SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN Visioner Om tio år bor vi betydligt fler i Toppen än idag. Flera av oss bilpendlar på den belagda vägen över Palsbo till arbeten i det expansiva Torsviksområdet. Andra pendlar kollektivt med de täta bussförbindelserna på Nissastigen. Några av oss har funnit nya jobb inom Toppen och arbetar både med kultur- och aktivitetsturism. Skolan i Öreryd har åter tre klasser och gymnastik- och musiklektioner hålls i den nya multihallen. Den stora och flexibla multihallen används dessutom flitigt av Toppens blomstrande föreningar. Här spelas teater, här idrottas och här hålls fester. Delar i lokalen hyrs även ut till små enmansföretagare som ex frisörer och fotvårdsspecialister och används som servicecenter för paketutlämning etc. Vi bor kvar på våra gårdar men också i nyuppförda lägenheter och nybyggda hus. - Toppen Ett välskött landskap som hålls öppet av djur. Det bor folk på gårdarna och det är liv i bygden. Vägarna är bra och välunderhållna och mobiltelefonerna fungerar utan problem i alla delar av bygden. Bosebo Storstan har sina möjligheter i all ära men landsbygden har så mycket mer. Här finns kultur, meningsfull fritid, infrastruktur, föreningsliv, företagande, närhet till naturen, gemenskap och engagerade människor. Ås mfl byar Om tio år tror vi fortfarande att det finns ett öppet landskap och att småindustri och nya tomter har kommit till. Villstads landsbygd Levande landsbygd Kommunen måste informera om vad de står för och ge samhällsinformation om ex levande landsbygd (Våthult) En politisk ambition är att landsbygden ska vara levande och få bättre förutsättningar att bidra till Sveriges tillväxt och utveckling ekonomiskt, kulturellt och socialt. En grundförutsättning för en levande landsbygd är att det finns bofast befolkning och sysselsättning för denna. Många vill bo på landet och ha möjlighet att utöva någon form av verksamhet eller hobby. Landsbygden har också en attraktiv miljö för friluftsliv, turism, upplevelser, kultur och naturvård. - Kommunens roll i denna utveckling bör vara att hjälpa till med att skapa bra förutsättningar för boende, infrastruktur, förskola, skola, hälso- och sjukvård, föreningsliv och näringsliv. (Ås mfl byar) Kommunal service Skola och barnomsorg Bevara skolan (Broaryd) Skola och separat förskola utvecklas samt att personaltätheten där ökar Det är viktigt att hålla liv i de landsbygdsskolor som fortfarande finns kvar på landsbygden eftersom antalet små skolor inom några år kanske måste ökas för att korta ner elevernas resvägar. Skolan ska finnas kvar även om kostnaden per elev är något högre än i större skolor. 1

2 Att det finns skola och barnomsorg lokalt i bygden är viktigt för lokal utveckling och för att få fler att flytta till bygden För barnen är det en stor förmån att komma till en skola där alla känner varandra Skolan/förskolan och dess aktiviteter skapar gemenskap och vi-känsla. Det borde underlättas ytterligare för barn från Hylte kommun, södra delarna av Smålandsstenar och byar väster om Skeppshult att välja skola/förskola i Skeppshult. Skolans verksamhet skulle kunna utökas med Högskolan på hemmaplan, internetcafé och bli en samlingspunkt även på kvällar. Skolan är viktig inte bara för att det är viktigt med skola nära utan också som en reklampelare och ett tecken på att det finns en levande landsbygd och därmed en landsbygd mer attraktiv att flytta till. Att det finns förskola i Öreryd är bra men dom som bor i Stengårdshult och jobbar norrut bör kunna välja barnomsorg i annan kommun för att slippa onödigt resande. Det är en förutsättning för en levande landsbygd att det finns närhet till förskola och skola. Vi har en välfungerande förskola och skola med ändamålsenliga lokaler och en fin utegård med närhet till naturen. Utegården renoverades i våras. Arbetet utfördes av lokal styrelse och föräldrar. Antalet elever i skolan har nu återgått till det normala efter några år med ovanligt stora barnkullar. Det är av största vikt att barn som ej är berättigade till skolskjuts kan ta sig till skolan på ett tryggt sätt. (Ås mfl byar) Behålla förskola och skola i Ås (Ås mfl byar) Se även önskemål från skolans elever (Ås mfl byar) Bra skolskjutsar och bra info om dom varje år önskas.(våthult) Återvinning och sopor Bevara återvinningsstationen (Broaryd) Sopsortering är bra men då det inte längre finns någon sorteringsstation i närheten är det svårt att genomföra Kanske skulle det kunna vara lönsamt att ställa ut containrar i bygden, på liknande sätt som tex LRF gjort i omgångar för skrot, för andra fraktioner tex brännbart? Mjukplast (ensilage-plast bl.a.)? Skrotinsamling har varit mkt uppskattat när det genomförts men vad finns det för ekonomi i det andra materialet? Att det finns bensinmack i närheten är viktigt. Att det tillhandahålls etanol på macken är önskvärt Varför går det inte att samordna så att fler fraktioner kan hämtas vid dörren så som restavfall/hushållssopor? Den nya mobila återvinningen som kommer till Hestra är bra men kan den inte komma upp till Toppen också? Sophämtning får inte på några villkor flyttas från hämtning vid bostaden. (Våthult) Närhet till återvinningsstation behövs där avfall som inte är hushållsavfall och farligt avfall kan lämnas, för att säkerställa att avfallet inte hamnar på fel ställe. (Ås mfl byar) Bokbuss Bokbussen är viktig för bygden och ska finnas kvar 2

3 Kommersiell service Bevara affär (Broaryd) Svårt med små affärer i små orter, många passar på att handla till/från jobbet och genom hemtjänsten Varubil borde kunna funka om det finns möjlighet att kunna beställa över Internet först annars för litet utbud? I bygden borde det kunna finnas möjlighet till viss lokal livsmedelsförsörjning (ägg, potatis osv) Hur och var kan detta ske? Lantbrevbärare är viktigt, kan mer service läggas på honom/henne så att vi får ha denna service kvar? Ex lantbrevbäraren som bankomat? Idag måste större försändelser och företagspaket hämtas i Gnosjö, annars kommer de dagen efter. Kan kanske multihallen eller annan lokal fungera som avlämningslokal för detta? Kodlås/passerkort. Bankkontor är inte så viktigt Lantbrevbärare är mycket viktig, det måste finnas kvar! (Våthult) Vägar Fartsänkande åtgärder på Landerydsvägen och förbi affären i Broaryd (Broaryd) Rondell vid infarten till Broaryds samhälle eller avfart med flera filer (Broaryd) En trygg trafikmiljö är viktig Tunnel under Nissastigen möjliggör att fler barn själva kan ta sig till Skeppshultsskolan och inte behöver skjutsas Bra vägar är en förutsättning för tex arbtespendling därför är bra vägar till ex Torsvik viktigt Belagda vägar är viktigt och även bärigheten på dem Tre viktiga vägar att åtgärda 1. Mot Torsvik viktig för inflyttning/arbetspendling. 2. Mot Åsenhöga viktig för arbetspendling3. Hagadal- Styrshult viktig för de boende och för skolskjutsen Kan toppen hjälpa till på nått sätt för att dessa vägprojekt ska bli av? Med pengar eller liknande? Cykelväg behövs utmed Nissastigen till busshållplatsen från Valdshult/Stengårdshultshållet Bygg den planerade matarleden från 153:an (mot Varberg) till industrierna i västra Skeppshult och södra Smålandsstenar så att den tunga trafiken genom Skeppshult minskas. Det behövs farthinder förbi skolan i Skeppshult Nu vägbelysning behövs på sträckan Södra Kåratorp Södra Jutatorp (ca 500 m) för att göra vägsträckan till Kårehamn tryggare och säkrare. Antalet bofasta i området har ökat och trafiken till hamnen har intensifierats. (Sunnaryd) Bra vägar behövs (Våthult) En höjning av driftbidraget av våra enskilda vägar är en förutsättning för att hålla en bra vägstandard i landsbygden, ingen vill bo vid en dålig väg och låta barnen åka på dåliga vägar fram och tillbaka till skolan. (Våthult) Det behövs cykelväg mellan Skeppshult och Skärshultsjön, sedan kan man nå hela Europa med cykel från kommunen. Finansiering av cykelväg skulle ganska snabbt betala sig då det blir fler turister, cykelturismen kommer säkert att öka nu när bensinpriset har stigit. 3

4 Cykling på väg 27 innebär risker med tanke på trafikintensiteten på vägen. Önskemålet är en G-C-väg brevid 27an, det är en angelägen fråga. Under sommaren är det många som bla cyklar till kyrksjöbadet. Cykling utmed 27 skulle kunna bli lika bra och uppskattat som den cykelväg som går utmed 26an mellan Hestra och Gislaved. Bygandet av G-C-vägen skulle kunna ske i samordning med uppstart av byggandet av den nya förbifarten vid Gislaved N. (Båraryd) Det behövs cykelväg Kvarnaryd Smålandstenar. (Villstad) Gatubelysning utmed Nissastigen genom Villstad. (Villstad) Vi måste vara rädda om våra vägar och se till att bidragen bibehålls. (Villstad) Vägnätet måste fortsätta att underhållas och förbättras. (Ås mfl byar) Skolvägarna måste bli säkrare, bland annat genom cykelväg från byarna. (Ås mfl byar) Minska hastigheten och gör farthinder (i Ås) (Ås mfl byar) Kommunikationsmässigt betyder Nissastigen mycket för vår utveckling och de åtgärder som gjorts för att lyfta fram en förbättring av nuvarande standard är inte tillräckliga. Industrins behov av en rationellare transportled och arbetsväg för många inpendlare liksom dess betydelse för en ökad turism borde vara skäl nog (Hestra) I samband med planerandet av det nya industriområdet vid Södra infarten borde infarterna till Isaberg AB och till Isabergs skidbackar ses över och här borde den tidigare planerade rondellen byggas. (Hestra) Det önskas en trottoar mellan Medborgarhuset och idrottsplatsen Isamon då nuvarande situation är trafikfarlig. (Hestra) Cykelväg från samhället till Reftele kyrka. (Reftele) Förbättra vägen Reftele - Sunnaryd, så att boende i Bolmenområdet blir attraktivt. Så det kan utnyttjas lika bra på västra sidan som på Ljungby sidan. (Reftele) Vägskylt från väg 153 i Reftele till fågeltornet i Väcklinge. (Reftele) Färdigställa cykelvägen Reftele - Anderstorp. (Reftele) Anlägg en cykelväg mellan Reftele och Sunnaryd, Bolmen. (Reftele) Kollektivtrafik Öka de kommunala transporterna för Högstadie- och gymnasieelever När bensinpriset ökar kommer kanske en större andel åka kollektivt därför är det viktigt att bussar och tåg stannar i Skeppshult Linjerna med buss till Smålandstenar och Gislaveds bland annat måste öka För de som inte själva har möjlighet att köra bil kan man ordna flexbussar en till två ggr i veckan. Flexbussen bokas i förväg och hämtar sedan vid dörren och stannar vid apotek, bank, affär och liknande i Smålandsstenar Bussen på väg 26 är viktig, bra tider Bättre info kring kompletteringstrafiken efterfrågas. Bilpool kanske en storstadsgrej, men måste alla ha flera bilar? Kan man kanske låna ut egen andrabil ibland? Hur samordnas detta i så fall? Utred möjligheten att samordna skolskjuts och linjetrafik för att öka möjligheten för landsbygdsbefolkningen att resa kollektivt (Våthult) Kollektivtrafiken behöver omfatta även landsbygden. Det är viktigt att folk kan ta sig till närmsta tätort, i vårt fall Reftele för att ev kunna fortsätta med buss eller tåg. (Ås mfl byar) Kanske kan kollektivtrafiken samordnas med skolskjutsarna för att utöka turerna? (Ås mfl byar) 4

5 Arbeta för att behålla och rusta upp järnvägslinjen Halmstad-Nässjö så att den kan användas till både person- och godstrafik i större utsträckning. (Reftele) Övrigt Kommunikationer/Infrastruktur Med hjälp av bredband och telefoni via fiber skulle möjligheten för att tex jobba hemifrån öka och resbehovet minska Säkrare elleveranser måste till (Våthult) Elleveranserna kanske kan säkras genom högre, och kortare tid för avbrottsförsäkring. (Våthult) Förbättra möjlighet till skattereduktion för resor till och från jobbet. (Våthult) Mobiltäckning måste finnas i hela området (Våthult) Väl fungerande bredband är viktigt (Våthult) Bredbandet är fortfarande inte utbyggt så det finns fungerande bredbandsuppkoppling för alla i Bårarydsområdet. (Båraryd) Det är viktigt för all fortsatt utveckling av landsbygden att infrastrukturen är väl utbyggd. Mobiltelefonin måste fungera överallt samt att tillgång till bredband med de högre hastigheterna görs tillgängligt. (Ås mfl byar) Finns bra infrastruktur ökar möjligheten för företag att etablera sig på landsbygden samt att folk har möjlighet att arbeta/uträtta ärenden hemifrån och därmed minska antalet resor. (Ås mfl byar) Vi har vision om full täckning för mobilnät och bredband med fiber (Ås mfl byar) Säker elförsörjning (Ås mfl byar) Näringsliv & Turism Utveckla företagen och ta till vara på de expansiva företag som finns och som bland annat har starka varunamn Sommartid skulle ett café vid kvarnen vara trevligt Vid kvarnen kan en permanent utställning ordnas som visar områdets historiska utveckling. Här kan även företag i samhället visa sin verksamhet (expo). Arbetspendling viktigt, därför viktigt med vägar tex till Torsvik Vi kan erbjuda industrimark Det borde finnas möjlighet till någon form av kontorshotell verkstadshotell för att starta verksamheter Att utveckla besöksnäringen möjliggör för ex sommarjobb på närmre håll. Vindkraft är en utvecklingsmöjlighet Ett nätverk för toppenföretagen vore bra En campingplats i trakten borde kunna gå att driva Det finns en stor potential i att utveckla turismen Guida upplevelser aktivitetsturism möjligt Det är viktigt att vi inser att det är bättre att vi tar hand om turisterna själva än att någon annan gör det. Turism är något att satsa på i våra bygder. Det finns vacker natur med sjöar, fiske och närhet till skog. (Bosebo) I Boseboområdet finns många stugor och förmedling av dessa skulle fungera bra. (Bosebo) Att skapa en autentisk bild av kulturhistoria genom att uppföra en mindre smedja i timmer med tidsenlig inredning, smedjan bör kunna placeras i närheten av kyrkan. 5

6 Kankse är detta ett projekt där man kan ta hjälp av byggprogrammet på Gislaveds gymnasium? (Båraryd) Vi borde kunna få ytterligare turister att stanna i bygden med tanke på bla Nissan, Villstads kyrkby, vandrarhemmet. (Villstad) Nybyggnationer av industriidkare är önskvärt (Villstad) Natur/Fritid Utveckla de områden med bland annat elljusspår som finns och där bland annat förskolan har aktiviteter varje vecka Utveckla Trivaregården som samhällsplats Kanotleden i Nissan ska göras användarvänligare med rastplatser/övernattningsplatser samt bättre skyltning kring hur man landvägen tar sig förbi kraftstationen. Elljusspåret, tennisbanan och inlines-/skriskorinken används flitigt och det är därför viktigt att den underhålls. Det finns behov och önskemål om en samlingsplats utomhus (park/torg) detta saknas i samhället idag. Ett förslag är att använda platsen mellan Time-butiken och pendlingsparkeringen till en park med sittplatser. Denna skulle kunna nyttjas både av boende i Skeppshult men även av förbiresande som stannar vid fabriksförsäljningen. Fotbollsklubbens verksamhet är viktig för samhällets ungdomar. Ett bra föreningsliv är viktigt Fester är viktiga Spa-anläggning/simhall eller liknande skulle kunna finnas vid Gussjön eller vid det framtida biovärmeverket Det behöver finnas kulturaktiviteter i bygden Det behöver finnas allmänna barn/ungdomsverksamheter på hemmaplan Ridskolan med alla sina kring hästaktiviteter är bra för bygden och ska finnas kvar Förutom ridskolan vill vi se fler annorlunda/speciella aktiviteter/verksamheter som kan locka folk från andra orter/bygder osv hit Det skulle behövas en annan typ av samlingssal här. Idag endast mindre, många i samma storlek. Vi behöver något som kan fungera som en multihall för verksamheter och aktiviteter som tex festhall/teaterscen/sportsal/kulturlada/konserthall/skolans gymnastik. Med stor sal och några mindre lokaler där ev mindre enmansföretag kan hyra lokal kanske någon gång i veckan, ex frisör/massör/fotvård osv Nätverksmöjligheter för fritidssysslor får, bioodling osv Lekplatsen i Skeppshult måste göras om så den blir godkänd enligt EUs-regler. Vi behöver dessutom en park som tilltalar alla åldrar i Skeppshult, Blomurnor och bänkar bla. Ungdomsgård skulle behövas Det finns önskemål om att uppföra någon form av scen som kan ligga naturskönt vid stranden av Kyrksjön, kanske kan byggprogrammet på gymnasiet användas för att bygga scenen? Redan på talet fanns här en scen i anslutning till badplatsen. (Båraryd) Kyrksjöbadet behöver uppgraderas. Det är en av kommunens mest välbesökta badplatser och den behöver en ansiktslyftning. En mindre, funktionell omklädningsbyggnad behövs samt en anläggning av grusplats för bollaktiviteter, 6

7 grillplatsen behöver restaureras och anvisningsskyltarna bytas ut och fräschas upp. Det behövs dricksvatten på badplatsen också, idag kommer badgäster upp till de närliggande bostäderna för att få tag i vatten. (Båraryd) Under känsliga helger (tex. Skolavslutningar) kanske polisen skulle kunna bevaka badplatsen. (Båraryd) Kommunen bör även i fortsättningen stödja det aktiva föreningslivet i landsbygden (Ås mfl byar) En större underhållsinsatts behövs snart på kommunens ishockeyrink/tennisplan i Ås. Det löpande arbetet sköts bra av lokal förening men det måste till lite större investeringar; Nytt underlag, nya armaturer och ny mindre redskapsbod. (Ås mfl byar) Meningsfull fritid på landsbygden är ofta starkt kopplat till föreningslivet. (Ås mfl byar) Skateboardramp bör byggas på lämplig plats, exvis gamla boulebanan. (Reftele) Önskemål om minigolfbana på gamla boulebanan. (Reftele) Boende Marknadsför Skeppshult som bostadsort Möjliggör seniorboende i någon form i bygden Varför bo i Skeppshult? Det lilla samhället har sina fördelar ex är individen synlig, närheten till naturen finns mm I Skeppshult finns skola och barnomsorg. I Skeppshult finns arbetstillfällen. I Skeppshult är det nära till servicen i Smålandstenar. Inom två timmar når du Halmstad, Jönköping, Göteborg, Värnamo, Ullared (Flera flygplatser och shoppingmöjligheter) Sänka tomtpriser för att öka takten på nybyggnation? Möjlighet att bygga bostäder vid Nissans strand skulle skapa attraktiva tomter i samhället. Lägenheterna på Rosenvägen ska byggas om till servicehem/äldreboende Hur kommer vi åt tomma hus så de kan bebos? Strandskyddsbestämmelserna borde underlättas så det går att bygga vid vissa/några sjöar, men Vi vill inte att det byggs vid badplatser, och skydda även obruten strand. Efterfrågan på hus med sjöläge från främst sommarboende? Vi behöver åkermarken som åkermark, inte bygga där Att ha mer permanentboende anses vara bra för bygdens livskraft Sommar/Fritidsboende kan bli permanent boende Man ska inte se det som motsatsförhållande mellan permanent och fritidsboende i bygden Det behövs lägenheter i bygden för unga och seniorer/äldre Det finns unga familjer som vill flytta hit, men inga lediga hus, bara tomtmark Servicelägenheter borde finnas även i mindre orter? Var? Man vill helst bo kvar om det finns möjlighet Det är viktigt att husen bebos året runt för att bibehålla service och skapa trygghet (Våthult) 7

8 Det är viktigt att barnfamiljer vill flytta hit och bo i området (Våthult) Äldreomsorgen är viktig, då äldre gärna vill bo kvar i området och inte behöva flytta. (Våthult) Det bör finnas barnomsorg i närområdet för att slippa köra långa sträckor för att lämna barn. (Våthult) Gatubelysning är viktigt för trygghet och säkerhet, det borde gå att få skatteavdrag el liknande om man vill ordna med egen gatubelysning. (Våthult) För att skapa attraktiva tomter och därmed öka inflyttningen bör en ruckning av strandskyddet kunna göras för vissa tomter. (Våthult) För att öka befolkningen i Våthult, förutsätts att det finns bostäder. För att ge möjlighet åt fler som vill bosätta sig på landsbygden, särskilt de som inte har anknytning genom släkt och vänner föreslås kommunen se över möjlighet till nybyggnation av enfamiljshus. (Våthult) Vi ser gärna fler nya husbyggnare (Villstad) Det behövs mer mindre bostäder, lägenheter och äldreboenden ute i vår landsbygd (Ås mfl byar) Hestra är ur boendesynpunkt ett väldigt attraktivt alternativ i Gislaveds kommun (Hestra) Vårt nya bostadsområde vid Agnsjön torde ur miljösynpunkt vara ett av de attraktivaste inom kommunen. Vi tycker att kommunen borde hjälpa oss marknadsföra detta på något sätt. (Hestra) Projektera ny attraktiv tomtmark för villor, exvis vid Larsboområdet. OBS! inga minitomter!! (Reftele) Över kommungränsen Flexibel skol- och barnomsorgspolitik över kommungränser vad det gäller tex skolskjuts och placeringsorter. Kommunsammanslagning? Storlek i sig har ingen betydelse utan det är servicenivån som är viktig. Men bra service kan även uppnås genom bra samarbete över kommungränsen (tex vad gäller avfallshantering, skola och barn- och äldreomsorg) Kanske glöms små kommundelar som Toppen lättare bort om sammanslagning sker och kommunen blir större? Miljö Bensinprisen stiger och inga bra alternativ finns. Hur ska det bli i framtiden när allt fler människor vill leva som vi i europa och USA? Eller måste alla anpassa sig och förbruka mindre mängder energi? Genom skolor lokalt kan vi minska mängden och längden på skolskjutsarna (I USA har man tex på vissa ställen ställt in skolundervisning en dag i veckan för att spara bränsle på skolskjutsarna.) Att i detta läge fundera på alternativ som istället ökar energikonsumtionen låter märkligt. Central biovärmeanläggning i Öreryd för att värma ex skola, förskola, lägenheter (Gislavedshus) och ny multihall. Vindkraftverk är en utvecklingsmöjlighet, dock behöver regelverket för att kunna göra dessa miljöinvesteringar bli enklare Bilpool kanske en storstadsgrej, men måste alla ha flera bilar? Kan man kanske låna ut egen andra bil ibland? Hur samordnas detta isåfall? Cykelväg behövs utmed Nissastigen till busshållplatsen från Valdshult/Stengårdshultshållet 8

9 Tunnel under Nissastigen möjliggör att fler barn själva kan ta sig till Skeppshultsskolan och inte behöver skjutsas Vi måste kanske backa utvecklingen och förändra våra resvanor så att de närmar sig hur man levde på ex 60-talet med kortare resvägar till arbete och skolor? Med bredband och Internet via fiber skulle möjligheten att jobba hemifrån öka Cykelväg utmed 27an (Våthult) Cykelväg Kvarnaryd-Smålandsstenar (Villstad) Cykelväg Åtterås (Villstad) De allt aktuellare miljöfrågorna hamnar idag högt på folks prioriteringslistor. Jag har en känsla av att landsbygdsbefolkningen värnar lite extra om miljön. På Reftele landsbygd finns stora möjligheter att utveckla ett hållbart samhälle, möjlighet att äta närproducerat, stort intresse för förnyelsebar energi. (Ås mfl byar) I Ås samhällsförening har frågan om vindkraft diskuterats och markägare och boende ställer sig mycket positiva. (Ås mfl byar) I Reftele pågår ett biogasprojekt där lantbrukare i bygden är engagerade (Ås mfl byar) En utmaning kan vara att i framtiden ha möjlighet att utnyttja tex den överskottsvärme som finns i aluminiumpressgjuteriet i Ås för uppvärmning av ex närbelägna hus. (Ås mfl byar) Bra och säkert avloppssystem behövs (Ås mfl byar) Satsning på förnyelsebar energi vindkraft, solkraft och biogas (Ås mfl byar) Cykelväg från samhället till Reftele kyrka. (Reftele) Färdigställa cykelvägen Reftele - Anderstorp. (Reftele) Anlägg en cykelväg mellan Reftele och Sunnaryd, Bolmen. (Reftele) Ta tillvara på och utveckla De goda ideella krafter som finns i bygden Samarbete som finns mellan skola och samhällsförening i Skeppshult Varumärket Skeppshult är starkt genom de stora varumärkerna (cyklar och gjutjärn) I Skeppshult finns framgångsrika affärsverksamheter som tex GD s och Bengts motor I Skeppshult finns en hantverkstradition; kvarnen och gjuteriet Det som engagerar folk i bygden är skolans verksamhet och existens, fotbollsklubbens verksamhet och aktiviteter samt trafik och kommunikationsfrågor. Toppen är/kan bli ett starkt varumärke. Toppen är en teaterbygd I Toppen bor man på pendlingsavstånd till fler industri- och företagstäta orter Fiberbredband i bygden skapar förutsättning för distansarbete Att det går att bedriva fritidsjordbruk ex hästgårdar är en möjlighet för inflyttning till bygden Det unika med Toppen på Gislaveds kommun är; vårt fiberbredband, vår tryggade elförsörjning genom nergrävda ledningar, vår fina landsbygdsskola, vår goda stämning och vår spännande historia En motor i den positiva utvecklingen i bygden är det aktiva föreningslivet och fiberbredbandet Det som engagerar folk i bygden är; skolan, chansen att visa upp bygden, teater, kyrka, skog, jakt och hästar. 9

10 I bygden finns det stora möjligheter att driva projekt och få människor att engagera sig, Ja vi elsker-projektet från sommaren 2008 är ett bra exempel på det. Det finns många eldsjälar i bygden vilket bland annat visas i att det finns 22 aktiva föreningar i bygden. Utvecklingsgruppen Toppen på Gislaveds kommun deltar gärna i ev arbetsgrupper tillsammans med kommunen för att förverkliga de visioner som finns för bygden Det unika med vår bygd är naturen och den småländska bilden av ett rött hus med närhet till sjöar och skog. (Bosebo) Det som engagerar folk är en årlig tävling sk rotekamp där de olika roterna i byn möts och tävlar mot varandra. Ett arrangemang som engagerar all åldrar. (Bosebo) I Bosebotrakten finns det många olika föreningar och lokaler där man kan träffas och diskutera och planera. (Bosebo) Det unika i Våthult är naturen, kyrkan, Loftsgårds stugby, Gislavedsleden, Våthultström (Våthult) Möjligheter vi har i denna del av kommunen är turism, sälja upplevelser, jakt och fiske, kanot, bygga en verksamhet. (Våthult) Hembygdsförening för området är under bildande, sedan finns LRF-Våthult-Bosebo, Centern-Våthult-Bosebo, SPF-Våthult-Bosebo, Kyrkliga syföreningen Våthult. (Våthult) Starta väntjänst. (Våthult) Starta grannsamverkan (Våthult) Det unika med Villstads landsbygd är närheten till Smålandsstaenar samhälle, den levande landsbygden med friidrottsanläggning i Villstad. Här finns flera lokaler för uthyrning, det är en rik kulturbygd runt kyrkbyn och med industri på landsbygden. Nissans vattensystem finns här och möjliggör bla turism. (Villstad) Träffen på Brotorpet förde med sig att man har startat upp ny bygemenskap i byarna Kappleled, Kvarnaryd och Åtterås. Det händer saker! (Villstad) Ett attraktivare Hestra genom; Brygga vid Åparken Belysning av ån vid södra infarten Fontän med belysning vid bron vid södra infarten Belysning av Isabergstornet (Hestra) Genom att förvärva det f.d. sjukhemmet Furuhill vill man bygga ett vandrarhem, men hittills har den danska ägaren inte visat något intresse att sälja, men det är angeläget att göra något snabbt så att byggnaden inte förfaller. Redan nu har samhällsföreningen i Hestra med hjälp av en konsult gått igenom projektet och gjort en kostnadsberäkning. (Hestra) Mer dekoration i rondellen vid Församlingshemmet. (Reftele) Begränsande faktorer för en positiv utveckling Vägarnas standard är en begränsande faktor för en positiv utveckling eftersom bra vägar skulle skapa förutsättning för ökad inflyttning och fler pendlingsmöjligheter. Bostadsbrist i bygden gör att det trots att det finns intresse för inflytt inte kan flytta in mycket mer folk. Bostadsbristen bör kunna avhjälpas genom nybyggnation och genom att få igång att fler befintliga hus som står tomma kan avyttras till permanentboende. 10

11 Är marken kring Nissastigen mindre värd efter tillkomsten av E6:an? Är industrimark och liknande inte längre lika attraktiv här? Kommunikationerna måste förbättras (Bosebo) Om folk ska flytta hit måste vi släppa till tomter så att det finns möjlighet till detta. Bosebo har ett bra läge, nära Gislaved, Burseryd och Smålandsstenar. (Bosebo) Något som påverkar gemenskapen i byn är att den rent administrativt är delad i två delar, där den ena delen hör till Burseryd och den andra till Gislaved, detta innebär bland annat att barnen går i olika skolor och därför blir det inte samma gemenskap mellan dem detta kan vara negativt då de är vår nästa generation. (Bosebo) Det finns anledning att misstänka att samarbetet mellan Gislaveds kommun och Eon inte fungerar. Om samarbetet fungerat hade 35 hushåll och företag i Våthultstrakten idag sluppit vara utan ström. Har sammanbyggt ledningarna för rundmatning vill/kan inte koppla om. (Våthult) Morgontidningen levereras så sent till landsbygden att man för sent får lokalnyheter vilket gör det svårare att hänga med i vad som händer i bygden och delta i diskussioner. (Våthult) Det är inte rättvist att vi alla betalar samma skatt men att det satsas så mycket mera i de stora tätorterna än i de små. Uppsnyggning av ödetomter i samhället bla Östra Långgatan bör göras. Vid korsningen Järnvägsgatan/Skedesvägen finns också en ödetomt som är skräpig. Förslag till nytt användningsområde är att göra denna tomt till parkeringsplatser till Apoteket och Läkarstationen då Skedesvägen idag används som parkeringsplats. (Reftele) Uppsnyggning av Torget i Reftele, främst gamla Torggrillen (kiosken) borde enligt många invånare i samhället tas bort. (Reftele) Arbeta för att få behålla sjuk- och tandvård i Reftele. (Reftele) 11

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29 PJÄTTERYD Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd 2014-05-20 Samrådsredogörelse,

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag Gråträsk Byaområde 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren 1996-2005 minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan.

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Till Kommunstyrelsen, För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Fastighetsnämnden Gislavedshus Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Med anledning av det förslag till besparingar i kommunen

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Lokal plan för SJÖTOFTA

Lokal plan för SJÖTOFTA Lokal plan för SJÖTOFTA Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av samhället xyz...3 4 Vad är det bästa med byn xyz?...4 5 Slogan för

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

UTVECKLINGSPLANERING i Åseles byar

UTVECKLINGSPLANERING i Åseles byar Åsele Byaråd 2010-12-29 Camilla Thellbro UTVECKLINGSPLANERING i Åseles byar eller Mängder av resurser att nyttja utan resurser att nyttja dem med... Summering Tongångarna runt om i Åseles byar är både

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden Himmeta -Den öppna, ljusa bygden Välkommen till Himmeta En plats för barnen I Himmeta får barnen: barnomsorg i Himmetamodellen, med en kombination av dagbarnvårdare och förskolan Lingonet som ligger vid

Läs mer

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

medborgardialog ardialog

medborgardialog ardialog medborgardialog ardialog Slutrapport för Kartverkstad - underlag till Gislaveds kommuns gång- och cykelvägsplan och delaktivitet i projekt medborgardialog 1 TACK Tack till alla er som besvarade webbenkäten

Läs mer

Rapport. Enkät om framtida utveckling av Tunabergshalvön. Sammanställd 2014-02-24

Rapport. Enkät om framtida utveckling av Tunabergshalvön. Sammanställd 2014-02-24 Rapport Enkät om framtida utveckling av Tunabergshalvön Sammanställd 214-2-24 Bakgrund och tillvägagångssätt Föreningen Utveckling NäveQvarn (FUNQ), har fått i uppgift av Kommunbygderådet i Nyköpings kommun

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2020

HANDLINGSPLAN 2014-2020 HANDLINGSPLAN 2014-2020 TURISMSTRATEGI Kommunstyrelseförvaltningen 2014- INNEHÅLL INLEDNING... 3 MÅL 2020... 4 MÄTBARA INDIKATORER... 4 DISPOSITION... 5 HANDLINGSPLAN 2014-2020... 6 UTVECKLING AV TURISTISKT

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Resultat av enkätundersökning med sommarboende i Karlskrona kommun

Resultat av enkätundersökning med sommarboende i Karlskrona kommun Resultat av enkätundersökning med sommarboende i Karlskrona kommun Ing i projektet Våga ta steget bli karlskronabo/karlskronaföretagare Näringslivsenheten B-M Havby 2006-11-14 Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Svanskogs-bygden Säffle kommun, Värmlands län Juni 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Sida 1(5) Datum Referens Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Tid och plats: 2015-02-24, kl 19 20.30, Församlingshemmet Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande),

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 6 APRIL 2009.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 6 APRIL 2009. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 6 APRIL 2009. Datum: 2009-04-06 Tid: 19.00 21 05 Plats: Höganlid Deltagare: 20 personer. Kommunalrådet Anders Ljung hälsar de församlade välkomna

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Minnesanteckningar: Lokal utvecklingsgrupp Malmbäck 2013-04-29

Minnesanteckningar: Lokal utvecklingsgrupp Malmbäck 2013-04-29 Datum 2013-05-28 Handläggare Karolina Haag Sjöberg Direkttelefon 0380-51 83 03 E-postadress karolina.haagsjoberg@nassjo.se Minnesanteckningar: Lokal utvecklingsgrupp Malmbäck 2013-04-29 Tid och plats:

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN

FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN Antaget av kommunstyrelsen 2013-02-26, KS 59 UTVECKLINGSPROGRAM FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN NÄRINGSLIV BOENDE UPPVÄXT IDENTITET ARBETSGRUPP Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare

Läs mer