Djupt rotad. Vinn en Ipad Mini. Pang-aktiviteter. 63 miljoner. Varför äger du skog? Elsa och Barbro Persson berättar om sin plats på jorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Djupt rotad. Vinn en Ipad Mini. Pang-aktiviteter. 63 miljoner. Varför äger du skog? Elsa och Barbro Persson berättar om sin plats på jorden"

Transkript

1 Medlemstidning från Norrskog nummer Berätta vad du tycker om Norrskogen Vinn en Ipad Mini Pang-aktiviteter i ditt skogsbruksområde 63 miljoner Norrskog gör rejäl vinst Varför äger du skog? viktigt med målbilder Djupt rotad Elsa och Barbro Persson berättar om sin plats på jorden

2 Innehåll # Nyheter > Sidan 5 Norrskog gör ett rejält plus Träsmak > Sidan 8 Emotionell teknik krönika > Sidan 26 Årsmötet en viktig mötesplats Möt > Håkan Lindström > Sidan 18 Han har kört skördare åt Norrskog i 40 år.»medlemmarna är mina verkliga uppdragsgivare«, menar han. Äta kakan och ha den kvar > Sidan 24 Norrskogs mäklarchef Clas Tjäder låter gärna sitt skogsinnehav användas till riktigt bra skidåkning en vecka varje år. 2 / norrskogen #1 / 2015

3 Skogen i mitt Jan Sandin / 26 januari / Östavall Utmaningen är att optimera värdet på varje stock, både inom industrin och i skogen. Det gäller både mig som skogsägare och mig som produktionschef för Norrskogs industrier. Efter alla år inom industrin ser jag tydligt vad jag själv kan göra för att påverka virkeskvaliteten i min egen skog. Målet är naturligtvis en rak stock med minimalt antal kvist utan andra växtfel och hyggligt bearbetad, så ska en sågstock se ut för att vara leveransgill. Det är inte så komplicerat egentligen. På ett relativt litet bestånd som mitt handlar det om att kontinuerligt ta bort de grova träden för att ge de klena mer utrymme att växa till sig. Jag har också märkt att det kan vara mer lönsamt att leverera en kortare stock av hög kvalitet än en lång och krokig stock med mycket kvist. Vid aptering är det också bra att tänka på att en färdig längd på exempelvis 4,20 meter i praktiken innebär att stocken som kommer in till industrin ska vara minst 4,35 meter. Eftersom jag hugger själv avverkar jag bara under vinterhalvåret, dels för att jag minimerar körskador, dels för att industrin kan ta emot mycket större volymer från november till mars. Det är enkelt att lagra det virke som avverkas vintertid på ett tillfredsställande sätt, både timmer och sågad vara. För sommarhugget timmer ska leveransen ske två veckor efter avverkning för att minimera blånadsskador. Jan Sandin är produktionschef på NWP Östavall och har arbetat på sågen i 30 år. Han och hans sambo har tillsammans cirka 100 hektar skog där de verkar, lever och trivs. Foto petra berggren reportaget > Sidan 10 Mor och dotter stannar i Tuvattnet marknad > Sidan 20 Thermowood hett trä från Norrskog Ansvarig utgivare Annika Lidgren, tel Redaktör Petra Järnbert /ADC Media, Grafisk Form Anders Birgersson och Åse Bengtsson Omslagsbild Tina Stafrén Kontakt: eller Webb: Annonsbokning Susanne Wänman, Chilli Media, tel: , Tryck NSO Upplaga på PEFC-certifierat papper Norrskogen är din medlemstidning från Norrskog 2015 / norrskogen #1 / 3

4 Nytt i > Norrskog Denna vinter betar orren hellre tall än björkskott. Det indikerar att det är något fel på björkarna. Orrstammen är svag i norr och enligt Skogsstyrelsen i Norsjö råder ingen brist på björkknoppar, orrens stapelföda på vintern. Orsaken tros vara att björken påverkats hårt av den torra sommaren i norr. Knopparna har blivit torra och därför mindre smakliga och troligen näringsfattiga. Farhågor finns nu för att även älgen väljer tall före björk. / Källa: Skogen Nya på Norrskog Malin Eriksson är sedan november 2014 anställd som leveransplanerare på NWP i Östavall. Sedan november 2014 är Anna Stefansson anställd som säljare av sågade trävaror med placering på NWP Östavall. Daniel Färdman är sedan januari 2015 anställd inom försäljning och order på NWP byggprodukter i Krokom. Ny lag ger enklare och tryggare affärer Den 1 mars 2015 trädde en ny virkesmätningslag i kraft. Den tidigare lagen har moderniserats och anpassats till hur virkesmarknaden utvecklats. Den viktigaste nyheten är att den nya lagen omfattar samtliga virkessortiment, alltså även skogsbränslen som i dag inte faller under virkesmätningslagen. Många skogsägare tycker att det är svårt att jämföra de priser köparna erbjuder, eftersom det används flera olika måttenheter och mätmetoder. När den nya lagen träder i kraft blir mätningen mer enhetlig och kvalitetssäkrad, vilket förstås är positivt, säger Birger Risberg, vd på VMF Nord. Samtidigt som lagen ger företagen ett stort mått av frihet ställs det tydliga krav på med vilken noggrannhet mätning måste genomföras. Mätresultaten ska kvalitetssäkras genom egenkontroll. Alla företag som utför mätning omfattas av de nya lagreglerna. / Källa: vmlinfo.se Läs mer på: norrskog.se Måste man ha en skogsbruksplan? Det finns inget lagkrav på att du som skogsägare måste ha en skogs bruksplan, men det är det bästa hjälpmedlet för att kunna ha bra kontroll på läget i sin skog och vad man behöver göra för att sköta skogen på bästa sätt. Även när det gäller natur- och kulturvärden är planen viktig och praktiskt att ha vid dialog med myndigheter. Våra skogsbruksplaner uppfyller dessutom alla krav för att du ska kunna miljöcertifiera din fastighet enligt PEFC-standard. Planen levereras i en pärm med olika kartor. Du kan också se din skogsbruksplan på Norrskogs webb. Vill du veta mer om Norrskogs skogsbruksplan, kontakta din skogs rådgivare. Koll på kalendariet SBO Indalen bjuder in till studiecirkel i Skogens Vatten under våren. Intresseanmälan går att göra till Jenny Nyberg på telefon och Örjan Berglund på Röjning och Gallringsdag den 30/5, klockan 10:00. Plats meddelas senare. Servering av skogslunch. Arr: SBO Indalen. Hela kalendariet hittar du på Kina som exportmarknad blir allt viktigare för Norrskogs sågverk. Möbler för barnens sovrum tillverkas i regel av massiv gran eller furu och behandlas med vattenbaserade färger eller lacker. Det är ett högprissegment som marknadsförs som ett hälsosamt alternativ jämfört med möbler av andra material. Segmentet gynnas av fortsatt inflyttning till städerna, en ökande andel medelinkomsttagare och enbarnspolitiken. Foto Sven Feitkenhauer Foto Mia boman 51% av alla skogsägare tycker att mjuka faktorer som jakt, rekreation och känslan av att äga skog är de viktigaste faktorerna för ägandet. 33 procent tycker främst att det är en god, långsiktig investering och endast 11 procent tycker att en god löpande avkastning är det som betyder mest. Källa: Skogsbarometern / norrskogen #1 / 2015

5 Sören Pettersson är internrevisor på Norrskog. Ett ögonblick > Sören Pettersson»I fjol lovade vi att vända minus till plus, och det har vi gjort«, säger Norrskogs vd Janne Björck. Resultat 2014: Plus 63 miljoner Koncernen Norrskog redovisar 2014 ett rörelseresultat på 63 miljoner kronor, innan bokslutet är reviderat. I fjol lovade vi att vända minus till plus, och det har vi gjort. Det är mycket glädjande och helt avgörande för framtiden att vi som skogsägarförening går med vinst. Bara då kan vi långsiktigt finnas kvar och jobba för vårt mål att höja värdet på våra medlemmars skog och också ge återbäring i någon form till våra medlemmar, säger Norrskogs vd Janne Björck. Av vinsten på 63 miljoner står industridelen för plus 48 miljoner. Industrin har gått starkt hela året och levererat på rekordnivåer. Vi har kört för fullt! Marknaden har varit gynnsam, och vi har gjort bra affärer till bra priser. Våra goda relationer i många olika länder gjorde att vi stod fortsatt starka i slutet av året när marknaden mattades av i vissa områden, säger Henrik Jönsson, vd för Norrskogs industri. De positiva siffrorna är resultatet av många människors engagemang, inte minst under stormarbetet. Alla inblandade i hela kedjan har haft fullt fokus på att rädda virkesvärden för att kunna betala ett så bra slutpris som möjligt. Vilket vi också gjorde till de stormdrabbade runt årsskiftet, säger Janne Björck. Stormen har marginellt bidragit till resultatet genom en större virkesvolym. Men till största delen är resultatet en effekt av förändringsarbetet i organisationen. Exempelvis har skogsavdelningen blivit mer specialiserad och än mer fokuserad på att ge råd till våra medlemmar. Industrin har systematiserat och förbättrat sina arbetsrutiner och flera strategiska investeringar kom till stor nytta efter stormen. Till exempel har den nya impregneringsanläggningen i Hissmofors kommit väl till pass då furuvolymerna var långt större än väntat, säger Henrik Jönsson. Omsättningen för 2014 var 1,8 miljarder, att jämföra med 1,6 miljarder för En mycket positiv utveckling redovisas också för kapitalförvaltningen. Under året har portföljens värde ökat med 4,8 procent, vilket kan jämföras med avkastningskravet på 2,6 procent. Du arbetar som internrevisor för Norrskogs paraplycertifikat enligt PEFC. Är du nöjd med hur föreningen Norrskog sköter sitt åtagande? Så här långt mycket bra. Familjeskogsbruket är i grunden mångfasetterat och det är en tillgång när vi pratar till exempel biologisk mångfald. Alla som fått stickprovsbesök har varit positiva och intresserade. Svårigheten är att inte prata skogsskötsel långt in på småtimmarna. Nu har årets lottning av 50 namn gjorts och de kommer att få skriftlig information och sedan ett telefonsamtal från mig för att boka ett möte. Stickprovsfrekvensen styrs av PEFCstandarden. Det är skogsägaren och inte fastigheten som är certifierad och vid mötet går vi igenom hur väl hennes eller hans agerande stämmer överens med PEFC skogsstandard / norrskogen #1 / 5

6 Nytt i > Norrskog Skogens klimatråd ny tjänst på webben Hela familjen kan prova att skjuta med luftgevär under flera av vårens skogsdagar. Foto Tommy Andersson Pang aktiviteter i vår Håll utkik efter aktiviteter i vår där du kan ta med hela familjen och testa på luftgevärsskytte i anslutning till en skogsdag eller skogskväll i ditt skogsbruksområde. Det sponsoravtal vi tecknat med Skidskytteförbundet innebär en tydlig guldkant för Norrskogs medlemmar och vi hoppas att många ska vilja delta, säger kommunikationschef Annika Lidgren. Ungefär en miljon svenskar slår på tv:n när det är en direktsänd skidskyttetävling, ytterligare cirka en och en halv miljon håller sig uppdaterade om vad som händer inom sporten. Vilka är alla dessa människor? Jo, det har Skidskytteförbundet tagit reda på. Det handlar om friluftsintresserade människor som ofta rör sig i skog och mark. Sporten har dessutom en tydlig koppling till jaktintresse. Detta är bakgrunden till att Norrskog och Skidskytteförbundet i höstas satte sig ner för att förutsättningslöst tala om ett eventuellt samarbete. Det här är ett riktigt bra exempel på när två föreningar med samma värdegrund kan ha stor nytta av ett samarbete, menar Håkan Blidberg, marknadsan svarig på Skidskytteförbundet. Skidskyttets stora utmaning har länge varit att göra sporten mer tillgänglig. Problemet har varit begränsningar i antalet anläggningar där det gått att skjuta med gevär, ett problem som man nu lycktas lösa. Nationellt har kraven standardiserats och man kan ända upp till ungdomsklassen tävla med luftgevär i stället för med ett riktigt gevär. Det har inneburit att antalet nya medlemmar har fördubblats på senare år, berättar Håkan Blidberg. Och det är just Skidskytteförbundets luftgevärsprojekt som är grunden i sponsoravtalet. I dag är det bara en timmes jobb att säkra ett område och dra ett skidspår i samband med en aktivitet under en skogsdag eller skogskväll i något av Norrskogs skogsbruksområden. Fördelarna med luftgevär är många, inte minst märker vi att många föräldrar känner sig tryggare när deras barn börjar träna med luftgevär. Det innebär en mjuk övergång till riktiga gevär när barnet redan lärt sig att hantera ett vapen, menar Håkan Blidberg. Det här en aktivitet som vänder sig till hela familjen. Både unga och gamla, tjejer och killar, kan prova. Mor- och farföräldrar är välkomna att ta med sig sina barnbarn. De får lära sig om skogen samtidigt som det blir en rolig luftgevärsaktivitet, konstaterar Annika Lidgren. Vi erbjuder nu ett lättillgängligt»dygnet-runt«-stöd för markägare som funderar på hur man kan anpassa sin skogsskötsel för att stå bättre rustad i ett förändrat klimat. Skogens klimatråd är en hjälp i den långsiktiga planeringen. Vi ger översiktliga råd till skogsägaren, anpassade till den egna fastigheten, säger skogskonsulent Anette Arvidsson på Skogsstyrelsen. I Skogens klimatråd får användaren be svara ett antal frågor som sedan ligger till grund för en sammanställning av råd om hur man kan sköta skogen med hänsyn till det framtida klimatet. En skogsbruksplan kan vara en bra hjälp. / Källa: Skogsstyrelsen 6 / norrskogen #1 / 2015

7 GÖR SOM ANDRA SKOGSÄGARE TA VARA PÅ DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER PÅ BÄSTA SÄTT skogsägare anlitar varje år LRF Konsult för fastighetsförmedling, värdering, skogsbruksplaner, ekonomi, juridik, generationsskifte och rådgivning. Affärsmöjligheterna för skogsägare är många. Vilka är dina? Kontakta oss, din oberoende rådgivare! Patrik Ulander Reg. Fastighetsmäklare Daniel Höglund Reg. Fastighetsmäklare Peter Zetterström Aukt. lantbruksvärderare Roland Skarin Reg. Fastighetsmäklare Anna-Maria Molin Reg. Fastighetsmäklare Thomas Persson Reg. Fastighetsmäklare Anders Eriksson Aukt. generationsskifteshandläggare Folke Lindblom Skogstekniker Patrik Nordin Kontorschef Lars-Anders Jonsson Reg. Fastighetsmäklare Sofi a Palmkvist Reg. Fastighetsmäklare E-post: lrfkonsult.se/skog

8 trä > smak Vad går inte att göra i trä? En sida för att undersöka var gränsen för kreativiteten går. Träbubbla Hjärnan bakom det här vrålåket heter Momir Bojic, en bosnisk pensionär som 71 år gammal fick för sig att klä sin Volkswagen med över ekbitar i 23 olika utföranden, samtliga tillverkade i herr Bojics verkstad hemma på gården. Även ratt, växelspak, navkapslar och radio har han på olika sätt klätt i trä. Bilen är helt trafiksäker och enligt Momir Bojic själv drar den stor publik varhelst han styr kosan i Celinac, nära Banja Luka i Bosnien. Foto Dado Ruvic/TT Emotionell teknik Behöver du en helt unik teknisk pryl därhemma så kan det vara idé att spana in några av de här handgjorda rariteterna i trä. Varför inte en laddningsdocka och tillika högtalare för din Iphone? Ett hantverksmässigt tillverkat tangentbord av finaste naturmaterial? Eller varför inte en espressobryggare som garanterat förhöjer skönheten i din vardag? Kärlek och trälek Möjligtvis är den här fina väskan från turkiska Haydanhuya varken den smartaste eller mest rymliga väskan men den är helt klart den roligaste och snyggaste! De har jättefina plånböcker också. Surfa gärna in på deras hemsida och blogg som är en kärleksförklaring till trä. Där hittar du också mängder av inspirerande bilder från verkstaden i Istanbul. 8 / norrskogen #1 / 2015

9

10 Tillbaka till rötterna För snart 240 år sedan bröt deras anfäder ny mark i Tuvattnet i en avlägsen del av norra Jämtland. Men när fäderna är borta har Elsa och Barbro, mor och dotter, bestämt sig för att stanna och kämpa för sin plats på jorden. text Stefan Sjödin bild Tina Stafrén

11

12 Elsa Perssons anfäder lade grunden för Tuvattnet för 240 år sedan. Här vill både Elsa och dottern Barbro uppleva varje årstid med sina höjdpunkter, även om det kan vara en utmaning att få ekonomin att gå ihop. Den tionde augusti 1979, när sensommarvindarna fortfarande drog tunga genom trädkronorna, tog den åldrige Jonas Edvard sin bärkorg och sin käpp och gav sig ut. Dottern Elsa var, liksom sin man Henry, intensivt upptagen med höbärgningen men hon såg sin far lämna gården och hon hann skicka med honom de senaste årens rutinuppmaning:»inga hallon!«hallonbuskarna växte i förrädiska slänter i otillgänglig terräng, åtminstone för Jonas Edvard som utan motorkraft skött förfädernas skogsgård i hela sitt liv och som nu närmade sig 92 år. I stället styrde han stegen det får man anta mot sina hjortronmarker. Han tyckte om bärplockningen. Han rörde sig alltid ute i markerna, säger Elsa. Den augustidag när Jonas Edvard gav sig ut i sin nordjämtländska vildmark hade det gått exakt två hundra år sedan hans anfader 1779 bröt den första gläntan, etablerade Tu vattnet som samhälle och skapade gården, med 197 hektar skog, där Elsa och dottern Barbro nu utgör sjätte och sjunde generationen. Vi fann bärpåsen och käppen, men vi fann aldrig pappa. Polisspaning, militära skallgångskedjor och slutligen en handfull olika spåkäringar lyckades inte räta ut frågetecknen. Jonas Edvards kropp var uppslukad av den mylla varur han bokstavligt talat växt upp. Och det på ett sätt som aldrig riktigt lämnat dottern Elsa och dotterdottern Barbro, som var två år vid försvinnandet. Att vi inte ens hittat hatten, säger Elsa. Han måste väl ha ramlat ner i något. Men vad? Han ligger nog inte så långt bort, säger Barbro. Nej, det är klart, säger Elsa. När man är ute och går i skogen och ser benbitar klart man vänder på dem. Kollar lite extra. Elsa, 74, och Barbro, 38. De har bullat upp, kokkaffe och hembakat: rullrån och plattrån, drömmar, mjukt tunnbröd, jitterbuggar, kladdkaka, havrekex och glasyrbullar. Det är sexton grader kallt och fönstren är täckta av rimfrost, hög blå himmel med en låg sol som lägger en varm rodnad över nysnön. Skall från hundgården drunknar stumt i den väldiga tystnaden. Ett par kilometer bort ser vi Tjärnafjällets branta sydvägg, med sina dramatiska isfall. Här börjar fjällvärlden och oändliga mängder starrmyrar, fisketjärnar, ripmarker och, om höstarna, hjortronland. 12 / norrskogen #1 / 2015

13 Sedan åtta år tillbaka är Barbro jaktledare för älgjaktlaget i byn.»nåt verkar jag ju göra rätt eftersom de röstat på mig åtta år i rad nu«, säger hon.»vi fann bärpåsen och käppen, men vi fann aldrig pappa.«doppa! Ta en till! Mitt i all vänlighet: Tur att vi är vänner i dag då, när vi ska bli fotograferade och allt. Vi är lika tjuriga båda två. Men nog kommer vi överens för det mesta. Det är fyra år sedan Henry, Elsas livskamrat och Barbros pappa, också gick bort. Då om inte förr bestämde sig Barbro för att gården var hennes framtid, kosta vad det kosta vill. Hon hade provat Östersund och hon hade provat Backe där hon träffat en man. Tio år gav hon Backe, men insåg att varje gång hon sa Hemma, så menade hon Tuvattnet. Och när hon kapitu lerade för den känslan fann hon samtidigt sinnesro. Att få ekonomin att gå ihop är en annan sak Ett tag arbetade hon på en närliggande hundkennel. Nu jobbar hon i Norge. Tre morgnar i veckan kliver Barbro upp klockan och kör sju mil, till andra sidan gränsen, där hon arbetar på ett bageri. Men i sommar lägger bageriet ner och hon måste hitta en annan deltidsinkomst. Ett längre tag har hon funderat på att starta eget företag, kanske locka turister? Men jag vill absolut inte riskera gården, då måste jag göra något i litet format. Hur kan man bli så knuten till en plats? En plats långt bort från den så kallade civilisationen dessutom, en och en halv timmes bilväg norr om Östersund längs småvägar. Åreskutans populära pister ligger åt ett annat håll. Barbro har själv ställt sig den frågan. När hon söker svaret landar hon spontant i sina småbarnsår i början av 1980-talet. Åren som 2015 / norrskogen #1 / 1 3

14 Sjön Tuvattnet har gett byn sitt namn och familjen Perssons bostad står på samma plats där den restes för snart tre sekler sedan. I dag lever Elsa och Barbro som sjätte och sjunde generationen på gården. följde på Jonas Edvards märkliga försvinnande innebar, oberoende av detta, stora förändringar. Barbros pappa Henry, som sedan fjorton års ålder arbetat i skogen sovit i glesa, kalla skogs kojor bestämde sig för att vara hemma på gården på heltid. Han hade ont i rygg och knän och fick det lättare om han tog hand om jordbruket, kossorna och fåren. Samtidigt beslutade sig Elsa för att ta ett jobb som hemsamarit på Solbacka ålderdomshem. Hon skulle för första gången göra något annat än att jobba på gården. Eftersom jag inte gick på dagis var jag hemma med pappa hela dagarna, säger Barbro. Jag följde honom till djuren, ut i snickarboden, när han skulle reparera nån maskin överallt. Och vi lekte sjörövare tillsammans. Pappa fick sitta på mattan i tv-rummet och sköta seglet. Det var tur att seglet var en dagstidning så att han kunde läsa lite samtidigt, skrattar Barbro. Hur var han, din man? Det bästa som fanns. Så småningom följde Barbro med pappa på jakt. Hon lärde sig driva älg med Rapp, familjens första jämthund, lärde sig vad som kännetecknade ett bra pass, hur skogen behövde röjas. Sedan åtta år tillbaka är hon jaktledare för samma älgjaktlag, och många av gubbarna är desamma som på pappans tid. Okontroversiellt var det inte, när hon som ung kvinna skulle ta ledningen över tjugo karlar, en kvinna och ett gäng jaktgäster. Det blev omröstning. Någon hoppade av. Nåt verkar jag ju göra rätt eftersom de röstat på mig åtta år i rad nu. Men tillbaka till platsens betydelse. Jag lärde mig vara ensam också, det fanns inte så många andra barn i närheten. Jag utvecklade en fantastisk fantasi och jag började uppskatta naturen och lugnet. Tuvattnet har förblivit trygghet för mig, men också en livsstil som jag inte upplever att jag kan hitta någon annanstans. Barbro är sladdis. Hon har två storasyskon. Systern vill inte ta över skogsfastigheten. Brodern är intresserad. Han vill inte släppa den trots att han bor på en annan ort. Vi pratar om hur vi ska göra, men det tar tid. Det måste få ta tid. Det håller på att mogna fram, som det heter Visst har jag tänkt att jag skulle resa lite mer i mitt liv. Men jag vill inte missa något här! Varje årstid har sina höjdpunkter och jag vill uppleva dem alla. Mamma Elsa instämmer. Det var kanske pliktkänsla gentemot mina föräldrar som gjorde att jag stannade på gården från första början. Men så har jag inte känt senare. Det finns inget finare. När Elsa var fem år gammal gick hon vilse. Hon hade varit till fäbodarna och plockat blåbär. På väg hem följde hon ån precis som hon skulle, men av någon anledning missade hon stigen där hon skulle ta av. Kanske berodde det på timmerhuggarna hon mötte längs vägen och som hon var så rädd för. Föräldrarna hade ju skrämt mig för timmerhuggarna sen jag var lill-liten. Hur det än var så irrade hon barfota och hungrig i skogen under flera timmar. När hon tänker tillbaka minns hon inte rädsla 14 / norrskogen #1 / 2015

15 Rullrån, plattrån, drömmar, mjukt tunnbröd, jitterbuggar, kladdkaka, havrekex och glasyrbullar. så mycket som att myrorna bet henne i fötterna så fort hon stannade. Till slut hörde hon sin farbrors röst. Hon sprang mot den. Jaså där är du, sa han. Sedan tog han långa snabba stövelklamp mot hemmet. Jag fick springa efter honom för att hinna med. Blev du rädd? Barbro bryter in. Mamma är inte rädd för något i skogen. För ett tag sedan var hon ute och gick med min hund och då såg hon plötsligt nåt brunt i diket. Iväg in i skogen for en björn. Konstigt nog ville hunden sätta efter den. Vet du vad mamma gjorde? Hon gick efter den! Barbro och Elsa skrattar och tittar på varandra. Tanken slår mig, att det inte finns så många kvar av deras sort. Som varje dag tar sin skogspromenad. Inte i första hand för rekreation eller för arbete, utan för att de är en del av skogen. Som av gammal vana vänder upp benbitar nedbäddade i jorden. Medlemmar sedan Norrskogs begynnelse Både Barbro och Elsa hugger i på gården när det behövs. Framför allt sätter vi plant och röjer. Jag har gått en motorsågskurs men har fortfarande inte tagit motorsågskörkort så det är högprioriterat just nu, säger Barbro. När det handlar om större åtgärder i skogen tar de hjälp. Familjen har varit medlemmar i Norrskog sedan föreningen startade. För oss är Norrskog viktig främst som mötesplats, det är värdefullt att träffa och prata med andra skogsägare både under organiserade skogsdagar och när det handlar om mer informella möten, menar Barbro / norrskogen #1 / 1 5

16 Möt > Håkan Lindström»Jag kör för Norrskog, det innebär att varje enskild medlem är min uppdragsgivare.«som entreprenör för Norrskog är du en viktig ambassadör för föreningen när du kommer med din skördare. Hur tänker du kring det? Jag kör för Norrskog, det innebär att varje enskild medlem är min uppdragsgivare. Självklart gäller det att ha en bra dialog med kunden och att göra ett riktigt bra jobb på varje fastighet. Även om jag kör mot prislista så apterar jag 25 procent manuellt där jag ser att det gynnar skogsägaren att till exempel passa på en krok. I möjligaste mån vill jag att det virke jag skördar ska klassas högt när det kommer in till industrin. Har markägaren ofta funderingar kring sin avverkning? Jag ringer alltid upp skogsägaren inför en avverkning, dels för att informera om när jag kommer, dels för att förhöra mig om speciella önskemål. Det kan handla om allt ifrån att ta ner träd intill bostadshus till att spara skog på ställen som betyder mycket, eller att ta hem ved till markägaren. ibland blir jag kontaktad av rågrannar under arbetets gång och då har jag ett ansvar att tala med alla inblandade så att det blir bra för Norrskogs medlemmar. Stressigare alltså men gör du ett bättre jobb i dag tycker du? Jag gör ett mycket bättre jobb i dag, särskilt vad det gäller aptering. Under många år kapade vi träden på ett ungefär som vi tyckte kändes bra. Överhuvudtaget har uppdraget från Norrskog blivit väldigt mycket bättre på senare år och de tekniska förutsättningarna går nästan inte att jämföra. Alla objektsbeskrivningar är komplett ifyllda och jag får alltid kontaktuppgifter till markägaren. Man kan säga att mina förutsättningar att göra ett bra jobb har förbättrats. Om inte annat märker man det på att skogsägare klagar mycket mindre i dag. Största skillnaden nu mot för 40 år sedan? Idag är det generellt ett högre tempo i skogen, kanske beror det på att jag blivit äldre. När jag var yngre upplevde jag aldrig stressen, det var tvärt om roligt att tävla med sig själv. Samtidigt är det svårt att jämföra, arbetet var helt klart tyngre då, man körde stamlunnar och hoppade in och ut ur maskinen. I dag avverkar jag kubikmeter per år. Den siffran är omöjlig att jämföra med hur det var för 40 år sedan Bor: Indal Ålder: 64 år Gör: Skördarförare i östra Medelpad. Familj: Fru och vuxna barn. Äter helst: Vanlig husmanskost. Läser helst: Inte. får bli talböcker i så fall. Favoritfilm: Deckare. Dold talang: Jag visar alla mina talanger! Gran eller tall: Gran. eftersom vi var ett helt lag som kapade tillsammans. I dag jobbar jag uteslutande själv. Sedan var det dyrare att avverka för 40 år sedan och jag träffar allt färre markägare. Många skogsmaskinförare får bo borta i veckorna, det låter på dig som att du haft dina uppdrag i närheten av där du bor? Ja, det är inte många gånger under de här fyrtio åren som jag behövt sova borta. Vid några tillfällen när jag avverkat i Fränsta och Ånge har det inneburit att jag veckopendlat. Nu har jag varit i Stöde nästan ett halvår för att ta rätt på vindfällen där och då har jag kunnat sova hemma hela tiden. En gång i tiden var det murare du ville bli men nu har du jobbat som entreprenör för Norrskog i över 40 år! Ja, det här var roligare, det kände jag egentligen på en gång. På bygget hade stämpelklockan precis introducerats i början av 70-talet och skogen blev en skön kontrast mot ett inrutat arbete som murare. Så här i efterhand är jag glad över att det var dåligt med murarjobb när jag kom ut på arbetsmarknaden, att jobba i skogen har inneburit mer frihet för mig. Foto Petra Berggren 16 / norrskogen #1 / 2015

17 2015 / norrskogen #1 / 1 7

18 Snöskor eller skidor? Bertil Nordlund, produktionsplanerare på Norrskog, är ofta ute i terrängen. Här berättar han om fördelarna med både snöskor och skidor. Ja, för det handlar inte alls om att välja antingen eller, menar han. Den stora frågan är egentligen när man använder vad. Terräng och aktivitet avgör vilket som är det bästa verktyget att ta sig fram på snö. Min uppfattning är att skidor lämpar sig bäst i öppen, inte så brant terräng. Åka skidor i tät, kanske brant skog är inte bara svårt, det är rent farligt, menar han. Skidor använder han främst när han färdas förhållandevis långt och över hyggen, vägar eller myrar. Vissa påstår att snöskor är en nödlösning för den skidvane. På samma sätt finns det en uppfattning om att snöskor är räddningen för den som inte kan åka skidor, men Bertil håller inte alls med. I många situationer är snöskor utan tvekan överlägsna, i branta backar till exempel, där det är mycket träd, buskar och sten. Snöskor av»modernare«slag, de som har en ledad variant för foten, är bäst i tät, brant skog. Den här typen av snöskor är också ofta utrustade med någon form av halkskydd. Både skidor och snöskor funkar naturligtvis under nästan alla förhållanden, men detta är min erfarenhet. Hur är det med bärigheten då, är snödjupet en avgörande faktor för om man ska dra på sig snöskor eller skidor? Nej inte alls! Vad det gäller bärigheten är det bara viktigt att inte köpa för liten storlek på snöskorna eller skidorna, säger Bertil. Så vad satsar man på då? Träskidor av typ Olskogen eller Tegsnäs, korta eller långa, smala eller breda? Plastskidor? Ska snöskorna vara korta, breda, långa eller smala? I den enorma uppsjö av produkter som finns på marknaden har Bertil bara två råd: Ett. Utgå från din egen kropp i valet av skida och snösko, be kunnig personal hjälpa dig att välja. Och två. Utan att nämna några affärer eller märken så är min bedömning att man ofta tjänar på att lägga på någon eller några hundra lappar på priset så blir det bra. Skidor»Skidor använder jag främst när jag färdas förhållandevis långt och över hyggen, vägar eller myrar.«snöskor»i många situationer är snöskor utan tvekan överlägsna, i branta backar till exempel, där det är mycket träd, buskar och sten.«18 / norrskogen #1 / 2015

19 MARKNADENS SNABBASTE KLABBMASKINER! Nyhet klabbmaskin! NYHET: Ny annorlunda klabbmaskin för att göra ved lätt och bekvämt AGROMASTER Box 8, NORBERG Finn Torberger , Stefan Rogestam , GRS gevärskolvar ger dig en lenare rekyl, bättre stöd och anläggning. Garanterat Kolvarna finns i sju modeller, sex färger och till de flesta standardvapen. Välj just din modell på vår hemsida GRS distribueras i Sverige av Lightforce Sweden AB - Umevägen 3B, Lycksele / norrskogen #1 / 1 9

20 Thermowood ger en varmare känsla Besökare kommer från hela Göteborgstrakten för att titta på nybyggda Hönekulla by. De möts av bostäder som dramatiskt klättrar upp över berget. Thermowood från Norrskog ger fasaderna dess karaktär. Mölnlycke utanför Göteborg växer. Och när prestigefulla tidningen Arkitektur i decembernumret gjorde ett sexsidigt bildreportage om omtalade Hönekulla by så var det eleganta materialet Thermowood från Norrskog i blickfånget. Det var första gången jag jobbade med Thermowood och vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Martin Dahlöf, vd på projektutvecklingsbolaget Studor som specialiserat sig på lite mer avancerade arkitektoniska och tekniska byggnadsprojekt. I Mölnlycke bestod en av utmaningarna i det faktum att husen, på ett visuellt dramatiskt vis, skulle klättra uppför ett berg. Loftgångshusen byggdes alltså i olika antal våningsplan beroende på hur högt upp längs bergsväggen de befann sig. På grund av den komplicerade terrängen var ursprungsplanen att bygga husen av prefabricerad betong som lätt och smidigt kunde monteras upp. Men efter en längre diskussion beslutades att, trots allt, satsa på platsbyggda hus. Bjälklag gjöts i betong och väggar byggdes på platsen. Hönekulla by innehåller flera boendeformer, villor, bostadrätter och hyresrätter. Stora krav har ställts på upplevelsen och funktionen av den egna bostaden. Stor vikt har även lagts på den exteriöra utformningen. Bostäderna är inkilade i berget och alla lägenheter har en vidsträckt utsikt mot centrum och generösa balkonger som i de främre lägenheterna löper runt hörnan. Som projektutvecklingsbolag är vi djupt involverade i formgivning, planlösning och materialval, särskilt vad gäller fasaderna. Här valde vi ett ljust ytskikt på husen, med blanka fasadskivor. Men i Med värmebehandling karamelliseras furan och får ett utseende som påminner om ceder. anslutning till de platser där människor oftast rör sig loftgångar och balkonger ville vi ha en varmare känsla. Vi funderade på cederträ eller på några tropiska träslag. När någon berättade om Thermowood bestämde vi oss för kolla närmare på det materialet, säger Martin Dahlöf. Thermowood är en patenterad värmebehandlingsprocess som innebär att man först torkar furuvirket under kontrollerade former, för att sedan hetta upp det till drygt 200 grader. Virket ändrar cellstruktur genom värmebehandlingen. Styvheten och sprödheten ökar vilket gör att virket inte längre sväller eller krymper. Värmebehandlingen ger virket en genomgående brun färg när sockret i träet karamelliseras, en färg som sedan åldras med stor värdighet. Råvaran är avgörande för slutresultatet. Norrskogen har tidigare berättat att lagom tätvuxen skog, som den i Norrskogs område, lämpar sig bäst. Virke för långt norrifrån är alltför tätvuxet för att värmebehandlas. Thermowood blev den perfekta kontrasten mot våra ljusa fasadplattor, säger Martin Dahlöf på Studor. Det gav en kulört, brun och varm ton som givit husen en stor del av deras karaktär. De stora balkongerna är ett tydligt karaktärsdrag för flerbostadshusen i Hönekulla by. Nu frontas deras inre väggar med Thermowood, men arkitekterna ville också använda materialet när de försåg balkongerna med skjutbara solskärmar. De som arbetade med träet var väldigt nöjda över att materialet inte rörde sig. Det vrider sig inte och spricker inte, säger Martin Dahlöf. Mölnlycke ligger en mil sydost om Göteborg. Det är ett brukssamhälle från mitten av 1800-talet, som fortsätter växa trots att industrin lämnat samhället. Under 2000-talet har ett nytt centrum byggts ut kraftigt och bygget av Hönekulla by, en kort promenad från centrum, är ett sätt att möta kravet på fler bostäder i Göteborgs kranskommuner. Kunderna har varit jättenöjda och vi får hela tiden besök från kommuner i Göteborgstrakten som vill titta på våra hus, säger Martin Dahlöf. Thermowood, som allt oftare används som alternativ till ceder, överträffar faktiskt cedern i formstabilitet och har dessutom hög rötbeständighet, eftersom det får helt andra mikrobiologiska egenskaper i och med värmebehandlingen. De första husen i Hönekulla by har nu stått färdiga i ett år. Kommande december ska allt vara färdigbyggt. Jag ser fram emot att komma tillbaka om några år och titta på de här husen. Min känsla är att Thermowood-träet ger den beständighet vi sökte efter, säger Martin. Foto Bert leandersson 20 / norrskogen #1 / 2015

21

22 GarageCenter AB tillverkar och säljer GARAGEPORTAR för villa, verkstad och industri. Egen montageorganisation >> Villa VILLAPORTAR tillverkas efter mått i vår fabrik i Krokom. Vi lagerhåller bl.a. följande standardmått (bredd x höjd): 250x200 cm 250x210 cm 250x220 cm 250x250 cm 300x200 cm 300x210 cm 300x300 cm 500x210 cm PRISEXEMPEL 250x200 cm för personbil Monterat från kr inkl moms. (efter ROT-avdrag) Fingerklämskydd PRISEXEMPEL Att montera själv 300x300 för mindre traktor kr ex moms. Fjärrkontroll ingår. 350x350 Industriport kr ex moms. Fjärrkontroll ingår. 400x450 Industriport optiskt klämskydd i bottenlist kr ex moms. >> Verkstad & Industri INDUSTRIPORTAR tillverkas på vår fabrik i Krokom helt måttbeställda i en mängd olika utföranden. Vi har minst 100 industriportar i lager och kan i brådskande fall leverera inom 48 timmar! T.ex. den specialtillverkade lastbilsporten som gick till Arlanda samma vecka som den gamla blev påkörd. Eller pistmaskinsporten i Arboga som tillverkades och levererades på tre dagar Inte billigast men absolut bland det bästa på marknaden. Gemensamt är att portbladen har galvaniserat stål. Stållagrade hjul. FAKTA >> 10 års garanti på panelerna. >> CE-märkta. >> Godkända enligt Maskindirektivet. >> Godkända mot vind i orkanstyrka. >> Toppbetyg i brandskydd Euroklass B EN >> Portblad isolerade med freonfri polyuretan. >> Tätningslister nertill, på sidorna, upptill och mellan portbladen. >> Fingerklämskydd på både villa och industriportar. GarageCenter AB Besöksadress Snickerivägen 8, Krokom Jonas Rappe Tel

23 Styr och övervaka via GSM SIKOM GSM AC III Utan att vara på plats kan du enkelt; Styra, t.ex. höja&sänka värmen. läsa av temperatur. få larm om hög/låg temp., inbrott, driftstopp, strömavbrott m.m.. Du styr och övervakar direkt från din telefon. Flera olika modeller. Snabb & kompetent service nära dig! Begär mer information! Vi är en auktoriserad John Deere-skogsmaskinsverkstad med service, reparationer och reservdelar.dessutom har vi egen slangtillverkning och är ackrediterade för mobila kylanläggningar samt brandbesiktningar. BRUNFLO Skogsmaskinsservice AB Välkommen till det trivsamma lilla hotellet med personlig service! Vi har många trevliga rökfria hotellrum och i alla rum ingår trådlöst internet. Weekendpris dubbelrum, inkl frukost från: Grävarvägen HOTELL Umeå Tel Skogsnolia är Sveriges viktigaste skogsmässa 2015 Välkommen till skogsbranschens viktigaste mötesplats. Skogsnolia är Sveriges viktigaste skogsmässa 2015 och arrangeras i skogarna utanför Umeå. Det är en idé- och kunskapsbank av, för och med skogsfolk. Innehållet är brett o ch djupt, mässan håller hög nationell kvalitet och har en lämplig storlek. Hit kommer maskinleverantörerna och det är här nyheterna presenteras. Du bjuds på provkörning, demonstrerande maskiner i sin rätta miljö och kokkaffe tillagad över öppen eld. Branschen har utvecklats och vill du ha rätt information och kunskap är det Skogsnolia du ska besöka. Mässfakta juni 2015 Tors-lör kl Hörnefors, 3 mil söder om Umeå, 1 km från E4:an 0-15 år gratis i målsmans sällskap Från 16 år: 140 kr inkl parkering BRANCHFOLKET PÅ PLATS

24 Att äta kakan och ha den kvar I olika sammanhang har Norrskogs mäklarchef Clas Tjäder hört frågan ställas till skogsägare:»vad har du för mål med ditt skogsägande?«själv låter han gärna sitt skogsinnehav användas till riktigt bra skidåkning en vecka varje år. Det finns inte alltid uttalade ekonomiska mål hos privata skogsföretagare. Den som inte direkt står inför en investering eller att köpa mark svarar att ekonomin inte är det viktigaste med deras skogsägande. Den övergripande planen är ofta att lämna efter sig en lika bra eller bättre fastighet än den de själva tog över från sina föräldrar. Men hur gör vi det? Och hur vet man att man gör det? Ska vi spara på träden? Är det verkligen det bästa för kommande generationer? Norrskogs mäklarchef Clas Tjäder skulle föredra att ställa frågan på ett annat sätt. Kunde det inte vara intressant att i stället formulera frågan utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Hur mycket kan ditt skogsföretag avkasta varje år? Räcker det till en semesterresa varje år, vartannat eller vart tionde år? Kan du dubbla din pension? Vad räcker skogens uthålliga avkastning till, när målet samtidigt är att lämna en lika bra fastighet efter sig? Gör du dina barnbarn en tjänst eller en otjänst om du avstår från att gallra eller avverka? När syskon eller barn övertar en skogsfastighet kan situationen ibland vara jämförbar med att skrapa fram kronor i månaden under resten av livet. Den lyckliga Trissvinnaren i tv kommer med största sannolikhet att lägga några dagar på att förstå hur han eller hon bäst förvaltar en sådan summa. Om inte annat kommer vinnaren att uppvaktas av ett antal banker som mer än gärna ser över ekonomiplaneringen för personen i fråga. Jag inbillar mig hur som helst att väldigt få i det läget direkt beslutar sig för att låta vartenda öre gå in på ett konto för kommande generationer. Underförstått är det så som ganska många skogsägare gör. Generellt skulle jag nog säga att de flesta skogsägare har en hel del att vinna på att tänka över sitt skogsföretagande, menar Clas Tjäder. I första ledet handlar det om att se på sig själv som ett företag. Den som ser på sitt skogsbruk som ett företag kommer med stor sannolikhet att korta ner omloppstiderna, och en snabbare omsättning ger i en förlängning bättre avkastning. Skogsekonomi handlar förenklat om att få fram grova träd på kort tid. Bara för att träden försvinner ur skogen betyder det inte att värdet är borta. Värdet kan finnas kvar i företagets kassaförvaltning och fortsätta att växa. Här är Clas Tjäder noga med att lyfta fram tidsaspekten. Det finns en risk att vi missar den med så långa omloppstider som vi har i skogsbruket. För att få grova träd på kort tid 24 / norrskogen #1 / 2015

25 Foto Jean Esselström Snabbare omsättning ger bättre avkastning Fastighet om 80 ha med 80-årig omlopsstid. Årlig avverkning 1 ha efter återplantering kr/år. Clas Tjäder använder gärna sitt skogsinnehav till en veckas riktigt bra skidåkning varje år. Fastighet om 80 ha med 120-årig omlopsstid. Årlig avverkning 0,66 ha efter återplantering kr/år. gäller det att vara på tårna och hellre röja och gallra något tidigare i stället för något senare. Att hela tiden sköta sin skog lite för sent betyder längre omloppstider. Och om vi tar ut lika stor avkastning nu men förlänger växttiden så tar vi ju av kapitalet, äter upp en del av kakan i stället för att behålla den. I nästa led handlar det om att sätta fingret på vad man har för målbild förutom att ta väl hand om skogen. Någon vill spara på företagskonton för att kunna återinvestera i maskiner och bygg nader, många drömmer nog om en egen skogstraktor. Andra föredrar att ta ut pengar till konsumtion och accepterar att det blir lite skatt. Någon kanske bjuder familjen på båt och en skeppare och seglar en vecka. Att ta ut avkastning till konsumtion innebär ju lite skatt. Men att bara undvika skatt är detsamma som att avstå från vinst. Själv låter jag gärna mitt skogsinnehav användas till riktigt bra skidåkning en vecka varje år. Frånvaron av en målbild för skogsbruket blir extra tydlig när det stormat och många markägare med oplanerade skogsintäkter saknar kostnader att möta årets intäkter med. Då möter jag extra många bekymrade medlemmar på skattekvällar runt om i Norr skogs område.»vad har ni tänkt er med ert skogsföretag egentligen«, brukar jag fråga då. Inte är det hela världen att betala lite skatt! Åk på semester, köp en båt, eller hyr en i Kroatien och segla en tur. Eller gå Incaleden i Peru, gör saker som du kanske inte skulle ha råd att förverkliga med din förvärvsinkomst. Och vill du ha skogen för att ta långa promenader i, gör då det, det är det som är det fina med mångfalden i familjeskogsbruket. Årsyteprincipen är en indikation på uthålligheten i ditt skogsbruk. På ett stort skogsinnehav får det avverkas en yta om maximalt 5 årsarealer inom 5 år. Årsarealen för en viss brukningsenhet räknas fram med hänsyn till bonitet med omloppstid samt andelen äldre skog. Privata skogsegendomar mindre än ha har friare regler och då behöver man inte hålla reda på just årsarealen för att planera avverkningar. Men samma princip kan ändå användas för att bedöma uthållig avverkningsnivå över tid. Ditt sätt att bruka skogen kan räknas fram som en peng på vad som är en uthållig årsavkastning från din skog, år efter år / norrskogen #1 / 2 5

26 Krönika > Årsmöten Aktiviteter till nytta för dig!»vill du bli ordförande?«i min vildaste fantasi hade jag aldrig föreställt mig att jag en dag skulle bli uppringd av valberedningen i mitt lokala skogsbruksområde (SBO) för att svara på nyss nämnda fråga. Ordförande i Kramfors skogsbruksområde! Jag? Ja, varför inte egentligen. I hela mitt liv har jag fascinerats av och på olika sätt jobbat för tillväxt. Som ordförande i ett SBO-råd får jag jobba med tillväxtfrågor i dubbel bemärkelse, med skogens påtagliga växtkraft och med tillväxt för de gröna näringarna lokalt, nationellt och internationellt. Vad det gäller just tillväxtfrågor har skogsbruksområdet en viktig uppgift att skapa mötesplatser och fylla dem med»ofta förflyttar vi mötesplatsen ut i skogen för att titta på konkreta åtgärder. För egen del skulle jag nog säga att dessa tillfällen varit mest lärorika.«aktiviteter som kan komma Norrskogs medlemmar till nytta. Är det något jag lärt mig under alla år så är det att tillväxt inte kommer av sig själv, det krävs en hel del kunskap för att få kvalitativ tillväxt, och kunskap kommer sällan gratis. En av rådets viktigaste uppgifter är att inspirera dig som medlem att ta väl hand om din skog. Genom att ordna spännande aktiviteter bidrar vi också till att bygga värdefulla nätverk lokalt. Min erfarenhet är att det lokala nätverket är ovärderligt för det egna skogsägandet. Få saker är så lärorika som att få ta del av hur någon i min närhet gjort på sin fastighet. Ofta förflyttar vi mötesplatsen ut i skogen för att titta på konkreta åtgärder där. För egen del skulle jag nog säga att dessa tillfällen varit mest lärorika. En annan viktig mötesplats är årsmötet och nu börjar det närma sig vecka 13 som är»årsmötesveckan«. Då genomför Norrskogs lokala skogsbruksområden sina årsmöten. Jag är en av alla dem som har ansvar för att inbjudningar, kallelser och att samtliga handlingar är klara inför mötet. I en medlemsägd och medlems styrd organisation är årsmötet ett viktigt möte, därför är det extra roligt att våra årsmöten i skogsbruksområdena alltid är välbesökta. Under de tjugo år jag varit mer eller mindre aktiv medlem i Norrskog har jag många gånger frågat mig själv varför det är på det viset. Många andra föreningar har inte alls samma goda uppslutning på sina årsmöten. Min gissning är att glädjen och stoltheten över att äga skog och mark gör att Norr skogsmedlemmar ser värdet av en demokratisk organisation Stina Ekbäck är ordförande i Kramfors SBO På ditt årsmöte får du: 1 / Möjlighet att ställa frågor om verksamheten i ditt lokala skogs bruksområde och om Norrskog i stort. 2 / Träffa likasinnade skogsägare att utbyta erfarenheter med. 3 / Chansen att bli utnämnd till årets ambassadör. I slutet av mars genomförs års möten i alla skogsbruksområden, se datum på sista sidan. där de kan påverka ledning och utveckling inom skogsnäringen, där de som skogsföretagare får ta del av forskning och utveckling som gynnar det egna skogsföretaget och lägger grunden för långsiktigt, hållbart skogsbruk för framtidens skogsägare. Det höga deltagandet tyder också på att medlemmarna tar vara på sin demokratiska möjlighet att påverka och välja företrädare som är lämpade för uppgiften att föra deras talan i en rad olika sammanhang. Jag vet att virkespriset är en viktig fråga för många medlemmar, det är det för mig med. Samtidigt är det viktigt för mig att ingå i en skogsägarförening som utgör en motvikt till de stora bolagen och kan balansera priserna på marknaden, en medlemsstyrd demokratisk organisation där jag har makt att påverka genom förtroendevalda. Kanske ännu viktigare när det verkligen gäller är det nära och långsiktiga samarbetet med min skogsrådgivare och all den service föreningen erbjuder. Det gäller allt ifrån den här medlemstidningen till utbildningstillfällen och studiedagar. Kom ihåg att använda de digitala möjligheterna Medlemswebben och Norr skogs hemsida. Surfa in på där kan du bland annat se var och när ditt skogsbruksområde har sitt årsmöte. Ta vara på din rättighet, besök årsmötet! 26 / norrskogen #1 / 2015

27 Vi bryr oss om Dina Försäkringar. Minst lika mycket som du. Vi är lokala och kundägda, det är naturligtvis därför vi heter som vi gör. Välkommen till Dina försäkringar. Svepot Air 30 Härnösand I Sollefteå I Sundsvall I Örnsköldsvik I Östersund I Odlas i ett öppet och modernt odlingssystem. Plantorna levereras frysta, i vila, i låda och på engångslastpall. Varje plantlåda innehåller ca 500 plantor, vilket ger stora logistikförtjänster och ett effektivare planteringsarbete. Finns tillgängligt i både gran- och tallsortiment. Vill du veta mer? Ring eller kontakta din säljare redan idag! Välkommen till Baker Tilly Vi kan skatt! Reglerna för enskilda näringsidkare är krångliga och även för mindre skogsägare lönar det sig ofta att ta hjälp med deklarationen. Vi har expertisen och vi finns nära. Kontakta oss om du behöver hjälp. Deklarationer Sollefteå Kramfors Ramsele Expansionsmedel Skogskonto Periodiseringsfonder Skogsavdrag

28 Fråga > Norrskog Alexander Åhreus Försäljningschef, NWP fråga: Har Norrskog lyckats hitta avsättning för allt stormvirke från 2013? Och vilka marknadsmässiga utmaningar ser du för industrin framöver? Annika Lidgren Kommunikationschef, Norrskog fråga: Hur ser Norrskogs digitala service ut i dag, vilka kanaler har jag som medlem tillgång till? Elin Sandström Skogsrådgivare i Hammerdal fråga: När det är barmark röjer jag på min fastighet, men finns det något jag kan ägna mig åt vintertid? Gärna något som höjer värdet på skogen.»i samma veva kommer Norrskog att återuppstå på Facebook och vi satsar stort för att fylla sidan med intressant innehåll.«vi har ett riktigt bra år i ryggen där vi lyckats parera försäljningen väl med de förutsättningar som stormarna bidrog till. Försäljningen av stormvirke fortsätter in i 2015, men nu med en exportmarknad som vänt nedåt för fura, framför allt i Nordafrika. Vi väljer ändå att se positivt på framtiden och fokusera på det vi själva kan påverka: att leverera i tid och hela tiden sträva mot att vara kundens första val av leverantör. Vi vet att om kunderna får välja mellan norrländska varor och sydsvenska väljer de oftast norrländsk kvalitet. Med det nya måleriet i Hammerdal kan vi konkurrera med både kvalité, kapacitet och service. Dessutom är impregneringsanläggningen i Krokom en mycket lyckad investering som gör att vi generellt kan öka försäljningen på hyvlade produkter eftersom de ofta är nyckelprodukter i de lass som bygghandeln beställer. Utmaningen är att lyckas möta våra kunders ökade krav på längder, det påverkar hela vårt flöde från aptering i skogen till hur vi lyckas pussla ihop försäljningen. I Sverige är byggandet på topp och vi är glada för de marknadsandelar vi har på hyvlat både i Sverige och Norge. Om 2014 var året när vi höjde kvaliteten på våra trycksaker då allt ifrån medlemstidning till skriftliga utskick och annonser fick sig ett lyft så är 2015 året när vi fokuserar på våra digitala kanaler. Redan under mars månad sjösätter vi en responsivt utformad webb med moderna möjligheter att ta tillvara innehållet på Norrskogs hemsida. Oavsett om du öppnar norrskog.se från din dator, din surfplatta eller telefon ändras layouten så att läsupplevelsen blir den bästa för dig som besökare. I samma veva kommer Norrskog att återuppstå på Facebook och vi satsar stort för att fylla sidan med intressant innehåll, särskilt vad det gäller våra aktiviteter. Vi har också påbörjat utvecklingsarbetet med medlemswebben med fokus på att förbättra innehållet vad det gäller både service och tjänster. Sedan vet vi att det finns önskemål om en skogsägarapp med tydlig kundnytta. Vi tittar förutsättningslöst på möjligheten att tillfredsställa våra medlemmars behov utan att låsa fast oss i någon form. Appar är grejen i dag, men vem vet vad grejen är i morgon? När vi väl tar klivet ska vi göra det rejält! Då kan jag rekommendera stamkvistning av tall! Det är verkligen något för dig som är aktiv, intresserad skogsägare som vill satsa på kvalitetsskötsel och är beredd att göra lite extra arbete i din skog. Om bara stamkvistning utförs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt får du ett garanterat resultat eftersom du påskyndar kvistrensning på ungskog redan i röjningsstadiet och skapar kvistfria stammar med ett högre värde. Men läs på ordentligt eller tala med din rådgivare om du har frågor, för det finns en risk att skada trädet. Tänk framför allt på att stamkvista när kåda kan tränga ut och skydda sårytan mot olika typer av svampangrepp. Använd kvistsåg med ställbar skaft längd, på högre höjder kan det vara lämpligt att använda bågsåg. Stamkvistning är en investering för framtiden och det är viktigt att koncentrera sig på rätt objekt som har bäst förutsättningar att vara kvar till slutavverkning. Glöm inte att märka upp stamkvistade träd så att de inte avverkas av misstag vid en gallring. Har du en fråga? Vi svarar gärna på dina frågor om skog och skogsägande. Mejla din fråga till: 28 / norrskogen #1 / 2015

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE

ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE Portätt- & REPOTAGEfotografering EN DAG Jag vill berätta vem ni är som familj, jag vill skapa bilder som ger er ett fönster till en tid som är värd minnas. Som visar

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

För publiken i Skara, 18 maj 2015

För publiken i Skara, 18 maj 2015 För publiken i Skara, 18 maj 2015 Lönsamhet - vad krävs av dig Ta kontroll över ekonomin Vinnare vs förlorare Förbättra din bankrelation Generationsskifte Skattesänkningsråd Nya skatteregler Gröna tidningarna

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Efter istiden, som tog slut för ca år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet.

Efter istiden, som tog slut för ca år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet. Efter istiden, som tog slut för ca 10 000 år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet. De första djuren som kom till Finland var fiskar, sälar och fåglar. Så småningom kom också däggdjuren,

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 1 FEBRUARI 2012 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Islandshästar på Ankis stall Det är en fin dag på Ankis ridstall. Det är kallt i

Läs mer

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag PIA Jonatan är så glad att han nästan svävar in genom dörren till sporthallen. Han är barfota och har träningsbyxor och T-shirt på sig. Han ser fram emot att få flyga genom luften med ena benet framför

Läs mer

Vackra trägolv för användning i generationer

Vackra trägolv för användning i generationer Vackra trägolv för användning i generationer Omslagsbild: Furu massiv ljusgrå slät Ovan: Furu massiv obehandlad slät (samma utseende får du om du väljer klarvax) En av världens viktigaste och mest fantastiska

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Långhultamyren är ett naturreservat på nästan 800 hektar. Det är först och främst det stora myrarna som vi vill skydda. Men du är självklart välkommen att

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Termografering Postad av Mats Persson - 13 nov 2012 18:48 Har vi någon termograferingsexpert här? Vad ska man köpa för utrustning? Finns det några bra utbildningar? Hur långt klarar man sig på en sån här?

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år.

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år. Artikel av Tuva Klinthäll Publicerad i Smålandsposten den 18 september 2010 Kl 07.00 Klockan har precis slagit sju och det är i mitten av augusti. De allra flesta ligger och sover men inte Håkan Håkansson.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Min APU i Slovenien. Carl Bjärkse V09S 9/6 2010

Min APU i Slovenien. Carl Bjärkse V09S 9/6 2010 Min APU i Slovenien Carl Bjärkse V09S 9/6 2010 Jag heter Carl Bjärkse och går i V09S. Jag går skoglig inriktning på Vretagymnasiet, den 1 Maj 2010 åkte jag och Magnus Pettersson till Slovenien på utlands

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmilj

Patientenkät Väntrumsmilj Patientenkät Väntrumsmilj 1. I vilket väntrum sitter du? 1. I vilket väntrum sitter du? n A. Sunderby sjukhus 79 100 100 100 179 100 B. Kalix vårdcentral 0 0 0 0 0 0 C. Hortlax vårdcentral 0 0 0 0 0 0

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer