Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010"

Transkript

1 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en långsiktigt hållbar och klimatsmart framtid där värnandet om vår miljö är lika viktig som en bra skola och omsorg.

2 Miljö Centerpartiet är ditt gröna alternativ i kommunalvalet. Vi prioriterar miljön och en hållbar långsiktig utveckling av Båstads kommun. Energi: Centerpartiet vill på sikt se en kommun som är självförsörjande vad gäller energi. - Centerpartiet vill anlägga en biogasanläggning på Bjäre. Råvaran i form av livsmedelsavfall finns nära. Biogasen används som bränsle i bilar, bussar och för att värma våra hus. Överskottet går också att sälja via den gasledning som passerar Båstads kommun. - Vindkraften är en viktig energikälla om Bjäre ska kunna framställa mer lokal energi. - Solen är en klimatsmart energikälla. Centerpartiet vill verka för att fler solenergiprojekt förverkligas i kommunen. Jordbruket och kulturlandskapet: Bjäres bördiga jordar ger både mat och jobb. Jordbruket är en förutsättning för ett levande kulturlandskap och därmed viktigt för såväl turismen som en långsiktigt hållbar utveckling på Bjäre. - Centerpartiet vill begränsa bebyggelse och övrig exploatering av kommunens mest produktiva jordbruksmark. Utvecklingen av jordbruket och samhället i övrigt måste samordnas. - Bjäres stränder är en resurs för alla och måste finnas tillgängliga för rekreation och turism. Centerpartiet vill att Bjäres kuststränder förblir åtkomliga för vem som helst och inte privatiseras, styckas av eller bebyggs. - Bjäres artrikedom måste värnas och bevaras. - De naturvårds- och kulturmiljövårdsprogram som är antagna måste beaktas i de beslut som kommunen tar, något som inte sker idag.

3 Kommunikationer: Kommunens invånare måste i större utsträckning ges möjligheter att åka kollektivt. Centerpartiets vision är alla fordon ska drivas med förnyelsebara drivmedel. - Anlägg Pågatågsstationer i Grevie och Förslöv omgående. Stationerna skulle ge stora delar av Bjäres befolkning en möjlighet att åka miljövänligt. Pågatågstrafik mot både norr och söder måste komma igång snarast. - Centerpartiet vill ha den gamla järnvägen mellan Förslöv och Båstad kvar. Järnvägen kan betjäna de mindre orterna på Bjäre och fungera som matarlinje till fjärrtågen i Hemmeslöv och Ängelholm när tunneln en dag står färdig. - Anlägg ett industrispår till Lindab i Grevie. En av kommunens största industrier ges möjlighet till storskaliga och miljövänliga transporter. - Inrätta en Ringlinje, med bussar som trafikerar Bjäres mindre orter och knyter ihop dessa med kommunens järnvägsorter. Bussarna på Ringlinjen drivs naturligtvis med biogas från kommunen egen anläggning. - De bilvägar som redan finns på Bjäre bör hålla hög standard och underhållas. Gång- och cykelvägarna på Bjäre måste bli fler och bättre. Vägarna för gångare och cyklister bör knytas ihop med andra kommuner. - Villkoren ska förbättras för kommunens vägföreningar. Närproducerat: Bjäre tillhandahåller en mängd råvaror av högsta kvalitet. Centerpartiet vill i större utsträckning utnyttja våra lokalt producerade livsmedel i kommunens olika verksamheter. Förutom att gynna Bjäres företag vore detta såväl klimatsmart som kvalitetshöjande. - Centerpartiet vill utreda vilka livsmedelsprodukter som används i kommunens verksamheter som kan närproduceras på Bjäre. Klimatpåverkan, kvalitet och näringsinnehåll måste bli lika viktiga faktorer som priset när det upphandlas mat åt kommunens barn och äldre. Återvinning: Bevara återvinningsgården i Svenstad. - Centerpartiet vill bevara och utveckla Svenstads återvinningsgård. Svenstad ligger centralt i kommunen, vilket ger en bra service för många kommuninvånare.

4 I T Centerpartiet ser informationsteknologin som en förutsättning för kommunens långsiktiga utveckling. Med tillgång till datorer och snabbt Internet ökar människors kunskap, möjligheter att påverka samt att ta del av samhällsservice och information. Informationsteknologi: För Centerpartiet är en bred tillgång till datorer och modern informationsteknologi ytterst en demokratifråga. - Alla kommuninvånare måste ges tillgång till dator och Internet. Som komplement till biblioteken bör datorer för allmänheten också finnas tillgängliga på andra kommunala enheter, till exempel skolor och äldreboenden. - Centerpartiet vill arbeta för att de offentliga handlingar som kommunen innehar ska göras tillgängliga för en bred allmänhet via Internet. På detta sätt vill vi närma oss offentlighetsprincipens kärna där allt offentligt tillhandahålls, tillgängligt för alla. - Kommunen ska, där det är möjligt, byta till mjukvara och operativsystem med öppen källkod. På det sättet får förvaltningarna bättre kontroll över informationen i systemen och stora summor sparas i licenskostnader varje år. - All ny utbyggnad av bredbandsnät ska vara med hög kapacitet. Detta ökar möjligheterna till hemmaarbete, minskar transporterna och ger bättre förutsättningar för näringsliv och småföretag.

5 Bostäder Centerpartiet vill att det ska vara attraktivt att bo, arbeta och driva företag i HELA kommunen. Bjäres sex centralorter är alla lika viktiga för kommunens långsiktiga utveckling. Boende: Större planer för bebyggelse ska fokuseras till våra sex centralorter. På det sättet bibehålls god service och transporterna minskar Största hänsyn måste dock tas till jordbruksmark o andra natur- och kulturmiljöintressen. På följande platser i kommunen vill Centerpartiet se nya tomter och bebyggelse i form av villor, hyresrätter eller kooperativa hyresrätter. - Västra Karup: Lindströms backe bakom mejeriet. Detaljplanelägg genast - Grevie: Öster om järnvägen mittemot Ljungvägen. - Förslöv: Mellan idrottsplatsen och kommande station samt mittemot Bjärehallen. - Östra Karup: Viktor Ewalds väg/gnejsvägen. - Hemmeslöv: Snabb exploatering av område i nya Hemmeslöv. - Båstad: Trollbäcken ska bebyggas med hyresrätter. - Hov: Mark finns avsatt öster om Församlingshemmet. Denna måste bebyggas snarast möjligt. - Torekov: Inköp av mark för ny bebyggelse.

6 Kultur, turism och fritid Bjäres natur, kultur och föreningsliv är kommunens viktigaste resurs. Med ekonomiskt stöd och lokaler vill Centerpartiet stimulera föreningarna att fortsätta bidra till Bjäres rika kultur och fritidsliv. Kultur och fritid: Centerpartiet vill att Båstads kommun ger förutsättningar för ett rikt kulturutbud och möjligheter till en aktiv och stimulerande fritid. - Alla bibliotek ska få vara kvar, utvecklas och fungera som naturliga mötesplatser i samhället. - Stödet till kulturevenemang och studieförbund ska finnas kvar. - Centerpartiet vill utreda möjligheten att utmed vissa av kommunens kuststräckor uppföra en rad badhytter, så kallade hoddor, möjliga för barnfamiljer att hyra. Exempel på platser kan vara Malen, Riviera och Segelstorpsstrand. Turism: Turismen ska baseras på Bjäres naturliga förutsättningar, ha god kvalitet och bestå av en rik mångfald. - Turisttillströmningen ställer stora krav på miljöhänsyn. Centerpartiet vill därför öka informationen till alla besökare och samtidigt visa Bjärehalvöns livskvalitet. - Centerpartiet vill att en landsbygdsutvecklare ska hjälpa småföretagare, byalag och markägare med marknadsföring och myndighetskontakter. Detta säkerställer en fortsatt utveckling av den småskaliga och klimatsmarta turist- och besöksnäringen.

7 Skola och barnomsorg Centerpartiet arbetar för valfrihet och närhet inom skola och barnomsorg. Kommunal barnomsorg ska finnas i alla sex tätorter på Bjäre, och även vara tillgängligt på kvällar och helger. Inga kommunala skolor på Bjäre ska läggas ner. Barnomsorg: Alla sex tätorter på Bjäre ska erbjuda kommunal barnomsorg. Detta garanterar samhällsutvecklingen, tryggar arbetstillfällen och är klimatsmart då transporterna minskar. - Barnomsorg ska erbjudas på kvällar och helger menar Centerpartiet. Bjäre är en tjänsteintensiv kommun. Många småbarnsföräldrar arbetar inom servicenäringen och ofta på obekväma tider. Kommunen måste möta dessa behov för att bli ett attraktivt alternativ för barnfamiljer. Utbildning: Skolan är en central och viktig del i varje samhälle och möjliggör en långsiktig utveckling. En skola nära eleven är dessutom en miljövänlig skola. - Inga kommunala skolor på Bjäre ska läggas ner - Matens roll i skolan ska stärkas. Lokala restauranger bör utnyttjas bättre. Det skapar arbetstillfällen, värnar den lokalt producerade maten och är klimatsmart. - Skolornas matsalar ska göras mer restauranglika med bättre ljudoch ljusmiljöer för en bättre och lugnare måltidsmiljö. - Centerpartiet vill lyfta fram och arbeta förebyggande kring ungdomars drogvanor. - Skolorna ska etablera tätare kontakt med det lokala näringslivet. - Skolskjutsarna ska behållas i kommunal regi. - Kultur/musikskolan är viktig och ska bevaras och utvecklas.

8 Vård och äldreomsorg Vården och omsorgen ska utgå från dina behov och önskemål, menar vi i Centerpartiet. Du har alltid rätt till vård av hög kvalitet, oavsett ålder eller ekonomiska resurser. Vård och omsorg: Centerpartiet menar att bra vård och omsorg ska vara en självklarhet. Dina behov av vård och medicinska insatser ska alltid utgå från dina behov. De boende inom äldreomsorgen har rätt till en meningsfull vardag. - Centerpartiet vill arbeta för fler moderna äldreboenden som ger ett bra boende för alla åldrar i kommunens alla delar. - Bygg ett helt nytt äldreboende i Förslöv. - Personalen är omsorgens viktigaste resurs. Uppskattning, utbildning och stöd i arbetet för personalen, skapar god kvalitet i omsorgen.

9 Näringsliv Näringslivet: Centerpartiet vill stärka samarbetet med näringslivet. Då finns förutsättningar för att starta nya företag och för företag att växa och på så sätt skapa fler jobb. - Kommunens näringslivsbolag ska fortsätta utvecklas. - Kommunen måste köpa mer industrimark. - Kommunen ska tillhandahålla billiga lokaler, möjliga för småföretag att använda och utvecklas i.

10

11

Vi satsar på våra medborgare

Vi satsar på våra medborgare Vi satsar på våra medborgare Centerpartiet tar ansvar för en hållbar utveckling av Båstad kommun. Vi värnar om en trygg tillvaro för samtliga, oavsett om Ni är gamla, unga, barnfamiljer eller ensamstående.

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN FÖRSLAG TILL BESLUTSUNDERLAG VÅR STRATEGI! STRATEGIN CENTERPARTIET PÅ BJÄREHALVÖN syftet Att boende på Bjärehalvön vet att en röst på Centerpartiet ger en trygg och hållbar

Läs mer

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18 Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 Bjäre Båstad Moderaternas Valprogram 2015-2018. A. Allmänt Moderaterna fortsätter att ta ansvar för Båstads kommuns framtid, utveckling och unika miljö.

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008.

Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008. Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008. Stadsarkitekt fram till 2006: Hans Folkeson Planförfattare: Per Iwansson, planchef

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

onsdag den 23 augusti 2017 Välkommen till Båstads kommun

onsdag den 23 augusti 2017 Välkommen till Båstads kommun onsdag den 23 augusti 2017 Välkommen till Båstads kommun Snabba fakta om Båstads kommun Snabba fakta om Båstads kommun Kommunalskatt: 20:23 (20:75) Landstingsskatt: 10:69 (11:36) Tätorter: Båstad, Förslöv,

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Handlingsprogram

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Handlingsprogram Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2019-2022 Ett jämlikt Klippans kommun Människans frihet socialdemokraternas viktigaste mål. Alla människor ska vara fria att utvecklas som individer.

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för landsbygdsfrågor

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för landsbygdsfrågor Verksamhetsplan 2014-08-25 Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för landsbygdsfrågor 2015-2018 KS 2014/0578 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014. Efter beslut i kommunfullmäktige har dokumentet

Läs mer

Socialdemokraterna i

Socialdemokraterna i Socialdemokraterna i framkant för Bromölla! En kommun att leva och verka i med stolthet, en plats för våra barn att växa upp i, ett samhälle med förutsättningar till ett liv med kvalitet där möjlighet

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

- Framtidspartiet i Lysekil Foto: Lars Nyfjäll, Lysekil

- Framtidspartiet i Lysekil Foto: Lars Nyfjäll, Lysekil Valmanifest 2018 - Framtidspartiet i Lysekil Foto: Lars Nyfjäll, Lysekil Arbete - Trygghet Välfärd Lysekil skall vara en plats där alla känner trygghet och framtidshopp. Barn och unga skall ha möjlighet

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE TROSA.

ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE TROSA. VALPROGRAM 2018 ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE TROSA. Rösta den 9 september! För en hållbar kommun där alla får chans att växa. UTBILDNING ÄR TRYGGHET FÖR FRAMTIDEN Genom att investera i utbildning

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Valvinst 2018 Centerpartiets handlingsprogram för Alvesta kommun

Valvinst 2018 Centerpartiets handlingsprogram för Alvesta kommun Valvinst 2018 Centerpartiets handlingsprogram för Alvesta kommun 2019-2022 Antaget av Alvestakretsens årsstämma 2018 Innehåll Vår vision!... 2 Hållbar välfärd... 3 Boendet... 3 Maten... 3 Omsorg om kommunens

Läs mer

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun

Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Valprogram 2015-2018 Centerpartiet i Älmhults kommun Inledning Närodlad politik nära dig Centerpartiet i Älmhults kommun ser att kommunen har unika möjligheter för framtiden och vi vill fortsätta vara

Läs mer

Den goda kommunen med invånare Antagen av kommunfullmäktige

Den goda kommunen med invånare Antagen av kommunfullmäktige Den goda kommunen med 13000 invånare 2027 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-14 137 Den goda kommunen Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås. Den goda kommunen är ett uttryck för vår

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Valplattform för Centerpartiet i Kungsbacka. Ett ledarskap för Kungsbacka

Valplattform för Centerpartiet i Kungsbacka. Ett ledarskap för Kungsbacka Valplattform för Centerpartiet i Kungsbacka Ett ledarskap för Kungsbacka ett fritt och tryggt samhälle Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle. Det

Läs mer

Valprogram Valprogram för Moderaterna i Staffanstorp

Valprogram Valprogram för Moderaterna i Staffanstorp Valprogram 2018-2022 Valprogram för Moderaterna i Staffanstorp Valprogram Detta program är ett levande dokument och ska vara föremål för ständig diskussion fram tills årsmötet 2018. Staffanstorp ska vara

Läs mer

Kommunalt Handlingsprogram 2018 Hagfors kommun

Kommunalt Handlingsprogram 2018 Hagfors kommun Kommunalt Handlingsprogram 2018 Hagfors kommun Dags att göra något Dags att göra något Vår kommun har i många år levt över sina tillgångar. Kommunen har stora skulder. Ingen kommun i Värmland har högre

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Kulturnämnden har ansvar för kommunens kulturpolitik och verksamheter inom kultur och fritid. Nämnden vill visa att kultur är mer än det som ryms i detta

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Halmstad, hösten 2013 Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Läses genom att de rader som föregås av ett talstreck är uppföljningen medan de andra raderna är målen enligt C s valmanifest.

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör... VISION och strategisk plan grunden till varför vi gör det vi gör... VISION Tranemo kommun är vårt naturskön naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en kommun i storstadens närhet. Här finns ett boende

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Kristdemokraterna Värnamo Fullmäktigegruppen Val till kommunfullmäktige i Värnamo 2006 JO! Varje familj ska själv få välja

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Rösta grönt i Stenungsund den 9e september.

Rösta grönt i Stenungsund den 9e september. Rösta grönt i Stenungsund den 9e september. Vad är väl ett val till kommunfullmäktige? Dötrist eller alldeles underbart? Oavsett så är det viktigt, eftersom att det påverkar dig och över 26 000 invånare

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT

ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT Vänsterpartiets budgetförslag för 2016 Vänsterpartiet Solna solna.vansterpartiet.se Vi vill se ett Solna för alla! Vänsterpartiet vill att Solnabornas gemensamma tillgångar ska

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN POPULÄRVERSION www.engelholm.se/op2035 HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN 2035 Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Mål- och inriktningsdokument inför budget 2016 Stadsdelsnämnden Östra Göteborg. Östra Göteborg en fantastisk stadsdel med utmaningar

Mål- och inriktningsdokument inför budget 2016 Stadsdelsnämnden Östra Göteborg. Östra Göteborg en fantastisk stadsdel med utmaningar - och inriktningsdokument inför budget 2016 Stadsdelsnämnden Östra Göteborg Östra Göteborg en fantastisk stadsdel med utmaningar - och inriktningsdokument, SDN Östra Göteborg Inledning Grunden i Östra

Läs mer

Strömstad. 2030Vision En internationell småstad med. livskvalitet, natur & friluftsliv i världsklass! Strömstads kommun

Strömstad. 2030Vision En internationell småstad med. livskvalitet, natur & friluftsliv i världsklass! Strömstads kommun Strömstad En internationell småstad med livskvalitet, natur & friluftsliv i världsklass! 2030Vision 2030 Strömstads kommun BARN OCH UTBILDNING Lära för livet - alla ska lyckas i skolan År 2030 är den barnomsorg

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Hällabrottet Översiktsplan Kumla kommun 2040

Hällabrottet Översiktsplan Kumla kommun 2040 Hällabrottet Tätortsutveckling Hällabrottet Ortens karaktär Hällabrottet är med cirka 1 750 invånare den näst största tätorten i kommunen och ligger cirka 3 kilometer öster om Kumla. Orten är kulturhistorisk

Läs mer

Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR DITT KRYSS ÄR VIKTIGT!

Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR DITT KRYSS ÄR VIKTIGT! Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR GE DRÖMMEN EN CHANS - I HEDEMORA Min dröm är ett Hedemora där det är lätt att leva, bo och verka, ett Hedemora där det är tillåtet att växa. Hedemora kommun ska

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vision 2030 för Jönköpings kommun

Vision 2030 för Jönköpings kommun Vision 2030 för Jönköpings kommun 2016:482 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2030 för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2018-02-22 41 1 2 Vision 2030 Vision

Läs mer

Gör allting enkelt och förnuftigt

Gör allting enkelt och förnuftigt Gör allting enkelt och förnuftigt för medborgarnas bästa Påverka din egen bygd, rösta på Bjärepartiet i kommunvalet Bjärepartiet, c/o Bo Wendt Tel: 0431-36 91 04 Email: info@bjarepartiet.se i kommunvalet

Läs mer

Framtiden börjar i skolan. Därför behöver Växjö en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utveckl

Framtiden börjar i skolan. Därför behöver Växjö en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utveckl Växjö är en bra kommun att leva i och de som vill bo och verka här ska känna sig välkomna. Kommunen växer, utvecklas och har alla möjligheter att ligga i framkant på många områden. Det finns också mycket

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt

Sjöbo - en plats för tillväxt Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Vision för Sjöbo kommun 2011-2020 Sjöbo - en plats för tillväxt. Innehåll Livskvalitet...5 Kunskap...6 Företagande och arbete...9 Infrastruktur...11

Läs mer

EN BRA KOMMUNFÖR BARNEN ÄR BRA FÖR ALLA

EN BRA KOMMUNFÖR BARNEN ÄR BRA FÖR ALLA EN BRA KOMMUNFÖR BARNEN ÄR BRA FÖR ALLA Läs vårt valmanifest så förklarar vi varför Trelleborgs grönaste valmanifest 2018 Tänk om vi bygger en kommun utifrån barnens bästa. Om vi låter barnens behov och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Inriktningsdokument. Inriktning av landsbygdspolitiken 2014-08-25 KS 2014/0578. Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014.

Inriktningsdokument. Inriktning av landsbygdspolitiken 2014-08-25 KS 2014/0578. Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014. Inriktningsdokument 2014-08-25 Inriktning av landsbygdspolitiken KS 2014/0578 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014. Efter beslut i kommunfullmäktige har dokumentet delats upp i två delar:

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Kommunvalet i Göteborg

Kommunvalet i Göteborg Kommunvalet i Göteborg Ditt alternativ i valet 2014 Ditt alternativ i valet 2014 Vägvalet som parti är sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen

Läs mer

Regional analys TILLHÖRANDE ÖVERSIKTLIG PLANERING. Växjö Översiktsplaneutredningar PLANERINGSKONTORET

Regional analys TILLHÖRANDE ÖVERSIKTLIG PLANERING. Växjö Översiktsplaneutredningar PLANERINGSKONTORET Regional analys TILLHÖRANDE ÖVERSIKTLIG PLANERING Växjö Översiktsplaneutredningar PLANERINGSKONTORET 2018-04-05 Analysera utifrån Dagens situation och utmaningar trender, tryck, anspråk, intressen Den

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Handlingsprogram för Centerpartiet i Vetlanda kommun 2014

Handlingsprogram för Centerpartiet i Vetlanda kommun 2014 Handlingsprogram för Centerpartiet i Vetlanda kommun 2014 Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Valfrihet utvecklar välfärd

Valfrihet utvecklar välfärd Säffle - en offensiv fritidskommun Valfrihet utvecklar välfärd En kommun där jobben blir fler Centerpartiet i Säffles framtidsprogram 2018 Säffle - kommunen där alla får plats Centerpartiet står för närodlad

Läs mer

VALMANIFEST CENTERPARTIET STRÖMSTAD. FRAMÅT med

VALMANIFEST CENTERPARTIET STRÖMSTAD. FRAMÅT med VALMANIFEST 2018 FRAMÅT med CENTERPARTIET STRÖMSTAD Med kärlek till hembygden och vision för framtiden skapar vi, tillsammans med dig, positiv utveckling i hela Strömstad Vision FRAMÅT 2035 med Centerpartiet

Läs mer