bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015"

Transkript

1 bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015

2 Överblick Program 2015 Introduktion maj apr mar feb jan Företagens arbete mot korruption i praktiken! Riskanalyser av korruptionsrisker Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat & malmö Noteringsprocessen & göteborg En reviderad Näringslivskod den praktiska tillämpningen Bolagsjuristens roll i praktiken Affärsjuridik och hållbarhet risker, krishantering och affärs möjligheter & göteborg Skillnaden mellan svensk och internationell finansieringsdokumentation & göteborg Framtidens modiga chefer och ledare Hur skapar företaget en optimerad IPR organisation & lund Bolagsstyrning rollfördelning, delegation och ansvar samt nyheter på området & malmö Forsknings- och utvecklingsavtal samt kommersialisering och licensiering av IPR & lund Förhandlingsteknik för bolagsjurister & malmö Anti-korruption & malmö Cross border M&A The In-house counsel s perspective & malmö Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat göteborg Tidpunkten för fordrans uppkomst dec nov okt sep Bolagsjuristen och tekniken Om tidpunkten för parts bundenhet och stegvis låsning Om sekretess- och konkurrensavtal malmö International Agreements and Arbitration do s and don ts! & malmö Vad innebär den nya Marknads missbruksförordningen för börsbolagen? & göteborg Immaterialrättsliga rättegångstrategier göteborg Immaterialrättsliga rättegångstrategier Bolagsjuristens roll i praktiken göteborg & Bolagsstyrning i ett hållbarhetsperspektiv & göteborg International Capital Raisings How to manage the process efficiently & göteborg Om sekretess- och konkurrensavtal & göteborg ABL:s kapitalskyddsregler & malmö Compliance Due Diligence i samband med företags förvärv & malmö Strategiskt designskydd & göteborg Styrelsen för Bolagsjuristernas Förening ( BJF ) har nöjet att för femte året presentera ett utbildningspaket för sina medlemmar. Genom ett samarbete mellan BJF och advokatbyråerna Gulliksson, Hammarskiöld & Co, Mannheimer Swartling, MAQS, White & Case samt Moretime och Institutet Mot Mutor kommer föreningens medlemmar att under 2015 bjudas in till ett stort antal seminarier. Precis som under föregående år är syftet att erbjuda föreningens medlemmar möjlighet att under trivsamma former hålla sig a jour med rättsutvecklingen. Inför varje seminarietillfälle kommer en särskild inbjudan att skickas ut. Anmälan görs direkt till den arrangör som står som värd för seminariet. Med detta vill vi i styrelsen även passa på att tacka ovan nämnda advokatbyråer och företag för deras generösa stöd till föreningen och visat engagemang samt hälsa alla medlemmar varmt välkomna till årets utbildningsserie! Utbildningsserien erbjuds exklusivt för föreningens medlemmar och deltagandet är kostnadsfritt. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 2

3 Företagens arbete mot korruption i praktiken! Riskanalyser av korruptionsrisker januari datum: Torsdag 15 januari tid: plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Institutet mot mutor har genomfört en marknadsundersökning om företagens arbete mot korruption. Resultat från marknadsundersökningen presenteras vid ett seminarium hos IMM. medverkar gör: Helena Knutsson, Chefsjurist, Skanska Pontus Selderman, Lead Counsel, Ethics and Compliance, Stora Enso Tina Englyst, General Counsel, Clas Ohlson januari datum: Onsdag 21 januari tid: plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Att komma i gång med arbetet och det praktiska genomförandet. Hur ska man som anställd inom det offentliga Sverige hantera riskerna för korruption? Institutet mot mutor (IMM), Transparency International (TI) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samarrangerar ett seminarium som riktar sig till dig som står i startgroparna till att påbörja arbetet med riskanalyser avseende risker för korruption. Ni får under dagen en praktisk introduktion till hur arbetet kan komma igång och får även ta del av vad som inspirerat andra organisationer till att påbörja sitt arbete. Vi får också genom övningar testa modeller för riskanalys, med fokus på korruptionsrisker, som i dag används i olika verksamheter. medverkar gör: Maria von Knorring, Ekonomistrateg, Västerås stad Annelie Hydén, Strateg, Internkontrollenheten, Landstinget Gävleborg Veronica Puunberg, Utvecklare/processledare, Eskilstuna kommun bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 3

4 Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat januari datum: Måndag 26 januari tid: plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS malmö datum: Onsdag 28 januari tid: plats: Nordenskiöldsgatan 8 arrangör: MAQS Välkommen till ett seminarium där du får möjlighet att vässa din förhandlingskompetens. Vi går igenom hur du på bästa sätt planerar, genomför och följer upp en kommersiell förhandling. Seminariet varvar en genomgång av förhandlingsteknik med exempel från förhandlingsbordet. Ni får tips och handfasta råd kring olika sorters förhandlingar och hur ni hanterar kommunikationen i dessa. Ni får även en genomgång av grundläggande förhandlingspsykologi och tillgång till verktyg som kan göra er till en ännu bättre förhandlare. Därutöver kommer seminariet innehålla en internationell utblick och ge en insyn i hur förhandlingskulturen är i olika delar av världen. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 4

5 Noteringsprocessen En reviderad Näringslivskod den praktiska tillämpningen februari datum: Tisdag 3 februari plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co göteborg datum: Torsdag 5 februari tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co Under 2014 noterades ett stort antal bolag på Stockholmsbörsen. Givet att noteringsklimatet inte försämras, finns det anledning att anta att ytterligare ett antal bolag kommer att noteras de närmaste åren. Det här seminariet belyser börsnoteringsprocessen med utgångspunkt i dess olika faser; förberedelsefasen, genomförandefasen samt livet som noterat bolag. Syftet med seminariet är att deltagarna skall få en översiktlig bild av vad ägare och bolagsledning har att förvänta sig i samband med en notering av bolaget. På seminariet behandlas bland annat noteringskraven på olika marknadsplatser, förberedelser inför en notering, noteringsprocessen samt livet som noterat bolag. Det kommer att finnas tid för diskussion rörande andra frågor utifrån deltagarnas praktiska erfarenhet och intresse. februari datum: Torsdag 5 februari plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Under seminariet får vi träffa några av de personer som ingått den arbetsgrupp som haft till uppgift att under ett års tid revidera IMMs Näringslivskod. Vi får en genomgång av de praktiska förändringar som den reviderade koden innebär och vi får möjligheten att ställa frågor kring koden och dess tillämpning. talare vid seminariet är bland andra: Einar Lundgren, fd Chefsjurist Skanska och sammankallande i den arbetsgrupp som reviderat koden Richard Fleetwood, Chief Compliance Officer, Telefonaktiebolaget LM Ericsson Lars Björklund, Vice President Ethics, Skanska Helena Sundén, generalsekreterare, IMM bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 5

6 Bolagsjuristens roll i praktiken Affärsjuridik och hållbarhet risker, krishantering och affärsmöjligheter februari datum: Onsdag 11 februari plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime Bolagsjuristens roll är mångfacetterad och sällan tydligt definierad. Är man pärmbärare, polis eller business partner? Och hur skapar man bäst värde som bolagsjurist och samtidigt får ledningen att förstå det. Vid seminariet kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter som bolagsjurister och erbjuda möjlighet till frågor och diskussion. februari datum: Tisdag 17 februari tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling göteborg datum: Onsdag 18 februari tid: plats: Östra Hamngatan 16 arrangör: Mannheimer Swartling Hållbarhetsfrågor står hög(s)t på styrelseagendan. Allt fler företag inser att hållbarhet är av strategisk betydelse för att de ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft. Hållbarhetsfrågorna hänger ihop med affärsutveckling, riskhantering liksom i slutändan en framgångsrik och lönsam affärsverksamhet. Numera räcker det inte att bara följa lag. Företagens aktieägare och andra intressenter har betydligt större krav än så och när dessa inte uppfylls kan det få stora konsekvenser. Varför tar vi numera hållbarhet på större allvar? Beror det på de finansiella riskerna med oetiskt agerande och social ansvarslöshet? Är det den finansiella uppsidan av att agera ansvarsfullt inom en större grupp av intressenter som är drivkraften eller är det så att alla bara blivit mer moraliska? Hur har utvecklingen lett oss hit och hur ser utvecklingen ut framåt? Vad kan vi lära av de misstag som andra gjort? Ofta har bolagsjuristen en betydelsefull roll i att skapa struktur och förutsättningar för en effektiv och framgångsrik hantering av dessa frågor. Vid detta seminarium kommer vi att diskutera dessa och andra frågor baserat på våra erfarenheter med att hjälpa företag att hantera risker och möjligheter kopplade till hållbarhetsfrågor. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 6

7 Skillnaden mellan svensk och internationell finansierings dokumentation mars göteborg datum: Tisdag 3 mars tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case datum: Torsdag 5 mars tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case Något som de flesta bolagsjurister fått erfara de senaste åren är att finansieringsdokumentation har blivit alltmer komplex och internationaliserad. I detta seminariepass ger några av Sveriges ledande finansjurister en introduktion till skillnaden mellan svensk och internationell finansieringsdokumentation. Utbildningspasset inleds med en jämförelse mellan låneavtal under svensk respektive engelsk rätt. Därefter följer en genomgång av skillnaderna mellan nordiska och internationella obligationsvillkor. Avslutningsvis ges även en introduktion till ställande av säkerheter i gränsöverskridande transaktioner. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 7

8 Framtidens modiga chefer och ledare Hur skapar företaget en optimerad IPR organisation mars datum: Fredag 20 mars tid: plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Vem är framtidens ledare? Vilka krav kan ställas på en chef och vilken typ av ledarskap krävs för att kunna styra en organisation utifrån de etiska krav som ställs på privata och offentliga verksamheter? Vilket etiskt förhållningssätt tar våra företag och offentliga verksamheter genom sina ledare med sig in i framtiden och vilken verktygslåda behöver framtidens ledare vara utrustade med? talare: Fredrik Wersäll, President, Svea Hovrätt Johan Karlström, Koncernchef, Skanska moderator för seminariet: Helena Sundén, generalsekreterare, IMM mars lund datum: Tisdag 24 mars tid: plats: Ideon Gateway, Scheele vägen 27, 18:e våningen arrangör: Gulliksson datum: Onsdag 25 mars tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson Ofta hamnar de immaterialrättsliga frågorna på bolagsjuristens bord. Ibland delas IPR-frågorna upp mellan patentavdelningen och bolagsjuristerna. Ambitionen bör vara att skapa en optimerad IPR-organisation, i vilken företaget använder immaterialrätten som ett helt system för ökad konkurrenskraft och inte ser på enskilda immaterialrätter var för sig. En övergripande IPR-strategi är ett av de viktigaste verktygen för företaget att nå sina affärsmål. Vad ingår i en IPR-strategi och hur bygger företaget en organisation som omfattar alla beståndsdelarna i strategin? Har företaget beredskap för att identifiera och skydda rättigheter, att analysera konkurrenterna, att undvika intrång i annans rätt samt att upptäcka och effektivt beivra intrång? Tar företaget tillvara på tillfällen för kommersialisering av sin IPR portfölj? Utnyttjas de möjligheter till kostnadsbesparingar som de internationella IPR-systemen erbjuder både vid ny ansökningar och förnyelser? Dessa och angränsande frågor kommer att behandlas på seminariet. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 8

9 Bolagsstyrning rollfördelning, delegation och ansvar samt nyheter på området april malmö datum: Onsdag 8 april tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co datum: Torsdag 9 april tid: plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co Seminariet ger en gedigen genomgång av viktiga och aktuella bolagstyrningsfrågor utifrån ABL, Bolagsstyrningskoden och best practice. Tonvikten ligger på bolagsorganens roll och ansvar men vi kommer också att gå igenom ändringar i den reviderade bolagsstyrningskod som avses träda i kraft 2015 samt trender och aktuellt lagstiftning sarbete i Sverige och EU. Syftet är att ge deltagarna fördjupade och uppdaterade kunskaper om bolagsstyrning och ökad säkerhet i hanteringen av sådana frågor. Frågor som särskilt behandlas är t.ex.: Kompetensfördelningen mellan bolagsorganen, vad är viktigt att tänka på? Hur långtgående instruktioner kan man ge till styrelse och VD? Kan bolagsorganen delegera sina uppgifter och vad gäller då? Vad finns det för utrymme att avvika från ABL:s regler med stöd av t.ex. samtliga aktieägares samtycke? Vad gör jag om det har blivit fel? Kan det finnas några risker med att besluten i ett visst bolag i praktiken fattas av ett annat (koncern)bolag? Under vilka förutsättningar kan styrelseledamöter och VD bli skadeståndsskyldiga? Följ eller förklara avvikelser från Koden, vad är möjligt och lämpligt? Vad är nytt i den reviderade koden? Det kommer också att finnas tid för diskussion av andra frågor utifrån deltagarnas praktiska erfarenhet och intresse. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 9

10 Forsknings- och utvecklingsavtal samt kommersialisering och licensiering av IPR Förhandlingsteknik för bolagsjurister april lund datum: Onsdag 22 april tid: plats: Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 18:e våningen arrangör: Gulliksson datum: Torsdag 23 april tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson För att kunna tjäna pengar på företagets utvecklingsarbete måste de immateriella rättigheterna i utvecklingsprojekten hanteras korrekt. Att kunna distingera de olika involverade parternas respektive bakomliggande know-how från varandra och från det som blir resultatet i det gemensamma utvecklingsprojektet är viktigt men ofta svårhanterligt i forsknings- och utvecklingsavtal. Ska parterna samäga resultatet eller kan nyttjandet delas upp på annat sätt? Seminariet kommer att belysa dessa frågor och ge konkreta exempel på lösningar. Seminariet kommer även att behandla vad företaget bör tänka på vid licensiering av IPR för att undvika fallgropar och för att lyckas med kommersialiseringen av företagets IPR-portfölj. april datum: Tisdag 28 april plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime malmö datum: Onsdag 29 april tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Moretime Att förhandla avtal och krav är en stor och viktig del av bolagsjuristens jobb. De flesta utvecklar sin egen förhandlingsteknik, men det finns vissa allmänna teorier och modeller som kan göra dig till en bättre förhandlare. Vid semniariet kommer vi att gå igenom olika förhandlingsmodeller och ge tips om hur man kan bli mer framgångsrik i förhandling. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 10

11 Anti-korruption maj malmö datum: Tisdag 5 maj plats: Södergatan 22 arrangör: Mannheimer Swartling datum: Onsdag 6 maj tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling Korruption är ett globalt problem av enorma proportioner. Flera länder, däribland USA och Storbritannien har korruptionslagstiftning som omfattar både företag och individer och som sträcker sig långt bortom det egna landets gränser. Storbritannien och Sverige är även exempel på länder vars korruptionslagstiftning kriminaliserar oaktsamt handlande, så kallad finansiering av korruption. Risk för att korruption förekommer i någon del av ett företags verksamhet är visserligen särskilt stor i vissa branscher och på vissa marknader, men kan inte bortses ifrån oavsett verksamhetsinriktning. Vid detta seminarium ges en bred genomgång av korruptionsproblematik och lagstiftning på området ur ett globalt perspektiv. Vi kommer att gå igenom principerna i grundläggande och tongivande regelverk på området internationella konventioner, reglerna i den svenska brottsbalken, amerikanska Foreign Corrupt Practices Act och den brittiska motsvarigheten UK Bribery Act. Vi kommer att titta på vad som regleras, det ansvar som kan uppstå och reglernas tillämplighet. För att tydliggöra problematiken i praktiken kommer vi att titta på exempel på hur korruption kan uppstå i olika led i ett företags dagliga verksamhet och de typiska korruptionsrisker som följer av hur ett företag är organiserat, inom vilken bransch och region det verkar och vilka företagets samarbetspartners är. Vi kommer även att diskutera hur vi typiskt sett resonerar vid utformning av ett anti-korruptionsprogram med dess olika beståndsdelar från riskanalyser till implementering. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 11

12 Cross border M&A The In-house counsel s perspective Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat maj datum: Onsdag 20 maj tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case malmö datum: Onsdag 20 maj tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case Given the increasing complexity and focus on regulatory issues in Cross border M&A, the role of the in-house counsel in managing an M&A process will be increasingly important. By managing that process in an efficient and focused manner, the in-house counsel will be able to add great value to the business. There are a number of practical, legal and process issues that we will identify and discuss which we believe will help you to manage transactions so as to add such value. Darragh Byrne, Stockholm based partner, together with Gavin Weir, London based M&A partner will be speaking about their practical experiences from the transactions they have been involved in. The seminar will be given in English. maj göteborg datum: Tisdag 26 maj tid: plats: Östra Hamngatan 24 arrangör: MAQS Välkommen till ett seminarium där du får möjlighet att vässa din förhandlingskompetens. Vi går igenom hur du på bästa sätt planerar, genomför och följer upp en kommersiell förhandling. Seminariet varvar en genomgång av förhandlingsteknik med exempel från förhandlingsbordet. Ni får tips och handfasta råd kring olika sorters förhandlingar och hur ni hanterar kommunikationen i dessa. Ni får även en genomgång av grundläggande förhandlingspsykologi och tillgång till verktyg som kan göra er till en ännu bättre förhandlare. Därutöver kommer seminariet innehålla en internationell utblick och ge en insyn i hur förhandlingskulturen är i olika delar av världen. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 12

13 Tidpunkten för fordrans uppkomst maj datum: Onsdag 27 maj tid: plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS Frågan om när en fordran uppkommer kan tyckas trivial. Vad har det för praktisk betydelse? I realiteten har det stor betydelse för möjligheten att få betalt, skyldigheten att betala, möjligheten att få utdelning i konkurs och styrelseledamotens personliga ansvar för aktiebolagets skulder. Detta seminarium ger en bred genomgång av den juridiska problematiken kring fordringars uppkomst. Vi kommer också att specifikt behandla aktiebolags- och obeståndsrättsliga frågor, med fokus på den praktiska tillämpningen utifrån bolagsjuristens perspektiv. Därtill kommer en genomgång av preskriptionsinstitutet att ske. Vi vill genom detta seminarium ge handfasta tips och verktyg för att kunna hantera allehanda juridiska frågor som kan uppstå med anknytning till fordringars uppkomst. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 13

14 Bolagsjuristen och tekniken september datum: Onsdag 2 september plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime Digitalisering och automatisering är en stark trend inom de flesta områden i samhället och nu har denna även börjat nå juridikens värld, inte minst i USA där olika typer av system regelmässigt används för att effektivisera hanteringen av olika juridiska ärenden. Vid detta seminarium kommer vi gå igenom några exempel på hur bolagsjuristens verksamhet kan förenklas och effektiviseras med lämpligt systemstöd samt se på några utvecklingstrender. Om tidpunkten för parts bundenhet och stegvis låsning september datum: Onsdag 9 september tid: plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS Att förhandla större och komplicerade avtal är många gånger väldigt tidskrävande. Det finns många viljor både internt men också hos den andra parten som måste stämmas av. Det finns också olika personer med olika kompetensområden inom företagen som har sina egna infallsvinklar som inte alltid ingår i förhandlingsteam. Allt detta ska matchas mot en deadline när förhandlingarna förväntas vara klara. Denna stundtals omöjliga ekvation kan skapa situationer där t.ex. ett samarbete påbörjas de facto innan avtalet är helt i hamn. Vad gäller då i situation av tvist? Vi kommer också att belysa och gå igenom olika tekniker som man kan använda om man redan under förhandlingarna vet om att alla frågor inte kommer att kunna regleras innan avtalet ska tecknas. Hur kompletteras avtal i efterhand, vem har rätt att göra det, vad får kompletteras senare, hur undviks konkurrerande avtalstexter osv? Vi brukar kalla sådana avtal för levande avtal. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 14

15 Om sekretess- och konkurrensavtal International Agreements and Arbitration do s and don ts! september malmö datum: Torsdag 10 september tid: plats: Nordenskiöldsgatan 8 arrangör: MAQS Sekretess- och konkurrensregleringar är vanliga som självständiga avtal men förekommer nog oftast som en integrerad del av ett annat avtal. Inte sällan görs försök att åstadkomma en konkurrensbegränsning genom sekretessåtaganden. Vad som är tillåtet beror förstås på sammanhanget, t.ex. vilka parterna är och inte minst regleringens syfte och den effekt som regleringen får eller riskerar att få. Vilken reglering är tillåten inför och i samband med ett förvärv? Och om nu förvärvet inte blir av? Har det någon betydelse att parterna är konkurrenter? Att den ena parten tillhandahåller know-how, är uppdragstagare eller anställd? Vid seminariet gör vi en inventering av ett antal fallgropar kopplade till typsituationer samtidigt som vi går på djupet och analyserar några vanligt förekommande situationer. september datum: Tisdag 15 september tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case malmö datum: Torsdag 17 september tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case When negotiating a commercial agreement with a foreign party, you will typically have to agree on which law shall govern the agreement and how to solve any disputes arising from the agreement. The most common dispute resolution mechanism in international commercial contracts is arbitration. In this seminar, we will give an overview of: Choice of law certain commercial aspects of some of the main legal systems Choice of seat the main arbitration institutes, including the SCC, the ICC and the LCIA Best practices in international arbitration how it works and it what ways it differs from domestic Swedish arbitration, including document production, written witness statements and cross examination of witnesses Do s and don ts how to maximize the outcome in an international arbitration The seminar will be given in English in Stockholm. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 15

16 Vad innebär den nya Marknadsmissbruksförordningen för börsbolagen? Immaterialrättsliga rättegångstrategier september datum: Tisdag 22 september plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co göteborg datum: Onsdag 23 september tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co Seminariet behandlar börsbolagens hantering av insiderinformation i ljuset av EU:s nya marknadsmissbruksförordning. Direktverkande EU-reglering på marknadsmissbruksområdet medför ökad harmonisering samt samordning av tillsynen. Även om marknadsmissbruksförordningen inte är tänkt att innebära några större förändringar i materiellt hänseende, innebär den att svenska regler på området utmönstras och ersätts av ett nytt regelverk. Förordningen innebär tuffare sanktioner som ska avskräcka från regelbrott. Börsbolag kan bli föremål för kännbara bötesstraff från Finansinspektionen som istället för börsen fattar beslut om sanktioner. Ökad compliancerisk kopplad till brister i informations- och loggbokshantering kommer att ställa högre krav på börsbolagens interna rutiner, policys och personalfunktioner. Nya regler för insynspersoners aktieaffärer införs. Vid detta seminarium beskrivs de nya reglerna och åhörarna får praktiska och användbara råd hur man som börsbolag bäst ska förbereda sig inför marknadsmissbruksförordningens ikraftträdande. Föreläsarna delar med sig av kunskaper från utredningsarbetet i marknadsmissbruksutredningen (SOU:2014:46). september / okt. göteborg datum: Tisdagen 29 september tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Gulliksson datum: Torsdagen 1 oktober tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson Seminariet belyser såväl rättighetsinnehavarens perspektiv som den påstådde intrångsgörarens i en tvistelösningssituation. Hur bör företaget organisera sig för att upptäcka och agera mot intrång. Vilka medel står till buds för att stoppa ett intrång? Hur ska företaget agera för att undvika intrångstvister och vilka strategier finns om man trots allt hamnar i en tvist? IPR-tvister är inte sällan gränsöverskridande. Ofta använder såväl rättighetshavaren som den påstådde intrångsgöraren sig av de forumshopping-möjligheter som EU-rätten erbjuder. Vad finns det för möjligheter till forumshopping inom EU enligt den senaste rättspraxisen? Seminariet kommer att behandla dessa och näraliggande frågor. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 16

17 Bolagsjuristens roll i praktiken oktober göteborg datum: Onsdag 7 oktober tid: plats: Drottninggatan 13 arrangör: Moretime Bolagsjuristens roll är mångfacetterad och sällan tydligt definierad. Är man pärmbärare, polis eller business partner? Och hur skapar man bäst värde som bolagsjurist och samtidigt får ledningen att förstå det. Vid seminariet kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter som bolagsjurister och erbjuda möjlighet till frågor och diskussion. datum: Torsdag 8 oktober plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 17

18 Bolagsstyrning i ett hållbarhetsperspektiv oktober datum: Tisdag 20 oktober tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling göteborg datum: Onsdag 21 oktober plats: Östra Hamngatan 16 arrangör: Mannheimer Swartling bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 De senaste årens uppmärksamhet på hållbarhetsfrågor och compliance har medfört att det idag ställs högre krav på bolagen, den verksamhet som bedrivs liksom utvecklingen och kontrollen av den. Det har också medfört att hållbarhets frågor och compliance tar allt större plats även i styrelse rummet och att högre krav ställs på bolagsledningen och styrelsen. Med ett övergripande ansvar för bolagets organisation och förvaltning har styrelsen ett ansvar för dessa frågor. Hur hanteras dessa frågor i praktiken; vad kan förväntas av styrelsen och i vad mån kan styrelsen bli ansvarig för brister? Inte sällan ställs dessa frågor till bolags juristen som förväntas ge vägledning och konkreta råd. Seminariet behandlar bolagsstyrning som verktyg för att integrera hållbarhet i verksamheten. sida 18

19 International Capital Raisings How to manage the process efficiently Om sekretess- och konkurrensavtal november datum: Tisdag 3 november tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case göteborg datum: Onsdag 4 november tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case We will look at the issues that a corporate counsel will need to consider in connection with a capital raising in a company, whether it be an IPO or a rights issue. We will explain the process and how the various workstreams and advisers interact and how the in-house counsel can best manage this process from the company s perspective. The seminar will be given in English. november datum: Tisdag 10 november plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS göteborg datum: Onsdag 11 november plats: Östra Hamngatan 24 arrangör: MAQS Sekretess- och konkurrensregleringar är vanliga som självständiga avtal men förekommer nog oftast som en integrerad del av ett annat avtal. Inte sällan görs försök att åstadkomma en konkurrensbegränsning genom sekretessåtaganden. Vad som är tillåtet beror förstås på sammanhanget, t.ex. vilka parterna är och inte minst regleringens syfte och den effekt som regleringen får eller riskerar att få. Vilken reglering är tillåten inför och i samband med ett förvärv? Och om nu förvärvet inte blir av? Har det någon betydelse att parterna är konkurrenter? Att den ena parten tillhandahåller know-how, är uppdragstagare eller anställd? Vid seminariet gör vi en inventering av ett antal fallgropar kopplade till typsituationer samtidigt som vi går på djupet och analyserar några vanligt förekommande situationer. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 19

20 ABL:s kapitalskyddsregler november datum: Tisdag 17 november plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co malmö datum: Torsdag 19 november tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co God kunskap om aktiebolagslagens kapitalskyddsregler är av stor relevans för bolagsjurister, i synnerhet de som arbetar i större koncerner. Kapitalskyddsreglerna gör sig gällande bl.a. vid koncerninterna transaktioner, utdelningar och andra värdeöverföringar samt i kapitalbristsituationer. Seminariet behandlar kapitalskyddsreglerna i Aktiebolagslagen och är avsett att ge en god övergripande kunskap och praktisk vägledning för bedömning och hantering av situationer där dessa regler kan bli tillämpliga. Seminariet behandlar bl.a. följande frågor: begreppet värdeöverföring i ABL 17:1, beloppsspärren i ABL 17:3, försiktighetsregeln i ABL 17:4 samt hanering av kapitalbristsituationer enligt ABL 25 kap. Compliance Due Diligence i samband med företagsförvärv november datum: Tisdag 24 november tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling malmö datum: Onsdag 25 november plats: Södergatan 22 arrangör: Mannheimer Swartling I samband med företagsförvärv finns ibland särskild anledning att i större omfattning än normalt utreda hur ett målbolags compliancerisker, kontrollsystem (t.ex. Whistleblowingsystem), informationssäkerhetshantering, kultur, etc. ser ut. Särskilt gäller detta om målbolaget t.ex. är verksamt inom en högriskbransch och/eller i högriskländer eller på en starkt konkurrensutsatt marknad. Förvärvande företag, och juristavdelningar, som står inför denna slags förvärvssituationer har att ta ställning till hur t.ex. frågelistor, riskbedömningar och red flags lämpligen kan anpassas, vilka metoder som kan användas för due diligence och inte minst vilka alternativ står till buds för att hantera de eventuella findings som identifieras under en Compliance-DD. Vid seminariet går vi igenom ovanstående samt även svensk och viss relevant utländsk anti-korruptionslagstiftning. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 20

21 Strategiskt designskydd december göteborg datum: Onsdag 2 december tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Gulliksson datum: Torsdag 3 december tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson För många företag är det centralt att skydda utseendet på produkterna och värna om sitt egenartade uttryck på marknaden. Precis som patentskyddet ger en ensamrätt för en viss teknisk idé, kan formgivningen skyddas genom att utnyttja lagstiftningen på rätt sätt. I dag är de flesta produkter mer eller mindre designade i betydelsen att någon har utformat produkten på ett medvetet sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara frågan om design som endast är utförd i ett estetiskt syfte, utan det kan lika väl vara design som skapats för att vara funktionell. Även tekniska produkter, grafiska profiler, färger, typsnitt och butiksinredningar kan vara möjliga att skydda. Genom att strategiskt använda olika lagar kan man erhålla ett skydd för en produkt eller produktdels utseende. Föreläsningspasset går igenom regelsystemen som kan användas för skydd av design och formgivning och gränslandet mellan de olika skyddsformerna mönsterskydd, brukskonst, varumärke, patent och marknadsrättsligt efterbildningsskydd. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 21

22

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö, Göteborg)

Läs mer

Etik och regelefterlevnad

Etik och regelefterlevnad Byråns interna hållbarhetsarbete Etik och regelefterlevnad Etik och regelefterlevnad ryms inom byråns kärnvärde kvalitet och är av stor betydelse för såväl de dagliga arbetsuppgifterna som för den långsiktiga

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsfdring

Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsfdring Thorsten Cars Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsfdring Summary in English: Corruption in Swedish law Institutet mot mutor - skrift nr 4 Norstedts Juridik AB Innehâll Fôrord 5 Innehâll 7 Fôrkortningar

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012. i samarbete med Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012 i samarbete med Februari Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (S) Introduktion mars Legal English in Practice

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-03-13 BESLUT TPG-Axon Capital Management LP FI Dnr 08-7972 Finansinspektionen 888 Seventh Avenue Delgivning nr 2 New York, NY 10019 USA P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Our Job Is To Keep You

Our Job Is To Keep You Our Job Is To Keep You Magnus Brorsson Advokatfirman Brorsson är en affärsjuridisk advokatbyrå. Vi sysslar med att hjälpa våra kunder att navigera i den juridiska verkligheten så att deras affärer blir

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010 Woman on the board Styrelsens uppgifter och ansvar Eva Hägg 1 december 2010 Aktiebolaget och dess bolagsorgan Aktieägare en eller flera Bolagsstämma Revisor Styrelse VD Bolaget / Verksamheten Styrelsens

Läs mer

Djursjukvård en bransch i utveckling

Djursjukvård en bransch i utveckling NYA SPÄNNANDE CASE! Djursjukvård en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 januari 2012 TALARE Södra Djursjukhuset Olof Skarman Västerorts Djursjukhus Ingemar Alin SLA Maria

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2013

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2013 Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2013 Översikt Februari Marknadsföring på internet, särskilt i sociala medier (Stockholm) Deal Protection Mechanics (Stockholm) Outsourcingavtal hot eller

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael Ekström Kristianstad Advokatbyrå

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EU - utbildningar 2015

EU - utbildningar 2015 EU - utbildningar 2015 Allmänna EU-utbildningar Grundläggande EU-kunskap EU och Sverige Den lokala och regionala nivån i EU EU:s institutioner i praktiken Public Speaking Skills in an International Context

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför bolagsstämman den 28 maj 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Guldnyckeln Dagen Inspirerande möten.

Guldnyckeln Dagen Inspirerande möten. Guldnyckeln Dagen Inspirerande möten. Termitstackar, jazz och marknadsföringsrevolution! Inspireras av världsledande profiler i marknadsföring. Med start 08.30 drar vi igång en intensiv och spännande dag

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer