FÖR OSS SOM SATSAR PÅ LANDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR OSS SOM SATSAR PÅ LANDET"

Transkript

1 FÖR OSS SOM SATSAR PÅ LANDET Medlemsinformation 2015

2 LRF jobbar med mycket. Men ändå bara med en enda sak. Varje dag. Och många kvällar och helger arbetar jag och alla andra inom LRF för en enda sak medlemsnytta. Det är ett viktigt ord i vår organisation. Var du än bor och vad du än driver för typ av företag ska du uppleva att du får hjälp och stöd som medlem att du får medlemsnytta. Som du kanske vet heter jag Helena Jonsson och är förbundsordförande i LRF. Jag gick med i LRF i tjugoårsåldern när jag och min man tog vårt första arrende. En anledning var att jag ville lära känna mina nya grannar i Tranås, våra kollegor. En annan, för att jag såg att det går att påverka. Det går att påverka på alla nivåer på orten där man bor, i kommunen, länet, i rikspolitiken och inom EU. Och det är precis vad LRF gör. LRF stöder dig i ditt företagande och skapar ett brett kontaktnät för alla som satsar på landet. LRF bidrar med kunskap och idéer till politiker och beslutfattare, bedriver opinionsbildning och för fram företagar- och landsbygdsfrågor. Tillsammans har vi inom LRF definitivt en viktig roll att spela under de kommande åren. Vi vill få politiker i Bryssel och Rosenbad att förstå hur verkligheten ser ut på våra gårdar. Vi kan skapa en ökad dialog mellan människor som bor på landsbygden och människor som bor i stan. Inspirera Sverige så att kreativitet och idéer gror och växer i hela landet. Dessutom det du och jag gör kommer att bli ännu mer efterfrågat i framtiden. Det är ju vi som fixar maten, hållbar energi och som brukar värdefulla tillgångar som skogs- och åkerarealer. Det är ett stimulerande uppdrag jag har och nu är det viktigare än någonsin. Vad bra att du är medlem i LRF och att vi kan göra det här tillsammans. Helena Jonsson, förbundsordförande 2 3

3 Tillsammans får vi landet att växa Vi är just nu drygt människor över hela landet, med olika drömmar, mål och verksamheter. Men med en sak gemensamt. Vi är medlemmar i LRF. Ett beslut som vi tagit för att få en positiv utveckling i de gröna näringarna och en levande landsbygd. Tillsammans driver vi närmare företag som står för drygt 4 procent av Sveriges BNP. LRF arbetar för att förutsättningarna för att driva företag ska vara lika goda i hela landet. LRF stöttar medlemmarna när de vill utveckla sig och sina företag. LRF ska fortsätta ha nöjda medlemmar och attrahera nya medlemmar. LRF ska ta tillvara medlemmarnas engagemang som är folkrörelsens bas och avgörande för att utveckla LRF och förverkliga visionen. Ansvarstagande Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt så att vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Trovärdighet Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur. Demokratisk grundsyn Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar aktivt för alla människors lika värde. Grönare BNP Inom LRF har vi en tydlig målbild och vision. Den presenterades redan vid riksförbundsstämman Och den anger riktningen och färdplanen framåt: Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. Allt för ditt bästa Med visionen i ryggen pågår varje dag remissrundor, förhandlingar, uppvaktningar och samtal kring de gröna näringarnas frågor runt om i landet. Och alltid i enlighet med LRFs huvuduppdrag: LRF driver prioriterade näringspolitiska frågor regionalt, nationellt och internationellt, för att öka medlemmarnas konkurrenskraft. LRFs själ Alla organisationer och företag har en själ. Ett antal grundläggande värderingar som genomsyrar arbetssätt och ställningstaganden. Vilka är vi? Vilken roll tar vi som kollektiv i samhället? Fem grundläggande värderingar beskriver LRFs själ: Medlems- och kundnytta Den enskilda medlemmens/kundens behov och förväntningar är utgångspunkter i LRFs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna. Folkrörelsetradition Vi värnar om våra rötter i den svenska folkrörelsetraditionen där gemenskap och samverkan är grunden för att nå gemensamma mål. En av Sveriges största folkrörelser. Som medlem i LRF är du medlem i en av Sveriges största folkrörelser. Vi som lever och verkar på landsbygden är många och hjälps åt på olika sätt. LRF är ditt nätverk på orten. 4 5

4 Tusentals nya kompisar Folkrörelse? Låter inte det lite mossigt? Tvärtom. Samarbeten och mötesplatser behövs. För även om de flesta av oss tycker att vi valt ett av världens bästa yrken är det inte alltid en dans på rosor att vara lantbrukare. Då behöver man andra likasinnade som också är villiga att jobba hårt för samma sak. Det är vi som ska driva svenskt jord bruk vidare Jag heter Nils Björid och är ordförande i LRF Ungdomen. När jag tar över är jag femte generationen av mjölkbönder på gården hemma i Jämtland. Det är planen. Vi som går på naturbruksgymnasier, som tar över familjejord- eller skogsbruk, som startar företag inom de gröna näringarna är på väg in i en framtid där kraven på företagaren är högre än någonsin. Därför behöver vi ett starkt LRF. Och vi som är unga behövs inom LRF. Det är vi som sätter framtidens frågor och som ska leva där framme i visionen. Att vara med och påverka tillsammans i LRF är att vara med och påverka din framtid. Nils Björid, ordförande LRF Ungdomen Nätverket LRF har lokalavdelningar över hela landet och en av dem finns nära dig. Genom lokalavdelningen kan du ta del av utbildningar, föreläsningar och träffar. Det är ditt gäng och här bygger du upp ditt lokala nätverk. Det börjar och slutar hos dig Det är också genom lokalavdelningen du har chans att påverka. Framför dina åsikter till dina förtroendevalda eller skriv motioner i frågor som engagerar dig och dina grannar. Det finns förtroendevalda runtom i landet och du känner säkert några av dem. Påverka digitalt Via lrf.se kan du få kontakt med experter inom LRFs olika sakområden och ha möjlighet att vara med och påverka LRFs remissvar. Att utveckla dina möjligheter att påverka från skrivbordet där hemma är ett pågående arbete. Arbetet är ett resultat av bland annat ett antal folkrörelsedialoger som ägt rum i landet för att få medlemmarnas inspel på hur de ska kunna påverka LRFs arbete och utveckling i högre grad. LRF Ungdomen LRF Ungdomen är en del av LRF och ett nätverk för unga studerande, anställda och egna företagare inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Prioriterade områden är ägarskifte, ungt företagande och opinionsbildning. 6 7

5 Vi visar på landsbygdens kraft LRF har en vision för hur de gröna näringarna ska utvecklas, så att företag inom jord och skog kan öka sitt bidrag till Sveriges tillväxt och välstånd. En viktig del av det arbetet är att visa övriga samhället vilken enorm kraft det finns hos företag och människor på landsbygden. Stärkt arbete med äganderätt Ägande- och brukanderätten är en kärnfråga för LRF. I en tid när de flesta bor i tätorter och inte driver egna företag är det en utmaning att förklara varför äganderätten är så betydelsefull för landsbygdsföretagare. Från 2015 satsar LRF därför extra resurser genom att anställa fem nya äganderättsexperter som ska placeras runt om i landet och jobba nära medlemmarna. Regler och lagar måste vara sådana att det finns förutsättningar att fortsätta driva framgångsrika företag på landsbygden och möjlighet att försörja sig. Kunskap om bonden Barnen är framtidens konsumenter, men färre och färre barn har möjlighet att besöka en bondgård. Vi tycker att det är viktigt att alla barn vet var maten kommer ifrån och varför Sverige behöver bönder. Därför samarbetar vi med elever och lärare i Skolkontakten. Nyligen lanserade LRF webbplatsen med bland annat berättelser, filmer och spel om hur vår mat produceras. På webbplatsen mjolk.se berättar vi om den svenska mjölken, osten och smöret. Här finns mycket kunskap att hämta för alla åldrar om svensk mjölk och mjölkproduktion. Lyfter svensk mat LRF gick före och tog fram en livsmedelsstrategi för några år sedan. För att öka produktionen av svensk mat och öka lönsamheten ute på gårdarna. Nu har regeringen lovat att Sverige ska få en nationell livsmedelsstrategi. Att lyfta fördelarna med svensk mat och öka försäljningen av svenska livsmedel är målet också för våra samarbeten med bland andra ICA, McDonald s, Martin & Servera, Bergendahls-gruppen och Menigo. I satsningen Bonde på Köpet kan konsumenterna med hjälp av en mobilapp se om maten producerats av en svensk bonde. Och svenska stjärnkockar framhäver de svenska råvarornas kvalitet och unika egenskaper i vårt samarbete med bland annat tävlingen Årets Kock. Skogen är framtiden Drygt hälften av Sveriges skogar ägs av enskilda skogsägare. Skogsbruket gör det möjligt för många att leva ett bra liv på landsbygden. LRF och skogsägarföreningarna arbetar därför för att familjeskogsbrukarna ska ha möjlighet att bedriva ett aktivt, hållbart och lönsamt skogsbruk. De politiska spelreglerna måste präglas av en helhetssyn och Frihet under ansvar är en bra paroll, tycker vi. Familjeskogsbruket är en förutsättning för en hållbar framtid på och för landet. Vårt mål är att alla ska förstå att skogen är nyckeln till framtidens förnybara samhälle. Experter, rådgivare och påverkare Som medlem i LRF är du med och utvecklar de gröna näring arna genom att påverka och sprida kunskaper till politiker och opinions bildare. Du får också tillgång till experter, rådgivare, handfasta verktyg, utbildning för att utveckla ditt företagande. 8 9

6 Företagsutveckling på gården och i korridorerna Affärsmöjligheterna för dig som arbetar inom de gröna näringarna är många. Men det är inte alltid så lätt att veta vad man ska satsa på. Ska du utveckla ditt befintliga företag eller satsa på ett nytt affärsområde? Vad efterfrågas och vad är du bra på? Vi arbetar för att medlemmarna ska få mycket tillbaka LRFs medlemmar spelar en nyckelroll i det hållbara samhället. Nu är vi också på god väg att skapa ett hållbart LRF. Vi säkerställer att vi i fortsättningen kan vara långsiktiga och uthålliga. Att vi har en robust och stabil organisation med de resurser som behövs för att agera i de stora och viktiga frågor som berör oss. Översynen av medlemsavgifterna, dotterbolagens koncernbidrag och arbetet med att effektivisera organisationen ytterligare är beslut som ger ett ännu mer kraftfullt LRF. Branschavdelningarna är ett exempel på förändringar som skapar medlemsnytta. LRF har nu sex olika branschavdelningar där vi tillsammans med andra parter i branschen kan utveckla de gröna näringarna: LRF Häst, Kött, Mjölk, Skogsägarna, Trädgård och Växtodling. LRF växer när andra organisationer förlorar medlemmar. Jag tror att det är ett resultat av att vi inom LRF har varit bra på att anpassa oss efter den tid vi verkar i. Vi har dessutom skapat en tydlig vision av ett framtida Sverige, där vi inom de gröna näringarna sitter inne med många av lösningarna på framtidens problem. Jag och mina medarbetare arbetar för att du som medlem ska få mycket tillbaka. I utvecklingen av våra företag, i plånboken och i form av gemenskap och omsorg om varandra. Anders Källström, vd och koncernchef LRF-koncernen har en viktig uppgift i att stötta dig som företagare i de gröna näringarna. Du har tillgång till en rad experter, rådgivare och annat stöd. Det kan handla om hjälp och stöd vid ägarskifte, utbildningar i affärsmannaskap eller affärsdrivande nätverksträffar. Gå på kurs hemma på gården, när det passar dig LRF erbjuder även dig som medlem handfasta verktyg när du vill vässa ditt företagande. Verktygen ska vara lättillgängliga i vardagen. Har du inte tid att resa iväg på kurs kan du lyssna på en ljudbok hemma på gården, när det passar dig. Utbildningsmaterial om förhandlingsteknik, ägarskifte, samarbeten och affärsmannaskap hittar du på lrf.se. Möt andra företagare Nya möjligheter och idéer får du ofta i samtal med andra. I LRF erbjuds du mötesplatser och kontakter med andra landsbygdsföretagare, både lokalt och regionalt. Även framgångsrika företagare behöver inspiration, tips, råd och ett och annat gott exempel. Kanske träffar du en oväntad samarbetspartner på nästa LRF-möte och ett föredrag om vedförsäljning kan leda till en idé om ett samarbete med grannen. Som LRF-medlem har du också tillgång till en rad experter, rådgivare och bollplank som kan hjälp dig att utveckla ditt företag

7 Vi förbättrar och förhindrar Medlemmar och LRFs medarbetare jobbar tillsammans genom ett brett kontaktnät inom politik, näringsliv och organisationer. Ibland firar vi segrar, ibland får vi nöja oss med halvsegrar eller uteblivna förluster. Nationell livsmedelsstrategi. Besked om en långsiktig livsmedelsstrategi fanns med i regeringsförklaringen i oktober Matproduktionen i Sverige ska öka, enligt regeringen. Det är något som LRF har jobbat för i många år. Nästa landsbygdsprogram. LRFs påverkansarbete 2013 gav resultat. Våren 2014 sköt regeringen till nationell medfinansiering till nästa landsbygdsprogram så att det får ungefär samma budget som det tidigare. Mer balanserad rovdjurspolitik. Riksdagens beslut om ny rovdjurspolitik var ett steg i rätt riktning, med ökad hänsyn till boende och näringar på landsbygden. Nu jobbar LRF för att den inte ska rivas upp av den nya regeringen och att viltskadeanslaget ska förstärkas rejält. Det är inte landsbygdsföretagen som ska betala rovdjurspolitiken. Utbyggnad av bredband. Regeringen tillsatte 3,25 miljarder för utbyggnad av bredband på landsbygden för perioden Krav vid upphandling. Upphandlingsutredningen slog fast att svenska myndigheter kan ställa högre krav på miljö- och djurskydd, något som gynnar svenska producenter. Ett nytt EU-direktiv kopplat till offentlig upphandling bekräftar även denna utveckling. Förenklingsresan. LRF och Jordbruksverket har tillsammans gjort en förenklingsresa med gårdsbesök för att konkretisera arbetet med enklare och bättre regler. En handlingsplan är gjord och tas i mål i slutet av Föranmälda kontroller. Jordbruksverket har beslutat att de flesta djurskyddskontroller bör föranmälas. Föranmälan kan göras tidigast 24 timmar innan. Föranmälda kontroller är en viktig fråga för LRFs medlemmar och underlättar lantbrukarnas planering. Bättre för småföretagare. Sänkta egenavgifter med 2,5 procentenheter och översyn av regler för fåmansbolag (3/12-regler) gav bättre villkor för småföretagare. Det gäller även besked om fortsatt enkel momsredovisning för vissa småföretagare. Läs mer på Vi fick hjälp i ett av Sveriges farligaste yrken När vi tog steget från mjölkkor till dikor märkte vi att moderdjuren hade ett annat beteende. Säkert Bondförnuft har hjälpt oss att vara uppmärksamma på riskerna i köttproduktionen och jobba på ett säkrare sätt. Så säger systrarna Birgitta och Ingela Wevel från sin gård i Sörmland. Vi turas ju om och arbetar ofta ensamma. Några gånger innan kursen gick det galet. Då var jag glad att syrran var med, annars vet jag inte vad som hade hänt, berättar Birgitta som nu för tiden alltid har med sig mobilen när hon jobbar ensam. Säkert Bondförnuft är en utbildning LRF tagit fram för att öka säkerheten på gårdarna. Birgitta och Ingela Wevel, Vrena 12 13

8 Tjäna på att vara många Att vara medlem i LRF ger dig en rad förmåner redan från första dagen. Tack vare att vi är över medlemmar kan vi förhandla ner priser och få bra rabatter. Dessa kan alla medlemmar sedan dra nytta av för att hålla nere kostnaderna i sina företag eller sin privatekonomi. Bra att samla hästföretagarna i en egen branschavdelning Att branschavdelningen LRF Häst har bildats tycker Tobias är bra. Det finns många typer av hästföretagare som med LRFs stöd kan utveckla hästnäringen på olika sätt. Vi gör det genom att ta tillvara och sprida gamla beprövade kunskaper om hästen i skogen. Tobias driver Snärsbos hästtjänst tillsammans med sin fru och kör timmer i skogen på samma sätt som hans far och farfar före honom. Företaget ägnar sig även åt kursverksamhet kring hästhantering. Tobias Andreasson, Mjöbäck Land, Land Lant bruk och Skogsland (värde cirka kr per år) Tidningarna som bevakar aktuella händelser inom de gröna näringarna över hela Sverige. Ingår i ditt medlemskap och kommer ut varje vecka. Baslivförsäkring (värde cirka 250 kr per år) LRF vill erbjuda medlemmarna ett så bra och prisvärt försäkringsskydd som möjligt. I medlemskapet ingår en baslivförsäkring som börjar gälla efter fem års medlemskap, om du var under 70 år när du blev medlem. Modernare olycksfallsförsäkring Den enkla basolycksfallsförsäkring som ingått i medlemskapet ersätts av en ny, modernare och mer omfattande försäkring. Du som redan är medlem i LRF erbjuds att köpa den modernare olycksfallsförsäkringen i samband med att du förnyar ditt medlemskap under Försäkringen är frivillig och erbjuds till ett förmånligt pris. Nya medlemmar från 1 januari 2015 har möjlighet att köpa olycksfallsförsäkringen som ingår i Länsförsäkringars koncept Säker Person. Den motsvarar Moderniserad olycksfallsförsäkring både när det gäller omfattning och pris, förutom att du erbjuds andra nivåer på försäkringsbeloppen. Andra försäkringsförmåner Säker Person LRF Skogsförsäkring Skaderådgivning vid större skada Öppen Gård-försäkring Läs mer på Medlemsförmåner och rabatter Genom ditt medlemskap i LRF får du en rad förmåner och rabatter. LRF vill till exempel erbjuda medlemmarna ett så bra och prisvärt försäkringsskydd som möjligt

9 Bättre priser Medlemsrabatterna har förhandlats fram med noga utvalda leverantörer och listan är lång. Genom ditt medlemskap kan du göra klipp när du behöver köpa exempelvis bil, diesel, byggmaterial, kontorsmateriel, bensin, däck, eldningsolja, el, verktyg, gas, gasol, glasögon, linser, grus, betongkross, lager och verkstadsinredning, möbler, resor, telefoni, bredband och tidningsprenumerationer. Rådgivning Som medlem i LRF har du tillgång till experter och rådgivare inom till exempel äganderätt, företagsutveckling, arbetsmiljö och hållbar utveckling. I LRF-medlemskapet ingår också fri telefonrådgivning om arrendefrågor. Läs med om dina rabatter och förmåner på och sidan 18. Bolag som jobbar för din tillväxt LRFs sju dotterbolag drivs som aktiebolag med avkastningskrav. Tillsammans står de för ett starkt erbjudande till medlemmarna och landsbygden. LRF Konsult gör det lättare att vara företagare genom tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Som kund får du tillgång till portalen MittKontor. LRF Media tidningar och digitala produkter som handlar om att bo och verka på landet, drömmen om landet och det goda livet. Sigill Kvalitetssystem oberoende certifiering som skapar värde och intygar att lantbruks- eller jordbruksföretaget håller mycket hög produktionskvalitet. LRF Samköp medlemsrabatter på verksamhetsnära tjänster och produkter för enklare och lönsammare inköp. By-gruppen visar bredden inom svensk livsmedelsproduktion genom restaurangoch konferensverksamhet med svensk mat i fokus. LRF Försäkring samverkar med LRF för att kunna ta fram och erbjuda nischade försäkringar till LRFs medlemmar. Macklean Strategiutveckling konsulttjänster som utvecklar den svenska livsmedelsindustrin och skapar goda förutsättningar för svenskt lantbruk. Jag har valt LRF om och om igen När grödorna regnade bort 2006, foderpriserna steg och priset på gris sjönk hade Bengt och hans kompanjon det som tuffast. Då var det bara att försöka se tiden an och inse att det inte gick att skylla på nån. LRF är med och påverkar de politiska förutsättningarna och sen är det upp till oss själva att driva våra företag. När Bengt gick med i LRF för en herrans massa år sedan kändes det helt självklart. Sedan har han tagit beslutet att stanna som medlem år från år. Jag gör det för att jag tycker LRF är en modern organisation som driver landsbygdsfrågorna på ett bra sätt. Genom samtal och dialog. Bengt Hellerström, Landskrona 16 17

10 Missa inte dina rabatter Som medlem i LRF får du rabatt på en rad varor och tjänster. Medlemsrabatterna förhandlas fram av dotterbolaget LRF Samköp och finansieras av leverantörerna. Inga medlemsavgifter används alltså för att bekosta rabatterna. Tack vare att vi är drygt medlemmar i LRF vill många leverantörer göra affärer med oss. Något som du kan dra nytta av för att sänka dina kostnader. Samtliga medlemmar (person- och företagarmedlemmar): þ þ Ahlsell þ þ Akademibokhandeln þþ Ballast þ þ Beijer Byggmaterial þ þ Bokus.com þ þ Cramo maskinuthyrning þþ Destroy rivning och sanering þ þ Euromaster þ þ Isuzu þ þ Kia þ þ K-rauta byggvaruhus þ þ Mitsubishi þ þ NCC Roads þ þ Net 1 þ þ Nissan þ þ Office Depot/Svanströms þ þ Peugeot þ þ Preem þþ Ragn-Sells þþ Ramirent maskinuthyrning þ þ Scandem Elaton þ þ SEAT þ þ SJ þ þ Subaru þ þ Synoptik þ þ Telenor þ þ Toyota Företagarmedlemmar: þ þ Agrolkortet þ þ Air Liquide þ þ AJ Produkter þ þ Audi þ þ BMW/MINI þ þ Ford þ þ IKEA þþ Lexus þ þ Mercedes þ þ Norwegian þ þ Primagaz þ þ Skoda þ þ Volkswagen þ þ Volvo Medlemsavgifter 2015 Företagarmedlem Medlem som äger/brukar åker och/eller skog eller som har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger kr. Ideell avgift: 260 kr Fast serviceavgift: kr (moms tillkommer) Rörlig serviceavgift enligt intervall nedan (moms tillkommer): Areal Åker Sydskog Nordskog Fjällnära skog 0 ha 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0,1-4,9 ha 100 kr 60 kr 35 kr 0 kr 5-24,9 ha 265 kr 125 kr 75 kr 0 kr 25-49,9 ha 525 kr 300 kr 180 kr 0 kr 50-74,9 ha 850 kr 475 kr 285 kr 0 kr ,9 ha kr 715 kr 430 kr 0 kr ,9 ha kr 950 kr 570 kr 0 kr ,9 ha kr kr 855 kr 0 kr Över 300 ha kr kr kr 0 kr Serviceavgiften är maximerad till kr plus moms, om man hamnar i det högsta intervallet på alla delar. Både den fasta och den rörliga serviceavgiften är avdragsgill. För mer information om medlemsavgifterna i LRF och LRF-GRO, ring Medlemsservice: eller skicka e-post till Läs mer på Omsättning Avgift kr 0 kr kr 160 kr kr 400 kr kr 640 kr kr 960 kr kr kr kr kr Över kr kr Medlemmar i regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland betalar avgift för nordskog oberoende av var i landet skogsfastigheten är belägen. Medlemmar i övriga landet betalar avgift för sydskog. Personmedlem Medlem som inte äger/brukar jord eller skog och som inte har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger kr. Ideell avgift: 260 kr Fast serviceavgift: kr Under 28 år och studerande Ideell avgift: 260 kr Fast serviceavgift: 230 kr Familjemedlem Som familjemedlem räknas till exempel make, maka, sambo, syskon, barn, förälder, kompanjon eller anställd till företagar- eller personmedlem. Familjemedlemmar har tillgång till de flesta medlemsförmåner, dock inte tidningen Land med Land Lantbruk och Skogsland. Ideell medlemsavgift: 260 kr Medlemsansökan och anmälan om ändrade uppgifter Fyll i den här talongen och skicka den till LRF när Du vill bli medlem. Du är medlem och vill ansöka om medlemskap för fler på samma adress. Du är medlem och vill ändra eller lägga till någon uppgift. Personuppgifter Namn Bostadsadress Telefon E-postadress Postnummer Personnummer Postadress Är någon annan på din adress redan medlem ange namn och medlemsnummer Uppgifter om eventuell areal Brukad åkerareal: ha, skogsareal ha. Omsättningsintervall 0 till 49 tkr till tkr 50 till 199 tkr till tkr 200 till 599 tkr till tkr 600 till tkr över tkr Nedanstående personer ansöker också om medlemskap i LRF Namn Namn Personnummer Personnummer 18 De uppgifter du lämnar sparas för att kunna ge dig som medlem i LRF tillgång till anpassad information, tjänster och erbjudanden. Uppgifterna används även för intern statistik inom LRF. Fullständig information om PuL hittar du under Om PuL längst ner på

11 LRF har många erbjudanden till sina medlemmar. För att det ska bli lättare för dig som medlem att hitta de erbjudanden som passar just dig och ditt företag paketerar vi dem under tre symboler. Genom att vara med i LRF är du med och påverkar viktiga frågor kring ditt före tagande och får samtidigt ta del av fördelaktiga medlemsförmåner. VIK HÄR Som medlem i LRF är du medlem i en av Sveriges största folkrörelser. Vi som lever och verkar på landsbygden är många och hjälps åt på olika sätt. LRF är ditt nätverk på orten. Lantbrukarnas Riksförbund Medlemsservice Frankeras ej LRF betalar portot Som medlem i LRF är du med och utvecklar de gröna näringarna genom att påverka och sprida kunskaper till politiker och opinionsbildare. Du får också tillgång till tidningar, verktyg och utbildning för att utveckla ditt företagande. Svarspost Karlstad Lantbrukarnas Riksförbund Stockholm

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Under 36 Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet och vill påverka? Då är LRF Ungdomen ditt forum LRF UNGDOMEN 2015 1 Om LRF Ungdomen Hej ungdom! Vår framtid ligger

Läs mer

Fler gör mer för ett grönare

Fler gör mer för ett grönare Tillsammans gör vi skillnad Sidan 2 Medlemsröster Sidan 2 och 3 Framtidsfrågor för landsbygden och det gröna företagandet Sidan 3 Ta del av vår samlade expertkompetens Sidan 4 Rusta dig med aktuell information

Läs mer

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft!

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! Välkommen som medlem i LRF och LRF Trädgård! Du som är producent av trädgårdsprodukter, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna. Tillsammans

Läs mer

Driver du hästverksamhet?

Driver du hästverksamhet? Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Tillsammans gör vi skillnad 2-3 Ta del av vår samlade expertkompetens Rusta dig med aktuell information 4 5 Medlemsröster 6, 9, 10 Öka dina kunskaper och utveckla

Läs mer

medlemsguiden Här är alla dina förmånliga medlemsavtal Alla dina medlemsavtal på ett ställe!

medlemsguiden Här är alla dina förmånliga medlemsavtal Alla dina medlemsavtal på ett ställe! medlemsguiden Alla dina medlemsavtal på ett ställe! Här är alla dina förmånliga medlemsavtal Så bra att många av våra samarbetspartners helst vill prata tyst om dem... 1 Bygg & byggmateriel Vi vill vara

Läs mer

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal maj 2011

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal maj 2011 lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal maj 2011 Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap LRF Samköp använder volymen av medlemmarnas totala inköp för att förhandla avtal som ger sänkta kostnader.

Läs mer

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal mars 2011

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal mars 2011 lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal mars 2011 Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap LRF Samköp använder volymen av medlemmarnas totala inköp för att förhandla avtal som ger sänkta kostnader.

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

medlemsguiden nya avtal! grus & bergskross från ballast bilar från kia Alla dina medlemsavtal på ett ställe!

medlemsguiden nya avtal! grus & bergskross från ballast bilar från kia Alla dina medlemsavtal på ett ställe! medlemsguiden Alla dina medlemsavtal på ett ställe! nya avtal! grus & bergskross från ballast bilar från kia våra avtal sänker dina kostnader! bara för dig som lrf-medlem 1 nytt avtal Grus- & bergskross

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Välkomsterbjudande! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF!

Välkomsterbjudande! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Välkomsterbjudande! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Bästa hästföretagare! Du som har hästverksamhet spelar en viktig roll för det gröna näringslivet.

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens Anders Källström Verkställande direktör, LRF Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens 1 Det talade ordet gäller Stämmoanförande av Verkställande direktör Anders Källström tisdag 26

Läs mer

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Under april så tävlades det inom LRF om vem som kunde skriva det bästa argumentet för LRF. Här hittar du alla tävlingsbidragen. Jag lyssnar

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

sommarerbjudanden till dig som lrf-medlem

sommarerbjudanden till dig som lrf-medlem sommarerbjudanden till dig som lrf-medlem nya avtal! Grus & bergskross hos NCC Bilavtal med Kia trygga hem Rabatt på trådlös utomhuskamera ahlsell Motorsågserbjudande! telenor Ring och surfa till medlemspris!

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Välkommen till... www.emtf.se

Välkommen till... www.emtf.se Välkommen till... www.emtf.se Som medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF, ingår du i ett unikt nätverk både nationellt och internationellt. Du håller dig informerad om vad som sker i branschen

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

!"#$% semesterersättning? &!'(#)*(+,#(-./*)$ Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

!#$% semesterersättning? &!'(#)*(+,#(-./*)$ Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal giltig fr.o.m. november 2011

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal giltig fr.o.m. november 2011 lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal giltig fr.o.m. november 2011 Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap LRF Samköp använder volymen av medlemmarnas totala inköp för att förhandla avtal

Läs mer

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011 Riksförbundsstämman 2011 1(8) Utgångspunkter Bland LRF:s medlemmar finns redan minst 7 000 energiföretagare, ytterligare 7 000 utvecklingsbara verksamheter och en därutöver idag okänd potential. LRF ser

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Sveriges Fiskevattenägareförbund Sveriges Fiskevattenägareförbund Organisationen för dig som äger och förvaltar fiskevatten Vi arbetar för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att landsbygdsresursen fiskevatten

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal giltig fr.o.m. juni 2012

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal giltig fr.o.m. juni 2012 lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal giltig fr.o.m. juni 2012 Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap LRF Samköp använder volymen av medlemmarnas totala inköp för att förhandla avtal som

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer