Instruktion för UNICLIC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för UNICLIC"

Transkript

1 Instruktion för UNICLIC Arena SE Not Fjäder Läs detta först Läs noga igenom hela anvisningen innan Du börjar lägga, det underlättar arbetet senare. Om något är oklart, rådgör med din golvleverantör. Förberedelser Undergolvet måste vara torrt och plant. Kravet för buktighet/ojämnhet är lägst enligt tabellen under: Mått Distans Max Tolerans Buktning / - 2 mm Förhöjningar och fördjupningar som överstiger dessa mått måste ovillkorligen jämnas ut för att slutresultatet skall bli bra. Betonggolv spacklas med avjämningsmassa och trägolv hyvlas, slipas eller spacklas. Gränsvärden för fukt i betong Vänta 6 8 veckor med inläggning av parkettgolv på nya betonggolv. Betong- och lättbetongbjälklag ska alltid isoleras mot fukt. Detta görs med 0,20 mm åldringsbeständig HD-plastfolie. Den relativa fuktigheten i betongen får ej överskrida 95 %. Folien läggs med minst 300 mm överlapp i fogar. På plastfolien lägger Du polyetenskumplast eller korksmulepapp för ljuddämpning. Undergolv. Mjuka heltäckningsmattor måste i regel tas bort medan PVC-, linoleum- samt nålfiltsmattor kan vara kvar. Om Du lägger 14 mm lamellbrädor på polystyrencellplast ska cellplasten ha densiteten 30 kg/m3 alternativt 20 kg/m3 om den är försedd med spiklist. Generellt bör lamellbrädorna läggas i rummets längdriktning. Vid läggning på gamla brädgolv läggs lamellbrädorna tvärs golvbrädorna om dessa är skålade. Alternativt får golvet slipas. På brädgolv eller spånskiva lägger Du grålumppapp eller polyetenskumplast (tjocklek max 2 mm). Innan Du börjar lägga; Bräderna ska ligga i obruten förpackning minst 48 timmar innan golvet läggs. Rummets temperatur skall vara lägst 17 +C och den relativa fuktigheten måste ligga mellan 30 och 60 %. Om golvets bredd (bräda vid bräda) är större än 8 m och längden (brädans längdriktning) är större än 12 m samt vid komplicerade ytor (icke rektangulära) ska golvet uppdelas med rörelsefog. Kontrollera att dörrarna går fria över det nya golvet. Problem kan avhjälpas med brickor mellan gångjärnen eller genom att hyvla dörrens undersida. Innan du börjar, kontrollera även om du behöver såga till den första brädan på längden. Lägg ej flera rum sammanhängande utan tröskel med expansionsfog, dilationsfog, mellan rummen. Beakta att tunga föremål som hyllor, köksinredning m.m. kan hindra golvets naturliga rörelser och ge upphov till spänningar eller att golvet lyfter vid expansion. Lägg normalt golvet i rummets längdriktning. Viktigt: Kontroll av mottaget material Köparen av varan är ansvarig för att rätt material mottagits samt för att brädor med synliga fel inte monteras. Kontrollera brädorna i dagsljus före läggningen så att brädor med synliga fel eller skador sorteras bort. Kontrollera även färg och struktur. Reklamationskrav gäller inte för redan inlagda bräder. Verktyg Slutresultatet blir bäst och arbetet underlättas om Du använder bra verktyg. Dessa kan Du komma att behöva: Riktsnöre / laser Slagkloss Tumstock Vinkelhake Såg (fintandad) eller sticksåg Japansåg (för ev. avsågning av dörrfoder) Vass kniv (för finjustering etc.) Hammare Distanskilar Träkilar 0,20mm Åldringsbeständig HD Plastfolie (Polyetenfolie) som ångspärr. Grålumppapp. Polyetenskumplast eller Korksmulepapp som Golvunderlägg för ljuddämpning. Penna Klackjärn (specialverktyg för bräda närmast vägg. Finns hos Din golvhandlare eller i välsorterade järnaffärer) Borrsväng / Borrmaskin (för hål runt rör. Borren skall vara 20 mm större än rören) Dessutom vid behov Rörmanschetter, spackelmassa. Dörrfoder kan behöva sågas- eller hyvlas av för att få exakt passning mot lamellbrädan. Detta gör Du lämpligen som på bild 12A med en spillbit som stöd. Lim, typ trälim PVA c. Överkantsfräs / Cirkelsåg (för att ev. göra uttag för golvet under trösklar). 1

2 1. Lägg först 0,20 mm HD Polyeten Folie som ångspärr på betonggolvet. Skarvar ska överlappas med 30 cm och tejpas. Applicera även det fuktskyddande lagret upp på den nedre delen av väggen, skär sedan av överflödig folie efter montering av golvlisterna. Lägg sedan 2mm Cellfoam (Polyetenskumplast) ovanpå 0,20mm folien, som ljudisolering. / 2. Lägg ut de två första raderna av golvbrädor mot väggen och fortsätt sedan från höger till vänster. Fjädern ska vara riktad mot väggen, kapa sedan fjädern på de golvbrädor som har fjädern direkt mot väggen Installera från höger till vänster 3. Börja med och lägga de fyra golvbrädorna som har fått benämningen 1, 2, 3, & 4 med ditt ansikte mot väggen, lägg från höger till vänster. Kapa bräda nr 2 till halva dess ursprungliga längd. Kapa även fjädern på den sista brädan så du får en rak kant mot väggen. Placera den kapade kanten på bräda nr 2 mot en kil så du får ett mellanrum, expansionsfog, på ca 10mm mellan golvbräda nr 2 och väggen. Detta avstånd är ett måste för bostadshus, eftersom golvet både kommer att expandera och krympa på grund av variationen i luftfuktighet. Efter läggningen täcker du över mellanrummet mellan väggen och golvbrädorna med en golvlist. Lägg skadade eller defekta brädor åt sidan, dessa kan eventuellt användas senare som slut-brädor. Observera att lämna ett mellanrum, expansionsfog mot alla väggar, dörrar, rör, trappor osv. För större rum måste mellanrummet utökas till 1,5 mm för varje meter rummet är brett. Det är viktigt att man under inga omständigheter låter tjockleken på golvlisterna bestämma bredden på expansionsfogen. Luta bräda nr 2 lite uppåt och infoga fjädern i noten på bräda nr 1 och vik ner så att profilen låser. Om fogen fortfarande är lite öppen tryck till med handflatan. 4. Foga nu ihop kortsidan av golvbräda 3 med golvbräda 1 genom att placera fjädern på golvbräda 3 över noten på golvbräda 1. Pressa ner golvbräda 3 och kontrollera att den sitter fast i golvbräda Det kommer nu att bli ett ca 4-5 mm mellanrum i fogen mellan kortsidorna. Använd därför en slagkloss som du lägger mot notens kortsida av golvbräda 3. Fjädern på golvbräda 3 går då i noten på golvbräda 1. Placera slagklossen mot övre delen av brädans kortsida. Dvs. slå inte mot den nedre noten och slå inte onödigt hårt. 6. Montera golvbräda fyras fjäder mot noten av bräda nr 2. För sedan försiktigt golvbräda fyras fjäder mot golvbräda 1 och 3 långsida, not, och tryck bräda 4 inåt och nedåt med händerna tills den sitter ihop med golvbräda 1 och 3. Använd sedan slagklossen för att slå in golvbräda 4 mot kortsidan av golvbräda 2. Arena SE 2

3 7. Lägg nu ihop golvbräda 5 & 6. Såga av golvbräda 5 & 6 så att de passar, lämna ca 10 mm mellanrum mot väggen. Använd den avsågade biten av golvbräda 5 i rad 3 och resten av golvbräda 6 i rad 4. Rad 3 8. Använd klackjärn (verktyg för sista brädan) när sista biten i respektive rad ska läggas. 9. Använd ett snöre / lasermått för att se att se att golvet är rakt efter de två första raderna. Starta den tredje raden med resten från golvbräda 5. När du sen fortsätter rad för rad, var noga med att se till att golvbrädornas kortsidor i de olika raderna är skilda från varandra med minst 50cm. Min 50 cm avstånd 10. Den sista raden kommer förmodligen att behöva skäras på längden för att få plats. Om du har räknat i förväg att du kommer att behöva en bit som är smalare än 5cm, är det rekommenderat att du tar av lika mycket i första raden. Orsaken är dels för att det blir stadigare och dels för det blir stiligare. För att rita linjen som du ska såga efter på slutbrädan, lägg slutbrädan på den näst sista golvbrädan, raden. Ta sedan en avkapad bit av en golvbräda och lägg den på slutbrädan med fjädern mot väggen och dra en linje på slutbrädan efter väggen, för att få rätt bredd att såga efter på längden. Det är även viktigt att du kontrollerar så att du räknar med att expansionsmellanrummet eventuellt ska vara större än fjädern. Såga sedan brädan efter den dragna linjen. 11. Lägg sedan den sista brädan på plats genom att trycka den nedåt. Använd ett klackjärn för att få exakt placering om det skulle behövas. Ta sedan bort kilarna. 12. Såga vid behov av dörr foder. Passning vid rör: Borra upp hål med borrsväng. Borren skall vara 20 mm större än röret. Såga ur en kil som bilden visar. Använd figursåg med tunt blad. Passbiten som sågats ut limmas fast när brädan ligger på plats. Lägg sedan rörmanschetter runt rören. Arena SE 3

4 13. Slutför sedan arbetet genom att montera golvlisterna. Lämna mellanrum mot golvet så detta ej låses. Om en kant av golvet har en öppen avslutning, kan man lägga en nivåupptagande list. Vid tröskel kan en speciell avslutningslist användas. Vid täckning av golvet ska skyddsmaterial vara garanterat fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig beläggning. Glöm inte att ta bort alla kilarna. Skydd av golvet måste vara genomtränglig för fukt och får inte missfärga golvets finish. Vänster till Höger installation 14. Alla steg är samma, förutom punkterna 4,5 & 6. Om du ska montera från vänster till höger, ska du på punkt 4 & 5 montera noten i fjädern och pressa nedåt. Lämna mellanrum i fogen på ca 4-5 mm. Använd sedan slagklossen och hammaren för att slå den inåt från fjädern och på så vis få ihop golvbrädorna. Observera att genom att använda denna metod kan man behöva slå något mer på fjäderns kant för att på så vis få notens ända att åka in i fjädern. I punkt 6, montera golvbräda fyras not i fjädern på golvbräda 2. Resten av proceduren ska vara liknande som att göra det från höger till vänster. Trägolv på Golvvärme Trägolv kan läggas på vattenburen samt på självbegränsande elektrisk golvvärme, förutsatt att följande anvisningar efterföljs. Bok och Lönn är dock inte lämpliga att installera på golvvärme, då de sväller och krymper mer än andra träslag. Övriga generella kommentarer; Luftspalt mellan golvvärme och trägolv får ej förekomma. Trägolvet ska alltid skyddas mot underliggande fukt med ång- eller fuktspärr. Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan. I övrigt hänvisar vi till GBR:s, Golvbranschens, Basinformation/ Branschriktlinjer om Trägolv på golvvärme, eller på www. alfort.se. Använd ej korksmulepapp vid golvvärme. Maxtemperaturen på golvytan får aldrig överstiga 27 C (70 F) någonstans i rummet. Detta gäller även under mattor och möbler. Förberedande mätningar med nyligen installerade värmeanläggningar till undergolv. Förberedelser för installation av golvvärme OBS! Före läggningen av parkettgolvet måste fukten i det nyinstallerade undergolvet kontrolleras på minst 3 olika ställen och detta resultat måste protokollföras och sparas. Mätpunkterna ska också anges för eventuell senare kontroll. 1. Cementgolvet ska läggas av fackman enligt DIN (tysk norm). Golvet ska vara lagt minst 21 dagar före installationen. Fogar och sprickor i betongen måste vid hellimning av parketten fyllas i. Detta sker med tvåkomponents konstharts. Expansionsfogar som gjorts av värmegolvsinstallatören ska bibehållas. 2. Vid uppvärmning av cementgolvet ska vattentemperaturen ökas med 5ºC per dag tills en max. temperatur på 45ºC är uppnådd. Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan. 3. Därefter hålles temperaturen 45ºC i 7 dagar. 4. Reducera värmen med 5ºC per dag tills temperaturen på 37:e dagen fallit till +25ºC. 5. Stäng av värmen i 7 dagar. 6. Öka värmen under 4 dagar tills temperaturen når 45ºC och med början dag 49 reduceras värmen till 25ºC igen. Denna tidplan representerar ett minimum av uppvärmningsdagar, varje extra dag är nyttig för att reducera fukten och ger också säkerhet. Läggningen av parkett kan börja efter 51 dagar. Vattentemperaturen ska hållas på 25ºC under denna tid. 7. Golvet kan nu läggas. Observera läggningsinstruktionerna. Yttemperaturen på cementen måste vara min 18ºC och den relativa fuktigheten under installation %. 8. Även efter det att läggningen är gjord måste villkoren i punkt 7 hållas i ytterligare 5 dagar. 9. Därefter kan golvet värmas upp under värmeperioden. VIKTIGT: Viktigt! Det ges ingen garanti för skador som orsakats genom åsidosättande av ovan angivna förberedelser. Ett fullständigt ifyllt uppvärmningsprotokoll måste kunna uppvisas. Arena SE 4

5 Förberedelser vid existerande golvvärme. Vid vattenburet golvvärmesystem, som redan varit i bruk under flera värmeperioder, rekommenderas att undergolvet värms i 7 dagar med en temperatur av 45 C utan avbrott och sedan sänks värmen igen till 25 C före parkettläggningen. Eftersom vi i denna instruktion inte kan ta hänsyn till hela produktsortimentet av golvvärmesystem, ber vi Dig att ta kontakt med fackhandeln eller producenten av golvvärmesystem. Rumsklimat För att parkettgolvet ska behålla sitt värde men även för att människor ska må bra krävs ett sunt inomhusklimat med ca 30 60% relativ luftfuktighet och en temperatur på ca 20 C. Om luftfuktigheten under eldningsperioden är lägre, rekommenderas en luftfuktare för att skydda mot alltför stark uttorkning av parketten. Om det normala luftfuktighetsvärdet underskrids, får man räkna med sprickor i golvet, som dock går tillbaka efter eldningssäsongen. För att garantera ett formstabilt golv ska den relativa fuktigheten, RF, ligga mellan 30-60%. Värden utanför detta intervall kan ge formskador på golvet. Förebyggande underhåll För att golvet ska hålla sig vackert rekommenderar vi att ni förser möbler med möbeltassar för att undvika repor. Fläckar från t ex gummi, olja och asfalt tas bort med lacknafta. Viktigt är att använda dörrmattor, så att väta, smuts och sand stoppas vid entrén. Hjul på stolar och möbler ska motsvara DIN 68131, endast hjul av typ W, mjuk, bör användas. OBS! Trägolv är känsliga för vatten och får aldrig skuras eller moppas. All typ av avtorkning (rengöring eller såpunderhåll) ska ske med fuktig trasa/skurduk som inte väter golvet. LACKADE GOLV Skötsel och underhåll av lackad parkett Golvet rengörs regelbundet med dammsugare. Vid behov kan golvet torkas med en väl urvriden (fuktig) trasa. Trä- och laminatgolv tål inte att bli blöta. Det går även att torrmoppa golvet med en s k mikrofiberduk, men då ska man känna till att denna sliter golvet mer än städmetoden ovan. För att undvika slitage och repor ska möbler förses med möbeltassar och i entrén/hallen ska det finnas en bra entrématta. Observera att möbeltassar under stolar som flyttas ofta (t ex köksstolar) bör då och då bytas, eftersom det kan fastna grus i dem och de då får de motsatt effekt. Behöver golvet rengöras för fläckar kan de flesta vanliga rengöringsmedel användas på en lätt fuktad trasa. Obs! Vid tillfälligt skydd av lackade golv får man ej tejpa i golvet, vilket kan medföra att tejpen drar bort bitar av lacken. Vi rekommenderar inte lackering eller slipning av nylagda golv, eftersom denna inte kan bli lika bra som en fabrikslackering eller fabriksslipning. Vid reparation av skador eller gamla golv hänvisar vi till vår reparationsanvisning. OLJADE GOLV Skötsel av oljad parkett För att du ska kunna njuta riktigt länge av ett oljebehandlat golv är det viktigt att du redan från början sköter golvet rätt. Med tiden blir golvet mera tåligt och lättskött, eftersom ytbehandlingen skapar en skyddande film, som håller smutsen borta. Första gången du behandlar golvet. Arena parkettgolv har behandlats med natur eller vit golvolja. För att golvet ska få långvarigt skydd ska du direkt efter läggningen rengöra golvet från damm och våttorka det med trägolvssåpa. (Se instruktioner längre ner) Normal rengöring och skötsel För daglig rengöring räcker det att dammsuga eller sopa golvet. Alla trägolv bör regelbundet torkas av med en väl urvriden fuktig trasa. För oljad parkett ska trägolvssåpa tillsättas vattnet (1/8 liter såpa till 5 liter varmt vatten). Trägolvssåpan rengör inte enbart, den bildar också en skyddande film, som skyddar parketten mot smuts. Under de första veckorna ska golvet våttorkas flera gånger med såplösning tills en skyddande film byggts upp på ytan. Använd två hinkar: en med såpvatten och en med rent ljummet vatten att vrida ur trasan i. Blöt trasan i såpa vatten och vrid ur den ordentligt innan du torkar golvet, rensa den från damm i hinken med vatten. OBS! Eftertorka inte med rent vatten och använd inte trasor eller moppar med mikrofibrer. Grundlig rengöring Om golvet blivit hårt smutsat bör man göra en grundlig rengöring med intensivrengöring. Till 5 liter vatten används 1/8 liter intensivrengöringsmedel. Direkt efter intensivrengöringen ska golvet våttorkas med trägolvssåpa, så att en skyddande film bildas. Renovering När golvet efter lång tids användning börjar se grått eller matt ut kan det fräschas upp med ett tunt lager golvolja. Före denna oljebehandling måste golvet rengöras grundligt med intensivrengöring, varefter det får torka 4-8 timmar. Först därefter ska golvoljan appliceras. Golvoljan ska påföras tunt antingen med maskin, roller eller bomullstrasa. När golvet fått en sidenmatt glans, har rätt mängd olja påförts. Golvoljan får inte ligga kvar som en film på ytan. Därefter skall golvet poleras noggrant med en mjuk bomullstrasa eller vit polerkudde. Golvet tål att beträdas efter 4 timmar och får tidigast 24 timmar senare behandlas med trägolvssåpa. Följ oljeleverantörens anvisningar. Varning: För att undvika självantändning måste oljedränkta trasor, kuddar etc. omedelbart efter användandet dränkas i vatten, varefter de får torka ute i det fria. Mer information om lämpliga golvvårdsprodukter får Du i fackhandeln. Arena SE 5

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri. med Småa

Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri. med Småa Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri med Småa Innehållsförteckning Innehåll...sida Vad innebär självbyggeri?...4 Allmänt om kontantlyft och materialspecifikation...5...5 Generella ordningsregler...9

Läs mer

Tekniska råd för att bedöma reklamationer.

Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Detta är en sammanställning av olika typer av fel och utseendeeffekter på golv/väggmaterial. Den är tänkt som en hjälp för dig som vill få en uppfattning om vad

Läs mer

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Trägolv på golvvärme ger en basinformation om vad man bör tänka på vid olika träslag på

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION TARKETT TRÄGOLV INSPIRATION OCH GUIDE TILL TARKETTS TRÄGOLVSSORTIMENT 2015 GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT EN UNDERBAR TRADITION VÄRLD AV OCH INNOVATION TRÄGOLV HERITAGE EK

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

KÖK INSTALLATIONSGUIDE

KÖK INSTALLATIONSGUIDE KÖK INSTALLATIONSGUIDE Steg-för-steg-guide för installation av ditt nya kök Den här broschyren är en guide för hur du förbereder och installerar ditt nya kök på egen hand. Den innehåller tips och idéer,

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

ROCKFON Mono. Akustikputssystem - Juni 2013. Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer

ROCKFON Mono. Akustikputssystem - Juni 2013. Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer ROCKFON Mono Akustikputssystem - Juni 2013 Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer 1 1 Innehållsförteckning... 2 2 Rockfon Mono Akustikputssystem... 3 Bärverkslayout och systemkomponenter...

Läs mer

Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009. Årsmöte i Arrie

Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009. Årsmöte i Arrie Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009 Årsmöte i Arrie Arrie gamla kyrka. Målning av Lars Gullstrand 1881. Vi samlas i huset längst till höger på målningen, men observera att kyrkan är ombyggd och

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VK150 DAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VK150 DAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VK150 DAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR INNEHÅLL Produktöversikt... 4 Inledning... 5 1 För din säkerhet... 7 1.1 Avsedd användning...7 1.2 Varningar för faror...10 1.3 Risknivåer...14 2 Kom

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen.

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. PRIMASTAR AB 2015-03-12 BRUKSANVISNING och beskrivning av Oval Pool - 1, 22 m hög Concord med Popular Sandfilter Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. Vi rekommenderar att du först gör

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET. Summa kostnad i kronor

YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET. Summa kostnad i kronor YTBEHANDLING YTKVALITET YTKVALITET Norgips gipsskivor är ett utmärkt material att ytbehandla. De utgör ett bra och stabilt underlag för alla typer av behandling. Vid målningsarbeten skall branschrådet

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Lilla städskolan rent på Papyrus vis

Lilla städskolan rent på Papyrus vis Supporting you I Sverige är Papyrus den ledande grossisten för finpapper, packprodukter och förbrukningsvaror. Vi har alltid värnat om produkterna och deras kvalitet, men har också insett vikten av att

Läs mer

0:- en riktig bygghandel. 35 vinnarprodukter till Galapriser. 1395:- Spara 500:- Nu startar 2013 års byggsäsong! Ett riktigt bollplank

0:- en riktig bygghandel. 35 vinnarprodukter till Galapriser. 1395:- Spara 500:- Nu startar 2013 års byggsäsong! Ett riktigt bollplank en riktig bygghandel 35 vinnarprodukter till Galapriser Nu startar 2013 års byggsäsong! 1395:- Spara 500:- Ett riktigt bollplank 0:- Patrik Andersson, XL-BYGG Ransta Snickeri KAMPANJERBJUDANDENA GÄLLER

Läs mer

KVALITET SOM BERÖR SE 14

KVALITET SOM BERÖR SE 14 KVALITET SOM BERÖR SE 14 TRÄKVALITET SEDAN 1857 Kährs ligger i småländska Nybro, på samma plats där allting började för mer än 150 år sedan. År 1857 startade Johan Kähr ett litet svarveri och började producera

Läs mer