Innehåll 3/ sca papergram no

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 3/2005. 2 sca papergram no 3 2005"

Transkript

1 sca papergram no

2 Papergram. Internationellt magasin för mediebranschen och den grafiska industrin som utges av CA Forest Products AB, Box 846, undsvall. Telefon: Telefax: Innehåll 3/ CHEFREDAKTÖR OCH ANVARIG UTGIVARE: Anne-ofie Cadeskog PROJEKT- OCH REDAKTIONLEDNING: Luise teinberger VENK REDIGERING: usanna Lidström GRAFIK DEIGN: Mellerstedt Design REPRO OCH TRYCK: Prinfo Accidenstryckeriet, undsvall OMLAGBILD: Olle Melkerhed Papergram trycks på GraphoCote 80 g, omslaget på Arctic Gloss 150 g. Inlagan är FC-certifierad. 4 Elektroniken föder papperstidningar Ända sedan datorernas barndom i mitten av 1900-talet har papperstidningarna förutspåtts en snar död. Men verkligheten är den motsatta: Nya tidningsförlag har skapats, som lever på att enbart ge ut publikationer om den nya tekniken. Och det handlar inte om små förlag. 10 Trender 12 Näck och seriös Det brittiska månadsmagasinet H&E Naturist har nakenheten som gemensamt ämne i allt tidningen skriver om. 16 Engelsmännen kommer! De senaste fem åren har nästan britter flyttat till Frankrike, en ökning med 45 procent. De har köpt gamla hus i södra Frankrikes avfolkningsbygder och bosatt sig där för att njuta av klimatet. Nu börjar en engelskspråkig tidningsflora växa fram. 19 Krönika Pär tröm civilingenjör, marknadskonsult och debattör med IT och framtidsfrågor som specialitet skriver om den digitala revolutionens möjligheter för medieföretag. Allt material i denna tidning är beställt, granskat och godkänt av redaktionen. Det betyder emellertid inte att redaktionen eller CA nödvändigtvis alltid delar skribentens åsikt. Citera oss gärna, men ange källan. Vill du ha ett eget exemplar av Papergram eller ge bort till en kollega? kicka eller faxa namn, adress och eventuellt företagsnamn till: Ingrid Löfqvist, CA Forest Products AB, undsvall. Telefon: Telefax: E-post: CA FORET PRODUCT tillverkar tryckpapper tidningspapper, C- och LWC-papper massa, sågade trävaror och träbränslen. CA Forest Products förvaltar också CAs stora skogsinnehav och försörjer CAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder CAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar. CA Forest Products årliga omsättning uppgår till cirka miljoner kronor och antalet anställda till personer. CAs skogsbruk är certifierat enligt FC (Forest tewardship Council). 20 Reklam cementerar könsrollerna Tidningsannonser är ett av reklamens äldsta medium. Hur fungerar annonserna? Vilka budskap förmedlas medvetet eller omedvetet? Papergram har frågat experterna. 24 Filosofen som blev världskändis Umberto Eco blev världskändis över en natt när han på 1980-talet gav ut sin spännande historiethriller Rosens namn. om filosof har Eco funderat mycket kring läsandets villkor och vad läsaren är för en figur. 26 Kriget som aldrig går över I år är det 60 år sedan andra världskrigets slut. Den amerikanska tidskriften World War II håller minnet vid liv. 28 På skidor till Grönland Två CA-medarbetare utmanade ödet och gav sig av på en ovanlig sommarsemester. 2 sca papergram no

3 FOTO Per-Anders jöquist ÖTRAND ODAPANNA TAR FORM Lars Johansson, montageledare, och Jan-Åke Olsson, projektledare, inspekterar byggandet av den nya sodapannan på Östrand. tålkonstruktionen som ska hysa den nya sodapannan på Östrands massafabrik utanför undsvall reser sig i snabb takt mot himlen. FÖR NÄRVARANDE arbetar runt 100 man med bygget, men siffran stiger stadigt. om mest kommer drygt 320 entreprenörer att arbeta i projektet samtidigt. Kring byggandet av den nya pannan pågår även en rad delprojekt. För att det ska bli möjligt att öka Östrands produktion av sulfatmassa till ton ökas kapaciteten i indunstningen och ett nytt grönlutsfilter har tagits i drift. Dessutom genomförs en del kompletteringar i kokeriet och blekeriet. I samband med ett planerat fabriksstopp i höst installeras en reservbrännare för starkgaser samt utrustning för behandling av bioslam så att det går att elda i sodapannan, berättar projektledare Jan-Åke Olsson. Ett annat delprojekt är att programmera styrsystemet till den nya sodapannan. För första gången prövar vi ett integrerat system, där allt finns i samma system. Det underlättar både programmering och felsökning, fortsätter han. För att vara säkra på att styrsystemet fungerar som det är tänkt körs ett pilotprojekt på Östrands avloppsvattenrening under början av hösten. När vi sedan programmerat styrsystemet för sodapannan ska vi köra det mot en simulator. Det har vi aldrig provat förut så det blir spännande. Det blir som att köra sodapannan på riktigt och på så sätt kan vi utbilda alla operatörer före starten nästa höst, säger Lars-Åke. Investeringen i den nya sodapannan uppgår till 1,6 miljarder kronor och enligt planerna ska den stå klar hösten CA info Tuff marknad gav försämrat resultat CA gjorde ett sämre resultat under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol, det visar delårsrapporten. Rörelseresultatet minskade från 4,3 miljarder i fjol till knappt 3 miljarder i år. Orsaken till det försämrade resultatet är generellt sett en hård prispress på tuffa marknader samt höga energikostnader. Men jämfört med första kvartalet i år förbättrades resultatet något för affärsområdet Hygienprodukter, medan resultatet för Förpackningar låg kvar på samma nivå under motsvarande period. Även för Forest Products förbättrades rörelseresultatet under andra kvartalet i år jämfört med det första, säger Anders Färnqvist, ekonomidirektör för CA Forest Products. Det beror främst på att efterfrågan på tryckpapper förbättrades något. Men den finska pappersstrejken i början av sommaren gav inte några priseffekter för oss. Årets sista sex månader brukar av tradition vara en starkare period med större efterfrågan på tryckpapper. Det finns en bättre balans mellan utbud och efterfrågan, vilket gör att vi förväntar oss ett bättre resultat. Men man ska komma ihåg att trots att resultatet har förbättrats något så är resultatnivån fortfarande otillfredsställande. edan tidigare pågår ett besparingsprogram inom CA-koncernen med syfte att spara 1, 2 miljarder kronor, med full effekt under nästa år. Till följd av CAs försämrade resultat har koncernledningen nu presenterat ytterligare ett besparingsprogram. För att skapa bättre förutsättningar för en god avkastning på dagens nedpressade prisnivåer har ett omfattande program för ytterligare effektiviseringsåtgärder arbetats fram inom affärsgrupperna, kommenterar CAs vd Jan Åström. Målet är att de nya åtgärderna ska leda till en ytterligare resultatförbättring motsvarande minst 1,5 procent. En värderad medarbetare har gått ur tiden RICKARD (DICK) ENDJÖ, vd för CA Graphic Paper España A.. har avlidit den 21 juli Dick har sedan 1988 lett försäljningsarbetet från kontoret i Madrid och framgångsrikt sett till att CA fått ett starkt fotfäste på den spanska marknaden. Ett starkt varumärke för Dick har alltid varit hans positiva problemlösningsförmåga och hans hjälpsamhet. Dick har varit en mycket uppskattad person bland både kunder och personal och saknas av många. VITE DU ATT...skogsindustrin är den största användaren av biobränslen? Returlutar, en restprodukt som uppstår i tillverkningen, återanvänds fullt ut. De bidrar till energiförsörjningen. Men de kan inte eldas annat än i sulfatmassafabriker. Energiintensiv industri gör gemensam sak TILLAMMAN med 14 andra företag med energiintensiv verksamhet i verige bildar CA företaget BasEl, som ska tillvarata företagens och den svenska basindustrins intressen när det gäller en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig elförsörjning. ammanlagt använder bolagen som bildat BasEl cirka 25 terawattimmar per år, vilket motsvarar ungefär hälften av industrins elanvändning i verige. El- och lönekostnaderna är de största utgiftsposterna för basindustrin. Vi är bekymrade över att nuvarande energiförsörjning i verige inte kan tillgodose behovet av elektricitet till konkurrenskraftigt pris, säger Björn Lyngfelt, informationsdirektör på CA Forest Products. Det är därför vi har bildat BasEl. BasEl är inte någon lobbyorganisation utan företaget ska arbeta med konkreta projekt som ökar tillgången på el till konkurrenskraftigt pris i verige. Det kan handla om såväl elproduktion, i verige eller utomlands, som kapacitet för överföring av elektricitet. Vårt mål är att öka eltillgången på den svenska marknaden med cirka tio terawattimmar per år, avslutar Björn Lyngfelt. sca papergram no

4 TEKNIKVÅG urfa på Den typiska teknikköparen är en medelålders man. amma grupp konsumerar tekniktidningar. Datortidskrifter läses till 95 procent av män. 4 sca papergram no

5 Elektronikprylarna samlas IKVÅGEN i stora mängder i de flesta av dagens hem. Också arbetsplatserna är fulla av tekniska apparater. Vissa brottas med den nya tekniken, andra älskar att fördjupa sig i den. Den digitala utvecklingen har givit näring åt en omfattande flora av specialtidskrifter. TEXT Elaine McClarence, Imke Janoschek FOTO Olle Melkerhed DET VAR INTE Å länge sedan man riskerade att dömas ut som en nörd om man avslöjades med att bläddra i mer eller mindre obskyra teknikblaskor i matbutikens tidningsställ. I dag har det blivit nödvändigt att vara påläst. Att tillfredsställa informationsbehovet hos dagens teknikanvändare är en besvärlig uppgift, men belöningen är lockande för driftiga utgivare som går in för att hitta rätt informationsmix. För IDG i UA och Future i torbritannien handlar det om att vara störst och bäst bland utgivarna av tidskrifter om nya medier, och de båda företagen växer snabbt över nationsgränserna. International Data Group, IDG, bildades 1964, samma år som Beatles tog över den internationella scenen då med vinylskivan som medium. IDG är än i dag ett privatägt bolag med över 300 tidskrifter och dagstidningar i stallet, inklusive titlar som Bio-IT World, Computerworld, GamePro, InfoWorld, Network World, MacWorld och PC World. Företaget skryter även med världens största nätverk av teknikinriktade webbplatser. För att ge uppmärksamhet åt sin publiceringsverksamhet genomför IDG varje år omkring 170 datorrelaterade evenemang världen över. Ökad globalisering Patrick J McGovern, styrelseordförande för IDG, förklarar att företagets tillväxt bygger på dess förmåga att identifiera och utnyttja tillväxtmarknader efterhand som de uppstår. Detta har också inneburit att man går in på nya geografiska marknader. Att producera tidskrifter som attraherar läsare med köpkraft är avgörande på teknikmarknaden, liksom det är för varje industrirelaterad tidningsprodukt. När IDG körde igång stod UA för nästan 80 procent av världens IT-omsättning. I dag, med accelererande globalisering, har UAs andel av IT-marknaden sjunkit till 35 procent. Patrick McGovern konstaterar att teknikköpare världen över ser IDG som en pålitlig och punktlig informationsresurs. Vi har tagit ledningen på de största och snabbast växande marknaderna och skapat produktlinjer med globalt genomslag som når över 120 miljoner köpare i 85 länder. Detta motsvarar 95 procent av världens IT-omsättning, säger han. En hastig blick på titlarna som IDG ger ut visar att företaget har kopplat ett stadigt grepp om den professionella marknaden för nya medier. amtidigt har konsumenttidskrifterna, som PC World och MacWorld, nått internationell uppmärksamhet och skaffat sig gott rykte. Företaget hävdar att nyckeln ligger i lokalt producerat innehåll att informera och undervisa lokala läsekretsar om teknikens inverkan på deras specifika marknader. Nätverk av nyhetsbyråer Kombinationen av publikationer, evenemang och webbplatser ger IDG ett kontinuerligt flöde av information som kan styras tillbaka till de nya mediernas värld. IDG har sin egen dagliga nyhetsservice och påstår sig vara världens ledande källa till aktuella nyheter, kommentarer och artiklar från IT-världen, med över 300 IDG-publikationer och 400 webbplatser i över 50 länder. Denna lösning sca papergram no

6 producerar originalnyheter och artikelmaterial via koncernens nätverk av nyhetsbyråer över hela världen. Nyhetstjänsten är samtidigt IDGs metod för att distribuera redaktionellt material till systereditioner världen över. IDG matar alltså sina egna tidskrifter med information som lokalt förvandlas till redaktionell text. våra år Det är ofta stormiga vatten i den nya medievärlden. IDG har, liksom många andra utgivare, haft tunga perioder efter dotcom-ekonomins plötsliga kollaps under det nya millenniets första år. Ett exempel är veckotidskriften Industry tandard, som etablerades 1998 med ekonomiskt stöd från IDG. Medarbetarkåren hade 2001 vuxit till 400 själar, varav 130 var journalister. Industry tandard dokumenterade dotcom-revolutionen och fick till och med det prestigefyllda Gerald Loeb-priset för ekonomijournalistik. Men i augusti samma år rasade plötsligt annonsintäkterna, vilket även påverkade konkurrerande tidskrifter som Red Herring, Fast Company och Business 2.0. IDG drog in sin finansiering. I dag överlever Industry tandard i huvudsak som webbtidning och även om den fortfarande ingår i IDG-koncernen är publikationen blott en skugga av sin forna glans. Den decentraliserade strukturen bidrar till koncernens förmåga att ge upp eller strukturera om tidskrifter om de inte uppfyller IDGs finansiella mål eller får önskad läsarprofil. För IDG är det viktigt att ge tidskrifterna en lokal krydda med starkt fokus på utvalda målgrupper. Tekniktidningarna ser som sin uppgift att hjälpa läsarna att förstå sig på sina nya apparater. Tester och köptips utgör en viktig del av innehållet. Ett företag med framtid Future plc har sina rötter i torbritannien och har ökat sin publicistiska verksamhet inom den nya medievärlden via konsumentprodukter. Även om nya medier står för en stor del av intäkterna dominerar de inte koncernens verksamhet på samma sätt som hos IDG. I dag är koncernen en av torbritanniens största tidskriftsutgivare och anser sig vara världens ledande utgivare av tidskrifter om fritid, datorer och spel. Future har vuxit snabbt genom sin uttalade strategi att öka diversifieringen i utgivningen, samtidigt som förlaget fortsätter att fokusera på tidskrifter för smala intresseområden. Det görs såväl genom nylanseringar som genom förvärv. Bland koncernens toppsäljare är två inriktade på nya medier, närmare bestämt på marknaden för elektroniska spel: Official Playtation 2 Magazine och Official Xbox Magazine. Intressant i sammanhanget är att en av de fem bästsäljande tidskrifterna handlar om något så traditionellt som korsstygnsbroderi. Detta understryker Futures ambition att producera väl målgruppsanpassade tidskrifter för smala intresseområden, för människor som delar en passion. Företaget säger sig uppfylla den passionen genom att publicera tidskrifter som ger valuta för pengarna, tillförlitlig information, smarta köpråd och nöjsam läsning. pecialintresserade läsare edan verksamhetens blygsamma början med en enda tidskrift 1985 har Future vuxit till att bli en internationell koncern med 1200 medarbetare och med kontor i torbritannien, UA, Frankrike och Italien. Koncernen ger ut över 100 konsumenttidskrifter för specialintressen världen över, med särskild inriktning på datorer, spel, musik, sport, motor, handarbete och fritid. Fördelningen är 72 titlar i torbritannien, 15 i UA, 17 i Frankrike och 12 i Italien. Den genomsnittliga upplagan per månad i torbri- tannien är två miljoner exemplar, globalt uppgår den till 5,3 miljoner. Expansion och integration Koncernen går nu igenom en intensiv period av expansion och en av faktorerna bakom tillväxten är förståelsen för nya medier och hur man kan exploatera möjligheterna som tekniken erbjuder. Future lärde sig tidigt hur viktigt det är med en fungerande integration mellan tidskrifter och andra medier disketter, cd-rom, musik-cd, dvd, video och liknande. yftet är, som företaget uttrycker det, att erbjuda innehållsrika och eleganta förpackningar med stor relevans för tydligt definierade mottagargrupper. Koncernens utgivningsverksamhet i torbritannien kommer även fortsättningsvis att vara väl diversifierad. På senare tid har Future förvärvat elva motortidningar, två föräldratidningar, en bröllopstidning och en datortidning. Nylanseringsprogrammet är lika spretigt, med titlar som imply Knitting, Computer Upgrade och Papercraft Inspirations. Även på övriga marknader är diversifiering viktig. I UA betjänar Future fyra specialintresseområden: spel, datorer, musik och actionsport. Future Music lanserades i mars och under andra halvan av detta år ska koncernen lansera crapbook Answers. Liksom IDG ökar före- 6 sca papergram no

7 Från telefonkataloger till datortidningar Ett litet familjeföretag i Tyskland sadlade i början av 1980-talet om från telefonkataloger och adressböcker till en satsning på datortidningar. edan dess har tillväxten skjutit i höjden. Tack till elektronikvaruhuset iba för användande av lokal och utrustning. taget sin närvaro på Internet. I Europa har företaget också en viss tillväxt, och i mars lanserades den nya datortidskriften Micro Actuel i Frankrike. Det var årets största nya produkt inom koncernen. Tryckt om nya medier Kelley Corten, teknikredaktör inom Future, berättar att den största av förlagets tidskrifter som fokuserar på nya medier är.net. Den kom redan i november Tidskriften täcker webbutveckling, de senaste flugorna bland webbsnickare, de senaste tankarna från industrins trendgurus inom formgivning och utveckling, allmän information om nätkulturen och liknande, säger Kelley Corten. Ytterligare tidskrifter som behandlar nya medier är Computer Arts som ges ut sedan november 1995 och som ger professionella formgivare tips om digital konst och bilder. PC Answers, utgiven sedan i juli 1991 och med en upplaga på exemplar, hjälper läsarna att få ut så mycket som möjligt ur sina PCmaskiner. Future ger dessutom ut PC Format, MacFormat och PC Plus som också har en viss bäring på nya medier. Tidskriftutgivning står inför fler utmaningar nu än någon gång tidigare under sin historia. I informationsåldern kräver vi att få nyheter snabbare än någonsin, och för närvarande är det web- FÖR MER ÄN tjugo år sedan startade Heise Zeitschriften Verlag datortidskriften c t. Med en upplaga på nästan exemplar är den i dag ett av de största datormagasinen i Europa. atsningen på c t innebar en omstart för Heise och ledde företaget in i de nya mediernas förlovade land. Familjeföretaget grundades 1949 med publicering av telefonkataloger och adressböcker som affärsidé. I dag består förlagsgruppen Heise av tio dotterbolag, varav ett Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co KG ger ut magasin om elektroniska produkter. Förutom c t är det facktidskriften ix för professionella IT-användare och Technology Review, en tysk licensutgåva av det amerikanska MIT-magasinet för innovation, som presenterar vetenskapliga nyheter. Temanummer för inköpsbeslut C t är förlagets största magasin och rapporterar om nät, kommunikation, operativsystem och utvecklingen inom hårdvaruområdet. Ett huvudmål är att skriva om hur datorn används på ett tidsenligt sätt och att fortlöpande informera läsarna om nyheter, till exempel ljud- och videoapplikationer. Tidskriften ges ut varannan vecka. Dessutom ger förlaget ut en rad spe- cialhäften varje år. Dessa koncentrerar sig på en speciell produkt, exempelvis digitalkameror. Temanumren ger värdefull DR ALFON CHRÄDER information för människor som är i färd med att fatta inköpsbeslut. Läsekretsen består till mer än 95 procent av män. å är det ju nästan alltid när det gäller datortidskrifter, säger Dr Alfons chräder, vd för Heise Zeitschriften Verlag. Från början var c t ganska hårdvaruorienterad. Vi skrev också mycket om programmering och andra manliga domäner. Även i dag handlar det mycket om starkt fackbetonade ämnen. Det är många fackmän och handlare som läser oss. Inom industrin är c t obligatorisk läsning. nabba branschnyheter Heise online, förlagets Internetsida, har funnits sedan Varje månad har webbplatsen 20 miljoner besökare och hundra miljoner klickar. Heise online är den absoluta ettan när det gäller branschnyheter. Vi ger virusvarningar, marknadsundersökningar och produktnyheter, säger Alfons chräder. Webbplatsen innehåller dessutom ett virtuellt kulturmagasin, telepolis.de, som rundar av Heises erbjudande. Utanför Tyskland finns c t också i Nederländerna, där en holländsk version av magasinet och specialutgåvorna publiceras på licens. Inom industrin är c't obligatorisk läsning. sca papergram no

8 VID IDAN av de stora seriösa datortidningarna, som i dag är helt etablerade, har det allt sedan IT-teknikens barndom också funnits publikationer från och för privata specialister dök den första utgåvan av ett nyhetsbrev upp under den något pretentiösa ben och snabbt växande mobiltjänster som levererar nyheterna. En naturlig följd är att online-annonsering intresserar annonsörerna allt mer det är bara att se på den enorma vinsttillväxten och de optimistiska prognoserna för denna sektor, säger Kelley Corten. Tar bloggarna över? Hon tillägger att även mängden amatörutgiven information ökar, bland annat i form av elektroniska anslagstavlor, forum och bloggar och framför allt den sistnämnda är ett hett diskussionsämne för utgivare av alla typer av innehåll. Är det verkligen så att bloggarna stjäl uppmärksamhet från traditionella nyhetskällor? Jag tror, och många med mig, att så inte är fallet åtminstone inte än. Den auktoritet och integritet som skänks av väletablerade medieorganisationer håller fortfarande, säger Kelley Corten. Detta leder oss naturligt till möjligheterna, fortsätter hon. Vi måste utnyttja Attraktionskraften hos bra teknik och dynamiskt innehåll ligger i att vi kan göra innehållet personligare och mer relevant. KELLEY CORTEN Kuriös specialtidning för riktiga nördar titeln Dr Dobb s Journal of Computer Callisthenics and Orthodontia. Nyhetsbrevet var riktat till den första generationen datorhobbyentusiaster, som ville dela kunskaper om programmering av sina maskiner. Detta var innan Microsoft och Apple presenterade sina mer användarvänliga operativsystem för datorer. Det var den första krusningen på vad som skulle växa till en enorm våg av intresse från allmänheten för allt som har sina rötter i mikrochipets utveckling från hemdatorer till mobiltelefoner, cdrom och datorspel. Dr Dobb lever ännu i högönsklig välmåga men riktar sig i dag bara till proffs. befintliga varumärken genom att ta till oss de möjligheter som webben erbjuder kortare väg att föra ut informationen till våra läsare, ökad interaktion och kommunikation med vår läsekrets, liksom en intressant potential för annonsörer. Många utgivare märker nu tydligt att värdefullt innehåll betalar sig, och konsumenterna börjar inse att den gamla sanningen att allting på webben är gratis, inte längre håller. Konsumenterna är införstådda med att kvalitet, tillförlitlighet, åtkomlighet och god underhållning är någonting som är värt att betala för. Det är bara att se på den snabba framgång som laglig nedladdning av musik har fått. Kelley Corten konstaterar att det helt klart finns kulturella och geografiska skillnader då det gäller tidskriftinnehåll både offline och online. UA ligger två steg före när det handlar om acceptans och utveckling av webbteknik, men en del europeiska länder som Tyskland och delar av kandinavien ligger inte långt efter. Attraktionskraften hos bra teknik och dynamiskt innehåll ligger i att vi kan göra innehållet personligare och mer relevant, samtidigt som vi kan leverera det snabbare och precisare än någonsin. För ett företag med den storlek och det djup som Future har, med sina innehållsrika produkter och populära konsumenttitlar, finns alla möjligheter att sätta tekniken i arbete och nå ännu fler människor på olika platser, framhåller Kelley Corten. Leve skillnaden Hon tror dock att tryckta medier fortfarande har en uppgift att fylla och kommer att ha det länge. Nyckeln för oss är att differentiera de olika kvaliteter som människor associerar till olika medier. edan ser vi till att vi levererar det absolut bästa innehållet och den bästa upplevelsen för alla. Våra tidskrifter belyser, inspirerar, involverar, stöder och utbildar. Våra onlineaktiviteter bör, ska och kan vara primära nav för minutfärskt innehåll. Vi tipsar om gripande dvd/video, om kommunikation såsom Internetuppkopplingar, de bästa köpställena och så vidare. Både tryckta och elektroniska medier ska vara unika och exklusiva, säger Kelley Corten. 8 sca papergram no

9 Konsumenten suktar efter oberoende fakta Efter tio år och expansion från en tidning om mobiltelefoner till ett tiotal olika titlar, står siktet inställt på tillväxt hos det lilla svenska förlaget MKF. NÄR Patrik Mellin och Pontus Brohult köpte varsin första mobiltelefon, saknade de ordentlig konsumentinformation, och tyckte att det var svårt att hitta oberoende aktörer som tog ställning i frågan. En tidningsidé tog form och de båda studiekamraterna bestämde sig för att satsa. De startade MKF Modern Kommunikation Förlag. I november 1995 kom premiärnumret av Mobil, som i dag har en upplaga på exemplar. Mobil kommer ut med tolv nummer per år och läses huvudsakligen av män som snart ska köpa en ny mobiltelefon, eller vill hålla sig uppdaterade om marknad och utbud. Redan 1997 satsade MKFförlaget och Mobil på publicering online (www.mobil.se). Tre år senare började företaget expandera till Danmark. År 2002 kom sedan titeln Allt om DVD och ett år därpå Allt om Digitalfoto. Nya prylar, nya titlar Nyligen startades pryltidningen Radar som bevakar allt från hemelektronik till båtar, motorer och utomhusgrillar. I Radar skriver vi om prylar och sätter in dem i sitt sammanhang, säger Patrik Mellin. Allt om DVD fusionerades för en tid sedan med filmtidningen tardust och fick därmed namnet tardust Allt om Film. I Danmark finns i dag titlarna Mobil, Zoom Alt om Digitalfoto och ett mp3-magasin. Mobil står fortfarande för den största omsättningen och upplagan, men Allt om Digitalfoto är förlagets mest expansiva produkt för tillfället. Det finns ett väldigt starkt intresse för digitalfotografering. Redan i dag redigerar åtta av tio sina bilder, vilket visar Vi bestämde väldigt tidigt att nät- och papperstidning är två helt olika produkter. PATRIK MELLIN att folk verkligen engagerar sig i tekniken, säger Patrik Mellin. Alla förlagets fyra papperstidningar finns även på nätet, utan att konkurrera med pappersprodukten. Vi bestämde väldigt tidigt att nät- och papperstidning är två helt olika produkter. Nätet omfattar nyhetsrapportering, köp- och säljtorg samt en sökfunktion, medan papperstidningen ger en fördjupning i ämnet och en del avkopplingsläsning. Folk vill gärna spara tidningen för att läsa på och jämföra och kanske ha med sig till butiken när det är dags för inköp av produkter säger Patrik Mellin. På MKF är man väl medveten om att man arbetar i en väldigt föränderlig bransch, där det gäller att vara tillräckligt flexibel för att hänga med i utvecklingen. Men även om produktkategorier slås ihop och tre produkter kan bli en som mobiler, kameror och mp3-spelare betyder det inte att motsvarande tidningstitlar absolut måste fusioneras. Fokus på funktion Vi gör inte produkttidningar, utan vi är ett specialtidningsförlag. Konsumenten handlar dessutom fortfarande med fokus på kamerafunktion eller telefonfunktion, inte både och, poängterar Patrik Mellin. Han är säker på att hans tidningar har framtiden för sig: Det är kanske svårt att tro, men vi står alldeles i början av en utveckling. Det som håller på att ske är en omfattande digitalisering av hela samhället, och vi har inte kommit halvvägs än. sca papergram no

10 TRENDER Möt herr Produkt TEXT Henrik Emilson Få marknadsföringsknep är så väl beprövade som maskoten. För skulle vi verkligen äta så mycket majs utan den gröne jätten, ha så rent hemma utan hjälp av den flinskallige herr Rent (Mr Clean) eller veta vilka de bästa och gulaste bananerna är utan fröken Chiquitas emblem? I boken Meet Mr Product av Warren Dotz och Masud Husain får vi åter stifta bekantskap med reklamfavoriter som Kellogg s Tony Tiger, men också mindre kända eller till och med försvunna produktpersonligheter. Randy the Transistor Radio som 1963 skulle hjälpa ony att sälja radioapparater är inte längre bland oss. Det var också länge sedan vi såg Cinzano Zebra från peedee skulle locka till hamburgerköp i slutet av 1950-talet, men lämnade över stafettpinnen några år senare till sin efterträdare Ronald McDonald. ANNONER I KUGGAN KUGGANNONER är ett företags logotyp eller varumärke som ligger som en svag skugga eller vattenstämpel i redaktionellt utrymme i en dagstidning. Det kan vara i börslistorna eller biorepertoaren. Första gången skuggannonsen dök upp var i samband med premiären av filmen Jurassic Park III för fyra år sedan, då siluetten av en flygande skräcködla publicerades på börssidorna. Användandet av annonserna, som främst är en amerikansk företeelse, har dock inte hittat sin form än. Till stor del beror det på att gränsen mellan det redaktionella och kommersiella blir för otydlig. Vissa av de stora dagstidningarna håller fortfarande på att ta fram ett regelverk för hur annonserna kan användas, eller som i Wall treet Journal och New York Times, om de ska användas över huvud taget. Automatisk journalistik TRADITIONELLT väljs innehållet i en tidning ut av redaktören och utgivaren. Dessa två yrken kan dock vara i farozonen, varnar Times Online. Anledningen är världens högst värderade medieföretag Google Internets sökmotor nummer ett. På Google News har besökare sedan 2001 kunnat ta del av nyheter utvalda av en dator. Varje kvart söker dess motor av nyhetswebbplatser och väljer ut de artiklar som förekommer flest gånger, vilka listas och länkas till på hemsidan. Google News har ungefär sex miljoner besökare varje månad, vilket är betydligt mindre än konkurrenten Yahoo! vars nyhetssida sammanställs av en riktig redaktion bestående av levande människor. Kvalitetsskillnaden är förstås stor, speciellt eftersom ingen faktagranskar nyheterna hos Google News. Därför kunde de till exempel skriva att Kanada arresterat George W Bush för krigsförbrytelser. Men personerna bakom hemsidan ger sig inte och arbetar med ett program för att sålla i nyhetsfloden. Programmet tar hänsyn till faktorer som om vissa meningar blivit kopierade från andra texter, textens längd, hur många personer som finns anställda på redaktionen och hur många utrikeskorrespondenter som finns. Framför allt ska datorn lära sig att känna igen originalitet, ett riktigt scoop, tydlighet, vältalighet och om texten kan få politiska följder. ETT VIK UTÖVER DET VANLIGA NÄR VI TALAR om den över 800 år gamla japanska konsten att vika papper origami tänker vi ofta på tranor och andra oskyldiga figurer. Master ugoi, som har praktiserat konsten sedan tvåårsåldern och således är just mästare, har dock tagit konstformen in på ett nytt område och börjat göra vikningar av sexuell art. I boken Pornogami får den som vill lära sig att vika bröst, genitalier eller varför inte ett par handklovar i papper, efter enkla steg-för-steginstruktioner av mästaren själv. 10 sca papergram no

11 VÄXANDE POKERPRE TACK VARE POKER ONLINE och ett antal teveprogram där proffs eller skådespelare och musiker spelar har kortspelet fått ett enormt uppsving. Card Player, Bluff och Poker Europa heter några av de tidningar som fokuserar på Texas Hold Em, Five Card tud, Omaha och inte minst de proffs som spelar spelet. Tydligen finns det mycket att skriva om, och tydligen är intresset stort, för i ett litet land som verige har det inom loppet av ett halvår startat två tidningar med poker på agendan. Nykomlingen First Poker skriver lärande om spelet medan Poker Magazine riktar sig mer till elitspelaren inte så konstigt eftersom dess chefredaktör själv är pokerproffs. I premiärnumret porträtteras svensken Martin de Knijff, mästaren från Las Vegas, som nyligen vann 23 miljoner kronor. Vilka är de största utmaningarna i dag? å här svarade MARK WHITAKER, redaktör för Newsweek och nyvald ordförande för American ociety of Magazine Editors, på frågan i I Want Media: Om man tar tryckta tidningar tror jag att de största frågorna är: Hur mycket kommer folk fortfarande att läsa om 20 år? Kommer de att föredra att få information på skärm, eller på papper? Kommer folk att betala för innehållet när det finns så mycket som är gratis, och om de inte gör det, hur kommer det att påverka tidningens relation med annonsörerna? Medan det i vissa kretsar är populärt att tycka att svaren på de här frågorna är negativa för tidningarna, är jag optimistisk inför framtiden. När allt blir mer hektiskt tror jag att läsarna fortfarande kommer att tycka om att dra sig undan med tidningar som de kan hålla i och njuta av när de är lediga. Jag tror också att det alltid kommer att finnas något unikt och personligt över läsarnas relation med sin favorittidning något som gör dem villiga att betala för upplevelsen och som gör det värdefullt för annonsören att nå dem när de är i detta unika och mottagliga sinnestillstånd. MART PAPPER- DEIGN UNDER 2005, som i verige har utsetts till Designåret, uppmärksammas design på flera håll i landet. Utställningen Öppna här, som visas på Värmlands Museum i Karlstad 16 oktober till 27 november, fokuserar bland annat på förpackningsdesign. Här visas en intelligent läkemedelsförpackning som är försedd med elektroniska kretsar, vilka registrerar när en tablett tas ur förpackningen. Grafitkretsarna bryts när ett piller tas ur och informationen lagras i ett mikrochip. För blinda har en speciell vinetikett tagits fram med blindskrift. Konsumenten kan därmed använda känseln, i stället för syn och smak, för att avgöra om det är ett rött eller vitt vin i flaskan. En annan smart lösning är plåsterförpackningen där den skadade med en hand kan öppna, ta bort skyddspapperet och sätta på plåstret på kroppen utan att vidröra själva kompressen. sca papergram no

12 Naturist? Jav 12 sca papergram no

13 t? Javisst!Resor, sol, en hälsosam, öppen och fri syn på livet utan en tråd bad och på kroppen. Brittiska H&E Naturist startades för över hundra år sedan och bevakar som enda månadstidning i världen naturismen. TEXT Henrik Emilson FOTO Pressens Bild I ETT AV DE senaste numren av H&E Naturist finns bilder på folk som kör traktor, spelar badminton och biljard, grillar, gräver i trädgården, tar en öl, vandrar, spelar gitarr, solar och badar. Trots de skilda aktiviteterna har de en sak gemensamt de är alla nakna. Det är helt i sin ordning för H&E, som lade till Naturist till titeln 2002, handlar just om naturism. Att leva och njuta av livet utan kläder när och var som helst det är möjligt och praktiskt. Kläderna gör mannen, sägs det, men H&E Naturist hävdar att kläderna snarare fängslar mannen i en uniform. Tidningens budskap är att livet berikas på flera sätt genom att man är naken tillsammans med andra. När kroppen frigörs från kläder frigörs även sinnet och du blir tillfreds med dig själv och din omgivning. H&E Naturist startade år 1900 som Health & Efficiency, en hälsotidning som skrev om bantning, träning, örter och ett allmänt hälsosamt liv. På 1920-talet började tidningen att även bevaka naturister och engelska så kallade sun clubs. Det nya ämnet tog snart över. I de enstaka nummer vi har i arkivet från tiden före andra världskriget är det tydligt att naturism var väletablerat som tidningens huvudtema från mitten av 1930-talet och framåt, om inte tidigare, berättar ara Backhouse, som tillträdde som chefredaktör för tidningen i september förra året. En bibel för naturister Efter andra världskriget expanderade naturistlivsstilen och under och 1960-talen fick tidningen rykte om sig som en nudist-bibel. Med de billiga charter-resorna till framför allt Medelhavet expanderade H&E Naturist bevakningsområdet och blev Efter andra världskriget en internationell expanderade naturistlivsstilen. tidning med nyheter, reseskildringar och bilder från hela världen. I dag når tidningen hundratusen läsare varje månad och de senaste numren bjuder bland annat på omfattande reseguider till nakenstränder i Grekland och Kroatien, ett besök på ett norskt naturistläger, en artikel om psoriasis och ett möte med den nakne kocken som är naken på riktigt. I kommande nummer besöks ydafrika, där naturism är en sca papergram no

14 relativt ny, men växande, företeelse. Här kommer även att rapporteras från sommarens World Naked Bike Ride i London och den internationella naturistdagen 5 juni. Under hösten publicerar H&E Naturist också en artikelserie om UA och en guide till torbritanniens klubbar och stränder. ara Backhouse använder sig både av frilansjournalister och icke-professionella skribenter och fotografer. Hon får många artikeluppslag från återkommande skribenter. Under H&E Naturists historia har vi skrivit om naturism ur flera vinklar, de flesta tätt förknippade med livsstilen, men andra med mindre uppenbar koppling. Förutom de ständigt återkommande resereportagen har vi skrivit om kost och hälsa, kroppssmyckning som kroppsmålning, tatuering och piercning Jag publicerar ofta läsarbrev som handlar om kopplingen mellan sex och naturism. En del hävdar att det finns en stark sådan, andra att den inte existerar över huvud taget. ARA BACKHOUE naket i konst och politiska aspekter av naturism. Naket utan sex Många förknippar nakenhet med sex eller något syndigt. Men, traditionellt handlar inte naturism om sex trots att folk är nakna, eller just därför. Det sensuella är snarare kopplat till det som döljs eller anas. Till exempel kan en mans uppknäppta skjorta, en kvinnas urringning eller till och med striptease uppfattas som sexigt. Den gemensamma nämnaren är just det kläder. Jag publicerar ofta läsarbrev som handlar om kopplingen mellan sex och naturism. En del hävdar att det finns en stark sådan, andra att den inte existerar över huvud taget, säger redaktören från det sju personer starka kontoret i Goole i East Yorks. ex-faktorn är inget större problem när de planerar artiklar, förklarar hon, men det är helt klart ett problem när de ska välja bilder. Vi publicerar inte bilder på kvinnor med särade ben eller bilder på män i någon grad av sexuell upphetsning. Vi väjer också för glamorösa bilder av kvinnor i provocerande poser. I stället vill vi ha naturliga bilder tagna i ett naturistiskt sammanhang. Det är för att vi vill framhäva naturism som en sund familjeaktivitet. ara Backhouse berättar att hon ofta får frågan varför det inte finns just fler familjebilder i tidningen. Det är en knepig fråga, eftersom vi måste vara försiktiga med att använda bilder på barn, på grund av torbritan- Nakenhet är relativt och tidsbundet. På 1940-talet var en bikini uppseendeväckande lite kläder. Ledstjärnan för H&E Naturists bildval är att nakenheten visas i sin naturlighet och helt utan sexuella undertoner tal 14 sca papergram no

15 niens strikta publicistiska lagar. Ibland publicerar vi bilder på barn, men aldrig på barn som är ensamma eller där könsdelarna är synliga. Inte kontroversiell Trots sin långa historia har H&E Naturist inte haft några problem med att publicera bilder på nakna människor, så länge det skett i ett naturistiskt sammanhang. På motsvarande sätt kunde National Geographic publicera bilder på hel- och halvnakna människor, så länge det var ur en antropologisk vinkel. Men, precis som National Geographic, kan H&E Naturist ha lockat läsare av andra anledningar än de rent vetenskapliga. Absolut. Det fanns en tydlig trend tidigare bland tonårspojkar och antagligen äldre herrar också om vi ska vara ärliga som smusslade och läste tidningen för den mer pirrande känslan. I början av 1900-talet fick läsare dock ingen korrekt bild av kroppen. Då var det förbjudet att visa könshår och genitalier, så dessa förargelseväckande områden fick retuscheras bort med airbrush-teknik. Jag får fortfarande skämtsamma kommentarer från läsare som blev traumatiserade vid unga år när de läste H&E Naturist. Inte på grund av bilderna i sig, men när de till slut fick se en naken person av kött och blod blev den verkliga anatomin något av en chock för dem. Tidningen har aldrig varit kontroversiell, enligt ara Backhouse. Däremot fick den under och 1970-talen viss kritik av läsarna för att ha för mycket bilder med poserande personer som inte speglade genuin naturism. Det slutade H&E Naturist med och betonar i dag det naturliga och okonstlade i naturistlivsstilen. Bred målgrupp Den typiske läsaren är en man över 45 år som tycker att frihetskänslan i att vara naken utomhus är den absolut viktigaste aspekten av att vara naturist. Men vi försöker hela tiden fånga nya läsare och har breddat artiklarna till att handla om till exempel gay-naturister och sensuell konst. amtidigt är en av redaktörens största utmaningar med H&E Naturist just att tillgodose så många läsare som möjligt. Det finns så många olika typer av naturister därute, och det är svårt att göra alla nöjda hela tiden, förklarar hon och berättar att tidningen inte har någon egentlig konkurrens. H&E Naturist är den enda månatliga, kommersiella naturisttidningen i världen. Det finns flera naturisttidningar i andra länder, som kommer ut kvartalsvis, men vi är alla vänligt sinnade och tenderar snarare att hjälpa varandra. I dag är naturism inte en minoritetsrörelse. Acceptansnivån för att bada naken är stor i många länder, och bidrar till turistnäringen, något de tidiga läsarna av H&E Naturist bara kunde drömma om när tidningen startade för hundra år sedan. Men hur klär de sig på redaktionen? Är de nakna på jobbet? Alltid, säger ara Backhouse utan att tveka, och tillägger snabbt: I sinnet. Vandring är en omtyckt semestersysselsättning bland naturister. sca papergram no

16 Parlez vous ENGLIH Inspirerade av böcker och tidskrifter om det behagliga franska lantlivet säljer allt fler britter sina övervärderade hem, hoppar på ett lågprisflyg och slår sig ner i Frankrike. Engelska tidskrifter dyker upp överallt i landet för att underlätta för de nyinvandrade. TEXT Cari immons ILLUTRATION Daniel Egnéus 16 sca papergram no

17 DET ENATE TILLKOTTET i den rikhaltiga floran av engelska tidskrifter i Frankrike går fortfarande under arbetsnamnet The France oir (Franska kvällen). trax efter att han köpte den vacklande dagstidningen France oir i oktober 2004 meddelade den egyptiske affärsmannen Rami Lakah sitt beslut att starta en engelskspråkig tidning riktad till turister, utflyttade britter och affärsfolk i Frankrike. Projektets vd, Patrick Haas, förklarar att den engelskspråkiga tidningen kommer att ha lite gemensamt med den 60 år gamla populära franska tabloiden France oir. Den fokuserar på Frankrike, och det franska livet, så att läsarna kan lära känna sitt nya land bättre. Många av detaljerna kring det nya projektet håller fortfarande på att finna sin form, men Patrick Haas försäkrar att den nya tidningen ska lanseras innan året är slut. Britter och amerikaner bosatta i Frankrike kommer att skriva de flesta av artiklarna som ska handla om politik, affärsliv, kultur, mat och underhållning. Dessutom ska de tipsa om att köpa eller hyra hus i Frankrike, eller att arbeta som utflyttad i landet. Marknadsnisch Veckotidningen ska distribueras via hotell och säljas i tidningskiosker. Patrick Haas väntar sig att nå omkring läsare det första året och året därpå en rimlig uppskattning med tanke på att 12 miljoner britter besöker Frankrike varje år, enligt statistik från brittiska ambassaden. Enligt 2004 års franska folkräkning bor cirka britter i Frankrike, och minst dubbelt så många äger fastigheter i landet. De som står bakom den nya engelskspråkiga tidningen anser sig ha hittat en intressant marknadsnisch. Det finns många tidningar på engelska i Frankrike, men de är antingen fokuserade på en enskild region eller domineras av reklam. Vår tidning blir nationell. Den ska ges ut oftare och få bredare distribution, säger Patrick Haas. En britt i varje region Bland övriga engelskspråkiga publikationer kan nämnas Paris Voice, The Connexion och French News. Månadstidskriften Paris Voice har funnits på banan i 25 år och koncentrerar uppmärksamheten på vad som händer i den franska huvudstadens konst-, formgivnings-, musik- och teatervärld. Den distribueras gratis vid utvalda restauranger, hotell, butiker, ambassader och modesalonger. De ungefär läsarna (upplaga exemplar, på sommaren det dubbla) är, som tidskriftens annonsavdelning uttrycker saken, välutbildade, högavlönade yrkesmänniskor i staden som är väl medvetna om vad som är på gång i och omkring Paris. The Connexion och French News grundades i södra Frankrike och inriktar sig huvudsakligen på brittiska utflyttade som har slagit sig ner i de provinserna. Dessa båda månadstidskrifter säljs via tidskriftsbutiker och prenumerationer. Britterna anklagas för att vilja ha Frankrike men slippa fransmännen. GEOFFROY MILLET Förutom lokala och nationella franska nyheter ger The Connexion (upplaga exemplar) juridiska och ekonomiska tips för engelsmän som slagit ner bopålarna på Rivieran. Här finns även avdelningar för fastighetsmarknad, fransk mat, franska viner, matlagning och hälsa. French News har en liknande profil. Här räknar man med en medelupplaga på över exemplar. French News grundades 1987 som ett svar på den växande engelsktalande grupp som bodde hela eller delar av året i Frankrike. Tyvärr har många av dessa funnit det svårt att bemästra franskan och lyckas därför inte heller bli integrerade med sina grannar och hålla koll på vad som händer i det nya hemlandet, säger Miranda Neame, redaktör vid French News. Hon förklarar att det därför är många som utan att förstå det bryter mot franska lagar och förordningar, eller som inte lyckas komma tillrätta med sina rättigheter och skyldigheter. yftet med French News har alltid varit att förbättra de utflyttades livskvalitet genom att lära dem mer om Frankrike och fransmännen, göra dem medvetna om lagar som påverkar dem och ge dem länkar till användbara eller roliga nätverk, säger Miranda Neame. Blandade franska känslor Det är inte tu tal om saken att fransmännen välkomnar brittiska invandrare som ger nytt liv åt döende landsorts- sca papergram no

18 byar och putsar upp gamla hus. En del tjänar mycket pengar på att serva de nya immigranterna. Men det är ännu fler som skyller på britterna när de ser de dramatiska ökningarna i fastighetspriser som utestänger många fransmän från bostadsmarknaden. I sydvästra Frankrike har mark- och huspriserna stigit med 50 procent under de senaste tre åren, enligt Franska fastighetsmäklarfederationen, och det beror i huvudsak på att många engelsmän köper fastigheter. Fransmannen Geoffroy Millet i Languedoc umgås med både fransmän och utlänningar, och han är engagerad i den franska debatten om inflyttade britter. Britterna anklagas för att vilja ha Frankrike men slippa fransmännen. De tvekar att beblanda sig med lokalbefolkningen och kan till och med ta med sig eget byggnadsmaterial, egna byggjobbare och möbler från torbritannien. Men det som troligen irriterar den typiska fransmannen mer än något annat är att bli tilltalad på engelska, med oförskämd överlägsenhet och dessutom få utstå kritik om den älskade franska byråkratin, säger Geoffroy Millet. Omtyckta invandrare Han tilläggar att det finns en kategori inflyttade britter som är avsevärt lättare att acceptera. En del tenderar att ta till sig den franska livsstilen fullständigt samma minut som de sätter foten på fransk mark. De immigranterna köper gärna ensligt belägna lantgårdar eller sunkiga hus så långt från andra britter som möjligt och gör ett utmärkt renoveringsjobb. Varje morgon beställer de sin baguette på blyg franska, och skulle aldrig glömma att rikta ett vänligt Bonjour monsieur, Bonjour madame åt alla som kommer inom hörhåll, poängterar Geoffroy Millet. Hjälper då engelskspråkiga tidningar folk att bli fullt assimilerade? Patrick Haas säger att syftet med The France oir är att förmedla information som inte finns i turistguiderna, och att skapa en länk mellan de engelska läsarna och de franska. Vi vill bygga en kulturell bro mellan dem, säger han. MARKNAD för modersmål Bland invandrare i många länder finns en lång tradition att starta tidningar på det egna hemspråket. I UA kryllar det av mer eller mindre exotiska publikationer på språk som i dag bara små befolkningsgrupper kan läsa. Även i Europa är fenomenet tydligt. TEXT Luise teinberger FOTO Leif Milling TORBRITANNIEN HITORIA är präglad av omfattande utlandskontakter. tora grupper ur det Brittiska samväldet har genom åren flyttat till det gamla moderlandet och de kommer långväga ifrån, som Indien, Pakistan och andra asiatiska länder. I torbritannien överväger därför invandrartidningar på hindi, kinesiska och persiska, men även stora ryska publikationer finns. Bland titlarna märks Asian Voice; Gujarat amachar, ing Tao Daily European edition, Russian London Courier. I London finns även arabiska publikationer, dels för att den arabiska befolkningen växer och dels för att pressklimatet i vissa arabiska länder inte tillåter oberoende rapportering. Dessa tidningar, till exempel Al Arab och Al-Quds Al-Arabi, publiceras i torbritannien, men läsarna finns även i andra länder. Hela 47 procent av Tysklands 5,8 miljoner invandrare kommer från Turkiet. De anlände som gästarbetare på och 1970-talen och har rotat sig. Berlin betecknas skämtsamt som Turkiets andra största stad. Dessa runt 2,5 miljoner turkar kan i Tyskland välja mellan sju olika dagstidningar på sitt eget språk, däribland Hürriyet, Günzel och Ozgur Politika. Många av dem som flyttar till Ryssland från andra länder är välutbildade och arbetar för utländska företag. Deras största problem är ofta språket de kan inte ryska och stannar vanligen inte tillräckligt länge för att lära sig. Flera seriösa engelskspråkiga tidningar informerar dem om vad som händer i det stora landet, exempelvis The Moscow Times, Kommersant, Moscow Tribune och The Moscow News. Många nordeuropéer köper sommarställen i varma länder som Italien och panien, eller flyttar dit som pensionärer. Här finns en stor mängd tidningar på olika språk som vänder sig till semestergäster och utlandsboende. Några exempel är Mallorca Daily Bulletin, pain Media, Tenerife News, Costa Blanca News, Mallorca Deluxe, Magazine Baleares, Mallorca Zeitung, Mallorca Magazin, Cap- Creus, Der Palma Kurier, het Hispaantje, HalloWeek Blad. 18 sca papergram no

19 Möt framtiden med kundens behov i fokus KRÖNIKAN ING TAO DAILY (european edition) Kinesiskspråkig tidning, finns i Europa sedan Publiceras sex gånger per vecka och distribueras i tolv länder. Upplaga: cirka exemplar Läsekrets enligt egen uppskattning: personer THE MOCOW TIME törsta engelskspråkiga tidning i Ryssland. Har funnits sedan Grundades som informationsmedium för utlänningar bosatta i Moskva, men fler och fler ryssar läser i dag tidningen. Kan hämtas gratis på 500 platser runt om i Moskva, som affärscentra, hotell etc. Upplaga: exemplar Läsekrets enligt egen uppskattning: personer HÜRRIYET törsta turkiskspråkiga tidning i Tyskland. Görs i Istanbul men är avsedd för den tyska turkiska publiken. Har funnits sedan: mitten av talet i Tyskland. Modertidningen i Turkiet har funnits i 60 år. Upplaga: exemplar, varav sålda och gratisexemplar DET VAR EN GÅNG en nytillträdd flygbolagsdirektör som hade en angelägen fråga att ställa till sin ledningsgrupp. Han hade under sina flygresor irriterat sig på att flygplanen ofta parkerades långt från terminalbyggnaden så att passagerarna tvingades gå långa sträckor trots att det fanns lediga platser mycket närmare. varet på frågan varför det var så kom snabbt från den tekniske direktören: Vi parkerar alltid planen så att vi minimerar den sträcka de måste bogseras till och från hangaren. Direktören som hette Jan Carlzon baxnade, och beordrade en omedelbar ändring av policyn. Denna lilla historia ur Carlzons bok Riv pyramiderna lärde mig skillnaden mellan produktorientering och kundorientering i ett företag. I det ena fallet har företaget fokus på sig själv och sin produkt (eller tjänst), i det andra fallet har man fokus på att tillfredsställa kundernas behov. tor omvälvning Det kan tyckas som om flygbolag och dagstidningar lever i olika världar, och visst finns det väsentliga skillnader, men på det mest övergripande planet handlar det om samma sak att sälja en konkurrenskraftig produkt eller tjänst genom att ge kunderna vad de vill ha. Resonemanget om kundorientering är intressant när man funderar kring den stora omvälvning som den digitala revolutionen medför för de så kallade tidningsföretagen. Jag skriver så kallade, för min poäng i denna krönika är att de inte är tidningsföretag utan medieföretag. Papperet har i långt mer än 100 år tjänat dessa företag som en fantastisk bärare av nyheter och annan information men papperet är ändå bara en tänkbar kanal mellan redaktion och kund. Även om papperstidningen förmodligen kommer att hänga kvar länge än den har ju många fördelar måste man konstatera att den unga generationen i långt större utsträckning än den äldre favoriserar olika elektroniska medier. Man behöver inte vara nobelpristagare för att räkna ut vad det innebär på sikt för dagens tidningar. De unga ställer i mångt och mycket nya krav på de medieföretag de tänker favorisera. De vill ha nyheter, men de vill ha dem pinfärska, när och var det passar dem, i den form som passar dem, skräddarsydda efter deras intressen. De vill ha nya vinklingar, nya former av journalistik, öppenhet med källor, medborgarjournalistik. De kanske vill ha nyheterna i multimedial form, med ljud och video, kanske kompletterade med musik. Kort sagt: mångfald och nytänkande. Reklamintäkter lockar Den digitala revolutionen medför fantastiska möjligheter för tidningsföretag att utveckla sitt erbjudande till kunderna (notera att jag medvetet undviker det gängse ordet läsarna ). Jag säger inte att förändringsprocessen blir lätt inte minst är ju möjligheterna till intäkter ofta otydliga på den digitala sidan. Här kan dock en förändring vara på väg. De digitala medierna står i dag för en mycket liten del av reklamintäkterna, men denna andel växer snabbt. Om förändringsviljan finns är det få som har samma möjligheter som tidningsföretagen att positionera sig som vinnare även i morgondagens medielandskap precis som Rupert Murdoch sa i ett uppmärksammat tal i våras. FOTO Atomer och Biutar AB Pär tröm PÄR TRÖM är civilingenjör och marknadskonsult. Han driver Atomer och bitar AB och höll inledningsanförandet på CA Graphic Papers kundseminarium i maj på Örenäs slott utanför Helsingborg. sca papergram no

20 Inför lagen är vi lika, men inte i reklamvärlden. Där leker man lite med könsrollerna och mycket med känslorna. pråkforskare intresserar sig för budskapen som förmedlas i reklamen. TEXT Elisabet Tapio Neuwirth FOTO jöberg Classic Picture Jag Tarzan du Jane MAGAIN LUKA med välbehag. Tiden man fördriver med sitt magasin kan vara den bästa stunden i vardagen. Det uppger åtminstone de läsare som deltog i en studie som världens tredje största marknadsundersökningsföretag, NFO WorldGroup, genomförde på uppdrag av den brittiska tidskriftsföreningen Periodical Publishers Association (PPA). Ett liknande förhållande har läsarna också till annonssidorna. Enligt samma undersökning lägger såväl kvinnor som män oftare märke till reklam i magasin än någon annanstans, och med det här som bakgrund matas tidskrifterna med lockande erbjudanden. Könsroller lever kvar Vad fylls då reklamen med? Typiska stereotyper, säger språkforskaren Anders Björkvall vid institutionen för nordiska språk vid tockholms universitet. Han har granskat budskapen som reklamen vill förmedla, vilket är en ganska ny gren bland språkforskare med Aktiva män, passiva kvinnor Män betraktas som fullständiga och handlingskraftiga, och de bjuds in i reklamen som redan ganska framgångsrika läsare. Genom sitt val av märke visar mannen vem han är. För kvinnor står andra kvinnor som något slags ideal och reklamen handlar ofta om kropp och utseende. Kvinnor behöver dessutom korrigeras med produkterna som ska säljas. I annonser som vänder sig till kvininriktning på semiotik, det vill säga läran om tecken och symboler. I avhandlingen vensk reklam och dess modelläsare visar han att könsrollerna lever kvar och förstärks i reklamens värld, ett faktum som också gäller för internationell reklam. Inom reklamen behandlas folk olika utifrån företeelser som är kopplade till genus. Det är relevant om du är man eller kvinna, pojke eller flicka. I reklamen finns ett tilltal som uppmanar läsaren att sträva efter något som han eller hon förutsätts vilja vara. Det handlar bland annat om ordval som är dynamiska eller passiva, säger Anders Björkvall. 20 sca papergram no

Gyllene marknad i Estland snabbt växande

Gyllene marknad i Estland snabbt växande papergram 2 2007 GRAPHIC PAPER Gyllene marknad i Estland snabbt växande ekonomi ger utrymme för många tidningar Konstantin Neven DuMont förläggare i tolfte generationen Hundintresse föder nya magasin Fanzine

Läs mer

Design för ökad upplaga. papergram. no4 # 2009. agasin. med känsla för snö. Tidningen som vittne. Hurra för Papergram 20 år. sca papergram no 4 2009 1

Design för ökad upplaga. papergram. no4 # 2009. agasin. med känsla för snö. Tidningen som vittne. Hurra för Papergram 20 år. sca papergram no 4 2009 1 no4 # 2009 20 2010 1990 PAPERGRAM Jacek Utko Design för ökad upplaga papergram GRAPHIC PAPER agasin med känsla för snö Tidningen som vittne sca papergram no 4 2009 1 Hurra för Papergram 20 år 16 Innehå

Läs mer

papergram älsan i fokus tidningar som hjälper oss hitta formen Omslag vi minns Film på djupet Jürgen Schmidt Uthållig papperspionjär no1 # 2009

papergram älsan i fokus tidningar som hjälper oss hitta formen Omslag vi minns Film på djupet Jürgen Schmidt Uthållig papperspionjär no1 # 2009 Jürgen Schmidt Uthållig papperspionjär papergram no1 # 2009 älsan i fokus tidningar som hjälper oss hitta formen GRAPHIC PAPER Film på djupet Omslag vi minns sca papergram no 1 2009 1 Innehåll 16 24 4

Läs mer

customer SE OCH SYNAS Poppigt på papper annonsmarknaden kollas Magazine 4/2002 GRAPHIC PAPER SCA Customer Magazine 4/2002 Graphic Paper

customer SE OCH SYNAS Poppigt på papper annonsmarknaden kollas Magazine 4/2002 GRAPHIC PAPER SCA Customer Magazine 4/2002 Graphic Paper customer Magazine SE OCH SYNAS annonsmarknaden kollas 4/2002 GRAPHIC PAPER Poppigt på papper SCA Customer Magazine 4/2002 Graphic Paper 1 Innehåll 4/2002 4 Jakt på yngre förmågor Jägarkåren förgubbas.

Läs mer

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör.

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör. ISMAgazine Nr 2/2010 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör Förutse din vinst Lägre kostnader, större professionalism WIKIPEDIAS GRUNDARE Visar hur

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 2 MAJ 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 2 MAJ 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 2 MAJ 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 2 MAJ PRESS SID 5 Dagstidningar tvingas till tuffa sparprogram DN, G-P, Expressen och

Läs mer

NätSmart. Schack matt. App vs Mobilsajt så hittar du kunderna. Jonas Hallberg. Matthandlarna från Malmö är störst på nätet. Vill alla ha kaffe?

NätSmart. Schack matt. App vs Mobilsajt så hittar du kunderna. Jonas Hallberg. Matthandlarna från Malmö är störst på nätet. Vill alla ha kaffe? Statistik: Så handlar vi med mobilen Experten svarar: Distanshandelslag inom EU? En dag med: Johnells.se NätSmart NUMMER 6 MAJ JULI 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET App vs Mobilsajt så hittar du kunderna

Läs mer

Holmen s paper#2 2014

Holmen s paper#2 2014 Holmen s paper#2 2014 Serietidningsförlaget bekämpar sjunkande upplagor med nya hjältar Europa Apotheek sparar både pengar och miljö med Holmen VIEW Ny studie: Det finns ett stort behov av papper Trevlig

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2012 årgång 23 facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 Nr 6 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

»Alla de här åren har jag saknat kvinnor« Missa inte! UNGA GAMERS ÄR HETA BYTEN E-sport har blivit en miljardindustri

»Alla de här åren har jag saknat kvinnor« Missa inte! UNGA GAMERS ÄR HETA BYTEN E-sport har blivit en miljardindustri EN TIDNING FRÅN SÄLJARNAS NR 6 2014 PRIS 59 KR COACHEN: BLI INTE EN PRATANDE BROSCHYR Missa inte! DET SÄLJER BILAR UTAN SÄLJARE UNGA GAMERS ÄR HETA BYTEN E-sport har blivit en miljardindustri NU ÄR DET

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Spara i fonder. Globalisering. Unga sparare BRA BYGGSTENAR I FONDPORTFÖLJEN MED HELA VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS. Tema: Privatekonomen ger tips till

Spara i fonder. Globalisering. Unga sparare BRA BYGGSTENAR I FONDPORTFÖLJEN MED HELA VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS. Tema: Privatekonomen ger tips till Spara i fonder EN TIDNING OM FONDSPARANDE FRÅN SEB, NUMMER 2, 2006 Privatekonomen ger tips till Unga sparare Tema: Globalisering BRA BYGGSTENAR I FONDPORTFÖLJEN ATT ARBETA SOM FONDFÖRVALTARE: MED HELA

Läs mer

shape vardagen! Superdesignern Blod och urin Därför kräver olika vätskor olika skydd

shape vardagen! Superdesignern Blod och urin Därför kräver olika vätskor olika skydd ett magasin från sca om trender, marknader och affärer nº 2 2009 shape colombia älskar sina kvartersbutiker 3 analytiker om scas strategi Blod och urin Därför kräver olika vätskor olika skydd småförpackningar

Läs mer

-3,0 1,4 245 6,2 33,3

-3,0 1,4 245 6,2 33,3 2012 Innehåll Stampen Media Group i korthet 4 Vd har ordet 8 Året i korthet 10 Bransch- och affärsutveckling 12 Intervju med Peter Hjörne och döttrar 18 På nya jobb 20 Miljö- och samhällsansvar 22 Utblick

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Kajsa tog hjälp av Exportrådet säljer knasiga prylar i fem länder

Kajsa tog hjälp av Exportrådet säljer knasiga prylar i fem länder tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 74 2012 Kajsa tog hjälp av Exportrådet säljer knasiga prylar i fem länder läs mer om hur ditt företag kan växa med export, smart varuplacering och

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 14 AUGUSTI TV SID 4 Stort tittartapp för TV4 i juni och juli Tv-tittandet gick ner

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren & Digitala nyheter Nyhetsförmedling via Internet Erik Fjellman & Jan Sjögren Denna rapport i programmet Telematik 2004 är VINNOVA-rapport VR 2002:15 (ISBN 91-89588-63-0) och Via TELDOK 43 (ISSN 0283-5266).

Läs mer

Den Perfekta Stormen

Den Perfekta Stormen Din hälsa är i omedelbar fara Du kan inte gömma dig eller undvika den, den är redan här... Och den kommer att förändra hela ditt liv Den Perfekta Stormen Denna rapport innehåller livsviktig information

Läs mer

magasinet #2 2015 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING Priset e-handelns förbannelse Så lyckas du med marketing automation

magasinet #2 2015 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING Priset e-handelns förbannelse Så lyckas du med marketing automation Missa inte dm.postnord.se Sveriges nya DM-sajt DM magasinet #2 2015 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING Priset e-handelns förbannelse Så lyckas du med marketing automation Com Hem tittar

Läs mer

Ulf Modigh, ordförande i Kommittén för internetannonsering, Kia, har avgörandet i sina händer. Snart ska den nya valutan för internet vara klar.

Ulf Modigh, ordförande i Kommittén för internetannonsering, Kia, har avgörandet i sina händer. Snart ska den nya valutan för internet vara klar. DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 14 / 11 SEPTEMBER 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 11 SEPTEMBER TV SID 4 TV-rådgivare håller ögonen på Farmen Det har skett en hel

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

Skolans bortglömda fråga

Skolans bortglömda fråga Skolans bortglömda fråga 1 Goda Exempel om lärande Kvaliteten i skolan och frågan om vi gör rätt prioriteringar jagar ständigt politiker och beslutsfattare. En ofta bortglömd lösning är läromedel. Läromedlen

Läs mer

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF svenska innehålls tjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala

Läs mer

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula örnsköldsviks skönaste kundtidning nummer 1 Våren 2013 ett kundmagasin från ågrenshuset och lilla gula om Värdet av att synas. hur kreativ kommunikation kan föra Fram ditt budskap. FJÄLLRÄVENS kärnvärden

Läs mer