Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf"

Transkript

1 Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till att stämma mina trummor och en nyckel till huset där jag bor. Vilket berättar att någon har gett mig ett förtroende. För det är inte till vem som helst som dessa nycklar ges till. Någon har gett mig auktoritet att kunna öppna dörrar, att komma in på områden som inte alla kan komma in i. Och när vi var på församlingsresa för några veckor sedan så var det en av kvinnorna i församlingen i Gränna som vi besökte, som fick en bild i sitt inre när hon bad för oss som församling. Då hon såg att runt varje hals, på var och en så hänger det just en nyckel, en unik nyckel runt var och en. Och utifrån den bilden så sade hon att, ni behöver inte bryta upp en massa dörrar för att komma människor inpå livet och berätta om Jesus utan ni har var och en, en unik nyckel in i en annan människas liv. Och när jag umgås med de här orden, och funderar vidare på vad de innebär så kan jag inte undvika att tänka på när Jesus i Matteus evangelium säger till Petrus Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen." En ganska så svår text, men jag tolkar texten som så att Petrus har fått mandat till att konkret binda synden hos en annan, för att den skall förstå att synden har fått makten, så att de också kommer till en förkrosselse och längtan efter att få bli löst, vilket också Petrus hade makt att göra i Jesu namn. Och då denna nyckel är av himmelens rike som Matteus beskriver Guds rike, så får han också vara med om att öppna dörrar till att få se dess kraft. Och vi ser att han använder nyckeln på pingstdagen t.ex. då han får vara med att öppna dörrar för judarna. Uppfylld av den helige ande så säger han att så som Gud har uppväckt och löst Jesus ur dödens vånda så kan era synder bli förlåtna och ni kan få den helige Ande som en gåva i tron på Jesus som Herre och Messias, då under skall synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, som profeten Joel skriver. De blindas ögon öppnas, de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort och den stummes tunga jubla och det förkrossade hjärtat skall läkas som Jesaja profeterat över den kommande människosonen, som Guds Ande var över.

2 Och det var så Gud bekände sig till Jesus, och det är så som Gud bekänner sig till hans barn genom Jesus närvaro, som på samma sätt manifesteras av Guds helige ande som bor i oss. Med andra ord så är det inte bara Petrus som fått del av himmelrikets nycklar utan vi har alla en nyckel ifrån himlen runt halsen. Jesus bekräftar detta när han i matt.18:18 ger samma myndighet till hans församling och han vill att du också använder nyckeln ifrån hans rike. Vi har fått grönt ljus att be ner himlen, som kan öppna människors hjärtan och lösa människor ifrån det som hans rike inte rymmer, så som synd, sorg eller sjukdom eller någon annan slags storm som får livet att börja sjunka just nu. Ja, det finns något i min själ som längtar efter det men jag förstår det inte. Svarade en vän som jag träffade när jag var ute och gick en dag nu i veckan och av olika anledningar kom in på att prata om helande med. Han tog exempel på människor i hans närhet som längtar efter ett helande, men som inte blivit det. Och även om han inte sa det så förstod man att där hade han också fastnat i hans syn på helande. Och även om ingen utav er uttryckt det under de senaste veckorna så är min känsla att han inte är ensam, utan att det är många av oss som mer eller mindre även stannat där. Vi är fortfarande kvar vid den fråga som lärjungarna väcker Jesus med när han ligger och sover i båten, samtidigt som det blåser upp till storm ute på Genesarets sjö och vågorna slår emot båten och håller på att fylla båten med vatten. Bryr du dig inte om att vi går under. Lärjungarna hade med egna ögon sett hur febern lämnat Petrus svärmor när Jesus tagit i hennes hand och rest henne upp, hur han gått nära en spetälsk, förbarmat sig, lagt handen på den spetälske så att det helt omöjliga blev möjligt, att han blev ren. De hade fått höra och se hur Jesus förlikat sig med Gud och förlåtit synder och rest en lam man upp så att han kunde gå igen, hel i både sitt inre och till sin kropp. Jesus hade skapat liv och ny förståelse av de gamla sabbatsbuden och genom sina ord helat en man med en förtvinad hand. Och med den erfarenheten så kunde de inte förstå hur de tillsammans med Jesus plötsligt kunde befinna sig mitt i en storm! Liksom vi inte kan förstå hur Jesus inte gör en människa frisk, när vi så många gånger har hört om att det är en verklighet för många och då vi till och med kanske har fått bevittnat det själva, och vi frågar varför bryr du dig inte?

3 Men det vi behöver förstå är att Guds rike är här, men ännu inte här helt och fullt. Vi lever i en mellantid och det enda sättet att undvika förtvivlan, och att undvika att fastna i frågan varför Gud inte verkar bry sig, är att just försöka förstå Guds rikes nuvarande ofullständiga närvaro och också förstå lidandets plats i våra liv och i andras liv. Det kanske känns främmande att lidandet och sjukdom kan ha en plats, och För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. skriver Hebreerbrevets författare i 12:11, som i kap 5:8 även skriver om Jesus fastän han var son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Vilket Linneas vittnesbörd som jag berättade om förra söndagen fick peka på. Som fick vänta på ett helande i 4 år. Men som med perspektiv kunde se att hon hade lärt sig så mycket mer, och kommit Gud så mycket närmre än om hon hade blivit helad på en gång, och hon var tacksam för att hon inte blivit det. Gud har aldrig något att göra med att du blir sjuk, men vad vi ser så kan Gud ha en betydligt längre helandeproses för oss eller för dem vi ber för, än vad vi tror för att dra oss och andra närmare honom. Det är ingen jättestor tröst mitt i stormen, och det ger upphov till många frågor att Jesus ligger och vilar i båten, men längre fram kan Gud visa sin övernaturliga frid som bara han kan ge och du kan se hur det också bär frukt. Sedan så är det bara så att jag kommer till korta i jämförelse med Jesus. Jesus var hela tiden fylld av den helige ande. Han var hela tiden fylld av tro. Han var hela tiden fylld av medlidande för människor. Han levde hela tiden i en medveten gemenskap med fadern och han levde hela tiden i seger över synden. Och så länge jag måste växa på dessa områden så finns det egentligen inga skäl till att börja klaga på Gud att jag inte ser mer helande, då inte samma kraft ständigt vilar över mig. Och jag kan inte fastna i frågan att jag inte förstår detta med helande, då jag behöver växa i renhet, då Jag behöver ta emot förbön för mitt eget helande. Jag behöver sträva efter att upprätthålla enhet och kärleksfulla relationer, jag behöver kunna förlåta och se att vi alla står lika inför Gud som hans barn. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band skriver Paulus i ef.4:3. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren, står det i v.14 i hebr.12. Du och jag behöver vara överlåtna till Jesus och låta mitt liv levas på ett sätt som ärar Kristus, för att också se hans andes kraft.

4 Och vi behöver förstå att Gud vill använda oss där vi befinner oss, i vår längtan, i vår strävan efter att följa honom. Jesus svarar på lärjungarnas bön om hjälp när båten håller på att sjunka. Han visar att han har makten över stormen genom att tala till den, och det blev alldeles lugnt. Vilket han alltid vill och kan visa oss då vi ropar på honom om hjälp. Han är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad, ps:46:2. Men av texten som vi bla.kan läsa i mark.4 så förstår man att han förväntade sig mer av lärjungarna. Genom att han själv vilade, så förstår man att han ville att de skulle lösa situation själva. Och då inte för att han inte brydde sig utan för att Jesus ville visa att ingenting stannar med honom. Jesus ville inte utföra under och tecken bara för att vi sedan skulle komma ihåg detta och beundra honom för det han gjorde! Han ville att lärjungarna skulle lära sig att göra samma saker som han gjorde för att sedan lära de andra som kom till tro att göra samma saker. Det handlar inte om att han vill att vi ska gå i egen kraft. Utan mig kan ni ingenting göra säger Jesus. Inte genom egen styrka, inte genom egen kraft skall det ske men genom min Ande, säger HERREN. Denna kraft, denna nyckel ifrån himmelen hängde runt lärjungarna och hänger runt oss nu. Jesus vill att du ska använda den nyckel som du fått att förlösa Guds kraft i Jesu namn till att stänga för vågornas kraft och låsa upp för Guds frid. Det låter kanske allt för märkligt att lilla jag skulle kunna få vara med om detta tänker du, men det är vem du är. Du är en lärjunge till Jesus och låter du Guds Ande vila över dig, hungrar du efter honom, värdesätter du hans närvaro, värdesätter du hans förtroende att vara en förvaltare av hans nyckel så kommer du också att se att denna makt hör till dig som konungabarn. Och Den helige ande förhärligar Jesus och honom som Herre. Så du behöver inte vara rädd! Varför är ni rädda frågar Jesus. Du har inte fått slaveriets ande, så att du på nytt skall leva i fruktan. Nej, du har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba!* Fader!" Du behöver inte göra det konstigare eller krångla till det mer än det är då det är som i en nära god relation till sina föräldrar. Det är i en levande och nära gemenskap med Jesus där all rädsla rinner av. Ondskan måste fly i Guds närvaro, och du behöver inte vara rädd för någonting, du behöver inte inte ens frukta för människor, då det är hos honom som verket ligger, inte hos dig.

5 Det finns generaler i att be för sjuka, människor som Gud har gett gåvan att gå före och visa vägen på ett speciellt sätt i detta tjänande, men Guds Ande är utgjuten över allt kött, över alla, unga som gamla, söner som döttrar. Och Gud längtar efter att hela hans kropp skall komma i funktion. Han längtar efter att du skulle upptäcka att i honom så är detta du. Att du har en plats i nyckelknippan. Det är inte bara för någon annan som vi oftast tänker, Det är du och han vill använda dig och dina händer, och han vill använda också använda din röst genom att ge ord till dig. Ord av kunskap som kan få vara en unik nyckel för att förlösa ett helande. Vi brukar säga att det är kunskapens ord som också beskrivs i 1.kor.12 ibland andens gåvor utifrån Joels profetia att vi ska profetera, vi skall se syner och vi skall ha drömmar. Guds ande manifesteras genom detta och ni kan genom det alla profetera skriver Paulus. Alltså vi kan alla ta emot något ifrån Gud av uppmuntran, uppbyggelse och tröst för någon annan, 1.kor.14:3. Kunskapens ord är profetiskt men står för lite mer kortfattade och ofullständiga uppenbarelser som är en kunskap som tas emot som en gåva utan någon naturlig analys kunskap och används många gånger i tjänsten att be för sjuka. Det kan vara en tanke, att någon har ett särskilt problem, som liksom skär in i ditt tankeliv och som inte vill släppa taget. Oftast en väldigt enkel och liten tanke för dig kanske, men som kan vara helt revolutionerande för någon annan. Det kan komma genom en känsla. Att det smärtar till i en viss del i kroppen en kort stund där du inte har ont annars. Det kan komma som en bild i ditt inre. Som att Gud drar ner en bioduk framför dig med en fot, ett öga, ett huvud, eller att en person håller sin arm konstigt exempelvis. Eller så kan Gud tala till dig genom det du säger. Att det liksom trillar ut ord ifrån din mun medan du talar eller ber tillsammans med någon, angående ett fysiskt problem som du inte är medveten om. Och jag tänkte att vi för en stund nu i avslutningen av predikan skulle ta en stund och ställa frågan till Gud. Man behöver inte ett kunskapens ord för att någon skall bli helad, men Gud vill att hela hans kropp skall vara i funktion och han vill tala till oss. Så fråga den helige ande: Vad vill du säga genom mig. Försöka vara tyst i ditt inre för en stund och hör in Guds röst. Och får du en tanke, får du en bild eller kanske hugger det till i en kroppsdel så var inte rädd att föra en dialog med Guds ande om det är ifrån Gud. Gud har hängt en unik nyckel omkring din hals för att komma in i en annan människas liv, kom ihåg det nu när vi ber

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Smaka hur God Gud är

Smaka hur God Gud är Smaka hur God Gud är Av: Johannes Djerf Jag var 14 år. Jag var på Prao på en förskola i Kisa en vecka. Barnen lekte för en stund väldigt bra själva då en av lärarna kom med förslaget att brygga en kanna

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09 Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring. Läs Matteus

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer