SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN Visioner Om tio år bor vi betydligt fler i Toppen än idag. Flera av oss bilpendlar på den belagda vägen över Palsbo till arbeten i det expansiva Torsviksområdet. Andra pendlar kollektivt med de täta bussförbindelserna på Nissastigen. Några av oss har funnit nya jobb inom Toppen och arbetar både med kultur- och aktivitetsturism. Skolan i Öreryd har åter tre klasser och gymnastik- och musiklektioner hålls i den nya multihallen. Den stora och flexibla multihallen används dessutom flitigt av Toppens blomstrande föreningar. Här spelas teater, här idrottas och här hålls fester. Delar i lokalen hyrs även ut till små enmansföretagare som ex frisörer och fotvårdsspecialister och används som servicecenter för paketutlämning etc. Vi bor kvar på våra gårdar men också i nyuppförda lägenheter och nybyggda hus. - Toppen Ett välskött landskap som hålls öppet av djur. Det bor folk på gårdarna och det är liv i bygden. Vägarna är bra och välunderhållna och mobiltelefonerna fungerar utan problem i alla delar av bygden. Bosebo Storstan har sina möjligheter i all ära men landsbygden har så mycket mer. Här finns kultur, meningsfull fritid, infrastruktur, föreningsliv, företagande, närhet till naturen, gemenskap och engagerade människor. Ås mfl byar Om tio år tror vi fortfarande att det finns ett öppet landskap och att småindustri och nya tomter har kommit till. Villstads landsbygd Levande landsbygd Kommunen måste informera om vad de står för och ge samhällsinformation om ex levande landsbygd (Våthult) En politisk ambition är att landsbygden ska vara levande och få bättre förutsättningar att bidra till Sveriges tillväxt och utveckling ekonomiskt, kulturellt och socialt. En grundförutsättning för en levande landsbygd är att det finns bofast befolkning och sysselsättning för denna. Många vill bo på landet och ha möjlighet att utöva någon form av verksamhet eller hobby. Landsbygden har också en attraktiv miljö för friluftsliv, turism, upplevelser, kultur och naturvård. - Kommunens roll i denna utveckling bör vara att hjälpa till med att skapa bra förutsättningar för boende, infrastruktur, förskola, skola, hälso- och sjukvård, föreningsliv och näringsliv. (Ås mfl byar) Kommunal service Skola och barnomsorg Bevara skolan (Broaryd) Skola och separat förskola utvecklas samt att personaltätheten där ökar Det är viktigt att hålla liv i de landsbygdsskolor som fortfarande finns kvar på landsbygden eftersom antalet små skolor inom några år kanske måste ökas för att korta ner elevernas resvägar. Skolan ska finnas kvar även om kostnaden per elev är något högre än i större skolor. 1

2 Att det finns skola och barnomsorg lokalt i bygden är viktigt för lokal utveckling och för att få fler att flytta till bygden För barnen är det en stor förmån att komma till en skola där alla känner varandra Skolan/förskolan och dess aktiviteter skapar gemenskap och vi-känsla. Det borde underlättas ytterligare för barn från Hylte kommun, södra delarna av Smålandsstenar och byar väster om Skeppshult att välja skola/förskola i Skeppshult. Skolans verksamhet skulle kunna utökas med Högskolan på hemmaplan, internetcafé och bli en samlingspunkt även på kvällar. Skolan är viktig inte bara för att det är viktigt med skola nära utan också som en reklampelare och ett tecken på att det finns en levande landsbygd och därmed en landsbygd mer attraktiv att flytta till. Att det finns förskola i Öreryd är bra men dom som bor i Stengårdshult och jobbar norrut bör kunna välja barnomsorg i annan kommun för att slippa onödigt resande. Det är en förutsättning för en levande landsbygd att det finns närhet till förskola och skola. Vi har en välfungerande förskola och skola med ändamålsenliga lokaler och en fin utegård med närhet till naturen. Utegården renoverades i våras. Arbetet utfördes av lokal styrelse och föräldrar. Antalet elever i skolan har nu återgått till det normala efter några år med ovanligt stora barnkullar. Det är av största vikt att barn som ej är berättigade till skolskjuts kan ta sig till skolan på ett tryggt sätt. (Ås mfl byar) Behålla förskola och skola i Ås (Ås mfl byar) Se även önskemål från skolans elever (Ås mfl byar) Bra skolskjutsar och bra info om dom varje år önskas.(våthult) Återvinning och sopor Bevara återvinningsstationen (Broaryd) Sopsortering är bra men då det inte längre finns någon sorteringsstation i närheten är det svårt att genomföra Kanske skulle det kunna vara lönsamt att ställa ut containrar i bygden, på liknande sätt som tex LRF gjort i omgångar för skrot, för andra fraktioner tex brännbart? Mjukplast (ensilage-plast bl.a.)? Skrotinsamling har varit mkt uppskattat när det genomförts men vad finns det för ekonomi i det andra materialet? Att det finns bensinmack i närheten är viktigt. Att det tillhandahålls etanol på macken är önskvärt Varför går det inte att samordna så att fler fraktioner kan hämtas vid dörren så som restavfall/hushållssopor? Den nya mobila återvinningen som kommer till Hestra är bra men kan den inte komma upp till Toppen också? Sophämtning får inte på några villkor flyttas från hämtning vid bostaden. (Våthult) Närhet till återvinningsstation behövs där avfall som inte är hushållsavfall och farligt avfall kan lämnas, för att säkerställa att avfallet inte hamnar på fel ställe. (Ås mfl byar) Bokbuss Bokbussen är viktig för bygden och ska finnas kvar 2

3 Kommersiell service Bevara affär (Broaryd) Svårt med små affärer i små orter, många passar på att handla till/från jobbet och genom hemtjänsten Varubil borde kunna funka om det finns möjlighet att kunna beställa över Internet först annars för litet utbud? I bygden borde det kunna finnas möjlighet till viss lokal livsmedelsförsörjning (ägg, potatis osv) Hur och var kan detta ske? Lantbrevbärare är viktigt, kan mer service läggas på honom/henne så att vi får ha denna service kvar? Ex lantbrevbäraren som bankomat? Idag måste större försändelser och företagspaket hämtas i Gnosjö, annars kommer de dagen efter. Kan kanske multihallen eller annan lokal fungera som avlämningslokal för detta? Kodlås/passerkort. Bankkontor är inte så viktigt Lantbrevbärare är mycket viktig, det måste finnas kvar! (Våthult) Vägar Fartsänkande åtgärder på Landerydsvägen och förbi affären i Broaryd (Broaryd) Rondell vid infarten till Broaryds samhälle eller avfart med flera filer (Broaryd) En trygg trafikmiljö är viktig Tunnel under Nissastigen möjliggör att fler barn själva kan ta sig till Skeppshultsskolan och inte behöver skjutsas Bra vägar är en förutsättning för tex arbtespendling därför är bra vägar till ex Torsvik viktigt Belagda vägar är viktigt och även bärigheten på dem Tre viktiga vägar att åtgärda 1. Mot Torsvik viktig för inflyttning/arbetspendling. 2. Mot Åsenhöga viktig för arbetspendling3. Hagadal- Styrshult viktig för de boende och för skolskjutsen Kan toppen hjälpa till på nått sätt för att dessa vägprojekt ska bli av? Med pengar eller liknande? Cykelväg behövs utmed Nissastigen till busshållplatsen från Valdshult/Stengårdshultshållet Bygg den planerade matarleden från 153:an (mot Varberg) till industrierna i västra Skeppshult och södra Smålandsstenar så att den tunga trafiken genom Skeppshult minskas. Det behövs farthinder förbi skolan i Skeppshult Nu vägbelysning behövs på sträckan Södra Kåratorp Södra Jutatorp (ca 500 m) för att göra vägsträckan till Kårehamn tryggare och säkrare. Antalet bofasta i området har ökat och trafiken till hamnen har intensifierats. (Sunnaryd) Bra vägar behövs (Våthult) En höjning av driftbidraget av våra enskilda vägar är en förutsättning för att hålla en bra vägstandard i landsbygden, ingen vill bo vid en dålig väg och låta barnen åka på dåliga vägar fram och tillbaka till skolan. (Våthult) Det behövs cykelväg mellan Skeppshult och Skärshultsjön, sedan kan man nå hela Europa med cykel från kommunen. Finansiering av cykelväg skulle ganska snabbt betala sig då det blir fler turister, cykelturismen kommer säkert att öka nu när bensinpriset har stigit. 3

4 Cykling på väg 27 innebär risker med tanke på trafikintensiteten på vägen. Önskemålet är en G-C-väg brevid 27an, det är en angelägen fråga. Under sommaren är det många som bla cyklar till kyrksjöbadet. Cykling utmed 27 skulle kunna bli lika bra och uppskattat som den cykelväg som går utmed 26an mellan Hestra och Gislaved. Bygandet av G-C-vägen skulle kunna ske i samordning med uppstart av byggandet av den nya förbifarten vid Gislaved N. (Båraryd) Det behövs cykelväg Kvarnaryd Smålandstenar. (Villstad) Gatubelysning utmed Nissastigen genom Villstad. (Villstad) Vi måste vara rädda om våra vägar och se till att bidragen bibehålls. (Villstad) Vägnätet måste fortsätta att underhållas och förbättras. (Ås mfl byar) Skolvägarna måste bli säkrare, bland annat genom cykelväg från byarna. (Ås mfl byar) Minska hastigheten och gör farthinder (i Ås) (Ås mfl byar) Kommunikationsmässigt betyder Nissastigen mycket för vår utveckling och de åtgärder som gjorts för att lyfta fram en förbättring av nuvarande standard är inte tillräckliga. Industrins behov av en rationellare transportled och arbetsväg för många inpendlare liksom dess betydelse för en ökad turism borde vara skäl nog (Hestra) I samband med planerandet av det nya industriområdet vid Södra infarten borde infarterna till Isaberg AB och till Isabergs skidbackar ses över och här borde den tidigare planerade rondellen byggas. (Hestra) Det önskas en trottoar mellan Medborgarhuset och idrottsplatsen Isamon då nuvarande situation är trafikfarlig. (Hestra) Cykelväg från samhället till Reftele kyrka. (Reftele) Förbättra vägen Reftele - Sunnaryd, så att boende i Bolmenområdet blir attraktivt. Så det kan utnyttjas lika bra på västra sidan som på Ljungby sidan. (Reftele) Vägskylt från väg 153 i Reftele till fågeltornet i Väcklinge. (Reftele) Färdigställa cykelvägen Reftele - Anderstorp. (Reftele) Anlägg en cykelväg mellan Reftele och Sunnaryd, Bolmen. (Reftele) Kollektivtrafik Öka de kommunala transporterna för Högstadie- och gymnasieelever När bensinpriset ökar kommer kanske en större andel åka kollektivt därför är det viktigt att bussar och tåg stannar i Skeppshult Linjerna med buss till Smålandstenar och Gislaveds bland annat måste öka För de som inte själva har möjlighet att köra bil kan man ordna flexbussar en till två ggr i veckan. Flexbussen bokas i förväg och hämtar sedan vid dörren och stannar vid apotek, bank, affär och liknande i Smålandsstenar Bussen på väg 26 är viktig, bra tider Bättre info kring kompletteringstrafiken efterfrågas. Bilpool kanske en storstadsgrej, men måste alla ha flera bilar? Kan man kanske låna ut egen andrabil ibland? Hur samordnas detta i så fall? Utred möjligheten att samordna skolskjuts och linjetrafik för att öka möjligheten för landsbygdsbefolkningen att resa kollektivt (Våthult) Kollektivtrafiken behöver omfatta även landsbygden. Det är viktigt att folk kan ta sig till närmsta tätort, i vårt fall Reftele för att ev kunna fortsätta med buss eller tåg. (Ås mfl byar) Kanske kan kollektivtrafiken samordnas med skolskjutsarna för att utöka turerna? (Ås mfl byar) 4

5 Arbeta för att behålla och rusta upp järnvägslinjen Halmstad-Nässjö så att den kan användas till både person- och godstrafik i större utsträckning. (Reftele) Övrigt Kommunikationer/Infrastruktur Med hjälp av bredband och telefoni via fiber skulle möjligheten för att tex jobba hemifrån öka och resbehovet minska Säkrare elleveranser måste till (Våthult) Elleveranserna kanske kan säkras genom högre, och kortare tid för avbrottsförsäkring. (Våthult) Förbättra möjlighet till skattereduktion för resor till och från jobbet. (Våthult) Mobiltäckning måste finnas i hela området (Våthult) Väl fungerande bredband är viktigt (Våthult) Bredbandet är fortfarande inte utbyggt så det finns fungerande bredbandsuppkoppling för alla i Bårarydsområdet. (Båraryd) Det är viktigt för all fortsatt utveckling av landsbygden att infrastrukturen är väl utbyggd. Mobiltelefonin måste fungera överallt samt att tillgång till bredband med de högre hastigheterna görs tillgängligt. (Ås mfl byar) Finns bra infrastruktur ökar möjligheten för företag att etablera sig på landsbygden samt att folk har möjlighet att arbeta/uträtta ärenden hemifrån och därmed minska antalet resor. (Ås mfl byar) Vi har vision om full täckning för mobilnät och bredband med fiber (Ås mfl byar) Säker elförsörjning (Ås mfl byar) Näringsliv & Turism Utveckla företagen och ta till vara på de expansiva företag som finns och som bland annat har starka varunamn Sommartid skulle ett café vid kvarnen vara trevligt Vid kvarnen kan en permanent utställning ordnas som visar områdets historiska utveckling. Här kan även företag i samhället visa sin verksamhet (expo). Arbetspendling viktigt, därför viktigt med vägar tex till Torsvik Vi kan erbjuda industrimark Det borde finnas möjlighet till någon form av kontorshotell verkstadshotell för att starta verksamheter Att utveckla besöksnäringen möjliggör för ex sommarjobb på närmre håll. Vindkraft är en utvecklingsmöjlighet Ett nätverk för toppenföretagen vore bra En campingplats i trakten borde kunna gå att driva Det finns en stor potential i att utveckla turismen Guida upplevelser aktivitetsturism möjligt Det är viktigt att vi inser att det är bättre att vi tar hand om turisterna själva än att någon annan gör det. Turism är något att satsa på i våra bygder. Det finns vacker natur med sjöar, fiske och närhet till skog. (Bosebo) I Boseboområdet finns många stugor och förmedling av dessa skulle fungera bra. (Bosebo) Att skapa en autentisk bild av kulturhistoria genom att uppföra en mindre smedja i timmer med tidsenlig inredning, smedjan bör kunna placeras i närheten av kyrkan. 5

6 Kankse är detta ett projekt där man kan ta hjälp av byggprogrammet på Gislaveds gymnasium? (Båraryd) Vi borde kunna få ytterligare turister att stanna i bygden med tanke på bla Nissan, Villstads kyrkby, vandrarhemmet. (Villstad) Nybyggnationer av industriidkare är önskvärt (Villstad) Natur/Fritid Utveckla de områden med bland annat elljusspår som finns och där bland annat förskolan har aktiviteter varje vecka Utveckla Trivaregården som samhällsplats Kanotleden i Nissan ska göras användarvänligare med rastplatser/övernattningsplatser samt bättre skyltning kring hur man landvägen tar sig förbi kraftstationen. Elljusspåret, tennisbanan och inlines-/skriskorinken används flitigt och det är därför viktigt att den underhålls. Det finns behov och önskemål om en samlingsplats utomhus (park/torg) detta saknas i samhället idag. Ett förslag är att använda platsen mellan Time-butiken och pendlingsparkeringen till en park med sittplatser. Denna skulle kunna nyttjas både av boende i Skeppshult men även av förbiresande som stannar vid fabriksförsäljningen. Fotbollsklubbens verksamhet är viktig för samhällets ungdomar. Ett bra föreningsliv är viktigt Fester är viktiga Spa-anläggning/simhall eller liknande skulle kunna finnas vid Gussjön eller vid det framtida biovärmeverket Det behöver finnas kulturaktiviteter i bygden Det behöver finnas allmänna barn/ungdomsverksamheter på hemmaplan Ridskolan med alla sina kring hästaktiviteter är bra för bygden och ska finnas kvar Förutom ridskolan vill vi se fler annorlunda/speciella aktiviteter/verksamheter som kan locka folk från andra orter/bygder osv hit Det skulle behövas en annan typ av samlingssal här. Idag endast mindre, många i samma storlek. Vi behöver något som kan fungera som en multihall för verksamheter och aktiviteter som tex festhall/teaterscen/sportsal/kulturlada/konserthall/skolans gymnastik. Med stor sal och några mindre lokaler där ev mindre enmansföretag kan hyra lokal kanske någon gång i veckan, ex frisör/massör/fotvård osv Nätverksmöjligheter för fritidssysslor får, bioodling osv Lekplatsen i Skeppshult måste göras om så den blir godkänd enligt EUs-regler. Vi behöver dessutom en park som tilltalar alla åldrar i Skeppshult, Blomurnor och bänkar bla. Ungdomsgård skulle behövas Det finns önskemål om att uppföra någon form av scen som kan ligga naturskönt vid stranden av Kyrksjön, kanske kan byggprogrammet på gymnasiet användas för att bygga scenen? Redan på talet fanns här en scen i anslutning till badplatsen. (Båraryd) Kyrksjöbadet behöver uppgraderas. Det är en av kommunens mest välbesökta badplatser och den behöver en ansiktslyftning. En mindre, funktionell omklädningsbyggnad behövs samt en anläggning av grusplats för bollaktiviteter, 6

7 grillplatsen behöver restaureras och anvisningsskyltarna bytas ut och fräschas upp. Det behövs dricksvatten på badplatsen också, idag kommer badgäster upp till de närliggande bostäderna för att få tag i vatten. (Båraryd) Under känsliga helger (tex. Skolavslutningar) kanske polisen skulle kunna bevaka badplatsen. (Båraryd) Kommunen bör även i fortsättningen stödja det aktiva föreningslivet i landsbygden (Ås mfl byar) En större underhållsinsatts behövs snart på kommunens ishockeyrink/tennisplan i Ås. Det löpande arbetet sköts bra av lokal förening men det måste till lite större investeringar; Nytt underlag, nya armaturer och ny mindre redskapsbod. (Ås mfl byar) Meningsfull fritid på landsbygden är ofta starkt kopplat till föreningslivet. (Ås mfl byar) Skateboardramp bör byggas på lämplig plats, exvis gamla boulebanan. (Reftele) Önskemål om minigolfbana på gamla boulebanan. (Reftele) Boende Marknadsför Skeppshult som bostadsort Möjliggör seniorboende i någon form i bygden Varför bo i Skeppshult? Det lilla samhället har sina fördelar ex är individen synlig, närheten till naturen finns mm I Skeppshult finns skola och barnomsorg. I Skeppshult finns arbetstillfällen. I Skeppshult är det nära till servicen i Smålandstenar. Inom två timmar når du Halmstad, Jönköping, Göteborg, Värnamo, Ullared (Flera flygplatser och shoppingmöjligheter) Sänka tomtpriser för att öka takten på nybyggnation? Möjlighet att bygga bostäder vid Nissans strand skulle skapa attraktiva tomter i samhället. Lägenheterna på Rosenvägen ska byggas om till servicehem/äldreboende Hur kommer vi åt tomma hus så de kan bebos? Strandskyddsbestämmelserna borde underlättas så det går att bygga vid vissa/några sjöar, men Vi vill inte att det byggs vid badplatser, och skydda även obruten strand. Efterfrågan på hus med sjöläge från främst sommarboende? Vi behöver åkermarken som åkermark, inte bygga där Att ha mer permanentboende anses vara bra för bygdens livskraft Sommar/Fritidsboende kan bli permanent boende Man ska inte se det som motsatsförhållande mellan permanent och fritidsboende i bygden Det behövs lägenheter i bygden för unga och seniorer/äldre Det finns unga familjer som vill flytta hit, men inga lediga hus, bara tomtmark Servicelägenheter borde finnas även i mindre orter? Var? Man vill helst bo kvar om det finns möjlighet Det är viktigt att husen bebos året runt för att bibehålla service och skapa trygghet (Våthult) 7

8 Det är viktigt att barnfamiljer vill flytta hit och bo i området (Våthult) Äldreomsorgen är viktig, då äldre gärna vill bo kvar i området och inte behöva flytta. (Våthult) Det bör finnas barnomsorg i närområdet för att slippa köra långa sträckor för att lämna barn. (Våthult) Gatubelysning är viktigt för trygghet och säkerhet, det borde gå att få skatteavdrag el liknande om man vill ordna med egen gatubelysning. (Våthult) För att skapa attraktiva tomter och därmed öka inflyttningen bör en ruckning av strandskyddet kunna göras för vissa tomter. (Våthult) För att öka befolkningen i Våthult, förutsätts att det finns bostäder. För att ge möjlighet åt fler som vill bosätta sig på landsbygden, särskilt de som inte har anknytning genom släkt och vänner föreslås kommunen se över möjlighet till nybyggnation av enfamiljshus. (Våthult) Vi ser gärna fler nya husbyggnare (Villstad) Det behövs mer mindre bostäder, lägenheter och äldreboenden ute i vår landsbygd (Ås mfl byar) Hestra är ur boendesynpunkt ett väldigt attraktivt alternativ i Gislaveds kommun (Hestra) Vårt nya bostadsområde vid Agnsjön torde ur miljösynpunkt vara ett av de attraktivaste inom kommunen. Vi tycker att kommunen borde hjälpa oss marknadsföra detta på något sätt. (Hestra) Projektera ny attraktiv tomtmark för villor, exvis vid Larsboområdet. OBS! inga minitomter!! (Reftele) Över kommungränsen Flexibel skol- och barnomsorgspolitik över kommungränser vad det gäller tex skolskjuts och placeringsorter. Kommunsammanslagning? Storlek i sig har ingen betydelse utan det är servicenivån som är viktig. Men bra service kan även uppnås genom bra samarbete över kommungränsen (tex vad gäller avfallshantering, skola och barn- och äldreomsorg) Kanske glöms små kommundelar som Toppen lättare bort om sammanslagning sker och kommunen blir större? Miljö Bensinprisen stiger och inga bra alternativ finns. Hur ska det bli i framtiden när allt fler människor vill leva som vi i europa och USA? Eller måste alla anpassa sig och förbruka mindre mängder energi? Genom skolor lokalt kan vi minska mängden och längden på skolskjutsarna (I USA har man tex på vissa ställen ställt in skolundervisning en dag i veckan för att spara bränsle på skolskjutsarna.) Att i detta läge fundera på alternativ som istället ökar energikonsumtionen låter märkligt. Central biovärmeanläggning i Öreryd för att värma ex skola, förskola, lägenheter (Gislavedshus) och ny multihall. Vindkraftverk är en utvecklingsmöjlighet, dock behöver regelverket för att kunna göra dessa miljöinvesteringar bli enklare Bilpool kanske en storstadsgrej, men måste alla ha flera bilar? Kan man kanske låna ut egen andra bil ibland? Hur samordnas detta isåfall? Cykelväg behövs utmed Nissastigen till busshållplatsen från Valdshult/Stengårdshultshållet 8

9 Tunnel under Nissastigen möjliggör att fler barn själva kan ta sig till Skeppshultsskolan och inte behöver skjutsas Vi måste kanske backa utvecklingen och förändra våra resvanor så att de närmar sig hur man levde på ex 60-talet med kortare resvägar till arbete och skolor? Med bredband och Internet via fiber skulle möjligheten att jobba hemifrån öka Cykelväg utmed 27an (Våthult) Cykelväg Kvarnaryd-Smålandsstenar (Villstad) Cykelväg Åtterås (Villstad) De allt aktuellare miljöfrågorna hamnar idag högt på folks prioriteringslistor. Jag har en känsla av att landsbygdsbefolkningen värnar lite extra om miljön. På Reftele landsbygd finns stora möjligheter att utveckla ett hållbart samhälle, möjlighet att äta närproducerat, stort intresse för förnyelsebar energi. (Ås mfl byar) I Ås samhällsförening har frågan om vindkraft diskuterats och markägare och boende ställer sig mycket positiva. (Ås mfl byar) I Reftele pågår ett biogasprojekt där lantbrukare i bygden är engagerade (Ås mfl byar) En utmaning kan vara att i framtiden ha möjlighet att utnyttja tex den överskottsvärme som finns i aluminiumpressgjuteriet i Ås för uppvärmning av ex närbelägna hus. (Ås mfl byar) Bra och säkert avloppssystem behövs (Ås mfl byar) Satsning på förnyelsebar energi vindkraft, solkraft och biogas (Ås mfl byar) Cykelväg från samhället till Reftele kyrka. (Reftele) Färdigställa cykelvägen Reftele - Anderstorp. (Reftele) Anlägg en cykelväg mellan Reftele och Sunnaryd, Bolmen. (Reftele) Ta tillvara på och utveckla De goda ideella krafter som finns i bygden Samarbete som finns mellan skola och samhällsförening i Skeppshult Varumärket Skeppshult är starkt genom de stora varumärkerna (cyklar och gjutjärn) I Skeppshult finns framgångsrika affärsverksamheter som tex GD s och Bengts motor I Skeppshult finns en hantverkstradition; kvarnen och gjuteriet Det som engagerar folk i bygden är skolans verksamhet och existens, fotbollsklubbens verksamhet och aktiviteter samt trafik och kommunikationsfrågor. Toppen är/kan bli ett starkt varumärke. Toppen är en teaterbygd I Toppen bor man på pendlingsavstånd till fler industri- och företagstäta orter Fiberbredband i bygden skapar förutsättning för distansarbete Att det går att bedriva fritidsjordbruk ex hästgårdar är en möjlighet för inflyttning till bygden Det unika med Toppen på Gislaveds kommun är; vårt fiberbredband, vår tryggade elförsörjning genom nergrävda ledningar, vår fina landsbygdsskola, vår goda stämning och vår spännande historia En motor i den positiva utvecklingen i bygden är det aktiva föreningslivet och fiberbredbandet Det som engagerar folk i bygden är; skolan, chansen att visa upp bygden, teater, kyrka, skog, jakt och hästar. 9

10 I bygden finns det stora möjligheter att driva projekt och få människor att engagera sig, Ja vi elsker-projektet från sommaren 2008 är ett bra exempel på det. Det finns många eldsjälar i bygden vilket bland annat visas i att det finns 22 aktiva föreningar i bygden. Utvecklingsgruppen Toppen på Gislaveds kommun deltar gärna i ev arbetsgrupper tillsammans med kommunen för att förverkliga de visioner som finns för bygden Det unika med vår bygd är naturen och den småländska bilden av ett rött hus med närhet till sjöar och skog. (Bosebo) Det som engagerar folk är en årlig tävling sk rotekamp där de olika roterna i byn möts och tävlar mot varandra. Ett arrangemang som engagerar all åldrar. (Bosebo) I Bosebotrakten finns det många olika föreningar och lokaler där man kan träffas och diskutera och planera. (Bosebo) Det unika i Våthult är naturen, kyrkan, Loftsgårds stugby, Gislavedsleden, Våthultström (Våthult) Möjligheter vi har i denna del av kommunen är turism, sälja upplevelser, jakt och fiske, kanot, bygga en verksamhet. (Våthult) Hembygdsförening för området är under bildande, sedan finns LRF-Våthult-Bosebo, Centern-Våthult-Bosebo, SPF-Våthult-Bosebo, Kyrkliga syföreningen Våthult. (Våthult) Starta väntjänst. (Våthult) Starta grannsamverkan (Våthult) Det unika med Villstads landsbygd är närheten till Smålandsstaenar samhälle, den levande landsbygden med friidrottsanläggning i Villstad. Här finns flera lokaler för uthyrning, det är en rik kulturbygd runt kyrkbyn och med industri på landsbygden. Nissans vattensystem finns här och möjliggör bla turism. (Villstad) Träffen på Brotorpet förde med sig att man har startat upp ny bygemenskap i byarna Kappleled, Kvarnaryd och Åtterås. Det händer saker! (Villstad) Ett attraktivare Hestra genom; Brygga vid Åparken Belysning av ån vid södra infarten Fontän med belysning vid bron vid södra infarten Belysning av Isabergstornet (Hestra) Genom att förvärva det f.d. sjukhemmet Furuhill vill man bygga ett vandrarhem, men hittills har den danska ägaren inte visat något intresse att sälja, men det är angeläget att göra något snabbt så att byggnaden inte förfaller. Redan nu har samhällsföreningen i Hestra med hjälp av en konsult gått igenom projektet och gjort en kostnadsberäkning. (Hestra) Mer dekoration i rondellen vid Församlingshemmet. (Reftele) Begränsande faktorer för en positiv utveckling Vägarnas standard är en begränsande faktor för en positiv utveckling eftersom bra vägar skulle skapa förutsättning för ökad inflyttning och fler pendlingsmöjligheter. Bostadsbrist i bygden gör att det trots att det finns intresse för inflytt inte kan flytta in mycket mer folk. Bostadsbristen bör kunna avhjälpas genom nybyggnation och genom att få igång att fler befintliga hus som står tomma kan avyttras till permanentboende. 10

11 Är marken kring Nissastigen mindre värd efter tillkomsten av E6:an? Är industrimark och liknande inte längre lika attraktiv här? Kommunikationerna måste förbättras (Bosebo) Om folk ska flytta hit måste vi släppa till tomter så att det finns möjlighet till detta. Bosebo har ett bra läge, nära Gislaved, Burseryd och Smålandsstenar. (Bosebo) Något som påverkar gemenskapen i byn är att den rent administrativt är delad i två delar, där den ena delen hör till Burseryd och den andra till Gislaved, detta innebär bland annat att barnen går i olika skolor och därför blir det inte samma gemenskap mellan dem detta kan vara negativt då de är vår nästa generation. (Bosebo) Det finns anledning att misstänka att samarbetet mellan Gislaveds kommun och Eon inte fungerar. Om samarbetet fungerat hade 35 hushåll och företag i Våthultstrakten idag sluppit vara utan ström. Har sammanbyggt ledningarna för rundmatning vill/kan inte koppla om. (Våthult) Morgontidningen levereras så sent till landsbygden att man för sent får lokalnyheter vilket gör det svårare att hänga med i vad som händer i bygden och delta i diskussioner. (Våthult) Det är inte rättvist att vi alla betalar samma skatt men att det satsas så mycket mera i de stora tätorterna än i de små. Uppsnyggning av ödetomter i samhället bla Östra Långgatan bör göras. Vid korsningen Järnvägsgatan/Skedesvägen finns också en ödetomt som är skräpig. Förslag till nytt användningsområde är att göra denna tomt till parkeringsplatser till Apoteket och Läkarstationen då Skedesvägen idag används som parkeringsplats. (Reftele) Uppsnyggning av Torget i Reftele, främst gamla Torggrillen (kiosken) borde enligt många invånare i samhället tas bort. (Reftele) Arbeta för att få behålla sjuk- och tandvård i Reftele. (Reftele) 11

Lokal plan för SJÖTOFTA

Lokal plan för SJÖTOFTA Lokal plan för SJÖTOFTA Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av samhället xyz...3 4 Vad är det bästa med byn xyz?...4 5 Slogan för

Läs mer

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I MUNKEDALS KOMMUN 2004-2007 Landsbygdsprogram för Munkedals kommun 2004-2007. Dnr KS 03/248-140 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Innehåll...

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Bo och verka på Borlänges landsbygd

Bo och verka på Borlänges landsbygd Rapport Bo och verka på Borlänges landsbygd Kartläggning av servicebehov bland Borlängebor på landsbygden Genomförd november 2012 februari 2013 Processledare Hans-Erik Bergman H-Eva Lifelike HB Inledning

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Innehåll. 1. Dialogmöten 5. 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14. 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling. Granö 6.

Innehåll. 1. Dialogmöten 5. 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14. 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling. Granö 6. Utställningshandling mars 2014 Innehåll 1. Dialogmöten 5 Granö 6 Vindelns tätort 8 Hällnäs 10 Tvärålund 12 Åmsele 13 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

STJÄRNSUND. framtiden. Skolan. Landsbygdsutveckling i. Hedemora Kommun

STJÄRNSUND. framtiden. Skolan. Landsbygdsutveckling i. Hedemora Kommun STJÄRNSUND & framtiden Skolan Landsbygdsutveckling i Hedemora Kommun Stjärnsund, framtiden och skolan: Landsbygdsutveckling i Hedemora Kommun Utgiven av Stjärnsundsbygdens biblioteksförening april 2011

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 18 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av 7 politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

Kommundelsutveckling Malmbäck

Kommundelsutveckling Malmbäck Kommundelsutveckling Malmbäck Utveckling 2013 04 30 > 2013 06 05 Svar 1. Kön? Besvarad av: 180 (83%) Ej besvarad av: 37 (17%) 1 Kvinna 107 (59%) 2 Man 73 (41%) 180/500=36% (Anonyma resultat) 2. Ålder?

Läs mer

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Bakgrund Nässjö kommun och dess utveckling påverkas av vad som händer i kommunens mindre tätorter och landsbygd. Det är därför viktigt att det finns en

Läs mer

En dialog om Partilles framtid

En dialog om Partilles framtid Fortfarande den lantliga känslan, utan massa bebyggelse överallt, grönområden är av största vikt. Fungerande äldreomsorg. Mer satsning på skola och omsorg. Mindre buller, vackrare med parker mindre trafik.

Läs mer

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Innehåll 1. Syfte 4 2. Beskrivning av landsbygden 5 Landsbygden och staden 5 Befolkning 5 Fysisk planering 5 Bostäder 6 Arbete 7 Förskola och skola 8 Äldreomsorg

Läs mer

Lokal samverkan för framtidens Visingsö

Lokal samverkan för framtidens Visingsö T Visingsö Tunnerstad A C E N T R Lokal samverkan för framtidens Visingsö L E D N R A U N M Vackra Visingsö Samverkan för framtiden M O K I G N I U L M K U V E C FÖRORD Arbetet med handlingsprogrammet

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun 2005-08-23/C Björk 2005-09-14 2005-10-06 2005-10-31 2005-11-07 2005-11-14 2005-11-17 2005-11-22 2005-11-29 2005-12-01 2 Innehållsförteckning Uppdraget

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012

Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012 Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012 genomförd nov 2011 till april 2012 Sammanfattning Inför revideringen av Krokoms kommunomfattande översiktsplan genomfördes

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 22 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av åtta politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Nu tar vi Tranemo in i framtiden!

Nu tar vi Tranemo in i framtiden! 3 Nu tar vi Tranemo in i framtiden! Vad kan en sådan här idékonferens betyda? Jag vill starta en grupp som jobbar med kultur för ungdomar. Räck upp handen ni som vill vara med! Håkan Blixt, gymnasiechef,

Läs mer

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 FOKUS DALBY Sagt om: Dalbys identitet...5 Dalby växer...7 Lek och rekreation i Dalby...9 Hållbart Dalby...11

Läs mer

Färjeleden är inrättad som allmän farled och har avgångar minst varje timme, hela veckan, mellan 6-23.

Färjeleden är inrättad som allmän farled och har avgångar minst varje timme, hela veckan, mellan 6-23. Skollagen anger inte i närmare detalj när skolskjuts ska anordnas. I Gislaveds kommun är minsta avstånd mellan hem och skola för att berättigas skolskjuts 2 km för elever i åk 0-3 och 3 km för elever i

Läs mer