FÖR OSS SOM SATSAR PÅ LANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR OSS SOM SATSAR PÅ LANDET"

Transkript

1 FÖR OSS SOM SATSAR PÅ LANDET Medlemsinformation 2015

2 LRF jobbar med mycket. Men ändå bara med en enda sak. Varje dag. Och många kvällar och helger arbetar jag och alla andra inom LRF för en enda sak medlemsnytta. Det är ett viktigt ord i vår organisation. Var du än bor och vad du än driver för typ av företag ska du uppleva att du får hjälp och stöd som medlem att du får medlemsnytta. Som du kanske vet heter jag Helena Jonsson och är förbundsordförande i LRF. Jag gick med i LRF i tjugoårsåldern när jag och min man tog vårt första arrende. En anledning var att jag ville lära känna mina nya grannar i Tranås, våra kollegor. En annan, för att jag såg att det går att påverka. Det går att påverka på alla nivåer på orten där man bor, i kommunen, länet, i rikspolitiken och inom EU. Och det är precis vad LRF gör. LRF stöder dig i ditt företagande och skapar ett brett kontaktnät för alla som satsar på landet. LRF bidrar med kunskap och idéer till politiker och beslutfattare, bedriver opinionsbildning och för fram företagar- och landsbygdsfrågor. Tillsammans har vi inom LRF definitivt en viktig roll att spela under de kommande åren. Vi vill få politiker i Bryssel och Rosenbad att förstå hur verkligheten ser ut på våra gårdar. Vi kan skapa en ökad dialog mellan människor som bor på landsbygden och människor som bor i stan. Inspirera Sverige så att kreativitet och idéer gror och växer i hela landet. Dessutom det du och jag gör kommer att bli ännu mer efterfrågat i framtiden. Det är ju vi som fixar maten, hållbar energi och som brukar värdefulla tillgångar som skogs- och åkerarealer. Det är ett stimulerande uppdrag jag har och nu är det viktigare än någonsin. Vad bra att du är medlem i LRF och att vi kan göra det här tillsammans. Helena Jonsson, förbundsordförande 2 3

3 Tillsammans får vi landet att växa Vi är just nu drygt människor över hela landet, med olika drömmar, mål och verksamheter. Men med en sak gemensamt. Vi är medlemmar i LRF. Ett beslut som vi tagit för att få en positiv utveckling i de gröna näringarna och en levande landsbygd. Tillsammans driver vi närmare företag som står för drygt 4 procent av Sveriges BNP. LRF arbetar för att förutsättningarna för att driva företag ska vara lika goda i hela landet. LRF stöttar medlemmarna när de vill utveckla sig och sina företag. LRF ska fortsätta ha nöjda medlemmar och attrahera nya medlemmar. LRF ska ta tillvara medlemmarnas engagemang som är folkrörelsens bas och avgörande för att utveckla LRF och förverkliga visionen. Ansvarstagande Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt så att vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Trovärdighet Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur. Demokratisk grundsyn Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar aktivt för alla människors lika värde. Grönare BNP Inom LRF har vi en tydlig målbild och vision. Den presenterades redan vid riksförbundsstämman Och den anger riktningen och färdplanen framåt: Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. Allt för ditt bästa Med visionen i ryggen pågår varje dag remissrundor, förhandlingar, uppvaktningar och samtal kring de gröna näringarnas frågor runt om i landet. Och alltid i enlighet med LRFs huvuduppdrag: LRF driver prioriterade näringspolitiska frågor regionalt, nationellt och internationellt, för att öka medlemmarnas konkurrenskraft. LRFs själ Alla organisationer och företag har en själ. Ett antal grundläggande värderingar som genomsyrar arbetssätt och ställningstaganden. Vilka är vi? Vilken roll tar vi som kollektiv i samhället? Fem grundläggande värderingar beskriver LRFs själ: Medlems- och kundnytta Den enskilda medlemmens/kundens behov och förväntningar är utgångspunkter i LRFs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna. Folkrörelsetradition Vi värnar om våra rötter i den svenska folkrörelsetraditionen där gemenskap och samverkan är grunden för att nå gemensamma mål. En av Sveriges största folkrörelser. Som medlem i LRF är du medlem i en av Sveriges största folkrörelser. Vi som lever och verkar på landsbygden är många och hjälps åt på olika sätt. LRF är ditt nätverk på orten. 4 5

4 Tusentals nya kompisar Folkrörelse? Låter inte det lite mossigt? Tvärtom. Samarbeten och mötesplatser behövs. För även om de flesta av oss tycker att vi valt ett av världens bästa yrken är det inte alltid en dans på rosor att vara lantbrukare. Då behöver man andra likasinnade som också är villiga att jobba hårt för samma sak. Det är vi som ska driva svenskt jord bruk vidare Jag heter Nils Björid och är ordförande i LRF Ungdomen. När jag tar över är jag femte generationen av mjölkbönder på gården hemma i Jämtland. Det är planen. Vi som går på naturbruksgymnasier, som tar över familjejord- eller skogsbruk, som startar företag inom de gröna näringarna är på väg in i en framtid där kraven på företagaren är högre än någonsin. Därför behöver vi ett starkt LRF. Och vi som är unga behövs inom LRF. Det är vi som sätter framtidens frågor och som ska leva där framme i visionen. Att vara med och påverka tillsammans i LRF är att vara med och påverka din framtid. Nils Björid, ordförande LRF Ungdomen Nätverket LRF har lokalavdelningar över hela landet och en av dem finns nära dig. Genom lokalavdelningen kan du ta del av utbildningar, föreläsningar och träffar. Det är ditt gäng och här bygger du upp ditt lokala nätverk. Det börjar och slutar hos dig Det är också genom lokalavdelningen du har chans att påverka. Framför dina åsikter till dina förtroendevalda eller skriv motioner i frågor som engagerar dig och dina grannar. Det finns förtroendevalda runtom i landet och du känner säkert några av dem. Påverka digitalt Via lrf.se kan du få kontakt med experter inom LRFs olika sakområden och ha möjlighet att vara med och påverka LRFs remissvar. Att utveckla dina möjligheter att påverka från skrivbordet där hemma är ett pågående arbete. Arbetet är ett resultat av bland annat ett antal folkrörelsedialoger som ägt rum i landet för att få medlemmarnas inspel på hur de ska kunna påverka LRFs arbete och utveckling i högre grad. LRF Ungdomen LRF Ungdomen är en del av LRF och ett nätverk för unga studerande, anställda och egna företagare inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Prioriterade områden är ägarskifte, ungt företagande och opinionsbildning. 6 7

5 Vi visar på landsbygdens kraft LRF har en vision för hur de gröna näringarna ska utvecklas, så att företag inom jord och skog kan öka sitt bidrag till Sveriges tillväxt och välstånd. En viktig del av det arbetet är att visa övriga samhället vilken enorm kraft det finns hos företag och människor på landsbygden. Stärkt arbete med äganderätt Ägande- och brukanderätten är en kärnfråga för LRF. I en tid när de flesta bor i tätorter och inte driver egna företag är det en utmaning att förklara varför äganderätten är så betydelsefull för landsbygdsföretagare. Från 2015 satsar LRF därför extra resurser genom att anställa fem nya äganderättsexperter som ska placeras runt om i landet och jobba nära medlemmarna. Regler och lagar måste vara sådana att det finns förutsättningar att fortsätta driva framgångsrika företag på landsbygden och möjlighet att försörja sig. Kunskap om bonden Barnen är framtidens konsumenter, men färre och färre barn har möjlighet att besöka en bondgård. Vi tycker att det är viktigt att alla barn vet var maten kommer ifrån och varför Sverige behöver bönder. Därför samarbetar vi med elever och lärare i Skolkontakten. Nyligen lanserade LRF webbplatsen med bland annat berättelser, filmer och spel om hur vår mat produceras. På webbplatsen mjolk.se berättar vi om den svenska mjölken, osten och smöret. Här finns mycket kunskap att hämta för alla åldrar om svensk mjölk och mjölkproduktion. Lyfter svensk mat LRF gick före och tog fram en livsmedelsstrategi för några år sedan. För att öka produktionen av svensk mat och öka lönsamheten ute på gårdarna. Nu har regeringen lovat att Sverige ska få en nationell livsmedelsstrategi. Att lyfta fördelarna med svensk mat och öka försäljningen av svenska livsmedel är målet också för våra samarbeten med bland andra ICA, McDonald s, Martin & Servera, Bergendahls-gruppen och Menigo. I satsningen Bonde på Köpet kan konsumenterna med hjälp av en mobilapp se om maten producerats av en svensk bonde. Och svenska stjärnkockar framhäver de svenska råvarornas kvalitet och unika egenskaper i vårt samarbete med bland annat tävlingen Årets Kock. Skogen är framtiden Drygt hälften av Sveriges skogar ägs av enskilda skogsägare. Skogsbruket gör det möjligt för många att leva ett bra liv på landsbygden. LRF och skogsägarföreningarna arbetar därför för att familjeskogsbrukarna ska ha möjlighet att bedriva ett aktivt, hållbart och lönsamt skogsbruk. De politiska spelreglerna måste präglas av en helhetssyn och Frihet under ansvar är en bra paroll, tycker vi. Familjeskogsbruket är en förutsättning för en hållbar framtid på och för landet. Vårt mål är att alla ska förstå att skogen är nyckeln till framtidens förnybara samhälle. Experter, rådgivare och påverkare Som medlem i LRF är du med och utvecklar de gröna näring arna genom att påverka och sprida kunskaper till politiker och opinions bildare. Du får också tillgång till experter, rådgivare, handfasta verktyg, utbildning för att utveckla ditt företagande. 8 9

6 Företagsutveckling på gården och i korridorerna Affärsmöjligheterna för dig som arbetar inom de gröna näringarna är många. Men det är inte alltid så lätt att veta vad man ska satsa på. Ska du utveckla ditt befintliga företag eller satsa på ett nytt affärsområde? Vad efterfrågas och vad är du bra på? Vi arbetar för att medlemmarna ska få mycket tillbaka LRFs medlemmar spelar en nyckelroll i det hållbara samhället. Nu är vi också på god väg att skapa ett hållbart LRF. Vi säkerställer att vi i fortsättningen kan vara långsiktiga och uthålliga. Att vi har en robust och stabil organisation med de resurser som behövs för att agera i de stora och viktiga frågor som berör oss. Översynen av medlemsavgifterna, dotterbolagens koncernbidrag och arbetet med att effektivisera organisationen ytterligare är beslut som ger ett ännu mer kraftfullt LRF. Branschavdelningarna är ett exempel på förändringar som skapar medlemsnytta. LRF har nu sex olika branschavdelningar där vi tillsammans med andra parter i branschen kan utveckla de gröna näringarna: LRF Häst, Kött, Mjölk, Skogsägarna, Trädgård och Växtodling. LRF växer när andra organisationer förlorar medlemmar. Jag tror att det är ett resultat av att vi inom LRF har varit bra på att anpassa oss efter den tid vi verkar i. Vi har dessutom skapat en tydlig vision av ett framtida Sverige, där vi inom de gröna näringarna sitter inne med många av lösningarna på framtidens problem. Jag och mina medarbetare arbetar för att du som medlem ska få mycket tillbaka. I utvecklingen av våra företag, i plånboken och i form av gemenskap och omsorg om varandra. Anders Källström, vd och koncernchef LRF-koncernen har en viktig uppgift i att stötta dig som företagare i de gröna näringarna. Du har tillgång till en rad experter, rådgivare och annat stöd. Det kan handla om hjälp och stöd vid ägarskifte, utbildningar i affärsmannaskap eller affärsdrivande nätverksträffar. Gå på kurs hemma på gården, när det passar dig LRF erbjuder även dig som medlem handfasta verktyg när du vill vässa ditt företagande. Verktygen ska vara lättillgängliga i vardagen. Har du inte tid att resa iväg på kurs kan du lyssna på en ljudbok hemma på gården, när det passar dig. Utbildningsmaterial om förhandlingsteknik, ägarskifte, samarbeten och affärsmannaskap hittar du på lrf.se. Möt andra företagare Nya möjligheter och idéer får du ofta i samtal med andra. I LRF erbjuds du mötesplatser och kontakter med andra landsbygdsföretagare, både lokalt och regionalt. Även framgångsrika företagare behöver inspiration, tips, råd och ett och annat gott exempel. Kanske träffar du en oväntad samarbetspartner på nästa LRF-möte och ett föredrag om vedförsäljning kan leda till en idé om ett samarbete med grannen. Som LRF-medlem har du också tillgång till en rad experter, rådgivare och bollplank som kan hjälp dig att utveckla ditt företag

7 Vi förbättrar och förhindrar Medlemmar och LRFs medarbetare jobbar tillsammans genom ett brett kontaktnät inom politik, näringsliv och organisationer. Ibland firar vi segrar, ibland får vi nöja oss med halvsegrar eller uteblivna förluster. Nationell livsmedelsstrategi. Besked om en långsiktig livsmedelsstrategi fanns med i regeringsförklaringen i oktober Matproduktionen i Sverige ska öka, enligt regeringen. Det är något som LRF har jobbat för i många år. Nästa landsbygdsprogram. LRFs påverkansarbete 2013 gav resultat. Våren 2014 sköt regeringen till nationell medfinansiering till nästa landsbygdsprogram så att det får ungefär samma budget som det tidigare. Mer balanserad rovdjurspolitik. Riksdagens beslut om ny rovdjurspolitik var ett steg i rätt riktning, med ökad hänsyn till boende och näringar på landsbygden. Nu jobbar LRF för att den inte ska rivas upp av den nya regeringen och att viltskadeanslaget ska förstärkas rejält. Det är inte landsbygdsföretagen som ska betala rovdjurspolitiken. Utbyggnad av bredband. Regeringen tillsatte 3,25 miljarder för utbyggnad av bredband på landsbygden för perioden Krav vid upphandling. Upphandlingsutredningen slog fast att svenska myndigheter kan ställa högre krav på miljö- och djurskydd, något som gynnar svenska producenter. Ett nytt EU-direktiv kopplat till offentlig upphandling bekräftar även denna utveckling. Förenklingsresan. LRF och Jordbruksverket har tillsammans gjort en förenklingsresa med gårdsbesök för att konkretisera arbetet med enklare och bättre regler. En handlingsplan är gjord och tas i mål i slutet av Föranmälda kontroller. Jordbruksverket har beslutat att de flesta djurskyddskontroller bör föranmälas. Föranmälan kan göras tidigast 24 timmar innan. Föranmälda kontroller är en viktig fråga för LRFs medlemmar och underlättar lantbrukarnas planering. Bättre för småföretagare. Sänkta egenavgifter med 2,5 procentenheter och översyn av regler för fåmansbolag (3/12-regler) gav bättre villkor för småföretagare. Det gäller även besked om fortsatt enkel momsredovisning för vissa småföretagare. Läs mer på Vi fick hjälp i ett av Sveriges farligaste yrken När vi tog steget från mjölkkor till dikor märkte vi att moderdjuren hade ett annat beteende. Säkert Bondförnuft har hjälpt oss att vara uppmärksamma på riskerna i köttproduktionen och jobba på ett säkrare sätt. Så säger systrarna Birgitta och Ingela Wevel från sin gård i Sörmland. Vi turas ju om och arbetar ofta ensamma. Några gånger innan kursen gick det galet. Då var jag glad att syrran var med, annars vet jag inte vad som hade hänt, berättar Birgitta som nu för tiden alltid har med sig mobilen när hon jobbar ensam. Säkert Bondförnuft är en utbildning LRF tagit fram för att öka säkerheten på gårdarna. Birgitta och Ingela Wevel, Vrena 12 13

8 Tjäna på att vara många Att vara medlem i LRF ger dig en rad förmåner redan från första dagen. Tack vare att vi är över medlemmar kan vi förhandla ner priser och få bra rabatter. Dessa kan alla medlemmar sedan dra nytta av för att hålla nere kostnaderna i sina företag eller sin privatekonomi. Bra att samla hästföretagarna i en egen branschavdelning Att branschavdelningen LRF Häst har bildats tycker Tobias är bra. Det finns många typer av hästföretagare som med LRFs stöd kan utveckla hästnäringen på olika sätt. Vi gör det genom att ta tillvara och sprida gamla beprövade kunskaper om hästen i skogen. Tobias driver Snärsbos hästtjänst tillsammans med sin fru och kör timmer i skogen på samma sätt som hans far och farfar före honom. Företaget ägnar sig även åt kursverksamhet kring hästhantering. Tobias Andreasson, Mjöbäck Land, Land Lant bruk och Skogsland (värde cirka kr per år) Tidningarna som bevakar aktuella händelser inom de gröna näringarna över hela Sverige. Ingår i ditt medlemskap och kommer ut varje vecka. Baslivförsäkring (värde cirka 250 kr per år) LRF vill erbjuda medlemmarna ett så bra och prisvärt försäkringsskydd som möjligt. I medlemskapet ingår en baslivförsäkring som börjar gälla efter fem års medlemskap, om du var under 70 år när du blev medlem. Modernare olycksfallsförsäkring Den enkla basolycksfallsförsäkring som ingått i medlemskapet ersätts av en ny, modernare och mer omfattande försäkring. Du som redan är medlem i LRF erbjuds att köpa den modernare olycksfallsförsäkringen i samband med att du förnyar ditt medlemskap under Försäkringen är frivillig och erbjuds till ett förmånligt pris. Nya medlemmar från 1 januari 2015 har möjlighet att köpa olycksfallsförsäkringen som ingår i Länsförsäkringars koncept Säker Person. Den motsvarar Moderniserad olycksfallsförsäkring både när det gäller omfattning och pris, förutom att du erbjuds andra nivåer på försäkringsbeloppen. Andra försäkringsförmåner Säker Person LRF Skogsförsäkring Skaderådgivning vid större skada Öppen Gård-försäkring Läs mer på Medlemsförmåner och rabatter Genom ditt medlemskap i LRF får du en rad förmåner och rabatter. LRF vill till exempel erbjuda medlemmarna ett så bra och prisvärt försäkringsskydd som möjligt

9 Bättre priser Medlemsrabatterna har förhandlats fram med noga utvalda leverantörer och listan är lång. Genom ditt medlemskap kan du göra klipp när du behöver köpa exempelvis bil, diesel, byggmaterial, kontorsmateriel, bensin, däck, eldningsolja, el, verktyg, gas, gasol, glasögon, linser, grus, betongkross, lager och verkstadsinredning, möbler, resor, telefoni, bredband och tidningsprenumerationer. Rådgivning Som medlem i LRF har du tillgång till experter och rådgivare inom till exempel äganderätt, företagsutveckling, arbetsmiljö och hållbar utveckling. I LRF-medlemskapet ingår också fri telefonrådgivning om arrendefrågor. Läs med om dina rabatter och förmåner på och sidan 18. Bolag som jobbar för din tillväxt LRFs sju dotterbolag drivs som aktiebolag med avkastningskrav. Tillsammans står de för ett starkt erbjudande till medlemmarna och landsbygden. LRF Konsult gör det lättare att vara företagare genom tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Som kund får du tillgång till portalen MittKontor. LRF Media tidningar och digitala produkter som handlar om att bo och verka på landet, drömmen om landet och det goda livet. Sigill Kvalitetssystem oberoende certifiering som skapar värde och intygar att lantbruks- eller jordbruksföretaget håller mycket hög produktionskvalitet. LRF Samköp medlemsrabatter på verksamhetsnära tjänster och produkter för enklare och lönsammare inköp. By-gruppen visar bredden inom svensk livsmedelsproduktion genom restaurangoch konferensverksamhet med svensk mat i fokus. LRF Försäkring samverkar med LRF för att kunna ta fram och erbjuda nischade försäkringar till LRFs medlemmar. Macklean Strategiutveckling konsulttjänster som utvecklar den svenska livsmedelsindustrin och skapar goda förutsättningar för svenskt lantbruk. Jag har valt LRF om och om igen När grödorna regnade bort 2006, foderpriserna steg och priset på gris sjönk hade Bengt och hans kompanjon det som tuffast. Då var det bara att försöka se tiden an och inse att det inte gick att skylla på nån. LRF är med och påverkar de politiska förutsättningarna och sen är det upp till oss själva att driva våra företag. När Bengt gick med i LRF för en herrans massa år sedan kändes det helt självklart. Sedan har han tagit beslutet att stanna som medlem år från år. Jag gör det för att jag tycker LRF är en modern organisation som driver landsbygdsfrågorna på ett bra sätt. Genom samtal och dialog. Bengt Hellerström, Landskrona 16 17

10 Missa inte dina rabatter Som medlem i LRF får du rabatt på en rad varor och tjänster. Medlemsrabatterna förhandlas fram av dotterbolaget LRF Samköp och finansieras av leverantörerna. Inga medlemsavgifter används alltså för att bekosta rabatterna. Tack vare att vi är drygt medlemmar i LRF vill många leverantörer göra affärer med oss. Något som du kan dra nytta av för att sänka dina kostnader. Samtliga medlemmar (person- och företagarmedlemmar): þ þ Ahlsell þ þ Akademibokhandeln þþ Ballast þ þ Beijer Byggmaterial þ þ Bokus.com þ þ Cramo maskinuthyrning þþ Destroy rivning och sanering þ þ Euromaster þ þ Isuzu þ þ Kia þ þ K-rauta byggvaruhus þ þ Mitsubishi þ þ NCC Roads þ þ Net 1 þ þ Nissan þ þ Office Depot/Svanströms þ þ Peugeot þ þ Preem þþ Ragn-Sells þþ Ramirent maskinuthyrning þ þ Scandem Elaton þ þ SEAT þ þ SJ þ þ Subaru þ þ Synoptik þ þ Telenor þ þ Toyota Företagarmedlemmar: þ þ Agrolkortet þ þ Air Liquide þ þ AJ Produkter þ þ Audi þ þ BMW/MINI þ þ Ford þ þ IKEA þþ Lexus þ þ Mercedes þ þ Norwegian þ þ Primagaz þ þ Skoda þ þ Volkswagen þ þ Volvo Medlemsavgifter 2015 Företagarmedlem Medlem som äger/brukar åker och/eller skog eller som har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger kr. Ideell avgift: 260 kr Fast serviceavgift: kr (moms tillkommer) Rörlig serviceavgift enligt intervall nedan (moms tillkommer): Areal Åker Sydskog Nordskog Fjällnära skog 0 ha 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0,1-4,9 ha 100 kr 60 kr 35 kr 0 kr 5-24,9 ha 265 kr 125 kr 75 kr 0 kr 25-49,9 ha 525 kr 300 kr 180 kr 0 kr 50-74,9 ha 850 kr 475 kr 285 kr 0 kr ,9 ha kr 715 kr 430 kr 0 kr ,9 ha kr 950 kr 570 kr 0 kr ,9 ha kr kr 855 kr 0 kr Över 300 ha kr kr kr 0 kr Serviceavgiften är maximerad till kr plus moms, om man hamnar i det högsta intervallet på alla delar. Både den fasta och den rörliga serviceavgiften är avdragsgill. För mer information om medlemsavgifterna i LRF och LRF-GRO, ring Medlemsservice: eller skicka e-post till Läs mer på Omsättning Avgift kr 0 kr kr 160 kr kr 400 kr kr 640 kr kr 960 kr kr kr kr kr Över kr kr Medlemmar i regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland betalar avgift för nordskog oberoende av var i landet skogsfastigheten är belägen. Medlemmar i övriga landet betalar avgift för sydskog. Personmedlem Medlem som inte äger/brukar jord eller skog och som inte har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger kr. Ideell avgift: 260 kr Fast serviceavgift: kr Under 28 år och studerande Ideell avgift: 260 kr Fast serviceavgift: 230 kr Familjemedlem Som familjemedlem räknas till exempel make, maka, sambo, syskon, barn, förälder, kompanjon eller anställd till företagar- eller personmedlem. Familjemedlemmar har tillgång till de flesta medlemsförmåner, dock inte tidningen Land med Land Lantbruk och Skogsland. Ideell medlemsavgift: 260 kr Medlemsansökan och anmälan om ändrade uppgifter Fyll i den här talongen och skicka den till LRF när Du vill bli medlem. Du är medlem och vill ansöka om medlemskap för fler på samma adress. Du är medlem och vill ändra eller lägga till någon uppgift. Personuppgifter Namn Bostadsadress Telefon E-postadress Postnummer Personnummer Postadress Är någon annan på din adress redan medlem ange namn och medlemsnummer Uppgifter om eventuell areal Brukad åkerareal: ha, skogsareal ha. Omsättningsintervall 0 till 49 tkr till tkr 50 till 199 tkr till tkr 200 till 599 tkr till tkr 600 till tkr över tkr Nedanstående personer ansöker också om medlemskap i LRF Namn Namn Personnummer Personnummer 18 De uppgifter du lämnar sparas för att kunna ge dig som medlem i LRF tillgång till anpassad information, tjänster och erbjudanden. Uppgifterna används även för intern statistik inom LRF. Fullständig information om PuL hittar du under Om PuL längst ner på

11 LRF har många erbjudanden till sina medlemmar. För att det ska bli lättare för dig som medlem att hitta de erbjudanden som passar just dig och ditt företag paketerar vi dem under tre symboler. Genom att vara med i LRF är du med och påverkar viktiga frågor kring ditt före tagande och får samtidigt ta del av fördelaktiga medlemsförmåner. VIK HÄR Som medlem i LRF är du medlem i en av Sveriges största folkrörelser. Vi som lever och verkar på landsbygden är många och hjälps åt på olika sätt. LRF är ditt nätverk på orten. Lantbrukarnas Riksförbund Medlemsservice Frankeras ej LRF betalar portot Som medlem i LRF är du med och utvecklar de gröna näringarna genom att påverka och sprida kunskaper till politiker och opinionsbildare. Du får också tillgång till tidningar, verktyg och utbildning för att utveckla ditt företagande. Svarspost Karlstad Lantbrukarnas Riksförbund Stockholm

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Tillsammans gör vi skillnad! Tycker du det är viktigt med en livskraftig landsbygd?

Läs mer

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Under 36 Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet och vill påverka? Då är LRF Ungdomen ditt forum LRF UNGDOMEN 2015 1 Om LRF Ungdomen Hej ungdom! Vår framtid ligger

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

Välkomsterbjudande! Äger du några träd. Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. eller en hel skog?

Välkomsterbjudande! Äger du några träd. Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. eller en hel skog? Äger du några träd Välkomsterbjudande! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande eller en hel skog? Tillsammans är vi starka Du som har skog, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna.

Läs mer

Fler gör mer för ett grönare

Fler gör mer för ett grönare Tillsammans gör vi skillnad Sidan 2 Medlemsröster Sidan 2 och 3 Framtidsfrågor för landsbygden och det gröna företagandet Sidan 3 Ta del av vår samlade expertkompetens Sidan 4 Rusta dig med aktuell information

Läs mer

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft!

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! Välkommen som medlem i LRF och LRF Trädgård! Du som är producent av trädgårdsprodukter, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna. Tillsammans

Läs mer

Tillsammans blir det mer gjort

Tillsammans blir det mer gjort Medlemsinformation från LRF 2016 Tillsammans blir det mer gjort Det gröna näringslivet behövs, det vet vi. Och allt fler börjar bli medvetna om det. Det såg vi när regeringen, efter många års påverkansarbete

Läs mer

Välkommen! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF!

Välkommen! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Välkommen! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Bästa hästföretagare! Du som driver hästverksamhet är viktig för LRF. Vår uppgift är att se till att du har

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal maj 2011

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal maj 2011 lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal maj 2011 Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap LRF Samköp använder volymen av medlemmarnas totala inköp för att förhandla avtal som ger sänkta kostnader.

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Driver du hästverksamhet?

Driver du hästverksamhet? Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Tillsammans gör vi skillnad 2-3 Ta del av vår samlade expertkompetens Rusta dig med aktuell information 4 5 Medlemsröster 6, 9, 10 Öka dina kunskaper och utveckla

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

medlemsguiden Här är alla dina förmånliga medlemsavtal Alla dina medlemsavtal på ett ställe!

medlemsguiden Här är alla dina förmånliga medlemsavtal Alla dina medlemsavtal på ett ställe! medlemsguiden Alla dina medlemsavtal på ett ställe! Här är alla dina förmånliga medlemsavtal Så bra att många av våra samarbetspartners helst vill prata tyst om dem... 1 Bygg & byggmateriel Vi vill vara

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Välkommen Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal mars 2011

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal mars 2011 lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal mars 2011 Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap LRF Samköp använder volymen av medlemmarnas totala inköp för att förhandla avtal som ger sänkta kostnader.

Läs mer

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen 2012-07-03 Omvärldsspaning Mälardalen 17 200 medlemmar 1/3 av Sveriges befolkning 95 riksdagsledamöter

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

LRF Juridikhjälpen backar upp dig vid tvister!

LRF Juridikhjälpen backar upp dig vid tvister! Ny unik försäkring från LRF T I L L L R F s F Ö R E TAG A R M E D L E M M A R LRF Juridikhjälpen backar upp dig vid tvister! LRF Juridikhjälpen på din sida En viktig uppgift för LRF är att se till att

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens Anders Källström Verkställande direktör, LRF Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens 1 Det talade ordet gäller Stämmoanförande av Verkställande direktör Anders Källström tisdag 26

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Företagsutveckling på gång på energiområdet

Företagsutveckling på gång på energiområdet Företagsutveckling på gång på energiområdet Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Företagsutveckling LRFs Vision VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 2010 intar en tätposition i Sverige vad

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SPF SENIORERNA

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SPF SENIORERNA VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SPF SENIORERNA Inflytande, valfrihet och livskvalitet VÄLKOMMEN Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället.

Läs mer

Välkommen till... www.emtf.se

Välkommen till... www.emtf.se Välkommen till... www.emtf.se Som medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF, ingår du i ett unikt nätverk både nationellt och internationellt. Du håller dig informerad om vad som sker i branschen

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Inflytande, valfrihet och livskvalitet Vi seniorer är inte ett kollektiv vi är alla helt unika människor som på olika sätt vill vara med och bidra i samhället. En

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Utveckla Naturturism även inom naturbruksprogrammet

Utveckla Naturturism även inom naturbruksprogrammet MOTION 1 Nr 1/2017 Motion nr 1 Piteå LRF avdelning Utveckla Naturturism även inom naturbruksprogrammet Under 2015 och 2016 har lokalavdelningen varit engagerad i att få Grans Naturbruksgymnasium att överleva.

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Välkomsterbjudande! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF!

Välkomsterbjudande! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Välkomsterbjudande! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Bästa hästföretagare! Du som har hästverksamhet spelar en viktig roll för det gröna näringslivet.

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER Nya kontakter fler möjligheter, bättre affärer Genom NMA Nätverk når du fler affärsmöjligheter, nya kunskaper, bättre samarbetspartner och kompetent

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

"Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun

Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun "Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun 1.1 De gröna näringarna i Karlsborg 2012 Jordbruket sysselsätter 50 personer och omsätter 60 miljoner kronor Skogsbruket sysselsätter

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

LRFs WEBBINARIER

LRFs WEBBINARIER LRFs WEBBINARIER 2017-2018 Exklusivt för LRFs medlemmar! Webbinarier webbsända seminarier som hålls av LRFs experter inom varje område. LRF har många stora frågor att jobba vidare med och nu får du chansen

Läs mer

Företag inom de gröna näringarna attityder, strukturer och omgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Företag inom de gröna näringarna attityder, strukturer och omgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Företag inom de gröna näringarna attityder, strukturer och omgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Lennart Bjurström Macklean Strategiutveckling Macklean i korthet Strategi- och affärsutveckling

Läs mer

medlemsguiden nya avtal! grus & bergskross från ballast bilar från kia Alla dina medlemsavtal på ett ställe!

medlemsguiden nya avtal! grus & bergskross från ballast bilar från kia Alla dina medlemsavtal på ett ställe! medlemsguiden Alla dina medlemsavtal på ett ställe! nya avtal! grus & bergskross från ballast bilar från kia våra avtal sänker dina kostnader! bara för dig som lrf-medlem 1 nytt avtal Grus- & bergskross

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Välkommen till oss! BLI MEDLEM

Välkommen till oss! BLI MEDLEM Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN Vi finns för dig som är hundägare Svenska Kennelklubben finns för dig som har hund eller drömmer om att köpa en hund. Du kan alltid vända dig till oss

Läs mer

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer.

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer. sök nu! GRATIS! Missa inte din chans att utveckla din verksamhet genom att delta i ett EU-finansierat projekt. Horizon 2020 är ett EU-program som pågår mellan åren 2014 och 2020. Syftet är att stärka europeisk

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer