Nero AG Nero CoverDesigner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nero AG Nero CoverDesigner"

Transkript

1 Användarhandbok för Nero CoverDesigner Nero AG Nero CoverDesigner

2 Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero CoverDesigner och dess innehåll är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller material som är skyddat enligt gällande internationell upphovsrätt. Ingen del av handboken får kopieras, överföras eller på annat sätt återges utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nero AG. Alla märkesnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Nero AG avvisar alla eventuella anspråk som överskrider villkoren i garantin. Nero AG ansvarar inte för att innehållet i användarhandboken till Nero CoverDesigner är helt felfritt. Såväl i den levererade programvaran som i användarhandboken till Nero CoverDesigner kan innehållet ändras utan föregående meddelande. Alla förekommande varumärken finns med endast i informationssyfte. Copyright 2007 Nero AG UTG 1.0, SW: Nero CoverDesigner

3 Innehåll Innehåll 1 Allmän information Om användarhandboken Om Nero CoverDesigner Olika varianter av Nero CoverDesigner 6 2 Systemkrav 7 3 Format som stöds 8 4 Starta programmet Starta Nero CoverDesigner via Nero StartSmart 9 5 Huvudfönstret Menyraden Verktygsfält Arbetsytan Objekt Dynamiska objekt 14 6 Grundläggande steg 15 7 Fönstret Nytt dokument Dokumenttyp Dokumenttypen LightScribe Dokumenttypen LabelFlash Dokumenttypen standard Dokumenttypen dvd-omslag Dokumenttypen multibox Dokumenttypen maxi Dokumenttypen slim pack Dokumenttypen mini-cd Dokumenttypen visitkort Dokumenttypen rektangulärt visitkort Dokumenttypen visitkortskuvert 21 8 Skapa ett nytt dokument Skapa ett nytt dokument eller bilddokument Skapa ett Nero Digital-dokument 23 Nero CoverDesigner

4 Innehåll 9 Redigera dokument Lägga till ett omslagselement Redigera en mall Tilldelning av papperstyp Spara dokument Fönstret Dokumentdata Dokument Skiva Datatyp Ljud-/kapiteldata Filsystem Video-/bilddata Dataposter Spår/kapitel Filinformation Bild Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper Fliken Penna Fliken Pensel Fliken Text Fliken Textruta Fliken Böj Fliken Bild Bildeffekter Fliken Importera bild Flikarna Spår och Mapp Fliken Fält Fönstret Geometri Fönstret Geometri för böjda objekt Fönstret Justera element Infoga och redigera objekt Infoga objekt Ändra storlek, form och position Omvandla grafisk text Använda bildeffekter Ange standardinställningar för objekt 51 Nero CoverDesigner

5 Innehåll 16 Infoga och redigera bakgrunder Designverktyg Stödraster Stödlinjer Skapa och redigera mallar Skapa en mall Ändra en mall Spara omslag i Nero Digital-filer Skriva ut LightScribe -etiketter Fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe Skriva ut LabelFlash-etiketter Fönstret Utskriftsegenskaper för LabelFlash Fönstret Skriv ut Fliken Egenskaper Fliken Element Skriva ut dokument Utskriftsinställningar och papperstyper Fönstret Utskriftsformat Kalibrera skrivaren Fönstret Papperstyp Skapa profiler för papperstyper Standardinställning för papperstyp Programinställningar Fönstret Programegenskaper Index Kontakt 75 Nero CoverDesigner

6 Allmän information 1 Allmän information 1.1 Om användarhandboken Den här handboken riktar sig till alla användare som vill lära sig hur Nero CoverDesigner fungerar. Den är därför ordnad efter användningsområden och innehåller steg-för-stegbeskrivningar av det du vill göra. För bästa utbyte av handboken bör du vara medveten om följande konventioner: Symbol Betydelse Anger varningar, nödvändiga förutsättningar eller anvisningar som måste följas noggrant. Anger ytterligare information eller råd. 1. Starta OK Kapitel [ ] En siffra i början av en rad innebär att en åtgärd måste vidtas. Vidta åtgärderna i den ordning som anges. Anger ett mellanliggande resultat. Anger ett resultat. Anger textavsnitt eller knappar som visas i programmets gränssnitt. De visas i fetstil. Anger referenser till andra kapitel. De är understrukna och visas i rött, och fungerar som länkar. Anger kortkommandon i programmet. 1.2 Om Nero CoverDesigner Nero CoverDesigner är en kraftfull programvara som hjälper dig att skapa omslagselement som t.ex. häften, inlägg och etiketter i en mängd olika format. Nero CoverDesigner har stöd för omslag för ett stort antal olika sorters fodral till cd- och dvd-skivor, samt för skivetiketter, såväl för vanliga cd- och dvd-skivor som för t.ex. mini-cd och cd-skivor i visitkortsformat. Nero CoverDesigner har stöd för LightScribe - och LabelFlash -brännare, vilka kan bränna etiketter direkt på speciella LightScribe - respektive LabelFlash-skivor. 1.3 Olika varianter av Nero CoverDesigner Det finns två olika Nero CoverDesigner: Nero CoverDesigner Retail och Nero CoverDesigner Essentials. Båda varianterna innehåller samtliga funktioner. Nero CoverDesigner 6

7 Systemkrav 2 Systemkrav Nero CoverDesigner installeras tillsammans med övriga program i Nero-paketet, och har därför samma systemkrav som Nero-paketet. Du hittar utförlig information om systemkraven för Nero-paketet i snabbguiden för Nero. Följande systemkrav gäller dessutom för Nero CoverDesigner: Tillägg: Valfritt: skrivare brännare med LightScribe -funktion och LightScribe -skivor Använda LightScribe Direct Disc Labeling Om du använder en cd/dvd-enhet med stöd för LightScribe behöver din dator den senaste LightScribe System Software. Om du har installerat en nyare version av Nero från Neros webbsida installerar du LightScribe System Software separat. Du hittar den senaste versionen på: Brännare med LabelFlash -funktion och LabelFlash-skivor Skanner Installation av de senaste WHQL-certifierade enhetsdrivrutinerna rekommenderas. WHQL är en förkortning av Windows Hardware Quality Labs och innebär att enhetsdrivrutinen är certifierad av Microsoft, och är kompatibel med Microsoft Windows och respektive maskinvara. Nero CoverDesigner 7

8 Format som stöds 3 Format som stöds Nero CoverDesigner stöder följande format: Bildformat BMP DIB GIF JPEG PBM PCX PNG PPM TGA TIFF WMA/WMF WPG Övriga format Nero Digital (MP4) CDC Nero Digital har utvecklats av Nero AG och är ett format för lagring av ljud- och videofiler enligt MPEG-4-standarden. Nero Digital -filer kan dessutom lagra ytterligare information som t.ex. skivomslag. Med Nero CoverDesigner kan du skapa ett omslag som du sedan lagrar i en Nero Digital -fil, eller läsa in ett omslag från en Nero Digital -fil. Nero CoverDesigner 8

9 Starta programmet 4 Starta programmet 4.1 Starta Nero CoverDesigner via Nero StartSmart Starta Nero CoverDesignerNero CoverDesigner via Nero StartSmart så här: 1. Klicka på ikonen för Nero StartSmart. Fönstret för Nero StartSmart öppnas. 2. Klicka på. Listan över Nero-program visas. Fig. 1: Nero StartSmart 3. Välj postennero CoverDesigner. Fönstret Nero CoverDesigner öppnas. Du har startat Nero CoverDesigner via Nero StartSmart. Nero CoverDesigner 9

10 Huvudfönstret 5 Huvudfönstret I huvudfönstret för Nero CoverDesigner kan du välja bland de olika åtgärder som kan utföras i programmet. I huvudfönstret finns en menyrad, ett flertal verktygsfält och en arbetsyta. Fig. 2: Huvudfönstret i Nero CoverDesigner 5.1 Menyraden I menyraden finns följande menyer: Arkiv Redigera Visa Öppnar menyn Arkiv där du hittar filrelaterade funktioner som t.ex. öppna, spara och stäng. Här kan du även spara filer som mallar, göra olika val för skrivare och papperstyper, göra inställningar för programmet, samt importera och exportera information till och från Nero Digital-filer. Öppnar menyn Redigera där du hittar grundläggande funktioner för redigering som t.ex. klipp ut, klistra in, duplicera och ta bort. Här kan du även kopiera egenskaper, byta till en annan mall, ändra bakgrunder, samt lägga till och ta bort olika omslagselement. Öppnar menyn Visa där du kan välja att visa eller dölja olika verktygsfält och hjälpmedel, och välja vilka omslagselement som ska visas. Här kan du även välja om du vill visa och använda stödraster och stödlinjer, samt om endast objekt på den redigerbara ytan ska visas. Nero CoverDesigner 10

11 Huvudfönstret Objekt Data Fönster TWAIN Hjälp Öppnar menyn Objekt där du hittar hjälpmedel för redigering av de olika elementen i ditt dokument. Du kan lägga till objekt, ändra objektens form och position, gruppera objekt, samt öppna fönstret Egenskaper där du kan ändra egenskaperna för ett valt objekt. Du kan här även lägga till en bakgrund och göra standardinställningar för olika objekt. Öppnar menyn Data där du under Dokumentdata kan ange information om t.ex. skivans namn och vilka spår som finns på skivan (se Fönstret Dokumentdata). Öppnar menyn Fönster där du väljer hur dokumenten ska visas när flera dokument är öppna samtidigt på arbetsytan i programmets huvudfönster. Här kan du även välja att stänga samtliga öppna dokument. Öppnar menyn TWAIN där du kan skanna bilder om en skanner är ansluten till datorn. Öppnar Hjälp-menyn där du hittar direkthjälp för arbetet med ett antal olika uppgifter i programmet. 5.2 Verktygsfält Följande verktygsfält finns i Nero CoverDesigner: Standard Visa Text Ändra objekt Verktyg Här finns standardverktyg för dokumentet och dess objekt. Med hjälp av zoomverktygen kan du förstora och förminska arbetsytan. Här kan du även ange vilken papperstyp som ska användas för det aktuella dokumentet. Med textverktygen kan du formatera text, välja teckensnitt och textstorlek. Med hjälp av dessa verktyg kan du ändra och redigera objekt. Här finns verktyg för att infoga eller markera objekt på arbetsytan. Följande ikoner finns i verktygsfälten: Verktygsfältet Standard Öppnar fönstret Nytt dokument där du kan välja dokumenttyp och mall för ett nytt dokument. Öppnar ett befintligt Nero CoverDesigner-dokument eller en Nero CoverDesigner-mall. Sparar det aktuella Nero CoverDesigner-dokumentet. Skriver ut det aktuella Nero CoverDesigner-dokumentet. Öppnar fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe där du kan göra inställningar inför en LightScribe -utskrift, samt starta utskriften av en LightScribe -etikett. Den här ikonen visas endast om en brännare med LightScribe -funktion är ansluten till datorn. Klipper ut det markerade objektet och lagrar det i Urklipp. Kopierar det markerade objektet och lagrar det i Urklipp. Nero CoverDesigner 11

12 Huvudfönstret Klistrar in det objekt som finns lagrat i Urklipp. Tar bort det markerade objektet. Överför egenskaperna hos ett objekt till ett annat objekt. Ångrar den senast gjorda redigeringen. Återställer en redigering som har ångrats. Öppnar fönstret Om Nero CoverDesigner där du bl.a. kan se programmets versionsnummer. Öppnar programmets integrerade direkthjälp. Öppnar fönstret Dokumentdata där du kan ange information om t.ex. skivans namn och vilka spår som finns på skivan (se Fönstret Dokumentdata). Öppnar fönstret Utskriftsegenskaper för LabelFlash där du kan göra inställningar inför en LabelFlash-utskrift, samt starta utskriften av en LabelFlashetikett. Den här ikonen visas endast om en brännare med LabelFlash-funktion är ansluten till datorn. Verktygsfältet Visa Verktygsfältet Text Förstorar den del av arbetsytan som visas. Förminskar den del av arbetsytan som visas. Förstorar eller förminskar så att hela arbetsytan visas. Förstorar en vald del av arbetsytan. Ändrar den markerade texten till fetstil. Ändrar den markerade texten till kursiv stil. Stryker under den markerade texten. Verktygsfältet Ändra objekt Öppnar fönstret Egenskaper för det markerade objektet (se Fönstren E- genskaper och Bakgrundsegenskaper). Ändrar pennfärgen, d.v.s. färgen på konturen för det markerade objektet. Ändrar penselfärgen, d.v.s. fyllningsfärgen för det markerade objektet. Flyttar det markerade objektet längst upp. Flyttar det markerade objektet längst ned. Flyttar det markerade objektet en nivå uppåt. Flyttar det markerade objektet en nivå nedåt. Nero CoverDesigner 12

13 Huvudfönstret Grupperar flera markerade objekt. Delar upp en grupp bestående av flera objekt. Verktygsfältet Verktyg Markeringsverktyget används för att markera ett eller flera objekt. Linjeverktyget används för att skapa linjer. Rektangelverktyget används för att skapa rektanglar. Ellipsverktyget används för att skapa ellipser. Textverktyget används för att skapa grafisk text. Textruteverktyget används för att skapa en textruta. Låtlisteverktyget används för att lägga till en låtlista. En låtlista är en lista med ljudfiler (spår). Katalogverktyget används för att lägga till mappar. En mapp hänvisar till datafiler. Bildverktyget används för att lägga till bilder. Fältverktyget används för att lägga till olika sorters fält. Låtlistor, mappar och fält är dynamiska objekt. De visar det innehåll som anges i fönstret Dokumentdata, men du kan även förändra dessa data. Dynamiska objekt är särskilt användbara vid skapandet av mallar. Om du markerar ett dynamiskt objekt och håller muspekaren stilla över objektet, visas ett flytande verktygsfält efter några sekunder. Följande ikoner finns i detta verktygsfält: Öppnar fönstret Egenskaper (se Fönstren Egenskaper och Bakgrundsegenskaper). Öppnar fönstret Dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata). 5.3 Arbetsytan Du designar de olika omslagselementen på arbetsytan. Här finns flikar för de olika omslagselement som hör till den valda dokumenttypen, vare sig det är ett dokument av standardtyp eller ett egendefinierat dokument, samt linjaler längs arbetsytans överkant och vänsterkant. Du växlar enkelt mellan redigeringen av de olika omslagselementen genom att klicka på de olika flikarna. Du kan även välja om ett enda eller flera omslagselement ska visas samtidigt genom att i Visa-menyn markera vilka element som ska visas. Om du väljer att visa flera omslagselement samtidigt delas arbetsytan upp i flera mindre delar. När du klickar på en flik för ett omslagselement visas en omönstrad yta, med samma form och storlek som det valda omslagselementet, där du designar omslagselementet, samt en rutmönstrad yta där inga redigeringar kan göras. Nero CoverDesigner 13

14 Huvudfönstret Den grå linjen längs den redigerbara ytans kanter markerar dokumentets kanter. Den vita marginalen utanför denna kant kallas utfallsyta och dess storlek kan justeras på fliken Utskrift i fönstret Programegenskaper (se Fönstret Programegenskaper). Utfall innebär att utskrift även görs utanför omslagselementets kanter och därmed ger en extra marginal. Med hjälp av utfall slipper du de vita kanter som kan uppstå om skrivaren t.ex. inte är exakt inställd och utskriften därför inte görs på exakt rätt ställe, eller om du har missat att fylla ut omslagselementets yta helt. Du bör givetvis inte placera text eller någon viktig information på utfallsytan. Själva grunddesignen bör dock fylla ut både omslagselementets yta och utfallsytan för att inga vita fält ska kunna uppstå vid utskriften. 5.4 Objekt Ett objekt i Nero CoverDesigner är ett designelement som kan placeras på programmets arbetsyta. Objekt kan läggas till, dupliceras, flyttas, redigeras och förändras i form, storlek och utseende. Följande sorters objekt finns i Nero CoverDesigner: Geometriska objekt: linjer, rektanglar och ellipser Grafisk text Textrutor Bilder Dynamiska objekt: låtlistor, mappar och fält Dynamiska objekt Låtlistor, mappar och fält är dynamiska objekt. Dessa objekt hämtar merparten av sitt innehåll från de data som har angivits i fönstret för dokumentdata. Du kan därför inte ange text för dessa objekt vid redigeringen, utan du måste ange den text som ska visas i objekten som dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata). En låtlista hämtar sitt innehåll från dokumentdata som innehåller ljud-/kapiteldata för spåren/kapitlen på en ljud-cd. Innehållet i en låtlista kan t.ex. utgöras av en automatiskt skapad låtnumrering eller information om artisten och/eller titeln. En mapp hämtar sitt innehåll från dokumentdata som innehåller information om filerna som ingår i ett filsystem på en data-cd. Innehållet i en mapp kan t.ex. utgöras av automatiskt skapade ordningsnummer, sökvägar för filer och/eller filernas namn. Ett fält hämtar merparten av sitt innehåll från dokumentdata, t.ex. information om titel, artist, skivnamn och/eller utgivningsdata. Ett fält kan visa information om datum för skapandet av skivan eller utskriften, men kan även visa text som har angetts av användaren. Nero CoverDesigner 14

15 Grundläggande steg 6 Grundläggande steg Om du vill skapa ett omslag med Nero CoverDesigner börjar du med att skapa ett nytt dokument (se Skapa ett nytt dokument). Om det nya dokumentet innehåller eller ska innehålla en låtlista, mappar och/eller fält anger du sedan dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata). Nu kan du börja designa dokumentet. Du kan till exempel: lägga till ett eller flera omslagselement (se Lägga till ett omslagselement), använda dig av en mall (se Redigera en mall), lägga till och redigera objekt som t.ex. text och bilder på de olika flikarna (se Infoga och redigera objekt) och designa en bakgrund (se Infoga och redigera bakgrunder). Innan du slutligen skriver ut dokumentet kan du göra olika skrivarinställningar (se Fönstret Skriv ut). Om du har en brännare med LightScribe -funktion kan du med hjälp av Nero CoverDesigner göra utskrifter direkt på speciella LightScribe -skivor (se Skriva ut LightScribe etiketter). Om du har en brännare med LabelFlash-funktion kan du med hjälp av Nero CoverDesigner göra utskrifter direkt på speciella LabelFlash-skivor (se Skriva ut LabelFlash-etiketter). Nero CoverDesigner 15

16 Fönstret Nytt dokument 7 Fönstret Nytt dokument När du startar Nero CoverDesigner öppnas fönstret Nytt dokument automatiskt tillsammans med huvudfönstret. Fönstret Nytt dokument är startpunkten för ditt arbete i Nero CoverDesigner. Du kan även öppna detta fönster genom att klicka på ikonen i huvudfönstret. I fönstret Nytt dokument finns två urvalslistor, ett fönster för förhandsgranskning och olika inställningsalternativ. Fig. 3: Fönstret Nytt dokument I den vänstra urvalslistan väljer du vilken dokumenttyp som du vill skapa (se Dokumenttyp). I den högra urvalslistan visas under fyra flikar de olika mallar som finns tillgängliga för den valda dokumenttypen: Ljud för ljud-cd Data för dataskivor Ljud+data för skivor som innehåller både ljud och data Video för videoskivor Under varje flik visas de olika mallarna för respektive skivtyp. En mall kan innehålla fält som normalt används för skivtypen, t.ex. speltid eller en låtlista för en ljud-cd. Val av skivtyp görs automatiskt i en malls dokumentdata. I fönstret för förhandsgranskning visas hur de olika omslagselementen ser ut när den aktuella mallen används. Nero CoverDesigner 16

17 Fönstret Nytt dokument Följande inställningsalternativ finns i fönstret Nytt dokument: Inställningsalternativ Skivor Skapa ny mall OK Avbryt Betydelse Här anger du antalet skivor, d.v.s. hur många skivetiketter som ska skapas. Ett dokument kan innehålla upp till fyra skivor. Skapar en ny mall, d.v.s. dokumentet sparas i *.nct-format och visas i fortsättningen i listan tillsammans med övriga mallar. Stänger fönstret och skapar ett nytt dokument. Raderar de gjorda valen och stänger fönstret. 7.1 Dokumenttyp Du kan skapa ett flertal olika dokumenttyper i Nero CoverDesigner. Varje dokumenttyp innehåller ett antal fördefinierade omslagselement som du kan designa. De olika omslagselementen är: Omslagselement Häfte Inlaga Skiva Mini- Disc/rektangulärt visitkort Visitkortskuvert Beskrivning Används i cd- och dvd-fodral och utgörs av ett häfte eller ett löst blad. Häftets framsida syns vanligtvis genom den transparenta framsidan på ett cd-fodral. Häftet innehåller oftast information om skivans innehåll, t.ex. en låtlista för en ljud-cd. Det blad som finns inlagt i baksidan av ett cd-fodral. I ett dvdomslag används ett enda, sammanhängande blad som läggs bakom ett skyddande plastskikt på omslagets utsida. Inlagan är synlig från utsidan. En etikett med samma form som den speciella skivtyp som ska användas. En etikett i form av ett (rektangulärt) visitkort/mini-disc-skiva. Ett omslag för en skiva i form av ett visitkort. När du väljer en dokumenttyp läggs automatiskt ett antal fördefinierade omslagselement, som du sedan själv kan designa, till det dokument som skapas. Om du själv vill välja vilka omslagselement som ska användas i dokumentet väljer du dokumenttypen Anpassad. Du kan sedan lägga till valfria omslagselement via menyalternativet Redigera > Infoga ny sida i huvudfönstret. Om du vill att samtliga omslagselement ska finnas tillgängliga i dokumentet väljer du dokumenttypen Fullständig mall. Upp till fyra skivor kan väljas som omslagselement för dokumenttyperna Standard, Dvdomslag, Multibox, Maxi, Slim Pack och Anpassad genom att lägga till ytterligare skivor i fönstret för dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata) Dokumenttypen LightScribe Om en brännare med LightScribe -funktion är ansluten till datorn kan du bränna en etikett på etikettsidan av en LightScribe -cd eller -dvd med hjälp av Nero CoverDesigner. Skivans eti- Nero CoverDesigner 17

18 Fönstret Nytt dokument kettsida är täckt med ett speciellt färg- eller termoskikt som förändras när det värms upp av brännarens laserstråle, vilket gör att text och bilder kan skapas på skivan. Den här funktionen är endast tillgänglig med en brännare med stöd för LightScribe Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Skiva Dokumenttypen LabelFlash Om en brännare med LabelFlash-funktion är ansluten till datorn kan du bränna etiketter på etikett- och/eller datasidan av en speciell dvd-skiva för LabelFlash-brännare med hjälp av Nero CoverDesigner. En LabelFlash-dvd har ett speciellt mellanlager som förändras när det värms upp av brännarens laserstråle, vilket gör att text och bilder kan skapas på skivan. Den här funktionen är endast tillgänglig med en brännare med stöd för LabelFlash. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Skiva Dokumenttypen standard Dokumenttypen standard är anpassad för ett cd-fodral av standardtyp (kallas ofta för jewel case). Standardfodralen är gjorda av transparent hårdplast, och fodralets fram- och bakstycke hålls samman av ett gångjärn. Ett häfte kan läggas på framstyckets insida. Cd-skivan sitter på en löstagbar bricka, under vilken inlagan läggs. Fig. 4: Cd-fodral av standardtyp (jewel case) Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Häfte (framsida) Nero CoverDesigner 18

19 Fönstret Nytt dokument Häfte (baksida) Inlaga Skiva Dokumenttypen dvd-omslag En dvd-skiva förpackas oftast i ett dvd-omslag. Ett dvd-omslag är större än ett cd-fodral och öppnas genom att vikas isär. Häftet läggs på insidan av ett dvd-omslag, och inlagan läggs bakom ett skyddande plastskikt på omslagets utsida. Fig. 5: Dvd-omslag Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Dvd-häfte att lägga på omslagets insida Inlaga för dvd-omslag Skiva Dokumenttypen multibox En multibox är en förpackning som rymmer flera cd-skivor, och oftast kan öppnas från två olika håll. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Häfte (framsida) Häfte (baksida) Inlaga (framsida) Inlaga (baksida) Skiva 1 Skiva 2 Nero CoverDesigner 19

20 Fönstret Nytt dokument Dokumenttypen maxi Maxiformatet utvecklades för cd-singlar, d.v.s. cd-skivor med ett enda spår istället för ett helt album. Ett maxifodral är tunnare än ett standardfodral för cd-skivor. Istället för ett häfte används i maxifodralen ett enda blad som viks två gånger, vilket ger en smal men läsbar rygg. Den bricka som cd-skivan sitter på är integrerad med bakstycket och är därför inte löstagbar. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Maxiinlaga Skiva Dokumenttypen slim pack Ett slim pack-fodral är tunnare än fodralet för en maxi-cd, och är avsett för cd-singlar och dataskivor som har skapats i hemmet. Istället för ett häfte används ett enda ovikt blad. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Häfte (framsida) Häfte (baksida) Skiva Dokumenttypen mini-cd En mini-cd är en liten cd-skiva med en diameter på 8 cm. De flesta cd- och dvd-enheter har en extra nedsänkt yta där en mini-cd kan läggas. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Miniinlaga (framsida) Miniinlaga (baksida) Miniskiva Dokumenttypen visitkort De ovala visitkortsskivorna kallas även för visitkort-cd och används ofta i reklamsammanhang. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Visitkort Nero CoverDesigner 20

21 Fönstret Nytt dokument Dokumenttypen rektangulärt visitkort De rektangulära visitkortsskivorna har samma format som vanliga visitkort. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Rektangulärt visitkort Dokumenttypen visitkortskuvert Visitkortskuvert är ett fodral för ovala eller rektangulära visitkort-cd. Följande element kan designas med Nero CoverDesigner: Ikon Omslagselement Visitkortskuvert Nero CoverDesigner 21

22 Skapa ett nytt dokument 8 Skapa ett nytt dokument Det finns tre olika sorters dokumenttyper i Nero CoverDesigner. Det som skiljer dem åt är hur bakgrunderna för omslagselementen skapas: Standarddokument: bakgrunden skapas av användaren eller hämtas från en valfri mall Bilddokument: en valfri bild används för samtliga bakgrunder Nero Digital-dokument: skivomslag som finns lagrade i en Nero Digital-fil används för samtliga bakgrunder 8.1 Skapa ett nytt dokument eller bilddokument Så här skapar du ett nytt dokument eller bilddokument: 1. Klicka på ikonen i verktygsfältet för att skapa ett nytt dokument. Fönstret Nytt dokument öppnas. 2. Så här skapar du ett nytt bilddokument: 1. Välj menyalternativet Arkiv > Nytt omslag från bild. Fönstret Öppna visas. 2. Markera den bildfil som du vill använda och klicka sedan på Öppna. Fönstret Nytt dokument öppnas. 3. Markera en dokumenttyp i den vänstra urvalslistan (se Dokumenttyp). I den högra urvalslistan visas mallarna för den valda dokumenttypen, med fliken Ljud vald som standard. 4. Klicka på en av flikarna i den högra urvalslistan för att välja skivtyp. I urvalslistan visas mallarna för de valda dokument- och skivtyperna. 5. Markera en av de redan färdiga mallarna eller Tomt dokument i den högra urvalslistan. Den markerade mallen visas i fönstret för förhandsgranskning. 6. Vid behov anger du hur många skivor som dokumentet ska innehålla. Du kan lägga till fler skivor i dokumentet även vid ett senare tillfälle, och även lägga till ytterligare skivor i fönstret för dokumentdata. 7. Klicka på OK. Fönstret Nytt dokument stängs. Om du har valt en mall som innehåller dynamiska data öppnas fönstret Dokumentdata. Nero CoverDesigner 22

23 Skapa ett nytt dokument 8. Om Dokumentdata visas anger du nödvändiga dokumentdata (se Fönstret Dokumentdata), och klickar sedan på OK. Fönstret Dokumentdata stängs och de data som du har angett visas nu i dokumentet. De olika omslagselementen finns tillgänglig som flikar på arbetsytan. Om du har skapat ett bilddokument visas den valda bilden som bakgrund för samtliga omslagselement. Du har nu skapat ett nytt dokument och kan arbeta med dess design (se t.ex. Infoga och redigera objekt och Infoga och redigera bakgrunder). 8.2 Skapa ett Nero Digital-dokument Med Nero CoverDesigner kan du extrahera ett skivomslag som finns lagrat i en Nero Digitalfil och använda omslaget som grund för att skapa ett Nero CoverDesigner-dokument. Nero Digital har utvecklats av Nero AG och är ett lagringsformat för ljud och video enligt MPEG-4-standarden. Nero Digital-filer kan även innehålla ytterligare information som t.ex. bilder på skivomslag. Så här skapar du ett Nero Digital-dokument: 1. Välj menyalternativet Arkiv > Nytt omslag från Nero Digital. Fönstret Öppna visas. 2. Markera den Nero Digital-fil som innehåller omslagsbilden du vill använda, och klicka sedan på Öppna. Fönstret Nytt dokument öppnas, med dokumenttypen Anpassad förvald. 3. Om du vill designa ett omslag för Nero Digital-ljud klickar du på fliken Ljud. Om du istället vill designa ett omslag för Nero Digital-video klickar du på fliken Video. 4. Markera mallen Nero Digital-omslag. 5. Klicka på OK. Fönstret Nytt dokument stängs, och de omslagselement som fanns lagrade i Nero Digital-filen visas nu på arbetsytan. Omslagsbilden används som bakgrund. Du har nu skapat ett Nero Digital-dokument och kan arbeta med dess design (se t.ex. Infoga och redigera objekt och Infoga och redigera bakgrunder). Nero CoverDesigner 23

24 Redigera dokument 9 Redigera dokument 9.1 Lägga till ett omslagselement Om du väljer dokumenttypen Anpassad innehåller dokumentet ett enda omslagselement när det skapas: en etikett för skivan finns på fliken Skiva 1. Du kan när som helst lägga till ytterligare omslagselement till dokumentet. Så här lägger du till ett omslagselement: 1. Välj menyalternativet Redigera > Infoga ny sida i huvudfönstret. Fönstret Infoga sida öppnas. 2. Markera det omslagselement som du vill lägga till i dokumentet. 3. Klicka på Infoga. Fönstret stängs och det valda omslagselementet finns nu tillgängligt under en ny flik i dokumentet. Du kan även ta bort omslagselement via menyalternativet Redigera > Ta bort aktuell sida. Ett dokument måste innehålla minst ett omslagselement, så du kan inte ta bort samtliga omslagselement. 9.2 Redigera en mall Du kan modifiera en dokumentmall för att senare kunna ändra dess design. Dokumentdata från det ursprungliga dokumentet bevaras oförändrade, till skillnad från objekt som har infogats i dokumentet. Infogade objekt sparas endast om du väljer en mall med samma dokument- och skivtyp. Så här redigerar du en mall: 1. Välj menyalternativet Redigera > Ändra mall i huvudfönstret. Fönstret Välj ny mall visas. 2. Välj en ny mall i den högra urvalslistan. Fönstret Välj ny mall stängs. Nu visas dokumentet med designen från den valda mallen. Nero CoverDesigner 24

Användarhandbok för Nero CoverDesigner

Användarhandbok för Nero CoverDesigner Användarhandbok för Nero CoverDesigner Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero CoverDesigner och dess innehåll är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken för Nero Cover Designer och allt innehåll skyddas av copyrightlagstiftning och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt.

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess dotterbolag,

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Snabbstart. Ahead Software AG

Snabbstart. Ahead Software AG Snabbstart Ahead Software AG Innehåll 1 Att komma igång 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Hur denna manual är upplagd... 4 1.2.1 Att notera för användare... 5 2 Om Cover Designer 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Programstruktur...

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Manuel Nero CoverDesigner

Manuel Nero CoverDesigner Manuel Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA

Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 7REFFKYMHI Svenska Adaptec, Inc. 691 South Milpitas Boulevard Milpitas, CA 95035, USA 2000 Adaptec, Inc. Med ensamrätt. Adaptec och Adaptecs logotyp är varumärken som tillhör Adaptec, Inc. och kan vara

Läs mer

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe. Dokumentartikelnummer: 383416-101

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe. Dokumentartikelnummer: 383416-101 Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe Dokumentartikelnummer: 383416-101 Februari 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Photoshop Elements 6.0

Photoshop Elements 6.0 Adobe Photoshop Elements 6.0 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 6... 1 Programmets uppbyggnad... 1 2 Ordna...3 Hämta filer... 3 Visning/Sortering... 6 Datumvy...

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Label Creator Användarhandbok

Label Creator Användarhandbok Label Creator Användarhandbok 2 Innehåll 1 Välkommen till Label Creator 6 Information om Label Creator............................ 7 Vissa funktioner kan vara otillgängliga................... 8 Nyheter

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 7 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 7...1 Programmets uppbyggnad...1 2 Ordna...3 Hämta filer...3 Visning/Sortering...6 Datumvy...6 Helskärmsläge...7

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10 Det här dokumentet är konverterat från KDE:s användarbas K3b-sida 2011-01-20. Uppdatering till 2.0 av KDE:s dokumentationsgrupp Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Förinställning 6

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

Hjälp till BoD easyeditor

Hjälp till BoD easyeditor Hjälp till BoD easyeditor 1 TEXT 1.1 Innehållsförteckning och kapitel 1.2 Skapa nytt kapitel och bearbeta 1.3 Skriva/infoga 1.4 Formatera/skapa 1.5 Ytterligare funktioner 2 BILDER 2.1 Ladda upp bilder

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Användarmanual. QUICKnote 4

Användarmanual. QUICKnote 4 Användarmanual QUICKnote 4 Innehållsförteckning Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall... 3. Översikt: QUICKnote 4... 3. Tillgängliga fält... 4. Lägg till ett fält... 4. De olika fälttypernas menypaletter

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor.

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor. Snabbstartsguide Microsoft Publisher 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Användarmanual. QUICKnote 4

Användarmanual. QUICKnote 4 Användarmanual QUICKnote 4 Innehållsförteckning Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall... 3. Översikt: QUICKnote... 3. Tillgängliga fält... Lägg till ett fält... De olika fälttypernas menypaletter Text:

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Skapa, öppna och ladda ned bilder

Skapa, öppna och ladda ned bilder Skapa, öppna och ladda ned bilder Skapa en bild 1. Välj Arkiv - Nytt 2. Ge bilden ett namn i rutan Namn 3. Skriv vilken bredd och höjd i rutan Bredd och Höjd 4. Ange upplösning (pixlar/tum = dpi) 5. Klicka

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil:

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil: Adobe Reader-hjälp för ios: Öppna PDF-filer i Reader Öppna PDF-filer i Reader v. 11.2.0, Jan. 21 2013 Så här öppnar du en PDF-fil: 1. Hämta PDF-filen på din enhet via valfritt program. 2. Gör en lång tryckning

Läs mer

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download) Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)..har ett antal trevliga funktioner som dessutom är lätta att använda. Det är lite annorlunda uppbyggt en andra program men jag tycker att man ganska

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok A3-scanner Svenska Användarhandbok Hämta TWAIN-drivrutinen för scannern TWAIN-drivrutinen är den scanningsmodul som tillhandahålls med din scanner. Den är lätt att nå från de medföljande scannerprogrammen

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Elements 5.0. Innehållsförteckning

Elements 5.0. Innehållsförteckning Elements 5.0 Innehållsförteckning 2. Tanka hem en bild 3. Öppna en bild 4. Rotera 5. Ändra storlek 6. Spara 7. Skriv ut 9. Förbättra 12. Filter 13. Trollstav/Övertoning 14. Klona 15. Gör flytande 16. Svartvit

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7 Manuell InCD Reader Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! 3 1.1 Om InCDReader 3 1.2 Om användarhandboken 3 2 Installera InCD Reader 4 3 Åtkomst till SecurDisc-skivor 6 4 SecurDisc-snabbmenyn 7 4.1 Fönstret

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Kdenlive snabbstartguide

Kdenlive snabbstartguide Den här dokumentationen konverterades från sidan Kdenlive/Manual/QuickStart på KDE:s användarbas. Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Skapa ett nytt projekt 5 2 Lägga till klipp 7 3 Tidslinje 9

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Färger 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hantering av scheman................................... 4 1.2.1 Importerar

Läs mer

DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview

DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview DK-serien Enklare bildredigering med Irfanview 1 Enklare bildredigering med Irfanview Irfanview är ett gratis bildredigeringsprogram med svenska menyer. Den här kursen är en ren nybörjarkurs och kräver

Läs mer

Nya funktioner i InPrint 3

Nya funktioner i InPrint 3 Hemsida: www.symbolbruket.se Telefon: 013-712 70 E-post: support@symbolbruket.se Nya funktioner i InPrint 3 InPrint 3 är en helt omgjord version av det gamla programmet InPrint 2. Allt du gjorde i In Print

Läs mer

Snabbguide för HP Photo Printing

Snabbguide för HP Photo Printing Hämta bilder till fotogalleriet Använd någon av följande metoder för att lägga till bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet, som är den vänstra rutan i programmet HP Photo Printing, utgör startpunkt för

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer