Läsårsplan Tegnérskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsårsplan Tegnérskolan"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN Läsårsplan Tegnérskolan Elever 2014/2015

2 Administration Tegnérskolan Rektor Marie Eriksson Biträdande rektor Calle Skålén Skoladministratör Ulla Wennsten Skolkurator Malin Norén Skolsköterska Britt Blomqvist Studievägledare Henrik Johansson Specialpedagog Pia Fritzon Läsårstider 2014/2015 Hösttermin Lovdagar höstlov Vårtermin Lovdagar sportlov (vecka 9) påsklov (vecka 15) Ht 2014, 83 skoldagar - Vt 2015, 95 skoldagar, totalt 178 skoldagar

3 Arbetslag och personal Gult arbetslag 7A, 7B, 8A, 9A, 9B Jenny Nyrén 7A JN Karl Olsson 7A KO Johan Hagengren 7B JH Anette Johansson 7B AJ Camilla de Boer 8A CdB Emma Skog 8A ES Björn de Boer 9A BdB Agneta Carlsson 9A AC Arbetslagsledare Petra Jareke 9B PJ Malin Andersson 9B MAn Pia Larsson ITK PL Grönt arbetslag 7E, 7F, 8B, 9C, 9E Annelie Nilsson 7E AN Lars-Gunnar Skålén 7E LS Stefan Bäcklund 7F SB Ulla Larsson 7F UL Ami Zachariasson 8B AZ Johan Grenegård 8B JG Solveig Kilström 9C SK Jerry Torstensson 9C JT Veronika Bäckström 9E VB Sofia Espedalen 9E SE Arbetslagsledare

4 Blått arbetslag 7C, 7D, 8C, 8D, 9D Eva Florell 7C EF Arbetslagsledare Ronny Almroth 7C RA Jan Axelsson 7D JA Mari Grimberg Löfgren 7D MGL Stefan Kozari 8C Ski Lars-Erik Nilsson 8C LN Olga Ljung 8D OL Monica Norström 8D MN Ann-Marie Schunnesson 9D AS Knut Espedalen 9D KE Resursarbetslag Maria Bondegård MB Arbetslagsledare Henrik Andrén Ove Claesson Erik Koskela Caroline Börjander Anna-Lena Andersson Maria Jansson Nancy Krogdal Maria Olofsson Pia Fritzon Petra Jareke HA OC EK CB AA MJ NK MO PF PJ

5 Prao Åk 9 vecka , åk 8 vecka Ledighet Av 7 kap 18 (2010:800) följer att skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Klassföreståndare får bevilja ledighet för högst 5 dagar i följd och sammanlagt 10 dagar under ett läsår. Skriftlig anhållan lämnas till klassföreståndare. Om särskilda skäl finns får rektor bevilja längre sammanhängande ledighet. Skriftlig anhållan lämnas till rektor. Vid ledigheter förlorar eleven undervisningstid och vårdnadshavare är ansvarig för att eleven tar igen förlorat skolarbete. Sjukdom När elev är sjuk anmäls detta till Ulla på expeditionen Samverkansråd I samverkansrådet diskuteras skolan och dess verksamhet 3 gånger per läsår. Samverkansrådet är inte beslutsfattande utan ska ses som en länk mellan hem och skola. I samverkansrådet ingår rektor, en elev per klass, en vårdnadshavare per klass samt en lärare ifrån varje arbetslag. Klassföreståndare är ansvariga för att elev och vårdnadshavare väljs så snart som möjligt och meddelas till expeditionen. Rådet sammanträder onsdag 1 oktober, tisdag 20 januari 2015 och måndag 11 maj Tiden för mötet är Läxläsningshjälp Skolan erbjuder elever att med stöd av personal få läxhjälp efter skoltid på tisdagar och onsdagar Försäkringar Elever har genom kommunen en olycksfallsförsäkring som gäller för skoltid och fritid. När ett olycksfall inträffar skall detta anmälas skriftligen till försäkringsbolaget Protector och dokumenteras av sjukvården. Se vidare anvisningar i försäkringsbeskedet eller på kommunens hemsida under Barn & utbildning. Eleverna har under skoldagen själva ansvar för sina personliga tillhörigheter samt skolmaterial som skolan tilldelar dem. Barn och utbildningsnämnden har beslutat att man som regel inte ersätter förstörda eller borttappade kläder eller andra personliga tillhörigheter. Elever är ersättningsskyldiga vid skadegörelse/oaktsamhet. Mobiltelefoner Under lektionstid är det inte tillåtet att använda mobiltelefoner. Om telefoner skall användas under lektionstid i undervisningssyfte skall det tillåtas av undervisande lärare. Lärare har enligt lag rätt att beslagta mobiltelefoner om det anses störa undervisningen.

6 Läromedel och skåp I skolan används läromedel av olika slag. En del böcker finns i klassuppsättningar och används endast vid vissa tillfällen. Dessa bredvidläsningsböcker återlämnas alltid. I vissa arbetsböcker/studieböcker får eleverna skriva svar på frågor. Dessa böcker är då gåvoläromedel. Förutom studieböcker används faktaböcker och textböcker. Dessa böcker är låneläromedel, som återkrävs i slutet av läsåret eller i vissa fall tidigare om ett låneläromedel förkommer eller misshandlas av någon elev, så att boken ej kan användas på nytt, krävs eleven på ersättning för läromedlet. Varje elev får vid terminens början ett elevskåp som skall användas för förvaring av skolmateriel och ett sko-skåp där förvaring av skor sker. Elever ansvarar själv för att skaffa lås till sina skåp, en extra nyckel eller koden kan förvaras hos mentor. Skolans personal förbehåller sig även rätten att om så anses nödvändigt öppna elevskåp. Eleven lånar skåpen för förvaring av skolmaterial. Borttappade skrivböcker och häften ersätts med självkostnadspris. Eleven erhåller vid terminsstarten ett antal pennor och sudd. För ytterligare behov finns pennor och sudd att köpa i cafeterian till självkostnadspris Elevens namn:... Klass:... Har tagit del av skolans information om läromedel... Målsmans underskrift Denna kvittens återlämnas ifylld snarast till elevens klassföreståndare. Dock senast tisdag 26 augusti

7 Förväntansdokument Skolans verksamhet har viktiga mål som griper in i varandra: Det ena är det pedagogiska och handlar om barnets inlärning av kunskaper och färdigheter. Här har skolan huvudansvaret, men behöver föräldrarnas stöd. Det andra är barnets sociala utveckling för att bli fungerande medlemmar i ett demokratiskt samhälle. Här har föräldrarna huvudansvaret, men har skolans stöd. Med förväntansdokumentet vill vi göra tydligt vilka förväntningar vi kan ha på varandra. Av skolan kan du som förälder/vårdnadshavare eller elev förvänta dig: Att vi utgår från elevens individuella behov för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation Att vi ständigt arbetar med grundläggande livskunskap för att: - stärka individen socialt och emotionellt. - träna samspel. (öka förståelse och respekt för varandra) - förebygga mobbning och kränkningar. - träna eleverna i konflikthantering. - skapa trygghet. - stödja elevens inlärning och studiemotivation. - ge eleven framtidstro och optimism. Att vi kallar till utvecklingssamtal en gång per termin Att vi, vid behov, upprättar åtgärdsprogram tillsammans med förälder/vårdnadshavare och elev Att vi kontaktar er vid behov Vi förväntar oss av dig som elev att du: Följer skolans regler Kommer i tid till lektionerna och har med dig rätt materiel Gör ditt bästa för att vara en bra kompis och ställer upp när andra behöver din hjälp Aldrig deltar i kränkningar, trakasserier eller diskriminerande handlingar och att du har mod att berätta om sådant förekommer Anstränger dig så mycket du kan i ditt skolarbete och gör dina läxor. Använder ett vårdat språk Vårdar skolans lokaler (ute och inne) Är rädd om böcker, datorer och annat materiel som du använder i skolan Alltid lämnar brev och meddelande från skolan till dina föräldrar Tar reda på vad du missat i undervisningen när du varit sjuk

8 Vi förväntar oss av dig som förälder/vårdnadshavare: Att ditt barn är utvilat och har ätit frukost Att ditt barn kommer i tid till skolan med rätt utrustning Att du hjälper ditt barn förstå vikten av att sköta sitt skolarbete och intresserar dig för barnets hemuppgifter Att du stödjer skolans regelverk Att du kommer till föräldramöten och utvecklingssamtal, samt meddelar eventuella förhinder i god tid Att du ringer till skolan och gör en sjukanmälan av ditt barn och ser till att ditt barn får hem böcker, materiel att jobba med. Att du i möjligaste mån undviker att ta ledigt för ditt barn. Du hjälper ditt barn att komma ikapp vid eventuell begärd ledighet Att du tar kontakt med skolan om du undrar över något Vill du veta mer? Skolverkets webbadress Här hittar du läroplanerna Jag har tagit del av ovanstående dokument och vill göra det som förväntas av mig Elev: Klass: Förälder/vårdnadshavare: Lämnas senast till klassföreståndare tisdag den 26 augusti

9 Anhörigblankett Tegnérs rektorsområde Denna blankett hjälper oss att nå anhöriga eller någon i deras ställe ifall sjukdom eller olycksfall skulle inträffa. Fyll i nedanstående uppgifter och lämna till mentor som sen lämnar den på expeditionen. Blanketterna kommer att finnas samlade i en pärm på expeditionen och hos mentor. Sker någon förändring under läsåret är det viktigt att du får uppgifterna uppdaterade. Lämnas senast tisdag den 26 augusti till klassföreståndare Elevens namn Klass Personnummer Närmast anhörig 1 Telefon Arbetsplats Telefon arbete Närmast anhörig 2 Telefon Arbetsplats Telefon arbete Annan kontaktperson Telefon

10

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp Hemsida: http://www.alvkarleby.se/skolportal/grundskola/rotskarsskolan.asp Rotskärsskolan Förskoleklass Åk 9 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Vision

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 11/12 Rosendalsskolan och Fritidshemmen Välkommen till Rosendalsskolan läsåret 2011-2012 Rosendalsskolan är en kommunal friskola som arbetar för

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Tallbackens A Ö. Information

Tallbackens A Ö. Information Tallbackens A Ö 2014 Information Vad är det här för information? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver känna till. Allt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 Med det här häftet vänder vi oss speciellt till dig som är ny på skolan men också som repetition för er andra. Vi vill att du som elev läser igenom detta och att

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Välkommen till HIMLASKOLAN

Välkommen till HIMLASKOLAN Information till elever och föräldrar för läsåret 2012-2013 Läs gärna denna folder tillsammans med ditt barn. Välkommen till HIMLASKOLAN Himlaskolans värdegrund Värdegrunden är den bas av gemensamma värderingar

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer