Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg"

Transkript

1 Se till att lyssna på oss! Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg

2 Se till att lyssna på oss! Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg

3 Innehållsförteckning Denna bok är framtagen av Malmö stad och Malmö högskola inom ramen för satsningen på lärande för hållbar utveckling. Text: Malin Ideland och Claes Malmberg Illustrationer: Barn från deltagande skolor Formgivning: Lina Kuulme och Mineta Hodzic Tryck: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB Det går också bra att ladda ner boken på eller på Malmö, december 2010 Förord Malmöbarn diskuterar klimatfrågan Skolorna Uppdraget Asså, jag går till skolan varje dag, oavsett om det regnar eller inte Man vill faktiskt åka nånstans Min pappa använder bil varje dag Jag gillar att åka till Thailand Jag kan inte tänka mig ett liv utan meloner Om träden försvinner dör vi! Jag tycker vi ska ha elektriska flygplan De tar såna fattiga beslut! Hej Andreas Carlgren Användbar kunskap - Diskussioner som pedagogiskt redskap - Demokratisk handlingskompetens - Att lära sig lära

4 Förord Vi vill rikta ett stort tack till de barn som har ställt upp och diskuterat koldioxidutsläpp och klimatförändringar och dessutom låtit sig spelas in. Ni ska veta att ni är både kloka och intressanta att lyssna till och vi hoppas att de som läser rapporten kommer att inspireras av era tankar lika mycket som vi har gjort. Tack också till de lärare som lät oss låna såväl lektionstid som elever. Vi vill också tacka Miljöförvaltningen på Malmö stad för ett väldigt gott samarbete och för att ni har möjliggjort den här skriften både finansiellt och med glada tillrop. Ett särskilt stort tack till Åsa Hellström, som har varit vårt bollplank, inspiratör och medresenär. Vi vill också tacka Frida Krantz, Mårten Gisby, Katja Bengtsson och Felix Bengtsson för ovärderlig hjälp med att skriva ut gruppdiskussionerna. Slutligen vill vi tacka Lina Kuulme och Mineta Hodzic för att de layoutade vår text till en fin bok. Malmö den 4 november 2010 Malin Ideland och Claes Malmberg

5 Malmöbarn diskuterar klimatfrågan Den här skriften handlar om hur tioåringar i Malmö diskuterar hur de kan minska koldioxidutsläpp med hjälp av olika vardagshandlingar. När projektet sattes igång stod frågan om klimatförändringar högt på massmediernas dagordning. Klimatmötet i Köpenhamn hade ännu inte misslyckats och tidningarna var sedan länge fyllda med tips om hur man själv kan minska på koldioxidutsläppen. Vi valde med andra ord att låta tioåringarna arbeta med en i högsta grad aktuell och massmedial fråga. Syftet med det var att starta i en fråga, som var på agendan, som barnens (och lärarnas och föräldrarnas) tankar rörde sig kring. Detta är en utgångspunkt som är tänkt att göra skolan relevant och viktig, även utanför dess egna väggar. Vad som slog oss när vi lyssnade på diskussionerna var hur mycket tioåringar kan om frågan, hur insatta de är i debatten. De hade till exempel helt klart för sig att tåg och buss är bättre ur klimatsynpunkt än bil och flyg. Många pratade också om effekter av klimatförändringarna, i form av till exempel översvämningar och om isbjörnar som drunknar. I någon klass kom den då bioaktuella filmen 2012 på tal, och de refererade till den i sina scenarion inför framtiden. Barnen kunde med andra ord tydligt koppla det vi pratade om i skolan till erfarenheter de gjort i andra sammanhang. Mer om detta kan ni ta del av längre fram i skriften, men vi vill lyfta fram det redan här för att peka på betydelsen av att ta tag i aktuella frågor och bearbeta dem i skolan. 8 Se till att lyssna på oss! Klasserna delades in i grupper med cirka fyra barn i varje. Gruppen fick ett uppdrag, som vi kommer att beskriva nedan, och detta uppdrag kan beskrivas som ett dilemma, det vill säga ett problem utan ett självklart rätt svar. Skolans kultur präglas ofta av att eleverna ska kunna ge rätta svar, på historieprovet, matteprovet, glostestet och så vidare. Men samhället utanför skolan är ofta mer komplext än så. Inte minst när det gäller frågor som rör hållbar utveckling, räcker det inte med att kunna ge rätta svar, det är också nödvändigt att kunna se saker ur olika perspektiv och att kunna ta beslut utan att ha tillgång till all kunskap och information. I den uppgift som tioåringarna i den här boken fick gick uppdraget ut på att de likt vuxna fick väga fördelar mot nackdelar och ta ett beslut. De har med andra ord stått inför ett dilemma där det inte finns något rätt svar utan bara alternativ som måste vägas mot varandra. Detta är en kompetens som forskare menar att människor måste utveckla, eftersom den har stor betydelse i ett modernt samhälle där individen själv måste välja. På så sätt kan skolan stödja sina elever i utvecklandet av så kallad demokratisk handlingskompetens det vill säga att med hjälp av kunskaper aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Med detta menas elevernas möjligheter att utveckla sin förmåga att till exempel fatta beslut i samhällsfrågor, göra medvetna konsumtionsval och engagera sig i lokala miljödebatter. Sådan handlingskompetens innefattar elevernas förmåga att agera på en personlig och samhällelig nivå, men också upplevelsen av att man kan göra skillnad att ens egna handlingar har betydelse för såväl en själv som för andra. Se till att lyssna på oss! 9

6 Skolorna Vi har besökt fem skolor i olika stadsdelar i Malmö. Den första skolan vi besökte var Djupadalsskolan i stadsdelen Limhamn- Bunkeflo. Djupadalsskolan ligger i ett villaområde i sydvästra Malmö. Befolkningen i området är förhållandevis homogen, etniska medelklass-svenskar med i allmänhet relativt god ekonomi. Djupadalsskolan har Malmös första helt ekologiska skolkök vilket innebär att ekologisk och närodlad mat är en fråga som är aktuell för elever och lärare. Klassen vi mötte var en trea som delades upp i fem grupper med fyra barn i varje. När vi besökte klassen var det i syfte att pröva en undersökningsmetod, huruvida barnen skulle sköta diskussionerna på egen hand eller om de behövde en vuxen som diskussionsledare (de klarade sig väldigt bra på egen hand ). Resultatet från diskussionen blev så intressant att vi ville gå vidare och undersöka hur barn i andra stadsdelar i Malmö talar om hur de själva kan påverka koldioxidutsläpp och minska den globala uppvärmningen. Tyvärr har barnen på Djupadalsskolan inte ritat några teckningar. representeras därför bara av tre grupper. Befolkningsstrukturen i Apegårds-skolans upptagningsområde är klart skild från den i Limhamn. På skolan finns inga etniskt svenska elever och området präglas av låg socio-ekonomisk status och höghusbebyggelse. Skola nummer fyra är Segevångsskolan i stadsdelen Kirseberg. Vi träffade en fjärdeklass som delades upp i sex grupper. Segevångsskolans upptagningsområde är mer blandat när det gäller socio-ekonomisk status än skolorna som har beskrivits ovan. Barnen kommer från både villa- och höghusområden och i klassen fanns både barn med etniskt svensk bakgrund och med utländsk bakgrund. Den sista skolan vi besökte var Bäckagårdsskolan i stadsdelen Husie. Även här var det en fjärdeklass som delades in i sex grupper. Bäckagårdsskolans barn kommer i huvudsak från villakvarteren runt skolan. Både Bäckagårdsskolan och Segevångsskolan kan stoltsera med grön flagg, en utmärkelse som skolan fått genom att engagera sig i miljöfrågor, Bäckagård har hälsoprofil och Segevång miljöprofil. Den andra klassen vi träffade var en fjärdeklass på Geijerskolan, också den i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo. Även den klassen delades in i fem grupper. Geijerskolan ligger inne i Limhamns centrum och befolkningen liknar i hög grad den som finns i Djupadalsskolans rektorsområde. Klass nummer tre var en fjärdeklass på Apelgårdsskolan i Rosengårds stadsdel. I den klassen var bara 13 barn närvarande vid diskussionen, skolan 10 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 11

7 Genom att besöka dessa fem olika skolor har vi fått ta del av hur Malmöbarn med skilda livsvillkor hanterar och diskuterar frågor kring klimat och koldioxidutsläpp. Vi vill inte kategorisera barnen utifrån vilka skolor de går på och vilka områden de bor i, men vi redovisar vilka skolor diskussionerna härstammar från, och gör också vissa jämförelser som vi tror har med olika livsvillkor att göra. Samtliga barn har av etiska skäl fått fingerade namn i texten. Kanske tycker de att det är tråkigt, men vi hoppas ändå att de kan känna igen sig själva, samtidigt som ingen annan gör det. 12 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 13

8 Uppdraget Elevgrupperna fick ett uppdrag. De skulle diskutera fyra olika förslag på hur man skulle kunna minska utsläpp av koldioxid genom vardagliga handlingar (mer drastiska än att släcka lampor). Förslagen var: Föräldrar ska inte få skjutsa barnen till och från skolan med bil. Inte ens när det regnar. Familjer ska inte få åka på många långa semesterresor med flyg. Varje familj får flyga max en gång om året till platser i Sverige eller Europa, till exempel Åre, Kanarieöarna eller Grekland. Alternativ: En resa utanför Europa, till exempel Thailand eller USA, vartannat år. Varje familj får bara ha en bil och får bara använda den två dagar i veckan på fritiden. Detta gäller även på sommarlovet (men man kan spara sina dagar till dess). Man ska bara kunna handla frukt som är odlad i Sverige, till exempel äpplen, päron och plommon. Clementiner, apelsiner, bananer, vindruvor och melon ska förbjudas eftersom de behöver transporteras långt. Vi fick ett svar från departementet att miljöministern skulle läsa breven. Diskussionerna spelades in och har sedan skrivits ut ordagrant. Tioåringarnas diskussioner, teckningar och brev utgör underlaget för den här skriften. Vi har valt att låta barnens röster höras så mycket som möjligt i texten. Vår förhoppning är att dessa citat ska spegla dels hur kompetenta eleverna är att diskutera den här typen av komplexa miljöfrågor, dels hur deras vardagsliv blir en del i diskussionerna och är en källa till att både argumentera och ta ställning. Men vi hoppas också att skriften kan inspirera till att lyssna på barns röster när det gäller miljöfrågor och låta dem diskutera komplexa och ibland ganska svårhanterliga problem. Gruppen skulle välja två av förslagen och tillsammans skriva ett brev till miljöminister Andreas Carlgren och motivera sina val. De fick dessutom gärna komma med egna förslag. När brevet var färdigskrivet fick de rita en teckning var på temat. Breven och teckningarna samlades in och skickades till Andreas Carlgren på miljödepartementet. 14 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 15

9 Asså jag går till skolan varje dag, oavsett om det regnar eller inte

10 Dahir: Okej Man ska inte använda bilen mycket för att de släpper mycket avgaser, och alltså det förstör miljön. Och förslag ett, det är samma sak. Man kan ta alltså paraply och komma till skolan om det regnar. (Apelgårdskolan 3) Love: Vad tycker ni om det här första förslaget: föräldrar skall inte få skjutsa barnen till och från skolan med bil. Inte ens när det regnar? Hanna: Det tycker jag Love: Det tycker jag var ganska bra. /---/ Nova: Cykla med paraply, då kan det bli lite konstigt, man kan ju gå. Hanna: Om det ösregnar tycker jag att det kan vara lite, lite konstigt. Olof: Jag tycker att det blir lite konstigt om man bor långt borta, för då, för då kan man inte ta sig till skolan själv. Nova: Cyklar inte du själv, va? Olof: Jo, men Hanna: Asså, jag bor på Östanvägen och det tar typ fem minuter för mig. Om jag måste gå i ösregn så måste jag ta på mig typ overall, jättemycket på mig, och det kan man tycka är jobbigt, och sen ta av sig det Nova: Asså, ifall det ösregnar, asså kan man inte låna asså, alla här har ju paraply hemma? (Geijer 1) Ina: Jag tycker så att, Lova, vår kompis, hon har precis flyttat nu, men hon vill liksom gå kvar i sin gamla klass. Alma: Hon tar bussen själv till skolan varje dag. Isak: Men kolla, det här är ju bra, men det känns lite sådär Vad händer om det stormar ute? Får man då absolut inte åka bil, om det är sån tornado? Ina: Då kan man beställa skolbuss. Isak: Ja, men om det är tornado då måste man ju stanna hemma Kom igen tornado. Hampus: Då ska man ju helst resa bort. Isak: Ja, och så bara när man kommer hem är hela huset bortsprängt. Ina: Men det kommer i alla fall inte några tornados. Isak: Ja, men det kan komma stora blåstar. Hampus: Gudrun typ. (Djupadal 3) Många barn i Malmö är vana vid att promenera eller cykla till skolan, det är också något som de berättar om i sina diskussioner. Och i vanliga fall ska regn inte hindra dem från att gå eller cykla till skolan (utom när det är tornado). Men samtidigt tar grupperna i citaten ovan upp en mängd praktiska problem om man begränsar deras möjlighet att bli skjutsade till skolan. Flera av grupperna talar bland annat om att det är bra om föräldrarna kan köra till skolan när det regnar. Dels för att det är blött och besvärligt att ta sig till skolan, dels för att det är obekvämt med alla extra kläder man behöver ta på sig. Love: Jo, men även om man blir blöt och det regnar jättemycket och som du säger att man bor långt bort, Olof. Då kan det vara såhär; att jag tycker ändå det är värt det för om man då hjälper miljön på det sättet Nova: Ja 18 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 19

11 Love: Så då är det nog ändå ganska värt det. Nova: Det är lite värt det ändå Love: Ja, värt det. Eller vad säger du Olof? Olof: Asså, jag tycker att det är ett rätt så bra förslag, men jag tycker ändå att Maja: Lite konstigt Nova: Asså, jag går till skolan varje dag, oavsett om det regnar eller inte. Olof: Jag tycker att det borde vara det är okej liksom, om man är liksom Om man går i förskolan eller ettan så kanske man inte vågar riktigt, eller om man inte får Nova: Amen ååh Olof: Gå till skolan Nova: Men Olof, men Olof. Love: Men då kan ju nån förälder cykla med en. Nova: Ja, exakt. Olof: Men de kanske inte har tid. (Geijer 1) Hur man ska transportera sig till skolan framhålls som ett praktiskt problem där barnen anser att lösningen ligger hos de själva. I den här diskussionen säger Love att det är värt att anstränga sig för miljöns skull, att man bör gå även om man bor en bit från skolan. Men alla i gruppen håller inte med, till exempel Olof för fram att man inte alltid själv kan välja. Föräldrarnas regler kan vara ett hinder som innebär att man inte får gå ensam till skolan, därför att föräldrarna anser att det är farligt. Eller, om man går i förskolan, så vågar man inte. Tioåringarna pratar om att de påverkas av olika faktorer som ibland ligger utanför deras ansvar och även om de vill agera utifrån sin övertygelse kan det vara svårt när förutsättningarna förändrats. Liknande frågor uppstår för barn med skiljda föräldrar: Elin: Jag får inte cykla själv från pappa, för han bor rätt så långt bort. Agnes: Men åh, du kanske kan gå med Filip då. (mummel) Elin: Ja, men vi två får inte heller själva gå, alltså tillsammans Och pappa ska ju vara på skolan typ åtta, för han jobbar ju på skolan. Alex: Ja, fast egentligen är ingen av de här bra ju. Agnes: Nä, alltså det viktiga Alex: Man får ju välja de bästa bara Elin: Fyran kan ju vara okej. Agnes: Det är ju bättre att åtminstone gå när du är hos din mamma Elin: Alltså jag går varje dag till skolan, alltså jag åker aldrig bil till skolan, när jag varannan vecka, alltså när jag är hos mamma. Agnes: Och när du är hos din pappa, mmm Elin: Då måste jag åka. Agnes: Men då kan man ju få göra så. Elin: Fast på sommarn brukar vi faktiskt cykla till skolan. Agnes: Mm, och man kan ju göra så att man cykla alla Alex: [viskar] Vi måste ju inte göra det sen, vi bara skriver vad vi tycker är bäst. Sen skiter vi i det sen Agnes: Näää Lägg av! Men alltså sen, tycker jag, Elin, du kan ju cykla med pappa kanske 20 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 21

12 Elin: Jag vet, men han ska ju vara på skolan jättetidigt, typ åtta, så han måste Och det tar ungefär en kvart. Alex: Ja, måste ni snacka om samma sak? Agnes: Så då får ni ju gå upp lite tidigt! Det är ju tråkigt. Elin: Jag vet. Alex: Ja, jag vet. Kan han inte åka till skolan klockan sex då, så att han kommer i god tid. (Djupadal 2) Eftersom vi har låtit stadsbarn diskutera klimatförändringarna, så är det inte heller så förvånande att de nästan uteslutande bor i närheten av skolan. Kanske hade vi fått ett annat resultat om vi hade pratat med barn som bor på landsbygden och som ibland har någon mil till skolan. Detta är också något som Malmöbarnen tar in i sina överväganden, de resonerade kring möjligheter för de elever som har längre skolväg. Anton: Ja, men jag tycker att barn får åka skolbuss om dom bor långt ifrån, om dom bor långt ifrån skolan annars får man cykla. Felicia: Vissa får skjuts när dom bor jättenära skolan. Malin: Ja, ja, just det. Clara: Jag får skjuts ibland när det regnar. Malin: Ja, då hade du kunnat ta på en regnjacka. Clara: Ja. Felicia: Fast det är, det har föräldrarna jobbet typ på den vägen, så dom är också på samma väg så kan dom släppa av. Otto: Barn ska använda paraply även när det regnar. Malin: Just det, hehe, ja, det kan man skriva. Anton: Vi tycker att förslag ett var bra. (Bäckagård 6) Den här gruppen pratar om att det finns föräldrar som skjutsar barn till skolan fast de bor nära vilket inte ses så positivt. Men om man ändå får skjuts ibland försöker man legitimera det. Felicia i citatet ovan förklarar att hon får skjuts med att föräldrarna släpper av henne på väg till jobbet. Det är ju ändå på samma håll, och då släpps inga onödiga avgaser ut. Att inte ha möjlighet att få skjuts av föräldrarna till skolan upplever inte barnen som något stort problem. Men så ligger också skolan för de flesta barn på cykel eller gångavstånd. Dessutom är det ett problem som de kan hantera på egen hand och de är beredda att göra uppoffringar som krävs. Det framkommer i det här förslaget: Jasna: Åka buss och cykla istället för att åka bil. Medina: Jogga och springa och cykla. Jasna: Använda bussen när du ska transportera Medina: dig till någon resa. (Apelgård 1) 22 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 23

13 Man vill faktiskt åka nånstans

14 Elin: Varje familj får bara ha en bil och får bara använda den två dagar i veckan på fritiden. Detta gäller även på sommarlovet, men man kan spara sina dagar till dess. Viggo: Det tycker jag! Carl: Det gillade jag. Den gillade jag jättemycket. Elin: Nää, den gillade inte jag. Den är sådär. Jag brukar liksom åka till min sommarstuga och Viggo: De enda gångerna jag åker är när jag ska till stan och så. Carl: Vänta. Det gillade inte jag. För jag åker bil till träningen. Till simhoppsträningen. Elin: Ja, det är samma för mig. Nu när det börjar bli mörkt ute Carl: Men jag kanske ska börja cykla. Elin: Så cyklar man så kanske inte bilar ser och så Carl: Man har ju lampa! Noa: Jag har ingen lampa på min cykel. (Geijer 2) När grupperna talar om alternativet som begränsar familjens möjlighet att använda bilen på fritiden rör sig diskussionerna till exempel kring om att ta sig till sommarstugan eller till träningen. I många fall blir barn körda till fritidsaktiviteter i andra delar av staden: Agnes: Aktiviteter om man har mer än två aktiviteter. Jag spelar cello på kulturhuset jag kan inte gå dit. När jag blir lite större kanske jag kan åka buss, men cellon är stor och Alex: I bussen är det alltid nån som kanske pillar på dem. Agnes: Så går den sönder och då får vi betala kronor, för det är inte min cello. (Djupadal 2) Zeth: För då spelar man, då sparar man ett år, jag tränar trehundra sextifem gånger Anton: Jag tränar ju i Rosengård och det kanske inte är det roligaste Zeth: Jag tränar Anton: och jag vill inte gå dit eller cykla. (Bäckagård 4) Tioåringarna påpekar att en förutsättning för deras fritidsaktiviteter är att de blir skjutsade med bil ibland. Men de kan också se att det finns alternativ som innebär att det inte släpps ut så mycket växthusgaser. I de följande citaten diskuteras fördelar och nackdelar med att använda buss som transportmedel istället för bilen. Linnea: Men jag har faktiskt bara en bil. Alva: Man kan inte åka så mycket då på sommarlovet. Linnea: Tycker jag med, och så är den lite konstig. Thea: Man vill faktiskt åka nånstans. Oliver: Man måste ju kunna åka bil lite här och där om man ska träffa kompisar. Linnea: Om det är nära så kan man gå. Men då kanske man behöver köpa nya skor. Thea: Man kan ta buss. Oliver: Hur kul är det att betala gång på gång? Thea: Man betalar för bensinen också. Oliver: Inte om man har full tank! (Djupadal 4) 26 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 27

15 Denny: Som bussen kan bära. Den släpper ut exakt lika mycket avgaser. Kevin: Den släpper dubbelt så mycket. Denny: Nej. Kevin: Den är dubbelt så mycket och behöver dubbelt så mycket bensin. Denny: Jaja. /---/ Kevin: Då är det väl bättre att åka bil som inte tar så mycket än en buss som tar säkert dubbelt så mycket. Smilla: Men bussen går ändå. John: En buss tar typ lika mycket som en bil. Denny: Nej. Kevin: Nej. Dubbelt så mycket. Denny: Då är det samma sak som att ta två bilar. Kevin: Ja, det är väl bättre det. Denny: Nej! För då kan man bara sitta åtta i dem. Smilla: Ja. Denny: Ja, i en buss kan man sitta tjugofyra. John: Ja. Denny: Femtio. (Geijer 4) I den här diskussionen utgår gruppen ifrån att både bilen och bussen går på fossila bränslen som är jämförbara. De är inte överens om ifall bilen eller bussen är miljövänligast. I slutet av diskussionen slår emellertid Denny fast att en buss kan rymma femtio personer, vilket starkt talar för att bussen är ett bättre alternativ jämfört med bilen. Att ha bil eller begränsa bilkörningen är ändå en fråga som hör till vuxenvärlden. Det är föräldrarna som bestämmer i frågan, den ligger inte i barnens händer på samma sätt som den om hur de transporterar sig till skolan. Föräldrarnas bilkörning blir också en stor fråga i många av diskussionerna. Barnen blir en slags miljömoraliska företrädare som för fram att de vuxna borde cykla mer men också se till att de jobbar i samma stad som de bor i. Om de ändå måste köra bil bör de välja ett miljövänligt alternativ, till exempel en bil som drivs med hjälp av solceller. Felicia: Ja, det borde förbjudas att, att föräldrarna får köra och fler föräldrar borde börja cykla till jobb och sånt. Clara: Ja. Anton: Ja. Men, men jag tycker Felicia: Att man, det borde finnas fler Otto: Bilar som Felicia: Att, det borde också kunna va att man bara fick ha jobb i sin egen stad eller nåt sånt. Otto: Bilar som körs på solceller. Anton: Men jag tycker att, att det finns, om vi säger att det finns nån gräns när det är typ över så många personer, så måste det va en tågstation, asså såna, såna spårvagnar och sånt. Som i Malmö finns det ju Citytunneln nu. (Bäckagård 6) När gruppen nedan talar om vilka olika alternativ de ska välja mellan de fyra förslagen jämför de i vilken omfattning bilar används i förhållande till hur ofta de flyger. 28 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 29

16 Dahir: Ska vi ta förslag två då? Arman: Ja, ja jag får se. Dahir: Eller nej förslag, tre. Vi tar trean, bättre. Arman: Varje familj får bara ha en bil och får bara använda den två dagar i veckan på fritiden, detta gäller även på sommarlovet men man kan spara sina dagar till dess. Dahir: Ja, det är bra. /---/ Dahir: Ja, jag tycker för att det är bättre att man inte den för att det är mycket mer människor som har bil. Vi kör ju inte flygplan varje dag. Claes: Nej, och bil använder vi ju nästan varje dag, många gör det i alla fall, i Sverige. Dahir: Också utomlands. Claes: Också utomlands, okej. Dahir: Det är därför jag tycker det är bättre, att inte använda mer för att alltså flygplan brukar man inte använda så mycket, alltså vi kör ju inte flygplan varje dag fram och tillbaka. Men vi kan cykla eller gå istället för att köra bil. (Apelgård 3) Dahir och Arman pratar om fördelarna med att begränsa användandet av bilar eftersom de används så ofta jämfört med flygplan. Genom att utsläppen av växthusgaser från bilar begränsas, skapas förutsättningar för att flyga utomlands en gång om året. Man kan likna det vid att Dahir och Arman resonerar i termer av utsläppskvoter. De för in olika aspekter på problemet, som till exempel vikten av att kunna flyga utomlands. På det viset har de möjlighet att besöka släktingar som bor i andra länder. Släktträffar ställs mot vardagsåkande i bil, och de engagerar sig i att göra överväganden mellan olika transportmedel på ett kompetent sätt. 30 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 31

17 Min pappa använder bil varje dag

18 Kevin: Jag håller inte på det [förslag 3] för min pappa han jobbar i Blekinge och min mamma jobbar inne i stan. Denny: Ja, min mamma jobbar också inne i stan i sjukvården och allting /---/ och hon cyklar dit och min pappa måste ta bilen till Turning Torso. (Geijer 4) Som nämnts i avsnittet ovan, så fick föräldrarna, och deras vanor, ett ganska stort utrymme i diskussionerna kring bilar. Här kunde man se stora skillnader när det gällde kön. Bilens symbolvärde är helt klart kopplat till manlighet, det är pappornas (och i något fall en brors) bilar som diskussionerna rör sig kring: Max: Min pappa använder bil varje timme eller varje dag. Johanna: Min pappa använder ungefär två gånger om dagen på tisdag och torsdag ibland. Masoud: Min bror kör bil 24/7 [dvs dygnet runt]. Max: Min pappa får köra ända upp till Danmark med bil. Johanna: Ja, ända upp, ända ner! Max: Vadå! Sen får han köra upp till Norge med lastbil. (Segevång 2) Viktoria: Jag har sagt till min pappa, han vill köpa världens snabbaste bil på gatti-någonting, men jag säger: Näe! Bassam: Det börjar på a Viktoria: Nä, den börjar på gatt, den heter nåt med Bugatti. Ska vi slå vad? Bugatti. Jag bara: Pappa, vet du hur mycket det kommer att släppas ut? Han bara; Ja, men det är väl inget farligt.. Nä, det är inget farligt om flera tusen isbjörnar dör och allting. 34 Se till att lyssna på oss! Eller, jo, det är det. Världen förbättras inte om Lamborghini finns, det gör den inte, den försämras. (Bäckagård 2) Alicja: Vet du, när jag och min pappa, vi körde, du vet den gatan där. Ja, vi körde där och då sa jag till min pappa att inte köra så fort, för han råkade köra i lite Så sa jag till han att inte köra så fort, så sa han Varför?. Då sa jag att om du vill att vi ska leva länge och det ska vara bra miljö, då ska du inte köra så fort. Då sa pappa, Så duktig du är.. (Segevång 5) Dessutom pratar barnen mycket om sina pappor i samband med andra resor, till exempel när det gäller deras arbete: Jim: Min pappa reser utomlands hela tiden med sitt jobb. Isabella: I så fall är det ett dåligt företag. (Geijer 3) Ian: Min pappa åker omkring och säljer en massa saker. Ida: Med bil!! Samhället Ian! (Djupadal 5) Men mamma då? Hur transporterar hon sig? Gustaf: Min mamma cyklar alltid till jobbet och hon jobbar inne i stan. Linn: Ja, det gör min med, det gör min lillasysters pappa också. Gustaf: Hon jobbar långt in i stan. Linn: Jag har aldrig blivit körd eller skjutsad. Gustaf: Ända inne vid Mobilia. Linn: Oj! Okej de va långt. (Bäckagård 5) Se till att lyssna på oss! 35

19 Kevin: Min mamma hon typ, hon har en sån här moped som hon tar till jobbet. Så hon typ, hon går till skolan och lämnar min lillebror och sen så går hon tillbaka, och sen så tar hon moppen från hem och sen så till jobbet Smilla: Man ska inte ta pappas bil Kevin: så hon går hela tiden fram och tillbaka. Smilla: man ska inte ta pappas bil (Geijer 4) Felicia: Men min mamma hon går, hon jobbar i stan, hon cyklar dit varje dag. Anton: Min mamma också. /---/ Clara: Min mamma hade etanol innan, och nu har hon börjat köra på gas. Och det är jättemiljövänlig gas. (Bäckagård 6) Isabella: Men vi kan inte det, min pappa han åker bil till jobbet. Han måste det. Tilde: Han kan åka tåg. Mamma åker tåg. Och cyklar. (Geijer 3) Naturligtvis är det så att även pappor cyklar och åker tåg. Och självklart kör mammor bil och flyger i jobbet. Det intressanta i sammanhanget är hur tioåringarna relaterar till föräldrarnas vanor i diskussionerna om bilåkande. Man kan uttrycka det som att de återberättar allmänna föreställningar om transportvanor och könsroller, men också om miljömedvetenhet och könsroller. Att kvinnor i allmänhet är mer miljömedvetna än män har visats i undersökningar. Huruvida det stämmer i dessa barns familjer eller ej vill vi låta vara osagt, men det är tydligt att pappa förknippas med bilen medan mamma cyklar eller åker miljöbil. 36 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 37

20 Jag gillar att åka till Thailand

21 Maja: Ja, okej. Till exempel Åre, Kanarieöarna eller Grekland. Alternativ: En resa utanför Europa, till exempel Thailand eller USA, vartannat år. Ja, så om man ska åka utanför Sverige eller Europa så får man bara åka vartannat år. Amanda: Nä, nä så ska det inte bli så! Ärligt talat, glöm det, vi kanske vill åka hur mycket vi vill! (Bäckagård 3) Nova: Varje familj får flyga max en gång om året till platser i Sverige eller Europa, till exempel Åre, Kanarieöarna eller Grekland. Alternativ resa utanför Europa, till exempel Thailand eller USA, vartannat år. Hanna: Asså nä, det tycker inte jag. Olof: Näää! Hanna: Thailand vartannat år, det tycker jag är lite sådär. Love: Asså, vi barn, vi har blivit så vana vid den här lyxen att kunna åka som man vill och så. Det får ni hålla med om faktiskt. Hanna: Jag gillar att åka till Thailand. Love: Men att åka på ett år Hanna: Två år Love: Men med tanke på hur mycket flyg släpper ut egentligen. Olof: Jamen i och för sig alltså Love: Jo, men man kan ju lika gärna du kan åka tåg till Åre, då kan åka tåg till Hanna: Jag kan inte åka tåg till Thailand. Nova: Jo, fast jag kan ju inte åka tåg själv. Hanna: Jag tycker det är lite konstigt, vi kanske vill åka dit (Geijer 1) Att ha möjlighet att åka på solsemester eller skidsemester är naturligtvis något som upplevs som positivt och en värdefull 40 Se till att lyssna på oss! familjeaktivitet. Det är också en lyx man blivit van vid, som Love i citatet ovan uttrycker det. När tioåringarna diskuterar tycks det som att de upplever det som ett dilemma att få friheten kringskuren. Å ena sidan är de medvetna om att flygresor orsakar stora utsläpp, å andra sidan för de fram att de vill de åka på semester. De försöker resonera sig fram till en lösning på dilemmat genom att till exempel hitta alternativa transportmedel för den åtråvärda resan. För åka till Åre, till exempel är tåget ett bra alternativ till flyget. Däremot tycker de förstås att det svårt att byta flyg till tåg när det gäller långresor. Tioåringarnas resonemang skiljer sig inte mycket från vuxnas samtal om semesterresor och deras sätt att legitimera sina handlingar, till exempel genom att föra fram att man ska unna sig något gott i livet. De som inte varit utomlands på semester kan förstås uppleva det som orättvist om möjligheterna begränsas: Eddie: Jag har inte varit på nåt land typ på två år. Linn: Jag har inte varit utanför Europa nån gång. Eddie: Ja, det va länge sen jag va på nåt land asså jag ba asså jag saknar det. Fanny: Det va typ förförra året jag va, typ förrförrförrförrförra året jag var Eddie: Är det fem år sen? Fanny: Turkiet. Linn: Men, ligger Turkiet i Europa? Eddie: Ja. Fanny: Typ. (Bäckagård 5) Se till att lyssna på oss! 41

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 LYCK SLANTEN Tema: Hållbar utveckling Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING Läs

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Det går att förändra!

Det går att förändra! Det går att förändra! En metod- och inspirationsbok för jämställdhet i grundskolan Red. Johanna Sjons 2 3 Erbjuds killar och tjejer samma villkor och möjligheter, och har de samma makt och förutsättningar

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer