bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015"

Transkript

1 bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015

2 Överblick Program 2015 Introduktion maj apr mar feb jan Företagens arbete mot korruption i praktiken! Riskanalyser av korruptionsrisker Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat & malmö Noteringsprocessen & göteborg En reviderad Näringslivskod den praktiska tillämpningen Bolagsjuristens roll i praktiken Affärsjuridik och hållbarhet risker, krishantering och affärs möjligheter & göteborg Skillnaden mellan svensk och internationell finansieringsdokumentation & göteborg Framtidens modiga chefer och ledare Hur skapar företaget en optimerad IPR organisation & lund Bolagsstyrning rollfördelning, delegation och ansvar samt nyheter på området & malmö Forsknings- och utvecklingsavtal samt kommersialisering och licensiering av IPR & lund Förhandlingsteknik för bolagsjurister & malmö Anti-korruption & malmö Cross border M&A The In-house counsel s perspective & malmö Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat göteborg Tidpunkten för fordrans uppkomst dec nov okt sep Bolagsjuristen och tekniken Om tidpunkten för parts bundenhet och stegvis låsning Om sekretess- och konkurrensavtal malmö International Agreements and Arbitration do s and don ts! & malmö Vad innebär den nya Marknads missbruksförordningen för börsbolagen? & göteborg Immaterialrättsliga rättegångstrategier göteborg Immaterialrättsliga rättegångstrategier Bolagsjuristens roll i praktiken göteborg & Bolagsstyrning i ett hållbarhetsperspektiv & göteborg International Capital Raisings How to manage the process efficiently & göteborg Om sekretess- och konkurrensavtal & göteborg ABL:s kapitalskyddsregler & malmö Compliance Due Diligence i samband med företags förvärv & malmö Strategiskt designskydd & göteborg Styrelsen för Bolagsjuristernas Förening ( BJF ) har nöjet att för femte året presentera ett utbildningspaket för sina medlemmar. Genom ett samarbete mellan BJF och advokatbyråerna Gulliksson, Hammarskiöld & Co, Mannheimer Swartling, MAQS, White & Case samt Moretime och Institutet Mot Mutor kommer föreningens medlemmar att under 2015 bjudas in till ett stort antal seminarier. Precis som under föregående år är syftet att erbjuda föreningens medlemmar möjlighet att under trivsamma former hålla sig a jour med rättsutvecklingen. Inför varje seminarietillfälle kommer en särskild inbjudan att skickas ut. Anmälan görs direkt till den arrangör som står som värd för seminariet. Med detta vill vi i styrelsen även passa på att tacka ovan nämnda advokatbyråer och företag för deras generösa stöd till föreningen och visat engagemang samt hälsa alla medlemmar varmt välkomna till årets utbildningsserie! Utbildningsserien erbjuds exklusivt för föreningens medlemmar och deltagandet är kostnadsfritt. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 2

3 Företagens arbete mot korruption i praktiken! Riskanalyser av korruptionsrisker januari datum: Torsdag 15 januari tid: plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Institutet mot mutor har genomfört en marknadsundersökning om företagens arbete mot korruption. Resultat från marknadsundersökningen presenteras vid ett seminarium hos IMM. medverkar gör: Helena Knutsson, Chefsjurist, Skanska Pontus Selderman, Lead Counsel, Ethics and Compliance, Stora Enso Tina Englyst, General Counsel, Clas Ohlson januari datum: Onsdag 21 januari tid: plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Att komma i gång med arbetet och det praktiska genomförandet. Hur ska man som anställd inom det offentliga Sverige hantera riskerna för korruption? Institutet mot mutor (IMM), Transparency International (TI) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samarrangerar ett seminarium som riktar sig till dig som står i startgroparna till att påbörja arbetet med riskanalyser avseende risker för korruption. Ni får under dagen en praktisk introduktion till hur arbetet kan komma igång och får även ta del av vad som inspirerat andra organisationer till att påbörja sitt arbete. Vi får också genom övningar testa modeller för riskanalys, med fokus på korruptionsrisker, som i dag används i olika verksamheter. medverkar gör: Maria von Knorring, Ekonomistrateg, Västerås stad Annelie Hydén, Strateg, Internkontrollenheten, Landstinget Gävleborg Veronica Puunberg, Utvecklare/processledare, Eskilstuna kommun bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 3

4 Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat januari datum: Måndag 26 januari tid: plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS malmö datum: Onsdag 28 januari tid: plats: Nordenskiöldsgatan 8 arrangör: MAQS Välkommen till ett seminarium där du får möjlighet att vässa din förhandlingskompetens. Vi går igenom hur du på bästa sätt planerar, genomför och följer upp en kommersiell förhandling. Seminariet varvar en genomgång av förhandlingsteknik med exempel från förhandlingsbordet. Ni får tips och handfasta råd kring olika sorters förhandlingar och hur ni hanterar kommunikationen i dessa. Ni får även en genomgång av grundläggande förhandlingspsykologi och tillgång till verktyg som kan göra er till en ännu bättre förhandlare. Därutöver kommer seminariet innehålla en internationell utblick och ge en insyn i hur förhandlingskulturen är i olika delar av världen. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 4

5 Noteringsprocessen En reviderad Näringslivskod den praktiska tillämpningen februari datum: Tisdag 3 februari plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co göteborg datum: Torsdag 5 februari tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co Under 2014 noterades ett stort antal bolag på Stockholmsbörsen. Givet att noteringsklimatet inte försämras, finns det anledning att anta att ytterligare ett antal bolag kommer att noteras de närmaste åren. Det här seminariet belyser börsnoteringsprocessen med utgångspunkt i dess olika faser; förberedelsefasen, genomförandefasen samt livet som noterat bolag. Syftet med seminariet är att deltagarna skall få en översiktlig bild av vad ägare och bolagsledning har att förvänta sig i samband med en notering av bolaget. På seminariet behandlas bland annat noteringskraven på olika marknadsplatser, förberedelser inför en notering, noteringsprocessen samt livet som noterat bolag. Det kommer att finnas tid för diskussion rörande andra frågor utifrån deltagarnas praktiska erfarenhet och intresse. februari datum: Torsdag 5 februari plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Under seminariet får vi träffa några av de personer som ingått den arbetsgrupp som haft till uppgift att under ett års tid revidera IMMs Näringslivskod. Vi får en genomgång av de praktiska förändringar som den reviderade koden innebär och vi får möjligheten att ställa frågor kring koden och dess tillämpning. talare vid seminariet är bland andra: Einar Lundgren, fd Chefsjurist Skanska och sammankallande i den arbetsgrupp som reviderat koden Richard Fleetwood, Chief Compliance Officer, Telefonaktiebolaget LM Ericsson Lars Björklund, Vice President Ethics, Skanska Helena Sundén, generalsekreterare, IMM bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 5

6 Bolagsjuristens roll i praktiken Affärsjuridik och hållbarhet risker, krishantering och affärsmöjligheter februari datum: Onsdag 11 februari plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime Bolagsjuristens roll är mångfacetterad och sällan tydligt definierad. Är man pärmbärare, polis eller business partner? Och hur skapar man bäst värde som bolagsjurist och samtidigt får ledningen att förstå det. Vid seminariet kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter som bolagsjurister och erbjuda möjlighet till frågor och diskussion. februari datum: Tisdag 17 februari tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling göteborg datum: Onsdag 18 februari tid: plats: Östra Hamngatan 16 arrangör: Mannheimer Swartling Hållbarhetsfrågor står hög(s)t på styrelseagendan. Allt fler företag inser att hållbarhet är av strategisk betydelse för att de ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft. Hållbarhetsfrågorna hänger ihop med affärsutveckling, riskhantering liksom i slutändan en framgångsrik och lönsam affärsverksamhet. Numera räcker det inte att bara följa lag. Företagens aktieägare och andra intressenter har betydligt större krav än så och när dessa inte uppfylls kan det få stora konsekvenser. Varför tar vi numera hållbarhet på större allvar? Beror det på de finansiella riskerna med oetiskt agerande och social ansvarslöshet? Är det den finansiella uppsidan av att agera ansvarsfullt inom en större grupp av intressenter som är drivkraften eller är det så att alla bara blivit mer moraliska? Hur har utvecklingen lett oss hit och hur ser utvecklingen ut framåt? Vad kan vi lära av de misstag som andra gjort? Ofta har bolagsjuristen en betydelsefull roll i att skapa struktur och förutsättningar för en effektiv och framgångsrik hantering av dessa frågor. Vid detta seminarium kommer vi att diskutera dessa och andra frågor baserat på våra erfarenheter med att hjälpa företag att hantera risker och möjligheter kopplade till hållbarhetsfrågor. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 6

7 Skillnaden mellan svensk och internationell finansierings dokumentation mars göteborg datum: Tisdag 3 mars tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case datum: Torsdag 5 mars tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case Något som de flesta bolagsjurister fått erfara de senaste åren är att finansieringsdokumentation har blivit alltmer komplex och internationaliserad. I detta seminariepass ger några av Sveriges ledande finansjurister en introduktion till skillnaden mellan svensk och internationell finansieringsdokumentation. Utbildningspasset inleds med en jämförelse mellan låneavtal under svensk respektive engelsk rätt. Därefter följer en genomgång av skillnaderna mellan nordiska och internationella obligationsvillkor. Avslutningsvis ges även en introduktion till ställande av säkerheter i gränsöverskridande transaktioner. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 7

8 Framtidens modiga chefer och ledare Hur skapar företaget en optimerad IPR organisation mars datum: Fredag 20 mars tid: plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Vem är framtidens ledare? Vilka krav kan ställas på en chef och vilken typ av ledarskap krävs för att kunna styra en organisation utifrån de etiska krav som ställs på privata och offentliga verksamheter? Vilket etiskt förhållningssätt tar våra företag och offentliga verksamheter genom sina ledare med sig in i framtiden och vilken verktygslåda behöver framtidens ledare vara utrustade med? talare: Fredrik Wersäll, President, Svea Hovrätt Johan Karlström, Koncernchef, Skanska moderator för seminariet: Helena Sundén, generalsekreterare, IMM mars lund datum: Tisdag 24 mars tid: plats: Ideon Gateway, Scheele vägen 27, 18:e våningen arrangör: Gulliksson datum: Onsdag 25 mars tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson Ofta hamnar de immaterialrättsliga frågorna på bolagsjuristens bord. Ibland delas IPR-frågorna upp mellan patentavdelningen och bolagsjuristerna. Ambitionen bör vara att skapa en optimerad IPR-organisation, i vilken företaget använder immaterialrätten som ett helt system för ökad konkurrenskraft och inte ser på enskilda immaterialrätter var för sig. En övergripande IPR-strategi är ett av de viktigaste verktygen för företaget att nå sina affärsmål. Vad ingår i en IPR-strategi och hur bygger företaget en organisation som omfattar alla beståndsdelarna i strategin? Har företaget beredskap för att identifiera och skydda rättigheter, att analysera konkurrenterna, att undvika intrång i annans rätt samt att upptäcka och effektivt beivra intrång? Tar företaget tillvara på tillfällen för kommersialisering av sin IPR portfölj? Utnyttjas de möjligheter till kostnadsbesparingar som de internationella IPR-systemen erbjuder både vid ny ansökningar och förnyelser? Dessa och angränsande frågor kommer att behandlas på seminariet. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 8

9 Bolagsstyrning rollfördelning, delegation och ansvar samt nyheter på området april malmö datum: Onsdag 8 april tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co datum: Torsdag 9 april tid: plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co Seminariet ger en gedigen genomgång av viktiga och aktuella bolagstyrningsfrågor utifrån ABL, Bolagsstyrningskoden och best practice. Tonvikten ligger på bolagsorganens roll och ansvar men vi kommer också att gå igenom ändringar i den reviderade bolagsstyrningskod som avses träda i kraft 2015 samt trender och aktuellt lagstiftning sarbete i Sverige och EU. Syftet är att ge deltagarna fördjupade och uppdaterade kunskaper om bolagsstyrning och ökad säkerhet i hanteringen av sådana frågor. Frågor som särskilt behandlas är t.ex.: Kompetensfördelningen mellan bolagsorganen, vad är viktigt att tänka på? Hur långtgående instruktioner kan man ge till styrelse och VD? Kan bolagsorganen delegera sina uppgifter och vad gäller då? Vad finns det för utrymme att avvika från ABL:s regler med stöd av t.ex. samtliga aktieägares samtycke? Vad gör jag om det har blivit fel? Kan det finnas några risker med att besluten i ett visst bolag i praktiken fattas av ett annat (koncern)bolag? Under vilka förutsättningar kan styrelseledamöter och VD bli skadeståndsskyldiga? Följ eller förklara avvikelser från Koden, vad är möjligt och lämpligt? Vad är nytt i den reviderade koden? Det kommer också att finnas tid för diskussion av andra frågor utifrån deltagarnas praktiska erfarenhet och intresse. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 9

10 Forsknings- och utvecklingsavtal samt kommersialisering och licensiering av IPR Förhandlingsteknik för bolagsjurister april lund datum: Onsdag 22 april tid: plats: Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 18:e våningen arrangör: Gulliksson datum: Torsdag 23 april tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson För att kunna tjäna pengar på företagets utvecklingsarbete måste de immateriella rättigheterna i utvecklingsprojekten hanteras korrekt. Att kunna distingera de olika involverade parternas respektive bakomliggande know-how från varandra och från det som blir resultatet i det gemensamma utvecklingsprojektet är viktigt men ofta svårhanterligt i forsknings- och utvecklingsavtal. Ska parterna samäga resultatet eller kan nyttjandet delas upp på annat sätt? Seminariet kommer att belysa dessa frågor och ge konkreta exempel på lösningar. Seminariet kommer även att behandla vad företaget bör tänka på vid licensiering av IPR för att undvika fallgropar och för att lyckas med kommersialiseringen av företagets IPR-portfölj. april datum: Tisdag 28 april plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime malmö datum: Onsdag 29 april tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Moretime Att förhandla avtal och krav är en stor och viktig del av bolagsjuristens jobb. De flesta utvecklar sin egen förhandlingsteknik, men det finns vissa allmänna teorier och modeller som kan göra dig till en bättre förhandlare. Vid semniariet kommer vi att gå igenom olika förhandlingsmodeller och ge tips om hur man kan bli mer framgångsrik i förhandling. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 10

11 Anti-korruption maj malmö datum: Tisdag 5 maj plats: Södergatan 22 arrangör: Mannheimer Swartling datum: Onsdag 6 maj tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling Korruption är ett globalt problem av enorma proportioner. Flera länder, däribland USA och Storbritannien har korruptionslagstiftning som omfattar både företag och individer och som sträcker sig långt bortom det egna landets gränser. Storbritannien och Sverige är även exempel på länder vars korruptionslagstiftning kriminaliserar oaktsamt handlande, så kallad finansiering av korruption. Risk för att korruption förekommer i någon del av ett företags verksamhet är visserligen särskilt stor i vissa branscher och på vissa marknader, men kan inte bortses ifrån oavsett verksamhetsinriktning. Vid detta seminarium ges en bred genomgång av korruptionsproblematik och lagstiftning på området ur ett globalt perspektiv. Vi kommer att gå igenom principerna i grundläggande och tongivande regelverk på området internationella konventioner, reglerna i den svenska brottsbalken, amerikanska Foreign Corrupt Practices Act och den brittiska motsvarigheten UK Bribery Act. Vi kommer att titta på vad som regleras, det ansvar som kan uppstå och reglernas tillämplighet. För att tydliggöra problematiken i praktiken kommer vi att titta på exempel på hur korruption kan uppstå i olika led i ett företags dagliga verksamhet och de typiska korruptionsrisker som följer av hur ett företag är organiserat, inom vilken bransch och region det verkar och vilka företagets samarbetspartners är. Vi kommer även att diskutera hur vi typiskt sett resonerar vid utformning av ett anti-korruptionsprogram med dess olika beståndsdelar från riskanalyser till implementering. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 11

12 Cross border M&A The In-house counsel s perspective Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat maj datum: Onsdag 20 maj tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case malmö datum: Onsdag 20 maj tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case Given the increasing complexity and focus on regulatory issues in Cross border M&A, the role of the in-house counsel in managing an M&A process will be increasingly important. By managing that process in an efficient and focused manner, the in-house counsel will be able to add great value to the business. There are a number of practical, legal and process issues that we will identify and discuss which we believe will help you to manage transactions so as to add such value. Darragh Byrne, Stockholm based partner, together with Gavin Weir, London based M&A partner will be speaking about their practical experiences from the transactions they have been involved in. The seminar will be given in English. maj göteborg datum: Tisdag 26 maj tid: plats: Östra Hamngatan 24 arrangör: MAQS Välkommen till ett seminarium där du får möjlighet att vässa din förhandlingskompetens. Vi går igenom hur du på bästa sätt planerar, genomför och följer upp en kommersiell förhandling. Seminariet varvar en genomgång av förhandlingsteknik med exempel från förhandlingsbordet. Ni får tips och handfasta råd kring olika sorters förhandlingar och hur ni hanterar kommunikationen i dessa. Ni får även en genomgång av grundläggande förhandlingspsykologi och tillgång till verktyg som kan göra er till en ännu bättre förhandlare. Därutöver kommer seminariet innehålla en internationell utblick och ge en insyn i hur förhandlingskulturen är i olika delar av världen. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 12

13 Tidpunkten för fordrans uppkomst maj datum: Onsdag 27 maj tid: plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS Frågan om när en fordran uppkommer kan tyckas trivial. Vad har det för praktisk betydelse? I realiteten har det stor betydelse för möjligheten att få betalt, skyldigheten att betala, möjligheten att få utdelning i konkurs och styrelseledamotens personliga ansvar för aktiebolagets skulder. Detta seminarium ger en bred genomgång av den juridiska problematiken kring fordringars uppkomst. Vi kommer också att specifikt behandla aktiebolags- och obeståndsrättsliga frågor, med fokus på den praktiska tillämpningen utifrån bolagsjuristens perspektiv. Därtill kommer en genomgång av preskriptionsinstitutet att ske. Vi vill genom detta seminarium ge handfasta tips och verktyg för att kunna hantera allehanda juridiska frågor som kan uppstå med anknytning till fordringars uppkomst. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 13

14 Bolagsjuristen och tekniken september datum: Onsdag 2 september plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime Digitalisering och automatisering är en stark trend inom de flesta områden i samhället och nu har denna även börjat nå juridikens värld, inte minst i USA där olika typer av system regelmässigt används för att effektivisera hanteringen av olika juridiska ärenden. Vid detta seminarium kommer vi gå igenom några exempel på hur bolagsjuristens verksamhet kan förenklas och effektiviseras med lämpligt systemstöd samt se på några utvecklingstrender. Om tidpunkten för parts bundenhet och stegvis låsning september datum: Onsdag 9 september tid: plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS Att förhandla större och komplicerade avtal är många gånger väldigt tidskrävande. Det finns många viljor både internt men också hos den andra parten som måste stämmas av. Det finns också olika personer med olika kompetensområden inom företagen som har sina egna infallsvinklar som inte alltid ingår i förhandlingsteam. Allt detta ska matchas mot en deadline när förhandlingarna förväntas vara klara. Denna stundtals omöjliga ekvation kan skapa situationer där t.ex. ett samarbete påbörjas de facto innan avtalet är helt i hamn. Vad gäller då i situation av tvist? Vi kommer också att belysa och gå igenom olika tekniker som man kan använda om man redan under förhandlingarna vet om att alla frågor inte kommer att kunna regleras innan avtalet ska tecknas. Hur kompletteras avtal i efterhand, vem har rätt att göra det, vad får kompletteras senare, hur undviks konkurrerande avtalstexter osv? Vi brukar kalla sådana avtal för levande avtal. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 14

15 Om sekretess- och konkurrensavtal International Agreements and Arbitration do s and don ts! september malmö datum: Torsdag 10 september tid: plats: Nordenskiöldsgatan 8 arrangör: MAQS Sekretess- och konkurrensregleringar är vanliga som självständiga avtal men förekommer nog oftast som en integrerad del av ett annat avtal. Inte sällan görs försök att åstadkomma en konkurrensbegränsning genom sekretessåtaganden. Vad som är tillåtet beror förstås på sammanhanget, t.ex. vilka parterna är och inte minst regleringens syfte och den effekt som regleringen får eller riskerar att få. Vilken reglering är tillåten inför och i samband med ett förvärv? Och om nu förvärvet inte blir av? Har det någon betydelse att parterna är konkurrenter? Att den ena parten tillhandahåller know-how, är uppdragstagare eller anställd? Vid seminariet gör vi en inventering av ett antal fallgropar kopplade till typsituationer samtidigt som vi går på djupet och analyserar några vanligt förekommande situationer. september datum: Tisdag 15 september tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case malmö datum: Torsdag 17 september tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case When negotiating a commercial agreement with a foreign party, you will typically have to agree on which law shall govern the agreement and how to solve any disputes arising from the agreement. The most common dispute resolution mechanism in international commercial contracts is arbitration. In this seminar, we will give an overview of: Choice of law certain commercial aspects of some of the main legal systems Choice of seat the main arbitration institutes, including the SCC, the ICC and the LCIA Best practices in international arbitration how it works and it what ways it differs from domestic Swedish arbitration, including document production, written witness statements and cross examination of witnesses Do s and don ts how to maximize the outcome in an international arbitration The seminar will be given in English in Stockholm. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 15

16 Vad innebär den nya Marknadsmissbruksförordningen för börsbolagen? Immaterialrättsliga rättegångstrategier september datum: Tisdag 22 september plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co göteborg datum: Onsdag 23 september tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co Seminariet behandlar börsbolagens hantering av insiderinformation i ljuset av EU:s nya marknadsmissbruksförordning. Direktverkande EU-reglering på marknadsmissbruksområdet medför ökad harmonisering samt samordning av tillsynen. Även om marknadsmissbruksförordningen inte är tänkt att innebära några större förändringar i materiellt hänseende, innebär den att svenska regler på området utmönstras och ersätts av ett nytt regelverk. Förordningen innebär tuffare sanktioner som ska avskräcka från regelbrott. Börsbolag kan bli föremål för kännbara bötesstraff från Finansinspektionen som istället för börsen fattar beslut om sanktioner. Ökad compliancerisk kopplad till brister i informations- och loggbokshantering kommer att ställa högre krav på börsbolagens interna rutiner, policys och personalfunktioner. Nya regler för insynspersoners aktieaffärer införs. Vid detta seminarium beskrivs de nya reglerna och åhörarna får praktiska och användbara råd hur man som börsbolag bäst ska förbereda sig inför marknadsmissbruksförordningens ikraftträdande. Föreläsarna delar med sig av kunskaper från utredningsarbetet i marknadsmissbruksutredningen (SOU:2014:46). september / okt. göteborg datum: Tisdagen 29 september tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Gulliksson datum: Torsdagen 1 oktober tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson Seminariet belyser såväl rättighetsinnehavarens perspektiv som den påstådde intrångsgörarens i en tvistelösningssituation. Hur bör företaget organisera sig för att upptäcka och agera mot intrång. Vilka medel står till buds för att stoppa ett intrång? Hur ska företaget agera för att undvika intrångstvister och vilka strategier finns om man trots allt hamnar i en tvist? IPR-tvister är inte sällan gränsöverskridande. Ofta använder såväl rättighetshavaren som den påstådde intrångsgöraren sig av de forumshopping-möjligheter som EU-rätten erbjuder. Vad finns det för möjligheter till forumshopping inom EU enligt den senaste rättspraxisen? Seminariet kommer att behandla dessa och näraliggande frågor. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 16

17 Bolagsjuristens roll i praktiken oktober göteborg datum: Onsdag 7 oktober tid: plats: Drottninggatan 13 arrangör: Moretime Bolagsjuristens roll är mångfacetterad och sällan tydligt definierad. Är man pärmbärare, polis eller business partner? Och hur skapar man bäst värde som bolagsjurist och samtidigt får ledningen att förstå det. Vid seminariet kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter som bolagsjurister och erbjuda möjlighet till frågor och diskussion. datum: Torsdag 8 oktober plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 17

18 Bolagsstyrning i ett hållbarhetsperspektiv oktober datum: Tisdag 20 oktober tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling göteborg datum: Onsdag 21 oktober plats: Östra Hamngatan 16 arrangör: Mannheimer Swartling bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 De senaste årens uppmärksamhet på hållbarhetsfrågor och compliance har medfört att det idag ställs högre krav på bolagen, den verksamhet som bedrivs liksom utvecklingen och kontrollen av den. Det har också medfört att hållbarhets frågor och compliance tar allt större plats även i styrelse rummet och att högre krav ställs på bolagsledningen och styrelsen. Med ett övergripande ansvar för bolagets organisation och förvaltning har styrelsen ett ansvar för dessa frågor. Hur hanteras dessa frågor i praktiken; vad kan förväntas av styrelsen och i vad mån kan styrelsen bli ansvarig för brister? Inte sällan ställs dessa frågor till bolags juristen som förväntas ge vägledning och konkreta råd. Seminariet behandlar bolagsstyrning som verktyg för att integrera hållbarhet i verksamheten. sida 18

19 International Capital Raisings How to manage the process efficiently Om sekretess- och konkurrensavtal november datum: Tisdag 3 november tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case göteborg datum: Onsdag 4 november tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case We will look at the issues that a corporate counsel will need to consider in connection with a capital raising in a company, whether it be an IPO or a rights issue. We will explain the process and how the various workstreams and advisers interact and how the in-house counsel can best manage this process from the company s perspective. The seminar will be given in English. november datum: Tisdag 10 november plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS göteborg datum: Onsdag 11 november plats: Östra Hamngatan 24 arrangör: MAQS Sekretess- och konkurrensregleringar är vanliga som självständiga avtal men förekommer nog oftast som en integrerad del av ett annat avtal. Inte sällan görs försök att åstadkomma en konkurrensbegränsning genom sekretessåtaganden. Vad som är tillåtet beror förstås på sammanhanget, t.ex. vilka parterna är och inte minst regleringens syfte och den effekt som regleringen får eller riskerar att få. Vilken reglering är tillåten inför och i samband med ett förvärv? Och om nu förvärvet inte blir av? Har det någon betydelse att parterna är konkurrenter? Att den ena parten tillhandahåller know-how, är uppdragstagare eller anställd? Vid seminariet gör vi en inventering av ett antal fallgropar kopplade till typsituationer samtidigt som vi går på djupet och analyserar några vanligt förekommande situationer. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 19

20 ABL:s kapitalskyddsregler november datum: Tisdag 17 november plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co malmö datum: Torsdag 19 november tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co God kunskap om aktiebolagslagens kapitalskyddsregler är av stor relevans för bolagsjurister, i synnerhet de som arbetar i större koncerner. Kapitalskyddsreglerna gör sig gällande bl.a. vid koncerninterna transaktioner, utdelningar och andra värdeöverföringar samt i kapitalbristsituationer. Seminariet behandlar kapitalskyddsreglerna i Aktiebolagslagen och är avsett att ge en god övergripande kunskap och praktisk vägledning för bedömning och hantering av situationer där dessa regler kan bli tillämpliga. Seminariet behandlar bl.a. följande frågor: begreppet värdeöverföring i ABL 17:1, beloppsspärren i ABL 17:3, försiktighetsregeln i ABL 17:4 samt hanering av kapitalbristsituationer enligt ABL 25 kap. Compliance Due Diligence i samband med företagsförvärv november datum: Tisdag 24 november tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling malmö datum: Onsdag 25 november plats: Södergatan 22 arrangör: Mannheimer Swartling I samband med företagsförvärv finns ibland särskild anledning att i större omfattning än normalt utreda hur ett målbolags compliancerisker, kontrollsystem (t.ex. Whistleblowingsystem), informationssäkerhetshantering, kultur, etc. ser ut. Särskilt gäller detta om målbolaget t.ex. är verksamt inom en högriskbransch och/eller i högriskländer eller på en starkt konkurrensutsatt marknad. Förvärvande företag, och juristavdelningar, som står inför denna slags förvärvssituationer har att ta ställning till hur t.ex. frågelistor, riskbedömningar och red flags lämpligen kan anpassas, vilka metoder som kan användas för due diligence och inte minst vilka alternativ står till buds för att hantera de eventuella findings som identifieras under en Compliance-DD. Vid seminariet går vi igenom ovanstående samt även svensk och viss relevant utländsk anti-korruptionslagstiftning. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 20

21 Strategiskt designskydd december göteborg datum: Onsdag 2 december tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Gulliksson datum: Torsdag 3 december tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson För många företag är det centralt att skydda utseendet på produkterna och värna om sitt egenartade uttryck på marknaden. Precis som patentskyddet ger en ensamrätt för en viss teknisk idé, kan formgivningen skyddas genom att utnyttja lagstiftningen på rätt sätt. I dag är de flesta produkter mer eller mindre designade i betydelsen att någon har utformat produkten på ett medvetet sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara frågan om design som endast är utförd i ett estetiskt syfte, utan det kan lika väl vara design som skapats för att vara funktionell. Även tekniska produkter, grafiska profiler, färger, typsnitt och butiksinredningar kan vara möjliga att skydda. Genom att strategiskt använda olika lagar kan man erhålla ett skydd för en produkt eller produktdels utseende. Föreläsningspasset går igenom regelsystemen som kan användas för skydd av design och formgivning och gränslandet mellan de olika skyddsformerna mönsterskydd, brukskonst, varumärke, patent och marknadsrättsligt efterbildningsskydd. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 21

22

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö, Göteborg)

Läs mer

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012. i samarbete med Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012 i samarbete med Februari Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (S) Introduktion mars Legal English in Practice

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS CORPORATE GOVERNANCE STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS CORPORATE GOVERNANCE STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus CORPORATE Nr. 3 GOVERNANCE 5TIPS STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR God governance

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014 Ur detta nummer: Utökade rapporteringskrav för alla försäkringsföretag FLAOR Effektiv revision av finansiella instrument genom iradar De globala bankerna

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 6 SEPTEMBER 2013 I SAMARBETE MED: RISK MANAGEMENT 4 FRÅGOR OM KONTRAKTUELLA RISKER Innehåll SCA UTMANAR Vilka krav ställer en global

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar VTI rapport 783 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar Metodik för samhällsekonomisk analys med beräkningshandledning i bilaga Gunnar Lindberg Lena

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Bild. Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem vad krävs? Uppdragsforskningsrapport 2012:3

Bild. Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem vad krävs? Uppdragsforskningsrapport 2012:3 Bild Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem vad krävs? Uppdragsforskningsrapport 2012:3 En rapport skriven av Karl Lundvall på uppdrag av Konkurrensverket Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till Bolagsjurist 8-9 februari 2011 Stockholm Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll Att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld lyssna på erfarenheter från både ett litet och ett stort

Läs mer

Koden till den interna kontrollen

Koden till den interna kontrollen ISRN-nummret Koden till den interna kontrollen Svenska företags val av metod och verifiering av intern kontroll The code to the internal control The choice of method and verification of internal control

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg

Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg En studie för Vattenfall Norden Frida Louhi Miljö och hållbart företagande Sustainable Enterprising Master s Thesis 2007:9 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Due diligence vid företagsförvärv

Due diligence vid företagsförvärv JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anders Warnhammar Due diligence vid företagsförvärv Examensarbete 20 poäng Torsten Sandström Associationsrätt HT 2000 Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

www.pwc.se Bästa bolagsstyrningsrapportering 2011 PwC tävlan 2012 För åttonde året i rad genomförs tävlingen

www.pwc.se Bästa bolagsstyrningsrapportering 2011 PwC tävlan 2012 För åttonde året i rad genomförs tävlingen www.pwc.se Bästa bolagsstyrningsrapportering 2011 PwC tävlan 2012 För åttonde året i rad genomförs tävlingen Bästa bolagsstyrningsrapportering Innehåll Swedbank företagsspecifik rapportering 3 Två hedersomnämnanden

Läs mer

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! I den här katalogen presenterar vi Limhamnsgruppens utbud av juridisk vidareutbildning 2015. Som vanligt erbjuder vi grund- och fördjupningskurser inom en rad områden med varierande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap www.sipu.se 1 Innehåll: KURSER INOM

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer