Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg"

Transkript

1 Se till att lyssna på oss! Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg

2 Se till att lyssna på oss! Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg

3 Innehållsförteckning Denna bok är framtagen av Malmö stad och Malmö högskola inom ramen för satsningen på lärande för hållbar utveckling. Text: Malin Ideland och Claes Malmberg Illustrationer: Barn från deltagande skolor Formgivning: Lina Kuulme och Mineta Hodzic Tryck: Det går också bra att ladda ner boken på eller på Malmö, december 2010 Förord Malmöbarn diskuterar klimatfrågan Skolorna Uppdraget Asså, jag går till skolan varje dag, oavsett om det regnar eller inte Man vill faktiskt åka nånstans Min pappa använder bil varje dag Jag gillar att åka till Thailand Jag kan inte tänka mig ett liv utan meloner Om träden försvinner dör vi! Jag tycker vi ska ha elektriska flygplan De tar såna fattiga beslut! Hej Andreas Carlgren Användbar kunskap Diskussioner som pedagogiskt redskap Demokratisk handlingskompetens Att lära sig lära

4 Förord Vi vill rikta ett stort tack till de barn som har ställt upp och diskuterat koldioxidutsläpp och klimatförändringar och dessutom låtit sig spelas in. Ni ska veta att ni är både kloka och intressanta att lyssna till och vi hoppas att de som läser rapporten kommer att inspireras av era tankar lika mycket som vi har gjort. Tack också till de lärare som lät oss låna såväl lektionstid som elever. Vi vill också tacka Miljöförvaltningen på Malmö stad för ett väldigt gott samarbete och för att ni har möjliggjort den här skriften både finansiellt och med glada tillrop. Ett särskilt stort tack till Åsa Hellström, som har varit vårt bollplank, inspiratör och medresenär. Vi vill också tacka Frida Krantz, Mårten Gisby, Katja Bengtsson och Felix Bengtsson för ovärderlig hjälp med att skriva ut gruppdiskussionerna. Slutligen vill vi tacka Lina Kuulme och Mineta Hodzic för att de layoutade vår text till en fin bok. Malmö den 4 november 2010 Malin Ideland och Claes Malmberg

5 Malmöbarn diskuterar klimatfrågan Den här skriften handlar om hur tioåringar i Malmö diskuterar hur de kan minska koldioxidutsläpp med hjälp av olika vardagshandlingar. När projektet sattes igång stod frågan om klimatförändringar högt på massmediernas dagordning. Klimatmötet i Köpenhamn hade ännu inte misslyckats och tidningarna var sedan länge fyllda med tips om hur man själv kan minska på koldioxidutsläppen. Vi valde med andra ord att låta tioåringarna arbeta med en i högsta grad aktuell och massmedial fråga. Syftet med det var att starta i en fråga, som var på agendan, som barnens (och lärarnas och föräldrarnas) tankar rörde sig kring. Detta är en utgångspunkt som är tänkt att göra skolan relevant och viktig, även utanför dess egna väggar. Vad som slog oss när vi lyssnade på diskussionerna var hur mycket tioåringar kan om frågan, hur insatta de är i debatten. De hade till exempel helt klart för sig att tåg och buss är bättre ur klimatsynpunkt än bil och flyg. Många pratade också om effekter av klimatförändringarna, i form av till exempel översvämningar och om isbjörnar som drunknar. I någon klass kom den då bioaktuella filmen 2012 på tal, och de refererade till den i sina scenarion inför framtiden. Barnen kunde med andra ord tydligt koppla det vi pratade om i skolan till erfarenheter de gjort i andra sammanhang. Mer om detta kan ni ta del av längre fram i skriften, men vi vill lyfta fram det redan här för att peka på betydelsen av att ta tag i aktuella frågor och bearbeta dem i skolan. 8 Se till att lyssna på oss! Klasserna delades in i grupper med cirka fyra barn i varje. Gruppen fick ett uppdrag, som vi kommer att beskriva nedan, och detta uppdrag kan beskrivas som ett dilemma, det vill säga ett problem utan ett självklart rätt svar. Skolans kultur präglas ofta av att eleverna ska kunna ge rätta svar, på historieprovet, matteprovet, glostestet och så vidare. Men samhället utanför skolan är ofta mer komplext än så. Inte minst när det gäller frågor som rör hållbar utveckling, räcker det inte med att kunna ge rätta svar, det är också nödvändigt att kunna se saker ur olika perspektiv och att kunna ta beslut utan att ha tillgång till all kunskap och information. I den uppgift som tioåringarna i den här boken fick gick uppdraget ut på att de likt vuxna fick väga fördelar mot nackdelar och ta ett beslut. De har med andra ord stått inför ett dilemma där det inte finns något rätt svar utan bara alternativ som måste vägas mot varandra. Detta är en kompetens som forskare menar att människor måste utveckla, eftersom den har stor betydelse i ett modernt samhälle där individen själv måste välja. På så sätt kan skolan stödja sina elever i utvecklandet av så kallad demokratisk handlingskompetens det vill säga att med hjälp av kunskaper aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Med detta menas elevernas möjligheter att utveckla sin förmåga att till exempel fatta beslut i samhällsfrågor, göra medvetna konsumtionsval och engagera sig i lokala miljödebatter. Sådan handlingskompetens innefattar elevernas förmåga att agera på en personlig och samhällelig nivå, men också upplevelsen av att man kan göra skillnad att ens egna handlingar har betydelse för såväl en själv som för andra. Se till att lyssna på oss! 9

6 Skolorna Vi har besökt fem skolor i olika stadsdelar i Malmö. Den första skolan vi besökte var Djupadalsskolan i stadsdelen Limhamn- Bunkeflo. Djupadalsskolan ligger i ett villaområde i sydvästra Malmö. Befolkningen i området är förhållandevis homogen, etniska medelklass-svenskar med i allmänhet relativt god ekonomi. Djupadalsskolan har Malmös första helt ekologiska skolkök vilket innebär att ekologisk och närodlad mat är en fråga som är aktuell för elever och lärare. Klassen vi mötte var en trea som delades upp i fem grupper med fyra barn i varje. När vi besökte klassen var det i syfte att pröva en undersökningsmetod, huruvida barnen skulle sköta diskussionerna på egen hand eller om de behövde en vuxen som diskussionsledare (de klarade sig väldigt bra på egen hand ). Resultatet från diskussionen blev så intressant att vi ville gå vidare och undersöka hur barn i andra stadsdelar i Malmö talar om hur de själva kan påverka koldioxidutsläpp och minska den globala uppvärmningen. Tyvärr har barnen på Djupadalsskolan inte ritat några teckningar. sionen, skolan representeras därför bara av tre grupper. Befolkningsstrukturen i Apegårds-skolans upptagningsområde är klart skild från den i Limhamn. På skolan finns inga etniskt svenska elever och området präglas av låg socio-ekonomisk status och höghusbebyggelse. Skola nummer fyra är Segevångsskolan i stadsdelen Kirseberg. Vi träffade en fjärdeklass som delades upp i sex grupper. Segevångsskolans upptagningsområde är mer blandat när det gäller socio-ekonomisk status än skolorna som har beskrivits ovan. Barnen kommer från både villa- och höghusområden och i klassen fanns både barn med etniskt svensk bakgrund och med utländsk bakgrund. Den sista skolan vi besökte var Bäckagårdsskolan i stadsdelen Husie. Även här var det en fjärdeklass som delades in i sex grupper. Bäckagårdsskolans barn kommer i huvudsak från villakvarteren runt skolan. Både Bäckagårdsskolan och Segevångsskolan kan stoltsera med grön flagg, en utmärkelse som skolan fått genom att engagera sig i miljöfrågor, Bäckagård har hälsoprofil och Segevång miljöprofil. Den andra klassen vi träffade var en fjärdeklass på Geijerskolan, också den i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo. Även den klassen delades upp i fem grupper. Geijerskolan ligger inne i Limhamns centrum och befolkningen liknar i hög grad den som finns i Djupadalsskolans rektorsområde. Klass nummer tre var en fjärdeklass på Apelgårdsskolan i Rosengårds stadsdel. I den klassen var bara 13 barn närvarande vid diskus- 10 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 11

7 Genom att besöka dessa fem olika skolor har vi fått ta del av hur Malmöbarn med skilda livsvillkor hanterar och diskuterar frågor kring klimat och koldioxidutsläpp. Vi vill inte kategorisera barnen utifrån vilka skolor de går på och vilka områden de bor i, men vi redovisar vilka skolor diskussionerna härstammar från, och gör också vissa jämförelser som vi tror har med olika livsvillkor att göra. Samtliga barn har av etiska skäl fått fingerade namn i texten. Kanske tycker de att det är tråkigt, men vi hoppas ändå att de kan känna igen sig själva, samtidigt som ingen annan gör det. 12 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 13

8 Uppdraget Elevgrupperna fick ett uppdrag. De skulle diskutera fyra olika förslag på hur man skulle kunna minska utsläpp av koldioxid genom vardagliga handlingar (mer drastiska än att släcka lampor). Förslagen var: Föräldrar ska inte få skjutsa barnen till och från skolan med bil. Inte ens när det regnar. Familjer ska inte få åka på många långa semesterresor med flyg. Varje familj får flyga max en gång om året till platser i Sverige eller Europa, till exempel Åre, Kanarieöarna eller Grekland. Alternativ: En resa utanför Europa, till exempel Thailand eller USA, vartannat år. Varje familj får bara ha en bil och får bara använda den två dagar i veckan på fritiden. Detta gäller även på sommarlovet (men man kan spara sina dagar till dess). Man ska bara kunna handla frukt som är odlad i Sverige, till exempel äpplen, päron och plommon. Clementiner, apelsiner, bananer, vindruvor och melon ska förbjudas eftersom de behöver transporteras långt. Vi fick ett svar från departementet att miljöministern skulle läsa breven. Diskussionerna spelades in och har sedan skrivits ut ordagrant. Tioåringarnas diskussioner, teckningar och brev utgör underlaget för den här skriften. Vi har valt att låta barnens röster höras så mycket som möjligt i texten. Vår förhoppning är att dessa citat ska spegla dels hur kompetenta eleverna är att diskutera den här typen av komplexa miljöfrågor, dels hur deras vardagsliv blir en del i diskussionerna och är en källa till att både argumentera och ta ställning. Men vi hoppas också att skriften kan inspirera till att lyssna på barns röster när det gäller miljöfrågor och låta dem diskutera komplexa och ibland ganska svårhanterliga problem. Gruppen skulle välja två av förslagen och tillsammans skriva ett brev till miljöminister Andreas Carlgren och motivera sina val. De fick dessutom gärna komma med egna förslag. När brevet var färdigskrivet fick de rita en teckning var på temat. Breven och teckningarna samlades in och skickades till Andreas Carlgren på miljödepartementet. 14 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 15

9 Asså jag går till skolan varje dag, oavsett om det regnar eller inte

10 Dahir: Okej Man ska inte använda bilen mycket för att de släpper mycket avgaser, och alltså det förstör miljön. Och förslag ett, det är samma sak. Man kan ta alltså paraply och komma till skolan om det regnar. (Apelgårdskolan 3) Love: Vad tycker ni om det här första förslaget: föräldrar skall inte få skjutsa barnen till och från skolan med bil. Inte ens när det regnar? Hanna: Det tycker jag Love: Det tycker jag var ganska bra. /---/ Nova: Cykla med paraply, då kan det bli lite konstigt, man kan ju gå. Hanna: Om det ösregnar tycker jag att det kan vara lite, lite konstigt. Olof: Jag tycker att det blir lite konstigt om man bor långt borta, för då, för då kan man inte ta sig till skolan själv. Nova: Cyklar inte du själv, va? Olof: Jo, men Hanna: Asså, jag bor på Östanvägen och det tar typ fem minuter för mig. Om jag måste gå i ösregn så måste jag ta på mig typ overall, jättemycket på mig, och det kan man tycka är jobbigt, och sen ta av sig det Nova: Asså, ifall det ösregnar, asså kan man inte låna asså alla här har ju paraply hemma? (Geijer 1) Ina: Jag tycker så att, Lova, vår kompis, hon har precis flyttat nu, men hon vill liksom gå kvar sin gamla klass. Alma: Hon tar bussen själv till skolan varje dag. Isak: Men kolla, det här är ju bra, men det känns lite sådär Vad händer om det stormar ute? Får man då absolut inte åka bil, om det är sån tornado? Ina: Då kan man beställa skolbuss. Isak: Ja, men om det är tornado då måste man ju stanna hemma Kom igen tornado. Hampus: Då ska man ju helst resa bort. Isak: Ja, och så bara när man kommer hem är hela huset bortsprängt. Ina: Men det kommer i alla fall inte några tornados. Isak: Ja, men det kan komma stora blåstar. Hampus: Gudrun typ. (Djupadal 3) Många barn i Malmö är vana vid att promenera eller cykla till skolan, det är också något som de berättar om i sina diskussioner. Och i vanliga fall ska regn inte hindra dem från att gå eller cykla till skolan (utom när det är tornado). Men samtidigt tar grupperna i citaten ovan upp en mängd praktiska problem om man begränsar deras möjlighet att bli skjutsade till skolan. Flera av grupperna talar bland annat om att det är bra om föräldrarna kan köra till skolan när det regnar. Dels för att det är blött och besvärligt att ta sig till skolan, dels för att det är obekvämt med alla extra kläder man behöver ta på sig. Love: Jo, men även om man blir blöt och det regnar jättemycket och som du säger att man bor långt bort, Olof. Då kan det vara såhär; att jag tycker ändå det är värt det för om man då hjälper miljön på det sättet Nova: Ja 18 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 19

11 Love: så då är det nog ändå ganska värt det. Nova: Det är lite värt det ändå Love: Ja, värt det. Eller vad säger du Olof? Olof: Asså, jag tycker att det är ett rätt så bra förslag, men jag tycker ändå att Maja: Lite konstigt Nova: Asså, jag går till skolan varje dag, oavsett om det regnar eller inte. Olof: Jag tycker att det borde vara det är okej liksom, om man är liksom Om man går i förskolan eller ettan så kanske man inte vågar riktigt, eller om man inte får Nova: Amen ååh Olof: Gå till skolan Nova: Men Olof, men Olof. Love: Men då kan ju nån förälder cykla med en. Nova: Ja, exakt. Olof: Men de kanske inte har tid. (Geijer 1) Hur man ska transportera sig till skolan framhålls som ett praktiskt problem där barnen anser att lösningen ligger hos de själva. I den här diskussionen säger Love att det är värt att anstränga sig för miljöns skull, att man bör gå även om man bor en bit från skolan. Men alla i gruppen håller inte med, till exempel Olof för fram att man inte alltid själv kan välja. Föräldrarnas regler kan vara ett hinder som innebär att man inte får gå ensam till skolan, därför att föräldrarna anser att det är farligt. Eller, om man går i förskolan, så vågar man inte. Tioåringarna pratar om att de påverkas av olika faktorer som ibland ligger utanför deras ansvar och även om de vill agera utifrån sin övertygelse kan det vara svårt när förutsättningarna förändrats. Liknande frågor uppstår för barn med skiljda föräldrar: Elin: Jag får inte cykla själv från pappa, för han bor rätt så långt bort. Agnes: Men åh, du kanske kan gå med Filip då. (mummel) Elin: Ja, men vi två får inte heller själva gå, alltså tillsammans Och pappa ska ju vara på skolan typ åtta, för han jobbar ju på skolan. Alex: Ja, fast egentligen är ingen av de här bra ju. Agnes: Nä, alltså det viktiga Alex: Man får ju välja de bästa bara Elin: Fyran kan ju vara okej. Agnes: Det är ju bättre att åtminstone gå när du är hos din mamma Elin: Alltså jag går varje dag till skolan, alltså jag åker aldrig bil till skolan, när jag varannan vecka, alltså när jag är hos mamma. Agnes: Och när du är hos din pappa, mmm Elin: Då måste jag åka. Agnes: Men då kan man ju få göra så. Elin: Fast på sommarn brukar vi faktiskt cykla till skolan. Agnes: Mm, och man kan ju göra så att man cykla alla Alex: [viskar] Vi måste ju inte göra det sen, vi bara skriver vad vi tycker är bäst. Sen skiter vi i det sen Agnes: Näää Lägg av! Men alltså sen, tycker jag, Elin, du kan ju cykla med pappa kanske 20 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 21

12 Elin: Jag vet, men han ska ju vara på skolan jättetidigt, typ åtta, så han måste Och det tar ungefär en kvart. Alex: Ja, måste ni snacka om samma sak? Agnes: Så då får ni ju gå upp lite tidigt! Det är ju tråkigt. Elin: Jag vet. Alex: Ja, jag vet. Kan han inte åka till skolan klockan sex då, så att han kommer i god tid. (Djupadal 2) Eftersom vi har låtit stadsbarn diskutera klimatförändringarna, så är det inte heller så förvånande att de nästan uteslutande bor i närheten av skolan. Kanske hade vi fått ett annat resultat om vi hade pratat med barn som bor på landsbygden och som ibland har någon mil till skolan. Detta är också något som Malmöbarnen tar in i sina överväganden, de resonerade kring möjligheter för de elever som har längre skolväg. Anton: Ja, men jag tycker att barn får åka skolbuss om dom bor långt ifrån, om dom bor långt ifrån skolan annars får man cykla. Felicia: Vissa får skjuts när dom bor jättenära skolan. Malin: Ja, ja, just det. Clara: Jag får skjuts ibland när det regnar. Malin: Ja, då hade du kunnat ta på en regnjacka. Clara: Ja. Felicia: Fast det är, det har föräldrarna jobbet typ på den vägen, så dom är också på samma väg så kan dom släppa av. Otto: Barn ska använda paraply även när det regnar. Malin: Just det, hehe, ja, det kan man skriva. Anton: Vi tycker att förslag ett var bra. (Bäckagård 6) Den här gruppen pratar om att det finns föräldrar som skjutsar barn till skolan fast de bor nära vilket inte ses så positivt. Men om man ändå får skjuts ibland försöker man legitimera det. Felicia i citatet ovan förklarar att hon får skjuts med att föräldrarna släpper av henne på väg till jobbet. Det är ju ändå på samma håll, och då släpps inga onödiga avgaser ut. Att inte ha möjlighet att få skjuts av föräldrarna till skolan upplever inte barnen som något stort problem. Men så ligger också skolan för de flesta barn på cykel eller gångavstånd. Dessutom är det ett problem som de kan hantera på egen hand och de är beredda att göra uppoffringar som krävs. Det framkommer i det här förslaget: Jasna: Åka buss och cykla istället för att åka bil. Medina: Jogga och springa och cykla. Jasna: Använda bussen när du ska transportera Medina: dig till någon resa. (Apelgård 1) 22 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 23

13 Man vill faktiskt åka nånstans

14 Elin: Varje familj får bara ha en bil och får bara använda den två dagar i veckan på fritiden. Detta gäller även på sommarlovet, men man kan spara sina dagar till dess. Viggo: Det tycker jag! Carl: Det gillade jag. Den gillade jag jättemycket. Elin: Nää, den gillade inte jag. Den är sådär. Jag brukar liksom åka till min sommarstuga och Viggo: De enda gångerna jag åker är när jag ska till stan och så. Carl: Vänta. Det gillade inte jag. För jag åker bil till träningen. Till simhoppsträningen. Elin: Ja, det är samma för mig. Nu när det börjar bli mörkt ute Carl: Men jag kanske ska börja cykla. Elin: Så cyklar man så kanske inte bilar ser och så Carl: Man har ju lampa! Noa: Jag har ingen lampa på min cykel. (Geijer 2) När grupperna talar om alternativet som begränsar familjens möjlighet att använda bilen på fritiden rör sig diskussionerna till exempel kring om att ta sig till sommarstugan eller till träningen. I många fall blir barn körda till fritidsaktiviteter i andra delar av staden: Agnes: Aktiviteter om man har mer än två aktiviteter. Jag spelar cello på kulturhuset jag kan inte gå dit. När jag blir lite större kanske jag kan åka buss, men cellon är stor och Alex: I bussen är det alltid nån som kanske pillar på dem. Agnes: Så går den sönder och då får vi betala kronor, för det är inte min cello. (Djupadal 2) Zeth: För då spelar man, då sparar man ett år, jag tränar trehundra sextifem gånger Anton: Jag tränar ju i Rosengård och det kanske inte är det roligaste Zeth: Jag tränar Anton: och jag vill inte gå dit eller cykla. (Bäckagård 4) Tioåringarna påpekar att en förutsättning för deras fritidsaktiviteter är att de blir skjutsade med bil ibland. Men de kan också se att det finns alternativ som innebär att det inte släpps ut så mycket växthusgaser. I de följande citaten diskuteras fördelar och nackdelar med att använda buss som transportmedel istället för bilen. Linnea: Men jag har faktiskt bara en bil. Alva: Man kan inte åka så mycket då på sommarlovet. Linnea: Tycker jag med, och så är den lite konstig. Thea: Man vill faktiskt åka nånstans. Oliver: Man måste ju kunna åka bil lite här och där om man ska träffa kompisar. Linnea: Om det är nära så kan man gå. Men då kanske man behöver köpa nya skor. Thea: Man kan ta buss. Oliver: Hur kul är det att betala gång på gång? Thea: Man betalar för bensinen också. Oliver: Inte om man har full tank! (Djupadal 4) Denny: Som bussen kan bära. Den släpper ut exakt lika mycket avgaser. 26 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 27

15 Kevin: Den släpper dubbelt så mycket. Denny: Nej. Kevin: Den är dubbelt så mycket och behöver dubbelt så mycket bensin Denny: Jaja. /---/ Kevin: Då är det väl bättre att åka bil som inte tar så mycket än en buss som tar säkert dubbelt så mycket. Smilla: Men bussen går ändå. John: En buss tar typ lika mycket som en bil. Denny: Nej. Kevin: Nej. Dubbelt så mycket. Denny: Då är det samma sak som att ta två bilar. Kevin: Ja, det är väl bättre det. Denny: Nej! För då kan man bara sitta åtta i dem. Smilla: Ja. Denny: Ja, i en buss kan man sitta tjugofyra. John: Ja. Denny: Femtio. (Geijer 4) I den här diskussionen utgår gruppen ifrån att både bilen och bussen går på fossila bränslen som är jämförbara. De är inte överens om ifall bilen eller bussen är miljövänligast. I slutet av diskussionen slår emellertid Denny fast att en buss kan rymma femtio personer, vilket starkt talar för att bussen är ett bättre alternativ jämfört med bilen. Att ha bil eller begränsa bilkörningen är ändå en fråga som hör till vuxenvärlden. Det är föräldrarna som bestämmer i frågan, den ligger inte i barnens händer på samma sätt som den om hur de transporterar sig till skolan. Föräldrarnas bilkörning blir också en stor fråga i många av diskussionerna. Barnen blir en slags miljömoraliska företrädare som för fram att de vuxna borde cykla mer men också se till att de jobbar i samma stad som de bor i. Om de ändå måste köra bil bör de välja ett miljövänligt alternativ, till exempel en bil som drivs med hjälp av solceller. Felicia: Ja, det borde förbjudas att, att föräldrarna får köra och fler föräldrar borde börja cykla till jobb och sånt. Clara: Ja. Anton: Ja. Men, men jag tycker Felicia: Att man, det borde finnas fler Otto: Bilar som Felicia: Att, det borde också kunna va att man bara fick ha jobb i sin egen stad eller nåt sånt. Otto: Bilar som körs på solceller. Anton: Men jag tycker att, att det finns, om vi säger att det finns nån gräns när det är typ över så många personer, så måste det va en tågstation, asså såna, såna spårvagnar och sånt. Som i Malmö finns det ju Citytunneln nu. (Bäckagård 6) När gruppen nedan talar om vilka olika alternativ de ska välja mellan de fyra förslagen jämför de i vilken omfattning bilar används i förhållande till hur ofta de flyger. Dahir: Ska vi ta förslag två då? Arman: Ja, ja jag får se. Dahir: Eller nej förslag, tre. Vi tar trean, bättre. 28 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 29

16 Arman: Varje familj får bara ha en bil och får bara använda den två dagar i veckan på fritiden, detta gäller även på sommarlovet men man kan spara sina dagar till dess. Dahir: Ja, det är bra. /---/ Dahir: Ja, jag tycker för att det är bättre att man inte den för att det är mycket mer människor som har bil. Vi kör ju inte flygplan varje dag. Claes: Nej, och bil använder vi ju nästan varje dag, många gör det i alla fall, i Sverige. Dahir: Också utomlands. Claes: Också utomlands, okej. Dahir: Det är därför jag tycker det är bättre, att inte använda mer för att alltså flygplan brukar man inte använda så mycket, alltså vi kör ju inte flygplan varje dag fram och tillbaka. Men vi kan cykla eller gå istället för att köra bil. (Apelgård 3) Dahir och Arman pratar om fördelarna med att begränsa användandet av bilar eftersom de används så ofta jämfört med flygplan. Genom att utsläppen av växthusgaser från bilar begränsas, skapas förutsättningar för att flyga utomlands en gång om året. Man kan likna det vid att Dahir och Arman resonerar i termer av utsläppskvoter. De för in olika aspekter på problemet, som till exempel vikten av att kunna flyga utomlands. På det viset har de möjlighet att besöka släktingar som bor i andra länder. Släktträffar ställs mot vardagsåkande i bil, och de engagerar sig i att göra överväganden mellan olika transportmedel på ett kompetent sätt. 30 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 31

17 Min pappa använder bil varje dag

18 Kevin: Jag håller inte på det [förslag 3] för min pappa han jobbar i Blekinge och min mamma jobbar inne i stan. Denny: Ja, min mamma jobbar också inne i stan i sjukvården och allting /---/ och hon cyklar dit och min pappa måste ta bilen till Turning Torso. (Geijer 4) Som nämnts i avsnittet ovan, så fick föräldrarna, och deras vanor, ett ganska stort utrymme i diskussionerna kring bilar. Här kunde man se stora skillnader när det gällde kön. Bilens symbolvärde är helt klart kopplat till manlighet, det är pappornas (och i något fall en brors) bilar som diskussionerna rör sig kring: Max: Min pappa använder bil varje timme eller varje dag. Johanna: Min pappa använder ungefär två gånger om dagen på tisdag och torsdag ibland. Masoud: Min bror kör bil 24/7 [dvs dygnet runt]. Max: Min pappa får köra ända upp till Danmark med bil. Johanna: Ja, ända upp, ända ner! Max: Vadå! Sen får han köra upp till Norge med lastbil. (Segevång 2) Viktoria: Jag har sagt till min pappa, han vill köpa världens snabbaste bil på gatti-någonting, men jag säger: Näe! Bassam: Det börjar på a Viktoria: Nä, den börjar på gatt, den heter nåt med Bugatti. Ska vi slå vad? Bugatti. Jag bara: Pappa, vet du hur mycket det kommer att släppas ut? Han bara; Ja, men det är väl inget farligt.. Nä, det är inget farligt om flera tusen isbjörnar dör och allting. 34 Se till att lyssna på oss! Eller, jo, det är det. Världen förbättras inte om Lamborghini finns, det gör den inte, den försämras. (Bäckagård 2) Alicja: Vet du, när jag och min pappa, vi körde, du vet den gatan där. Ja, vi körde där och då sa jag till min pappa att inte köra så fort, för han råkade köra i lite Så sa jag till han att inte köra så fort, så sa han Varför?. Då sa jag att om du vill att vi ska leva länge och det ska vara bra miljö, då ska du inte köra så fort. Då sa pappa, Så duktig du är.. (Segevång 5) Dessutom pratar barnen mycket om sina pappor i samband med andra resor, till exempel när det gäller deras arbete: Jim: Min pappa reser utomlands hela tiden med sitt jobb. Isabella: I så fall är det ett dåligt företag. (Geijer 3) Ian: Min pappa åker omkring och säljer en massa saker. Ida: Med bil!! Samhället Ian! (Djupadal 5) Men mamma då? Hur transporterar hon sig? Gustaf: Min mamma cyklar alltid till jobbet och hon jobbar inne i stan. Linn: Ja, det gör min med, det gör min lillasysters pappa också. Gustaf: Hon jobbar långt in i stan. Linn: Jag har aldrig blivit körd eller skjutsad. Gustaf: Ända inne vid Mobilia. Linn: Oj! Okej de va långt. (Bäckagård 5) Se till att lyssna på oss! 35

19 Kevin: Min mamma hon typ, hon har en sån här moped som hon tar till jobbet. Så hon typ, hon går till skolan och lämnar min lillebror och sen så går hon tillbaka, och sen så tar hon moppen från hem och sen så till jobbet Smilla: Man ska inte ta pappas bil Kevin: så hon går hela tiden fram och tillbaka. Smilla: man ska inte ta pappas bil (Geijer 4) Felicia: Men min mamma hon går, hon jobbar i stan, hon cyklar dit varje dag. Anton: Min mamma också. /---/ Clara: Min mamma hade etanol innan, och nu har hon börjat köra på gas. Och det är jättemiljövänlig gas. (Bäckagård 6) Isabella: Men vi kan inte det, min pappa han åker bil till jobbet. Han måste det. Tilde: Han kan åka tåg. Mamma åker tåg. Och cyklar. (Geijer 3) Naturligtvis är det så att även pappor cyklar och åker tåg. Och självklart kör mammor bil och flyger i jobbet. Det intressanta i sammanhanget är hur tioåringarna relaterar till föräldrarnas vanor i diskussionerna om bilåkande. Man kan uttrycka det som att de återberättar allmänna föreställningar om transportvanor och könsroller, men också om miljömedvetenhet och könsroller. Att kvinnor i allmänhet är mer miljömedvetna än män har visats i undersökningar. Huruvida det stämmer i dessa barns familjer eller ej vill vi låta vara osagt, men det är tydligt att pappa förknippas med bilen medan mamma cyklar eller åker miljöbil. 36 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 37

20 Jag gillar att åka till Thailand

21 Maja: Ja, okej. Till exempel Åre, Kanarieöarna eller Grekland. Alternativ: En resa utanför Europa, till exempel Thailand eller USA, vartannat år. Ja, så om man ska åka utanför Sverige eller Europa så får man bara åka vartannat år. Amanda: Nä, nä så ska det inte bli så! Ärligt talat, glöm det, vi kanske vill åka hur mycket vi vill! (Bäckagård 3) Nova: Varje familj får flyga max en gång om året till platser i Sverige eller Europa, till exempel Åre, Kanarieöarna eller Grekland. Alternativ resa utanför Europa, till exempel Thailand eller USA, vartannat år. Hanna: Asså nä, det tycker inte jag. Olof: Näää! Hanna: Thailand vartannat år, det tycker jag är lite sådär. Love: Asså, vi barn, vi har blivit så vana vid den här lyxen att kunna åka som man vill och så. Det får ni hålla med om faktiskt. Hanna: Jag gillar att åka till Thailand. Love: Men att åka på ett år Hanna: Två år Love: Men med tanke på hur mycket flyg släpper ut egentligen. Olof: Jamen i och för sig alltså Love: Jo, men man kan ju lika gärna du kan åka tåg till Åre, då kan åka tåg till Hanna: Jag kan inte åka tåg till Thailand. Nova: Jo, fast jag kan ju inte åka tåg själv. Hanna: Jag tycker det är lite konstigt, vi kanske vill åka dit (Geijer 1) Att ha möjlighet att åka på solsemester eller skidsemester är naturligtvis något som upplevs som positivt och en värdefull 40 Se till att lyssna på oss! familjeaktivitet. Det är också en lyx man blivit van vid, som Love i citatet ovan uttrycker det. När tioåringarna diskuterar tycks det som att de upplever det som ett dilemma att få friheten kringskuren. Å ena sidan är de medvetna om att flygresor orsakar stora utsläpp, å andra sidan för de fram att de vill de åka på semester. De försöker resonera sig fram till en lösning på dilemmat genom att till exempel hitta alternativa transportmedel för den åtråvärda resan. För åka till Åre, till exempel är tåget ett bra alternativ till flyget. Däremot tycker de förstås att det svårt att byta flyg till tåg när det gäller långresor. Tioåringarnas resonemang skiljer sig inte mycket från vuxnas samtal om semesterresor och deras sätt att legitimera sina handlingar, till exempel genom att föra fram att man ska unna sig något gott i livet. De som inte varit utomlands på semester kan förstås uppleva det som orättvist om möjligheterna begränsas: Eddie: Jag har inte varit på nåt land typ på två år. Linn: Jag har inte varit utanför Europa nån gång. Eddie: Ja, det va länge sen jag va på nåt land asså jag ba asså jag saknar det. Fanny: Det va typ förförra året jag va, typ förrförrförrförrförra året jag var Eddie: Är det fem år sen? Fanny: Turkiet. Linn: Men, ligger Turkiet i Europa? Eddie: Ja. Fanny: Typ. (Bäckagård 5) Se till att lyssna på oss! 41

22 Oliver: Utomlands Vad är det för något? Jag har bara varit i Danmark. Helt plötsligt får jag inte åka vart, till Australien Eller Nya Zeeland. Linnea: Där har jag varit. /---/ Linnea: Jag gillar resor, och jag Det är bra, om det är många som inte åker på resor så minskar det ju Oliver: Men åh! Thea: Men det är ju lite roligare att åka. Linnea: Jag vet, men (mummel) Linnea: Men man behöver ju inte åka typ så tre gånger om året på semester, man kan ju åka någon gång Thea: Kanske en gång till Åre, och en gång till Europa någonstans. Linnea: Jag menar jag, fast i och för sig jag ska ju åka till Tyskland Jag ska på semester tre gånger detta året. (Djupadal 4) Linneas resonemang i citatet är särskilt intressant. På ett plan så är hon medveten om att det skulle spara mycket koldioxid om människor drog ned på sitt semesterresande, man behöver ju inte åka typ så tre gånger om året på semester. Men sen kommer hon på att hon själv ska göra just det. Här kan man likna det vid att Linnea hamnar i en identitetskonflikt med sig själv. Å ena sidan så är hon miljömedveten och välinformerad, men å andra sidan gillar hon att resa (vilket ju faktiskt också brukar ha betydelse för vad man lär sig om världen). Detta blir något hon (liksom vi alla) måste hantera och här kan man verkligen se att den här typen av diskussioner sammanknyter vardagsliv med skolkunskap, något som ofta ses som en nyckel till kunskapsutveckling. I 42 Se till att lyssna på oss! diskussionerna kring semesterresor blir det dock tydligt att familjer har olika möjligheter och vanor. Att kunna åka på solsemestrar och skidsemestrar flera gånger om året är inte en självklarhet för alla: Jim: Man åker inte, man åker inte på semester, mer än en, två gånger om året. Wilma: Jag åker kanske inte en gång om året. Isabella: Jag åker en gång, asså när det är sommarlov åker jag utomlands en gång fast annars åker jag på skidsemester inom Sverige. Wilma: Jag, åker inte på skidsemester inom Sverige, eller jag gjorde. Tilde: Ja jag, asså jag åker knappt utanför Sverige, förutom Danmark. Wilma: Jag åker till Österrike då. Tilde: För vi åker ofta till Gotland. (Geijer 3) Elin: Man flyger ju ändå inte så ofta. Asså, man åker ju inte på semester Carl: Jo, jag flyger ganska ofta. Elin: Semesterresor så mycket. Carl: Jo, jag ska ju till Kina nästa år. Det är ju halva jordklotet! Viggo: Jag reser tre gånger om året, nåt sånt. Viggo: Jag tycker att man ska få lov att åka till Spanien och sånt Carl: Ja. Förslag två gillade inte jag alls. Viggo: Inte till New York. (Geijer 2) Se till att lyssna på oss! 43

23 I flera fall verkar det vara viktigt att kunna berätta om de resor man har gjort och de resor man planerar. Resandet berättar något om vem man är, det är en viktig del av ens identitet. Viggo, som säger att han åker utomlands tre gånger per år framställer sig själv och uppfattas annorlunda jämfört med Oliver som säger att han bara har varit i Danmark. Här handlar det också om att jämföra sig med De Andra, de som har andra ideal eller andra faktiska möjligheter. Några gruppers samtal kommer in på att det dyrt att flyga till andra länder, och i det samtalet blir De Andra viktiga för att framställa sig själv och sitt eget liv som normalt: Wilma: En gång om året. Men de är bara dom rika som åker flera gånger om året. Inte vi vanliga människor som har vanlig förmögenhet. Isabella: Amen asså har vanligt, visst med pengar. Dom som är rika dom slösar ut, asså dom Wilma: Dom har mycket förmögenhet, men dom som har vanlig förmögenhet är bra. /---/ Isabella: Vi borde åka mindre flyg. Rika människor Tilde: Borde åka mindre flyg. Jim: Det borde även företag. Isabella: Men vi måste ju skriva varför rika människor åka mindre flyg Jim: Folk ska bli mer Wilma: Vi skriver om att man inte ska åka på så många semestrar. /---/ Isabella: Anledningen till att rika människor åker så mycket är för att Tilde: Dom har råd och dom tycker det är roligt och man vill ha kul när man har råd liksom. Eller asså vi har också råd men det blir en massa, man måste kanske spara på lite annat också. Isabella: Ja, de blir inte så mycket, om man åker så himla mycket så blir det inte så mycket pengar kvar. (Geijer 3) Den här gruppen, som kommer från en skola i ett välbärgat bostadsområde, pratar om resor som något självklart i livet. Men samtidigt verkar de inte vilja identifiera sig med rika människor, de som har råd att åka på semester när de vill. Av samtalen framgår det också att tioåringarna har en vilja att minska utsläppen av växthusgaser. I diskussionen nedan mellan Maja, Lucas, Amir och Jim förs ett förslag fram om hur man kan reglera människors val av transportmedel: Maja: Sänk priset på tågbiljetten! Lucas: Sänk priset på tågbiljetter. Och man ska åka max en gång om året, men om det är långa resor, typ till Japan eller Hawaii, eller nåt sånt. Så är det vartannat år. Amir: Och priset får vara kvar på Hawaii. Lucas: Okej, vad heter det nu, miljöbilar. SÄÄNK! Jim: Höj priset på resor med flyg! Lucas: Ofta! (skratt) (Segevång 6) För de allra flesta grupper handlar flygresor om semester och nöjen. Men några av barnen har andra skäl för att åka utomlands. 44 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 45

24 Arman: Men denna med semestern är bra mannen, dom andra är skitfattiga mannen. (småprat) Arman: Jag tycker denna också. Dahir: Vilken? Arman: Denna, med flygplan. Shirin: Nä, men det är dom här förslagen, här. Arman: Denna förslagen är bäst, åka varje dag till ditt hemland. Varje år jag åker, så jag tar denna, mannen. (Apelgård 3) dilemmat genom att föreslå till exempel ekonomiska incitament för att människor ska välja andra transportmedel. Lösningen finns inte i vardagslivet, den finns någon annanstans. Hampus: Jag tycker att det här är ganska bra. [förslag 2] Ja, för man behöver ändå inte alltid En gång kan man ju typ resa till Kanarieöarna Isak: Och jag reser typ till Serbien, i Europa, kanske tre gånger om året. Hampus: Det får du inte göra nu längre. (mummel) Isak: Alltså fatta, Hampus och jag har familjer i både Kroatien och Serbien Och i Frankrike, så jag reser dubbelt så många gånger. (Djupadal 3) För de här barnen är utlandsresor med flyg en möjlighet att upprätthålla kontakten med föräldrar eller släktingar som bor utomlands och av deras resonemang att döma har det svårt att tänka sig att få de möjligheterna kringskurna. Både när det gäller semestrande och hälsa på släkten så handlar diskussionerna och problemen framför allt om elevernas identitet. Det är inte ett i första hand praktiskt problem som de själva eller ens deras föräldrar kan lösa. Istället hanterar de 46 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 47

25 Jag kan inte tänka mig ett liv utan meloner

26 Viktoria: Men asså hur kan man komma på det här man ska bara kunna handla frukt som är odlad i Sverige till exempel päron. Clementin, apelsin och bananer Ebba: Nä! Viktoria: Men då ska det förbjudas. Men vi har ju inga bananer i Sverige? Bananer är nyttigt. Clementiner är nyttigt Meloner är nyttigt Ebba: Äpplen Sofia: Äpplen har vi i Sverige, päron har vi i Sverige, vindruvor Viktoria: Ja, men meloner har vi inte i Sverige Nä, vindruvor har vi inte i Sverige. Sofia: Jo, klart vi har. Vår kompis har det i sin trädgård. (Bäckagård 2) Maja: Nej, jag älskar apelsiner! Alice: Det står väl inte jordgubbar? Lucas: Nej, men dom är inte Det får man inte heller, och det står inte. Maja: Jo, man får. Till exempel, det finns jordgubbar och hallon Lucas: Jag vill ha bananer och melon, och vindruvor. Amir: Man ska ha kvar allt. Lucas: Ja, eller hur. (Segevång 6) Förslaget om att förbjuda importerad frukt väckte starka känslor. I diskussionerna användes inte minst fruktens nyttighet som argument för att inte välja just det förslaget. Detta är naturligtvis inte så förvånande, barn (och vuxna) får ständigt höra att frukt är nyttigt och hälsosamt. I skolan har man fruktstund och hemma får många säkert höra att de ska ta en frukt då de är hungriga. 50 Se till att lyssna på oss! Dessutom besökte vi skolorna under vintern, då svenska frukter är sällsynta, för att inte säga obefintliga, i fruktdisken sånär som på enstaka äppelsorter. Att i det läget välja att avstå från att äta clementiner, apelsiner och bananer var naturligtvis svårt. Viktoria i citatet ovan uttryckte ju till och med förvåning över hur man kan komma på ett sådant förslag. Att frukt och hälsa hänger ihop märks också när en grupp för fram förslaget om att förbjuda importerad frukt som bra, eftersom de refererar till kunskaper om att importerad frukt är mer besprutad än svensk frukt: Denny: Asså, det jag inte gillar med frukt, det är det att de sprejar sånt gift på dem. Det förorenar John: Det är ju därför man måste skölja dem. Denny: Ja, nej det går nog inte bort. Kevin: Jo, det går bort. Smilla: Det går bort. Om det inte skulle gått bort skulle du dö. /---/ Kevin: Det är ju till för att det inte ska komma några bakterier på frukten, men det gör det ju ändå. Denny: Ja. John: Men det skulle ju hjälpa jättemycket om vi inte transporterade frukter. (Geijer 4) Man kan också lösa problemet på olika sätt, till exempel genom att antingen ta med sig frukt hem från semestern, och få båda sakerna på en gång, eller se till att skapa möjligheter för att odla fler olika frukter på hemmaplan: Se till att lyssna på oss! 51

27 Erik: Annars är det ju bara till att åka till ett land och köpa ganska många bananer, så äter man dem när man åker hem. Ida: Eller om man åker till ett land så kanske man semestrar där, och sen kan man ta hem bananer. (mummel) Ian: Amen får man ha med det in till flygplanet? Calle: Bananträd! Olle: Jag menar såna frön! Calle: Bananfrön. Ida: Frön? Olle: Jag lovar! Gör man så tar vi in dem och så klistrar man, i en påse. (mummel) Ian: För att man kan äta äpplen, päron och plommon här, som vi har här för det är nyttigt. Det är nyttigare än melon och sånt. (Djupadal 5) Felicia: Man kan ha ställen där det finns äppleträd och sånt, där alla människor får gå och plocka, typ lite såna ställen. Clara: Eller växthus. Felicia: Men typ det jag menade, asså, typ ett sort fält där det finns en massa äppleträd, päronträd, vindruvsväxtet. Det finns vindruvor från Sverige, det finns såna buskar med vindruvor, Maj sa det. Att folk får tillgång till frukten. Clara: Mm, att man får plocka sin egen frukt i växthus nära en. (Bäckagård 6) Det finns vare sig något rätt eller självklart svar på problemet, utan de tvingas att väga olika för- och nackdelar mot varandra och ta ställning trots att det inte finns något riktigt svar. 52 Se till att lyssna på oss! Diskussionen nedan är ett exempel på hur barnen i en grupp förhandlar med varandra och försöker lösa problemet med att de vill äta exotiska och goda frukter samtidigt som de vill minska transporterna. Citaten är utdrag ur en drygt tio minuter lång diskussion som en grupp på Geijerskolan hade om just fruktproblemet. Olof: Jag kan inte tänka mig ett liv utan meloner. Hanna: Asså, meloner älskar jag också, men asså äpplen det kan vi ta hand om själv. Love: Den är bra det är om man tänker på miljön. /---/ Nova: Får jag bara säga en sak? Man kan ju odla det själv. Asså, man kan ju köpa en kanske nån melon en gång kanske, i fall det funkar och så kan man kanske plantera egna vindruvor, och göra massa sånt. Det gjorde mina grannar och det funkade. Olof: Jag tycker att vi borde använda, äta meloner typ en gång om året eller nåt sånt, bara för att känna att det är lyx, eftersom att det tar mycket bensin. (Geijer 1) Redan tidigt i diskussionen har Olof kommit med idén att man kan begränsa konsumtionen av importerad frukt, samtidigt som man inte behöver avstå helt från ett liv med meloner. Idén om en särskild fruktvecka har väckts, men frågan är hur ofta denna fruktvecka ska infalla: Olof: Titta fruktveckan, den funkar Nova: Men ifall man är borta Hanna: Kan vi inte ha fruktvecka varannan månad? Love: Nej, det kan vi inte ha, Maja, för det blir Se till att lyssna på oss! 53

28 Hanna: Ska vi ha fruktvecka varje vecka då? Love: Nej. Olof: Nej, vi ska ha fruktvecka en gång om året. Hanna: Okej, det var inte bra. (Geijer 1) Nästa problem för gruppen att lösa är hur fruktveckan ska kontrolleras och hur man försäkrar sig om att ingen fuskar. En lösning tycks vara att låta politiker ta hand om kontrollen, en annan lösning är att göra fruktveckan till en högtidsliknande vecka: Olof: Amen, det blir jätteklyddigt eftersom att då kommer man. Asså, kolla, hur ska man då hålla koll på att man inte har fruktvecka året om? Liksom varannan vecka Nova: Men Sigge, Sigge kolla, du och din familj håller koll på er egen fruktvecka. Olof: Ja, men tänk så är det nån annan familj som Love: Tjuvhandlar, det är rätt. Olof: Ja /---/ Nova: Ja, jag vet. Jo, men det finns ju en speciell tid. /---/ Nova: Du sa att vi skulle sätta kanske på det. Jo, men då, Olof ursäkta. Då kan man ju till exempel, du vet att en viss tid så äter man ju semlor ibland Love: Det är en dag om året Nova: Nej. Asså, man säljer semlor en viss tid. Love: Ja, men det finns bara en semmeldag. Nova: Vi säger till exempel att semla och frukter är likadant, kan man säga. Olof: Det är det jag har sagt hela tiden. /---/ Love: Vad bra. Då kör vi på det här då. (Geijer 1) 54 Se till att lyssna på oss! Samtalet kring fruktveckan är intressant ur många synvinklar. För det första visar det hur kompetenta barnen är vad det gäller att hitta lösningar på problem som till en början verkar oöverstigliga, till exempel ett liv utan meloner. För det andra visar utdragen hur de förhandlar med varandra, hur de använder sig av olika erfarenheter, kunskaper och argument. De tar även upp vad som är möjligt att odla i Sverige, betydelsen av att transportera med hjälp av fulla flygplan, politikers roll och hur man kan kontrollera människors matvanor. De ser både problem och lösningar, både för sig själva som individer och på en samhällsnivå. Sist men inte minst, vilket är en viktig del av uppgiften, enas gruppen om en förändrad version av fruktförslaget. På vägen har de prövat både argumentation och gemensamt ställningstagande, kompetenser som är viktiga i samhället idag. Se till att lyssna på oss! 55

29 56 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 57

30 Om träden försvinner dör vi

31 Jim: Ja men kolla här, om vi tänker så Om vi ska liksom förklara varför, åka mycket mindre flyg, förklarar vi inte varför vi vill att man ska åka mindre flyg. Tilde: Men då får du skriva för att det kommer bli mindre Jim: Avgaserna Tilde: Avgaser. Jim: Och värmen studsar mot ozonlagret som studsar tillbaka till isen så den smälter. Isabella: Nej. Wilma: Asså, man fattar ingenting av vad du säger. Isabella: Nej. Jim: Nej, men vadå? Isabella: Asså, dom som lyssnar kommer tycka det är Jim: Ja, men, asså, liksom, kan du inte skriva för att det släpps väldigt mycket avgaser ur flygplan. Isabella: Ja. Wilma: Man använder mycket bensin till flyg så därför ska vi minska det för att avgaserna det är ändå högt upp i luften. Tilde: Ja, och då kommer det nära. Wilma: Och det sprids ju överallt då. Tilde: Men asså, tåg dom måste va rätt så miljövänliga. Isabella: Ja. Tilde: Eftersom det inte kommer ut avgaser utan bara elektricitet. Wilma: Men dom går inte på elektricitet. Jo, det gör dom. Tilde: Jo, det gör dom. Isabella: Ja. Wilma: Men inte dom förra, dom va tut-tut kol. Isabella: Ja. Tilde: Ja, men dom moderna tågen går på elektricitet. (Geijer 3) Diskussionerna speglar av barnens vardagsliv, om hur de vill berätta om sig själva och om sina värderingar. Men även kunskaper inom olika ämnen visar sig. I förra avsnittet kunde vi läsa om att Nova, Love, Olof och Hanna hade viss insikt i svårigheterna med att lagstifta om människors fruktätande (vilket man som vuxen bara kan instämma i). I dialogen ovan använder sig Jim, Tilde, Isabella och Wilma av naturvetenskapliga kunskaper för att förhålla sig till problemet. De diskuterar komplexa samband som rör ozonskikt, klimatförändringar, spridning av avgaser i atmosfären och olika transportmedels energiförbrukning. Gruppen försöker få ihop hur växthusgaser och klimatförändringen hänger ihop. De har klart för sig att flyg påverkar den globala uppvärmningen i högre omfattning än tåg. Men det råder en viss begreppsförvirring och kunskapen som framträder är inte helt korrekt. Vad som är intressant här är att de använder de naturvetenskapliga kunskaper som finns tillgängliga inom gruppen för att lösa problemet med transporter. Samtidigt är de involverade i ett samtal där de faller varandra i talet och bygger vidare på varandras yttranden. Ett annat exempel på användning av naturvetenskapliga kunskaper kommer från Segevångskolan, när Johanna gör ett inlägg i diskussionen: Johanna: Men det värsta är att vi släpper ut avgaser, asså då förstörs träden. Och när träden förstörs då kan inte vi andas, för det är träden som ger oss syre. (Segevång 2) 60 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 61

32 Johannas inlägg som kommer från en längre dialog visar att hon ser samband mellan avgaser, träd, syreproduktion och andning. Den naturvetenskapliga kunskap som hon använder här har hon sannolikt tillägnat sig under skoltid. Samma typ av resonemang kommer tillbaka i följande diskussion om träd och pappersproduktion: Mostafa: Eller det är egentligen just träden som släpper ut egentligen är det träden som ger oss luft. Så ju mer man hugger av träden, desto mindre luft får vi. Loke: Och det är Och det är inte så viktigt med papper, egentligen. Om man tänker på det Mostafa: Inte lika viktigt som miljön. Loke: Precis Det är inte lika viktigt med miljön, som ett par papper Dom lever inte papprena, direkt. Fatih: Hur skulle vi kunna skriva? På marken? Loke: Men det är inte lika viktigt Mostafa: Som miljön. Loke: Exakt! Mostafa: Miljön är mycket viktigare! Loke: Om miljön försvinner, dör vi. Om miljön blir dålig så dör vi Mostafa: Om miljön försvinner, försvinner vi Loke: Papperna är inte lika viktiga. Om papperna försvinner så dör vi inte Det är bara att vi inte kan skriva brev Mostafa: Om träden försvinner dör vi! För vi får luften av träden Luften ger oss Träden ger oss luft! Loke: Precis! (Segevång 1) Det här resonemanget handlar om en av de mest grundläggande reaktionerna, det vill säga fotosyntesen. Det märks att Mostafa, Loke och Fatih använder sin kunskap om fotosyntesen för att föra ett resonemang och komma fram till att gröna växter är en förutsättning för mänskligt liv på jorden. De fortsätter lite senare med att tala om vad man kan göra för att minska utsläpp av avgaser från biltrafik: Mostafa: Och inte göra det Och låta Vägverket sänka hastigheten på exakt alla gator och vägar. Exakt alla. Loke: Fast om det är man kör långsammare så tar det längre tid, borde det inte ta lika mycket avgaser som när man kör lite som när man kör snabbt? /---/ Fredric: Man ska inte köra fort på gatorna, annars släpper man för mycket ut avgaser. Loke: Men om man kör långsamt tar det bara längre tid. Fredric: Ja, men det går inte ut lika mycket. Fatih: Ja, att vi ska /---/ Loke: Det är också bra om man inte kör alls. För när man kör långsamt, så blir det ju lika långt som när man kör snabbt Mostafa: Ju långsammare man kör, desto renare blir miljön. Loke: Men ändå, man kör lika långt. Alltså blir det lika mycket, bara att man kör långsamt och man släpper ut mindre per minut och så 62 Se till att lyssna på oss! Se till att lyssna på oss! 63

Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg

Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg Se till att lyssna på oss! Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg Se till att lyssna på oss! Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

Klass 6B Guldhedsskolan

Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Kapitel 2 Övernattning

Kapitel 2 Övernattning Kapitel 1 Sommarlov Det var den tolfte juni, jag hade precis fått sommarlov och firade det med en glass med mina två bästa kompisar, Maj och Isabell. Efter glassen satt vi och pratade på en bänk i parken.

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Min dagbok. Av: Iris Frick

Min dagbok. Av: Iris Frick Min dagbok Av: Iris Frick September Lördagen den 8 -Mamma! Sluta vara så tråkig, jag vill inte städa. Mamma och pappa är som två poliser som säger att jag ska göra en sak ena sekunden och något annat

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Min kunskap om vårt samhälle. Lärarhandledning. Bokens syfte och upplägg: Så här använder du boken:

Min kunskap om vårt samhälle. Lärarhandledning. Bokens syfte och upplägg: Så här använder du boken: Min kunskap om vårt samhälle Lärarhandledning Bokens syfte och upplägg: Boken Min kunskap om vårt samhälle följer Skolverkets mål för kursen Samhällskunskap för gymnasiesärskolan. Boken är upplagd med

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla Nr. 1 ADELÖVSBLADET vecka 5-6 2011 Ny tidning i Adelöv! Välkommen till Adelövsbladet, en ny tidning gällande allt som händer i Adelöv. Vi på redaktionen kommer att jobba intensivt med detta projekt, Adelövsbladet

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar.

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Sofia och Olivia 8 år SAMVERKAN FÖR HÅLLBART RESANDE är ett samarbete mellan Vägverket och kommuner i Stockholmsregionen. Vi

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Dags för storstädning!

Dags för storstädning! Dags för storstädning! Denna barnbok är framtagen av Jönköpings kommuns tekniska kontor och Jönköping Energi i samarbete med Estetisk produktion på Flahultskolan under ledning av bildlärare Annette Ohlsson

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker

Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 1. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker Kommando Holger Meins. Det här är fru Stoecker. Vi har två läkare här. Min man är inte helt frisk. Kan ni inte byta ut honom

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

BEN Säg inte inte. Jag tycker inte om när man säger inte. Hör här då. Hej Elin

BEN Säg inte inte. Jag tycker inte om när man säger inte. Hör här då. Hej Elin Utdrag ur Väderflickans milda makt Scen 5 Sid 27-31 I sommarhuset. Ute på verandan sitter Ben. Därinne har brodern Erik första träffen med jämnåriga Gudrun, som inte vet att Ben sitter på verandan. Alla

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE: VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 5. Varför behövs det regler? Kan eleven framföra sina åsikter? Kan eleven förklara varför regler behövs? Kan eleven se vad konsekvenserna skulle bli om det inte

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer