Användarhandbok för Nero Scout

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Nero Scout"

Transkript

1 Användarhandbok för Nero Scout Nero AG

2 Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller material som är skyddat av internationell upphovsrätt. Ingen del av den här användarhandboken får reproduceras, överföras eller transkriberas utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nero AG. Nero AG godkänner inte krav som går utöver garantirättigheternas klausuler. Nero AG ansvarar inte för att innehållet i användarhandboken för Nero Scout är helt felfritt. Innehållet i såväl den levererade programvaran och/eller användarhandboken kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla märkesnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Alla förekommande varumärken finns med endast i informationssyfte. Copyright 2007 Nero AG och dess licensinnehavare. Med ensamrätt. REV 1.0, programversion

3 Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! Om Nero Scout Om användarhandboken 5 2 Arbeta med Nero Scout Starta och aktivera Nero Scout Ange allmänna alternativ Indexering Mappar Lägga till mappar Välja filtyper Importera Apple itunes-bibliotek Internettjänster Dialogfönster Skapa en prenumeration Ta bort en prenumeration 15 3 Index 16 4 Kontakt 17

4 Börja framgångsrikt! 1 Börja framgångsrikt! 1.1 Om Nero Scout Nero Scout är ett databasprogram som söker igenom din dator efter alla mediefiler på datorn och skapar en indexerad och katalogiserad databas, som sedan kan användas av alla program i Nero-paketet. Nero Scout finns integrerat i följande Nero-program: Nero Burning ROM Nero Express Nero Vision Nero SoundTrax Nero WaveEditor Nero Home Nero MediaHome Nero ShowTime Nero Recode Nero PhotoSnap Nero PhotoSnap Viewer Nero Scout är av särskild betydelse för Nero Home eftersom du bara kan hitta och visa katalogiserade filer med Nero Home. Vi rekommenderar därför att du alltid lämnar Nero Scout aktiverat. Databaser som skapats med andra mediaspelare katalogiserar endast filer som tillhör respektive program. Nero Scout skapar stället en universell databas som finns tillgänglig för alla uppspelningsprogram. Nero Scout skapar en post i Utforskaren så att du alltid har en fullständig överblick. Strukturen i Windows Media Player-biblioteket, med information om artist, utgivningsår osv., skapas i Nero Scout-posten. Nero Scout 4

5 Börja framgångsrikt! 1.2 Om användarhandboken Den här användarhandboken riktar sig till alla användare som vill lära sig hur Nero Scout fungerar. Handboken beskriver steg-för-steg hur du använder olika funktioner i programmet. För att få så stort utbyte som möjligt av handboken bör du vara uppmärksam på följande symboler: Symbol Betydelse Anger varningar, nödvändiga förutsättningar eller anvisningar som måste följas noggrant. Anger ytterligare information eller råd. 1. Starta OK Kapitel [ ] En siffra i början av en rad innebär att en åtgärd måste vidtas. Vidta åtgärderna i den ordning som anges. Anger ett mellanliggande resultat. Anger ett resultat. Finns vid textavsnitt och knappar som visas i programmets gränssnitt. Visas med fet stil. Anger referenser till andra kapitel. De är understrukna och visas i rött, och fungerar som länkar. Anger en tangentkombination som används för att ange ett visst kommando. Nero Scout 5

6 2 Arbeta med Nero Scout 2.1 Starta och aktivera Nero Scout Du kan definiera vilka mappar och filer som ska indexeras i Nero Scout. Gör så här om Nero Scout inte är aktiverat: 1. Välj Start > Alla program > Nero 8 Premium > Nero Toolkit > Nero Scout. Fönstret Alternativ för Nero Scout öppnas. Fig. 1: Fönstret Alternativ för Nero Scout, navigationsvalet Allmänt 2. Markera kryssrutan Aktivera Nero Scout. Du har aktiverat Nero Scout. Nu kan du göra allmänna inställningar i programmet (se Ange allmänna alternativ). Nero Scout 6

7 2.2 Ange allmänna alternativ Under Allmänna alternativ kan du ange om Nero Scout ska visas i Windows Utforskare. Så här gör du: 1. Klicka på Allmänt i navigationsträdet. Fig. 2: Fönstret Alternativ för Nero Scout, navigationsposten Allmänt 2. Om du vill visa Nero Scout som en separat mapp i Windows Utforskare markerar du rutan Integrera Nero Scout med Windows Utforskare. 3. Klicka på Verkställ. Du har nu gjort val för de allmänna inställningarna i programmet. Nu kan du fortsätta med att göra olika val för indexeringen (se Indexering). Nero Scout 7

8 2.3 Indexering Alternativet Indexerar i navigationsträdet ger dig en översikt över de filer som redan har indexerats. Du kan se hur många filer som redan indexerats och indexeringsprocessens status. Du kan även söka igenom alla media och på så vis uppdatera indexet. Nero Scout indexerar som standard "Mina dokument"-mappen. Du kan lägga till den manuellt till andra mappar som också ska indexeras. Fig. 3: Fönstret Alternativ för Nero Scout, navigationsvalet Indexerar Följande konfigurationsalternativ är tillgängliga i posten Indexerar till höger i fönstret. Knappen Indexera nu Knappen Inaktivera Kombinationsrutan Tid Knappen Genomsök alla media igen Knappen Skanna när batteriet används Startar indexering. Avbryter indexeringen för den tid som angavs i kombinationsrutan. Anger hur länge indexeringen ska pauseras. Söker igenom hela indexet efter nyligen tillagda och borttagna filer, och uppdaterar index därefter. Fortsätter indexera även i batteriläge. Det här alternativet är endast av betydelse om du jobbar på en bärbar dator. Nero Scout 8

9 Minskad batteritid Om indexering görs på en bärbar dator som drivs med batteri kan batteritiden minskas, eftersom indexeringen gör att datorns processor drar mer ström Mappar Alternativet Mappar i navigationsträdet ger dig en överblick av de mappar som kan indexeras. Här kan du manuellt välja vilka mappar och undermappar som du vill indexera. Nero Scout indexerar som standard "Mina dokument"-mappen. Du kan manuellt lägga till fler mappar som du vill indexera. Fig. 4: Fönstret Alternativ för Nero Scout, navigationsvalet Mappar Följande alternativ är tillgängliga i posten Mappar till höger i fönstret: Navigationsträdet Mappar som ska övervakas av Nero Scout Knappen Genomsök mapp igen Visar de mappar och undermappar som kan indexeras. Kryssrutorna kan ha följande tre lägen: Mappen indexeras inte. Den markerade mappen indexeras, men inte dess undermappar. Mappen och alla dess undermappar indexeras. Söker igenom de valda mapparna efter nyligen tillagda och borttagna filer och uppdaterar index därefter. Nero Scout 9

10 Knappen Markera alla Knappen Ta bort alla Markerar alla mappar som visas i mappträdet. Avmarkerar alla mappar i mappträdet Lägga till mappar Du kan använda Nero Scout för att ange specifika mappar som ska indexeras. Så här anger du vilka mappar som ska indexeras: 1. Klicka på Indexerar > Mappar i navigationsträdet. Fig. 5: fönstret Alternativ för Nero Scout, navigationsvalet Mappar 2. Markera de mappar som du vill ska indexeras i katalogstrukturen på höger sida. Du kan välja att markera antingen hela mappar inklusive samtliga undermappar, eller enstaka mappar. Klicka i kryssrutan en gång om du vill markera en viss mapp. Om du dubbelklickar markeras mappen och alla dess undermappar. 3. Klicka på Verkställ. Du har lagt till mapparna som du vill indexera. Du kan nu lägga till filformat för indexering (se Välja filtyper). Nero Scout 10

11 2.3.3 Välja filtyper Med Nero Scout kan du välja vilka sorters filer som ska indexeras. Så här gör du: 1. Klicka på Indexerar > Filer i navigationsträdet. Fig. 6: Fönstret Alternativ för Nero Scout, navigationsvalet Filer 2. Klicka på alternativknappen Alla om du vill indexera samtliga filformat. 3. Så här väljer du själv vilka filtyper som ska indexeras: 1. Klicka på alternativknappen Valda. Kryssrutorna aktiveras. 2. Markera kryssrutorna för de filtyper som du vill indexera. 4. Om du vill utesluta vissa filtyper från indexeringen anger du filnamnstilläggen för dessa filtyper i inmatningsfältet Uteslut följande filtyper från indexering. Filnamnstilläggen måste inledas med en punkt och måste även avdelas från andra tillägg med ett semikolon. Det kan t.ex. se ut så här:.exe;.dat. 5. Om du vill återgå till de ursprungliga inställningarna klickar du på knappen Återställ standardinställning. 6. När du har gjort samtliga val för indexeringen av filtyper klickar du på Verkställ. Du har nu valt vilka filtyper som ska indexeras. Nero Scout 11

12 2.3.4 Importera Apple itunes-bibliotek Om du har installerat Apple itunes på din dator kan du importera Apple itunes-biblioteket i Nero Scout. Nero Scout indexerar då mediafilerna i Apple itunes. Gör så här för att importera Apple itunes-biblioteket: 1. Klicka på Indexerar > Apple itunes i navigationsträdet. Fig. 7: fönstret Alternativ för Nero Scout, navigationsvalet Apple itunes 2. Klicka på knappen Importera Apple itunes-bibliotek. Ett förloppsfält visar dig hur importen fortskrider. Indexera biblioteket När du har importerat Apple itunes-biblioteket till Nero Scout måste filerna indexeras. Beroende på hur stort biblioteket är kan detta ta lite tid. Filerna är helt tillgängliga först när indexeringen är slutförd. 3. Klicka på Indexerar i navigationsträdet om du vill se hur indexeringen fortskrider. Indexeringen av Apple itunes-biblioteket är klar när indexeringstatusen visar Tomgång. Du har importerat biblioteket till Nero Scout och indexerat det. Nero Scout 12

13 2.4 Internettjänster Du kan ange, spara och uppdatera webbadresser (URL) för följande medier under Internettjänster i navigationsträdet: Webbradio Webb-tv Ljudsändningar Videosändningar Bildsändningar Du kan välja bland dessa internettjänster i Nero Home eller Nero ShowTime, och använda tjänsterna i programmen. Fig. 8: Fönstret Alternativ för Nero Scout, navigationsvalet Internettjänster Nero Scout 13

14 Följande flikar och knappar är tillgängliga under posten Internettjänster till höger i fönstret. Fliken Webbradio Fliken Webb-tv Fliken Ljudsändningar Fliken Videosändningar Fliken Bildsändningar Knappen Prenumerera Knappen Avsluta prenumeration Här visas samtliga prenumerationer på webbradiostationer med webbadresser (URL) och uppdateringsstatus. Här visas samtliga prenumerationer på webb-tv-stationer med webbadresser (URL) och uppdateringsstatus. Här visas samtliga prenumerationer på ljudsändningar med webbadresser (URL) och uppdateringsstatus. En ljudsändning är en serie ljudbidrag på Internet som du kan prenumerera på med hjälp av en nyhetsfeed. Här visas samtliga prenumerationer på videosändningar med webbadresser (URL) och uppdateringsstatus. En videosändning är en serie videobidrag på Internet som kan du prenumerera på med hjälp av en nyhetsfeed. Här visas samtliga prenumerationer på bildsändningar med webbadresser (URL) och uppdateringsstatus. En bildsändning är en serie bilder på Internet som du kan prenumerera på med hjälp av en nyhetsfeed. Denna knapp öppnar fönstret Dialog. Här kan du skapa nya prenumerationer på internettjänster (se Skapa en prenumeration). Tar bort en prenumeration från den aktiva fliken Dialogfönster I fönstret Dialog kan du skapa en ny post för Internettjänster. Fig. 9: Fönstret Dialog, med alternativet Webbradio valt Följande alternativ är tillgängliga: Kombinationsruta Kategori Titel textruta URL textruta Här väljer du kategori, d.v.s. under vilken flik i fönstret Alternativ för Nero Scout som prenumerationen ska visas. Här anger du prenumerationens namn. Här anger du prenumerationens webbadress (URL). Nero Scout 14

15 Automatiskt (rekommenderas) alternativknapp En gång om dagen alternativknapp Alternativfältet Aldrig (bara manuellt) Uppdatera nu knapp Prenumerationen uppdateras automatiskt. Prenumerationen uppdateras en gång per dag. Prenumerationen uppdateras endast manuellt. Startar en manuell uppdatering Skapa en prenumeration Så här skapar du en prenumeration på en internettjänst: 1. Klicka på Internettjänster i navigationsträdet. 2. Klicka på knappen Prenumerera till höger i fönstret. Fönstret Dialog öppnas. 3. Välj först en kategori för prenumerationen i den nedrullningsbara listan Kategori. 4. Ange ett namn för prenumerationen i textrutan vid Titel. 5. Ange en webbadress i textrutan vid URL. 6. Välj en av alternativknapparna vid Uppdatera intervall för att ange hur ofta du vill att prenumerationen ska uppdateras. 7. Om du vill att prenumerationen ska uppdateras omedelbart klickar du på Uppdatera nu. 8. Klicka på OK. Du har nu skapat en prenumeration som visas under en av flikarna Ta bort en prenumeration Så här tar du bort en prenumeration som visas under någon av flikarna: 1. Klicka på Internettjänster i navigationsträdet. 2. Markera den prenumeration som ska tas bort. 3. Klicka på knappen Avsluta prenumeration till höger i fönstret. Du har nu tagit bort en prenumeration. Nero Scout 15

16 Index 3 Index A Allmänna alternativ, ange 7 Apple itunes-bibliotek, importera 12 F Filtyper, välja 11 H Handbok, konventioner 5 I Internettjänster 13 K Kontakt 17 Konventioner, handbok 5 M Mappar, lägga till 10 N Nero Scout alternativ 6 Nero Scout, aktivera 6 O om Nero Scout 4 Nero Scout 16

17 Kontakt 4 Kontakt Nero Scout är en produkt från Nero AG. Nero AG Im Stöckmädle Webbplats: DE Karlsbad Support: Tyskland Fax: Nero Inc. 330 N. Brand Blvd., Ste 800 Webben: Glendale, CA Support: USA Fax: (818) E-post: Nero KK Rover Center-kita 8F-B, Nakagawa-chuou, Webben: Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa Support: Japan Copyright 2007 Nero AG och dess licensinnehavare. Nero Scout 17

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Manuell Nero StartSmart

Manuell Nero StartSmart Manuell Nero StartSmart Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Manuell Nero Kwik Media

Manuell Nero Kwik Media Manuell Nero Kwik Media Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero

Läs mer

SNABBGUIDE www.nero.com

SNABBGUIDE www.nero.com SNABBGUIDE www.nero.com Svenska Information om upphovsrätt och varumärken Snabbguiden för Nero 7 och dess innehåll är skyddade enligt upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Snabbguiden innehåller

Läs mer

Manuell Nero Burning ROM

Manuell Nero Burning ROM Manuell Nero Burning ROM Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Användarhandbok. Nero Burning ROM 6. Nero AG

Användarhandbok. Nero Burning ROM 6. Nero AG Användarhandbok Nero Burning ROM 6 Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Nero AG Nero CoverDesigner

Nero AG Nero CoverDesigner Användarhandbok för Nero CoverDesigner Nero AG Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero CoverDesigner och dess innehåll är skyddat av upphovsrätt och tillhör

Läs mer

Snabbstartguide www.nero.com

Snabbstartguide www.nero.com Snabbstartguide www.nero.com Nero Information om copyright och varumärken Snabbstartguiden till Nero 6 och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Användarhandbok. Nero Express. www.nero.com

Användarhandbok. Nero Express. www.nero.com Användarhandbok Nero Express www.nero.com Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero Express och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Manuell Nero CoverDesigner

Manuell Nero CoverDesigner Manuell Nero CoverDesigner Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

iweb Komma igång Lär dig grunderna i iweb och hur du skapar en egen webbplats.

iweb Komma igång Lär dig grunderna i iweb och hur du skapar en egen webbplats. iweb Komma igång Lär dig grunderna i iweb och hur du skapar en egen webbplats. 1 Innehåll Kapitel 1 3 Välkommen till iweb 3 Om iweb 3 Det här lär du dig 4 Innan du börjar 4 Det här behöver du 4 Termer

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 Juridisk information Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

P/I OfficeMail Windowsskrivardrivrutin. Installations- och användarhandbok

P/I OfficeMail Windowsskrivardrivrutin. Installations- och användarhandbok P/I OfficeMail Windowsskrivardrivrutin Installations- och användarhandbok Version: 3.6 Publiceringsdatum: juni 2012 Pitney Bowes tillgängliggör det här dokumentet för dig, utan avgift, för användning med

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced FileMaker Handboken Installation och nya funktioner för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced 2007-2012, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 3

Innehåll. McAfee Internet Security 3 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter... 5 Funktioner i SecurityCenter... 6 Använda SecurityCenter... 7 Uppdatera SecurityCenter... 13 Åtgärda eller ignorera skyddsproblem...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Innan du installerar för första gången...6 Installera produkten för första gången...6

Läs mer