Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ"

Transkript

1 Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2014 Stiftelsenummer Stiftelse Område Extern Stiftelsen Hälsofonden Medicinsk och vårdvetenskaplig forskning 1a HU-och LiÖ-anst US stiftelse för medicinsk forskn Allmän forskning 1b US-anställda Extern Erik Månssons minne Medicinsk forskning 1d HU- och LiÖ-anst Ingen uppgift Ssk Siv Olssons forskningsstiftelse Cancer 2a Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Cancer 2b US-anställda Ingrid Svenssons forskningsstiftelse Cancer 2c Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Hjärntumörer 2d US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Barncancer 2e US-anställda Extern Stiftelsen Br Karlssons fond för medicinsk forskning Cancer 2f US-anställda Extern Stiftelsen Hälsofonden Cancer 2g HU-och LiÖ-anst 0 Extern Östgötaregionens Cancerfond Cancer 2i HU-LiÖ-anst Extern Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Cancer 2j HU-LiÖ-anst Ssk Siv Olssons forskningsstiftelse Hjärt-kärlsjukdomar 3a Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Hjärt-kärlsjukdomar 3b US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Kvinnors hjärt-kärlsjukd 3c US-anställda Extern Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse Strokevård 3d Läk.stud, LiÖ-anst, HU-anst, Extern Eleanora Demeroutis fond Hjärt-kärlsjukdomar 3e LiÖ-anst, LiU-anst Extern Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet Hjärt-kärlsjukdomar 3f HMC-anst Extern Carldavid Jönssons Stiftelse Hjärt-kärlsjukdomar 3g HMC-anst Extern Stina och Birger Johanssons Stiftelse Hjärt-kärlsjukdomar 3h LiÖ-anst, LiU-anst Extern Stiftelsen Hälsofonden Strokeforskning 3j HU- och LiÖ-anst US stiftelse för medicinsk forskning Reumatologi 4a US-anställda Ssk Siv Olssons forskningsstiftelse Reumatologi 4b Landst.anst Centr Ingrid Svenssons forskningsstiftelse Reumatologi 4c Landst.anst Centr Extern Stiftelsen Br Karlssons fond för medicinsk forskning Reumatologi 4d US-anställda Extern Gunnar Trosells forskningsfond för reumatologisk forskn Reumatologi 4e LiU-anst Ingen uppgift Olga och Hans Lönnbergs forskningsstiftelse Reumatologi 4f Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Multipel skleros 5a US-anställda Forskningsstiftelsen för Parkinsons sjukdom Parkinsons sjukdom 5b US- o HU-anställd Stiftelsen för MS-forskning i Linköping MS-forskning 5c US- o HU-anställd Stiftelsen för muskeldystrofiforskning - FSHm Muskeldystrofiforskning 5d US- o HU-anställd Stiftelsen för geriatrisk forskning i Linköping Geriatrik 6a Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Geriatrik 6b US-anställda A-L o A Olofssons stift för psyk forskn Psykisk forskning 7b Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Depression 7c US-anställda 0 Extern Stiftelsen Hälsofonden Alzheimerforskning 7d HU-och LiÖ-anst Extern Ulla-Britt och Ingvars fond för schizofreniforskning Psykiska sjukdomar 7e HU-och LiÖ-anst Ingen uppgift Första Majblommans forskn.stiftelse i Östergötland Barnsjukdomar 8a HU-och LiÖ-anst Extern Bengt Ericssons fond Skelettsjukdomar/skador hos barn/ungdomar 8b HU-och LiÖ-anst US stiftelse för medicinsk forskning Vuxendiabetes 9a US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Barndiabetes 9b US-anställda Olga och Hans Lönnbergs forskningsstiftelse Diabetes 9d Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Njurmedicin 10 US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Skeletturkalkning 11 US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Lungmedicin 13 US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Hörselsjukdomar 14 US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Ögonsjukdomen glaukom 15a US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Ögonsjukdomar 15b US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning AIDS 16 US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Trafikskador 17 US-anställda Valter o Gertrud Gryhlins utbildningsstiftelse Forskning 18a Landst.anst Centr Valter o Gertrud Gryhlins utbildningsstiftelse Stipendium 18b Läk.stud. o släkt Stift D o E Wahlströms utb.fond Stipendium 18c Med stud Ög o släkt Stiftelsen för palliativ medicin Palliativ medicin 19 HU-anst, LiÖ-anst Extern Familjerna Carl och Albert Molins i Motala minne Blandad fond 20 LiU-anst Extern Elisabeth Hamrins fond Vårdvetenskap 21 HU- och LiÖ-anst Ingen uppgift Extern Sten-Otto Liljedahls fond Kirurgi, ortopedisk kirurgi, brännskadevård 22 HU- och LiÖ-anst Ingen uppgift Extern Hälsofonden Neurologi-, smärta och anestesi 23 HU- och LiÖ-anst Sökbara medel

2 Särskilda stiftelseföreskrifter Sjuksköterskan Siv Olssons forskningsstiftelse (92100) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till medicinsk forskning. Följande medel ledigförklaras härmed för forskning inom områdena: Cancer ( 2a ) Hjärt- och kärlsjukdomar ( 3a ) Reumatologi ( 4b ) Ingrid Svenssons forskningsstiftelse (92105) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till medicinsk forskning. Följande medel ledigförklaras härmed för forskning inom områdena: Cancer ( 2c ) Reumatologi ( 4c ) Forskningsstiftelsen för Parkinsons sjukdom (92103) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till medicinsk forskning rörande Parkinsons sjukdom. Till ansökan lediga finns ( 5b ) Medel kan sökas av personer verksamma inom de medicinska fakulteterna vid Sveriges högskolor och till dessa anknutna sjukhus. Stiftelsen för MS-forskning i Linköping (92106) Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja forskning kring sjukdomen multipel skleros (MS) dess orsaker och dess behandling. Till ansökan lediga finns ( 5c ) Medel kan i första hand sökas av forskare verksamma vid Hälsouniversitetet eller Universitetssjukhuset i Linköping. I undantagsfall får bidrag utges till motsvarande forskningsprojekt inom annat sjukhus, institution eller liknande. Stiftelsen för muskeldystrofiforskning FSHm (92104) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till forskning runt uppkomst och behandling av sjukdomen facio scapulo humeral muskeldystrofi eller som sidoforskning, parallellt med denna, motsvarande forskning inom närliggande muskelsjukdomar omnämnda i "Muskelboken" utgiven av NHR. Till ansökan lediga finns ( 5d ) Medel kan sökas av personer anställda vid Universitetssjukhuset i Linköping eller Hälsouniversitetet. Förvaltaren äger rätt att vid avsaknad av sökande ledigförklara anslagen även vid andra medicinska institutioner i Sverige. Stiftelsen för geriatrisk forskning i Linköping (92107) Stiftelsen har till ändamål att bedriva forskning inom ämnesområdet ålderssjukdomar. Till ansökan lediga finns ( 6a ) Anna-Lisa och Anders Olofssons stiftelse för psykiatrisk forskning (92101) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till forskning med mål att främja vården av psykiskt sjuka. Till ansökan lediga finns ( 7b ) Första Majblommans forskningsstiftelse i Östergötland (92102) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till forskning med syfte att förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörning och skador som kan ge upphov till fysisk och psykisk invaliditet hos barn. Till ansökan lediga finns ( 8a )

3 Bidrag kan sökas av personer som genom sin yrkesutövning är knutna till Östergötland.

4 Stiftelsen för palliativ medicin (92108) Stiftelsen har till ändamål att ge ekonomiskt stöd till medicinska forskningsprojekt av god kvalitet och/eller stipendier för medicinsk vidareutbildning, båda med inriktningen palliativ medicin, som den definierats av grundaren. Till ansökan lediga finns ( 19 ) Medel kan sökas av forskare och annan vårdpersonal med anknytning till verksamheter för palliativ vård inom Landstinget i Östergötland eller forskare med anknytning till enheten för palliativ medicin vid Hälsouniversitetet i Linköping. Stiftelsen Bröderna Karlssons fond för Medicinsk Forskning Stiftelsens ändamål är att frömja den vetenskapliga forskningen avseende cancersjukdomar och reumatiska sjukdomar som bedrivs vid Universitetssjukhuset i Linköping. Följande medel ledigförklaras härmed för forskning inom områdena Cancer (2f) Reumatologi (4d) Medel kan sökas av forskare och annan vårdpersonal vid Universitetssjukhuset i Linköping. Denna stiftelse förvaltas av LRF Konsult, Norrköping. Särskilda föreskrifter gäller beträffande utbetalning av beviljade medel. Anställning vid Vrinnevisjukhuset Ämnesområde Av verksamhetschef/motsvarande tillstyrkt kursansökan. Valter och Gertrud Gryhlins utbildningsstiftelse (92201) Stiftelsen har till ändamål att utge dels anslag för forskning dels stipendier. Företräde skall gälla för forskning och stipendier inom ämnesområdena magsjukdomar, ögonsjukdomar och multipel skleros. Till ansökan lediga finns för forskning och till stipendier totalt (18a, 18b) Stipendium: (18b) kan sökas av: Medicine studerande inom Östergötland för fortsatta medicinska studier med företräde enligt ovan Avkomlingar till donatorernas syskon: Ebba Alfrida Föll f. Gryhlin och Ernst Wilhelm Johansson oavsett bostadsort och art av universitetsstudier. Släktförhållandena med donatorerna i form av bestyrkt släktutredning. Hälsofonden Två forskningsanslag utlyses. Anslag ges till medicinsk och vårdvetenskaplig forskning, cancerforskning och Alzheimerforskning. Till ansökan lediga finns för forskning Medicinsk och vårdvetenskaplig forskning (1a) Cancerforskning (2g) 0 Strokeforskning (3j) 0 Alzheimerforskning (7d) Neurologi-, smärta och anestesi (23) Forskningsanslag kan sökas av forskare inom sydöstra sjukvårdsregionen med anknytning till medicinska institutioner vid Hälsouniversitetet i Linköping eller med anknytning till landstingets sjukvårdsverksamhet. Till vilket ändamål forskningsanslaget skall användas

5 Familjerna Carl och Albert Molins i Motala minne Fondens ändamål är att genom fondavkastning stödja medicinsk forskning vid Universitetet i Linköping, företrädesvis för bekämpande av sockersjuka, cancer och äggvitesjukdomar och ögonsjukdomar. Vetenskaplig bärkraft skall vara ledande i bedömningen. Förslag till fördelning ges av den expertgrupp som granskar US-fonderna och beslut tas av fondens styrelse. Redovisning av beviljade medel sker genom överenskommelse mellan fonden och mottagaren/mottagarna. Till ansökan lediga för utdelning för medicinsk forskning att fördelas på 3-4 anslag finns (20) Medel kan sökas av forskare inom Linköpings universitet Till ansökan skall bifogas Forskningsplan (max 4 sidor) Meritförteckning inkl de senaste 5 årens publikationer Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse Stiftelsen har till ändamål att stödja handikappade och långvarigt sjuka personer i Östergötland. Som ett led i detta kommer Stiftelsen även att ge bidrag till patientnära forskning inom strokevården i Östergötland.. Stiftelsen Henry och Ella Margareta Ståhls styrelse fattar beslut om tilldelning av medel från Stiftelsen. En rådgivande grupp gör en bedömning av inkomna ansökningar. Beslut om tilldelning av medel meddelas skriftligen av stiftelsen inom tre månader från sista ansökningsdag Redovisning av beviljade medel sker genom överenskommelse mellan Stiftelsen och mottagaren/mottagarna. Till ansökan lediga finns för forskning och stipendier totalt (3d) Medel kan sökas för: Patientnära forskning inom landstinget i Östergötland, Hälsouniversitetet i Linköping samt Norrköping. Företräde kommer att ges till sökande med anknytning till strokevården i Östra Östergötland. CV/Meritförteckning Forskningsplan Gunnar Trosells forskningsfond för reumatologisk forskning Fondens ändamål är att genom fondavkastning stödja reumatologisk forskning vid Universitetet i Linköping. Förslag till fördelning ges av den expertgrupp som granskar US-fonderna och beslut tas av fondens styrelse. Vetenskaplig bärkraft skall vara ledande i bedömningen. Redovisning av beviljade medel sker genom överenskommelse mellan fonden och mottagaren/mottagarna. Till ansökan lediga för utdelning för medicinsk forskning att fördelas på ett anslag finns (4e) Ingen uppgift Till ansökan skall bifogas Forskningsplan (max 4 sidor) Meritförteckning inklusive de senaste 5 årens publikationer Stiftelsen David och Elsa Wahlströms utbildningsfond (92200) Stiftelsen har till ändamål att utge dels anslag för stipendier till medicine studerande eller medicine studerandes forstsatta studier och då med företräde för studier inom specialiteten hjärt- och kärlsjukdomar. Till ansökan lediga finns till stipendier totalt (18c) Stipendium kan sökas av: Medicine studerande inom Östergötland. Vid fortsatta medicinska studier med företräde enligt ovan Syskonbarn till donatorerna, David och Elsa Wahlström, och deras avkomlingar oavsett bostadsort. Släktförhållandena med donatorerna i form av bestyrkt släktutredning. Elenaora Demeroutis fond Ändamålet för fonden är att främja hjärt- och kärlmedicinsk forskning vid Universitetet i Linköping. Användningen av fondens medel liksom kraven på vetenskaplig och ekonomisk dokumentation rörande forskning som finansieras genom bidrag från fonden beslutas av fondkommittén Till ansökan lediga finns totalt (3e)

6 Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet Främjar kardiovaskulär forskning och delar i år efter ansökan ut medel till projekt inom detta området. Medlen skall enligt styrelsens beslut gå till yngre forskare samt forskare inom 5 år efter disputation. För yngre forskare bör handledare stå som medsökande. Forskare vid Hjärt- och Medicincentrum, US eller forskare vid Linköpings Universitet med anknytning till Hjärt- och Medincentrum, US, Linköping prioriteras. Till ansökan lediga finns totalt (3f) Carldavid Jönssons Stiftelse Carldavid Jönssons Stiftelse främjar klinisk forskning vid Hjärt- och Medicincentrum i Linköping, i första hand vid Kardiologiska kliniken och med rytmrubbningar som prioriterat område. I avsaknad av bra projekt inom detta ämnesområde kan andra områden och klinisk forskning vid andra kliniker inom Hjärtcentrum komma ifråga. Till ansökan lediga finns totalt (3g) Stina och Birger Johanssons Stiftelse Stina och Birger Johanssons Stiftelse främjar forskning kring hjärt-kärlsjukdomar vid Linköpings Universitet. Ansökan kan omfatta såväl projektanslag som korttids doktorandstipendium. Stipendierna är skattefria och skall sökas av handledare för namngiven doktorand. Stipendiebeloppet är kr per månad för läkare och kr för övriga. Doktorand skall vara forskaranmäld vid Hälsouniversitetet i Linköping. Till ansökan lediga finns totalt (3h) Olga och Hans Lönnbergs forskningsstiftelse (94060) Olga och Hans Lönnbergs forskningsstiftelse främjar forskning kring reumatikersjukdomar och diabetessjukdomar. Bidrag ur fonden kan endast utgå till arbetstagare som är verksam inom Hälso- och sjukvården i central Östergötland. Följande medel ledigförklaras härmed för forskning inom områdena: Reumatologi (4f) Diabetes (9d) Bengt Ericssons fond Fondens ändamål är att stödja forskning i syfte att förebygga skelettsjukdomar/skador hos barn/ungdomar. Forskningen skall bedrivas vid universitetet i Linköping. Till ansökan lediga finns totalt (8b) Erik Månssons minne Fondens ändamål är att stödja forskning i syfte att främja medicinsk forskning bedriven vid universitetet i Linköping Till ansökan lediga finns totalt (1d) Ingen uppgift Elisabeth Hamrins fond för Fondens ändamål är att stödja främjst vårdvetenskaplig forskning vid Linköpings universitet. Sökande som bedriver forskarstudier med inriktning mot livskvalitetsforskning har företräde. Till ansökan lediga finns totalt (21) Ingen uppgift Sten-Otto Liljedahls fond Fondens ändamål är att stödja forskning inom kirurgi, ortopedisk kirurgi och brännskadevård vid Linköpings universitet. Till ansökan lediga finns totalt (22) Ingen uppgift Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Fondens ändamål är att stödja cancerforskning vid Linköpings universitet Till ansökan lediga finns totalt (2j) 0

7 Ulla-Britt och Ingvars fond för schizofreniforskning Fondens ändamål är att stödja schizofreniforskning vid Linköpings universitet Till ansökan lediga finns totalt (7e) Ingen uppgift

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2012 Stiftelsenummer Stiftelse Område Sökbara medel Extern Stiftelsen Hälsofonden

Läs mer

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2015 Stiftelsenummer Stiftelse Område Extern Hälsofonden Medicinsk och vårdvetenskaplig

Läs mer

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 2015-10-07 Vä lkommen ätt so kä stipendium! F orskarstuderande och forskare vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka stipendier. Den totala

Läs mer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer Bakgrund: Klinisk forskning omfattar sådan forskning som använder hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond mot folksjukdomar Lions forskningsfond mot folksjukdomar Ett 30-årigt samarbete mellan Lions och Linköpings universitet Johan Dabrosin Söderholm Professor i kirurgi, överläkare Dekanus, Hälsouniversitetet Linköpings universitet

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 1. Bakgrund Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kortnamnet Lions Cancerfond Väst, har syftet: - att företrädesvis stödja

Läs mer

GÖTEBORGSREGIONENS STIFTELSE FÖR REUMATOLOGISK FORSKNING

GÖTEBORGSREGIONENS STIFTELSE FÖR REUMATOLOGISK FORSKNING GÖTEBORGSREGIONENS STIFTELSE FÖR REUMATOLOGISK FORSKNING [GSFR] Ansökan inkom GSFRs anteckningar ELOF OCH MARGARETA JANSSONS ANN-WILL OCH ALLAN OLOFSSONS M.FL. MINNE TURE BODINS MINNE MINNESFOND INOM GÖTEBORGSREGIONENS

Läs mer

Sökbara forskningsmedel inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet (ALF, Från Student till Docent m m) år 2013

Sökbara forskningsmedel inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet (ALF, Från Student till Docent m m) år 2013 Sökbara forskningsmedel inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet (ALF, Från Student till Docent m m) år 2013 Sökbara forskningsmedel HU och LiÖ 2013 master.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1.

Läs mer

Ansökan forskningsmedel för klinisk forskning ur SUS stiftelser och donationer 2014

Ansökan forskningsmedel för klinisk forskning ur SUS stiftelser och donationer 2014 Skånes universitetssjukhus Ansökan forskningsmedel för klinisk forskning ur SUS stiftelser och donationer 2014 Sista ansökningsdag 2014-03-04 Ansökan lämnas i 1 original och 8 kopior, häftade och hålslagna.

Läs mer

Sökbara forskningsmedel 2014 inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet

Sökbara forskningsmedel 2014 inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet Sökbara forskningsmedel 2014 inom Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet Sökbara forskningsmedel HU och LiÖ 2014 master.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. NYHETER FÖR ÅRET... 1 2. FORSKNINGS- OCH

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

76 Val av justerare Utskottet beslutar - att utse Tora Dunås att jämte ordföranden justera protokollet.

76 Val av justerare Utskottet beslutar - att utse Tora Dunås att jämte ordföranden justera protokollet. Sid 1 (5) Närvarande Per-Arne Oldenborg (ordf) Mikael Johansson, Erik Rosendahl Birgitta Olofsson, Monica Holmberg Nasim Sabouri närvarande vid pp 75-83 Anders Johansson Maria Nilsson närvarande vid pp

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR De fyra norrlandstingen ställer årligen ett forskningsanslag till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen,

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN

MEDICINSKA FAKULTETEN MEDICINSKA FAKULTETEN Sökbara forskningsmedel 2016-2017 inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID

Läs mer

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Innehållsförteckning Sid Fonder med egen styrelse 2 Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 12 Närsjukvårdsstyrelsen 13

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

ALF rapport 2013

ALF rapport 2013 2014-09-30 ALF rapport 2013 I en webbenkät till verksamhetschefer vid enheter som bedriver eller förväntas bedriva klinisk forskning, har Västerbottens läns landsting, VLL, de senaste fem åren följt upp

Läs mer

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG Resebidrag kan sökas för studiebesök, till exempel för att inhämta ny forskningsmetodik, eller för deltagande

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation Handläggare: Maria Schönnings Landstingsstyrelsens forskningsberedning Skrivelse av Theo Bodin (V) angående

Läs mer

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59.

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59. Ansök om anslag hos Diabetesfonden 2015 Sök anslag Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning

Läs mer

INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND. Temadag forskning Forskarutbildning

INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND. Temadag forskning Forskarutbildning INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND Temadag forskning 26-9-29 Forskarutbildning S Bertil Olsson Bitr prefekt, FU-ansvar Det material som är underlag till denna bildserie har inhämtats från fakultetens

Läs mer

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Dnr: VLL 1417-2015 Datum: 2015-06-17 Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Användningsområde Forskningsresurser ur TUA-medlen

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Landstingets pensionärsråd

Landstingets pensionärsråd Protokoll 1(7) s pensionärsråd Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Dr Prag, plan 2, Hus 2, Landstingshuset, 28 oktober 2010, kl. 09.00 11.50 Monalisa Norrman Ordf 5 10 Inger Jonsson Finn Cromberger

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

1 Forskar ST 2019 utlysning av medel

1 Forskar ST 2019 utlysning av medel 1 Forskar ST 2019 utlysning av medel Forskningsrådet utlyser nu medel för stöd till sex Forskar ST 2019. Satsningen görs för att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

2 Fördjupad samverkan

2 Fördjupad samverkan Regionalt avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 Region Skåne och Lunds universitet träffar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NYTT SYSTEM FÖR FÖRDELNING AV ALF (TIDIGARE KLINIK-ALF) FÖR 2017 INOM ÖSTERGÖTLAND

SAMMANFATTNING AV NYTT SYSTEM FÖR FÖRDELNING AV ALF (TIDIGARE KLINIK-ALF) FÖR 2017 INOM ÖSTERGÖTLAND SAMMANFATTNING AV NYTT SYSTEM FÖR FÖRDELNING AV ALF (TIDIGARE KLINIK-ALF) FÖR 2017 INOM ÖSTERGÖTLAND Förslag fastställt av Samverkansberedningen 2/11 2015 Bakgrund I det nya ALF-avtalet mellan staten och

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Koncernkontoret Enheten för forskning och utveckling

Koncernkontoret Enheten för forskning och utveckling Enheten för forskning och utveckling Datum 2012-04-18 1 (5) LEDIGKUNGÖRELSE DOKTORANDANSLAG Regionalt forskningsstöd för år 2013 avseende doktorandanslag Liksom tidigare år kommer, på uppdrag av Södra

Läs mer

Sökbara forskningsmedel 2015-2016 inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet

Sökbara forskningsmedel 2015-2016 inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet Sökbara forskningsmedel 2015-2016 inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet Sökbara forskningsmedel 2015-2016 master.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. NYHETER FÖR ÅRET...

Läs mer

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU 1(7) Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU mellan Linköpings Universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Samarbetsavtalet reglerar bl.a. anpassningar till 1989 års ALF-avtal och berör även Landstingets

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond 1(10) Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Läs mer

Forskning inom Risk Hälsa

Forskning inom Risk Hälsa Forskning inom Risk Hälsa stödjer sådan medicinsk forskning och utveckling som bidrar långsiktigt till ett friskare samhälle.. Inriktning och urvalskriterier. önskar stödja forskning som positivt påverkar

Läs mer

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU, samt förbättringsprojekt

Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU, samt förbättringsprojekt Januari 2016 FoU Kronoberg Ledigkungörelse Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU, samt förbättringsprojekt Forskning och utveckling är viktigt för att nå och upprätthålla en kunskapsbaserad

Läs mer

POSTDOKTOR. Om anslagsformen

POSTDOKTOR. Om anslagsformen POSTDOKTOR Om anslagsformen Projektet ska omfatta forskning inom området Barncancer. Ansökan beviljas för 1-2 år för forskning på heltid (100%) eller halvtid (50%) i Sverige eller utomlands. Halvtidstjänst/stipendium

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Bakgrund Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet:

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11)

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) Regionalt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet Otillräcklig fysisk aktivitet 3,2 miljoner Ca 84 tusen 1 Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2011 Nationella folkhälsoenkäten, Gävleborg 2010 Definition

Läs mer

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Gabriella Frisk, Onkolog, Sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Agenda Bakgrund

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

Särskild satsning Två Fellowships i pankreascancerforskning

Särskild satsning Två Fellowships i pankreascancerforskning Särskild satsning Två Fellowships i pankreascancerforskning Sista ansökningsdag 2016-09-29, kl 15:00 Ändamål Att främja pankreascancerforskningen i Sverige genom att ge forskare möjlighet att under tre

Läs mer

Välkommen till programberedningen

Välkommen till programberedningen Välkommen till programberedningen hälso- och sjukvården ska styras med utgångspunkt i befolkningens behov (ur Hälso- och sjukvårdslagen) Vem är du? Vem är jag? Jag heter och kommer ifrån Min familj När

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST- LÄKARE

ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST- LÄKARE ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST- LÄKARE 2015-2017 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF- enheten och ekonomiavdelningen: Anders Bjartell,

Läs mer

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Dnr. Stud 3.5.3-2017/490 1 (av 2) REKTOR BESLUT 2017-05-29 Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Bakgrund Centrala stipendiekommittén har till uppgift

Läs mer

Avveckling av vissa donationsfonder

Avveckling av vissa donationsfonder 2015-09-14 RJL2015/1755 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Avveckling av vissa donationsfonder Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta 1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser,

Läs mer

Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan

Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan REHSAM är ett forskningsprogram för bättre och effektivare rehabilitering inom ramen för rehabiliteringsgarantin,

Läs mer

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare)

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) vid UmU och VLL Landsting Forskar AT läkare (postdoc el. doktorand) Bilaga 1 Månaderna betalas ur handledares anslag (inkl ALF) eller

Läs mer

Ansökningsblankett till Karolinska Institutets stiftelsestipendier

Ansökningsblankett till Karolinska Institutets stiftelsestipendier Efternamn, förnamn Personnummer Ansökningsblankett till Karolinska Institutets stiftelsestipendier Innehåll Del A Ekonomiskt behov och/eller vetenskapliga meriter... 2 Del B Personuppgifter och studieförhållanden...

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) -03-14 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning

Läs mer

ALF-info maj Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar

ALF-info maj Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF-info maj 2017 Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF = Samverkan Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso och sjukvården

Läs mer

CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK

CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK I trygga händer. Familjemottagningen. Min släkts DNA! Agnes 47 år, patient på CKG. CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK VÅRT SJUKHUS. EN VÄRLD FÖR DIG. Varje steg räknas! Avancerad teknik PATIENTENS RESA

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Häfte 2 Volym

Häfte 2 Volym Häfte 2 Volym 9 2003 GlaxoSmithKline Box 263 431 23 MÖLNDAL Tel. 031-67 09 00 Fax. 031-27 47 45 www.gsk.com/sverige STIPENDIUM för läkare inom onkologisk verksamhet För 2003 utlyser GlaxoSmithKline

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Beviljade anslag förvaltas av svenskt universitet eller högskola, eller annan svensk organisation med forskning som uppgift.

Beviljade anslag förvaltas av svenskt universitet eller högskola, eller annan svensk organisation med forskning som uppgift. PLANERINGSANSLAG Om anslagsformen Villkor Förvaltning Planeringsanslag söks för stöd till planeringsgrupper där grund- och kliniska forskare från olika barnonkologiska centra i Sverige samlas. Det kan

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Bilaga p Bilaga p Bilaga p Bilaga p.144

Bilaga p Bilaga p Bilaga p Bilaga p.144 Sid 1 (7) Anders Bergh, ordförande Maria Fällman Marianne Hultmark Lena Lundin Anna Olson, sekreterare STIPENDIUM: 141. Beslut Utannonsering av stipendium för postdoctor. Dekanus beslutar godkänna utannonsering

Läs mer

SFPM 20 år. Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem

SFPM 20 år. Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem SFPM 20 år Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem Hur svensk palliativ medicin startade Varför är vetenskapen viktig för en specialitet?

Läs mer

Redovisningen ska utformas med utgångspunkt i för varje anslag gällande kontraktsvillkor. Se tabell nedan för de olika kategoriernas bestämmelser.

Redovisningen ska utformas med utgångspunkt i för varje anslag gällande kontraktsvillkor. Se tabell nedan för de olika kategoriernas bestämmelser. Anvisningar för rapportering av erhållet anslag/stipendium Anslagsmottagaren ska rapportera avslutat anslag senast det datum som står angivet på kontraktet. Vid dispositionstidens slut skickas en påminnelse

Läs mer

Forskningsprojekt Sista ansökningsdag kl. 15:00.

Forskningsprojekt Sista ansökningsdag kl. 15:00. Forskningsprojekt Sista ansökningsdag 2017-04-27 kl. 15:00. Ändamål Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för av projektet motiverade kostnader för drift (t ex inköp av material och utrustning)

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer:

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer: FINANSIÄRER AV HUMANISTISK FORSKNING senast uppdaterad 2017-06-19 SAMMANSTÄLLNINGAR Avd. för forskningsstöd Utlysningsöversikter Skriv till nyhetsbrev@fs.su.se för att bli prenumerant på nyhetsbrevet Finansiärer

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Sista ansökningsdag: 2016-10-07 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Att söka forskningsmedel

Att söka forskningsmedel Att söka forskningsmedel Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2015-03-23 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin Vad kan man behöva forskningsmedel till? Forskningstid

Läs mer

AVTAL. Avtalet kompletteras av regionala avtal mellan berörda landsting (regioner) och universitet.

AVTAL. Avtalet kompletteras av regionala avtal mellan berörda landsting (regioner) och universitet. AVTAL mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalsparter Detta avtal ingås mellan svenska staten

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2013 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland 30 juni 2011 Specialitet Antal väntande

Läs mer

Junior Clinical Investigator Award (50 %) 2x3 år. Senior Clinical Investigator Award (50-70 %) 2x3 år

Junior Clinical Investigator Award (50 %) 2x3 år. Senior Clinical Investigator Award (50-70 %) 2x3 år Junior Clinical Investigator Award (50 %) 2x3 år samt Senior Clinical Investigator Award (50-70 %) 2x3 år Tidigare benämnd Klinisk cancerforskartjänst 50% Sista ansökningsdag 2015-10-01, kl 15:00 Observera!

Läs mer