Innehåll 3/ sca papergram no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 3/2005. 2 sca papergram no 3 2005"

Transkript

1 sca papergram no

2 Papergram. Internationellt magasin för mediebranschen och den grafiska industrin som utges av CA Forest Products AB, Box 846, undsvall. Telefon: Telefax: Innehåll 3/ CHEFREDAKTÖR OCH ANVARIG UTGIVARE: Anne-ofie Cadeskog PROJEKT- OCH REDAKTIONLEDNING: Luise teinberger VENK REDIGERING: usanna Lidström GRAFIK DEIGN: Mellerstedt Design REPRO OCH TRYCK: Prinfo Accidenstryckeriet, undsvall OMLAGBILD: Olle Melkerhed Papergram trycks på GraphoCote 80 g, omslaget på Arctic Gloss 150 g. Inlagan är FC-certifierad. 4 Elektroniken föder papperstidningar Ända sedan datorernas barndom i mitten av 1900-talet har papperstidningarna förutspåtts en snar död. Men verkligheten är den motsatta: Nya tidningsförlag har skapats, som lever på att enbart ge ut publikationer om den nya tekniken. Och det handlar inte om små förlag. 10 Trender 12 Näck och seriös Det brittiska månadsmagasinet H&E Naturist har nakenheten som gemensamt ämne i allt tidningen skriver om. 16 Engelsmännen kommer! De senaste fem åren har nästan britter flyttat till Frankrike, en ökning med 45 procent. De har köpt gamla hus i södra Frankrikes avfolkningsbygder och bosatt sig där för att njuta av klimatet. Nu börjar en engelskspråkig tidningsflora växa fram. 19 Krönika Pär tröm civilingenjör, marknadskonsult och debattör med IT och framtidsfrågor som specialitet skriver om den digitala revolutionens möjligheter för medieföretag. Allt material i denna tidning är beställt, granskat och godkänt av redaktionen. Det betyder emellertid inte att redaktionen eller CA nödvändigtvis alltid delar skribentens åsikt. Citera oss gärna, men ange källan. Vill du ha ett eget exemplar av Papergram eller ge bort till en kollega? kicka eller faxa namn, adress och eventuellt företagsnamn till: Ingrid Löfqvist, CA Forest Products AB, undsvall. Telefon: Telefax: E-post: CA FORET PRODUCT tillverkar tryckpapper tidningspapper, C- och LWC-papper massa, sågade trävaror och träbränslen. CA Forest Products förvaltar också CAs stora skogsinnehav och försörjer CAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder CAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar. CA Forest Products årliga omsättning uppgår till cirka miljoner kronor och antalet anställda till personer. CAs skogsbruk är certifierat enligt FC (Forest tewardship Council). 20 Reklam cementerar könsrollerna Tidningsannonser är ett av reklamens äldsta medium. Hur fungerar annonserna? Vilka budskap förmedlas medvetet eller omedvetet? Papergram har frågat experterna. 24 Filosofen som blev världskändis Umberto Eco blev världskändis över en natt när han på 1980-talet gav ut sin spännande historiethriller Rosens namn. om filosof har Eco funderat mycket kring läsandets villkor och vad läsaren är för en figur. 26 Kriget som aldrig går över I år är det 60 år sedan andra världskrigets slut. Den amerikanska tidskriften World War II håller minnet vid liv. 28 På skidor till Grönland Två CA-medarbetare utmanade ödet och gav sig av på en ovanlig sommarsemester. 2 sca papergram no

3 FOTO Per-Anders jöquist ÖTRAND ODAPANNA TAR FORM Lars Johansson, montageledare, och Jan-Åke Olsson, projektledare, inspekterar byggandet av den nya sodapannan på Östrand. tålkonstruktionen som ska hysa den nya sodapannan på Östrands massafabrik utanför undsvall reser sig i snabb takt mot himlen. FÖR NÄRVARANDE arbetar runt 100 man med bygget, men siffran stiger stadigt. om mest kommer drygt 320 entreprenörer att arbeta i projektet samtidigt. Kring byggandet av den nya pannan pågår även en rad delprojekt. För att det ska bli möjligt att öka Östrands produktion av sulfatmassa till ton ökas kapaciteten i indunstningen och ett nytt grönlutsfilter har tagits i drift. Dessutom genomförs en del kompletteringar i kokeriet och blekeriet. I samband med ett planerat fabriksstopp i höst installeras en reservbrännare för starkgaser samt utrustning för behandling av bioslam så att det går att elda i sodapannan, berättar projektledare Jan-Åke Olsson. Ett annat delprojekt är att programmera styrsystemet till den nya sodapannan. För första gången prövar vi ett integrerat system, där allt finns i samma system. Det underlättar både programmering och felsökning, fortsätter han. För att vara säkra på att styrsystemet fungerar som det är tänkt körs ett pilotprojekt på Östrands avloppsvattenrening under början av hösten. När vi sedan programmerat styrsystemet för sodapannan ska vi köra det mot en simulator. Det har vi aldrig provat förut så det blir spännande. Det blir som att köra sodapannan på riktigt och på så sätt kan vi utbilda alla operatörer före starten nästa höst, säger Lars-Åke. Investeringen i den nya sodapannan uppgår till 1,6 miljarder kronor och enligt planerna ska den stå klar hösten CA info Tuff marknad gav försämrat resultat CA gjorde ett sämre resultat under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol, det visar delårsrapporten. Rörelseresultatet minskade från 4,3 miljarder i fjol till knappt 3 miljarder i år. Orsaken till det försämrade resultatet är generellt sett en hård prispress på tuffa marknader samt höga energikostnader. Men jämfört med första kvartalet i år förbättrades resultatet något för affärsområdet Hygienprodukter, medan resultatet för Förpackningar låg kvar på samma nivå under motsvarande period. Även för Forest Products förbättrades rörelseresultatet under andra kvartalet i år jämfört med det första, säger Anders Färnqvist, ekonomidirektör för CA Forest Products. Det beror främst på att efterfrågan på tryckpapper förbättrades något. Men den finska pappersstrejken i början av sommaren gav inte några priseffekter för oss. Årets sista sex månader brukar av tradition vara en starkare period med större efterfrågan på tryckpapper. Det finns en bättre balans mellan utbud och efterfrågan, vilket gör att vi förväntar oss ett bättre resultat. Men man ska komma ihåg att trots att resultatet har förbättrats något så är resultatnivån fortfarande otillfredsställande. edan tidigare pågår ett besparingsprogram inom CA-koncernen med syfte att spara 1, 2 miljarder kronor, med full effekt under nästa år. Till följd av CAs försämrade resultat har koncernledningen nu presenterat ytterligare ett besparingsprogram. För att skapa bättre förutsättningar för en god avkastning på dagens nedpressade prisnivåer har ett omfattande program för ytterligare effektiviseringsåtgärder arbetats fram inom affärsgrupperna, kommenterar CAs vd Jan Åström. Målet är att de nya åtgärderna ska leda till en ytterligare resultatförbättring motsvarande minst 1,5 procent. En värderad medarbetare har gått ur tiden RICKARD (DICK) ENDJÖ, vd för CA Graphic Paper España A.. har avlidit den 21 juli Dick har sedan 1988 lett försäljningsarbetet från kontoret i Madrid och framgångsrikt sett till att CA fått ett starkt fotfäste på den spanska marknaden. Ett starkt varumärke för Dick har alltid varit hans positiva problemlösningsförmåga och hans hjälpsamhet. Dick har varit en mycket uppskattad person bland både kunder och personal och saknas av många. VITE DU ATT...skogsindustrin är den största användaren av biobränslen? Returlutar, en restprodukt som uppstår i tillverkningen, återanvänds fullt ut. De bidrar till energiförsörjningen. Men de kan inte eldas annat än i sulfatmassafabriker. Energiintensiv industri gör gemensam sak TILLAMMAN med 14 andra företag med energiintensiv verksamhet i verige bildar CA företaget BasEl, som ska tillvarata företagens och den svenska basindustrins intressen när det gäller en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig elförsörjning. ammanlagt använder bolagen som bildat BasEl cirka 25 terawattimmar per år, vilket motsvarar ungefär hälften av industrins elanvändning i verige. El- och lönekostnaderna är de största utgiftsposterna för basindustrin. Vi är bekymrade över att nuvarande energiförsörjning i verige inte kan tillgodose behovet av elektricitet till konkurrenskraftigt pris, säger Björn Lyngfelt, informationsdirektör på CA Forest Products. Det är därför vi har bildat BasEl. BasEl är inte någon lobbyorganisation utan företaget ska arbeta med konkreta projekt som ökar tillgången på el till konkurrenskraftigt pris i verige. Det kan handla om såväl elproduktion, i verige eller utomlands, som kapacitet för överföring av elektricitet. Vårt mål är att öka eltillgången på den svenska marknaden med cirka tio terawattimmar per år, avslutar Björn Lyngfelt. sca papergram no

4 TEKNIKVÅG urfa på Den typiska teknikköparen är en medelålders man. amma grupp konsumerar tekniktidningar. Datortidskrifter läses till 95 procent av män. 4 sca papergram no

5 Elektronikprylarna samlas IKVÅGEN i stora mängder i de flesta av dagens hem. Också arbetsplatserna är fulla av tekniska apparater. Vissa brottas med den nya tekniken, andra älskar att fördjupa sig i den. Den digitala utvecklingen har givit näring åt en omfattande flora av specialtidskrifter. TEXT Elaine McClarence, Imke Janoschek FOTO Olle Melkerhed DET VAR INTE Å länge sedan man riskerade att dömas ut som en nörd om man avslöjades med att bläddra i mer eller mindre obskyra teknikblaskor i matbutikens tidningsställ. I dag har det blivit nödvändigt att vara påläst. Att tillfredsställa informationsbehovet hos dagens teknikanvändare är en besvärlig uppgift, men belöningen är lockande för driftiga utgivare som går in för att hitta rätt informationsmix. För IDG i UA och Future i torbritannien handlar det om att vara störst och bäst bland utgivarna av tidskrifter om nya medier, och de båda företagen växer snabbt över nationsgränserna. International Data Group, IDG, bildades 1964, samma år som Beatles tog över den internationella scenen då med vinylskivan som medium. IDG är än i dag ett privatägt bolag med över 300 tidskrifter och dagstidningar i stallet, inklusive titlar som Bio-IT World, Computerworld, GamePro, InfoWorld, Network World, MacWorld och PC World. Företaget skryter även med världens största nätverk av teknikinriktade webbplatser. För att ge uppmärksamhet åt sin publiceringsverksamhet genomför IDG varje år omkring 170 datorrelaterade evenemang världen över. Ökad globalisering Patrick J McGovern, styrelseordförande för IDG, förklarar att företagets tillväxt bygger på dess förmåga att identifiera och utnyttja tillväxtmarknader efterhand som de uppstår. Detta har också inneburit att man går in på nya geografiska marknader. Att producera tidskrifter som attraherar läsare med köpkraft är avgörande på teknikmarknaden, liksom det är för varje industrirelaterad tidningsprodukt. När IDG körde igång stod UA för nästan 80 procent av världens IT-omsättning. I dag, med accelererande globalisering, har UAs andel av IT-marknaden sjunkit till 35 procent. Patrick McGovern konstaterar att teknikköpare världen över ser IDG som en pålitlig och punktlig informationsresurs. Vi har tagit ledningen på de största och snabbast växande marknaderna och skapat produktlinjer med globalt genomslag som når över 120 miljoner köpare i 85 länder. Detta motsvarar 95 procent av världens IT-omsättning, säger han. En hastig blick på titlarna som IDG ger ut visar att företaget har kopplat ett stadigt grepp om den professionella marknaden för nya medier. amtidigt har konsumenttidskrifterna, som PC World och MacWorld, nått internationell uppmärksamhet och skaffat sig gott rykte. Företaget hävdar att nyckeln ligger i lokalt producerat innehåll att informera och undervisa lokala läsekretsar om teknikens inverkan på deras specifika marknader. Nätverk av nyhetsbyråer Kombinationen av publikationer, evenemang och webbplatser ger IDG ett kontinuerligt flöde av information som kan styras tillbaka till de nya mediernas värld. IDG har sin egen dagliga nyhetsservice och påstår sig vara världens ledande källa till aktuella nyheter, kommentarer och artiklar från IT-världen, med över 300 IDG-publikationer och 400 webbplatser i över 50 länder. Denna lösning sca papergram no

6 producerar originalnyheter och artikelmaterial via koncernens nätverk av nyhetsbyråer över hela världen. Nyhetstjänsten är samtidigt IDGs metod för att distribuera redaktionellt material till systereditioner världen över. IDG matar alltså sina egna tidskrifter med information som lokalt förvandlas till redaktionell text. våra år Det är ofta stormiga vatten i den nya medievärlden. IDG har, liksom många andra utgivare, haft tunga perioder efter dotcom-ekonomins plötsliga kollaps under det nya millenniets första år. Ett exempel är veckotidskriften Industry tandard, som etablerades 1998 med ekonomiskt stöd från IDG. Medarbetarkåren hade 2001 vuxit till 400 själar, varav 130 var journalister. Industry tandard dokumenterade dotcom-revolutionen och fick till och med det prestigefyllda Gerald Loeb-priset för ekonomijournalistik. Men i augusti samma år rasade plötsligt annonsintäkterna, vilket även påverkade konkurrerande tidskrifter som Red Herring, Fast Company och Business 2.0. IDG drog in sin finansiering. I dag överlever Industry tandard i huvudsak som webbtidning och även om den fortfarande ingår i IDG-koncernen är publikationen blott en skugga av sin forna glans. Den decentraliserade strukturen bidrar till koncernens förmåga att ge upp eller strukturera om tidskrifter om de inte uppfyller IDGs finansiella mål eller får önskad läsarprofil. För IDG är det viktigt att ge tidskrifterna en lokal krydda med starkt fokus på utvalda målgrupper. Tekniktidningarna ser som sin uppgift att hjälpa läsarna att förstå sig på sina nya apparater. Tester och köptips utgör en viktig del av innehållet. Ett företag med framtid Future plc har sina rötter i torbritannien och har ökat sin publicistiska verksamhet inom den nya medievärlden via konsumentprodukter. Även om nya medier står för en stor del av intäkterna dominerar de inte koncernens verksamhet på samma sätt som hos IDG. I dag är koncernen en av torbritanniens största tidskriftsutgivare och anser sig vara världens ledande utgivare av tidskrifter om fritid, datorer och spel. Future har vuxit snabbt genom sin uttalade strategi att öka diversifieringen i utgivningen, samtidigt som förlaget fortsätter att fokusera på tidskrifter för smala intresseområden. Det görs såväl genom nylanseringar som genom förvärv. Bland koncernens toppsäljare är två inriktade på nya medier, närmare bestämt på marknaden för elektroniska spel: Official Playtation 2 Magazine och Official Xbox Magazine. Intressant i sammanhanget är att en av de fem bästsäljande tidskrifterna handlar om något så traditionellt som korsstygnsbroderi. Detta understryker Futures ambition att producera väl målgruppsanpassade tidskrifter för smala intresseområden, för människor som delar en passion. Företaget säger sig uppfylla den passionen genom att publicera tidskrifter som ger valuta för pengarna, tillförlitlig information, smarta köpråd och nöjsam läsning. pecialintresserade läsare edan verksamhetens blygsamma början med en enda tidskrift 1985 har Future vuxit till att bli en internationell koncern med 1200 medarbetare och med kontor i torbritannien, UA, Frankrike och Italien. Koncernen ger ut över 100 konsumenttidskrifter för specialintressen världen över, med särskild inriktning på datorer, spel, musik, sport, motor, handarbete och fritid. Fördelningen är 72 titlar i torbritannien, 15 i UA, 17 i Frankrike och 12 i Italien. Den genomsnittliga upplagan per månad i torbri- tannien är två miljoner exemplar, globalt uppgår den till 5,3 miljoner. Expansion och integration Koncernen går nu igenom en intensiv period av expansion och en av faktorerna bakom tillväxten är förståelsen för nya medier och hur man kan exploatera möjligheterna som tekniken erbjuder. Future lärde sig tidigt hur viktigt det är med en fungerande integration mellan tidskrifter och andra medier disketter, cd-rom, musik-cd, dvd, video och liknande. yftet är, som företaget uttrycker det, att erbjuda innehållsrika och eleganta förpackningar med stor relevans för tydligt definierade mottagargrupper. Koncernens utgivningsverksamhet i torbritannien kommer även fortsättningsvis att vara väl diversifierad. På senare tid har Future förvärvat elva motortidningar, två föräldratidningar, en bröllopstidning och en datortidning. Nylanseringsprogrammet är lika spretigt, med titlar som imply Knitting, Computer Upgrade och Papercraft Inspirations. Även på övriga marknader är diversifiering viktig. I UA betjänar Future fyra specialintresseområden: spel, datorer, musik och actionsport. Future Music lanserades i mars och under andra halvan av detta år ska koncernen lansera crapbook Answers. Liksom IDG ökar före- 6 sca papergram no

7 Från telefonkataloger till datortidningar Ett litet familjeföretag i Tyskland sadlade i början av 1980-talet om från telefonkataloger och adressböcker till en satsning på datortidningar. edan dess har tillväxten skjutit i höjden. Tack till elektronikvaruhuset iba för användande av lokal och utrustning. taget sin närvaro på Internet. I Europa har företaget också en viss tillväxt, och i mars lanserades den nya datortidskriften Micro Actuel i Frankrike. Det var årets största nya produkt inom koncernen. Tryckt om nya medier Kelley Corten, teknikredaktör inom Future, berättar att den största av förlagets tidskrifter som fokuserar på nya medier är.net. Den kom redan i november Tidskriften täcker webbutveckling, de senaste flugorna bland webbsnickare, de senaste tankarna från industrins trendgurus inom formgivning och utveckling, allmän information om nätkulturen och liknande, säger Kelley Corten. Ytterligare tidskrifter som behandlar nya medier är Computer Arts som ges ut sedan november 1995 och som ger professionella formgivare tips om digital konst och bilder. PC Answers, utgiven sedan i juli 1991 och med en upplaga på exemplar, hjälper läsarna att få ut så mycket som möjligt ur sina PCmaskiner. Future ger dessutom ut PC Format, MacFormat och PC Plus som också har en viss bäring på nya medier. Tidskriftutgivning står inför fler utmaningar nu än någon gång tidigare under sin historia. I informationsåldern kräver vi att få nyheter snabbare än någonsin, och för närvarande är det web- FÖR MER ÄN tjugo år sedan startade Heise Zeitschriften Verlag datortidskriften c t. Med en upplaga på nästan exemplar är den i dag ett av de största datormagasinen i Europa. atsningen på c t innebar en omstart för Heise och ledde företaget in i de nya mediernas förlovade land. Familjeföretaget grundades 1949 med publicering av telefonkataloger och adressböcker som affärsidé. I dag består förlagsgruppen Heise av tio dotterbolag, varav ett Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co KG ger ut magasin om elektroniska produkter. Förutom c t är det facktidskriften ix för professionella IT-användare och Technology Review, en tysk licensutgåva av det amerikanska MIT-magasinet för innovation, som presenterar vetenskapliga nyheter. Temanummer för inköpsbeslut C t är förlagets största magasin och rapporterar om nät, kommunikation, operativsystem och utvecklingen inom hårdvaruområdet. Ett huvudmål är att skriva om hur datorn används på ett tidsenligt sätt och att fortlöpande informera läsarna om nyheter, till exempel ljud- och videoapplikationer. Tidskriften ges ut varannan vecka. Dessutom ger förlaget ut en rad spe- cialhäften varje år. Dessa koncentrerar sig på en speciell produkt, exempelvis digitalkameror. Temanumren ger värdefull DR ALFON CHRÄDER information för människor som är i färd med att fatta inköpsbeslut. Läsekretsen består till mer än 95 procent av män. å är det ju nästan alltid när det gäller datortidskrifter, säger Dr Alfons chräder, vd för Heise Zeitschriften Verlag. Från början var c t ganska hårdvaruorienterad. Vi skrev också mycket om programmering och andra manliga domäner. Även i dag handlar det mycket om starkt fackbetonade ämnen. Det är många fackmän och handlare som läser oss. Inom industrin är c t obligatorisk läsning. nabba branschnyheter Heise online, förlagets Internetsida, har funnits sedan Varje månad har webbplatsen 20 miljoner besökare och hundra miljoner klickar. Heise online är den absoluta ettan när det gäller branschnyheter. Vi ger virusvarningar, marknadsundersökningar och produktnyheter, säger Alfons chräder. Webbplatsen innehåller dessutom ett virtuellt kulturmagasin, telepolis.de, som rundar av Heises erbjudande. Utanför Tyskland finns c t också i Nederländerna, där en holländsk version av magasinet och specialutgåvorna publiceras på licens. Inom industrin är c't obligatorisk läsning. sca papergram no

8 VID IDAN av de stora seriösa datortidningarna, som i dag är helt etablerade, har det allt sedan IT-teknikens barndom också funnits publikationer från och för privata specialister dök den första utgåvan av ett nyhetsbrev upp under den något pretentiösa ben och snabbt växande mobiltjänster som levererar nyheterna. En naturlig följd är att online-annonsering intresserar annonsörerna allt mer det är bara att se på den enorma vinsttillväxten och de optimistiska prognoserna för denna sektor, säger Kelley Corten. Tar bloggarna över? Hon tillägger att även mängden amatörutgiven information ökar, bland annat i form av elektroniska anslagstavlor, forum och bloggar och framför allt den sistnämnda är ett hett diskussionsämne för utgivare av alla typer av innehåll. Är det verkligen så att bloggarna stjäl uppmärksamhet från traditionella nyhetskällor? Jag tror, och många med mig, att så inte är fallet åtminstone inte än. Den auktoritet och integritet som skänks av väletablerade medieorganisationer håller fortfarande, säger Kelley Corten. Detta leder oss naturligt till möjligheterna, fortsätter hon. Vi måste utnyttja Attraktionskraften hos bra teknik och dynamiskt innehåll ligger i att vi kan göra innehållet personligare och mer relevant. KELLEY CORTEN Kuriös specialtidning för riktiga nördar titeln Dr Dobb s Journal of Computer Callisthenics and Orthodontia. Nyhetsbrevet var riktat till den första generationen datorhobbyentusiaster, som ville dela kunskaper om programmering av sina maskiner. Detta var innan Microsoft och Apple presenterade sina mer användarvänliga operativsystem för datorer. Det var den första krusningen på vad som skulle växa till en enorm våg av intresse från allmänheten för allt som har sina rötter i mikrochipets utveckling från hemdatorer till mobiltelefoner, cdrom och datorspel. Dr Dobb lever ännu i högönsklig välmåga men riktar sig i dag bara till proffs. befintliga varumärken genom att ta till oss de möjligheter som webben erbjuder kortare väg att föra ut informationen till våra läsare, ökad interaktion och kommunikation med vår läsekrets, liksom en intressant potential för annonsörer. Många utgivare märker nu tydligt att värdefullt innehåll betalar sig, och konsumenterna börjar inse att den gamla sanningen att allting på webben är gratis, inte längre håller. Konsumenterna är införstådda med att kvalitet, tillförlitlighet, åtkomlighet och god underhållning är någonting som är värt att betala för. Det är bara att se på den snabba framgång som laglig nedladdning av musik har fått. Kelley Corten konstaterar att det helt klart finns kulturella och geografiska skillnader då det gäller tidskriftinnehåll både offline och online. UA ligger två steg före när det handlar om acceptans och utveckling av webbteknik, men en del europeiska länder som Tyskland och delar av kandinavien ligger inte långt efter. Attraktionskraften hos bra teknik och dynamiskt innehåll ligger i att vi kan göra innehållet personligare och mer relevant, samtidigt som vi kan leverera det snabbare och precisare än någonsin. För ett företag med den storlek och det djup som Future har, med sina innehållsrika produkter och populära konsumenttitlar, finns alla möjligheter att sätta tekniken i arbete och nå ännu fler människor på olika platser, framhåller Kelley Corten. Leve skillnaden Hon tror dock att tryckta medier fortfarande har en uppgift att fylla och kommer att ha det länge. Nyckeln för oss är att differentiera de olika kvaliteter som människor associerar till olika medier. edan ser vi till att vi levererar det absolut bästa innehållet och den bästa upplevelsen för alla. Våra tidskrifter belyser, inspirerar, involverar, stöder och utbildar. Våra onlineaktiviteter bör, ska och kan vara primära nav för minutfärskt innehåll. Vi tipsar om gripande dvd/video, om kommunikation såsom Internetuppkopplingar, de bästa köpställena och så vidare. Både tryckta och elektroniska medier ska vara unika och exklusiva, säger Kelley Corten. 8 sca papergram no

9 Konsumenten suktar efter oberoende fakta Efter tio år och expansion från en tidning om mobiltelefoner till ett tiotal olika titlar, står siktet inställt på tillväxt hos det lilla svenska förlaget MKF. NÄR Patrik Mellin och Pontus Brohult köpte varsin första mobiltelefon, saknade de ordentlig konsumentinformation, och tyckte att det var svårt att hitta oberoende aktörer som tog ställning i frågan. En tidningsidé tog form och de båda studiekamraterna bestämde sig för att satsa. De startade MKF Modern Kommunikation Förlag. I november 1995 kom premiärnumret av Mobil, som i dag har en upplaga på exemplar. Mobil kommer ut med tolv nummer per år och läses huvudsakligen av män som snart ska köpa en ny mobiltelefon, eller vill hålla sig uppdaterade om marknad och utbud. Redan 1997 satsade MKFförlaget och Mobil på publicering online (www.mobil.se). Tre år senare började företaget expandera till Danmark. År 2002 kom sedan titeln Allt om DVD och ett år därpå Allt om Digitalfoto. Nya prylar, nya titlar Nyligen startades pryltidningen Radar som bevakar allt från hemelektronik till båtar, motorer och utomhusgrillar. I Radar skriver vi om prylar och sätter in dem i sitt sammanhang, säger Patrik Mellin. Allt om DVD fusionerades för en tid sedan med filmtidningen tardust och fick därmed namnet tardust Allt om Film. I Danmark finns i dag titlarna Mobil, Zoom Alt om Digitalfoto och ett mp3-magasin. Mobil står fortfarande för den största omsättningen och upplagan, men Allt om Digitalfoto är förlagets mest expansiva produkt för tillfället. Det finns ett väldigt starkt intresse för digitalfotografering. Redan i dag redigerar åtta av tio sina bilder, vilket visar Vi bestämde väldigt tidigt att nät- och papperstidning är två helt olika produkter. PATRIK MELLIN att folk verkligen engagerar sig i tekniken, säger Patrik Mellin. Alla förlagets fyra papperstidningar finns även på nätet, utan att konkurrera med pappersprodukten. Vi bestämde väldigt tidigt att nät- och papperstidning är två helt olika produkter. Nätet omfattar nyhetsrapportering, köp- och säljtorg samt en sökfunktion, medan papperstidningen ger en fördjupning i ämnet och en del avkopplingsläsning. Folk vill gärna spara tidningen för att läsa på och jämföra och kanske ha med sig till butiken när det är dags för inköp av produkter säger Patrik Mellin. På MKF är man väl medveten om att man arbetar i en väldigt föränderlig bransch, där det gäller att vara tillräckligt flexibel för att hänga med i utvecklingen. Men även om produktkategorier slås ihop och tre produkter kan bli en som mobiler, kameror och mp3-spelare betyder det inte att motsvarande tidningstitlar absolut måste fusioneras. Fokus på funktion Vi gör inte produkttidningar, utan vi är ett specialtidningsförlag. Konsumenten handlar dessutom fortfarande med fokus på kamerafunktion eller telefonfunktion, inte både och, poängterar Patrik Mellin. Han är säker på att hans tidningar har framtiden för sig: Det är kanske svårt att tro, men vi står alldeles i början av en utveckling. Det som håller på att ske är en omfattande digitalisering av hela samhället, och vi har inte kommit halvvägs än. sca papergram no

10 TRENDER Möt herr Produkt TEXT Henrik Emilson Få marknadsföringsknep är så väl beprövade som maskoten. För skulle vi verkligen äta så mycket majs utan den gröne jätten, ha så rent hemma utan hjälp av den flinskallige herr Rent (Mr Clean) eller veta vilka de bästa och gulaste bananerna är utan fröken Chiquitas emblem? I boken Meet Mr Product av Warren Dotz och Masud Husain får vi åter stifta bekantskap med reklamfavoriter som Kellogg s Tony Tiger, men också mindre kända eller till och med försvunna produktpersonligheter. Randy the Transistor Radio som 1963 skulle hjälpa ony att sälja radioapparater är inte längre bland oss. Det var också länge sedan vi såg Cinzano Zebra från peedee skulle locka till hamburgerköp i slutet av 1950-talet, men lämnade över stafettpinnen några år senare till sin efterträdare Ronald McDonald. ANNONER I KUGGAN KUGGANNONER är ett företags logotyp eller varumärke som ligger som en svag skugga eller vattenstämpel i redaktionellt utrymme i en dagstidning. Det kan vara i börslistorna eller biorepertoaren. Första gången skuggannonsen dök upp var i samband med premiären av filmen Jurassic Park III för fyra år sedan, då siluetten av en flygande skräcködla publicerades på börssidorna. Användandet av annonserna, som främst är en amerikansk företeelse, har dock inte hittat sin form än. Till stor del beror det på att gränsen mellan det redaktionella och kommersiella blir för otydlig. Vissa av de stora dagstidningarna håller fortfarande på att ta fram ett regelverk för hur annonserna kan användas, eller som i Wall treet Journal och New York Times, om de ska användas över huvud taget. Automatisk journalistik TRADITIONELLT väljs innehållet i en tidning ut av redaktören och utgivaren. Dessa två yrken kan dock vara i farozonen, varnar Times Online. Anledningen är världens högst värderade medieföretag Google Internets sökmotor nummer ett. På Google News har besökare sedan 2001 kunnat ta del av nyheter utvalda av en dator. Varje kvart söker dess motor av nyhetswebbplatser och väljer ut de artiklar som förekommer flest gånger, vilka listas och länkas till på hemsidan. Google News har ungefär sex miljoner besökare varje månad, vilket är betydligt mindre än konkurrenten Yahoo! vars nyhetssida sammanställs av en riktig redaktion bestående av levande människor. Kvalitetsskillnaden är förstås stor, speciellt eftersom ingen faktagranskar nyheterna hos Google News. Därför kunde de till exempel skriva att Kanada arresterat George W Bush för krigsförbrytelser. Men personerna bakom hemsidan ger sig inte och arbetar med ett program för att sålla i nyhetsfloden. Programmet tar hänsyn till faktorer som om vissa meningar blivit kopierade från andra texter, textens längd, hur många personer som finns anställda på redaktionen och hur många utrikeskorrespondenter som finns. Framför allt ska datorn lära sig att känna igen originalitet, ett riktigt scoop, tydlighet, vältalighet och om texten kan få politiska följder. ETT VIK UTÖVER DET VANLIGA NÄR VI TALAR om den över 800 år gamla japanska konsten att vika papper origami tänker vi ofta på tranor och andra oskyldiga figurer. Master ugoi, som har praktiserat konsten sedan tvåårsåldern och således är just mästare, har dock tagit konstformen in på ett nytt område och börjat göra vikningar av sexuell art. I boken Pornogami får den som vill lära sig att vika bröst, genitalier eller varför inte ett par handklovar i papper, efter enkla steg-för-steginstruktioner av mästaren själv. 10 sca papergram no

11 VÄXANDE POKERPRE TACK VARE POKER ONLINE och ett antal teveprogram där proffs eller skådespelare och musiker spelar har kortspelet fått ett enormt uppsving. Card Player, Bluff och Poker Europa heter några av de tidningar som fokuserar på Texas Hold Em, Five Card tud, Omaha och inte minst de proffs som spelar spelet. Tydligen finns det mycket att skriva om, och tydligen är intresset stort, för i ett litet land som verige har det inom loppet av ett halvår startat två tidningar med poker på agendan. Nykomlingen First Poker skriver lärande om spelet medan Poker Magazine riktar sig mer till elitspelaren inte så konstigt eftersom dess chefredaktör själv är pokerproffs. I premiärnumret porträtteras svensken Martin de Knijff, mästaren från Las Vegas, som nyligen vann 23 miljoner kronor. Vilka är de största utmaningarna i dag? å här svarade MARK WHITAKER, redaktör för Newsweek och nyvald ordförande för American ociety of Magazine Editors, på frågan i I Want Media: Om man tar tryckta tidningar tror jag att de största frågorna är: Hur mycket kommer folk fortfarande att läsa om 20 år? Kommer de att föredra att få information på skärm, eller på papper? Kommer folk att betala för innehållet när det finns så mycket som är gratis, och om de inte gör det, hur kommer det att påverka tidningens relation med annonsörerna? Medan det i vissa kretsar är populärt att tycka att svaren på de här frågorna är negativa för tidningarna, är jag optimistisk inför framtiden. När allt blir mer hektiskt tror jag att läsarna fortfarande kommer att tycka om att dra sig undan med tidningar som de kan hålla i och njuta av när de är lediga. Jag tror också att det alltid kommer att finnas något unikt och personligt över läsarnas relation med sin favorittidning något som gör dem villiga att betala för upplevelsen och som gör det värdefullt för annonsören att nå dem när de är i detta unika och mottagliga sinnestillstånd. MART PAPPER- DEIGN UNDER 2005, som i verige har utsetts till Designåret, uppmärksammas design på flera håll i landet. Utställningen Öppna här, som visas på Värmlands Museum i Karlstad 16 oktober till 27 november, fokuserar bland annat på förpackningsdesign. Här visas en intelligent läkemedelsförpackning som är försedd med elektroniska kretsar, vilka registrerar när en tablett tas ur förpackningen. Grafitkretsarna bryts när ett piller tas ur och informationen lagras i ett mikrochip. För blinda har en speciell vinetikett tagits fram med blindskrift. Konsumenten kan därmed använda känseln, i stället för syn och smak, för att avgöra om det är ett rött eller vitt vin i flaskan. En annan smart lösning är plåsterförpackningen där den skadade med en hand kan öppna, ta bort skyddspapperet och sätta på plåstret på kroppen utan att vidröra själva kompressen. sca papergram no

12 Naturist? Jav 12 sca papergram no

13 t? Javisst!Resor, sol, en hälsosam, öppen och fri syn på livet utan en tråd bad och på kroppen. Brittiska H&E Naturist startades för över hundra år sedan och bevakar som enda månadstidning i världen naturismen. TEXT Henrik Emilson FOTO Pressens Bild I ETT AV DE senaste numren av H&E Naturist finns bilder på folk som kör traktor, spelar badminton och biljard, grillar, gräver i trädgården, tar en öl, vandrar, spelar gitarr, solar och badar. Trots de skilda aktiviteterna har de en sak gemensamt de är alla nakna. Det är helt i sin ordning för H&E, som lade till Naturist till titeln 2002, handlar just om naturism. Att leva och njuta av livet utan kläder när och var som helst det är möjligt och praktiskt. Kläderna gör mannen, sägs det, men H&E Naturist hävdar att kläderna snarare fängslar mannen i en uniform. Tidningens budskap är att livet berikas på flera sätt genom att man är naken tillsammans med andra. När kroppen frigörs från kläder frigörs även sinnet och du blir tillfreds med dig själv och din omgivning. H&E Naturist startade år 1900 som Health & Efficiency, en hälsotidning som skrev om bantning, träning, örter och ett allmänt hälsosamt liv. På 1920-talet började tidningen att även bevaka naturister och engelska så kallade sun clubs. Det nya ämnet tog snart över. I de enstaka nummer vi har i arkivet från tiden före andra världskriget är det tydligt att naturism var väletablerat som tidningens huvudtema från mitten av 1930-talet och framåt, om inte tidigare, berättar ara Backhouse, som tillträdde som chefredaktör för tidningen i september förra året. En bibel för naturister Efter andra världskriget expanderade naturistlivsstilen och under och 1960-talen fick tidningen rykte om sig som en nudist-bibel. Med de billiga charter-resorna till framför allt Medelhavet expanderade H&E Naturist bevakningsområdet och blev Efter andra världskriget en internationell expanderade naturistlivsstilen. tidning med nyheter, reseskildringar och bilder från hela världen. I dag når tidningen hundratusen läsare varje månad och de senaste numren bjuder bland annat på omfattande reseguider till nakenstränder i Grekland och Kroatien, ett besök på ett norskt naturistläger, en artikel om psoriasis och ett möte med den nakne kocken som är naken på riktigt. I kommande nummer besöks ydafrika, där naturism är en sca papergram no

14 relativt ny, men växande, företeelse. Här kommer även att rapporteras från sommarens World Naked Bike Ride i London och den internationella naturistdagen 5 juni. Under hösten publicerar H&E Naturist också en artikelserie om UA och en guide till torbritanniens klubbar och stränder. ara Backhouse använder sig både av frilansjournalister och icke-professionella skribenter och fotografer. Hon får många artikeluppslag från återkommande skribenter. Under H&E Naturists historia har vi skrivit om naturism ur flera vinklar, de flesta tätt förknippade med livsstilen, men andra med mindre uppenbar koppling. Förutom de ständigt återkommande resereportagen har vi skrivit om kost och hälsa, kroppssmyckning som kroppsmålning, tatuering och piercning Jag publicerar ofta läsarbrev som handlar om kopplingen mellan sex och naturism. En del hävdar att det finns en stark sådan, andra att den inte existerar över huvud taget. ARA BACKHOUE naket i konst och politiska aspekter av naturism. Naket utan sex Många förknippar nakenhet med sex eller något syndigt. Men, traditionellt handlar inte naturism om sex trots att folk är nakna, eller just därför. Det sensuella är snarare kopplat till det som döljs eller anas. Till exempel kan en mans uppknäppta skjorta, en kvinnas urringning eller till och med striptease uppfattas som sexigt. Den gemensamma nämnaren är just det kläder. Jag publicerar ofta läsarbrev som handlar om kopplingen mellan sex och naturism. En del hävdar att det finns en stark sådan, andra att den inte existerar över huvud taget, säger redaktören från det sju personer starka kontoret i Goole i East Yorks. ex-faktorn är inget större problem när de planerar artiklar, förklarar hon, men det är helt klart ett problem när de ska välja bilder. Vi publicerar inte bilder på kvinnor med särade ben eller bilder på män i någon grad av sexuell upphetsning. Vi väjer också för glamorösa bilder av kvinnor i provocerande poser. I stället vill vi ha naturliga bilder tagna i ett naturistiskt sammanhang. Det är för att vi vill framhäva naturism som en sund familjeaktivitet. ara Backhouse berättar att hon ofta får frågan varför det inte finns just fler familjebilder i tidningen. Det är en knepig fråga, eftersom vi måste vara försiktiga med att använda bilder på barn, på grund av torbritan- Nakenhet är relativt och tidsbundet. På 1940-talet var en bikini uppseendeväckande lite kläder. Ledstjärnan för H&E Naturists bildval är att nakenheten visas i sin naturlighet och helt utan sexuella undertoner tal 14 sca papergram no

15 niens strikta publicistiska lagar. Ibland publicerar vi bilder på barn, men aldrig på barn som är ensamma eller där könsdelarna är synliga. Inte kontroversiell Trots sin långa historia har H&E Naturist inte haft några problem med att publicera bilder på nakna människor, så länge det skett i ett naturistiskt sammanhang. På motsvarande sätt kunde National Geographic publicera bilder på hel- och halvnakna människor, så länge det var ur en antropologisk vinkel. Men, precis som National Geographic, kan H&E Naturist ha lockat läsare av andra anledningar än de rent vetenskapliga. Absolut. Det fanns en tydlig trend tidigare bland tonårspojkar och antagligen äldre herrar också om vi ska vara ärliga som smusslade och läste tidningen för den mer pirrande känslan. I början av 1900-talet fick läsare dock ingen korrekt bild av kroppen. Då var det förbjudet att visa könshår och genitalier, så dessa förargelseväckande områden fick retuscheras bort med airbrush-teknik. Jag får fortfarande skämtsamma kommentarer från läsare som blev traumatiserade vid unga år när de läste H&E Naturist. Inte på grund av bilderna i sig, men när de till slut fick se en naken person av kött och blod blev den verkliga anatomin något av en chock för dem. Tidningen har aldrig varit kontroversiell, enligt ara Backhouse. Däremot fick den under och 1970-talen viss kritik av läsarna för att ha för mycket bilder med poserande personer som inte speglade genuin naturism. Det slutade H&E Naturist med och betonar i dag det naturliga och okonstlade i naturistlivsstilen. Bred målgrupp Den typiske läsaren är en man över 45 år som tycker att frihetskänslan i att vara naken utomhus är den absolut viktigaste aspekten av att vara naturist. Men vi försöker hela tiden fånga nya läsare och har breddat artiklarna till att handla om till exempel gay-naturister och sensuell konst. amtidigt är en av redaktörens största utmaningar med H&E Naturist just att tillgodose så många läsare som möjligt. Det finns så många olika typer av naturister därute, och det är svårt att göra alla nöjda hela tiden, förklarar hon och berättar att tidningen inte har någon egentlig konkurrens. H&E Naturist är den enda månatliga, kommersiella naturisttidningen i världen. Det finns flera naturisttidningar i andra länder, som kommer ut kvartalsvis, men vi är alla vänligt sinnade och tenderar snarare att hjälpa varandra. I dag är naturism inte en minoritetsrörelse. Acceptansnivån för att bada naken är stor i många länder, och bidrar till turistnäringen, något de tidiga läsarna av H&E Naturist bara kunde drömma om när tidningen startade för hundra år sedan. Men hur klär de sig på redaktionen? Är de nakna på jobbet? Alltid, säger ara Backhouse utan att tveka, och tillägger snabbt: I sinnet. Vandring är en omtyckt semestersysselsättning bland naturister. sca papergram no

16 Parlez vous ENGLIH Inspirerade av böcker och tidskrifter om det behagliga franska lantlivet säljer allt fler britter sina övervärderade hem, hoppar på ett lågprisflyg och slår sig ner i Frankrike. Engelska tidskrifter dyker upp överallt i landet för att underlätta för de nyinvandrade. TEXT Cari immons ILLUTRATION Daniel Egnéus 16 sca papergram no

17 DET ENATE TILLKOTTET i den rikhaltiga floran av engelska tidskrifter i Frankrike går fortfarande under arbetsnamnet The France oir (Franska kvällen). trax efter att han köpte den vacklande dagstidningen France oir i oktober 2004 meddelade den egyptiske affärsmannen Rami Lakah sitt beslut att starta en engelskspråkig tidning riktad till turister, utflyttade britter och affärsfolk i Frankrike. Projektets vd, Patrick Haas, förklarar att den engelskspråkiga tidningen kommer att ha lite gemensamt med den 60 år gamla populära franska tabloiden France oir. Den fokuserar på Frankrike, och det franska livet, så att läsarna kan lära känna sitt nya land bättre. Många av detaljerna kring det nya projektet håller fortfarande på att finna sin form, men Patrick Haas försäkrar att den nya tidningen ska lanseras innan året är slut. Britter och amerikaner bosatta i Frankrike kommer att skriva de flesta av artiklarna som ska handla om politik, affärsliv, kultur, mat och underhållning. Dessutom ska de tipsa om att köpa eller hyra hus i Frankrike, eller att arbeta som utflyttad i landet. Marknadsnisch Veckotidningen ska distribueras via hotell och säljas i tidningskiosker. Patrick Haas väntar sig att nå omkring läsare det första året och året därpå en rimlig uppskattning med tanke på att 12 miljoner britter besöker Frankrike varje år, enligt statistik från brittiska ambassaden. Enligt 2004 års franska folkräkning bor cirka britter i Frankrike, och minst dubbelt så många äger fastigheter i landet. De som står bakom den nya engelskspråkiga tidningen anser sig ha hittat en intressant marknadsnisch. Det finns många tidningar på engelska i Frankrike, men de är antingen fokuserade på en enskild region eller domineras av reklam. Vår tidning blir nationell. Den ska ges ut oftare och få bredare distribution, säger Patrick Haas. En britt i varje region Bland övriga engelskspråkiga publikationer kan nämnas Paris Voice, The Connexion och French News. Månadstidskriften Paris Voice har funnits på banan i 25 år och koncentrerar uppmärksamheten på vad som händer i den franska huvudstadens konst-, formgivnings-, musik- och teatervärld. Den distribueras gratis vid utvalda restauranger, hotell, butiker, ambassader och modesalonger. De ungefär läsarna (upplaga exemplar, på sommaren det dubbla) är, som tidskriftens annonsavdelning uttrycker saken, välutbildade, högavlönade yrkesmänniskor i staden som är väl medvetna om vad som är på gång i och omkring Paris. The Connexion och French News grundades i södra Frankrike och inriktar sig huvudsakligen på brittiska utflyttade som har slagit sig ner i de provinserna. Dessa båda månadstidskrifter säljs via tidskriftsbutiker och prenumerationer. Britterna anklagas för att vilja ha Frankrike men slippa fransmännen. GEOFFROY MILLET Förutom lokala och nationella franska nyheter ger The Connexion (upplaga exemplar) juridiska och ekonomiska tips för engelsmän som slagit ner bopålarna på Rivieran. Här finns även avdelningar för fastighetsmarknad, fransk mat, franska viner, matlagning och hälsa. French News har en liknande profil. Här räknar man med en medelupplaga på över exemplar. French News grundades 1987 som ett svar på den växande engelsktalande grupp som bodde hela eller delar av året i Frankrike. Tyvärr har många av dessa funnit det svårt att bemästra franskan och lyckas därför inte heller bli integrerade med sina grannar och hålla koll på vad som händer i det nya hemlandet, säger Miranda Neame, redaktör vid French News. Hon förklarar att det därför är många som utan att förstå det bryter mot franska lagar och förordningar, eller som inte lyckas komma tillrätta med sina rättigheter och skyldigheter. yftet med French News har alltid varit att förbättra de utflyttades livskvalitet genom att lära dem mer om Frankrike och fransmännen, göra dem medvetna om lagar som påverkar dem och ge dem länkar till användbara eller roliga nätverk, säger Miranda Neame. Blandade franska känslor Det är inte tu tal om saken att fransmännen välkomnar brittiska invandrare som ger nytt liv åt döende landsorts- sca papergram no

18 byar och putsar upp gamla hus. En del tjänar mycket pengar på att serva de nya immigranterna. Men det är ännu fler som skyller på britterna när de ser de dramatiska ökningarna i fastighetspriser som utestänger många fransmän från bostadsmarknaden. I sydvästra Frankrike har mark- och huspriserna stigit med 50 procent under de senaste tre åren, enligt Franska fastighetsmäklarfederationen, och det beror i huvudsak på att många engelsmän köper fastigheter. Fransmannen Geoffroy Millet i Languedoc umgås med både fransmän och utlänningar, och han är engagerad i den franska debatten om inflyttade britter. Britterna anklagas för att vilja ha Frankrike men slippa fransmännen. De tvekar att beblanda sig med lokalbefolkningen och kan till och med ta med sig eget byggnadsmaterial, egna byggjobbare och möbler från torbritannien. Men det som troligen irriterar den typiska fransmannen mer än något annat är att bli tilltalad på engelska, med oförskämd överlägsenhet och dessutom få utstå kritik om den älskade franska byråkratin, säger Geoffroy Millet. Omtyckta invandrare Han tilläggar att det finns en kategori inflyttade britter som är avsevärt lättare att acceptera. En del tenderar att ta till sig den franska livsstilen fullständigt samma minut som de sätter foten på fransk mark. De immigranterna köper gärna ensligt belägna lantgårdar eller sunkiga hus så långt från andra britter som möjligt och gör ett utmärkt renoveringsjobb. Varje morgon beställer de sin baguette på blyg franska, och skulle aldrig glömma att rikta ett vänligt Bonjour monsieur, Bonjour madame åt alla som kommer inom hörhåll, poängterar Geoffroy Millet. Hjälper då engelskspråkiga tidningar folk att bli fullt assimilerade? Patrick Haas säger att syftet med The France oir är att förmedla information som inte finns i turistguiderna, och att skapa en länk mellan de engelska läsarna och de franska. Vi vill bygga en kulturell bro mellan dem, säger han. MARKNAD för modersmål Bland invandrare i många länder finns en lång tradition att starta tidningar på det egna hemspråket. I UA kryllar det av mer eller mindre exotiska publikationer på språk som i dag bara små befolkningsgrupper kan läsa. Även i Europa är fenomenet tydligt. TEXT Luise teinberger FOTO Leif Milling TORBRITANNIEN HITORIA är präglad av omfattande utlandskontakter. tora grupper ur det Brittiska samväldet har genom åren flyttat till det gamla moderlandet och de kommer långväga ifrån, som Indien, Pakistan och andra asiatiska länder. I torbritannien överväger därför invandrartidningar på hindi, kinesiska och persiska, men även stora ryska publikationer finns. Bland titlarna märks Asian Voice; Gujarat amachar, ing Tao Daily European edition, Russian London Courier. I London finns även arabiska publikationer, dels för att den arabiska befolkningen växer och dels för att pressklimatet i vissa arabiska länder inte tillåter oberoende rapportering. Dessa tidningar, till exempel Al Arab och Al-Quds Al-Arabi, publiceras i torbritannien, men läsarna finns även i andra länder. Hela 47 procent av Tysklands 5,8 miljoner invandrare kommer från Turkiet. De anlände som gästarbetare på och 1970-talen och har rotat sig. Berlin betecknas skämtsamt som Turkiets andra största stad. Dessa runt 2,5 miljoner turkar kan i Tyskland välja mellan sju olika dagstidningar på sitt eget språk, däribland Hürriyet, Günzel och Ozgur Politika. Många av dem som flyttar till Ryssland från andra länder är välutbildade och arbetar för utländska företag. Deras största problem är ofta språket de kan inte ryska och stannar vanligen inte tillräckligt länge för att lära sig. Flera seriösa engelskspråkiga tidningar informerar dem om vad som händer i det stora landet, exempelvis The Moscow Times, Kommersant, Moscow Tribune och The Moscow News. Många nordeuropéer köper sommarställen i varma länder som Italien och panien, eller flyttar dit som pensionärer. Här finns en stor mängd tidningar på olika språk som vänder sig till semestergäster och utlandsboende. Några exempel är Mallorca Daily Bulletin, pain Media, Tenerife News, Costa Blanca News, Mallorca Deluxe, Magazine Baleares, Mallorca Zeitung, Mallorca Magazin, Cap- Creus, Der Palma Kurier, het Hispaantje, HalloWeek Blad. 18 sca papergram no

19 Möt framtiden med kundens behov i fokus KRÖNIKAN ING TAO DAILY (european edition) Kinesiskspråkig tidning, finns i Europa sedan Publiceras sex gånger per vecka och distribueras i tolv länder. Upplaga: cirka exemplar Läsekrets enligt egen uppskattning: personer THE MOCOW TIME törsta engelskspråkiga tidning i Ryssland. Har funnits sedan Grundades som informationsmedium för utlänningar bosatta i Moskva, men fler och fler ryssar läser i dag tidningen. Kan hämtas gratis på 500 platser runt om i Moskva, som affärscentra, hotell etc. Upplaga: exemplar Läsekrets enligt egen uppskattning: personer HÜRRIYET törsta turkiskspråkiga tidning i Tyskland. Görs i Istanbul men är avsedd för den tyska turkiska publiken. Har funnits sedan: mitten av talet i Tyskland. Modertidningen i Turkiet har funnits i 60 år. Upplaga: exemplar, varav sålda och gratisexemplar DET VAR EN GÅNG en nytillträdd flygbolagsdirektör som hade en angelägen fråga att ställa till sin ledningsgrupp. Han hade under sina flygresor irriterat sig på att flygplanen ofta parkerades långt från terminalbyggnaden så att passagerarna tvingades gå långa sträckor trots att det fanns lediga platser mycket närmare. varet på frågan varför det var så kom snabbt från den tekniske direktören: Vi parkerar alltid planen så att vi minimerar den sträcka de måste bogseras till och från hangaren. Direktören som hette Jan Carlzon baxnade, och beordrade en omedelbar ändring av policyn. Denna lilla historia ur Carlzons bok Riv pyramiderna lärde mig skillnaden mellan produktorientering och kundorientering i ett företag. I det ena fallet har företaget fokus på sig själv och sin produkt (eller tjänst), i det andra fallet har man fokus på att tillfredsställa kundernas behov. tor omvälvning Det kan tyckas som om flygbolag och dagstidningar lever i olika världar, och visst finns det väsentliga skillnader, men på det mest övergripande planet handlar det om samma sak att sälja en konkurrenskraftig produkt eller tjänst genom att ge kunderna vad de vill ha. Resonemanget om kundorientering är intressant när man funderar kring den stora omvälvning som den digitala revolutionen medför för de så kallade tidningsföretagen. Jag skriver så kallade, för min poäng i denna krönika är att de inte är tidningsföretag utan medieföretag. Papperet har i långt mer än 100 år tjänat dessa företag som en fantastisk bärare av nyheter och annan information men papperet är ändå bara en tänkbar kanal mellan redaktion och kund. Även om papperstidningen förmodligen kommer att hänga kvar länge än den har ju många fördelar måste man konstatera att den unga generationen i långt större utsträckning än den äldre favoriserar olika elektroniska medier. Man behöver inte vara nobelpristagare för att räkna ut vad det innebär på sikt för dagens tidningar. De unga ställer i mångt och mycket nya krav på de medieföretag de tänker favorisera. De vill ha nyheter, men de vill ha dem pinfärska, när och var det passar dem, i den form som passar dem, skräddarsydda efter deras intressen. De vill ha nya vinklingar, nya former av journalistik, öppenhet med källor, medborgarjournalistik. De kanske vill ha nyheterna i multimedial form, med ljud och video, kanske kompletterade med musik. Kort sagt: mångfald och nytänkande. Reklamintäkter lockar Den digitala revolutionen medför fantastiska möjligheter för tidningsföretag att utveckla sitt erbjudande till kunderna (notera att jag medvetet undviker det gängse ordet läsarna ). Jag säger inte att förändringsprocessen blir lätt inte minst är ju möjligheterna till intäkter ofta otydliga på den digitala sidan. Här kan dock en förändring vara på väg. De digitala medierna står i dag för en mycket liten del av reklamintäkterna, men denna andel växer snabbt. Om förändringsviljan finns är det få som har samma möjligheter som tidningsföretagen att positionera sig som vinnare även i morgondagens medielandskap precis som Rupert Murdoch sa i ett uppmärksammat tal i våras. FOTO Atomer och Biutar AB Pär tröm PÄR TRÖM är civilingenjör och marknadskonsult. Han driver Atomer och bitar AB och höll inledningsanförandet på CA Graphic Papers kundseminarium i maj på Örenäs slott utanför Helsingborg. sca papergram no

20 Inför lagen är vi lika, men inte i reklamvärlden. Där leker man lite med könsrollerna och mycket med känslorna. pråkforskare intresserar sig för budskapen som förmedlas i reklamen. TEXT Elisabet Tapio Neuwirth FOTO jöberg Classic Picture Jag Tarzan du Jane MAGAIN LUKA med välbehag. Tiden man fördriver med sitt magasin kan vara den bästa stunden i vardagen. Det uppger åtminstone de läsare som deltog i en studie som världens tredje största marknadsundersökningsföretag, NFO WorldGroup, genomförde på uppdrag av den brittiska tidskriftsföreningen Periodical Publishers Association (PPA). Ett liknande förhållande har läsarna också till annonssidorna. Enligt samma undersökning lägger såväl kvinnor som män oftare märke till reklam i magasin än någon annanstans, och med det här som bakgrund matas tidskrifterna med lockande erbjudanden. Könsroller lever kvar Vad fylls då reklamen med? Typiska stereotyper, säger språkforskaren Anders Björkvall vid institutionen för nordiska språk vid tockholms universitet. Han har granskat budskapen som reklamen vill förmedla, vilket är en ganska ny gren bland språkforskare med Aktiva män, passiva kvinnor Män betraktas som fullständiga och handlingskraftiga, och de bjuds in i reklamen som redan ganska framgångsrika läsare. Genom sitt val av märke visar mannen vem han är. För kvinnor står andra kvinnor som något slags ideal och reklamen handlar ofta om kropp och utseende. Kvinnor behöver dessutom korrigeras med produkterna som ska säljas. I annonser som vänder sig till kvininriktning på semiotik, det vill säga läran om tecken och symboler. I avhandlingen vensk reklam och dess modelläsare visar han att könsrollerna lever kvar och förstärks i reklamens värld, ett faktum som också gäller för internationell reklam. Inom reklamen behandlas folk olika utifrån företeelser som är kopplade till genus. Det är relevant om du är man eller kvinna, pojke eller flicka. I reklamen finns ett tilltal som uppmanar läsaren att sträva efter något som han eller hon förutsätts vilja vara. Det handlar bland annat om ordval som är dynamiska eller passiva, säger Anders Björkvall. 20 sca papergram no

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Innehåll Sammanfattning..s.1 Inledning.s.2 Beskrivning.s.2,3 Diskussion...s.4,5

Läs mer

Private Banking. Magazine. Prislista

Private Banking. Magazine. Prislista Private Banking Prislista Nu storsatsar vi! Får jag föreslå en affär? I fjol somras bestämde vi på Nordea oss för att göra om vår tidning Private Banking. Uppdraget gick till Klintberg Niléhn att ta fram

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Digital annonsering. Bonnier Publications

Digital annonsering. Bonnier Publications Digital annonsering 2013 Bonnier Publications Innehåll Sajter 3-10 Iform iform.se 3 Aktiv Traning aktivtraning.se 4 Illustrerad Vetenskap illustreradvetenskap.se 5 Historia historianet.se 6 National Geographic

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Kopieringsunderlag Your place or mine? Frågor till avsnittet

Kopieringsunderlag Your place or mine? Frågor till avsnittet Your place or mine? Frågor till avsnittet Förståelsefrågor: nyhetsbyrån Reuters inte att ordet terrorist ska användas, utan självmordbombare, tänker du? den närmaste israeliska staden. Hur många raketer

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5

ATT SKAPA INFLYTANDE. Från medierelationer till influencer-relationer. Mynewsdesk PR Academy. Studieguide 2 av 5 ATT SKAPA INFLYTANDE Från medierelationer till influencer-relationer Mynewsdesk PR Academy Studieguide 2 av 5 VEM ÄR EN INFLUENCER? INFLUENCERS FINNS INOM VARJE UPPTÄNKLIG BRANSCH VAD GÖR DEM SÅ ANVÄNDBARA?

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online -Magasin - Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER 4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER FÖRENINGAR MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER SPONSORER REGERING, RIKSDAG & EU REGLER & FÖRORDNINGAR

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

10 smarta appar som ger Chrome mer muskler

10 smarta appar som ger Chrome mer muskler 10 smarta appar som ger Chrome mer muskler 7 Rensa bort all webbreklam 7 Sök utan Googles snokande 7 Surfa säkrare. Maxa Google Chrome med smarta appar Google Chrome är inte bara en blixtsnabb webbläsare.

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2012-12-20 Dnr: 12/01833 SAKEN Godmorgon Stockholm, Sveriges Radio P4 Radio Stockholm, 2012-09-17, inslag om en dödsannons; fråga om opartiskhet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

UTGIVNINGSPLAN OCH ANNONSPRISLISTA FÖR 2013

UTGIVNINGSPLAN OCH ANNONSPRISLISTA FÖR 2013 nr 3 2012 april 2011Fastighetsvärme istockphoto UTGIVNINGSPLAN OCH ANNONSPRISLISTA FÖR 2013 tema: BIOENERGI I INDUSTRI Pelletsfabrik stängs i Vansbro BioENERgi BRÄNSLE i industri Industriell spillvärme

Läs mer

500 000 beslutsfattare!

500 000 beslutsfattare! 500 000 beslutsfattare! Vilka vill du nå? Bil & Verkstad Tidningen Bil & Verkstad distribueras till Sveriges samtliga verkstäder för person- och lastbilar, bilel, bilelektronik, däckservice, bensin stationer,

Läs mer

VAD ÄR STIL? MÅLGRUPP UNDER- SÖKNINGAR. Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga

VAD ÄR STIL? MÅLGRUPP UNDER- SÖKNINGAR. Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga MEDIA PACK 2015 Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga VAD ÄR STIL? STIL är NK:s uppmärksammade mode- och livsstilsmagasin där du enkelt och effektivt når Sveriges mest köpstarka och trendkänsliga

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online // Magasin // Email Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Maria Engvall. Planera din resa PÅ NÄTET

Maria Engvall. Planera din resa PÅ NÄTET Maria Engvall Planera din resa PÅ NÄTET Del 3 RESMÅLET 6. Information om resmålet... 46 7. Dokumentera resan... 55 8. Ansvarsfullt resande... 61 7. DOKUMENTERA RESAN Det bästa med att resa är att komma

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Spara och tjäna online

Spara och tjäna online Spara och tjäna online m o n e y m i l j o n a r. s e MoneyMiljonär i siffror Startade år 2012 i Sverige 4 Över 1.250 segmenteringsmöjligheter i Sverige Över 500 annonsörer i Sverige Över 10.000 annonsörer

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Så står du emot rabatt-trycket

Så står du emot rabatt-trycket Så står du emot rabatt-trycket 1 Thomas Juréhn IDG - Research SIFO - Medieundersökningar/Orvesto SvD - Marknadscenter/Analys MEC - Printchef Mediateket/smart company Analys smart company Uthyrning Undersök

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se Camino är ett mediaföretag som SPRIDER BERÄTTELSER OM EN GRÖNARE, GODARE OCH SKÖNARE FRAMTID. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se MÅLGRUPP Camino når ut till

Läs mer

Syfte: träna elevernas källkritiska förmåga samt öka deras kunskaper om källkritiska principer

Syfte: träna elevernas källkritiska förmåga samt öka deras kunskaper om källkritiska principer B. Källkritiska detektiven en analys av tre nyhetssajter Tre helt olika nyhetssajter ska granskas. Till sin hjälp har eleverna källkritiska frågor. Får sajterna godkänt eller inte? Övningen innehåller

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Jag kommer att gå närmare in på var och en. I korthet skulle jag beskriva dem såhär:

Jag kommer att gå närmare in på var och en. I korthet skulle jag beskriva dem såhär: Den slovenske filosofen Slavoj Zizek brukar säga att de flesta konspirationsteorier är sanna sånär som på det där med konspirationen. Få fenomen omfattas av så många konspirationsteorier som media. Det

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Ett nytt liv byggt för Dig på Din

Ett nytt liv byggt för Dig på Din MED KVALITET OCH KONSEKVENS BYGGER VI VÅR FRAMTID Ett nytt liv byggt för Dig på Din egen bit av paradiset! PATROCLOS GEORGHIOU Ordförande Några Ord Från Styrelsens Ordförande Kära vänner, Det är med

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Startmeny i Windows 8

Startmeny i Windows 8 Så trollar du fram en Startmeny i Windows 8 7 5 smarta verktyg 7 Gratis och enkelt 7 Ger Windows helt nya funktioner. 5 program som fixar en riktig Startmeny i Windows 8 Saknar du Startmenyn i Windows

Läs mer

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK 2015 SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER ETT VINNANDE KONCEPT INSPIRATION FÖR ETT AKTIVT LIV VI GÅR EN SPÄNNANDE framtid till mötes. Vi rör på oss

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

SVETT OCH WATT ETT MILJÖPROJEKT

SVETT OCH WATT ETT MILJÖPROJEKT Nyhetsbrev 2 2017 Aktiviteter Mars/April 1/3 Uteritt 3/3 Prova på dag 5/3 Löshoppning 19/3 Klämsbo Cupen omg1 22/3 Ryttarinspiration Föreläsning I mentalträning-genomförs I Eskillstuna 2/4 Hyra Häst SVETT

Läs mer