I N B J U D A N. Välkommen till konferens om Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn oktober på Pite Havsbad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I N B J U D A N. Välkommen till konferens om Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn 15-16 oktober på Pite Havsbad"

Transkript

1 I N B J U D A N Välkommen till konferens om Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn oktober på Pite Havsbad

2 Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten bjuder in till två innehållsrika dagar på Pite Havsbad som riktar sig till dig som arbetar med eller berörs av mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Uppdatera dig om senaste nytt inom området, nätverka med kollegor från Norrbotten och Västerbotten och låt dig inspireras av olika lärande exempel från verksamheter som på olika sätt arbetar med integration.

3 Program 15 oktober Moderatorer: Torsten Fors och Gabriella Strååt Fika och registrering Inledning Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten Torsten Fors och Gabriella Strååt, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten Om flyktingmottagande i Europa och Sverige Helena Carlestam och Kenneth Andersson, Migrationsverket Aktuella frågor inom integrations-och migrationspolitiken Arbetsmarknads- och justitiedepartementet Aktuellt från SKL om flyktingmottagandet Lotta Dahlerus, Sveriges kommuner och landsting Lunch Valbart pass Paus Valbart pass Fika Valbart pass Middag med underhållning

4 Valbara pass 15 oktober 1. Mottagande av ensamkommande flickor och flickor med egna barn Skellefteå och Piteå kommun berättar om hur man arbetar med mottagande av ensamkommande flickor och flickor med barn. Under passet berättar boendena om vilken kompetens och vilka insatser som behövs för att möta flickors och unga mammors behov och hur man har organiserat sina verksamheter. HVB-hemmet Noor, Skellefteå kommun HVB-hemmet Sundet, Piteå kommun 2. Projekt SMAK - Stärkt Mottagande Av Kvotflyktingar Migrationsverket och Länsstyrelserna i Värmland, Stockholm, Norrbotten, Kronoberg och Gävleborg genomför i samarbete projektet SMAK, som medfinansieras av Europeiska Flyktingfonden. Projektet, som pågår till den 30 juni 2015, syftar till att utveckla och förbättra strategier och arbetsmetoder för hur alla berörda aktörer i bosättningsarbetet kan arbeta för ett bra och ökat mottagande av kvotflyktingar. Evie Wimmer, projektledare SMAK, Migrationsverket

5 Valbara pass 15 oktober 3. Hur kan kommuner och föreningar arbeta för inkludering av nyanlända tjejer i föreningslivet? AxxessUmeå har arbetat fram ett nytt metodmaterial med syfte att stödja verksamheter som vill arbeta aktivt med att öka deltagandet för nyanlända tjejer, som idag står längst bort från en meningsfull fritid. Under passet ges en introduktion till metoderna Den personliga relationen, Delaktighet och Samarbete som sedan övergår i en diskussion utifrån deltagarnas egna verksamheter. Petra Molin, projektledare AxxessUmeå, Röda Korset Umeåkretsen 4. Samverkan kring ensamkommande flyktingbarn - om effektivitet, värdighet och barnets bästa från tjänstemäns och gode mäns perspektiv Fallstudier från tre kommuner har genomförts i forskningsprojektet Vad är ett värdigt återvändande en studie av hur polis, Migrationsverk, socialsekreterare, gode män och asylsökande ungdomar agerar vid återvändande. Fallstudierna har undersökt centrala aktörers och godemäns upplevelser av och samverkan i processer som rör av- och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn från Sverige. Kenneth Ögren, Johanna Sundqvist och Jonas Karlsson, Umeå universitet

6 Valbara pass 15 oktober 5. Förebyggande arbete för att minska skuldsättning Unga vuxnas skuldsättning gör det svårt att etablera sig i samhället. Vi kan hjälpas åt att bygga broar över de ekonomiska fallgroparna. På seminariet presenteras färsk fakta om de vanligaste skulderna och vilka konsekvenser som följer för den enskilda människan som blir överskuldsatt. Fokus ligger på konkreta metoder för hur du kan aktivera och stärka nyanlända och på så sätt förebygga skuldsättning. Ulrika Winberg-Jonsson, kommunikatör, Kronofogdens förebyggande verksamhet 6. Integration i Övertorneå I Övertorneå kommun har kommunen ett väl etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen och Tornedalens folkhögskola. Folkhögskolan har etableringslots, samhällsorientering och sfi-undervisning för analfabeter. Dessutom samverkar de tre parterna i EU-finansierade fiske- och naturvårdsprojekt som bidrar till etableringen av nyanlända i kommunen. Tomas Mörtberg, Tornedalens folkhögskola och Carina Ylipuranen, Övertorneå kommun

7 Program 16 oktober Hur man förebygger och bemöter rasism och intolerans Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med våra tre olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället. Under föreläsningen presenteras konkreta åtgårder och metoder för hur kommuner och andra organisationer kan förebygga och bemöta rasism och intolerans. Alexander Bengtsson, Stiftelsen Expo Fika Valbart pass Paus Valbart pass Lunch Vart är Syrien och Irak på väg? Syrien härjas av ett inbördeskrig som krävt över dödsoffer och tvingat över 9 miljoner människor på flykt. Befolkningen sitter fast i korselden mellan oppositionen och Assadregimen och den humanitära katastrofen växer. Konflikten har nu även dragit in i Irak genom att IS (ISIS) tagit över stora delar av områden mellan Kurdistan och Bagdad och utropat ett kalifat som sträcker sig från Irak och in i Syrien och täcker in ett område som är lika stort som England. Under föreläsningen ges en fördjupad bild och analys över konflikterna i Syrien och Irak och hur dessa påverkar flyktingströmningarna till Europa och Sverige. Urban Hamid, frilansjournalist med Mellanöstern som specialitet Avslutning Torsten Fors och Gabriella Strååt, länsstyrelserna

8 Valbara pass 16 oktober 1. Hur står det till med integrationen? - Skellefteå kommun antog 2013 en integrationsstrategi. Integrationsstrategin sätter flyktingmottagandet och mottagandet av ensamkommande barn i ett övergripande sammanhang som en del av Skellefteå kommuns vision om att bli invånare år Seminariepasset presenterar integrationsläget i Skellefteå kommun, det övergripande integrationsarbetet och om hur beslutsfattarna i Skellefteå ser på flyktingmottagandet nu och i framtiden. Anna-Klara Granstrand, integrationsstrateg Skellefteå kommun 2. Utvecklat mottagande och etablering för nyanlända Under deltar Lycksele, Vilhelmina, Norsjö och Skellefteå kommun i ett projekt tillsammans Länsstyrelsen Västerbotten som syftar till att utifrån nyanländas erfarenheter och önskemål förbättra mottagandet och etableringen. Tillsammans med kommuner, myndigheter, idéburna organisationer och nyanlända själva kommer bl a studiecirklar, fadderverksamheter och handledarutbildningar att anordnas. Nyanlända kommer också vara delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av insatserna genom lokala samrådsforum med nyanlända. Elina Pettersson, projektledare Länsstyrelsen

9 Valbara pass 16 oktober 3. CONNECT Samverkan och förändringsarbete för ensamkommande barn Rädda Barnen i Sverige har tillsammans med åtta partners i fem länder drivit ett europeiskt projekt med syfte att förbättra mottagandet och samverkan i Europa. Under detta pass presenteras resultatet av en studie om mottagande som gjorts i fyra länder med särskild tonvikt på Sverige. Vi visar också fem konkreta verktyg, däribland en checklista för mottagandet av ensamkommande barn, och diskuterar med er hur den kan användas för att främja samverkan och kvalitetssäkring av mottagande i en kommun. Mikaela Hagan, Rädda barnen 4. SFI Online SFI Online är ett projekt som syftar till att digitalisera sfi samt utveckla yrkesmoduler. Fler datorer i skolan innebär inte per automatik att IT används mer i undervisning. SFI Online vilar därför på en idé att digitalisering ska bygga på en pedagogisk vision och också innehålla fortbildning för lärare och studerande kring IT och digitalt lärande. Visionen ska också utgå ifrån de studerandes individuella behov med målet att studierna ska kunna kombineras med arbete, praktik och föräldraledighet. Mona Åström och Anna-Karin Zachrisson Larsson, projektledare SFI Online i Västerbotten respektive Gävleborg

10 Valbara pass 16 oktober 5. Ersättningar för mottagande Information om de statliga ersättningar som betalas ut/kan återsökas för mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Under passet går vi igenom vad som kan återsökas, tidsgränser, vilka underlag som behöver skickas in och hur e-tjänsten för ansökan om statsbidrag fungerar. Migrationsverket 6. Mottagande av ensamkommande barn i yngre åldrar Gullspångs kommun har flera års erfarenhet av att arbeta med mottagande av yngre ensamkommande barn. Idag har kommunen en överenskommelse om platser för barn i åldrarna år men tar vid behov även emot yngre barn. Under passet berättar kommunen om hur man arbetar för att möta yngre barns behov och hur man bygger upp ett långsiktigt mottagande för barn och ungdomar som stannar länge i kommunens omsorg. Karin Burman och Elenor Spetz-Ramberg, Gullspångs kommun

11 Anmälan Anmälan senast den 24 september 2014 på Länsstyrelsens hemsida: under Kalender. Antalet platser är begränsat. Kostnad för två dagars konferens inklusive fika och luncher: 800 kr exkl. moms /person. Deltagande en av dagarna kostar 400 kr exkl. moms /person. Ev. middag och boende bokas av konferensdeltagarna själva, se nästa sida. Anmälan till konferensen är bindande men platsen kan överlåtas. Uteblivet deltagande faktureras med ovanstående belopp. Vi förbehåller oss rätten att omfördela deltagarna mellan de valbara passen vid högt anmälningstryck.

12 Boende och middag Boende och ev. middag den 15 oktober bokas av konferensdeltagarna själva. Piteå Havsbad erbjuder showpaket: en övernattning inklusive middagsbuffé med underhållning samt fri entré till äventyrsbadet, 806 kr (exkl. moms) för del i dubbelrum, kr exkl. moms för enkelrum. Boende och middag bokas via eller tfn Uppge bokningskod Phgr Frågor om innehållet i konferensen besvaras av: Kontakt Torsten Fors, Länsstyrelsen Norrbotten, tfn Gabriella Strååt, Länsstyrelsen Västerbotten, tfn Hedyah Faghir, Länsstyrelsen Västerbotten, tfn Frågor om boende och middag besvaras av Piteå Havsbad, tfn

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor Sofie Thor revisionskontoret Tel. 0470-410 62 Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Inledning Landshövding Lars Bäckström Landshövding Lars Bäckström inledde dialogdagen med att konstatera att vi alla väntar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12. Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet

Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12. Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12 Moderatorn 600 000 utlandsfödda går till jobbet varje dag Var fjärde arbetslös är utrikesfödd Två olika perspektiv på

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne Slutrapport från ett projekt 2011-2013 2013-02-06 1 Sammanfattning Genom beslut av Region Skånes regionala tillväxtnämnd i maj 2011 påbörjades fas två av projektet Ung delaktighet

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Inspiration för integration 2010

Inspiration för integration 2010 Inspiration för integration 2010 - etablering på nytt sätt Hotell Södra Berget i Sundsvall 27-28 januari 2010 i samarbete med Konferensdokumentation: Ann-Cathrin Granbäck, Ordpilot Höga Kusten Integration

Läs mer

Närodlad integration. Bättre flyktingmottagande. i hela landet

Närodlad integration. Bättre flyktingmottagande. i hela landet Närodlad integration Bättre flyktingmottagande i hela landet Närodlad integration Bättre flyktingmottagande i hela landet Sammanfattning Sveriges bristfälliga mottagande av människor som sökt sig hit från

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer