Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram i samarbete med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med"

Transkript

1 Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 i samarbete med

2 Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö, Göteborg) Förenklingar i aktiebolagslagen (Stockholm) Strategi för bolagsjuristfunktionen (Stockholm) Compliance-program (Malmö) Mars Förenklingar i aktiebolagslagen (Malmö) Immateriella rättigheter skapade av anställda och konsulter - vad krävs från företagets sida för att rättigheterna ska tillfalla företaget? (Stockholm, Malmö) Supply Chain Management and Practical Compliance (Stockholm, Göteborg, Malmö) Riskfördelning i transaktioner (Göteborg) Bolagsjuristens roll i praktiken (Stockholm) April Arbetet mot korruption i praktiken (Stockholm) Hur bör avtal skrivas för att hålla vid tvist? (Malmö, Göteborg, Stockholm) En översikt om regelverket på det finansiella området (Stockholm) Bolagsjuristens roll i praktiken/strategi för bolagsjuristfunktionen (Malmö) Maj Cross-border M&A (Stockholm) Systemupphandlingar (Stockholm) Styrelsens legala ansvar (Malmö) Utredning och uppsägning pga avtalsbrott vissa praktiska frågor (Stockholm) Förenklingar i aktiebolagslagen (Göteborg) Bolagsjuristens roll i praktiken/strategi för bolagsjuristfunktionen (Göteborg) Augusti Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm) September Riskfördelning i transaktioner (Stockholm) Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Göteborg, Malmö) Compliance-program (Göteborg) Praktisk marknadsrätt (Stockholm) Cross-border reorganizations (Stockholm, Malmö) Oktober Bolagsjuristens roll i praktiken (Stockholm) Praktisk marknadsrätt (Göteborg, Malmö) Betydelsen av skiljeklausulens utformning (Göteborg, Malmö) Cross-border reorganizations (Göteborg) Incitamentsprogram för börsbolag (Stockholm) Strategi för bolagsjuristfunktionen (Stockholm) November Betydelsen av skiljeklausulens utformning (Stockholm) Riskfördelning i transaktioner (Malmö) Styrelsens legala ansvar (Göteborg) International Arbitration & Litigation (Stockholm, Göteborg) Skadeståndsfrågor i europeisk immaterialrätt (Stockholm) December Kontraktsformuleringar inom IT-området, Leverantörs- och beställarperspektiv (Stockholm) 1

3 Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 Inledning Styrelsen för Bolagsjuristernas Förening (BJF) har nöjet att för fjärde året presentera ett utbildningspaket för sina medlemmar. Genom ett samarbete mellan BJF och advokatbyråerna: Baker & McKenzie, Moll Wendén, Ramberg, Vinge och Wistrand samt Contract Business Intelligence, Institutet Mot Mutor och Moretime kommer föreningens medlemmar att under 2014 bjudas in till ett stort antal seminarier. Syftet är att erbjuda föreningens medlemmar möjlighet att under trivsamma former hålla sig ajour med rättsutvecklingen. Inför varje seminarietillfälle kommer en särskild inbjudan att skickas ut. Anmälan görs direkt till det företag som står som värd för seminariet. Med detta vill vi i styrelsen även passa på att tacka ovan nämnda företag för deras generösa stöd till föreningen och visat engagemang samt hälsa alla medlemmar varmt välkomna till årets utbildningsserie! Utbildningsserien erbjuds exklusivt för föreningens medlemmar och deltagandet är kostnadsfritt. 2

4 Januari Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde Korruptionsbrott Många bolagsjurister har som huvudsaklig syssla att förhandla avtal och spenderar mycket tid, energi och resurser på att göra bra avtal. Många är vältränade i juridisk granskning, förhandlingsteknik och den komplexitet som stora organisationer erbjuder. Ofta leder detta till en stor arbetsbörda för bolagsjuristen. Men hur kan du med Contract Management som verktyg att skapa mer värde, minska företagets risker och samtidigt minska din arbetsmängd? I detta seminarium kommer följande ämnen att beröras: Hur får ditt företag ordning på sina avtal hela vägen från affärsidé till affär till uppföljning och avslut av affärsrelationen? Hur ser du till att skapa en modell för riskoch värdeavvägning som är i samklang med ditt företags affärsidé? Vilka avtal skall du försöka standardisera och när/hur skall investera i Contract Management system? Vilken roll har du som bolagsjurist i förhållande till inköpare, säljare, contract managers och andra intressenter? Vågar man delegera ansvar för avtal? Varje seminarium kommer att utformas i dialog med dig som deltagare. Datum: 6 februari Tid: Lunch och registrering 12.00, seminarium Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm Datum: 11 februari Tid: Frukost och registrering 08.00, seminarium Plats: Sony Mobile, Mobilvägen, Lund Datum: 19 februari Tid: Lunch och registrering 12.00, seminarium Plats: Semcon, Therese Svenssons gata 15, Göteborg Föreläsare: Magnus Steen (Contract Business Intelligence) Hur ser korruptionen i svenska verksamheter ut? Var går gränsen för muta och vilka varningsflagg ska vi vara uppmärksamma på? Under seminariet presenteras information från de rapporter som publicerats med fokus på korruption i svenska verksamheter samt aktuella rättsfall. Vi får också en inblick i var riskområden finns, hur den typiska mutgivaren och muttagaren ser ut och vad vi ska göra för att förebygga korruption. Datum: 23 januari Tid: Frukost och registrering: 08.30, seminarium Plats: Institutet för Mutor (IMM), Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Föreläsare: Helena Sundén (Institutet Mot Mutor) 3

5 Februari Förenklingar i aktiebolagslagen Februari Strategi för bolagsjuristfunktionen Regeringen har i december 2013 presenterat en lagrådsremiss om förenklade aktiebolagsregler. Förslaget innebär bl.a. att de nuvarande kraven på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner upphör. Det föreslås också exempelvis förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning. Därutöver behandlas vissa frågor som under en längre tid varit föremål för utredning och diskussion, såsom frågor om riktade emissioner, aktiebrev och aktieägarregister, förvaltningsrevision och ansvarsfrihet samt vissa praktiska frågor kring styrelseprotokoll och vinstutdelningsbeslut. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Datum: 12 februari Tid: Frukost och registrering 08.00, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm Föreläsare: Erik Hygrell och Elena Perrone (Wistrand) Seminariet är inriktat på strategiska frågor kring bolagsjuristfunktionen. Hur ska du organisera och utveckla en juristavdelning? Hur resurssätter man på bästa sätt och hur prioriterar man mellan olika uppgifter när resurserna inte räcker till? En annan viktig fråga är hur man positionerar avdelningen mot ledningen och andra funktioner inom företaget. Hur skapar man värde för företaget och hur får man ledningen och övriga funktioner att förstå detta? Datum: 20 februari Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Moretime, Drottninggatan 95A, Stockholm Föreläsare: Ulf Lindén, Elisabet Wenzlaff och Tobias Fridman (Moretime) Vid detta seminarium kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna i regeringsförslaget. Vi kommer även att kommentera vissa lagändringar rörande aktiebolag som genomförts under 2013 och ta upp några andra utredningsförslag som ännu inte lett till lagstiftning men där förändringar eventuellt kan påräknas framöver. 4

6 Februari Mars Compliance-program Förenklingar i aktiebolagslagen Vi inbjuder till en debatt om Compliance-program och bolagsjuristens roll vid implementering och kontroll av efterlevnad. Ska juristerna vara interna poliser som försäkrar ledningen om att affärsverksamheten bedrivs i enlighet med externa lagar, regler och bolagets egna direktiv? Vi anser att Compliance-programmet ska stödja affärsverksamheten, inte väsentligt försvåra den och vid detta seminarium delar vi med oss av våra erfarenheter av hur Compliance blir en del av företagskulturen. Datum: 27 februari Tid: Lunch och registrering 11.00, seminarium Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, Malmö Föreläsare: Elisabeth André och Thomas Ogard (Moll Wendén) Regeringen har i december 2013 presenterat en lagrådsremiss om förenklade aktiebolagsregler. Förslaget innebär bl.a. att de nuvarande kraven på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner upphör. Det föreslås också exempelvis förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning. Därutöver behandlas vissa frågor som under en längre tid varit föremål för utredning och diskussion, såsom frågor om riktade emissioner, aktiebrev och aktieägarregister, förvaltningsrevision och ansvarsfrihet samt vissa praktiska frågor kring styrelseprotokoll och vinstutdelningsbeslut. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Datum: 5 mars Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Hyllie Stationstorg 21, Malmö Föreläsare: Meddelas senare. Vid detta seminarium kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna i regeringsförslaget. Vi kommer även att kommentera vissa lagändringar rörande aktiebolag som genomförts under 2013 och ta upp några andra utredningsförslag som ännu inte lett till lagstiftning men där förändringar eventuellt kan påräknas framöver. 5

7 Mars Immateriella rättigheter skapade av anställda och konsulter - vad krävs från företagets sida för att rättigheterna ska tillfalla företaget? Uppfinningar, design och upphovsrättsliga verk skapade av anställda och konsulter utgör ofta viktiga tillgångar i företagets verksamhet. Vi förklarar vad arbetsgivaren/uppdragsgivaren behöver göra för att se till att rättigheterna tillkommer företaget. Datum: 11 mars Tid: Frukost 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm Föreläsare: Håkan Borgenhäll, Richard Wessman och Anna Möller (Vinge) Datum: 11 mars Tid: Frukost 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg Föreläsare: Josefin Eriksson och Anna Siesing (Vinge) Datum: 14 mars Tid: Frukost 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Östergatan 30, Malmö Föreläsare: Eva Blum och Ingela Malmborg (Vinge) 6

8 Mars Supply Chain Management and Practical Compliance Supply Chain Management har blivit ett ledord i företagens samarbete med tredjeparts leverantörer. I samband med att företagen ser över sin verksamhet leder det ofta till att icke kärnverksamhet läggs ut på utomstående leverantörer. Samtidigt är ansvaret för dessa leverantörer i fokus både legalt och att man har allmän kontroll på sina leverantörer så att ryktet kring dessa inte påverkar det egna företaget. Vid detta seminarium föredrar vi en nyligen gjord studie över vad som är viktigt att tänka på vid samarbetet med tredjeparts leverantörer. Vi går igenom de huvudsakliga komponenterna i ett complianceprogram och hur man utformar en compliancepolicy som kan tillämpas oavsett typ av verksamhet. Att implementera ett effektivt complianceprogram innebär så mycket mer än att följa vissa regler som är särskilt viktiga i ett företags verksamhet såsom regler inom den finansiella sektorn eller konkurrensregler. Vid detta seminarium kommer vi att ge bolagsjuristerna några verktyg för att genomföra bland annat en riskanalys och därmed bestämma ramarna och omfattningen för ett complianceprogram inom olika verksamheter, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. För att ge konkreta exempel som är lätta att förstå kommer vi i denna modul även beröra mutlagstiftningen, frågor kring exportkontroll och hanteringen av data. Datum: 18 mars Tid: Frukost och registrering 08.00, seminarium Plats: Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, Stockholm Föreläsare: Mattias Hedwall och Olof König (Baker & McKenzie) Datum: 26 mars Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Göteborg. Plats meddelas senare Föreläsare: Mattias Hedwall och Olof König (Baker & McKenzie) Datum: 27 mars Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, Malmö Föreläsare: Mattias Hedwall och Olof König (Baker & McKenzie) 7

9 Mars Riskfördelning i transaktioner April Hur bör avtal skrivas för att hålla vid tvist? Det huvudsakliga sättet att åstadkomma en riskfördelning mellan säljare och köpare för omständigheter hänförliga till målbolaget sker genom bruket av säljargarantier och en härtill kopplad påföljdsreglering. Garantikatalog och påföljdskapitel kan ibland upplevas som standardiserade. Som extern eller intern rådgivare till en part vill du positionera din huvudman på ett bra och förutsebart sätt både vad gäller riskfördelningen, omfattningen av garanterade förhållanden och konsekvenser vid garantibrister. Det kokar ofta ned till en ganska komplex avtalsstruktur där det finns utrymme för en skicklig förhandlare. Mot bakgrund av egna erfarenheter, förekommande avtalspraxis på marknaden och innehållet i skiljedomsrätt diskuterar vi frågor som: När och hur används säljargarantier respektive skadeslöshetsförbindelser? Finns det säljargarantier som kräver särskilda överväganden? Vilka rättsliga konsekvenser får säljarens kunskap? Vilka rättsliga konsekvenser får köparens kunskap? Vilka påföljdsbegräsningar är skäliga? Datum: 19 mars Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg Föreläsare: Per Dalemo och Mattias Boqvist (Wistrand) I en avtalsförhandling ligger fokus i allmänhet på de kommersiella villkoren och på att få en balanserad affärsuppgörelse som båda parter är nöjda med. Men om en tvist mot förmodan ändå uppstår, är avtalsvillkoren då skrivna för att hålla vid tvisten? Seminariet belyser ur ett praktiskt perspektiv vilka de viktigaste avtalsvillkoren är och hur dessa bör formuleras. Frågor som berörs är bl.a. klausuler som ofta orsakar problem när en tvist väl uppstår; skrivningar som bör undvikas; innebörden av och utformningen av vissa standardklausuler (s.k.boilerplates); risk- och ansvarsfördelning mellan parterna; avtalsvillkor som regelmässigt jämkas av domstolar eller skiljenämnder. Seminariet vänder sig till bolagsjurister som upprättar och förhandlar kommersiella avtal. Datum: 1 april Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Ramberg Advokater, Jungmansgatan 12, Malmö Föreläsare: Pamela Lannerheim Angergård, Ingrid Westin Wallinder och Sandra Brånstad (Ramberg) Datum: 2 april Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg Föreläsare: Pamela Lannerheim Angergård, Ingrid Westin Wallinder och Sandra Brånstad (Ramberg) Datum: 8 april Tid: Kaffe och registrering 17.00, seminarium , mingel Plats: Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm Föreläsare: Pamela Lannerheim Angergård, Ingrid Westin Wallinder och Sandra Brånstad (Ramberg) 8

10 April Arbetet mot korruption i praktiken April Bolagsjuristens roll i praktiken Seminariet inleds med att några av bolagsjuristernas medlemmar ger en beskrivning av hur de arbetar med att förebygga korruption inom sina respektive organisationer. Detta som utgångspunkt för en gemensam diskussion kring arbetet mot korruption i praktiken. Den gemensamma diskussionen leds av Helena Sundén, IMM. Målsättningen med seminariet är att deltagarna ska få möjlighet att utbyta erfarenheter kring arbetet mot korruption och få ta del av bra och praktiska råd och tips på hur arbetet kan genomföras i praktiken. Datum: 2 april Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Institutet mot Mutor, Brunnsgatan 2, Stockholm (OBS! Ny adress) Föreläsare: Helena Sundén (Institutet Mot Mutor) Det finns inga utbildningar specifikt för bolagsjurister. Man får lära sig yrket den långa vägen. Många har fått sin yrkesmässiga utbildning från tiden på advokatbyråerna, men upptäcker snart att bolagsjuristens roll inte bara handlar om att ge juridiskt korrekta råd utan minst lika mycket om att tillsammans med andra funktioner arbeta mot företagets affärsmål. Seminariet handlar om hur du ska bli så effektiv som möjligt i din roll som bolagsjurist och din roll i olika typer av situationer, såsom i kommersiella förhandlingar, ledningsgrupper och compliance-frågor. Datum: 9 april Tid: Kaffe och registrering 15.00, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Östergatan 30, Malmö Föreläsare: Ulf Lindén, Tobias Fridman och Leif Gallo (Moretime) Strategi för bolagsjuristfunktionen Seminariet är inriktat på strategiska frågor kring bolagsjuristfunktionen. Hur ska du organisera och utveckla en juristavdelning? Hur resurssätter man på bästa sätt och hur prioriterar man mellan olika uppgifter när resurserna inte räcker till? En annan viktig fråga är hur man positionerar avdelningen mot ledningen och andra funktioner inom företaget. Hur skapar man värde för företaget och hur får man ledningen och övriga funktioner att förstå detta? Datum: 9 april Tid: Kaffe och registrering 15.00, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Östergatan 30, Malmö Föreläsare: Ulf Lindén, Elisabet Wenzlaff och Tobias Fridman (Moretime) En översikt om regelverket på det finansiella området Det finansiella området har länge stått i fokus för lagstiftningen på EU-nivå. Regleringarna är omfattande, ingående och ställer höga krav på de aktörer som är verksamma på området. Ny reglering medför även att aktörer som tidigare stått utanför det reglerade området omfattas. Även företag som huvudsakligen bedriver icke-finansiell verksamhet måste veta var gränserna till reglerad verksamhet ligger för att navigera rätt samt även för att på ett professionellt sätt vara kravställare gentemot dessa aktörer. Datum: 23 april Tid: med efterföljande mingel Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm Föreläsare: Nils Alpman och Karl Eckberg (Wistrand) Vid detta seminarium kommer vi att gå igenom de huvudsakliga regelverken inom värdepappers-, fond och finansieringsverksamhet. Vi kommer även att översiktligt gå igenom krav som ställs på verksamma aktörer samt hur regelefterlevnad (compliance) fungerar i praktiken. 9

11 Maj Strategi för bolagsjuristfunktionen Maj Cross-border M&A Seminariet är inriktat på strategiska frågor kring bolagsjuristfunktionen. Hur ska du organisera och utveckla en juristavdelning? Hur resurssätter man på bästa sätt och hur prioriterar man mellan olika uppgifter när resurserna inte räcker till? En annan viktig fråga är hur man positionerar avdelningen mot ledningen och andra funktioner inom företaget. Hur skapar man värde för företaget och hur får man ledningen och övriga funktioner att förstå detta? Datum: 7 maj Tid: Kaffe och registrering 15.00, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg Föreläsare: Ulf Lindén, Elisabet Wenzlaff och Tobias Fridman (Moretime) Gränsöverskridande förvärv ställer särskilda krav på bolagen och deras rådgivare. I detta seminarium presenteras och diskuteras de problemställningar som uppkommer när flera länder är inblandade vid en förvärvstransaktion och deras lösningar. Med konkreta exempel från verkliga transaktioner kommer deltagarna att få praktisk och handfast rådgivning om hur man hanterar ett gränsöverskridande förvärv och därmed kan kontrollera kostnaderna. Seminariet ges på engelska. Datum: 8 maj Tid: Frukost och registrering seminarium Plats: Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, Stockholm Föreläsare: Carl Svernlöv och Stuart Hopper (Baker & McKenzie) Bolagsjuristens roll i praktiken Det finns inga utbildningar specifikt för bolagsjurister. Man får lära sig yrket den långa vägen. Många har fått sin yrkesmässiga utbildning från tiden på advokatbyråerna, men upptäcker snart att bolagsjuristens roll inte bara handlar om att ge juridiskt korrekta råd utan minst lika mycket om att tillsammans med andra funktioner arbeta mot företagets affärsmål. Seminariet handlar om hur du ska bli så effektiv som möjligt i din roll som bolagsjurist och din roll i olika typer av situationer, såsom i kommersiella förhandlingar, ledningsgrupper och compliance-frågor. Datum: 7 maj Tid: Kaffe och registrering 15.00, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg Föreläsare: Ulf Lindén (Moretime), Tobias Fridman och Leif Gallo (Moretime) 10

12 Maj Styrelsens legala ansvar Vid detta tillfälle behandlar vi styrelseansvaret samt legalt ansvar för andra ledande befattningshavare i bolaget. Vi fokuserar på skadeståndsansvaret och ansvarsfrågor i samband med kapitalbrist men går också in på ansvar för skatter och ansvar vid otillåten kapitalanvändning. Frågorna behandlas ur ett praktiskt perspektiv. Vad bör man tänka på när man rapporterar till en styrelse eller tar fram underlag för styrelsemöten? Löser en kapitaltäckningsgaranti från ägaren alla problem i en kapitalbristsituation? Vad gäller för cash-pooling i koncerner? Är det riskfritt? Datum: 12 maj Tid: Lunch och registrering 11.00, seminarium Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, Malmö Föredragshållare: Martin Morén Jönsson (Moll Wendén) Systemupphandlingar Funderar ni på att byta ut ett centralt IT-system? Hur ska man skriva en bra RFP? Vilka frågor är viktiga i avtalsförhandlingen? Hur ska man på bästa sätt hantera relationen med leverantören när projektet pågår? Datum: 13 maj Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm Föreläsare: Eva Fredrikson och Nicklas Thorgerzon (Vinge) 11

13 Maj Utredning och uppsägning pga avtalsbrott vissa praktiska frågor Inte sällan grundar sig omfattande och kostsamma domstolseller skiljeprocesser på faktiska eller påstådda avtalsbrott. En resurskrävande fråga vid en sådan prövning är bevisföring avseende avtalsbrotten. En annan fråga av såväl praktisk som juridisk betydelse är hur uppsägningen har verkställts. I många fall kan segslitna tvister angående uppsägning pga avtalsbrott undvikas genom planering och kvalitetssäkring av såväl den utredning och bevissäkring som bör föregå uppsägningen som av tidpunkten och utformningen av uppsägningen i sig. Datum: 21 maj Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm Föreläsare: Mikael Holtzberg, Sandra Brånstad och Ida A. Wedén (Ramberg) Seminariet beskriver ett systematiskt angreppssätt som kan ge bolagsjuristen stöd vid hantering av de frågeställningar som ofta faller på denne i samband med att misstanke om avtalsbrott och/eller begäran om åtgärder förs fram från den egna organisationen. Frågor som berörs är bedömningar av befintligt underlag och möjligheter till ytterligare informationsinhämtning, bevissäkring, överväganden om val av åtgärd och effektiv kommunikation med motparten. Vidare berörs möjligheterna att reparera tidigare förhastade åtgärder. Systematiken och tankarna kan även omvänt tillämpas i situationer där bolagsjuristen och den egna organisationen har att bemöta motsvarande påståenden och uppsägningar från en avtalspart. Seminariet vänder sig till bolagsjurister som kan komma att hantera uppföljningar och uppsägningar pga avtalsbrott i avtal av kommersiellt värde där tvist riskeras. 12

14 Maj Augusti Förenklingar i aktiebolagslagen Regeringen har i december 2013 presenterat en lagrådsremiss om förenklade aktiebolagsregler. Förslaget innebär bl.a. att de nuvarande kraven på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner upphör. Det föreslås också exempelvis förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning. Därutöver behandlas vissa frågor som under en längre tid varit föremål för utredning och diskussion, såsom frågor om riktade emissioner, aktiebrev och aktieägarregister, förvaltningsrevision och ansvarsfrihet samt vissa praktiska frågor kring styrelseprotokoll och vinstutdelningsbeslut. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Vid detta seminarium kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna i regeringsförslaget. Vi kommer även att kommentera vissa lagändringar rörande aktiebolag som genomförts under 2013 och ta upp några andra utredningsförslag som ännu inte lett till lagstiftning men där förändringar eventuellt kan påräknas framöver. Datum: 27 maj Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg Föreläsare: Martin Wedén (Wistrand) Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde Många bolagsjurister har som huvudsaklig syssla att förhandla avtal och spenderar mycket tid, energi och resurser på att göra bra avtal. Många är vältränade i juridisk granskning, förhandlingsteknik och den komplexitet som stora organisationer erbjuder. Ofta leder detta till en stor arbetsbörda för bolagsjuristen. Men hur kan du med Contract Management som verktyg att skapa mer värde, minska företagets risker och samtidigt minska din arbetsmängd? I detta seminarium kommer följande ämnen att beröras: Hur får ditt företag ordning på sina avtal hela vägen från affärsidé till affär till uppföljning och avslut av affärsrelationen? Hur ser du till att skapa en modell för risk- och värdeavvägning som är i samklang med ditt företags affärsidé? Vilka avtal skall du försöka standardisera och när/ hur skall investera i Contract Management system? Vilken roll har du som bolagsjurist i förhållande till inköpare, säljare, contract managers och andra intressenter? Vågar man delegera ansvar för avtal? Datum: 28 augusti Tid: Lunch och registrering 12.00, seminarium Plats: Ericsson, Kista Föreläsare: Magnus Steen (Contract Business Intelligence) Varje seminarium kommer att utformas i dialog med dig som deltagare. 13

15 September Riskfördelning i transaktioner Det huvudsakliga sättet att åstadkomma en riskfördelning mellan säljare och köpare för omständigheter hänförliga till målbolaget sker genom bruket av säljargarantier och en härtill kopplad påföljdsreglering. Garantikatalog och påföljdskapitel kan ibland upplevas som standardiserade. Som extern eller intern rådgivare till en part vill du positionera din huvudman på ett bra och förutsebart sätt både vad gäller riskfördelningen, omfattningen av garanterade förhållanden och konsekvenser vid garantibrister. Det kokar ofta ned till en ganska komplex avtalsstruktur där det finns utrymme för en skicklig förhandlare. Mot bakgrund av egna erfarenheter, förekommande avtalspraxis på marknaden och innehållet i skiljedomsrätt diskuterar vi frågor som: När och hur används säljargarantier respektive skadeslöshetsförbindelser? Finns det säljargarantier som kräver särskilda överväganden? Vilka rättsliga konsekvenser får säljarens kunskap? Vilka rättsliga konsekvenser får köparens kunskap? Vilka påföljdsbegräsningar är skäliga? Datum: 3 september Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm Föreläsare: Magnus Forssman (Wistrand) September Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde Många bolagsjurister har som huvudsaklig syssla att förhandla avtal och spenderar mycket tid, energi och resurser på att göra bra avtal. Många är vältränade i juridisk granskning, förhandlingsteknik och den komplexitet som stora organisationer erbjuder. Ofta leder detta till en stor arbetsbörda för bolagsjuristen. Men hur kan du med Contract Management som verktyg att skapa mer värde, minska företagets risker och samtidigt minska din arbetsmängd? I detta seminarium kommer följande ämnen att beröras: Hur får ditt företag ordning på sina avtal hela vägen från affärsidé till affär till uppföljning och avslut av affärsrelationen? Hur ser du till att skapa en modell för risk- och värdeavvägning som är i samklang med ditt företags affärsidé? Vilka avtal skall du försöka standardisera och när/ hur skall investera i Contract Management system? Vilken roll har du som bolagsjurist i förhållande till inköpare, säljare, contract managers och andra intressenter? Vågar man delegera ansvar för avtal? Datum: 2 september Tid: Lunch och registrering 12.00, seminarium Plats: Göteborg. Plats meddelas senare Föreläsare: Magnus Steen (Contract Business Intelligence) Datum: 4 september Tid: Frukost och registering 08.00, seminarium Plats: Tetrapak, Lund Föreläsare: Magnus Steen (Contract Business Intelligence) Varje seminarium kommer att utformas i dialog med dig som deltagare. 14

16 September September Compliance-program Praktisk marknadsrätt Vi inbjuder till en debatt om Compliance-program och bolagsjuristens roll vid implementering och kontroll av efterlevnad. Ska juristerna vara interna poliser som försäkrar ledningen om att affärsverksamheten bedrivs i enlighet med externa lagar, regler och bolagets egna direktiv? Vi anser att Compliance-programmet ska stödja affärsverksamheten, inte väsentligt försvåra den och vid detta seminarium delar vi med oss av våra erfarenheter av hur Compliance blir en del av företagskulturen. Datum: 4 september Tid: Lunch och registrering 11.00, seminarium Plats: Göteborg. Plats meddelas senare Föreläsare: Elisabeth André och Thomas Ogard (Moll Wendén) Vad behöver ett företag tänka på i sin marknadsföring? Vi ger en överblick över regler att tänka på och påståenden man bör vara försiktig med i ljuset av marknadsdomstolens praxis. Datum: 11 september Tid: Frukost 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm Föreläsare: Anna Möller och Adam Weissbach (Vinge) 15

17 September Oktober Cross-border reorganizations Bolagsjuristens roll i praktiken Företag behöver eller vill ofta av olika skäl genomföra cross-border reorganizations eller internationella omorganisationer. Behov av den här typen av mer eller mindre omfattande förvandlingsprojekt kan uppstå både i samband med förvärv där den nya verksamheten måste integreras, och i samband med försäljning av ett koncernbolag eller en verksamhetsgren (så kallad spin-off ). Omorganisationer kan också genomföras som självständiga projekt utan samband med en transaktion, till exempel supply chain restructurings och förändrade holdingbolagsstrukturer. En annan åtgärd som just nu vidtas i många internationella koncerner är att minska administration och kostnader genom att minska antalet juridiska personer i koncernen och därvid göra sig av med inaktiva eller vilande bolag. Anledningen till att en omorganisation initieras kan, utöver den kostnadsbesparing som det innebär att ha en mer effektiv struktur, ofta vara skatteoptimering. Datum: 18 september Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, Stockholm Föreläsare: Carl Svernlöv och Anna Orlander (Baker & McKenzie) Datum: 25 september Tid: Frukost 08.30, seminarium Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, Malmö Föreläsare: Carl Svernlöv och Anna Orlander (Baker & McKenzie) Det finns inga utbildningar specifikt för bolagsjurister. Man får lära sig yrket den långa vägen. Många har fått sin yrkesmässiga utbildning från tiden på advokatbyråerna, men upptäcker snart att bolagsjuristens roll inte bara handlar om att ge juridiskt korrekta råd utan minst lika mycket om att tillsammans med andra funktioner arbeta mot företagets affärsmål. Seminariet handlar om hur du ska bli så effektiv som möjligt i din roll som bolagsjurist och din roll i olika typer av situationer, såsom i kommersiella förhandlingar, ledningsgrupper och compliance-frågor. Datum: 2 oktober Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Moretime, Drottninggatan 95A. Stockholm Föreläsare: Ulf Lindén, Tobias Fridman och Leif Gallo (Moretime) Vid detta seminarium kommer vi att ta upp ett antal exempel på hur olika typer av omorganisationer kan gå till och hur de kan hjälpa företag att bli mer effektiva. Vi kommer vidare att beröra en del av de olika frågor som aktualiseras i samband med olika typer av omorganisationer, såsom HR-frågor, IT och hantering av avtal med tredje parter och tillstånd. 16