SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN Visioner Om tio år bor vi betydligt fler i Toppen än idag. Flera av oss bilpendlar på den belagda vägen över Palsbo till arbeten i det expansiva Torsviksområdet. Andra pendlar kollektivt med de täta bussförbindelserna på Nissastigen. Några av oss har funnit nya jobb inom Toppen och arbetar både med kultur- och aktivitetsturism. Skolan i Öreryd har åter tre klasser och gymnastik- och musiklektioner hålls i den nya multihallen. Den stora och flexibla multihallen används dessutom flitigt av Toppens blomstrande föreningar. Här spelas teater, här idrottas och här hålls fester. Delar i lokalen hyrs även ut till små enmansföretagare som ex frisörer och fotvårdsspecialister och används som servicecenter för paketutlämning etc. Vi bor kvar på våra gårdar men också i nyuppförda lägenheter och nybyggda hus. - Toppen Ett välskött landskap som hålls öppet av djur. Det bor folk på gårdarna och det är liv i bygden. Vägarna är bra och välunderhållna och mobiltelefonerna fungerar utan problem i alla delar av bygden. Bosebo Storstan har sina möjligheter i all ära men landsbygden har så mycket mer. Här finns kultur, meningsfull fritid, infrastruktur, föreningsliv, företagande, närhet till naturen, gemenskap och engagerade människor. Ås mfl byar Om tio år tror vi fortfarande att det finns ett öppet landskap och att småindustri och nya tomter har kommit till. Villstads landsbygd Levande landsbygd Kommunen måste informera om vad de står för och ge samhällsinformation om ex levande landsbygd (Våthult) En politisk ambition är att landsbygden ska vara levande och få bättre förutsättningar att bidra till Sveriges tillväxt och utveckling ekonomiskt, kulturellt och socialt. En grundförutsättning för en levande landsbygd är att det finns bofast befolkning och sysselsättning för denna. Många vill bo på landet och ha möjlighet att utöva någon form av verksamhet eller hobby. Landsbygden har också en attraktiv miljö för friluftsliv, turism, upplevelser, kultur och naturvård. - Kommunens roll i denna utveckling bör vara att hjälpa till med att skapa bra förutsättningar för boende, infrastruktur, förskola, skola, hälso- och sjukvård, föreningsliv och näringsliv. (Ås mfl byar) Kommunal service Skola och barnomsorg Bevara skolan (Broaryd) Skola och separat förskola utvecklas samt att personaltätheten där ökar Det är viktigt att hålla liv i de landsbygdsskolor som fortfarande finns kvar på landsbygden eftersom antalet små skolor inom några år kanske måste ökas för att korta ner elevernas resvägar. Skolan ska finnas kvar även om kostnaden per elev är något högre än i större skolor. 1

2 Att det finns skola och barnomsorg lokalt i bygden är viktigt för lokal utveckling och för att få fler att flytta till bygden För barnen är det en stor förmån att komma till en skola där alla känner varandra Skolan/förskolan och dess aktiviteter skapar gemenskap och vi-känsla. Det borde underlättas ytterligare för barn från Hylte kommun, södra delarna av Smålandsstenar och byar väster om Skeppshult att välja skola/förskola i Skeppshult. Skolans verksamhet skulle kunna utökas med Högskolan på hemmaplan, internetcafé och bli en samlingspunkt även på kvällar. Skolan är viktig inte bara för att det är viktigt med skola nära utan också som en reklampelare och ett tecken på att det finns en levande landsbygd och därmed en landsbygd mer attraktiv att flytta till. Att det finns förskola i Öreryd är bra men dom som bor i Stengårdshult och jobbar norrut bör kunna välja barnomsorg i annan kommun för att slippa onödigt resande. Det är en förutsättning för en levande landsbygd att det finns närhet till förskola och skola. Vi har en välfungerande förskola och skola med ändamålsenliga lokaler och en fin utegård med närhet till naturen. Utegården renoverades i våras. Arbetet utfördes av lokal styrelse och föräldrar. Antalet elever i skolan har nu återgått till det normala efter några år med ovanligt stora barnkullar. Det är av största vikt att barn som ej är berättigade till skolskjuts kan ta sig till skolan på ett tryggt sätt. (Ås mfl byar) Behålla förskola och skola i Ås (Ås mfl byar) Se även önskemål från skolans elever (Ås mfl byar) Bra skolskjutsar och bra info om dom varje år önskas.(våthult) Återvinning och sopor Bevara återvinningsstationen (Broaryd) Sopsortering är bra men då det inte längre finns någon sorteringsstation i närheten är det svårt att genomföra Kanske skulle det kunna vara lönsamt att ställa ut containrar i bygden, på liknande sätt som tex LRF gjort i omgångar för skrot, för andra fraktioner tex brännbart? Mjukplast (ensilage-plast bl.a.)? Skrotinsamling har varit mkt uppskattat när det genomförts men vad finns det för ekonomi i det andra materialet? Att det finns bensinmack i närheten är viktigt. Att det tillhandahålls etanol på macken är önskvärt Varför går det inte att samordna så att fler fraktioner kan hämtas vid dörren så som restavfall/hushållssopor? Den nya mobila återvinningen som kommer till Hestra är bra men kan den inte komma upp till Toppen också? Sophämtning får inte på några villkor flyttas från hämtning vid bostaden. (Våthult) Närhet till återvinningsstation behövs där avfall som inte är hushållsavfall och farligt avfall kan lämnas, för att säkerställa att avfallet inte hamnar på fel ställe. (Ås mfl byar) Bokbuss Bokbussen är viktig för bygden och ska finnas kvar 2

3 Kommersiell service Bevara affär (Broaryd) Svårt med små affärer i små orter, många passar på att handla till/från jobbet och genom hemtjänsten Varubil borde kunna funka om det finns möjlighet att kunna beställa över Internet först annars för litet utbud? I bygden borde det kunna finnas möjlighet till viss lokal livsmedelsförsörjning (ägg, potatis osv) Hur och var kan detta ske? Lantbrevbärare är viktigt, kan mer service läggas på honom/henne så att vi får ha denna service kvar? Ex lantbrevbäraren som bankomat? Idag måste större försändelser och företagspaket hämtas i Gnosjö, annars kommer de dagen efter. Kan kanske multihallen eller annan lokal fungera som avlämningslokal för detta? Kodlås/passerkort. Bankkontor är inte så viktigt Lantbrevbärare är mycket viktig, det måste finnas kvar! (Våthult) Vägar Fartsänkande åtgärder på Landerydsvägen och förbi affären i Broaryd (Broaryd) Rondell vid infarten till Broaryds samhälle eller avfart med flera filer (Broaryd) En trygg trafikmiljö är viktig Tunnel under Nissastigen möjliggör att fler barn själva kan ta sig till Skeppshultsskolan och inte behöver skjutsas Bra vägar är en förutsättning för tex arbtespendling därför är bra vägar till ex Torsvik viktigt Belagda vägar är viktigt och även bärigheten på dem Tre viktiga vägar att åtgärda 1. Mot Torsvik viktig för inflyttning/arbetspendling. 2. Mot Åsenhöga viktig för arbetspendling3. Hagadal- Styrshult viktig för de boende och för skolskjutsen Kan toppen hjälpa till på nått sätt för att dessa vägprojekt ska bli av? Med pengar eller liknande? Cykelväg behövs utmed Nissastigen till busshållplatsen från Valdshult/Stengårdshultshållet Bygg den planerade matarleden från 153:an (mot Varberg) till industrierna i västra Skeppshult och södra Smålandsstenar så att den tunga trafiken genom Skeppshult minskas. Det behövs farthinder förbi skolan i Skeppshult Nu vägbelysning behövs på sträckan Södra Kåratorp Södra Jutatorp (ca 500 m) för att göra vägsträckan till Kårehamn tryggare och säkrare. Antalet bofasta i området har ökat och trafiken till hamnen har intensifierats. (Sunnaryd) Bra vägar behövs (Våthult) En höjning av driftbidraget av våra enskilda vägar är en förutsättning för att hålla en bra vägstandard i landsbygden, ingen vill bo vid en dålig väg och låta barnen åka på dåliga vägar fram och tillbaka till skolan. (Våthult) Det behövs cykelväg mellan Skeppshult och Skärshultsjön, sedan kan man nå hela Europa med cykel från kommunen. Finansiering av cykelväg skulle ganska snabbt betala sig då det blir fler turister, cykelturismen kommer säkert att öka nu när bensinpriset har stigit. 3

4 Cykling på väg 27 innebär risker med tanke på trafikintensiteten på vägen. Önskemålet är en G-C-väg brevid 27an, det är en angelägen fråga. Under sommaren är det många som bla cyklar till kyrksjöbadet. Cykling utmed 27 skulle kunna bli lika bra och uppskattat som den cykelväg som går utmed 26an mellan Hestra och Gislaved. Bygandet av G-C-vägen skulle kunna ske i samordning med uppstart av byggandet av den nya förbifarten vid Gislaved N. (Båraryd) Det behövs cykelväg Kvarnaryd Smålandstenar. (Villstad) Gatubelysning utmed Nissastigen genom Villstad. (Villstad) Vi måste vara rädda om våra vägar och se till att bidragen bibehålls. (Villstad) Vägnätet måste fortsätta att underhållas och förbättras. (Ås mfl byar) Skolvägarna måste bli säkrare, bland annat genom cykelväg från byarna. (Ås mfl byar) Minska hastigheten och gör farthinder (i Ås) (Ås mfl byar) Kommunikationsmässigt betyder Nissastigen mycket för vår utveckling och de åtgärder som gjorts för att lyfta fram en förbättring av nuvarande standard är inte tillräckliga. Industrins behov av en rationellare transportled och arbetsväg för många inpendlare liksom dess betydelse för en ökad turism borde vara skäl nog (Hestra) I samband med planerandet av det nya industriområdet vid Södra infarten borde infarterna till Isaberg AB och till Isabergs skidbackar ses över och här borde den tidigare planerade rondellen byggas. (Hestra) Det önskas en trottoar mellan Medborgarhuset och idrottsplatsen Isamon då nuvarande situation är trafikfarlig. (Hestra) Cykelväg från samhället till Reftele kyrka. (Reftele) Förbättra vägen Reftele - Sunnaryd, så att boende i Bolmenområdet blir attraktivt. Så det kan utnyttjas lika bra på västra sidan som på Ljungby sidan. (Reftele) Vägskylt från väg 153 i Reftele till fågeltornet i Väcklinge. (Reftele) Färdigställa cykelvägen Reftele - Anderstorp. (Reftele) Anlägg en cykelväg mellan Reftele och Sunnaryd, Bolmen. (Reftele) Kollektivtrafik Öka de kommunala transporterna för Högstadie- och gymnasieelever När bensinpriset ökar kommer kanske en större andel åka kollektivt därför är det viktigt att bussar och tåg stannar i Skeppshult Linjerna med buss till Smålandstenar och Gislaveds bland annat måste öka För de som inte själva har möjlighet att köra bil kan man ordna flexbussar en till två ggr i veckan. Flexbussen bokas i förväg och hämtar sedan vid dörren och stannar vid apotek, bank, affär och liknande i Smålandsstenar Bussen på väg 26 är viktig, bra tider Bättre info kring kompletteringstrafiken efterfrågas. Bilpool kanske en storstadsgrej, men måste alla ha flera bilar? Kan man kanske låna ut egen andrabil ibland? Hur samordnas detta i så fall? Utred möjligheten att samordna skolskjuts och linjetrafik för att öka möjligheten för landsbygdsbefolkningen att resa kollektivt (Våthult) Kollektivtrafiken behöver omfatta även landsbygden. Det är viktigt att folk kan ta sig till närmsta tätort, i vårt fall Reftele för att ev kunna fortsätta med buss eller tåg. (Ås mfl byar) Kanske kan kollektivtrafiken samordnas med skolskjutsarna för att utöka turerna? (Ås mfl byar) 4

5 Arbeta för att behålla och rusta upp järnvägslinjen Halmstad-Nässjö så att den kan användas till både person- och godstrafik i större utsträckning. (Reftele) Övrigt Kommunikationer/Infrastruktur Med hjälp av bredband och telefoni via fiber skulle möjligheten för att tex jobba hemifrån öka och resbehovet minska Säkrare elleveranser måste till (Våthult) Elleveranserna kanske kan säkras genom högre, och kortare tid för avbrottsförsäkring. (Våthult) Förbättra möjlighet till skattereduktion för resor till och från jobbet. (Våthult) Mobiltäckning måste finnas i hela området (Våthult) Väl fungerande bredband är viktigt (Våthult) Bredbandet är fortfarande inte utbyggt så det finns fungerande bredbandsuppkoppling för alla i Bårarydsområdet. (Båraryd) Det är viktigt för all fortsatt utveckling av landsbygden att infrastrukturen är väl utbyggd. Mobiltelefonin måste fungera överallt samt att tillgång till bredband med de högre hastigheterna görs tillgängligt. (Ås mfl byar) Finns bra infrastruktur ökar möjligheten för företag att etablera sig på landsbygden samt att folk har möjlighet att arbeta/uträtta ärenden hemifrån och därmed minska antalet resor. (Ås mfl byar) Vi har vision om full täckning för mobilnät och bredband med fiber (Ås mfl byar) Säker elförsörjning (Ås mfl byar) Näringsliv & Turism Utveckla företagen och ta till vara på de expansiva företag som finns och som bland annat har starka varunamn Sommartid skulle ett café vid kvarnen vara trevligt Vid kvarnen kan en permanent utställning ordnas som visar områdets historiska utveckling. Här kan även företag i samhället visa sin verksamhet (expo). Arbetspendling viktigt, därför viktigt med vägar tex till Torsvik Vi kan erbjuda industrimark Det borde finnas möjlighet till någon form av kontorshotell verkstadshotell för att starta verksamheter Att utveckla besöksnäringen möjliggör för ex sommarjobb på närmre håll. Vindkraft är en utvecklingsmöjlighet Ett nätverk för toppenföretagen vore bra En campingplats i trakten borde kunna gå att driva Det finns en stor potential i att utveckla turismen Guida upplevelser aktivitetsturism möjligt Det är viktigt att vi inser att det är bättre att vi tar hand om turisterna själva än att någon annan gör det. Turism är något att satsa på i våra bygder. Det finns vacker natur med sjöar, fiske och närhet till skog. (Bosebo) I Boseboområdet finns många stugor och förmedling av dessa skulle fungera bra. (Bosebo) Att skapa en autentisk bild av kulturhistoria genom att uppföra en mindre smedja i timmer med tidsenlig inredning, smedjan bör kunna placeras i närheten av kyrkan. 5

6 Kankse är detta ett projekt där man kan ta hjälp av byggprogrammet på Gislaveds gymnasium? (Båraryd) Vi borde kunna få ytterligare turister att stanna i bygden med tanke på bla Nissan, Villstads kyrkby, vandrarhemmet. (Villstad) Nybyggnationer av industriidkare är önskvärt (Villstad) Natur/Fritid Utveckla de områden med bland annat elljusspår som finns och där bland annat förskolan har aktiviteter varje vecka Utveckla Trivaregården som samhällsplats Kanotleden i Nissan ska göras användarvänligare med rastplatser/övernattningsplatser samt bättre skyltning kring hur man landvägen tar sig förbi kraftstationen. Elljusspåret, tennisbanan och inlines-/skriskorinken används flitigt och det är därför viktigt att den underhålls. Det finns behov och önskemål om en samlingsplats utomhus (park/torg) detta saknas i samhället idag. Ett förslag är att använda platsen mellan Time-butiken och pendlingsparkeringen till en park med sittplatser. Denna skulle kunna nyttjas både av boende i Skeppshult men även av förbiresande som stannar vid fabriksförsäljningen. Fotbollsklubbens verksamhet är viktig för samhällets ungdomar. Ett bra föreningsliv är viktigt Fester är viktiga Spa-anläggning/simhall eller liknande skulle kunna finnas vid Gussjön eller vid det framtida biovärmeverket Det behöver finnas kulturaktiviteter i bygden Det behöver finnas allmänna barn/ungdomsverksamheter på hemmaplan Ridskolan med alla sina kring hästaktiviteter är bra för bygden och ska finnas kvar Förutom ridskolan vill vi se fler annorlunda/speciella aktiviteter/verksamheter som kan locka folk från andra orter/bygder osv hit Det skulle behövas en annan typ av samlingssal här. Idag endast mindre, många i samma storlek. Vi behöver något som kan fungera som en multihall för verksamheter och aktiviteter som tex festhall/teaterscen/sportsal/kulturlada/konserthall/skolans gymnastik. Med stor sal och några mindre lokaler där ev mindre enmansföretag kan hyra lokal kanske någon gång i veckan, ex frisör/massör/fotvård osv Nätverksmöjligheter för fritidssysslor får, bioodling osv Lekplatsen i Skeppshult måste göras om så den blir godkänd enligt EUs-regler. Vi behöver dessutom en park som tilltalar alla åldrar i Skeppshult, Blomurnor och bänkar bla. Ungdomsgård skulle behövas Det finns önskemål om att uppföra någon form av scen som kan ligga naturskönt vid stranden av Kyrksjön, kanske kan byggprogrammet på gymnasiet användas för att bygga scenen? Redan på talet fanns här en scen i anslutning till badplatsen. (Båraryd) Kyrksjöbadet behöver uppgraderas. Det är en av kommunens mest välbesökta badplatser och den behöver en ansiktslyftning. En mindre, funktionell omklädningsbyggnad behövs samt en anläggning av grusplats för bollaktiviteter, 6

7 grillplatsen behöver restaureras och anvisningsskyltarna bytas ut och fräschas upp. Det behövs dricksvatten på badplatsen också, idag kommer badgäster upp till de närliggande bostäderna för att få tag i vatten. (Båraryd) Under känsliga helger (tex. Skolavslutningar) kanske polisen skulle kunna bevaka badplatsen. (Båraryd) Kommunen bör även i fortsättningen stödja det aktiva föreningslivet i landsbygden (Ås mfl byar) En större underhållsinsatts behövs snart på kommunens ishockeyrink/tennisplan i Ås. Det löpande arbetet sköts bra av lokal förening men det måste till lite större investeringar; Nytt underlag, nya armaturer och ny mindre redskapsbod. (Ås mfl byar) Meningsfull fritid på landsbygden är ofta starkt kopplat till föreningslivet. (Ås mfl byar) Skateboardramp bör byggas på lämplig plats, exvis gamla boulebanan. (Reftele) Önskemål om minigolfbana på gamla boulebanan. (Reftele) Boende Marknadsför Skeppshult som bostadsort Möjliggör seniorboende i någon form i bygden Varför bo i Skeppshult? Det lilla samhället har sina fördelar ex är individen synlig, närheten till naturen finns mm I Skeppshult finns skola och barnomsorg. I Skeppshult finns arbetstillfällen. I Skeppshult är det nära till servicen i Smålandstenar. Inom två timmar når du Halmstad, Jönköping, Göteborg, Värnamo, Ullared (Flera flygplatser och shoppingmöjligheter) Sänka tomtpriser för att öka takten på nybyggnation? Möjlighet att bygga bostäder vid Nissans strand skulle skapa attraktiva tomter i samhället. Lägenheterna på Rosenvägen ska byggas om till servicehem/äldreboende Hur kommer vi åt tomma hus så de kan bebos? Strandskyddsbestämmelserna borde underlättas så det går att bygga vid vissa/några sjöar, men Vi vill inte att det byggs vid badplatser, och skydda även obruten strand. Efterfrågan på hus med sjöläge från främst sommarboende? Vi behöver åkermarken som åkermark, inte bygga där Att ha mer permanentboende anses vara bra för bygdens livskraft Sommar/Fritidsboende kan bli permanent boende Man ska inte se det som motsatsförhållande mellan permanent och fritidsboende i bygden Det behövs lägenheter i bygden för unga och seniorer/äldre Det finns unga familjer som vill flytta hit, men inga lediga hus, bara tomtmark Servicelägenheter borde finnas även i mindre orter? Var? Man vill helst bo kvar om det finns möjlighet Det är viktigt att husen bebos året runt för att bibehålla service och skapa trygghet (Våthult) 7

8 Det är viktigt att barnfamiljer vill flytta hit och bo i området (Våthult) Äldreomsorgen är viktig, då äldre gärna vill bo kvar i området och inte behöva flytta. (Våthult) Det bör finnas barnomsorg i närområdet för att slippa köra långa sträckor för att lämna barn. (Våthult) Gatubelysning är viktigt för trygghet och säkerhet, det borde gå att få skatteavdrag el liknande om man vill ordna med egen gatubelysning. (Våthult) För att skapa attraktiva tomter och därmed öka inflyttningen bör en ruckning av strandskyddet kunna göras för vissa tomter. (Våthult) För att öka befolkningen i Våthult, förutsätts att det finns bostäder. För att ge möjlighet åt fler som vill bosätta sig på landsbygden, särskilt de som inte har anknytning genom släkt och vänner föreslås kommunen se över möjlighet till nybyggnation av enfamiljshus. (Våthult) Vi ser gärna fler nya husbyggnare (Villstad) Det behövs mer mindre bostäder, lägenheter och äldreboenden ute i vår landsbygd (Ås mfl byar) Hestra är ur boendesynpunkt ett väldigt attraktivt alternativ i Gislaveds kommun (Hestra) Vårt nya bostadsområde vid Agnsjön torde ur miljösynpunkt vara ett av de attraktivaste inom kommunen. Vi tycker att kommunen borde hjälpa oss marknadsföra detta på något sätt. (Hestra) Projektera ny attraktiv tomtmark för villor, exvis vid Larsboområdet. OBS! inga minitomter!! (Reftele) Över kommungränsen Flexibel skol- och barnomsorgspolitik över kommungränser vad det gäller tex skolskjuts och placeringsorter. Kommunsammanslagning? Storlek i sig har ingen betydelse utan det är servicenivån som är viktig. Men bra service kan även uppnås genom bra samarbete över kommungränsen (tex vad gäller avfallshantering, skola och barn- och äldreomsorg) Kanske glöms små kommundelar som Toppen lättare bort om sammanslagning sker och kommunen blir större? Miljö Bensinprisen stiger och inga bra alternativ finns. Hur ska det bli i framtiden när allt fler människor vill leva som vi i europa och USA? Eller måste alla anpassa sig och förbruka mindre mängder energi? Genom skolor lokalt kan vi minska mängden och längden på skolskjutsarna (I USA har man tex på vissa ställen ställt in skolundervisning en dag i veckan för att spara bränsle på skolskjutsarna.) Att i detta läge fundera på alternativ som istället ökar energikonsumtionen låter märkligt. Central biovärmeanläggning i Öreryd för att värma ex skola, förskola, lägenheter (Gislavedshus) och ny multihall. Vindkraftverk är en utvecklingsmöjlighet, dock behöver regelverket för att kunna göra dessa miljöinvesteringar bli enklare Bilpool kanske en storstadsgrej, men måste alla ha flera bilar? Kan man kanske låna ut egen andra bil ibland? Hur samordnas detta isåfall? Cykelväg behövs utmed Nissastigen till busshållplatsen från Valdshult/Stengårdshultshållet 8

9 Tunnel under Nissastigen möjliggör att fler barn själva kan ta sig till Skeppshultsskolan och inte behöver skjutsas Vi måste kanske backa utvecklingen och förändra våra resvanor så att de närmar sig hur man levde på ex 60-talet med kortare resvägar till arbete och skolor? Med bredband och Internet via fiber skulle möjligheten att jobba hemifrån öka Cykelväg utmed 27an (Våthult) Cykelväg Kvarnaryd-Smålandsstenar (Villstad) Cykelväg Åtterås (Villstad) De allt aktuellare miljöfrågorna hamnar idag högt på folks prioriteringslistor. Jag har en känsla av att landsbygdsbefolkningen värnar lite extra om miljön. På Reftele landsbygd finns stora möjligheter att utveckla ett hållbart samhälle, möjlighet att äta närproducerat, stort intresse för förnyelsebar energi. (Ås mfl byar) I Ås samhällsförening har frågan om vindkraft diskuterats och markägare och boende ställer sig mycket positiva. (Ås mfl byar) I Reftele pågår ett biogasprojekt där lantbrukare i bygden är engagerade (Ås mfl byar) En utmaning kan vara att i framtiden ha möjlighet att utnyttja tex den överskottsvärme som finns i aluminiumpressgjuteriet i Ås för uppvärmning av ex närbelägna hus. (Ås mfl byar) Bra och säkert avloppssystem behövs (Ås mfl byar) Satsning på förnyelsebar energi vindkraft, solkraft och biogas (Ås mfl byar) Cykelväg från samhället till Reftele kyrka. (Reftele) Färdigställa cykelvägen Reftele - Anderstorp. (Reftele) Anlägg en cykelväg mellan Reftele och Sunnaryd, Bolmen. (Reftele) Ta tillvara på och utveckla De goda ideella krafter som finns i bygden Samarbete som finns mellan skola och samhällsförening i Skeppshult Varumärket Skeppshult är starkt genom de stora varumärkerna (cyklar och gjutjärn) I Skeppshult finns framgångsrika affärsverksamheter som tex GD s och Bengts motor I Skeppshult finns en hantverkstradition; kvarnen och gjuteriet Det som engagerar folk i bygden är skolans verksamhet och existens, fotbollsklubbens verksamhet och aktiviteter samt trafik och kommunikationsfrågor. Toppen är/kan bli ett starkt varumärke. Toppen är en teaterbygd I Toppen bor man på pendlingsavstånd till fler industri- och företagstäta orter Fiberbredband i bygden skapar förutsättning för distansarbete Att det går att bedriva fritidsjordbruk ex hästgårdar är en möjlighet för inflyttning till bygden Det unika med Toppen på Gislaveds kommun är; vårt fiberbredband, vår tryggade elförsörjning genom nergrävda ledningar, vår fina landsbygdsskola, vår goda stämning och vår spännande historia En motor i den positiva utvecklingen i bygden är det aktiva föreningslivet och fiberbredbandet Det som engagerar folk i bygden är; skolan, chansen att visa upp bygden, teater, kyrka, skog, jakt och hästar. 9

10 I bygden finns det stora möjligheter att driva projekt och få människor att engagera sig, Ja vi elsker-projektet från sommaren 2008 är ett bra exempel på det. Det finns många eldsjälar i bygden vilket bland annat visas i att det finns 22 aktiva föreningar i bygden. Utvecklingsgruppen Toppen på Gislaveds kommun deltar gärna i ev arbetsgrupper tillsammans med kommunen för att förverkliga de visioner som finns för bygden Det unika med vår bygd är naturen och den småländska bilden av ett rött hus med närhet till sjöar och skog. (Bosebo) Det som engagerar folk är en årlig tävling sk rotekamp där de olika roterna i byn möts och tävlar mot varandra. Ett arrangemang som engagerar all åldrar. (Bosebo) I Bosebotrakten finns det många olika föreningar och lokaler där man kan träffas och diskutera och planera. (Bosebo) Det unika i Våthult är naturen, kyrkan, Loftsgårds stugby, Gislavedsleden, Våthultström (Våthult) Möjligheter vi har i denna del av kommunen är turism, sälja upplevelser, jakt och fiske, kanot, bygga en verksamhet. (Våthult) Hembygdsförening för området är under bildande, sedan finns LRF-Våthult-Bosebo, Centern-Våthult-Bosebo, SPF-Våthult-Bosebo, Kyrkliga syföreningen Våthult. (Våthult) Starta väntjänst. (Våthult) Starta grannsamverkan (Våthult) Det unika med Villstads landsbygd är närheten till Smålandsstaenar samhälle, den levande landsbygden med friidrottsanläggning i Villstad. Här finns flera lokaler för uthyrning, det är en rik kulturbygd runt kyrkbyn och med industri på landsbygden. Nissans vattensystem finns här och möjliggör bla turism. (Villstad) Träffen på Brotorpet förde med sig att man har startat upp ny bygemenskap i byarna Kappleled, Kvarnaryd och Åtterås. Det händer saker! (Villstad) Ett attraktivare Hestra genom; Brygga vid Åparken Belysning av ån vid södra infarten Fontän med belysning vid bron vid södra infarten Belysning av Isabergstornet (Hestra) Genom att förvärva det f.d. sjukhemmet Furuhill vill man bygga ett vandrarhem, men hittills har den danska ägaren inte visat något intresse att sälja, men det är angeläget att göra något snabbt så att byggnaden inte förfaller. Redan nu har samhällsföreningen i Hestra med hjälp av en konsult gått igenom projektet och gjort en kostnadsberäkning. (Hestra) Mer dekoration i rondellen vid Församlingshemmet. (Reftele) Begränsande faktorer för en positiv utveckling Vägarnas standard är en begränsande faktor för en positiv utveckling eftersom bra vägar skulle skapa förutsättning för ökad inflyttning och fler pendlingsmöjligheter. Bostadsbrist i bygden gör att det trots att det finns intresse för inflytt inte kan flytta in mycket mer folk. Bostadsbristen bör kunna avhjälpas genom nybyggnation och genom att få igång att fler befintliga hus som står tomma kan avyttras till permanentboende. 10

11 Är marken kring Nissastigen mindre värd efter tillkomsten av E6:an? Är industrimark och liknande inte längre lika attraktiv här? Kommunikationerna måste förbättras (Bosebo) Om folk ska flytta hit måste vi släppa till tomter så att det finns möjlighet till detta. Bosebo har ett bra läge, nära Gislaved, Burseryd och Smålandsstenar. (Bosebo) Något som påverkar gemenskapen i byn är att den rent administrativt är delad i två delar, där den ena delen hör till Burseryd och den andra till Gislaved, detta innebär bland annat att barnen går i olika skolor och därför blir det inte samma gemenskap mellan dem detta kan vara negativt då de är vår nästa generation. (Bosebo) Det finns anledning att misstänka att samarbetet mellan Gislaveds kommun och Eon inte fungerar. Om samarbetet fungerat hade 35 hushåll och företag i Våthultstrakten idag sluppit vara utan ström. Har sammanbyggt ledningarna för rundmatning vill/kan inte koppla om. (Våthult) Morgontidningen levereras så sent till landsbygden att man för sent får lokalnyheter vilket gör det svårare att hänga med i vad som händer i bygden och delta i diskussioner. (Våthult) Det är inte rättvist att vi alla betalar samma skatt men att det satsas så mycket mera i de stora tätorterna än i de små. Uppsnyggning av ödetomter i samhället bla Östra Långgatan bör göras. Vid korsningen Järnvägsgatan/Skedesvägen finns också en ödetomt som är skräpig. Förslag till nytt användningsområde är att göra denna tomt till parkeringsplatser till Apoteket och Läkarstationen då Skedesvägen idag används som parkeringsplats. (Reftele) Uppsnyggning av Torget i Reftele, främst gamla Torggrillen (kiosken) borde enligt många invånare i samhället tas bort. (Reftele) Arbeta för att få behålla sjuk- och tandvård i Reftele. (Reftele) 11

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Laholm hållbart grönt tryggt

Laholm hållbart grönt tryggt Laholm hållbart grönt tryggt Laholms kommun - bästa livsplatsen mellan Hamburg och Oslo Laholms kommun ligger geografiskt i ett unikt läge där vi befinner oss inom pendlingsavstånd mellan två storstadsområden

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Börjelsbyn Kalix kommun, Norrbottens län November 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

Bilaga 1. I Gislaved ska alla känna sig behövda.

Bilaga 1. I Gislaved ska alla känna sig behövda. I den norra delen av kommunen möter man vildmark med en kuperad skogsterräng och i de mellersta och västra delarna är landskapet mera småskaligt medan det i sydöst utbreder sig ett slätt jordbrukslandskap.

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29

PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29 PJÄTTERYD Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd 2014-05-20 Samrådsredogörelse,

Läs mer

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag Gråträsk Byaområde 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren 1996-2005 minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Inledning Närodlad politik nära dig Centerpartiet i Älmhults kommun ser att kommunen har unika möjligheter för framtiden och vi vill fortsätta vara

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan.

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Till Kommunstyrelsen, För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Fastighetsnämnden Gislavedshus Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Med anledning av det förslag till besparingar i kommunen

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Projekt Järnkraft 2011

Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft, bygdemöte 18 september 2011 Sammanfattning av nuläget i Projekt Järnkraft Servicepunkt Järnboåsbygden AB Mobilsamåkning något för oss? Kanalisation för bredband

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O.

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1 Bakgrund Fokus

Läs mer

Lokal plan för SJÖTOFTA

Lokal plan för SJÖTOFTA Lokal plan för SJÖTOFTA Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av samhället xyz...3 4 Vad är det bästa med byn xyz?...4 5 Slogan för

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Djäkneboda byaplan 2006

Djäkneboda byaplan 2006 Bakgrund: Djäkneboda byaplan 2006 -Erbjudande i april 2005 om att delta i projektet Kompetenscirkeln med uppdrag att skapa en Byaplan Idégrupp startades -Deltog i projektträff i juni 2005 i Sikeå -Arbetet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

UTVECKLINGSPLANERING i Åseles byar

UTVECKLINGSPLANERING i Åseles byar Åsele Byaråd 2010-12-29 Camilla Thellbro UTVECKLINGSPLANERING i Åseles byar eller Mängder av resurser att nyttja utan resurser att nyttja dem med... Summering Tongångarna runt om i Åseles byar är både

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden Himmeta -Den öppna, ljusa bygden Välkommen till Himmeta En plats för barnen I Himmeta får barnen: barnomsorg i Himmetamodellen, med en kombination av dagbarnvårdare och förskolan Lingonet som ligger vid

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Vi satsar på våra medborgare

Vi satsar på våra medborgare Vi satsar på våra medborgare Centerpartiet tar ansvar för en hållbar utveckling av Båstad kommun. Vi värnar om en trygg tillvaro för samtliga, oavsett om Ni är gamla, unga, barnfamiljer eller ensamstående.

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Församlingshemmet, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer:

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: LEADER PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: Trolle Ljungby

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer