PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PJÄTTERYD. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning 2014-08-29"

Transkript

1 PJÄTTERYD Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning Mer information hittar du på hemsidan:

2 Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen Kontakt: Planarkitekt Sunna Pfeiffer tfn e-post Samhällsplanerare Paul Robertsson tfn e-post Löpande information:

3 Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd Kommunturnén Pjätteryd - ett första tillfälle att mötas och samtala kring framtiden Den 20 maj samlades tjänstemän och pjätterydsbor i Brogården för att samtala kring tankar, idéer och synpunkter kring ortens framtida utveckling. Mötet var mycket givande och många nya synpunkter kom in. En del berör inte direkt översiktsplanen utan vidarebefordras till berörda förvaltningar. Möjligheter för Pjätteryds utveckling Orten är en kyrkby i Pjätteryds socken och en samlingspunkt i korsningen mellan flera vägar, och relativ närhet till både Ljungby och Älmhult. Den fina bygdegården Brogård ligger i byns utkant. I närområdet finns dansbanan Björkö samt Gustavsfors som är känt för sitt ädelfiske. Lönshult och Stenshult ligger i nära anslutning till byn och erbjuder idylliskt lantligt boende. Pjätteryds kvalitet är läget i en idylliskt lantlig trakt, mellan Lönshult och Stenshult. ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra utveckling av lantligt boende.

4 Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd Skissen En första idéskiss redovisades som utgångspunkt för samtalet: Frågeställningar Ett antal frågeställningar användes för att tydliggöra vilka vad översiktsplanen fokuserar på: Vad tycker du bäst om med Pjätteryd? Kvaliteter? Vad är mindre bra med Pjätteryd? Brister? Vilka platser borde förändras i Pjätteryd? Varför? Var i Pjätteryd vill dagens och nya invånare bo i framtiden? Var kan nya företag etablera sig i Pjätteryd? Saknas trygga gång- och cykelvägar någonstans? Var? Vilka områden används mest för rekreations- och friluftsliv? Hur kan Pjätteryd bli mer tryggt, trivsamt och hemtrevligt?

5 Sammanställning av synpunkter och förslag Översiktsplan för Älmhults kommun, Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd Många lämnade in skriftliga synpunkter men en del antecknades också direkt under samtal med besökarna. Nedan redovisas samtliga inkomna synpunkter, även sådant som inte direkt berör översiktsplanen. Skolan Det finns en stor besvikelse och uppgivenhet hos pjätterydsborna över att skolan läggs ner och att man inte ens kunde hjälpa till sista året. Har man ingen skola är det svårt att få barnfamiljerna att flytta till bygden. Det hade varit bättre om man inte fick välja vilken skola man vill gå i. Barn från Älmhult borde kunna skjutsas ut till landsbygdsskolorna så att man använder de lokaler man har istället för att bygga nytt. Det borde minst vara en F-3 skola. Vi vet ännu inte vilka konsekvenserna blir långsiktigt av att skolan läggs ner. Otydlig vad som händer med fritids och bibliotek när skolan läggs ner. Service i västra Älmhult Det skulle behövas service väster om järnvägen i Älmhult, t.ex. livsmedelsaffär, postutlämning, apotek, postlåda som töms efter kl 14 m.m. Det skulle förbättra servicenivån för pjätterydsborna och minska trafiken genom Älmhults centrum. Sjukvård Många tvingas åka till Ljungby för enkla undersökningar varför inte ha en ambulerande sköterska i Älmhult vissa dagar mobil vårdcentral. Vägar Vägen till Ljungby, 3 mil, borde göras rakare och bredare. Det skulle då vara mer attraktivt att pendla Ljungby-Älmhult. Idag får Pjätteryd mycket tung gps-trafik, dvs lastbilar som tar den kortaste vägen från Älmhult till E4:an. Det borde skyltas bättre så att den tunga trafiken inte tar vägen över Pjätteryd. Vägen in till Älmhult är bra. I Pjätteryd möts många vägar, kan det utnyttjas på något sätt? Vägbeslysning Önskar mer vägbelysning åt alla håll längs med vägarna. Cykelväg till Älmhult Det skulle vara bra med en cykelväg in till Älmhult. Slipper då oroa sig för den tunga trafiken. Börja med att bygga cykelvägen på va-ledningen som ska byggas till Boastad. Buss Det borde finnas bättre bussförbindelser till Älmhult. Det går att arbetspendla. Det finns ingen kvällsbuss om man vill ta sig hem efter att ha varit på bio t.ex. På sommar och lov går ingen buss alls. Det borde gå en buss på dagen så äldre kan åka in på dagen och handla. På helgen borde det gå att åka buss. Fiber Viktigt med ordentligt bredband till alla. Utbyggnaden av fibern kommer höja värdet på fastigheterna. Ikeaanställda måste kunna jobba hemifrån och papperstidningen kommer att försvinna. Boende Att kunna få stycka av en större tomt 1-4 ha kan vara attraktivt om man vill flytta ut på landet och ha några höns, får eller hästar. Att stycka av större tomter längs Kulhyttavägen är ett bra förslag. Flyttar man ut på landet måste man också acceptera att det luktar och låter från t.ex lantbruk. Naturen och omgivningarna är en viktig boendekvalitet. Öppna upp gatan bakom Nybyggarvägen och markandsför de tomterna. Gräv ut Pjätterydssjön eller dämm sjön och bygg vid Käxnäs med utsikt över sjön. Kan vi inte locka fler som jobbar på IKEA att bo lite lugnt och skönt eller behöver alla bo ovanpå caféet/puben i Malmö?

6 Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd Modernt boende för äldre Det skulle behöva byggas lite moderna större marklägenheter för äldre. Bra boendealternativ för äldre behövs. Så att man vill lämna sitt stora hus/gård och flytta innan man blir allt för gammal och ändå kunna bo kvar i bygden. Boende ska ligga nära Pjätteryds centrum, nära bussen, kanske längs Kulhyttavägen eller nära Lillån. Byggnadstraditioner Bra om nya hus tar hänsyn till befintliga hus i omgivningen, gärna småländsk byggnadstradition. Näringsliv Finns inga stora företag i bygden bara enskilda företag och lantbrukare. Förr fanns Elmeträ med anställda. De flesta arbetar i Älmhult. Laholm har i sin översiktsplan pekat ut områden för entreprenörsfastigheter i mindre tätorter, dvs där kommunen ska bygga lokaler för företag och sälja? Engagemang och bidrag Människors engagemang är viktigt för en levande landsbygds. Kommunen behöver hjälpa till med att hitta och söka pengar från t.ex. Leader Linné till olika projekt. Kommunen skulle kunna stödspara till lokala utvecklingsfonder. Mötesplatser, evenemang och aktiviteter Det är viktigt att utveckla mötesplatser. Dagis är och kommer vara en viktig mötesplats, där möts man i sina vardagsrutiner. Ställen där det är naturligt att mötas på ska utvecklas, dvs fler saker att mötas kring kan skapas där. En affär skulle vara en bra mötespunkt - bykärna centralt på orten. Aktiviteter är viktigt för att mötas och engagera människor. I Skärshult finns ett viltslakteri med gårdsförsäljning och aktiviteter. I Mellangården ordnas kosläpp med många besökare. Julmarknad ordnas på Björkö. Vartannat år ordnas loppis i Brogården. Valborg firas på Brogården. Familjedag på isen. Promenadstigar Viktigt med iordninggjorda stigar och rundor för promenader och löprundor. Kulltan-rundan är en sådan runda och stigarna mellan Brogården och Kyrkan en annan. Rusta upp Stockhultasjön, den är igenväxt möjlighet till promenadstig. Kulturstig Det finns en längre kulturstig i bygden som t.ex. visar tjärdalar och pestkyrkogårdar. John Kjäll har gjort iordning den och nu borde den rustas upp och ses över. Man borde även ha en plan för hur olika rekreationsslingor kan bindas samman med varandra skapa ett nätverk för cykling, vandring, ridning och kanoting i kommunen. Bra informationsmaterial tex kartor krävs också för detta. Gustafsfors Gustafsfors är en pärla och en potential för bygden. Kan den utnyttjas mer för att få besökare till bygden? Danskar tar redan idag dagsturer till Gustafsfors. Men vi vill ju inte ha hit busslaster med turister. Turisterna behöver ha lite naturvett, inte slänga burkar i naturen. Det är avkoppling att stå i vattnet och fiska. Vatten lyfter naturupplevelsen. Skateramper Just nu byggs skateramper inomhus i en gammal torvindustri. En skateförening bildas. Isbana På skolan spolas is på grusplanen. Även om skolan kommer läggas ner finns det barn som kommer vilja åka skridskor där. Vill att kommunen skrapar grusplanen.

7 Familjefestivalen Pjätteryd - ett första utkast till planen redovisas Efter medborgardialogen har den första skissen reviderats och ritats upp som utkast till en mer formell plankarta. Planen är under arbete men det finns fortfarande inget färdigt förslag. Under familjefestivalen den 30 augusti vill vi därför passa på att träffa så många som möjligt för att få in synpunkter. Informationen finns även på hemsidan för den som inte har möjlighet att komma till kommunens utställning.

8 Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd rev Utkast till plankarta Utkast plankarta Beskrivning av plankartan Ny bebyggelse Bebygg redan planlagda tomter Villabyn - Ny bebyggelse bör tillkomma inom befintliga detaljplaner eller att detaljplan upprättas. Tomterna bör ha en tydlig gräns mot gatan. Bebyggelsen kan ligga på varierat avstånd och riktning från gatan. Även modernt boende för äldre skulle kunna kompletteras inom detta område. Kyrkbyn med förskola, kyrka, prästgård utveckla för allmänna funktioner av olika slag. Ny- och tillbyggnader ska placeras och utformas så att hänsyn tas till kyrkmiljön. Krav ställs på byggnaders utformning. Bygg varsamt i kulturmiljöerna Lönshult och Stenshult kulturmiljöer där ny bebyggelse bör anpassas till den nuvarande bebyggelsens skala. Nya byggnader bör utformas så att de harmonierar med den lokala byggnadstraditionen och ska passa in i landskapsbilden, lämpligen placerad spridd längs med landsvägen. Fastighetsstorlek är lämpligen större än 1500 kvm. Större grupper av hus är inte lämpligt.

9 Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd rev Bygg lantligt boende längs historiska vägar Kulhyttan: Historiska vägar och bebyggelselämningar kan användas som utgångspunkt vid eventuell nyetablering av ny bebyggelse på stora tomter. Längs den gamla landsvägens sträckning finns lämningar av äldre brukade marker. Djurhållning, till exempel hästgårdar, är ett naturligt inslag. Rekreation Bevara och utveckla det gemensamma grönområdet Aktivitetsparken - Centralt grönområde i anslutning till bygdegården och Lillån behålls och utvecklas som naturpark med slingor för promenader. Bättre transporter Underlätta pendlingscykling På lång sikt, i samband med en eventuell ombyggnad av vägen till Älmhult, bör kommunen verka för att behov av säker cykelväg tillgodoses.

10 Samrådsredogörelse medborgardialog del Pjätteryd rev Vad tycker du om förslaget? - Saknar du något eller är det något som du tycker borde förändras? Kom gärna och prata med oss under familjefestivalen, eller lämna in skriftliga synpunkter på plats. Det går också bra att höra av dig via epost efter festivalen. Fortsättning - samrådshandling tas fram under hösten Den 4 november planeras en handling för samråd med myndigheter vara klar. Efter myndighetssamrådet kommer planen att ställas ut för granskning under våren.

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Innehåll. 1. Dialogmöten 5. 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14. 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling. Granö 6.

Innehåll. 1. Dialogmöten 5. 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14. 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling. Granö 6. Utställningshandling mars 2014 Innehåll 1. Dialogmöten 5 Granö 6 Vindelns tätort 8 Hällnäs 10 Tvärålund 12 Åmsele 13 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling

Läs mer

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Investeringar Gick man inte igenom skuldsättningsfrågan när man byggde Örnen och AMB? Det gjorde man inte. AMB var ett speciellt erbjudande som man inte kunde säga nej

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun

Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN BILAGOR Stadsbyggnadskontoret Enkät 090416.pdf Påminnelse 090427.pdf Statistik.xls Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun Juni 2009 Sara Karlsson Innehållsförteckning INLEDNING...3

Läs mer

Bo och verka på Borlänges landsbygd

Bo och verka på Borlänges landsbygd Rapport Bo och verka på Borlänges landsbygd Kartläggning av servicebehov bland Borlängebor på landsbygden Genomförd november 2012 februari 2013 Processledare Hans-Erik Bergman H-Eva Lifelike HB Inledning

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Kommundelsutveckling Malmbäck

Kommundelsutveckling Malmbäck Kommundelsutveckling Malmbäck Utveckling 2013 04 30 > 2013 06 05 Svar 1. Kön? Besvarad av: 180 (83%) Ej besvarad av: 37 (17%) 1 Kvinna 107 (59%) 2 Man 73 (41%) 180/500=36% (Anonyma resultat) 2. Ålder?

Läs mer

En dialog om Partilles framtid

En dialog om Partilles framtid Fortfarande den lantliga känslan, utan massa bebyggelse överallt, grönområden är av största vikt. Fungerande äldreomsorg. Mer satsning på skola och omsorg. Mindre buller, vackrare med parker mindre trafik.

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD

LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD SJU LYSANDE EXEMPEL FRÅN KARLSTADS KOMMUN Älvsbacka Ängsbacka Molkom Edsvalla Tranhemsgård Vålberg Vallargärdet Skattkärr Väse Ölmhult Karlstad Vänern 0 2 4 6 8 10 1 km Omgivningarna

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN för KUNGSÄTER OCH GUNNARSJÖ Varbergs kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 Projektet LISA 4 Lokal utvecklingsplan 6 BYGDEPROFIL 10 Här ligger Kungsäter och Gunnarsjö 10 Landskapsbild

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 FOKUS DALBY Sagt om: Dalbys identitet...5 Dalby växer...7 Lek och rekreation i Dalby...9 Hållbart Dalby...11

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Rapport 2 2013-03-27. Utvecklingsberedningen. Utvecklingsmöjligheter av Noresund Valfjället Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen

Rapport 2 2013-03-27. Utvecklingsberedningen. Utvecklingsmöjligheter av Noresund Valfjället Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen Rapport 2 2013-03-27 Utvecklingsberedningen Utvecklingsmöjligheter av Noresund Valfjället Kölaviken/Sandviken Hammarsvallen Innehållsförteckning 1. Uppdrag. 2 2. Metod. 3 2.1 Planeringsmöten 3 2.2 Aktiviteter.

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP)

2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) 2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) SYFTE OCH MENING Den 27 april 2011 samlades ca 100 av Veddiges invånare i en Framtidsverkstad i syfte att beskriva samhällets nuläge,

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Kulturmiljön. En resurs idag och för framtiden

Kulturmiljön. En resurs idag och för framtiden Minnesanteckningar för workshopen den 31 augusti Övergripande startfråga: Hur går vi vidare i länet och på kommunnivå för att lyfta fram och arbeta med kulturmiljöer? Grupp 1 Kulturmiljön En resurs idag

Läs mer

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden 1 Bilaga Tidig dialog Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012 Fokusområde 1: Framtida områden Övergripande tankar Vad vill vi?: - Vad ska vara Flens profil och karaktär? - Vilken utveckling ska vi

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering Planering i Mora och Orsa 2014 fokus översiktlig planering 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fotografier och bilder: Framsida: 3:e raden längst till höger: Kola Productions Sid 20 överst:

Läs mer