bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015"

Transkript

1 bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015

2 Överblick Program 2015 Introduktion maj apr mar feb jan Företagens arbete mot korruption i praktiken! Riskanalyser av korruptionsrisker Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat & malmö Noteringsprocessen & göteborg En reviderad Näringslivskod den praktiska tillämpningen Bolagsjuristens roll i praktiken Affärsjuridik och hållbarhet risker, krishantering och affärs möjligheter & göteborg Skillnaden mellan svensk och internationell finansieringsdokumentation & göteborg Framtidens modiga chefer och ledare Hur skapar företaget en optimerad IPR organisation & lund Bolagsstyrning rollfördelning, delegation och ansvar samt nyheter på området & malmö Forsknings- och utvecklingsavtal samt kommersialisering och licensiering av IPR & lund Förhandlingsteknik för bolagsjurister & malmö Anti-korruption & malmö Cross border M&A The In-house counsel s perspective & malmö Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat göteborg Tidpunkten för fordrans uppkomst dec nov okt sep Bolagsjuristen och tekniken Om tidpunkten för parts bundenhet och stegvis låsning Om sekretess- och konkurrensavtal malmö International Agreements and Arbitration do s and don ts! & malmö Vad innebär den nya Marknads missbruksförordningen för börsbolagen? & göteborg Immaterialrättsliga rättegångstrategier göteborg Immaterialrättsliga rättegångstrategier Bolagsjuristens roll i praktiken göteborg & Bolagsstyrning i ett hållbarhetsperspektiv & göteborg International Capital Raisings How to manage the process efficiently & göteborg Om sekretess- och konkurrensavtal & göteborg ABL:s kapitalskyddsregler & malmö Compliance Due Diligence i samband med företags förvärv & malmö Strategiskt designskydd & göteborg Styrelsen för Bolagsjuristernas Förening ( BJF ) har nöjet att för femte året presentera ett utbildningspaket för sina medlemmar. Genom ett samarbete mellan BJF och advokatbyråerna Gulliksson, Hammarskiöld & Co, Mannheimer Swartling, MAQS, White & Case samt Moretime och Institutet Mot Mutor kommer föreningens medlemmar att under 2015 bjudas in till ett stort antal seminarier. Precis som under föregående år är syftet att erbjuda föreningens medlemmar möjlighet att under trivsamma former hålla sig a jour med rättsutvecklingen. Inför varje seminarietillfälle kommer en särskild inbjudan att skickas ut. Anmälan görs direkt till den arrangör som står som värd för seminariet. Med detta vill vi i styrelsen även passa på att tacka ovan nämnda advokatbyråer och företag för deras generösa stöd till föreningen och visat engagemang samt hälsa alla medlemmar varmt välkomna till årets utbildningsserie! Utbildningsserien erbjuds exklusivt för föreningens medlemmar och deltagandet är kostnadsfritt. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 2

3 Företagens arbete mot korruption i praktiken! Riskanalyser av korruptionsrisker januari datum: Torsdag 15 januari tid: plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Institutet mot mutor har genomfört en marknadsundersökning om företagens arbete mot korruption. Resultat från marknadsundersökningen presenteras vid ett seminarium hos IMM. medverkar gör: Helena Knutsson, Chefsjurist, Skanska Pontus Selderman, Lead Counsel, Ethics and Compliance, Stora Enso Tina Englyst, General Counsel, Clas Ohlson januari datum: Onsdag 21 januari tid: plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Att komma i gång med arbetet och det praktiska genomförandet. Hur ska man som anställd inom det offentliga Sverige hantera riskerna för korruption? Institutet mot mutor (IMM), Transparency International (TI) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samarrangerar ett seminarium som riktar sig till dig som står i startgroparna till att påbörja arbetet med riskanalyser avseende risker för korruption. Ni får under dagen en praktisk introduktion till hur arbetet kan komma igång och får även ta del av vad som inspirerat andra organisationer till att påbörja sitt arbete. Vi får också genom övningar testa modeller för riskanalys, med fokus på korruptionsrisker, som i dag används i olika verksamheter. medverkar gör: Maria von Knorring, Ekonomistrateg, Västerås stad Annelie Hydén, Strateg, Internkontrollenheten, Landstinget Gävleborg Veronica Puunberg, Utvecklare/processledare, Eskilstuna kommun bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 3

4 Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat januari datum: Måndag 26 januari tid: plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS malmö datum: Onsdag 28 januari tid: plats: Nordenskiöldsgatan 8 arrangör: MAQS Välkommen till ett seminarium där du får möjlighet att vässa din förhandlingskompetens. Vi går igenom hur du på bästa sätt planerar, genomför och följer upp en kommersiell förhandling. Seminariet varvar en genomgång av förhandlingsteknik med exempel från förhandlingsbordet. Ni får tips och handfasta råd kring olika sorters förhandlingar och hur ni hanterar kommunikationen i dessa. Ni får även en genomgång av grundläggande förhandlingspsykologi och tillgång till verktyg som kan göra er till en ännu bättre förhandlare. Därutöver kommer seminariet innehålla en internationell utblick och ge en insyn i hur förhandlingskulturen är i olika delar av världen. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 4

5 Noteringsprocessen En reviderad Näringslivskod den praktiska tillämpningen februari datum: Tisdag 3 februari plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co göteborg datum: Torsdag 5 februari tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co Under 2014 noterades ett stort antal bolag på Stockholmsbörsen. Givet att noteringsklimatet inte försämras, finns det anledning att anta att ytterligare ett antal bolag kommer att noteras de närmaste åren. Det här seminariet belyser börsnoteringsprocessen med utgångspunkt i dess olika faser; förberedelsefasen, genomförandefasen samt livet som noterat bolag. Syftet med seminariet är att deltagarna skall få en översiktlig bild av vad ägare och bolagsledning har att förvänta sig i samband med en notering av bolaget. På seminariet behandlas bland annat noteringskraven på olika marknadsplatser, förberedelser inför en notering, noteringsprocessen samt livet som noterat bolag. Det kommer att finnas tid för diskussion rörande andra frågor utifrån deltagarnas praktiska erfarenhet och intresse. februari datum: Torsdag 5 februari plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Under seminariet får vi träffa några av de personer som ingått den arbetsgrupp som haft till uppgift att under ett års tid revidera IMMs Näringslivskod. Vi får en genomgång av de praktiska förändringar som den reviderade koden innebär och vi får möjligheten att ställa frågor kring koden och dess tillämpning. talare vid seminariet är bland andra: Einar Lundgren, fd Chefsjurist Skanska och sammankallande i den arbetsgrupp som reviderat koden Richard Fleetwood, Chief Compliance Officer, Telefonaktiebolaget LM Ericsson Lars Björklund, Vice President Ethics, Skanska Helena Sundén, generalsekreterare, IMM bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 5

6 Bolagsjuristens roll i praktiken Affärsjuridik och hållbarhet risker, krishantering och affärsmöjligheter februari datum: Onsdag 11 februari plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime Bolagsjuristens roll är mångfacetterad och sällan tydligt definierad. Är man pärmbärare, polis eller business partner? Och hur skapar man bäst värde som bolagsjurist och samtidigt får ledningen att förstå det. Vid seminariet kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter som bolagsjurister och erbjuda möjlighet till frågor och diskussion. februari datum: Tisdag 17 februari tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling göteborg datum: Onsdag 18 februari tid: plats: Östra Hamngatan 16 arrangör: Mannheimer Swartling Hållbarhetsfrågor står hög(s)t på styrelseagendan. Allt fler företag inser att hållbarhet är av strategisk betydelse för att de ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft. Hållbarhetsfrågorna hänger ihop med affärsutveckling, riskhantering liksom i slutändan en framgångsrik och lönsam affärsverksamhet. Numera räcker det inte att bara följa lag. Företagens aktieägare och andra intressenter har betydligt större krav än så och när dessa inte uppfylls kan det få stora konsekvenser. Varför tar vi numera hållbarhet på större allvar? Beror det på de finansiella riskerna med oetiskt agerande och social ansvarslöshet? Är det den finansiella uppsidan av att agera ansvarsfullt inom en större grupp av intressenter som är drivkraften eller är det så att alla bara blivit mer moraliska? Hur har utvecklingen lett oss hit och hur ser utvecklingen ut framåt? Vad kan vi lära av de misstag som andra gjort? Ofta har bolagsjuristen en betydelsefull roll i att skapa struktur och förutsättningar för en effektiv och framgångsrik hantering av dessa frågor. Vid detta seminarium kommer vi att diskutera dessa och andra frågor baserat på våra erfarenheter med att hjälpa företag att hantera risker och möjligheter kopplade till hållbarhetsfrågor. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 6

7 Skillnaden mellan svensk och internationell finansierings dokumentation mars göteborg datum: Tisdag 3 mars tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case datum: Torsdag 5 mars tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case Något som de flesta bolagsjurister fått erfara de senaste åren är att finansieringsdokumentation har blivit alltmer komplex och internationaliserad. I detta seminariepass ger några av Sveriges ledande finansjurister en introduktion till skillnaden mellan svensk och internationell finansieringsdokumentation. Utbildningspasset inleds med en jämförelse mellan låneavtal under svensk respektive engelsk rätt. Därefter följer en genomgång av skillnaderna mellan nordiska och internationella obligationsvillkor. Avslutningsvis ges även en introduktion till ställande av säkerheter i gränsöverskridande transaktioner. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 7

8 Framtidens modiga chefer och ledare Hur skapar företaget en optimerad IPR organisation mars datum: Fredag 20 mars tid: plats: Brunnsgatan 2 arrangör: Institutet Mot Mutor Vem är framtidens ledare? Vilka krav kan ställas på en chef och vilken typ av ledarskap krävs för att kunna styra en organisation utifrån de etiska krav som ställs på privata och offentliga verksamheter? Vilket etiskt förhållningssätt tar våra företag och offentliga verksamheter genom sina ledare med sig in i framtiden och vilken verktygslåda behöver framtidens ledare vara utrustade med? talare: Fredrik Wersäll, President, Svea Hovrätt Johan Karlström, Koncernchef, Skanska moderator för seminariet: Helena Sundén, generalsekreterare, IMM mars lund datum: Tisdag 24 mars tid: plats: Ideon Gateway, Scheele vägen 27, 18:e våningen arrangör: Gulliksson datum: Onsdag 25 mars tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson Ofta hamnar de immaterialrättsliga frågorna på bolagsjuristens bord. Ibland delas IPR-frågorna upp mellan patentavdelningen och bolagsjuristerna. Ambitionen bör vara att skapa en optimerad IPR-organisation, i vilken företaget använder immaterialrätten som ett helt system för ökad konkurrenskraft och inte ser på enskilda immaterialrätter var för sig. En övergripande IPR-strategi är ett av de viktigaste verktygen för företaget att nå sina affärsmål. Vad ingår i en IPR-strategi och hur bygger företaget en organisation som omfattar alla beståndsdelarna i strategin? Har företaget beredskap för att identifiera och skydda rättigheter, att analysera konkurrenterna, att undvika intrång i annans rätt samt att upptäcka och effektivt beivra intrång? Tar företaget tillvara på tillfällen för kommersialisering av sin IPR portfölj? Utnyttjas de möjligheter till kostnadsbesparingar som de internationella IPR-systemen erbjuder både vid ny ansökningar och förnyelser? Dessa och angränsande frågor kommer att behandlas på seminariet. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 8

9 Bolagsstyrning rollfördelning, delegation och ansvar samt nyheter på området april malmö datum: Onsdag 8 april tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co datum: Torsdag 9 april tid: plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co Seminariet ger en gedigen genomgång av viktiga och aktuella bolagstyrningsfrågor utifrån ABL, Bolagsstyrningskoden och best practice. Tonvikten ligger på bolagsorganens roll och ansvar men vi kommer också att gå igenom ändringar i den reviderade bolagsstyrningskod som avses träda i kraft 2015 samt trender och aktuellt lagstiftning sarbete i Sverige och EU. Syftet är att ge deltagarna fördjupade och uppdaterade kunskaper om bolagsstyrning och ökad säkerhet i hanteringen av sådana frågor. Frågor som särskilt behandlas är t.ex.: Kompetensfördelningen mellan bolagsorganen, vad är viktigt att tänka på? Hur långtgående instruktioner kan man ge till styrelse och VD? Kan bolagsorganen delegera sina uppgifter och vad gäller då? Vad finns det för utrymme att avvika från ABL:s regler med stöd av t.ex. samtliga aktieägares samtycke? Vad gör jag om det har blivit fel? Kan det finnas några risker med att besluten i ett visst bolag i praktiken fattas av ett annat (koncern)bolag? Under vilka förutsättningar kan styrelseledamöter och VD bli skadeståndsskyldiga? Följ eller förklara avvikelser från Koden, vad är möjligt och lämpligt? Vad är nytt i den reviderade koden? Det kommer också att finnas tid för diskussion av andra frågor utifrån deltagarnas praktiska erfarenhet och intresse. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 9

10 Forsknings- och utvecklingsavtal samt kommersialisering och licensiering av IPR Förhandlingsteknik för bolagsjurister april lund datum: Onsdag 22 april tid: plats: Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 18:e våningen arrangör: Gulliksson datum: Torsdag 23 april tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson För att kunna tjäna pengar på företagets utvecklingsarbete måste de immateriella rättigheterna i utvecklingsprojekten hanteras korrekt. Att kunna distingera de olika involverade parternas respektive bakomliggande know-how från varandra och från det som blir resultatet i det gemensamma utvecklingsprojektet är viktigt men ofta svårhanterligt i forsknings- och utvecklingsavtal. Ska parterna samäga resultatet eller kan nyttjandet delas upp på annat sätt? Seminariet kommer att belysa dessa frågor och ge konkreta exempel på lösningar. Seminariet kommer även att behandla vad företaget bör tänka på vid licensiering av IPR för att undvika fallgropar och för att lyckas med kommersialiseringen av företagets IPR-portfölj. april datum: Tisdag 28 april plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime malmö datum: Onsdag 29 april tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Moretime Att förhandla avtal och krav är en stor och viktig del av bolagsjuristens jobb. De flesta utvecklar sin egen förhandlingsteknik, men det finns vissa allmänna teorier och modeller som kan göra dig till en bättre förhandlare. Vid semniariet kommer vi att gå igenom olika förhandlingsmodeller och ge tips om hur man kan bli mer framgångsrik i förhandling. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 10

11 Anti-korruption maj malmö datum: Tisdag 5 maj plats: Södergatan 22 arrangör: Mannheimer Swartling datum: Onsdag 6 maj tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling Korruption är ett globalt problem av enorma proportioner. Flera länder, däribland USA och Storbritannien har korruptionslagstiftning som omfattar både företag och individer och som sträcker sig långt bortom det egna landets gränser. Storbritannien och Sverige är även exempel på länder vars korruptionslagstiftning kriminaliserar oaktsamt handlande, så kallad finansiering av korruption. Risk för att korruption förekommer i någon del av ett företags verksamhet är visserligen särskilt stor i vissa branscher och på vissa marknader, men kan inte bortses ifrån oavsett verksamhetsinriktning. Vid detta seminarium ges en bred genomgång av korruptionsproblematik och lagstiftning på området ur ett globalt perspektiv. Vi kommer att gå igenom principerna i grundläggande och tongivande regelverk på området internationella konventioner, reglerna i den svenska brottsbalken, amerikanska Foreign Corrupt Practices Act och den brittiska motsvarigheten UK Bribery Act. Vi kommer att titta på vad som regleras, det ansvar som kan uppstå och reglernas tillämplighet. För att tydliggöra problematiken i praktiken kommer vi att titta på exempel på hur korruption kan uppstå i olika led i ett företags dagliga verksamhet och de typiska korruptionsrisker som följer av hur ett företag är organiserat, inom vilken bransch och region det verkar och vilka företagets samarbetspartners är. Vi kommer även att diskutera hur vi typiskt sett resonerar vid utformning av ett anti-korruptionsprogram med dess olika beståndsdelar från riskanalyser till implementering. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 11

12 Cross border M&A The In-house counsel s perspective Förhandlingsteknik så planerar du och genomför en förhandling för ett optimalt resultat maj datum: Onsdag 20 maj tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case malmö datum: Onsdag 20 maj tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case Given the increasing complexity and focus on regulatory issues in Cross border M&A, the role of the in-house counsel in managing an M&A process will be increasingly important. By managing that process in an efficient and focused manner, the in-house counsel will be able to add great value to the business. There are a number of practical, legal and process issues that we will identify and discuss which we believe will help you to manage transactions so as to add such value. Darragh Byrne, Stockholm based partner, together with Gavin Weir, London based M&A partner will be speaking about their practical experiences from the transactions they have been involved in. The seminar will be given in English. maj göteborg datum: Tisdag 26 maj tid: plats: Östra Hamngatan 24 arrangör: MAQS Välkommen till ett seminarium där du får möjlighet att vässa din förhandlingskompetens. Vi går igenom hur du på bästa sätt planerar, genomför och följer upp en kommersiell förhandling. Seminariet varvar en genomgång av förhandlingsteknik med exempel från förhandlingsbordet. Ni får tips och handfasta råd kring olika sorters förhandlingar och hur ni hanterar kommunikationen i dessa. Ni får även en genomgång av grundläggande förhandlingspsykologi och tillgång till verktyg som kan göra er till en ännu bättre förhandlare. Därutöver kommer seminariet innehålla en internationell utblick och ge en insyn i hur förhandlingskulturen är i olika delar av världen. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 12

13 Tidpunkten för fordrans uppkomst maj datum: Onsdag 27 maj tid: plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS Frågan om när en fordran uppkommer kan tyckas trivial. Vad har det för praktisk betydelse? I realiteten har det stor betydelse för möjligheten att få betalt, skyldigheten att betala, möjligheten att få utdelning i konkurs och styrelseledamotens personliga ansvar för aktiebolagets skulder. Detta seminarium ger en bred genomgång av den juridiska problematiken kring fordringars uppkomst. Vi kommer också att specifikt behandla aktiebolags- och obeståndsrättsliga frågor, med fokus på den praktiska tillämpningen utifrån bolagsjuristens perspektiv. Därtill kommer en genomgång av preskriptionsinstitutet att ske. Vi vill genom detta seminarium ge handfasta tips och verktyg för att kunna hantera allehanda juridiska frågor som kan uppstå med anknytning till fordringars uppkomst. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 13

14 Bolagsjuristen och tekniken september datum: Onsdag 2 september plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime Digitalisering och automatisering är en stark trend inom de flesta områden i samhället och nu har denna även börjat nå juridikens värld, inte minst i USA där olika typer av system regelmässigt används för att effektivisera hanteringen av olika juridiska ärenden. Vid detta seminarium kommer vi gå igenom några exempel på hur bolagsjuristens verksamhet kan förenklas och effektiviseras med lämpligt systemstöd samt se på några utvecklingstrender. Om tidpunkten för parts bundenhet och stegvis låsning september datum: Onsdag 9 september tid: plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS Att förhandla större och komplicerade avtal är många gånger väldigt tidskrävande. Det finns många viljor både internt men också hos den andra parten som måste stämmas av. Det finns också olika personer med olika kompetensområden inom företagen som har sina egna infallsvinklar som inte alltid ingår i förhandlingsteam. Allt detta ska matchas mot en deadline när förhandlingarna förväntas vara klara. Denna stundtals omöjliga ekvation kan skapa situationer där t.ex. ett samarbete påbörjas de facto innan avtalet är helt i hamn. Vad gäller då i situation av tvist? Vi kommer också att belysa och gå igenom olika tekniker som man kan använda om man redan under förhandlingarna vet om att alla frågor inte kommer att kunna regleras innan avtalet ska tecknas. Hur kompletteras avtal i efterhand, vem har rätt att göra det, vad får kompletteras senare, hur undviks konkurrerande avtalstexter osv? Vi brukar kalla sådana avtal för levande avtal. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 14

15 Om sekretess- och konkurrensavtal International Agreements and Arbitration do s and don ts! september malmö datum: Torsdag 10 september tid: plats: Nordenskiöldsgatan 8 arrangör: MAQS Sekretess- och konkurrensregleringar är vanliga som självständiga avtal men förekommer nog oftast som en integrerad del av ett annat avtal. Inte sällan görs försök att åstadkomma en konkurrensbegränsning genom sekretessåtaganden. Vad som är tillåtet beror förstås på sammanhanget, t.ex. vilka parterna är och inte minst regleringens syfte och den effekt som regleringen får eller riskerar att få. Vilken reglering är tillåten inför och i samband med ett förvärv? Och om nu förvärvet inte blir av? Har det någon betydelse att parterna är konkurrenter? Att den ena parten tillhandahåller know-how, är uppdragstagare eller anställd? Vid seminariet gör vi en inventering av ett antal fallgropar kopplade till typsituationer samtidigt som vi går på djupet och analyserar några vanligt förekommande situationer. september datum: Tisdag 15 september tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case malmö datum: Torsdag 17 september tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case When negotiating a commercial agreement with a foreign party, you will typically have to agree on which law shall govern the agreement and how to solve any disputes arising from the agreement. The most common dispute resolution mechanism in international commercial contracts is arbitration. In this seminar, we will give an overview of: Choice of law certain commercial aspects of some of the main legal systems Choice of seat the main arbitration institutes, including the SCC, the ICC and the LCIA Best practices in international arbitration how it works and it what ways it differs from domestic Swedish arbitration, including document production, written witness statements and cross examination of witnesses Do s and don ts how to maximize the outcome in an international arbitration The seminar will be given in English in Stockholm. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 15

16 Vad innebär den nya Marknadsmissbruksförordningen för börsbolagen? Immaterialrättsliga rättegångstrategier september datum: Tisdag 22 september plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co göteborg datum: Onsdag 23 september tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co Seminariet behandlar börsbolagens hantering av insiderinformation i ljuset av EU:s nya marknadsmissbruksförordning. Direktverkande EU-reglering på marknadsmissbruksområdet medför ökad harmonisering samt samordning av tillsynen. Även om marknadsmissbruksförordningen inte är tänkt att innebära några större förändringar i materiellt hänseende, innebär den att svenska regler på området utmönstras och ersätts av ett nytt regelverk. Förordningen innebär tuffare sanktioner som ska avskräcka från regelbrott. Börsbolag kan bli föremål för kännbara bötesstraff från Finansinspektionen som istället för börsen fattar beslut om sanktioner. Ökad compliancerisk kopplad till brister i informations- och loggbokshantering kommer att ställa högre krav på börsbolagens interna rutiner, policys och personalfunktioner. Nya regler för insynspersoners aktieaffärer införs. Vid detta seminarium beskrivs de nya reglerna och åhörarna får praktiska och användbara råd hur man som börsbolag bäst ska förbereda sig inför marknadsmissbruksförordningens ikraftträdande. Föreläsarna delar med sig av kunskaper från utredningsarbetet i marknadsmissbruksutredningen (SOU:2014:46). september / okt. göteborg datum: Tisdagen 29 september tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Gulliksson datum: Torsdagen 1 oktober tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson Seminariet belyser såväl rättighetsinnehavarens perspektiv som den påstådde intrångsgörarens i en tvistelösningssituation. Hur bör företaget organisera sig för att upptäcka och agera mot intrång. Vilka medel står till buds för att stoppa ett intrång? Hur ska företaget agera för att undvika intrångstvister och vilka strategier finns om man trots allt hamnar i en tvist? IPR-tvister är inte sällan gränsöverskridande. Ofta använder såväl rättighetshavaren som den påstådde intrångsgöraren sig av de forumshopping-möjligheter som EU-rätten erbjuder. Vad finns det för möjligheter till forumshopping inom EU enligt den senaste rättspraxisen? Seminariet kommer att behandla dessa och näraliggande frågor. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 16

17 Bolagsjuristens roll i praktiken oktober göteborg datum: Onsdag 7 oktober tid: plats: Drottninggatan 13 arrangör: Moretime Bolagsjuristens roll är mångfacetterad och sällan tydligt definierad. Är man pärmbärare, polis eller business partner? Och hur skapar man bäst värde som bolagsjurist och samtidigt får ledningen att förstå det. Vid seminariet kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter som bolagsjurister och erbjuda möjlighet till frågor och diskussion. datum: Torsdag 8 oktober plats: Drottninggatan 95 A arrangör: Moretime bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 17

18 Bolagsstyrning i ett hållbarhetsperspektiv oktober datum: Tisdag 20 oktober tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling göteborg datum: Onsdag 21 oktober plats: Östra Hamngatan 16 arrangör: Mannheimer Swartling bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 De senaste årens uppmärksamhet på hållbarhetsfrågor och compliance har medfört att det idag ställs högre krav på bolagen, den verksamhet som bedrivs liksom utvecklingen och kontrollen av den. Det har också medfört att hållbarhets frågor och compliance tar allt större plats även i styrelse rummet och att högre krav ställs på bolagsledningen och styrelsen. Med ett övergripande ansvar för bolagets organisation och förvaltning har styrelsen ett ansvar för dessa frågor. Hur hanteras dessa frågor i praktiken; vad kan förväntas av styrelsen och i vad mån kan styrelsen bli ansvarig för brister? Inte sällan ställs dessa frågor till bolags juristen som förväntas ge vägledning och konkreta råd. Seminariet behandlar bolagsstyrning som verktyg för att integrera hållbarhet i verksamheten. sida 18

19 International Capital Raisings How to manage the process efficiently Om sekretess- och konkurrensavtal november datum: Tisdag 3 november tid: plats: Biblioteksgatan 12 arrangör: White & Case göteborg datum: Onsdag 4 november tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: White & Case We will look at the issues that a corporate counsel will need to consider in connection with a capital raising in a company, whether it be an IPO or a rights issue. We will explain the process and how the various workstreams and advisers interact and how the in-house counsel can best manage this process from the company s perspective. The seminar will be given in English. november datum: Tisdag 10 november plats: Mäster Samuelsgatan 20 arrangör: MAQS göteborg datum: Onsdag 11 november plats: Östra Hamngatan 24 arrangör: MAQS Sekretess- och konkurrensregleringar är vanliga som självständiga avtal men förekommer nog oftast som en integrerad del av ett annat avtal. Inte sällan görs försök att åstadkomma en konkurrensbegränsning genom sekretessåtaganden. Vad som är tillåtet beror förstås på sammanhanget, t.ex. vilka parterna är och inte minst regleringens syfte och den effekt som regleringen får eller riskerar att få. Vilken reglering är tillåten inför och i samband med ett förvärv? Och om nu förvärvet inte blir av? Har det någon betydelse att parterna är konkurrenter? Att den ena parten tillhandahåller know-how, är uppdragstagare eller anställd? Vid seminariet gör vi en inventering av ett antal fallgropar kopplade till typsituationer samtidigt som vi går på djupet och analyserar några vanligt förekommande situationer. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 19

20 ABL:s kapitalskyddsregler november datum: Tisdag 17 november plats: Skeppsbron 42 arrangör: Hammarskiöld & Co malmö datum: Torsdag 19 november tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Hammarskiöld & Co God kunskap om aktiebolagslagens kapitalskyddsregler är av stor relevans för bolagsjurister, i synnerhet de som arbetar i större koncerner. Kapitalskyddsreglerna gör sig gällande bl.a. vid koncerninterna transaktioner, utdelningar och andra värdeöverföringar samt i kapitalbristsituationer. Seminariet behandlar kapitalskyddsreglerna i Aktiebolagslagen och är avsett att ge en god övergripande kunskap och praktisk vägledning för bedömning och hantering av situationer där dessa regler kan bli tillämpliga. Seminariet behandlar bl.a. följande frågor: begreppet värdeöverföring i ABL 17:1, beloppsspärren i ABL 17:3, försiktighetsregeln i ABL 17:4 samt hanering av kapitalbristsituationer enligt ABL 25 kap. Compliance Due Diligence i samband med företagsförvärv november datum: Tisdag 24 november tid: plats: Norrlandsgatan 21 arrangör: Mannheimer Swartling malmö datum: Onsdag 25 november plats: Södergatan 22 arrangör: Mannheimer Swartling I samband med företagsförvärv finns ibland särskild anledning att i större omfattning än normalt utreda hur ett målbolags compliancerisker, kontrollsystem (t.ex. Whistleblowingsystem), informationssäkerhetshantering, kultur, etc. ser ut. Särskilt gäller detta om målbolaget t.ex. är verksamt inom en högriskbransch och/eller i högriskländer eller på en starkt konkurrensutsatt marknad. Förvärvande företag, och juristavdelningar, som står inför denna slags förvärvssituationer har att ta ställning till hur t.ex. frågelistor, riskbedömningar och red flags lämpligen kan anpassas, vilka metoder som kan användas för due diligence och inte minst vilka alternativ står till buds för att hantera de eventuella findings som identifieras under en Compliance-DD. Vid seminariet går vi igenom ovanstående samt även svensk och viss relevant utländsk anti-korruptionslagstiftning. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 20

21 Strategiskt designskydd december göteborg datum: Onsdag 2 december tid: plats: Anges i inbjudan arrangör: Gulliksson datum: Torsdag 3 december tid: plats: Karlavägen 60 arrangör: Gulliksson För många företag är det centralt att skydda utseendet på produkterna och värna om sitt egenartade uttryck på marknaden. Precis som patentskyddet ger en ensamrätt för en viss teknisk idé, kan formgivningen skyddas genom att utnyttja lagstiftningen på rätt sätt. I dag är de flesta produkter mer eller mindre designade i betydelsen att någon har utformat produkten på ett medvetet sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara frågan om design som endast är utförd i ett estetiskt syfte, utan det kan lika väl vara design som skapats för att vara funktionell. Även tekniska produkter, grafiska profiler, färger, typsnitt och butiksinredningar kan vara möjliga att skydda. Genom att strategiskt använda olika lagar kan man erhålla ett skydd för en produkt eller produktdels utseende. Föreläsningspasset går igenom regelsystemen som kan användas för skydd av design och formgivning och gränslandet mellan de olika skyddsformerna mönsterskydd, brukskonst, varumärke, patent och marknadsrättsligt efterbildningsskydd. bolagsjuristernas förening utbildningsprogram 2015 sida 21

22

b o l a g s j u r i s t e r n a s f ö r e n i n g u t b i l d n i n g s p r o g r a m 2 0 1 6

b o l a g s j u r i s t e r n a s f ö r e n i n g u t b i l d n i n g s p r o g r a m 2 0 1 6 b o l a g s j u r i s t e r n a s f ö r e n i n g u t b i l d n i n g s p r o g r a m 2 0 1 6 INTRODUKTION ÖVERBLICK PROGRAM s 2 ÖVERBLICK PROGRAM 2016 INTRODUKTION STYRELSEN FÖR BOLAGSJURISTERNAS FÖR-

Läs mer

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011 Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011 december november oktober september juni maj april mars mars Företaget och arbetsrätten M&A hur begränsa företagets legala risker vid företagsöverlåtelser

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

YAS GRUNDKURS I SKILJEFÖRFARANDE 2016. Inbjudan

YAS GRUNDKURS I SKILJEFÖRFARANDE 2016. Inbjudan YAS GRUNDKURS I SKILJEFÖRFARANDE 2016 Inbjudan GRUNDKURS I SKILJEFÖRFARANDE 2016 Young Arbitrators Sweden inbjuder till en grundkurs i skiljeförfarande under 2016. Kursen är avsedd för biträdande jurister

Läs mer

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD Skärpta krav på företagens rapportering Sydsvenska Handelskammaren 2015-10-20 The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor should be

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Insiderlagstiftningen

Insiderlagstiftningen Insiderlagstiftningen 1 2 Regelverk EG-direktiv Marknadsmissbruksdirektivet Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Läs mer

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm Årsmöte 4 februari 2016 BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm Döbelnsgatan 17, Stockholm Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö, Göteborg)

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Studie skatt och hållbarhet. September 2016

Studie skatt och hållbarhet. September 2016 Studie skatt och hållbarhet September 2016 Bakgrund varför har studien gjorts? Under de senaste åren har skatt som och transparens kring skatt blivit en fråga allt högre upp på företags, investerares och

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder

Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder Bakgrund I samband med TeliaSoneras bolagsstämma den 3 april 2013 meddelade styrelsen att man

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53)

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 11 oktober 2013 REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU21 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse 2015/16:60

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2015-11-11.

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2015-11-11. Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2015-11-11 1 Föreläsare Kerstin Lindell Gästföreläsare 11/11 Charlotta Falvin - Gästföreläsare

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-18 BESLUT Indus Capital Partners, LLC 888 7th Avenue, 26th floor New York, NY 10019 USA Kopia till Advokaten Jesper Schönbeck Advokatfirman Vinge KB, Box 1703 111 87 Stockholm FI Dnr 14-3229 Finansinspektionen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007 Awapatent Life Science Day 21/11-2007 Om Awapatent Ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Grundat 1897. Huvudkontor i Malmö. Över 300 medarbetare, varav 65% är delägare i företaget.

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE Advokat Jonas Rosengren Nordisk maritim og offshore voldgift 9 december 2015 jonas.rosengren@vinge.se The information contained in this presentation is of a general nature

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Etik och regelefterlevnad

Etik och regelefterlevnad Byråns interna hållbarhetsarbete Etik och regelefterlevnad Etik och regelefterlevnad ryms inom byråns kärnvärde kvalitet och är av stor betydelse för såväl de dagliga arbetsuppgifterna som för den långsiktiga

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2012 PRAKTIKFALL FRÅN VP, Head of Market Strategy and Consumer Insight Torbjörn Johansson Management Consultant Product Manager VP Marketing Technical

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2013-05-08 B E S L U T Swiss Life (Liechtenstein) AG FI Dnr 12-6750 In der Specki 3 9494 Schaan Lichtenstein Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor

Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor VÄLKOMMEN TILL Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor 10-11 MAJ 2011 På PRV har vi en enkel filosofi att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Speciellt till dig som arbetar med rådgivning

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant Thornton Hans Svedberg Maqs Advokatbyrå

Läs mer

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016 www.pwc.se Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016 EU:s ändringsdirektiv om icke-finansiell information i årsredovisningen Finns redan idag krav på ickefinansiella upplysningar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Skattepliktig förmån eller muta - vad är vad, och var går gränsen? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Skattepliktig förmån eller muta - vad är vad, och var går gränsen? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Skattepliktig förmån eller muta - vad är vad, och var går gränsen? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förmåner Är det någon skillnad? Skattefri förmån Skattepliktig förmån Otillbörlig förmån

Läs mer

Bolagsstyrning rättsliga utgångspunkter. 6 oktober 2016

Bolagsstyrning rättsliga utgångspunkter. 6 oktober 2016 Bolagsstyrning rättsliga utgångspunkter 6 oktober 2016 Bolagsstyrning ("corporate governance" ) i Sverige - utvecklingen Begreppet "corporate governance" kommer ursprungligen från USA och debatt / krav

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer