Inledning. Född på nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Född på nytt"

Transkript

1 Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt liv? Vi läser, åtminstone en del av oss, en bok tillsammans. Den är skriven av pastor Rick Warren och har titeln Leva med mål och mening. Boken ställer en fråga: - Vad i hela världen gör jag här? Rick Warren försöker sammanfatta Bibelns undervisning på det här området genom att lista fem stora syften som svar. Nu ska vi ta oss an det mest häpnadsväckande av dem alla: Du är skapad för att bli lik Jesus! En del av det jag säger idag kommer att vara lite svårsmält. Det här är mitt förslag: Kolla upp allt. Jämför det med Bibeln. Om det inte stämmer med Bibeln, lägg bort det. Om det stämmer med Bibeln, fortsätt att brottas med det. Då är det nämligen Guds ord till dig. Alltså går vi till Bibeln: Rom. 8:28-29: Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Gal. 4:18-19: Det ivriga intresset för er är gott om avsikten är god alltid och inte bara när jag är hos er, mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er. NLB, Ef. 4:15: då kommer vi att hålla fast vid det sanna budskapet om Jesus Kristus, och fyllas av hans kärlek. Ja, för varje dag kommer vi att bli mer lika Kristus, han som är ledare och huvud för sin kropp, det vill säga församlingen. Hur häpnadsväckande detta än är verkar det ändå vara vad Bibeln säger: Vi är bestämda att formas efter Jesu förebild så att han själv kan förkroppsligas i oss och så att vi blir alltmer lika honom. Så här uppfattar jag det. Du är kallad att tillbe och älska Kristus. Det skulle kunna vara själva definitionen av vad det är att vara kristen. En kristen är en människa som tror på, älskar och tillber Jesus. Men att beundra Jesus är inte nog. I berättelsen om Jesus möter du också Guds vilja med ditt eget liv. Jesus är ett levande exempel på allt vackert som Gud tänkt med att vara människa. När du studerar honom möter du därför också Guds vilja med ditt liv. Hans kallelse till sina lärjungar är lika enkel som den är svår: - Följ mig. D.v.s. Lev som jag. Född på nytt Om detta är vad Bibeln säger har vi nog en följdfråga: Hur ska det bli möjligt? Om det finns massor att säga. Det viktigaste säger Jesus själv i ett samtal med en man som hette Nikodemos. Du kan studera det samtalet i Joh. 3:e kap. Någonstans, en bit in i samtalet med denne sökare, säger Jesus: Nikodemos, du måste bli född på nytt. Micael Nilsson Detta material är hämtat på

2 Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 2(5) Vad betyder det? Det betyder att Gud måste få tillträde till, inte bara ditt intresse utan också ditt hjärta. Tron måste bli liv. Nikodemos kom till Jesus med en massa teorier om religion. Jesus visar att verklig tro måste födas. Om tron inte föds in i våra liv blir den aldrig mer än åsikter. Åsikter kommer inte att göra dig likt Jesus. Kunskap räcker inte heller. Du kan doktorera i teologi utan att det gör dig lik Jesus. Här är det viktigaste som finns att säga om detta: Om du ska bli lik Jesus så kommer du att behöva Jesus. Du måste be honom komma in i ditt liv. Den förändringen kan nämligen bara ske från insidan av en människa. Guds ord Det finns andra svar också. Lyssna t.ex. till detta, LB, 2 Tim 3:16: Hela Skriften är inspirerad av Gud, och det finns inget som kan mätas med den, när det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt. Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill. Andligt växande är en process där lögner ersätts med sanningar, skriver Rick Warren. Det är bra sagt. Jag lyssnade på ett föredrag där det påstods att bara 5 % av våra vanor var sådana som vi själva medvetet valt. Vi är fulla alltså av idéer och värderingar som vi ärvt av andra och som förmedlats av vår kultur, genom vår uppväxt, av media osv. Om du vill förändras måste du möta Guds tankar. Följ inte världens värderingar, utan låt Gud ändra ert sätt att tänka, så att ni blir som nya människor. (NLB, Rom 12:2) Bibeln är det redskap Gud framförallt använder för att förändra våra tankar. Ingen kommer att bli lik Jesus utan att lyssna till Jesus. Kyrkan Ett annat av Guds redskap är kyrkan. Om det handlade vår gudstjänst för två veckor sedan. Låt oss här bara konstatera: För att mogna som människa krävs relationer till andra människor. Vi mognar bäst i mogna relationer. Detta är det mest grundläggande: Du måste bli född på nytt. Du måste leva med din Bibel. Du behöver relationer. Men det är inte det enda som finns att säga om att växa. Jag vill peka på ett redskap till i Guds hand. Något vi sällan tar upp. Kanske för att det är så svårt. Men Rick Warren vågar i sin bok i ett kapitel med rubriken: Förvandlad genom motgångar. Och även om jag kanske inte är beredd att hålla med honom i alla hans slutsatser än är jag mycket tacksam för att han varit modig nog att försöka hjälpa oss ett stycke på vägen. Gud har många redskap för att förvandla oss. Ett av Guds mer överraskande redskap är lidande, eller svårigheter. Om Jesus läser vi, NLB, Hebr 5:8 Jesus fick alltså lära sig att lyda genom det lidande han gick igenom, trots att han var Guds son. Ingen kommer att bli lik Jesus utan att lära sig av Jesus. Ingen vaknar upp till en ny dag och upptäcker att han eller hon plötsligt blivit lik Jesus. Mognad tar tid. Och den kommer inte utan smärta. Jag påstår att Micael Nilsson Detta material är hämtat på

3 Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 3(5) Gud lär oss tro genom att låta oss möta svårigheter Kolla upp det inför din Bibel. Om det inte stämmer lägg bort det. Om det stämmer lär dig något. I Bibelns språkbruk kallas ibland svårigheter för prövningar. En prövning är en slags hemläxa i Guds skola. Gud sänder prövningar för att lära oss något. B, 1 Petr 1:7: Genom dessa prövningar förädlas er tro, så att bara det som är äkta blir kvar på samma sätt som guld förädlas genom att man hettar upp det över eld När livet är enkelt och allt går din väg behöver du inte så mycket tro. Ett afrikanskt ordspråk säger: - Ett lugnt hav skapar inga skickliga sjömän. För att lära dig förtröstan tillåter Gud ibland svårigheter. Jesus dog inte på korset för att vi skulle leva smärtfritt. Livets mål är inte bekvämlighet. Du är skapad för att bli lik Jesus. Därför skriver Paulus, Rom 5:3-4: vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Gud är nämligen mycket mer intresserad av vem du är än vad du gör. Gud är mer intresserad av din karaktär än av din karriär. Din karriär får du lämna utanför himlens port. Din karaktär tar du med dig. Du skulle inte mogna om du inte ibland mötte motgångar och svårigheter. Förbättrad eller förbittrad? Låt oss stanna upp nu, för det räcker inte med att möta svårigheter för att du ska bli lik Jesus. En svårighet kan både förbättra eller förbittra dig. Det finns många bittra människor. Om du kommer att mogna eller inte beror på hur du gensvarar på de svårigheter du möter. Låt oss studera Jesus, Mark 14:32-36: Så kom de till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna: Sitt kvar här, medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom, och han sade till dem: Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund, om det var möjligt. Han sade: Abba! Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Om en svår erfarenhet kommer att förbättra eller förbittra dig beror å ditt gensvar. Hur gjorde Jesus, i sin allra mörkaste stund? Några lärdomar: 1. Jesus bad sina vänner om hjälp I krisen är det lätt att fly. Svårigheter kan bli isoleringsceller. Jesus tog med sig sina vänner in i kampen. Åtminstone så långt in i den som var möjligt. Kanske ingen kan följa oss hela vägen in i vårt Getsemane, men att få följe en bit in i prövningen är också stort. 2. Jesus vände sig till och inte bort från Gud Att mitt i prövningen ändå tänka stort om Gud och hålla hans makt för sina ögon är en svår sak men också en väldig styrka. Jesus visste att varje problem var en möjlighet. Varje svårighet är en möjlighet för oss att lära oss något nytt om Guds makt och omsorg. Eileen Egan berättar om hur hon arbetat tillsammans med Moder Theresa i 30 år. Hon berättar hur hon en dag beklagat sig över alla problem hon inte kunnat lösa. Allt är ett problem, svarade Moder Theresa. Låt oss göra så här. Låt oss istället använda ordet gåva. Med detta Micael Nilsson Detta material är hämtat på

4 Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 4(5) menade hon att varje problem var en möjlighet att lära sig något nytt om Guds makt och omsorg. Eillen berättar hur detta stegvis förändrade hennes syn på sin vardag. Därefter presenterades varje nytt problem med ord som: Idag har vi fått en liten gåva, eller idag har vi fått en särskilt stor gåva. 3. Jesus förstod Guds högre syften Jesus förstod Guds vilja och valde den. Jesus lärde oss att bejaka Guds vilja också när vi har svårt att förstå den. Detta är tro, att när vi inte förstår Guds hand ändå förtrösta på Guds hjärta. Att, när vi inte förstår vad Gud gör, ändå vila i övertygelsen på att inget som Gud gör i våra liv bryter mot den kärlek Jesus visat, och bevisat, på korset. Varje problem är en möjlighet att lära sig något nytt om Gud. Det är enkelt att säga men svårt att leva. Det vet också jag. För ett och ett halvt år sedan fick jag ett svårt besked. Min läkare berättade att jag fått en allvarlig hjärtsjukdom. Han satte mig i ett kalt och ovänligt litet rum och lät domen falla över mig med all sin kraft. I ett och ett halvt år har jag åkt berg-ochdalbana, upp och ner mellan hopp och förtvivlan. Jag har haft nätter då jag fått gå i närkamp med min dödsfruktan, men också dagar då jag glatt mig över hoppet på ett sätt jag aldrig gjort förut. Jag har reagerat bra på min medicin men kommer aldrig riktigt ut ur min trötthet. Den ligger som en dimma över varje dag och gör mig ibland mycket frånvarande. Min yngsta dotter höll på att skämmas ögonen ur sig när jag häromdagen försökte betala mjölken i snabbköpet med portkodskortet till kyrkan. Gud har ett syfte med varje problem, skriver Rick Warren. Jag vet inte om jag håller med om det. Men jag tror att Gud har ett syfte i varje problem. Jag tror att vi kan lära oss något viktigt om Gud och om oss själva i varje situation, eftersom Gud aldrig överger oss. Jag började därför fundera på vad jag egentligen har lärt mig i mitt Getsemane. Jag hittade inget riktigt bra svar. Så slog jag upp en bibelvers och jag läste den som jag en gång läste facit längst bak i matteboken, när jag brottats länge med ett svårt problem och ville ta reda på om jag räknat ut det rätt. NLB 2 Kor 1:9: det kändes som om jag redan hade fått min dödsdom. Men genom detta skulle jag lära mig att inte lita på min egen kraft, utan bara på Gud Och jag tänkte -WOW! Om jag bara kunde lära mig det då vore det faktiskt värt allt. Gud hade kunnat rädda Josef från fängelset, rädda Daniel från lejongropen, rädda Jeremia från att bli instängd i den gyttjiga brunnen, rädda Paulus från att bli skeppsbruten tre gånger samt rädda de tre unga hebréerna från att kastas i den brinnande ugnen men han gjorde det inte. Han lät de där motgångarna komma, och var och en av dessa personer drogs närmare Gud som en följd av detta. (Rick Warren) Det finns en sista mycket viktig sak att lära sig av hur Jesus mötte sitt lidande, men låt oss dröja med det en liten stund Avslutning 4. Jesus visste att hans prövning bara var för en tid Hebr 12:2: Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Micael Nilsson Detta material är hämtat på

5 Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 5(5) En tennisspelare fäster sina ögon vid bollen. En hungrande fäster sina ögon på tallriken. En jägare fäster sina ögon på bytet. En ung man fäster sina ögon på sin flickvän. En lärjunge fäster sina ögon på Jesus. Jesus hämtade kraft ur den glädje som väntade honom. Han visste att hans prövning skulle ta slut. Han visste att det här inte var allt. Detta är i all sin enkelhet kanske den starkaste av alla bibelverser om Himlen. Den innehåller inga beskrivningar. Ordet Himmel finns inte ens omnämnt i versen. Det enda vi faktiskt får veta är att Jesus längtade dit. Han utstod lidandet för att han visste vilken glädje som väntade honom. Han visste nämligen det du inte vet. Jesus visste vad Himlen är. Hur kunde han veta det. Det här är vad Bibeln säger: Jesus lämnade Himlen för att bli människa. Om Jesus längtade till himlens glädje är den värd att längta efter! Hebréerbrevet uppmanar oss att tänka på det när vi prövas. Vi är på väg till en värld som Jesus längtade efter. Vill du veta vilken som är den största tanken Gud någonsin tänkt för ditt liv? Här är svaret: Gud vill att du ska bli lik Jesus. Om du inte förstår det förstår du aldrig vad kristen tro är eller vad Gud håller på med i ditt liv. Om du inte förstår det har du gett dig ut på en resa utan att veta dess mål. Detta är målet: Gud vill att du ska bli lik Jesus. Om du tycker att det tar tid finns en fin liten uppmuntran i Warrens bok: Också snigeln kom in i arken. Inte genom sin snabbhet, men genom sin uthållighet. Sist av allt talar Bibeln om ditt möte med Jesus i en upprättat värld. Lyssna, för din trösts skull, för din motivations skull och för din uthållighets skull, 1 Joh 3:2, Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Micael Nilsson Detta material är hämtat på