Djupt rotad. Vinn en Ipad Mini. Pang-aktiviteter. 63 miljoner. Varför äger du skog? Elsa och Barbro Persson berättar om sin plats på jorden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Djupt rotad. Vinn en Ipad Mini. Pang-aktiviteter. 63 miljoner. Varför äger du skog? Elsa och Barbro Persson berättar om sin plats på jorden"

Transkript

1 Medlemstidning från Norrskog nummer Berätta vad du tycker om Norrskogen Vinn en Ipad Mini Pang-aktiviteter i ditt skogsbruksområde 63 miljoner Norrskog gör rejäl vinst Varför äger du skog? viktigt med målbilder Djupt rotad Elsa och Barbro Persson berättar om sin plats på jorden

2 Innehåll # Nyheter > Sidan 5 Norrskog gör ett rejält plus Träsmak > Sidan 8 Emotionell teknik krönika > Sidan 26 Årsmötet en viktig mötesplats Möt > Håkan Lindström > Sidan 18 Han har kört skördare åt Norrskog i 40 år.»medlemmarna är mina verkliga uppdragsgivare«, menar han. Äta kakan och ha den kvar > Sidan 24 Norrskogs mäklarchef Clas Tjäder låter gärna sitt skogsinnehav användas till riktigt bra skidåkning en vecka varje år. 2 / norrskogen #1 / 2015

3 Skogen i mitt Jan Sandin / 26 januari / Östavall Utmaningen är att optimera värdet på varje stock, både inom industrin och i skogen. Det gäller både mig som skogsägare och mig som produktionschef för Norrskogs industrier. Efter alla år inom industrin ser jag tydligt vad jag själv kan göra för att påverka virkeskvaliteten i min egen skog. Målet är naturligtvis en rak stock med minimalt antal kvist utan andra växtfel och hyggligt bearbetad, så ska en sågstock se ut för att vara leveransgill. Det är inte så komplicerat egentligen. På ett relativt litet bestånd som mitt handlar det om att kontinuerligt ta bort de grova träden för att ge de klena mer utrymme att växa till sig. Jag har också märkt att det kan vara mer lönsamt att leverera en kortare stock av hög kvalitet än en lång och krokig stock med mycket kvist. Vid aptering är det också bra att tänka på att en färdig längd på exempelvis 4,20 meter i praktiken innebär att stocken som kommer in till industrin ska vara minst 4,35 meter. Eftersom jag hugger själv avverkar jag bara under vinterhalvåret, dels för att jag minimerar körskador, dels för att industrin kan ta emot mycket större volymer från november till mars. Det är enkelt att lagra det virke som avverkas vintertid på ett tillfredsställande sätt, både timmer och sågad vara. För sommarhugget timmer ska leveransen ske två veckor efter avverkning för att minimera blånadsskador. Jan Sandin är produktionschef på NWP Östavall och har arbetat på sågen i 30 år. Han och hans sambo har tillsammans cirka 100 hektar skog där de verkar, lever och trivs. Foto petra berggren reportaget > Sidan 10 Mor och dotter stannar i Tuvattnet marknad > Sidan 20 Thermowood hett trä från Norrskog Ansvarig utgivare Annika Lidgren, tel Redaktör Petra Järnbert /ADC Media, Grafisk Form Anders Birgersson och Åse Bengtsson Omslagsbild Tina Stafrén Kontakt: eller Webb: Annonsbokning Susanne Wänman, Chilli Media, tel: , Tryck NSO Upplaga på PEFC-certifierat papper Norrskogen är din medlemstidning från Norrskog 2015 / norrskogen #1 / 3

4 Nytt i > Norrskog Denna vinter betar orren hellre tall än björkskott. Det indikerar att det är något fel på björkarna. Orrstammen är svag i norr och enligt Skogsstyrelsen i Norsjö råder ingen brist på björkknoppar, orrens stapelföda på vintern. Orsaken tros vara att björken påverkats hårt av den torra sommaren i norr. Knopparna har blivit torra och därför mindre smakliga och troligen näringsfattiga. Farhågor finns nu för att även älgen väljer tall före björk. / Källa: Skogen Nya på Norrskog Malin Eriksson är sedan november 2014 anställd som leveransplanerare på NWP i Östavall. Sedan november 2014 är Anna Stefansson anställd som säljare av sågade trävaror med placering på NWP Östavall. Daniel Färdman är sedan januari 2015 anställd inom försäljning och order på NWP byggprodukter i Krokom. Ny lag ger enklare och tryggare affärer Den 1 mars 2015 trädde en ny virkesmätningslag i kraft. Den tidigare lagen har moderniserats och anpassats till hur virkesmarknaden utvecklats. Den viktigaste nyheten är att den nya lagen omfattar samtliga virkessortiment, alltså även skogsbränslen som i dag inte faller under virkesmätningslagen. Många skogsägare tycker att det är svårt att jämföra de priser köparna erbjuder, eftersom det används flera olika måttenheter och mätmetoder. När den nya lagen träder i kraft blir mätningen mer enhetlig och kvalitetssäkrad, vilket förstås är positivt, säger Birger Risberg, vd på VMF Nord. Samtidigt som lagen ger företagen ett stort mått av frihet ställs det tydliga krav på med vilken noggrannhet mätning måste genomföras. Mätresultaten ska kvalitetssäkras genom egenkontroll. Alla företag som utför mätning omfattas av de nya lagreglerna. / Källa: vmlinfo.se Läs mer på: norrskog.se Måste man ha en skogsbruksplan? Det finns inget lagkrav på att du som skogsägare måste ha en skogs bruksplan, men det är det bästa hjälpmedlet för att kunna ha bra kontroll på läget i sin skog och vad man behöver göra för att sköta skogen på bästa sätt. Även när det gäller natur- och kulturvärden är planen viktig och praktiskt att ha vid dialog med myndigheter. Våra skogsbruksplaner uppfyller dessutom alla krav för att du ska kunna miljöcertifiera din fastighet enligt PEFC-standard. Planen levereras i en pärm med olika kartor. Du kan också se din skogsbruksplan på Norrskogs webb. Vill du veta mer om Norrskogs skogsbruksplan, kontakta din skogs rådgivare. Koll på kalendariet SBO Indalen bjuder in till studiecirkel i Skogens Vatten under våren. Intresseanmälan går att göra till Jenny Nyberg på telefon och Örjan Berglund på Röjning och Gallringsdag den 30/5, klockan 10:00. Plats meddelas senare. Servering av skogslunch. Arr: SBO Indalen. Hela kalendariet hittar du på Kina som exportmarknad blir allt viktigare för Norrskogs sågverk. Möbler för barnens sovrum tillverkas i regel av massiv gran eller furu och behandlas med vattenbaserade färger eller lacker. Det är ett högprissegment som marknadsförs som ett hälsosamt alternativ jämfört med möbler av andra material. Segmentet gynnas av fortsatt inflyttning till städerna, en ökande andel medelinkomsttagare och enbarnspolitiken. Foto Sven Feitkenhauer Foto Mia boman 51% av alla skogsägare tycker att mjuka faktorer som jakt, rekreation och känslan av att äga skog är de viktigaste faktorerna för ägandet. 33 procent tycker främst att det är en god, långsiktig investering och endast 11 procent tycker att en god löpande avkastning är det som betyder mest. Källa: Skogsbarometern / norrskogen #1 / 2015

5 Sören Pettersson är internrevisor på Norrskog. Ett ögonblick > Sören Pettersson»I fjol lovade vi att vända minus till plus, och det har vi gjort«, säger Norrskogs vd Janne Björck. Resultat 2014: Plus 63 miljoner Koncernen Norrskog redovisar 2014 ett rörelseresultat på 63 miljoner kronor, innan bokslutet är reviderat. I fjol lovade vi att vända minus till plus, och det har vi gjort. Det är mycket glädjande och helt avgörande för framtiden att vi som skogsägarförening går med vinst. Bara då kan vi långsiktigt finnas kvar och jobba för vårt mål att höja värdet på våra medlemmars skog och också ge återbäring i någon form till våra medlemmar, säger Norrskogs vd Janne Björck. Av vinsten på 63 miljoner står industridelen för plus 48 miljoner. Industrin har gått starkt hela året och levererat på rekordnivåer. Vi har kört för fullt! Marknaden har varit gynnsam, och vi har gjort bra affärer till bra priser. Våra goda relationer i många olika länder gjorde att vi stod fortsatt starka i slutet av året när marknaden mattades av i vissa områden, säger Henrik Jönsson, vd för Norrskogs industri. De positiva siffrorna är resultatet av många människors engagemang, inte minst under stormarbetet. Alla inblandade i hela kedjan har haft fullt fokus på att rädda virkesvärden för att kunna betala ett så bra slutpris som möjligt. Vilket vi också gjorde till de stormdrabbade runt årsskiftet, säger Janne Björck. Stormen har marginellt bidragit till resultatet genom en större virkesvolym. Men till största delen är resultatet en effekt av förändringsarbetet i organisationen. Exempelvis har skogsavdelningen blivit mer specialiserad och än mer fokuserad på att ge råd till våra medlemmar. Industrin har systematiserat och förbättrat sina arbetsrutiner och flera strategiska investeringar kom till stor nytta efter stormen. Till exempel har den nya impregneringsanläggningen i Hissmofors kommit väl till pass då furuvolymerna var långt större än väntat, säger Henrik Jönsson. Omsättningen för 2014 var 1,8 miljarder, att jämföra med 1,6 miljarder för En mycket positiv utveckling redovisas också för kapitalförvaltningen. Under året har portföljens värde ökat med 4,8 procent, vilket kan jämföras med avkastningskravet på 2,6 procent. Du arbetar som internrevisor för Norrskogs paraplycertifikat enligt PEFC. Är du nöjd med hur föreningen Norrskog sköter sitt åtagande? Så här långt mycket bra. Familjeskogsbruket är i grunden mångfasetterat och det är en tillgång när vi pratar till exempel biologisk mångfald. Alla som fått stickprovsbesök har varit positiva och intresserade. Svårigheten är att inte prata skogsskötsel långt in på småtimmarna. Nu har årets lottning av 50 namn gjorts och de kommer att få skriftlig information och sedan ett telefonsamtal från mig för att boka ett möte. Stickprovsfrekvensen styrs av PEFCstandarden. Det är skogsägaren och inte fastigheten som är certifierad och vid mötet går vi igenom hur väl hennes eller hans agerande stämmer överens med PEFC skogsstandard / norrskogen #1 / 5

6 Nytt i > Norrskog Skogens klimatråd ny tjänst på webben Hela familjen kan prova att skjuta med luftgevär under flera av vårens skogsdagar. Foto Tommy Andersson Pang aktiviteter i vår Håll utkik efter aktiviteter i vår där du kan ta med hela familjen och testa på luftgevärsskytte i anslutning till en skogsdag eller skogskväll i ditt skogsbruksområde. Det sponsoravtal vi tecknat med Skidskytteförbundet innebär en tydlig guldkant för Norrskogs medlemmar och vi hoppas att många ska vilja delta, säger kommunikationschef Annika Lidgren. Ungefär en miljon svenskar slår på tv:n när det är en direktsänd skidskyttetävling, ytterligare cirka en och en halv miljon håller sig uppdaterade om vad som händer inom sporten. Vilka är alla dessa människor? Jo, det har Skidskytteförbundet tagit reda på. Det handlar om friluftsintresserade människor som ofta rör sig i skog och mark. Sporten har dessutom en tydlig koppling till jaktintresse. Detta är bakgrunden till att Norrskog och Skidskytteförbundet i höstas satte sig ner för att förutsättningslöst tala om ett eventuellt samarbete. Det här är ett riktigt bra exempel på när två föreningar med samma värdegrund kan ha stor nytta av ett samarbete, menar Håkan Blidberg, marknadsan svarig på Skidskytteförbundet. Skidskyttets stora utmaning har länge varit att göra sporten mer tillgänglig. Problemet har varit begränsningar i antalet anläggningar där det gått att skjuta med gevär, ett problem som man nu lycktas lösa. Nationellt har kraven standardiserats och man kan ända upp till ungdomsklassen tävla med luftgevär i stället för med ett riktigt gevär. Det har inneburit att antalet nya medlemmar har fördubblats på senare år, berättar Håkan Blidberg. Och det är just Skidskytteförbundets luftgevärsprojekt som är grunden i sponsoravtalet. I dag är det bara en timmes jobb att säkra ett område och dra ett skidspår i samband med en aktivitet under en skogsdag eller skogskväll i något av Norrskogs skogsbruksområden. Fördelarna med luftgevär är många, inte minst märker vi att många föräldrar känner sig tryggare när deras barn börjar träna med luftgevär. Det innebär en mjuk övergång till riktiga gevär när barnet redan lärt sig att hantera ett vapen, menar Håkan Blidberg. Det här en aktivitet som vänder sig till hela familjen. Både unga och gamla, tjejer och killar, kan prova. Mor- och farföräldrar är välkomna att ta med sig sina barnbarn. De får lära sig om skogen samtidigt som det blir en rolig luftgevärsaktivitet, konstaterar Annika Lidgren. Vi erbjuder nu ett lättillgängligt»dygnet-runt«-stöd för markägare som funderar på hur man kan anpassa sin skogsskötsel för att stå bättre rustad i ett förändrat klimat. Skogens klimatråd är en hjälp i den långsiktiga planeringen. Vi ger översiktliga råd till skogsägaren, anpassade till den egna fastigheten, säger skogskonsulent Anette Arvidsson på Skogsstyrelsen. I Skogens klimatråd får användaren be svara ett antal frågor som sedan ligger till grund för en sammanställning av råd om hur man kan sköta skogen med hänsyn till det framtida klimatet. En skogsbruksplan kan vara en bra hjälp. / Källa: Skogsstyrelsen 6 / norrskogen #1 / 2015

7 GÖR SOM ANDRA SKOGSÄGARE TA VARA PÅ DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER PÅ BÄSTA SÄTT skogsägare anlitar varje år LRF Konsult för fastighetsförmedling, värdering, skogsbruksplaner, ekonomi, juridik, generationsskifte och rådgivning. Affärsmöjligheterna för skogsägare är många. Vilka är dina? Kontakta oss, din oberoende rådgivare! Patrik Ulander Reg. Fastighetsmäklare Daniel Höglund Reg. Fastighetsmäklare Peter Zetterström Aukt. lantbruksvärderare Roland Skarin Reg. Fastighetsmäklare Anna-Maria Molin Reg. Fastighetsmäklare Thomas Persson Reg. Fastighetsmäklare Anders Eriksson Aukt. generationsskifteshandläggare Folke Lindblom Skogstekniker Patrik Nordin Kontorschef Lars-Anders Jonsson Reg. Fastighetsmäklare Sofi a Palmkvist Reg. Fastighetsmäklare E-post: lrfkonsult.se/skog

8 trä > smak Vad går inte att göra i trä? En sida för att undersöka var gränsen för kreativiteten går. Träbubbla Hjärnan bakom det här vrålåket heter Momir Bojic, en bosnisk pensionär som 71 år gammal fick för sig att klä sin Volkswagen med över ekbitar i 23 olika utföranden, samtliga tillverkade i herr Bojics verkstad hemma på gården. Även ratt, växelspak, navkapslar och radio har han på olika sätt klätt i trä. Bilen är helt trafiksäker och enligt Momir Bojic själv drar den stor publik varhelst han styr kosan i Celinac, nära Banja Luka i Bosnien. Foto Dado Ruvic/TT Emotionell teknik Behöver du en helt unik teknisk pryl därhemma så kan det vara idé att spana in några av de här handgjorda rariteterna i trä. Varför inte en laddningsdocka och tillika högtalare för din Iphone? Ett hantverksmässigt tillverkat tangentbord av finaste naturmaterial? Eller varför inte en espressobryggare som garanterat förhöjer skönheten i din vardag? Kärlek och trälek Möjligtvis är den här fina väskan från turkiska Haydanhuya varken den smartaste eller mest rymliga väskan men den är helt klart den roligaste och snyggaste! De har jättefina plånböcker också. Surfa gärna in på deras hemsida och blogg som är en kärleksförklaring till trä. Där hittar du också mängder av inspirerande bilder från verkstaden i Istanbul. 8 / norrskogen #1 / 2015

9

10 Tillbaka till rötterna För snart 240 år sedan bröt deras anfäder ny mark i Tuvattnet i en avlägsen del av norra Jämtland. Men när fäderna är borta har Elsa och Barbro, mor och dotter, bestämt sig för att stanna och kämpa för sin plats på jorden. text Stefan Sjödin bild Tina Stafrén

11

12 Elsa Perssons anfäder lade grunden för Tuvattnet för 240 år sedan. Här vill både Elsa och dottern Barbro uppleva varje årstid med sina höjdpunkter, även om det kan vara en utmaning att få ekonomin att gå ihop. Den tionde augusti 1979, när sensommarvindarna fortfarande drog tunga genom trädkronorna, tog den åldrige Jonas Edvard sin bärkorg och sin käpp och gav sig ut. Dottern Elsa var, liksom sin man Henry, intensivt upptagen med höbärgningen men hon såg sin far lämna gården och hon hann skicka med honom de senaste årens rutinuppmaning:»inga hallon!«hallonbuskarna växte i förrädiska slänter i otillgänglig terräng, åtminstone för Jonas Edvard som utan motorkraft skött förfädernas skogsgård i hela sitt liv och som nu närmade sig 92 år. I stället styrde han stegen det får man anta mot sina hjortronmarker. Han tyckte om bärplockningen. Han rörde sig alltid ute i markerna, säger Elsa. Den augustidag när Jonas Edvard gav sig ut i sin nordjämtländska vildmark hade det gått exakt två hundra år sedan hans anfader 1779 bröt den första gläntan, etablerade Tu vattnet som samhälle och skapade gården, med 197 hektar skog, där Elsa och dottern Barbro nu utgör sjätte och sjunde generationen. Vi fann bärpåsen och käppen, men vi fann aldrig pappa. Polisspaning, militära skallgångskedjor och slutligen en handfull olika spåkäringar lyckades inte räta ut frågetecknen. Jonas Edvards kropp var uppslukad av den mylla varur han bokstavligt talat växt upp. Och det på ett sätt som aldrig riktigt lämnat dottern Elsa och dotterdottern Barbro, som var två år vid försvinnandet. Att vi inte ens hittat hatten, säger Elsa. Han måste väl ha ramlat ner i något. Men vad? Han ligger nog inte så långt bort, säger Barbro. Nej, det är klart, säger Elsa. När man är ute och går i skogen och ser benbitar klart man vänder på dem. Kollar lite extra. Elsa, 74, och Barbro, 38. De har bullat upp, kokkaffe och hembakat: rullrån och plattrån, drömmar, mjukt tunnbröd, jitterbuggar, kladdkaka, havrekex och glasyrbullar. Det är sexton grader kallt och fönstren är täckta av rimfrost, hög blå himmel med en låg sol som lägger en varm rodnad över nysnön. Skall från hundgården drunknar stumt i den väldiga tystnaden. Ett par kilometer bort ser vi Tjärnafjällets branta sydvägg, med sina dramatiska isfall. Här börjar fjällvärlden och oändliga mängder starrmyrar, fisketjärnar, ripmarker och, om höstarna, hjortronland. 12 / norrskogen #1 / 2015

13 Sedan åtta år tillbaka är Barbro jaktledare för älgjaktlaget i byn.»nåt verkar jag ju göra rätt eftersom de röstat på mig åtta år i rad nu«, säger hon.»vi fann bärpåsen och käppen, men vi fann aldrig pappa.«doppa! Ta en till! Mitt i all vänlighet: Tur att vi är vänner i dag då, när vi ska bli fotograferade och allt. Vi är lika tjuriga båda två. Men nog kommer vi överens för det mesta. Det är fyra år sedan Henry, Elsas livskamrat och Barbros pappa, också gick bort. Då om inte förr bestämde sig Barbro för att gården var hennes framtid, kosta vad det kosta vill. Hon hade provat Östersund och hon hade provat Backe där hon träffat en man. Tio år gav hon Backe, men insåg att varje gång hon sa Hemma, så menade hon Tuvattnet. Och när hon kapitu lerade för den känslan fann hon samtidigt sinnesro. Att få ekonomin att gå ihop är en annan sak Ett tag arbetade hon på en närliggande hundkennel. Nu jobbar hon i Norge. Tre morgnar i veckan kliver Barbro upp klockan och kör sju mil, till andra sidan gränsen, där hon arbetar på ett bageri. Men i sommar lägger bageriet ner och hon måste hitta en annan deltidsinkomst. Ett längre tag har hon funderat på att starta eget företag, kanske locka turister? Men jag vill absolut inte riskera gården, då måste jag göra något i litet format. Hur kan man bli så knuten till en plats? En plats långt bort från den så kallade civilisationen dessutom, en och en halv timmes bilväg norr om Östersund längs småvägar. Åreskutans populära pister ligger åt ett annat håll. Barbro har själv ställt sig den frågan. När hon söker svaret landar hon spontant i sina småbarnsår i början av 1980-talet. Åren som 2015 / norrskogen #1 / 1 3

14 Sjön Tuvattnet har gett byn sitt namn och familjen Perssons bostad står på samma plats där den restes för snart tre sekler sedan. I dag lever Elsa och Barbro som sjätte och sjunde generationen på gården. följde på Jonas Edvards märkliga försvinnande innebar, oberoende av detta, stora förändringar. Barbros pappa Henry, som sedan fjorton års ålder arbetat i skogen sovit i glesa, kalla skogs kojor bestämde sig för att vara hemma på gården på heltid. Han hade ont i rygg och knän och fick det lättare om han tog hand om jordbruket, kossorna och fåren. Samtidigt beslutade sig Elsa för att ta ett jobb som hemsamarit på Solbacka ålderdomshem. Hon skulle för första gången göra något annat än att jobba på gården. Eftersom jag inte gick på dagis var jag hemma med pappa hela dagarna, säger Barbro. Jag följde honom till djuren, ut i snickarboden, när han skulle reparera nån maskin överallt. Och vi lekte sjörövare tillsammans. Pappa fick sitta på mattan i tv-rummet och sköta seglet. Det var tur att seglet var en dagstidning så att han kunde läsa lite samtidigt, skrattar Barbro. Hur var han, din man? Det bästa som fanns. Så småningom följde Barbro med pappa på jakt. Hon lärde sig driva älg med Rapp, familjens första jämthund, lärde sig vad som kännetecknade ett bra pass, hur skogen behövde röjas. Sedan åtta år tillbaka är hon jaktledare för samma älgjaktlag, och många av gubbarna är desamma som på pappans tid. Okontroversiellt var det inte, när hon som ung kvinna skulle ta ledningen över tjugo karlar, en kvinna och ett gäng jaktgäster. Det blev omröstning. Någon hoppade av. Nåt verkar jag ju göra rätt eftersom de röstat på mig åtta år i rad nu. Men tillbaka till platsens betydelse. Jag lärde mig vara ensam också, det fanns inte så många andra barn i närheten. Jag utvecklade en fantastisk fantasi och jag började uppskatta naturen och lugnet. Tuvattnet har förblivit trygghet för mig, men också en livsstil som jag inte upplever att jag kan hitta någon annanstans. Barbro är sladdis. Hon har två storasyskon. Systern vill inte ta över skogsfastigheten. Brodern är intresserad. Han vill inte släppa den trots att han bor på en annan ort. Vi pratar om hur vi ska göra, men det tar tid. Det måste få ta tid. Det håller på att mogna fram, som det heter Visst har jag tänkt att jag skulle resa lite mer i mitt liv. Men jag vill inte missa något här! Varje årstid har sina höjdpunkter och jag vill uppleva dem alla. Mamma Elsa instämmer. Det var kanske pliktkänsla gentemot mina föräldrar som gjorde att jag stannade på gården från första början. Men så har jag inte känt senare. Det finns inget finare. När Elsa var fem år gammal gick hon vilse. Hon hade varit till fäbodarna och plockat blåbär. På väg hem följde hon ån precis som hon skulle, men av någon anledning missade hon stigen där hon skulle ta av. Kanske berodde det på timmerhuggarna hon mötte längs vägen och som hon var så rädd för. Föräldrarna hade ju skrämt mig för timmerhuggarna sen jag var lill-liten. Hur det än var så irrade hon barfota och hungrig i skogen under flera timmar. När hon tänker tillbaka minns hon inte rädsla 14 / norrskogen #1 / 2015

15 Rullrån, plattrån, drömmar, mjukt tunnbröd, jitterbuggar, kladdkaka, havrekex och glasyrbullar. så mycket som att myrorna bet henne i fötterna så fort hon stannade. Till slut hörde hon sin farbrors röst. Hon sprang mot den. Jaså där är du, sa han. Sedan tog han långa snabba stövelklamp mot hemmet. Jag fick springa efter honom för att hinna med. Blev du rädd? Barbro bryter in. Mamma är inte rädd för något i skogen. För ett tag sedan var hon ute och gick med min hund och då såg hon plötsligt nåt brunt i diket. Iväg in i skogen for en björn. Konstigt nog ville hunden sätta efter den. Vet du vad mamma gjorde? Hon gick efter den! Barbro och Elsa skrattar och tittar på varandra. Tanken slår mig, att det inte finns så många kvar av deras sort. Som varje dag tar sin skogspromenad. Inte i första hand för rekreation eller för arbete, utan för att de är en del av skogen. Som av gammal vana vänder upp benbitar nedbäddade i jorden. Medlemmar sedan Norrskogs begynnelse Både Barbro och Elsa hugger i på gården när det behövs. Framför allt sätter vi plant och röjer. Jag har gått en motorsågskurs men har fortfarande inte tagit motorsågskörkort så det är högprioriterat just nu, säger Barbro. När det handlar om större åtgärder i skogen tar de hjälp. Familjen har varit medlemmar i Norrskog sedan föreningen startade. För oss är Norrskog viktig främst som mötesplats, det är värdefullt att träffa och prata med andra skogsägare både under organiserade skogsdagar och när det handlar om mer informella möten, menar Barbro / norrskogen #1 / 1 5

16 Möt > Håkan Lindström»Jag kör för Norrskog, det innebär att varje enskild medlem är min uppdragsgivare.«som entreprenör för Norrskog är du en viktig ambassadör för föreningen när du kommer med din skördare. Hur tänker du kring det? Jag kör för Norrskog, det innebär att varje enskild medlem är min uppdragsgivare. Självklart gäller det att ha en bra dialog med kunden och att göra ett riktigt bra jobb på varje fastighet. Även om jag kör mot prislista så apterar jag 25 procent manuellt där jag ser att det gynnar skogsägaren att till exempel passa på en krok. I möjligaste mån vill jag att det virke jag skördar ska klassas högt när det kommer in till industrin. Har markägaren ofta funderingar kring sin avverkning? Jag ringer alltid upp skogsägaren inför en avverkning, dels för att informera om när jag kommer, dels för att förhöra mig om speciella önskemål. Det kan handla om allt ifrån att ta ner träd intill bostadshus till att spara skog på ställen som betyder mycket, eller att ta hem ved till markägaren. ibland blir jag kontaktad av rågrannar under arbetets gång och då har jag ett ansvar att tala med alla inblandade så att det blir bra för Norrskogs medlemmar. Stressigare alltså men gör du ett bättre jobb i dag tycker du? Jag gör ett mycket bättre jobb i dag, särskilt vad det gäller aptering. Under många år kapade vi träden på ett ungefär som vi tyckte kändes bra. Överhuvudtaget har uppdraget från Norrskog blivit väldigt mycket bättre på senare år och de tekniska förutsättningarna går nästan inte att jämföra. Alla objektsbeskrivningar är komplett ifyllda och jag får alltid kontaktuppgifter till markägaren. Man kan säga att mina förutsättningar att göra ett bra jobb har förbättrats. Om inte annat märker man det på att skogsägare klagar mycket mindre i dag. Största skillnaden nu mot för 40 år sedan? Idag är det generellt ett högre tempo i skogen, kanske beror det på att jag blivit äldre. När jag var yngre upplevde jag aldrig stressen, det var tvärt om roligt att tävla med sig själv. Samtidigt är det svårt att jämföra, arbetet var helt klart tyngre då, man körde stamlunnar och hoppade in och ut ur maskinen. I dag avverkar jag kubikmeter per år. Den siffran är omöjlig att jämföra med hur det var för 40 år sedan Bor: Indal Ålder: 64 år Gör: Skördarförare i östra Medelpad. Familj: Fru och vuxna barn. Äter helst: Vanlig husmanskost. Läser helst: Inte. får bli talböcker i så fall. Favoritfilm: Deckare. Dold talang: Jag visar alla mina talanger! Gran eller tall: Gran. eftersom vi var ett helt lag som kapade tillsammans. I dag jobbar jag uteslutande själv. Sedan var det dyrare att avverka för 40 år sedan och jag träffar allt färre markägare. Många skogsmaskinförare får bo borta i veckorna, det låter på dig som att du haft dina uppdrag i närheten av där du bor? Ja, det är inte många gånger under de här fyrtio åren som jag behövt sova borta. Vid några tillfällen när jag avverkat i Fränsta och Ånge har det inneburit att jag veckopendlat. Nu har jag varit i Stöde nästan ett halvår för att ta rätt på vindfällen där och då har jag kunnat sova hemma hela tiden. En gång i tiden var det murare du ville bli men nu har du jobbat som entreprenör för Norrskog i över 40 år! Ja, det här var roligare, det kände jag egentligen på en gång. På bygget hade stämpelklockan precis introducerats i början av 70-talet och skogen blev en skön kontrast mot ett inrutat arbete som murare. Så här i efterhand är jag glad över att det var dåligt med murarjobb när jag kom ut på arbetsmarknaden, att jobba i skogen har inneburit mer frihet för mig. Foto Petra Berggren 16 / norrskogen #1 / 2015

17 2015 / norrskogen #1 / 1 7

18 Snöskor eller skidor? Bertil Nordlund, produktionsplanerare på Norrskog, är ofta ute i terrängen. Här berättar han om fördelarna med både snöskor och skidor. Ja, för det handlar inte alls om att välja antingen eller, menar han. Den stora frågan är egentligen när man använder vad. Terräng och aktivitet avgör vilket som är det bästa verktyget att ta sig fram på snö. Min uppfattning är att skidor lämpar sig bäst i öppen, inte så brant terräng. Åka skidor i tät, kanske brant skog är inte bara svårt, det är rent farligt, menar han. Skidor använder han främst när han färdas förhållandevis långt och över hyggen, vägar eller myrar. Vissa påstår att snöskor är en nödlösning för den skidvane. På samma sätt finns det en uppfattning om att snöskor är räddningen för den som inte kan åka skidor, men Bertil håller inte alls med. I många situationer är snöskor utan tvekan överlägsna, i branta backar till exempel, där det är mycket träd, buskar och sten. Snöskor av»modernare«slag, de som har en ledad variant för foten, är bäst i tät, brant skog. Den här typen av snöskor är också ofta utrustade med någon form av halkskydd. Både skidor och snöskor funkar naturligtvis under nästan alla förhållanden, men detta är min erfarenhet. Hur är det med bärigheten då, är snödjupet en avgörande faktor för om man ska dra på sig snöskor eller skidor? Nej inte alls! Vad det gäller bärigheten är det bara viktigt att inte köpa för liten storlek på snöskorna eller skidorna, säger Bertil. Så vad satsar man på då? Träskidor av typ Olskogen eller Tegsnäs, korta eller långa, smala eller breda? Plastskidor? Ska snöskorna vara korta, breda, långa eller smala? I den enorma uppsjö av produkter som finns på marknaden har Bertil bara två råd: Ett. Utgå från din egen kropp i valet av skida och snösko, be kunnig personal hjälpa dig att välja. Och två. Utan att nämna några affärer eller märken så är min bedömning att man ofta tjänar på att lägga på någon eller några hundra lappar på priset så blir det bra. Skidor»Skidor använder jag främst när jag färdas förhållandevis långt och över hyggen, vägar eller myrar.«snöskor»i många situationer är snöskor utan tvekan överlägsna, i branta backar till exempel, där det är mycket träd, buskar och sten.«18 / norrskogen #1 / 2015

19 MARKNADENS SNABBASTE KLABBMASKINER! Nyhet klabbmaskin! NYHET: Ny annorlunda klabbmaskin för att göra ved lätt och bekvämt AGROMASTER Box 8, NORBERG Finn Torberger , Stefan Rogestam , GRS gevärskolvar ger dig en lenare rekyl, bättre stöd och anläggning. Garanterat Kolvarna finns i sju modeller, sex färger och till de flesta standardvapen. Välj just din modell på vår hemsida GRS distribueras i Sverige av Lightforce Sweden AB - Umevägen 3B, Lycksele / norrskogen #1 / 1 9

20 Thermowood ger en varmare känsla Besökare kommer från hela Göteborgstrakten för att titta på nybyggda Hönekulla by. De möts av bostäder som dramatiskt klättrar upp över berget. Thermowood från Norrskog ger fasaderna dess karaktär. Mölnlycke utanför Göteborg växer. Och när prestigefulla tidningen Arkitektur i decembernumret gjorde ett sexsidigt bildreportage om omtalade Hönekulla by så var det eleganta materialet Thermowood från Norrskog i blickfånget. Det var första gången jag jobbade med Thermowood och vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Martin Dahlöf, vd på projektutvecklingsbolaget Studor som specialiserat sig på lite mer avancerade arkitektoniska och tekniska byggnadsprojekt. I Mölnlycke bestod en av utmaningarna i det faktum att husen, på ett visuellt dramatiskt vis, skulle klättra uppför ett berg. Loftgångshusen byggdes alltså i olika antal våningsplan beroende på hur högt upp längs bergsväggen de befann sig. På grund av den komplicerade terrängen var ursprungsplanen att bygga husen av prefabricerad betong som lätt och smidigt kunde monteras upp. Men efter en längre diskussion beslutades att, trots allt, satsa på platsbyggda hus. Bjälklag gjöts i betong och väggar byggdes på platsen. Hönekulla by innehåller flera boendeformer, villor, bostadrätter och hyresrätter. Stora krav har ställts på upplevelsen och funktionen av den egna bostaden. Stor vikt har även lagts på den exteriöra utformningen. Bostäderna är inkilade i berget och alla lägenheter har en vidsträckt utsikt mot centrum och generösa balkonger som i de främre lägenheterna löper runt hörnan. Som projektutvecklingsbolag är vi djupt involverade i formgivning, planlösning och materialval, särskilt vad gäller fasaderna. Här valde vi ett ljust ytskikt på husen, med blanka fasadskivor. Men i Med värmebehandling karamelliseras furan och får ett utseende som påminner om ceder. anslutning till de platser där människor oftast rör sig loftgångar och balkonger ville vi ha en varmare känsla. Vi funderade på cederträ eller på några tropiska träslag. När någon berättade om Thermowood bestämde vi oss för kolla närmare på det materialet, säger Martin Dahlöf. Thermowood är en patenterad värmebehandlingsprocess som innebär att man först torkar furuvirket under kontrollerade former, för att sedan hetta upp det till drygt 200 grader. Virket ändrar cellstruktur genom värmebehandlingen. Styvheten och sprödheten ökar vilket gör att virket inte längre sväller eller krymper. Värmebehandlingen ger virket en genomgående brun färg när sockret i träet karamelliseras, en färg som sedan åldras med stor värdighet. Råvaran är avgörande för slutresultatet. Norrskogen har tidigare berättat att lagom tätvuxen skog, som den i Norrskogs område, lämpar sig bäst. Virke för långt norrifrån är alltför tätvuxet för att värmebehandlas. Thermowood blev den perfekta kontrasten mot våra ljusa fasadplattor, säger Martin Dahlöf på Studor. Det gav en kulört, brun och varm ton som givit husen en stor del av deras karaktär. De stora balkongerna är ett tydligt karaktärsdrag för flerbostadshusen i Hönekulla by. Nu frontas deras inre väggar med Thermowood, men arkitekterna ville också använda materialet när de försåg balkongerna med skjutbara solskärmar. De som arbetade med träet var väldigt nöjda över att materialet inte rörde sig. Det vrider sig inte och spricker inte, säger Martin Dahlöf. Mölnlycke ligger en mil sydost om Göteborg. Det är ett brukssamhälle från mitten av 1800-talet, som fortsätter växa trots att industrin lämnat samhället. Under 2000-talet har ett nytt centrum byggts ut kraftigt och bygget av Hönekulla by, en kort promenad från centrum, är ett sätt att möta kravet på fler bostäder i Göteborgs kranskommuner. Kunderna har varit jättenöjda och vi får hela tiden besök från kommuner i Göteborgstrakten som vill titta på våra hus, säger Martin Dahlöf. Thermowood, som allt oftare används som alternativ till ceder, överträffar faktiskt cedern i formstabilitet och har dessutom hög rötbeständighet, eftersom det får helt andra mikrobiologiska egenskaper i och med värmebehandlingen. De första husen i Hönekulla by har nu stått färdiga i ett år. Kommande december ska allt vara färdigbyggt. Jag ser fram emot att komma tillbaka om några år och titta på de här husen. Min känsla är att Thermowood-träet ger den beständighet vi sökte efter, säger Martin. Foto Bert leandersson 20 / norrskogen #1 / 2015

21

22 GarageCenter AB tillverkar och säljer GARAGEPORTAR för villa, verkstad och industri. Egen montageorganisation >> Villa VILLAPORTAR tillverkas efter mått i vår fabrik i Krokom. Vi lagerhåller bl.a. följande standardmått (bredd x höjd): 250x200 cm 250x210 cm 250x220 cm 250x250 cm 300x200 cm 300x210 cm 300x300 cm 500x210 cm PRISEXEMPEL 250x200 cm för personbil Monterat från kr inkl moms. (efter ROT-avdrag) Fingerklämskydd PRISEXEMPEL Att montera själv 300x300 för mindre traktor kr ex moms. Fjärrkontroll ingår. 350x350 Industriport kr ex moms. Fjärrkontroll ingår. 400x450 Industriport optiskt klämskydd i bottenlist kr ex moms. >> Verkstad & Industri INDUSTRIPORTAR tillverkas på vår fabrik i Krokom helt måttbeställda i en mängd olika utföranden. Vi har minst 100 industriportar i lager och kan i brådskande fall leverera inom 48 timmar! T.ex. den specialtillverkade lastbilsporten som gick till Arlanda samma vecka som den gamla blev påkörd. Eller pistmaskinsporten i Arboga som tillverkades och levererades på tre dagar Inte billigast men absolut bland det bästa på marknaden. Gemensamt är att portbladen har galvaniserat stål. Stållagrade hjul. FAKTA >> 10 års garanti på panelerna. >> CE-märkta. >> Godkända enligt Maskindirektivet. >> Godkända mot vind i orkanstyrka. >> Toppbetyg i brandskydd Euroklass B EN >> Portblad isolerade med freonfri polyuretan. >> Tätningslister nertill, på sidorna, upptill och mellan portbladen. >> Fingerklämskydd på både villa och industriportar. GarageCenter AB Besöksadress Snickerivägen 8, Krokom Jonas Rappe Tel

23 Styr och övervaka via GSM SIKOM GSM AC III Utan att vara på plats kan du enkelt; Styra, t.ex. höja&sänka värmen. läsa av temperatur. få larm om hög/låg temp., inbrott, driftstopp, strömavbrott m.m.. Du styr och övervakar direkt från din telefon. Flera olika modeller. Snabb & kompetent service nära dig! Begär mer information! Vi är en auktoriserad John Deere-skogsmaskinsverkstad med service, reparationer och reservdelar.dessutom har vi egen slangtillverkning och är ackrediterade för mobila kylanläggningar samt brandbesiktningar. BRUNFLO Skogsmaskinsservice AB Välkommen till det trivsamma lilla hotellet med personlig service! Vi har många trevliga rökfria hotellrum och i alla rum ingår trådlöst internet. Weekendpris dubbelrum, inkl frukost från: Grävarvägen HOTELL Umeå Tel Skogsnolia är Sveriges viktigaste skogsmässa 2015 Välkommen till skogsbranschens viktigaste mötesplats. Skogsnolia är Sveriges viktigaste skogsmässa 2015 och arrangeras i skogarna utanför Umeå. Det är en idé- och kunskapsbank av, för och med skogsfolk. Innehållet är brett o ch djupt, mässan håller hög nationell kvalitet och har en lämplig storlek. Hit kommer maskinleverantörerna och det är här nyheterna presenteras. Du bjuds på provkörning, demonstrerande maskiner i sin rätta miljö och kokkaffe tillagad över öppen eld. Branschen har utvecklats och vill du ha rätt information och kunskap är det Skogsnolia du ska besöka. Mässfakta juni 2015 Tors-lör kl Hörnefors, 3 mil söder om Umeå, 1 km från E4:an 0-15 år gratis i målsmans sällskap Från 16 år: 140 kr inkl parkering BRANCHFOLKET PÅ PLATS

24 Att äta kakan och ha den kvar I olika sammanhang har Norrskogs mäklarchef Clas Tjäder hört frågan ställas till skogsägare:»vad har du för mål med ditt skogsägande?«själv låter han gärna sitt skogsinnehav användas till riktigt bra skidåkning en vecka varje år. Det finns inte alltid uttalade ekonomiska mål hos privata skogsföretagare. Den som inte direkt står inför en investering eller att köpa mark svarar att ekonomin inte är det viktigaste med deras skogsägande. Den övergripande planen är ofta att lämna efter sig en lika bra eller bättre fastighet än den de själva tog över från sina föräldrar. Men hur gör vi det? Och hur vet man att man gör det? Ska vi spara på träden? Är det verkligen det bästa för kommande generationer? Norrskogs mäklarchef Clas Tjäder skulle föredra att ställa frågan på ett annat sätt. Kunde det inte vara intressant att i stället formulera frågan utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Hur mycket kan ditt skogsföretag avkasta varje år? Räcker det till en semesterresa varje år, vartannat eller vart tionde år? Kan du dubbla din pension? Vad räcker skogens uthålliga avkastning till, när målet samtidigt är att lämna en lika bra fastighet efter sig? Gör du dina barnbarn en tjänst eller en otjänst om du avstår från att gallra eller avverka? När syskon eller barn övertar en skogsfastighet kan situationen ibland vara jämförbar med att skrapa fram kronor i månaden under resten av livet. Den lyckliga Trissvinnaren i tv kommer med största sannolikhet att lägga några dagar på att förstå hur han eller hon bäst förvaltar en sådan summa. Om inte annat kommer vinnaren att uppvaktas av ett antal banker som mer än gärna ser över ekonomiplaneringen för personen i fråga. Jag inbillar mig hur som helst att väldigt få i det läget direkt beslutar sig för att låta vartenda öre gå in på ett konto för kommande generationer. Underförstått är det så som ganska många skogsägare gör. Generellt skulle jag nog säga att de flesta skogsägare har en hel del att vinna på att tänka över sitt skogsföretagande, menar Clas Tjäder. I första ledet handlar det om att se på sig själv som ett företag. Den som ser på sitt skogsbruk som ett företag kommer med stor sannolikhet att korta ner omloppstiderna, och en snabbare omsättning ger i en förlängning bättre avkastning. Skogsekonomi handlar förenklat om att få fram grova träd på kort tid. Bara för att träden försvinner ur skogen betyder det inte att värdet är borta. Värdet kan finnas kvar i företagets kassaförvaltning och fortsätta att växa. Här är Clas Tjäder noga med att lyfta fram tidsaspekten. Det finns en risk att vi missar den med så långa omloppstider som vi har i skogsbruket. För att få grova träd på kort tid 24 / norrskogen #1 / 2015

25 Foto Jean Esselström Snabbare omsättning ger bättre avkastning Fastighet om 80 ha med 80-årig omlopsstid. Årlig avverkning 1 ha efter återplantering kr/år. Clas Tjäder använder gärna sitt skogsinnehav till en veckas riktigt bra skidåkning varje år. Fastighet om 80 ha med 120-årig omlopsstid. Årlig avverkning 0,66 ha efter återplantering kr/år. gäller det att vara på tårna och hellre röja och gallra något tidigare i stället för något senare. Att hela tiden sköta sin skog lite för sent betyder längre omloppstider. Och om vi tar ut lika stor avkastning nu men förlänger växttiden så tar vi ju av kapitalet, äter upp en del av kakan i stället för att behålla den. I nästa led handlar det om att sätta fingret på vad man har för målbild förutom att ta väl hand om skogen. Någon vill spara på företagskonton för att kunna återinvestera i maskiner och bygg nader, många drömmer nog om en egen skogstraktor. Andra föredrar att ta ut pengar till konsumtion och accepterar att det blir lite skatt. Någon kanske bjuder familjen på båt och en skeppare och seglar en vecka. Att ta ut avkastning till konsumtion innebär ju lite skatt. Men att bara undvika skatt är detsamma som att avstå från vinst. Själv låter jag gärna mitt skogsinnehav användas till riktigt bra skidåkning en vecka varje år. Frånvaron av en målbild för skogsbruket blir extra tydlig när det stormat och många markägare med oplanerade skogsintäkter saknar kostnader att möta årets intäkter med. Då möter jag extra många bekymrade medlemmar på skattekvällar runt om i Norr skogs område.»vad har ni tänkt er med ert skogsföretag egentligen«, brukar jag fråga då. Inte är det hela världen att betala lite skatt! Åk på semester, köp en båt, eller hyr en i Kroatien och segla en tur. Eller gå Incaleden i Peru, gör saker som du kanske inte skulle ha råd att förverkliga med din förvärvsinkomst. Och vill du ha skogen för att ta långa promenader i, gör då det, det är det som är det fina med mångfalden i familjeskogsbruket. Årsyteprincipen är en indikation på uthålligheten i ditt skogsbruk. På ett stort skogsinnehav får det avverkas en yta om maximalt 5 årsarealer inom 5 år. Årsarealen för en viss brukningsenhet räknas fram med hänsyn till bonitet med omloppstid samt andelen äldre skog. Privata skogsegendomar mindre än ha har friare regler och då behöver man inte hålla reda på just årsarealen för att planera avverkningar. Men samma princip kan ändå användas för att bedöma uthållig avverkningsnivå över tid. Ditt sätt att bruka skogen kan räknas fram som en peng på vad som är en uthållig årsavkastning från din skog, år efter år / norrskogen #1 / 2 5

26 Krönika > Årsmöten Aktiviteter till nytta för dig!»vill du bli ordförande?«i min vildaste fantasi hade jag aldrig föreställt mig att jag en dag skulle bli uppringd av valberedningen i mitt lokala skogsbruksområde (SBO) för att svara på nyss nämnda fråga. Ordförande i Kramfors skogsbruksområde! Jag? Ja, varför inte egentligen. I hela mitt liv har jag fascinerats av och på olika sätt jobbat för tillväxt. Som ordförande i ett SBO-råd får jag jobba med tillväxtfrågor i dubbel bemärkelse, med skogens påtagliga växtkraft och med tillväxt för de gröna näringarna lokalt, nationellt och internationellt. Vad det gäller just tillväxtfrågor har skogsbruksområdet en viktig uppgift att skapa mötesplatser och fylla dem med»ofta förflyttar vi mötesplatsen ut i skogen för att titta på konkreta åtgärder. För egen del skulle jag nog säga att dessa tillfällen varit mest lärorika.«aktiviteter som kan komma Norrskogs medlemmar till nytta. Är det något jag lärt mig under alla år så är det att tillväxt inte kommer av sig själv, det krävs en hel del kunskap för att få kvalitativ tillväxt, och kunskap kommer sällan gratis. En av rådets viktigaste uppgifter är att inspirera dig som medlem att ta väl hand om din skog. Genom att ordna spännande aktiviteter bidrar vi också till att bygga värdefulla nätverk lokalt. Min erfarenhet är att det lokala nätverket är ovärderligt för det egna skogsägandet. Få saker är så lärorika som att få ta del av hur någon i min närhet gjort på sin fastighet. Ofta förflyttar vi mötesplatsen ut i skogen för att titta på konkreta åtgärder där. För egen del skulle jag nog säga att dessa tillfällen varit mest lärorika. En annan viktig mötesplats är årsmötet och nu börjar det närma sig vecka 13 som är»årsmötesveckan«. Då genomför Norrskogs lokala skogsbruksområden sina årsmöten. Jag är en av alla dem som har ansvar för att inbjudningar, kallelser och att samtliga handlingar är klara inför mötet. I en medlemsägd och medlems styrd organisation är årsmötet ett viktigt möte, därför är det extra roligt att våra årsmöten i skogsbruksområdena alltid är välbesökta. Under de tjugo år jag varit mer eller mindre aktiv medlem i Norrskog har jag många gånger frågat mig själv varför det är på det viset. Många andra föreningar har inte alls samma goda uppslutning på sina årsmöten. Min gissning är att glädjen och stoltheten över att äga skog och mark gör att Norr skogsmedlemmar ser värdet av en demokratisk organisation Stina Ekbäck är ordförande i Kramfors SBO På ditt årsmöte får du: 1 / Möjlighet att ställa frågor om verksamheten i ditt lokala skogs bruksområde och om Norrskog i stort. 2 / Träffa likasinnade skogsägare att utbyta erfarenheter med. 3 / Chansen att bli utnämnd till årets ambassadör. I slutet av mars genomförs års möten i alla skogsbruksområden, se datum på sista sidan. där de kan påverka ledning och utveckling inom skogsnäringen, där de som skogsföretagare får ta del av forskning och utveckling som gynnar det egna skogsföretaget och lägger grunden för långsiktigt, hållbart skogsbruk för framtidens skogsägare. Det höga deltagandet tyder också på att medlemmarna tar vara på sin demokratiska möjlighet att påverka och välja företrädare som är lämpade för uppgiften att föra deras talan i en rad olika sammanhang. Jag vet att virkespriset är en viktig fråga för många medlemmar, det är det för mig med. Samtidigt är det viktigt för mig att ingå i en skogsägarförening som utgör en motvikt till de stora bolagen och kan balansera priserna på marknaden, en medlemsstyrd demokratisk organisation där jag har makt att påverka genom förtroendevalda. Kanske ännu viktigare när det verkligen gäller är det nära och långsiktiga samarbetet med min skogsrådgivare och all den service föreningen erbjuder. Det gäller allt ifrån den här medlemstidningen till utbildningstillfällen och studiedagar. Kom ihåg att använda de digitala möjligheterna Medlemswebben och Norr skogs hemsida. Surfa in på där kan du bland annat se var och när ditt skogsbruksområde har sitt årsmöte. Ta vara på din rättighet, besök årsmötet! 26 / norrskogen #1 / 2015

27 Vi bryr oss om Dina Försäkringar. Minst lika mycket som du. Vi är lokala och kundägda, det är naturligtvis därför vi heter som vi gör. Välkommen till Dina försäkringar. Svepot Air 30 Härnösand I Sollefteå I Sundsvall I Örnsköldsvik I Östersund I Odlas i ett öppet och modernt odlingssystem. Plantorna levereras frysta, i vila, i låda och på engångslastpall. Varje plantlåda innehåller ca 500 plantor, vilket ger stora logistikförtjänster och ett effektivare planteringsarbete. Finns tillgängligt i både gran- och tallsortiment. Vill du veta mer? Ring eller kontakta din säljare redan idag! Välkommen till Baker Tilly Vi kan skatt! Reglerna för enskilda näringsidkare är krångliga och även för mindre skogsägare lönar det sig ofta att ta hjälp med deklarationen. Vi har expertisen och vi finns nära. Kontakta oss om du behöver hjälp. Deklarationer Sollefteå Kramfors Ramsele Expansionsmedel Skogskonto Periodiseringsfonder Skogsavdrag

28 Fråga > Norrskog Alexander Åhreus Försäljningschef, NWP fråga: Har Norrskog lyckats hitta avsättning för allt stormvirke från 2013? Och vilka marknadsmässiga utmaningar ser du för industrin framöver? Annika Lidgren Kommunikationschef, Norrskog fråga: Hur ser Norrskogs digitala service ut i dag, vilka kanaler har jag som medlem tillgång till? Elin Sandström Skogsrådgivare i Hammerdal fråga: När det är barmark röjer jag på min fastighet, men finns det något jag kan ägna mig åt vintertid? Gärna något som höjer värdet på skogen.»i samma veva kommer Norrskog att återuppstå på Facebook och vi satsar stort för att fylla sidan med intressant innehåll.«vi har ett riktigt bra år i ryggen där vi lyckats parera försäljningen väl med de förutsättningar som stormarna bidrog till. Försäljningen av stormvirke fortsätter in i 2015, men nu med en exportmarknad som vänt nedåt för fura, framför allt i Nordafrika. Vi väljer ändå att se positivt på framtiden och fokusera på det vi själva kan påverka: att leverera i tid och hela tiden sträva mot att vara kundens första val av leverantör. Vi vet att om kunderna får välja mellan norrländska varor och sydsvenska väljer de oftast norrländsk kvalitet. Med det nya måleriet i Hammerdal kan vi konkurrera med både kvalité, kapacitet och service. Dessutom är impregneringsanläggningen i Krokom en mycket lyckad investering som gör att vi generellt kan öka försäljningen på hyvlade produkter eftersom de ofta är nyckelprodukter i de lass som bygghandeln beställer. Utmaningen är att lyckas möta våra kunders ökade krav på längder, det påverkar hela vårt flöde från aptering i skogen till hur vi lyckas pussla ihop försäljningen. I Sverige är byggandet på topp och vi är glada för de marknadsandelar vi har på hyvlat både i Sverige och Norge. Om 2014 var året när vi höjde kvaliteten på våra trycksaker då allt ifrån medlemstidning till skriftliga utskick och annonser fick sig ett lyft så är 2015 året när vi fokuserar på våra digitala kanaler. Redan under mars månad sjösätter vi en responsivt utformad webb med moderna möjligheter att ta tillvara innehållet på Norrskogs hemsida. Oavsett om du öppnar norrskog.se från din dator, din surfplatta eller telefon ändras layouten så att läsupplevelsen blir den bästa för dig som besökare. I samma veva kommer Norrskog att återuppstå på Facebook och vi satsar stort för att fylla sidan med intressant innehåll, särskilt vad det gäller våra aktiviteter. Vi har också påbörjat utvecklingsarbetet med medlemswebben med fokus på att förbättra innehållet vad det gäller både service och tjänster. Sedan vet vi att det finns önskemål om en skogsägarapp med tydlig kundnytta. Vi tittar förutsättningslöst på möjligheten att tillfredsställa våra medlemmars behov utan att låsa fast oss i någon form. Appar är grejen i dag, men vem vet vad grejen är i morgon? När vi väl tar klivet ska vi göra det rejält! Då kan jag rekommendera stamkvistning av tall! Det är verkligen något för dig som är aktiv, intresserad skogsägare som vill satsa på kvalitetsskötsel och är beredd att göra lite extra arbete i din skog. Om bara stamkvistning utförs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt får du ett garanterat resultat eftersom du påskyndar kvistrensning på ungskog redan i röjningsstadiet och skapar kvistfria stammar med ett högre värde. Men läs på ordentligt eller tala med din rådgivare om du har frågor, för det finns en risk att skada trädet. Tänk framför allt på att stamkvista när kåda kan tränga ut och skydda sårytan mot olika typer av svampangrepp. Använd kvistsåg med ställbar skaft längd, på högre höjder kan det vara lämpligt att använda bågsåg. Stamkvistning är en investering för framtiden och det är viktigt att koncentrera sig på rätt objekt som har bäst förutsättningar att vara kvar till slutavverkning. Glöm inte att märka upp stamkvistade träd så att de inte avverkas av misstag vid en gallring. Har du en fråga? Vi svarar gärna på dina frågor om skog och skogsägande. Mejla din fråga till: 28 / norrskogen #1 / 2015

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt Medlemstidning från Norrskog nummer 2 2015 så blir din sommar Myggfri Norrskog on time Förening i takt med sin tid Pärlugglor hjälper dig med sorken Inkomst från skogen Visst är det viktigt Från skog till

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAMT SKOGSBRUK SÅ BLIR DU EN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAMT SKOGSBRUK SÅ BLIR DU EN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LÖNSAMT SKOGSBRUK 4TIPS SÅ BLIR DU EN FOTO: ANDERS OHLSSON BÄTTRE

Läs mer

Kontrollera återväxten på ditt hygge. Tips inför generationsskiftet. Sommarmat med smak av skärgård. Tävla och vinn en GPS

Kontrollera återväxten på ditt hygge. Tips inför generationsskiftet. Sommarmat med smak av skärgård. Tävla och vinn en GPS EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2011 Kontrollera återväxten på ditt hygge Tips inför generationsskiftet Sommarmat med smak av skärgård Tävla och vinn en GPS Ledaren Rättssäkerhet ska gälla även för skogsägare

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Västra går ihop med grannen

Västra går ihop med grannen Nr 3 2002 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Mer än 200 000 läsare Västra går ihop med grannen Sid 10 USA-jätte på väg Sid 32 Hakata skeppar svenska trähus till Japan Sid 6 Så här bygger

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Mångsysslarna. Skogs - ägare i stan. Thomas Larsson Tanka med träbränsle. Bo T Holm Bråda dagar i Norra. Ulla-Britt, Emmy och Hanna

Mångsysslarna. Skogs - ägare i stan. Thomas Larsson Tanka med träbränsle. Bo T Holm Bråda dagar i Norra. Ulla-Britt, Emmy och Hanna Nr 5 2005 Pris 55 kronor inkl moms Mångsysslarna Bo T Holm Bråda dagar i Norra Thomas Larsson Tanka med träbränsle Ulla-Britt, Emmy och Hanna Skogs - ägare i stan För oss är effektivitet, ergonomi och

Läs mer

skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna

skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna SKOGLIG KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN SYDVED 4-2014 Sydved köper virke samt erbjuder skoglig fullservice

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Var tar skogsbränslet vägen?

Var tar skogsbränslet vägen? Allt inför deklarationen bilaga medföljer NR 1 2009 Var tar skogsbränslet vägen? Effektivare trädslag Skogsbruksplanen viktigt verktyg Stelbent av Skogsstyrelsen Tid för stamkvistning Röda drakar i skyn

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin Nr 2 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Starka bokslut i skogen Odla tryffel Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar med ett nytt träprogram. Hot mot skogen RÄTT FILAT I SKOGEN

Läs mer

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 6 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1470E IT4 John Deeres effektivaste slutavverkare någonsin! JohnDeere.se 441 428 ingår som en medlemsförmån i landets fyra

Läs mer

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2008 tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA

Läs mer

NR 3 2008. Norrlands vatten färgas gult. Tuffa villkor för skogsentreprenörer Möte med fjällräv Skogsbilvägar

NR 3 2008. Norrlands vatten färgas gult. Tuffa villkor för skogsentreprenörer Möte med fjällräv Skogsbilvägar NR 3 2008 Norrlands vatten färgas gult Tuffa villkor för skogsentreprenörer Möte med fjällräv Skogsbilvägar Plantera dina skogsinkomster där de växer bäst Handelsbanken 1 sida Fråga oss så berättar vi

Läs mer

Nr 1 2007. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 1 2007. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 1 2007 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 500 år på samma skogsgård Intensiv jakt på granbarkborrar Södra bygger vindkraftverk Torvmarken kan ge miljoner Det tyska

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 5 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Christina Karlsson Göran Persson John Deeres nya uppgraderade E-skördare: Så mycket mer än renare avgaser! 1270E och 1470E

Läs mer

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 4 2006 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Utredningen klar FÖRÄNDRAD SKOGSPOLITIK Fixa ditt eget mobilnät Spännande vildsvinsjakt Dubbel tillväxt I FIBERSKOGEN PROFESSORN

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Barken ny GULDgruva. Håll koll på skogsvägen. Granbarkborrar älskar reservatet. Lyckat test av GPS. Växtvärk hotar sågverken.

Barken ny GULDgruva. Håll koll på skogsvägen. Granbarkborrar älskar reservatet. Lyckat test av GPS. Växtvärk hotar sågverken. Nr 5 2007 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Ny strid om reservat Barken ny GULDgruva Håll koll på skogsvägen Granbarkborrar älskar reservatet Lyckat test av GPS Växtvärk

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

Sveriges största skogsmagasin Nr 4 2002 Mer än 200 000 läsare Sid 25 och 30 Sid 6 Sid 28 Sid 10 Sid 6 Tusentals skogsfastigheter till salu Sid 37

Sveriges största skogsmagasin Nr 4 2002 Mer än 200 000 läsare Sid 25 och 30 Sid 6 Sid 28 Sid 10 Sid 6 Tusentals skogsfastigheter till salu Sid 37 Nr 4 2002 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Mer än 200 000 läsare Skogen kan berätta om gången tid Skog ur alla vinklar för Monika Stridsman Sid 6 Sid 25 och 30 Gert Magnusson är arkeolog

Läs mer