Din manual HITACHI 42PD8600

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HITACHI 42PD8600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274901"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI 42PD8600. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:. 60 Säkerhetsföreskrifter Innan du slår på din TV..... Slå på TV: n: Slå från TV: n: Ursprungliga inställningar Första A.P.S. (Automatiskt Programmeringssystem) Användning av TV: n 64 Användning med TV: ns knappar.. 64 Användning med fjärrkontrollen Menysystem Bildmeny Ljudmeny Egenskapermeny...

3 ...67 Installerameny Programmeny. 70 Källmeny 70 PC Läge Installation.. 71 Menysystemet i PC läge PC bildpositionsmeny.... Övriga funktioner... Text-TV 74 Att använda Text-TV...74 Att välja en Text-TV sida.. 74 Att välja indexsida

4 .74 Att välja Text-TV med ett TV Program.. 74 Att välja stor textstorlek Att visa "dold" i Information Att avbryta det automatiska sidobytet.74 Att välja sub-koodad sida PAT (Bild och Text) Att lämna Text-TV.. 75 Att visa klockan 75 Fastext Anslut extern utrustning.. 75 High Definition.75 Via Scart Via antenningång Dekoder...

5 TV och video NTSC-uppspelning Kopieringsanordning 76 Sök och lagra videoinspelarens testsignal Kamera och videokamera...76 Att ansluta till AV Ingång Att ansluta till S-VHS Ingång Anslut dekodern till videospelaren Anslut extern utrustning.. 77 Antennanslutning...77 Anslutning av hörlurar Anslutning av Subwoofer Tips Specifikationer...79 Bilaga A: PC ingång typisk visningslägen...

6 ..80 Bilaga B: Val av DVD -spelare Bilaga C: Huvud och PIP-PAP bildkombinationer Fjärrkontrollens knappar = Knapper på fjernkontrollen = Bildläge = Equalizer ljudläge = Surround läge = Ingångskälla = ProgramInformation = Ljudläge = Insomningstimer RÖD GRÖN GUL PAT (Bild och text) = Textningssida i TV läge = Välj aktivt fönster i PIP läge BLÅ = Används bara i Text- TV läge = Meny On/Off = Gå till föregående meny P+ = Program Upp / Markör Upp = Volum ner/ Markör vänster OK = Enter = Volum upp / Markör höger P- = Program ner / Markör Ner = Ljudavstägning På/Av = Bildfrysning På/Av = Bildformat 0-9 = Nummerknappar = Text-TV På/Av v = PIP / PAP / TV = PIP position = Sub-sida / = Tid / Updatera = Håll = Indexsida = Expandera = Visa = Mixa ***Dessa knappar kan kontrollera de flesta Hitachi DVD spelare och inspelare. Se sida 81 för detaljer om hur använda med andra märken PLASMATV FRAMSIDA HÖGTALARE LED-INDIKATOR HÖGTALARE PÅ/AV KNAPP BAKSIDA På/Av knapp Volym Upp Ned knappar Prog. Upp, Prog. Ned knappar MENU knappen TV/AV knappen Strömkabelanslutning S-VHS ingång Videoingång Audioingång Hörlurar Ljudlinjeutgångar EXT-5 Subwoofer utgång Scart 3 (EXT-3) PC Ljudingång Antenn Scart 2 (EXT-2) Scart 1 (EXT-1) HDMI ingång (EXT-6) Komponent ljidingång Komponent Video (YPbPr) ingångar VGA Ingång EXT Förberedelse L äm n a m in s t 1 0 c m m e ll a nr u m r un t apparaten. För att förhidra fel eller säkerhetsrisker placera inga föremål på apparaten. Använd denna apparat i tropiska och/eller modererade klimat n automatiskt i viloläge efter 5 minuter. PLL (kanalsökning) PC ingång (stödjer upp till SXGA 1280 x 1024) Stereo PC Ljudingång Plug&Play för Windows 9X, ME, 2000, XP 3D Comb Filter Ljudlinjeutgång Funtioner Färg-TV med fjärrkontroll. 100 program från VHF, UHF-band eller kabelkanaler som kan förinställas. Kan finjustera kabelkanaler. Tack vare menysystemet är det mycket enkelt att kontrollera TV: n. Har 3 SCART-uttag för anslutning till extern utrustning (video, TV-spel, audiosystem, osv.) 3DS Virtual Surroun-ljud Stereo ljudsystem (German+Nicam). Fullfunktions Text-TV Fastext (1000 sidor), TOP text. Anslutning for hörlurar Direkt kanalåtkomst. A.P.S. (Automatiskt Programmeringssystem). Alla program kan namnges. Automatisk inställning framåt eller bakåt. Insomningstimer. Barnlås. Automatisk ljudavstängning när ingen kanal tas emot. NTSC-uppspelning. AV in och S-VHS in finns tillgängliga. Den har VGA anslutning för extern utrustning såsom PC.. Den har en HDMI anslutning för Digital Video ovh ljud. Denna anslutning kan även acceptera hög definition-signaler. den har PIP/ PAP / PAT funktioner. AVL (automatisk Ijudnivåanpassning) TV bild i PC När ingen mottagning sker försätter sig TV: Panelens funktioner 42-tums PLASMA skärm. Hög resolution (1024x1080) Kontrast (3000:1 typisk) Ljus (typisk) 1400 cd/m2. Display-färg16.7 Miljon. Säkerhetsföreskrifter Läs följande säkerhetsföreskrifter noggrant för din egen säkerhet. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION OM TV: NS ANVÄNDNING Att göra och inte göra ATT GÖRA Denna TV-apparat har utformats och tillverkats för att motsvara internationella säkerhetsstandarder, men liksom all annan elektrisk utrustning måste försiktighet iakttas för att bästa resultat skall uppnås och säkerhet garanteras. LÄS bruksanvisningen innan du börjar använda utrustningen. ATT GÖRA:Kontakta din återförsäljare om du är det minsta tveksam angående installation, användning eller s äkerhet av utrustningen. IAKTTAG försiktighet med glaspaneler eller luckor på utrustningen. Denna TV levereras med en utprovad nätkontakt. Denna kontakt far inte skäras av, då den kan innehålla ett särskilt filter mot radiostörningar, och om det tas bort kan detta orsaka en försämrad prestanda. Om du önskar förlänga kabeln bör du skaffa en säkerhetsgodkänd förlängningssladd eller höra med din återförsäljare. Följ tillverkarens anvisningar vid anslutning av en förlängningssladd till TV: n. Kontrollera vilken säkring den nya sladden är avsedd for. Den bör ha en 5 Amp säkring, godkänd antingen enligt ASTA eller BSI (BS1 362), vilket Iätt kan kontrolleras med antingen eller symbolerna. Vid minsta tvekan ATT INTE GÖRA: Låt inte elutrustningen utsättas for regn eller fukt. FRAMFÖR ALLT Låt ALDRIG någon, speciellt barn, stoppa något i hålen, skårorna eller öppningarna på höljet - detta kan orsaka en dödlig elstöt.

7 Gissa eller chansa ALDRIG med någon typ av elektriska apparater - säkerhet framför allt! beträffande installationen av förlängningssladden, bör du kontakta en kompetent elektriker. 1. Strömkälla Denna apparat får endast användas vid anslutning till eluttag på V AC, 50 Hz.. Försäkra dig om att rätt nätspänning är vald. ATT INTE GÖRA FORTSÄTT INTE att använda utrustningen om du är tveksam huruvida den fungerar normalt eller om den är skadad på något vis - stäng av, dra ur nätkabeln och kontakta din försäljare. ATT INTE GÖRA: Ställ inga vattenfyllda behållare ovanpå TV: n. TA INTE BORT några fasta höljen eftersom du riskerar att exponeras för farlig ström. LÄMNA INTE utrustningen påslagen när du inte är i närheten om det inte är speciellt fastställt att den är avsedd för en obevakad användning eller har ett standby-läge. Stäng av apparaten från s trömbrytaren och försäkra dig om att din familj också vet hur man gör detta. Speciella arrangemang måste kanske vidtagas för sjuka eller funktionshindrade personer. ANVÄND INTE utrustning som personlig stereo eller radio så att du blir distraherad från uppfyllandet av trafiksäkerhetskraven. Det är olagligt att titta på TV under körning. ATT INTE GÖRA: Blockera inte apparatens ventilation, t.ex. med gardiner eller mjuka möbler. Överhettning kan orsaka skador och förkorta utrustningens livslängd. ATT INTE GÖRA: Använd inte provisoriska stativ, och fäst ALDRIG på ben eller stativ för TV :n m ed a ndr a s k ru var ä n de s om levererats -för att säkerställa full säkerhet bör alltid tillverkarens godkända stativ användas med de fästanordningar som medföljer. 2. Nätsladd Placera inte enheten, en möbel, osv. på nätsladden (mains), eller kläm inte sladden. Håll i nätsladdens kontakt. Dra aldrig ur kontakten genom att slita i sladden och rör aldrig nätsladden med våta händer då detta kan orsaka en kortslutning eller elstöt. Gör aldrig någon knut på sladden och knyt aldrig samman den med andra sladdar. Nätsladdn bör dras på så sätt att den inte riskerar att bli trampad på. En skadad nätsladd kan orsaka en brand eller en elstöt. när den är skadad och måste bytas, bör det utföras av eb kvalificerad personal. 3. Fukt och vatten Använd inte utrustningen i våt eller fuktig omgivning (undvik badrum, k&ouml0240v AC, 50 Hz. Efter uppackning, Iåt TV: n stå tills den anpassats till rumstemperaturen innan du ansluter den till nätuttaget. Antennanslutningar OBS: Ta bort batterierna ur fjärrkontrollen om denna inte skall användas under en längre tid. Annars kan den skadas av eventuellt batteriläckage. Att sätta TV: n på (PÅ/AV) Slå på TV: n: 75 Din TV slås på i två steg: KABEL TV VHF/UHF PÅ TV:ns BAKSIDA 1- Anslut nätsladden till systemet. Tryck på På/Av kn på "P+"-knappen för att välja nästa program. Programval (direkt kanalåtkomst): Efter att APS slutförts visas en programtabell på skärmen. I programtabellen ser du programnummer och -namn som tilldelats programmen. Om du inte godkänner positionerna och/ eller programnamnen kan du ändra dem i Programmenyn. (Se sida 70) Användning av TV: n TV: n kan användas både med fjärrkontrollen och med knapparna på TV: n. Användning med TV: ns knappar Volyminställningen och programvalet kan göras med hjälp av knapparna på kontrollpanelen. För att välja program mellan 0 och 9, tryck på motsvarande sifferknapp på fjärrkontrollen. TV: n växlar till det valda programnumret efter ett kort fördröjning För tvåsiffriga nummer, ange den andra siffran inom 2 sekunder efter att ha angivit den första siffran Ljushet Välj Ljushet genom att trycka på / knappen. Tryck på -knappen för att höja Ljushet. Tryck på -knappen för att sänka Ljushet. Ljus kan ställas in mellan 0 och 63. Skärpa / Välj Skärpa genom att trycka på knappen. Tryck på -knappen för att höja skärpan. Tryck på -knappen för att minska skärpan. Skärpan kan ställas in mellan 0 och 31. Färg Välj Färg genom att trycka på / knappen. Tryck på -knappen för att öka färg. Tryck på -knappen för att minska färg. Färgen kan ställas in mellan 0 och 99. Färgton Denna object syns i bildmenyn när TV:n mottat NTSC-signal. Välj färgton genom att trycka på / knappen. Tryck på knappen för att öka färgton. Tryck på knappen för att minska färgton. Färgtonen kan ställas in mellan -31 och 31. Färgtemperatur Välj Färgtemperatur genom att trycka på / knappen. Tryck på / knappen för att välja en av valen: Kall, Normal och Varm. Brusreduktion Denna funktion används för att minska bildens oljud och förbättra bildkvaliteten vid svaga signaler. Välj Brusreduktion genom att trycka på / knappen. Tryck på / knappen för att ställa Brusreduktion nivån till Av, Låg, Medium eller Hög. Filmläge Filmerna spelas in med olika bilder per sekund i vanliga TV-program Välj Filmläge genom att trycka på / knappen. Tryck på / -knappen för att aktivera eller avaktivera denna funktion. Ta denna funktion i bruk när du ser på film och vill se snabba scener tydligt. Menysystem TV: n är försedd med ett menysystem som bidrar till en enkel hantering av ett system med flera funktioner. Tryck på knappen för att komma till menyn. Tryck på / knappen för att välja titelmeny och sedan på / knappen för att välja menyobjekt / eller "OK" knappen för att komma till menyobjektet. Tryck på knappen för att lämna menyn. -knappen för att återgå till Tryck på föregående meny. Bildmeny Välj första symbolen genom att trycka på / knappen. Bildmenyn kommer fram på skärmen. BILD Mode Kontrast Ljushet Skärpa Färg Färgtemperatur Brusreduktion Filmläge 3D Comb Reset Cinema Varm Medium Av Av PAL 50Hz Mode / Välj Mode genom att trycka på knappen.

8 Tryck på / knappen för att välja en av valen: Naturlig, Dynamic och Cinema. Bildläget kan ändras direkt med knappen. Kontrast / Välj Kontrast genom att trycka på knappen. Tryck på -knappen för att höja kontrast. Tryck på -knappen för att minska kontrast. Kontrasten kan ställas in mellan 0 och D Comb 3D Comb används till att förbättra bildens färgförvandling och kvalitet. / Valj 3D Comb genom att trycka på knappen.. Tryck på / -knappen för att aktivera eller avaktivera denna funktion. Återställning / Välj Reset genom att trycka på knappen. Tryck på / eller "OK" knappen för att återställa bildlägena till fabriksinställningarna. LJUD Ljudutjämnare Ljudläge 120Hz 500Hz 1. 5kHz 5kHz 10kHz Personlig Ljudmeny Välj andra symbolen genom att trycka på / knappen. Ljudmenyn kommer fram på skärmen. LJUD Volym Ljudutjämnare Balans Hörtelefon Ljudläge AVL Effekt Dynamisk Bas 3DS Lågbas 10 0 Stereo På Av Av På Av I equalizer-menyn kan ljudläget ändras till Personlig, Pop, Rock, Jazz, Rak och Classic genom att trycka på / knappen. Ljudutjämnare-meny inställningarna kan ändras endast när Ljudläge är Personlig. Välj frekvens med / knappen och öka eller minska frekvensen med / knappen. -knappen för att återgå till Tryck på föregående meny. Balans / Välj Balans genom att trycka på knappen. Tryck på knappen för att ändra balansen till höger. Tryck på knappen för att ändra balansen till vänster. balansen kan ställas in mellan -31 och 31. Hörtelefon Volym / Välj Volym genom att trycka på knappen. Tryck på -knappen för att öka volymen. Tryck på -knappen för att minska volymen. Volymen kan ställas in mellan 0 och 63. Ljudutjämnare Välj Ljudutjämnare genom att trycka på / knappen. Tryck på / eller "OK " knappen för att gå till Ljudutjämnaremenyn. Välj Hörtelefon genom att trycka på / knappen. Tryck på / eller "OK" knappen för att gå till Hörtelefon-menyn. LJUD Hörtelefon Volym Ljudläge Balans 10 Stereo Volym / Välj Volym genom att trycka på knappen. Tryck knappen för att höja volymen för hörlurar. Tryck knappen för att sänka volymen för hörlurar. Volymen för hörlurar kan ställas in mellan 0 och 63. Ljudläge Välj LjudLäge genom att trycka på / knappen. Tryck på / knappen för att ändra ljudläge. Lj ud läg et an vä nds t il l a tt id en tif ie ra hörlurens ljudläge och kan ställas till mono, stereo, dual a eller dual b beroende på sändning. Balans Välj Balans genom att trycka på / knappen. Tryck på knappen för att ändra balansen till höger. Tryck på knappen för att ändra balansen till vänster. balansen kan ställas in mellan -31 och 31. Tryck på -knappen för att återgå till föregående meny. Ljudläge / Välj LjudLäge genom att trycka på knappen. Tryck på / knappen för att ändra läge. Du kan endast välja mellan lägena Mono, Stereo, Dual A eller Dual B om den valda kanalen stödjer läget. Vid tvåspråkig sändning (Dual Sound) kan du välja originalspråk och dubbningsspråk med lägesalternativet. AVL Funktionen Automatic Volume Limiting (AVL, automatisk Ijudnivåanpassning) justerar ljudvolymen för att jämna ut ljudeffekten vid växling mellan TVkanaler som sänder med olika Ijudnivåer. Tryck på / -knappen för att aktivera eller avaktivera denna funktion. Effekt Använd denna funktion för att aktivera eller a va k ti ver a lj u de f fe k te n. O m a k tu e ll t Ijudsystem är Mono och ljudeffekten är inställd på on (på), upplevs ljudet som Stereo. Om aktuellt Ijudsystem är Stereo, och du aktiverar denna effekt ger det ljudet mer rymdeffekt. Tryck på / -knappen för att aktivera eller avaktivera denna funktion. Dynamisk bas Dynamisk bas används till att öka TV:ns baseffekt. / Välj Dynamisk bas genom att trycka på knappen. Genom att trycka på / knappen ställs dynamisk bas till Låg, Hög eller AV. Välj inte Hög om du lyssnar på TV:n på hög volym. I TV:n finns en Subwooferutgång som accepterar aktiv subwoofer om du vill skapa hög baseffekt. 3DS Denna funktion används om man vill skapa ett intryck av att ljudet kommer från hela rummet istället för bara TV:n. Tryck på / knappen för att aktivera eller avaktivera denna funktion. Subwoofer En extern subwoofer kan kopplas till TV:n för att skapa en djupare baseffekt. / Välj Subwoofer genom att trycka på knappen. Subwoofern kan ställas till På eller Av. Ställ läget till Subwoofer På om du ansluter en extern subwoofer. Egenskapermeny Välj tredje symbolen genom att trycka på / knappen. Egenskapermeny kommer fram på skärmen Standarläge Zoom EGENSKAPER Insomningstimer Barnspärr Språk Ext-2 Out Standarläge Zoom Blå Bakgrund Menybakgrund OSD-tidsutlösning TXT Språk Skårmslåckare Av Av Svenska EXT - 1 Panoramic På Genomlysande 30 sek West Välj Standarläge Zoom genom att trycka på / knappen. Du kan ställa Standarläge Zoom till Panoramic, 4:3 eller 14:9 Zoom med / knappen. Om ingen WSS eller aspect ratio (bildformat) information finns och zoom-läget är Auto genom att trycka på knappen ändras zoom-läget automatiskt till Standard Zoom. Se även Zoom-lägen på sidan 73. Blå Bakgrund Insomningstimer Välj Insomningstimer genom att trycka på / knappen. Timern kan programmeras mella Av och 2 timmar med 10 minuters i n t e r va l l e r m e d / knappen. fjärrkontrollen. Av har valts ändras ingenting i TV: ns funktion. Språk genom att trycka på knappen. Bara ljudutgången kan användas i EXT-4, EXT-6 och PC. Bakgrund kan ställas på eller av med knappen. kan ändras till Genomlysande eller Opak med / knappen. OSD-tidsutlösning Välj OSD-tidsutlösning genom att trycka på / knappen. Tryck på / knappen för att ändra meny timeout till 15 sek, 30 sek eller 60 sek.

9 ställs till West för Väst-Europa. 1 timme. Välj Ljudsystem genom att trycka på / knappen. Välj Finjustera genom att trycka på / knappen. Tryck på / knappen för att ställa in. på / knappen för att starta programsökning. Sökningen avbryts när en signal hittas. Du kan mata in frekvensen direkt med nummerknapparna. Om du vill se på DVD, måste denna objekt ställas "av". Lagra Program Välj Lagra Program genom att trycka på / knappen. Tryck på / eller "OK" knappen för att lagra inställningarna. "Program Lagrad" syns på skärmen. Program / Välj Program genom att trycka på knappen. Tryck på / knappen för att välja programnummer. Numret kan även matas in med nummerknapparna i fjärrkontrollen. 100 program kan lagras mellan 0 och Programmeny Välj femte symbolen genom att trycka på / knappen. Programmenyn kommer fram på skärmen. PROGRAM ITV ZDF CH5 C - 02 C - 05 C - 06 C - 08 C - 21 C - 23 C Namn Radera listan, och programmen skiftar ett steg uppåt. APS (Automatiskt Programmeringssystem) När du trycker på den BLÅ knappen för APS, kommer följande varning upp på skärmen. PROGRAM Land Sverige C - 43 C - 64 C - 68 S Mata in APS VARNING Alla förinst. Program kommer att raderas Med hjälp av navigeringsknapparna kan markören flyttas i fyra riktningar och du kan nå 20 program på en och samma sida. Genom att bläddra uppåt eller nedåt med hjälp av navigeringsknapparna kan du välja samtliga program i TV-läget (förutom AVläget). Vi a m arkö ren k a n p rog ramval gör as automatiskt. Namn: För att ändra namnet på ett önskat program, markera programmet och tryck på RÖDA knappen. Valda namnets första bokstav börjar blinka. Tryck på / knappen för att ändra bokstav och / knappen för att välja de andra bokstäverna. Genom att trycka på den RÖDA knappen lagras namnet. Sätt in: Välj programmet som du vill sätta in med navigeringsknapparna. Tryck på den GRÖNA knappen. Flytta det valda programmet med navigeringsknapparna till den plats du valt och tryck på den GRÖNA knappen igen. Radera: För att radera ett program tryck på den GULA knappen. Tryck på den GULA knappen en gång till för att radera programmet från OK Ångra Tryck på den BLÅ knappen igen om du inte vill radera befintlig programlista. Fortsätt med APS, genom att först välja land med / knappen och sedan trycka på den RÖDA knappen eller "OK". APS körs... Sverige - B/G 055,25 Mhz Ångra Efter att APS slutförts visas en programtabell på skärmen. Källmeny Välj sjätte symbolen genom att trycka på / knappen. Källmenyn kommer fram på skärmen. KÄLLA : TV TV EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT PC S 4 5 5S 6 Markera ett läge i källmenyn med knappen och byt till denna läge med eller "OK" knappen. / / PC Läge Installation Stäng av både datorn och TV:n innan anslutningar utförs. Ställ in datorns resolution innan anslutning till TV:n. Se tabellen på sida 80 för lägen som stöds. / knappen. Välj V position med / knappen. Tryck på värdet. Tryck på värdet. Vert. Position Pixelfrekvens Fas PC Bildmeny Välj andra symbolen genom att trycka på / knappen. PC Bildmenyn kommer fram på skärmen. PC-BILD Kontrast Ljushet Färgtemperatur R G B Reset Normal x768 H:48kHz V:60Hz Autoposition Om du ändrar bilden horisontellt eller vertikalt till fel position kan du återställa bilden automatiskt med denna funktion. Välj Autoposition med / knapparna. Tryck på eller "OK" knappen Varning: Auto position inställning Kontrast, Skärpa och färgtemperatur inställningarna i denna meny är samma som för TV:n När färgtemperaturen är Manual, kan du även ställa in R,G,B objekten. R, G och B ställer in TV bildens färg i PC läge. Du kan ändra TV bildens färg till önskad färg. R (Röd), G (Grön), B (Blå) Välj Radera och tryck på / eller "OK" knappen för att återställa bildlägena till fabriksinställningarna. Övriga funktioner TV Status Programnummer, Programnamn, Ljudindikator och Zoom-läge visas högst upp till höger på skärmen när ett nytt program anges eller -knappen trycks. Indikator för ljudavstängning Den syns uppe till vänster u skärmen när aktiverad. Ljudmeny Välj tredje symbolen genom att trycka på knappen / För att ångra ljudavstägning finns två alternativ; det första är att trycka på xx knappen och den andra att trycka på höl/ sänk volymnivån. Objekten i denna meny beskrivs i Ljudmeny fr. om. sida 66. Funktionsmeny Välj fjärde symbolen genom att trycka på / knappen. Funktionsmenyn kommer fram på skärmen. Objekten i denna meny beskrivs i Funktionsmeny fr. om. sida 67. PIP och PAP lägen Tryck på knappen för att byta till PIP-läge. I PIP-läge, visas en liten bild (PIP bild) i huvudbilden. PIPfönstret har 1 storleks- och 2 positionslägen. Använd knappen till att ändra PIP-positionen. PIP-fönstrets Aspect Ratio är fixerad och 4:3. När man byter till PIP-läge, är den förinställt aktiva fönstret PIP-fönstret och markerad med en grön kanter. Det aktiva fönstret kan bytas med den,,gula" knappen. Statusinformationen i skärmen hör till det aktiva fönstret. Statusfönstrets position är den samma i båda två. För restriktioner i PIP-fönstret, see sidan 82. Tryck på knappen för att byta till PAPläge. I PAP-läge, visas två lika stora bilder i rutan.. Fönstrens Aspect Ratio är fixerade. När du byter till PAP-läge, visas huvudfönstret i PIP-läge på höger sida av skärmen. Det aktiva fönstret kan bytas med den "gula" knappen. Källrestriktionerna är de samma som för PIP-läget.

10 Källmeny Välj femte symbolen genom att trycka på / knappen. Källmenyn kommer fram på skärmen. Markera ett läge i källmenyn med / knappen och byt till denna läge med / eller "OK" knappen. Ljudet i PC läge Anslut datorns ljudutgång till TV:ns PC Audio In med en ljudkabel Frysbild Du kan frysa bilden i rutan med xx-knappen. I PIP och PAP lägen; bara huvudbilden kan frysas. 16:9 textning: Zoomar upp bredbilden (16:9 aspect ratio) med textning till fullskärm. Zoom-lägen Zoom-läget kan ändras genom att trycka på knappen. Du kan ändra bildens storlek beroende på bildens format. Välj det optimala läget bland följande ZOOM-lägen. Obs: Du kan bara välja 4:3 och FULL i PCläge. Auto : När en WSS-signal (Wide Screen Signallin g) som informerar om bildens format f in n s m e d i s än d ni n g ss i g na l e n e l le r signalen från en extern apparat växlar TV: n automatiskt ZOOM-läget beroende på WSSsignalen. När AUTO-läget inte fungerar på grund av en dålig WSS-signalkvalitet eller när du önskar ändra ZOOM-läget kan du ändra ZOOM-läget manuellt. Full: Detta sträcker vänster och höger sidorna av normalbilden (4:3 aspect ratio) till att täcka bredbilds-tv. Panoramic: Detta sträcker vänster och höger sidorna av normalbilden (4:3 aspect ratio) till att täcka bredbilds-tv, utan att bilden verkar onormal. "Standard Zoom" lägen: 4:3 Använd till att se normal bild (4:3 aspect ratio) då detta är orginalformat. 14:9 Zoom: Zoomar upp bredbilden (14:9 aspect ratio) till övre och nedre delen av skärmen. För 16:9 bildformat som har pressats till normal bild (4:3 aspect ratio), använd Fullläge till att återställa bilden till orginalstorlek. 16:9 Zoom: Zoomar upp bredbilden (16:9 aspect ratio) till fillskärm. En liten del av den övre och nedre delen av bilden är klippt Text-TV Text-TV är en informationssystem som visar text på TV-rutan. Med hjälp av text-tvsystemet kan du läsa textsidor för ett ämnesavsnitt som finns tillgängligt via en innehållsförteckning (index). Att välja stor textstorlek Tryck på knappen för att halva sidan ska visas i dubbel texthöjd. knappen för att nedre halvan an Tryck på sidan ska visas i dubbel texthöjd. knappen igen för att se hela Tryck på sidan i vanlig storlek. Att använda Text- TV Välj en TV-station som sänder text-tv. knappen. Vanligtvis laddas Tryck på indexsidan först på skärmen. Att visa "dold" i Information Genom att trycka på -knappen en gång visas svaren på en sida med frågesport eller spel. Genom att trycka på svaren. -knappen igen döljs Att avbryta det automatiska sidobytet Att välja en Text-TV sida Tryck det sidnummer som gäller for den önskade sidan med hjälp av motsvarande sifferknappar. Det valda sidnumret visas uppe i skärmens vänstra hörn. Sidräknaren söker tills den valda text-tv-sidans nummer lokaliserats och dess innehåll visas på skärmen. Tryck på -knappen för att bläddra framåt, en sida i taget. Tryck på -knappen för att bläddra bakåt, en sida i taget. Vissa text-tv-sidor innehåller mer information än vad som ryms på skärmen; resterande information bläddras fram m ed ett visst tidsintervall. Tryck på -knappen för att avbryta det automatiska sidobytet. Tryck på -knappen igen för att bläddra till nästa sida. Att välja sub-koodad sida Sob-kodade sidor är undersidor av långa Text-TV sidor som bara kan visas i skärmen en sektion i taget. Välj Text-TV sida. Tryck på knappen. Välj subkod sida genom att trycka på fyra nummerknappar (ex. 0001). Om inte den valda sidan visas efter en kort stund, tryck på - k n a p p e n. T Vprogrammet syns på skärmen. Text-TV sidans nummer visas i det övre vänstra hörnet när vald sida hittas. Tryck på knappen för att visa den valda Text- TV sidan.. Att välja indexsida Tryck på -knappen för att gå direkt till indexsidan (vanligtvis nummer 100). Att välja Text-TV med ett TV Program Tryck på knappen. Texten syns ovanför programmet på skärmen. Tryck på TV sidan. -knappen för att återgå till Text PAT (Bild och Text) Tryck på RÖD ( ) knapp för att se Text-TV och bild samtidigt.. Skärmen delas i två delar. TV-programmet visas på skärmens vänstra del. I Top läge kommer eller kommandot att visa nästa eller föregående sida. Om TOP text sänding inte är möjligt, och operation med dessa knappar utförs, kommer tillbakagång att inträffa. Tille exempel verkar sidan 100 vara större än 199. Att lämna Text-TV Tryck på läge. knappen. Skärmen växlar till TV- Anslut extern utrustning Det finns ett brett urval av audio- och videoutrustning som kan anslutas till din TV. Följande anslutningsschema visar hur de olika (tillval) apparaterna ska anslutas på baksidan av TV:n. Att visa klockan När du tittar på ett TV-program som också sänder text-tv, tryck på knappen. Aktuell tidsinformation från text-tv: n visas på skärmen. När du tittar på ett TV program som inte sänder text-tv visas ingen information. High Definition Din Hitachi Plasma Television kan visa High Definition bild från apparater som High Definition satelliitmottagare eller DVD-spelare. Dessa apparater måste vara anslutna via HDMI kontakt (EXT-6) eller komponent kontakt (EXT-4). Dessa kontakter kan acceptera antingen 720p eller 1080i signaler. Fastext TV:n stödjer 1000 sidors Text-TV system. När sidonumret för en av de 1000 sidorna i minnet anges kommer inte systemet att söka efter önskad sida; sidan visas i stället automatiskt. Om vald sida inte finns i minnet söker systemet efter den och sparar de 1000 sidorna och den valda sidan i minnet. Tryck på -knappen för att bläddra framåt, en sida i taget. Tryck på -knappen för att bläddra bakåt, en sida i taget.

11 För Fastext Informationsrubriken kan ha en särskild färg. Tryck på antingen RÖD, GRÖN, GUL eller BLÅ knapp för att söka efter sidan snabbt. För TOP text TOP text läget kommer att aktiveras automatiskt enligt sändning. Om TOP text sändningen är aktiverad syns färgknapparna i statusraden.. Om TOP text sändningen inte är aktiverad, syns inte statusraden. informationsrubriken kan finnas i en färgad ruta. Via Scart Plasma TVN har 3 Scart kontakter. Om du vill ansluta apparater till din TV (t. ex. video, dekoder, osv.) som har Scart-kontakter, använd SCART 1, SCART 2 eller SCART 3 ingångarna. Om en extern apparat anslutits via ett Scartuttag växlar TV: n automatiskt till AV-läge. Via antenningång Om den utrustning du vill koppla till TV:n saknar Scart-kontakt, t. ex. en videoinspelare eller dekoder, bör du ansluta den till TV: ns antenningång. Om videobandspelaren är ansluten via antenningången är det rekommenderat att använda Program Dekoder Kabel-TV erbjuder ett brett programurval. Det mesta är gratis, medan annat får betalas av ti tt ar en. Det ta b et yd er at t du m ås te prenumerera på det TV-bolagets tjänster vars program du vill kunna ta emot. Detta b ol a g k om m er at t f ör s e d ig me d e n motsvarande dekoder så att programmen kan ses. Var god kontakta din återförsäljare för vidare information. Se även broschyren som medföljer dekodern. Anslutning av en dekoder till TV: n genom antennuttaget Anslut antennkabeln. Anslutning av en dekoder till TV: n utan antennuttaget Anslut dekodern till din TV med en scartkabel till SCART 1. Sök och lagra videoinspelarens testsignal Koppla ur antennkabeln från antennuttaget på din videobandspelare. Slå på TV: n och ställ in videobandspelaren på testsignalen. (Se videoinspelarens handbok). Gå till Installera menyn och välj sök. Sök efter testsignalen från videobandspelaren på samma sätt som du sökte och lagrade TV-signalerna. Lagra testsignalen under programnummer 0. K o p p l a t i l l b a k a a n t e n n k a b e l n t i l l antennuttaget till din videobandspelare när du väl lagrat testsignalen. Kamera och videokamera Att ansluta till AV Ingång Anslut kameran eller videokameran till AV (EXT-5) ingången på TV:ns baksida. Anslut apparaten till TV:n via VIDEO (gul), AUDIO R (röd) och AUDIO L (vit) ingångarna. Vid anslutning ska jacken vara av samma färg som ingångarna. TV och video Anslut antennkabeln. Bättre bildkvalitet fås om du även ansluter Scart kabeln till SCART kontakterna. NTSC-uppspelning Med denna funktion kan du; Ansluta en NTSC videospelare till Scart kontakten på TV:ns baksida TV. Ansluta en NTSC-videobandspelaren till RCA-uttaget på TV: ns baksida. Tryck sedan på källa. knappen för att välja Att ansluta till S-VHS Ingång Anslut kameran eller videokameran till SVHS ingången på TV:ns baksida. Anslut apparaternatill TV:n via S-VHS ingången och AV ingångens ljudingångar med S-VHS kablar. Anslut dekodern till videospelaren Vissa videobandspelare har ett särskilt scart-uttag för dekoder. Anslut en scartkabel till scart-uttaget på dekodern och till det speciella scart-uttaget på videobandspelaren. Se videoband spelarens instruktioner För att ansluta videobandspelaren till TV: n, se avsnittet för TV och videobandspelare. Om du vill ansluta fler enheter till TV: n, kontakta din återförsäljare. Kopieringsanordning Val av källa för inspelning med videobandspelare. Valj Funktionsmeny Välj Ext-2 utgång genom att trycka på knappen. Välj källa att välja bild från denna källä. / Antennanslutning Utomhusantenn Rund 75 ohm koaksialkabel 75 VHF/UHF Anslut extern utrustning HÖRLURAR LJUD AUDIO IN (L) (R) VIDEO IN VIDEO ANT.IN IN UT N OUT VIDEOKAMERA FÖR SATELLITMOTTAGARE DEKODER ANTENN Anslutning av hörlurar Använd uttaget för stereo hörlurar på baksidan på TV: n för att ansluta hörlurar. Ingen bild Är antennkabeln rätt inkopplad? Sitter kontakterna ordentligt i antennuttaget? Är antennkabeln skadad? Används rätt pluggar for att koppla samman antennkabeln? Om du är osäker, rådgör med din återförsäljare. Ingen bild betyder att TV: n inte tar emot några signaler. Har du tryckt på rätt knapp på fjärrkontrollen? Försök en gång till. Anslutning av Subwoofer En subwoofer utgång kan kopplas till TV:n för att skapa en djupare baseffekt. Tips Underhåll av skärmen Rengör skärmen med en lätt fuktad, mjuk duk. Använd inga slip- eller lösningsmedel, då dessa kan skada TV-skärmens ytskikt. Ljud Inget ljud hörs. Har du möjligen råkat avbryta ljudet genom att trycka på knappen? Ljud kommer från endast en högtalare. Är balansen inställd på endast ena sidan? Se Ljudmenyn Dålig bild Har du valt rätt TV system? byggnader och berg orsakar fantombilder eller dubbelbild. bilden dålig eller text-tv-mottagningen oläslig? Kontrollera att rätt frekvens är inlagd. är batterierna slut. Om så är fallet kan knapparna på frontpanelen fortfarande användas. Har du valt fel meny? Tryck på knappen för att återgå till TV läge eller tryck på knappen för att återgå till föregående meny. Ingen lösning: Stäng av TV: n och sätt på den igen. Om detta inte fungerar - tillkalla servicepersonal; försök aldrig själv utföra reparationer. Information till användare inom Europeiska unionen Märkningen av produkter och förpackningar med denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning måste tas om hand separat från hushållssopor när utrustningen har förbrukats. EU har särskilda återvinningsanläggningar för denna typ av utrustning. är 1280x 1024, vertikalt sunk. frekvensområdet är Hz och horisontell synk. frekvensområde är KHz. Ver Bilaga C: Huvud och PIP-PAP bildkombinationer SNABBGUIDE S 42PD8600 VIKTIGT - Om TV: n skall placeras i ett skåp eller en alkov, se till att det finns ett mellanrum på minst 100mm (10cm) på sidorna, baksidan och ovanför TV: n.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Detta för att ge tillräcklig ventilation under användning. Var god läs instruktionsmamualen för ytterligare information före installationen. sätt in batterierna i fjärrkontrollen anslut anteenen antingen direkt i TV:n... Baksida Scart 3 Antenn (RF) kabel Vägguttag Scart 1 Scart 2 Antenn (RF) kontakt... eller genom videon... PLASMA TV Scart 3 Antenn (RF) kontakt Scart 1 Scart 2 (RF) kontaktsladd VCR till TV Antenn (RF) kontakt video Antenn (RF) kabel Vägguttag ANT.IN Tillvals scart-kabel TV till Video AV-1 AV-2 Video Vi rekommenderar att scart-kabeln kopplas mellan TV och Video för bättre bild- och ljudkvalitet. Scartkablar är viktiga om du har en stereo-tv ch Video och vill lyssna på stereoljud från anläggningen. Dessa kablar kan köpas av din Hitachi återförsäljare eller annan återförsäljare....eller genom satellitdekoder... PLASMA TV S Antenn RF kabel fron satellit till TV Scart-kabel till EXT-1 i TV:n. TV ANT.IN VCR RF-kabel till antenn Satellit LNB kabel... eller genom Videon och satellitdekoder. PLASMA TV RF kabel från Video till TV Scart-kabel till AV-1 i TV:n. RF kabel från Video till Satellit Antenn TV ANT.IN VCR RF-kabel till antenn Satellit LNB kabel ANT.IN AV-1 AV-2 Video Anslut TV-kabeln i vägguttaget UK kontakt Europeisk kontakt S anslut kntakten......och slåpå tv:n anslut kntakten... slå på TV:n genom att trrycka på On/off-knappen Framsida NB: När du slår på TV: n för första gå ngen, är TV:n i standby-läge och indikatorn på TV:ns framsida lyser röd. Tryck på kanal upp-ner (P-, P+) eller nummerknapparna (1, 2, 3,...) för att använda. Fjärrkontrollens grundfunktioner Återgp till föregående meny Gå till huvudmeny Volym ner* Volym upp* Program ner* Program upp* Välj programnummer *Används även till navigering i menyerna Viktigt att veta innan Automatisk kanalsökning startas Om du har en videobandsspelare eller satellitmottagare kopplad till TV:n se till att de är på innan kanalsokning startas. Om videobandspeare är kopplad, sä tt in en inspelad kasett och börja uppspelning av den. Dessa procedurer säkerställer att all extern utrustning är inställd under automatisk kanalsökning. GB S starta A.P.S. (Automatiskt Programmeringssystem) 1 Autoprogram Välj först språk och land med / och / knapparna. Detta påverkar sorteringsprocessen i APS. Starta APS, genom att trycka på RÖD eller "OK" knappen. Språk Land Svenska Sverige 2 KONTROLLERA ANTENNKABELN AUTO.PROGRAMM.SYSTEM Tryck på knappen när sökningen är klar. OK Ångra APS körs... Sverige - B/G 055,25 Mhz Ångra Viktig information. När TV:n hittat alla lokala stationer, får de automatiskt programnummer och -namn, från sändningen om möjligt. Om du vill ändra på programnummer eller ordning, se instruktioner i avsnittet Programmeny i instruktionsboken. Hitachi Ltd. Consumer Business Group Shin-Otemachi Bldg 5f, 2-1, Otemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo Japan HITACHI EUROPE LTD. Consumer Affairs Department PO Box 3007 Maidenhead Berkshire SL6 8ZE HITACHI EUROPE S.A. 364, Kifissias Ave. & 1, Delfon Str Chalandri Athens GREECE Tel: Fax: UNITED KINGDOM Tel: consumer. HITACHI EUROPE GmbH Munich Office Dornacher Strasse 3 D Feldkirchen bei München HITACHI EUROPE S.A. Gran Via Carles III, 86 Planta 5ª Edificios Trade - Torre Este Barcelona GERMANY Tel: Fax: Hotline: (12ct/min.) SPAIN Tel: Fax: HITACHI EUROPE S.r. l. Via T. Gulli n MILAN HITACHI EUROPE AB Box 77 S KISTA SWEDEN Tel: Fax: ITALY Tel: Fax: Servizio Clienti Tel HITACHI EUROPE S.A.S Lyon Office Digital Media Group 94 Quai Charles de Gaulles, Lyon HITACHI EUROPE AB (Norway Branch Nuf) Strandveien Lysaker NORWAY Tel: Fax: com FRANCE Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD. Benelux Branche Office Bergensesteenweg Sint-Pieters-Leeuw HITACHI EUROPE AB Egebækvej Nærum DENMARK Tel: Fax: BELGIUM Tel: 0032/ Fax: 0032/ HITACHI EUROPE LTD. Kodanska Praha 10 HITACHI EUROPE AB Lars Sonckin kaari 16 FIN ESPOO CZECH REPUBLIC Tel: Fax: FINLAND Tel: Fax: com

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Din manual HITACHI L32H01E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274288

Din manual HITACHI L32H01E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274288 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI L32H01E. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI L32H01E instruktionsbok

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Din manual HITACHI CP2896TAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274204

Din manual HITACHI CP2896TAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274204 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP2896TAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU LCD PANEL TV BRUKSANVISNING Varning SKÄR INTE av

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska - 113 - 04-SWED-5005-1110 UK-17MB15-PEU IDTV-(VIRT 113 DOLBY-HD READY)(ECO PIP)-OZEL-50109148.P65 20.06.

Innehållsförteckning. Svenska - 113 - 04-SWED-5005-1110 UK-17MB15-PEU IDTV-(VIRT 113 DOLBY-HD READY)(ECO PIP)-OZEL-50109148.P65 20.06. Innehållsförteckning Fjärrkontrollens knappar... 114 PLASMA TV... 115 Installera plasmapanelen på väggen.. 117 Installera högtalarna (tillval)... 118 Förberedelse... 119 Egenskaper... 119 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Din manual DAEWOO DJ-4710 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3404223

Din manual DAEWOO DJ-4710 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3404223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DAEWOO DJ-4710. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Din manual PHILIPS 29PT8403 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010938

Din manual PHILIPS 29PT8403 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 29PT8403. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL Sändare Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - För att förhindra kortslutningar bör denna produkt endast användas inomhus och i torra utrymmen. Utsätt inte komponenterna för regn eller väta.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer