Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan och en över 60

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60"

Transkript

1 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar i små grupper. Landsbygd 2.0 är en metod som är framtagen av Vi unga, JUF, 4H och U-land för Hela Sverige ska leva. Under våren 2014 har Hela Sverige ska leva utbildat unga processledare i metoden och vi har engagerat en av deras ledare till ett antal möten i Ljustorp. Pga av tid hos processledaren kunde vi inte genomföra flera möten i Timrå. Den här mötesformen passar bäst väldigt lokalt, där man vill skapa lokalt engagemang och komma igång. Frågeställningarna som diskuteras i mindre grupper är: 1. Hur skulle du beskriva landsbygden för en som inte bor där Vad är landsbygd, vem är lantis, fördomar? 2. Hur är din ort (platsen)? Vem bor där (personen)? 3. Vad är engagemang och när är man engagerad? Hur kan man engageras sig? Vad förväntas när man engagerar sig? 4. Vad behöver just du för att trivas och utvecklas på landsbygden (personlig fråga, ej grupp) 5. Tänkt fritt, hur vill du att det ser ut om 10 år? 6. Vilka möjligheter ser ni där ni bor? Varför är det här möjligheterna? 7. Vad behövs göras för att möjligheterna ska bli verklighet Finns det några hinder och hur löser ni dem? 8. Vilket är första steget och vilka är ni som jobbar med det här? 9. Vad kommer ni att göra hos er Om en dag? Om en månad? Om tre månader? Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan och en över 60 Träff 2: 14 augusti i Ljustorp 4 deltagare och en processledare = en grupp En person mellan 30-40, två mellan och en över 60

2 Anteckningar Svart=grupp 1, rött= grupp 2, blått = grupp 3 1. Hur skulle du beskriva landsbygden för en som inte bor där a)vad är landsbygd? b)vem är lantis? c) Fördomar a) Lugnt, harmoniskt, nära till naturen, frihet, dåligt med bussförbindelser, långa avstånd, naturen, avskildhet, mindre utbud, sämre service, mer föreningsliv, egna hus, avskilt läge, skog&åkrar, vi är landsbygd INTE glesbygd, jordbrukslandskap, naturupplevelser, frihet b) Traditionsbunden, man tar hand om varandra, konservativ, avundsjuka, jättebra människor, alla människotyper och ingen stereotyp, umgänge över åldergränser och sociala grupper. c) Lantbon är tråkig och isolerad, bilden från filmen jägarna, långt till service 2. Hur är din ort (platsen)? Vem bor där (personen)? a) Ljustorp är vackert och har ett fint öppet landskap som är värt att bevara. Ljustorp är hemma med mycket minnen, tyst och rogivande. Ljustorp är inte vanligt, Ljustorp är unikt och folk flyttar tillbaka. En mycket frisk aktiv by, positiv trend/utveckling. Drivkraft t ex mack och teater, många föreningar, samarbete inom byn, spridd befolkning, stora sammankomster och t ex konserter är ovanligt. b) Kan ibland bli lite trött på vissa som vill att det ska hända ngt i byn, men som sen inte vill vara den som tar tag i saker eller ställer upp. Kreativa och driftliga mäniskor, mindre blandad befolkning, samma folk som är aktiva och med i föreningslivet. Vi lär inte ut till våra yngre. Vi är efter vår tid på ett positivt sätt, social koll på varandra. 3. a) Vad är engagemang och när är man engagerad? b) Hur kan man engageras sig? c) Vad förväntas när man engagerar sig? a) Engagemang är dels de som driver och dels de som ställer upp och hjälper till. Engagemang är viljan att offra en del av sin fritid. Engagemang kan bestå av 2 typer av människor, de som drar igång något och de som ställer upp och hjälper till. Drivkraft, att aktivt bidra, ligger nog i människors natur och kan bero på uppfostran om man vill engagera sig, olika intressen. Man får något gjort som inte är egennyttigt, engagemang är smittsamt. Engagemang kan skapas med god miljö, sammanhållning och en tillåtande atmosfär. b) Kontakta en förening, gå på möten c) Att informera andra och visa hänsyn till andras åsikter för annars har inte andra lust att ställa upp. 4. Vad behöver just du för att trivas och utvecklas på landsbygden (personlig fråga, ej grupp) Enskilda svar: Tillåtande klimat, samverkan och samarbete, respekt, entusiasm, positiv anda, gemensamma

3 mål, bra naturupplevelser, ansvarstagande hos individer runt mig. Bredband, bättre vägar, ekologiskt utbud på affären, fler arrangemang typ konserter, färre tomma hus, gärna en pub/restaurang. Enkelhet, tysthet, skogen, åkrarna, bönderna. Arrangemang och underhållning med sång och dans. Gärna en spelhörna och inlämning för tips. Tidsbegränsade aktiviteter/insatser när man engagerar sig, balans mellan engagemang/aktiviteter och avskildhet/lugn. Mer engagemang i flera åldrar dvs. större mångfald. Kurser för kunskapsdelning i t ex odling, matförädling, gamla maträtter, djurhållning mm. Mer hållbart synsätt och miljötänk. Målet skall vara byn och gemensam framtid när man engagerar sig, inte enskildas framgång. Tolerans är viktigt. Natur och frihet. Möjlighet till att göra det man vill utan att störa någon. Fler aktiviteter för ungdomarna. Det måste vara fler som engagerar sig dvs. större bredd. Att man kan gå ut i skogen och jaga/fiska. Fridfullt och att man kan åka på olika aktiviteter. Att ha ett eget hus som man kan greja med. Att få bo i eget hus. Jag är nöjd med det som finns. Jag behöver få det sociala utrymmet för att kunna göra det jag vill. Lugn och ro, trevlig kontakt med andra. Jag vill känna att jag är en del av byn/samhället. Polisen behöver se till att problem med och kring vissa människor upphör. Skolan bör ha ett strängare klimat så att problembarn inte bestämmer vad som händer. Det borde finna mer aktiviteter för barn och flera evenemang för vuxna. Naturen/tystheten: Det går att få vara ensam. Vi behöver bygga ett äldreboende och en motorstadion. Bättre busskommunikationer. 5. Tänkt fritt, hur vill du att det ser ut om 10 år? Att Ljustorp är vackert, att alla målar sina hus och är stolta, att alla bönder är ekologiska, ett fint och vackert äldreboende, att det skapas flera arbetsplatser, att Ljustorp är en miljövänlig by, att det är fler landbruksdjur i landskapet. Affär, skola, äldreomsorg och buss kvar. Nybyggd motorstadion, nytt lyxigt äldreboende och glastak över dalen. Mycket aktivitet hos ungdomar, bättre transporter till stan, mer aktiviteter att göra inom fler områden, få fart på Björkängen (utedansbana), mer nöjesutbud, vi visar film/biograf, Mer variation inom idrott som t ex gym/innebandy/bandy, ett aktivt och vacker centrum, många inflyttade och fler barn, målat tak på Bygdegården, starta upp Byakampen igen, ett aktivt föreningsliv, en bra affär som är öppen, Timrås bästa skola/dagis, en camping vid Ljustorpsån, kontinuerliga möten där alla åldrar deltar, äldreboende/plusboende/lägenheter i lantlig stil, tillfixade hyreshus, öppna mötesplatser, egen kommundel, moppeklubb/epaklubb, utvecklad turism (flest röster). Fet stil: Framvalda när man fick rösta på tre saker Äldreboende, bra skola, aktivt centrum med många verksamheter, vindkraftspengar rullar in, ingen vindkraft, rockfestival i byn, mer danskvällar, gemensamhets odling/plätt, affär med ekosortiment, Ljustorp ekodalen, mobiltäckning & bredband = 4 G i hela Ljustorp. Fet stil: De 5 viktigaste 6. Vilka möjligheter ser ni där ni bor? Varför är det här möjligheterna? Bygga äldreboende, att bönderna ska vara mer ekologiska, fler arbetstillfällen, affär och skola är kvar, området är inflyttningsattraktivt, bättre bussförbindelser. Utveckla turism: Det ger arbete, ett flöde av människor och kapital in

4 Skapa en motorklubb: Det finns äldre mentorer som kan möta motorintresserad ungdom Timrås bästa skola/dagis: Attraktivare för inflyttning, behåller barnen på Ljustorps skola Äldreboende/plusboende/lägenheter: Vi kan behålla fler boende i Ljustorp Äldreboende, rockfestival, gemensam odlingsplätt, affär med ekosortiment, bredband & motbiltäckning. 7. Vad behövs göras för att möjligheterna ska bli verklighet Finns det några hinder och hur löser ni dem? Finansiering för äldreboende: Möte med engagerade människor, vi bygger Ekoutbildning för bönderna Kapital! Kan kanske komma via vindkraftspengar, sponsring Samverkan, alla måste vara med och ställa upp frivilligt, gemensam målbild, prioriteringslista med tidplan, gå ut i Ljustorpsbladet, stormöte, besöka lyckade exempel. Massiv påverkan på myndigheter, kommunen, leverantörer och företag. En gemensam målbild skapar tydlighet och ger stort engagemang Skapa utrymme för individuella engagemang och delprojekt God kommunikation 8. Vilket är första steget och vilka är ni som jobbar med det här? Vi ska ha ett äldreboende om 5 år Vi ska ha ekologiska bönder om 10 år Vi ska ha fler arbetstillfällen om 1 år Vi ska ha en bra affär och skola NU Vi ska vara inflyttningsattraktiva NU Vi ska ha bra bussförbindelser NU Vi ska ha en motorklubb om 2-3 år En i gruppen fixar annons, vi skaffar mentorer, lokal, skapar en organisationsform, gärna en referensgrupp i starten, vi söker medel för uppstart via Leader. På 10 års sikt vill vi ha ett äldreboende, det är viktigast. Det ska vara ett egent projekt med egen finansiering. På 5 års sikt ska vi ha bredband och bättre mobilnät i hela området. Här jobbar vi med påverkan på kommun och leverantörer. På 5 års sikt ska vi också ha en affär med ekosortiment, arbete sker genom påverkan. På 1 års sikt ska vi ha en rockfestival, gemensamma odlingsplättar. Här jobbar vi med mindre projekt. 9. Vad kommer ni att göra hos er? Vi väljer äldreboendefrågan som viktigast! Vi ska ha ett stormöte i byn, annonsera efter engagemang och skapa en arbetsgrupp där vi fördelar ansvarsområden. Nytt möte i gruppen 15/ kl på Lövbergs B&B

5 Vi väljer att jobba med en lokal motorklubb! Vi sätter ut en annons i Ljustorpsbladet (ansvarig utsedd) Vi skapar en referensgrupp (ansvarig utsedd) Vi letar lokala mentorer (ansvarig utsedd) Vi hittar samverkansparter bland föreningsliv och företag Efter annonsen träffas vi igen under v. 43 Vi väljer att satsa på frågan om äldreboende och en rockfestival! Vi gör en enkät/namninsamling om äldreboende, vi skriver i vinternumret av Ljustorpsbladet och på webben. Rockfestivalen är tänkbar 2016 och vi ska undersöka möjligheterna. Vi kollar intresset i Ljustorpsbladet och försöker få in fler direkta idéer. Vi har ett gemensamt uppföljningsmöte efter nyår.

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 15 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av fyra politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik (2011 05 22), Simrishamn (2011 05 25) och Borrby (2011 05 29) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013

Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Bilden av Tierp II Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Workshopparna handlade om vilket budskap vi ska ha i vår kommunikation för att nå målgrupperna. De beslut vi vill påverka

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Stad och Land Hand i Hand Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Innehållsförteckning Inledning 1 Mångsidig och upplevelserik 2 Innovativt och växande 4 Medborgarnas Kävlinge 6 Vision och verklighet

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07 Utflyttade Standardrapport 2011-11-07 Procent Antal 18-24 25,4% 58 25-34 30,3% 69 35-44 11,8% 27 45-54 12,3% 28 55-64 8,3% 19 65 år eller äldre 11,8% 27 Svarande 228 Inget svar 0 Procent Antal Kvinna 61,8%

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer