Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ"

Transkript

1 Forsknings- och Stiftelseförvaltningen LiÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2014 Stiftelsenummer Stiftelse Område Extern Stiftelsen Hälsofonden Medicinsk och vårdvetenskaplig forskning 1a HU-och LiÖ-anst US stiftelse för medicinsk forskn Allmän forskning 1b US-anställda Extern Erik Månssons minne Medicinsk forskning 1d HU- och LiÖ-anst Ingen uppgift Ssk Siv Olssons forskningsstiftelse Cancer 2a Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Cancer 2b US-anställda Ingrid Svenssons forskningsstiftelse Cancer 2c Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Hjärntumörer 2d US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Barncancer 2e US-anställda Extern Stiftelsen Br Karlssons fond för medicinsk forskning Cancer 2f US-anställda Extern Stiftelsen Hälsofonden Cancer 2g HU-och LiÖ-anst 0 Extern Östgötaregionens Cancerfond Cancer 2i HU-LiÖ-anst Extern Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Cancer 2j HU-LiÖ-anst Ssk Siv Olssons forskningsstiftelse Hjärt-kärlsjukdomar 3a Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Hjärt-kärlsjukdomar 3b US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Kvinnors hjärt-kärlsjukd 3c US-anställda Extern Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse Strokevård 3d Läk.stud, LiÖ-anst, HU-anst, Extern Eleanora Demeroutis fond Hjärt-kärlsjukdomar 3e LiÖ-anst, LiU-anst Extern Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet Hjärt-kärlsjukdomar 3f HMC-anst Extern Carldavid Jönssons Stiftelse Hjärt-kärlsjukdomar 3g HMC-anst Extern Stina och Birger Johanssons Stiftelse Hjärt-kärlsjukdomar 3h LiÖ-anst, LiU-anst Extern Stiftelsen Hälsofonden Strokeforskning 3j HU- och LiÖ-anst US stiftelse för medicinsk forskning Reumatologi 4a US-anställda Ssk Siv Olssons forskningsstiftelse Reumatologi 4b Landst.anst Centr Ingrid Svenssons forskningsstiftelse Reumatologi 4c Landst.anst Centr Extern Stiftelsen Br Karlssons fond för medicinsk forskning Reumatologi 4d US-anställda Extern Gunnar Trosells forskningsfond för reumatologisk forskn Reumatologi 4e LiU-anst Ingen uppgift Olga och Hans Lönnbergs forskningsstiftelse Reumatologi 4f Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Multipel skleros 5a US-anställda Forskningsstiftelsen för Parkinsons sjukdom Parkinsons sjukdom 5b US- o HU-anställd Stiftelsen för MS-forskning i Linköping MS-forskning 5c US- o HU-anställd Stiftelsen för muskeldystrofiforskning - FSHm Muskeldystrofiforskning 5d US- o HU-anställd Stiftelsen för geriatrisk forskning i Linköping Geriatrik 6a Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Geriatrik 6b US-anställda A-L o A Olofssons stift för psyk forskn Psykisk forskning 7b Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Depression 7c US-anställda 0 Extern Stiftelsen Hälsofonden Alzheimerforskning 7d HU-och LiÖ-anst Extern Ulla-Britt och Ingvars fond för schizofreniforskning Psykiska sjukdomar 7e HU-och LiÖ-anst Ingen uppgift Första Majblommans forskn.stiftelse i Östergötland Barnsjukdomar 8a HU-och LiÖ-anst Extern Bengt Ericssons fond Skelettsjukdomar/skador hos barn/ungdomar 8b HU-och LiÖ-anst US stiftelse för medicinsk forskning Vuxendiabetes 9a US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Barndiabetes 9b US-anställda Olga och Hans Lönnbergs forskningsstiftelse Diabetes 9d Landst.anst Centr US stiftelse för medicinsk forskning Njurmedicin 10 US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Skeletturkalkning 11 US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Lungmedicin 13 US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Hörselsjukdomar 14 US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Ögonsjukdomen glaukom 15a US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Ögonsjukdomar 15b US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning AIDS 16 US-anställda US stiftelse för medicinsk forskning Trafikskador 17 US-anställda Valter o Gertrud Gryhlins utbildningsstiftelse Forskning 18a Landst.anst Centr Valter o Gertrud Gryhlins utbildningsstiftelse Stipendium 18b Läk.stud. o släkt Stift D o E Wahlströms utb.fond Stipendium 18c Med stud Ög o släkt Stiftelsen för palliativ medicin Palliativ medicin 19 HU-anst, LiÖ-anst Extern Familjerna Carl och Albert Molins i Motala minne Blandad fond 20 LiU-anst Extern Elisabeth Hamrins fond Vårdvetenskap 21 HU- och LiÖ-anst Ingen uppgift Extern Sten-Otto Liljedahls fond Kirurgi, ortopedisk kirurgi, brännskadevård 22 HU- och LiÖ-anst Ingen uppgift Extern Hälsofonden Neurologi-, smärta och anestesi 23 HU- och LiÖ-anst Sökbara medel

2 Särskilda stiftelseföreskrifter Sjuksköterskan Siv Olssons forskningsstiftelse (92100) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till medicinsk forskning. Följande medel ledigförklaras härmed för forskning inom områdena: Cancer ( 2a ) Hjärt- och kärlsjukdomar ( 3a ) Reumatologi ( 4b ) Ingrid Svenssons forskningsstiftelse (92105) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till medicinsk forskning. Följande medel ledigförklaras härmed för forskning inom områdena: Cancer ( 2c ) Reumatologi ( 4c ) Forskningsstiftelsen för Parkinsons sjukdom (92103) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till medicinsk forskning rörande Parkinsons sjukdom. Till ansökan lediga finns ( 5b ) Medel kan sökas av personer verksamma inom de medicinska fakulteterna vid Sveriges högskolor och till dessa anknutna sjukhus. Stiftelsen för MS-forskning i Linköping (92106) Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja forskning kring sjukdomen multipel skleros (MS) dess orsaker och dess behandling. Till ansökan lediga finns ( 5c ) Medel kan i första hand sökas av forskare verksamma vid Hälsouniversitetet eller Universitetssjukhuset i Linköping. I undantagsfall får bidrag utges till motsvarande forskningsprojekt inom annat sjukhus, institution eller liknande. Stiftelsen för muskeldystrofiforskning FSHm (92104) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till forskning runt uppkomst och behandling av sjukdomen facio scapulo humeral muskeldystrofi eller som sidoforskning, parallellt med denna, motsvarande forskning inom närliggande muskelsjukdomar omnämnda i "Muskelboken" utgiven av NHR. Till ansökan lediga finns ( 5d ) Medel kan sökas av personer anställda vid Universitetssjukhuset i Linköping eller Hälsouniversitetet. Förvaltaren äger rätt att vid avsaknad av sökande ledigförklara anslagen även vid andra medicinska institutioner i Sverige. Stiftelsen för geriatrisk forskning i Linköping (92107) Stiftelsen har till ändamål att bedriva forskning inom ämnesområdet ålderssjukdomar. Till ansökan lediga finns ( 6a ) Anna-Lisa och Anders Olofssons stiftelse för psykiatrisk forskning (92101) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till forskning med mål att främja vården av psykiskt sjuka. Till ansökan lediga finns ( 7b ) Första Majblommans forskningsstiftelse i Östergötland (92102) Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till forskning med syfte att förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörning och skador som kan ge upphov till fysisk och psykisk invaliditet hos barn. Till ansökan lediga finns ( 8a )

3 Bidrag kan sökas av personer som genom sin yrkesutövning är knutna till Östergötland.

4 Stiftelsen för palliativ medicin (92108) Stiftelsen har till ändamål att ge ekonomiskt stöd till medicinska forskningsprojekt av god kvalitet och/eller stipendier för medicinsk vidareutbildning, båda med inriktningen palliativ medicin, som den definierats av grundaren. Till ansökan lediga finns ( 19 ) Medel kan sökas av forskare och annan vårdpersonal med anknytning till verksamheter för palliativ vård inom Landstinget i Östergötland eller forskare med anknytning till enheten för palliativ medicin vid Hälsouniversitetet i Linköping. Stiftelsen Bröderna Karlssons fond för Medicinsk Forskning Stiftelsens ändamål är att frömja den vetenskapliga forskningen avseende cancersjukdomar och reumatiska sjukdomar som bedrivs vid Universitetssjukhuset i Linköping. Följande medel ledigförklaras härmed för forskning inom områdena Cancer (2f) Reumatologi (4d) Medel kan sökas av forskare och annan vårdpersonal vid Universitetssjukhuset i Linköping. Denna stiftelse förvaltas av LRF Konsult, Norrköping. Särskilda föreskrifter gäller beträffande utbetalning av beviljade medel. Anställning vid Vrinnevisjukhuset Ämnesområde Av verksamhetschef/motsvarande tillstyrkt kursansökan. Valter och Gertrud Gryhlins utbildningsstiftelse (92201) Stiftelsen har till ändamål att utge dels anslag för forskning dels stipendier. Företräde skall gälla för forskning och stipendier inom ämnesområdena magsjukdomar, ögonsjukdomar och multipel skleros. Till ansökan lediga finns för forskning och till stipendier totalt (18a, 18b) Stipendium: (18b) kan sökas av: Medicine studerande inom Östergötland för fortsatta medicinska studier med företräde enligt ovan Avkomlingar till donatorernas syskon: Ebba Alfrida Föll f. Gryhlin och Ernst Wilhelm Johansson oavsett bostadsort och art av universitetsstudier. Släktförhållandena med donatorerna i form av bestyrkt släktutredning. Hälsofonden Två forskningsanslag utlyses. Anslag ges till medicinsk och vårdvetenskaplig forskning, cancerforskning och Alzheimerforskning. Till ansökan lediga finns för forskning Medicinsk och vårdvetenskaplig forskning (1a) Cancerforskning (2g) 0 Strokeforskning (3j) 0 Alzheimerforskning (7d) Neurologi-, smärta och anestesi (23) Forskningsanslag kan sökas av forskare inom sydöstra sjukvårdsregionen med anknytning till medicinska institutioner vid Hälsouniversitetet i Linköping eller med anknytning till landstingets sjukvårdsverksamhet. Till vilket ändamål forskningsanslaget skall användas

5 Familjerna Carl och Albert Molins i Motala minne Fondens ändamål är att genom fondavkastning stödja medicinsk forskning vid Universitetet i Linköping, företrädesvis för bekämpande av sockersjuka, cancer och äggvitesjukdomar och ögonsjukdomar. Vetenskaplig bärkraft skall vara ledande i bedömningen. Förslag till fördelning ges av den expertgrupp som granskar US-fonderna och beslut tas av fondens styrelse. Redovisning av beviljade medel sker genom överenskommelse mellan fonden och mottagaren/mottagarna. Till ansökan lediga för utdelning för medicinsk forskning att fördelas på 3-4 anslag finns (20) Medel kan sökas av forskare inom Linköpings universitet Till ansökan skall bifogas Forskningsplan (max 4 sidor) Meritförteckning inkl de senaste 5 årens publikationer Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse Stiftelsen har till ändamål att stödja handikappade och långvarigt sjuka personer i Östergötland. Som ett led i detta kommer Stiftelsen även att ge bidrag till patientnära forskning inom strokevården i Östergötland.. Stiftelsen Henry och Ella Margareta Ståhls styrelse fattar beslut om tilldelning av medel från Stiftelsen. En rådgivande grupp gör en bedömning av inkomna ansökningar. Beslut om tilldelning av medel meddelas skriftligen av stiftelsen inom tre månader från sista ansökningsdag Redovisning av beviljade medel sker genom överenskommelse mellan Stiftelsen och mottagaren/mottagarna. Till ansökan lediga finns för forskning och stipendier totalt (3d) Medel kan sökas för: Patientnära forskning inom landstinget i Östergötland, Hälsouniversitetet i Linköping samt Norrköping. Företräde kommer att ges till sökande med anknytning till strokevården i Östra Östergötland. CV/Meritförteckning Forskningsplan Gunnar Trosells forskningsfond för reumatologisk forskning Fondens ändamål är att genom fondavkastning stödja reumatologisk forskning vid Universitetet i Linköping. Förslag till fördelning ges av den expertgrupp som granskar US-fonderna och beslut tas av fondens styrelse. Vetenskaplig bärkraft skall vara ledande i bedömningen. Redovisning av beviljade medel sker genom överenskommelse mellan fonden och mottagaren/mottagarna. Till ansökan lediga för utdelning för medicinsk forskning att fördelas på ett anslag finns (4e) Ingen uppgift Till ansökan skall bifogas Forskningsplan (max 4 sidor) Meritförteckning inklusive de senaste 5 årens publikationer Stiftelsen David och Elsa Wahlströms utbildningsfond (92200) Stiftelsen har till ändamål att utge dels anslag för stipendier till medicine studerande eller medicine studerandes forstsatta studier och då med företräde för studier inom specialiteten hjärt- och kärlsjukdomar. Till ansökan lediga finns till stipendier totalt (18c) Stipendium kan sökas av: Medicine studerande inom Östergötland. Vid fortsatta medicinska studier med företräde enligt ovan Syskonbarn till donatorerna, David och Elsa Wahlström, och deras avkomlingar oavsett bostadsort. Släktförhållandena med donatorerna i form av bestyrkt släktutredning. Elenaora Demeroutis fond Ändamålet för fonden är att främja hjärt- och kärlmedicinsk forskning vid Universitetet i Linköping. Användningen av fondens medel liksom kraven på vetenskaplig och ekonomisk dokumentation rörande forskning som finansieras genom bidrag från fonden beslutas av fondkommittén Till ansökan lediga finns totalt (3e)

6 Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet Främjar kardiovaskulär forskning och delar i år efter ansökan ut medel till projekt inom detta området. Medlen skall enligt styrelsens beslut gå till yngre forskare samt forskare inom 5 år efter disputation. För yngre forskare bör handledare stå som medsökande. Forskare vid Hjärt- och Medicincentrum, US eller forskare vid Linköpings Universitet med anknytning till Hjärt- och Medincentrum, US, Linköping prioriteras. Till ansökan lediga finns totalt (3f) Carldavid Jönssons Stiftelse Carldavid Jönssons Stiftelse främjar klinisk forskning vid Hjärt- och Medicincentrum i Linköping, i första hand vid Kardiologiska kliniken och med rytmrubbningar som prioriterat område. I avsaknad av bra projekt inom detta ämnesområde kan andra områden och klinisk forskning vid andra kliniker inom Hjärtcentrum komma ifråga. Till ansökan lediga finns totalt (3g) Stina och Birger Johanssons Stiftelse Stina och Birger Johanssons Stiftelse främjar forskning kring hjärt-kärlsjukdomar vid Linköpings Universitet. Ansökan kan omfatta såväl projektanslag som korttids doktorandstipendium. Stipendierna är skattefria och skall sökas av handledare för namngiven doktorand. Stipendiebeloppet är kr per månad för läkare och kr för övriga. Doktorand skall vara forskaranmäld vid Hälsouniversitetet i Linköping. Till ansökan lediga finns totalt (3h) Olga och Hans Lönnbergs forskningsstiftelse (94060) Olga och Hans Lönnbergs forskningsstiftelse främjar forskning kring reumatikersjukdomar och diabetessjukdomar. Bidrag ur fonden kan endast utgå till arbetstagare som är verksam inom Hälso- och sjukvården i central Östergötland. Följande medel ledigförklaras härmed för forskning inom områdena: Reumatologi (4f) Diabetes (9d) Bengt Ericssons fond Fondens ändamål är att stödja forskning i syfte att förebygga skelettsjukdomar/skador hos barn/ungdomar. Forskningen skall bedrivas vid universitetet i Linköping. Till ansökan lediga finns totalt (8b) Erik Månssons minne Fondens ändamål är att stödja forskning i syfte att främja medicinsk forskning bedriven vid universitetet i Linköping Till ansökan lediga finns totalt (1d) Ingen uppgift Elisabeth Hamrins fond för Fondens ändamål är att stödja främjst vårdvetenskaplig forskning vid Linköpings universitet. Sökande som bedriver forskarstudier med inriktning mot livskvalitetsforskning har företräde. Till ansökan lediga finns totalt (21) Ingen uppgift Sten-Otto Liljedahls fond Fondens ändamål är att stödja forskning inom kirurgi, ortopedisk kirurgi och brännskadevård vid Linköpings universitet. Till ansökan lediga finns totalt (22) Ingen uppgift Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Fondens ändamål är att stödja cancerforskning vid Linköpings universitet Till ansökan lediga finns totalt (2j) 0

7 Ulla-Britt och Ingvars fond för schizofreniforskning Fondens ändamål är att stödja schizofreniforskning vid Linköpings universitet Till ansökan lediga finns totalt (7e) Ingen uppgift

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum 1 Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Allmänna arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Tel. 08 405 10 00 Främjar verksamhet av

Läs mer

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Dnr: VLL 1417-2015 Datum: 2015-06-17 Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Användningsområde Forskningsresurser ur TUA-medlen

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2013-05-28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER ÅRSREDOVISNING 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS DONATIONSSTIFTELSER

Läs mer

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare 1 Version: 4, 2015-08-20 Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare OBS: Denna guide rör principer för anslagsansökningar till FORSS. Det är inte en handledning i hur man

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Capios Forskningstiftelse. Årsrapport 2014

Capios Forskningstiftelse. Årsrapport 2014 Capios Forskningstiftelse Årsrapport 2014 Styrelse Det har inte skett några ändringar i styrelsen under året. Styrelsen består av av fem ledamöter, varav fyra med medicinsk inriktning: Bo Ringertz Docent

Läs mer

Barncancerfondens effektrapport

Barncancerfondens effektrapport Barncancerfondens effektrapport Barncancerfonden är en ideell förening med sex medlemmar, dessa är våra lokala föreningar som är knutna till respektive Barncancer-center. I dem är det främst drabbade familjer

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret)

ANSÖKAN OM BIDRAG. Ansökan avser tiden / 20 - / 20 (ej före 22 juni ansökningsåret) HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE Grupp Nr Box 55654-102 15 Stockholm Besöksadress: Brahegatan 30 - Tel: 08-650 94 17 År 20 Ink. den Ansökan skall i komplett skick finnas hos stiftelsen senast den 1 februari

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor.

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor. HENRIK AHLENIUS LUNDS UNIVERSITET STEFAN AMISTEN LUNDS UNIVERSITET LISA BERGLUND LUNDS UNIVERSITET CAROLINE BIRGNER UPPSALA UNIVERSITET JESSICA CEDERVALL UPPSALA UNIVERSITET SIGRID KARLSSON GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning

Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning Rapport 2006:44 R Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning Redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer