FÖR OSS SOM SATSAR PÅ LANDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR OSS SOM SATSAR PÅ LANDET"

Transkript

1 FÖR OSS SOM SATSAR PÅ LANDET Medlemsinformation 2015

2 LRF jobbar med mycket. Men ändå bara med en enda sak. Varje dag. Och många kvällar och helger arbetar jag och alla andra inom LRF för en enda sak medlemsnytta. Det är ett viktigt ord i vår organisation. Var du än bor och vad du än driver för typ av företag ska du uppleva att du får hjälp och stöd som medlem att du får medlemsnytta. Som du kanske vet heter jag Helena Jonsson och är förbundsordförande i LRF. Jag gick med i LRF i tjugoårsåldern när jag och min man tog vårt första arrende. En anledning var att jag ville lära känna mina nya grannar i Tranås, våra kollegor. En annan, för att jag såg att det går att påverka. Det går att påverka på alla nivåer på orten där man bor, i kommunen, länet, i rikspolitiken och inom EU. Och det är precis vad LRF gör. LRF stöder dig i ditt företagande och skapar ett brett kontaktnät för alla som satsar på landet. LRF bidrar med kunskap och idéer till politiker och beslutfattare, bedriver opinionsbildning och för fram företagar- och landsbygdsfrågor. Tillsammans har vi inom LRF definitivt en viktig roll att spela under de kommande åren. Vi vill få politiker i Bryssel och Rosenbad att förstå hur verkligheten ser ut på våra gårdar. Vi kan skapa en ökad dialog mellan människor som bor på landsbygden och människor som bor i stan. Inspirera Sverige så att kreativitet och idéer gror och växer i hela landet. Dessutom det du och jag gör kommer att bli ännu mer efterfrågat i framtiden. Det är ju vi som fixar maten, hållbar energi och som brukar värdefulla tillgångar som skogs- och åkerarealer. Det är ett stimulerande uppdrag jag har och nu är det viktigare än någonsin. Vad bra att du är medlem i LRF och att vi kan göra det här tillsammans. Helena Jonsson, förbundsordförande 2 3

3 Tillsammans får vi landet att växa Vi är just nu drygt människor över hela landet, med olika drömmar, mål och verksamheter. Men med en sak gemensamt. Vi är medlemmar i LRF. Ett beslut som vi tagit för att få en positiv utveckling i de gröna näringarna och en levande landsbygd. Tillsammans driver vi närmare företag som står för drygt 4 procent av Sveriges BNP. LRF arbetar för att förutsättningarna för att driva företag ska vara lika goda i hela landet. LRF stöttar medlemmarna när de vill utveckla sig och sina företag. LRF ska fortsätta ha nöjda medlemmar och attrahera nya medlemmar. LRF ska ta tillvara medlemmarnas engagemang som är folkrörelsens bas och avgörande för att utveckla LRF och förverkliga visionen. Ansvarstagande Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt så att vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Trovärdighet Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur. Demokratisk grundsyn Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar aktivt för alla människors lika värde. Grönare BNP Inom LRF har vi en tydlig målbild och vision. Den presenterades redan vid riksförbundsstämman Och den anger riktningen och färdplanen framåt: Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. Allt för ditt bästa Med visionen i ryggen pågår varje dag remissrundor, förhandlingar, uppvaktningar och samtal kring de gröna näringarnas frågor runt om i landet. Och alltid i enlighet med LRFs huvuduppdrag: LRF driver prioriterade näringspolitiska frågor regionalt, nationellt och internationellt, för att öka medlemmarnas konkurrenskraft. LRFs själ Alla organisationer och företag har en själ. Ett antal grundläggande värderingar som genomsyrar arbetssätt och ställningstaganden. Vilka är vi? Vilken roll tar vi som kollektiv i samhället? Fem grundläggande värderingar beskriver LRFs själ: Medlems- och kundnytta Den enskilda medlemmens/kundens behov och förväntningar är utgångspunkter i LRFs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna. Folkrörelsetradition Vi värnar om våra rötter i den svenska folkrörelsetraditionen där gemenskap och samverkan är grunden för att nå gemensamma mål. En av Sveriges största folkrörelser. Som medlem i LRF är du medlem i en av Sveriges största folkrörelser. Vi som lever och verkar på landsbygden är många och hjälps åt på olika sätt. LRF är ditt nätverk på orten. 4 5

4 Tusentals nya kompisar Folkrörelse? Låter inte det lite mossigt? Tvärtom. Samarbeten och mötesplatser behövs. För även om de flesta av oss tycker att vi valt ett av världens bästa yrken är det inte alltid en dans på rosor att vara lantbrukare. Då behöver man andra likasinnade som också är villiga att jobba hårt för samma sak. Det är vi som ska driva svenskt jord bruk vidare Jag heter Nils Björid och är ordförande i LRF Ungdomen. När jag tar över är jag femte generationen av mjölkbönder på gården hemma i Jämtland. Det är planen. Vi som går på naturbruksgymnasier, som tar över familjejord- eller skogsbruk, som startar företag inom de gröna näringarna är på väg in i en framtid där kraven på företagaren är högre än någonsin. Därför behöver vi ett starkt LRF. Och vi som är unga behövs inom LRF. Det är vi som sätter framtidens frågor och som ska leva där framme i visionen. Att vara med och påverka tillsammans i LRF är att vara med och påverka din framtid. Nils Björid, ordförande LRF Ungdomen Nätverket LRF har lokalavdelningar över hela landet och en av dem finns nära dig. Genom lokalavdelningen kan du ta del av utbildningar, föreläsningar och träffar. Det är ditt gäng och här bygger du upp ditt lokala nätverk. Det börjar och slutar hos dig Det är också genom lokalavdelningen du har chans att påverka. Framför dina åsikter till dina förtroendevalda eller skriv motioner i frågor som engagerar dig och dina grannar. Det finns förtroendevalda runtom i landet och du känner säkert några av dem. Påverka digitalt Via lrf.se kan du få kontakt med experter inom LRFs olika sakområden och ha möjlighet att vara med och påverka LRFs remissvar. Att utveckla dina möjligheter att påverka från skrivbordet där hemma är ett pågående arbete. Arbetet är ett resultat av bland annat ett antal folkrörelsedialoger som ägt rum i landet för att få medlemmarnas inspel på hur de ska kunna påverka LRFs arbete och utveckling i högre grad. LRF Ungdomen LRF Ungdomen är en del av LRF och ett nätverk för unga studerande, anställda och egna företagare inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Prioriterade områden är ägarskifte, ungt företagande och opinionsbildning. 6 7

5 Vi visar på landsbygdens kraft LRF har en vision för hur de gröna näringarna ska utvecklas, så att företag inom jord och skog kan öka sitt bidrag till Sveriges tillväxt och välstånd. En viktig del av det arbetet är att visa övriga samhället vilken enorm kraft det finns hos företag och människor på landsbygden. Stärkt arbete med äganderätt Ägande- och brukanderätten är en kärnfråga för LRF. I en tid när de flesta bor i tätorter och inte driver egna företag är det en utmaning att förklara varför äganderätten är så betydelsefull för landsbygdsföretagare. Från 2015 satsar LRF därför extra resurser genom att anställa fem nya äganderättsexperter som ska placeras runt om i landet och jobba nära medlemmarna. Regler och lagar måste vara sådana att det finns förutsättningar att fortsätta driva framgångsrika företag på landsbygden och möjlighet att försörja sig. Kunskap om bonden Barnen är framtidens konsumenter, men färre och färre barn har möjlighet att besöka en bondgård. Vi tycker att det är viktigt att alla barn vet var maten kommer ifrån och varför Sverige behöver bönder. Därför samarbetar vi med elever och lärare i Skolkontakten. Nyligen lanserade LRF webbplatsen med bland annat berättelser, filmer och spel om hur vår mat produceras. På webbplatsen mjolk.se berättar vi om den svenska mjölken, osten och smöret. Här finns mycket kunskap att hämta för alla åldrar om svensk mjölk och mjölkproduktion. Lyfter svensk mat LRF gick före och tog fram en livsmedelsstrategi för några år sedan. För att öka produktionen av svensk mat och öka lönsamheten ute på gårdarna. Nu har regeringen lovat att Sverige ska få en nationell livsmedelsstrategi. Att lyfta fördelarna med svensk mat och öka försäljningen av svenska livsmedel är målet också för våra samarbeten med bland andra ICA, McDonald s, Martin & Servera, Bergendahls-gruppen och Menigo. I satsningen Bonde på Köpet kan konsumenterna med hjälp av en mobilapp se om maten producerats av en svensk bonde. Och svenska stjärnkockar framhäver de svenska råvarornas kvalitet och unika egenskaper i vårt samarbete med bland annat tävlingen Årets Kock. Skogen är framtiden Drygt hälften av Sveriges skogar ägs av enskilda skogsägare. Skogsbruket gör det möjligt för många att leva ett bra liv på landsbygden. LRF och skogsägarföreningarna arbetar därför för att familjeskogsbrukarna ska ha möjlighet att bedriva ett aktivt, hållbart och lönsamt skogsbruk. De politiska spelreglerna måste präglas av en helhetssyn och Frihet under ansvar är en bra paroll, tycker vi. Familjeskogsbruket är en förutsättning för en hållbar framtid på och för landet. Vårt mål är att alla ska förstå att skogen är nyckeln till framtidens förnybara samhälle. Experter, rådgivare och påverkare Som medlem i LRF är du med och utvecklar de gröna näring arna genom att påverka och sprida kunskaper till politiker och opinions bildare. Du får också tillgång till experter, rådgivare, handfasta verktyg, utbildning för att utveckla ditt företagande. 8 9

6 Företagsutveckling på gården och i korridorerna Affärsmöjligheterna för dig som arbetar inom de gröna näringarna är många. Men det är inte alltid så lätt att veta vad man ska satsa på. Ska du utveckla ditt befintliga företag eller satsa på ett nytt affärsområde? Vad efterfrågas och vad är du bra på? Vi arbetar för att medlemmarna ska få mycket tillbaka LRFs medlemmar spelar en nyckelroll i det hållbara samhället. Nu är vi också på god väg att skapa ett hållbart LRF. Vi säkerställer att vi i fortsättningen kan vara långsiktiga och uthålliga. Att vi har en robust och stabil organisation med de resurser som behövs för att agera i de stora och viktiga frågor som berör oss. Översynen av medlemsavgifterna, dotterbolagens koncernbidrag och arbetet med att effektivisera organisationen ytterligare är beslut som ger ett ännu mer kraftfullt LRF. Branschavdelningarna är ett exempel på förändringar som skapar medlemsnytta. LRF har nu sex olika branschavdelningar där vi tillsammans med andra parter i branschen kan utveckla de gröna näringarna: LRF Häst, Kött, Mjölk, Skogsägarna, Trädgård och Växtodling. LRF växer när andra organisationer förlorar medlemmar. Jag tror att det är ett resultat av att vi inom LRF har varit bra på att anpassa oss efter den tid vi verkar i. Vi har dessutom skapat en tydlig vision av ett framtida Sverige, där vi inom de gröna näringarna sitter inne med många av lösningarna på framtidens problem. Jag och mina medarbetare arbetar för att du som medlem ska få mycket tillbaka. I utvecklingen av våra företag, i plånboken och i form av gemenskap och omsorg om varandra. Anders Källström, vd och koncernchef LRF-koncernen har en viktig uppgift i att stötta dig som företagare i de gröna näringarna. Du har tillgång till en rad experter, rådgivare och annat stöd. Det kan handla om hjälp och stöd vid ägarskifte, utbildningar i affärsmannaskap eller affärsdrivande nätverksträffar. Gå på kurs hemma på gården, när det passar dig LRF erbjuder även dig som medlem handfasta verktyg när du vill vässa ditt företagande. Verktygen ska vara lättillgängliga i vardagen. Har du inte tid att resa iväg på kurs kan du lyssna på en ljudbok hemma på gården, när det passar dig. Utbildningsmaterial om förhandlingsteknik, ägarskifte, samarbeten och affärsmannaskap hittar du på lrf.se. Möt andra företagare Nya möjligheter och idéer får du ofta i samtal med andra. I LRF erbjuds du mötesplatser och kontakter med andra landsbygdsföretagare, både lokalt och regionalt. Även framgångsrika företagare behöver inspiration, tips, råd och ett och annat gott exempel. Kanske träffar du en oväntad samarbetspartner på nästa LRF-möte och ett föredrag om vedförsäljning kan leda till en idé om ett samarbete med grannen. Som LRF-medlem har du också tillgång till en rad experter, rådgivare och bollplank som kan hjälp dig att utveckla ditt företag

7 Vi förbättrar och förhindrar Medlemmar och LRFs medarbetare jobbar tillsammans genom ett brett kontaktnät inom politik, näringsliv och organisationer. Ibland firar vi segrar, ibland får vi nöja oss med halvsegrar eller uteblivna förluster. Nationell livsmedelsstrategi. Besked om en långsiktig livsmedelsstrategi fanns med i regeringsförklaringen i oktober Matproduktionen i Sverige ska öka, enligt regeringen. Det är något som LRF har jobbat för i många år. Nästa landsbygdsprogram. LRFs påverkansarbete 2013 gav resultat. Våren 2014 sköt regeringen till nationell medfinansiering till nästa landsbygdsprogram så att det får ungefär samma budget som det tidigare. Mer balanserad rovdjurspolitik. Riksdagens beslut om ny rovdjurspolitik var ett steg i rätt riktning, med ökad hänsyn till boende och näringar på landsbygden. Nu jobbar LRF för att den inte ska rivas upp av den nya regeringen och att viltskadeanslaget ska förstärkas rejält. Det är inte landsbygdsföretagen som ska betala rovdjurspolitiken. Utbyggnad av bredband. Regeringen tillsatte 3,25 miljarder för utbyggnad av bredband på landsbygden för perioden Krav vid upphandling. Upphandlingsutredningen slog fast att svenska myndigheter kan ställa högre krav på miljö- och djurskydd, något som gynnar svenska producenter. Ett nytt EU-direktiv kopplat till offentlig upphandling bekräftar även denna utveckling. Förenklingsresan. LRF och Jordbruksverket har tillsammans gjort en förenklingsresa med gårdsbesök för att konkretisera arbetet med enklare och bättre regler. En handlingsplan är gjord och tas i mål i slutet av Föranmälda kontroller. Jordbruksverket har beslutat att de flesta djurskyddskontroller bör föranmälas. Föranmälan kan göras tidigast 24 timmar innan. Föranmälda kontroller är en viktig fråga för LRFs medlemmar och underlättar lantbrukarnas planering. Bättre för småföretagare. Sänkta egenavgifter med 2,5 procentenheter och översyn av regler för fåmansbolag (3/12-regler) gav bättre villkor för småföretagare. Det gäller även besked om fortsatt enkel momsredovisning för vissa småföretagare. Läs mer på Vi fick hjälp i ett av Sveriges farligaste yrken När vi tog steget från mjölkkor till dikor märkte vi att moderdjuren hade ett annat beteende. Säkert Bondförnuft har hjälpt oss att vara uppmärksamma på riskerna i köttproduktionen och jobba på ett säkrare sätt. Så säger systrarna Birgitta och Ingela Wevel från sin gård i Sörmland. Vi turas ju om och arbetar ofta ensamma. Några gånger innan kursen gick det galet. Då var jag glad att syrran var med, annars vet jag inte vad som hade hänt, berättar Birgitta som nu för tiden alltid har med sig mobilen när hon jobbar ensam. Säkert Bondförnuft är en utbildning LRF tagit fram för att öka säkerheten på gårdarna. Birgitta och Ingela Wevel, Vrena 12 13

8 Tjäna på att vara många Att vara medlem i LRF ger dig en rad förmåner redan från första dagen. Tack vare att vi är över medlemmar kan vi förhandla ner priser och få bra rabatter. Dessa kan alla medlemmar sedan dra nytta av för att hålla nere kostnaderna i sina företag eller sin privatekonomi. Bra att samla hästföretagarna i en egen branschavdelning Att branschavdelningen LRF Häst har bildats tycker Tobias är bra. Det finns många typer av hästföretagare som med LRFs stöd kan utveckla hästnäringen på olika sätt. Vi gör det genom att ta tillvara och sprida gamla beprövade kunskaper om hästen i skogen. Tobias driver Snärsbos hästtjänst tillsammans med sin fru och kör timmer i skogen på samma sätt som hans far och farfar före honom. Företaget ägnar sig även åt kursverksamhet kring hästhantering. Tobias Andreasson, Mjöbäck Land, Land Lant bruk och Skogsland (värde cirka kr per år) Tidningarna som bevakar aktuella händelser inom de gröna näringarna över hela Sverige. Ingår i ditt medlemskap och kommer ut varje vecka. Baslivförsäkring (värde cirka 250 kr per år) LRF vill erbjuda medlemmarna ett så bra och prisvärt försäkringsskydd som möjligt. I medlemskapet ingår en baslivförsäkring som börjar gälla efter fem års medlemskap, om du var under 70 år när du blev medlem. Modernare olycksfallsförsäkring Den enkla basolycksfallsförsäkring som ingått i medlemskapet ersätts av en ny, modernare och mer omfattande försäkring. Du som redan är medlem i LRF erbjuds att köpa den modernare olycksfallsförsäkringen i samband med att du förnyar ditt medlemskap under Försäkringen är frivillig och erbjuds till ett förmånligt pris. Nya medlemmar från 1 januari 2015 har möjlighet att köpa olycksfallsförsäkringen som ingår i Länsförsäkringars koncept Säker Person. Den motsvarar Moderniserad olycksfallsförsäkring både när det gäller omfattning och pris, förutom att du erbjuds andra nivåer på försäkringsbeloppen. Andra försäkringsförmåner Säker Person LRF Skogsförsäkring Skaderådgivning vid större skada Öppen Gård-försäkring Läs mer på Medlemsförmåner och rabatter Genom ditt medlemskap i LRF får du en rad förmåner och rabatter. LRF vill till exempel erbjuda medlemmarna ett så bra och prisvärt försäkringsskydd som möjligt

9 Bättre priser Medlemsrabatterna har förhandlats fram med noga utvalda leverantörer och listan är lång. Genom ditt medlemskap kan du göra klipp när du behöver köpa exempelvis bil, diesel, byggmaterial, kontorsmateriel, bensin, däck, eldningsolja, el, verktyg, gas, gasol, glasögon, linser, grus, betongkross, lager och verkstadsinredning, möbler, resor, telefoni, bredband och tidningsprenumerationer. Rådgivning Som medlem i LRF har du tillgång till experter och rådgivare inom till exempel äganderätt, företagsutveckling, arbetsmiljö och hållbar utveckling. I LRF-medlemskapet ingår också fri telefonrådgivning om arrendefrågor. Läs med om dina rabatter och förmåner på och sidan 18. Bolag som jobbar för din tillväxt LRFs sju dotterbolag drivs som aktiebolag med avkastningskrav. Tillsammans står de för ett starkt erbjudande till medlemmarna och landsbygden. LRF Konsult gör det lättare att vara företagare genom tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Som kund får du tillgång till portalen MittKontor. LRF Media tidningar och digitala produkter som handlar om att bo och verka på landet, drömmen om landet och det goda livet. Sigill Kvalitetssystem oberoende certifiering som skapar värde och intygar att lantbruks- eller jordbruksföretaget håller mycket hög produktionskvalitet. LRF Samköp medlemsrabatter på verksamhetsnära tjänster och produkter för enklare och lönsammare inköp. By-gruppen visar bredden inom svensk livsmedelsproduktion genom restaurangoch konferensverksamhet med svensk mat i fokus. LRF Försäkring samverkar med LRF för att kunna ta fram och erbjuda nischade försäkringar till LRFs medlemmar. Macklean Strategiutveckling konsulttjänster som utvecklar den svenska livsmedelsindustrin och skapar goda förutsättningar för svenskt lantbruk. Jag har valt LRF om och om igen När grödorna regnade bort 2006, foderpriserna steg och priset på gris sjönk hade Bengt och hans kompanjon det som tuffast. Då var det bara att försöka se tiden an och inse att det inte gick att skylla på nån. LRF är med och påverkar de politiska förutsättningarna och sen är det upp till oss själva att driva våra företag. När Bengt gick med i LRF för en herrans massa år sedan kändes det helt självklart. Sedan har han tagit beslutet att stanna som medlem år från år. Jag gör det för att jag tycker LRF är en modern organisation som driver landsbygdsfrågorna på ett bra sätt. Genom samtal och dialog. Bengt Hellerström, Landskrona 16 17

10 Missa inte dina rabatter Som medlem i LRF får du rabatt på en rad varor och tjänster. Medlemsrabatterna förhandlas fram av dotterbolaget LRF Samköp och finansieras av leverantörerna. Inga medlemsavgifter används alltså för att bekosta rabatterna. Tack vare att vi är drygt medlemmar i LRF vill många leverantörer göra affärer med oss. Något som du kan dra nytta av för att sänka dina kostnader. Samtliga medlemmar (person- och företagarmedlemmar): þ þ Ahlsell þ þ Akademibokhandeln þþ Ballast þ þ Beijer Byggmaterial þ þ Bokus.com þ þ Cramo maskinuthyrning þþ Destroy rivning och sanering þ þ Euromaster þ þ Isuzu þ þ Kia þ þ K-rauta byggvaruhus þ þ Mitsubishi þ þ NCC Roads þ þ Net 1 þ þ Nissan þ þ Office Depot/Svanströms þ þ Peugeot þ þ Preem þþ Ragn-Sells þþ Ramirent maskinuthyrning þ þ Scandem Elaton þ þ SEAT þ þ SJ þ þ Subaru þ þ Synoptik þ þ Telenor þ þ Toyota Företagarmedlemmar: þ þ Agrolkortet þ þ Air Liquide þ þ AJ Produkter þ þ Audi þ þ BMW/MINI þ þ Ford þ þ IKEA þþ Lexus þ þ Mercedes þ þ Norwegian þ þ Primagaz þ þ Skoda þ þ Volkswagen þ þ Volvo Medlemsavgifter 2015 Företagarmedlem Medlem som äger/brukar åker och/eller skog eller som har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger kr. Ideell avgift: 260 kr Fast serviceavgift: kr (moms tillkommer) Rörlig serviceavgift enligt intervall nedan (moms tillkommer): Areal Åker Sydskog Nordskog Fjällnära skog 0 ha 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0,1-4,9 ha 100 kr 60 kr 35 kr 0 kr 5-24,9 ha 265 kr 125 kr 75 kr 0 kr 25-49,9 ha 525 kr 300 kr 180 kr 0 kr 50-74,9 ha 850 kr 475 kr 285 kr 0 kr ,9 ha kr 715 kr 430 kr 0 kr ,9 ha kr 950 kr 570 kr 0 kr ,9 ha kr kr 855 kr 0 kr Över 300 ha kr kr kr 0 kr Serviceavgiften är maximerad till kr plus moms, om man hamnar i det högsta intervallet på alla delar. Både den fasta och den rörliga serviceavgiften är avdragsgill. För mer information om medlemsavgifterna i LRF och LRF-GRO, ring Medlemsservice: eller skicka e-post till Läs mer på Omsättning Avgift kr 0 kr kr 160 kr kr 400 kr kr 640 kr kr 960 kr kr kr kr kr Över kr kr Medlemmar i regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland betalar avgift för nordskog oberoende av var i landet skogsfastigheten är belägen. Medlemmar i övriga landet betalar avgift för sydskog. Personmedlem Medlem som inte äger/brukar jord eller skog och som inte har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger kr. Ideell avgift: 260 kr Fast serviceavgift: kr Under 28 år och studerande Ideell avgift: 260 kr Fast serviceavgift: 230 kr Familjemedlem Som familjemedlem räknas till exempel make, maka, sambo, syskon, barn, förälder, kompanjon eller anställd till företagar- eller personmedlem. Familjemedlemmar har tillgång till de flesta medlemsförmåner, dock inte tidningen Land med Land Lantbruk och Skogsland. Ideell medlemsavgift: 260 kr Medlemsansökan och anmälan om ändrade uppgifter Fyll i den här talongen och skicka den till LRF när Du vill bli medlem. Du är medlem och vill ansöka om medlemskap för fler på samma adress. Du är medlem och vill ändra eller lägga till någon uppgift. Personuppgifter Namn Bostadsadress Telefon E-postadress Postnummer Personnummer Postadress Är någon annan på din adress redan medlem ange namn och medlemsnummer Uppgifter om eventuell areal Brukad åkerareal: ha, skogsareal ha. Omsättningsintervall 0 till 49 tkr till tkr 50 till 199 tkr till tkr 200 till 599 tkr till tkr 600 till tkr över tkr Nedanstående personer ansöker också om medlemskap i LRF Namn Namn Personnummer Personnummer 18 De uppgifter du lämnar sparas för att kunna ge dig som medlem i LRF tillgång till anpassad information, tjänster och erbjudanden. Uppgifterna används även för intern statistik inom LRF. Fullständig information om PuL hittar du under Om PuL längst ner på

11 LRF har många erbjudanden till sina medlemmar. För att det ska bli lättare för dig som medlem att hitta de erbjudanden som passar just dig och ditt företag paketerar vi dem under tre symboler. Genom att vara med i LRF är du med och påverkar viktiga frågor kring ditt före tagande och får samtidigt ta del av fördelaktiga medlemsförmåner. VIK HÄR Som medlem i LRF är du medlem i en av Sveriges största folkrörelser. Vi som lever och verkar på landsbygden är många och hjälps åt på olika sätt. LRF är ditt nätverk på orten. Lantbrukarnas Riksförbund Medlemsservice Frankeras ej LRF betalar portot Som medlem i LRF är du med och utvecklar de gröna näringarna genom att påverka och sprida kunskaper till politiker och opinionsbildare. Du får också tillgång till tidningar, verktyg och utbildning för att utveckla ditt företagande. Svarspost Karlstad Lantbrukarnas Riksförbund Stockholm

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Under 36 Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet och vill påverka? Då är LRF Ungdomen ditt forum LRF UNGDOMEN 2015 1 Om LRF Ungdomen Hej ungdom! Vår framtid ligger

Läs mer

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Under april så tävlades det inom LRF om vem som kunde skriva det bästa argumentet för LRF. Här hittar du alla tävlingsbidragen. Jag lyssnar

Läs mer

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft!

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! Välkommen som medlem i LRF och LRF Trädgård! Du som är producent av trädgårdsprodukter, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna. Tillsammans

Läs mer

Fler gör mer för ett grönare

Fler gör mer för ett grönare Tillsammans gör vi skillnad Sidan 2 Medlemsröster Sidan 2 och 3 Framtidsfrågor för landsbygden och det gröna företagandet Sidan 3 Ta del av vår samlade expertkompetens Sidan 4 Rusta dig med aktuell information

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

supervalåret 13 RAKA: Nu kickar vi igång KULTUREN JOBB I SUNNE SÅ SKAPAR DU BEHÖVS! GE JÄRNET I VALRÖRELSEN! TEMA:

supervalåret 13 RAKA: Nu kickar vi igång KULTUREN JOBB I SUNNE SÅ SKAPAR DU BEHÖVS! GE JÄRNET I VALRÖRELSEN! TEMA: TIDNINGEN C FRÅN CENTERPARTIET NUMMER 1-2014 VÅGA GÖRA OVÄNTADE SAKER SÅ SKAPAR KULTUREN JOBB I SUNNE TEMA: Nu kickar vi igång supervalåret 2014 DU BEHÖVS! GE JÄRNET I VALRÖRELSEN! 13 RAKA: ULF OTTOSSON

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

LRF och det gröna näringslivet

LRF och det gröna näringslivet LRF och det gröna näringslivet Omvärlden och historien påverkar vår vardag och framtid LRF OCH DET GRÖNA NÄRINGSLIVET 2014 1 Det är vår tid nu När LRF bildas 1971 skapas en organisation som samlar den

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland. Regionstämma 2014 LRF Värmland

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland. Regionstämma 2014 LRF Värmland ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland 2013 7 Bondeledaren har förordet: Ett varierande och stabilt LRF-år Växtodlingsåret 2013 var hyfsat med mycket lokala variationer. Under hösten så

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer.

Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Sveriges chefer är avgörande för samhället Ledarna är Sveriges chefsorganisation. Vår resa, från att vara en

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE?

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE? gården byter ägare. Dags för ÄGARSKIFTE? Lär dig mer om ägarskifte Trendspaning med LRF Konsult 3 Vem är du? 4 Hur blev ditt generationsskifte? 5 Övertagare, överlåtare eller syskon, sid. 4 Låt det ta

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

Hattresan en berättelse och 25 förslag

Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan - från Ramvi Så var det äntligen dags för Hattresan, att få ge mig ut i Centersverige, möta intresserade medlemmar och diskutera mina tankar om hur en varm,

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Det finns aktiviteter som skapar värde.

Det finns aktiviteter som skapar värde. Det finns aktiviteter som skapar värde. Och andra som inte gör det. 60 företag har fått hjälp att vässa sina verksamheter genom leanarbete. De har alla gått Lean Lantbruks utbildning med leancoachning

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer