Telecode TPK SE GB. Teknisk handbok Technical Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telecode TPK SE GB. Teknisk handbok Technical Manual"

Transkript

1 Telecode TPK SE GB Teknisk handbok Technical Manual

2 Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra såväl handbokens innehåll som produkternas konstruktion. Dokumentnummer: Bewator AB, som ingår i Bewator Holding AB, utvecklar och marknadsför ett komplett utbud av säkerhetsprodukter, vilket inkluderar passerkontroll och larm. Försäljning, installation och service sköts via ett rikstäckande nät av återförsäljare. Åtgärder (såsom olovlig manipulering, olovlig kopiering mm) får inte vidtas med i produkterna och systemen ingående programvara. Sådana åtgärder utgör upphovsrättsintrång som kan bestraffas med böter eller fängelse och resultera i skyldighet att betala skadestånd och vederlag för utnyttjandet av programvaran. Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Material from this manual may only be copied with the consent in writing of Bewator. Bewator reserves the right to alter both the content of the manual and the design of the product. Document number: Bewator AB is part of the Swedish Bewator Holding AB, which develops and markets a complete security product range that includes access control and intruder alarm. Sales, installation and servicing are handled by an International national dealer network. Actions (such as unauthorised editing manipulation, copying etc.) must not be taken with the software contained in the products and systems. Such actions are regarded as copyright violation and may result in imprisonment or fines and may likewise lead to an obligation to pay damages and compensation for using the software _TPK-SE-GB.doc

3 TPK Teknisk handbok Innehåll 3 Innehåll Svenska TPK PORTAPPARAT MED DIREKTVAL...5 INLEDNING...5 KOMBINATION MED PASSERSYSTEM...5 KODLÅSFUNKTION...5 SÅ HÄR FUNGERAR TPK...5 DETTA INGÅR I SYSTEMET...6 INSTALLATION...7 MONTERING - ALLMÄNT...7 MONTERING - BEWATOR MODULER...7 MONTERING PORTAPPARAT...8 ELEKTRISK INSTALLATION...10 ELEKTRISK INSTALLATION - BEWATOR MODULER...11 ANSLUTNING MELLAN OLIKA SYSTEM...11 PROGRAMMERING...12 CENTRALENHETEN...12 TANGENTER...12 TECKENFÖNSTER...13 STÄLLA IN FÖR ANVÄNDNING AV TPK...14 DÖRRAR...15 FÖRBEREDELSER...15 NYINLÄGGNING, ÄNDRING OCH RADERING AV KNAPPAR...15 TEKNISKA DATA...17 Contents English TPK ENTRANCE PHONE WITH HOT KEYS...18 INTRODUCTION...18 COMBINE WITH ACCESS CONTROL SYSTEM...18 CODELOCK FUNCTION...18 THIS IS HOW THE TPK WORKS...18 SYSTEM COMPONENTS...19 INSTALLATION...20 MECHANICAL MOUNTING GENERAL...20 MOUNTING OF BEWATOR MODULES...20 MOUNTING OF THE ENTRANCE PHONE...21 ELECTRICAL INSTALLATION...23 ELECTRICAL INSTALLATION - BEWATOR MODULES...24 CONNECTIONS BETWEEN DIFFERENT SYSTEMS...24 PROGRAMMING...25 CENTRAL UNIT...25 KEYS...25 DISPLAY...26 CONFIGURE THE CENTRAL UNIT FOR USE OF TPK...27 DOORS...28 PREPARATION...28 CREATE, EDIT AND DELETE BUTTON INFORMATION...28 TECHNICAL DATA...30 LISTA / CHART...31

4 _TPK-SE-GB.doc

5 TPK Teknisk handbok Inledning 5 TPK portapparat med direktval Inledning TPK är en portapparat med direktval, som ska användas med Bewator Telecode TC5000 porttelefonsystem. De grundläggande funktionerna, installation och handhavande allmänt om Telecode 5000 beskrivs i handboken som medföljer centralenheten. TPK finns i tre varianter: TPK-4 med fyra anropsknappar (kan motsvara B0001 B0004) TPK-8 med åtta anropsknappar (kan motsvara B0001 B0008) TPK-12 med tolv anropsknappar (kan motsvara B0001 B0012) Notera att programvaran i Telecode centralen måste vara minst version 4.00 för att TPK ska fungera. Det går också att ersätta redan existerande TP5 portapparater med TPK portapparat. Kombination med passersystem Kodlåsfunktion Det finns även en modulplats för att montera en tilläggsmodul för ytterligare funktioner (t ex HD500 beröringsfri läsare för passersystem Bewator Entro eller Bewator-2010). TPK kapslingen används i detta fall endast för att fysiskt montera modulen. Anslutningar för kommunikation och strömförsörjning utförs enligt separat dokumentation (som medföljer passersystemet). På samma sätt kan en kodlåsfunktion åstadkommas med antingen en M65 modul (som ansluts till en portingång i centralenheten) eller med en K44 modul (kompakt modell som behöver egen strömförsörjning). Även knappsatsmodulerna M43 (Entro) eller RB9120 kan monteras och anslutas vid behov. Så här fungerar TPK Principen för TPK är att vid tryck på en anropsknapp kommer Telecode 5000 att översätta detta till ett anropsnummer (t ex B0001) och ringa upp motsvarande, inprogrammerat telefonnummer. (Jämför med normal funktion B0001, B0001 osv. i Telecode). Avbrytning av anrop kan göras med vänster knapp på högtalarmodulen.

6 6 TPK Teknisk handbok Inledning Detta ingår i systemet TPK består av följande delar: Basenhet. Mekanisk grundmodul med plats för totalt tre, fyra eller sex funktionsmoduler. Högtalare och mikrofon. Denna modul är den vitala delen i TPK och innehåller högtalare, mikrofon och kretskort för avkodning av knappar. Knappmodul. Innehåller fyra tryckelement (som ansluts till TPK kretskortet) Bewator moduler. Någon av dessa kan monteras i den lediga modulplatsen. (Medföljande blindmodulen monteras då inte) Proxmodul HD500 Proxmodul HD500EM Kodlåsmodul _TPK-SE-GB.doc

7 TPK Teknisk handbok Inledning 7 Installation Montering - allmänt I detta avsnitt beskrivs hur du monterar och installerar TPK enheten. Principen för TPK är ett modulsystem, där portapparaten består av tre huvuddelar: högtalare/mikrofon (med knappavkodare), anropsknappar och en eventuell Bewator modul. Bewator lagerför tre olika grundpaket, med lösa moduler, som kan monteras i konfigurationer enligt nedan: Bewator module Bewator module Bewator module TPK8 TPK4 TPK12 Montering - Bewator moduler Montera helst Bewator modulen/fronten under högtalarfronten, eftersom vissa av dessa moduler kräver tillräckligt utrymme i överkant. Notera att en del av modulavskiljaren ovanför (i plast) måste klippas bort (annars kan inte modulen skjutas på plats). Tänk även på att vissa Bewator moduler ansluts till ett överordnat system och behöver plats för kablage till/från detta.

8 8 TPK Teknisk handbok Installation Montering portapparat Följande bilder visar allmänt hur portapparatens delar monteras ihop. Fig. 1A och 1B Öppna modulramen. Använd en skruvmejsel för att lossa det nedre plaststycket. Fig. 2 Skjut in modulerna och modulavskiljarna (detalj A). Fig. 3 Stäng modulramen genom att snäppa fast det nedre plaststycket. Fig. 4 Montera lamphållare där så önskas. Fig. 6 Fig. 5 Snäpp fast tryckknapparna. Sätt fast högtalare/mikrofonen (inklusive kretskortet) i spåret i överkanten. Se sedan Elektrisk installation för inkoppling till centralenhet _TPK-SE-GB.doc

9 TPK Teknisk handbok Installation 9 Fig. 7 Tryckelementen ansluts med separata ledare från TPK samt en gemensam. Fig. 8 Snäpp fast den färdigmonterade bottenplattan i regnkåpan. Fig Skruva fast regnkåpan och bottenplattan i infällnadslådan eller den utanpåliggande lådan. Fig. 11 Montera modulramen och dra åt låsskruven i botten på ramen med det medföljande specialverktyget. Fig. 12 Lyft av namnhållaren på baksidan av modulramen för att komma åt namnskylten. Fig. 13 Lämplig installationshöjd för portapparaten är 1,40 m från markytan till överkant.

10 10 TPK Teknisk handbok Installation Elektrisk installation Anslutningar görs mellan TPK och Telecode 5000 centralen med 4-ledare. Använd de medföljande kablarna för att ansluta knapparna. 1 COM Knapp LOCK DC COM A B EXIT COM Knapp TPK 3 Elektriskt lås 9 COM 1 (5, 9, 13, 17, 21) 2 (6, 10, 14, 18, 22) 3 (7, 11, 15, 19, 23) 4 (8, 12, 16, 20, 24) PL2 i Telecode 5000 central Knapp Anslutning av strömförsörjning från TC5000 central. 24V DC. Anslutning av kommunikationsledning från TC5000 central. Potentialfritt öppningsrelä. Slutande funktion (N/O). Anslut bygel 6 för att styra ett ellås. Anslutning av återfjädrande öppningsknapp. Vid slutning aktiveras reläet inställd tid. 5 Inkoppling av anropsknappar. Se figur för anslutningar. 6 Anslut inte denna bygel om ett potentialfri slutning önskas. T ex för styrning av öppningsfunktion i ett passersystem eller motorlås. 7 Knapp för att avbryta anrop. (Motsvarar knapp A på TP5) _TPK-SE-GB.doc

11 TPK Teknisk handbok Installation 11 Elektrisk installation - Bewator moduler Det går att låta TPK (Telecode) styra ett separat passersystem eller kodlåsenhet. I princip finns fyra olika varianter: K44 Duo modul som är ett kompakt kodlås med 30 koder, som behöver egen strömförsörjning. M65 knappsats modul som integreras med Telecode centralen (på samma sätt som TPK) och ansluts internt till ledig portingång (4-ledare) i TC5000. HD500/HD500EM är en beröringsfri läsarmodul, för Cotag eller EM4102 teknik, som ansluts till överordnat passersystem Entro eller RB9120 är en knappsats modul för anslutning till Bewator Anslutning mellan olika system TPK:s potentialfria relä (se punkt 3 i figuren på föregående sida) ansluts till fjärröppningsingången i kodlås- eller passagesystem. OBS! Det elektriska låset bör i detta fall anslutas till det överordnade systemets reläutgång (inte till TPK:s relä). I följande tabell framgår vilka plintar som TPK reläet ansluts till i de olika systemen: Portapparat Bewator modul TPK Plint 5 & 6 Plintar Anmärkning K44Duo 20 & 21 Kompakt modell M65 8 & 9 Knappsats Telecode central TC5000 RB9120 HD500EM / HD E2V ingångsplint DC11/DC21: 26 & 27 eller 2010-E2V ingångsplint Knappsats Beröringsfri läsare enligt EM4102 eller Cotag lästeknik (olika kort och brickor)

12 12 TPK Teknisk handbok Programmering Programmering Centralenheten I detta avsnitt beskrivs hur du programmerar den extra information som behövs i Telecode centralen för att TPK ska fungera. Du programmerar uppgifterna i centralenheten med hjälp av tangentbordet. I teckenfönstret visas ledtexter som talar om vad du ska göra härnäst. Notera att programversionen i Telecode måste vara version 4.00 eller högre. Obs! Vid programmering av Telecode 5000 centralen fungerar inte de inprogrammerade uppgifterna förrän vid nästa minutskifte Esc * 0 # Tangenter 0-9 Används för att välja alternativ och för att skriva siffror. Esc Används för att lämna menyer och för att avbryta det du håller på med. Används för att radera tecken bakåt och för att stega bakåt genom lagrade poster, t.ex. telefonnummer. Används för att stega framåt genom lagrade poster. Används för att bekräfta ( enter ) det du har angivit. # Används bl.a. vid programmering av våningsapparater _TPK-SE-GB.doc

13 TPK Teknisk handbok Programmering 13 Teckenfönster I viloläge visas följande text i teckenfönstret: :40 <version> TRYCK Först visas dagens datum, därefter klockslag och version av programvaran i centralen. Tryck på. Huvudmenyn visas: 1) KODER 2) TELNR 3) DÖRRAR 4) TIDER Du kan nu välja vilka uppgifter du vill registrera, ändra eller ta bort. Om du inte utför något inom två minuter återgår centralenheten till viloläget. Oftast kan det vara bra att även manuellt återgå till viloläget så att centralenheten kan stabilisera sig. Meddelandet Kalibrerar dörrar visas i detta fall. OBS! Tryck på Esc om du vill avbryta en påbörjad programmeringssekvens.

14 14 TPK Teknisk handbok Programmering Ställa in för användning av TPK Det första du ska göra, är att ställa in så att menyerna för programmering av direktval visas. Detta ställs in i tillvalsmenyn i centralenheten. Gör så här: 1 Tryck på Esc Esc Esc (dvs. tre gånger). Följande text visas: TILLVALSMENY 2 Tryck på. Följande text visas: / FÖR ATT STEGA 3 Tryck på. Tills följande text visas: / FÖR ATT STEGA AKTIVERA NAMNTAVLA 4 Tryck på. Följande text visas: ANGE 1 (PÅ) / 0 (AV) [ 0 ] 5 Tryck på 1 betyder att namntavlan (TPK) ska användas och menyerna för detta visas under Dörrar. ANGE 1 (PÅ) / 0 (AV) [ 1 ] 6 Tryck på Esc för att gå tillbaka till viloläget eller stega till en annan funktion och fortsätt programmera. Du har nu förberett centralen för att programmera kortnummer för knapparna i TPK _TPK-SE-GB.doc

15 TPK Teknisk handbok Programmering 15 Dörrar I detta avsnitt beskrivs hur du går till väga vid Nyinläggning, Ändring och Radering av information för varje knapp. Förberedelser Du kan ta hjälp av listan Kortnummer för direktval (som finns längst bak i denna handbok) och först fylla i de uppgifter som ska gälla för varje dörr. Denna bör samordnas med lista som finns i Telecode 5000 handboken. Nyinläggning, ändring och radering av knappar 1 Välj DÖRRAR (3) på huvudmenyn. Följande text visas: 1) ÄNDRA 2) UTSKRIFT 3) ÄNDRA NAMNTAVLA 2 Välj ÄNDRA NAMNTAVLA (3). Följande text visas: VILKEN DÖRR? (1-6) 3 Ange vilken dörr du vill programmera uppgifter för. Skriv t.ex. 1 för den första dörren (2 för den andra osv.). Följande text visas: VILKEN KNAPP? / FÖR ATT STEGA 4 Stega till önskad knapp och följande text visas. VILKEN KNAPP? 1 5 Tryck på. Följande text visas (om inget kortnummer finns): ANGE KORTNUMMER 1 [ ] 0 Om ett kortnummer redan finns visa däremot följande text: ANGE KORTNUMMER 1 [ 0001] 0

16 16 TPK Teknisk handbok Programmering 6 Ange kortnumret till det telefonnummer som tidigare har programmerats. Notera att första nollan alltid måste finnas och visas därför. Om du skriver 001 visas följande text: VILKEN KNAPP? D v s 0001 innebär att vid tryck på knapp 1 (på TPK), så ringer centralen upp motsvarande telefonnummer. Om du vill ändra - gå till punkt 5 ovan igen. OBS! Radering av kortnummer gör du genom att ange 0000 som kortnummer och sedan trycker på. Du kan sedan stega vidare eller avbryta. 7 Tryck på. Följande text visas: VILKEN KNAPP? 2 Fortsätt på samma sätt tills du har programmerat alla knappar som ska användas _TPK-SE-GB.doc

17 TPK Teknisk handbok Tekniska data 17 Tekniska data Portapparat TPK Portapparat för upp till 12 direktval. Portapparat som styr 1 lås (dörr). Ansluts till Telecode 5000 centralenhet. Öppningsrelä (slutande funktion). Max last över reläkontakterna: 2 A, 30 V DC. Fjärröppningsingång med fördröjning. Strömförsörjning: 24 V DC. Strömförbrukning: 75 ma Mått: Modell Totalt mått (B x H) Djup (Infällt) Djup (Utanpåliggande) TPK x 402 mm mm mm TPK x 290 mm mm mm TPK x 402 mm mm mm

18 18 TPK Teknisk handbok Introduction TPK entrance phone with hot keys Introduction The TPK is an entrance phone with hot keys aimed for use together with the Telecode TC5000 Door entrance phone system. The basic functions, installation and user guidelines for the Telecode TC5000 are described in the manual supplied with central unit. The TPK are available in three levels: TPK-4 with four hot keys (can correspond to B0001 B0004) TPK-8 with eight hot keys (can correspond to B0001 B0008) TPK-12 with twelve hot keys (can correspond to B0001 B0012) Note that the software in the Telecode central must be of version 4.00 or later to get the TPK work. It is possible to replace existing TP5 entrance phones with a TPK unit. Combine with access control system Codelock function There is room for an optional add-on module to get more functionality (e g HD500 proximity reader in host system like Bewator Entro or Bewator 2010). The TPK will in this case be used only for housing the module. The connections for communication and power supply will be installed according to separate documentation (supplied with the access control system). In the same way a codelock function can be achieved mounting a M65 keypad module (which connects to yet another port in the same TC5000 central unit) or a K44 module (compact unit requiring separate power supply). Also the keypads M43 (Entro) or RB9120 (2010) can instead be mounted and connected. This is how the TPK works The principle for TPK is that when pushing a hot key the Telecode 5000 will interpret this into the chosen short number (e g B0001) and dial the corresponding, programmed telephone number. (Compare to the normal B0001, B0002 etc in the Telecode). Abortion of the dialling can be made with the left button on the speaker module _TPK-SE-GB.doc

19 TPK Teknisk handbok Introduction 19 System components The TPK consists of the following equipment: Base unit. Mechanical basic module with room for totally three, four or six function modules. Speaker and microphone. This module is the main part in the TPK and contains the speaker, microphone and the PCB to decode the hot keys. Button module. Includes four push button elements (to be connected to the TPK circuit board). Bewator modules. Any of these modules can be mounted in the free space. (The supplied blind panel is not mounted) Proximity module Proximity module Codelock module K44

20 20 TPK Teknisk handbok Installation Installation This chapter describes how to install and set up the TPK unit. Mechanical mounting general The TPK is based on a modular concept, where the door entrance phone consist of three main parts: Speaker/microphone (with key decoder), calling buttons and optionally a Bewator module. Bewator stocks three different basic kits, with modules, to be mounted in following configurations: Bewator module Bewator module Bewator module TPK8 TPK4 TPK12 Mounting of Bewator modules We recommend mounting a Bewator module directly beneath the speaker module, because some of them require some space above the module. Please note that this also may result in that the module separator (in plastic) have to be cut slightly (otherwise the module cannot be pushed in place in the frame). Also remember that some Bewator modules is connected to a host system and will require enough room for the cabling _TPK-SE-GB.doc

21 TPK Technical manual Installation 21 Mounting of the entrance phone Following illustrations shows how the different parts are mounted together. Fig. 1A och 1B Open the frame. Operate on the lower rear side by means of a screwdriver. Fig. 2 Insert the modules and module separators (detail A). Fig. 3 Close the frame. Fig. 4 Attach the light fixtures where required. Fig. 6 Insert the speech unit Fig. 5 Insert the pushbuttons Please now refer to the section Electrical installation how to connect to the central unit.

22 22 TPK Teknisk handbok Installation Fig. 7 The push button elements are connected with separate wires from TPK as well as a common wire. Fig. 8 The pre-mounted frame is inserted on the hole-cover frame or rainproof protection (if present). Fig The complete unit is fixed onto the flushmounted box - or the back box attached to the wall surface. Fig. 11 The modular entrance panels are fixed using the special key supplied and fastened with screws where appropriate Fig. 12 Remove the nametag holder from the back to reach the nametags. Fig. 13 A suitable installation height from the ground surface to the upper edge of the panel is 1,40 m _TPK-SE-GB.doc

23 TPK Technical manual Installation 23 Electrical installation Connections are made between the TPK and the Telecode 5000 central unit with a 4-core cable. Each button is then connected with a separate wire plus a common. Please use the supplied cable kit. 1 COM Button LOCK DC COM A B EXIT COM Button TPK 3 Lock 9 COM 1 (5, 9, 13, 17, 21) 2 (6, 10, 14, 18, 22) 3 (7, 11, 15, 19, 23) 4 (8, 12, 16, 20, 24) PL2 in Telecode 5000 central Button Power supply connections from the TC5000 central. 24V DC. Connection of communication wires from the TC5000 central. Voltage-free opening relay. Closing contacts (N/O). Connect jumper wire 6 to control an electrical lock. Connection of a momentary exit request button. 5 Connection of calling buttons. See illustration for wiring. 6 Do not jumper this, if a voltage-free function is needed. E g for controlling exit request in a access control system or motor lock. 7 Button for aborting a on-going call. (Corresponds to key A on a TP5)

24 24 TPK Teknisk handbok Installation Electrical installation - Bewator modules It is possible to let the TPK (Telecode) trigger a separate access control system or a codelock unit. Mainly there are four options: K44 Duo module, which is a codelock with 30 codes that requires its own power supply. M65 is a keypad, which is integrated into the Telecode central itself (in the same way as the TPK) and connects to a free port in the TC5000 (4- core). HD500/HD500EM is a proximity reader module (using Cotag or EM4102 reading technology) and connects to a host system like Entro or RB9120 is a keypad to be used in the Bewator Connections between different systems The voltage-free relay (see item 3 in the illustration on previous page) may be connected to the exit request input in an access control or codelock system. Note! In this case, the electrical lock must be connected to the relay output of the host system (not to the TPK relay). In the following table you find the terminal block numbers the TPK should be wired to in the different systems. Entrance phone TPK Terminal block 5 & 6 Bewator module Terminal blocks Notes K44Duo 20 & 21 Compact model M65 8 & 9 Keypad for Telecode central TC5000 RB9120 HD500EM / HD E2V input terminal block DC11/DC21: 26 & 27 or 2010-E2V input terminal block Keypad Proximity reader EM4102 or Cotag reading (different cards and tags) _TPK-SE-GB.doc

25 TPK Teknisk handbok Programming 25 Programming Central unit This chapter describes how to programme the necessary extra information needed in the Telecode central unit to get the TPK work properly. All information is programmed using the keyboard in the central unit. The display shows prompts telling what to do next. Note! When programming the TC5000 all codes works as normal, but the new information will not be updated until the next minute change Esc * 0 # Keys 0-9 Used to enter digits. Esc Used to leave menus and to interrupt what you are currently doing. Used to delete characters backwards and to scroll backward through stored entries, e.g. codes. Used to scroll forwards through stored entries. Used to confirm ( enter ) entered information. # Used when programming apartment phones.

26 26 TPK Teknisk handbok Programming Display In stand-by position, the following text is displayed: :40 <version> PRESS Today s date and time are displayed. Press. The main menu is displayed: 1) CODES 2) TELE 3) DOORS 4) TIMES You can now choose what information to enter, change or delete. If nothing is entered within two minutes, the central unit reverts to stand-by position. Often it is a good idea to even manually revert to the stand-by position to allow the central to stabilise. In this case the message Calibration doors is displayed. Note! Press Esc to cancel a programming sequence already started _TPK-SE-GB.doc

27 TPK Teknisk handbok Programming 27 Configure the central unit for use of TPK The first thing to do is to set up the unit to also display the menus for programming the quick numbers. This is done in the Options menu in the central. Proceed as follows: 1 Press Esc Esc Esc (i e three times). Following text is displayed: OPTIONS MENU 2 Press. Following text is displayed: / TO STEP! 3 Press. Until following text is displayed: / TO STEP ACTIVATE NAMEPLATE 4 Press. Following text is displayed: ENTER 1 (ON) / 0 (OFF) [ 0 ] 5 Press on 1 means that the nameplate (TPK) is to be used and the menu choices for this are displayed in the Doors menu. ENTER 1 (ON) / 0 (OFF) [ 1 ] 6 Press Esc to revert to the stand-by position or step to another function and carry on programming. You have now prepared the central for programming the buttons in the TPK.

28 28 TPK Teknisk handbok Programming Doors Preparation In this section you find instructions how to Create, Edit and Delete information for every hot key button. You may take use of the chart Quick number for hot key (at the end of this manual) and fill in information needed for every. This must be coordinated with the chart in the main Telecode 5000 manual. Create, Edit and Delete button information 1 Choose DOORS (3) on the main menu. Following text is displayed: 1) EDIT 2) PRINT 3) EDIT NAMEPLATE 2 Choose EDIT NAMEPLATE (3). Following text is displayed: WHICH DOOR? (1-6) 3 Enter the door to programme information for, e.g. 1 for the first door. The following text is displayed: WHICH BUTTON? / TO STEP! 4 Step to actual button and following text is displayed. WHICH BUTTON? 1 5 Press. Following text is displayed (if no quick number exist): ENTER QUICKNUMBER 1 [ ] 0 However- if a quick number exist the following text is displayed: ENTER QUICKNUMBER 1 [ 0001] _TPK-SE-GB.doc

29 TPK Teknisk handbok Programming 29 6 Enter the quick number for the earlier programmed telephone number Note that the leading zero always must exist and is already displayed. If you enter 001 the following text is displayed: WHICH BUTTON? I e 0001 means that when pressing the hotkey 1 (on the TPK) the central will dial the corresponding telephone number.. If you wish to edit please refer to item 5 again. Note! Entering the digits 0000 as quick number and the press does deletion of the quick number. You can then step further - or escape. 7 Press. Following text is displayed: WHICH BUTTON? 2 Carry on in the same way until you have programmed all hot keys.

30 30 TPK Teknisk handbok Programming Technical data Entrance phone TPK Entrance phone for up to 12 hot keys. Entrance phone controlling 1 lock (door). Connects to Telecode 5000 central unit. Opening relay (closing function). Max relay load: 2 A, 30 V DC. Exit request input with delay. Power supply: 24 V DC. Power consumption: 75 ma Dimensions: Model Total dimension (W x H) Deep (Flush mounted) Deep (Surface mounted) TPK x 402 mm mm mm TPK x 290 mm mm mm TPK x 402 mm mm mm _TPK-SE-GB.doc

31 TPK Teknisk handbok Lista 31 Lista / Chart Dörr Door Knapp Kortnummer Key Quick number Kortnummer för TPK direktval Quick number for hot keys Telefonnummer Telephone number Namn Name

32 _TPK-SE-GB.doc

33

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1

CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 AI3 Frnlufttemperatur! AI4 Avlufttemperatur AI5 Utetemperatur AI6 Tillufttemperatur AI7 Rumstemperatur AI8 Frysvaktsgivare CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 Corrigo C20-LON är en regulator för

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG EN SV Mifare Reader MF1040 & MF1050 HW version 1.6 or later Installation Note MF1040 MF1050 Siemens AG ENGLISH MF1040 & MF1050 Installation Description MF1040 and MF1050 is a compact Smartcard reader using

Läs mer

Assa DAC430RC. Motorlåsstyrenhet Manual. Denna manual avser följande motorlås: Assa 810S, 811S, 8000S, 8001S, 8087S Abloy 8164-II, 8165-II, EL650-II

Assa DAC430RC. Motorlåsstyrenhet Manual. Denna manual avser följande motorlås: Assa 810S, 811S, 8000S, 8001S, 8087S Abloy 8164-II, 8165-II, EL650-II Assa DAC430RC Motorlåsstyrenhet Manual Denna manual avser följande motorlås: Assa 810S, 811S, 8000S, 8001S, 8087S Abloy 8164-II, 8165-II, EL650-II Manual in English? Please turn over 702147A_060715_SWE

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide Deutsch Svenska Dansk Norsk English

Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide Deutsch Svenska Dansk Norsk English Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide Deutsch Svenska Dansk Norsk English www.parrot.biz www.parrot.biz Deutsch Svenska Dansk Norsk English 5 15 25 35 45 Warning

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

IDL7000M CCX User Manual

IDL7000M CCX User Manual V041007 d i g i t a l - l a b s Digital Video Recorder En Fi Sv FTA Communication Technologies S.a.r.l 11, rue Pierre Werner, L-6832 Betzdorf, Luxembourg www.inverto.tv, E-mail: info@inverto.tv 7000m CCX

Läs mer

Fedora Core 6 Installation Guide

Fedora Core 6 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Utgåva 2.0 Author Author Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com Copyright

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual

Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual Våg Modell 2879MLF / 2879MLF Weight Module Funktion- och servicehandbok / Operating and Service Manual 74691C 11-04-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Innehåll - våg modell 2879MLF 3 Montering/installation

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. ETA-100 and EFTA1-T2. Professional Digital Terrestrial Receivers. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. ETA-100 and EFTA1-T2. Professional Digital Terrestrial Receivers. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETA-100 and EFTA1-T2 Professional Digital Terrestrial Receivers English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Back Support II. Installation guide and description of Back Support II

Installationsguide och beskrivning av Back Support II. Installation guide and description of Back Support II Installationsguide och beskrivning av Back Support II Installation guide and description of Back Support II 2 INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...4 Inledning... 4 Installation av programvara och drivrutiner...

Läs mer

TAC Xenta 911. Ethernet Communication Device Ø 4 10,1

TAC Xenta 911. Ethernet Communication Device Ø 4 10,1 Ø 4 TAC Xenta 911 Ethernet Communication Device 0FL-3956-001 Installationsanvisning Installation instruction 24 V AC (19-40 V DC) } ~ 0 G G0 C1 C2 1 2 3 4 (Anv. ej Not used) 90 2 3 4 5 6 7 8 10 110 48

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100. Professional CATV Multisystem Channel Processor. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100. Professional CATV Multisystem Channel Processor. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETT-100 Professional CATV Multisystem Channel Processor English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

User Manual. Bruksanvisning. DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager. Västergatan 14, Sjöbo, 0416-25100 www.teleservice.net

User Manual. Bruksanvisning. DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager. Västergatan 14, Sjöbo, 0416-25100 www.teleservice.net Bruksanvisning User Manual DE925 Alphanumeric POCSAG sökare pager Västergatan 14, Sjöbo, 0416-25100 www.teleservice.net Contents Innehåll Förord Preface...............................................................................

Läs mer

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Transmitter SLT900 Submersible level transmitter for water/waste and the process industry Bruksanvisning Operating Instructions

Läs mer