Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram i samarbete med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med"

Transkript

1 Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 i samarbete med

2 Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö, Göteborg) Förenklingar i aktiebolagslagen (Stockholm) Strategi för bolagsjuristfunktionen (Stockholm) Compliance-program (Malmö) Mars Förenklingar i aktiebolagslagen (Malmö) Immateriella rättigheter skapade av anställda och konsulter - vad krävs från företagets sida för att rättigheterna ska tillfalla företaget? (Stockholm, Malmö) Supply Chain Management and Practical Compliance (Stockholm, Göteborg, Malmö) Riskfördelning i transaktioner (Göteborg) Bolagsjuristens roll i praktiken (Stockholm) April Arbetet mot korruption i praktiken (Stockholm) Hur bör avtal skrivas för att hålla vid tvist? (Malmö, Göteborg, Stockholm) En översikt om regelverket på det finansiella området (Stockholm) Bolagsjuristens roll i praktiken/strategi för bolagsjuristfunktionen (Malmö) Maj Cross-border M&A (Stockholm) Systemupphandlingar (Stockholm) Styrelsens legala ansvar (Malmö) Utredning och uppsägning pga avtalsbrott vissa praktiska frågor (Stockholm) Förenklingar i aktiebolagslagen (Göteborg) Bolagsjuristens roll i praktiken/strategi för bolagsjuristfunktionen (Göteborg) Augusti Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm) September Riskfördelning i transaktioner (Stockholm) Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Göteborg, Malmö) Compliance-program (Göteborg) Praktisk marknadsrätt (Stockholm) Cross-border reorganizations (Stockholm, Malmö) Oktober Bolagsjuristens roll i praktiken (Stockholm) Praktisk marknadsrätt (Göteborg, Malmö) Betydelsen av skiljeklausulens utformning (Göteborg, Malmö) Cross-border reorganizations (Göteborg) Incitamentsprogram för börsbolag (Stockholm) Strategi för bolagsjuristfunktionen (Stockholm) November Betydelsen av skiljeklausulens utformning (Stockholm) Riskfördelning i transaktioner (Malmö) Styrelsens legala ansvar (Göteborg) International Arbitration & Litigation (Stockholm, Göteborg) Skadeståndsfrågor i europeisk immaterialrätt (Stockholm) December Kontraktsformuleringar inom IT-området, Leverantörs- och beställarperspektiv (Stockholm) 1

3 Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 Inledning Styrelsen för Bolagsjuristernas Förening (BJF) har nöjet att för fjärde året presentera ett utbildningspaket för sina medlemmar. Genom ett samarbete mellan BJF och advokatbyråerna: Baker & McKenzie, Moll Wendén, Ramberg, Vinge och Wistrand samt Contract Business Intelligence, Institutet Mot Mutor och Moretime kommer föreningens medlemmar att under 2014 bjudas in till ett stort antal seminarier. Syftet är att erbjuda föreningens medlemmar möjlighet att under trivsamma former hålla sig ajour med rättsutvecklingen. Inför varje seminarietillfälle kommer en särskild inbjudan att skickas ut. Anmälan görs direkt till det företag som står som värd för seminariet. Med detta vill vi i styrelsen även passa på att tacka ovan nämnda företag för deras generösa stöd till föreningen och visat engagemang samt hälsa alla medlemmar varmt välkomna till årets utbildningsserie! Utbildningsserien erbjuds exklusivt för föreningens medlemmar och deltagandet är kostnadsfritt. 2

4 Januari Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde Korruptionsbrott Många bolagsjurister har som huvudsaklig syssla att förhandla avtal och spenderar mycket tid, energi och resurser på att göra bra avtal. Många är vältränade i juridisk granskning, förhandlingsteknik och den komplexitet som stora organisationer erbjuder. Ofta leder detta till en stor arbetsbörda för bolagsjuristen. Men hur kan du med Contract Management som verktyg att skapa mer värde, minska företagets risker och samtidigt minska din arbetsmängd? I detta seminarium kommer följande ämnen att beröras: Hur får ditt företag ordning på sina avtal hela vägen från affärsidé till affär till uppföljning och avslut av affärsrelationen? Hur ser du till att skapa en modell för riskoch värdeavvägning som är i samklang med ditt företags affärsidé? Vilka avtal skall du försöka standardisera och när/hur skall investera i Contract Management system? Vilken roll har du som bolagsjurist i förhållande till inköpare, säljare, contract managers och andra intressenter? Vågar man delegera ansvar för avtal? Varje seminarium kommer att utformas i dialog med dig som deltagare. Datum: 6 februari Tid: Lunch och registrering 12.00, seminarium Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm Datum: 11 februari Tid: Frukost och registrering 08.00, seminarium Plats: Sony Mobile, Mobilvägen, Lund Datum: 19 februari Tid: Lunch och registrering 12.00, seminarium Plats: Semcon, Therese Svenssons gata 15, Göteborg Föreläsare: Magnus Steen (Contract Business Intelligence) Hur ser korruptionen i svenska verksamheter ut? Var går gränsen för muta och vilka varningsflagg ska vi vara uppmärksamma på? Under seminariet presenteras information från de rapporter som publicerats med fokus på korruption i svenska verksamheter samt aktuella rättsfall. Vi får också en inblick i var riskområden finns, hur den typiska mutgivaren och muttagaren ser ut och vad vi ska göra för att förebygga korruption. Datum: 23 januari Tid: Frukost och registrering: 08.30, seminarium Plats: Institutet för Mutor (IMM), Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Föreläsare: Helena Sundén (Institutet Mot Mutor) 3

5 Februari Förenklingar i aktiebolagslagen Februari Strategi för bolagsjuristfunktionen Regeringen har i december 2013 presenterat en lagrådsremiss om förenklade aktiebolagsregler. Förslaget innebär bl.a. att de nuvarande kraven på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner upphör. Det föreslås också exempelvis förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning. Därutöver behandlas vissa frågor som under en längre tid varit föremål för utredning och diskussion, såsom frågor om riktade emissioner, aktiebrev och aktieägarregister, förvaltningsrevision och ansvarsfrihet samt vissa praktiska frågor kring styrelseprotokoll och vinstutdelningsbeslut. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Datum: 12 februari Tid: Frukost och registrering 08.00, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm Föreläsare: Erik Hygrell och Elena Perrone (Wistrand) Seminariet är inriktat på strategiska frågor kring bolagsjuristfunktionen. Hur ska du organisera och utveckla en juristavdelning? Hur resurssätter man på bästa sätt och hur prioriterar man mellan olika uppgifter när resurserna inte räcker till? En annan viktig fråga är hur man positionerar avdelningen mot ledningen och andra funktioner inom företaget. Hur skapar man värde för företaget och hur får man ledningen och övriga funktioner att förstå detta? Datum: 20 februari Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Moretime, Drottninggatan 95A, Stockholm Föreläsare: Ulf Lindén, Elisabet Wenzlaff och Tobias Fridman (Moretime) Vid detta seminarium kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna i regeringsförslaget. Vi kommer även att kommentera vissa lagändringar rörande aktiebolag som genomförts under 2013 och ta upp några andra utredningsförslag som ännu inte lett till lagstiftning men där förändringar eventuellt kan påräknas framöver. 4

6 Februari Mars Compliance-program Förenklingar i aktiebolagslagen Vi inbjuder till en debatt om Compliance-program och bolagsjuristens roll vid implementering och kontroll av efterlevnad. Ska juristerna vara interna poliser som försäkrar ledningen om att affärsverksamheten bedrivs i enlighet med externa lagar, regler och bolagets egna direktiv? Vi anser att Compliance-programmet ska stödja affärsverksamheten, inte väsentligt försvåra den och vid detta seminarium delar vi med oss av våra erfarenheter av hur Compliance blir en del av företagskulturen. Datum: 27 februari Tid: Lunch och registrering 11.00, seminarium Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, Malmö Föreläsare: Elisabeth André och Thomas Ogard (Moll Wendén) Regeringen har i december 2013 presenterat en lagrådsremiss om förenklade aktiebolagsregler. Förslaget innebär bl.a. att de nuvarande kraven på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner upphör. Det föreslås också exempelvis förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning. Därutöver behandlas vissa frågor som under en längre tid varit föremål för utredning och diskussion, såsom frågor om riktade emissioner, aktiebrev och aktieägarregister, förvaltningsrevision och ansvarsfrihet samt vissa praktiska frågor kring styrelseprotokoll och vinstutdelningsbeslut. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Datum: 5 mars Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Hyllie Stationstorg 21, Malmö Föreläsare: Meddelas senare. Vid detta seminarium kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna i regeringsförslaget. Vi kommer även att kommentera vissa lagändringar rörande aktiebolag som genomförts under 2013 och ta upp några andra utredningsförslag som ännu inte lett till lagstiftning men där förändringar eventuellt kan påräknas framöver. 5

7 Mars Immateriella rättigheter skapade av anställda och konsulter - vad krävs från företagets sida för att rättigheterna ska tillfalla företaget? Uppfinningar, design och upphovsrättsliga verk skapade av anställda och konsulter utgör ofta viktiga tillgångar i företagets verksamhet. Vi förklarar vad arbetsgivaren/uppdragsgivaren behöver göra för att se till att rättigheterna tillkommer företaget. Datum: 11 mars Tid: Frukost 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm Föreläsare: Håkan Borgenhäll, Richard Wessman och Anna Möller (Vinge) Datum: 11 mars Tid: Frukost 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg Föreläsare: Josefin Eriksson och Anna Siesing (Vinge) Datum: 14 mars Tid: Frukost 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Östergatan 30, Malmö Föreläsare: Eva Blum och Ingela Malmborg (Vinge) 6

8 Mars Supply Chain Management and Practical Compliance Supply Chain Management har blivit ett ledord i företagens samarbete med tredjeparts leverantörer. I samband med att företagen ser över sin verksamhet leder det ofta till att icke kärnverksamhet läggs ut på utomstående leverantörer. Samtidigt är ansvaret för dessa leverantörer i fokus både legalt och att man har allmän kontroll på sina leverantörer så att ryktet kring dessa inte påverkar det egna företaget. Vid detta seminarium föredrar vi en nyligen gjord studie över vad som är viktigt att tänka på vid samarbetet med tredjeparts leverantörer. Vi går igenom de huvudsakliga komponenterna i ett complianceprogram och hur man utformar en compliancepolicy som kan tillämpas oavsett typ av verksamhet. Att implementera ett effektivt complianceprogram innebär så mycket mer än att följa vissa regler som är särskilt viktiga i ett företags verksamhet såsom regler inom den finansiella sektorn eller konkurrensregler. Vid detta seminarium kommer vi att ge bolagsjuristerna några verktyg för att genomföra bland annat en riskanalys och därmed bestämma ramarna och omfattningen för ett complianceprogram inom olika verksamheter, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. För att ge konkreta exempel som är lätta att förstå kommer vi i denna modul även beröra mutlagstiftningen, frågor kring exportkontroll och hanteringen av data. Datum: 18 mars Tid: Frukost och registrering 08.00, seminarium Plats: Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, Stockholm Föreläsare: Mattias Hedwall och Olof König (Baker & McKenzie) Datum: 26 mars Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Göteborg. Plats meddelas senare Föreläsare: Mattias Hedwall och Olof König (Baker & McKenzie) Datum: 27 mars Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, Malmö Föreläsare: Mattias Hedwall och Olof König (Baker & McKenzie) 7

9 Mars Riskfördelning i transaktioner April Hur bör avtal skrivas för att hålla vid tvist? Det huvudsakliga sättet att åstadkomma en riskfördelning mellan säljare och köpare för omständigheter hänförliga till målbolaget sker genom bruket av säljargarantier och en härtill kopplad påföljdsreglering. Garantikatalog och påföljdskapitel kan ibland upplevas som standardiserade. Som extern eller intern rådgivare till en part vill du positionera din huvudman på ett bra och förutsebart sätt både vad gäller riskfördelningen, omfattningen av garanterade förhållanden och konsekvenser vid garantibrister. Det kokar ofta ned till en ganska komplex avtalsstruktur där det finns utrymme för en skicklig förhandlare. Mot bakgrund av egna erfarenheter, förekommande avtalspraxis på marknaden och innehållet i skiljedomsrätt diskuterar vi frågor som: När och hur används säljargarantier respektive skadeslöshetsförbindelser? Finns det säljargarantier som kräver särskilda överväganden? Vilka rättsliga konsekvenser får säljarens kunskap? Vilka rättsliga konsekvenser får köparens kunskap? Vilka påföljdsbegräsningar är skäliga? Datum: 19 mars Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg Föreläsare: Per Dalemo och Mattias Boqvist (Wistrand) I en avtalsförhandling ligger fokus i allmänhet på de kommersiella villkoren och på att få en balanserad affärsuppgörelse som båda parter är nöjda med. Men om en tvist mot förmodan ändå uppstår, är avtalsvillkoren då skrivna för att hålla vid tvisten? Seminariet belyser ur ett praktiskt perspektiv vilka de viktigaste avtalsvillkoren är och hur dessa bör formuleras. Frågor som berörs är bl.a. klausuler som ofta orsakar problem när en tvist väl uppstår; skrivningar som bör undvikas; innebörden av och utformningen av vissa standardklausuler (s.k.boilerplates); risk- och ansvarsfördelning mellan parterna; avtalsvillkor som regelmässigt jämkas av domstolar eller skiljenämnder. Seminariet vänder sig till bolagsjurister som upprättar och förhandlar kommersiella avtal. Datum: 1 april Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Ramberg Advokater, Jungmansgatan 12, Malmö Föreläsare: Pamela Lannerheim Angergård, Ingrid Westin Wallinder och Sandra Brånstad (Ramberg) Datum: 2 april Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg Föreläsare: Pamela Lannerheim Angergård, Ingrid Westin Wallinder och Sandra Brånstad (Ramberg) Datum: 8 april Tid: Kaffe och registrering 17.00, seminarium , mingel Plats: Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm Föreläsare: Pamela Lannerheim Angergård, Ingrid Westin Wallinder och Sandra Brånstad (Ramberg) 8

10 April Arbetet mot korruption i praktiken April Bolagsjuristens roll i praktiken Seminariet inleds med att några av bolagsjuristernas medlemmar ger en beskrivning av hur de arbetar med att förebygga korruption inom sina respektive organisationer. Detta som utgångspunkt för en gemensam diskussion kring arbetet mot korruption i praktiken. Den gemensamma diskussionen leds av Helena Sundén, IMM. Målsättningen med seminariet är att deltagarna ska få möjlighet att utbyta erfarenheter kring arbetet mot korruption och få ta del av bra och praktiska råd och tips på hur arbetet kan genomföras i praktiken. Datum: 2 april Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Institutet mot Mutor, Brunnsgatan 2, Stockholm (OBS! Ny adress) Föreläsare: Helena Sundén (Institutet Mot Mutor) Det finns inga utbildningar specifikt för bolagsjurister. Man får lära sig yrket den långa vägen. Många har fått sin yrkesmässiga utbildning från tiden på advokatbyråerna, men upptäcker snart att bolagsjuristens roll inte bara handlar om att ge juridiskt korrekta råd utan minst lika mycket om att tillsammans med andra funktioner arbeta mot företagets affärsmål. Seminariet handlar om hur du ska bli så effektiv som möjligt i din roll som bolagsjurist och din roll i olika typer av situationer, såsom i kommersiella förhandlingar, ledningsgrupper och compliance-frågor. Datum: 9 april Tid: Kaffe och registrering 15.00, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Östergatan 30, Malmö Föreläsare: Ulf Lindén, Tobias Fridman och Leif Gallo (Moretime) Strategi för bolagsjuristfunktionen Seminariet är inriktat på strategiska frågor kring bolagsjuristfunktionen. Hur ska du organisera och utveckla en juristavdelning? Hur resurssätter man på bästa sätt och hur prioriterar man mellan olika uppgifter när resurserna inte räcker till? En annan viktig fråga är hur man positionerar avdelningen mot ledningen och andra funktioner inom företaget. Hur skapar man värde för företaget och hur får man ledningen och övriga funktioner att förstå detta? Datum: 9 april Tid: Kaffe och registrering 15.00, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Östergatan 30, Malmö Föreläsare: Ulf Lindén, Elisabet Wenzlaff och Tobias Fridman (Moretime) En översikt om regelverket på det finansiella området Det finansiella området har länge stått i fokus för lagstiftningen på EU-nivå. Regleringarna är omfattande, ingående och ställer höga krav på de aktörer som är verksamma på området. Ny reglering medför även att aktörer som tidigare stått utanför det reglerade området omfattas. Även företag som huvudsakligen bedriver icke-finansiell verksamhet måste veta var gränserna till reglerad verksamhet ligger för att navigera rätt samt även för att på ett professionellt sätt vara kravställare gentemot dessa aktörer. Datum: 23 april Tid: med efterföljande mingel Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm Föreläsare: Nils Alpman och Karl Eckberg (Wistrand) Vid detta seminarium kommer vi att gå igenom de huvudsakliga regelverken inom värdepappers-, fond och finansieringsverksamhet. Vi kommer även att översiktligt gå igenom krav som ställs på verksamma aktörer samt hur regelefterlevnad (compliance) fungerar i praktiken. 9

11 Maj Strategi för bolagsjuristfunktionen Maj Cross-border M&A Seminariet är inriktat på strategiska frågor kring bolagsjuristfunktionen. Hur ska du organisera och utveckla en juristavdelning? Hur resurssätter man på bästa sätt och hur prioriterar man mellan olika uppgifter när resurserna inte räcker till? En annan viktig fråga är hur man positionerar avdelningen mot ledningen och andra funktioner inom företaget. Hur skapar man värde för företaget och hur får man ledningen och övriga funktioner att förstå detta? Datum: 7 maj Tid: Kaffe och registrering 15.00, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg Föreläsare: Ulf Lindén, Elisabet Wenzlaff och Tobias Fridman (Moretime) Gränsöverskridande förvärv ställer särskilda krav på bolagen och deras rådgivare. I detta seminarium presenteras och diskuteras de problemställningar som uppkommer när flera länder är inblandade vid en förvärvstransaktion och deras lösningar. Med konkreta exempel från verkliga transaktioner kommer deltagarna att få praktisk och handfast rådgivning om hur man hanterar ett gränsöverskridande förvärv och därmed kan kontrollera kostnaderna. Seminariet ges på engelska. Datum: 8 maj Tid: Frukost och registrering seminarium Plats: Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, Stockholm Föreläsare: Carl Svernlöv och Stuart Hopper (Baker & McKenzie) Bolagsjuristens roll i praktiken Det finns inga utbildningar specifikt för bolagsjurister. Man får lära sig yrket den långa vägen. Många har fått sin yrkesmässiga utbildning från tiden på advokatbyråerna, men upptäcker snart att bolagsjuristens roll inte bara handlar om att ge juridiskt korrekta råd utan minst lika mycket om att tillsammans med andra funktioner arbeta mot företagets affärsmål. Seminariet handlar om hur du ska bli så effektiv som möjligt i din roll som bolagsjurist och din roll i olika typer av situationer, såsom i kommersiella förhandlingar, ledningsgrupper och compliance-frågor. Datum: 7 maj Tid: Kaffe och registrering 15.00, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg Föreläsare: Ulf Lindén (Moretime), Tobias Fridman och Leif Gallo (Moretime) 10

12 Maj Styrelsens legala ansvar Vid detta tillfälle behandlar vi styrelseansvaret samt legalt ansvar för andra ledande befattningshavare i bolaget. Vi fokuserar på skadeståndsansvaret och ansvarsfrågor i samband med kapitalbrist men går också in på ansvar för skatter och ansvar vid otillåten kapitalanvändning. Frågorna behandlas ur ett praktiskt perspektiv. Vad bör man tänka på när man rapporterar till en styrelse eller tar fram underlag för styrelsemöten? Löser en kapitaltäckningsgaranti från ägaren alla problem i en kapitalbristsituation? Vad gäller för cash-pooling i koncerner? Är det riskfritt? Datum: 12 maj Tid: Lunch och registrering 11.00, seminarium Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, Malmö Föredragshållare: Martin Morén Jönsson (Moll Wendén) Systemupphandlingar Funderar ni på att byta ut ett centralt IT-system? Hur ska man skriva en bra RFP? Vilka frågor är viktiga i avtalsförhandlingen? Hur ska man på bästa sätt hantera relationen med leverantören när projektet pågår? Datum: 13 maj Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm Föreläsare: Eva Fredrikson och Nicklas Thorgerzon (Vinge) 11

13 Maj Utredning och uppsägning pga avtalsbrott vissa praktiska frågor Inte sällan grundar sig omfattande och kostsamma domstolseller skiljeprocesser på faktiska eller påstådda avtalsbrott. En resurskrävande fråga vid en sådan prövning är bevisföring avseende avtalsbrotten. En annan fråga av såväl praktisk som juridisk betydelse är hur uppsägningen har verkställts. I många fall kan segslitna tvister angående uppsägning pga avtalsbrott undvikas genom planering och kvalitetssäkring av såväl den utredning och bevissäkring som bör föregå uppsägningen som av tidpunkten och utformningen av uppsägningen i sig. Datum: 21 maj Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm Föreläsare: Mikael Holtzberg, Sandra Brånstad och Ida A. Wedén (Ramberg) Seminariet beskriver ett systematiskt angreppssätt som kan ge bolagsjuristen stöd vid hantering av de frågeställningar som ofta faller på denne i samband med att misstanke om avtalsbrott och/eller begäran om åtgärder förs fram från den egna organisationen. Frågor som berörs är bedömningar av befintligt underlag och möjligheter till ytterligare informationsinhämtning, bevissäkring, överväganden om val av åtgärd och effektiv kommunikation med motparten. Vidare berörs möjligheterna att reparera tidigare förhastade åtgärder. Systematiken och tankarna kan även omvänt tillämpas i situationer där bolagsjuristen och den egna organisationen har att bemöta motsvarande påståenden och uppsägningar från en avtalspart. Seminariet vänder sig till bolagsjurister som kan komma att hantera uppföljningar och uppsägningar pga avtalsbrott i avtal av kommersiellt värde där tvist riskeras. 12

14 Maj Augusti Förenklingar i aktiebolagslagen Regeringen har i december 2013 presenterat en lagrådsremiss om förenklade aktiebolagsregler. Förslaget innebär bl.a. att de nuvarande kraven på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner upphör. Det föreslås också exempelvis förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning. Därutöver behandlas vissa frågor som under en längre tid varit föremål för utredning och diskussion, såsom frågor om riktade emissioner, aktiebrev och aktieägarregister, förvaltningsrevision och ansvarsfrihet samt vissa praktiska frågor kring styrelseprotokoll och vinstutdelningsbeslut. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Vid detta seminarium kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna i regeringsförslaget. Vi kommer även att kommentera vissa lagändringar rörande aktiebolag som genomförts under 2013 och ta upp några andra utredningsförslag som ännu inte lett till lagstiftning men där förändringar eventuellt kan påräknas framöver. Datum: 27 maj Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg Föreläsare: Martin Wedén (Wistrand) Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde Många bolagsjurister har som huvudsaklig syssla att förhandla avtal och spenderar mycket tid, energi och resurser på att göra bra avtal. Många är vältränade i juridisk granskning, förhandlingsteknik och den komplexitet som stora organisationer erbjuder. Ofta leder detta till en stor arbetsbörda för bolagsjuristen. Men hur kan du med Contract Management som verktyg att skapa mer värde, minska företagets risker och samtidigt minska din arbetsmängd? I detta seminarium kommer följande ämnen att beröras: Hur får ditt företag ordning på sina avtal hela vägen från affärsidé till affär till uppföljning och avslut av affärsrelationen? Hur ser du till att skapa en modell för risk- och värdeavvägning som är i samklang med ditt företags affärsidé? Vilka avtal skall du försöka standardisera och när/ hur skall investera i Contract Management system? Vilken roll har du som bolagsjurist i förhållande till inköpare, säljare, contract managers och andra intressenter? Vågar man delegera ansvar för avtal? Datum: 28 augusti Tid: Lunch och registrering 12.00, seminarium Plats: Ericsson, Kista Föreläsare: Magnus Steen (Contract Business Intelligence) Varje seminarium kommer att utformas i dialog med dig som deltagare. 13

15 September Riskfördelning i transaktioner Det huvudsakliga sättet att åstadkomma en riskfördelning mellan säljare och köpare för omständigheter hänförliga till målbolaget sker genom bruket av säljargarantier och en härtill kopplad påföljdsreglering. Garantikatalog och påföljdskapitel kan ibland upplevas som standardiserade. Som extern eller intern rådgivare till en part vill du positionera din huvudman på ett bra och förutsebart sätt både vad gäller riskfördelningen, omfattningen av garanterade förhållanden och konsekvenser vid garantibrister. Det kokar ofta ned till en ganska komplex avtalsstruktur där det finns utrymme för en skicklig förhandlare. Mot bakgrund av egna erfarenheter, förekommande avtalspraxis på marknaden och innehållet i skiljedomsrätt diskuterar vi frågor som: När och hur används säljargarantier respektive skadeslöshetsförbindelser? Finns det säljargarantier som kräver särskilda överväganden? Vilka rättsliga konsekvenser får säljarens kunskap? Vilka rättsliga konsekvenser får köparens kunskap? Vilka påföljdsbegräsningar är skäliga? Datum: 3 september Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm Föreläsare: Magnus Forssman (Wistrand) September Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde Många bolagsjurister har som huvudsaklig syssla att förhandla avtal och spenderar mycket tid, energi och resurser på att göra bra avtal. Många är vältränade i juridisk granskning, förhandlingsteknik och den komplexitet som stora organisationer erbjuder. Ofta leder detta till en stor arbetsbörda för bolagsjuristen. Men hur kan du med Contract Management som verktyg att skapa mer värde, minska företagets risker och samtidigt minska din arbetsmängd? I detta seminarium kommer följande ämnen att beröras: Hur får ditt företag ordning på sina avtal hela vägen från affärsidé till affär till uppföljning och avslut av affärsrelationen? Hur ser du till att skapa en modell för risk- och värdeavvägning som är i samklang med ditt företags affärsidé? Vilka avtal skall du försöka standardisera och när/ hur skall investera i Contract Management system? Vilken roll har du som bolagsjurist i förhållande till inköpare, säljare, contract managers och andra intressenter? Vågar man delegera ansvar för avtal? Datum: 2 september Tid: Lunch och registrering 12.00, seminarium Plats: Göteborg. Plats meddelas senare Föreläsare: Magnus Steen (Contract Business Intelligence) Datum: 4 september Tid: Frukost och registering 08.00, seminarium Plats: Tetrapak, Lund Föreläsare: Magnus Steen (Contract Business Intelligence) Varje seminarium kommer att utformas i dialog med dig som deltagare. 14

16 September September Compliance-program Praktisk marknadsrätt Vi inbjuder till en debatt om Compliance-program och bolagsjuristens roll vid implementering och kontroll av efterlevnad. Ska juristerna vara interna poliser som försäkrar ledningen om att affärsverksamheten bedrivs i enlighet med externa lagar, regler och bolagets egna direktiv? Vi anser att Compliance-programmet ska stödja affärsverksamheten, inte väsentligt försvåra den och vid detta seminarium delar vi med oss av våra erfarenheter av hur Compliance blir en del av företagskulturen. Datum: 4 september Tid: Lunch och registrering 11.00, seminarium Plats: Göteborg. Plats meddelas senare Föreläsare: Elisabeth André och Thomas Ogard (Moll Wendén) Vad behöver ett företag tänka på i sin marknadsföring? Vi ger en överblick över regler att tänka på och påståenden man bör vara försiktig med i ljuset av marknadsdomstolens praxis. Datum: 11 september Tid: Frukost 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm Föreläsare: Anna Möller och Adam Weissbach (Vinge) 15

17 September Oktober Cross-border reorganizations Bolagsjuristens roll i praktiken Företag behöver eller vill ofta av olika skäl genomföra cross-border reorganizations eller internationella omorganisationer. Behov av den här typen av mer eller mindre omfattande förvandlingsprojekt kan uppstå både i samband med förvärv där den nya verksamheten måste integreras, och i samband med försäljning av ett koncernbolag eller en verksamhetsgren (så kallad spin-off ). Omorganisationer kan också genomföras som självständiga projekt utan samband med en transaktion, till exempel supply chain restructurings och förändrade holdingbolagsstrukturer. En annan åtgärd som just nu vidtas i många internationella koncerner är att minska administration och kostnader genom att minska antalet juridiska personer i koncernen och därvid göra sig av med inaktiva eller vilande bolag. Anledningen till att en omorganisation initieras kan, utöver den kostnadsbesparing som det innebär att ha en mer effektiv struktur, ofta vara skatteoptimering. Datum: 18 september Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, Stockholm Föreläsare: Carl Svernlöv och Anna Orlander (Baker & McKenzie) Datum: 25 september Tid: Frukost 08.30, seminarium Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, Malmö Föreläsare: Carl Svernlöv och Anna Orlander (Baker & McKenzie) Det finns inga utbildningar specifikt för bolagsjurister. Man får lära sig yrket den långa vägen. Många har fått sin yrkesmässiga utbildning från tiden på advokatbyråerna, men upptäcker snart att bolagsjuristens roll inte bara handlar om att ge juridiskt korrekta råd utan minst lika mycket om att tillsammans med andra funktioner arbeta mot företagets affärsmål. Seminariet handlar om hur du ska bli så effektiv som möjligt i din roll som bolagsjurist och din roll i olika typer av situationer, såsom i kommersiella förhandlingar, ledningsgrupper och compliance-frågor. Datum: 2 oktober Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Moretime, Drottninggatan 95A. Stockholm Föreläsare: Ulf Lindén, Tobias Fridman och Leif Gallo (Moretime) Vid detta seminarium kommer vi att ta upp ett antal exempel på hur olika typer av omorganisationer kan gå till och hur de kan hjälpa företag att bli mer effektiva. Vi kommer vidare att beröra en del av de olika frågor som aktualiseras i samband med olika typer av omorganisationer, såsom HR-frågor, IT och hantering av avtal med tredje parter och tillstånd. 16

18 Oktober Praktisk marknadsrätt Oktober Betydelsen av skiljeklausulens utformning Vad behöver ett företag tänka på i sin marknadsföring? Vi ger en överblick över regler att tänka på och påståenden man bör vara försiktig med i ljuset av marknadsdomstolens praxis. Datum: 2 oktober Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg Föreläsare: Olof Jisland och Josefin Eriksson (Vinge) De kommersiella villkoren i ett avtal förhandlas ofta med kraft från båda parters håll. Skiljeklausuler införs däremot regelmässigt i standardiserad form trots att utformningen av dessa kan få avgörande betydelse om tvist väl uppstår. Datum: 13 oktober Tid: Lunch och och registrering 11.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg Föreläsare: Pamela Lannerheim Angergård och Felix Ljunggren (Ramberg) Datum: 9 oktober Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Advokatfirman Vinge, Östergatan 30, Malmö Föreläsare: Eva Blum och Maria Maaniidi (Vinge) Seminariet belyser ur ett praktiskt perspektiv när en part bör ha skiljeklausul i ett avtal och vad en part bör tänka på vid upprättandet av en sådan skiljeklausul för att komma väl ut vid tvist. När bör part ha ett institutionellt skiljeförfarande och vad avgör vilken institution man i så fall ska välja (ex. SCC, ICC, LCIA)? Vad finns det för olika modellklausuler och vilka situationer är de lämpade för? När bör skiljeklausulen innehålla särskilda villkor om utseende av skiljemän, sammanläggning, omröstning, tid för skiljedoms meddelande, sekretess, förhandling eller medling? Och hur bör man reglera frågan om tillämplig lag? Vi går också igenom vilka problem som kan uppstå om skiljeklausulen inte tar höjd för att flera parter och flera avtal hänger ihop med varandra och hur man undviker dessa. Datum: 15 oktober Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Ramberg Advokater, Jungmansgatan 12, Malmö Föreläsare: Pamela Lannerheim Angergård och Felix Ljunggren, (Ramberg) Seminariet vänder sig till bolagsjurister som upprättar och förhandlar kommersiella avtal. 17

19 Oktober Cross-border reorganizations Företag behöver eller vill ofta av olika skäl genomföra cross-border reorganizations eller internationella omorganisationer. Behov av den här typen av mer eller mindre omfattande förvandlingsprojekt kan uppstå både i samband med förvärv där den nya verksamheten måste integreras, och i samband med försäljning av ett koncernbolag eller en verksamhetsgren (så kallad spin-off ). Omorganisationer kan också genomföras som självständiga projekt utan samband med en transaktion, till exempel supply chain restructurings och förändrade holdingbolagsstrukturer. En annan åtgärd som just nu vidtas i många internationella koncerner är att minska administration och kostnader genom att minska antalet juridiska personer i koncernen och därvid göra sig av med inaktiva eller vilande bolag. Anledningen till att en omorganisation initieras kan, utöver den kostnadsbesparing som det innebär att ha en mer effektiv struktur, ofta vara skatteoptimering. Datum: 16 oktober Tid: Frukost och registrering 08.15, seminarium Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, Malmö Föreläsare: Carl Svernlöv och Anna Orlander (Baker & McKenzie) Vid detta seminarium kommer vi att ta upp ett antal exempel på hur olika typer av omorganisationer kan gå till och hur de kan hjälpa företag att bli mer effektiva. Vi kommer vidare att beröra en del av de olika frågor som aktualiseras i samband med olika typer av omorganisationer, såsom HR-frågor, IT och hantering av avtal med tredje parter och tillstånd. 18

20 Oktober Strategi för bolagsjuristfunktionen Oktober Incitamentsprogram för börsbolag Seminariet är inriktat på strategiska frågor kring bolagsjuristfunktionen. Hur ska du organisera och utveckla en juristavdelning? Hur resurssätter man på bästa sätt och hur prioriterar man mellan olika uppgifter när resurserna inte räcker till? En annan viktig fråga är hur man positionerar avdelningen mot ledningen och andra funktioner inom företaget. Hur skapar man värde för företaget och hur får man ledningen och övriga funktioner att förstå detta? Datum: 16 oktober Tid: Frukost och registrering 08.30, seminarium Plats: Moretime, Drottninggatan 95A. Stockholm Föreläsare: Ulf Lindén, Elisabet Wenzlaff och Tobias Fridman (Moretime) Vårt lunchseminarium kommer att analysera flera olika varianter av incitamentsprogram. Vi fördjupar oss i frågor kring juridik, villkor och värdering och berör även skatteaspekter. Utifrån en aktuell undersökning kommenterar vi de senaste trenderna bland börsbolagens incitamentsprogram. Genom att delta i seminariet kommer Du att få konkreta tips på praktisk hantering vid utformning av incitamentsprogram och vilka effekter olika alternativ kan ge. Flera av de frågeställningar som berörs är även relevanta för ickebörsbolag. Datum: 22 oktober 2014 Tid: Lunch och registrering 11.30, seminarium Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm Föreläsare: Niklas Larsson (Wistrand) och Magnus Lidén (PwC) Seminariet hålls i samverkan mellan Wistrand och PwC. 19

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö,

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

b o l a g s j u r i s t e r n a s f ö r e n i n g u t b i l d n i n g s p r o g r a m 2 0 1 6

b o l a g s j u r i s t e r n a s f ö r e n i n g u t b i l d n i n g s p r o g r a m 2 0 1 6 b o l a g s j u r i s t e r n a s f ö r e n i n g u t b i l d n i n g s p r o g r a m 2 0 1 6 INTRODUKTION ÖVERBLICK PROGRAM s 2 ÖVERBLICK PROGRAM 2016 INTRODUKTION STYRELSEN FÖR BOLAGSJURISTERNAS FÖR-

Läs mer

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE Advokat Jonas Rosengren Nordisk maritim og offshore voldgift 9 december 2015 jonas.rosengren@vinge.se The information contained in this presentation is of a general nature

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Inför avtalsförhandlingen Eventuella tidigare avtal har beaktats avseende den nu aktuella transaktionen. Vid större och strategiska

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 6 maj 2012 Emil Andersson Charlotte Frisack Brodin

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

Verkställande direktör

Verkställande direktör Verkställande direktör Roll Ansvar - Skyldigheter April 2016 We exist to support our customers business Innehåll Introduktion... 3 Verkställande direktörens roll i aktiebolag... 3 Ansvar och skyldigheter...

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT Marie Öhrström STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT En handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden Norstedts Juridik AB Innehåll Förord 7 Förkortningar 15 Inledning 17 DEL I. HANDBOK OM SKILJEFÖRFARANDE

Läs mer

Kurs för offentliga upphandlare

Kurs för offentliga upphandlare Kurs för offentliga upphandlare Avtalsprocessen För offentlig upphandling Om konstruktion av avtal och förfrågningsunderlag Kursen syftar till att möjliggöra bl.a. följande fördelar: Mindre administration

Läs mer

Välj språk. Swedish.

Välj språk. Swedish. Page 1 sur 10 Välj språk Swedish Efterlevnadsundersökning gällande Supply Chain Initiative - 2016 Välkommen till Dedicateds webbenkät. Den webbaserade metoden garanterar att företagets svar behandlas konfidentiellt.

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Our Job Is To Keep You

Our Job Is To Keep You Our Job Is To Keep You Magnus Brorsson Advokatfirman Brorsson är en affärsjuridisk advokatbyrå. Vi sysslar med att hjälpa våra kunder att navigera i den juridiska verkligheten så att deras affärer blir

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011 Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011 december november oktober september juni maj april mars mars Företaget och arbetsrätten M&A hur begränsa företagets legala risker vid företagsöverlåtelser

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 21 november 2013 High Court konferens (fd Hovrätten) Malmö

www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 21 november 2013 High Court konferens (fd Hovrätten) Malmö www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! 21 november 2013 High Court konferens (fd Hovrätten) Malmö Välkommen till årets Kunskapsdag! Det är inte lätt att ha aktuell kunskap när det ständigt dyker upp

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet. PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet. PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet PART 4: Skydd, rättigheter och juridiska skyldigheter PART 4 ÖVERSIKT 1. Specifikation av det internationella sammanhanget 2. Mot skyddsavtal

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal 1 (5) Syfte med policyn och tillämplighet Syftet med uppförandekoden är att tydligt och enkelt beskriva hur vi som medarbetare och ambassadörer för Svenska Spel förväntas uppträda gentemot varandra, mot

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Patent 2013 Allmänna domstolar. Peter Sande Sandart&Partners Advokatbyrå

Patent 2013 Allmänna domstolar. Peter Sande Sandart&Partners Advokatbyrå Patent 2013 Allmänna domstolar Peter Sande Sandart&Partners Advokatbyrå Först lite statistik (2013-01-01 2013-12-31) Inkomna mål: 27 Avgjorda mål: 18 Inkomna mål (Ö och T-mål): 12 Avgjorda mål: 8 Ingående

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling 1 Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling Erik Olsson/Delphi Malin Oud/Tracktwo Umeå den 25 mars 2014 Parallellseminarium SOI årkonferens

Läs mer

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen Promemoria 2011-05-19 PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 3 1 Promemorians innehåll Denna promemoria innehåller

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR ELSA GÖTEBORG ANORDNAR HÖSTEN 2008: LEGAL ENGLISH EN FÖRELÄSNINGSSERIE I JURIDISK ENGELSKA INFORMATIONSBROSCHYR LEGAL ENGLISH SPONSRAS AV: JURIDIK ÖVER NATIONERS GRÄNSER I dagens samhälle bedrivs alltfler

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 27 augusti 2010 Anna Agardh Kristian Ahlberg Josefin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Gustavus Holding AB, 556576-4874, Box 11046,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 oktober 2013 Sara Axelsson Caroline Berg Mathias

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-27 BESLUT Oppenheimer Funds, Inc. c/o advokat Magnus Pauli FI Dnr 14-14726 Advokatfirman Vinge KB Delgivning nr 2 Box 11025 404 21 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Fråga 1 (WMK, 6 p.) Samarbetsavtalet styrs av svensk rätt. Formulera en giltig skiljeklausul på svenska. (1p)

Fråga 1 (WMK, 6 p.) Samarbetsavtalet styrs av svensk rätt. Formulera en giltig skiljeklausul på svenska. (1p) Fråga 1 (WMK, 6 p.) Volvo skall ingå samarbetsavtal med en ny generalagent i Kina. Generalagenten skall ansvara för lansering och försäljning av Volvos nya bilmodeller V90 och XC60 på den kinesiska marknaden.

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Företagsöverlåtelse Undersökning och kontroll

Företagsöverlåtelse Undersökning och kontroll Företagsöverlåtelse Undersökning och kontroll 2015-10-08 -Lund- 2015-10-15 - Eslöv - 2015-10-22 - Hässleholm - Transaktionsprocessen 1. Säljarens förberedelser 2. Köparens förberedelser 3. Föravtal 4.

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm E-postadress JU.L1@justice.ministry.se Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) har tagit del av Justitiedepartementets

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Regeringsförslaget om visselblåsarskydd för svagt

Regeringsförslaget om visselblåsarskydd för svagt Regeringsförslaget om visselblåsarskydd för svagt Publicerad 2016-03-19 Visselblåsare. Gör om, gör rätt. Lagförslaget om skydd för den som larmar om missförhållanden är rumphugget. Den statliga utredningen

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c))

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) 1. Bakgrund Årsstämmorna 2014, 2015 och 2016 beslutade införa aktiesparprogram för samtliga anställda

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 2 Agenda vanliga fallgropar i Outsourcingavtalet Fallgropar i Outsourcingavtal Några goda råd på

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Advokaterna Johanna Näslund och Catharina Piper Upphandlingsdagarna 28 januari 2015 NYCKLAR TILL STRATEGISK UPPHANDLING

Läs mer

Handlingsplan stävjande av fusk och bedrägeri

Handlingsplan stävjande av fusk och bedrägeri Kommunstyrelsens kontor Rapport 2015-11-03 Handlingsplan stävjande av fusk och bedrägeri Roger Svanborg Kommunstrateg Kommunstyrelsens kontor Telefon (direkt): 08 5230 1225 E-post: roger.svanborg@sodertalje.se

Läs mer