BusinessGuard COBRA. Guide för Försäkringsförmedlare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BusinessGuard COBRA. Guide för Försäkringsförmedlare"

Transkript

1 Guide för Försäkringsförmedlare

2 Försäkring för Industrispionage Nämn begreppet spionage och tankarna vänder sig omedelbart till filmer och romaner - spioner, kalla kriget, James Bond... Verkligheten för företag är mindre uppseendeväckande men icke desto mindre skrämmande Effekten av traditionella landsgränsers minskade betydelse, så som inom Europeiska unionen, och globaliseringen har lett till en dramatisk ökning av spionage. Under de senaste åren har det fastställts att det existerar ett stor och utbrett nätverk av företag specialiserade på industrispionage för att stjäla industri- och affärshemligheter från den internationella och nationella industrin. Dessa nätverk är inriktade på att nå tekniskt och finansiellt kunnande med hjälp av hemliga medel i kampen om internationella marknadsandelar. Eftersom många länder har utsatts för dessa nätverk har bland annat Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien och England påbörjat internationella utredningar kring hotbilden. Industrispionage är enkelt - allt som krävs är en billig och lätt erhållen hårdvara såsom keyloggers etc, som lätt går att få tag på ebay för ca 500 SEK samt en mutbar missnöjd anställd, för att ett bolags ställning som industri- och marknadsledare inom sitt område skall gå förlorad. Svenskt Säkerhetsarbete För ett antal år sedan fanns det nästan inga certifierade säkerhetschefer i Sverige. Säkerhetsansvariga rekryterades från andra yrkesgrupper, ofta militärer eller poliser. Dessa yrken har inte så mycket gemensamt med kraven på dagens säkerhetschefer. Idag finns internationella certifieringar som säkerställer kompetensen. Traditionellt säkerhetsarbete förknippas ofta med lås, larm och vakter. Förutsättningarna har förändrats och ytterligare krav ställs sedan vi tog steget in i informationssamhället. Allt fler organisationer lägger stor vikt vid skadeförebyggande åtgärder, riskhantering och kontinuitetsplanering. Inte nog med att säkerhetschefen behöver ha kunskap om informationssäkerhet, säkerhetschefen måste dessutom förstå verksamheten, ekonomin och processerna. Säkerhetschefen ska vara en god ledare och kunna entusiasmera medarbetarna, kommunicera sitt budskap till personalen och ledningen, hantera budget, vara insatt i juridik, personalfrågor, försäkringar osv. Det kan finnas flera anledningar till att säkerhetsarbetet haltar i en organisation. Inte minst skall säkerhetsfrågorna konkurrera med andra affärsområden om resurser så som tid, pengar och intresse hos beslutsfattarna. Eftersom de konkurrerande områdena ofta handlar om att generera intäkter till bolaget så kommer de vanligtvis högre upp på agendan och är viktigare för stunden fram till dess något drastiskt händer och företagsledningen ändrar fokus från intjäning till att skydda företagets tillgångar. Detta beteende har vi sett i stort och smått och det är lätt att i affekt förköpa sig på produkter och tjänster. Kommersiella grupper har intresse av industriellt spionage, av att skada konkurrenter eller att påverka affärer politiskt och ekonomiskt. Det här är totalt sett ett mycket stort brottsområde och förorsakar stora kostnader för de drabbade. Hotaktörerna är riskobenägna och lägger stor vikt vid att undvika identifiering. Varaktiga angrepp kräver tillräckligt med personella resurser och IT-skicklighet. Uppgifter om dessa grupper är knappast tillgängliga från öppna källor annat än sådant som tidigare upptäckts och analyserats. 1

3 Fjolårets Computer Security Institute and FBI Computer Crime and Security Crime Survey omfattade statistik från över 500 företag, myndigheter, medicinska institutioner, finansinstitut och universitet. Av utfrågningen framkom bland annat att 90 % av de tillfrågade upptäckt förlust av konfidentiell information. 80 % medgav ekonomiska förluster 44 % kunde kvantifiera förlusterna 74 % av brotten kom från Internet 34 % rapporterade brott till lagförande organ 85 % upptäckte virus i sina system 78 % upptäckte att anställda missbrukade Internet 40 % utsattes för denial of service attacker Diskussionspunkter Diskutera exponeringen av industrispionage med kunden Att närmare undersöka industrispionage är mycket komplext. Dessutom förväntas den svenska lagstiftningen avseende industrispionage och skydd av konfidentiella uppgifter att utvecklas och förändras under Utan en företagsspecifik funktion inom området för industrispionage och utredningsteknik kan det vara en komplex fråga att ta upp med dina kunder. Men du kan som försäkringsförmedlare avgöra en kunds risker och öka deras medvetenhet genom att ställa några enkla frågor: 1. Har företaget verksamhet eller affärshemligheter som de anser ger dem konkurrensfördelar gentemot marknadens övriga aktörer? Detta kan tyckas vara en självklar fråga - de flesta företag skulle svara - naturligtvis! Du bör be dina kunder att fundera över vad som förvaras och hanteras inom företaget som de tror ger dem konkurrensfördel på marknaden. Exempel på information kan vara: befintliga eller nya produktutvecklingsplaner, industridesign, affärsstrategier, kanske till och med den kunskap en eller två nyckelpersoner besitter! Alla dessa exempel kan betraktas som affärs- eller yrkeshemligheter. Hotaktörernas motiv: Nationella politiska eller militära mål Sekulärt inflytande Makt Propaganda Kriminella Religiösa Terrorism Konkurrensfördelar Personlig vinning (ekonomisk, hämnd, kunskap och information, erkännande, inflytande, makt, nyfikenhet) 2

4 2. Hur är kundens företags- och/eller affärshemligheter lagrade och hur är tillgängligheten till dem för de anställda? Efter att ha konstaterat att kunden har affärs- och/eller företagshemligheter inom företaget blir nästa punkt för er att ta upp, hur denna information (kan) skyddas. Vissa kunder kan vara tveksamma till att diskutera detaljer rörande den inre säkerheten och informationssystemet samt dess handhavanderutiner. Trots detta bör Ni kunna ge vägledning om de nuvarande rutinerna för upprätthållandet av skydd är tillräckliga. Skyddsnivån bör anpassas till informationskänsligheten samt den sannolika ekonomiska förlusten för det fall informationen hamnar i orätta händer. Enligt nuvarande svensk lagstiftning innebär ett misslyckande att skydda affärshemligheter på ett sätt som anstår känslig information, att domstolen eventuellt inte anser informationen som hemlig för den anställde med tillgång till densamma varför detta får till följd att klienten inte har något rättsmedel att tillgå mot gärningsmannen. Faktorer som motverkar IT-hot och industrispionage* Strävan efter hög IT-säkerhetsnivå, lämpligen med hjälp av professionella IT-säkerhetsexperter Risk att identifieras och åtalas Risk att misslyckas och att detta blir känt bland andra Kostnad för angrepp i ekonomiska termer, utrustning eller tidsåtgång Lagföringsmöjligheter Faktorer som förstärker IT-hot och industrispionage* Strävan efter högre status, exempelvis att framstå som expert bland andra hackers Berömmelse, ryktbarhet, exempelvis spridning av information om G7-gruppens möten Tillgång till information Teknikskiften där man kan avslöja svagheter och exploatera dem Produktion och spridning av ondskefulla programvaror som automatiskt startar attacker och som också kan användas av vem som helst Kunskaps- och utbildningsnivå inom IT-området ökar hela tiden och får också större spridning bland befolkningsgrupper Lagföringsaktiviteter som är svaga eller ineffektiva Svagt skyddade system som därför är sårbara 3. Vid misstanke om industrispionage, vem skulle bli företagets första kontakt för att utreda det inträffade? Få företag har klart för sig vem dess första kontakt är om de misstänker att dess informations- eller affärshemligheter kan ha hamnat i händerna på en konkurrent. Vid ett sådant tillfälle krävs snabba åtgärder för att hitta en specialist med rätt kunskap och kompetens för att inleda och hantera en grundlig ännu hemlig utredning, och för att minska risken för ytterligare förluster. Likaså finns det rättsliga konsekvenser att beakta. Om utredningen hanteras dåligt kan detta äventyra företagets relation till de anställda på grund av brott mot arbetsrätten. Vägledning under utredningen från en juridisk rådgivare i arbetsrätt kommer att minska sannolikheten för eventuella skadestånd hänförliga till anställningspraxis. * Computer Security Institute and FBI Computer Crime and Security Crime Survey,

5 En juridisk rådgivare kan även ge ett expertutlåtande om företagets rättsmedel och möjligheter till återvinning samt ge råd om skydd av bolagets immateriella rättigheter för att minska sannolikheten för ytterligare förluster. Av ovan angivna anledningar har vi valt att inkludera denna service i BusinessGuard COBRA. 4. Vilka effekter skulle en förlust av informations- eller affärshemligheter på grund av industrispionage ha på bolagets vinst? Enkelt uttryckt, om det förlorade är att anse som en informations- eller företagshemlighet, är det sannolikt viktig information till den pågående verksamheten och den framtida framgången för företaget. Ni och kunden bör utreda om det finnas några finansiella effekter på kort eller lång sikt, såsom utebliven vinst, avbrott i verksamheten eller förlust av betalda licensavgifter. Förlusten kan leda till förlorade marknadsandelar, förlorade arbetstillfällen och förlorad produktivitet för företaget. 5. Hur ser kundens skadeförebyggande åtgärder ut avseende industrispionage? Ni bör avgöra om klienten aktivt försöker hantera riskerna genom att: i) utveckla och genomföra utbildningsmanualer och regelbunden utbildning av anställda, ii) utveckla och genomföra fysiska säkerhetsrutiner när det gäller hantering och lagring av affärs- och/eller yrkeshemligheter, iii) skydda företagets immateriella rättigheter i samarbete med en erfaren immaterialrättslig rådgivare. BusinessGuard COBRA Försäkring för Industrispionage Chartis är stolta över lanseringen av BusinessGuard COBRA, en unik produkt på marknaden som fokuserar på att hjälpa företag i händelse av faktiskt eller misstänkt industrispionage. Genom tillhandahållande av experter på området för förebyggande och upptäckt av industrispionage, immaterialrätt och arbetsrätt, samt vår skadehantering kan Chartis erbjuda specialiserad expertis som ingen annan för att ta itu med den ökande risken för industrispionage. Key Features / Key Benefits För närmare beskrivning av produkten hänvisas till produktbladet. LÄNKAR Försäkringsgivare är Chartis Europe S.A. Detta dokument är endast i informationssyfte och utgör inte bevis för försäkringsskydd eller som fullständig grund för försäkringens innehåll. Produkten kan variera mellan olika länder och erbjuds i en del fall inte inom hela Europa. Beskrivning av produktens omfattning och begränsningar finns i våra fullständiga produktvillkor, som du finner på eller kan ta del av vid kontakt med oss på Chartis. Chartis är ett varumärke under Chartis Europe S.A. Chartis Europe S.A., Svensk filial, Drottninggatan 82, Box 3506, Stockholm Telefon Fax Org nr Filial av Chartis Europe S.A., Tour Chartis - Paris La Défense, 34 Place des Corolles, Courbevoie, Frankrike. Registrerat i Frankrike under RCS Nanterre

6 Chartis Europe S.A. P.O. Box Stockholm Sweden Telefon: Fax:

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

IT-relaterad brottslighet. BRÅ-rapport 2000:2

IT-relaterad brottslighet. BRÅ-rapport 2000:2 IT-relaterad brottslighet BRÅ-rapport 2000:2 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm. Telefon 08-690 91 90, fax 08-690 91 91, e-post fritzes.order@liber.se

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet En skrift om att hantera risker Riskhantering Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet 2 Inledning Riskhantering som begrepp dök upp i Sverige på 1970-talet och användes från början framförallt för

Läs mer

Trender inom dokumenthantering.

Trender inom dokumenthantering. Dokumenthantering Lön & personal Patent Säkerhet Telefoni Trender inom dokumenthantering. Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag I svenska bolag hanteras stora mänger information

Läs mer

Säkerhet för personuppgifter

Säkerhet för personuppgifter Säkerhet för personuppgifter Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Inledning 4 Ansvaret för säkerheten 6 Organisation 11 Hotbild 14 Säkerhetsnivå 16 Säkerhetsåtgärder 19 Sammanfattning 26 Några begrepp

Läs mer

Riskundersökning 2004. Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering. Lärdomar från best practice

Riskundersökning 2004. Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering. Lärdomar från best practice Riskundersökning 2004 Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering. Lärdomar från best practice Se riskerna som en strategisk affärsmöjlighet! DET EUROPEISKA affärslandskapet är lika oförutsägbart som

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning. H Säk Hot

Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning. H Säk Hot Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning H Säk Hot FÖRSVARSMAKTEN 2006-03-17 10 440:64709 Högkvarteret Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning (H Säk Hot), 2006 års utgåva

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Månadens fråga okt -13. Standardrapport

Månadens fråga okt -13. Standardrapport Månadens fråga okt -13 Standardrapport Procent Antal Ja 9,8% 189 Nej 62,8% 1216 Ingen åsikt 27,4% 531 Svarande 1936 1 2 3 Mede Svara l nde Fler kontroller skulle ytterligare öka hotet mot den personliga

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Nya ägare nya utmaningar

Nya ägare nya utmaningar Nya ägare nya utmaningar UNI036_Nya_a gare_164x240_1051.1.indd 1 08-02-25 15.15.11 Nya ägare nya utmaningar UNI036_Nya_a gare_164x240_1051.1.indd 2-3 08-02-25 15.15.15 Innehållsförteckning Förord...6 Sammanfattning...

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

Redo? Eller inte? Balansera framtida möjligheter med framtida risker. En global utvärdering av attityder och synpunkter på IT-säkerhet

Redo? Eller inte? Balansera framtida möjligheter med framtida risker. En global utvärdering av attityder och synpunkter på IT-säkerhet Redo? Eller inte? Balansera framtida möjligheter med framtida risker. En global utvärdering av attityder och synpunkter på IT-säkerhet Be Ready for What s Next. kaspersky.com/se/beready Innehåll 0.1 INTRODUKTION

Läs mer

solutions for the Nordic Broker

solutions for the Nordic Broker for the Nordic Broker solutions På plundringståg i cyberspace s. 6 Kapplöpningen mot IT-brottslingarna s. 17 Optimal IT-säkerhet nås genom dialog s. 30 1100101010111001100001110101010 110010101011100000000010101011

Läs mer

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Svenska Spel gör årligen en analys av intressenternas syn och förväntningar på bolagets samhällsansvar. Den utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer