LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem"

Transkript

1 LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett flytande golv. Det innebär att brädorna inte får fästas mot underlaget. Före läggningen ska du se till att underlaget är tillräckligt torrt och att betongen har samma relativa luftfuktighet som normalt gäller för årstiden. Golvet kan hellimmas till underlaget om förhållandena så tillåter. Kontakta Golvhallen för mer information, Före monteringen Paketen ska förvaras oöppnade i minst 48 timmar på monteringsplatsen. Luftfuktigheten skall vara mellan % RF och temperaturen ca 20 C. Idealisk luftfuktighet i rummet är 55%. Öppna paketen efterhand som du lägger golvet. Kontrollera att brädorna är felfria före läggningen. Du skall inte lägga brädor med fel. Eventuellt kan du använda dem vid tillskärningen. Du kan inte reklamera defekta brädor som är monterade. Delade brädor förekommer i paketen. (gäller ej 3-stav). OBS! Om brädorna är av rustik kvalitet kan det förekomma kvistar (obegränsat) och spacklade kvistar och sprickor. Även flisor och därmed naturliga färgnyanser kan förekomma. På plankgolv kan det finnas upp till två delade brädor i paketen. OBS! På lackerade golv kan det förekomma öppningar i lackytan vid kvistar och spacklingar. Dessa utgör inte fel och eventuella frånsorterade bräder ersätts inte. Se även bladet om Wicanders-sorteringar. Spill vid läggning ca 5%. Förpackningsmaterialet kan återanvändas. Parkettrester kan brännas. Undergolv/underlag Fuktisolering är obligatorisk på alla undergolv av betong eller vid läggning i rum över varma eller fuktiga lokaler, t.ex. bastur, badrum och kalla lagerrum. På cementbaserade undergolv i betong så får inte fuktkvoten överstiga 2% eller 0,5% (CM%) för en anhydrit. Här skall du lägga en åldersbeständig plastfolie med 20 cm överlappning som tejpas i fogarna. Den relativa luftfuktigheten under och efter läggningen skall vara mellan 30 och 60 % och temperaturen ca 20 C. Med underlag av trämaterial ska fukthalten ligga mellan 8 och 10 % (träets fuktprocent). Kontrollera med en rak linjal eller en rak bit parkett att undergolvet är jämnt. Avvikelser per 2 m längd får max vara ± 2 mm. Jämna ut betongundergolv med en cementbaserad golvspackelmassa. Slipa golv av trä- eller plattmaterial. Vid läggning på gamla trägolv ska du kontrollera att de gamla brädorna sitter ordentligt fast. Spika fast eventuella lösa brädor. Lägg 2 mm rullkork eller en ljudisolerande folie under parketten för att jämna ut underlaget och för att dämpa stegljuden. OBS! Demontera ett befintligt flytande golv innan du lägger det nya golvet. Mattor lämpar sig inte som underlag. Golvvärme Vid montering på golvvärme får temperaturen på undergolvet aldrig överstiga 26 C. Du kan rekvirera en detaljerad bruksanvisning för trägolv och golvvärme hos Amorim Flooring A/S på tfn: Vi rekommenderar att plankor med en bredd över 190mm läggs utan golvvärme. Dilatationsfogar Trägolv är känsliga mot ändringar i luftfuktigheten. Därför ska det vara ett avstånd mellan parkettgolvet och väggen samt till alla andra fasta installationer. I vanliga rum av normal storlek ska avståndet vara mm täck fogen med en list. I större rum kan du räkna ut den nödvändiga dilatationsfogen, dvs. rumsbredden i m x 1,2 mm (t.ex. rumsbredd 8 m = 8 x 1,2 = 10 mm). En motsvarande dilatationsfog behövs även vid rörgenomföringar. I stora rum med en rumsbredd på mer än 8m eller en rumslängd på mer än 12m skall du dela upp parkettgolvet med en dilatationsfog. Detta gäller även dörröppningar. Täck fogen med en list, som du monterar så att parkettgolvet kan glida under den (expandera).

2 Montering Lägg helst brädorna i samma riktning som ljusinfallet. På ett gammalt trägolv lägger du brädorna vinkelrätt på de gamla brädorna. Påbörja läggningen vid en rak vägg. Kontrollera att brädorna ligger helt rakt med ett snöre. Om väggen inte är rak ska du justera den första brädan innan du monterar. Det är viktigt att du lägger den första raden mot en vägg eller en ribba som inte kan ge efter. Börja nästa brädrad med den bit som blev över från den första raden. Förskjutningar i tvärfogarna i två brädrader som ligger intill varandra bör vara minst 50 cm och bör alltid variera från rad till rad. Montera aldrig de enskilda raderna utan förband (inte heller i små rum). Anpassning vid rör: Borra ett hål till rören med en borrdiameter som är 20 mm större än rörets diameter. Såga ut den bit som ska placeras bakom rören med en sticksåg. Håll sågen i en vinkel på 45. När du har lagt brädorna ska du applicera lim på den avsågade biten och lägga den på plats. Såga till den sista brädraden i lämplig bredd (kom ihåg avståndet till väggen) och applicera lim på kanterna. Pressa sedan ihop bräderna med t.ex. en kofot. Sätt kilar i sprickan. Efter monteringen Skydda det färdiga golvet mot byggsmuts med täckpapp. Golvet är nu färdigbehandlat och kan tas i bruk åtta timmar efter monteringen. (Se oljebehandlade golv). Följ nedanstående råd för att ytan ska hålla sig snygg: Ta bort lös smuts med dammsugare eller torka av med en urvriden trasa. Torka golvet med en fuktig mopp eller väl urvriden trasa. Använd ett neutralt golvrengöringsmedel (ph-värde 6-8). Se till att det inte finns kvar vatten på golvet. Lägg en matta vid ingången för att skydda golvet mot sand och vatten Sätt filtskydd på möblerna Undvik att gå på golvet med stilettklackar Använd luftfuktare på vintern när den relativa luftfuktigheten i ett uppvärmt rum är lägre än 30 % Observera att ventilationsanläggningar kan torka ut luften. Vid en relativ luftfuktighet under 30 % torkar träet ut. Då uppstår det sprickor och kvistar kan falla ut. Lackerade golv Du kan lackera om en sliten yta med lämplig parkettlack. Följ lacktillverkarens anvisningar. Repor i lacken kan vaxas. Använd bara vax som lämpar sig för trägolv. Oljade golv Golvet är behandlat med två skikt grundolja och kan tas i bruk efter monteringen. Innan du börjar använda golvet skall du behandla det med en trävårdsolja så att det får en mer enhetlig och smutsavvisande yta. På oljade golv rekommenderar vi Bona s trävårdsoljor. Följ bruksanvisningen noga. Använd inte för mycket olja. Då blir ytan kladdig. Ta alltid bort överskottsolja så att det inte bildas oljefilm på golvytan. Efterpolera golvet noga. Behandla med trävårdsolja efter behov. Du kan rekvirera en rengöringsinstruktion hos Golvhallen på tel.nr eller på

3 Golv med klicksystem Se läggningsinstruktion. Bild 1: Börja monteringen i hörnet. Lägg brädan 10 mm från väggen med hjälp av en kil. Avståndet till väggen längs brädan är inte viktigt. Det kan du justera senare. Bild 2: Tryck änden av nästa bräda på plats genom att hålla den i en vinkel på ca 30 grader. Sänk brädan och fortsätt på samma sätt tills du lagt hela raden. Bild 3: Såga till den sista brädan. Kom ihåg att det ska vara minst 10 mm avstånd till väggen. Markera med en blyertspenna var brädan ska sågas av. Bild 4: Om du använder en sticksåg ska du såga med baksidan upp. Om du använder en vanlig såg med fina tänder ska du såga med framsidan upp. Bild 5: Den avsågade brädan kan du använda för att påbörja nästa rad. Brädan bör vara minst 50 cm lång. Om biten är kortare ska du såga av en ny bräda. Justera alltid fogarna så att de ligger förskjutet med minst 50 cm. Bild 6: Börja nästa rad med att pressa ihop brädan i en vinkel på ca 25 grader i spont och not samtidigt som du sänker ner brädan. Bild 7: Pressa först ihop de korta ändarna och sänk brädan så att den passar i WicLoc -systemet. Bild 8: När du har lagt de första tre raderna kan du justera golvet så att det ligger minst 10 mm från väggen.

4 Bild 9: Om väggen är sned ska du justera den första raden så att det är 10 mm avstånd överallt. Rita av väggens konturer på den första raden. Bild 10: Ta bort den bräda du lade först genom att lyfta den några centimeter och samtidigt slå lätt med handen på fogen. Ta upp hela den första raden och såga till varje bräda. Bild 11: Nu lägger du återigen den första raden från höger till vänster. Pressa brädan på plats genom att placera sponten i noten. Dra ihop brädorna samtidigt som du håller brädan lite snett. Bild 12: Om du vill ta bort golvet ska du lyfta brädan 3 cm från golvet och banka lätt på fogen med handen. Bild 13: Nu kan du dra ut den frigjorda brädan. Böj aldrig den hopsatta brädan för mycket. Då kan spont-i-not-systemet skadas. Bild 14: Mät och justera den sista raden. Kom ihåg att det ska vara minst 10 mm avstånd till väggen. Bild 15: (alternativ montering) Kan användas istället för fig Metoden lämpar sig väl vid trösklar och för den sista raden. Placera brädan i en vinkel på ca 25 grader mot den tidigare monterade raden. Pressa brädan framåt och sänk den i samma rörelse. Bild 16: Skjut brädan längs sidan tills de båda brädorna klickar ihop. Använd en baksmälla. En hammare kan skada sponten och noten.

5 Golv med limsystem Se läggningsinstruktion. Allmänt I den mån det går ska du se till att det inte kommer lim på golvytan. Ta omedelbart bort eventuellt överskottslim med en fuktig trasa. Bild 1-2: Börja lägga golvet vid en rak vägg med noten mot väggen. Bild 3-4: När du har lagt de första tre raderna ska du kontrollera med ett snöre att brädorna ligger helt rakt. Om väggen inte är helt rak ska du justera den första brädan kom ihåg avståndet på minst 10 mm till väggen. Bild 5-6-7: Sponten och noten är stramt justerade. Därför måste du slå ihop brädorna med hjälp av hammare och slagkloss. Limma noten och sponten med ett fuktbeständigt PVA-lim. Applicera limmet längst ner i notspåret. Använd en limflaska med pip som ger en limsträng på ca 3 mm. Använd en slagkloss på minst 30 cm i längden när du slår ihop brädorna. OBS! Slagklossen ska vara utformad så att den inte skadar ytfaneren slå på sponten se illustrationen! Bild : Såga till den sista brädraden i lämplig bredd (kom ihåg avståndet till väggen). Applicera lim på kanterna och pressa vid behov ihop brädorna med en kofot eller ett slagjärn. Bild : Justera vid rör: Borra ett hål till rören med en borrdiameter som är 20 mm större än rörets diameter. Såga ut den bit som ska placeras bakom rören med en sticksåg. Håll sågen i en vinkel på 45 grader. När du har lagt brädorna applicerar du lim på den avsågade biten och lägger den på plats.

6 Definition av olika trägolvssorteringar 1. Select A Kvistar: Små friska punktkvistar kan förekomma Sprickor: Får i princip inte förekomma Spacklingar: Får i princip inte förekomma Ytved: Får i princip inte förekomma Anmärkningar: Genomgående enhetliga i färgen, färgvariationer som beror på tillväxtvillkor kan förekomma. 2. Natur AB Kvistar: Sunda och friska knutor förekommer Sprickor: Förekommer i viss utsträckning är spacklade Spacklingar: Mindre kvistar och ev. sprickor i kvistar Ytved: Upp till ca 50 mm i bredden och hela plankans längd Anmärkningar: Levande utseende med naturligt färgspel och struktur. Vid lackering kan små öppningar i lackens yta förekomma vid kvistar och spacklingar. 3. Rustik CD Kvistar: I princip obegränsat Sprickor: Förekommer är spacklade Spacklingar: Kvistar och ev. sprickor i kvistar Ytved: Obegränsat, naturliga färgskillnader förekommer Anmärkningar: Mycket levande, alla naturliga färgtoleranser och strukturer förekommer. Vid lackering kan små öppningar i lackens yta vid kvistar och spacklingar förekomma. 4. Mixed Grade ABCD En mix av AB och CD sortering OBS! Lägg en ordentlig matta vid entrédörrar Sätt filtskydd på stolsben och bordsben Undvik punktvis hård belastning av golvet med t.ex. stilettklackar. Agent i Sverige: Golvhallen i Göteborg, Argongatan 10, Mölndal, ,

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri. med Småa

Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri. med Småa Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri med Småa Innehållsförteckning Innehåll...sida Vad innebär självbyggeri?...4 Allmänt om kontantlyft och materialspecifikation...5...5 Generella ordningsregler...9

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Tekniska råd för att bedöma reklamationer.

Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Detta är en sammanställning av olika typer av fel och utseendeeffekter på golv/väggmaterial. Den är tänkt som en hjälp för dig som vill få en uppfattning om vad

Läs mer

ROCKFON Mono. Akustikputssystem - Juni 2013. Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer

ROCKFON Mono. Akustikputssystem - Juni 2013. Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer ROCKFON Mono Akustikputssystem - Juni 2013 Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer 1 1 Innehållsförteckning... 2 2 Rockfon Mono Akustikputssystem... 3 Bärverkslayout och systemkomponenter...

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

ARK 1. en raket för nybörjare och erfarna raketbyggare Modellraket och bygginstruktion framtagen av Per Karlsson och Ale raketklubb.

ARK 1. en raket för nybörjare och erfarna raketbyggare Modellraket och bygginstruktion framtagen av Per Karlsson och Ale raketklubb. ARK 1 en raket för nybörjare och erfarna raketbyggare Modellraket och bygginstruktion framtagen av Per Karlsson och Ale raketklubb. Målet med ARK 1 är att den ska ha allt; den skall synas (både på startrampen

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION TARKETT TRÄGOLV INSPIRATION OCH GUIDE TILL TARKETTS TRÄGOLVSSORTIMENT 2015 GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT EN UNDERBAR TRADITION VÄRLD AV OCH INNOVATION TRÄGOLV HERITAGE EK

Läs mer

Dovre övralid murspis

Dovre övralid murspis Utgåva 01.2001 Dovre övralid murspis Monterings- och skötselanvisning Förberedelse Tillverkarförsäkran Tillverkan av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där monterings-

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Trägolv på golvvärme ger en basinformation om vad man bör tänka på vid olika träslag på

Läs mer

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Wallgard Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Tarkett Wallgard kan monteras såväl horisontellt som vertikalt. Bård

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

KÖK INSTALLATIONSGUIDE

KÖK INSTALLATIONSGUIDE KÖK INSTALLATIONSGUIDE Steg-för-steg-guide för installation av ditt nya kök Den här broschyren är en guide för hur du förbereder och installerar ditt nya kök på egen hand. Den innehåller tips och idéer,

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

Snickarskola. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Snickarskola. Allmänt Byggbeskrivning

Snickarskola. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Snickarskola. Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

KVALITET SOM BERÖR SE 14

KVALITET SOM BERÖR SE 14 KVALITET SOM BERÖR SE 14 TRÄKVALITET SEDAN 1857 Kährs ligger i småländska Nybro, på samma plats där allting började för mer än 150 år sedan. År 1857 startade Johan Kähr ett litet svarveri och började producera

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 Sep 2010 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella krav 1 INNEHÅLL VÅTA

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Utgåva 01.2004. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 01.2004. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 01.2004 Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Ge akt på att vissa delar av eldstaden blir mycket varma under eldning, vidtag nödvändiga åtgärder om barn befinner sig i närheten,

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer