Instruktion för UNICLIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för UNICLIC"

Transkript

1 Instruktion för UNICLIC Arena SE Not Fjäder Läs detta först Läs noga igenom hela anvisningen innan Du börjar lägga, det underlättar arbetet senare. Om något är oklart, rådgör med din golvleverantör. Förberedelser Undergolvet måste vara torrt och plant. Kravet för buktighet/ojämnhet är lägst enligt tabellen under: Mått Distans Max Tolerans Buktning / - 2 mm Förhöjningar och fördjupningar som överstiger dessa mått måste ovillkorligen jämnas ut för att slutresultatet skall bli bra. Betonggolv spacklas med avjämningsmassa och trägolv hyvlas, slipas eller spacklas. Gränsvärden för fukt i betong Vänta 6 8 veckor med inläggning av parkettgolv på nya betonggolv. Betong- och lättbetongbjälklag ska alltid isoleras mot fukt. Detta görs med 0,20 mm åldringsbeständig HD-plastfolie. Den relativa fuktigheten i betongen får ej överskrida 95 %. Folien läggs med minst 300 mm överlapp i fogar. På plastfolien lägger Du polyetenskumplast eller korksmulepapp för ljuddämpning. Undergolv. Mjuka heltäckningsmattor måste i regel tas bort medan PVC-, linoleum- samt nålfiltsmattor kan vara kvar. Om Du lägger 14 mm lamellbrädor på polystyrencellplast ska cellplasten ha densiteten 30 kg/m3 alternativt 20 kg/m3 om den är försedd med spiklist. Generellt bör lamellbrädorna läggas i rummets längdriktning. Vid läggning på gamla brädgolv läggs lamellbrädorna tvärs golvbrädorna om dessa är skålade. Alternativt får golvet slipas. På brädgolv eller spånskiva lägger Du grålumppapp eller polyetenskumplast (tjocklek max 2 mm). Innan Du börjar lägga; Bräderna ska ligga i obruten förpackning minst 48 timmar innan golvet läggs. Rummets temperatur skall vara lägst 17 +C och den relativa fuktigheten måste ligga mellan 30 och 60 %. Om golvets bredd (bräda vid bräda) är större än 8 m och längden (brädans längdriktning) är större än 12 m samt vid komplicerade ytor (icke rektangulära) ska golvet uppdelas med rörelsefog. Kontrollera att dörrarna går fria över det nya golvet. Problem kan avhjälpas med brickor mellan gångjärnen eller genom att hyvla dörrens undersida. Innan du börjar, kontrollera även om du behöver såga till den första brädan på längden. Lägg ej flera rum sammanhängande utan tröskel med expansionsfog, dilationsfog, mellan rummen. Beakta att tunga föremål som hyllor, köksinredning m.m. kan hindra golvets naturliga rörelser och ge upphov till spänningar eller att golvet lyfter vid expansion. Lägg normalt golvet i rummets längdriktning. Viktigt: Kontroll av mottaget material Köparen av varan är ansvarig för att rätt material mottagits samt för att brädor med synliga fel inte monteras. Kontrollera brädorna i dagsljus före läggningen så att brädor med synliga fel eller skador sorteras bort. Kontrollera även färg och struktur. Reklamationskrav gäller inte för redan inlagda bräder. Verktyg Slutresultatet blir bäst och arbetet underlättas om Du använder bra verktyg. Dessa kan Du komma att behöva: Riktsnöre / laser Slagkloss Tumstock Vinkelhake Såg (fintandad) eller sticksåg Japansåg (för ev. avsågning av dörrfoder) Vass kniv (för finjustering etc.) Hammare Distanskilar Träkilar 0,20mm Åldringsbeständig HD Plastfolie (Polyetenfolie) som ångspärr. Grålumppapp. Polyetenskumplast eller Korksmulepapp som Golvunderlägg för ljuddämpning. Penna Klackjärn (specialverktyg för bräda närmast vägg. Finns hos Din golvhandlare eller i välsorterade järnaffärer) Borrsväng / Borrmaskin (för hål runt rör. Borren skall vara 20 mm större än rören) Dessutom vid behov Rörmanschetter, spackelmassa. Dörrfoder kan behöva sågas- eller hyvlas av för att få exakt passning mot lamellbrädan. Detta gör Du lämpligen som på bild 12A med en spillbit som stöd. Lim, typ trälim PVA c. Överkantsfräs / Cirkelsåg (för att ev. göra uttag för golvet under trösklar). 1

2 1. Lägg först 0,20 mm HD Polyeten Folie som ångspärr på betonggolvet. Skarvar ska överlappas med 30 cm och tejpas. Applicera även det fuktskyddande lagret upp på den nedre delen av väggen, skär sedan av överflödig folie efter montering av golvlisterna. Lägg sedan 2mm Cellfoam (Polyetenskumplast) ovanpå 0,20mm folien, som ljudisolering. / 2. Lägg ut de två första raderna av golvbrädor mot väggen och fortsätt sedan från höger till vänster. Fjädern ska vara riktad mot väggen, kapa sedan fjädern på de golvbrädor som har fjädern direkt mot väggen Installera från höger till vänster 3. Börja med och lägga de fyra golvbrädorna som har fått benämningen 1, 2, 3, & 4 med ditt ansikte mot väggen, lägg från höger till vänster. Kapa bräda nr 2 till halva dess ursprungliga längd. Kapa även fjädern på den sista brädan så du får en rak kant mot väggen. Placera den kapade kanten på bräda nr 2 mot en kil så du får ett mellanrum, expansionsfog, på ca 10mm mellan golvbräda nr 2 och väggen. Detta avstånd är ett måste för bostadshus, eftersom golvet både kommer att expandera och krympa på grund av variationen i luftfuktighet. Efter läggningen täcker du över mellanrummet mellan väggen och golvbrädorna med en golvlist. Lägg skadade eller defekta brädor åt sidan, dessa kan eventuellt användas senare som slut-brädor. Observera att lämna ett mellanrum, expansionsfog mot alla väggar, dörrar, rör, trappor osv. För större rum måste mellanrummet utökas till 1,5 mm för varje meter rummet är brett. Det är viktigt att man under inga omständigheter låter tjockleken på golvlisterna bestämma bredden på expansionsfogen. Luta bräda nr 2 lite uppåt och infoga fjädern i noten på bräda nr 1 och vik ner så att profilen låser. Om fogen fortfarande är lite öppen tryck till med handflatan. 4. Foga nu ihop kortsidan av golvbräda 3 med golvbräda 1 genom att placera fjädern på golvbräda 3 över noten på golvbräda 1. Pressa ner golvbräda 3 och kontrollera att den sitter fast i golvbräda Det kommer nu att bli ett ca 4-5 mm mellanrum i fogen mellan kortsidorna. Använd därför en slagkloss som du lägger mot notens kortsida av golvbräda 3. Fjädern på golvbräda 3 går då i noten på golvbräda 1. Placera slagklossen mot övre delen av brädans kortsida. Dvs. slå inte mot den nedre noten och slå inte onödigt hårt. 6. Montera golvbräda fyras fjäder mot noten av bräda nr 2. För sedan försiktigt golvbräda fyras fjäder mot golvbräda 1 och 3 långsida, not, och tryck bräda 4 inåt och nedåt med händerna tills den sitter ihop med golvbräda 1 och 3. Använd sedan slagklossen för att slå in golvbräda 4 mot kortsidan av golvbräda 2. Arena SE 2

3 7. Lägg nu ihop golvbräda 5 & 6. Såga av golvbräda 5 & 6 så att de passar, lämna ca 10 mm mellanrum mot väggen. Använd den avsågade biten av golvbräda 5 i rad 3 och resten av golvbräda 6 i rad 4. Rad 3 8. Använd klackjärn (verktyg för sista brädan) när sista biten i respektive rad ska läggas. 9. Använd ett snöre / lasermått för att se att se att golvet är rakt efter de två första raderna. Starta den tredje raden med resten från golvbräda 5. När du sen fortsätter rad för rad, var noga med att se till att golvbrädornas kortsidor i de olika raderna är skilda från varandra med minst 50cm. Min 50 cm avstånd 10. Den sista raden kommer förmodligen att behöva skäras på längden för att få plats. Om du har räknat i förväg att du kommer att behöva en bit som är smalare än 5cm, är det rekommenderat att du tar av lika mycket i första raden. Orsaken är dels för att det blir stadigare och dels för det blir stiligare. För att rita linjen som du ska såga efter på slutbrädan, lägg slutbrädan på den näst sista golvbrädan, raden. Ta sedan en avkapad bit av en golvbräda och lägg den på slutbrädan med fjädern mot väggen och dra en linje på slutbrädan efter väggen, för att få rätt bredd att såga efter på längden. Det är även viktigt att du kontrollerar så att du räknar med att expansionsmellanrummet eventuellt ska vara större än fjädern. Såga sedan brädan efter den dragna linjen. 11. Lägg sedan den sista brädan på plats genom att trycka den nedåt. Använd ett klackjärn för att få exakt placering om det skulle behövas. Ta sedan bort kilarna. 12. Såga vid behov av dörr foder. Passning vid rör: Borra upp hål med borrsväng. Borren skall vara 20 mm större än röret. Såga ur en kil som bilden visar. Använd figursåg med tunt blad. Passbiten som sågats ut limmas fast när brädan ligger på plats. Lägg sedan rörmanschetter runt rören. Arena SE 3

4 13. Slutför sedan arbetet genom att montera golvlisterna. Lämna mellanrum mot golvet så detta ej låses. Om en kant av golvet har en öppen avslutning, kan man lägga en nivåupptagande list. Vid tröskel kan en speciell avslutningslist användas. Vid täckning av golvet ska skyddsmaterial vara garanterat fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig beläggning. Glöm inte att ta bort alla kilarna. Skydd av golvet måste vara genomtränglig för fukt och får inte missfärga golvets finish. Vänster till Höger installation 14. Alla steg är samma, förutom punkterna 4,5 & 6. Om du ska montera från vänster till höger, ska du på punkt 4 & 5 montera noten i fjädern och pressa nedåt. Lämna mellanrum i fogen på ca 4-5 mm. Använd sedan slagklossen och hammaren för att slå den inåt från fjädern och på så vis få ihop golvbrädorna. Observera att genom att använda denna metod kan man behöva slå något mer på fjäderns kant för att på så vis få notens ända att åka in i fjädern. I punkt 6, montera golvbräda fyras not i fjädern på golvbräda 2. Resten av proceduren ska vara liknande som att göra det från höger till vänster. Trägolv på Golvvärme Trägolv kan läggas på vattenburen samt på självbegränsande elektrisk golvvärme, förutsatt att följande anvisningar efterföljs. Bok och Lönn är dock inte lämpliga att installera på golvvärme, då de sväller och krymper mer än andra träslag. Övriga generella kommentarer; Luftspalt mellan golvvärme och trägolv får ej förekomma. Trägolvet ska alltid skyddas mot underliggande fukt med ång- eller fuktspärr. Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan. I övrigt hänvisar vi till GBR:s, Golvbranschens, Basinformation/ Branschriktlinjer om Trägolv på golvvärme, eller på www. alfort.se. Använd ej korksmulepapp vid golvvärme. Maxtemperaturen på golvytan får aldrig överstiga 27 C (70 F) någonstans i rummet. Detta gäller även under mattor och möbler. Förberedande mätningar med nyligen installerade värmeanläggningar till undergolv. Förberedelser för installation av golvvärme OBS! Före läggningen av parkettgolvet måste fukten i det nyinstallerade undergolvet kontrolleras på minst 3 olika ställen och detta resultat måste protokollföras och sparas. Mätpunkterna ska också anges för eventuell senare kontroll. 1. Cementgolvet ska läggas av fackman enligt DIN (tysk norm). Golvet ska vara lagt minst 21 dagar före installationen. Fogar och sprickor i betongen måste vid hellimning av parketten fyllas i. Detta sker med tvåkomponents konstharts. Expansionsfogar som gjorts av värmegolvsinstallatören ska bibehållas. 2. Vid uppvärmning av cementgolvet ska vattentemperaturen ökas med 5ºC per dag tills en max. temperatur på 45ºC är uppnådd. Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan. 3. Därefter hålles temperaturen 45ºC i 7 dagar. 4. Reducera värmen med 5ºC per dag tills temperaturen på 37:e dagen fallit till +25ºC. 5. Stäng av värmen i 7 dagar. 6. Öka värmen under 4 dagar tills temperaturen når 45ºC och med början dag 49 reduceras värmen till 25ºC igen. Denna tidplan representerar ett minimum av uppvärmningsdagar, varje extra dag är nyttig för att reducera fukten och ger också säkerhet. Läggningen av parkett kan börja efter 51 dagar. Vattentemperaturen ska hållas på 25ºC under denna tid. 7. Golvet kan nu läggas. Observera läggningsinstruktionerna. Yttemperaturen på cementen måste vara min 18ºC och den relativa fuktigheten under installation %. 8. Även efter det att läggningen är gjord måste villkoren i punkt 7 hållas i ytterligare 5 dagar. 9. Därefter kan golvet värmas upp under värmeperioden. VIKTIGT: Viktigt! Det ges ingen garanti för skador som orsakats genom åsidosättande av ovan angivna förberedelser. Ett fullständigt ifyllt uppvärmningsprotokoll måste kunna uppvisas. Arena SE 4

5 Förberedelser vid existerande golvvärme. Vid vattenburet golvvärmesystem, som redan varit i bruk under flera värmeperioder, rekommenderas att undergolvet värms i 7 dagar med en temperatur av 45 C utan avbrott och sedan sänks värmen igen till 25 C före parkettläggningen. Eftersom vi i denna instruktion inte kan ta hänsyn till hela produktsortimentet av golvvärmesystem, ber vi Dig att ta kontakt med fackhandeln eller producenten av golvvärmesystem. Rumsklimat För att parkettgolvet ska behålla sitt värde men även för att människor ska må bra krävs ett sunt inomhusklimat med ca 30 60% relativ luftfuktighet och en temperatur på ca 20 C. Om luftfuktigheten under eldningsperioden är lägre, rekommenderas en luftfuktare för att skydda mot alltför stark uttorkning av parketten. Om det normala luftfuktighetsvärdet underskrids, får man räkna med sprickor i golvet, som dock går tillbaka efter eldningssäsongen. För att garantera ett formstabilt golv ska den relativa fuktigheten, RF, ligga mellan 30-60%. Värden utanför detta intervall kan ge formskador på golvet. Förebyggande underhåll För att golvet ska hålla sig vackert rekommenderar vi att ni förser möbler med möbeltassar för att undvika repor. Fläckar från t ex gummi, olja och asfalt tas bort med lacknafta. Viktigt är att använda dörrmattor, så att väta, smuts och sand stoppas vid entrén. Hjul på stolar och möbler ska motsvara DIN 68131, endast hjul av typ W, mjuk, bör användas. OBS! Trägolv är känsliga för vatten och får aldrig skuras eller moppas. All typ av avtorkning (rengöring eller såpunderhåll) ska ske med fuktig trasa/skurduk som inte väter golvet. LACKADE GOLV Skötsel och underhåll av lackad parkett Golvet rengörs regelbundet med dammsugare. Vid behov kan golvet torkas med en väl urvriden (fuktig) trasa. Trä- och laminatgolv tål inte att bli blöta. Det går även att torrmoppa golvet med en s k mikrofiberduk, men då ska man känna till att denna sliter golvet mer än städmetoden ovan. För att undvika slitage och repor ska möbler förses med möbeltassar och i entrén/hallen ska det finnas en bra entrématta. Observera att möbeltassar under stolar som flyttas ofta (t ex köksstolar) bör då och då bytas, eftersom det kan fastna grus i dem och de då får de motsatt effekt. Behöver golvet rengöras för fläckar kan de flesta vanliga rengöringsmedel användas på en lätt fuktad trasa. Obs! Vid tillfälligt skydd av lackade golv får man ej tejpa i golvet, vilket kan medföra att tejpen drar bort bitar av lacken. Vi rekommenderar inte lackering eller slipning av nylagda golv, eftersom denna inte kan bli lika bra som en fabrikslackering eller fabriksslipning. Vid reparation av skador eller gamla golv hänvisar vi till vår reparationsanvisning. OLJADE GOLV Skötsel av oljad parkett För att du ska kunna njuta riktigt länge av ett oljebehandlat golv är det viktigt att du redan från början sköter golvet rätt. Med tiden blir golvet mera tåligt och lättskött, eftersom ytbehandlingen skapar en skyddande film, som håller smutsen borta. Första gången du behandlar golvet. Arena parkettgolv har behandlats med natur eller vit golvolja. För att golvet ska få långvarigt skydd ska du direkt efter läggningen rengöra golvet från damm och våttorka det med trägolvssåpa. (Se instruktioner längre ner) Normal rengöring och skötsel För daglig rengöring räcker det att dammsuga eller sopa golvet. Alla trägolv bör regelbundet torkas av med en väl urvriden fuktig trasa. För oljad parkett ska trägolvssåpa tillsättas vattnet (1/8 liter såpa till 5 liter varmt vatten). Trägolvssåpan rengör inte enbart, den bildar också en skyddande film, som skyddar parketten mot smuts. Under de första veckorna ska golvet våttorkas flera gånger med såplösning tills en skyddande film byggts upp på ytan. Använd två hinkar: en med såpvatten och en med rent ljummet vatten att vrida ur trasan i. Blöt trasan i såpa vatten och vrid ur den ordentligt innan du torkar golvet, rensa den från damm i hinken med vatten. OBS! Eftertorka inte med rent vatten och använd inte trasor eller moppar med mikrofibrer. Grundlig rengöring Om golvet blivit hårt smutsat bör man göra en grundlig rengöring med intensivrengöring. Till 5 liter vatten används 1/8 liter intensivrengöringsmedel. Direkt efter intensivrengöringen ska golvet våttorkas med trägolvssåpa, så att en skyddande film bildas. Renovering När golvet efter lång tids användning börjar se grått eller matt ut kan det fräschas upp med ett tunt lager golvolja. Före denna oljebehandling måste golvet rengöras grundligt med intensivrengöring, varefter det får torka 4-8 timmar. Först därefter ska golvoljan appliceras. Golvoljan ska påföras tunt antingen med maskin, roller eller bomullstrasa. När golvet fått en sidenmatt glans, har rätt mängd olja påförts. Golvoljan får inte ligga kvar som en film på ytan. Därefter skall golvet poleras noggrant med en mjuk bomullstrasa eller vit polerkudde. Golvet tål att beträdas efter 4 timmar och får tidigast 24 timmar senare behandlas med trägolvssåpa. Följ oljeleverantörens anvisningar. Varning: För att undvika självantändning måste oljedränkta trasor, kuddar etc. omedelbart efter användandet dränkas i vatten, varefter de får torka ute i det fria. Mer information om lämpliga golvvårdsprodukter får Du i fackhandeln. Arena SE 5

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för XLNT Living 2014-11-05 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV XLNT LIVING Kilar för att hålla distans till vägg Fintandad

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Läggningsanvisning för Forshaga Parkett 2014-11-05 VÄLKOMMEN TILL DITT NYA PARKETTGOLV

LÄGGNINGSANVISNING. Läggningsanvisning för Forshaga Parkett 2014-11-05 VÄLKOMMEN TILL DITT NYA PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Forshaga Parkett 2014-11-05 VÄLKOMMEN TILL DITT NYA PARKETTGOLV Följer du läggningsanvisningen så kommer du att få glädje av ditt golv i många

Läs mer

1. Förberedelser. 01 Viktiga verktyg. 02 Riktig limpålägning

1. Förberedelser. 01 Viktiga verktyg. 02 Riktig limpålägning gotlandsgolvet 2.0 Lägganvisning Österby Brädgård AB 1 januari 2010 Österby Brädgård AB Österbyväg 28 62141 Visby 0498-259990 www.osterbybradgard.com 1. Förberedelser Installation _ gotlandsgolvet 2.0

Läs mer

Installationsanvisningar för Uniclic Multifit parkett

Installationsanvisningar för Uniclic Multifit parkett Installationsanvisningar för Uniclic Multifit parkett ALLMÄNT Uniclic Multifit är ett epokgörande system för installation av parkett. Bräderna kan enkelt monteras ihop tack vare den sinnrika utformningen

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Trägolv. trä från naturen

Trägolv. trä från naturen Trägolv trä från naturen Läs läggningsanvisningen på baksidan innan arbetet påbörjas! Trägolvet ska förvaras liggande i minst 48 timmar i originalemballaget med en temperatur på 18-24 o C och en max luftfuktighet

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Rev.nr: 160412 Förberedelser inför läggning 1. Förvara paket med golv inomhus under två till tre dygn i minst 18 grader. Då anpassas de till temperaturen

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen). Relativ

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNINGAR

INSTALLATIONSANVISNINGAR INSTALLATIONSANVISNINGAR 1/5 Bästa kund Tack för att Ni valt ett kvalitetsgolv från Par-ky. Innan installationen, är det viktigt att läsa dessa instruktioner noggrant. INSTALLATIONSMATERIAL (bild 1) Par-ky

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Siljan furugolv den nya generationen

Siljan furugolv den nya generationen Siljan furugolv den nya generationen etablerat 1897 Våra furugolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Det är tillverkat

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Montering och skötsel av massivagolv

Montering och skötsel av massivagolv Montering och skötsel av massivagolv MONTERING Monteringsanvisningar massiva golv Om massiva trägolv Södra Interiörs trägolv för inomhusbruk levereras från Södras fabriker med 8±2 % fuktkvot. Golven finns

Läs mer

Läggningsanvisning. Information. Generellt. Se även läggningsanvisningen på paket och förpackningsinlagan i paketet.

Läggningsanvisning. Information. Generellt. Se även läggningsanvisningen på paket och förpackningsinlagan i paketet. Information Se även läggningsanvisningen på paket och förpackningsinlagan i paketet. Generellt Pergogolv skall läggas flytande och inte fästas mot undergolv eller ligga an mot fasta föremål. Förvara Pergogolvet

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm TRÄGOLV Läggningsanvisning Flytande 8,5 mm, 3 mm, mm, mm Förutsättningar Flytande läggning innebär att trägolvet ej skall förankras (dvs. vare sig spikas eller limmas) i underlaget. Golvet skall kunna

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR UNICLIC

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR UNICLIC INSTLLTIONSNVISNINGR FÖR UNILI llmänt Uniclic är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. På lång-

Läs mer

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click 1 För att uppnå ett bra resultat rekommenderar vi att man följer alla instruktioner noggrant. FÖRBEREDELSE Vi rekommenderar att man beställer alla paneler för samma golvprojekt samtidigt.. 2 Förvara och

Läs mer

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra.

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra. Om Arena Parkettgolv Lamellparkett Lamellparkett definieras som ett golv bestående av två- eller fler träbaserade skikt där toppskiktet består av massivt trä med en tjocklek på minst 2,5 mm. Syftet med

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

Läggnings- och skötselinstruktion

Läggnings- och skötselinstruktion Läggnings- och skötselinstruktion Arena Trägolv Furu Viktig information innan du börjar lägga Arena Lamellparkett i Furu! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

Rengöringsanvisningar

Rengöringsanvisningar och skötsel av lackade och oljade Pergo-parkettgolv HÅLLBART ANVÄNDARVÄNLIGT EFFEKTIVT Varför? Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa sätt. Produkterna

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

02 SE. Läggningsvägledning. Douglas fallande längder

02 SE. Läggningsvägledning. Douglas fallande längder 02 SE Läggningsvägledning Douglas fallande längder Dinesen läggningsvägledning för Douglas-golv i fallande längder Februari 2011 Golv med fast fjäder och ändnot Dimension i mm: 28 x 150 I 28 x 200 I 28

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2017 ersätter april 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum Click 2016-11-21 Allmän information Ytmaterialet till Marmoleum Click är riktig linoleum. Det är ett

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS LÄGGNINGSANVISNING F L Y T A N D E G O L V WICANDERS KORKGOLV WIC-CORK Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS Wicanders flytande golv - läggningsanvisning

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

01 SE. Läggningsvägledning. Douglas hela längder

01 SE. Läggningsvägledning. Douglas hela längder 01 SE Läggningsvägledning Douglas hela längder Dinesen läggningsvägledning för Douglas-golv i hela längder Februari 2011 Golv med lös fjäder och golv med fast fjäder Innehåll Allmän information 4 Läggning

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

05 SE. Grundbehandling. och skötsel. Vägledning

05 SE. Grundbehandling. och skötsel. Vägledning 05 SE Vägledning Grundbehandling och skötsel Grundbehandling och skötsel av Dinesen golv Februari 2011 Dinesen Douglas och Dinesen Ek Sida 3 Innehåll Val av behandlingsmetod av Dinesen golv Slipning 5

Läs mer

domestic Elegance Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

domestic Elegance Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materialet till Pergo Domestic Elegance levereras med illustrerade anvisningar. I texten nedan ger vi förklaringar till illustrationerna, som kan delas upp i tre områden: Förberedelser,

Läs mer

Tilläggsvägledning. Hellimning

Tilläggsvägledning. Hellimning Tilläggsvägledning Hellimning Juni 2014 1 Hellimning med Stauf produkter Douglas, Furu, Ek För att få ett lyckat resultat är det viktigt att golvet läggs korrekt, och att beskrivna produkter används enligt

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Click 2015-11-03 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV NOVILON CLICK Mattkniv med trapetsblad Tumstock

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

wooden floors TRADITIONAL

wooden floors TRADITIONAL wooden floors TRADITIONAL ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VERLEGE- UND PFELEGEANLEITUNG ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP

SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP SKÖTSELANVISNING SKÖTSELANVISNING Skötselanvisning för Forbo Parkett 2016-09-22 ALLMÄNNA RÅD Stoppa smutsen redan i entrén! Över 80 % av all smuts dras

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING WELIN KLICKSTAV VINKELSNÄPP RUTMÖNSTER

LÄGGNINGSANVISNING WELIN KLICKSTAV VINKELSNÄPP RUTMÖNSTER LÄGGNINGSANVISNING WELIN KLICKSTAV VINKELSNÄPP RUTMÖNSTER PRODUKTINFORMATION Stav A & B. Europeisk parkettstavstav med kärna av högkvalitets plywood ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Läggningsanvisning. flytande läggning 8,5, 12 och 14 mm. trägolv

Läggningsanvisning. flytande läggning 8,5, 12 och 14 mm. trägolv Läggningsanvisning flytande läggning 8,5, 12 och 14 mm trägolv Förutsättningar Flytande läggning innebär att trägolvet ej ska förankras (dvs. vare sig spikas eller limmas) i underlaget. Underlaget ska

Läs mer

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil Ek, ask eller furu ett uttryck för din personliga stil Ett äkta trägolv är mer än bara ett golv Massiva trägolv är en ren njutning. Kvaliteten syns, hörs och känns den vackra ådringen och färgskiftningarna,

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Lock-Tile Sweden AB. Lock-Tile golv Installation Instruktioner. www.lock-tile.se. 011 13 65 70 eller info@lock-tile.se

Lock-Tile Sweden AB. Lock-Tile golv Installation Instruktioner. www.lock-tile.se. 011 13 65 70 eller info@lock-tile.se Om du har några frågor angående installationen av ett Lock-Tile golv tveka inte att konkakta oss på 011 13 65 70 eller info@lock-tile.se Lock-Tile golv Installation Instruktioner Lock-Tile Sweden AB www.lock-tile.se

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

optimum Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

optimum Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Optimum limmade golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning

Läs mer

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Läggningsanvisning. Flytande/2-lock WOOD

Läggningsanvisning. Flytande/2-lock WOOD Läggningsanvisning Flytande/2-lock WOOD FÖRUTSÄTTNINGAR Flytande läggning innebär att trägolvet inte ska förankras (d.v.s. spikas eller limmas) i undergolvet. Golvet ska kunna röra sig fritt med förändringar

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

TRÄGOLV. Flytande. 8,5, 13, 14, 22 mm. Läggningsanvisning

TRÄGOLV. Flytande. 8,5, 13, 14, 22 mm. Läggningsanvisning TRÄGOLV Flytande 8,5, 13, 14, 22 mm Läggningsanvisning Förutsättningar Flytande läggning innebär att trägolvet ej skall förankras (dvs. vare sig spikas eller limmas) i underlaget. Golvet skall kunna röra

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

Ytbehandling av trägolv

Ytbehandling av trägolv Ytbehandling av trägolv LUTBEHANDLING SÅPBEHANDLING OLJEBEHANDLING RENGÖRING SKÖTSEL Preparing today for tomorrow 2 Innehåll Lutbehandling..................... 4 Såpbehandling..................... 5 Manuel

Läs mer

I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar:

I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar: I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar: Byggstädning Lackerade trägolv sid 2-3 Skötsel & underhåll Lackerade trägolv sid 4-5 Skötsel & underhåll Proteco Natura trägolv sid 6-7 Skötsel

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 SKÖTSELANVISNINGAR Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4 Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 BOSTADSMILJÖ Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv Kährs

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Frågor och svar om trägolv

Frågor och svar om trägolv Frågor och svar om trägolv Hur många år håller golvet? Det är en knepig fråga ungefär som: Hur långt är ett snöre? Ett trägolv som sköts på rätt sätt och som skyddas från t ex grus utifrån kan hålla i

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING WELIN KLICKSTAV VINKELSNÄPP FISKBENSMÖNSTER UTAN LISTBAND/FRIS

LÄGGNINGSANVISNING WELIN KLICKSTAV VINKELSNÄPP FISKBENSMÖNSTER UTAN LISTBAND/FRIS LÄGGNINGSANVISNING WELIN KLICKSTAV VINKELSNÄPP FISKBENSMÖNSTER UTAN LISTBAND/FRIS PRODUKTINFORMATION Stav A & B. Europeisk parkettstavstav med kärna av högkvalitets plywood ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad

Läs mer

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN Görviks trä VERKTYG & MATERIAL Skruvdragare Golvskruv Hammare Kofot Såg Häftpistol Trälim Underlagspapp (grålumpapp) FÖRBEREDELSER Det är viktigt att allt arbete

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Vägledning. Läggning

Vägledning. Läggning Vägledning Läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Monteringsanvisning Underhåll Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier INNERDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04

Monteringsanvisning Underhåll Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier INNERDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04 Monteringsanvisning Underhåll Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier INNERDÖRR Förberedande montering av karm Du behöver: skruvmejsel och en vinkelhake. 1. Vänd karmsidorna rätt och

Läs mer

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Quick-Step Impressive / Impressive ULTRA SE

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Quick-Step Impressive / Impressive ULTRA SE INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Quick-Step Impressive / Impressive ULTRA SE För bästa resultat är det mycket viktigt att du exakt följer instruktionerna. FÖRBEREDELSE Låt plankorna acklimatiseras, i mitten

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Golv för livet. När du valt din Rappgo-tilja får du ett golv för livet. Ett golv med karaktär och av yppersta kvalitet.

Golv för livet. När du valt din Rappgo-tilja får du ett golv för livet. Ett golv med karaktär och av yppersta kvalitet. FAKTA OM RAPPGOS TRÄGOLV flerskiktsgolv lister skötsel ytbehandlingar läggningar sortiment Golv för livet När du valt din Rappgo-tilja får du ett golv för livet. Ett golv med karaktär och av yppersta kvalitet.

Läs mer

Slitstarka trägolv från Bohuslän

Slitstarka trägolv från Bohuslän Slitstarka trägolv från Bohuslän GOLV SOM DU VILL HA DEM DET NATURLIGA VALET Som en av få leverantörer i Europa distribuerar vi upp till 300 x 2900 mm trägolvsplankor. Varje tilja slipas och inspekteras

Läs mer

Ytterligare fem skäl att välja Kährs

Ytterligare fem skäl att välja Kährs Ytterligare fem skäl att välja Kährs Det finns många bra skäl till varför du ska välja ett golv från Kährs. Att de är naturligt sköna och tekniskt utsökta är bara några exempel. Här är de fem viktigaste!

Läs mer

Sil}an TRÄgolv den nya generationen

Sil}an TRÄgolv den nya generationen Sil}an TRÄgolv den nya generationen etablerat 1897 Våra massiva trägolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Våra massiva

Läs mer

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö GOLV laminatgolv Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Laminatgolvet

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

lacko barstol

lacko barstol lacko barstol 378 950 445-5 C8 C7 C5 C4(R) C3(R) C6 C2(L) C(L) ITEM C(L) C2(L) C3(R) C4(R) C5 C6 C7 C8 QTY PARTS SIZE 380X35X20(mm) 580X35X35(mm) 380X35X20(mm) 580X35X35(mm) 950X378X95(mm) 375X35X20(mm)

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Tarkett Sportgolv Reflex M Evolution

Tarkett Sportgolv Reflex M Evolution 1 Underlagets jämnhet 2 meters mätlängd Max 3 mm OBS! Max 3 mm nivåskillnad över 2 meters mätlängd 2 Max 4,5 % vatteninnehåll i underlaget RF i betong max 95 % Porig asfalt Asfalt 3 Luftfuktighet vid läggningstillfället

Läs mer

BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND

BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND BREDA PLANKGOLV I mer än 45 år har vi levererat noggrant utvalda plankgolv världen över. Varje planka som skapas i vårt småländska familjeföretag i Mörkaskog

Läs mer