till ett annat objekt. Du öppnar fönstret genom att välja menyalternativet Objekt > Justera. Den här funktionen är inte tillgänglig för böjda objekt. Fig. 12: Fönstret Justera element Fönstret innehåller följande kryssrutor och alternativknappar: Horisontell justering Vertikal justering Justera mot Senast valda element Sida Anger den horisontella justeringen med hjälp av tre alternativknappar. Vänster: justerar objektet mot vänsterkanten. Centrera: centrerar objektet. Höger: justerar objektet mot högerkanten. Anger den vertikala justeringen med hjälp av tre alternativknappar. Överst: justerar objektet mot överkanten. Centrera: centrerar objektet. Underst: justerar objektet mot underkanten. Justerar objektet mot ett annat objekt. För att den här funktionen ska kunna användas måste två objekt markeras, och det objekt som markeras sist justeras i förhållande till det objekt som markerades först. Den här funktionen är användbar om du vill justera två objekt ovanpå varandra, t.ex. för att justera text mot en bild. Justerar objektet i förhållande till sidan, d.v.s. i förhållande till den redigerbara arbetsytan. Sidan 44

45 Infoga och redigera objekt 15 Infoga och redigera objekt När du designar ett omslagselement i Nero CoverDesigner kan du infoga olika sorters objekt. Ett objekt som infogas markeras automatiskt och kan redigeras Infoga objekt När du designar ett omslagselement kan du infoga olika objekt på arbetsytan. Så här infogar du ett objekt: 1. Infoga en linje: 1. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Markören byter utseende till ett hårkors med en linjesymbol. 2. Klicka på arbetsytan och dra markören med vänster musknapp nedtryckt. En linje har infogats. 2. Infoga en rektangel: 1. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Markören byter utseende till ett hårkors med en rektangelsymbol. 2. Klicka på arbetsytan och dra markören med vänster musknapp nedtryckt. 3. Infoga en ellips: En rektangel har infogats. 1. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Markören byter utseende till ett hårkors med en ellipssymbol. 2. Klicka på arbetsytan och dra markören med vänster musknapp nedtryckt. 4. Infoga grafisk text: En ellips har infogats. 1. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Markören byter utseende till ett hårkors med bokstaven A. 2. Klicka på arbetsytan. En vertikal linje infogas. 3. Ange den önskade texten direkt på arbetsytan. Du kan inte använda radbrytningar i grafisk text. Om du vill infoga längre texter med radbrytningar kan du istället använda textruteverktyget. 4. Tryck på Retur-tangenten. 5. Infoga en textruta: 1. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Markören byter utseende till ett hårkors med Abc. Sidan 45

46 Infoga och redigera objekt 2. Klicka på arbetsytan och dra markören med vänster musknapp nedtryckt. Fönstret Egenskaper öppnas och fliken Textruta visas (se Fliken Textruta). 3. Ange den önskade texten i inmatningsområdet. 4. Ange eventuella inställningsalternativ för texten. 5. Klicka på OK. Textrutan infogas och den text som du har angett visas i rutan. 6. Infoga en låtlista eller mapp: 1. Klicka på någon av ikonerna eller på verktygsfältet. Markören byter utseende till ett hårkors med en låtliste- eller mappsymbol. 2. Klicka på arbetsytan och dra markören med vänster musknapp nedtryckt. 7. Infoga en bild: En låtlista eller en mapp infogas. Om du redan har angett dokumentdata hämtas dessa data och visas (se Fönstret Dokumentdata). 1. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Fönstret Öppna visas. 2. Markera en bildfil och klicka sedan på Öppna. Fönstret stängs. Markören byter utseende till ett hårkors med en kamerasymbol, och den valda bildens ram visas runt markören. 3. Klicka på arbetsytan. 8. Infoga ett fält: Den valda bilden infogas. 1. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Den utökade dialogrutan öppnas och visar de olika fälttyperna som kan väljas. 2. Markera en fälttyp. Markören byter utseende till ett hårkors, och en kontur av det valda fältet visas runt markören. 3. Klicka på arbetsytan. Fältet infogas. Om du redan har angett dokumentdata hämtas dessa data och visas (se Fönstret Dokumentdata). Om inga dokumentdata finns angivna visas fälttypens namn inom vinkelparenteser. Det infogade fältet markeras automatiskt och visas med en ram och dess ankarpunkter, samt en rotationspil. Du har nu infogat ett objekt. Nu kan du redigera objektet och fortsätta med att designa ditt omslag. Sidan 46

47 Infoga och redigera objekt 15.2 Ändra storlek, form och position Du kan redigera ett infogat objekt i Nero CoverDesigner. Du kan ändra objektets storlek, form, position och även dess färg. Det finns alltid två olika sätt för att ändra ett objekts storlek, form och position: Exakta ändringar görs i fönstren Geometri, Justera Element och/eller Egenskaper. Manuella ändringar innebär att objekten flyttas, omformas och roteras med hjälp av sina ramar, ankarpunkter och en rotationspil. Så här redigerar du ett objekt: 1. Klicka på ikonen (markeringsverktyget) på verktygsfältet. 2. Markera det objekt som du vill redigera. Nu visas en ram med ankarpunkter runt objektet, samt en rotationspil. Fig. 13: Ett markerat objekt 3. Så här gör du exakta ändringar för ett objekts position, storlek och rotation: 1. Välj menyalternativet Objekt > Geometri. Fönstret Geometri öppnas. 2. Ange önskad position, storlek och rotation (se Fönstret Geometri). 3. Klicka på OK. Fönstret stängs och objektet förändras nu enligt de val som du har gjort. 4. Så här justerar du ett objekt exakt på arbetsytan: 1. Välj menyalternativet Objekt > Justera. Fönstret Justera element öppnas. 2. Ange önskade alternativ (se Fönstret Justera element). 3. Klicka på OK. Fönstret stängs och objektet justeras nu enligt de val som du har gjort. 5. Om du manuellt vill ändra positionen för ett objekt håller du vänster musknapp nedtryckt och flyttar objektet. När det gäller böjda objekt kan du använda den här tekniken för att både ändra objektets position och för att böja det i förhållande till dess mittpunkt. 6. Så här ändrar du positionen för mittpunkten hos en böjd text: 1. Klicka på mittpunkten. Markören byter utseende till ett hårkors. 2. Håll vänster musknapp nedtryckt och flytta mittpunkten. Mittpunktens position har flyttas. Sidan 47

48 Infoga och redigera objekt 7. Gör så här om du manuellt vill justera formen eller storleken för ett objekt: 1. Placera markören över en av ramens ankarpunkter. Markören byter utseende till en dubbelriktad pil som visar i vilka riktningar du kan dra objektet. 2. Klicka på ankarpunkten och dra den i önskad riktning. Objektet ändrar storlek. När det gäller böjda objekt kan du använda den här tekniken för att ändra den båge som texten följer. 8. Gör så här om du manuellt vill ändra rotationen för ett objekt: 1. Placera markören över ramens rotationspil Markören byter utseende till en rotationspil. 2. Klicka på rotationspilen och rotera objektet i den önskade riktningen. Objektets rotation har nu ändrats. 9. Så här ändrar du egenskaperna för t.ex. penna, pensel eller teckensnitt: 1. Klicka på ikonen. Fönstret Egenskaper öppnas. Beroende på vilket objekt som har markerats kan olika flikar visas i fönstret. 2. Ange de aktuella egenskaperna på flikarna (se Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper). 3. Klicka på OK. Fönstret stängs och objektet förändras nu enligt de val som du har gjort. 10. Så här ändrar du innehållet i grafisk text: 1. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Markören byter utseende till ett hårkors med bokstaven A. 2. Klicka på den grafiska texten och ändra sedan innehållet. 3. Tryck på Retur-tangenten. Du har nu redigerat ett objekt Omvandla grafisk text Med Nero CoverDesigner kan du omvandla grafisk text till ett grafiskt element. Efter att omvandlingen har gjorts går det inte längre att ändra textens egenskaper. Så här omvandlar du grafisk text: 1. Klicka på ikonen (markeringsverktyget) på verktygsfältet. 2. Markera den grafiska text som du vill omvandla. Nu visas en ram med ankarpunkter runt objektet, samt en rotationspil. 3. Klicka på höger musknapp och välj Omvandla till kurvor i snabbmenyn. Sidan 48

49 Infoga och redigera objekt En dialogruta visas, och du informeras om att texten kommer att omvandlas till ett grafiskt element och att det efter omvandlingen inte längre går att redigera textens egenskaper. 4. Klicka på OK. Dialogrutan stängs och den grafiska texten omvandlas. Du har nu omvandlat grafisk text till ett grafiskt element. Nu visas endast flikarna Penna och Pensel i fönstret Egenskaper för det grafiska elementet Använda bildeffekter I Nero CoverDesigner finns ett stort antal effekter som kan användas på bilder. Så här använder du bildeffekter: 1. Klicka på ikonen (markeringsverktyget) på verktygsfältet. 2. Markera den bild som du vill redigera. Nu visas en ram med ankarpunkter runt objektet, samt en rotationspil. 3. Klicka på ikonen. Fönstret Egenskaper visas. 4. Klicka på Effekter. En meny visas. 5. Välj den effekt som du vill använda (se Bildeffekter). Ett fönster för den aktuella effekten öppnas, där både originalbilden och resultatet av redigeringen visas. Vissa effekter, t.ex. Negativ, används direkt på den valda bilden utan att något fönster först öppnas. 6. Välj en inställning med hjälp av skjutreglaget. 7. Klicka på OK. Fönstret för den aktuella effekten stängs. Den redigerade bilden visas nu under Bild. 8. Du kan även använda ytterligare effekter om du vill. 9. Klicka på OK. Fönstret Egenskaper stängs. Bilden på arbetsytan har nu förändrats enligt de val som du har gjort. Om du inte är nöjd med resultatet av den valda effekten/effekterna kan du ångra den/dem med hjälp av ikonen på verktygsfältet. Beroende på vad som har angetts i Programegenskaper varierar antalet åtgärder som kan ångras. I fönstret Programegenskaper kan du ändra inställningarna för hur många åtgärder som kan ångras (se Fönstret Programegenskaper). Sidan 49

50 Infoga och redigera objekt 15.5 Ange standardinställningar för objekt Du kan ange standardinställningar för objekt i Nero CoverDesigner. Standardinställningarna avgör vad som kan anges på flikarna i fönstret Egenskaper som visas för ett objekt (se Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper). Du kan inte göra standardinställningar för bilder. Så här anger du standardinställningar för objekt: 1. Ange standardinställningar för geometriska objekt: 1. Välj menyalternativet Objekt > Standard Grafikegenskaper. Fönstret Grundegenskaper, med flikarna Penna och Pensel, öppnas. 2. Ange de önskade standardegenskaperna på flikarna (se Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper). 3. Klicka på OK. Fönstret stängs. De geometriska objekt som i fortsättningen infogas har nu de valda egenskaperna som standard. 2. Så här anger du standardinställningar för grafisk text och fält: 1. Välj menyalternativet Objekt > Standardegenskaper för grafisk text. Fönstret Grundegenskaper, med flikarna Penna, Pensel, Tecken och Fält, öppnas. 2. Ange de önskade standardegenskaperna på flikarna (se Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper). 3. Klicka på OK. Fönstret stängs. Den grafiska text och de fält som i fortsättningen infogas har nu de valda egenskaperna som standard. 3. Så här anger du standardinställningar för textrutor, låtlistor och mappar: 1. Välj menyalternativet Objekt > Standardegenskaper för textruta. Fönstret Grundegenskaper, med flikarna Penna, Pensel, Katalog och Spår, öppnas. 2. Ange de önskade standardegenskaperna på flikarna (se Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper). 3. Klicka på OK. Fönstret stängs. De textrutor, låtlistor och mappar som i fortsättningen infogas har nu de valda egenskaperna som standard. En del av de inställningar som du har gjort på flikarna kan inte användas på samtliga objekt under vissa omständigheter. Du har nu angett standardinställningar för objekt. Sidan 50

51 Infoga och redigera bakgrunder 16 Infoga och redigera bakgrunder I Nero CoverDesigner kan du infoga och redigera bakgrunder. Du kan infoga eller redigera bakgrunder, såväl för enstaka omslagselement som för alla omslagselement i ett dokument samtidigt. Så här infogar du en bakgrund och redigerar dess egenskaper: 1. Om du vill infoga eller redigera en bakgrund för det aktuella omslagselementet väljer du menyalternativet Objekt > Bakgrundsegenskaper. Om du vill infoga eller redigera en bakgrund för dokumentets samtliga omslagselement väljer du menyalternativet Redigera > Ändra alla bakgrunder. Fönstret Bakgrundsegenskaper visas. 2. Så här färglägger du en bakgrund: 1. Klicka på fliken Pensel. 2. Välj en färg, och ev. även en stil (se Fliken Pensel). 3. Så här infogar du en bakgrundsbild: 1. Klicka på fliken Bild. 2. Välj en bildfil i området Bildkälla. Bilden förhandsvisas under Bild. Området Töjning är aktivt. 3. Under Töjning kan du ange hur du vill att bilden ska skalas om (se Fliken Bild). 4. Om du vill kan du även bearbeta bilden med en eller flera bildeffekter (se Bildeffekter). 4. Klicka på OK. Bakgrunden visas nu med de förändringar som är resultatet av de val som du har gjort. Sidan 51

52 Designverktyg 17 Designverktyg 17.1 Stödraster Ett stödraster kan användas vid placeringen av objekt. I Nero CoverDesigner visas stödrastret som ett punktmönster där avståndet mellan två punkter är lika långt åt alla håll. Följande inställningsalternativ finns i menyn Visa i Nero CoverDesigner: Visa stödraster Fäst mot stödraster Inställning av stödraster Visar stödrastret. Justerar objektet i förhållande till stödrastret. Ett objekt som kommer i närheten av punkter i stödrastret fästs automatiskt mot punkterna. Öppnar fönstret Sätt upp stödraster, där du kan ange de horisontella och vertikala avstånden mellan punkterna i stödrastret Stödlinjer Stödlinjer kan användas vid placeringen av objekt. I Nero CoverDesigner visas stödlinjerna som streckade blå linjer. Följande inställningsalternativ finns i menyn Visa i Nero CoverDesigner: Visa stödlinjer Fäst mot stödlinjer Stödlinjer Visar stödlinjerna. Justerar objektet i förhållande till stödlinjerna. Ett objekt som kommer i närheten av en stödlinje fästs automatiskt mot stödlinjen. Öppnar fönstret Stödlinjer, där du kan skapa horisontella och/eller vertikala stödlinjer. Du kan även skapa stödlinjer manuellt genom att klicka på någon av linjalerna i dokumentet och därifrån dra ut en stödlinje i dokumentet. Sidan 52

53 Skapa och redigera mallar 18 Skapa och redigera mallar 18.1 Skapa en mall Du kan skapa dina egna mallar i Nero CoverDesigner. Så här skapar du en mall: Dokumentdata sparas inte när ett dokument sparas som en mall. 1. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Fönstret Nytt Dokument öppnas. 2. Välj en dokumenttyp och en tom eller en redan påbörjad mall. 3. Markera kryssrutan Skapa ny mall. 4. Klicka på OK. Fönstret Nytt Dokument stängs och omslagselementen för den valda dokumenttypen visas nu på arbetsytan. Om du valde dokumenttypen Anpassad kan du lägga till nya omslagselement via menyalternativet Redigera > Infoga ny sida. 5. Du kan nu designa ditt dokument (se t.ex. Infoga och redigera objekt och Infoga och redigera bakgrunder). 6. Om du vill spara mallen i komprimerad form väljer du menyalternativet Arkiv > Snabbspara. Om du vill spara mallen utan komprimering väljer du istället Arkiv > Spara. Om du försöker att spara en mall som innehåller bilder med en sammanlagd storlek på minst 5 MB utan komprimering, visas en dialogruta där du tillfrågas om du vill spara dokumentet med eller utan komprimering. När du har gjort ditt val visas sedan fönstret Spara som. Det kan vara bra att spara en mall i komprimerad form om den innehåller många bilder. Komprimeringen gör att mallens storlek blir mindre, men kan å andra sidan i vissa fall försämra bildkvaliteten. 7. Om mappen Mina dokument visas, väljer du Nero CoverDesigner-mappen Mallar i kombinationsrutan Spara i. 8. Ange ett filnamn och klicka på Spara. Mallen sparas med det valda namnet. Den kommer i fortsättningen att finnas tillgänglig i listan med mallar i fönstret Nytt dokument under den dokument- och skivtyp som du valde när du skapade mallen, eller under den dokument- och skivtyp vars omslagselement ingår i mallen. Även om du inte markerade kryssrutan Skapa ny mall från början kan du fortfarande spara ditt dokument som en mall. Allt du behöver göra är att välja menyalternativet Arkiv > Spara som mall. Du bör dock försäkra dig om att mallen verkligen sparas i Nero CoverDesignermappen Mallar, så att den sedan visas i listan med mallar. Sidan 53

54 Skapa och redigera mallar 18.2 Ändra en mall Du kan även ändra en mall i Nero CoverDesigner. Så här ändrar du en mall: 1. Välj menyalternativet Arkiv > Öppna. Fönstret Öppna visas. 2. Markera en mall för Nero CoverDesigner (*.nct) i Nero CoverDesigner-mappen Mallar och klicka sedan på Öppna. Fönstret stängs. En dialogruta visas, och du får en fråga om du vill redigera mallen. 3. Klicka på Ja. Malldokumentet öppnas. 4. Du kan nu göra ändringar i dokumentet (se t.ex. Infoga och redigera objekt och Infoga och redigera bakgrunder). 5. Klicka på knappen. Dina ändringar har sparats i mallen. Du kan nu stänga mallen och använda den för att skapa ett nytt dokument. Sidan 54

55 Spara omslag i Nero Digital-filer 19 Spara omslag i Nero Digital-filer Med Nero CoverDesigner kan du spara ett skivomslag i en Nero Digital-fil. Nero Digital har utvecklats av Nero AG och är ett lagringsformat för ljud och video enligt MPEG-4- standarden. Det omslagselement som du har skapat sparas i filen som ett skivomslag. Ditt färdiga omslagselement sparas alltså som en bakgrundsbild. Samtliga omslagselement av samma typ (t.ex. ett häfte) som redan finns i Nero Digital-filen skrivs över. Vi rekommenderar därför att du skapar ett Nero Digital-dokument på förhand (se Skapa ett Nero Digital-dokument) så att du kan se om något omslag redan finns sparat i Nero Digital-filen. Följande förutsättning måste vara uppfylld: Du måste ha skapat ett dokument komplett med egendesignade omslagselement. Så här sparar du ett omslag i en Nero Digital-fil: 1. Välj menyalternativet Arkiv > Exportera till Nero Digital. Fönstret Spara som visas. 2. Markera den Nero Digital-fil som du vill spara omslaget i. 3. Klicka på Spara. Omslagselementen sparas i Nero Digital-filen. Du kan nu använda Nero Digital-filen för att skapa ett Nero Digital-dokument som innehåller de lagrade omslagselementen (se Skapa ett Nero Digital-dokument). Sidan 55

56 Skriva ut LightScribe -etiketter 20 Skriva ut LightScribe -etiketter Om en brännare med LightScribe -funktion är ansluten till datorn kan du bränna en etikett på etikettsidan av en LightScribe -cd eller -dvd med hjälp av Nero CoverDesigner. Skivans etikettsida är täckt med ett speciellt färg- eller termoskikt som förändras när det värms upp av brännarens laserstråle, vilket gör att text och bilder kan skapas på skivan. Den här funktionen är endast tillgänglig med en brännare med stöd för LightScribe Använda LightScribe Direct Disc Labeling Om du använder en cd/dvd-enhet med stöd för LightScribe behöver din dator den senaste LightScribe System Software. Om du har installerat en nyare version av Nero 7 från Neros webbsida installerar du LightScribe System Software separat. Du hittar den senaste versionen på: Så här skriver du ut en LightScribe -etikett: 1. Skapa ett nytt dokument med dokumenttypen LightScribe (se Skapa ett nytt dokument). I dokumentet skapas fliken Skiva 1 med ett omslagselement för LightScribe -etiketten. 2. Du kan nu skapa en skivetikett (se t.ex. Infoga och redigera objekt och Infoga och redigera bakgrunder). 3. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe visas. 4. Ange önskade alternativ för utskriften (se Fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe). 5. Lägg en tom LightScribe -skiva med etikettsidan vänd nedåt i brännaren. 6. Klicka på Skriv ut. Utskriften startar, och du kan följa processen via den förloppsindikator som visas. När utskriften har avslutats visas dialogrutan Nero LightScribe med ett meddelande om resultatet av utskriftsprocessen. 7. Klicka på OK. Du har nu skapat och skrivit ut en egen etikett på en LightScribe -skiva. Sidan 56

57 Skriva ut LightScribe -etiketter 20.1 Fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe I fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe kan du göra anpassningar inför utskriften av LightScribe -etiketter. Fig. 14: Fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe Följande knappar och valmöjligheter finns: Utskriftskontrast Antal kopior Enhet Stäng av datorn automatiskt efter avslutad bränning Skriv ut Förhandsgranska Här kan du ändra utskriftskvaliteten. Standardvärdet för den här inställningen är Normal. Här anger du hur många kopior som ska göras. Här anger du vilken brännare som ska användas. Det här alternativet är endast tillgängligt om fler än en LightScribe -brännare är anslutna till datorn. Stänger av datorn efter att bränningen har avslutas (om detta är möjligt). Startar utskriften av etiketten. Öppnar dialogrutan Förhandsgranska LightScribe Här kan du förhandsgranska den etikett som ska skrivas ut. Sidan 57

58 Skriva ut LabelFlash-etiketter 21 Skriva ut LabelFlash-etiketter Om en brännare med LabelFlash-funktion är ansluten till datorn kan du bränna etiketter på etikett- och/eller datasidan av en speciell dvd-skiva för LabelFlash-brännare med hjälp av Nero CoverDesigner. En LabelFlash-dvd har ett speciellt mellanlager som förändras när det värms upp av brännarens laserstråle, vilket gör att text och bilder kan skapas på skivan. Med LabelFlash-tekniken går det att skapa utskrifter på både etikett- och datasidorna på dessa dvd-skivor. När en utskrift görs på skivans datasida brukar detta kallas för Den här funktionen är endast tillgänglig med en brännare med stöd för LabelFlash. Du gör på samma sätt för att skapa och skriva ut etiketter vare sig det gäller skivans etiketteller datasida. Dvd-skivans etikettsida kan förses med tryck när som helst. Utskriften på skivans datasida görs efter att kompileringen har bränts på skivan. Det går inte att senare bränna ytterligare information på skivan när en utskrift väl har gjorts på datasidan. Så här skapar och bränner du en LabelFlash-etikett på etikettsidan eller en på datasidan av en dvd-skiva: 1. Skapa ett nytt dokument med dokumenttypen LabelFlash (se Skapa ett nytt dokument eller bilddokument). I dokumentet skapas fliken Skiva 1 med ett omslagselement för LightScribe -etiketten. 2. Du kan nu skapa en skivetikett (se t.ex. Infoga och redigera objekt och Infoga och redigera bakgrunder). 3. Klicka på ikonen på verktygsfältet. Fönstret Utskriftsegenskaper för LabelFlash visas. 4. Ange önskade alternativ för utskriften (se Fönstret Utskriftsegenskaper för LabelFlash). 5. Välj vilken av skivans sidor du vill skriva ut på. På skivans etikett- och datasidor finns två olika logotyper: på etikettsidan finns en Label- Flash-logotyp och på datasidan finns en 6. Om du vill skriva ut en LabelFlash-etikett på skivans etikettsida lägger du en tom LabelFlashskiva med etikettsidan vänd nedåt i brännaren. Om du vill skriva ut en på skivans datasida lägger du istället en tom Label- Flash-skiva med datasidan vänd nedåt i brännaren. 7. Klicka på OK. Fönstret LabelFlash skriver ut eller Skriver ut visas och utskriften startar. Du kan följa processen via den förloppsindikator som visas. När utskriften har avslutats visas en dialogruta med ett meddelande om resultatet av utskriftsprocessen. Sidan 58

59 Skriva ut LabelFlash-etiketter Fig. 15: Fönstret LabelFlash Skriv ut 8. Klicka på OK. Du har nu skapat och skrivit ut en egen LabelFlash-etikett eller en 21.1 Fönstret Utskriftsegenskaper för LabelFlash I fönstret Utskriftsegenskaper för LabelFlash kan du göra anpassningar inför utskriften av LabelFlash-etiketter. Fig. 16: Fönstret Utskriftsegenskaper för LabelFlash Sidan 59

60 Skriva ut LabelFlash-etiketter Följande knappar och valmöjligheter finns: Profil för Kontrastnivå Rotationshastighet Datasida Etikettsida Båda sidor Förhandsgranska Mata ut skivan när utskriften har slutförts Bränn Här kan du ändra utskriftskvaliteten. Välj Användardefinierat om du vill kunna göra ändringar för kontrastnivå och rotationshastighet. Här väljer du en kontrastnivå för utskriften. Här kan du ändra skivans rotationshastighet. Anger att en etikett som standard ska skapas på datasidan. Anger att en etikett som standard ska skapas på etikettsidan. Anger att etiketter som standard ska skapas på skivans båda sidor. Öppnar fönstret Förhandsgranska där du kan förhandsgranska hur LabelFlash-etiketten kommer att se ut. Matar ut skivan när utskriften är klar. Startar bränningen av etiketten. Sidan 60

61 Fönstret Skriv ut 22 Fönstret Skriv ut Innan du skriver ut ett dokument kan du göra olika val för utskriftsalternativ i fönstret Skriv ut. Fönstret har tre flikar: Allmänt Egenskaper Element Här väljer du vilken skrivare som ska användas. Här finns inställningar för pappersgränser, skärmärken och utfall. Här väljer du vilka omslagselement som ska skrivas ut. Pappersgränser är markeringar i form av linjer som läggs till på omslagselementen vid utskriften för att markera var omslagselementens kanter finns och var vissa element ska vikas. Skärmärken är markeringar i form av linjer som läggs till utanför omslagselementens kanter vid utskriften för att markera var omslagselementens kanter finns och var vissa element ska vikas. Utfall innebär att utskrift även görs utanför omslagselementets kanter och därmed ger en extra marginal. Med hjälp av utfall slipper du de vita kanter som kan uppstå om skrivaren t.ex. inte är exakt inställd och utskriften därför inte görs på exakt rätt ställe, eller om du har missat att fylla ut omslagselementets yta helt Fliken Egenskaper På fliken Egenskaper finns tre områden: Skrivargränser, Skriv ut skärmärken och Övrigt. Fig. 17: Fliken Egenskaper i fönstret Skriv ut Sidan 61

62 Fönstret Skriv ut På fliken Allmänt finns följande inställningsalternativ: Området Skrivargränser På alla papperstyper Endast för normalt papper Aldrig Området Skriv ut skärmärken På alla papperstyper Endast för normalt papper Aldrig Området Övrigt Aktivera utfallande Fråga vid varje ny sida Kopior Förhandstitt Skriver ut gränser på alla sorters papperstyper. Skriver endast ut gränser på normalt papper. Skriver aldrig ut skrivargränser. Skriver ut skärmärken på alla sorters papperstyper. Skriver endast ut skärmärken på normalt papper. Skriver aldrig ut skärmärken. Här kan du aktivera utfallande utskrifter och ange hur långt utanför omslagselementens kanter som utskriften ska göras. Om denna kryssruta är aktiverad måste du bekräfta varje ny sida som ska skrivas ut. Här anger du hur många kopior som ska skrivas ut av det aktuella dokumentet. Öppnar fönstret Förhandsgranskning Fliken Element På fliken Element finns bl.a. en urvalslista och ett område för förhandsgranskning. Fig. 18: Fliken Element i fönstret Skriv ut Sidan 62

63 Fönstret Skriv ut I urvalslistan kan du markera vilka av omslagselementen som ska skrivas ut. I området för förhandsgranskning visas hur de omslagselement som ska skrivas ut kommer att placeras på pappret vid utskriften. Under förhandsgranskningen kan du dessutom se vilken papperstyp som kommer att användas till den sida som visas. De omslagselement som kommer att skrivas ut visas i blått, och de element som inte ska skrivas ut visas i grått. Följande inställningsalternativ finns: Här kan du välja hur många kopior som ska skrivas ut av det markerade Kopior av elementet omslagselementet. Skriv på normalt papper Om den här kryssrutan är markerad skrivs det markerade omslagselementet ut på normalt papper. Den här kryssrutan finns endast tillgänglig om du inte har tilldelat omslagselementet normalt papper för utskrift Skriva ut dokument Följande förutsättning måste vara uppfylld: Du har redan öppnat ett dokument. Så här skriver du ut ett dokument, eller en del av det: 1. Välj menyalternativet Arkiv > Skriv ut. Fönstret Skriv ut visas. 2. På fliken Allmänt väljer du vilken skrivare som du vill använda. 3. Ange eventuella önskade alternativ på fliken Egenskaper (se Fliken Egenskaper). 4. På fliken Element väljer du vilket, eller vilka, omslagselement som ska skrivas ut (se Fliken Element). 5. Om du har angett olika papperstyper för olika omslagselement, kan du under området för förhandsgranskning se i vilken ordning som de olika delarna av utskriften kommer att göras. Ladda papper eller medium i rätt ordning. 6. Klicka på OK. Dokumentet eller de valda omslagselementen skrivs ut. Sidan 63

64 Utskriftsinställningar och papperstyper 23 Utskriftsinställningar och papperstyper I Nero CoverDesigner kan du göra utskriftsinställningar och inställningar för olika papperstyper Fönstret Utskriftsformat Du gör standardinställningarna för utskrifter i fönstret Utskriftsformat. Du öppnar fönstret via menyalternativet Arkiv > Utskriftsformat. Fig. 19: Fönstret Utskriftsformat Följande inställningsalternativ finns: Öppnar fönstret Anslut till skrivare, i vilket du kan skapa en anslutning till en nätverksskrivare. Nätverk Området Skrivare Namn Här kan du ange en standardskrivare. Öppnar fönstret Egenskaper där du kan ange ytterligare utskriftsalternativ. Beroende på vilken skrivarmodell som används varierar Egenskaper de tillgängliga alternativen. Området Papper Storlek Källa Området Orientering Stående Liggande Här anger du en standardstorlek för papper. Här anger du vilken papperskälla som ska användas som standard. Anger stående orientering som standardformat. Anger liggande orientering som standardformat. Sidan 64

65 Utskriftsinställningar och papperstyper 23.2 Kalibrera skrivaren Med hjälp av Nero CoverDesigner kan du kalibrera din skrivare och därigenom få mer exakta utskrifter. Vi rekommenderar att du kalibrerar din skrivare en gång när du har valt vilken skrivare och vilken sorts papper som du använda. Så här kalibrerar du din skrivare: 1. Innan du kan börja med kalibreringen väljer du papperstyp och skrivare. 2. Välj menyalternativet Arkiv > Inställningar. Fönstret Programegenskaper öppnas. 3. Klicka på fliken Utskrift. 4. Klicka på Skriv ut kalibreringssida. En kalibreringssida skrivs ut. 5. Vik kalibreringssidan längs mitten både horisontellt och vertikalt. 6. Vik upp kalibreringssidan och läs av värdena där pappersvecken korsar de båda axlarna. 7. Om de linjer som har bildats av de båda vecken inte möts i mitten av det utskrivna korset anger du värdena för vecken i fälten vid Skrivaroffset (horisontell/vertikal) på fliken Utskrift. 8. Upprepa steg 4-6 och kontrollera resultatet. Om linjerna från de båda vecken nu möts i mitten av det utskrivna korset går du vidare till nästa steg, annars repeterar du de föregående stegen igen. 9. Klicka på OK. Fönstret Programegenskaper stängs. Kalibreringsinställningarna har sparats, och din skrivare är nu kalibrerad Fönstret Papperstyp I fönstret Papperstyp kan du välja bland ett stort antal fördefinierade papperstyper, och även skapa dina helt egna papperstyper. Du öppnar fönstret genom att välja menyalternativet Arkiv > Papperstyp. Användardefinierade papperstyper är användbara om du vill förändra storleken på och avbildningen av ett omslagselement. Fördefinierade papperstyper som matchar olika tillverkares etiketter och papper finns angivna i programmet. Omslagselementen kan t.ex. ha olika placeringar på specialpapper från olika tillverkare, och etiketter från olika tillverkare kan ha olika storlek. Du kan välja bland de olika papperstyper som finns listade här, eller bland dem som du har skapat i huvudfönstret, och tilldela dem till det aktuella omslagselementet. Sidan 65

66 Utskriftsinställningar och papperstyper Fig. 20: Fönstret Papperstyp Fönstret består av tre områden. Både fördefinierade och användardefinierade papperstyper visas i urvalslistan i området till vänster. Varje papperstyp kan innehålla en eller flera etiketter. Dessa etiketter motsvaras av omslagselement i Nero CoverDesigner. Inställningsalternativen för de användardefinierade papperstyperna visas i området i mitten av fönstret. Dessa alternativ är inaktiverade för fördefinierade papperstyper. Omslagselementens storlek och placering på den valda papperstypen visas i området för förhandsgranskning i fönstrets högra del. Följande inställningsalternativ finns: Posten Användardefinierad papperstyp Lägg till papperstyp Här kan du lägga till en ny papperstyp. Importerar en definitionsfil i *.dat-format för papperstyp. Nya papperstyper visas tillsammans med de användardefinierade pap- Importera perstyperna. Exporterar en definitionsfil i *.dat-format för papperstyp. Samtliga Exportera användardefinierade papperstyper inkluderas i exportfilen. Posten Papperstyp Namn Här anges papperstypens namn. Bredd/höjd Här anges papperstypens bredd och höjd. Porträtt Anger att utskriften sker med stående orientering. Landskap Anger att utskriften sker med liggande orientering. Visar en urvalslista där du kan välja ett omslagselement. Det Lägg till markerade omslagselementet läggs till papperstypen. Ta bort papper Tar bort den valda papperstypen. Posten Etikett/omslagselement Bredd/höjd Här anges bredd och höjd. Här anges ryggbredden, d.v.s. bredden för inlagans mittendel. Ryggbredd Det här fältet finns endast tillgängligt för inlagor till dvd-omslag (dvd-häfte), inlagor, maxiinlagor, samt främre och bakre inlagor för mini-cd. Sidan 66

Nero AG Nero CoverDesigner

Nero AG Nero CoverDesigner Användarhandbok för Nero CoverDesigner Nero AG Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero CoverDesigner och dess innehåll är skyddat av upphovsrätt och tillhör

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Manuel Nero CoverDesigner

Manuel Nero CoverDesigner Manuel Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken för Nero Cover Designer och allt innehåll skyddas av copyrightlagstiftning och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt.

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Snabbstart. Ahead Software AG

Snabbstart. Ahead Software AG Snabbstart Ahead Software AG Innehåll 1 Att komma igång 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Hur denna manual är upplagd... 4 1.2.1 Att notera för användare... 5 2 Om Cover Designer 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Programstruktur...

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 7REFFKYMHI Svenska Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 2000 Adaptec, Inc. Med ensamrätt. Adaptec och Adaptecs logotyp är varumärken som tillhör Adaptec, Inc. och kan vara

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe. Dokumentartikelnummer: 383416-101

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe. Dokumentartikelnummer: 383416-101 Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe Dokumentartikelnummer: 383416-101 Februari 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10 Det här dokumentet är konverterat från KDE:s användarbas K3b-sida 2011-01-20. Uppdatering till 2.0 av KDE:s dokumentationsgrupp Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Förinställning 6

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Label Creator Användarhandbok

Label Creator Användarhandbok Label Creator Användarhandbok 2 Innehåll 1 Välkommen till Label Creator 6 Information om Label Creator............................ 7 Vissa funktioner kan vara otillgängliga................... 8 Nyheter

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7 Manuell InCD Reader Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! 3 1.1 Om InCDReader 3 1.2 Om användarhandboken 3 2 Installera InCD Reader 4 3 Åtkomst till SecurDisc-skivor 6 4 SecurDisc-snabbmenyn 7 4.1 Fönstret

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Användarmanual. QUICKnote 4

Användarmanual. QUICKnote 4 Användarmanual QUICKnote 4 Innehållsförteckning Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall... 3. Översikt: QUICKnote 4... 3. Tillgängliga fält... 4. Lägg till ett fält... 4. De olika fälttypernas menypaletter

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Photoshop Elements 6.0

Photoshop Elements 6.0 Adobe Photoshop Elements 6.0 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 6... 1 Programmets uppbyggnad... 1 2 Ordna...3 Hämta filer... 3 Visning/Sortering... 6 Datumvy...

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Hjälp till BoD easyeditor

Hjälp till BoD easyeditor Hjälp till BoD easyeditor 1 TEXT 1.1 Innehållsförteckning och kapitel 1.2 Skapa nytt kapitel och bearbeta 1.3 Skriva/infoga 1.4 Formatera/skapa 1.5 Ytterligare funktioner 2 BILDER 2.1 Ladda upp bilder

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Kdenlive snabbstartguide

Kdenlive snabbstartguide Den här dokumentationen konverterades från sidan Kdenlive/Manual/QuickStart på KDE:s användarbas. Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Skapa ett nytt projekt 5 2 Lägga till klipp 7 3 Tidslinje 9

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Användarmanual. QUICKnote 4

Användarmanual. QUICKnote 4 Användarmanual QUICKnote 4 Innehållsförteckning Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall... 3. Översikt: QUICKnote... 3. Tillgängliga fält... Lägg till ett fält... De olika fälttypernas menypaletter Text:

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 7 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 7...1 Programmets uppbyggnad...1 2 Ordna...3 Hämta filer...3 Visning/Sortering...6 Datumvy...6 Helskärmsläge...7

Läs mer

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor.

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor. Snabbstartsguide Microsoft Publisher 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Bruksanvisning för Windows

Bruksanvisning för Windows MimioClassroom Bruksanvisning för Windows mimio.com 2012 Sanford, L.P. Med ensamrätt. Reviderat 17/12/2012. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Snabbguide för HP Photo Printing

Snabbguide för HP Photo Printing Hämta bilder till fotogalleriet Använd någon av följande metoder för att lägga till bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet, som är den vänstra rutan i programmet HP Photo Printing, utgör startpunkt för

Läs mer

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil:

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil: Adobe Reader-hjälp för ios: Öppna PDF-filer i Reader Öppna PDF-filer i Reader v. 11.2.0, Jan. 21 2013 Så här öppnar du en PDF-fil: 1. Hämta PDF-filen på din enhet via valfritt program. 2. Gör en lång tryckning

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Nya utskriftsinställningar

Nya utskriftsinställningar 1 Nya utskriftsinställningar Mallar inställningar för utskriftsformat Innehållet och utseendet i varje utskriftsform styrs av en mall. Mallarna för de ingående delarna är samlade i en Inställningsmall.

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer