Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förberedelser. Läggningsinstruktioner"

Transkript

1 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser, och Städning. Vi rekommenderar att Du läser igenom texten och studerar illustrationerna. 2 Pergo golv finns i olika kvaliteter för att passa var de skall användas. Försäkra Dig om att butiken har informerat Dig så att Du fått rätt kvalitet till rätt plats. På paketen finns det symboler och text som beskriver golvets egenskaper. Ytterligare information om symboler kan Du finna på annan plats på vår hemsida och i våra kataloger. Försäkra Dig om att Du fått det golv Du beställt. Det är en god idé att ta vara på kortsideslappen på paketet tillsammans med kvittot. 3 När Du fått hem golvet skall det aklimatiseras, oöppnade, före läggningen. Vi rekommenderar att de förvaras i normal rumstemperatur (minimum 15 C) och en relativ fuktighet mellan 30-75% i minst 48 timmar före läggningen. 4 Pergo golv levereras i olika format. Illustrationerna i dessa instruktioner kan vara av ett annat format än det Du ska lägga, men principen för förberedelser, läggning och städning är det samma oavsett formatet.

2 5 Förberedelser Ett Pergo golv kan bara läggas på ett fast självbärande undergolv, på trägolv eller golv med tät och oskadad vinylmatta. Gamla textilmattor och eventuell underlagsmatta skall tas bort. 6 Undergolvet måste kontrolleras för ojämnheter. Om Du använder en 1-meters rätskiva så får det inte vara några punkter som är lägre än 3 mm. Kontrollera dessutom att det inte finns några klackar eller toppar som är högre än 1,2 mm på en radie av 250 mm. Slipa, spackla eller använd avjämningsmassa för att erhålla rätt planhet. Fråga din återförsäljare om råd. 7 Efter kontroll av eventuella ojämnheter, dammsug golvet noggrant. För att undvika knarr i trä- eller träbaserat undergolv skall dessa vara ordentligt fastskruvade. 8 De flesta Pergo golv levereras med vårt patenterade ljuddämpande underlag SoundBloc. Om du kan se Pergo logon tryckt på baksidan av plankan så är den fabriksmonterad. Det betyder att Du kan lägga golvet direkt på befintliga vinyl eller träbaserade undergolv utan att lägga något extra mellanlägg vilket gör läggningen snabbare och enklare. Om Du vill lägga ett extra mellanlägg (> 30 kg/m3, 3 mm, CS (Compression strength) > 25kPa) för ytterligare ljuddämpning eller gåkomfort skall Du använda Pergo Foam, Pergo Smart Underlay, Pergo Acoustic Mat eller Pergo Whisperwalk (Komfortskiva). Om Du skall lägga på betong, klinker eller vinylplattor eller i samband med golvvärme skall du alltid lägga en 0,2 mm Pergo Plastfolie och överlappa skarvarna med minst 20 cm.

3 9 Förberedelser golvet skall inte läggas i typiska våtutrymmen eller i rum med avloppsbrunn. 10 Pergo golv är konstruerade för att läggas flytande vilket ger golvet möjlighet att expandera och krympa i takt med de naturliga svängningar i temperatur och fuktighet. Därför får golvet inte låsas fast i undergolvet, som hindrar dessa rörelser, av spikar, skruvar eller av nedlimning. Golvet får inte heller läggas på bjälkar. 11 Väldigt tunga möbler och inredningar kan hindra golvet från att röra sig i takt med temperatur och fuktförändringar. Tunga köksinredningar med bänkskivor av sten eller liknande eller tunga hyllor eller liknande skall därför inte placeras direkt på det flytande golvet. 12 Lägg alltid en ångspärr när Du lägger Pergo golv på betong eller cementbaserade avjämningsmassor eller liknande. Använd alltid en 0,2 mm Pergo Plastfolie på betonggolv, oavsett hur gammalt det är eller vilken våning det avser, och alltid i samband med golvvärme. Pergo s 2,5 mm Moisturbloc Extreme kan användas när fuktigheten är över, eller förväntas att överstiga 75% relativ fuktighet.

4 13 14 Förberedelser Ett Pergo golv kan läggas på undergolv med elektrisk eller vattenburen golvvärme. Det finns ett flertal olika fabrikat på marknaden så konsultera Din leverantör med frågor relaterade till Ditt golvvärmesystem. Om du har köpt Pergo Quickheat så kan du läsa instruktionerna som följer med värmemattan. Oavsett system, så skall alltid en 0,2 mm Pergo Plastfolie läggas på undergolvet innan Du lägger Pergo Laminat eller Vinyl golv. Elektrisk system som inte är självbegränsande måste ha en golvsensor kopplat till termostaten så att ytgolvtemperaturen inte vid något tillfälle blir högre än 28 C. Undvik att täcka golvet med tjocka mattor, madrasser, kuddar eller annat isolerande material som kan få yttemperaturen att överstiga den tillåtna temperaturen av 28 C. Detta kan leda till skada på golvet som inte täcks av garantin. Eftersom Pergo golv är uppbyggt av organiskt material kommer golvet helt naturligt att expandera och krympa i takt med svängningarna i temperatur och fuktighet. Den idealiska inomhusmiljön är 40-60% relativ fuktighet, och där är rörelserna i det närmaste obefintliga. Men Pergo golv fungerar utmärkt i spannet mellan 30-75% relativ fuktighet under förutsättning av att vissa viktiga regler följs under läggningen. Om golvet läggs vid ett torrt klimat håller Du en distans på 3 mm mellan golvmaterialet och väggar, trösklar, rörgenomgångar och andra fasta detaljer. Om golvet läggs vid ett fuktig klimat så håller du en distans på 8 mm. Distansen säkerställer att golvet kan röra sig som förväntat från säsong till säsong och får inte fyllas med t ex silikon eller lim. Golvet får aldrig skruvas, spikas, limmas eller på annat sätt låsas fast. 15 Beroende på att Pergo golvet är uppbyggt av organiskt material, kommer det att expandera eller krympa. Detta sker i båda riktningarna. Den rekommenderade maximala golvytan är 10x10 m i ett rektangulärt rum innan man behöver dela av ytan med en expansionslist (T-list). Om man konstant över tiden kan hålla den relativa fuktigheten inom spannet 40-60% kan ytan ökas till 15x15 m. En expansionslist skall alltid användas vid dörrar, rum i vinkel eller rum med pelare och liknande. Pergo golv kan läggas i större ytor om man använder Pergo SafeSeal i längsnoten.

5 16 Förberedelser Om golvytan är större än rekommenderade 10x10 m eller om rummet har vinklar eller liknande, krävs en expansionlist. Pergo Allt-i-ett profil är perfekt för dessa situationer och kan också användas som avslutning mot befintligt golv (övergångsprofil), såväl som vid avslutning mot trösklar, skjutdörrar eller klinkers (avslutningsprofil). Det är viktigt att lämna en distans mellan metallskenan och kanten på golvmaterialet. Ett 3 mm avstånd på båda sidor om skenan rekommenderas vid torrt klimat och 8 mm vid fuktigt klimat. Limma aldrig profilen till själva golvet. Detaljerad instruktioner följer med i förpackningen.

6 17 Pergo golv är enkla att lägga och kräver inga dyra specialverktyg. Förutom några vanliga verktyg som du har hemma (måttstock, penna, såg/fogsvans eller sticksåg, vinkelhake och kanske en borrmaskin) behöver Du bara en Pergo ssats som innehåller slagkloss, slagjärn och distansklossar. Se till att Du har allt tillgängligt före läggningen. 18 Ytan på ett Pergo golv är väldigt hårt och slitstarkt som kan slita hårt på skärande verktyg. För att undvika flisor, vänd plankans dekorsida uppåt när Du sågar med en fogsvans, men vänd den nedåt när Du använder en sticksåg som illustrationen visar. 19 Alla Pergo plank är noggrannt kontrollerade för möjliga fel eller skador genom avancerade automatiska videosystem såväl som manuella kontroller innan packning. Trots detta kan plankor kan bli skadade vid transport eller när man öppnar paketen. För att undvika att Du lägger en planka med en skada på ytan, på kanten eller fogen, kontrollera varje plank före läggningen.

7 20 Innan Du börjar, mät längd och bredd på rummet så att Du kan planera hur Du skall balansera formaten för att undvika att få en smal sista rad, särskilt med BigSlab men även vid andra bredder på planken. Starta mot den vägg som har flest dörrar, skåp eller liknande. Det är alltid lättare att avsluta mot en vägg utan dörrar. Vanligtvis mäter Du först bredden på rummet och dividerar med bredden på plankans synliga mått. Om den sista raden då blir mindre än 40 mm blir läggningen enklare om Du sågar ner bredden på första raden istället. På samma sätt mäter Du längden på rummet och delar det med plankans synliga längdmått. Om sista plankbiten i raden blir väldigt kort rekommenderar vi att Du kortar första plankan i raden med någon decimeter för att underlätta läggningen. Se till att det blir ett avstånd mellan kortskarvarna som motsvarar halva planklängden eller en tredjedel av planklängden men det får aldrig bli mindre än 300 mm. 21 Om Ditt projekt kräver ett mellanlägg, ång- eller fuktspärr så är det rätt tillfälle att lägga det nu. När detta är gjort startar Du läggningen av Pergo golvet från vänster till höger sida och mot den vägg Du valt att starta mot. Lägg första plankan på undergolvet så att fjädern är mot väggen och att den flexibla plastfjädern är till höger. Vi rekommenderar att såga av långsidans fjäder i första raden. Om Du behöver såga för att följa väggen kontur eller för att undvika att sista raden blir för smal, se till att Du har dekorytan uppåt när Du sågar med en fogsvans men vänd nedåt när Du sågar med sticksåg.

8 22 Tack vare vårt pantenterade PerfectFold fogsystem är läggningen väldigt enkel. Använd lite extra tid på de två första raderna så de blir rätt och täta. Detta ger Dig ett bra slutresultat. Efter att ha gjort förberedelserna för första plankan (illustration 20-21) lägger Du den på undergolvet med den sågade längssidan mot väggen och noten mot rummet. Använd distansklossar som följer med Pergo ssats (illustration 17) både på lång och kortsida (illustration 14). Koppla ihop nästa planka genom att pressa ned kortsidan som visas. Se till att plankorna följer varandra helt rakt och sätt distansklossar mot väggen innan Du lägger nästa planka. 23 Fortsätt läggningen så det blir en rak linje i den första raden. Den sista plankan i raden behöver normalt kapas. Se till att det är rätt distans mot väggen. Normalt kan den avkapade plankbiten användas som startplank i nästa rad. Kom ihåg distansklossar mot väggen.

9 24 Starta läggningen i den andra raden med den avkapade plankbiten. Se till att avståndet mellan kortskarvarna är minst 300 mm. Vi rekommenderar en förskjutning på ½ eller 1/3 planklängd beroende på formatet. Normallt kan Du använda den avkapade biten från första raden, eller använda den i någon av nästkommade rader och då kapa en ny startplanka från en ny planka istället. 25 Om Du av en eller annan orsak behöver demontera en kortsida skall Du aldrig lyfta upp den i kortsidan. Det förstör låsningen i kortsidan. Det säkraste sättet är att skjuta kortskarvarna från varandra som visas 26 Det enklaste sättet att klicka ihop planken på långsidan är att lägga den lösa planken på undergolvet och skjuta in den i noten på redan lagd planka. Lyft därefter upp i en vinkel på ca 30 och tryck ned fjädern helt i noten. Vippa plankan upp och ner samtidigt som Du pressar ner den mot undergolvet. Det hörs ett litet klick. Kontrollera att fogen är tät och vid behov slå försiktigt med en hammare och slagkloss.

10 27 Om du av en eller annan orsak behöver ta upp en planka måste Du först lyfta upp och frigöra långsidan. Skjut därefter planken från varandra som visas. Vik aldrig upp kortsidan för det förstör låsningen i kortsidan. 28 Att klicka ihop kortskarvarna är enkelt tack vare vårt PerfectFold fogsystem. Bara lägg ner nästa planka på undergolvet och skjut plankan in i redan lagd rad så att fjädern når noten. Lyft upp plankan i ca 30 från golvet och skjut den försiktigt åt vänster tills den möter kanten på den redan lagda plankan. Vippa plankan upp och ner samtidigt som Du pressar ner den mot undergolvet. Det hörs ett klick som indikerar att fjädern är rätt i noten. Kortsidesfogen låses automatiskt, men Du skall kontrollera att fogen är tät och jämn mellan planken. Pressa bara tummen över kortsidan på den sist lagda plankan för att säkerställa detta. Efter att de första 2-3 raderna är lagda har du ett god överblick hur det färdiga golvet kommer att se ut. Genom att fortsätta läggningen nu så har du accepterat det intryck det färdiga golvet kommer att ge. 29 För att få en snygg avslutning av det nya golvet mot trösklar rekommenderar vi att man sågar av foder och karm. För att göra det så vänder Du upp-och-ner på en planka och håller den mot karmen. Håll sedan en fogsvans plant mot plankan och såga som visas. Ta bort de avsågade bitarna och skräp så att Du kan skjuta plankan inunder karmen när Du lägger golvet. Normalt läggs planken parallellt med rummets längst vägg. Om en av dessa har dörrar, är det enklast att börja utmed denna.

11 30 Den sista raden behövs sågas i rätt bredd och kom ihåg att räkna med distansen mot väggen när Du ritar av konturen av väggen på plankan. Om det är en dörröppning på denna vägg, skjut plankan inunder karmen först och sedan mot den redan lagda plankans kortsida. Tryck ner kortsidesfogen så att den låses. För att låsa långsidesfogen behöver Du använda slagjärnet som finns i Pergo ssats. Placera slagjärnet mellan väggen och plankans sågade kant och slå försiktigt så som visas och förflytta den efter hand utmed plankans långsida. 31 Vid rör måste Du först ta centrummåttet på varje rör. Borra ett hål som är 10 mm större än rördiametern vid torrt klimat och 16 mm större vid fuktigt klimat. Om hålen är utmed plankans långsida sågar Du ett snitt 45 från utsidan i varje hål till ytterkanten och mellan båda rören, som visas. Om hålen är utmed plankans kortsida så sågas ett rakt snitt genom centrum av hålen. Lägg ner plankan. Den lösa biten limmas på de sågade ytorna och pressas på plats. Kontrollera att det inte kommer något lim mot undergolvet som låser golvet. Distansen mot rören säkerställer att golvet kan röra sig från säsong till säsong. Öppningen skall därför inte fyllas med fogmassa, silikon, lim eller liknande. Använd Pergo Rörmanschett för att täcka öppningen.

12 32 Kontrollera ytskiktet på golvet, ta bort alla distansklossar och montera dekormachade Pergo Sockellister i enlighet med de instruktioner som finns med dessa.

13 Städinstruktioner Daglig städning (och efter läggningen): Dammsug (med ett munstycke för hårda golv), torrmoppa eller sopa golvet för att ta bort löst smuts och damm. Vid behov, fuktmoppa golvet med Pergo Moppduk. Blanda 2 teskedar av Pergo Floor Cleaner med 7 liter handvarmt vatten - överdosera inte. Tvätta moppen i 60 C utan tvättmedel eller sköljmedel se märkning på Moppduken Kontorsstolar skall ha hjul avsedda för hård golv för att unvika extraordinärt slitage på golvet. Vi rekommendera att skydda golvet genom att sätta Pergo Filttassar på alla möbelben. En ordentlig dörrmatta är också viktigt tillsammans med ordentlig städning för att hålla golven snygga många, många år.

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

Tekniska råd för att bedöma reklamationer.

Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Detta är en sammanställning av olika typer av fel och utseendeeffekter på golv/väggmaterial. Den är tänkt som en hjälp för dig som vill få en uppfattning om vad

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

KVALITET SOM BERÖR SE 14

KVALITET SOM BERÖR SE 14 KVALITET SOM BERÖR SE 14 TRÄKVALITET SEDAN 1857 Kährs ligger i småländska Nybro, på samma plats där allting började för mer än 150 år sedan. År 1857 startade Johan Kähr ett litet svarveri och började producera

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme.

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme. UPONOR VVS GOLVVÄRME Inget värmer så gott som riktig golvvärme. Den varma känslan Hem, ljuva hem. Så skönt att komma in i värmen. Lyxa till det med bara fötter på det varma golvet. Eller tänk att få komma

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME

Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME 01 2014 5001 Skönt, bekvämt och säkert idag och i framtiden Med golvvärme från Uponor får det gamla talesättet hem, ljuva hem också en påtaglig

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

PACKINSTRUKTIONER. Kontakt: kundtjanst@moveria.se Blogg: www.moveria.se/blogg

PACKINSTRUKTIONER. Kontakt: kundtjanst@moveria.se Blogg: www.moveria.se/blogg PACKINSTRUKTIONER Att packa inför en flytt är krävande. Dels tar det väldigt lång tid att packa ner alla sina tillhörigheter och dels kan det vara emotionellt jobbigt att gå igenom gamla saker och behöva

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer