SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMET MATERIAL FRÅN KOMMUNENS LANDSBYGDSOMRÅDEN Visioner Om tio år bor vi betydligt fler i Toppen än idag. Flera av oss bilpendlar på den belagda vägen över Palsbo till arbeten i det expansiva Torsviksområdet. Andra pendlar kollektivt med de täta bussförbindelserna på Nissastigen. Några av oss har funnit nya jobb inom Toppen och arbetar både med kultur- och aktivitetsturism. Skolan i Öreryd har åter tre klasser och gymnastik- och musiklektioner hålls i den nya multihallen. Den stora och flexibla multihallen används dessutom flitigt av Toppens blomstrande föreningar. Här spelas teater, här idrottas och här hålls fester. Delar i lokalen hyrs även ut till små enmansföretagare som ex frisörer och fotvårdsspecialister och används som servicecenter för paketutlämning etc. Vi bor kvar på våra gårdar men också i nyuppförda lägenheter och nybyggda hus. - Toppen Ett välskött landskap som hålls öppet av djur. Det bor folk på gårdarna och det är liv i bygden. Vägarna är bra och välunderhållna och mobiltelefonerna fungerar utan problem i alla delar av bygden. Bosebo Storstan har sina möjligheter i all ära men landsbygden har så mycket mer. Här finns kultur, meningsfull fritid, infrastruktur, föreningsliv, företagande, närhet till naturen, gemenskap och engagerade människor. Ås mfl byar Om tio år tror vi fortfarande att det finns ett öppet landskap och att småindustri och nya tomter har kommit till. Villstads landsbygd Levande landsbygd Kommunen måste informera om vad de står för och ge samhällsinformation om ex levande landsbygd (Våthult) En politisk ambition är att landsbygden ska vara levande och få bättre förutsättningar att bidra till Sveriges tillväxt och utveckling ekonomiskt, kulturellt och socialt. En grundförutsättning för en levande landsbygd är att det finns bofast befolkning och sysselsättning för denna. Många vill bo på landet och ha möjlighet att utöva någon form av verksamhet eller hobby. Landsbygden har också en attraktiv miljö för friluftsliv, turism, upplevelser, kultur och naturvård. - Kommunens roll i denna utveckling bör vara att hjälpa till med att skapa bra förutsättningar för boende, infrastruktur, förskola, skola, hälso- och sjukvård, föreningsliv och näringsliv. (Ås mfl byar) Kommunal service Skola och barnomsorg Bevara skolan (Broaryd) Skola och separat förskola utvecklas samt att personaltätheten där ökar Det är viktigt att hålla liv i de landsbygdsskolor som fortfarande finns kvar på landsbygden eftersom antalet små skolor inom några år kanske måste ökas för att korta ner elevernas resvägar. Skolan ska finnas kvar även om kostnaden per elev är något högre än i större skolor. 1

2 Att det finns skola och barnomsorg lokalt i bygden är viktigt för lokal utveckling och för att få fler att flytta till bygden För barnen är det en stor förmån att komma till en skola där alla känner varandra Skolan/förskolan och dess aktiviteter skapar gemenskap och vi-känsla. Det borde underlättas ytterligare för barn från Hylte kommun, södra delarna av Smålandsstenar och byar väster om Skeppshult att välja skola/förskola i Skeppshult. Skolans verksamhet skulle kunna utökas med Högskolan på hemmaplan, internetcafé och bli en samlingspunkt även på kvällar. Skolan är viktig inte bara för att det är viktigt med skola nära utan också som en reklampelare och ett tecken på att det finns en levande landsbygd och därmed en landsbygd mer attraktiv att flytta till. Att det finns förskola i Öreryd är bra men dom som bor i Stengårdshult och jobbar norrut bör kunna välja barnomsorg i annan kommun för att slippa onödigt resande. Det är en förutsättning för en levande landsbygd att det finns närhet till förskola och skola. Vi har en välfungerande förskola och skola med ändamålsenliga lokaler och en fin utegård med närhet till naturen. Utegården renoverades i våras. Arbetet utfördes av lokal styrelse och föräldrar. Antalet elever i skolan har nu återgått till det normala efter några år med ovanligt stora barnkullar. Det är av största vikt att barn som ej är berättigade till skolskjuts kan ta sig till skolan på ett tryggt sätt. (Ås mfl byar) Behålla förskola och skola i Ås (Ås mfl byar) Se även önskemål från skolans elever (Ås mfl byar) Bra skolskjutsar och bra info om dom varje år önskas.(våthult) Återvinning och sopor Bevara återvinningsstationen (Broaryd) Sopsortering är bra men då det inte längre finns någon sorteringsstation i närheten är det svårt att genomföra Kanske skulle det kunna vara lönsamt att ställa ut containrar i bygden, på liknande sätt som tex LRF gjort i omgångar för skrot, för andra fraktioner tex brännbart? Mjukplast (ensilage-plast bl.a.)? Skrotinsamling har varit mkt uppskattat när det genomförts men vad finns det för ekonomi i det andra materialet? Att det finns bensinmack i närheten är viktigt. Att det tillhandahålls etanol på macken är önskvärt Varför går det inte att samordna så att fler fraktioner kan hämtas vid dörren så som restavfall/hushållssopor? Den nya mobila återvinningen som kommer till Hestra är bra men kan den inte komma upp till Toppen också? Sophämtning får inte på några villkor flyttas från hämtning vid bostaden. (Våthult) Närhet till återvinningsstation behövs där avfall som inte är hushållsavfall och farligt avfall kan lämnas, för att säkerställa att avfallet inte hamnar på fel ställe. (Ås mfl byar) Bokbuss Bokbussen är viktig för bygden och ska finnas kvar 2

3 Kommersiell service Bevara affär (Broaryd) Svårt med små affärer i små orter, många passar på att handla till/från jobbet och genom hemtjänsten Varubil borde kunna funka om det finns möjlighet att kunna beställa över Internet först annars för litet utbud? I bygden borde det kunna finnas möjlighet till viss lokal livsmedelsförsörjning (ägg, potatis osv) Hur och var kan detta ske? Lantbrevbärare är viktigt, kan mer service läggas på honom/henne så att vi får ha denna service kvar? Ex lantbrevbäraren som bankomat? Idag måste större försändelser och företagspaket hämtas i Gnosjö, annars kommer de dagen efter. Kan kanske multihallen eller annan lokal fungera som avlämningslokal för detta? Kodlås/passerkort. Bankkontor är inte så viktigt Lantbrevbärare är mycket viktig, det måste finnas kvar! (Våthult) Vägar Fartsänkande åtgärder på Landerydsvägen och förbi affären i Broaryd (Broaryd) Rondell vid infarten till Broaryds samhälle eller avfart med flera filer (Broaryd) En trygg trafikmiljö är viktig Tunnel under Nissastigen möjliggör att fler barn själva kan ta sig till Skeppshultsskolan och inte behöver skjutsas Bra vägar är en förutsättning för tex arbtespendling därför är bra vägar till ex Torsvik viktigt Belagda vägar är viktigt och även bärigheten på dem Tre viktiga vägar att åtgärda 1. Mot Torsvik viktig för inflyttning/arbetspendling. 2. Mot Åsenhöga viktig för arbetspendling3. Hagadal- Styrshult viktig för de boende och för skolskjutsen Kan toppen hjälpa till på nått sätt för att dessa vägprojekt ska bli av? Med pengar eller liknande? Cykelväg behövs utmed Nissastigen till busshållplatsen från Valdshult/Stengårdshultshållet Bygg den planerade matarleden från 153:an (mot Varberg) till industrierna i västra Skeppshult och södra Smålandsstenar så att den tunga trafiken genom Skeppshult minskas. Det behövs farthinder förbi skolan i Skeppshult Nu vägbelysning behövs på sträckan Södra Kåratorp Södra Jutatorp (ca 500 m) för att göra vägsträckan till Kårehamn tryggare och säkrare. Antalet bofasta i området har ökat och trafiken till hamnen har intensifierats. (Sunnaryd) Bra vägar behövs (Våthult) En höjning av driftbidraget av våra enskilda vägar är en förutsättning för att hålla en bra vägstandard i landsbygden, ingen vill bo vid en dålig väg och låta barnen åka på dåliga vägar fram och tillbaka till skolan. (Våthult) Det behövs cykelväg mellan Skeppshult och Skärshultsjön, sedan kan man nå hela Europa med cykel från kommunen. Finansiering av cykelväg skulle ganska snabbt betala sig då det blir fler turister, cykelturismen kommer säkert att öka nu när bensinpriset har stigit. 3

4 Cykling på väg 27 innebär risker med tanke på trafikintensiteten på vägen. Önskemålet är en G-C-väg brevid 27an, det är en angelägen fråga. Under sommaren är det många som bla cyklar till kyrksjöbadet. Cykling utmed 27 skulle kunna bli lika bra och uppskattat som den cykelväg som går utmed 26an mellan Hestra och Gislaved. Bygandet av G-C-vägen skulle kunna ske i samordning med uppstart av byggandet av den nya förbifarten vid Gislaved N. (Båraryd) Det behövs cykelväg Kvarnaryd Smålandstenar. (Villstad) Gatubelysning utmed Nissastigen genom Villstad. (Villstad) Vi måste vara rädda om våra vägar och se till att bidragen bibehålls. (Villstad) Vägnätet måste fortsätta att underhållas och förbättras. (Ås mfl byar) Skolvägarna måste bli säkrare, bland annat genom cykelväg från byarna. (Ås mfl byar) Minska hastigheten och gör farthinder (i Ås) (Ås mfl byar) Kommunikationsmässigt betyder Nissastigen mycket för vår utveckling och de åtgärder som gjorts för att lyfta fram en förbättring av nuvarande standard är inte tillräckliga. Industrins behov av en rationellare transportled och arbetsväg för många inpendlare liksom dess betydelse för en ökad turism borde vara skäl nog (Hestra) I samband med planerandet av det nya industriområdet vid Södra infarten borde infarterna till Isaberg AB och till Isabergs skidbackar ses över och här borde den tidigare planerade rondellen byggas. (Hestra) Det önskas en trottoar mellan Medborgarhuset och idrottsplatsen Isamon då nuvarande situation är trafikfarlig. (Hestra) Cykelväg från samhället till Reftele kyrka. (Reftele) Förbättra vägen Reftele - Sunnaryd, så att boende i Bolmenområdet blir attraktivt. Så det kan utnyttjas lika bra på västra sidan som på Ljungby sidan. (Reftele) Vägskylt från väg 153 i Reftele till fågeltornet i Väcklinge. (Reftele) Färdigställa cykelvägen Reftele - Anderstorp. (Reftele) Anlägg en cykelväg mellan Reftele och Sunnaryd, Bolmen. (Reftele) Kollektivtrafik Öka de kommunala transporterna för Högstadie- och gymnasieelever När bensinpriset ökar kommer kanske en större andel åka kollektivt därför är det viktigt att bussar och tåg stannar i Skeppshult Linjerna med buss till Smålandstenar och Gislaveds bland annat måste öka För de som inte själva har möjlighet att köra bil kan man ordna flexbussar en till två ggr i veckan. Flexbussen bokas i förväg och hämtar sedan vid dörren och stannar vid apotek, bank, affär och liknande i Smålandsstenar Bussen på väg 26 är viktig, bra tider Bättre info kring kompletteringstrafiken efterfrågas. Bilpool kanske en storstadsgrej, men måste alla ha flera bilar? Kan man kanske låna ut egen andrabil ibland? Hur samordnas detta i så fall? Utred möjligheten att samordna skolskjuts och linjetrafik för att öka möjligheten för landsbygdsbefolkningen att resa kollektivt (Våthult) Kollektivtrafiken behöver omfatta även landsbygden. Det är viktigt att folk kan ta sig till närmsta tätort, i vårt fall Reftele för att ev kunna fortsätta med buss eller tåg. (Ås mfl byar) Kanske kan kollektivtrafiken samordnas med skolskjutsarna för att utöka turerna? (Ås mfl byar) 4

5 Arbeta för att behålla och rusta upp järnvägslinjen Halmstad-Nässjö så att den kan användas till både person- och godstrafik i större utsträckning. (Reftele) Övrigt Kommunikationer/Infrastruktur Med hjälp av bredband och telefoni via fiber skulle möjligheten för att tex jobba hemifrån öka och resbehovet minska Säkrare elleveranser måste till (Våthult) Elleveranserna kanske kan säkras genom högre, och kortare tid för avbrottsförsäkring. (Våthult) Förbättra möjlighet till skattereduktion för resor till och från jobbet. (Våthult) Mobiltäckning måste finnas i hela området (Våthult) Väl fungerande bredband är viktigt (Våthult) Bredbandet är fortfarande inte utbyggt så det finns fungerande bredbandsuppkoppling för alla i Bårarydsområdet. (Båraryd) Det är viktigt för all fortsatt utveckling av landsbygden att infrastrukturen är väl utbyggd. Mobiltelefonin måste fungera överallt samt att tillgång till bredband med de högre hastigheterna görs tillgängligt. (Ås mfl byar) Finns bra infrastruktur ökar möjligheten för företag att etablera sig på landsbygden samt att folk har möjlighet att arbeta/uträtta ärenden hemifrån och därmed minska antalet resor. (Ås mfl byar) Vi har vision om full täckning för mobilnät och bredband med fiber (Ås mfl byar) Säker elförsörjning (Ås mfl byar) Näringsliv & Turism Utveckla företagen och ta till vara på de expansiva företag som finns och som bland annat har starka varunamn Sommartid skulle ett café vid kvarnen vara trevligt Vid kvarnen kan en permanent utställning ordnas som visar områdets historiska utveckling. Här kan även företag i samhället visa sin verksamhet (expo). Arbetspendling viktigt, därför viktigt med vägar tex till Torsvik Vi kan erbjuda industrimark Det borde finnas möjlighet till någon form av kontorshotell verkstadshotell för att starta verksamheter Att utveckla besöksnäringen möjliggör för ex sommarjobb på närmre håll. Vindkraft är en utvecklingsmöjlighet Ett nätverk för toppenföretagen vore bra En campingplats i trakten borde kunna gå att driva Det finns en stor potential i att utveckla turismen Guida upplevelser aktivitetsturism möjligt Det är viktigt att vi inser att det är bättre att vi tar hand om turisterna själva än att någon annan gör det. Turism är något att satsa på i våra bygder. Det finns vacker natur med sjöar, fiske och närhet till skog. (Bosebo) I Boseboområdet finns många stugor och förmedling av dessa skulle fungera bra. (Bosebo) Att skapa en autentisk bild av kulturhistoria genom att uppföra en mindre smedja i timmer med tidsenlig inredning, smedjan bör kunna placeras i närheten av kyrkan. 5

6 Kankse är detta ett projekt där man kan ta hjälp av byggprogrammet på Gislaveds gymnasium? (Båraryd) Vi borde kunna få ytterligare turister att stanna i bygden med tanke på bla Nissan, Villstads kyrkby, vandrarhemmet. (Villstad) Nybyggnationer av industriidkare är önskvärt (Villstad) Natur/Fritid Utveckla de områden med bland annat elljusspår som finns och där bland annat förskolan har aktiviteter varje vecka Utveckla Trivaregården som samhällsplats Kanotleden i Nissan ska göras användarvänligare med rastplatser/övernattningsplatser samt bättre skyltning kring hur man landvägen tar sig förbi kraftstationen. Elljusspåret, tennisbanan och inlines-/skriskorinken används flitigt och det är därför viktigt att den underhålls. Det finns behov och önskemål om en samlingsplats utomhus (park/torg) detta saknas i samhället idag. Ett förslag är att använda platsen mellan Time-butiken och pendlingsparkeringen till en park med sittplatser. Denna skulle kunna nyttjas både av boende i Skeppshult men även av förbiresande som stannar vid fabriksförsäljningen. Fotbollsklubbens verksamhet är viktig för samhällets ungdomar. Ett bra föreningsliv är viktigt Fester är viktiga Spa-anläggning/simhall eller liknande skulle kunna finnas vid Gussjön eller vid det framtida biovärmeverket Det behöver finnas kulturaktiviteter i bygden Det behöver finnas allmänna barn/ungdomsverksamheter på hemmaplan Ridskolan med alla sina kring hästaktiviteter är bra för bygden och ska finnas kvar Förutom ridskolan vill vi se fler annorlunda/speciella aktiviteter/verksamheter som kan locka folk från andra orter/bygder osv hit Det skulle behövas en annan typ av samlingssal här. Idag endast mindre, många i samma storlek. Vi behöver något som kan fungera som en multihall för verksamheter och aktiviteter som tex festhall/teaterscen/sportsal/kulturlada/konserthall/skolans gymnastik. Med stor sal och några mindre lokaler där ev mindre enmansföretag kan hyra lokal kanske någon gång i veckan, ex frisör/massör/fotvård osv Nätverksmöjligheter för fritidssysslor får, bioodling osv Lekplatsen i Skeppshult måste göras om så den blir godkänd enligt EUs-regler. Vi behöver dessutom en park som tilltalar alla åldrar i Skeppshult, Blomurnor och bänkar bla. Ungdomsgård skulle behövas Det finns önskemål om att uppföra någon form av scen som kan ligga naturskönt vid stranden av Kyrksjön, kanske kan byggprogrammet på gymnasiet användas för att bygga scenen? Redan på talet fanns här en scen i anslutning till badplatsen. (Båraryd) Kyrksjöbadet behöver uppgraderas. Det är en av kommunens mest välbesökta badplatser och den behöver en ansiktslyftning. En mindre, funktionell omklädningsbyggnad behövs samt en anläggning av grusplats för bollaktiviteter, 6

7 grillplatsen behöver restaureras och anvisningsskyltarna bytas ut och fräschas upp. Det behövs dricksvatten på badplatsen också, idag kommer badgäster upp till de närliggande bostäderna för att få tag i vatten. (Båraryd) Under känsliga helger (tex. Skolavslutningar) kanske polisen skulle kunna bevaka badplatsen. (Båraryd) Kommunen bör även i fortsättningen stödja det aktiva föreningslivet i landsbygden (Ås mfl byar) En större underhållsinsatts behövs snart på kommunens ishockeyrink/tennisplan i Ås. Det löpande arbetet sköts bra av lokal förening men det måste till lite större investeringar; Nytt underlag, nya armaturer och ny mindre redskapsbod. (Ås mfl byar) Meningsfull fritid på landsbygden är ofta starkt kopplat till föreningslivet. (Ås mfl byar) Skateboardramp bör byggas på lämplig plats, exvis gamla boulebanan. (Reftele) Önskemål om minigolfbana på gamla boulebanan. (Reftele) Boende Marknadsför Skeppshult som bostadsort Möjliggör seniorboende i någon form i bygden Varför bo i Skeppshult? Det lilla samhället har sina fördelar ex är individen synlig, närheten till naturen finns mm I Skeppshult finns skola och barnomsorg. I Skeppshult finns arbetstillfällen. I Skeppshult är det nära till servicen i Smålandstenar. Inom två timmar når du Halmstad, Jönköping, Göteborg, Värnamo, Ullared (Flera flygplatser och shoppingmöjligheter) Sänka tomtpriser för att öka takten på nybyggnation? Möjlighet att bygga bostäder vid Nissans strand skulle skapa attraktiva tomter i samhället. Lägenheterna på Rosenvägen ska byggas om till servicehem/äldreboende Hur kommer vi åt tomma hus så de kan bebos? Strandskyddsbestämmelserna borde underlättas så det går att bygga vid vissa/några sjöar, men Vi vill inte att det byggs vid badplatser, och skydda även obruten strand. Efterfrågan på hus med sjöläge från främst sommarboende? Vi behöver åkermarken som åkermark, inte bygga där Att ha mer permanentboende anses vara bra för bygdens livskraft Sommar/Fritidsboende kan bli permanent boende Man ska inte se det som motsatsförhållande mellan permanent och fritidsboende i bygden Det behövs lägenheter i bygden för unga och seniorer/äldre Det finns unga familjer som vill flytta hit, men inga lediga hus, bara tomtmark Servicelägenheter borde finnas även i mindre orter? Var? Man vill helst bo kvar om det finns möjlighet Det är viktigt att husen bebos året runt för att bibehålla service och skapa trygghet (Våthult) 7

8 Det är viktigt att barnfamiljer vill flytta hit och bo i området (Våthult) Äldreomsorgen är viktig, då äldre gärna vill bo kvar i området och inte behöva flytta. (Våthult) Det bör finnas barnomsorg i närområdet för att slippa köra långa sträckor för att lämna barn. (Våthult) Gatubelysning är viktigt för trygghet och säkerhet, det borde gå att få skatteavdrag el liknande om man vill ordna med egen gatubelysning. (Våthult) För att skapa attraktiva tomter och därmed öka inflyttningen bör en ruckning av strandskyddet kunna göras för vissa tomter. (Våthult) För att öka befolkningen i Våthult, förutsätts att det finns bostäder. För att ge möjlighet åt fler som vill bosätta sig på landsbygden, särskilt de som inte har anknytning genom släkt och vänner föreslås kommunen se över möjlighet till nybyggnation av enfamiljshus. (Våthult) Vi ser gärna fler nya husbyggnare (Villstad) Det behövs mer mindre bostäder, lägenheter och äldreboenden ute i vår landsbygd (Ås mfl byar) Hestra är ur boendesynpunkt ett väldigt attraktivt alternativ i Gislaveds kommun (Hestra) Vårt nya bostadsområde vid Agnsjön torde ur miljösynpunkt vara ett av de attraktivaste inom kommunen. Vi tycker att kommunen borde hjälpa oss marknadsföra detta på något sätt. (Hestra) Projektera ny attraktiv tomtmark för villor, exvis vid Larsboområdet. OBS! inga minitomter!! (Reftele) Över kommungränsen Flexibel skol- och barnomsorgspolitik över kommungränser vad det gäller tex skolskjuts och placeringsorter. Kommunsammanslagning? Storlek i sig har ingen betydelse utan det är servicenivån som är viktig. Men bra service kan även uppnås genom bra samarbete över kommungränsen (tex vad gäller avfallshantering, skola och barn- och äldreomsorg) Kanske glöms små kommundelar som Toppen lättare bort om sammanslagning sker och kommunen blir större? Miljö Bensinprisen stiger och inga bra alternativ finns. Hur ska det bli i framtiden när allt fler människor vill leva som vi i europa och USA? Eller måste alla anpassa sig och förbruka mindre mängder energi? Genom skolor lokalt kan vi minska mängden och längden på skolskjutsarna (I USA har man tex på vissa ställen ställt in skolundervisning en dag i veckan för att spara bränsle på skolskjutsarna.) Att i detta läge fundera på alternativ som istället ökar energikonsumtionen låter märkligt. Central biovärmeanläggning i Öreryd för att värma ex skola, förskola, lägenheter (Gislavedshus) och ny multihall. Vindkraftverk är en utvecklingsmöjlighet, dock behöver regelverket för att kunna göra dessa miljöinvesteringar bli enklare Bilpool kanske en storstadsgrej, men måste alla ha flera bilar? Kan man kanske låna ut egen andra bil ibland? Hur samordnas detta isåfall? Cykelväg behövs utmed Nissastigen till busshållplatsen från Valdshult/Stengårdshultshållet 8

9 Tunnel under Nissastigen möjliggör att fler barn själva kan ta sig till Skeppshultsskolan och inte behöver skjutsas Vi måste kanske backa utvecklingen och förändra våra resvanor så att de närmar sig hur man levde på ex 60-talet med kortare resvägar till arbete och skolor? Med bredband och Internet via fiber skulle möjligheten att jobba hemifrån öka Cykelväg utmed 27an (Våthult) Cykelväg Kvarnaryd-Smålandsstenar (Villstad) Cykelväg Åtterås (Villstad) De allt aktuellare miljöfrågorna hamnar idag högt på folks prioriteringslistor. Jag har en känsla av att landsbygdsbefolkningen värnar lite extra om miljön. På Reftele landsbygd finns stora möjligheter att utveckla ett hållbart samhälle, möjlighet att äta närproducerat, stort intresse för förnyelsebar energi. (Ås mfl byar) I Ås samhällsförening har frågan om vindkraft diskuterats och markägare och boende ställer sig mycket positiva. (Ås mfl byar) I Reftele pågår ett biogasprojekt där lantbrukare i bygden är engagerade (Ås mfl byar) En utmaning kan vara att i framtiden ha möjlighet att utnyttja tex den överskottsvärme som finns i aluminiumpressgjuteriet i Ås för uppvärmning av ex närbelägna hus. (Ås mfl byar) Bra och säkert avloppssystem behövs (Ås mfl byar) Satsning på förnyelsebar energi vindkraft, solkraft och biogas (Ås mfl byar) Cykelväg från samhället till Reftele kyrka. (Reftele) Färdigställa cykelvägen Reftele - Anderstorp. (Reftele) Anlägg en cykelväg mellan Reftele och Sunnaryd, Bolmen. (Reftele) Ta tillvara på och utveckla De goda ideella krafter som finns i bygden Samarbete som finns mellan skola och samhällsförening i Skeppshult Varumärket Skeppshult är starkt genom de stora varumärkerna (cyklar och gjutjärn) I Skeppshult finns framgångsrika affärsverksamheter som tex GD s och Bengts motor I Skeppshult finns en hantverkstradition; kvarnen och gjuteriet Det som engagerar folk i bygden är skolans verksamhet och existens, fotbollsklubbens verksamhet och aktiviteter samt trafik och kommunikationsfrågor. Toppen är/kan bli ett starkt varumärke. Toppen är en teaterbygd I Toppen bor man på pendlingsavstånd till fler industri- och företagstäta orter Fiberbredband i bygden skapar förutsättning för distansarbete Att det går att bedriva fritidsjordbruk ex hästgårdar är en möjlighet för inflyttning till bygden Det unika med Toppen på Gislaveds kommun är; vårt fiberbredband, vår tryggade elförsörjning genom nergrävda ledningar, vår fina landsbygdsskola, vår goda stämning och vår spännande historia En motor i den positiva utvecklingen i bygden är det aktiva föreningslivet och fiberbredbandet Det som engagerar folk i bygden är; skolan, chansen att visa upp bygden, teater, kyrka, skog, jakt och hästar. 9

10 I bygden finns det stora möjligheter att driva projekt och få människor att engagera sig, Ja vi elsker-projektet från sommaren 2008 är ett bra exempel på det. Det finns många eldsjälar i bygden vilket bland annat visas i att det finns 22 aktiva föreningar i bygden. Utvecklingsgruppen Toppen på Gislaveds kommun deltar gärna i ev arbetsgrupper tillsammans med kommunen för att förverkliga de visioner som finns för bygden Det unika med vår bygd är naturen och den småländska bilden av ett rött hus med närhet till sjöar och skog. (Bosebo) Det som engagerar folk är en årlig tävling sk rotekamp där de olika roterna i byn möts och tävlar mot varandra. Ett arrangemang som engagerar all åldrar. (Bosebo) I Bosebotrakten finns det många olika föreningar och lokaler där man kan träffas och diskutera och planera. (Bosebo) Det unika i Våthult är naturen, kyrkan, Loftsgårds stugby, Gislavedsleden, Våthultström (Våthult) Möjligheter vi har i denna del av kommunen är turism, sälja upplevelser, jakt och fiske, kanot, bygga en verksamhet. (Våthult) Hembygdsförening för området är under bildande, sedan finns LRF-Våthult-Bosebo, Centern-Våthult-Bosebo, SPF-Våthult-Bosebo, Kyrkliga syföreningen Våthult. (Våthult) Starta väntjänst. (Våthult) Starta grannsamverkan (Våthult) Det unika med Villstads landsbygd är närheten till Smålandsstaenar samhälle, den levande landsbygden med friidrottsanläggning i Villstad. Här finns flera lokaler för uthyrning, det är en rik kulturbygd runt kyrkbyn och med industri på landsbygden. Nissans vattensystem finns här och möjliggör bla turism. (Villstad) Träffen på Brotorpet förde med sig att man har startat upp ny bygemenskap i byarna Kappleled, Kvarnaryd och Åtterås. Det händer saker! (Villstad) Ett attraktivare Hestra genom; Brygga vid Åparken Belysning av ån vid södra infarten Fontän med belysning vid bron vid södra infarten Belysning av Isabergstornet (Hestra) Genom att förvärva det f.d. sjukhemmet Furuhill vill man bygga ett vandrarhem, men hittills har den danska ägaren inte visat något intresse att sälja, men det är angeläget att göra något snabbt så att byggnaden inte förfaller. Redan nu har samhällsföreningen i Hestra med hjälp av en konsult gått igenom projektet och gjort en kostnadsberäkning. (Hestra) Mer dekoration i rondellen vid Församlingshemmet. (Reftele) Begränsande faktorer för en positiv utveckling Vägarnas standard är en begränsande faktor för en positiv utveckling eftersom bra vägar skulle skapa förutsättning för ökad inflyttning och fler pendlingsmöjligheter. Bostadsbrist i bygden gör att det trots att det finns intresse för inflytt inte kan flytta in mycket mer folk. Bostadsbristen bör kunna avhjälpas genom nybyggnation och genom att få igång att fler befintliga hus som står tomma kan avyttras till permanentboende. 10

11 Är marken kring Nissastigen mindre värd efter tillkomsten av E6:an? Är industrimark och liknande inte längre lika attraktiv här? Kommunikationerna måste förbättras (Bosebo) Om folk ska flytta hit måste vi släppa till tomter så att det finns möjlighet till detta. Bosebo har ett bra läge, nära Gislaved, Burseryd och Smålandsstenar. (Bosebo) Något som påverkar gemenskapen i byn är att den rent administrativt är delad i två delar, där den ena delen hör till Burseryd och den andra till Gislaved, detta innebär bland annat att barnen går i olika skolor och därför blir det inte samma gemenskap mellan dem detta kan vara negativt då de är vår nästa generation. (Bosebo) Det finns anledning att misstänka att samarbetet mellan Gislaveds kommun och Eon inte fungerar. Om samarbetet fungerat hade 35 hushåll och företag i Våthultstrakten idag sluppit vara utan ström. Har sammanbyggt ledningarna för rundmatning vill/kan inte koppla om. (Våthult) Morgontidningen levereras så sent till landsbygden att man för sent får lokalnyheter vilket gör det svårare att hänga med i vad som händer i bygden och delta i diskussioner. (Våthult) Det är inte rättvist att vi alla betalar samma skatt men att det satsas så mycket mera i de stora tätorterna än i de små. Uppsnyggning av ödetomter i samhället bla Östra Långgatan bör göras. Vid korsningen Järnvägsgatan/Skedesvägen finns också en ödetomt som är skräpig. Förslag till nytt användningsområde är att göra denna tomt till parkeringsplatser till Apoteket och Läkarstationen då Skedesvägen idag används som parkeringsplats. (Reftele) Uppsnyggning av Torget i Reftele, främst gamla Torggrillen (kiosken) borde enligt många invånare i samhället tas bort. (Reftele) Arbeta för att få behålla sjuk- och tandvård i Reftele. (Reftele) 11

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan 2012-2017. Värne - Mellby Eksjö Kommun

Lokal Utvecklingsplan 2012-2017. Värne - Mellby Eksjö Kommun Lokal Utvecklingsplan 2012-2017 Värne - Mellby Eksjö Kommun Innehållsförteckning Inledning Bygdeprofil Viktiga frågor för bygden Swot-analys Handlingsplan Hur går vi vidare Sammanfattning Inledning Värne

Läs mer

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd Sammanställning Resultat av workshop genomförd 2014-10-22 Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort Förslag poäng Övernattning Utökade bäddplatser 0 Total summa 0 Kulturmiljö Bevara den genuina

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Framtid Oskarström - Idélista

Framtid Oskarström - Idélista Framtid Oskarström - Idélista Målbild Oskarström- Bästa livsplatsen Oskarström är en ort för alla från barn och unga till äldre. Här finns ett attraktivt boende, närhet till Halmstad och en skola där alla

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2 Kvällen den 8 december 2011 samlades medborgare i Rengsjöbygden och tjänstemän från Bollnäs

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov Lokal plan för Skölvene bygd Som att bo mitt i ett sommarlov Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen... 3 2 Vem har tagit fram planen och hur... 3 3 Beskrivning av Skölvene bygd...3 4 Vad

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND Hylte g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Hylte Workshop i Hylte kommun Den 1 oktober 2013 samlades 29 personer i Nyarps bygdegård för att diskutera

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige Gång- och Cykelvägsplan.

Antagen av Kommunfullmäktige Gång- och Cykelvägsplan. 1 Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-14 118 Gång- och Cykelvägsplan november 2006 www.gislaved.se 2 Innehåll Förord 3 Uppföljning av GC-vägsplanen, april 1998 4 Befi ntliga GC-vägar i Gislaveds kommun

Läs mer

Det bästa av Småland i fickformat

Det bästa av Småland i fickformat Nu har vi gett Dig en liten uppfattning om hur vi har det i Bottnaryd. Hoppas det inspirerar till ett besök antingen som turist eller som ny Bottnarydsbo vi kommer att göra allt för att Du ska trivas!

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

SKYLTSTRATEGI FÖR GISLAVEDS KOMMUN

SKYLTSTRATEGI FÖR GISLAVEDS KOMMUN Kommunstyrelsekontoret LB/SJB 2009-04-02 SKYLTSTRATEGI FÖR GISLAVEDS KOMMUN Allmänt I Gislaveds kommun finns ett flertal informationsskyltar vilka gemensamt skall presentera kommunen och området, samt

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna Skola...i framtiden Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Dagsläget i Trehörna Ca 350 invånare Naturskönt belägen vid sjö Skolbyggnaden

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Församlingshemmet, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus

ÖDEBORG DIALOGMÖTE BOENDE. Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna. Minus ÖDEBORG DIALOGMÖTE Nedtecknat av Ann Palmnäs från lappar skrivna av Ödeborgsborna BOENDE Antal Kommentarer, önskemål, förslag För lite bostäder, för få lägenheter, varför byggs inte nytt? Avsaknad av byggnation,

Läs mer

Laholm hållbart grönt tryggt

Laholm hållbart grönt tryggt Laholm hållbart grönt tryggt Laholms kommun - bästa livsplatsen mellan Hamburg och Oslo Laholms kommun ligger geografiskt i ett unikt läge där vi befinner oss inom pendlingsavstånd mellan två storstadsområden

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Just nu arbetar Varbergs kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för det norra kustområdet som sträcker sig från kommungränsen i norr till och med

Läs mer

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o

Läs mer

Landsbygdsforum 2016 Kukkolaforsen 12 november 2016

Landsbygdsforum 2016 Kukkolaforsen 12 november 2016 Workshop: Nya tankar för Haparandas landsbygd Frågeställning: Vad är vi stolta över? Så här gick det till: Deltagarna delades in 7 olika grupper och fick till uppgift att fundera över vad vi är stolta

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Mellersta Östra Ölands-bygden Borgholms och Mörbylånga kommuner, Kalmar län Juni 2010 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

GRUPPERADE IDÉER INKL. ICKE REDOVISADE

GRUPPERADE IDÉER INKL. ICKE REDOVISADE GRUPPERADE IDÉER INKL. ICKE REDOVISADE BJURÅKER WORKSHOP 2016-04-10 OMSTÄLLNING 1. Vandringsleder och skoterleder kostar att drifta och det är svårt att dra in pengar, men vi måste våga ta betalt för sådant

Läs mer

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Lokal plan för Fölene

Lokal plan för Fölene Lokal plan för Fölene Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Fölene...3 4 Vad är det bästa med Fölene?...4 5 Slogan för Fölene...4

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 en väg, många möjligheter 2(11) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 2.1 Vision... 4 2.2 Mål... 5 2.3 Strategier... 5 3 Tillväxt ett samspel...

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18 Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 Bjäre Båstad Moderaternas Valprogram 2015-2018. A. Allmänt Moderaterna fortsätter att ta ansvar för Båstads kommuns framtid, utveckling och unika miljö.

Läs mer

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast bjöd

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag Storsund Byaområde 1 Storsund Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Foto: Sara Berg Antalet boende i Storsund har under åren 1996-2006 minskat med ca 10 %. Åldersfördelningen avviker från kommunen

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer