Instruktion för UNICLIC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för UNICLIC"

Transkript

1 Instruktion för UNICLIC Arena SE Not Fjäder Läs detta först Läs noga igenom hela anvisningen innan Du börjar lägga, det underlättar arbetet senare. Om något är oklart, rådgör med din golvleverantör. Förberedelser Undergolvet måste vara torrt och plant. Kravet för buktighet/ojämnhet är lägst enligt tabellen under: Mått Distans Max Tolerans Buktning / - 2 mm Förhöjningar och fördjupningar som överstiger dessa mått måste ovillkorligen jämnas ut för att slutresultatet skall bli bra. Betonggolv spacklas med avjämningsmassa och trägolv hyvlas, slipas eller spacklas. Gränsvärden för fukt i betong Vänta 6 8 veckor med inläggning av parkettgolv på nya betonggolv. Betong- och lättbetongbjälklag ska alltid isoleras mot fukt. Detta görs med 0,20 mm åldringsbeständig HD-plastfolie. Den relativa fuktigheten i betongen får ej överskrida 95 %. Folien läggs med minst 300 mm överlapp i fogar. På plastfolien lägger Du polyetenskumplast eller korksmulepapp för ljuddämpning. Undergolv. Mjuka heltäckningsmattor måste i regel tas bort medan PVC-, linoleum- samt nålfiltsmattor kan vara kvar. Om Du lägger 14 mm lamellbrädor på polystyrencellplast ska cellplasten ha densiteten 30 kg/m3 alternativt 20 kg/m3 om den är försedd med spiklist. Generellt bör lamellbrädorna läggas i rummets längdriktning. Vid läggning på gamla brädgolv läggs lamellbrädorna tvärs golvbrädorna om dessa är skålade. Alternativt får golvet slipas. På brädgolv eller spånskiva lägger Du grålumppapp eller polyetenskumplast (tjocklek max 2 mm). Innan Du börjar lägga; Bräderna ska ligga i obruten förpackning minst 48 timmar innan golvet läggs. Rummets temperatur skall vara lägst 17 +C och den relativa fuktigheten måste ligga mellan 30 och 60 %. Om golvets bredd (bräda vid bräda) är större än 8 m och längden (brädans längdriktning) är större än 12 m samt vid komplicerade ytor (icke rektangulära) ska golvet uppdelas med rörelsefog. Kontrollera att dörrarna går fria över det nya golvet. Problem kan avhjälpas med brickor mellan gångjärnen eller genom att hyvla dörrens undersida. Innan du börjar, kontrollera även om du behöver såga till den första brädan på längden. Lägg ej flera rum sammanhängande utan tröskel med expansionsfog, dilationsfog, mellan rummen. Beakta att tunga föremål som hyllor, köksinredning m.m. kan hindra golvets naturliga rörelser och ge upphov till spänningar eller att golvet lyfter vid expansion. Lägg normalt golvet i rummets längdriktning. Viktigt: Kontroll av mottaget material Köparen av varan är ansvarig för att rätt material mottagits samt för att brädor med synliga fel inte monteras. Kontrollera brädorna i dagsljus före läggningen så att brädor med synliga fel eller skador sorteras bort. Kontrollera även färg och struktur. Reklamationskrav gäller inte för redan inlagda bräder. Verktyg Slutresultatet blir bäst och arbetet underlättas om Du använder bra verktyg. Dessa kan Du komma att behöva: Riktsnöre / laser Slagkloss Tumstock Vinkelhake Såg (fintandad) eller sticksåg Japansåg (för ev. avsågning av dörrfoder) Vass kniv (för finjustering etc.) Hammare Distanskilar Träkilar 0,20mm Åldringsbeständig HD Plastfolie (Polyetenfolie) som ångspärr. Grålumppapp. Polyetenskumplast eller Korksmulepapp som Golvunderlägg för ljuddämpning. Penna Klackjärn (specialverktyg för bräda närmast vägg. Finns hos Din golvhandlare eller i välsorterade järnaffärer) Borrsväng / Borrmaskin (för hål runt rör. Borren skall vara 20 mm större än rören) Dessutom vid behov Rörmanschetter, spackelmassa. Dörrfoder kan behöva sågas- eller hyvlas av för att få exakt passning mot lamellbrädan. Detta gör Du lämpligen som på bild 12A med en spillbit som stöd. Lim, typ trälim PVA c. Överkantsfräs / Cirkelsåg (för att ev. göra uttag för golvet under trösklar). 1

2 1. Lägg först 0,20 mm HD Polyeten Folie som ångspärr på betonggolvet. Skarvar ska överlappas med 30 cm och tejpas. Applicera även det fuktskyddande lagret upp på den nedre delen av väggen, skär sedan av överflödig folie efter montering av golvlisterna. Lägg sedan 2mm Cellfoam (Polyetenskumplast) ovanpå 0,20mm folien, som ljudisolering. / 2. Lägg ut de två första raderna av golvbrädor mot väggen och fortsätt sedan från höger till vänster. Fjädern ska vara riktad mot väggen, kapa sedan fjädern på de golvbrädor som har fjädern direkt mot väggen Installera från höger till vänster 3. Börja med och lägga de fyra golvbrädorna som har fått benämningen 1, 2, 3, & 4 med ditt ansikte mot väggen, lägg från höger till vänster. Kapa bräda nr 2 till halva dess ursprungliga längd. Kapa även fjädern på den sista brädan så du får en rak kant mot väggen. Placera den kapade kanten på bräda nr 2 mot en kil så du får ett mellanrum, expansionsfog, på ca 10mm mellan golvbräda nr 2 och väggen. Detta avstånd är ett måste för bostadshus, eftersom golvet både kommer att expandera och krympa på grund av variationen i luftfuktighet. Efter läggningen täcker du över mellanrummet mellan väggen och golvbrädorna med en golvlist. Lägg skadade eller defekta brädor åt sidan, dessa kan eventuellt användas senare som slut-brädor. Observera att lämna ett mellanrum, expansionsfog mot alla väggar, dörrar, rör, trappor osv. För större rum måste mellanrummet utökas till 1,5 mm för varje meter rummet är brett. Det är viktigt att man under inga omständigheter låter tjockleken på golvlisterna bestämma bredden på expansionsfogen. Luta bräda nr 2 lite uppåt och infoga fjädern i noten på bräda nr 1 och vik ner så att profilen låser. Om fogen fortfarande är lite öppen tryck till med handflatan. 4. Foga nu ihop kortsidan av golvbräda 3 med golvbräda 1 genom att placera fjädern på golvbräda 3 över noten på golvbräda 1. Pressa ner golvbräda 3 och kontrollera att den sitter fast i golvbräda Det kommer nu att bli ett ca 4-5 mm mellanrum i fogen mellan kortsidorna. Använd därför en slagkloss som du lägger mot notens kortsida av golvbräda 3. Fjädern på golvbräda 3 går då i noten på golvbräda 1. Placera slagklossen mot övre delen av brädans kortsida. Dvs. slå inte mot den nedre noten och slå inte onödigt hårt. 6. Montera golvbräda fyras fjäder mot noten av bräda nr 2. För sedan försiktigt golvbräda fyras fjäder mot golvbräda 1 och 3 långsida, not, och tryck bräda 4 inåt och nedåt med händerna tills den sitter ihop med golvbräda 1 och 3. Använd sedan slagklossen för att slå in golvbräda 4 mot kortsidan av golvbräda 2. Arena SE 2

3 7. Lägg nu ihop golvbräda 5 & 6. Såga av golvbräda 5 & 6 så att de passar, lämna ca 10 mm mellanrum mot väggen. Använd den avsågade biten av golvbräda 5 i rad 3 och resten av golvbräda 6 i rad 4. Rad 3 8. Använd klackjärn (verktyg för sista brädan) när sista biten i respektive rad ska läggas. 9. Använd ett snöre / lasermått för att se att se att golvet är rakt efter de två första raderna. Starta den tredje raden med resten från golvbräda 5. När du sen fortsätter rad för rad, var noga med att se till att golvbrädornas kortsidor i de olika raderna är skilda från varandra med minst 50cm. Min 50 cm avstånd 10. Den sista raden kommer förmodligen att behöva skäras på längden för att få plats. Om du har räknat i förväg att du kommer att behöva en bit som är smalare än 5cm, är det rekommenderat att du tar av lika mycket i första raden. Orsaken är dels för att det blir stadigare och dels för det blir stiligare. För att rita linjen som du ska såga efter på slutbrädan, lägg slutbrädan på den näst sista golvbrädan, raden. Ta sedan en avkapad bit av en golvbräda och lägg den på slutbrädan med fjädern mot väggen och dra en linje på slutbrädan efter väggen, för att få rätt bredd att såga efter på längden. Det är även viktigt att du kontrollerar så att du räknar med att expansionsmellanrummet eventuellt ska vara större än fjädern. Såga sedan brädan efter den dragna linjen. 11. Lägg sedan den sista brädan på plats genom att trycka den nedåt. Använd ett klackjärn för att få exakt placering om det skulle behövas. Ta sedan bort kilarna. 12. Såga vid behov av dörr foder. Passning vid rör: Borra upp hål med borrsväng. Borren skall vara 20 mm större än röret. Såga ur en kil som bilden visar. Använd figursåg med tunt blad. Passbiten som sågats ut limmas fast när brädan ligger på plats. Lägg sedan rörmanschetter runt rören. Arena SE 3

4 13. Slutför sedan arbetet genom att montera golvlisterna. Lämna mellanrum mot golvet så detta ej låses. Om en kant av golvet har en öppen avslutning, kan man lägga en nivåupptagande list. Vid tröskel kan en speciell avslutningslist användas. Vid täckning av golvet ska skyddsmaterial vara garanterat fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig beläggning. Glöm inte att ta bort alla kilarna. Skydd av golvet måste vara genomtränglig för fukt och får inte missfärga golvets finish. Vänster till Höger installation 14. Alla steg är samma, förutom punkterna 4,5 & 6. Om du ska montera från vänster till höger, ska du på punkt 4 & 5 montera noten i fjädern och pressa nedåt. Lämna mellanrum i fogen på ca 4-5 mm. Använd sedan slagklossen och hammaren för att slå den inåt från fjädern och på så vis få ihop golvbrädorna. Observera att genom att använda denna metod kan man behöva slå något mer på fjäderns kant för att på så vis få notens ända att åka in i fjädern. I punkt 6, montera golvbräda fyras not i fjädern på golvbräda 2. Resten av proceduren ska vara liknande som att göra det från höger till vänster. Trägolv på Golvvärme Trägolv kan läggas på vattenburen samt på självbegränsande elektrisk golvvärme, förutsatt att följande anvisningar efterföljs. Bok och Lönn är dock inte lämpliga att installera på golvvärme, då de sväller och krymper mer än andra träslag. Övriga generella kommentarer; Luftspalt mellan golvvärme och trägolv får ej förekomma. Trägolvet ska alltid skyddas mot underliggande fukt med ång- eller fuktspärr. Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan. I övrigt hänvisar vi till GBR:s, Golvbranschens, Basinformation/ Branschriktlinjer om Trägolv på golvvärme, eller på www. alfort.se. Använd ej korksmulepapp vid golvvärme. Maxtemperaturen på golvytan får aldrig överstiga 27 C (70 F) någonstans i rummet. Detta gäller även under mattor och möbler. Förberedande mätningar med nyligen installerade värmeanläggningar till undergolv. Förberedelser för installation av golvvärme OBS! Före läggningen av parkettgolvet måste fukten i det nyinstallerade undergolvet kontrolleras på minst 3 olika ställen och detta resultat måste protokollföras och sparas. Mätpunkterna ska också anges för eventuell senare kontroll. 1. Cementgolvet ska läggas av fackman enligt DIN (tysk norm). Golvet ska vara lagt minst 21 dagar före installationen. Fogar och sprickor i betongen måste vid hellimning av parketten fyllas i. Detta sker med tvåkomponents konstharts. Expansionsfogar som gjorts av värmegolvsinstallatören ska bibehållas. 2. Vid uppvärmning av cementgolvet ska vattentemperaturen ökas med 5ºC per dag tills en max. temperatur på 45ºC är uppnådd. Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan. 3. Därefter hålles temperaturen 45ºC i 7 dagar. 4. Reducera värmen med 5ºC per dag tills temperaturen på 37:e dagen fallit till +25ºC. 5. Stäng av värmen i 7 dagar. 6. Öka värmen under 4 dagar tills temperaturen når 45ºC och med början dag 49 reduceras värmen till 25ºC igen. Denna tidplan representerar ett minimum av uppvärmningsdagar, varje extra dag är nyttig för att reducera fukten och ger också säkerhet. Läggningen av parkett kan börja efter 51 dagar. Vattentemperaturen ska hållas på 25ºC under denna tid. 7. Golvet kan nu läggas. Observera läggningsinstruktionerna. Yttemperaturen på cementen måste vara min 18ºC och den relativa fuktigheten under installation %. 8. Även efter det att läggningen är gjord måste villkoren i punkt 7 hållas i ytterligare 5 dagar. 9. Därefter kan golvet värmas upp under värmeperioden. VIKTIGT: Viktigt! Det ges ingen garanti för skador som orsakats genom åsidosättande av ovan angivna förberedelser. Ett fullständigt ifyllt uppvärmningsprotokoll måste kunna uppvisas. Arena SE 4

5 Förberedelser vid existerande golvvärme. Vid vattenburet golvvärmesystem, som redan varit i bruk under flera värmeperioder, rekommenderas att undergolvet värms i 7 dagar med en temperatur av 45 C utan avbrott och sedan sänks värmen igen till 25 C före parkettläggningen. Eftersom vi i denna instruktion inte kan ta hänsyn till hela produktsortimentet av golvvärmesystem, ber vi Dig att ta kontakt med fackhandeln eller producenten av golvvärmesystem. Rumsklimat För att parkettgolvet ska behålla sitt värde men även för att människor ska må bra krävs ett sunt inomhusklimat med ca 30 60% relativ luftfuktighet och en temperatur på ca 20 C. Om luftfuktigheten under eldningsperioden är lägre, rekommenderas en luftfuktare för att skydda mot alltför stark uttorkning av parketten. Om det normala luftfuktighetsvärdet underskrids, får man räkna med sprickor i golvet, som dock går tillbaka efter eldningssäsongen. För att garantera ett formstabilt golv ska den relativa fuktigheten, RF, ligga mellan 30-60%. Värden utanför detta intervall kan ge formskador på golvet. Förebyggande underhåll För att golvet ska hålla sig vackert rekommenderar vi att ni förser möbler med möbeltassar för att undvika repor. Fläckar från t ex gummi, olja och asfalt tas bort med lacknafta. Viktigt är att använda dörrmattor, så att väta, smuts och sand stoppas vid entrén. Hjul på stolar och möbler ska motsvara DIN 68131, endast hjul av typ W, mjuk, bör användas. OBS! Trägolv är känsliga för vatten och får aldrig skuras eller moppas. All typ av avtorkning (rengöring eller såpunderhåll) ska ske med fuktig trasa/skurduk som inte väter golvet. LACKADE GOLV Skötsel och underhåll av lackad parkett Golvet rengörs regelbundet med dammsugare. Vid behov kan golvet torkas med en väl urvriden (fuktig) trasa. Trä- och laminatgolv tål inte att bli blöta. Det går även att torrmoppa golvet med en s k mikrofiberduk, men då ska man känna till att denna sliter golvet mer än städmetoden ovan. För att undvika slitage och repor ska möbler förses med möbeltassar och i entrén/hallen ska det finnas en bra entrématta. Observera att möbeltassar under stolar som flyttas ofta (t ex köksstolar) bör då och då bytas, eftersom det kan fastna grus i dem och de då får de motsatt effekt. Behöver golvet rengöras för fläckar kan de flesta vanliga rengöringsmedel användas på en lätt fuktad trasa. Obs! Vid tillfälligt skydd av lackade golv får man ej tejpa i golvet, vilket kan medföra att tejpen drar bort bitar av lacken. Vi rekommenderar inte lackering eller slipning av nylagda golv, eftersom denna inte kan bli lika bra som en fabrikslackering eller fabriksslipning. Vid reparation av skador eller gamla golv hänvisar vi till vår reparationsanvisning. OLJADE GOLV Skötsel av oljad parkett För att du ska kunna njuta riktigt länge av ett oljebehandlat golv är det viktigt att du redan från början sköter golvet rätt. Med tiden blir golvet mera tåligt och lättskött, eftersom ytbehandlingen skapar en skyddande film, som håller smutsen borta. Första gången du behandlar golvet. Arena parkettgolv har behandlats med natur eller vit golvolja. För att golvet ska få långvarigt skydd ska du direkt efter läggningen rengöra golvet från damm och våttorka det med trägolvssåpa. (Se instruktioner längre ner) Normal rengöring och skötsel För daglig rengöring räcker det att dammsuga eller sopa golvet. Alla trägolv bör regelbundet torkas av med en väl urvriden fuktig trasa. För oljad parkett ska trägolvssåpa tillsättas vattnet (1/8 liter såpa till 5 liter varmt vatten). Trägolvssåpan rengör inte enbart, den bildar också en skyddande film, som skyddar parketten mot smuts. Under de första veckorna ska golvet våttorkas flera gånger med såplösning tills en skyddande film byggts upp på ytan. Använd två hinkar: en med såpvatten och en med rent ljummet vatten att vrida ur trasan i. Blöt trasan i såpa vatten och vrid ur den ordentligt innan du torkar golvet, rensa den från damm i hinken med vatten. OBS! Eftertorka inte med rent vatten och använd inte trasor eller moppar med mikrofibrer. Grundlig rengöring Om golvet blivit hårt smutsat bör man göra en grundlig rengöring med intensivrengöring. Till 5 liter vatten används 1/8 liter intensivrengöringsmedel. Direkt efter intensivrengöringen ska golvet våttorkas med trägolvssåpa, så att en skyddande film bildas. Renovering När golvet efter lång tids användning börjar se grått eller matt ut kan det fräschas upp med ett tunt lager golvolja. Före denna oljebehandling måste golvet rengöras grundligt med intensivrengöring, varefter det får torka 4-8 timmar. Först därefter ska golvoljan appliceras. Golvoljan ska påföras tunt antingen med maskin, roller eller bomullstrasa. När golvet fått en sidenmatt glans, har rätt mängd olja påförts. Golvoljan får inte ligga kvar som en film på ytan. Därefter skall golvet poleras noggrant med en mjuk bomullstrasa eller vit polerkudde. Golvet tål att beträdas efter 4 timmar och får tidigast 24 timmar senare behandlas med trägolvssåpa. Följ oljeleverantörens anvisningar. Varning: För att undvika självantändning måste oljedränkta trasor, kuddar etc. omedelbart efter användandet dränkas i vatten, varefter de får torka ute i det fria. Mer information om lämpliga golvvårdsprodukter får Du i fackhandeln. Arena SE 5

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

Montering och skötsel av massivagolv

Montering och skötsel av massivagolv Montering och skötsel av massivagolv MONTERING Monteringsanvisningar massiva golv Om massiva trägolv Södra Interiörs trägolv för inomhusbruk levereras från Södras fabriker med 8±2 % fuktkvot. Golven finns

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm

TRÄGOLV. Läggningsanvisning. Flytande. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm TRÄGOLV Läggningsanvisning Flytande 8,5 mm, 3 mm, mm, mm Förutsättningar Flytande läggning innebär att trägolvet ej skall förankras (dvs. vare sig spikas eller limmas) i underlaget. Golvet skall kunna

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

wooden floors TRADITIONAL

wooden floors TRADITIONAL wooden floors TRADITIONAL ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VERLEGE- UND PFELEGEANLEITUNG ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil Ek, ask eller furu ett uttryck för din personliga stil Ett äkta trägolv är mer än bara ett golv Massiva trägolv är en ren njutning. Kvaliteten syns, hörs och känns den vackra ådringen och färgskiftningarna,

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Läggningsanvisning. Flytande/2-lock WOOD

Läggningsanvisning. Flytande/2-lock WOOD Läggningsanvisning Flytande/2-lock WOOD FÖRUTSÄTTNINGAR Flytande läggning innebär att trägolvet inte ska förankras (d.v.s. spikas eller limmas) i undergolvet. Golvet ska kunna röra sig fritt med förändringar

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Frågor och svar om trägolv

Frågor och svar om trägolv Frågor och svar om trägolv Hur många år håller golvet? Det är en knepig fråga ungefär som: Hur långt är ett snöre? Ett trägolv som sköts på rätt sätt och som skyddas från t ex grus utifrån kan hålla i

Läs mer

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR VARJE DAGS KVALITETS GARANTI Golvet TUNDRA är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Golvet TUNDRA

Läs mer

Byggstädning. lackerade trägolv. trägolv

Byggstädning. lackerade trägolv. trägolv Byggstädning lackerade trägolv trägolv Rengöring Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, tex damm, sågspån och grus. Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan Combimaskin användas.

Läs mer

TRÄGOLV. En instruktion för slipning och ytbehandling av INNEHÅLL

TRÄGOLV. En instruktion för slipning och ytbehandling av INNEHÅLL En instruktion för slipning och ytbehandling av TRÄGOLV Ett äkta trägolv kan slipas och ytbehandlas för att återskapa dess värde och skönhet. WoodCenter har allt du behöver för att slipa och ytbehandla

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

INDUSTRIPARKETTINLINE PRODUKTINFORMATION. Almedals Trägolvsaktiebolag Tel: +46 31-15 00 66 info@almedalsgolv.com www.almedalsgolv.

INDUSTRIPARKETTINLINE PRODUKTINFORMATION. Almedals Trägolvsaktiebolag Tel: +46 31-15 00 66 info@almedalsgolv.com www.almedalsgolv. v1.2 1 Hotel Scandic Opalen, Göteborg Ek PRODUKTINFORMATION v1.2 2 Ek INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT EK 06 FÖRUTSÄTTNINGAR 07 UNDERLAG & KONSTRUKTIONER 08 LÄGGNINGSANVISNINGAR

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

Lägga trägolv. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Invändigt Byggbeskrivning Invändigt. Lägga trägolv. 1Massiva trägolv.

Lägga trägolv. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Invändigt Byggbeskrivning Invändigt. Lägga trägolv. 1Massiva trägolv. Invändigt Byggbeskrivning Invändigt Lägga trägolv Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Skötselanvisning Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Byggstädning ANVISNING OM BYGGSTÄDNING EFTER GOLVLÄGGNING ANVISNINGEN GÄLLER: 1. Linoleumgolv: Marmoleum, Artoleum Plastgolv : Smaragd,

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION

v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 2 Restaurang Fredsgatan 12, Stockholm Wenge INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Att lägga dansmatta. Några råd och anvisningar.

Att lägga dansmatta. Några råd och anvisningar. Att lägga dansmatta. Några råd och anvisningar. Har ni frågor om dansmattor och dansgolv i alla dess skiftande former så tveka inte att kontakta AB Ilmonte. Vi har mer än 25 års erfarenhet inom området

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar

Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar Nr 527 Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar A Beskrivning I detta användningsexempel visar vi hur man byter parkettstavar i ett befintligt parkettgolv. Om parkettgolvet är skadat räcker

Läs mer

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä.

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Sid 1(12) Verktyg & Maskiner Namn Bild Används till Fogsvans Kapa och klyva trämaterial. Såga med rakt snitt Kontursåg Såga krokiga och svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Ryggsåg

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION. FÖr EGGER GOLV MED LIMFRITT LÅSSYSTEM PRO CLIC! PATENTED. www.egger.com

LÄGGNINGSINSTRUKTION. FÖr EGGER GOLV MED LIMFRITT LÅSSYSTEM PRO CLIC! PATENTED. www.egger.com LÄGGNINGSINSTRUKTION FÖr EGGER GOLV MED LIMFRITT LÅSSYSTEM PRO CLIC! PATENTED www.egger.com KONTROLL- OCH NOGGRANNHETSPLIKT / UNDERLAG 1. KONTROLL- OCH NOGGRANNHETSPLIKT Laminatgolv från EGGER tillverkas

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se

2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se 2014-10 SE REPARATIONSHANDBOK AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se REPARATION AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Junckers Stavparkett. Läggningsanvisning. Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben

Junckers Stavparkett. Läggningsanvisning. Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben Junckers Stavparkett Läggningsanvisning Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben Hercules Engelskt mönster 4-dubbelt fiskben Rutmönster Innehållsförteckning Junckers systemlösningar

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

Lev naturligt med. Massiva golv

Lev naturligt med. Massiva golv Lev naturligt med Massiva golv Innehåll 4. Introduktion 6. Natura 8. Alpine 10. Noir 12. Terre Slät 13. Terre Borstad 14. Grigio slät 15. Grigio borstad 16. Lumiere 18. Lacca Natura 19. Lacca Bianco 20.

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Vänligan notera. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding Danmark. +45 7455 2140 info@dinesen.com dinesen.com

Vänligan notera. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding Danmark. +45 7455 2140 info@dinesen.com dinesen.com Vänligan notera att Dinesen har skiftat till nye oljar den 1 januari 2014. Vänligen kontakta oss direkt för vägledning i förhållande till tidigare erbjudna produkter. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING ENTRÈ DE LUXE SKJUTDÖRR MED HEL GOLVSKENA VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING ENTRÈ DE LUXE SKJUTDÖRR MED HEL GOLVSKENA VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN ENTRÈ DE LUXE SKJUTDÖRR MED HEL GOLVSKENA VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas. 2. Kontrollera

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar

Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar sida 1 Tack för att du köpt DOBROPLAST pvc-fönster! Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Fordonsdelar: Lackera nya delar vid komplett byte (elverktyg)

Fordonsdelar: Lackera nya delar vid komplett byte (elverktyg) Nr 522 Fordonsdelar: Lackera nya delar vid komplett byte (elverktyg) A Beskrivning I detta användningsexempel beskriver vi slipmomenten vid en omlackering med ny färg eller en fullständig omlackering av

Läs mer

Uppdrag 11 GREEN WASHING. Jasminka Anderssons bästa städtips

Uppdrag 11 GREEN WASHING. Jasminka Anderssons bästa städtips GREEN WASHING Håll rent utan att smutsa ner miljön! Skippa konstiga rengöringsmedel när du städar. Använd mormors miljövänliga medel istället! Mormor var nämligen miljövän utan att veta om det! Det här

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

Stilren bänkskiva i betong

Stilren bänkskiva i betong Stilren bänkskiva i betong Stilren bänkskiva i betong Med en gjuten bänkskiva i betong får köket ett speciellt och personligt utseende. Att gjuta bänkskivan är ett äkta hantverk som du kan göra hemma.

Läs mer

Oljebaserad och Latexbaserad DRYLOK vattentätande DET ENKLASTE SÄTTET ATT VATTENTÄTA BETONG

Oljebaserad och Latexbaserad DRYLOK vattentätande DET ENKLASTE SÄTTET ATT VATTENTÄTA BETONG DRYLOK VATTENTÄTANDE BETONGFÄRG Garanterad att stoppa vatten! Finns i följande färger. Beige VATTENTÄTANDE BETONGFÄRG Överallt där betong utsätts för vatten, vattentäta, skydda och försköna med DRYLOK

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Lamparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara kontakta Ardbo Golv 08-53 18 80

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

6. Golv. Skötselanvisningar för känsliga interiörer

6. Golv. Skötselanvisningar för känsliga interiörer Skötselanvisningar för känsliga interiörer 6. Golv Golven i SFV: byggnader används och måste därför städas. Samtidigt är golven kulturhistoriskt värdefulla och bör bevaras utan lackering eller slipning.

Läs mer

Läggningsanvisningar Woodloc 2G

Läggningsanvisningar Woodloc 2G Läggningsanvisningar för Kährs trägolv 1 2010-05 SE Läggningsanvisningar Woodloc 2G KÄHRS TRÄGOLV OCH TILLBEHÖR AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning

Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning Ny teknik för vackra golv Idag läggs trägolv flytande eller med limning och mer sällan med traditionell uppspikning på reglar. De nya metoderna

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

v1.0 140227 Restaurang KOKA - Göteborg DOUGLASGRAN PRODUKTINFORMATION

v1.0 140227 Restaurang KOKA - Göteborg DOUGLASGRAN PRODUKTINFORMATION v1.0 140227 Restaurang KOKA - Göteborg GRAN PRODUKTINFORMATION v1.0 140227 2 Skog INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 06 FÖRUTSÄTTNINGAR 07 UNDERLAG & KONSTRUKTIONER

Läs mer