Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala."

Transkript

1 Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda skola, Augusti 2012 Reviderad Välkommen till Skolgårda skola Läsåret

2 Rektorerna har ordet Skolgårda har ett nytt rektorsteam bestående av Kent Landoff och Fredrik Einvall. Kent kommer att ha det övergripande ansvaret för eleverna i år F- 6 och Fredrik för år 7-9. Kent har arbetat som rektor på Skolgårda under senaste vårterminen och kommer närmast från en lärartjänst på Mariebergsskolan. Fredrik kommer från Linköpings kommun där han de senaste åtta åren arbetat som rektor på Skäggetorpsskolan, år 6-9. Varje elev har rätt att ha sin rektor varför det finns en tydlig sådan uppdelning i våra tjänster, men i praktiken kommer vi att arbeta i ett nära samarbete för att dra nytta av det faktum att Skolgårda spänner över alla grundskolans årskurser. Engagerad och kompetent personal På Skolgårda skola arbetar en mycket engagerad och kompetent personal som vi rektorer är mycket stolta över. Alla har rätt formell utbildning för sina respektive uppdrag. Inte heller utan stolthet kan vi konstatera att skolans arbete för goda elevresultat har fungerat. Skolan presterar bättre på de nationella proven i år 5 och 9 i samtliga ämnen jämfört riksgenomsnittet! Vi har låtit elever skriva brev till oss nya rektorer och funnit en övervägande mycket nöjd skara elever, de har även framfört några önskemål om förändringar vilka vi skall arbeta för att kunna möta. Kommunens enkät i år 2-8 ger dock vid handen att vi har vissa frågor att arbeta med och vi hoppas att detta kommer att märkas. Ett klimat på skolan som gör att eleverna känner sig trygga är av stor vikt. Läs mer om detta arbete under rubriken Skolklimat i häftet. Ett starkt engagemang för skolan både från dig som elev och som förälder ökar arbetslusten och ger än bättre resultat, vilket vi hoppas ska göra även detta läsår till ett bra läsår. Lämnas ifylld till mentor. Jag/vi målsmän för i klass. har tagit del av informationshäftet. Eventuella hälsningar/synpunkter/förslag till mentor och/eller rektor: Målsman 1 Målsman 2.. Varmt välkomna! Tel: Tel Fredrik Einvall Kent Landoff rektor år 7-9 rektor år F-6. Elev

3 Kontaktuppgifter Skolgårdagatan 24, Motala Rektor år F-6 Landoff Kent , Rektor år 7-9 Einvall Fredrik , Skolassistent Elebring Cecilia Studievägledare Bäck Anette Sk , Sö Bibliotekarie Harju Arvid Skolrestaurangen Vaktmästare Niklasson Jan , Puskar Muris Elevsamordnare Olsson Angela , Skolsköterska Bergengren Gunilla Kurator Möller Bodil Specialpedagog Karlfeldt Ekberg Jenny Skolpsykolog Andersson Michaela Personalrum år F Personalrum år Arbetslag A Arbetslag B Arbetslag C Praktisk estet Idrotten No Fritidshem Ankaret Diana Juno Paviljongen Willhem Tham Skolklimat En gemensam värdegrund Värdegrunden ska genomsyra hela skolans arbete. En grund att stå på när det gäller trivsel och skolans miljö är gemensamma regler som gäller alla. Föräldramedverkan En viktig bas för verksamheten är att ha en positiv samverkan med föräldrarna. Tobak Vi är en tobaksfri skola. Vi kontaktar alltid elevens hem om vi ser elever som använder tobak i någon form. Hälsomedvetande En god hälsa är viktigt för att lyckas i skolarbetet. I hälsoarbetet ingår att eleverna ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter som underlättar för dem att hålla sig friska. Idrotten och hemkunskapen har en viktig roll i detta men även övriga ämnen ska medverka. Vi har tagit bort läsk och godis från högstadiets cafeteria och i stället finns möjlighet att handla varor med mer nyttigt innehåll, undantaget fredagar då vi i överenskommelse med elevrådet har lite fredagsmys.

4 Rätt förväntningar Som elev, förälder och skola har vi förväntningar på varandra. Vi har sammanställt de förväntningar du som elev och förälder kan ha på oss som skola och även de förväntningar vi har på dig som elev eller förälder. En samsyn kring dessa punkter underlättar samverkan mellan föräldrar, elever och skolpersonal. Skolans personal - anstränger sig för att ditt barn kommer att vara tryggt i skolan - accepterar inga former av kränkningar/mobbning. Vi reagerar alltid kraftfullt och räknar med föräldrarnas stöd i detta - vi arbetar för ett inspirerande lärande med varierande undervisningssätt och metoder, utan att lova att allting, alltid skall upplevas som roligt - vi arbetar för att elever, föräldrar och personal ska vara stolta över vår skola - vi arbetar mycket med frågor kring värdegrund och betonar i alla lägen allas lika värde. - ladda ner musik eller programvara - använda datorn för att på något sätt kränka någon via mail, chat eller publicering eller liknande. Den som bryter mot reglerna får sitt användarkonto spärrat och kan också bli ersättningsskyldig. Ny teknik är fantastiskt! Mobiltelefoner och så kallade smartphones är i dag mycket mer än en telefon och de kan oerhört mycket bra saker. Problemet är att de har blivit så spännande att uppmärksamheten ibland stjäls från undervisningen och stör andra elever. För mobiltelefoner gäller att de ska vara avstängda under lektionstid. Telefonen får inte heller användas för att kränka, fotografera, filma eller störa andra under övrig tid i skolan. Den som stör andra eller sitt eget lärande på grund av telefonen eller andra föremål får dessa omhändertagna och mobiltelefoner tas med till skolan under eget ansvar. Elever - kommer i tid till lektioner och har med sig rätt materiel - har gjort sina läxor och är engagerad i skolarbetet på lektioner - kränker aldrig någon - har mod att meddela en vuxen om man upptäcker kränkningar/ mobbning - använder ett vårdat språk - är ärlig, står för det man gjort, skyller inte på andra och talar sanning följer regler och lyder tillsägelser från all personal. Föräldrar - ser till att ditt barn kommer till skolan - ser till att ditt barn sover ordentligt och äter en bra frukost - kontaktar skolan vid frågor, funderingar och synpunkter - talar inte illa om skolan eller personalen inför ditt barn - ställer dig inför ditt barn bakom skolans värdegrund och arbetar tillsammans med personalen.

5 Mat i skolan Varje dag serverar vi en allsidig och varierad kost till alla som är på skolan. Vi är stolta över vår fina skolrestaurang och vill kunna fortsätta att vara det. Det förutsätter att vi tillsammans är rädda om den. Vi vet också hur viktigt det är att ni som elever får en stunds skön avkoppling från skolarbetet i en fin avstressande miljö. Det kan ni få om ni uppträder trevligt mot varandra och har ett fint bordsskick. Tänk också på att våra lärare och övrig personal ofta äter i matsalen och behöver lugn och ro. Vi har några enkla regler att följa: - Du ska äta varje dag. - Ät på rätt tid enligt schema - Häng ytterkläder på avsedd plats. Gäller även kepsar och mössor. - Stå lugnt i kön och vänta på din tur. Det brukar inte ta lång tid. - Ta bara så mycket mat som du äter upp. Slängd mat är ett slöseri med både naturresurser och kostar mycket pengar som i stället kan användas till ännu bättre kvalitet på maten. - Ät frukten inne i matsalen. - Sortera avfallet och lämna in brickan Prata med skolsköterskan om du behöver annan kost. IT och mobiltelefoni För att få använda datorerna på vår skola och för att få söka information och kommunicera via internet gäller följande regler : - det ska alltid finnas en ansvarig lärare eller annan vuxen när du använder någon av skolans datorer. Ansvarig vuxen avgör vad som är tillåtet - du får inte använda någon annans inloggning eller låna ut din egen. Det är också viktig att du vet vilket ditt Användarnamn och Lösenord är, så att du lätt kan logga in på skolans datorerna - du får inte använda våld mot datorerna eller någon annan datorutrusning. Inte heller försöka hacka dig in i vårt datorsystem eller på annat sätt missbruka våra datorer - det är viktigt att du bara skriver ut ett papper i taget - skolan övriga trivselregler gäller givetvis vid datorerna som i alla andra sammanhang i skolan. På Skolgårda skola - uppträder vi artigt, hänsynsfullt och kamratligt - är vi rädda om varandra - mobbar vi inte någon - lyder eleverna tillsägelser från all personal - passar vi tider - använder vi ett vårdat språk - är vi aktsamma om vårt materiel och vår skola. Läsårstider Hösttermin måndag fredag Vårtermin måndag torsdag Lovdagar Höstlov v Sportlov v Påsklov v fredag efter Kr himmelsfärdsdag fredag efter Nationaldag Studiedagar HT 2012: 17/9, 29/11 VT 2013: 7/1, 20/3, 20/5 Du får inte - chatta (om det inte ingår i undervisningen ) - söka efter sajter med pornografi eller extrema politiska eller religiösa åsikter - söka eller hantera text/bild om sådant som kan skada personer eller egendom

6 Inflytande Klassråd 30 min i veckan är avsatt för klassråd tillsammans med klassföreståndaren. Här fattas beslut som är viktiga för klassens gemenskap och arbete. Det kan gälla förslag till förändringar eller problem och konflikter. Elevråd Elevrådet träffas en gång varje månad och är kanalen för kontakter mellan elever, lärare och skolledning. Det består av två representanter från varje klass, en ordinarie och en suppleant. Representanterna framför klassens önskemål och delger klassen elevrådets beslut och de frågor som ska diskuteras. Någon av rektorerna deltar på elevrådsmötena. Föräldrar Vi har ett skolråd med rektorerna som ordförande och som träffas cirka två gånger/termin. Två lärare, föräldrar från varje klass och elever från elevrådet ingår. Målet är att öka medinflytandet i aktuella skolfrågor för elever och föräldrar. Deltagandet på skolråden har varierat kraftigt och skolledningen tar tacksamt emot förslag på nya sätt möta föräldrar för att få en levande och god dialog. Sjukanmälan Föräldrar måste meddela skolan om elev blir sjuk. Antingen kontaktar man mentor direkt eller ringer skolans expedition på telefon Telefonsvarare finns. Om du blir sjuk under skoltid ska du meddela detta i första hand till din mentor och i andra hand till rektorsexpeditionen. Du får inte gå hem utan att meddela att du är sjuk. Ledighet Enstaka lektion: Be din mentor om lov. Kortare ledighet: Högst tio dagar per läsår, dock högst två dagar i följd. Målsman ska skriftligt begära ledigt hos mentor. Ledighet mer än två dagar i följd: Målsman ska skriftligt begära ledigheten hos rektor i god tid. Skicka ansökan via mentor. Begär ledighet i god tid! Ovanstående ledighet anges i skollagen (7 kap 18 ). Denna bestämmelse ska inte tolkas som att elev har rätt till ledighet, utan rektor eller den rektor utser ska göra en samlad bedömning kring elevens studiesituation, möjlighet att kompensera förlorad undervisning och hur angelägen ledigheten är. Särskilda skäl måste anges. Det är önskvärt att längre resor förläggs till skolloven. Elev ansvarar själv för att läsa in skolarbetet vid ledighet. Försäkringar Barn och ungdomar i Motala kommun omfattas av "Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Denna försäkring täcker både skoltid och fritid. Alla elever är således automatiskt olycksfallsförsäkrade. Om du råkar ut för en olycka som kräver läkarvård eller tandvård kan du få ersättning. Anmäl i så fall skadan till Gjenside försäkring. Blankett finns på kommunens hemsida eller kan hämtas på rektorsexpeditionen. Skadegörelse/stölder/elevskåp Vid skadegörelse på skolans byggnader eller på annan egendom som tillhör skolan gäller: - Om skadan sker oavsiktligt och kan rubriceras som ren olyckshändelse svarar skolan för kostnaderna. - Om skadan sker avsiktligt krävs eleven eller målsman på ersättning eller att eleven får arbeta tid i skolan motsvarande ersättningen. - Om skadan sker oavsiktligt, men är en följd av oaktsamhet eller brott mot givna föreskrifter, får eleven eller målsman ersätta skadan eller så får eleven arbeta tid i skolan motsvarande ersättningen. - Värdesaker såsom mobiltelefoner, MP3-spelare, plånböcker och andra stöldbegärliga/ömtåliga ägodelar tas med till skolan på eget ansvar, skolan har inte försäkringar som täcker skador eller förlust av sådan egendom. Gäller högstadiet: Elevskåpen ägs av skolan och rektorerna har rätt att öppna skåpen om det finns särskilda skäl för detta. Målsman kontaktas alltid om vi har öppnat ett skåp. Som elev ansvarar du för dina böcker och annat personligt skolmateriel. Elevskåpen ska därför hållas låsta. Ta gärna med eget hänglås, meddela annars mentor så skaffar skolan sådant. Då får inte byta elevskåp utan att samråda med mentor. Det är klokt om varje målsman skaffar en hemförsäkring med inbyggd ansvarsförsäkring. Det täcker det mesta som kan hända i skolan.

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 Med det här häftet vänder vi oss speciellt till dig som är ny på skolan men också som repetition för er andra. Vi vill att du som elev läser igenom detta och att

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från

Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från elevhälsan... 9 Ledighet för elev... 9 Studieresa klassresa...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Läsåret 2014/2015. Läsårsdata

Läsåret 2014/2015. Läsårsdata Läsåret 2014/2015 Läsårsdata INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skolledningen hälsar välkommen till ett nytt läsår.... 3 Läsårskalender.. 4 Kontaktinformation (namn, telefonnummer, mailadresser). 5-6 Segeltorpsskolans

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Välkomna till ett nytt läsår!

Välkomna till ett nytt läsår! Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Välkomna till ett nytt läsår! Jag vill önska alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår på Gärdesskolorna. Jag hoppas att ni har haft en skön och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret 2015-2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret 2015-2016 1 2015-09-08 Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby kommun Södra Vi skola/tallbackens fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Läsåret

Läs mer