HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: Sammanfattning rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29"

Transkript

1 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev Mer information hittar du på hemsidan:

2 Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen Kontakt: Planarkitekt Sunna Pfeiffer tfn e-post Samhällsplanerare Paul Robertsson tfn e-post Löpande information:

3 Kommunturnén Häradsbäck - ett första tillfälle att mötas och samtala kring framtiden Den 2 maj samlades tjänstemän och häradsbäcksbor vid Handelsboden för att samtala kring tankar, idéer och synpunkter kring ortens framtida utveckling. Mötet var mycket givande och många nya synpunkter kom in. En del berör inte direkt översiktsplanen utan vidarebefordras till berörda förvaltningar. Möjligheter för Häradsbäcks utveckling Häradsbäck är en kyrkby Härlunda socken med en timmerkyrka med anor från 1600-talet. Det öppna landskapet kring kyrkan centralt i orten finns beskrivet i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Orten är även känd för nöjesstället Balders hage som lockar besökare långväga ifrån. Häradsbäck har potential som mötespunkt för nöje, turism och som genomfartsort. ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra utveckling av de allmänna miljöerna så att de blir mer tilltalande att vistas och stanna kvar i.

4 Skissen En första idéskiss redovisades som utgångspunkt för samtalet: Frågeställningar Ett antal frågeställningar användes för att tydliggöra vilka vad översiktsplanen fokuserar på: Vad tycker du bäst om med Häradsbäck? Kvaliteter? Vad är mindre bra med Häradsbäck? Brister? Vilka platser borde förändras i Häradsbäck? Varför? Var i Häradsbäck vill dagens och nya invånare bo i framtiden? Var kan nya företag etablera sig i Häradsbäck? Saknas trygga gång- och cykelvägar någonstans? Var? Vilka områden används mest för rekreations- och friluftsliv? Hur kan Häradsbäck bli mer tryggt, trivsamt och hemtrevligt?

5 Sammanställning av synpunkter och förslag Översiktsplan för Älmhults kommun, Många lämnade in skriftliga synpunkter men en del antecknades också direkt under samtal med besökarna. Nedan redovisas samtliga inkomna synpunkter, även sådant som inte direkt berör översiktsplanen. Väg 120 Vägen genom Häradsbäck är farlig, folk kör för fort. En mätning visar att endast 4% kör lagligt och medelhastigheten är 76 km/h. Förslag gavs på farthinder (shikan?) vid de tre in- och utfart till Häradsbäck samt fartkameror vid busshållplatsen och brandstationen. Ökad säkerhet med övergångsställe behövs kring busshållplatsen/handelsboden, eftersom många barn hoppar av skolbussen här. Övergångställe föreslås även vid kyrkan/prästgården. Cykelväg föreslås från busshållplatsen och väster ut till infarten till gamla vägen. Hela sträckan till Älmhult borde breddas så att man vågar cykla längs vägen. Korsningen med Lönsbodavägen är farligt, vidta bra trafiksäkra åtgärder där. Härlundagården Det fanns många funderingar och frågetecken kring Härlundagården, vad hände och vad kommer att hända? Kommunen måste marknadsföra att boende för äldre finns här. Nu när det flyttat in folk i nästan alla lägenheter bör det kunna vara bemannat, åtminstone dagtid. Lokalerna skulle kunna utnyttjas till mycket, t.ex. föreningsaktiviteter, träffplats för äldre och ungdomar, bingo och gemensamma måltider. Härlundagården skulle kunna användas för flyktigar som behöver tillfälligt boende. Det behövs äldrevård i Häradsbäck. Allmänna kommunikationer Det är dåligt med kollektivtrafik idag, det behöver bli mycket bättre. Med bättre kollektivtrafik behöver familjerna inte ha två bilar. På skolloven går inga bussar alls. Förr fanns arbetarbuss till IKEA och Olofström, det kanske går att införa igen. Snålskjutsen borde gå förbi här också. Gärna att det går en buss kl 10 och hem kl 14 så äldre kan åka in och göra ärenden och åka hem igen. Vid evenemang och marknad i Älmhult bör det gå bussar till Älmhult. Bygg järnväg längs med väg 120, med rälsbuss eller automatiserade tåg. Attraktionskraft För Häradsbäck ska ha attraktionskraft behövs förskola, skola 1-3, affär, kyrka och Härlundagården. Att affären ska läggas ner 1 september och att skolan lagts ner är stora minus för bygden, det går inte att locka barnfamiljer. Lugnet och tystnaden, naturen och badplatser är en del i Häradsbäcksbygdens kvaliteter. Alla trevlig människor, människor som hjälps åt och en god gemenskap är också en viktig del i kvaliteterna. Härasdsbäck är centrum i en glesbygd, det är 2 mil till ett flertal lite större orter. Nya IKEA ligger åt rätt håll, det är enkelt att pendla från Häradsbäck. Marknadsför boende på landsbygden bättre. Turism Om affären stängs skulle huset kunna bli vandrarhem. Gratis cyklar mellan Älmhult och landsbygden. Ökad turism i bygden genom fiske, ridleder, cykelvägar, vandrarhem, camping, Älgpark, något för barn. Bygden har mer än 50 sjöar. Mer reklam om Härlundabygden behövs på turistbyrån. Sågverkstomter De nedlagda sågverken bör kunna få nya verksamheter, t.ex. logistikföretag. Kommunen kan hjälpa till att marknadsföra tomterna. Det skulle kunna byggas industrihotell, likt Funkisfabriken. Gör sågverket till crossbana. Kommunal mark och kommunala lokaler Kommunen äger flera marker som inte ser så bra ut, t.e.x norr om Härlundagården. Gör ängsmark istället för gräsytor på kommunal mark. Gallra sly i de tätortsnära skogarna så det går att vistas där.

6 Kommunen måste använda sina lokaler mer effektivt. Skjutsa barn från de fulla skolorna i Älmhult till den tomma skolan i Häradsbäck. Vissa lektioner skulle passa bra att ha här på landsbygden, bussa ut barnen. Använd idrottshallar på landsbygden bättre. Skolan skulle kunna användas som ett entreprenörshotell. Home of home Home of home är lugnet, naturen, badplatser, gemenskap, gästvänlighet, något att göra. Home of home står bara för Älmhults tätort. Boende Eftersom det finns dåligt med bostäder i Älmhult borde landsbygden och dess byar marknadsföras bättre. Tror att nya invånare vill bo mer avskilt när de väljer landet. Det tomter som finns på präståkern är det ingen som vill bygga på. Gör nya tomter, längs gamla vägen väster ut eller öster om Härlundagården i kulturmiljön. Övrigt Dåligt att bryggan inte läggs ut vid Sandören förrän i slutet i juni/juli. Klipp gräset. Kolonilotter föreslås finnas någonstans, t.e.x väster ut. Det finns en välsorterad varubil som kör i trakten, men var kommer den ifrån. Kan den användas mer om affären läggs ner? Baldersparkeringen, den stora asfalterade ytan, bör få lite träd och planteringar i alla fall på sommaren. Gamla vägen väster ut borde få oljegrus. Ny beläggning behövs på vägen Häradsmåla-Siggaboda. Häradsbäck har ett bra brandvärn. Det hade varit önskvärt med besök av en distriktssköterska en gång i veckan. Bredbandet har kommunen gjort bra. Kostnader för fibern är stor, pengarna skulle lagts på barn-och äldreomsorg i stället. Mer möjligheter till återvinning, containrar för sortering av olika sorters avfall på våren och hösten. Belysnings borde ses över, tex vid kyrkan. Föreningslivet är starkt speciellt gymnastiken, zumba, yoga och barngympa. Arbetstillfällen behövs.

7 Familjefestivalen Häradsbäck - ett första utkast till planen redovisas Efter medborgardialogen har den första skissen reviderats och ritats upp som utkast till en mer formell plankarta. Planen är under arbete men det finns fortfarande inget färdigt förslag. Under familjefestivalen den augusti vill vi därför passa på att träffa så många som möjligt för att få in synpunkter. Informationen finns även på hemsidan för den som inte har möjlighet att komma till kommunens utställning.

8 Samrådsredogörelse medborgardialog del Häradsbäck rev Utkast till plankarta Utkast till plankarta för Häradsbäck Beskrivning av plankartan Bättre transporter Skapa ett tryggt och tilltalande gaturum genom byn Genomfartstrafiken är en tillgång men kräver också åtgärder gällande gestaltning och trafiksäkerhet. Trafikdämpande åtgärder behövs på flera platser i samhället. Det ska vara tryggt och säkert att gå och cykla längs väg 120, framförallt inne i samhället. Underlätta pendlingscykling Verka för att på lång sikt få till stånd gång- och cykelväg till Älmhult. Rekreation Öka möjligheterna till rekreation Idrott, bygdegård, naturområde och slingor öster om orten utvecklas och sköts. Kulturmiljö Kulturmiljö Härlunda kan värnas och utvecklas som besöksmål. Den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen bör vårdas och bevaras

9 Samrådsredogörelse medborgardialog del Häradsbäck rev Ny bebyggelse Bebygg planlagda tomter Tomter färdiga att bebygga finns. Verksamheter Återställ nedlagda industrier till landsbygd Nedlagda industrier, fd sågverk, bör omvandlas till naturområden. Verksamheter som stör boende bör undvikas inom tätorten. Vad tycker du om förslaget? - Saknar du något eller är det något som du tycker borde förändras? Kom gärna och prata med oss under familjefestivalen, eller lämna in skriftliga synpunkter på plats. Det går också bra att höra av dig via epost efter festivalen. Fortsättning - samrådshandling tas fram under hösten Den 4 november planeras en handling för samråd med myndigheter vara klar. Efter myndighetssamrådet kommer planen att ställas ut för granskning under våren.

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Investeringar Gick man inte igenom skuldsättningsfrågan när man byggde Örnen och AMB? Det gjorde man inte. AMB var ett speciellt erbjudande som man inte kunde säga nej

Läs mer

Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered

Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered 1 (7) Samhällsbyggnad Planenheten Jakob Aldén Planarkitekt 0302-52 11 49 0768-95 02 65 jakob.alden@lerum.se Redogörelse för dialog: Tyck till om nya bostäder i Tollered Hur dialogen har genomförts Dialogen

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 18 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av 7 politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun 2005-08-23/C Björk 2005-09-14 2005-10-06 2005-10-31 2005-11-07 2005-11-14 2005-11-17 2005-11-22 2005-11-29 2005-12-01 2 Innehållsförteckning Uppdraget

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering Planering i Mora och Orsa 2014 fokus översiktlig planering 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fotografier och bilder: Framsida: 3:e raden längst till höger: Kola Productions Sid 20 överst:

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Lokal plan för SJÖTOFTA

Lokal plan för SJÖTOFTA Lokal plan för SJÖTOFTA Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av samhället xyz...3 4 Vad är det bästa med byn xyz?...4 5 Slogan för

Läs mer

Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET

Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Nöjdast kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex Hej! Prata med oss om dina försäkringar! Bra försäkringar

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012

Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012 Sammanställning av dialogmöten i byarna inför revidering av översiktsplan 2012 genomförd nov 2011 till april 2012 Sammanfattning Inför revideringen av Krokoms kommunomfattande översiktsplan genomfördes

Läs mer

LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD

LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD SJU LYSANDE EXEMPEL FRÅN KARLSTADS KOMMUN Älvsbacka Ängsbacka Molkom Edsvalla Tranhemsgård Vålberg Vallargärdet Skattkärr Väse Ölmhult Karlstad Vänern 0 2 4 6 8 10 1 km Omgivningarna

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

- 1 - Invånarsamråd. sammanfattning från gruppsamtal. Österbymo 12/10 Svinhult 19/10 Hestra 21/10 Norra Vi 29/10 Rydsnäs 2/11 Asby 5/11

- 1 - Invånarsamråd. sammanfattning från gruppsamtal. Österbymo 12/10 Svinhult 19/10 Hestra 21/10 Norra Vi 29/10 Rydsnäs 2/11 Asby 5/11 - 1 - YDRE KOMMUN Invånarsamråd sammanfattning från gruppsamtal Österbymo 12/10 Svinhult 19/10 Hestra 21/10 Norra Vi 29/10 Rydsnäs 2/11 Asby 5/11 er utan åtgärder är som drömmar Åtgärder utan visioner

Läs mer

Svar/synpunkter vid gruppdiskussioner om kommunens framtida vision

Svar/synpunkter vid gruppdiskussioner om kommunens framtida vision 2014-04-07 Svar/synpunkter vid gruppdiskussioner om kommunens framtida vision Kommunfullmäktige 21 jan 2014 1. Hur ser det framtida Alvesta ut? 2. Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för Alvesta,

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden 1 Bilaga Tidig dialog Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012 Fokusområde 1: Framtida områden Övergripande tankar Vad vill vi?: - Vad ska vara Flens profil och karaktär? - Vilken utveckling ska vi

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer