Telecode TPK SE GB. Teknisk handbok Technical Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telecode TPK SE GB. Teknisk handbok Technical Manual"

Transkript

1 Telecode TPK SE GB Teknisk handbok Technical Manual

2 Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra såväl handbokens innehåll som produkternas konstruktion. Dokumentnummer: Bewator AB, som ingår i Bewator Holding AB, utvecklar och marknadsför ett komplett utbud av säkerhetsprodukter, vilket inkluderar passerkontroll och larm. Försäljning, installation och service sköts via ett rikstäckande nät av återförsäljare. Åtgärder (såsom olovlig manipulering, olovlig kopiering mm) får inte vidtas med i produkterna och systemen ingående programvara. Sådana åtgärder utgör upphovsrättsintrång som kan bestraffas med böter eller fängelse och resultera i skyldighet att betala skadestånd och vederlag för utnyttjandet av programvaran. Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Material from this manual may only be copied with the consent in writing of Bewator. Bewator reserves the right to alter both the content of the manual and the design of the product. Document number: Bewator AB is part of the Swedish Bewator Holding AB, which develops and markets a complete security product range that includes access control and intruder alarm. Sales, installation and servicing are handled by an International national dealer network. Actions (such as unauthorised editing manipulation, copying etc.) must not be taken with the software contained in the products and systems. Such actions are regarded as copyright violation and may result in imprisonment or fines and may likewise lead to an obligation to pay damages and compensation for using the software _TPK-SE-GB.doc

3 TPK Teknisk handbok Innehåll 3 Innehåll Svenska TPK PORTAPPARAT MED DIREKTVAL...5 INLEDNING...5 KOMBINATION MED PASSERSYSTEM...5 KODLÅSFUNKTION...5 SÅ HÄR FUNGERAR TPK...5 DETTA INGÅR I SYSTEMET...6 INSTALLATION...7 MONTERING - ALLMÄNT...7 MONTERING - BEWATOR MODULER...7 MONTERING PORTAPPARAT...8 ELEKTRISK INSTALLATION...10 ELEKTRISK INSTALLATION - BEWATOR MODULER...11 ANSLUTNING MELLAN OLIKA SYSTEM...11 PROGRAMMERING...12 CENTRALENHETEN...12 TANGENTER...12 TECKENFÖNSTER...13 STÄLLA IN FÖR ANVÄNDNING AV TPK...14 DÖRRAR...15 FÖRBEREDELSER...15 NYINLÄGGNING, ÄNDRING OCH RADERING AV KNAPPAR...15 TEKNISKA DATA...17 Contents English TPK ENTRANCE PHONE WITH HOT KEYS...18 INTRODUCTION...18 COMBINE WITH ACCESS CONTROL SYSTEM...18 CODELOCK FUNCTION...18 THIS IS HOW THE TPK WORKS...18 SYSTEM COMPONENTS...19 INSTALLATION...20 MECHANICAL MOUNTING GENERAL...20 MOUNTING OF BEWATOR MODULES...20 MOUNTING OF THE ENTRANCE PHONE...21 ELECTRICAL INSTALLATION...23 ELECTRICAL INSTALLATION - BEWATOR MODULES...24 CONNECTIONS BETWEEN DIFFERENT SYSTEMS...24 PROGRAMMING...25 CENTRAL UNIT...25 KEYS...25 DISPLAY...26 CONFIGURE THE CENTRAL UNIT FOR USE OF TPK...27 DOORS...28 PREPARATION...28 CREATE, EDIT AND DELETE BUTTON INFORMATION...28 TECHNICAL DATA...30 LISTA / CHART...31

4 _TPK-SE-GB.doc

5 TPK Teknisk handbok Inledning 5 TPK portapparat med direktval Inledning TPK är en portapparat med direktval, som ska användas med Bewator Telecode TC5000 porttelefonsystem. De grundläggande funktionerna, installation och handhavande allmänt om Telecode 5000 beskrivs i handboken som medföljer centralenheten. TPK finns i tre varianter: TPK-4 med fyra anropsknappar (kan motsvara B0001 B0004) TPK-8 med åtta anropsknappar (kan motsvara B0001 B0008) TPK-12 med tolv anropsknappar (kan motsvara B0001 B0012) Notera att programvaran i Telecode centralen måste vara minst version 4.00 för att TPK ska fungera. Det går också att ersätta redan existerande TP5 portapparater med TPK portapparat. Kombination med passersystem Kodlåsfunktion Det finns även en modulplats för att montera en tilläggsmodul för ytterligare funktioner (t ex HD500 beröringsfri läsare för passersystem Bewator Entro eller Bewator-2010). TPK kapslingen används i detta fall endast för att fysiskt montera modulen. Anslutningar för kommunikation och strömförsörjning utförs enligt separat dokumentation (som medföljer passersystemet). På samma sätt kan en kodlåsfunktion åstadkommas med antingen en M65 modul (som ansluts till en portingång i centralenheten) eller med en K44 modul (kompakt modell som behöver egen strömförsörjning). Även knappsatsmodulerna M43 (Entro) eller RB9120 kan monteras och anslutas vid behov. Så här fungerar TPK Principen för TPK är att vid tryck på en anropsknapp kommer Telecode 5000 att översätta detta till ett anropsnummer (t ex B0001) och ringa upp motsvarande, inprogrammerat telefonnummer. (Jämför med normal funktion B0001, B0001 osv. i Telecode). Avbrytning av anrop kan göras med vänster knapp på högtalarmodulen.

6 6 TPK Teknisk handbok Inledning Detta ingår i systemet TPK består av följande delar: Basenhet. Mekanisk grundmodul med plats för totalt tre, fyra eller sex funktionsmoduler. Högtalare och mikrofon. Denna modul är den vitala delen i TPK och innehåller högtalare, mikrofon och kretskort för avkodning av knappar. Knappmodul. Innehåller fyra tryckelement (som ansluts till TPK kretskortet) Bewator moduler. Någon av dessa kan monteras i den lediga modulplatsen. (Medföljande blindmodulen monteras då inte) Proxmodul HD500 Proxmodul HD500EM Kodlåsmodul _TPK-SE-GB.doc

7 TPK Teknisk handbok Inledning 7 Installation Montering - allmänt I detta avsnitt beskrivs hur du monterar och installerar TPK enheten. Principen för TPK är ett modulsystem, där portapparaten består av tre huvuddelar: högtalare/mikrofon (med knappavkodare), anropsknappar och en eventuell Bewator modul. Bewator lagerför tre olika grundpaket, med lösa moduler, som kan monteras i konfigurationer enligt nedan: Bewator module Bewator module Bewator module TPK8 TPK4 TPK12 Montering - Bewator moduler Montera helst Bewator modulen/fronten under högtalarfronten, eftersom vissa av dessa moduler kräver tillräckligt utrymme i överkant. Notera att en del av modulavskiljaren ovanför (i plast) måste klippas bort (annars kan inte modulen skjutas på plats). Tänk även på att vissa Bewator moduler ansluts till ett överordnat system och behöver plats för kablage till/från detta.

8 8 TPK Teknisk handbok Installation Montering portapparat Följande bilder visar allmänt hur portapparatens delar monteras ihop. Fig. 1A och 1B Öppna modulramen. Använd en skruvmejsel för att lossa det nedre plaststycket. Fig. 2 Skjut in modulerna och modulavskiljarna (detalj A). Fig. 3 Stäng modulramen genom att snäppa fast det nedre plaststycket. Fig. 4 Montera lamphållare där så önskas. Fig. 6 Fig. 5 Snäpp fast tryckknapparna. Sätt fast högtalare/mikrofonen (inklusive kretskortet) i spåret i överkanten. Se sedan Elektrisk installation för inkoppling till centralenhet _TPK-SE-GB.doc

9 TPK Teknisk handbok Installation 9 Fig. 7 Tryckelementen ansluts med separata ledare från TPK samt en gemensam. Fig. 8 Snäpp fast den färdigmonterade bottenplattan i regnkåpan. Fig Skruva fast regnkåpan och bottenplattan i infällnadslådan eller den utanpåliggande lådan. Fig. 11 Montera modulramen och dra åt låsskruven i botten på ramen med det medföljande specialverktyget. Fig. 12 Lyft av namnhållaren på baksidan av modulramen för att komma åt namnskylten. Fig. 13 Lämplig installationshöjd för portapparaten är 1,40 m från markytan till överkant.

10 10 TPK Teknisk handbok Installation Elektrisk installation Anslutningar görs mellan TPK och Telecode 5000 centralen med 4-ledare. Använd de medföljande kablarna för att ansluta knapparna. 1 COM Knapp LOCK DC COM A B EXIT COM Knapp TPK 3 Elektriskt lås 9 COM 1 (5, 9, 13, 17, 21) 2 (6, 10, 14, 18, 22) 3 (7, 11, 15, 19, 23) 4 (8, 12, 16, 20, 24) PL2 i Telecode 5000 central Knapp Anslutning av strömförsörjning från TC5000 central. 24V DC. Anslutning av kommunikationsledning från TC5000 central. Potentialfritt öppningsrelä. Slutande funktion (N/O). Anslut bygel 6 för att styra ett ellås. Anslutning av återfjädrande öppningsknapp. Vid slutning aktiveras reläet inställd tid. 5 Inkoppling av anropsknappar. Se figur för anslutningar. 6 Anslut inte denna bygel om ett potentialfri slutning önskas. T ex för styrning av öppningsfunktion i ett passersystem eller motorlås. 7 Knapp för att avbryta anrop. (Motsvarar knapp A på TP5) _TPK-SE-GB.doc

11 TPK Teknisk handbok Installation 11 Elektrisk installation - Bewator moduler Det går att låta TPK (Telecode) styra ett separat passersystem eller kodlåsenhet. I princip finns fyra olika varianter: K44 Duo modul som är ett kompakt kodlås med 30 koder, som behöver egen strömförsörjning. M65 knappsats modul som integreras med Telecode centralen (på samma sätt som TPK) och ansluts internt till ledig portingång (4-ledare) i TC5000. HD500/HD500EM är en beröringsfri läsarmodul, för Cotag eller EM4102 teknik, som ansluts till överordnat passersystem Entro eller RB9120 är en knappsats modul för anslutning till Bewator Anslutning mellan olika system TPK:s potentialfria relä (se punkt 3 i figuren på föregående sida) ansluts till fjärröppningsingången i kodlås- eller passagesystem. OBS! Det elektriska låset bör i detta fall anslutas till det överordnade systemets reläutgång (inte till TPK:s relä). I följande tabell framgår vilka plintar som TPK reläet ansluts till i de olika systemen: Portapparat Bewator modul TPK Plint 5 & 6 Plintar Anmärkning K44Duo 20 & 21 Kompakt modell M65 8 & 9 Knappsats Telecode central TC5000 RB9120 HD500EM / HD E2V ingångsplint DC11/DC21: 26 & 27 eller 2010-E2V ingångsplint Knappsats Beröringsfri läsare enligt EM4102 eller Cotag lästeknik (olika kort och brickor)

12 12 TPK Teknisk handbok Programmering Programmering Centralenheten I detta avsnitt beskrivs hur du programmerar den extra information som behövs i Telecode centralen för att TPK ska fungera. Du programmerar uppgifterna i centralenheten med hjälp av tangentbordet. I teckenfönstret visas ledtexter som talar om vad du ska göra härnäst. Notera att programversionen i Telecode måste vara version 4.00 eller högre. Obs! Vid programmering av Telecode 5000 centralen fungerar inte de inprogrammerade uppgifterna förrän vid nästa minutskifte Esc * 0 # Tangenter 0-9 Används för att välja alternativ och för att skriva siffror. Esc Används för att lämna menyer och för att avbryta det du håller på med. Används för att radera tecken bakåt och för att stega bakåt genom lagrade poster, t.ex. telefonnummer. Används för att stega framåt genom lagrade poster. Används för att bekräfta ( enter ) det du har angivit. # Används bl.a. vid programmering av våningsapparater _TPK-SE-GB.doc

13 TPK Teknisk handbok Programmering 13 Teckenfönster I viloläge visas följande text i teckenfönstret: :40 <version> TRYCK Först visas dagens datum, därefter klockslag och version av programvaran i centralen. Tryck på. Huvudmenyn visas: 1) KODER 2) TELNR 3) DÖRRAR 4) TIDER Du kan nu välja vilka uppgifter du vill registrera, ändra eller ta bort. Om du inte utför något inom två minuter återgår centralenheten till viloläget. Oftast kan det vara bra att även manuellt återgå till viloläget så att centralenheten kan stabilisera sig. Meddelandet Kalibrerar dörrar visas i detta fall. OBS! Tryck på Esc om du vill avbryta en påbörjad programmeringssekvens.

14 14 TPK Teknisk handbok Programmering Ställa in för användning av TPK Det första du ska göra, är att ställa in så att menyerna för programmering av direktval visas. Detta ställs in i tillvalsmenyn i centralenheten. Gör så här: 1 Tryck på Esc Esc Esc (dvs. tre gånger). Följande text visas: TILLVALSMENY 2 Tryck på. Följande text visas: / FÖR ATT STEGA 3 Tryck på. Tills följande text visas: / FÖR ATT STEGA AKTIVERA NAMNTAVLA 4 Tryck på. Följande text visas: ANGE 1 (PÅ) / 0 (AV) [ 0 ] 5 Tryck på 1 betyder att namntavlan (TPK) ska användas och menyerna för detta visas under Dörrar. ANGE 1 (PÅ) / 0 (AV) [ 1 ] 6 Tryck på Esc för att gå tillbaka till viloläget eller stega till en annan funktion och fortsätt programmera. Du har nu förberett centralen för att programmera kortnummer för knapparna i TPK _TPK-SE-GB.doc

15 TPK Teknisk handbok Programmering 15 Dörrar I detta avsnitt beskrivs hur du går till väga vid Nyinläggning, Ändring och Radering av information för varje knapp. Förberedelser Du kan ta hjälp av listan Kortnummer för direktval (som finns längst bak i denna handbok) och först fylla i de uppgifter som ska gälla för varje dörr. Denna bör samordnas med lista som finns i Telecode 5000 handboken. Nyinläggning, ändring och radering av knappar 1 Välj DÖRRAR (3) på huvudmenyn. Följande text visas: 1) ÄNDRA 2) UTSKRIFT 3) ÄNDRA NAMNTAVLA 2 Välj ÄNDRA NAMNTAVLA (3). Följande text visas: VILKEN DÖRR? (1-6) 3 Ange vilken dörr du vill programmera uppgifter för. Skriv t.ex. 1 för den första dörren (2 för den andra osv.). Följande text visas: VILKEN KNAPP? / FÖR ATT STEGA 4 Stega till önskad knapp och följande text visas. VILKEN KNAPP? 1 5 Tryck på. Följande text visas (om inget kortnummer finns): ANGE KORTNUMMER 1 [ ] 0 Om ett kortnummer redan finns visa däremot följande text: ANGE KORTNUMMER 1 [ 0001] 0

16 16 TPK Teknisk handbok Programmering 6 Ange kortnumret till det telefonnummer som tidigare har programmerats. Notera att första nollan alltid måste finnas och visas därför. Om du skriver 001 visas följande text: VILKEN KNAPP? D v s 0001 innebär att vid tryck på knapp 1 (på TPK), så ringer centralen upp motsvarande telefonnummer. Om du vill ändra - gå till punkt 5 ovan igen. OBS! Radering av kortnummer gör du genom att ange 0000 som kortnummer och sedan trycker på. Du kan sedan stega vidare eller avbryta. 7 Tryck på. Följande text visas: VILKEN KNAPP? 2 Fortsätt på samma sätt tills du har programmerat alla knappar som ska användas _TPK-SE-GB.doc

17 TPK Teknisk handbok Tekniska data 17 Tekniska data Portapparat TPK Portapparat för upp till 12 direktval. Portapparat som styr 1 lås (dörr). Ansluts till Telecode 5000 centralenhet. Öppningsrelä (slutande funktion). Max last över reläkontakterna: 2 A, 30 V DC. Fjärröppningsingång med fördröjning. Strömförsörjning: 24 V DC. Strömförbrukning: 75 ma Mått: Modell Totalt mått (B x H) Djup (Infällt) Djup (Utanpåliggande) TPK x 402 mm mm mm TPK x 290 mm mm mm TPK x 402 mm mm mm

18 18 TPK Teknisk handbok Introduction TPK entrance phone with hot keys Introduction The TPK is an entrance phone with hot keys aimed for use together with the Telecode TC5000 Door entrance phone system. The basic functions, installation and user guidelines for the Telecode TC5000 are described in the manual supplied with central unit. The TPK are available in three levels: TPK-4 with four hot keys (can correspond to B0001 B0004) TPK-8 with eight hot keys (can correspond to B0001 B0008) TPK-12 with twelve hot keys (can correspond to B0001 B0012) Note that the software in the Telecode central must be of version 4.00 or later to get the TPK work. It is possible to replace existing TP5 entrance phones with a TPK unit. Combine with access control system Codelock function There is room for an optional add-on module to get more functionality (e g HD500 proximity reader in host system like Bewator Entro or Bewator 2010). The TPK will in this case be used only for housing the module. The connections for communication and power supply will be installed according to separate documentation (supplied with the access control system). In the same way a codelock function can be achieved mounting a M65 keypad module (which connects to yet another port in the same TC5000 central unit) or a K44 module (compact unit requiring separate power supply). Also the keypads M43 (Entro) or RB9120 (2010) can instead be mounted and connected. This is how the TPK works The principle for TPK is that when pushing a hot key the Telecode 5000 will interpret this into the chosen short number (e g B0001) and dial the corresponding, programmed telephone number. (Compare to the normal B0001, B0002 etc in the Telecode). Abortion of the dialling can be made with the left button on the speaker module _TPK-SE-GB.doc

19 TPK Teknisk handbok Introduction 19 System components The TPK consists of the following equipment: Base unit. Mechanical basic module with room for totally three, four or six function modules. Speaker and microphone. This module is the main part in the TPK and contains the speaker, microphone and the PCB to decode the hot keys. Button module. Includes four push button elements (to be connected to the TPK circuit board). Bewator modules. Any of these modules can be mounted in the free space. (The supplied blind panel is not mounted) Proximity module Proximity module Codelock module K44

20 20 TPK Teknisk handbok Installation Installation This chapter describes how to install and set up the TPK unit. Mechanical mounting general The TPK is based on a modular concept, where the door entrance phone consist of three main parts: Speaker/microphone (with key decoder), calling buttons and optionally a Bewator module. Bewator stocks three different basic kits, with modules, to be mounted in following configurations: Bewator module Bewator module Bewator module TPK8 TPK4 TPK12 Mounting of Bewator modules We recommend mounting a Bewator module directly beneath the speaker module, because some of them require some space above the module. Please note that this also may result in that the module separator (in plastic) have to be cut slightly (otherwise the module cannot be pushed in place in the frame). Also remember that some Bewator modules is connected to a host system and will require enough room for the cabling _TPK-SE-GB.doc

21 TPK Technical manual Installation 21 Mounting of the entrance phone Following illustrations shows how the different parts are mounted together. Fig. 1A och 1B Open the frame. Operate on the lower rear side by means of a screwdriver. Fig. 2 Insert the modules and module separators (detail A). Fig. 3 Close the frame. Fig. 4 Attach the light fixtures where required. Fig. 6 Insert the speech unit Fig. 5 Insert the pushbuttons Please now refer to the section Electrical installation how to connect to the central unit.

22 22 TPK Teknisk handbok Installation Fig. 7 The push button elements are connected with separate wires from TPK as well as a common wire. Fig. 8 The pre-mounted frame is inserted on the hole-cover frame or rainproof protection (if present). Fig The complete unit is fixed onto the flushmounted box - or the back box attached to the wall surface. Fig. 11 The modular entrance panels are fixed using the special key supplied and fastened with screws where appropriate Fig. 12 Remove the nametag holder from the back to reach the nametags. Fig. 13 A suitable installation height from the ground surface to the upper edge of the panel is 1,40 m _TPK-SE-GB.doc

23 TPK Technical manual Installation 23 Electrical installation Connections are made between the TPK and the Telecode 5000 central unit with a 4-core cable. Each button is then connected with a separate wire plus a common. Please use the supplied cable kit. 1 COM Button LOCK DC COM A B EXIT COM Button TPK 3 Lock 9 COM 1 (5, 9, 13, 17, 21) 2 (6, 10, 14, 18, 22) 3 (7, 11, 15, 19, 23) 4 (8, 12, 16, 20, 24) PL2 in Telecode 5000 central Button Power supply connections from the TC5000 central. 24V DC. Connection of communication wires from the TC5000 central. Voltage-free opening relay. Closing contacts (N/O). Connect jumper wire 6 to control an electrical lock. Connection of a momentary exit request button. 5 Connection of calling buttons. See illustration for wiring. 6 Do not jumper this, if a voltage-free function is needed. E g for controlling exit request in a access control system or motor lock. 7 Button for aborting a on-going call. (Corresponds to key A on a TP5)

24 24 TPK Teknisk handbok Installation Electrical installation - Bewator modules It is possible to let the TPK (Telecode) trigger a separate access control system or a codelock unit. Mainly there are four options: K44 Duo module, which is a codelock with 30 codes that requires its own power supply. M65 is a keypad, which is integrated into the Telecode central itself (in the same way as the TPK) and connects to a free port in the TC5000 (4- core). HD500/HD500EM is a proximity reader module (using Cotag or EM4102 reading technology) and connects to a host system like Entro or RB9120 is a keypad to be used in the Bewator Connections between different systems The voltage-free relay (see item 3 in the illustration on previous page) may be connected to the exit request input in an access control or codelock system. Note! In this case, the electrical lock must be connected to the relay output of the host system (not to the TPK relay). In the following table you find the terminal block numbers the TPK should be wired to in the different systems. Entrance phone TPK Terminal block 5 & 6 Bewator module Terminal blocks Notes K44Duo 20 & 21 Compact model M65 8 & 9 Keypad for Telecode central TC5000 RB9120 HD500EM / HD E2V input terminal block DC11/DC21: 26 & 27 or 2010-E2V input terminal block Keypad Proximity reader EM4102 or Cotag reading (different cards and tags) _TPK-SE-GB.doc

25 TPK Teknisk handbok Programming 25 Programming Central unit This chapter describes how to programme the necessary extra information needed in the Telecode central unit to get the TPK work properly. All information is programmed using the keyboard in the central unit. The display shows prompts telling what to do next. Note! When programming the TC5000 all codes works as normal, but the new information will not be updated until the next minute change Esc * 0 # Keys 0-9 Used to enter digits. Esc Used to leave menus and to interrupt what you are currently doing. Used to delete characters backwards and to scroll backward through stored entries, e.g. codes. Used to scroll forwards through stored entries. Used to confirm ( enter ) entered information. # Used when programming apartment phones.

26 26 TPK Teknisk handbok Programming Display In stand-by position, the following text is displayed: :40 <version> PRESS Today s date and time are displayed. Press. The main menu is displayed: 1) CODES 2) TELE 3) DOORS 4) TIMES You can now choose what information to enter, change or delete. If nothing is entered within two minutes, the central unit reverts to stand-by position. Often it is a good idea to even manually revert to the stand-by position to allow the central to stabilise. In this case the message Calibration doors is displayed. Note! Press Esc to cancel a programming sequence already started _TPK-SE-GB.doc

27 TPK Teknisk handbok Programming 27 Configure the central unit for use of TPK The first thing to do is to set up the unit to also display the menus for programming the quick numbers. This is done in the Options menu in the central. Proceed as follows: 1 Press Esc Esc Esc (i e three times). Following text is displayed: OPTIONS MENU 2 Press. Following text is displayed: / TO STEP! 3 Press. Until following text is displayed: / TO STEP ACTIVATE NAMEPLATE 4 Press. Following text is displayed: ENTER 1 (ON) / 0 (OFF) [ 0 ] 5 Press on 1 means that the nameplate (TPK) is to be used and the menu choices for this are displayed in the Doors menu. ENTER 1 (ON) / 0 (OFF) [ 1 ] 6 Press Esc to revert to the stand-by position or step to another function and carry on programming. You have now prepared the central for programming the buttons in the TPK.

28 28 TPK Teknisk handbok Programming Doors Preparation In this section you find instructions how to Create, Edit and Delete information for every hot key button. You may take use of the chart Quick number for hot key (at the end of this manual) and fill in information needed for every. This must be coordinated with the chart in the main Telecode 5000 manual. Create, Edit and Delete button information 1 Choose DOORS (3) on the main menu. Following text is displayed: 1) EDIT 2) PRINT 3) EDIT NAMEPLATE 2 Choose EDIT NAMEPLATE (3). Following text is displayed: WHICH DOOR? (1-6) 3 Enter the door to programme information for, e.g. 1 for the first door. The following text is displayed: WHICH BUTTON? / TO STEP! 4 Step to actual button and following text is displayed. WHICH BUTTON? 1 5 Press. Following text is displayed (if no quick number exist): ENTER QUICKNUMBER 1 [ ] 0 However- if a quick number exist the following text is displayed: ENTER QUICKNUMBER 1 [ 0001] _TPK-SE-GB.doc

29 TPK Teknisk handbok Programming 29 6 Enter the quick number for the earlier programmed telephone number Note that the leading zero always must exist and is already displayed. If you enter 001 the following text is displayed: WHICH BUTTON? I e 0001 means that when pressing the hotkey 1 (on the TPK) the central will dial the corresponding telephone number.. If you wish to edit please refer to item 5 again. Note! Entering the digits 0000 as quick number and the press does deletion of the quick number. You can then step further - or escape. 7 Press. Following text is displayed: WHICH BUTTON? 2 Carry on in the same way until you have programmed all hot keys.

30 30 TPK Teknisk handbok Programming Technical data Entrance phone TPK Entrance phone for up to 12 hot keys. Entrance phone controlling 1 lock (door). Connects to Telecode 5000 central unit. Opening relay (closing function). Max relay load: 2 A, 30 V DC. Exit request input with delay. Power supply: 24 V DC. Power consumption: 75 ma Dimensions: Model Total dimension (W x H) Deep (Flush mounted) Deep (Surface mounted) TPK x 402 mm mm mm TPK x 290 mm mm mm TPK x 402 mm mm mm _TPK-SE-GB.doc

31 TPK Teknisk handbok Lista 31 Lista / Chart Dörr Door Knapp Kortnummer Key Quick number Kortnummer för TPK direktval Quick number for hot keys Telefonnummer Telephone number Namn Name

32 _TPK-SE-GB.doc

33

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

SKYLINE PORTTELEFONER

SKYLINE PORTTELEFONER SKYLINE PORTTELEFONER SKYLINE PORTTELEFONER MÖJLIGHETER Skyline är ett sortiment där man utifrån varje enskilt behov enkelt formar en färdig produkt. Ett 20-tal moduler är allt som behövs för total flexibilitet.

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG EN SV Mifare Reader MF1040 & MF1050 HW version 1.6 or later Installation Note MF1040 MF1050 Siemens AG ENGLISH MF1040 & MF1050 Installation Description MF1040 and MF1050 is a compact Smartcard reader using

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk English 12-1 English This manual is written for nwind transducer 1.00 Edition: Jan 2011 12-2 English nwind

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble I del 9 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabell.

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

IM10. Installation Note ENGLISH. Before you start the installation, make sure that the following material is available:

IM10. Installation Note ENGLISH. Before you start the installation, make sure that the following material is available: IM10 Installation Note 81387-2 06-20 EN SV ENGLISH IM10 - TCP/IP to RS232 Converter General The IM10 is an gateway converter in order to access the Bewator 2010 via a local network (LAN). The converter

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION

TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION 1507 Art.nr 2900 4225 Väggsektion för aggregat Wall section for heater Moduł ścianki do montażu pieca do sauny Tips! Tip! Porada! Rumsemballage Använd som skydd på golvet

Läs mer

Som ett led i vårt miljötänkande har vi motorvärmarstyrning på parkeringsplatserna. Det sparar energi och värnar om miljön.

Som ett led i vårt miljötänkande har vi motorvärmarstyrning på parkeringsplatserna. Det sparar energi och värnar om miljön. Motorvärmarstyrning Som ett led i vårt miljötänkande har vi motorvärmarstyrning på parkeringsplatserna. Det sparar energi och värnar om miljön. Engine Block Heater Control The control system for engine

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

SE: Monteringssanvisning för IR-9MP Comfort GB: Installation manual for IR-9MP Comfort

SE: Monteringssanvisning för IR-9MP Comfort GB: Installation manual for IR-9MP Comfort Manual SE: Monteringssanvisning för IR-9MP Comfort GB: Installation manual for IR-9MP Comfort Rev D SE, GB Innehåll/Contents SE: Monteringsanvisning för IR-9MP Comfort... 3 Viktigt!... 3 Viktig information

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Ex pan sion Card IFC 128E MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC 128E Foreword

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Contents / Innehållsförteckning

Contents / Innehållsförteckning Contents / Innehållsförteckning Copyright This manual is the copyright of CI no 55650-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no

Läs mer

Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare

Resurser. Visa sidan Hjälpguide. Menykarta. Phaser 4400 laserskrivare Phaser 4400 laserskrivare Resurser En stor mängd information finns samlad i skrivaren som utskrivbara sidor. På följande sidor visas Hjälpguiden, en utskrivbar sida över resurser för att få hjälp. P4400-77

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V »

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V » 55R-01 3687 90 Volvo XC60 2008-2013» Volvo XC60 2013» Volvo S60 2010» Volvo V60 2010» Volvo XC70 2007» Volvo V70 2007» 668-0312 rev. 2014-05-07 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch Guide CE Declaration of Conformity For the following equipment: Ethernet Switch Product name: Hereby, Inteno Broadband Technology AB declares that the radio equipment type Ethernet Switch is in compliance

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm)

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) TV/skärm 10 TV/skärm 95 Förlängning 180 Ja 100 x 100 100 x 200 200 x 200 200 x 100 300 x 300 400 x 400 www.ergotron.com

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

Quick Guide ADEA ... 2. ... xx. ... xx. ... xx ... 6. ... xx. ... xx. ... xx. ... xx. ... xx

Quick Guide ADEA ... 2. ... xx. ... xx. ... xx ... 6. ... xx. ... xx. ... xx. ... xx. ... xx Quick Guide ADEA SE... 2 GB... 6 NO FR RU DE PL FI ES NL SE Quick Guide ADEA Innehåll Installation 2 Uppstart 3 Demo/funktionsprovning 4-5 Installation Kablar mellan displayenhet (ADEAR) och kretskort

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Tools: 2pcs of spanner 13 and 17mm or 2pcs of adjustable spanner, cross slotted screwdriver PZ 2 Warning: Plates can be sharp in the edges and corners,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM

Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM SVENSK BRUKSANVISNING GL-4M WM...3 Beskrivning... 3 Anslutning... 3 Programmering... 5 Fastsättning av lock... 5 Rengöring...

Läs mer