Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar"

Transkript

1 Nolato Magasin Nr 23 / nov 2012 Ledande inom läkemedelsförpackningar Genom förvärv i England är nu Nolato Medical Pharma Packaging en av Europas ledande tillverkare. Läs mer på sidorna 4 7. Syn- och hörselskadade gör succé i Ungern Hos Nolato i Ungern har anställning av syn- och hörselskadade i produktionen blivit en stor framgång. Läs mer på sidorna Nya skärmningsresurser i Kina skapar möjligheter Efter resursutbyggnad kan nu stora skärmningsprojekt ske med uppstart i Sverige och volymproduktion i Kina. Läs mer på sidorna Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ömsesidig förståelse för goda relationer Att förstå varandras kultur och förutsättningar skapar goda relationer mellan leverantör och kund. Läs mer på sidorna

2 Vid Sony Mobile Communications leverantörsdag i Malmö tog Hans Porat emot utmärkelsen av Sony Mobiles Head of Operations Tommy Laine-Ylijoki (t.v.) och VP, Head of Sourcing & Partner Management, Peter Carlsson. En stabil och tillförlitlig partner som ger oss utmärkt stöd! SONY MOBILE SUPPLIER AWARD Nolato Telecom fick utmärkelsen som Sony Mobiles bästa mekanikleverantör! Vid Sony Mobile Communications globala leverantörsdag den 26 september 2012 erhöll Nolato Telecom utmärkelsen som bästa mekanikleverantör, i hård konkurrens med Sony Mobiles samtliga leverantörer. Det är en fantastisk utmärkelse att få, kommenterar Jörgen Karlsson, som är chef för Nolato Telecom. Vi är enormt stolta och glada, det här sporrar oss att bli ännu bättre! Sony Mobiles motivation till utmärkelsen: Nolato Telecom är en stabil och tillförlitlig partner som ger oss utmärkt stöd inom teknologi, kvalitet, kostnad och leverans. Även 2008 fick Nolato Telecom motsvarande pris som bästa leverantör. BAKGRUND: Mekanik? Nolato Telecom är mekanikleverantör till bl. a. Sonys mobiltelefoner. Med mekanik menas i det här fall et allt på mobiltelefonen som användaren kan ta på, frånsett touchpanelen, samt vissa komponenter inne i telefonen. 2

3 NIOMÅNADERSRAPPORTEN Stark omsättnings- och resultatökning Nolato redovisade i delårsrapporten för tredje kvartalet 2012 en stark utveckling av såväl omsättning som resultat. Koncernens omsättning ökade med 39 procent till 999 mkr (718), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 84 mkr (54) och resultatet per aktie ökade till 1,98 kr (1,37). Det är mycket glädjande att vår starka utveckling har fortsatt även under tredje kvartalet, säger Nolatos koncernchef Hans Porat. Affärsområde Nolato Medical ökade omsättningen med 31 procent till 288 mkr (220). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 32 mkr (25) och EBITA-marginalen uppgick till 11,1 procent (11,4). Det nyförvärvade brittiska bolaget, Nolato Jaycare, har konsoliderats från 1 april och svarade i kvartalet för 67 mkr av affärsområdets omsättning. Nolato Medicals produktförsäljning har utvecklats i linje med marknaden, medan den projektrelaterade omsättningen var fortsatt låg, konstaterar Hans Porat. Den under våren förvärvade brittiska enheten utvecklas enligt plan. Affärsområde Nolato Telecoms omsättning fördubblades till 444 mkr (220). Johan Arvidsson ny chef för affärsområde Nolato Industrial I oktober 2012 lämnade Nolatos koncernchef Hans Porat över rollen som chef för affärsområde Nolato Industrial till Johan Arvidsson. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 35 mkr (7) och EBITA-marginalen till 7,9 procent (2,3 exkl. engångsposter). Efterfrågan på den nya produktportföljen har varit fortsatt mycket stark, kommenterar Hans Porat. Lageruppbyggnad har dessutom skett hos kunderna inför de kinesiska helgdagarna i början av fjärde kvartalet. Affärsområde Nolato Industrials omsättning uppgick till 268 mkr (279). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 24 mkr (26) och EBITA-marginalen till 9,0 procent (9,3). Under slutet av kvartalet noterade vi en konjunkturiell avmattning för ett flertal av segmenten inom affärsområdet, konstaterar Hans Porat. Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick vid utgången av kvartalet till 286 mkr (66) och soliditeten till 45 procent (52). Nettoskulden har ökat till följd av finansiering av förvärvet samt ökat rörelsekapitalbehov. Bokslutskommunikén för 2012 lämnas den 5 februari Årsstämma kommer att hållas den 25 april Johan är född 1969, civilingenjör och har varit anställd i Nolato sedan Sedan fyra år är han vd i Nolato Hungary, en befattning som han behåller parallellt med uppdraget som affärsområdeschef. I och med uppdraget som chef för Nolato Industrial är Johan även ny medlem av koncernledningen, som nu består av Hans Porat (vd och koncernchef), Per-Ola Holmström (finansdirektör), Christer Wahlquist (chef för Nolato Medical), Jörgen Karlsson (chef för Nolato Telecom) och Johan Arvidsson (chef för Nolato Industrial). Hans Porat, vd och koncernchef Välkommen till Nolato Magasin! I den här utgåvan presenterar vi bland annat vår verksamhet inom läkemedelsförpackningar. Efter förvärvet av Nolato Jaycare i England har vi nu tre produktions enheter, som arbetar tillsammans inom Nolato Medical Pharma Packaging. Vi berättar också om ett nytt, intressant sätt att förhindra läkemedelsbedrägerier och om Nolato Medicals nya renrumsresurser i Ungern. Apropå Ungern, så är vi stolta över de fina resultat vår ungerska enhet har uppnått inom socialt ansvar och arbetsmiljö. Både genom att skapa arbetsmöjligheter för personer, som på grund av funktionsnedsättning har det svårt på arbetsmarknaden, och genom att ha en arbetsmiljö, som får unikt högt betyg vid myndigheternas revisioner. Nu, med vikande konjunktur framför oss, är nära relationer till kunderna viktigare än någonsin. Det känns som om detta är ett ämne som genomsyrar hela Magasinet! Trevlig läsning! Hans Porat Vd och koncernchef Nolato Magasin görs för våra kunder, aktieägare, anställda och andra som vi vill informera om vad som händer i koncernen. Redaktör: Mats Håkanson. Tryck: JMS Vellinge, november Nolato AB, Torekov tel fax

4 4 NOLATO MEDICAL PHARMA PACKAGING

5 Målsättningen är att medverka till att läkemedel och kosttillskott förpackas på ett säkert men ändå användarvänligt sätt. Strävan efter den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Genom förvärvet av ett brittiskt förpackningsföretag är Nolato Medical nu en av Europas ledande utvecklare och tillverkare av primära läkemedelsförpackningar i plast. Nolato Medical har nu tre moderna och högteknologiska produktionsenheter för läkemedelsförpackningar en i Sverige och två i England som samverkar under begreppet Nolato Medical Pharma Packaging. I kunderbjudandet ingår såväl ett brett sortiment av standardprodukter som skräddarsydda förpackningar för att fylla en specifik kunds behov. Vår målsättning är att medverka till att läkemedel och kosttillskott förpackas på ett säkert, men ändå användarvänligt sätt, kommenterar Glenn Svedberg, som är chef för Nolato Medical Pharma Packaging och även vd för de båda bolagen Nolato Cerbo i Sverige och Nolato Jaycare i England. Vi arbetar mycket nära våra kunder och värdesätter långsiktiga, engagerande partnerskap med dem. Den perfekta förpackningen Att utveckla förpackningar för läkemedel och kosttillskott innebär en mängd ibland motsägelsefulla utmaningar. Förpackningen ska vara användarvänlig och lätt att öppna för den som till exempel har nedsatt handfunktion, medan ett barn inte ska kunna komma åt innehållet. Den ska uppfylla krav på täthet och ljustransmission, samtidigt som den ska vara kostnadseffektiv att producera. Locket ska vara möjligt att tillverka som en kostnadseffektiv enmodulslösning med garantiförslutning, men även finnas i varianter med torkmedel. Efter fyllningen ska det vara lätt att montera locket på burken och när förpackningen når konsumenten ska det synas om någon har öppnat den tidigare. Förpackningar för receptfria läkemedel och kosttillskott ska dessutom 5

6 Vi vill vara en komplett tjänsteleverantör, där vårt ansvar inte stannar vid att producera och leverera en produkt. erbjuda goda möjligheter till en säljande design och gärna skilja sig från konkurrenternas färg och form. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter, konstaterar Anci Petersson, som är säljansvarig på Nolato Cerbo i Trollhättan. Användarvänlig, kostnadseffektiv, miljöanpassad och naturligtvis fullständigt säker. Våra designteam har bred förståelse för kundernas tekniska och affärsmässiga krav och älskar den här typen av utmaningar. Optimerad produktion Nolato Medical Pharma Packaging tillverkar inte bara förpackningar för läkemedel och kosttillskott utan också andra former av förpackningar i plast för till exempel ögondroppar och kosmetika. Det spelar inte någon roll om produkten som ska förpackas är fast, flytande, creme eller i pulverform, vi har eller kan ta fram lösningar för alla typer av läkemedel och användningsområden, be rättar Anci Petersson. Produktionstekniken i de tre anläggningarna är optimerad för effektiv tillverkning. För de mer avancerade förpackningarna, som tillverkas i höga volymer, används normalt sprutformblåsning, en teknik som kanske är mer känd genom den engelska beteckningen injection blow moulding. Vid sprutformblåsning formsprutas först ett burkämne, varvid halsen och lockinfästningen får en optimal form, medan resten av burken endast är ett provrörsliknande plastämne med rätt mängd material för den aktuella storleken. Efter formsprutningen roteras kärnan till en blåsstation i samma maskin, där burken görs färdig genom att ämnet blåses upp till rätt form och godstjocklek. Den här tekniken gör att vi får hög måttnoggrannhet på burkens kritiska dimensioner, till exempel lockpassningen, vilket i sin tur ger bra förutsättningar för en bra täthetsfunktion, berättar Alan Sweeting, som är produktionschef hos Nolato Jaycare. Förpackningar för i första hand medelstora volymer eller för ytterligare frihetsgrader avseende utformning och formfaktor tillverkas genom strängformsprutning och sträckformsprutning. Även ren formsprutning och dubbelformsprutning (2k) används för tillverkning av lock och andra komponenter. Hög produktionssäkerhet För att säkerställa hög produktionskvalitet och säkra leveranser har Nolato Medical Pharma Packaging egna verktygsavdelningar, där man kan bygga nya verktyg och även anpassa eller reparera dem när så behövs. Man använder sig även av koncernens egen verktygstillverkning i Kina eller någon av företagets samarbetspartners i Asien, Europa eller USA. Även efterbehandlingen av förpackningarna görs i de egna anläggningarna, där man bland annat kan erbjuda olika typer av dekor och montage. Man kan även hjälpa kunderna med sterilisering av produkterna och logistiklösningar, till exempel med leverantörsstyrda lager. Den högautomatiserade produktionen i de tre anläggningarna sker i enlighet med mycket strikta hygienkrav för att förebygga produktkontamination. Normalt sker tillverkningen i hygienrum, men vid särskilt höga krav kan den göras i renrum. Komplett tjänsteleverantör Under produktionsprocessen kontrolleras förpackningarna med hjälp av olika tekniker, som visionsystem och läckagetester, för att upptäcka eventuella brister. Även andra viktiga parametrar, till exempel öppningskraft, axialstyrka och dimensioner, kontrolleras löpande under produktionen. Vår policy är att alltid möta kundens högt ställda krav och förväntningar. Vi vill vara en komplett tjänsteleverantör, där vårt ansvar inte stannar vid att producera och leverera en produkt, på pekar Peter Darlington, som är sälj ansvarig på Nolato Jaycare. Vi måste förstå kundens bakomliggande krav och välja den förpackningslösning som ger optimalt förhållande mellan prestanda och total 6

7 kostnad. Vi måste också genomföra utvecklingsprojekt enligt gemensamt fastställda tidplaner och i slut ändan alltid leverera produkter med rätt kvalitet, i rätt mängd och i rätt tid. Certifierade för kvalitet och miljö Nolato Cerbo och Nolato Jaycare var bland de första i Europa som certifierades enligt ISO15378, som är en ny standard för läkemedelsförpackningar, som kombinerar de allmänna kraven i ISO 9001 med de branschspecifika kraven i Good Manufacturing Practicies (GMP). Kvalitetssystemet omfattar hela processen från design till tillverkning och leverans. Genom certifieringen vet våra kunder att vi uppfyller de krav som ställs på oss, konstaterar Marianne Johansson, som är kvalitetschef på Nolato Cerbo. Vi har också ökat fokus på framförhållning, att redan på förhand utreda vad förändringar i konstruktion och produktionsprocess innebär såväl för läkemedelsföretaget som konsumenten. Även miljöaspekterna är mycket viktiga och verksamheten i Trollhättan är sedan länge certifierad enligt ISO Miljöcertifiering av de två engelska en heterna pågår och beräknas bli slutförd inom kort. Vi lägger stor vikt vid att alltid utveckla produkter med lägsta möjliga miljöpåverkan, kommenterar Glenn Svedberg. Våra produkter är återvinningsbara och baseras på monomaterial med låg resursförbrukning. Ett bra exempel är en ny hälsokostförpackning, som togs fram för en norsk kund. Jämfört med kundens tidigare förpackning så minskades förpackningens carbon footprint med 45 procent, samtidig som produktionskostnaden halverades. Ett annat är hur åtgången av plastråvara till en av storsäljarna, SC-locket, genom vidareutveckling kunde minskas med 30 procent. Något som väsentligt reducerade resursanvändningen såväl under tillverkningen som vid transporterna av den färdiga produkten. Olika typer av formblåsning används för att tillverka läkemedelsförpackningarna. BAKGRUND: Nolato Jaycare? I april 2012 förvärvade Nolato det brittiska förpackningsföretaget Cope Allman Jaycare. Företaget, som nu har fått namnet Nolato Jaycare, är specialister på utveckling och tillverkning av primära läkemedelsförpackningar i plast. Nolato hade redan före förvärvet en stark position på den skandinaviska marknaden för läkemedelsförpackningar genom Nolato Cerbo, kommenterar Christer Wahlquist, som är chef för affärsområde Nolato Medical. Nu har vi även fått en ledande ställning på den brittiska marknaden, som är en viktig del av den globala läkemedelsbransch en. Förvärvet öppnar även dörren till ett stort antal ledande europeiska läkemedelsföretag, som idag är kunder till Nolato Jaycare, påpekar han. Nolato Jaycare har omkring 270 anställda i två moderna produktionsenheter; en i Portsmouth sydväst om London och en i Newcastle uppe i nordöstra England. Liksom sitt svenska systerbolag, Nolato Cerbo, så erbjuder man kunderna både standardprodukter från hyllan och utveckling av skräddarsydda förpackningar för en speciell kund eller produkt. De två företagen kompletterar varandra mycket väl, kommenterar Glenn Svedberg, som är vd i bägge bolagen. Det finns knappast någon överlappning bland kunderna och Nolato Jaycare har dessutom en del produktionsteknologier som inte tidigare funnits i Nolato. Även en del nya förpackningstyper tillförs genom Nolato Jaycare, till exempel förpackningar för flytande produkter, som ögondroppar, samt behållare för krämer och pulver. De två verksamheterna håller nu på att integreras inom ramen för Nolato Medical Pharma Packaging, som är det nya begrepp som kommer att användas i marknadsföringen av förpackningsverksamheten. 7

8 HELHETSLÖSNINGAR Idealiskt projekt från konstruktion till butiksförpackad produkt Vägghängda toaletter blir allt vanligare val för den som värdesätter ett lättstädat badrum med fri golvyta även under toaletten. Dessutom uppskattar många möjligheten att kunna välja design på spolplattan, så att den passar till resten av badrummet. En vägghängd toalett spolas genom att man trycker på knappar i en spolplatta som sitt er bekvämt placerad, infälld i väggen ovanför toaletten. Plattan finns i en mängd olika varianter och ytor, vilket gör att man kan byta ut den om man tröttnar på utseendet. Sedan 2006 arbetar Nolato Plastteknik i Göteborg med att ta fram spolplattor för Sanitecs vägghängda toaletter. Från början var tanken att enbart ta fram ett mindre antal modeller för den nordiska marknaden, men man såg snabbt från Sanitecs sida att det fanns ett stort sug efter dessa produkter även på andra marknader. Så idag säljs de vägghängda toaletterna bland annat under varumärkena Ifö och Ido i Norden, Kolo i Polen, Twyford i England och Allia och Selles i Frankrike. Nolato levererar till alla dessa länder och tillgodoser varje marknads unika kundbehov. Vi har varit delaktiga under hela resan från första konstruktionsstadiet fram till och med produktion, kommenterar Christian Meding, som arbetar 8

9 med marknad och försäljning på Nolato Plastteknik. Spolplattorna är komplext sammansatta produkter, som tillverkas i ett stort antal varianter och utföranden. Nolato Plastteknik levererar dem i allt från enkla varianter med en ren plastyta till de mest exklusiva, där ytan är i blank eller matt krom. Vi lasertrycker också olika logotyper och symboler. Genom lackering får spolplattan en sofistikerad, högglansig eller matt yta, berättar Christian. Nolato Plastteknik ansvarar för hela kedjan, från formsprutning, ytbehandling och lasertryck till slutmontering och packning. Leveransen sker som en butikspackad produkt, färdig för installa tören att montera på väggen i kundens badrum. För oss, som är vana vid att delta redan i konstruktionsstadiet och sen bidra med vårt kunnande genom hela processen, är det här ett idealiskt projekt, konstaterar Christian Meding. Vi har till exempel lagt stor vikt vid att hålla nere kundens kostnad för verktyg, en kostnad som annars lätt hade kunnat springa iväg med tanke på det stora antalet varianter. Det nya renrummet är utfört i högsta standard enligt klass 8. Nolato Medical fortsätter sin expansion genom nytt renrum i Ungern Det nya renrummet i Nolato Medicals produktionsenhet i Ungern är nu färdigställt och håller nu på att förberedas för att tas i kommersiellt bruk. Renrummet är state-of-the-art och helt anpassat till formsprutning av medicintekniska plastkomponenter där kunderna ställer höga krav såväl på renhet och kvalitet som effektivitet, säger Christer Wahlquist, som är chef för Nolato Medical. Den största delen av vår medicintekniska produktion sker i renrum, de nya möjligheterna i Ungern utgör därmed ett bra resurstillskott i vårt kunderbjudande. Det nya renrummet omfattar 800 kvadratmeter och är utfört i högsta standard enligt klass 8. Vi har investerat i det nya renrummet för att tillgodose våra kunders önskemål på ökad kapacitet för den medicintekniska produktionen i Ungern. Genom att bygga något större än vad vi behöver i nuläget har vi dessutom skaffat oss ytterligare möjligheter till fortsatt expansion av vår verksamhet, kommenterar Christer Wahlquist. BAKGRUND: Renrum? Renrum är en produktionslokal med en kontrollerad mängd luftburna partiklar. De klassas enligt ISO i en niogradig skala, där klass 1 är den renaste. Klass 8, som Nolato Medicals nya renrum i Ungern håller, innebär att man tillåter maximalt st 0,5 µm stora partiklar per kubikmeter luft, vilket är en tiondel av partikelhalten i ett normalt rum. Förutom i renrum klass 8 producerar Nolato medicintekniska produkter även i renrum klass 7, där partikelhalten högst får vara st 0,5 µm stora partiklar per kubikmeter luft. Personalen som arbetar i Nolatos renrum måste ha heltäckande klädsel och inträdet i renrummet sker via en sluss där noggrann handtvätt och byte till renrumsklädsel sker. 9

10 SOCIALT ANSVAR Rózsika Vámosné, Zoltán Peszlen, Gáborné Bokodi, Róbert Horváth, Józsefné Kiss och Lászlóné Dömötör är några av de funktionsnedsatta som har fått jobb på Nolato i Ungern. Framgång med funktionsnedsatta medarbetare både mänskligt och kommersiellt En av Nolatos grundbultar är att vi tar socialt ansvar. Ett gott exempel på detta är Nolatos verksamhet i Ungern, där personer som är gravt syn- eller hörselskadade har kunnat få arbete på egna meriter. I Ungern tillverkar Nolato bland annat produkter inom hygienområdet, en produktion som förutom formsprutning av olika plastkomponenter även innehåller tämligen omfattande montage. I samband med att man för en tid sedan beslöt att själva ta hand om ett montagearbete som utfördes av en underleverantör, så kom man fram till att detta var ett utmärkt tillfälle att erbjuda personer med grava syn- eller hörselskador arbete. Anställning på egna meriter Vår grundtanke var att ge dessa personer arbete på rent kommersiella villkor. Genom att anpassa arbetsmiljön skulle vi ge dem goda möjligheter att göra ett bra arbete, kommenterar Norbert Meleg, som bland annat är personalchef. När beslutet om den nya arbetsgruppen var fattat konsulterades en specialist på funktionsnedsattas arbetsmiljö och en rad kompletteringar gjordes i fabriken. Det område som de syn- och hörselskadade skulle arbeta och röra sig inom rensades från alla störande objekt, ledlinjer målades på golven, brandlarmet försågs med ljussignaler, dörrar och avspärrningar gjordes synligare, ljuset på arbets- 10

11 borden specialanpassades för synskadade och en ljud- och vibrationsfri miljö skapades för de hörselskadade. I juli 2011 anställdes den första nya medarbetaren, med uppgift att rekrytera övriga medarbetare i den nya gruppen och därefter leda arbetet. Jag hade sökt jobb i tre år när Nolatos erbjudande kom, berättar Rózsika Vámosné, som själv är hörsel skadad och aktiv i en organisation för funktionsnedsatta. Jag trodde jag skulle få ett rent monteringsjobb, men såg en fantastisk möjlighet i att få vara med och bygga upp den nya arbetsgruppen. Målsättningen överträffades Efter sommaren kunde arbetet börja. Tjugoåtta nya medarbetare med olika former av grava syn- eller hörselskador började sitt monteringsarbete. Och det gick över all förväntan. Vi hade gjort en hel del beräkningar om utfallet av deras arbete, men alla våra planer kom på skam, berättar Norbert Meleg. Dessa medarbetare är så dedikerade och produktiva att resultatet överträffade alla våra beräkningar. Vi har kunnat sänka våra kostnader tack vare den här gruppens fina arbete, vilket också gör att vår produktion har blivit än mer konkurrenskraftig, till glädje för våra kunder. Alla är vinnare i det här fallet. Företaget, kunderna, samhället och inte minst de funktionsnedsatta som har fått ett arbete på sina egna meriter! Och kvaliteten på arbetet är mycket hög: Efter en kort inkörningsperiod är vi väldigt nära noll fel i denna del av produktionen, kommenterar Csaba Szigeti, som är production flow manager. Gruppens flexibilitet och skickliga arbete har gjort att vi har lagt över fler typer av montage till dem. Integrerade i företaget Projektet har uppmärksammats en hel del i Ungern och företaget erhöll i år det ungerska resursdepartementets och Salva Vita-stiftelsens utmärkelse för sitt arbete med att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. Kvaliteten på det utförda arbetet har lett till att gruppen har fått fler uppgifter. Från första dagen har dessa anställda varit fullvärdiga medarbetare hos oss, berättar Bart Nolden, som är produktionschef. Vi har fått många bevis på hur kunniga och dedikerade de är. De är inte heller bara integrerade i själva arbetet på företaget utan deltar även i våra gemensamma fritidsaktiviteter. Redan från början lade Nolato Hungary stor vikt vid att informera övriga anställda om de funktionsnedsattas liv och förutsättningar. De ungerska arbetsmiljömyndigheterna gjorde tillsammans med EU:s europeiska arbetsmiljöbyrå i september en genomgripande revision av anställningsförhållanden, arbetsmiljö, dokumentation och system hos Nolato Hungary. Granskningen resulterade i högsta betyg och Nolato Hungary fick ett certifikat med ordet kiválóan (utmärkt)! Normalt får man inte ett certifikat efter en sådan revision, snarare böter och förelägganden, kommenterar Norbert Meleg på Nolato Hungary. I vår Innan de började samlade vi alla inblandade medarbetare. Vi förberedde dem på olika situationer som skulle kunna uppstå och hur de skulle kunna hjälpa dem som hade syn- eller hörselskador, berättar István Varga, som är processingenjör. Glädjande nog blev integrationen mycket lyckad och jag tror att de flesta har förändrat sin inställning till personer med funktionsnedsättning även när de inte är på arbetet! Unikt betyg efter arbetsmiljörevision del av Ungern har ett sådant certifikat tidigare aldrig utdelats och enligt arbetsmiljömyndigheterna har det totalt delats ut färre än tio certifikat i hela Ungern. 11

12 SKÄRMNING AV ELEKTRONIK God utveckling för EMI-skärmning hos Nolato Silikonteknik i Beijing Genom sitt nya EMC Production Center i Beijing har Nolato Silikonteknik goda möjligheter att ta stora skärmningsprojekt, med uppstart i Sverige och volymproduktion i Kina. Nolato Silikonteknik utvecklar och tillverkar skärmningslösningar mot elektromagnetisk strålning, EMI. Produkterna återfinns till exempel i basstationer i mobiltelefonnäten, men också i andra elektroniska produkter som vare sig ska störa eller bli störda av annan elektronisk utrustning. Positiv utveckling i Kina I Nolato Silikontekniks EMC Tech Center i Hallsberg, Sverige, sker utvecklingen av EMI-skärmande lösningar till olika applikationer. Här tillverkas också det skärmande materialet, som består av en silikonblandning med elektriskt ledande partiklar av till exempel silver/ nickel eller nickel/grafit. I Beijing, Kina och Kuala Lumpur, Malaysia driver Nolato Silikonteknik idag egna EMC Production Center. När man startade i Beijing våren 2011 var man inneboende hos Nolato Beijing, men under sommaren 2012 kunde skärmningsverksam heten flytta in i egna och betydligt större lokaler. Det har varit ett mycket fint samarbete mellan våra medarbetare i Beijing och oss här i Sverige, kommenterar Roberth Axäng, som är chef för produktion och logistik på Nolato Silikonteknik. Vi är mycket stolta och glada över den positiva utveckling som verksamheten i Beijing har haft. Att vi nu har mycket bra resurser i Kina ger oss goda möjligheter att ta emot stora skärmningsprojekt. Utveckling och uppstart kan då ske på vårt Tech Center i Hallsberg, medan volymproduktionen görs i Beijing. Även mot smuts och vatten Produktionen i Beijing baseras på teknologier och material som ingår i Nolato Silikontekniks skärmningssystem Compashield. Det innebär att man formgjuter och extruderar packningar i elektriskt ledande silikongummi. Vid extruderingen får vi fram packningar med den form och det tvärsnitt som kunden önskar, berättar Roberth Axäng. Packningarna kan dessutom ha flerdubbla funktioner och till exempel appliceras i basstationer i mobiltelefon- Nolato Silikonteknik i Beijing har nu goda resurser för volymproduktion av skärmande lösningar. 12

13 BEDRÄGERISKYDD Packningarna anpassas åt kunderna genom att skarvas i rätt längd. näten för att täta höljet såväl mot smuts och vatten som mot elektromagnetisk strålning. Nyligen har Nolato Silikonteknik utvecklat en form av flerfunktionell extruderad packning som fäster utan tape, Compashield Press Fit, vilket gör appliceringen enkel. Dagens basstationer görs mindre och placeras uppe i masterna i stället för nere på marken, vilket kräver en miljötätning så att elektroniken klarar väder och vind utan att skadas, säger Roberth Axäng. Etableringen av vårt EMC Production Center i Beijing är ett viktigt steg i vår tillväxt inom skärmningsområdet. BAKGRUND: EMI och EMC? Överallt runtomkring oss, i princip var vi än är, så vimlar det av elektronisk utrustning. Det innebär en allt större mängd elektromagnetisk strålning, vilket i sin tur leder till ökade krav på att utrustningen, till exempel en sändare i mobiltelefonnätet, inte stör eller störs av annan elektronisk utrustning. Teknikerna pratar om EMC och EMI. När allt fungerar som det ska och utrustningarna kan vara i närheten av varandra utan att störas, då råder det electromagnetic compability, EMC. Men om en elektronisk utrustning stör en annan, då råder motsatsen, electromagnetic interference, EMI. Nolato Silikonteknik utvecklar EMI-skärmningar i elektriskt ledande silikongummi i syfte att uppnå EMC. Nytt samarbete mot läkemedelsbedrägerier Genom att använda nya tekniska lösningar kan bedrägerier med läkemedel försvåras. Förfalskade läkemedel omsätter årligen flera hundra miljarder dollar och kan dessutom orsaka mycket lidande i form av utebliven effekt eller oönskade biverkningar. För att ytterligare försvåra för läkemedelsförfalskare har därför Nolato Medical och det schweiziska företaget AlpVision, som är specialister på förfalskningsskydd, inlett ett nära samarbete. Säker att innehållet är rätt Redan idag görs stora ansträngningar att göra läkemedelsförpackningar så säkra som möjligt. Ingen ska kunna öppna förpackningen, byta ut eller förändra innehållet och sedan stänga den igen utan att det märks att den har varit öppen. Den som har ordinerats medicinen ska kunna vara säker på att det är det riktiga läkemedlet som är i burken, ingenting annat, säger Glenn Svedberg, som är chef för Nolato Medical Pharma Packaging. Men eftersom det handlar om så enormt stora belopp, så förfalskas idag inte bara själva läkemedlet utan även förpackningen kan komma att kopieras in i minsta detalj. Så även en till synes korrekt förpackning, oöppnad och oskadad, kan i själva verket vara lika falsk som innehållet. Det är här samarbetet mellan Alp- Vision och Nolato Medical kommer in. AlpVision har utvecklat en metod som gör det enkelt att avgöra om en förpackning är original. Mikroskopiska ojämnheter i det formsprutningsverktyg som används vid tillverkningen av till exempel ett lock speglas som ett för ögat osynligt mönster i lockets yta, berättar Glenn Svedberg. Detta mönster är likadant i samtliga lock som har tillverkats med det verktyget och eftersom det är så slumpmässigt komplext kan det inte återskapas av någon som vill tillverka en falsk förpackning. AlpVisions metod bygger på att en digital bild tas av dessa mikroskopiska ojämnheter i verktyget. Bilden används sedan som referens för att autentisera den tillverkade förpackningen. Enkelt att kontrollera Genom att helt enkelt positionera en iphone som använder AlpVisions autentiseringsapplikation mot förpackningens lock så kan man enkelt och snabbt avgöra om en förpackning är original eller en förfalskning. Nolato Medical har redan ett brett sortiment av manipuleringssäkra lock och tillsammans med AlpVisions lättanvända kontrollprogram kan vi skapa ännu säkrare lösningar för att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in på marknaden, konstaterar Glenn Svedberg. 13

14 NÄRA KUNDERNA NÄRA KUNDERNA När svenskar och danskar träffades i Malmö för att lära känna varandra blev det många skratt men också aha-upplevelser. Heldag för ökad kulturell förståelse Att förstå kunden och kundens behov är grunden för ett givande samarbete. Något som är särskilt viktigt att arbeta med när man trots geografisk närhet kommer från ganska olika kulturer. Danskar är roliga, oorganiserade, rakt på sak och alltid inriktade att göra den bästa affären. Svenskar har inte så mycket humor, vill att alla ska vara överens, är alltid så avslappade och visar aldrig några känslor. Dessa fördomar var utgångspunkten när Nolato Medical och det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk arrangerade en heldagsträff på temat Vi är skandinaver men också danskar och svenskar. Förstod inte alltid varandra Trots att vi bor på var sin sida av Öresund och nästan pratar samma språk så kände vi att vi inte alltid förstod varandra, vilket ibland kunde ställa till det helt i onödan. Därför initierade vi en heldagsträff i Malmö för att lära känna varandra bättre, berättar Johan Christiansson, Strategic Account Manager på Nolato Medical, med övergripande ansvar för kontakterna med Novo Nordisk. Vi är mycket beroende av våra leverantörer, liksom de är beroende av oss, kommenterar Jakob Fisker Birk, som är Category Manager Strategic Sourcing på Novo Nordisk. Vi hade också uppmärksammat att några av de hinder som vi möter i det dagliga samarbetet med Nolato egentligen bara berodde på missförstånd och bristande kommunikation. Skratt och aha-upplevelser Dagen startade med att de två deltagargrupperna berättade för varandra om hur deras företag hade vuxit fram, liksom hur de såg på sin företagskultur och grundläggande värden. Därefter började man titta närmare på skillnader och likheter mellan danskar och svenskar. Är danskarna verkligen alltid rakt på sak och affärsinriktade? Är svenskarna verkligen alltid avslappade och samförståndssökande? Det var några trevliga och givande timmar, konstaterar Jakob Fisker Birk. Grupperna fick berätta hur de såg på dom andra och sen hur de såg på sig själva något som gav upphov till många skratt men också en hel del ahaupplevelser. Vi lärde oss att det finns en hel del likheter mellan danskar och svenskar, berättar Martin Bülow Sommer, som är Supply Manager på Novo Nordisk Device Manufacturing & Sourcing. Men också en hel del olikheter, som att svensken normalt är mer försiktig och inte så gåpåig, medan dansken gärna tar för sig mer. Nu när vi vet det är det enklare att förstå varför vår svenska leverantör i vissa situationer agerar på ett sätt som vi danskar kanske inte hade gjort. Bra sätt skapa förståelse Dagen avslutades med att deltagarna gemensamt lagade kvällsmaten och sedan njöt frukterna av detta kulturpraktiska samarbete över gränserna. Den här dagen med Nolato Medical var ett mycket bra sätt att skapa förståelse för våra kulturella likheter och skillnader, och något som utvecklade vårt samarbete ytterligare, avslutar Jakob Fisker Birk. 14

15 Smidigare samarbete efter besök hos varandra Ju mer vi vet om varandras arbetssätt, desto mindre problem blir det! Dialog med kunderna utvecklar sortimentet hos Nolato Hertila Nya möjligheter med tvåkomponentsmaskin Baserat på tanken att ju mer vi vet om varandras arbetssätt, desto mindre problem blir det, har medarbetare på Lindab och Nolato Polymer den senaste tiden gjort studiebesök hos varandra och sett hur produkterna tillverkas respektive används. Nolato Polymer tillverkar sedan länge gummipackningar till Lindabs ventilationsdetaljer. Fabrikerna ligger bara en knapp mil från varandra på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Ändå visste de som tillverkade packningarna på Nolato Polymer egentligen ingenting om hur produkterna användes hos kunden. Och hos Lindab hade de som monterar packningarna på ventilationsdetaljerna ingen aning om förutsättningarna för produktionen hos leverantören. Blir lätt vi och dom Att inte veta hur det ser ut i andra änden gör att det lätt blir en vi- och domkänsla, kommenterar Lars Karlsson, som arbetar med produktionsplanering på Nolato Polymer. Våra operatörer förstod inte varför produkten ska se ut på ett visst sätt när den levereras och vår kunds medarbetare visste inte något inte våra produktionsförutsättningar. För att skapa möjligheter för ett ännu smidigare samarbete kom Nolato Polymer och Lindab därför överens om att besöka varandras arbetsplatser. Våra medarbetare besökte Nolato Polymer och fick se hur packningarna tillverkades. De kunde prata direkt med maskinoperatörerna, bekanta sig med processen och även prova på vissa arbetsmoment, till exempel att rensa packningarna från gjutskägg, berättar Erik Bordin, som är inköpare på Lindab. Operatörerna på Nolato Polymer fick i sin tur göra motsvarande besök hos Lindab. Se hur packningarna såg ut när de kom in i produktionen och hur de monterades på ventilationsdetaljerna. Ökad förståelse Besöken var mycket givande för bägge parter, konstaterar Lars Karlsson. Alla fick en betydligt större förståelse för förutsättningarna i respektive ände. Det blev också en helt annan sak när dom andra fick ansikten och namn, relationen med kunden blir ännu bättre än tidigare. Nu är det mycket lättare för dem som arbetar med produkterna hos oss att ställa relevanta krav på tillverkaren, säger Erik Bordin. Erfarenhetsutbytet gav dessutom ytterligare positiva effekter, då våra medarbetare fick se hur ett annat företag arbetar och hur grupperna på golvet är organiserade där. Något som redan resulterat i ett antal förslag till smärre förändringar hos oss. Erik Bordin, Lars Karlsson och operatören Angelica Hansson på Nolato Polymer. Nolato Hertila tillverkar och säljer årligen mer än 70 miljoner pluggar, huvar och andra plastprodukter till industrikunder. Nu satsar man på att utveckla sitt standardsortiment ytterligare. Företaget är sedan länge specialiserat på att utveckla, tillverka och sälja egna produkter, främst i form av formsprutade pluggar och huvar av olika typ, storlek och form. Dessa används till att skydda kontakter, kopplingar och genomföringar på maskiner mot smuts och åverkan under mon- Nya banjoskydd tering, transport och lagring samt i samband med målning. Nolato Hertila tillverkar själv sina formsprutningsverktyg och använder bland annat ett system med moderformar, där enbart den produktspecifika delen av verktyget behöver bytas ut. Detta innebär att produktionen snabbt kan anpassas till efterfrågan. Följden blir även att det blir billigare för kunderna, än om ett helt nytt verktyg hade behövts för varje produkt. Vi håller nu på att se över vårt standardsortiment, berättar Helena Kastenbom, som är säljare på Nolato Hertila. Vi lyssnar mycket på våra kunder och har till exempel nyligen tagit fram en serie skydd för banjokopplingar, som har blivit mycket väl mottagen. En ny maskin för tvåkomponents formsprutning, som vi bland annat använder för att producera lock till sportflaskor, öppnar också nya möjligheter som vi ska använda för att utöka vårt standardsortiment. 15

16 Nolato AB, Torekov Många drar sig för att berätta om oegentligheter på ett företag, det kan ju vara ens närmaste kamrater som är inblandade. Whistleblowing ett snabbt sätt att fånga upp eventuella oegentligheter Alla känner väl till den engelske bobbyn, polisen som i gamla filmer påkallar uppmärksamhet om pågående brott genom att ivrigt blåsa i visselpipan. Idag har whistleblowing fått en vidare betydelse för företag och medarbetare. Den som arbetar mitt i den dagliga verksamheten är oftast en av de första att märka om något håller på att gå allvarligt snett i form av ekonomiska bedrägerier eller allvarliga brott mot uppförandekoden, till exempel mutor eller diskriminering. Många drar sig dock för att berätta om det, då de är rädda att bli trakasserade eller motarbetade. Det kan ju faktiskt vara arbetskamraterna eller ens närmaste chef som är inblandade. Genom att erbjuda medarbetarna en skyddad kanal att slå larm om eventuella allvarliga oegentligheter, kan misstankarna utredas utan att den som anmäler riskerar några påtryckningar eller repressalier. Den skyddade kanalen säkerställer också att handläggningen av ett tips inte hanteras av personer som potentiellt kan ha intressen av att händelsen inte blir känd eller utreds vidare. Vi vet att våra medarbetare är mycket lojala mot företaget och vi vill därför hjälpa den enskilde att kunna slå larm om eventuella oegentligheter utan att själv riskera något, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. För oss betyder detta att vi snabbare kan fånga upp sådant som våra övriga riskhanteringsåtgärder och kontrollfunktioner inte förmår att upptäcka. Whistleblowing får dock inte bli ett sätt för medarbetarna att framföra allmänt missnöje. I första hand ska eventuella problem eller misstankar om överträdelser av regelverket hanteras av den normala linjeorganisationen. Det är först om ett ärende är för känsligt att ta upp med någon i den anställdes närhet eller om den anställde inte tycker att han eller hon fick önskad respons från chefen, som det är dags att blåsa i visselpipan. BAKGRUND: Whistleblowing? Whistleblowing att blåsa i visselpipan är ett sätt för företagets medarbetare att utan risk för repressalier slå larm om att något håller på att gå allvarligt snett på arbetsplatsen. Ett gemensamt system för whistleblowing införs nu stegvis i Nolatokoncernens olika bolag.

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN Shape En tidning från Sapakoncernen Nr 1 2005 MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING Full fart framåt BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN KRAFTTAG I KINA KLARAR ÖKAT ENERGIBEHOV

Läs mer

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik SVENSK TANDTEKNIK En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik Denna faktabok har tillkommit på initiativ av medlemmarna inom Sveriges Tandteknikerförbund. Motivet är att upplysa patienter och beslutsfattare

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter april 2008 www.lindab.com Lindabs innovationer når allt fler Full

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer