Information för båtsporten. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information för båtsporten. Innehåll"

Transkript

1 Information för båtsporten Innehåll Bilaga till Ufb 2003:3 Sjöräddning... 3 Svensk kustradio... 7 VHF-stationer, Stockholm Radio... 8 Sjöfartsverkets VHF-stationer... 9 VHF-stationer, Sjöfartsverket och Vänerns seglationsstyrelse VHF-radiopejlar Navigationsvarningar och Ufs/Ufb Land- och sjöväder Kustväderprognoser för fritidsbåtar Väder och varningar på VHF i Östersjön Segelfri höjd Broars och kanalers öppningstider Kompassjusterare Servicestationer för uppblåsbara livflottar och räddningsvästar Besiktningsmän för fritidsbåtar DGPS sändare för sjöfarten Fritidssjöfartens påverkan av Sveriges anslutning till Schengen Trygg till sjöss

2 Trygg till sjöss är en sammanställning av sådan information som fritidsseglaren bör ha lätt tillgänglig ombord. Häftet distribueras bl. a. som bilaga till Underrättelser för båtsporten (Ufb). På Sjöfartsverkets hemsida finner du varje vecka ett nytt nummer av Underrättelser för sjöfarande (Ufs) i vilket du kan läsa om händelser och förändringar som kan påverka din säkerhet till sjöss. På hemsidan kan du även rapportera ifall du upptäcker fel i sjökort och andra produkter från Sjöfartsverket. Vill du hellre ringa eller skriva brev till oss hittar du uppgifter för detta längre ner på denna sida. Om du ser något fel som kan utgöra omedelbar fara för sjöfarten vill vi veta det så snabbt som möjligt. Det kan t.ex. gälla släckta fyrar, saknade prickar, drivande timmer osv. Sådana iakttagelser bör du rapporterar på VHF eller telefon (dygnet runt, kostar inget!). På VHFen anropar du Stockholm Radio eller närmaste VTS-central, använd kanal 16 eller en s.k. trafikkanal vilket framgår av sid 7 och 10. Redaktionen Kontakta Redaktionen Postadress Sjöfartsverket Ufs/Baltico Norrköping Tel , Fax E-post Prenunumeration på Ufb Tel Fax E-post Sjöfartsverkets tryckeri i Norrköping 2003

3 Sjöräddning Sjöfartsverket är ansvarigt för den svenska sjöräddningen. Sjöräddningens syfte är att rädda människoliv till sjöss. Arbetsfältet är havet kring våra kuster såväl inomsom utomskärs samt Vänern, Vättern och Mälaren. Sjöräddningen utförs i samverkan mellan statliga, kommunala och enskilda organ. Sjöräddningen ställer alltid upp Om du råkar i sjönöd kan du lita på sjöräddningen, men du måste kunna göra dig hörd och sedd. Du måste dessutom känna till, att alla på sjön oavsett den egna båtens storlek och typ enligt sjölagen är skyldiga att hjälpa nödställda. Nödsituation Råkar du in i en nödsituation till sjöss finns tre säkerhetsreserver som du i första hand bör försöka nyttja i följande ordning: egen utrustning båtar i närheten den organiserade sjöräddningstjänsten Man kan alltid öka säkerheten genom att använda VHF-radio för att få information om väderutsikter och navigationsvarningar. Radion kan också användas för att lugna anhöriga och därmed förhindra larm till sjöräddningscentralerna. Larma sjöräddningen genom att: ropa MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY (uttalas: mejdej, betyder: hjälp mig) på VHF kanal 16. Tala om båtens namn, position och vad som hänt. använd optiska signalmedel t ex nöd-raketer, handbloss eller röksignaler. Saknas sådana kan man försöka med något brinnande föremål. upprepade gånger höja och sänka armarna över huvudet. med ljud eller ljus sända tre korta, tre långa, tre korta signaler SOS. i övrigt använda vilka medel som helst för att göra nödsituationen känd. Larm på telefon 112 begär Sjöräddning MER INFORMATION OM SJÖRÄDDNING KAN ERHÅLLAS FRÅN Sjöfartsverket Sjöräddningstjänsten, Norrköping, tel

4 Sjöräddning GMDSS sjöräddningens alarmeringssystem I hela världen gäller särskilda rutiner och utrustning för alarmering av sjöräddning. Systemet benämns GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) och innebär bl.a. speciella utrustningskrav för yrkessjöfarten. Dessa krav är olika för olika typer av farvatten men viss utrustning är obligatorisk för i princip all yrkessjöfart. EPIRB, NAVTEX, SART, VHF-DSC och BÄRBAR VHF är obligatorisk för kustnära fart med yrkesfartyg. Vid utsjöfart krävs dessutom MV/HF-DSC och Inmarsat. NAVTEX används för mottagning av navigationsvarningar och väderinformation, se sid 12. EPIRB är en nödsändare vars signal tas emot av satelliter. Sändaren kan positionsbestämmas och ger dessutom information om fartygets identitet. SART är en liten batteridriven sändare som ger ekon på fartygens radar. Konsekvenser för fritidsbåtar Ett stort antal fritidsbåtar har redan VHF-radio ombord. Dessa kommer att kunna användas precis som förut och den öppna passningen av kanal 16 skall fortsätta iland samt ombord på yrkesfartyg till 1 februari Vid nyinköp bör dock en VHF-radio med DSC väljas. Vad är DSC? DSC (Digital Selective Calling) är ett automatiskt anropssystem, utarbetat internationellt. Förenklat kan man säga att det manuella röstanropet på kanal 16 eller trafikkanal ersätts med en kort skur av datasignalering på en särskild kanal (70). Anropet är kodat, så identitetsinformationen uppträder som ett 9-siffrigt nummer, det s. k. MMSI. MMSI är i princip din VHF-radios telefonnummer. Du kan med DSC skicka adresserade anrop men nödanrop har speciell status, det är inte adresserat utan riktas till alla. Ett nödanrop innehåller båtens MMSI, position och tid samt typ av nödläge. Vid sändning av nödanrop trycker man in den tangentkombination som genererar nödanrop. Om radion inte är ansluten till en navigator får man knappa positionen manuellt. När nödanropet gått iväg, kommer landsystemet att avkoda och presentera detta i land och skicka en kvittens tillbaka. VHF-stationen går därefter automatiskt över till kanal 16 för fortsatt telefonitrafik. DSC kan även sändas på MF frekvens khz, samt på ett antal HF-frekvenser. Sverige MRCC Göteborg ( ) MRSC Stockholm ( ) Finland MRCC Åbo MRSC Helsingfors MRSC Vasa Turku Radio Ryssland MRCC Sankt Petersburg Kaliningrad Radio Estland MRCC Tallinn MRSC Kuressaare MMSI nummer till landstationer Östersjöområdet Lettland Riga Rescue Radio Litauen MRCC Klaipeda Polen Szczecin Radio Witowo Radio Gdynia Radio Tyskland MRCC Bremen Seefunk Hamburg Danmark Lyngby Radio MRCC Aarhus/SOK Norge Tjöme Radio Farsund Radio Rogaland Radio

5 Sjöräddning MRCC Göteborg tel MRSC Stockholm tel

6 Sjöräddning Automatisk alarmering av sjöräddning. Registrering vid innehav av EPIRB, DSC och satellitutrustning. Innehavare av utrustning för automatisk alarmering, såsom EPIRB, DSC eller INMARSAT, uppmanas att till Sjöräddningscentralen (MRCC Göteborg) lämna följande uppgifter: utrustningstyp och inprogrammerad identitet uppgifter om fartyget där utrustningen är placerad andra kontaktvägar till fartyget (mobil-, satellittelefon etc) kontaktpersoner i land. De som redan tidigare har lämnat dessa uppgifter, behöver självfallet endast sända ny rapport, om någon uppgift har ändrats. Vid osäkerhet om vilka uppgifter som finns i registret, kan MRCC på begäran lämna registerutdrag för kontroll. När utrustningen sänt ut ett larm, måste MRCC kunna fastställa vilket fartyg/ fiskefartyg/fritidsbåt som larmet kommer ifrån, samt snabbt kunna nå den/det för bekräftelse. Om någon av dessa uppgifter saknas, är felaktiga eller inaktuella, kan det leda till en avsevärd fördröjning av insatserna eller att felaktiga räddningsinsatser sätts in. MRCC kan ta emot rapporter per post, fax eller E-post. En blankett för inrapportering till MRCC finns i slutet av detta häfte. Den kan också hämtas från Sjöfartsverkets hemsida Sök under: Yrkessjöfart/Sjösäkerhet/EPIRB-registrering eller Fritid på sjön/sjösäkerhet/epirb-registrering. Blanketten finns som wordfil för ifyllning via dator eller som utskrivbar blankett. På blankettens baksida finns vidare instruktioner. Om något är tveksamt, kontakta MRCC på det telefonnummer som anges på blanketten. Inrapporteringen är kostnadsfri. Förklaring: GMDSS = Global Maritime Distress and Safety System. DSC = Digital Selective Calling. EPIRB = Emergency Position-Indicating Radio Beacon. SART = Search And Rescue Transponder. MMSI = Maritime Mobile Service Identity code. INMARSAT = Globalt system av kommunikationssatelliter Glöm inte att registrera innehav av VHF/MV/HF med DSC, nödradiofyr (EPIRB) eller satellitstation (INMARSAT) till MRCC Göteborg. Se blankett i slutet av häftet. 6

7 VHF UTC = Co-ordinated Universal Time Svensk vintertid = UTC + 1 timme Svensk sommartid = UTC + 2 timmar MF = Medium Frequency = Mellanvåg ( khz) VHF = Very High Frequency ( MHz) 7

8 VHF VHF-stationer, Stockholm Radio Placering VHF kanal Radio horisont Strömstad M Grebbestad M Hunnebostrand M Bokenäs M Orust M Ljungskile M Tjörn M Torslanda M Göteborg M Varberg M Falkenberg M Halmstad M Höganäs M Barsebäck M Trelleborg M Trollhättan M Kinnekulle M Kristinehamn M Gränna M Karlsborg M Kivik M Karlshamn M Karlskrona M Ölands S. Udde M Borgholm M Placering VHF kanal Radio horisont Västervik M Hoburgen M Visby M Fårö M Gotska Sandön M Norrköping M Torö M Hjälmaren M Södertälje M Nacka 26, 03*, 23* 45 M Västerås M Svenska Högarna M Väddö M Öregrund M Gävle M Hudiksvall M Sundsvall M Härnösand M Kramfors M Mjällom M Örnsköldsvik M Umeå M Skellefteå M Luleå M Seskarö M * OBS. På dessa kanaler läses inte varningar, trafiklistor eller väder ** Radiohorisonten är den normala räckvidden om inga skymmande föremål finns. Lägg till båtens egen radiohorisont, enligt vidstående tabell, för att erhålla en ungefärlig VHFräckvidd. Båtens antennhöjd över vattnet Båtens radiohorisont 2 m 3 M 5 m 5 M 10 m 7 M 15 m 9 M 20 m 10 M 25 m 11 M 30 m 12 M 8

9 Sjöfartsverkets VHF-stationer Sjöfartsverkets nät av VHF-radiostationer, avsedda för lotsnings- och sjöräddningstjänst m.m., omfattar VTS-centraler och lotsstationer, lämpligt belägna från sjöräddningssynpunkt. Åtskilliga av dessa platser är också utrustade med radar. Stationerna får användas för utväxling av: (a) Säkerhetsmeddelanden rörande nödsituationer på fartyg, däri inbegripet sjukdoms- och olycksfall e dyl. (b) Meddelanden som står i direkt samband med fartygs angöring, lotsning och förande till kaj eller ankarplats. (c) Interna meddelanden i Sjöfartsverkets tjänst. Trafik av annat slag än nyss nämnda ska ske via Stockholm Radio. Ungefärlig räckvidd i M för VHF-stationer med 25 W uteffekt VHF 9

10 VHF VHF-stationer Sjöfartsverket och Vänerns seglationsstyrelse Samtliga VTS-centraler har dygnet runt passning och svarar i förekommande fall på VHF-anrop till de lotsstationer som inte har ständig passning. VHF-kanal Anropssignal BOTTENVIKENS TO LULEÅ VTS tel +46 (0) VTS Luleå Skellefteå Ls 13 Lotsarna Skellefteå UMEÅ Ls (Holmsund) 12 Lotsarna Umeå Örnsköldsvik Ls (Skagsudde) 14 Lotsarna Örnsköldsvik (Skagsudde) BOTTENHAVETS TO Sundsvall Ls (Spikarna) 13 Lotsarna Sundsvall (Spikarna) Söderhamn Ls 13 Lotsarna Söderhamn GÄVLE VTS tel +46 (0) VTS Gävle STOCKHOLM/MÄLARENS TO Svartklubben Ls 73 Lotsarna Svartklubben Kapellskär Ls 73 Lotsarna Kapellskär Sandhamn Ls 73 Lotsarna Sandhamn STOCKHOLM VTS tel +46 (0) VTS Stockholm SÖDERTÄLJE VTS tel +46 (0) (14*) VTS Södertälje Landsort Ls 68 (14*) Lotsarna Södertälje VHF-kanal Anropssignal OSTKUSTENS TO OXELÖSUND VTS tel +46 (0) VTS Oxelösund Visby Ls 09 Lotsarna Visby OSKARSHAMN Ls 09 Lotsarna Oskarshamn Kalmar Ls 09 Lotsarna Kalmar SYDKUSTENS TO Karlshamn Ls 13 (18) Lotsarna Karlshamn Åhus Ls 13 (18) Lotsarna Åhus MALMÖ VTS tel +46 (0) VTS Malmö Helsingborg Ls 80 Lotsarna Helsingborg VÄSTKUSTENS TO Halmstad Ls (VTS Marstrand) 18 Lotsarna Halmstad GÖTEBORG VTS tel +46 (0) VTS Göteborg (Trafikinformation) (i Göta älv 09) GÖTEBORG Ls 69 VTS Göteborg (Lotsbeställning) MARSTRAND VTS tel +46 (0) VTS Marstrand Lysekil Ls 11 Lotsarna Lysekil (Brofjorden) VÄNERNS TO TROLLHÄTTAN VTS tel +46 (0) VTS Trollhättan Vänern 14 Lotsarna Vänern * Gäller fritidsbåtar i Södertälje Kanal Förkortningar: Ls Lotsstation/ Pilot station VTS Vessel Traffic Service VERSALER på VTS/lotsstation markerar att den även har tillgång till andra stationer i kustradionätet. 10

11 VHF VHF-radiopejlar Fritidsbåt utrustad med VHF-telefon kan få hjälp med positionsbestämning från landbaserade VHF-radiopejlstationer och fartygsenheter som tillhör Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen. Anropa lämplig station eller fartygsenhet. När den tjänstgörande svarar, koppla om till kanal som denne anvisar, anropa på nytt på denna kanal och be om pejling. Motstationen avläser bäringen från landstationen/fartygsenhet till båten medan han lyssnar på sändning från båten. Viktigt i sammahanget är också att fråga efter stationens/ enhetens position. Stationernas/enheternas räckvidder är olika och beror på antennhöjden. Krysspejling är möjlig om flera stationer/enheter finns i närområdet. Anropa nästa station/enhet i närheten och upprepa samma procedur. Rita in bäringarna från de två stationerna/enheterna i sjökortet samt ta reda på stationernas/ enheternas positioner. Skärningspunkten mellan de två bäringarna visar den aktuella positionen. Noggrannheten i de angivna bäringarna är normalt 2 à 3º över öppet vatten. Det bästa resultatet av krysspejling erhålls om vinkeln mellan bäringarna är så nära 90º som möjligt. För att inte i onödan belasta tjänstgörande personal bör pejling begäras endast då säkerheten för båten och dess besättning motiverar detta. 11

12 Navtex Navigationsvarningar och Ufs/Ufb Förändringar som påverkar sjöfarten sker ständigt; fyrar byggs om, nya grund upptäcks, prickar flyttas, lysbojar slocknar, nya gästhamnar anordnas, tider för väderrapporter ändras, en däckslast timmer spolas över bord osv. Eftersom vissa förändringar kan ha stor betydelse för sjösäkerheten är det viktigt att den sjöfarande får information om dem. Internationell standard Sjöfarten informeras på likartat sätt runt hela jorden. Det är IHO (International Hydrographic Organisation) som formulerat reglerna för hur detta skall gå till. När det inträffar en plötslig förändring av betydelse för sjösäkerheten skall navigationsvarning utfärdas medan planerade förändringar och mindre brådskande information förmedlas genom Ufs/Ufb. Varje land har en National Co-ordinator som ansvarar för att MSI (Maritime Safety Information) görs tillgänglig för sjöfarten. I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för att sjöfarten får den information som krävs för säker navigering. Själva radioutsändningarna sköts av Telia Mobile genom Stockholm Radio. LOCAL navigationsvarning Navigationsvarningar som handlar om förhållanden inomskärs klassas som LOCAL. Dessa läses ut av Stockholm Radio på VHF-trafikkanaler kort tid efter utfärdandet. Därefter upprepas de var 4:e timme enligt fastställda tider, se tabell i kartan på sid 7. COASTAL navigationsvarning Varningar som handlar om förhållanden utomskärs klassas som COASTAL och sänds inte enbart på VHF utan även på NAVTEX och MF-telefoni. NAVTEX är ett internationellt system för utsändningar av kategorin COASTAL samt väder- och isinformation. Meddelandena mottas automatiskt och skrivs ut på en printer ombord. Det finns även enklare mottagare utan printer. Dessa är väl lämpade för fritidsbåtar och visar meddelandena på en liten bildskärm. All information är på engelska. Man kan välja att ta emot alla meddelanden eller endast de som berör det område man befinner sig i. Varje meddelande sänds ut var 4:e timme men mottagaren är konstruerad så att den inte skriver ut ett redan mottaget meddelande. Rapportera Redaktionen på Sjöfartsverket tar emot och handlägger information om faror och förändringar. Rapporterna kan t.ex. föranleda navigationsvarning, reparationsåtgärder ute på fältet, Ufs/ Ufb-notis eller rättelser i sjökort och publikationer. Rapportera dina iakttagelser Redaktionen: Tel (24h) Fax via Stockholm Radio eller Lotsstation 12

13 Navtex 13

14 Land- och sjöväder SVERIGE P1 sjö- och landrapport 0555* S med vinduppgifter, våghöjder och vattenstånd 0655* L 5-dygnsprognos 0755* L, S Ej Nordsjön 1300 L, S Ej Nordsjön 1555 S med vinduppgift, 2-dygnsprognos 2150 L, S med vinduppgifter. 2-dygnsprognos samt 7-dygnsprognos för land * Även på mellanvåg från Sölvesborgssändaren, 1179 khz. Alla P1-sändningar går att lyssna på i efterhand via internet, adressen är I Ekot's nyhetssändningar på de flesta heltimmar och kl 1645 i Sveriges Radios P1, P3 och P4 ingår korta landväderrapporter. Även i Sveriges Radios lokala kanalers nyhetssändningar på halva timmar ingår landväder och ofta kustväder under sommaren Text-TV sjö- och landväder Sveriges Television, SVT kanal 1 och 2 sid TV 4 sid Telefon Talsvar, tel Kostnad 8,65 kr/min. Tjänsten Meteorologen direkt kan nås på tel och få råd av SMHI:s meteorologen, bemannad mellan Kostnad 30 kr/min. Internet SMHI: SR: FINLAND Sjö- och landrapport Väder med sjörapport på svenska ges via Finlands Rundradio, YLE (Radio Vega). Lokala tider 0600 L, S (vardagar) 0803 L, S (lördag, söndag) 1558 båtväder 26/5-5/ L, S (lördag) 0810 L, S (mån - fred) 1910 L, S 0700 L, S (söndag) 1245 L, S 2205 L, S Frekvenser i MHz Skärgårdshavet: Åbo 101,4 och Åland 93,1 Finska Viken: Fiskars 99,7, Esbo 101,1, Borgå 91,4, Pernå 98,3 och Anjalankoski 99,5 (ej kl 0803, 0810, 2205). Bottenhavet: Euraåminne 103,0 och Bötombergen 102,6 Kvarken: Vasa 101,0 och Lappo 101,5 Bottenviken: Kronoby 102,7 och Uleåborg 100,3 (ej kl 0803, 0810, 2205). Varningar för hård vind eller storm läses vid såväl sjö- som landrapport. Radio Åland (frekvens 91,3 MHz) ger sjörapport för Åland på vardagar efter nyheterna. Sjörraport från SR på P1 sänds över Åland på frekvens 95,0 MHz på följande tider (Finsk sommartid) 0655, 0855, 1400, 1655 och Telefonsvarare: Väder och sjörapport på tel: (ca 1 euro/min) Väder med prognos samt varningar på tel: (ca 1 euro/min) Meteorolog på tel: (ca 3 euro/min) 14

15 Land- och sjöväder Väder på SMS och WAP. Dessa vädertjänster presenteras på Meteorologiska Institutets hemsida Internet DANMARK På FM-bandet sänds inga sjörapporter, däremot sänds landväder varje timme efter nyheterna. Sjörapporter sänds från Kalundborg på LV 243 khz och MV 1062 khz, enligt följande: 0545 L, S 1145 L, S 2245 L, S 0845 L, S 1745 L, S Väder på telefon slå (knapptelefon krävs). Danmarks Meteorologiske Institut har service för utländska turister med väderinformation på följande telefonsvarare: In english Auf deutsch Text-TV sjö- och landväder Danmarks Radio, DR Kanal 1 sid 400 Internet Danmarks Radio: Danmarks Meteorologiske institut: NORGE NRK P1 sjö- och landrapport Vardagar Lördagar Söndagar 0545 L, S 0545 L, S 0545 L, S 0600 L 0600 L 0600 L 0803 L 0803 L 0803 L 1450 L, S 1456 L, S 1456 L, S 1903 L 1903 L 1703 L 2204 L, S 2204 L, S 2204 L, S 2400 L 2400 L 2400 L, S Prognoser för fritidsbåtar i yttre Oslofjorden sänds kontinuerligt på 103,1 MHz eller 98,1 MHz. Dygnsvädret tel Kostar 5,04 kr/min. Långtidsväder tel Kostar 12,10 kr/min. Båttelefonen speciellt kustväder tel Kostar 12,10 kr/min. Stadsmeteorolog (munligt) tel: Oslo , Bergen och Trömsø Kostar 24,40 kr/min. Alla priser i norska kronor. Text-TV sjö- och landväder Norsk Rikskringkastning, NRK sid Internet NRK: Den norske meteorologiske institut: AUF DEUTSCH Seewetterbericht von Radio Schweden (10 Juni 29 August). Montag bis Freitag um Uhr auf MW 1179 sowie Uhr auf UKW 89,6 MHz im Raum Stockholm sowie auf MW Die Prognose kann auch via Telefon abgerufen werden Sowie im internet S= sjörapport L= landrapport 15

16 Land- och sjöväder Vindtabell Jämförelsetabell mellan vindstyrka i Beaufort, vindhastighet i m/s, verkningar och våghöjd i m. Beteckning Vindstyrka Vindhastighet Vindens verkningar Våghöjd i Beaufort m/s på öppna havet i m Stiltje 0 0,0 0,2 Spegelblank sjö. Nästan stilje 1 0,3 1,5 Små fiskfjälliknande krusningar bildas, 0,0 0,1 men utan skum. Lätt bris 2 1,6 3,3 Korta men utpräglade småvågor, som 0,2 0,3 inte bryts. God bris 3 3,4 5,4 Vågkammarna börjar brytas, glasartat 0,6 1 skum bildas. Frisk bris 4 5,5 7,9 Längre vågor, flerstädes vita skumkammar. 1 1,5 Styv bris 5 8,0 10,7 Vågorna mera utpräglade och långa, över- 2 2,5 allt vita skumkammar. Hård bris/ 6 10,8 13,8 Större vågberg, vita skumkammar breder 3 4 Frisk kuling ut sig över större ytor. Styv kuling 7 13,9 17,1 Sjön tornar upp sig och bryter, skummet 4 5,5 ordnar sig i strimmor i vindens riktning. Hård kuling 8 17,2 20,7 Vågbergens längd och höjd betydande, 5,5 7,5 skummet lägger sig i tätare strimmor i vindens riktning. Halv storm 9 20,8 24,4 Höga vågberg med brottsjöar, sikten kan 5,5 7,5 tidvis försämras av vitt skum. Storm 10 24,5 28,4 Höga vågberg med långa brottsjöar, havs ytan verkar i stort sett vit av skum som försämrar sikten. Svår storm 11 28,5 32,6 Mycket höga vågor. I sikte befintliga far- 11,5 16 tyg försvinner bakom vågbergen. Orkan 12 32,7 36,9 Havsytan i sin helhet täckt med vitt skum, 14 som även uppfyller luften i sådan mängd, att sikten försämras. Kustväderprognoser för fritidsbåtar i svenska farvatten 1 maj 31 oktober Kustväderprognosen avser vädret ca 10 M ut från fastlandet eller till den yttre skärgården. Särskild vikt läggs vid medelvindar, signifikant väder och hastiga vind- och siktförändringar. Kustväderprognosen kompletterar den allmänna sjörapporten som sänds i P1 och som endast täcker de stora havsområdena. I kustvädret kan man ta hänsyn till de speciella förhållanden som oftast råder närmast kusten och ytterskärgården. Det är viktigt för sjöfarande att med stor noggrannhet studera och bedöma väderläget när färdplanering görs. Glöm dock inte att fortlöpande bedöma väderläget under färden, plötsliga väderomslag förekommer ofta 16

17 Kustväder 17

18 Kustväder Kustväder på VHF Radiostation Område Lokal tid Kanaler Stockholm Radio Kusten + Vänern Trafikkanaler (se tabell och karta sid 7 och 8) För båtägare med VHF-abonenemang kan via Stockholm Radio bli uppkopplad till "Meteorologen direkt" för vanlig VHF-taxa (11,25 kr/min). Kustväder i lokalradion P4 Station Frekvens, MHz Tid, innehåll SR Blekinge Karlskrona 100,7 Särskild kustväderprognos i samband med nyheterna: kl 08.30, Karlshamn 100, , (vardagar) 08.30, (helger). Dessutom meteorologmedverkan 06.50, 07.55, 12,20, och (vardagar). SR Gotland Visby 100,2 Varje halvtimme mån fred kl Lör/sön i nyheterna kl 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,12.30 och Vardagar 06.35, och SR Göteborg Göteborg 101,9 Vardagar kl 07.30, 08.30, 09.30, och Helger 08.30, Svanesund 93, och i samband med lokala nyheter och väder. Prognos för hela kuststräckan Nidingen-Nordkoster vardagar ca SR Gävleborg Gävle 102,0 Vardagar kl och och helger kl 8.30 mellan Söderhamn 103,8 juni och augusti. Hudiksvall 100,7 SR Halland Kungsbacka 101,3 Kl 06.45, 07.45, 08.45, 12.25, och Varberg 103,8 Halmstad 97,3 SR Kalmar Emmaboda 95,6 Vardagar och Lör/sön Kalmar/Öland 107,8 Oskarshamn 94,4 Västervik 102,7 SR Kristianstad Hörby 101,4 Vardagar kl och Halmstad 102,6 Vegeholm 103,6 Simrishamn 102,7 SR Malmöhus Hörby 89,5 Kl 08.36,12.36, Alla dagar Malmö 102,0 Helsingborg 103,2 Trelleborg 103,7 SR Norrbotten Kalix 102,2 Kl 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.35, 11.33, och Älvsbyn/Piteå/Luleå 102,9 Dessa frekvenser hörs runt Norra Bottenviken och norra delen Luleå 96,9 av finska kusten. 18

19 SR Skaraborg Skövde 100,3 Kl 07.35, 08.35, och Kustväder P4 Radio Stockholm Stockholm 93,8 Vardagar kl 8.55 och lör/sön varje halvtimma kl Väddö 94,7 Norrtälje 102,1 Nynäshamn 102,9 Södertälje 97,6 P5 Radio Stockholm 103,3 Vardagar kl och lör/sön varje halvtimma kl SR Sörmland Eskilstuna Vardagar kl 06.30, 12.30, Helger och under Krokek 102,3 juni - augusti. Strängnäs 96,9 SR Uppland Uppsala 102,5 Vardagar efter nyheterna kl 12.00, 16.30, Östhammar 101,6 Enköping 95,2 SR Värmland Karlstad 103,5 Vardagar 07.30, 08.30, 12.30, och Helger 08.30, Sunne 101, och Torsby 102,6 Filipstad 103,2 Kristinehamn 102,4 Säffle 96,2 Sysslebäck 103,6 Årjäng 95,8 P4 Radio Västernorrland Sundsvall 102,8 I anslutning till nyhetssändningarna kl och Härnösand 100,5 Örnsköldsvik 100,1 Kramfors/Lungvik 102,4 SR Västmanland 100,5 Maj september 06.35, 07.35, 08.35, 12.35, och Gäller sjövädret på Mälaren och Hjälmaren. SR Radio Väst Uddevalla 103,3 Dagl i samband med nyheterna morgon, lunch och eftermiddag Trollhättan 103,7 Bäckefors 102,2 Grebbestad 101,1 Hamburgsund 101,7 Kungshamn 100,9 Strömstad 97,6 Svinesund 100,8 SR Västerbotten Vännäs/Umeå 103,6 Vardagar kl 07.30, 08.30, 12.30, i samband med lokala Skellefteå 103,9 nyheter och väder SR Örebro Örebro 102,8 Kl 07.15, samt

20 Kustväder SR Östergötland Linköping 99,8 Kustväder i samband med nyheter kl 06.30, 07.30, 08.30, Motala 101, och Alla dagar Norrköping 94,8 Valdemarsvik 103,9 Kisa 103,6 20

21 Kustväder RADIO STOCKHOLMS skärgårdsväder Radio Stockholm sänder egna skärgårdsväderprognoser i slutet av, eller efter nyheter. De prognoser som presenteras av en meteorolog är även redovisade nedan. Frekvenser: 93.8, 94.7, 97.6, 102.1, 102.9, MHz P4 Mån - tors Fredag Lördag Söndag 9 maj 8 juni , 10.30, 11.30, , 9.30, 10.30, Meteorologen , juni 24 aug , 10.30, 11.30, , 9.30, 10.30, Meteorologen , aug 7 sept , 10.30, 11.30, , 9.30, 10.30, Meteorologen , P5 Mån - tors Fredag Lördag Söndag 9 maj 8 juni Meteorologen juni 24 aug Meteorologen aug 7 sept Meteorologen Vattenstånd En kostnadsfri tjänst, Havsvattenstånd, finns på SMHI:s hemsida på Internet: Lokala telefonsvarare, som lämnar uppgifter om vattenstånd, finns på följande platser: Sundsvallsbukten Ystad (även vinduppgift) Göteborg Väder och varningar på VHF i Östersjön Alla utsändningstider är i UTC UTC + 1 timme = svensk normaltid UTC + 2 timmar = svensk sommartid VHF-kanaler framgår av kartan på sid 23 samt i vissa fall av följande sammanställning. FINLAND Turku Radio/Lots (ägd av finska Sjöfartsverket) Sänder navigationsvarningar/kulingvarningar: 02.33, 06.33, o.s.v. var fjärde timme. Weather forecast in English: and Förmedlar även Radiomedical -samtal till läkare i land- avgiftsfritt. I finska farvatten gäller följande ordning vid passning: 1. VHF - DCS kanal 70 (om det finns ombord) 2. VTS centralens kanaler 3. VHF kanal 16 ESTLAND Tallinn Radio Sänder väder på kanal 69: 0433 och 1333 Navigationsvarningar på kanal 69: 0233, 0633, 1033, 1433, 1833 och

22 Kustväder RYSSLAND Kaliningrad Radio - 1 Sänder kulingvarningar och väderprognoser för sydöstra Östersjön, Gdansk bukten (Zatoka Gdanska) och Kaliningrads närområde: 0535 och POLEN Gdynia Radio Väder sänds på engelska: 0135, 0735, 1335 och Vattenstånd ingår endast i utsändningen kl Navigationsvarningar sänds på engelska: 0133, 0533, 0933 o.s.v. var fjärde timme. Navigationsvarningar sänds även på begäran. All transmissions in English. TYSKLAND Väderprognoser, storm- och kulingvarningar sänds av radiostationerna Kiel, Lübeck och Arkona: 0645, 0845, 1145, 1545 och Navigationsvarningar, väder, kulingvarningar och siktförhållanden sänds av följande trafikcentraler: Kiel Kanal II på kanal 02: 0015, 0045, 0115, 0145 o.s.v. Kiel Kanal III på kanal 03: 0020, 0050, 0120, 0150 o.s.v. Trave Traffic på kanal 13: var tredje timme från 0600 till Wismar Traffic på kanal 12: 0230, 0630, 0930, 1230,1530 och Warnemünde Traffic på kanal 73: 0115 samt varannan timme från 0515 till Stralsund Traffic på kanal 67: 0235 samt varannan timme från 0635 till Sassnitz Traffic på kanal 13: 0230 samt varannan timme från 0630 till Wolgast Traffic på kanal 9: varannan timme från 0715 till DANMARK Lyngby Radio Sänder trafiklistor samt ev. navigationsvarningar/kulingvarningar: 0105, 0305, 0505 o.s.v. varannan timme. Sjöväderprognoser: Ingen schemalagd utsändning men kan fås på begäran utan avgift. NORGE Bergen Radio, Farsund Radio och Örlandet Radio Sänder trafiklistor samt navigationsvarningar/kuiingvarningar: 0133, 0533, 0933 o.s.v. var fjärde timme. Bodö Radio, Rogaland Radio och Tjöme Radio Sänder trafiklistor samt navigationsvarningar/kulingvarningar: 0333, 0733, 1133 o.s.v. var fjärde timme. Florö Radio och Vardö Radio Sänder trafiklistor samt navigationsvarningar/kulingvarningar: 0233, 0633, 1033 o.s.v. var fjärde timme. Väderutsändningarna varierar och en del sänder bara på begäran. Väderutsändningar har: Farsund Radio 0933 och 1733 Bodö Radio 0733 och 1533 Rogaland Radio 0833, 1233 och 1633 Tjöme Radio 0733, 1133, 1533 och 1933 Florö Radio 0733, 1133 och 1533 Vardö Radio 0633 och

23 Kustväder 24H 23

24 Segelfri höjd Segelfri höjd Vid kraftledningar, broar och andra hinder över farbara vatten finns tavlor som anger hindrets höjd över vattnet. Den angivna höjden benämns segelfri höjd och det är denna höjd som anges i sjökortet. Segelfri höjd beräknas enligt följande: Kraftledningar Avståndet från medelhögvattenytan 1 till ledningens lägsta punkt reducerat med ett skyddsavstånd 2. Broar och andra hinder Avståndet från medelhögvattenytan till hindrets lägsta höjd, inom segelbar bredd, reducerat med en säkerhetsmarginal 3. Låga broar 4 över skyddade farvatten Vanligtvis anges brons lägsta höjd över medelvattenytan 5, utan säkerhetsmarginal. 1. Medelhögvattenytan är medelvärdet av årets högsta vattenstånd beräknat under en lång följd av år. 2. Skyddsavståndet är 1,5 m 2,75 m, beroende av ledningens spänning. 3. Säkerhetsmarginalen är 0,5 m 2 m beroende av förväntad sjöhävning i farvattnet. 4. Med låga broar avses de broar där man med lätthet från en mindre båt själv kan bedöma höjden under bron, dvs. upp till ca 3 m höjd. 5. Medelvattenytan är medelvärdet av vattenytans nivå vid fleråriga observationer. Observera att vattenytan kan vara mer än 1 m över denna nivå. 24

25 Broars och kanalers öppningstider Uppgifterna bygger på information från respektive broansvarig eller på uppgifter från länsstyrelse. Höjd under stängd bro framgår av sjökortet. Tiderna för broöppning varierar mycket. Broar över livligt trafikerade farvatten är oftast bemannade hela tiden, åtminstone dagtid. Dessa öppnas då flera gånger per timme, eventuellt med undantag för tid då rusningstrafik råder på bron. Där tågtrafiken över bron är livlig styrs öppningstiderna i allmänhet av tågens tidtabell, med påföljd att tågförseningar även påverkar öppningstiderna. Vissa broar är endast bemannade några korta stunder varje dag. Broöppning beställs ofta genom att avge ljudsignal (framgår av sjökortet) eller genom att trycka på en knapp. I vissa fall beställs öppning per telefon eller genom VHF-anrop till bron eller annan landstation vilket också framgår av sjökortet. Där sjötrafikens omfattning är liten måste i allmänhet broöppning beställas i förväg per telefon. Vid broarna finns ofta ljussignaler. Signalernas betydelse kan variera mellan olika broar men framgår av sjökortet i anslutning till respektive bro. Exempel på vanligen förekommande budskap genom ljussignal är bron är stängd öppningssignal från båt har uppfattats bron öppnas, vänta bron är öppen, passera BOTTENVIKEN Sjökort: 4101 Luleå. Bergnäsbron Position: Ca 65-34,7N 22-07,5E Efter beställning, måndag - fredag kl och , minst två timmar i förväg på tel Övrig tid öppnas bron mot en avgift på 2500:- exkl. moms. Sjökort: 4151 Pitsundet. Pitsundsbron Position: 65-13,9N 21-31,0E Efter beställning, måndag - fredag kl , minst tre timmar i förväg på tel , Upplysningar: VHF-kanal 9 och 13 BOTTENHAVET Sjökort: 523 Härnösand. Nybron och Västra kanalen bron Position: Ca 62-37,9N 17-56,0E Klaffbroarna öppnas dagligen under maj oktober mellan kl och På övriga tider måste broöppning beställas på telefon enligt följande: kontorstid efter kontorstid

26 Broars och kanalers öppningstider ÖREGRUNDS SKÄRGÅRD Sjökort: 536 Väddö kanal. Älmstabron Position: Ca 59-58,4N 18-48,8E Den 1 maj - 15 oktober Broöppning kan erhållas under 10 minuter varje hel timma mellan kl , ( , osv). Den 16 oktober - 30 april Måndag - fredag kl efter förhandsbeställning. Bron öppnas senast 2 timmar efter beställning. Nyttotrafik kan under hela året erhålla öppning vid annan tid, om beställning görs minst 4 timmar i förväg. Beställning bör göras måndag - fredag mellan kl Brovakten, tel , , Båtsportkort: Södra Bottenhavet sid 27 Sjökort: 536 Väddö kanal. Bagghusbron Position: Ca 59-56,4N 18-50,9E Den 1 maj - 15 oktober Broöppning kan erhållas under 10 minuter, 30 minuter efter varje hel timma, mellan kl ( , osv). Den 16 oktober - 30 april Måndag - fredag kl efter förhandsbeställning. Bron öppnas senast 2 timmar efter beställning. Nyttotrafik kan under hela året erhålla öppning vid annan tid om beställning görs minst 4 timmar i förväg. Beställning bör göras måndag - fredag mellan kl Brovakten, tel , , Båtsportkort: Södra Bottenhavet sid 27 NORRA ÖSTERSJÖN Västra och Östra Lagnö. Klintsundet Position: Ca 59-32,3N 18-45,2E Den 1 juni - 31 augusti Broöppning kan erhållas dagligen mellan kl Upplysningar: Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 9 och 11 Sjökort: 612 Sjökort: 6141, 6142 Stockholm. Gamla Lidingöbron Position: Ca 59-21,7N 18-06,6E Den 1 oktober - 14 april är bron stängd för all sjöfart. Den 15 april - 30 september Vardagar Kl och kl efter beställning, som görs senast en timma före öppning. Kl och kl efter beställning, som görs senast tre timmar (dock ej mellan kl ) före ankomst. 26

27 Broars och kanalers öppningstider Lördagar, sön- och helgdagar Kl efter beställning som görs senast en timma före öppning. Kl och kl efter beställning, som görs senast tre timmar (dock ej mellan kl ) före ankomst. Beställning Kontorstid: Lidingö stads växel, tel Övriga tider: SL Lidingö trafikledningscentralen, tel Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 16 och 19 Stockholm. Karl Johansslussen Position: 59-19,3N 18-04,4E Maj - augusti dagligen kl September och oktober dagligen kl Övrig tid hålls slussen stängd. Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 17 och Mälaren sid 17 VHF-kanal 12 och 16 Sjökort: 6141, 6142 Sjökort: 6141 Stockholm. Hammarbyleden Positioner: a) Ca 59-18,8N 18-06,3E Danviksbroarna tel: b) 59-18,2N 18-04,8E Hammarbyslussen tel: c) 59-18,2N 18-04,7E Skansbron tel: d) 59-18,8N 18-01,9E Liljeholmsbron tel: A. Broarna öppnas vid anfordran för fartyg som ej fritt kan passera under broarna. En samordning av öppningstider är gjord och samtliga broar har samma tider. Beträffande Danviksbroarna kommer viss anpassning till tågtider att ske. Tiderna för broöppning är följande: Vardagar Lördagar, sön- och helgdagar Skärtorsdag, Midsommarafton, dag före Kristi Himmelsfärds dag, Alla Helgons Dag och Nyårsafton. B. Bemanningen av Hammarbyslussen, Skansbron och Liljeholmsbroarna kommer att vara indragen under angivna tider: vardagar mellan kl 2300 och 0915 lör- och söndagar mellan kl 2300 och 0700 Under tiden för avbemanningen utförs öppningar från Stockholms hamns Bevaknings- och Trafikcentral (BTC). Önskas öppning under tider då slussen och broarna är avbemannade görs beställning enligt följande: Nyttotrafik Avisering ca 5 timmar före ankomst till Hammarbyleden görs till Stockholms hamn (BTC) på VHF-kanal 16 eller 12. Bekräftelse ca 1 timme före ankomst till Hammarbyleden till Stockholms hamn enligt ovan. Fritidsfartyg Fritidsfartyg beställer öppning enligt ovan, dvs på samma sätt som fartyg i nyttotrafik. Fritidsfartyg kan även göra beställning efter det att förtöjning skett vid ledverken genom att anropa Stockholms hamn via anropsstationer på ledverken. Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 17 och 19, Mälaren sid 17 27

28 Broars och kanalers öppningstider Sjökort: 6145, 6143 Strömma Kanal. Strömmabron Position: Ca 59-17,2N 18-32,9E Den 1-31 maj kl och Den 1 juni - 31 augusti kl , och (fredagar till kl 2200) Den 1 september - 15 oktober kl och Den 16 oktober - 30 april bron stängd Brovakten passar VHF kanal 9 och tel Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 32 och 23 Sjökort: 6172, 6171 Oxnö. Tottnäsbron Position: Ca 58-54,0N 17-50,4E Den 1 juni - 31 augusti Broöppning varje hel timme kl Begäran om öppning per tel eller genom att ligga vid vänteboj eller mellan boj och bro. Den 1 september - 31 maj Bron stängd. Nyttotrafik kan erhålla öppning om särskilda skäl föreligger. Förhandsbeställning hos brovakten på tel Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 44, Ostkusten sid 9 och Mälaren sid 23 Sjökort: 6212 Norrköping. Händelöbron Position: ca 58-36,6N 16-12,4E Fr o m den 15 april är bron bemannad vardagar , övrig tid fjärrmanövreras bron från SOS-centralen, Stockholm. Öppningstider enligt följande: Nyttotrafik Bron öppnas dygnet runt 1 timma efter anmälan. Fritidsbåtar 15 april - 31 maj (fasta öppningstider) vardagar kl 0930 och 1500 torsdag kl 1700, lördag och söndag juni - 31 augusti vardagar kl 0930 och september - 15 oktober (fasta öppningstider) vardagar kl 0930 och 1500 torsdag kl 1700, lördag och söndag oktober - 14 april Efter beställning senast en timma innan öppning vardag kl 0930 och Rutiner för broöppning Anmälan, beställning ska göras minst 1 timme innan ankomst till bron till: Brovakten (Enista) /SOS centralen på tfn alt Lämna dessa uppgifter: - Båtens namn - Tid för önskad öppning - Om båten ska passera in eller ut - Uppge namn och ev. kontaktperson och telefonnummer - Om båten har telefon eller endast kan nås via VHF-radio Vid ankomst: Om bron är uppfälld och ljussignalen visar grönt: Passera Under perioderna 15/4-30/5 och 1/9-15/10 behöver ingen anmälan göras. Vid öppningstillfället ska fritidsbåten befinna sig i god tid vid bron. Bron får passeras efter det att grön signal har givits. Båtsportkort: Ostkusten sid 24 28

29 Broars och kanalers öppningstider SÖDERTÄLJE KANAL Sjökort: 6181 Järnvägs- och motorvägsbroarna Position: Ca 59-11,1N 17-38,6E Broarna öppnas för fartyg på nedanstående tider, efter anmälan till VTS Södertälje, tel , -731, -732 eller VHF kanal 68 minst 4 timmar före aktuell tid endast söndag endast måndag fredag endast lördag söndag endast måndag fredag endast lördag söndag Vissa avvikelser kan ske under helgdagar eller dag före helgdag. I angivna tider ingår broarnas svängningstider. Om tågläget så oundvikligen kräver kan smärre avsteg, upp till 15 min, göras från öppningstiderna. Båtsportkort: Mälaren sid 21 Sjökort: 6181 Mälarbron, Slussbron och Slussen Positioner: a) Ca 59-12,0N 17-37,7E Mälarbron b) 59-11,5N 17-38,0E Slussbron Nyttotrafik Mälarbron och Slussbron öppnas vid behov med följande undantag: Mälarbron öppnas inte måndag - fredag (ej helgdagar) mellan kl och Slussbron öppnas inte då Mälarbron är öppen och tvärt om Fritidsbåtar Mälarbron öppnas Måndag kl fredag kl , 1100, 1300, 1500, 1715, 1900 och Fredag kl söndag kl , 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, samt helgdagar 1500, 1715, 1900, 2000 och 2100 Slussbron och Slussen öppnas Högsäsong (1 juni - 31 augusti) Alla dagar 0815, 0915, 1015, 1115, 1215, 1315, 1415, 1515, 1615, 1730, 1815, 1915, 2015 och 2115 Vår och höst (säsongstart - 31 maj samt 1 september - säsongslut) Måndag kl fredag kl , 1115, 1315, 1515, 1730, 1915 och Fredag kl söndag kl , 0915, 1015, 1115, 1215, 1315, 1415, samt helgdagar 1515, 1615, 1730, 1815, 1915, 2015, 2115 Tiderna gäller för södergående trafik. Nordgående trafik samordnas med angivna tider. Avsikten är att minimera antalet broöppningar. Segelbåtar med större höjd än 15 m, på nordgående, måste anpassa sin genomfart till tiderna för Mälarbrons öppning. Passage av handelsfartyg kan förorsaka förseningar eller ändringar. Detaljinformation finns lokalt på skyltar. Nyttotrafik har företräde. Andra tider för passage sker efter överenskommelse med slusspersonalen. Information om passage och slussning kan fås på tel , VHF kanal 14 och 68, VTS Södertälje. Båtsportkort: Mälaren sid 21 29

30 Broars och kanalers öppningstider MÄLAREN Sjökort: 111 Nockebybron Position: Ca 59-19,7N 17-54,5E Den 1 maj - 15 oktober Broöppning kan erhållas under 10 min efter varje hel timme, enligt följande: Vardagar , , Lördagar Sön- och helgdagar före vardagar , Den 16 oktober - 30 april dagligen kl efter förhandsbeställning. Nyttotrafik kan, efter förhandsbeställning, erhålla öppning vid annan tid, dock ej vardagar kl och och ej heller sön- och helgdag före vardag Förhandsbeställning, vardagar kl hos Vägverket Jakobsberg, tel Under ordinarie arbetstid, öppnas bron om möjligt, senast 1 timme efter det beställning gjorts. Båtsportkort: Mälaren sid 15 VHF-kanal 68 Sjökort: 111 Tappströmsbron Position: Ca 59-17,6N 17-48,6E Den 1 maj - 15 oktober Broöppning kan erhållas under 10 minuter, efter varje halv timma enligt följande: Vardagar , , Lördagar Sön- och helgdagar före vardagar , Den 16 oktober - 30 april dagligen kl efter förhandsbeställning. Nyttotrafik kan, efter förhandsbeställning, erhålla öppning på annan tid, dock ej vardagar kl och samt ej heller sön- och helgdagar före vardag kl Förhandsbeställning, vardagar kl hos Vägverket Jakobsberg, tel Under ordinarie arbetstid, öppnas bron om möjligt, senast 1 timme efter det beställning gjorts. Båtsportkort: Mälaren sid 15 VHF-kanal 68 Sjökort: 111 Stäket. Landsvägsbron Position: 59-28,36N 17-47,53E Den 1 maj - 15 oktober kl 0920, , 1525, 1625, 1725 samt kl Lördagar och söndagar även kl 0550 och För ytterligare information kontaktas brovakten, tel Den 16 oktober - 30 april efter förhandsbeställning vardagar kl hos Vägverket Jakobsberg, tel Nyttotrafik kan efter förhandsbeställning erhålla broöppning vid annan tid. Båtsportkort: Mälaren sid 14 Fyrisån. Flottsundsbron. Kungsängsledsbron Positioner: a) Ca 59-47,2N 17-39,7E Flottsundsbron b) 59-50,5N 17-39,4E Kungsängsledsbron Den 1 maj - 31 augusti för fritidsbåtar alla dagar vid behov utan beställning Sjökort:

31 Broars och kanalers öppningstider Flottsundsbron Kungsängsledsbron Annan tid av dygnet eller året och för nyttotrafik efter beställning hos SOS Alarmering, tel Broarna ska, om möjligt, öppnas senast 1 timme efter det att beställning gjorts. Båtsportkort: Mälaren sid 11 Sjökort: 112 Erikssund Position: Ca 59-38,4N 17-36,5E Den 1 maj - 15 oktober kl 0610, För ytterligare information kontaktas brovakten vid Stäket, tel Den 16 oktober - 30 april efter förhandsbeställning vardagar kl hos Vägverket Jakobsberg, tel Nyttotrafik kan efter förhandsbeställning erhålla öppning vid annan tid. Båtsportkort: Mälaren sid 10 Sjökort: 111, 113 Stallarholmsbron Position: 59-21,9N 17-12,4E Kontakt med brovakt VHF: kanal 68, Stallarholmsbron Tel: Anm: Bron fjärrmanövreras från Hjulstabron. TV övervakning Nyttotrafik Alla dagar kl , övrig tid efter förhandsbeställning. I god tid före beräknad passage ska fartygets lots eller befälhavare kontakta brovakten på VHF och förvissa sig om att det går att få broöppning vid den beräknade passagetiden. 8 min före beräknad passage ska förnyad VHF-kontakt tas med brovakten. Fritidsbåtar Den 1 maj - 15 oktober alla dagar kl under 10 min per timma enligt följande: , osv till samt Den 16 oktober - 30 april alla dagar kl efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive ledverk. Båtsportkort: Mälaren sid 13 Sjökort: 111, 113 Tosteröbron Position: 59-22,7N 17-02,3E Kontakt med brovakt VHF: kanal 68, Tosteröbron Tel: Anm: Bron fjärrmanövreras från Hjulstabron. TV övervakning Nyttotrafik Alla dagar kl , övrig tid efter förhandsbeställning. I god tid före beräknad passage ska fartygets lots eller befälhavare kontakta brovakten på VHF och förvissa sig om att det går att få broöppning vid den beräknade passagetiden. 8 min före beräknad passage ska förnyad VHF-kontakt tas med brovakten. 31

32 Broars och kanalers öppningstider Fritidsbåtar Den 1 maj - 15 oktober alla dagar kl under 10 min per timma enligt följande: , osv till samt Den 16 oktober - 30 april alla dagar kl efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive ledverk. Båtsportkort: Mälaren sid 9 Sjökort: 113 Hjulstabron Position: Ca 59-31,8N 17-00,5E Kontakt med brovakt VHF: kanal 68, Hjulstabron Tel: Nyttotrafik Varje dag under hela dygnet. I god tid före beräknad passage ska fartygets lots eller befälhavare kontakta brovakten på VHF och förvissa sig om att det går att få broöppning vid den beräknade passagetiden. 8 min före beräknad passage ska förnyad VHF-kontakt tas med brovakten. Fritidsbåtar Den 1 maj - 15 oktober dygnet runt under 10 min per timma enligt följande: , osv till Den 16 oktober - 30 april dygnet runt efter anmälan per VHF eller telefon. Båtsportkort: Mälaren sid 8 Sjökort: 1131, 113 Kvicksundsbron Position: Ca 59-27,2N 16-19,2E Kontakt med brovakt VHF: kanal 68, Kvicksundsbron Tel: Nyttotrafik Bron öppnas dygnet runt. Eventuell väntetid är beroende av järnvägstrafiken. Yrkestrafiken anropar bron på VHF kanal 68 enligt följande: Första anrop västgående fartyg anropar vid trafikrapporteringspunkt 28, Torshälla ostgående fartyg anropar vid trafikrapporteringspunkt 29, Tallklubben Andra anrop 8 minuter före passage anropas bron igen, varvid fartyget erhåller besked om broöppning kan ske eller ej. Om bron inte kan öppnas planeras genomfarten i samarbete mellan fartyget och bropersonalen. Fritidsbåtar Den 1 maj - 15 oktober öppnas bron under 10 min per timma enligt följande: , osv till Den 16 oktober - 30 april efter anmälan på telefon eller VHF kanal 68. Båtsportkort: Mälaren sid 5 och 7 32

33 Broars och kanalers öppningstider HJÄLMAREN Sjökort: 114 Örebro. Svartån. Skebäcksbron Position: 59-16,39N 15-14,51E Fri höjd är 3,6 m på en bredd av 9,2 m. En omvänd pegel är monterad på ledverket för kontroll av fri höjd. Broöppning beställs på tel Fritidsbåtar Bron öppnas max 1 gång per timme under ordinarie tid kl och Övrig tid, efter överenskommelse. Yrkestrafik Anmälan senast 1 timme före beräknad ankomst från ost. Signal avges 300 m före bron. MELLERSTA ÖSTERSJÖN Sjökort: 6231 Västervik/Gamleby. Stegeholms kanal. Stora Strömmen. Position: 57-45,7N 16-38,6E Den 1 maj - 20 juni och 21 augusti - 30 september Bron öppnas vardagar kl 0945, 1545 och 1900 Lör-, sön- och helgdagar kl 0945 och 1845 Den 21 juni - 20 augusti Bron öppnas alla dagar kl 0945, 1145, 1345, 1545 och 1845 Fartyg i nyttotrafik som önskar passera på annan tid ombeds kontakta tekniska kontoret, tel eller brovakten tel , minst tolv timmar före beräknad passage. Båtsportkort: Ostkusten sid 32 och 36 VHF-kanal 11 ÖRESUND Falsterbokanalen Position: 55-24,3N 12-56,3E 15 april 30 september Kl är passage möjlig varje hel timme utom 0800 och oktober 14 april Passage är möjlig 0630 och Ytterligare information: tel Sjökort: 921 SKAGERRAK Sjökort: 933 Sotekanalen. Sotenäsbron Position: Ca 58-25N 11-16E Den 15 april - 15 oktober alla dagar kl Den 16 oktober - 14 april måndag - fredag kl Efter förhandsbeställning kan öppning även ske: måndag - fredag kl och kl samt lör-, sön- och helgdagar kl Förhandsbeställning ska göras minst en timme före ankomst, på tel alt Kustbevakningens sambandscentral Kungshamn. Anmälan kan även göras via VHF, kanal 16 och 6. Förbud mot segelföring gäller i hela kanalen. Båtsportkort: Västkusten sid 12 33

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet,

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SALTSJÖN - MÄLARENS 2005-04-22 BÅTFÖRBUND SJÖSÄKERHET Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste åren drabbats av i genomsnitt 50 dödsfall varje år. Detta är en minskning av antalet dödsfall jämfört med

Läs mer

Handbok i VHF- Rannikkolaivurin radiokommunikation VHF-radioliikenneopas för radiooperatör med kusttrafikcertifikat Opas myyjille ja maahantuojille

Handbok i VHF- Rannikkolaivurin radiokommunikation VHF-radioliikenneopas för radiooperatör med kusttrafikcertifikat Opas myyjille ja maahantuojille Handbok i VHF- Rannikkolaivurin radiokommunikation VHF-radioliikenneopas för radiooperatör med kusttrafikcertifikat Opas myyjille ja maahantuojille Till läsaren Handboken i VHF-radiokommunikation för radiooperatör

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

9 NAVIGATION. SXK Båtpärm. 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument

9 NAVIGATION. SXK Båtpärm. 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument 9 NAVIGATION 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument 9.4 Navigationsprogram 9.5 Position, latitud och longitud 9.6 Radiokommunikation Navigation är konsten att kunna bestämma sin position,

Läs mer

Handbok i radiotrafik för radiooperatör med kusttrafikcertifikat

Handbok i radiotrafik för radiooperatör med kusttrafikcertifikat 1 Handbok i radiotrafik för radiooperatör med kusttrafikcertifikat TILL LÄSAREN Handboken i radiotrafik för radiooperatörer med kusttrafikcertifikat är främst avsedd som självstudiematerial för fritidsbåtmänniskor

Läs mer

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio Produktkatalog et Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet Web sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

2007:18. Lotsning på entreprenad

2007:18. Lotsning på entreprenad 2007:18 Lotsning på entreprenad MISSIV DATUM DIARIENR 2007-11-26 2007/148-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-06-18 2006:13/2007/40 Lotsutredningen (N 2006:13) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen. Utprickning och sjövägmärken. Utmärkning av fiskeredskap. Utbildningskrav för förarintyg och kustskepparintyg,

Läs mer

www.skef.se SKEF NEWS 1 2006 SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING Mars 2006 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 16-Nr 1

www.skef.se SKEF NEWS 1 2006 SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING Mars 2006 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 16-Nr 1 www.skef.se SKEF NEWS 1 2006 SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING Mars 2006 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 16-Nr 1 Lite av innehållet i detta nummer: Ordförande har ordet 5 Det

Läs mer

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM I N M I S J Ö SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM FÖRSLAG FRÅN SJÖFARTSVERKETS OCH STOCKHOLMS HAMNS GEMENSAMMA ARBETSGRUPP SEPTEMBER 1999 INMISJÖ Sjöfartsverket, sjötrafikdirektör Sjöfartsverket, sjötrafikområdeschef

Läs mer

Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle. Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004

Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle. Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004 Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004 Innehåll SOS Alarm och Sveriges Radio 4 SOS Alarm och Sveriges radio har sedan 1997 ett

Läs mer

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand Orkan över Skåne 3 5 december 1999 1 Martin Winstrand Inledning 5 SOS Alarm 12 Allmänhetens behov av information och social kontakt 15 Radions roll 19 Televisionens roll 25 Kommuner och länsstyrelse 29

Läs mer

Uppdrag till funktionsansvariga myndigheter inom det civila försvaret avseende år 1999

Uppdrag till funktionsansvariga myndigheter inom det civila försvaret avseende år 1999 1 (1) Sjötrafikavdelningen Handläggare 1999-05-10 010302-9917010 Ert datum Er beteckning 1998-12-10 FO982596/CIV Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till

Läs mer

Rapport RS 2006:01 Grundstötning med roro-passagerarfärjan Casino Express, utanför Holmsund, AC län, den 24 november 2004

Rapport RS 2006:01 Grundstötning med roro-passagerarfärjan Casino Express, utanför Holmsund, AC län, den 24 november 2004 ISSN 1400-5735 Rapport RS 2006:01 Grundstötning med roro-passagerarfärjan Casino Express, utanför Holmsund, AC län, den 24 november 2004 Dnr S-49/04 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL AIS-CTRX Klass B AIS Transponder OFFICIAL AIS SUPPLIER TO VOLVO OECAN RACE Version 1.9SE True Heading 2009 Denna manual får inte i något avseende kopieras utan tillstånd

Läs mer

Perioder med stora snömängder vintern 2009/2010

Perioder med stora snömängder vintern 2009/2010 Perioder med stora snömängder vintern 2009/2010 Redovisning av regeringsuppdrag att analysera och utvärdera hur krisberedskapen fungerat under perioder med stora snömängder vintern 2010 samhällsskydd och

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN 2006 JANUARI 2007 Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn 2006 Datum: Januari 2007 Vår beteckning: 010302-06-02127 Susanne Degerstedt Liselott Avén

Läs mer

GOTRIS GÖTA ÄLV RIVER INFORMATION SERVICES

GOTRIS GÖTA ÄLV RIVER INFORMATION SERVICES GOTRIS GÖTA ÄLV RIVER INFORMATION SERVICES PROJEKTRAPPORT 2011-02-21 GotRIS- Ett projekt genomfört av Viktoriainstitutet i samarbete med: Ahlmark Lines, August Leffler och Son, BACAB, Göteborg Energi.

Läs mer

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp.

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp. Sjö- och flygräddningstjänst Beteckningar, förkortningar och begrepp. Aircraft Coordinator (ACO) En funktion som koordinerar flera flygande räddningsenheter i ett definierat område, där en sök- och räddningsoperation

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling?

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Kalmar Maritime Academy MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Examensarbete omfattande 5 poäng utfört av Pontus Jönsson Sjökaptensprogrammet 120+40p Läsår: 03/04 Handledare:

Läs mer

SKEF NEWS. Havets hjältar. Professionell trådlös kommunikation Juni 2011. Motorola möblerar om. FM-radion har gjort sitt i Norge

SKEF NEWS. Havets hjältar. Professionell trådlös kommunikation Juni 2011. Motorola möblerar om. FM-radion har gjort sitt i Norge MED AIS BEHÖVER DU INTE LÄNGRE GISSA Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening SKEF NEWS Professionell trådlös kommunikation Juni 2 NYA HETA PRYLAR Motorola möblerar om FM-radion har gjort

Läs mer

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om.

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. RÄDDNINGSLEDAREN NR 2 2015 30 ÅR 1985 2015 I FOKUS: Drunkning» Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. Vilka informella regler har din räddningstjänst för lån av exempelvis

Läs mer

Generaldirektörer om 12-båtsproblematiken Alla färjeleder på fyra år Välkommen till Luleå! OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Generaldirektörer om 12-båtsproblematiken Alla färjeleder på fyra år Välkommen till Luleå! OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 3 2011 VOLYM 67 ÅRGÅNG 17 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Generaldirektörer om 12-båtsproblematiken Alla färjeleder på fyra år Välkommen till Luleå! Skärgårdsredaren 3-11 1 VD

Läs mer

Hamninventering vindkraft

Hamninventering vindkraft Hamninventering vindkraft - undersökning av svenska hamnars möjlighet och ambition att hantera vindkraftverk 2009-10-21 Analys & Strategi Innehåll 1 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 4 2 BAKGRUND... 5 3 METOD...

Läs mer

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 2

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 2 112 i Sverige Verksamhets rapport för 2012 I din hand håller du 112 i Sverige Verksamhetsrapport för 2012. Rapporten speglar hur nödnumret 112 har hanterats under det gångna året genom redovisning av aktiviteter,

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 6. SRU

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 6. SRU SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 6. SRU Search and Rescue Unit Sjöräddningsenhet SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 6. SRU Search and Rescue Unit Sjöräddningsenhet Gränsbevakningsväsendet Gräns- och sjöbevakningsskolan

Läs mer

Rätt trailer till båten. Låt behoven styra valet, sid 3. Hur bra syns radarreflektorn? Rapport från Testpatrullen, sid 10. Så jobbar sjöpolisen.

Rätt trailer till båten. Låt behoven styra valet, sid 3. Hur bra syns radarreflektorn? Rapport från Testpatrullen, sid 10. Så jobbar sjöpolisen. T I D N I N G E N Nr 1 1999 Rätt trailer till båten. Låt behoven styra valet, sid 3 Hur bra syns radarreflektorn? Rapport från Testpatrullen, sid 10 Så jobbar sjöpolisen. Sid 8 TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE

Läs mer