Telecode TPK SE GB. Teknisk handbok Technical Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telecode TPK SE GB. Teknisk handbok Technical Manual"

Transkript

1 Telecode TPK SE GB Teknisk handbok Technical Manual

2 Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra såväl handbokens innehåll som produkternas konstruktion. Dokumentnummer: Bewator AB, som ingår i Bewator Holding AB, utvecklar och marknadsför ett komplett utbud av säkerhetsprodukter, vilket inkluderar passerkontroll och larm. Försäljning, installation och service sköts via ett rikstäckande nät av återförsäljare. Åtgärder (såsom olovlig manipulering, olovlig kopiering mm) får inte vidtas med i produkterna och systemen ingående programvara. Sådana åtgärder utgör upphovsrättsintrång som kan bestraffas med böter eller fängelse och resultera i skyldighet att betala skadestånd och vederlag för utnyttjandet av programvaran. Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Material from this manual may only be copied with the consent in writing of Bewator. Bewator reserves the right to alter both the content of the manual and the design of the product. Document number: Bewator AB is part of the Swedish Bewator Holding AB, which develops and markets a complete security product range that includes access control and intruder alarm. Sales, installation and servicing are handled by an International national dealer network. Actions (such as unauthorised editing manipulation, copying etc.) must not be taken with the software contained in the products and systems. Such actions are regarded as copyright violation and may result in imprisonment or fines and may likewise lead to an obligation to pay damages and compensation for using the software _TPK-SE-GB.doc

3 TPK Teknisk handbok Innehåll 3 Innehåll Svenska TPK PORTAPPARAT MED DIREKTVAL...5 INLEDNING...5 KOMBINATION MED PASSERSYSTEM...5 KODLÅSFUNKTION...5 SÅ HÄR FUNGERAR TPK...5 DETTA INGÅR I SYSTEMET...6 INSTALLATION...7 MONTERING - ALLMÄNT...7 MONTERING - BEWATOR MODULER...7 MONTERING PORTAPPARAT...8 ELEKTRISK INSTALLATION...10 ELEKTRISK INSTALLATION - BEWATOR MODULER...11 ANSLUTNING MELLAN OLIKA SYSTEM...11 PROGRAMMERING...12 CENTRALENHETEN...12 TANGENTER...12 TECKENFÖNSTER...13 STÄLLA IN FÖR ANVÄNDNING AV TPK...14 DÖRRAR...15 FÖRBEREDELSER...15 NYINLÄGGNING, ÄNDRING OCH RADERING AV KNAPPAR...15 TEKNISKA DATA...17 Contents English TPK ENTRANCE PHONE WITH HOT KEYS...18 INTRODUCTION...18 COMBINE WITH ACCESS CONTROL SYSTEM...18 CODELOCK FUNCTION...18 THIS IS HOW THE TPK WORKS...18 SYSTEM COMPONENTS...19 INSTALLATION...20 MECHANICAL MOUNTING GENERAL...20 MOUNTING OF BEWATOR MODULES...20 MOUNTING OF THE ENTRANCE PHONE...21 ELECTRICAL INSTALLATION...23 ELECTRICAL INSTALLATION - BEWATOR MODULES...24 CONNECTIONS BETWEEN DIFFERENT SYSTEMS...24 PROGRAMMING...25 CENTRAL UNIT...25 KEYS...25 DISPLAY...26 CONFIGURE THE CENTRAL UNIT FOR USE OF TPK...27 DOORS...28 PREPARATION...28 CREATE, EDIT AND DELETE BUTTON INFORMATION...28 TECHNICAL DATA...30 LISTA / CHART...31

4 _TPK-SE-GB.doc

5 TPK Teknisk handbok Inledning 5 TPK portapparat med direktval Inledning TPK är en portapparat med direktval, som ska användas med Bewator Telecode TC5000 porttelefonsystem. De grundläggande funktionerna, installation och handhavande allmänt om Telecode 5000 beskrivs i handboken som medföljer centralenheten. TPK finns i tre varianter: TPK-4 med fyra anropsknappar (kan motsvara B0001 B0004) TPK-8 med åtta anropsknappar (kan motsvara B0001 B0008) TPK-12 med tolv anropsknappar (kan motsvara B0001 B0012) Notera att programvaran i Telecode centralen måste vara minst version 4.00 för att TPK ska fungera. Det går också att ersätta redan existerande TP5 portapparater med TPK portapparat. Kombination med passersystem Kodlåsfunktion Det finns även en modulplats för att montera en tilläggsmodul för ytterligare funktioner (t ex HD500 beröringsfri läsare för passersystem Bewator Entro eller Bewator-2010). TPK kapslingen används i detta fall endast för att fysiskt montera modulen. Anslutningar för kommunikation och strömförsörjning utförs enligt separat dokumentation (som medföljer passersystemet). På samma sätt kan en kodlåsfunktion åstadkommas med antingen en M65 modul (som ansluts till en portingång i centralenheten) eller med en K44 modul (kompakt modell som behöver egen strömförsörjning). Även knappsatsmodulerna M43 (Entro) eller RB9120 kan monteras och anslutas vid behov. Så här fungerar TPK Principen för TPK är att vid tryck på en anropsknapp kommer Telecode 5000 att översätta detta till ett anropsnummer (t ex B0001) och ringa upp motsvarande, inprogrammerat telefonnummer. (Jämför med normal funktion B0001, B0001 osv. i Telecode). Avbrytning av anrop kan göras med vänster knapp på högtalarmodulen.

6 6 TPK Teknisk handbok Inledning Detta ingår i systemet TPK består av följande delar: Basenhet. Mekanisk grundmodul med plats för totalt tre, fyra eller sex funktionsmoduler. Högtalare och mikrofon. Denna modul är den vitala delen i TPK och innehåller högtalare, mikrofon och kretskort för avkodning av knappar. Knappmodul. Innehåller fyra tryckelement (som ansluts till TPK kretskortet) Bewator moduler. Någon av dessa kan monteras i den lediga modulplatsen. (Medföljande blindmodulen monteras då inte) Proxmodul HD500 Proxmodul HD500EM Kodlåsmodul _TPK-SE-GB.doc

7 TPK Teknisk handbok Inledning 7 Installation Montering - allmänt I detta avsnitt beskrivs hur du monterar och installerar TPK enheten. Principen för TPK är ett modulsystem, där portapparaten består av tre huvuddelar: högtalare/mikrofon (med knappavkodare), anropsknappar och en eventuell Bewator modul. Bewator lagerför tre olika grundpaket, med lösa moduler, som kan monteras i konfigurationer enligt nedan: Bewator module Bewator module Bewator module TPK8 TPK4 TPK12 Montering - Bewator moduler Montera helst Bewator modulen/fronten under högtalarfronten, eftersom vissa av dessa moduler kräver tillräckligt utrymme i överkant. Notera att en del av modulavskiljaren ovanför (i plast) måste klippas bort (annars kan inte modulen skjutas på plats). Tänk även på att vissa Bewator moduler ansluts till ett överordnat system och behöver plats för kablage till/från detta.

8 8 TPK Teknisk handbok Installation Montering portapparat Följande bilder visar allmänt hur portapparatens delar monteras ihop. Fig. 1A och 1B Öppna modulramen. Använd en skruvmejsel för att lossa det nedre plaststycket. Fig. 2 Skjut in modulerna och modulavskiljarna (detalj A). Fig. 3 Stäng modulramen genom att snäppa fast det nedre plaststycket. Fig. 4 Montera lamphållare där så önskas. Fig. 6 Fig. 5 Snäpp fast tryckknapparna. Sätt fast högtalare/mikrofonen (inklusive kretskortet) i spåret i överkanten. Se sedan Elektrisk installation för inkoppling till centralenhet _TPK-SE-GB.doc

9 TPK Teknisk handbok Installation 9 Fig. 7 Tryckelementen ansluts med separata ledare från TPK samt en gemensam. Fig. 8 Snäpp fast den färdigmonterade bottenplattan i regnkåpan. Fig Skruva fast regnkåpan och bottenplattan i infällnadslådan eller den utanpåliggande lådan. Fig. 11 Montera modulramen och dra åt låsskruven i botten på ramen med det medföljande specialverktyget. Fig. 12 Lyft av namnhållaren på baksidan av modulramen för att komma åt namnskylten. Fig. 13 Lämplig installationshöjd för portapparaten är 1,40 m från markytan till överkant.

10 10 TPK Teknisk handbok Installation Elektrisk installation Anslutningar görs mellan TPK och Telecode 5000 centralen med 4-ledare. Använd de medföljande kablarna för att ansluta knapparna. 1 COM Knapp LOCK DC COM A B EXIT COM Knapp TPK 3 Elektriskt lås 9 COM 1 (5, 9, 13, 17, 21) 2 (6, 10, 14, 18, 22) 3 (7, 11, 15, 19, 23) 4 (8, 12, 16, 20, 24) PL2 i Telecode 5000 central Knapp Anslutning av strömförsörjning från TC5000 central. 24V DC. Anslutning av kommunikationsledning från TC5000 central. Potentialfritt öppningsrelä. Slutande funktion (N/O). Anslut bygel 6 för att styra ett ellås. Anslutning av återfjädrande öppningsknapp. Vid slutning aktiveras reläet inställd tid. 5 Inkoppling av anropsknappar. Se figur för anslutningar. 6 Anslut inte denna bygel om ett potentialfri slutning önskas. T ex för styrning av öppningsfunktion i ett passersystem eller motorlås. 7 Knapp för att avbryta anrop. (Motsvarar knapp A på TP5) _TPK-SE-GB.doc

11 TPK Teknisk handbok Installation 11 Elektrisk installation - Bewator moduler Det går att låta TPK (Telecode) styra ett separat passersystem eller kodlåsenhet. I princip finns fyra olika varianter: K44 Duo modul som är ett kompakt kodlås med 30 koder, som behöver egen strömförsörjning. M65 knappsats modul som integreras med Telecode centralen (på samma sätt som TPK) och ansluts internt till ledig portingång (4-ledare) i TC5000. HD500/HD500EM är en beröringsfri läsarmodul, för Cotag eller EM4102 teknik, som ansluts till överordnat passersystem Entro eller RB9120 är en knappsats modul för anslutning till Bewator Anslutning mellan olika system TPK:s potentialfria relä (se punkt 3 i figuren på föregående sida) ansluts till fjärröppningsingången i kodlås- eller passagesystem. OBS! Det elektriska låset bör i detta fall anslutas till det överordnade systemets reläutgång (inte till TPK:s relä). I följande tabell framgår vilka plintar som TPK reläet ansluts till i de olika systemen: Portapparat Bewator modul TPK Plint 5 & 6 Plintar Anmärkning K44Duo 20 & 21 Kompakt modell M65 8 & 9 Knappsats Telecode central TC5000 RB9120 HD500EM / HD E2V ingångsplint DC11/DC21: 26 & 27 eller 2010-E2V ingångsplint Knappsats Beröringsfri läsare enligt EM4102 eller Cotag lästeknik (olika kort och brickor)

12 12 TPK Teknisk handbok Programmering Programmering Centralenheten I detta avsnitt beskrivs hur du programmerar den extra information som behövs i Telecode centralen för att TPK ska fungera. Du programmerar uppgifterna i centralenheten med hjälp av tangentbordet. I teckenfönstret visas ledtexter som talar om vad du ska göra härnäst. Notera att programversionen i Telecode måste vara version 4.00 eller högre. Obs! Vid programmering av Telecode 5000 centralen fungerar inte de inprogrammerade uppgifterna förrän vid nästa minutskifte Esc * 0 # Tangenter 0-9 Används för att välja alternativ och för att skriva siffror. Esc Används för att lämna menyer och för att avbryta det du håller på med. Används för att radera tecken bakåt och för att stega bakåt genom lagrade poster, t.ex. telefonnummer. Används för att stega framåt genom lagrade poster. Används för att bekräfta ( enter ) det du har angivit. # Används bl.a. vid programmering av våningsapparater _TPK-SE-GB.doc

13 TPK Teknisk handbok Programmering 13 Teckenfönster I viloläge visas följande text i teckenfönstret: :40 <version> TRYCK Först visas dagens datum, därefter klockslag och version av programvaran i centralen. Tryck på. Huvudmenyn visas: 1) KODER 2) TELNR 3) DÖRRAR 4) TIDER Du kan nu välja vilka uppgifter du vill registrera, ändra eller ta bort. Om du inte utför något inom två minuter återgår centralenheten till viloläget. Oftast kan det vara bra att även manuellt återgå till viloläget så att centralenheten kan stabilisera sig. Meddelandet Kalibrerar dörrar visas i detta fall. OBS! Tryck på Esc om du vill avbryta en påbörjad programmeringssekvens.

14 14 TPK Teknisk handbok Programmering Ställa in för användning av TPK Det första du ska göra, är att ställa in så att menyerna för programmering av direktval visas. Detta ställs in i tillvalsmenyn i centralenheten. Gör så här: 1 Tryck på Esc Esc Esc (dvs. tre gånger). Följande text visas: TILLVALSMENY 2 Tryck på. Följande text visas: / FÖR ATT STEGA 3 Tryck på. Tills följande text visas: / FÖR ATT STEGA AKTIVERA NAMNTAVLA 4 Tryck på. Följande text visas: ANGE 1 (PÅ) / 0 (AV) [ 0 ] 5 Tryck på 1 betyder att namntavlan (TPK) ska användas och menyerna för detta visas under Dörrar. ANGE 1 (PÅ) / 0 (AV) [ 1 ] 6 Tryck på Esc för att gå tillbaka till viloläget eller stega till en annan funktion och fortsätt programmera. Du har nu förberett centralen för att programmera kortnummer för knapparna i TPK _TPK-SE-GB.doc

15 TPK Teknisk handbok Programmering 15 Dörrar I detta avsnitt beskrivs hur du går till väga vid Nyinläggning, Ändring och Radering av information för varje knapp. Förberedelser Du kan ta hjälp av listan Kortnummer för direktval (som finns längst bak i denna handbok) och först fylla i de uppgifter som ska gälla för varje dörr. Denna bör samordnas med lista som finns i Telecode 5000 handboken. Nyinläggning, ändring och radering av knappar 1 Välj DÖRRAR (3) på huvudmenyn. Följande text visas: 1) ÄNDRA 2) UTSKRIFT 3) ÄNDRA NAMNTAVLA 2 Välj ÄNDRA NAMNTAVLA (3). Följande text visas: VILKEN DÖRR? (1-6) 3 Ange vilken dörr du vill programmera uppgifter för. Skriv t.ex. 1 för den första dörren (2 för den andra osv.). Följande text visas: VILKEN KNAPP? / FÖR ATT STEGA 4 Stega till önskad knapp och följande text visas. VILKEN KNAPP? 1 5 Tryck på. Följande text visas (om inget kortnummer finns): ANGE KORTNUMMER 1 [ ] 0 Om ett kortnummer redan finns visa däremot följande text: ANGE KORTNUMMER 1 [ 0001] 0

16 16 TPK Teknisk handbok Programmering 6 Ange kortnumret till det telefonnummer som tidigare har programmerats. Notera att första nollan alltid måste finnas och visas därför. Om du skriver 001 visas följande text: VILKEN KNAPP? D v s 0001 innebär att vid tryck på knapp 1 (på TPK), så ringer centralen upp motsvarande telefonnummer. Om du vill ändra - gå till punkt 5 ovan igen. OBS! Radering av kortnummer gör du genom att ange 0000 som kortnummer och sedan trycker på. Du kan sedan stega vidare eller avbryta. 7 Tryck på. Följande text visas: VILKEN KNAPP? 2 Fortsätt på samma sätt tills du har programmerat alla knappar som ska användas _TPK-SE-GB.doc

17 TPK Teknisk handbok Tekniska data 17 Tekniska data Portapparat TPK Portapparat för upp till 12 direktval. Portapparat som styr 1 lås (dörr). Ansluts till Telecode 5000 centralenhet. Öppningsrelä (slutande funktion). Max last över reläkontakterna: 2 A, 30 V DC. Fjärröppningsingång med fördröjning. Strömförsörjning: 24 V DC. Strömförbrukning: 75 ma Mått: Modell Totalt mått (B x H) Djup (Infällt) Djup (Utanpåliggande) TPK x 402 mm mm mm TPK x 290 mm mm mm TPK x 402 mm mm mm

18 18 TPK Teknisk handbok Introduction TPK entrance phone with hot keys Introduction The TPK is an entrance phone with hot keys aimed for use together with the Telecode TC5000 Door entrance phone system. The basic functions, installation and user guidelines for the Telecode TC5000 are described in the manual supplied with central unit. The TPK are available in three levels: TPK-4 with four hot keys (can correspond to B0001 B0004) TPK-8 with eight hot keys (can correspond to B0001 B0008) TPK-12 with twelve hot keys (can correspond to B0001 B0012) Note that the software in the Telecode central must be of version 4.00 or later to get the TPK work. It is possible to replace existing TP5 entrance phones with a TPK unit. Combine with access control system Codelock function There is room for an optional add-on module to get more functionality (e g HD500 proximity reader in host system like Bewator Entro or Bewator 2010). The TPK will in this case be used only for housing the module. The connections for communication and power supply will be installed according to separate documentation (supplied with the access control system). In the same way a codelock function can be achieved mounting a M65 keypad module (which connects to yet another port in the same TC5000 central unit) or a K44 module (compact unit requiring separate power supply). Also the keypads M43 (Entro) or RB9120 (2010) can instead be mounted and connected. This is how the TPK works The principle for TPK is that when pushing a hot key the Telecode 5000 will interpret this into the chosen short number (e g B0001) and dial the corresponding, programmed telephone number. (Compare to the normal B0001, B0002 etc in the Telecode). Abortion of the dialling can be made with the left button on the speaker module _TPK-SE-GB.doc

19 TPK Teknisk handbok Introduction 19 System components The TPK consists of the following equipment: Base unit. Mechanical basic module with room for totally three, four or six function modules. Speaker and microphone. This module is the main part in the TPK and contains the speaker, microphone and the PCB to decode the hot keys. Button module. Includes four push button elements (to be connected to the TPK circuit board). Bewator modules. Any of these modules can be mounted in the free space. (The supplied blind panel is not mounted) Proximity module Proximity module Codelock module K44

20 20 TPK Teknisk handbok Installation Installation This chapter describes how to install and set up the TPK unit. Mechanical mounting general The TPK is based on a modular concept, where the door entrance phone consist of three main parts: Speaker/microphone (with key decoder), calling buttons and optionally a Bewator module. Bewator stocks three different basic kits, with modules, to be mounted in following configurations: Bewator module Bewator module Bewator module TPK8 TPK4 TPK12 Mounting of Bewator modules We recommend mounting a Bewator module directly beneath the speaker module, because some of them require some space above the module. Please note that this also may result in that the module separator (in plastic) have to be cut slightly (otherwise the module cannot be pushed in place in the frame). Also remember that some Bewator modules is connected to a host system and will require enough room for the cabling _TPK-SE-GB.doc

21 TPK Technical manual Installation 21 Mounting of the entrance phone Following illustrations shows how the different parts are mounted together. Fig. 1A och 1B Open the frame. Operate on the lower rear side by means of a screwdriver. Fig. 2 Insert the modules and module separators (detail A). Fig. 3 Close the frame. Fig. 4 Attach the light fixtures where required. Fig. 6 Insert the speech unit Fig. 5 Insert the pushbuttons Please now refer to the section Electrical installation how to connect to the central unit.

22 22 TPK Teknisk handbok Installation Fig. 7 The push button elements are connected with separate wires from TPK as well as a common wire. Fig. 8 The pre-mounted frame is inserted on the hole-cover frame or rainproof protection (if present). Fig The complete unit is fixed onto the flushmounted box - or the back box attached to the wall surface. Fig. 11 The modular entrance panels are fixed using the special key supplied and fastened with screws where appropriate Fig. 12 Remove the nametag holder from the back to reach the nametags. Fig. 13 A suitable installation height from the ground surface to the upper edge of the panel is 1,40 m _TPK-SE-GB.doc

23 TPK Technical manual Installation 23 Electrical installation Connections are made between the TPK and the Telecode 5000 central unit with a 4-core cable. Each button is then connected with a separate wire plus a common. Please use the supplied cable kit. 1 COM Button LOCK DC COM A B EXIT COM Button TPK 3 Lock 9 COM 1 (5, 9, 13, 17, 21) 2 (6, 10, 14, 18, 22) 3 (7, 11, 15, 19, 23) 4 (8, 12, 16, 20, 24) PL2 in Telecode 5000 central Button Power supply connections from the TC5000 central. 24V DC. Connection of communication wires from the TC5000 central. Voltage-free opening relay. Closing contacts (N/O). Connect jumper wire 6 to control an electrical lock. Connection of a momentary exit request button. 5 Connection of calling buttons. See illustration for wiring. 6 Do not jumper this, if a voltage-free function is needed. E g for controlling exit request in a access control system or motor lock. 7 Button for aborting a on-going call. (Corresponds to key A on a TP5)

24 24 TPK Teknisk handbok Installation Electrical installation - Bewator modules It is possible to let the TPK (Telecode) trigger a separate access control system or a codelock unit. Mainly there are four options: K44 Duo module, which is a codelock with 30 codes that requires its own power supply. M65 is a keypad, which is integrated into the Telecode central itself (in the same way as the TPK) and connects to a free port in the TC5000 (4- core). HD500/HD500EM is a proximity reader module (using Cotag or EM4102 reading technology) and connects to a host system like Entro or RB9120 is a keypad to be used in the Bewator Connections between different systems The voltage-free relay (see item 3 in the illustration on previous page) may be connected to the exit request input in an access control or codelock system. Note! In this case, the electrical lock must be connected to the relay output of the host system (not to the TPK relay). In the following table you find the terminal block numbers the TPK should be wired to in the different systems. Entrance phone TPK Terminal block 5 & 6 Bewator module Terminal blocks Notes K44Duo 20 & 21 Compact model M65 8 & 9 Keypad for Telecode central TC5000 RB9120 HD500EM / HD E2V input terminal block DC11/DC21: 26 & 27 or 2010-E2V input terminal block Keypad Proximity reader EM4102 or Cotag reading (different cards and tags) _TPK-SE-GB.doc

25 TPK Teknisk handbok Programming 25 Programming Central unit This chapter describes how to programme the necessary extra information needed in the Telecode central unit to get the TPK work properly. All information is programmed using the keyboard in the central unit. The display shows prompts telling what to do next. Note! When programming the TC5000 all codes works as normal, but the new information will not be updated until the next minute change Esc * 0 # Keys 0-9 Used to enter digits. Esc Used to leave menus and to interrupt what you are currently doing. Used to delete characters backwards and to scroll backward through stored entries, e.g. codes. Used to scroll forwards through stored entries. Used to confirm ( enter ) entered information. # Used when programming apartment phones.

26 26 TPK Teknisk handbok Programming Display In stand-by position, the following text is displayed: :40 <version> PRESS Today s date and time are displayed. Press. The main menu is displayed: 1) CODES 2) TELE 3) DOORS 4) TIMES You can now choose what information to enter, change or delete. If nothing is entered within two minutes, the central unit reverts to stand-by position. Often it is a good idea to even manually revert to the stand-by position to allow the central to stabilise. In this case the message Calibration doors is displayed. Note! Press Esc to cancel a programming sequence already started _TPK-SE-GB.doc

27 TPK Teknisk handbok Programming 27 Configure the central unit for use of TPK The first thing to do is to set up the unit to also display the menus for programming the quick numbers. This is done in the Options menu in the central. Proceed as follows: 1 Press Esc Esc Esc (i e three times). Following text is displayed: OPTIONS MENU 2 Press. Following text is displayed: / TO STEP! 3 Press. Until following text is displayed: / TO STEP ACTIVATE NAMEPLATE 4 Press. Following text is displayed: ENTER 1 (ON) / 0 (OFF) [ 0 ] 5 Press on 1 means that the nameplate (TPK) is to be used and the menu choices for this are displayed in the Doors menu. ENTER 1 (ON) / 0 (OFF) [ 1 ] 6 Press Esc to revert to the stand-by position or step to another function and carry on programming. You have now prepared the central for programming the buttons in the TPK.

28 28 TPK Teknisk handbok Programming Doors Preparation In this section you find instructions how to Create, Edit and Delete information for every hot key button. You may take use of the chart Quick number for hot key (at the end of this manual) and fill in information needed for every. This must be coordinated with the chart in the main Telecode 5000 manual. Create, Edit and Delete button information 1 Choose DOORS (3) on the main menu. Following text is displayed: 1) EDIT 2) PRINT 3) EDIT NAMEPLATE 2 Choose EDIT NAMEPLATE (3). Following text is displayed: WHICH DOOR? (1-6) 3 Enter the door to programme information for, e.g. 1 for the first door. The following text is displayed: WHICH BUTTON? / TO STEP! 4 Step to actual button and following text is displayed. WHICH BUTTON? 1 5 Press. Following text is displayed (if no quick number exist): ENTER QUICKNUMBER 1 [ ] 0 However- if a quick number exist the following text is displayed: ENTER QUICKNUMBER 1 [ 0001] _TPK-SE-GB.doc

29 TPK Teknisk handbok Programming 29 6 Enter the quick number for the earlier programmed telephone number Note that the leading zero always must exist and is already displayed. If you enter 001 the following text is displayed: WHICH BUTTON? I e 0001 means that when pressing the hotkey 1 (on the TPK) the central will dial the corresponding telephone number.. If you wish to edit please refer to item 5 again. Note! Entering the digits 0000 as quick number and the press does deletion of the quick number. You can then step further - or escape. 7 Press. Following text is displayed: WHICH BUTTON? 2 Carry on in the same way until you have programmed all hot keys.

30 30 TPK Teknisk handbok Programming Technical data Entrance phone TPK Entrance phone for up to 12 hot keys. Entrance phone controlling 1 lock (door). Connects to Telecode 5000 central unit. Opening relay (closing function). Max relay load: 2 A, 30 V DC. Exit request input with delay. Power supply: 24 V DC. Power consumption: 75 ma Dimensions: Model Total dimension (W x H) Deep (Flush mounted) Deep (Surface mounted) TPK x 402 mm mm mm TPK x 290 mm mm mm TPK x 402 mm mm mm _TPK-SE-GB.doc

31 TPK Teknisk handbok Lista 31 Lista / Chart Dörr Door Knapp Kortnummer Key Quick number Kortnummer för TPK direktval Quick number for hot keys Telefonnummer Telephone number Namn Name

32 _TPK-SE-GB.doc

33

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG EN SV Mifare Reader MF1040 & MF1050 HW version 1.6 or later Installation Note MF1040 MF1050 Siemens AG ENGLISH MF1040 & MF1050 Installation Description MF1040 and MF1050 is a compact Smartcard reader using

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EN SV SK6. Security Unit. Installation manual. Siemens AB. Security Products

EN SV SK6. Security Unit. Installation manual. Siemens AB. Security Products EN SV SK6 Security Unit Installation manual Security Products ENGLISH SK6 Installation manual Description The security unit SK6 is used in high security areas. It prevents unauthorised persons from opening

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

UTFÖRSÄLJNING 2012 PANASONIC DVD-SPELARE SVART (DVD-S511) DEMO EX. PANASONIC DVD/VHS RECORDER (DMR-ES35V) DEMO EX.

UTFÖRSÄLJNING 2012 PANASONIC DVD-SPELARE SVART (DVD-S511) DEMO EX. PANASONIC DVD/VHS RECORDER (DMR-ES35V) DEMO EX. UTFÖRSÄLJNING 2012 Gyration GyroTransport 1GB, 30m (GP916T) Ta med dig din Gyromus & dina presentatioer överallt! 1GB inbyggd flashminne i USB-mottagaren, 30m räckvidd & självklart med inbyggt gyro. Den

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100. E-series Remote Management Unit. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100. E-series Remote Management Unit. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100 E-series Remote Management Unit English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PC 5. Installation

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125

Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125 Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125 Denna monteringsanvisning avser ASSA panikregel 1125 med följande artikelnummer: 361282, 361283 samt 361284 i kombination med ASSA låshus modell 761-50/70,

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida

ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida ClubComp Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida Innehåll Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida... 1 1. Resultatredovisning på Info-datorn... 2 2. Skapa en hemsida... 3 2.1 Skapa html-sida

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Com mu ni ca tion Mo du le IFC 50E MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16 Installationsguide Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no Installationsguide för ArchiCAD 16 Innehåll Uppgradering Windows/Mac Uppgradering av ArchiCAD-låset. Nyinstallation

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Exempelsamling Assemblerprogrammering

Exempelsamling Assemblerprogrammering Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100. Professional CATV Multisystem Channel Processor. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100. Professional CATV Multisystem Channel Processor. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100 Professional CATV Multisystem Channel Processor English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

Användargränsnitt inom Processindustrin.

Användargränsnitt inom Processindustrin. Användargränsnitt inom Processindustrin. SESAM Sverige Seminarium 2012-09-20 Tommy Rydén Perstorp Engineering Perstorp Specialty Chemicals AB Agenda Operatörens gränssnitt - Perstorps utveckling fram till

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Codoor CD3500. Teknisk handbok

Codoor CD3500. Teknisk handbok SE Codoor CD3500 Teknisk handbok Copyright Mars 2002 Bewator AB, Solna. Kopiering ur CD3500 installations- och användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer