mbjligt Feldenkrais gar det omajliga skelett. armar och ben, kropp och sjal. Feldenkraismetoden ar inte fium, utan vetenskap,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mbjligt Feldenkrais gar det omajliga skelett. armar och ben, kropp och sjal. Feldenkraismetoden ar inte fium, utan vetenskap,"

Transkript

1 Feldenkrais gar det omajliga mbjligt Det gar att komma i fysisk och psykisk balans genom att i lugn och ro undersoka skelettets rorelsernojliqheter, Lena Johansson kom igen efter livskrisen genom att bli rnedveten om sarnspelet mellen muskier och skelett. armar och ben, kropp och sjal. Feldenkraismetoden ar inte fium, utan vetenskap, Text Maria Leijonhjelm Fata [ohan Marklund Nar Lena Johansson for tva ar sedan hem hon mitt en djup livskris. - Egentligen visste jag inte hur daligt jag madde eftersom jag inte vagade kanna efter, sager hon nu. Men happen sa ifran. Lena som alltid har haft hoga sjalvkrav fortsatte att ga till sitt jobb pa Riksantlkvarieambetet, men var spand som en fjader och fick somnsvarighet, ledvark, yrsel och smafeber. Pa vardcentralen rekommenderades hon frarnfor allt KBTterapi och motion. De terapeutiska samtalen hjalpte henne att sortera kanslorna, men motionera klarade hon inte, trots att hon tidigare ofta hade sprungit, cyklat och akt skidor, Hon kunde inte ens promenera utan att kroppen sa ifran. Av en kollega fick hon hora talas am Feldenkraispraktiken Ostermaim sam drevs av Emilia Hjemgard. pa att skilja sig hamnade 62/ BLOSSOM MAGAZINE / Januari2011 Arbetskamrat.1 sittjobb som Feldenkraisterapeut jobbar Emilia Hiernqard mycket med skelett.

2

3 , Ft, "" ') ),. \ " i - Forsta gangen fick jag sitta pa en stol och forsoka karma fotsulorna mot golvet. Nar jag gjorde det markte jag att benen och knaskalama slappnade av, liksom av sig sjalva, sager hon. - Anda tog det tag ett bra tag inn an jag var saker pa att metoden inte var nagot flummigt hokus palms. Ovningarna var ju sa enkla, sam att forlanga en arm anda ifran skuldran eller karma efter hur jag lag mat underlaget. Vandpunkten kom nar Emilia en gang sa: Men Lena, du maste lita pa att din kropp har ett skelett. Gang pa gang tick Emilia vanligt pamlnna henne am att hon inte behovde ta i sa mycket, utan bara karma efter hur det kandes i kroppen nar hon utforde de sma rorelserna. - Tidigare hade jag hallit ryggen sa rak sa den nastan var 64 I BLOSSOM MAGAZINE I [anuari 2011 bakatbojd, sa innan jag vande mig vid det nya kandes det -som am jag hade sjunkit ihop som en hosack, sager hon. I dag har Lena lart sig att skilja pa muskler och skelett, avspandhet och spandhet. Hon kan karma sina hoftleder, hur revbenen ror sig, hur brostkorgen vidgas av andningen,., - Jag mar valdigt mycket battre, men ar fartfarande lattstressad, sager hon. Men eftersom jag vet hur det kanns att vara avspand kanjag hitta tillbaka till det lager. Ovningarna hjalper mig inte bara fysiskt utan ocksa mentalt. Jag har blivit mer "jordad" och narvarande, samtidigt sam jag har en storre integritet, sager hon. Vaggarna i den lilla lokalen dar Lena hittade tillbaka till barndomens sjalvklara rorelsemonster ar milt solgula, I ett horn star ett skelett och pa ena vaggen hanger en plansch som visar manniskans alla muskler.

4 I, "Andel tog det tog ell bra lag innan jag var saker pel att metoden inte var nelgot jlummigt hokus pokus" Lena Johansson vilken kroppsdel som helst, Det ar varseblivningen av rorelsen i sin helhet som gar medveten forandring och utveekling mojlig. Emilia kallar arbetet tor "grundforskning". - Det behovs inte manga muskier for att halla skelettet uppratt. Min allra vanligaste uppmaning ar. Karin efter! Ge etter! Alla manniskor har kapacitet till styrka, flexibilitet oeh oppenhet. Det finns tusentals till synes enkla feldenkraisovningar vilkas syfte ar att medvetandegora det komplexa samspelet mellan manniskokroppens olika nivaer. De kan goras antingen enskilt eller i grupp, Under de individuella lektionerna ligger eleven pi en brits medan pedagogen genom latt beroring dels undersoker de begransade rorelsernonstrena, dels visar pi friare oeh ursprungliga alternativ. lljalper ryggen Oviintad bieffekt. "Jag brukar skoja Till mottagningen soker sig rnanniskor i alla aldrar med alla upptankliga fysiska oeh psykosomatiska besvar. Antingen det onda sitter i nacken eller i ryggen, handlar om anorexi eller fibromyalgi, sornnloshet eller stress sa har de spanda musklerna fatt bara pa tok for myeket av bade kroppens och sjalens tyngd. - Den eventuella diagnosen ar egentligen oviktig, sager Emilia Hjemgard, Om en manniska ar spand oeh sturn i till exempel brostkorgen, sa jobbar jag inte speeiellt med just den kroppsdelen. Allt hanger ihop. Emilia ser som sin uppgift att via sina elevers kroppar fa kontakt med deras hjarnor - det ar dar den glomda upplevelsen av skelettet ska aterskapas. Hon uppmanar dem att vara uppmarksamma pa vad som hander i hela kroppen vid en rorelse som borjar i axeln, eller benet, eller sidan, eller De fiesta av de mer an svenskar som lider av langvarit ryqqvark, far aidrig naqon forklarlnq till srnartan, Nu har den legitimerade sjukgymnasten och feldenkraispedagogen Christina Schon-Olsson skrivit en avhandling dar hon visar att det onda ofta beror pa ettfelaktigt rorelsernonster - och att feldenkraisovningar kan vara boten. Den som har ont nagonstans i kroppen f'orsoker skydda sig mot smarten genom att omedvetet beqransa sina rorelser, Ofta far det motsatt effekt och det onda blir varre. - Med tiden blir det felaktiga rorelsernonstrst en vana som i sig genererar srnarta. aven om grundorsaken inte langre finns kvar, sager Christina Schon-Olsson. I undersbknlnqen delades 40 patienter upp i tva qrupper for att man skulle kunna jarntora effekten de Isav feldenkraisovningar dels av fysisk traninq. Gruppen som fick ett ryggtranlnqsprcqrarn blev inte pmaliande battre och fortsatte att oraa sig over varken, Feldenkraispatienterna larde sig att Iyssna pa sin krapp. Nar de rnarkte att smarten horde ihop med hur de rorde sig, kunde de hitta ett annat, skonsammare roretsernonster, Till skillnad fran jsmforelseqruppen hade de efter behandlingen inte lanqre behov av att soka lakarhjalp, [anuarl 2011 I BLOSSOM MAGAZINE I 65

5 "Muslder och skeiett lar sig utt pa nytt samspela som nilr vi var barn" Emilia Hjemg;\rd Okar sjalvtilliten. "Musklerna ar till for rorelse. inte for att halla kroppen. Skelettets uppgift ar att ge stadga och stryka", fastslar Emilia. "Det ar min uppgih att fa eleven att vaga slappa efter och att lita pa underlaget - och sig sjalv", Feldenkrais Feldenkraismetoden har fatt sitt namn av sin skapare Moshe Feldenkrais ( ). Han foddes i en liten by i Ryssland och arbetade som ung i Palestina dar han var kartritare och rnaternatlklarare, I25-arsaldern tog han ingenjorsexamen i Paris, for att nagra ar senare doktorera ifysik. Han var ocksa mycket intresserad av utvecklingspsykologi. Efter tyskarnas invasion flydde han till England dar han gjorde en rad naturvetenskapliga uppfinningar. Han aqnade sig ocksa at idrott av olika slag och var en av de torsta europeer som fick svart balte ijudo. Nar han fick en handikappande knaskada anvande han sig av sin breda kunskap inom olika discipliner for att hitta ett satt som gav honom tillgang till det centrala nervsystemets sjalvlakande torrnaqa Han Iyckades och kunde sa srnaninqorn utan problem anvanda sitt kna. trots skadan. Det var borjan till metoden som nu anvands inom frisk- och sjukvard over hela varlden, 66 I BLOSSOM MAGAZINE I januari 2011 Under grupplektionerna ligger eleverna pa golvet och foljer pedagogens instruktioner. Gravitation och sttid ar tva av metod ens nyckelbegrepp. - Genom att slappa efter och lita pa jordens dragningskraft, overlater vi tyngden at golvet. Muskler och skelett lar sig att pa nytt samspela som nar vi var barn, sager Emilia. Men for att vaga slappa taget maste vi lita pa att vi far stod och support av underlaget antingen vi ligger, sitter eller star. Om det forsta steget ar att lara karma den egna kroppen, sa ar andra att fa kontakt med omgivningen.. - Forflyttningar och placeringar i rummet handlar rent fysisk om hur lederna ror sig. De fiesta har till en borjan inte en aning om at vilket hall deras totter pekar nar de ligger pa golvet, sager Emilia. Itakt med att kroppen blir rorligare och mer flexibel, okar ocksa fiexibiliteten i tanke- och kansloliv, Allt hor ihop, som Emilia sager. Sa fort hennes elever har "landat" i sina kroppar borjar de skriva dagbok mellan besoken, Det ar ett satt att medvetandegora och nyansera de fysiska och menta1a upp1eve1serna. - Fe1denkrais sjalv sa att metoden gjorde det omojliga mojligt, det mojliga latt, och det latta elegant, sager Emilia. Jag vet att det ar precis sa det ar.

6 Feldenkrais ViII du veta mer om feldenkraismetoden, ga in pa Dar finns ocksa en lista over alia auktorserade feldenkraispedagoger i landet. Emilia Hjemgard, som ar legitimerad sjukgymnast och auktoriserad feldenkraispedagog, arrangerar avsn bppna workshops och weekendkurser. Du nar henne pa adressen

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Upplevelser av yoga. En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande.

Upplevelser av yoga. En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande. Upplevelser av yoga En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande. Harke Steenbergen, Maria Larsson och Maria Sandström Kurs: Lärande C Höstterminen

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning nejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnej.

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Studiehandledning Tid för det meningsfulla

Studiehandledning Tid för det meningsfulla Studiehandledning Tid för det meningsfulla Bodil Jönsson Trots att vi numera är så bra på att hitta på frågor själva, kan det underlätta med en studiehandledning som ger en struktur att hålla sig till

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

En jävlig tid men det kan bli bättre

En jävlig tid men det kan bli bättre FOTO: KALLE ASSBRING En jävlig tid men det kan bli bättre Adrian Nordéns mamma gick bort för två år sedan i en cancersjukdom. Kanske kan det vara till hjälp för någon annan om jag berättar att det var

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer