Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar"

Transkript

1 Nolato Magasin Nr 23 / nov 2012 Ledande inom läkemedelsförpackningar Genom förvärv i England är nu Nolato Medical Pharma Packaging en av Europas ledande tillverkare. Läs mer på sidorna 4 7. Syn- och hörselskadade gör succé i Ungern Hos Nolato i Ungern har anställning av syn- och hörselskadade i produktionen blivit en stor framgång. Läs mer på sidorna Nya skärmningsresurser i Kina skapar möjligheter Efter resursutbyggnad kan nu stora skärmningsprojekt ske med uppstart i Sverige och volymproduktion i Kina. Läs mer på sidorna Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ömsesidig förståelse för goda relationer Att förstå varandras kultur och förutsättningar skapar goda relationer mellan leverantör och kund. Läs mer på sidorna

2 Vid Sony Mobile Communications leverantörsdag i Malmö tog Hans Porat emot utmärkelsen av Sony Mobiles Head of Operations Tommy Laine-Ylijoki (t.v.) och VP, Head of Sourcing & Partner Management, Peter Carlsson. En stabil och tillförlitlig partner som ger oss utmärkt stöd! SONY MOBILE SUPPLIER AWARD Nolato Telecom fick utmärkelsen som Sony Mobiles bästa mekanikleverantör! Vid Sony Mobile Communications globala leverantörsdag den 26 september 2012 erhöll Nolato Telecom utmärkelsen som bästa mekanikleverantör, i hård konkurrens med Sony Mobiles samtliga leverantörer. Det är en fantastisk utmärkelse att få, kommenterar Jörgen Karlsson, som är chef för Nolato Telecom. Vi är enormt stolta och glada, det här sporrar oss att bli ännu bättre! Sony Mobiles motivation till utmärkelsen: Nolato Telecom är en stabil och tillförlitlig partner som ger oss utmärkt stöd inom teknologi, kvalitet, kostnad och leverans. Även 2008 fick Nolato Telecom motsvarande pris som bästa leverantör. BAKGRUND: Mekanik? Nolato Telecom är mekanikleverantör till bl. a. Sonys mobiltelefoner. Med mekanik menas i det här fall et allt på mobiltelefonen som användaren kan ta på, frånsett touchpanelen, samt vissa komponenter inne i telefonen. 2

3 NIOMÅNADERSRAPPORTEN Stark omsättnings- och resultatökning Nolato redovisade i delårsrapporten för tredje kvartalet 2012 en stark utveckling av såväl omsättning som resultat. Koncernens omsättning ökade med 39 procent till 999 mkr (718), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 84 mkr (54) och resultatet per aktie ökade till 1,98 kr (1,37). Det är mycket glädjande att vår starka utveckling har fortsatt även under tredje kvartalet, säger Nolatos koncernchef Hans Porat. Affärsområde Nolato Medical ökade omsättningen med 31 procent till 288 mkr (220). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 32 mkr (25) och EBITA-marginalen uppgick till 11,1 procent (11,4). Det nyförvärvade brittiska bolaget, Nolato Jaycare, har konsoliderats från 1 april och svarade i kvartalet för 67 mkr av affärsområdets omsättning. Nolato Medicals produktförsäljning har utvecklats i linje med marknaden, medan den projektrelaterade omsättningen var fortsatt låg, konstaterar Hans Porat. Den under våren förvärvade brittiska enheten utvecklas enligt plan. Affärsområde Nolato Telecoms omsättning fördubblades till 444 mkr (220). Johan Arvidsson ny chef för affärsområde Nolato Industrial I oktober 2012 lämnade Nolatos koncernchef Hans Porat över rollen som chef för affärsområde Nolato Industrial till Johan Arvidsson. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 35 mkr (7) och EBITA-marginalen till 7,9 procent (2,3 exkl. engångsposter). Efterfrågan på den nya produktportföljen har varit fortsatt mycket stark, kommenterar Hans Porat. Lageruppbyggnad har dessutom skett hos kunderna inför de kinesiska helgdagarna i början av fjärde kvartalet. Affärsområde Nolato Industrials omsättning uppgick till 268 mkr (279). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 24 mkr (26) och EBITA-marginalen till 9,0 procent (9,3). Under slutet av kvartalet noterade vi en konjunkturiell avmattning för ett flertal av segmenten inom affärsområdet, konstaterar Hans Porat. Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick vid utgången av kvartalet till 286 mkr (66) och soliditeten till 45 procent (52). Nettoskulden har ökat till följd av finansiering av förvärvet samt ökat rörelsekapitalbehov. Bokslutskommunikén för 2012 lämnas den 5 februari Årsstämma kommer att hållas den 25 april Johan är född 1969, civilingenjör och har varit anställd i Nolato sedan Sedan fyra år är han vd i Nolato Hungary, en befattning som han behåller parallellt med uppdraget som affärsområdeschef. I och med uppdraget som chef för Nolato Industrial är Johan även ny medlem av koncernledningen, som nu består av Hans Porat (vd och koncernchef), Per-Ola Holmström (finansdirektör), Christer Wahlquist (chef för Nolato Medical), Jörgen Karlsson (chef för Nolato Telecom) och Johan Arvidsson (chef för Nolato Industrial). Hans Porat, vd och koncernchef Välkommen till Nolato Magasin! I den här utgåvan presenterar vi bland annat vår verksamhet inom läkemedelsförpackningar. Efter förvärvet av Nolato Jaycare i England har vi nu tre produktions enheter, som arbetar tillsammans inom Nolato Medical Pharma Packaging. Vi berättar också om ett nytt, intressant sätt att förhindra läkemedelsbedrägerier och om Nolato Medicals nya renrumsresurser i Ungern. Apropå Ungern, så är vi stolta över de fina resultat vår ungerska enhet har uppnått inom socialt ansvar och arbetsmiljö. Både genom att skapa arbetsmöjligheter för personer, som på grund av funktionsnedsättning har det svårt på arbetsmarknaden, och genom att ha en arbetsmiljö, som får unikt högt betyg vid myndigheternas revisioner. Nu, med vikande konjunktur framför oss, är nära relationer till kunderna viktigare än någonsin. Det känns som om detta är ett ämne som genomsyrar hela Magasinet! Trevlig läsning! Hans Porat Vd och koncernchef Nolato Magasin görs för våra kunder, aktieägare, anställda och andra som vi vill informera om vad som händer i koncernen. Redaktör: Mats Håkanson. Tryck: JMS Vellinge, november Nolato AB, Torekov tel fax

4 4 NOLATO MEDICAL PHARMA PACKAGING

5 Målsättningen är att medverka till att läkemedel och kosttillskott förpackas på ett säkert men ändå användarvänligt sätt. Strävan efter den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Genom förvärvet av ett brittiskt förpackningsföretag är Nolato Medical nu en av Europas ledande utvecklare och tillverkare av primära läkemedelsförpackningar i plast. Nolato Medical har nu tre moderna och högteknologiska produktionsenheter för läkemedelsförpackningar en i Sverige och två i England som samverkar under begreppet Nolato Medical Pharma Packaging. I kunderbjudandet ingår såväl ett brett sortiment av standardprodukter som skräddarsydda förpackningar för att fylla en specifik kunds behov. Vår målsättning är att medverka till att läkemedel och kosttillskott förpackas på ett säkert, men ändå användarvänligt sätt, kommenterar Glenn Svedberg, som är chef för Nolato Medical Pharma Packaging och även vd för de båda bolagen Nolato Cerbo i Sverige och Nolato Jaycare i England. Vi arbetar mycket nära våra kunder och värdesätter långsiktiga, engagerande partnerskap med dem. Den perfekta förpackningen Att utveckla förpackningar för läkemedel och kosttillskott innebär en mängd ibland motsägelsefulla utmaningar. Förpackningen ska vara användarvänlig och lätt att öppna för den som till exempel har nedsatt handfunktion, medan ett barn inte ska kunna komma åt innehållet. Den ska uppfylla krav på täthet och ljustransmission, samtidigt som den ska vara kostnadseffektiv att producera. Locket ska vara möjligt att tillverka som en kostnadseffektiv enmodulslösning med garantiförslutning, men även finnas i varianter med torkmedel. Efter fyllningen ska det vara lätt att montera locket på burken och när förpackningen når konsumenten ska det synas om någon har öppnat den tidigare. Förpackningar för receptfria läkemedel och kosttillskott ska dessutom 5

6 Vi vill vara en komplett tjänsteleverantör, där vårt ansvar inte stannar vid att producera och leverera en produkt. erbjuda goda möjligheter till en säljande design och gärna skilja sig från konkurrenternas färg och form. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter, konstaterar Anci Petersson, som är säljansvarig på Nolato Cerbo i Trollhättan. Användarvänlig, kostnadseffektiv, miljöanpassad och naturligtvis fullständigt säker. Våra designteam har bred förståelse för kundernas tekniska och affärsmässiga krav och älskar den här typen av utmaningar. Optimerad produktion Nolato Medical Pharma Packaging tillverkar inte bara förpackningar för läkemedel och kosttillskott utan också andra former av förpackningar i plast för till exempel ögondroppar och kosmetika. Det spelar inte någon roll om produkten som ska förpackas är fast, flytande, creme eller i pulverform, vi har eller kan ta fram lösningar för alla typer av läkemedel och användningsområden, be rättar Anci Petersson. Produktionstekniken i de tre anläggningarna är optimerad för effektiv tillverkning. För de mer avancerade förpackningarna, som tillverkas i höga volymer, används normalt sprutformblåsning, en teknik som kanske är mer känd genom den engelska beteckningen injection blow moulding. Vid sprutformblåsning formsprutas först ett burkämne, varvid halsen och lockinfästningen får en optimal form, medan resten av burken endast är ett provrörsliknande plastämne med rätt mängd material för den aktuella storleken. Efter formsprutningen roteras kärnan till en blåsstation i samma maskin, där burken görs färdig genom att ämnet blåses upp till rätt form och godstjocklek. Den här tekniken gör att vi får hög måttnoggrannhet på burkens kritiska dimensioner, till exempel lockpassningen, vilket i sin tur ger bra förutsättningar för en bra täthetsfunktion, berättar Alan Sweeting, som är produktionschef hos Nolato Jaycare. Förpackningar för i första hand medelstora volymer eller för ytterligare frihetsgrader avseende utformning och formfaktor tillverkas genom strängformsprutning och sträckformsprutning. Även ren formsprutning och dubbelformsprutning (2k) används för tillverkning av lock och andra komponenter. Hög produktionssäkerhet För att säkerställa hög produktionskvalitet och säkra leveranser har Nolato Medical Pharma Packaging egna verktygsavdelningar, där man kan bygga nya verktyg och även anpassa eller reparera dem när så behövs. Man använder sig även av koncernens egen verktygstillverkning i Kina eller någon av företagets samarbetspartners i Asien, Europa eller USA. Även efterbehandlingen av förpackningarna görs i de egna anläggningarna, där man bland annat kan erbjuda olika typer av dekor och montage. Man kan även hjälpa kunderna med sterilisering av produkterna och logistiklösningar, till exempel med leverantörsstyrda lager. Den högautomatiserade produktionen i de tre anläggningarna sker i enlighet med mycket strikta hygienkrav för att förebygga produktkontamination. Normalt sker tillverkningen i hygienrum, men vid särskilt höga krav kan den göras i renrum. Komplett tjänsteleverantör Under produktionsprocessen kontrolleras förpackningarna med hjälp av olika tekniker, som visionsystem och läckagetester, för att upptäcka eventuella brister. Även andra viktiga parametrar, till exempel öppningskraft, axialstyrka och dimensioner, kontrolleras löpande under produktionen. Vår policy är att alltid möta kundens högt ställda krav och förväntningar. Vi vill vara en komplett tjänsteleverantör, där vårt ansvar inte stannar vid att producera och leverera en produkt, på pekar Peter Darlington, som är sälj ansvarig på Nolato Jaycare. Vi måste förstå kundens bakomliggande krav och välja den förpackningslösning som ger optimalt förhållande mellan prestanda och total 6

7 kostnad. Vi måste också genomföra utvecklingsprojekt enligt gemensamt fastställda tidplaner och i slut ändan alltid leverera produkter med rätt kvalitet, i rätt mängd och i rätt tid. Certifierade för kvalitet och miljö Nolato Cerbo och Nolato Jaycare var bland de första i Europa som certifierades enligt ISO15378, som är en ny standard för läkemedelsförpackningar, som kombinerar de allmänna kraven i ISO 9001 med de branschspecifika kraven i Good Manufacturing Practicies (GMP). Kvalitetssystemet omfattar hela processen från design till tillverkning och leverans. Genom certifieringen vet våra kunder att vi uppfyller de krav som ställs på oss, konstaterar Marianne Johansson, som är kvalitetschef på Nolato Cerbo. Vi har också ökat fokus på framförhållning, att redan på förhand utreda vad förändringar i konstruktion och produktionsprocess innebär såväl för läkemedelsföretaget som konsumenten. Även miljöaspekterna är mycket viktiga och verksamheten i Trollhättan är sedan länge certifierad enligt ISO Miljöcertifiering av de två engelska en heterna pågår och beräknas bli slutförd inom kort. Vi lägger stor vikt vid att alltid utveckla produkter med lägsta möjliga miljöpåverkan, kommenterar Glenn Svedberg. Våra produkter är återvinningsbara och baseras på monomaterial med låg resursförbrukning. Ett bra exempel är en ny hälsokostförpackning, som togs fram för en norsk kund. Jämfört med kundens tidigare förpackning så minskades förpackningens carbon footprint med 45 procent, samtidig som produktionskostnaden halverades. Ett annat är hur åtgången av plastråvara till en av storsäljarna, SC-locket, genom vidareutveckling kunde minskas med 30 procent. Något som väsentligt reducerade resursanvändningen såväl under tillverkningen som vid transporterna av den färdiga produkten. Olika typer av formblåsning används för att tillverka läkemedelsförpackningarna. BAKGRUND: Nolato Jaycare? I april 2012 förvärvade Nolato det brittiska förpackningsföretaget Cope Allman Jaycare. Företaget, som nu har fått namnet Nolato Jaycare, är specialister på utveckling och tillverkning av primära läkemedelsförpackningar i plast. Nolato hade redan före förvärvet en stark position på den skandinaviska marknaden för läkemedelsförpackningar genom Nolato Cerbo, kommenterar Christer Wahlquist, som är chef för affärsområde Nolato Medical. Nu har vi även fått en ledande ställning på den brittiska marknaden, som är en viktig del av den globala läkemedelsbransch en. Förvärvet öppnar även dörren till ett stort antal ledande europeiska läkemedelsföretag, som idag är kunder till Nolato Jaycare, påpekar han. Nolato Jaycare har omkring 270 anställda i två moderna produktionsenheter; en i Portsmouth sydväst om London och en i Newcastle uppe i nordöstra England. Liksom sitt svenska systerbolag, Nolato Cerbo, så erbjuder man kunderna både standardprodukter från hyllan och utveckling av skräddarsydda förpackningar för en speciell kund eller produkt. De två företagen kompletterar varandra mycket väl, kommenterar Glenn Svedberg, som är vd i bägge bolagen. Det finns knappast någon överlappning bland kunderna och Nolato Jaycare har dessutom en del produktionsteknologier som inte tidigare funnits i Nolato. Även en del nya förpackningstyper tillförs genom Nolato Jaycare, till exempel förpackningar för flytande produkter, som ögondroppar, samt behållare för krämer och pulver. De två verksamheterna håller nu på att integreras inom ramen för Nolato Medical Pharma Packaging, som är det nya begrepp som kommer att användas i marknadsföringen av förpackningsverksamheten. 7

8 HELHETSLÖSNINGAR Idealiskt projekt från konstruktion till butiksförpackad produkt Vägghängda toaletter blir allt vanligare val för den som värdesätter ett lättstädat badrum med fri golvyta även under toaletten. Dessutom uppskattar många möjligheten att kunna välja design på spolplattan, så att den passar till resten av badrummet. En vägghängd toalett spolas genom att man trycker på knappar i en spolplatta som sitt er bekvämt placerad, infälld i väggen ovanför toaletten. Plattan finns i en mängd olika varianter och ytor, vilket gör att man kan byta ut den om man tröttnar på utseendet. Sedan 2006 arbetar Nolato Plastteknik i Göteborg med att ta fram spolplattor för Sanitecs vägghängda toaletter. Från början var tanken att enbart ta fram ett mindre antal modeller för den nordiska marknaden, men man såg snabbt från Sanitecs sida att det fanns ett stort sug efter dessa produkter även på andra marknader. Så idag säljs de vägghängda toaletterna bland annat under varumärkena Ifö och Ido i Norden, Kolo i Polen, Twyford i England och Allia och Selles i Frankrike. Nolato levererar till alla dessa länder och tillgodoser varje marknads unika kundbehov. Vi har varit delaktiga under hela resan från första konstruktionsstadiet fram till och med produktion, kommenterar Christian Meding, som arbetar 8

9 med marknad och försäljning på Nolato Plastteknik. Spolplattorna är komplext sammansatta produkter, som tillverkas i ett stort antal varianter och utföranden. Nolato Plastteknik levererar dem i allt från enkla varianter med en ren plastyta till de mest exklusiva, där ytan är i blank eller matt krom. Vi lasertrycker också olika logotyper och symboler. Genom lackering får spolplattan en sofistikerad, högglansig eller matt yta, berättar Christian. Nolato Plastteknik ansvarar för hela kedjan, från formsprutning, ytbehandling och lasertryck till slutmontering och packning. Leveransen sker som en butikspackad produkt, färdig för installa tören att montera på väggen i kundens badrum. För oss, som är vana vid att delta redan i konstruktionsstadiet och sen bidra med vårt kunnande genom hela processen, är det här ett idealiskt projekt, konstaterar Christian Meding. Vi har till exempel lagt stor vikt vid att hålla nere kundens kostnad för verktyg, en kostnad som annars lätt hade kunnat springa iväg med tanke på det stora antalet varianter. Det nya renrummet är utfört i högsta standard enligt klass 8. Nolato Medical fortsätter sin expansion genom nytt renrum i Ungern Det nya renrummet i Nolato Medicals produktionsenhet i Ungern är nu färdigställt och håller nu på att förberedas för att tas i kommersiellt bruk. Renrummet är state-of-the-art och helt anpassat till formsprutning av medicintekniska plastkomponenter där kunderna ställer höga krav såväl på renhet och kvalitet som effektivitet, säger Christer Wahlquist, som är chef för Nolato Medical. Den största delen av vår medicintekniska produktion sker i renrum, de nya möjligheterna i Ungern utgör därmed ett bra resurstillskott i vårt kunderbjudande. Det nya renrummet omfattar 800 kvadratmeter och är utfört i högsta standard enligt klass 8. Vi har investerat i det nya renrummet för att tillgodose våra kunders önskemål på ökad kapacitet för den medicintekniska produktionen i Ungern. Genom att bygga något större än vad vi behöver i nuläget har vi dessutom skaffat oss ytterligare möjligheter till fortsatt expansion av vår verksamhet, kommenterar Christer Wahlquist. BAKGRUND: Renrum? Renrum är en produktionslokal med en kontrollerad mängd luftburna partiklar. De klassas enligt ISO i en niogradig skala, där klass 1 är den renaste. Klass 8, som Nolato Medicals nya renrum i Ungern håller, innebär att man tillåter maximalt st 0,5 µm stora partiklar per kubikmeter luft, vilket är en tiondel av partikelhalten i ett normalt rum. Förutom i renrum klass 8 producerar Nolato medicintekniska produkter även i renrum klass 7, där partikelhalten högst får vara st 0,5 µm stora partiklar per kubikmeter luft. Personalen som arbetar i Nolatos renrum måste ha heltäckande klädsel och inträdet i renrummet sker via en sluss där noggrann handtvätt och byte till renrumsklädsel sker. 9

10 SOCIALT ANSVAR Rózsika Vámosné, Zoltán Peszlen, Gáborné Bokodi, Róbert Horváth, Józsefné Kiss och Lászlóné Dömötör är några av de funktionsnedsatta som har fått jobb på Nolato i Ungern. Framgång med funktionsnedsatta medarbetare både mänskligt och kommersiellt En av Nolatos grundbultar är att vi tar socialt ansvar. Ett gott exempel på detta är Nolatos verksamhet i Ungern, där personer som är gravt syn- eller hörselskadade har kunnat få arbete på egna meriter. I Ungern tillverkar Nolato bland annat produkter inom hygienområdet, en produktion som förutom formsprutning av olika plastkomponenter även innehåller tämligen omfattande montage. I samband med att man för en tid sedan beslöt att själva ta hand om ett montagearbete som utfördes av en underleverantör, så kom man fram till att detta var ett utmärkt tillfälle att erbjuda personer med grava syn- eller hörselskador arbete. Anställning på egna meriter Vår grundtanke var att ge dessa personer arbete på rent kommersiella villkor. Genom att anpassa arbetsmiljön skulle vi ge dem goda möjligheter att göra ett bra arbete, kommenterar Norbert Meleg, som bland annat är personalchef. När beslutet om den nya arbetsgruppen var fattat konsulterades en specialist på funktionsnedsattas arbetsmiljö och en rad kompletteringar gjordes i fabriken. Det område som de syn- och hörselskadade skulle arbeta och röra sig inom rensades från alla störande objekt, ledlinjer målades på golven, brandlarmet försågs med ljussignaler, dörrar och avspärrningar gjordes synligare, ljuset på arbets- 10

11 borden specialanpassades för synskadade och en ljud- och vibrationsfri miljö skapades för de hörselskadade. I juli 2011 anställdes den första nya medarbetaren, med uppgift att rekrytera övriga medarbetare i den nya gruppen och därefter leda arbetet. Jag hade sökt jobb i tre år när Nolatos erbjudande kom, berättar Rózsika Vámosné, som själv är hörsel skadad och aktiv i en organisation för funktionsnedsatta. Jag trodde jag skulle få ett rent monteringsjobb, men såg en fantastisk möjlighet i att få vara med och bygga upp den nya arbetsgruppen. Målsättningen överträffades Efter sommaren kunde arbetet börja. Tjugoåtta nya medarbetare med olika former av grava syn- eller hörselskador började sitt monteringsarbete. Och det gick över all förväntan. Vi hade gjort en hel del beräkningar om utfallet av deras arbete, men alla våra planer kom på skam, berättar Norbert Meleg. Dessa medarbetare är så dedikerade och produktiva att resultatet överträffade alla våra beräkningar. Vi har kunnat sänka våra kostnader tack vare den här gruppens fina arbete, vilket också gör att vår produktion har blivit än mer konkurrenskraftig, till glädje för våra kunder. Alla är vinnare i det här fallet. Företaget, kunderna, samhället och inte minst de funktionsnedsatta som har fått ett arbete på sina egna meriter! Och kvaliteten på arbetet är mycket hög: Efter en kort inkörningsperiod är vi väldigt nära noll fel i denna del av produktionen, kommenterar Csaba Szigeti, som är production flow manager. Gruppens flexibilitet och skickliga arbete har gjort att vi har lagt över fler typer av montage till dem. Integrerade i företaget Projektet har uppmärksammats en hel del i Ungern och företaget erhöll i år det ungerska resursdepartementets och Salva Vita-stiftelsens utmärkelse för sitt arbete med att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. Kvaliteten på det utförda arbetet har lett till att gruppen har fått fler uppgifter. Från första dagen har dessa anställda varit fullvärdiga medarbetare hos oss, berättar Bart Nolden, som är produktionschef. Vi har fått många bevis på hur kunniga och dedikerade de är. De är inte heller bara integrerade i själva arbetet på företaget utan deltar även i våra gemensamma fritidsaktiviteter. Redan från början lade Nolato Hungary stor vikt vid att informera övriga anställda om de funktionsnedsattas liv och förutsättningar. De ungerska arbetsmiljömyndigheterna gjorde tillsammans med EU:s europeiska arbetsmiljöbyrå i september en genomgripande revision av anställningsförhållanden, arbetsmiljö, dokumentation och system hos Nolato Hungary. Granskningen resulterade i högsta betyg och Nolato Hungary fick ett certifikat med ordet kiválóan (utmärkt)! Normalt får man inte ett certifikat efter en sådan revision, snarare böter och förelägganden, kommenterar Norbert Meleg på Nolato Hungary. I vår Innan de började samlade vi alla inblandade medarbetare. Vi förberedde dem på olika situationer som skulle kunna uppstå och hur de skulle kunna hjälpa dem som hade syn- eller hörselskador, berättar István Varga, som är processingenjör. Glädjande nog blev integrationen mycket lyckad och jag tror att de flesta har förändrat sin inställning till personer med funktionsnedsättning även när de inte är på arbetet! Unikt betyg efter arbetsmiljörevision del av Ungern har ett sådant certifikat tidigare aldrig utdelats och enligt arbetsmiljömyndigheterna har det totalt delats ut färre än tio certifikat i hela Ungern. 11

12 SKÄRMNING AV ELEKTRONIK God utveckling för EMI-skärmning hos Nolato Silikonteknik i Beijing Genom sitt nya EMC Production Center i Beijing har Nolato Silikonteknik goda möjligheter att ta stora skärmningsprojekt, med uppstart i Sverige och volymproduktion i Kina. Nolato Silikonteknik utvecklar och tillverkar skärmningslösningar mot elektromagnetisk strålning, EMI. Produkterna återfinns till exempel i basstationer i mobiltelefonnäten, men också i andra elektroniska produkter som vare sig ska störa eller bli störda av annan elektronisk utrustning. Positiv utveckling i Kina I Nolato Silikontekniks EMC Tech Center i Hallsberg, Sverige, sker utvecklingen av EMI-skärmande lösningar till olika applikationer. Här tillverkas också det skärmande materialet, som består av en silikonblandning med elektriskt ledande partiklar av till exempel silver/ nickel eller nickel/grafit. I Beijing, Kina och Kuala Lumpur, Malaysia driver Nolato Silikonteknik idag egna EMC Production Center. När man startade i Beijing våren 2011 var man inneboende hos Nolato Beijing, men under sommaren 2012 kunde skärmningsverksam heten flytta in i egna och betydligt större lokaler. Det har varit ett mycket fint samarbete mellan våra medarbetare i Beijing och oss här i Sverige, kommenterar Roberth Axäng, som är chef för produktion och logistik på Nolato Silikonteknik. Vi är mycket stolta och glada över den positiva utveckling som verksamheten i Beijing har haft. Att vi nu har mycket bra resurser i Kina ger oss goda möjligheter att ta emot stora skärmningsprojekt. Utveckling och uppstart kan då ske på vårt Tech Center i Hallsberg, medan volymproduktionen görs i Beijing. Även mot smuts och vatten Produktionen i Beijing baseras på teknologier och material som ingår i Nolato Silikontekniks skärmningssystem Compashield. Det innebär att man formgjuter och extruderar packningar i elektriskt ledande silikongummi. Vid extruderingen får vi fram packningar med den form och det tvärsnitt som kunden önskar, berättar Roberth Axäng. Packningarna kan dessutom ha flerdubbla funktioner och till exempel appliceras i basstationer i mobiltelefon- Nolato Silikonteknik i Beijing har nu goda resurser för volymproduktion av skärmande lösningar. 12

13 BEDRÄGERISKYDD Packningarna anpassas åt kunderna genom att skarvas i rätt längd. näten för att täta höljet såväl mot smuts och vatten som mot elektromagnetisk strålning. Nyligen har Nolato Silikonteknik utvecklat en form av flerfunktionell extruderad packning som fäster utan tape, Compashield Press Fit, vilket gör appliceringen enkel. Dagens basstationer görs mindre och placeras uppe i masterna i stället för nere på marken, vilket kräver en miljötätning så att elektroniken klarar väder och vind utan att skadas, säger Roberth Axäng. Etableringen av vårt EMC Production Center i Beijing är ett viktigt steg i vår tillväxt inom skärmningsområdet. BAKGRUND: EMI och EMC? Överallt runtomkring oss, i princip var vi än är, så vimlar det av elektronisk utrustning. Det innebär en allt större mängd elektromagnetisk strålning, vilket i sin tur leder till ökade krav på att utrustningen, till exempel en sändare i mobiltelefonnätet, inte stör eller störs av annan elektronisk utrustning. Teknikerna pratar om EMC och EMI. När allt fungerar som det ska och utrustningarna kan vara i närheten av varandra utan att störas, då råder det electromagnetic compability, EMC. Men om en elektronisk utrustning stör en annan, då råder motsatsen, electromagnetic interference, EMI. Nolato Silikonteknik utvecklar EMI-skärmningar i elektriskt ledande silikongummi i syfte att uppnå EMC. Nytt samarbete mot läkemedelsbedrägerier Genom att använda nya tekniska lösningar kan bedrägerier med läkemedel försvåras. Förfalskade läkemedel omsätter årligen flera hundra miljarder dollar och kan dessutom orsaka mycket lidande i form av utebliven effekt eller oönskade biverkningar. För att ytterligare försvåra för läkemedelsförfalskare har därför Nolato Medical och det schweiziska företaget AlpVision, som är specialister på förfalskningsskydd, inlett ett nära samarbete. Säker att innehållet är rätt Redan idag görs stora ansträngningar att göra läkemedelsförpackningar så säkra som möjligt. Ingen ska kunna öppna förpackningen, byta ut eller förändra innehållet och sedan stänga den igen utan att det märks att den har varit öppen. Den som har ordinerats medicinen ska kunna vara säker på att det är det riktiga läkemedlet som är i burken, ingenting annat, säger Glenn Svedberg, som är chef för Nolato Medical Pharma Packaging. Men eftersom det handlar om så enormt stora belopp, så förfalskas idag inte bara själva läkemedlet utan även förpackningen kan komma att kopieras in i minsta detalj. Så även en till synes korrekt förpackning, oöppnad och oskadad, kan i själva verket vara lika falsk som innehållet. Det är här samarbetet mellan Alp- Vision och Nolato Medical kommer in. AlpVision har utvecklat en metod som gör det enkelt att avgöra om en förpackning är original. Mikroskopiska ojämnheter i det formsprutningsverktyg som används vid tillverkningen av till exempel ett lock speglas som ett för ögat osynligt mönster i lockets yta, berättar Glenn Svedberg. Detta mönster är likadant i samtliga lock som har tillverkats med det verktyget och eftersom det är så slumpmässigt komplext kan det inte återskapas av någon som vill tillverka en falsk förpackning. AlpVisions metod bygger på att en digital bild tas av dessa mikroskopiska ojämnheter i verktyget. Bilden används sedan som referens för att autentisera den tillverkade förpackningen. Enkelt att kontrollera Genom att helt enkelt positionera en iphone som använder AlpVisions autentiseringsapplikation mot förpackningens lock så kan man enkelt och snabbt avgöra om en förpackning är original eller en förfalskning. Nolato Medical har redan ett brett sortiment av manipuleringssäkra lock och tillsammans med AlpVisions lättanvända kontrollprogram kan vi skapa ännu säkrare lösningar för att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in på marknaden, konstaterar Glenn Svedberg. 13

14 NÄRA KUNDERNA NÄRA KUNDERNA När svenskar och danskar träffades i Malmö för att lära känna varandra blev det många skratt men också aha-upplevelser. Heldag för ökad kulturell förståelse Att förstå kunden och kundens behov är grunden för ett givande samarbete. Något som är särskilt viktigt att arbeta med när man trots geografisk närhet kommer från ganska olika kulturer. Danskar är roliga, oorganiserade, rakt på sak och alltid inriktade att göra den bästa affären. Svenskar har inte så mycket humor, vill att alla ska vara överens, är alltid så avslappade och visar aldrig några känslor. Dessa fördomar var utgångspunkten när Nolato Medical och det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk arrangerade en heldagsträff på temat Vi är skandinaver men också danskar och svenskar. Förstod inte alltid varandra Trots att vi bor på var sin sida av Öresund och nästan pratar samma språk så kände vi att vi inte alltid förstod varandra, vilket ibland kunde ställa till det helt i onödan. Därför initierade vi en heldagsträff i Malmö för att lära känna varandra bättre, berättar Johan Christiansson, Strategic Account Manager på Nolato Medical, med övergripande ansvar för kontakterna med Novo Nordisk. Vi är mycket beroende av våra leverantörer, liksom de är beroende av oss, kommenterar Jakob Fisker Birk, som är Category Manager Strategic Sourcing på Novo Nordisk. Vi hade också uppmärksammat att några av de hinder som vi möter i det dagliga samarbetet med Nolato egentligen bara berodde på missförstånd och bristande kommunikation. Skratt och aha-upplevelser Dagen startade med att de två deltagargrupperna berättade för varandra om hur deras företag hade vuxit fram, liksom hur de såg på sin företagskultur och grundläggande värden. Därefter började man titta närmare på skillnader och likheter mellan danskar och svenskar. Är danskarna verkligen alltid rakt på sak och affärsinriktade? Är svenskarna verkligen alltid avslappade och samförståndssökande? Det var några trevliga och givande timmar, konstaterar Jakob Fisker Birk. Grupperna fick berätta hur de såg på dom andra och sen hur de såg på sig själva något som gav upphov till många skratt men också en hel del ahaupplevelser. Vi lärde oss att det finns en hel del likheter mellan danskar och svenskar, berättar Martin Bülow Sommer, som är Supply Manager på Novo Nordisk Device Manufacturing & Sourcing. Men också en hel del olikheter, som att svensken normalt är mer försiktig och inte så gåpåig, medan dansken gärna tar för sig mer. Nu när vi vet det är det enklare att förstå varför vår svenska leverantör i vissa situationer agerar på ett sätt som vi danskar kanske inte hade gjort. Bra sätt skapa förståelse Dagen avslutades med att deltagarna gemensamt lagade kvällsmaten och sedan njöt frukterna av detta kulturpraktiska samarbete över gränserna. Den här dagen med Nolato Medical var ett mycket bra sätt att skapa förståelse för våra kulturella likheter och skillnader, och något som utvecklade vårt samarbete ytterligare, avslutar Jakob Fisker Birk. 14

15 Smidigare samarbete efter besök hos varandra Ju mer vi vet om varandras arbetssätt, desto mindre problem blir det! Dialog med kunderna utvecklar sortimentet hos Nolato Hertila Nya möjligheter med tvåkomponentsmaskin Baserat på tanken att ju mer vi vet om varandras arbetssätt, desto mindre problem blir det, har medarbetare på Lindab och Nolato Polymer den senaste tiden gjort studiebesök hos varandra och sett hur produkterna tillverkas respektive används. Nolato Polymer tillverkar sedan länge gummipackningar till Lindabs ventilationsdetaljer. Fabrikerna ligger bara en knapp mil från varandra på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Ändå visste de som tillverkade packningarna på Nolato Polymer egentligen ingenting om hur produkterna användes hos kunden. Och hos Lindab hade de som monterar packningarna på ventilationsdetaljerna ingen aning om förutsättningarna för produktionen hos leverantören. Blir lätt vi och dom Att inte veta hur det ser ut i andra änden gör att det lätt blir en vi- och domkänsla, kommenterar Lars Karlsson, som arbetar med produktionsplanering på Nolato Polymer. Våra operatörer förstod inte varför produkten ska se ut på ett visst sätt när den levereras och vår kunds medarbetare visste inte något inte våra produktionsförutsättningar. För att skapa möjligheter för ett ännu smidigare samarbete kom Nolato Polymer och Lindab därför överens om att besöka varandras arbetsplatser. Våra medarbetare besökte Nolato Polymer och fick se hur packningarna tillverkades. De kunde prata direkt med maskinoperatörerna, bekanta sig med processen och även prova på vissa arbetsmoment, till exempel att rensa packningarna från gjutskägg, berättar Erik Bordin, som är inköpare på Lindab. Operatörerna på Nolato Polymer fick i sin tur göra motsvarande besök hos Lindab. Se hur packningarna såg ut när de kom in i produktionen och hur de monterades på ventilationsdetaljerna. Ökad förståelse Besöken var mycket givande för bägge parter, konstaterar Lars Karlsson. Alla fick en betydligt större förståelse för förutsättningarna i respektive ände. Det blev också en helt annan sak när dom andra fick ansikten och namn, relationen med kunden blir ännu bättre än tidigare. Nu är det mycket lättare för dem som arbetar med produkterna hos oss att ställa relevanta krav på tillverkaren, säger Erik Bordin. Erfarenhetsutbytet gav dessutom ytterligare positiva effekter, då våra medarbetare fick se hur ett annat företag arbetar och hur grupperna på golvet är organiserade där. Något som redan resulterat i ett antal förslag till smärre förändringar hos oss. Erik Bordin, Lars Karlsson och operatören Angelica Hansson på Nolato Polymer. Nolato Hertila tillverkar och säljer årligen mer än 70 miljoner pluggar, huvar och andra plastprodukter till industrikunder. Nu satsar man på att utveckla sitt standardsortiment ytterligare. Företaget är sedan länge specialiserat på att utveckla, tillverka och sälja egna produkter, främst i form av formsprutade pluggar och huvar av olika typ, storlek och form. Dessa används till att skydda kontakter, kopplingar och genomföringar på maskiner mot smuts och åverkan under mon- Nya banjoskydd tering, transport och lagring samt i samband med målning. Nolato Hertila tillverkar själv sina formsprutningsverktyg och använder bland annat ett system med moderformar, där enbart den produktspecifika delen av verktyget behöver bytas ut. Detta innebär att produktionen snabbt kan anpassas till efterfrågan. Följden blir även att det blir billigare för kunderna, än om ett helt nytt verktyg hade behövts för varje produkt. Vi håller nu på att se över vårt standardsortiment, berättar Helena Kastenbom, som är säljare på Nolato Hertila. Vi lyssnar mycket på våra kunder och har till exempel nyligen tagit fram en serie skydd för banjokopplingar, som har blivit mycket väl mottagen. En ny maskin för tvåkomponents formsprutning, som vi bland annat använder för att producera lock till sportflaskor, öppnar också nya möjligheter som vi ska använda för att utöka vårt standardsortiment. 15

16 Nolato AB, Torekov Många drar sig för att berätta om oegentligheter på ett företag, det kan ju vara ens närmaste kamrater som är inblandade. Whistleblowing ett snabbt sätt att fånga upp eventuella oegentligheter Alla känner väl till den engelske bobbyn, polisen som i gamla filmer påkallar uppmärksamhet om pågående brott genom att ivrigt blåsa i visselpipan. Idag har whistleblowing fått en vidare betydelse för företag och medarbetare. Den som arbetar mitt i den dagliga verksamheten är oftast en av de första att märka om något håller på att gå allvarligt snett i form av ekonomiska bedrägerier eller allvarliga brott mot uppförandekoden, till exempel mutor eller diskriminering. Många drar sig dock för att berätta om det, då de är rädda att bli trakasserade eller motarbetade. Det kan ju faktiskt vara arbetskamraterna eller ens närmaste chef som är inblandade. Genom att erbjuda medarbetarna en skyddad kanal att slå larm om eventuella allvarliga oegentligheter, kan misstankarna utredas utan att den som anmäler riskerar några påtryckningar eller repressalier. Den skyddade kanalen säkerställer också att handläggningen av ett tips inte hanteras av personer som potentiellt kan ha intressen av att händelsen inte blir känd eller utreds vidare. Vi vet att våra medarbetare är mycket lojala mot företaget och vi vill därför hjälpa den enskilde att kunna slå larm om eventuella oegentligheter utan att själv riskera något, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. För oss betyder detta att vi snabbare kan fånga upp sådant som våra övriga riskhanteringsåtgärder och kontrollfunktioner inte förmår att upptäcka. Whistleblowing får dock inte bli ett sätt för medarbetarna att framföra allmänt missnöje. I första hand ska eventuella problem eller misstankar om överträdelser av regelverket hanteras av den normala linjeorganisationen. Det är först om ett ärende är för känsligt att ta upp med någon i den anställdes närhet eller om den anställde inte tycker att han eller hon fick önskad respons från chefen, som det är dags att blåsa i visselpipan. BAKGRUND: Whistleblowing? Whistleblowing att blåsa i visselpipan är ett sätt för företagets medarbetare att utan risk för repressalier slå larm om att något håller på att gå allvarligt snett på arbetsplatsen. Ett gemensamt system för whistleblowing införs nu stegvis i Nolatokoncernens olika bolag.

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29 Tredje kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-1-29 Sammanfattning av Q3 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 84 MSEK (1 95) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent -

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Koncernchefens anförande vid årsstämman 25 april 2013

Koncernchefens anförande vid årsstämman 25 april 2013 1/6 Koncernchefens anförande vid årsstämman 25 april 2013 Det går bra för Nolato! 2012 blev vårt bästa år sedan starten 1938. En stark konjunktur och en kraftig revansch inom Nolato Telecom bäddade för

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Koncernchefens anförande vid årsstämman 24 april 2012

Koncernchefens anförande vid årsstämman 24 april 2012 1/6 Koncernchefens anförande vid årsstämman 24 april 2012 Bästa aktieägare, mina Damer och Herrar. För Nolato är det en styrka att ha tre affärsområden som bygger på gemensamma värderingar och teknologier,

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%.

Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%. Anförande av Nolatos VD och koncernchef Hans Porat vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. 2013 var ett starkt år för Nolato, faktiskt det bästa året sedan starten 1938. Detta är extra

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Nolato Medical Fjärde kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-2-6 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 242 MSEK (985) - Justerat för

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Andra kvartalet CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström

Andra kvartalet CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström Andra kvartalet 217 CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström 217-7-19 Sammanfattning av Q2 Koncernen Stark utveckling för samtliga affärsområden gav bästa kvartalet hittills Omsättningen ökade till

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Ärade aktieägare, mina damer och herrar

Ärade aktieägare, mina damer och herrar Årsstämma 2015 Ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är givetvis med en viss stolthet som jag står här idag och kan konstatera att 2014 var ytterligare ett mycket bra år för Nolato. Faktiskt bästa

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Nolato Magasin. Kompetens värd en resa. Tre ben och förvärv. Snabba verktyg. Outsourcing till Ungern. Nr 17

Nolato Magasin. Kompetens värd en resa. Tre ben och förvärv. Snabba verktyg. Outsourcing till Ungern. Nr 17 Nolato Magasin Nr 17 Kompetens värd en resa Att tillverka 2K-produkter i plast och silikongummi är en komplicerad process. Så komplicerad att kunden tycker det är värt en 767 mils resa. Läs mer på sid

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

Georg Brunstam, VD-anförande årsstämman. Ärade stämmodeltagare! Bästa aktieägare!

Georg Brunstam, VD-anförande årsstämman. Ärade stämmodeltagare! Bästa aktieägare! Georg Brunstam, VD-anförande årsstämman Ärade stämmodeltagare! Bästa aktieägare! Jag gläder mig att åter träffa er alla för att summera det gångna året, beskriva våra strategier och även presentera resultatet

Läs mer

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop April 2015 Nolato Hertila Nya produkter Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop Allt får inte plats i produktkatalogen. Fråga oss gärna om nya produkter samt möjligheten att ta

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Hans Porats anförande på Nolatos årsstämma 27 april 2011

Hans Porats anförande på Nolatos årsstämma 27 april 2011 Hans Porats anförande på Nolatos årsstämma 27 april 2011 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Att vi nu i början av 2011 fick en dipp inom vår telekomverksamhet vilket jag återkommer till minskar inte

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

A WORLD OF MAGNETICS

A WORLD OF MAGNETICS A WORLD OF MAGNETICS FÖRETAGET Välkommen till vår värld av magneter På Sura Magnets AB vet vi att det fi nns en magnetlösning för varje användningsområde, i allt från fordon till medicinteknik. Många formsprutade

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på Din industripartner Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på »Dra nytta av vår erfarenhet inom projektledning, konstruktion och produktionnär jag bildade Fagerström Industrikonsult 1994 satte

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

DE SÄKERSTÄLLER ATT SIGNALEN ÄR MOTTAGEN, OAVSETT FÖRHÅLLANDE!

DE SÄKERSTÄLLER ATT SIGNALEN ÄR MOTTAGEN, OAVSETT FÖRHÅLLANDE! DE SÄKERSTÄLLER ATT SIGNALEN ÄR MOTTAGEN, OAVSETT FÖRHÅLLANDE! Vad har följande gemensamt: en rockkonsert, ett formel 1-team som vinner ett Grand Prix, tusentals flygpassagerare och de 10 nyckelringar

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Produktion av medicinteknisk komponent i silikon.

Produktion av medicinteknisk komponent i silikon. Nolato AB (publ) årsredovisning 212 Produktion av medicinteknisk komponent i silikon. Nolato årsredovisning 212 3 212 i korthet 212 blev det hittills bästa året i Nolatos historia. Jämfört med föregående

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009 Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2009 Försäljningen uppgick till 19,5 (19,3) Mkr Resultat efter finansiella poster 1,4 (-4,8) Mkr Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08)

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare!

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! x 2006-05-01 Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! 2005 ett starkt år 2005 blev ett starkt år för H&M med en god försäljningsutveckling, många nya kunder och en fortsatt ökad lönsamhet.

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning

Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning År 1989 bildades Merx Svenska AB av Hans Hammargren och Thomas Smedberg. Tillverkningen startade i mindre skala och nu tjugosex år

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Nolato Magasin. Lättöppnat och säkert. Effektiv flexibilitet. Plast som metall. Effektiv skärmning. Nr 16

Nolato Magasin. Lättöppnat och säkert. Effektiv flexibilitet. Plast som metall. Effektiv skärmning. Nr 16 Nolato Magasin Nr 16 Lättöppnat och säkert Sex av tio läkemedelsburkar i plast i Skandinavien kommer från Nolato Cerbo. Hög kvalitet, användarvänlighet och säkerhet är viktiga konkurrensmedel. Läs mer

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer