Innehåll 3/ sca papergram no

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 3/2005. 2 sca papergram no 3 2005"

Transkript

1 sca papergram no

2 Papergram. Internationellt magasin för mediebranschen och den grafiska industrin som utges av CA Forest Products AB, Box 846, undsvall. Telefon: Telefax: Innehåll 3/ CHEFREDAKTÖR OCH ANVARIG UTGIVARE: Anne-ofie Cadeskog PROJEKT- OCH REDAKTIONLEDNING: Luise teinberger VENK REDIGERING: usanna Lidström GRAFIK DEIGN: Mellerstedt Design REPRO OCH TRYCK: Prinfo Accidenstryckeriet, undsvall OMLAGBILD: Olle Melkerhed Papergram trycks på GraphoCote 80 g, omslaget på Arctic Gloss 150 g. Inlagan är FC-certifierad. 4 Elektroniken föder papperstidningar Ända sedan datorernas barndom i mitten av 1900-talet har papperstidningarna förutspåtts en snar död. Men verkligheten är den motsatta: Nya tidningsförlag har skapats, som lever på att enbart ge ut publikationer om den nya tekniken. Och det handlar inte om små förlag. 10 Trender 12 Näck och seriös Det brittiska månadsmagasinet H&E Naturist har nakenheten som gemensamt ämne i allt tidningen skriver om. 16 Engelsmännen kommer! De senaste fem åren har nästan britter flyttat till Frankrike, en ökning med 45 procent. De har köpt gamla hus i södra Frankrikes avfolkningsbygder och bosatt sig där för att njuta av klimatet. Nu börjar en engelskspråkig tidningsflora växa fram. 19 Krönika Pär tröm civilingenjör, marknadskonsult och debattör med IT och framtidsfrågor som specialitet skriver om den digitala revolutionens möjligheter för medieföretag. Allt material i denna tidning är beställt, granskat och godkänt av redaktionen. Det betyder emellertid inte att redaktionen eller CA nödvändigtvis alltid delar skribentens åsikt. Citera oss gärna, men ange källan. Vill du ha ett eget exemplar av Papergram eller ge bort till en kollega? kicka eller faxa namn, adress och eventuellt företagsnamn till: Ingrid Löfqvist, CA Forest Products AB, undsvall. Telefon: Telefax: E-post: CA FORET PRODUCT tillverkar tryckpapper tidningspapper, C- och LWC-papper massa, sågade trävaror och träbränslen. CA Forest Products förvaltar också CAs stora skogsinnehav och försörjer CAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder CAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar. CA Forest Products årliga omsättning uppgår till cirka miljoner kronor och antalet anställda till personer. CAs skogsbruk är certifierat enligt FC (Forest tewardship Council). 20 Reklam cementerar könsrollerna Tidningsannonser är ett av reklamens äldsta medium. Hur fungerar annonserna? Vilka budskap förmedlas medvetet eller omedvetet? Papergram har frågat experterna. 24 Filosofen som blev världskändis Umberto Eco blev världskändis över en natt när han på 1980-talet gav ut sin spännande historiethriller Rosens namn. om filosof har Eco funderat mycket kring läsandets villkor och vad läsaren är för en figur. 26 Kriget som aldrig går över I år är det 60 år sedan andra världskrigets slut. Den amerikanska tidskriften World War II håller minnet vid liv. 28 På skidor till Grönland Två CA-medarbetare utmanade ödet och gav sig av på en ovanlig sommarsemester. 2 sca papergram no

3 FOTO Per-Anders jöquist ÖTRAND ODAPANNA TAR FORM Lars Johansson, montageledare, och Jan-Åke Olsson, projektledare, inspekterar byggandet av den nya sodapannan på Östrand. tålkonstruktionen som ska hysa den nya sodapannan på Östrands massafabrik utanför undsvall reser sig i snabb takt mot himlen. FÖR NÄRVARANDE arbetar runt 100 man med bygget, men siffran stiger stadigt. om mest kommer drygt 320 entreprenörer att arbeta i projektet samtidigt. Kring byggandet av den nya pannan pågår även en rad delprojekt. För att det ska bli möjligt att öka Östrands produktion av sulfatmassa till ton ökas kapaciteten i indunstningen och ett nytt grönlutsfilter har tagits i drift. Dessutom genomförs en del kompletteringar i kokeriet och blekeriet. I samband med ett planerat fabriksstopp i höst installeras en reservbrännare för starkgaser samt utrustning för behandling av bioslam så att det går att elda i sodapannan, berättar projektledare Jan-Åke Olsson. Ett annat delprojekt är att programmera styrsystemet till den nya sodapannan. För första gången prövar vi ett integrerat system, där allt finns i samma system. Det underlättar både programmering och felsökning, fortsätter han. För att vara säkra på att styrsystemet fungerar som det är tänkt körs ett pilotprojekt på Östrands avloppsvattenrening under början av hösten. När vi sedan programmerat styrsystemet för sodapannan ska vi köra det mot en simulator. Det har vi aldrig provat förut så det blir spännande. Det blir som att köra sodapannan på riktigt och på så sätt kan vi utbilda alla operatörer före starten nästa höst, säger Lars-Åke. Investeringen i den nya sodapannan uppgår till 1,6 miljarder kronor och enligt planerna ska den stå klar hösten CA info Tuff marknad gav försämrat resultat CA gjorde ett sämre resultat under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol, det visar delårsrapporten. Rörelseresultatet minskade från 4,3 miljarder i fjol till knappt 3 miljarder i år. Orsaken till det försämrade resultatet är generellt sett en hård prispress på tuffa marknader samt höga energikostnader. Men jämfört med första kvartalet i år förbättrades resultatet något för affärsområdet Hygienprodukter, medan resultatet för Förpackningar låg kvar på samma nivå under motsvarande period. Även för Forest Products förbättrades rörelseresultatet under andra kvartalet i år jämfört med det första, säger Anders Färnqvist, ekonomidirektör för CA Forest Products. Det beror främst på att efterfrågan på tryckpapper förbättrades något. Men den finska pappersstrejken i början av sommaren gav inte några priseffekter för oss. Årets sista sex månader brukar av tradition vara en starkare period med större efterfrågan på tryckpapper. Det finns en bättre balans mellan utbud och efterfrågan, vilket gör att vi förväntar oss ett bättre resultat. Men man ska komma ihåg att trots att resultatet har förbättrats något så är resultatnivån fortfarande otillfredsställande. edan tidigare pågår ett besparingsprogram inom CA-koncernen med syfte att spara 1, 2 miljarder kronor, med full effekt under nästa år. Till följd av CAs försämrade resultat har koncernledningen nu presenterat ytterligare ett besparingsprogram. För att skapa bättre förutsättningar för en god avkastning på dagens nedpressade prisnivåer har ett omfattande program för ytterligare effektiviseringsåtgärder arbetats fram inom affärsgrupperna, kommenterar CAs vd Jan Åström. Målet är att de nya åtgärderna ska leda till en ytterligare resultatförbättring motsvarande minst 1,5 procent. En värderad medarbetare har gått ur tiden RICKARD (DICK) ENDJÖ, vd för CA Graphic Paper España A.. har avlidit den 21 juli Dick har sedan 1988 lett försäljningsarbetet från kontoret i Madrid och framgångsrikt sett till att CA fått ett starkt fotfäste på den spanska marknaden. Ett starkt varumärke för Dick har alltid varit hans positiva problemlösningsförmåga och hans hjälpsamhet. Dick har varit en mycket uppskattad person bland både kunder och personal och saknas av många. VITE DU ATT...skogsindustrin är den största användaren av biobränslen? Returlutar, en restprodukt som uppstår i tillverkningen, återanvänds fullt ut. De bidrar till energiförsörjningen. Men de kan inte eldas annat än i sulfatmassafabriker. Energiintensiv industri gör gemensam sak TILLAMMAN med 14 andra företag med energiintensiv verksamhet i verige bildar CA företaget BasEl, som ska tillvarata företagens och den svenska basindustrins intressen när det gäller en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig elförsörjning. ammanlagt använder bolagen som bildat BasEl cirka 25 terawattimmar per år, vilket motsvarar ungefär hälften av industrins elanvändning i verige. El- och lönekostnaderna är de största utgiftsposterna för basindustrin. Vi är bekymrade över att nuvarande energiförsörjning i verige inte kan tillgodose behovet av elektricitet till konkurrenskraftigt pris, säger Björn Lyngfelt, informationsdirektör på CA Forest Products. Det är därför vi har bildat BasEl. BasEl är inte någon lobbyorganisation utan företaget ska arbeta med konkreta projekt som ökar tillgången på el till konkurrenskraftigt pris i verige. Det kan handla om såväl elproduktion, i verige eller utomlands, som kapacitet för överföring av elektricitet. Vårt mål är att öka eltillgången på den svenska marknaden med cirka tio terawattimmar per år, avslutar Björn Lyngfelt. sca papergram no

4 TEKNIKVÅG urfa på Den typiska teknikköparen är en medelålders man. amma grupp konsumerar tekniktidningar. Datortidskrifter läses till 95 procent av män. 4 sca papergram no

5 Elektronikprylarna samlas IKVÅGEN i stora mängder i de flesta av dagens hem. Också arbetsplatserna är fulla av tekniska apparater. Vissa brottas med den nya tekniken, andra älskar att fördjupa sig i den. Den digitala utvecklingen har givit näring åt en omfattande flora av specialtidskrifter. TEXT Elaine McClarence, Imke Janoschek FOTO Olle Melkerhed DET VAR INTE Å länge sedan man riskerade att dömas ut som en nörd om man avslöjades med att bläddra i mer eller mindre obskyra teknikblaskor i matbutikens tidningsställ. I dag har det blivit nödvändigt att vara påläst. Att tillfredsställa informationsbehovet hos dagens teknikanvändare är en besvärlig uppgift, men belöningen är lockande för driftiga utgivare som går in för att hitta rätt informationsmix. För IDG i UA och Future i torbritannien handlar det om att vara störst och bäst bland utgivarna av tidskrifter om nya medier, och de båda företagen växer snabbt över nationsgränserna. International Data Group, IDG, bildades 1964, samma år som Beatles tog över den internationella scenen då med vinylskivan som medium. IDG är än i dag ett privatägt bolag med över 300 tidskrifter och dagstidningar i stallet, inklusive titlar som Bio-IT World, Computerworld, GamePro, InfoWorld, Network World, MacWorld och PC World. Företaget skryter även med världens största nätverk av teknikinriktade webbplatser. För att ge uppmärksamhet åt sin publiceringsverksamhet genomför IDG varje år omkring 170 datorrelaterade evenemang världen över. Ökad globalisering Patrick J McGovern, styrelseordförande för IDG, förklarar att företagets tillväxt bygger på dess förmåga att identifiera och utnyttja tillväxtmarknader efterhand som de uppstår. Detta har också inneburit att man går in på nya geografiska marknader. Att producera tidskrifter som attraherar läsare med köpkraft är avgörande på teknikmarknaden, liksom det är för varje industrirelaterad tidningsprodukt. När IDG körde igång stod UA för nästan 80 procent av världens IT-omsättning. I dag, med accelererande globalisering, har UAs andel av IT-marknaden sjunkit till 35 procent. Patrick McGovern konstaterar att teknikköpare världen över ser IDG som en pålitlig och punktlig informationsresurs. Vi har tagit ledningen på de största och snabbast växande marknaderna och skapat produktlinjer med globalt genomslag som når över 120 miljoner köpare i 85 länder. Detta motsvarar 95 procent av världens IT-omsättning, säger han. En hastig blick på titlarna som IDG ger ut visar att företaget har kopplat ett stadigt grepp om den professionella marknaden för nya medier. amtidigt har konsumenttidskrifterna, som PC World och MacWorld, nått internationell uppmärksamhet och skaffat sig gott rykte. Företaget hävdar att nyckeln ligger i lokalt producerat innehåll att informera och undervisa lokala läsekretsar om teknikens inverkan på deras specifika marknader. Nätverk av nyhetsbyråer Kombinationen av publikationer, evenemang och webbplatser ger IDG ett kontinuerligt flöde av information som kan styras tillbaka till de nya mediernas värld. IDG har sin egen dagliga nyhetsservice och påstår sig vara världens ledande källa till aktuella nyheter, kommentarer och artiklar från IT-världen, med över 300 IDG-publikationer och 400 webbplatser i över 50 länder. Denna lösning sca papergram no

6 producerar originalnyheter och artikelmaterial via koncernens nätverk av nyhetsbyråer över hela världen. Nyhetstjänsten är samtidigt IDGs metod för att distribuera redaktionellt material till systereditioner världen över. IDG matar alltså sina egna tidskrifter med information som lokalt förvandlas till redaktionell text. våra år Det är ofta stormiga vatten i den nya medievärlden. IDG har, liksom många andra utgivare, haft tunga perioder efter dotcom-ekonomins plötsliga kollaps under det nya millenniets första år. Ett exempel är veckotidskriften Industry tandard, som etablerades 1998 med ekonomiskt stöd från IDG. Medarbetarkåren hade 2001 vuxit till 400 själar, varav 130 var journalister. Industry tandard dokumenterade dotcom-revolutionen och fick till och med det prestigefyllda Gerald Loeb-priset för ekonomijournalistik. Men i augusti samma år rasade plötsligt annonsintäkterna, vilket även påverkade konkurrerande tidskrifter som Red Herring, Fast Company och Business 2.0. IDG drog in sin finansiering. I dag överlever Industry tandard i huvudsak som webbtidning och även om den fortfarande ingår i IDG-koncernen är publikationen blott en skugga av sin forna glans. Den decentraliserade strukturen bidrar till koncernens förmåga att ge upp eller strukturera om tidskrifter om de inte uppfyller IDGs finansiella mål eller får önskad läsarprofil. För IDG är det viktigt att ge tidskrifterna en lokal krydda med starkt fokus på utvalda målgrupper. Tekniktidningarna ser som sin uppgift att hjälpa läsarna att förstå sig på sina nya apparater. Tester och köptips utgör en viktig del av innehållet. Ett företag med framtid Future plc har sina rötter i torbritannien och har ökat sin publicistiska verksamhet inom den nya medievärlden via konsumentprodukter. Även om nya medier står för en stor del av intäkterna dominerar de inte koncernens verksamhet på samma sätt som hos IDG. I dag är koncernen en av torbritanniens största tidskriftsutgivare och anser sig vara världens ledande utgivare av tidskrifter om fritid, datorer och spel. Future har vuxit snabbt genom sin uttalade strategi att öka diversifieringen i utgivningen, samtidigt som förlaget fortsätter att fokusera på tidskrifter för smala intresseområden. Det görs såväl genom nylanseringar som genom förvärv. Bland koncernens toppsäljare är två inriktade på nya medier, närmare bestämt på marknaden för elektroniska spel: Official Playtation 2 Magazine och Official Xbox Magazine. Intressant i sammanhanget är att en av de fem bästsäljande tidskrifterna handlar om något så traditionellt som korsstygnsbroderi. Detta understryker Futures ambition att producera väl målgruppsanpassade tidskrifter för smala intresseområden, för människor som delar en passion. Företaget säger sig uppfylla den passionen genom att publicera tidskrifter som ger valuta för pengarna, tillförlitlig information, smarta köpråd och nöjsam läsning. pecialintresserade läsare edan verksamhetens blygsamma början med en enda tidskrift 1985 har Future vuxit till att bli en internationell koncern med 1200 medarbetare och med kontor i torbritannien, UA, Frankrike och Italien. Koncernen ger ut över 100 konsumenttidskrifter för specialintressen världen över, med särskild inriktning på datorer, spel, musik, sport, motor, handarbete och fritid. Fördelningen är 72 titlar i torbritannien, 15 i UA, 17 i Frankrike och 12 i Italien. Den genomsnittliga upplagan per månad i torbri- tannien är två miljoner exemplar, globalt uppgår den till 5,3 miljoner. Expansion och integration Koncernen går nu igenom en intensiv period av expansion och en av faktorerna bakom tillväxten är förståelsen för nya medier och hur man kan exploatera möjligheterna som tekniken erbjuder. Future lärde sig tidigt hur viktigt det är med en fungerande integration mellan tidskrifter och andra medier disketter, cd-rom, musik-cd, dvd, video och liknande. yftet är, som företaget uttrycker det, att erbjuda innehållsrika och eleganta förpackningar med stor relevans för tydligt definierade mottagargrupper. Koncernens utgivningsverksamhet i torbritannien kommer även fortsättningsvis att vara väl diversifierad. På senare tid har Future förvärvat elva motortidningar, två föräldratidningar, en bröllopstidning och en datortidning. Nylanseringsprogrammet är lika spretigt, med titlar som imply Knitting, Computer Upgrade och Papercraft Inspirations. Även på övriga marknader är diversifiering viktig. I UA betjänar Future fyra specialintresseområden: spel, datorer, musik och actionsport. Future Music lanserades i mars och under andra halvan av detta år ska koncernen lansera crapbook Answers. Liksom IDG ökar före- 6 sca papergram no

7 Från telefonkataloger till datortidningar Ett litet familjeföretag i Tyskland sadlade i början av 1980-talet om från telefonkataloger och adressböcker till en satsning på datortidningar. edan dess har tillväxten skjutit i höjden. Tack till elektronikvaruhuset iba för användande av lokal och utrustning. taget sin närvaro på Internet. I Europa har företaget också en viss tillväxt, och i mars lanserades den nya datortidskriften Micro Actuel i Frankrike. Det var årets största nya produkt inom koncernen. Tryckt om nya medier Kelley Corten, teknikredaktör inom Future, berättar att den största av förlagets tidskrifter som fokuserar på nya medier är.net. Den kom redan i november Tidskriften täcker webbutveckling, de senaste flugorna bland webbsnickare, de senaste tankarna från industrins trendgurus inom formgivning och utveckling, allmän information om nätkulturen och liknande, säger Kelley Corten. Ytterligare tidskrifter som behandlar nya medier är Computer Arts som ges ut sedan november 1995 och som ger professionella formgivare tips om digital konst och bilder. PC Answers, utgiven sedan i juli 1991 och med en upplaga på exemplar, hjälper läsarna att få ut så mycket som möjligt ur sina PCmaskiner. Future ger dessutom ut PC Format, MacFormat och PC Plus som också har en viss bäring på nya medier. Tidskriftutgivning står inför fler utmaningar nu än någon gång tidigare under sin historia. I informationsåldern kräver vi att få nyheter snabbare än någonsin, och för närvarande är det web- FÖR MER ÄN tjugo år sedan startade Heise Zeitschriften Verlag datortidskriften c t. Med en upplaga på nästan exemplar är den i dag ett av de största datormagasinen i Europa. atsningen på c t innebar en omstart för Heise och ledde företaget in i de nya mediernas förlovade land. Familjeföretaget grundades 1949 med publicering av telefonkataloger och adressböcker som affärsidé. I dag består förlagsgruppen Heise av tio dotterbolag, varav ett Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co KG ger ut magasin om elektroniska produkter. Förutom c t är det facktidskriften ix för professionella IT-användare och Technology Review, en tysk licensutgåva av det amerikanska MIT-magasinet för innovation, som presenterar vetenskapliga nyheter. Temanummer för inköpsbeslut C t är förlagets största magasin och rapporterar om nät, kommunikation, operativsystem och utvecklingen inom hårdvaruområdet. Ett huvudmål är att skriva om hur datorn används på ett tidsenligt sätt och att fortlöpande informera läsarna om nyheter, till exempel ljud- och videoapplikationer. Tidskriften ges ut varannan vecka. Dessutom ger förlaget ut en rad spe- cialhäften varje år. Dessa koncentrerar sig på en speciell produkt, exempelvis digitalkameror. Temanumren ger värdefull DR ALFON CHRÄDER information för människor som är i färd med att fatta inköpsbeslut. Läsekretsen består till mer än 95 procent av män. å är det ju nästan alltid när det gäller datortidskrifter, säger Dr Alfons chräder, vd för Heise Zeitschriften Verlag. Från början var c t ganska hårdvaruorienterad. Vi skrev också mycket om programmering och andra manliga domäner. Även i dag handlar det mycket om starkt fackbetonade ämnen. Det är många fackmän och handlare som läser oss. Inom industrin är c t obligatorisk läsning. nabba branschnyheter Heise online, förlagets Internetsida, har funnits sedan Varje månad har webbplatsen 20 miljoner besökare och hundra miljoner klickar. Heise online är den absoluta ettan när det gäller branschnyheter. Vi ger virusvarningar, marknadsundersökningar och produktnyheter, säger Alfons chräder. Webbplatsen innehåller dessutom ett virtuellt kulturmagasin, telepolis.de, som rundar av Heises erbjudande. Utanför Tyskland finns c t också i Nederländerna, där en holländsk version av magasinet och specialutgåvorna publiceras på licens. Inom industrin är c't obligatorisk läsning. sca papergram no

8 VID IDAN av de stora seriösa datortidningarna, som i dag är helt etablerade, har det allt sedan IT-teknikens barndom också funnits publikationer från och för privata specialister dök den första utgåvan av ett nyhetsbrev upp under den något pretentiösa ben och snabbt växande mobiltjänster som levererar nyheterna. En naturlig följd är att online-annonsering intresserar annonsörerna allt mer det är bara att se på den enorma vinsttillväxten och de optimistiska prognoserna för denna sektor, säger Kelley Corten. Tar bloggarna över? Hon tillägger att även mängden amatörutgiven information ökar, bland annat i form av elektroniska anslagstavlor, forum och bloggar och framför allt den sistnämnda är ett hett diskussionsämne för utgivare av alla typer av innehåll. Är det verkligen så att bloggarna stjäl uppmärksamhet från traditionella nyhetskällor? Jag tror, och många med mig, att så inte är fallet åtminstone inte än. Den auktoritet och integritet som skänks av väletablerade medieorganisationer håller fortfarande, säger Kelley Corten. Detta leder oss naturligt till möjligheterna, fortsätter hon. Vi måste utnyttja Attraktionskraften hos bra teknik och dynamiskt innehåll ligger i att vi kan göra innehållet personligare och mer relevant. KELLEY CORTEN Kuriös specialtidning för riktiga nördar titeln Dr Dobb s Journal of Computer Callisthenics and Orthodontia. Nyhetsbrevet var riktat till den första generationen datorhobbyentusiaster, som ville dela kunskaper om programmering av sina maskiner. Detta var innan Microsoft och Apple presenterade sina mer användarvänliga operativsystem för datorer. Det var den första krusningen på vad som skulle växa till en enorm våg av intresse från allmänheten för allt som har sina rötter i mikrochipets utveckling från hemdatorer till mobiltelefoner, cdrom och datorspel. Dr Dobb lever ännu i högönsklig välmåga men riktar sig i dag bara till proffs. befintliga varumärken genom att ta till oss de möjligheter som webben erbjuder kortare väg att föra ut informationen till våra läsare, ökad interaktion och kommunikation med vår läsekrets, liksom en intressant potential för annonsörer. Många utgivare märker nu tydligt att värdefullt innehåll betalar sig, och konsumenterna börjar inse att den gamla sanningen att allting på webben är gratis, inte längre håller. Konsumenterna är införstådda med att kvalitet, tillförlitlighet, åtkomlighet och god underhållning är någonting som är värt att betala för. Det är bara att se på den snabba framgång som laglig nedladdning av musik har fått. Kelley Corten konstaterar att det helt klart finns kulturella och geografiska skillnader då det gäller tidskriftinnehåll både offline och online. UA ligger två steg före när det handlar om acceptans och utveckling av webbteknik, men en del europeiska länder som Tyskland och delar av kandinavien ligger inte långt efter. Attraktionskraften hos bra teknik och dynamiskt innehåll ligger i att vi kan göra innehållet personligare och mer relevant, samtidigt som vi kan leverera det snabbare och precisare än någonsin. För ett företag med den storlek och det djup som Future har, med sina innehållsrika produkter och populära konsumenttitlar, finns alla möjligheter att sätta tekniken i arbete och nå ännu fler människor på olika platser, framhåller Kelley Corten. Leve skillnaden Hon tror dock att tryckta medier fortfarande har en uppgift att fylla och kommer att ha det länge. Nyckeln för oss är att differentiera de olika kvaliteter som människor associerar till olika medier. edan ser vi till att vi levererar det absolut bästa innehållet och den bästa upplevelsen för alla. Våra tidskrifter belyser, inspirerar, involverar, stöder och utbildar. Våra onlineaktiviteter bör, ska och kan vara primära nav för minutfärskt innehåll. Vi tipsar om gripande dvd/video, om kommunikation såsom Internetuppkopplingar, de bästa köpställena och så vidare. Både tryckta och elektroniska medier ska vara unika och exklusiva, säger Kelley Corten. 8 sca papergram no

9 Konsumenten suktar efter oberoende fakta Efter tio år och expansion från en tidning om mobiltelefoner till ett tiotal olika titlar, står siktet inställt på tillväxt hos det lilla svenska förlaget MKF. NÄR Patrik Mellin och Pontus Brohult köpte varsin första mobiltelefon, saknade de ordentlig konsumentinformation, och tyckte att det var svårt att hitta oberoende aktörer som tog ställning i frågan. En tidningsidé tog form och de båda studiekamraterna bestämde sig för att satsa. De startade MKF Modern Kommunikation Förlag. I november 1995 kom premiärnumret av Mobil, som i dag har en upplaga på exemplar. Mobil kommer ut med tolv nummer per år och läses huvudsakligen av män som snart ska köpa en ny mobiltelefon, eller vill hålla sig uppdaterade om marknad och utbud. Redan 1997 satsade MKFförlaget och Mobil på publicering online (www.mobil.se). Tre år senare började företaget expandera till Danmark. År 2002 kom sedan titeln Allt om DVD och ett år därpå Allt om Digitalfoto. Nya prylar, nya titlar Nyligen startades pryltidningen Radar som bevakar allt från hemelektronik till båtar, motorer och utomhusgrillar. I Radar skriver vi om prylar och sätter in dem i sitt sammanhang, säger Patrik Mellin. Allt om DVD fusionerades för en tid sedan med filmtidningen tardust och fick därmed namnet tardust Allt om Film. I Danmark finns i dag titlarna Mobil, Zoom Alt om Digitalfoto och ett mp3-magasin. Mobil står fortfarande för den största omsättningen och upplagan, men Allt om Digitalfoto är förlagets mest expansiva produkt för tillfället. Det finns ett väldigt starkt intresse för digitalfotografering. Redan i dag redigerar åtta av tio sina bilder, vilket visar Vi bestämde väldigt tidigt att nät- och papperstidning är två helt olika produkter. PATRIK MELLIN att folk verkligen engagerar sig i tekniken, säger Patrik Mellin. Alla förlagets fyra papperstidningar finns även på nätet, utan att konkurrera med pappersprodukten. Vi bestämde väldigt tidigt att nät- och papperstidning är två helt olika produkter. Nätet omfattar nyhetsrapportering, köp- och säljtorg samt en sökfunktion, medan papperstidningen ger en fördjupning i ämnet och en del avkopplingsläsning. Folk vill gärna spara tidningen för att läsa på och jämföra och kanske ha med sig till butiken när det är dags för inköp av produkter säger Patrik Mellin. På MKF är man väl medveten om att man arbetar i en väldigt föränderlig bransch, där det gäller att vara tillräckligt flexibel för att hänga med i utvecklingen. Men även om produktkategorier slås ihop och tre produkter kan bli en som mobiler, kameror och mp3-spelare betyder det inte att motsvarande tidningstitlar absolut måste fusioneras. Fokus på funktion Vi gör inte produkttidningar, utan vi är ett specialtidningsförlag. Konsumenten handlar dessutom fortfarande med fokus på kamerafunktion eller telefonfunktion, inte både och, poängterar Patrik Mellin. Han är säker på att hans tidningar har framtiden för sig: Det är kanske svårt att tro, men vi står alldeles i början av en utveckling. Det som håller på att ske är en omfattande digitalisering av hela samhället, och vi har inte kommit halvvägs än. sca papergram no

10 TRENDER Möt herr Produkt TEXT Henrik Emilson Få marknadsföringsknep är så väl beprövade som maskoten. För skulle vi verkligen äta så mycket majs utan den gröne jätten, ha så rent hemma utan hjälp av den flinskallige herr Rent (Mr Clean) eller veta vilka de bästa och gulaste bananerna är utan fröken Chiquitas emblem? I boken Meet Mr Product av Warren Dotz och Masud Husain får vi åter stifta bekantskap med reklamfavoriter som Kellogg s Tony Tiger, men också mindre kända eller till och med försvunna produktpersonligheter. Randy the Transistor Radio som 1963 skulle hjälpa ony att sälja radioapparater är inte längre bland oss. Det var också länge sedan vi såg Cinzano Zebra från peedee skulle locka till hamburgerköp i slutet av 1950-talet, men lämnade över stafettpinnen några år senare till sin efterträdare Ronald McDonald. ANNONER I KUGGAN KUGGANNONER är ett företags logotyp eller varumärke som ligger som en svag skugga eller vattenstämpel i redaktionellt utrymme i en dagstidning. Det kan vara i börslistorna eller biorepertoaren. Första gången skuggannonsen dök upp var i samband med premiären av filmen Jurassic Park III för fyra år sedan, då siluetten av en flygande skräcködla publicerades på börssidorna. Användandet av annonserna, som främst är en amerikansk företeelse, har dock inte hittat sin form än. Till stor del beror det på att gränsen mellan det redaktionella och kommersiella blir för otydlig. Vissa av de stora dagstidningarna håller fortfarande på att ta fram ett regelverk för hur annonserna kan användas, eller som i Wall treet Journal och New York Times, om de ska användas över huvud taget. Automatisk journalistik TRADITIONELLT väljs innehållet i en tidning ut av redaktören och utgivaren. Dessa två yrken kan dock vara i farozonen, varnar Times Online. Anledningen är världens högst värderade medieföretag Google Internets sökmotor nummer ett. På Google News har besökare sedan 2001 kunnat ta del av nyheter utvalda av en dator. Varje kvart söker dess motor av nyhetswebbplatser och väljer ut de artiklar som förekommer flest gånger, vilka listas och länkas till på hemsidan. Google News har ungefär sex miljoner besökare varje månad, vilket är betydligt mindre än konkurrenten Yahoo! vars nyhetssida sammanställs av en riktig redaktion bestående av levande människor. Kvalitetsskillnaden är förstås stor, speciellt eftersom ingen faktagranskar nyheterna hos Google News. Därför kunde de till exempel skriva att Kanada arresterat George W Bush för krigsförbrytelser. Men personerna bakom hemsidan ger sig inte och arbetar med ett program för att sålla i nyhetsfloden. Programmet tar hänsyn till faktorer som om vissa meningar blivit kopierade från andra texter, textens längd, hur många personer som finns anställda på redaktionen och hur många utrikeskorrespondenter som finns. Framför allt ska datorn lära sig att känna igen originalitet, ett riktigt scoop, tydlighet, vältalighet och om texten kan få politiska följder. ETT VIK UTÖVER DET VANLIGA NÄR VI TALAR om den över 800 år gamla japanska konsten att vika papper origami tänker vi ofta på tranor och andra oskyldiga figurer. Master ugoi, som har praktiserat konsten sedan tvåårsåldern och således är just mästare, har dock tagit konstformen in på ett nytt område och börjat göra vikningar av sexuell art. I boken Pornogami får den som vill lära sig att vika bröst, genitalier eller varför inte ett par handklovar i papper, efter enkla steg-för-steginstruktioner av mästaren själv. 10 sca papergram no

11 VÄXANDE POKERPRE TACK VARE POKER ONLINE och ett antal teveprogram där proffs eller skådespelare och musiker spelar har kortspelet fått ett enormt uppsving. Card Player, Bluff och Poker Europa heter några av de tidningar som fokuserar på Texas Hold Em, Five Card tud, Omaha och inte minst de proffs som spelar spelet. Tydligen finns det mycket att skriva om, och tydligen är intresset stort, för i ett litet land som verige har det inom loppet av ett halvår startat två tidningar med poker på agendan. Nykomlingen First Poker skriver lärande om spelet medan Poker Magazine riktar sig mer till elitspelaren inte så konstigt eftersom dess chefredaktör själv är pokerproffs. I premiärnumret porträtteras svensken Martin de Knijff, mästaren från Las Vegas, som nyligen vann 23 miljoner kronor. Vilka är de största utmaningarna i dag? å här svarade MARK WHITAKER, redaktör för Newsweek och nyvald ordförande för American ociety of Magazine Editors, på frågan i I Want Media: Om man tar tryckta tidningar tror jag att de största frågorna är: Hur mycket kommer folk fortfarande att läsa om 20 år? Kommer de att föredra att få information på skärm, eller på papper? Kommer folk att betala för innehållet när det finns så mycket som är gratis, och om de inte gör det, hur kommer det att påverka tidningens relation med annonsörerna? Medan det i vissa kretsar är populärt att tycka att svaren på de här frågorna är negativa för tidningarna, är jag optimistisk inför framtiden. När allt blir mer hektiskt tror jag att läsarna fortfarande kommer att tycka om att dra sig undan med tidningar som de kan hålla i och njuta av när de är lediga. Jag tror också att det alltid kommer att finnas något unikt och personligt över läsarnas relation med sin favorittidning något som gör dem villiga att betala för upplevelsen och som gör det värdefullt för annonsören att nå dem när de är i detta unika och mottagliga sinnestillstånd. MART PAPPER- DEIGN UNDER 2005, som i verige har utsetts till Designåret, uppmärksammas design på flera håll i landet. Utställningen Öppna här, som visas på Värmlands Museum i Karlstad 16 oktober till 27 november, fokuserar bland annat på förpackningsdesign. Här visas en intelligent läkemedelsförpackning som är försedd med elektroniska kretsar, vilka registrerar när en tablett tas ur förpackningen. Grafitkretsarna bryts när ett piller tas ur och informationen lagras i ett mikrochip. För blinda har en speciell vinetikett tagits fram med blindskrift. Konsumenten kan därmed använda känseln, i stället för syn och smak, för att avgöra om det är ett rött eller vitt vin i flaskan. En annan smart lösning är plåsterförpackningen där den skadade med en hand kan öppna, ta bort skyddspapperet och sätta på plåstret på kroppen utan att vidröra själva kompressen. sca papergram no

12 Naturist? Jav 12 sca papergram no

13 t? Javisst!Resor, sol, en hälsosam, öppen och fri syn på livet utan en tråd bad och på kroppen. Brittiska H&E Naturist startades för över hundra år sedan och bevakar som enda månadstidning i världen naturismen. TEXT Henrik Emilson FOTO Pressens Bild I ETT AV DE senaste numren av H&E Naturist finns bilder på folk som kör traktor, spelar badminton och biljard, grillar, gräver i trädgården, tar en öl, vandrar, spelar gitarr, solar och badar. Trots de skilda aktiviteterna har de en sak gemensamt de är alla nakna. Det är helt i sin ordning för H&E, som lade till Naturist till titeln 2002, handlar just om naturism. Att leva och njuta av livet utan kläder när och var som helst det är möjligt och praktiskt. Kläderna gör mannen, sägs det, men H&E Naturist hävdar att kläderna snarare fängslar mannen i en uniform. Tidningens budskap är att livet berikas på flera sätt genom att man är naken tillsammans med andra. När kroppen frigörs från kläder frigörs även sinnet och du blir tillfreds med dig själv och din omgivning. H&E Naturist startade år 1900 som Health & Efficiency, en hälsotidning som skrev om bantning, träning, örter och ett allmänt hälsosamt liv. På 1920-talet började tidningen att även bevaka naturister och engelska så kallade sun clubs. Det nya ämnet tog snart över. I de enstaka nummer vi har i arkivet från tiden före andra världskriget är det tydligt att naturism var väletablerat som tidningens huvudtema från mitten av 1930-talet och framåt, om inte tidigare, berättar ara Backhouse, som tillträdde som chefredaktör för tidningen i september förra året. En bibel för naturister Efter andra världskriget expanderade naturistlivsstilen och under och 1960-talen fick tidningen rykte om sig som en nudist-bibel. Med de billiga charter-resorna till framför allt Medelhavet expanderade H&E Naturist bevakningsområdet och blev Efter andra världskriget en internationell expanderade naturistlivsstilen. tidning med nyheter, reseskildringar och bilder från hela världen. I dag når tidningen hundratusen läsare varje månad och de senaste numren bjuder bland annat på omfattande reseguider till nakenstränder i Grekland och Kroatien, ett besök på ett norskt naturistläger, en artikel om psoriasis och ett möte med den nakne kocken som är naken på riktigt. I kommande nummer besöks ydafrika, där naturism är en sca papergram no

14 relativt ny, men växande, företeelse. Här kommer även att rapporteras från sommarens World Naked Bike Ride i London och den internationella naturistdagen 5 juni. Under hösten publicerar H&E Naturist också en artikelserie om UA och en guide till torbritanniens klubbar och stränder. ara Backhouse använder sig både av frilansjournalister och icke-professionella skribenter och fotografer. Hon får många artikeluppslag från återkommande skribenter. Under H&E Naturists historia har vi skrivit om naturism ur flera vinklar, de flesta tätt förknippade med livsstilen, men andra med mindre uppenbar koppling. Förutom de ständigt återkommande resereportagen har vi skrivit om kost och hälsa, kroppssmyckning som kroppsmålning, tatuering och piercning Jag publicerar ofta läsarbrev som handlar om kopplingen mellan sex och naturism. En del hävdar att det finns en stark sådan, andra att den inte existerar över huvud taget. ARA BACKHOUE naket i konst och politiska aspekter av naturism. Naket utan sex Många förknippar nakenhet med sex eller något syndigt. Men, traditionellt handlar inte naturism om sex trots att folk är nakna, eller just därför. Det sensuella är snarare kopplat till det som döljs eller anas. Till exempel kan en mans uppknäppta skjorta, en kvinnas urringning eller till och med striptease uppfattas som sexigt. Den gemensamma nämnaren är just det kläder. Jag publicerar ofta läsarbrev som handlar om kopplingen mellan sex och naturism. En del hävdar att det finns en stark sådan, andra att den inte existerar över huvud taget, säger redaktören från det sju personer starka kontoret i Goole i East Yorks. ex-faktorn är inget större problem när de planerar artiklar, förklarar hon, men det är helt klart ett problem när de ska välja bilder. Vi publicerar inte bilder på kvinnor med särade ben eller bilder på män i någon grad av sexuell upphetsning. Vi väjer också för glamorösa bilder av kvinnor i provocerande poser. I stället vill vi ha naturliga bilder tagna i ett naturistiskt sammanhang. Det är för att vi vill framhäva naturism som en sund familjeaktivitet. ara Backhouse berättar att hon ofta får frågan varför det inte finns just fler familjebilder i tidningen. Det är en knepig fråga, eftersom vi måste vara försiktiga med att använda bilder på barn, på grund av torbritan- Nakenhet är relativt och tidsbundet. På 1940-talet var en bikini uppseendeväckande lite kläder. Ledstjärnan för H&E Naturists bildval är att nakenheten visas i sin naturlighet och helt utan sexuella undertoner tal 14 sca papergram no

15 niens strikta publicistiska lagar. Ibland publicerar vi bilder på barn, men aldrig på barn som är ensamma eller där könsdelarna är synliga. Inte kontroversiell Trots sin långa historia har H&E Naturist inte haft några problem med att publicera bilder på nakna människor, så länge det skett i ett naturistiskt sammanhang. På motsvarande sätt kunde National Geographic publicera bilder på hel- och halvnakna människor, så länge det var ur en antropologisk vinkel. Men, precis som National Geographic, kan H&E Naturist ha lockat läsare av andra anledningar än de rent vetenskapliga. Absolut. Det fanns en tydlig trend tidigare bland tonårspojkar och antagligen äldre herrar också om vi ska vara ärliga som smusslade och läste tidningen för den mer pirrande känslan. I början av 1900-talet fick läsare dock ingen korrekt bild av kroppen. Då var det förbjudet att visa könshår och genitalier, så dessa förargelseväckande områden fick retuscheras bort med airbrush-teknik. Jag får fortfarande skämtsamma kommentarer från läsare som blev traumatiserade vid unga år när de läste H&E Naturist. Inte på grund av bilderna i sig, men när de till slut fick se en naken person av kött och blod blev den verkliga anatomin något av en chock för dem. Tidningen har aldrig varit kontroversiell, enligt ara Backhouse. Däremot fick den under och 1970-talen viss kritik av läsarna för att ha för mycket bilder med poserande personer som inte speglade genuin naturism. Det slutade H&E Naturist med och betonar i dag det naturliga och okonstlade i naturistlivsstilen. Bred målgrupp Den typiske läsaren är en man över 45 år som tycker att frihetskänslan i att vara naken utomhus är den absolut viktigaste aspekten av att vara naturist. Men vi försöker hela tiden fånga nya läsare och har breddat artiklarna till att handla om till exempel gay-naturister och sensuell konst. amtidigt är en av redaktörens största utmaningar med H&E Naturist just att tillgodose så många läsare som möjligt. Det finns så många olika typer av naturister därute, och det är svårt att göra alla nöjda hela tiden, förklarar hon och berättar att tidningen inte har någon egentlig konkurrens. H&E Naturist är den enda månatliga, kommersiella naturisttidningen i världen. Det finns flera naturisttidningar i andra länder, som kommer ut kvartalsvis, men vi är alla vänligt sinnade och tenderar snarare att hjälpa varandra. I dag är naturism inte en minoritetsrörelse. Acceptansnivån för att bada naken är stor i många länder, och bidrar till turistnäringen, något de tidiga läsarna av H&E Naturist bara kunde drömma om när tidningen startade för hundra år sedan. Men hur klär de sig på redaktionen? Är de nakna på jobbet? Alltid, säger ara Backhouse utan att tveka, och tillägger snabbt: I sinnet. Vandring är en omtyckt semestersysselsättning bland naturister. sca papergram no

16 Parlez vous ENGLIH Inspirerade av böcker och tidskrifter om det behagliga franska lantlivet säljer allt fler britter sina övervärderade hem, hoppar på ett lågprisflyg och slår sig ner i Frankrike. Engelska tidskrifter dyker upp överallt i landet för att underlätta för de nyinvandrade. TEXT Cari immons ILLUTRATION Daniel Egnéus 16 sca papergram no

17 DET ENATE TILLKOTTET i den rikhaltiga floran av engelska tidskrifter i Frankrike går fortfarande under arbetsnamnet The France oir (Franska kvällen). trax efter att han köpte den vacklande dagstidningen France oir i oktober 2004 meddelade den egyptiske affärsmannen Rami Lakah sitt beslut att starta en engelskspråkig tidning riktad till turister, utflyttade britter och affärsfolk i Frankrike. Projektets vd, Patrick Haas, förklarar att den engelskspråkiga tidningen kommer att ha lite gemensamt med den 60 år gamla populära franska tabloiden France oir. Den fokuserar på Frankrike, och det franska livet, så att läsarna kan lära känna sitt nya land bättre. Många av detaljerna kring det nya projektet håller fortfarande på att finna sin form, men Patrick Haas försäkrar att den nya tidningen ska lanseras innan året är slut. Britter och amerikaner bosatta i Frankrike kommer att skriva de flesta av artiklarna som ska handla om politik, affärsliv, kultur, mat och underhållning. Dessutom ska de tipsa om att köpa eller hyra hus i Frankrike, eller att arbeta som utflyttad i landet. Marknadsnisch Veckotidningen ska distribueras via hotell och säljas i tidningskiosker. Patrick Haas väntar sig att nå omkring läsare det första året och året därpå en rimlig uppskattning med tanke på att 12 miljoner britter besöker Frankrike varje år, enligt statistik från brittiska ambassaden. Enligt 2004 års franska folkräkning bor cirka britter i Frankrike, och minst dubbelt så många äger fastigheter i landet. De som står bakom den nya engelskspråkiga tidningen anser sig ha hittat en intressant marknadsnisch. Det finns många tidningar på engelska i Frankrike, men de är antingen fokuserade på en enskild region eller domineras av reklam. Vår tidning blir nationell. Den ska ges ut oftare och få bredare distribution, säger Patrick Haas. En britt i varje region Bland övriga engelskspråkiga publikationer kan nämnas Paris Voice, The Connexion och French News. Månadstidskriften Paris Voice har funnits på banan i 25 år och koncentrerar uppmärksamheten på vad som händer i den franska huvudstadens konst-, formgivnings-, musik- och teatervärld. Den distribueras gratis vid utvalda restauranger, hotell, butiker, ambassader och modesalonger. De ungefär läsarna (upplaga exemplar, på sommaren det dubbla) är, som tidskriftens annonsavdelning uttrycker saken, välutbildade, högavlönade yrkesmänniskor i staden som är väl medvetna om vad som är på gång i och omkring Paris. The Connexion och French News grundades i södra Frankrike och inriktar sig huvudsakligen på brittiska utflyttade som har slagit sig ner i de provinserna. Dessa båda månadstidskrifter säljs via tidskriftsbutiker och prenumerationer. Britterna anklagas för att vilja ha Frankrike men slippa fransmännen. GEOFFROY MILLET Förutom lokala och nationella franska nyheter ger The Connexion (upplaga exemplar) juridiska och ekonomiska tips för engelsmän som slagit ner bopålarna på Rivieran. Här finns även avdelningar för fastighetsmarknad, fransk mat, franska viner, matlagning och hälsa. French News har en liknande profil. Här räknar man med en medelupplaga på över exemplar. French News grundades 1987 som ett svar på den växande engelsktalande grupp som bodde hela eller delar av året i Frankrike. Tyvärr har många av dessa funnit det svårt att bemästra franskan och lyckas därför inte heller bli integrerade med sina grannar och hålla koll på vad som händer i det nya hemlandet, säger Miranda Neame, redaktör vid French News. Hon förklarar att det därför är många som utan att förstå det bryter mot franska lagar och förordningar, eller som inte lyckas komma tillrätta med sina rättigheter och skyldigheter. yftet med French News har alltid varit att förbättra de utflyttades livskvalitet genom att lära dem mer om Frankrike och fransmännen, göra dem medvetna om lagar som påverkar dem och ge dem länkar till användbara eller roliga nätverk, säger Miranda Neame. Blandade franska känslor Det är inte tu tal om saken att fransmännen välkomnar brittiska invandrare som ger nytt liv åt döende landsorts- sca papergram no

18 byar och putsar upp gamla hus. En del tjänar mycket pengar på att serva de nya immigranterna. Men det är ännu fler som skyller på britterna när de ser de dramatiska ökningarna i fastighetspriser som utestänger många fransmän från bostadsmarknaden. I sydvästra Frankrike har mark- och huspriserna stigit med 50 procent under de senaste tre åren, enligt Franska fastighetsmäklarfederationen, och det beror i huvudsak på att många engelsmän köper fastigheter. Fransmannen Geoffroy Millet i Languedoc umgås med både fransmän och utlänningar, och han är engagerad i den franska debatten om inflyttade britter. Britterna anklagas för att vilja ha Frankrike men slippa fransmännen. De tvekar att beblanda sig med lokalbefolkningen och kan till och med ta med sig eget byggnadsmaterial, egna byggjobbare och möbler från torbritannien. Men det som troligen irriterar den typiska fransmannen mer än något annat är att bli tilltalad på engelska, med oförskämd överlägsenhet och dessutom få utstå kritik om den älskade franska byråkratin, säger Geoffroy Millet. Omtyckta invandrare Han tilläggar att det finns en kategori inflyttade britter som är avsevärt lättare att acceptera. En del tenderar att ta till sig den franska livsstilen fullständigt samma minut som de sätter foten på fransk mark. De immigranterna köper gärna ensligt belägna lantgårdar eller sunkiga hus så långt från andra britter som möjligt och gör ett utmärkt renoveringsjobb. Varje morgon beställer de sin baguette på blyg franska, och skulle aldrig glömma att rikta ett vänligt Bonjour monsieur, Bonjour madame åt alla som kommer inom hörhåll, poängterar Geoffroy Millet. Hjälper då engelskspråkiga tidningar folk att bli fullt assimilerade? Patrick Haas säger att syftet med The France oir är att förmedla information som inte finns i turistguiderna, och att skapa en länk mellan de engelska läsarna och de franska. Vi vill bygga en kulturell bro mellan dem, säger han. MARKNAD för modersmål Bland invandrare i många länder finns en lång tradition att starta tidningar på det egna hemspråket. I UA kryllar det av mer eller mindre exotiska publikationer på språk som i dag bara små befolkningsgrupper kan läsa. Även i Europa är fenomenet tydligt. TEXT Luise teinberger FOTO Leif Milling TORBRITANNIEN HITORIA är präglad av omfattande utlandskontakter. tora grupper ur det Brittiska samväldet har genom åren flyttat till det gamla moderlandet och de kommer långväga ifrån, som Indien, Pakistan och andra asiatiska länder. I torbritannien överväger därför invandrartidningar på hindi, kinesiska och persiska, men även stora ryska publikationer finns. Bland titlarna märks Asian Voice; Gujarat amachar, ing Tao Daily European edition, Russian London Courier. I London finns även arabiska publikationer, dels för att den arabiska befolkningen växer och dels för att pressklimatet i vissa arabiska länder inte tillåter oberoende rapportering. Dessa tidningar, till exempel Al Arab och Al-Quds Al-Arabi, publiceras i torbritannien, men läsarna finns även i andra länder. Hela 47 procent av Tysklands 5,8 miljoner invandrare kommer från Turkiet. De anlände som gästarbetare på och 1970-talen och har rotat sig. Berlin betecknas skämtsamt som Turkiets andra största stad. Dessa runt 2,5 miljoner turkar kan i Tyskland välja mellan sju olika dagstidningar på sitt eget språk, däribland Hürriyet, Günzel och Ozgur Politika. Många av dem som flyttar till Ryssland från andra länder är välutbildade och arbetar för utländska företag. Deras största problem är ofta språket de kan inte ryska och stannar vanligen inte tillräckligt länge för att lära sig. Flera seriösa engelskspråkiga tidningar informerar dem om vad som händer i det stora landet, exempelvis The Moscow Times, Kommersant, Moscow Tribune och The Moscow News. Många nordeuropéer köper sommarställen i varma länder som Italien och panien, eller flyttar dit som pensionärer. Här finns en stor mängd tidningar på olika språk som vänder sig till semestergäster och utlandsboende. Några exempel är Mallorca Daily Bulletin, pain Media, Tenerife News, Costa Blanca News, Mallorca Deluxe, Magazine Baleares, Mallorca Zeitung, Mallorca Magazin, Cap- Creus, Der Palma Kurier, het Hispaantje, HalloWeek Blad. 18 sca papergram no

19 Möt framtiden med kundens behov i fokus KRÖNIKAN ING TAO DAILY (european edition) Kinesiskspråkig tidning, finns i Europa sedan Publiceras sex gånger per vecka och distribueras i tolv länder. Upplaga: cirka exemplar Läsekrets enligt egen uppskattning: personer THE MOCOW TIME törsta engelskspråkiga tidning i Ryssland. Har funnits sedan Grundades som informationsmedium för utlänningar bosatta i Moskva, men fler och fler ryssar läser i dag tidningen. Kan hämtas gratis på 500 platser runt om i Moskva, som affärscentra, hotell etc. Upplaga: exemplar Läsekrets enligt egen uppskattning: personer HÜRRIYET törsta turkiskspråkiga tidning i Tyskland. Görs i Istanbul men är avsedd för den tyska turkiska publiken. Har funnits sedan: mitten av talet i Tyskland. Modertidningen i Turkiet har funnits i 60 år. Upplaga: exemplar, varav sålda och gratisexemplar DET VAR EN GÅNG en nytillträdd flygbolagsdirektör som hade en angelägen fråga att ställa till sin ledningsgrupp. Han hade under sina flygresor irriterat sig på att flygplanen ofta parkerades långt från terminalbyggnaden så att passagerarna tvingades gå långa sträckor trots att det fanns lediga platser mycket närmare. varet på frågan varför det var så kom snabbt från den tekniske direktören: Vi parkerar alltid planen så att vi minimerar den sträcka de måste bogseras till och från hangaren. Direktören som hette Jan Carlzon baxnade, och beordrade en omedelbar ändring av policyn. Denna lilla historia ur Carlzons bok Riv pyramiderna lärde mig skillnaden mellan produktorientering och kundorientering i ett företag. I det ena fallet har företaget fokus på sig själv och sin produkt (eller tjänst), i det andra fallet har man fokus på att tillfredsställa kundernas behov. tor omvälvning Det kan tyckas som om flygbolag och dagstidningar lever i olika världar, och visst finns det väsentliga skillnader, men på det mest övergripande planet handlar det om samma sak att sälja en konkurrenskraftig produkt eller tjänst genom att ge kunderna vad de vill ha. Resonemanget om kundorientering är intressant när man funderar kring den stora omvälvning som den digitala revolutionen medför för de så kallade tidningsföretagen. Jag skriver så kallade, för min poäng i denna krönika är att de inte är tidningsföretag utan medieföretag. Papperet har i långt mer än 100 år tjänat dessa företag som en fantastisk bärare av nyheter och annan information men papperet är ändå bara en tänkbar kanal mellan redaktion och kund. Även om papperstidningen förmodligen kommer att hänga kvar länge än den har ju många fördelar måste man konstatera att den unga generationen i långt större utsträckning än den äldre favoriserar olika elektroniska medier. Man behöver inte vara nobelpristagare för att räkna ut vad det innebär på sikt för dagens tidningar. De unga ställer i mångt och mycket nya krav på de medieföretag de tänker favorisera. De vill ha nyheter, men de vill ha dem pinfärska, när och var det passar dem, i den form som passar dem, skräddarsydda efter deras intressen. De vill ha nya vinklingar, nya former av journalistik, öppenhet med källor, medborgarjournalistik. De kanske vill ha nyheterna i multimedial form, med ljud och video, kanske kompletterade med musik. Kort sagt: mångfald och nytänkande. Reklamintäkter lockar Den digitala revolutionen medför fantastiska möjligheter för tidningsföretag att utveckla sitt erbjudande till kunderna (notera att jag medvetet undviker det gängse ordet läsarna ). Jag säger inte att förändringsprocessen blir lätt inte minst är ju möjligheterna till intäkter ofta otydliga på den digitala sidan. Här kan dock en förändring vara på väg. De digitala medierna står i dag för en mycket liten del av reklamintäkterna, men denna andel växer snabbt. Om förändringsviljan finns är det få som har samma möjligheter som tidningsföretagen att positionera sig som vinnare även i morgondagens medielandskap precis som Rupert Murdoch sa i ett uppmärksammat tal i våras. FOTO Atomer och Biutar AB Pär tröm PÄR TRÖM är civilingenjör och marknadskonsult. Han driver Atomer och bitar AB och höll inledningsanförandet på CA Graphic Papers kundseminarium i maj på Örenäs slott utanför Helsingborg. sca papergram no

20 Inför lagen är vi lika, men inte i reklamvärlden. Där leker man lite med könsrollerna och mycket med känslorna. pråkforskare intresserar sig för budskapen som förmedlas i reklamen. TEXT Elisabet Tapio Neuwirth FOTO jöberg Classic Picture Jag Tarzan du Jane MAGAIN LUKA med välbehag. Tiden man fördriver med sitt magasin kan vara den bästa stunden i vardagen. Det uppger åtminstone de läsare som deltog i en studie som världens tredje största marknadsundersökningsföretag, NFO WorldGroup, genomförde på uppdrag av den brittiska tidskriftsföreningen Periodical Publishers Association (PPA). Ett liknande förhållande har läsarna också till annonssidorna. Enligt samma undersökning lägger såväl kvinnor som män oftare märke till reklam i magasin än någon annanstans, och med det här som bakgrund matas tidskrifterna med lockande erbjudanden. Könsroller lever kvar Vad fylls då reklamen med? Typiska stereotyper, säger språkforskaren Anders Björkvall vid institutionen för nordiska språk vid tockholms universitet. Han har granskat budskapen som reklamen vill förmedla, vilket är en ganska ny gren bland språkforskare med Aktiva män, passiva kvinnor Män betraktas som fullständiga och handlingskraftiga, och de bjuds in i reklamen som redan ganska framgångsrika läsare. Genom sitt val av märke visar mannen vem han är. För kvinnor står andra kvinnor som något slags ideal och reklamen handlar ofta om kropp och utseende. Kvinnor behöver dessutom korrigeras med produkterna som ska säljas. I annonser som vänder sig till kvininriktning på semiotik, det vill säga läran om tecken och symboler. I avhandlingen vensk reklam och dess modelläsare visar han att könsrollerna lever kvar och förstärks i reklamens värld, ett faktum som också gäller för internationell reklam. Inom reklamen behandlas folk olika utifrån företeelser som är kopplade till genus. Det är relevant om du är man eller kvinna, pojke eller flicka. I reklamen finns ett tilltal som uppmanar läsaren att sträva efter något som han eller hon förutsätts vilja vara. Det handlar bland annat om ordval som är dynamiska eller passiva, säger Anders Björkvall. 20 sca papergram no

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Private Banking. Magazine. Prislista

Private Banking. Magazine. Prislista Private Banking Prislista Nu storsatsar vi! Får jag föreslå en affär? I fjol somras bestämde vi på Nordea oss för att göra om vår tidning Private Banking. Uppdraget gick till Klintberg Niléhn att ta fram

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

VAD ÄR STIL? MÅLGRUPP UNDER- SÖKNINGAR. Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga

VAD ÄR STIL? MÅLGRUPP UNDER- SÖKNINGAR. Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga MEDIA PACK 2015 Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga VAD ÄR STIL? STIL är NK:s uppmärksammade mode- och livsstilsmagasin där du enkelt och effektivt når Sveriges mest köpstarka och trendkänsliga

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Handledning för samarbetet med Matmagasinet

Handledning för samarbetet med Matmagasinet Handledning för samarbetet med Matmagasinet Därför valde vi Matmagasinet! För att öka intresset för våra cirklar inledde SV Malmö hösten 2008 ett samarbete med Allers förlag i Helsingborg. Ett pilotprojekt

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Spara och tjäna online

Spara och tjäna online Spara och tjäna online m o n e y m i l j o n a r. s e MoneyMiljonär i siffror Startade år 2012 i Sverige 4 Över 1.250 segmenteringsmöjligheter i Sverige Över 500 annonsörer i Sverige Över 10.000 annonsörer

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online -Magasin - Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK 2015 SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER ETT VINNANDE KONCEPT INSPIRATION FÖR ETT AKTIVT LIV VI GÅR EN SPÄNNANDE framtid till mötes. Vi rör på oss

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Digital annonsering. Bonnier Publications

Digital annonsering. Bonnier Publications Digital annonsering 2013 Bonnier Publications Innehåll Sajter 3-10 Iform iform.se 3 Aktiv Traning aktivtraning.se 4 Illustrerad Vetenskap illustreradvetenskap.se 5 Historia historianet.se 6 National Geographic

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Vingåkers bibliotek erbjuder över 100 dagstidningar och tidskrifter för barn och vuxna. Vi försöker hålla såväl bredd som kvalité och täcka upp så många populära

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online // Magasin // Email Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

säkrare webbmejl Tipsen som ger dig LAJKA-GUIDE

säkrare webbmejl Tipsen som ger dig LAJKA-GUIDE Tipsen som ger dig säkrare webbmejl 7 Stoppa tjuvlyssning och övervakning 7 Kryptera Gmail automatiskt 7 Skydda dig mot NSA med gratistjänsten Hushmail. Så får du säkrare webbmejl Oavsett om du skickar

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster Utvecklingen inom mobila innehållstjänster 15 Mobila tjänster konsumeras på tre sätt: Personifiering Underhållning Information 16 Personifiering Visar vem du är Ringsignaler, bakgrundsbilder, ibland spel

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

ReKo Bildanalysen steg för steg

ReKo Bildanalysen steg för steg ReKo Bildanalysen steg för steg Denotation (bildbeskrivning) - Vad är det som skildras? - Vad ser vi i bilden: människor, saker, miljöer etc.? - Hur ser de/det ut? - Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel,

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Pressrelease. Q4 2014: Positiv avslutning på 2014. Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 2014. Lördag, 12:e februari, 2015

Pressrelease. Q4 2014: Positiv avslutning på 2014. Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 2014. Lördag, 12:e februari, 2015 Pressrelease Lördag, :e februari, 2015 Q4 20: Positiv avslutning på 20 :e februari 2015 Daniel Grass T +46 10 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det fjärde kvartalet 20

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen. IKEA.se

Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen. IKEA.se Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen IKEA.se Den 58:e IKEA katalogen trycks i 198 miljoner exemplar, på 27 språk och i 52 utgåvor. Den

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Nya grafiska yrken. Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box 145 721 05 Västerås

Nya grafiska yrken. Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box 145 721 05 Västerås Till Myndigheten för yrkeshögskolan Linda Wiklund Box 145 721 05 Västerås Nya grafiska yrken Bakgrund och uppdrag Under våren 2012 genomförde Tidningsutgivarna, TU och Grafiska Företagens Förbund, GFF

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN PRESSMAPP VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN Underhållning CDON.COM BOOKPLUS.FI LEKMER.COM Mode NELLY.COM LINUSLOTTA.COM HEPPO.COM Sport & Hälsa GYMGROSSISTEN.COM BODYSTORE.COM MILSTOLPAR 1999 CDON.COM lanserasav

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

THE SOCIAL MEDIA SHOW OFF SKÅNEMEJERIER

THE SOCIAL MEDIA SHOW OFF SKÅNEMEJERIER THE SOCIAL MEDIA SHOW OFF SKÅNEMEJERIER OM OSS Vi är visionärer som får saker gjorda med ett stort driv och ett ännu större sinne för kreativitet. Vi jobbar med korta och koncista budskap med en kreativ

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Joakim Westerlund/Peter Igelström Linköpings universitetsbibliotek Källkritik utan tvivel är man inte riktigt klok Tage Danielsson Bilden

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer