SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO"

Transkript

1 E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi Allmännyttan förr och nu Riksdagen antog 1948 den bostadssociala utredningen från Då förändrades bostadspolitiken kraftigt i Sverige. Den svenska bostadspolitiken skulle inte följa den internationella som allmänt kallades för social housing, det vill säga socialbostäder för de fattiga. Målet blev istället en generell förbättring av bostadsbeståndet och en strävan att ge alla en god bostad till en rimlig kostnad. Staten och kommunerna fick ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen i landet. Bostadsfrågorna blev en del av en social planering för ett framväxande välfärdssamhälle. Som en konsekvens av detta tillkom de allmännyttiga bostadsföretagen i kommunerna. De fick i uppdrag att verka utan vinstintresse med ett kommunalt grundkapital och ägarrepresentanter i styrelserna. Målet var att erbjuda ett bra boende för alla till rimliga hyresnivåer och mot en geografisk uppdelning av fattiga och rika. Successivt utvecklades och etablerades självkostnads- och bruksvärdesprincipen. Hyrorna skulle inte vara godtyckliga utan de skulle bestämmas via en förhandling. De allmännyttiga hyrorna blev också jämförelseobjekt för det privata fastighetsbeståndet. Allmännyttan blev därför såväl hyresledande som hyresdämpande. År 1965 satte man ett mål om att bygga hundratusen lägenheter per år under tio år, det så kallade miljonprogrammet. Bostadsbristen och de dåliga lägenheterna skulle byggas bort. Från mitten av 40-talet till 90- talet var det bostadspolitiska systemet intakt över blockgränserna. Under början av 90-talet bantades de bostadspolitiska ambitionerna under trycket av hårda besparingskrav, i Sverige såväl som i övriga västvärlden. Ekonomiska kriser avlöste varandra och staten fick en minskad roll i bostadsproduktionen. De tidigare stöden och subventionerna till bostadsbyggandet försvann. Omläggningen har lett till att bostadssektorn är en viktig inkomstkälla för staten istället för en utgiftspost. Bostadspolitiken är inte längre en viktig fråga. En förklaring kan naturligtvis vara att det fanns gott om bostäder under 90-talet när ekonomin sanerades. NR Utgivare: Skelleftebostäder AB. Produktion: K2 i Skellefteå. Ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. Redaktion: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. Idag växer universitetsstäderna igen och människor flyttar till de orter där det ges arbetstillfällen och bostadsbristen börjar göra sig synlig i ett flertal kommuner. Många av landets miljonprogramområden är i stora behov av upprustning. Samtidigt är det allmännyttiga boendet ifrågasatt. I några kommuner har hela eller delar av det allmännyttiga beståndet privatiserat och omvandlats till bostadsrätter. I de flesta kommuner har dock inga sådana större förändringar skett. Sverige ser väldigt annorlunda ut idag jämfört med för sextio år sedan. Välfärden har blivit så självklar att vi inte pratar om den mera. Lägenheternas utformning och standard har höjts vid nyproduktion och ombyggnad. Allmännyttan har idag cirka lägenheter med omkring 1,4 miljoner hyresgäster. Servicen och tryggheten har ökat liksom inflytandet över den egna bostaden och boendemiljön. Sverige är sedan ett antal år medlem i den europeiska unionen och därför hänvisade att ta hänsyn till de direktiv som beslutas där. Riksdagen kan inte som tidigare besluta om bostadsstöd, skatter och andra villkor av betydelse för bostadsföretagen. Områden där EU:s regler möjligen kan komma i konflikt med svensk bostadspolitik är bruksvärdessystemet och allmännyttans hyresledande roll samt finansieringsfrågor för kommunalt ägda bostadsföretag. I en tid när samhällsförändringen går snabbt, när globaliseringen och europeisk integration både sätter gränser och möjligheter är det viktigt att höja blicken och fundera över vilken roll allmännyttan skall ha i framtiden. Kanske en tanke att fundera över i hängmattan i sommar. Trevlig sommar! En reportagetidning för Skebos hyresgäster SÅ KontaktaR DU Skebo: Ring oss på telefon eller faxa på Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå. Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! Jerker Eriksson VD Skelleftebostäder Redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann-Christine Marklund, Erik Strandberg och Kenth Wiklund. Grafisk form: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation. Tryck: Tryckeri City, Skellefteå. Omslagsbild: Maria Nordbrandt och Kicki Wiklund, Sunnanå SK. Spara pengar på din el! Ingen har väl kunnat undgå att notera hur elpriserna skjutit i höjden på sistone. Men det finns åtgärder man som hyresgäst kan göra för att sänka sina elkostnader. Kom in! har träffat Jan Nilsson, Skellefteå kommuns energirådgivare, och Veronica Lindström på Skellefteå Kraft som är chef för elförsäljningen till privatmarknaden. - Det första råd jag vill ge är att se till att följa med i det som händer. Förutsättningarna ändras hela tiden, och det som är ett gott råd i dag behöver inte vara det om några månader, säger Jan. Men det mesta pekar ändå på fortsatt stigande priser. På kort sikt orsakade av vad som verkar bli ett år med låga vattennivåer och på längre sikt på grund av höjda skatter, en tilltagande bristsituation och större internationell efterfrågan. - Just nu är det lönsamt för alla att teckna ett avtal och binda sitt elpris, säger Veronica. - Redan om man förbrukar så lite som kwh så kan man spara en femtiolapp på ett år. Och förbrukar man tio gånger så mycket, kwh, så är besparingen vid ett ettårsavtal drygt kronor. förbrukningsfällor Just när vi skriver detta, i början av juni, är skillnaden mellan korta och långa avtal i stort sett obefintlig. Men ofta kan man spara mer genom att teckna längre avtal. Samtidigt ökar förstås risken om priserna faktiskt skulle gå ner. Fast enligt Jan och Veronica är det alltså inte mycket som för tillfället talar för sänkta elpriser. Men att sänka priset genom avtal är en liten besparing jämfört med den som de flesta kan uppnå genom att minska sin förbrukning. - Som hyresgäst tycker jag ett gott råd är att tänka på alla apparater som står i standbyläge, exempelvis TV-apparater, video, stereo och så vidare. När man lägger ihop dessa står de för en stor andel av förbrukningen, helt i onödan, säger Veronica Lindström. Stäng alltså av sådana apparater med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen. Att använda lågenergilampor är också ett sätt att minska energianvändningen. - Vikigast är det utomhus, men även inomhus ger det en besparing, säger Jan. Sparknep Andra sparknep är att koka vatten med locket på, det går fortare och drar betydligt mindre energi. Att tina köttet från frysen i kylskåpet istället för på diskbänken eller (ännu värre) med mikrovågsugnen. Släck lampor i rum där ingen befinner sig. - Man kanske kan skratta åt en del av knepen. Men tillsammans ger de på ett år spareffekter som märks. Som hyresgäst menar Veronica och Jan att det finns ytterligare en sak att tänka på. - Det är den osynliga förbrukningen i form av värme i lägenheten, trapphus, belysning i trapphus och tvättstugor och så vidare. Man måste försöka hjälpa till att sänka även denna förbrukning, för förr eller senare hamnar den på din egen hyra. Det finns ingen gratis energi! Just fönster på glänt är något som Jan vill varna speciellt för. Ger goda råd. Jan Nilsson, Skellefteå kommuns energirådgivare, och Veronica Lindström på Skellefteå Kraft har många goda råd till den som vill spara el. - Det drar otroligt mycket energi. I ett hus med fungerande ventilation behöver man i praktiken inte vädra. Duschen är också en stor energislukare. - Hellre duscha än bada ur energiperspektiv. Men att stå och låta varmvattnet rinna långa stunder kostar otroligt mycket pengar på ett år om man duschar varje dag. Och som sagt, förr eller senare hamnar det på hyran! Veronica vill också tipsa om att man på Skellefteå Krafts hemsida kan hitta en beräkningsmall för att beräkna hur mycket just du kan spara genom att teckna avtal. - Dessutom erbjuder vi en personlig hemsida till alla våra kunder där man kan titta på vilken förbrukning man har och se hur stora elräkningar man får framöver. En god hjälp när man ska planera sin ekonomi! Några storförbrukare av el Årskostnad per apparat vid ett elpris på 90 öre/kwh (den som inte har avtal betalade den 1 juni 96 öre/kwh): Akvarium, 250 liter (114 W) 899 kr Diskmaskin (2 000 W) 1 ggr/dygn 660 kr Tvättmaskin (3000 W) 4 tim/vecka 562 kr Dator 200 W (påslagen dygnet runt) kr Tips: En batterieliminator som är inkopplad i väggen förbrukar energi för 32 kr/år. Även när den inte driver någon apparat. Den som inte har dator med internetuppkoppling kan ändå få samma hjälp. - Då ringer man bara till vår kundservice, säger Veronica. kom in kom in

3 Brunt betyder ORGANISKT, grönt betyder brännbart Vi har fått lära oss att sortering är viktigt för miljön. Men det är också viktigt för att hålla nere kostnaderna i sophanteringen och för att bromsa kostnadsökningar för avfallshantering. En målande utbildning Egentligen vinner alla på avfallssorteringen. Visst kan det till en början kännas både svårt och besvärligt. Men när man vant sig går det mesta helt automatiskt. En del information som gått ut från kommunens tekniska kontor har varit förvirrande för hyresgästerna som varit först ut med sortering av organiskt avfall eftersom den tidigare var skriven huvudsakligen för villaägare. - Den delen har löst sig, men många har fortfarande funderingar kring källsorteringen. De som engagerar sig utgör inget problem, de frågar och anstränger sig för att göra rätt. Värre är det med dem som inte bryr sig eller kanske inte alls förstår hur sorteringen ska gå till, säger Fredrik Westerlund på Skebo. Det som ställer till besvär är de nya bruna kärlen som snart finns i alla soprum. Eget plejs så funkar det! - Vi upplever att de flesta sorterar rätt i sin lägenhet, men när de kommer med soporna till soprummet blir det ibland fel. Det organiska avfallet ska i den bruna tunnan, det brännbara avfallet i den gröna. Avfallet i det bruna kärlet körs för närvarande till Luleå för kompostering, men kommer senare att bli till biogas i det nya gasverk som nu byggs på Tuvan. - Det är viktigt för miljön att sorteringen blir rätt. Men det är också viktigt för Skebo och för alla hyresgäster. Felaktig sortering innebär högre avgifter, säger Fredrik. Alla hushåll som redan nu omfattas av sortering av organiskt avfall har fått ett brunt kärl och speciellt avsedda majspåsar. I vissa soprum erbjuds även tidningsinsamling och insamling av pappersförpackningar. Skebo kan inte lära ungdomar allt. Men kring boendet har man gott om kunskap att dela med sig av. Därför brukar Skebo bli inbjudna till högstadier och gymnasier för att informera. - Det styrs av vilket utrymme som finns. Tyvärr har vi inte möjlighet till detta överallt. Är man osäker på var avfallet ska lämnas kan man tala med bovärden som vet var soprum och närmaste återvinningsstation finns. Bovärden vet också var återvinningscentral finns där man kan När man slutar skolan och tar steget ut i livet behöver man bostad. Och då är det mycket att tänka på. Vilka alternativ finns? Behöver jag en hemförsäkring? När Skebo träffar ungdomar försöker man ge en så bred bild som möjligt av vad det innebär att skaffa egen bostad. - Skebo erbjuder hyresrätter, men det finns ju andra alternativ. Det är viktigt att känna till vad som skiljer dem åt, säger Kenth Wiklund som är uthyrningsansvarig. - Det är både trevligt och värdefullt att få den här kontakten med unga som i många fall kommer att bli hyresgäster hos oss. lämna trasiga elapparater, glödlampor, möbler och annat som man inte alls får slänga i hushållssoporna. - Men har man frågor om själva sorteringen ska man vända sig till kommunens tekniska kontor för mer information, avslutar Fredrik Westerlund. Skebo informerar om vilka krav som ställs på en hyresgäst, om skötsel av bostaden och vikten av att visa hänsyn till sin omgivning. Och varför det är så viktigt att betala hyran i tid. - Det är bra att känna till vilka regler som gäller innan man flyttar in, vad som är okej och vad som inte är okej. Det underlättar övergången från att bo hemma hos föräldrarna till att sköta ett eget boende. Vi upplever att ungdomarna verkligen uppskattar att få den här informationen. De längtar ofta efter en egen bostad och är måna om att sköta sig på ett bra sätt, säger Kenth. Utbildning till målare innebär att man måste öva, öva och åter öva. För så är det med hantverksyrken. Visst innehåller arbetet också teoretiska kunskaper men mycket handlar om att skaffa sig erfarenhet. Skebo samarbetar med gymnasieskolan för att kunna erbjuda målarlärlingar konkret och bra praktik. Ett exempel på frukten av detta samarbete är att målarlärlingar på Målericentralen fått måla en lägenhet och ett trapphus på Aldebaran. De skickliga lärlingarna bakom det fina resultatet heter Sven Andersson, Jesper Lindqvist och Henrik Degerman. - De förtjänar en eloge för ett väl utfört arbete, säger Fredrik Andersson på Målericentralen. Det är också jättebra av Skebo att fixa fram den här typen av arbetsuppgifter eftersom det vintertid när lärlingarna ska ha sin praktik oftast bara finns småjobb. Nu fick de verkligen chansen att visa vad de går för! 4 kom in kom in 5

4 Tjejerna som satsar på fotbollen Båda kommer från Umeå men bor nu i en Skebolägenhet på Anderstorp. Uppdraget är att spela för Sunnanå i damallsvenskan. Kom in! har mött Maria Nordbrandt och Kicki Wiklund. De blev kontaktade av Sunnanå med en förfrågan om att komma hit och spela. Valet kändes inte särskilt svårt för någon av dem eftersom de båda kände ett behov av att gå vidare i sin utveckling. - Jag fick inte så mycket speltid i Umeå och kände att det var dags att röra på sig. Och här har jag verkligen fått spela, säger Maria. Säsongen började dock lite tungt. - Sex poäng efter sex omgångar avspeglar inte vad vi kan eller har presterat, men det återstår arton omgångar, säger Kicki och låter oss förstå att de minsann tänker visa vart skåpet ska stå. Och tänk! Bara dagarna efter vår intervju så tvålar Sunnanå till Qbik-Karlstad med hela 3-0. I Umeå var uppmärksamheten runt fotbollslaget betydligt större än den är runt Sunnanå här i Skellefteå. - Där skrivs det om laget varje dag i tidningen. Sunnanå befinner sig ungefär där Umeå IK befann sig för 5-6 år sedan. Trivs bra Utanför planen jobbar Maria på E-son Maskin som också är sponsor och ställer upp med moppar som Maria och Kicki susar omkring på. Och Kicki ska i sommar jobba på både Stadium och Clas Ohlson. Clas Ohlson har hon också jobbat på hemma i Umeå. - Vi trivs otroligt bra. Både med stan, i laget och med vårt boende. Skebo är med och sponsrar Sunnanå, och tjejerna bor i en Skebolägenhet på Anderstorp. - Lägenheten är jättefin. Vi fick nytt golv i hallen och köket, och så har vi tapetserat om i hall och kök också. Vi tycker själva det blev jättebra. Både Maria och Kicki har skrivit på ett 1+1-kontrakt med Sunnanå. Det innebär att de har avtal i ett år med option på ytterligare ett. - Det är skönt att det inte är så långt hem till Umeå. Det gör att det inte är så svårt att vara borta från familjen. Blir längtan för stark så går det fort att åka ner för att hälsa på! Kom in! önskar lycka till med säsongen och fotbollskärriärerna. Designstudenter FRÄSCHAR UPP Två elever på Balderskolans teknikprogram har fräschat upp ett studentkorridorkök och ett allrum på Villagatan. Behovet fanns av en uppfräschning. Och eleverna Ida Wallin och Emma Söderlund som går tredje året på teknikprogrammet med inriktning mot form och design fick uppdraget som ett projektarbete. - Det har varit väldigt kul, vi fick en budget av Skebo som vi kunde använda för att köpa in till exempel en del nya möbler, diskställ och annat, säger Ida Wallin. - Och vi är själva väldigt nöjda med resultatet, säger Emma Söderlund. Tjejerna har målat själva. En fondvägg av tapet fick de hjälp med av en professionell målare. - Möblerna åkte vi till Ikea för att köpa. Med undantag för bordet och ett par hyllor där vi inte hittade något som passade. Istället tog vi hjälp för att tillverka dessa, berättar Ida. Betyget för resultatet blev högt. Både från skolan och från den viktigaste juryn eleverna som bor i studentboendet. - Andra elever har kommit och frågat om vi inte ska göra om hos dem också, avslutar Emma. 6 kom in kom in 7

5 Strandgården får nytt liv Nu pågår etapp två i omstöpningen av Strandgården för fullt. Kom in! har träffat Kent Eriksson på VAB, arkitektbyrån som ansvarar för förändringarna. Vi har tidigare berättat om den första etappen med lägenheter där hyresgäster började flytta in i början av året. Nu pågår projektet som ska färdigställa hela Strandgården till ett modernt seniorboende. Dels färdigställs lägenheterna i den södra delen, totalt 34 stycken. Dels ska de gemensamma utrymmena och den yttre miljön ställas iordning. - Mest synligt blir kanske de inglasade balkongerna. Tillsammans med Skebo har vi valt en lösning som gör att man både kan njuta av balkongen som ett extra rum, eller öppna upp den och ha en vanlig balkong om man vill njuta av solen eller få in lite frisk luft, säger Kent Eriksson på VAB. Ett team Kent poängterar under vår intervju flera gånger hur viktigt samarbetet är mellan olika människor under ett sådant här projekt. - Det är en process mellan oss och Skebo, och vi är ett helt team här som arbetat i projektet. Dessutom byggs nu de gemensamma utrymmen som ska kunna nyttjas av alla hyresgäster i huset. - På översta våningen blir det en stor samlingslokal med kök och relaxavdelning med badmöjlighet, bastu och dusch. Lokalen är utformad så att samlingsdelen och relaxdelen kan användas av olika hyresgäster samtidigt. Roligt projekt. Kent Eriksson på arkitektbyrån VAB är entusiastisk när han pratar om uppdraget att göra om Strandgården till modernt seniorboende. Andra gemensamma ytor i huset fräschas också upp. Till exempel i ljusgården mellan norra och södra delen. - Dessutom blir det en övernattningslägenhet i huset som kan användas om man får besökare som behöver stanna över natten, men som kanske inte ryms i den egna lägenheten. En stor tvättstuga placeras i källaren, dessutom blir det en mindre tvättstuga på varje våning. Förberedelse har också gjorts i alla lägenheter för den som vill ha egen tvättmaskin och torktumlare i lägenheten. I Strandgården sker också ombyggnad dels av hemtjänstens lokal, och av storköket som när det beräknas färdigt den 1 oktober kommer att leverera portioner mat om dagen till äldreboenden runt om i kommunen. Den yttre miljön får också en uppfräschning med nya skärmtak över parkeringar, nya cykelställ, planteringar och en gemensam uteplats vid södra entrén. Kent tycker att Strandgården har varit ett roligt projekt att jobba med. - Vi hoppas och tror att de som väljer att bosätta sig här kommer att trivas. Modernt boende Jerker Eriksson, vd på Skebo är också glad över arbetet med Strandgården. - Behovet av seniorboenden ökar hela tiden. Det känns därför väldigt roligt för oss på Skebo att kunna bidra med ett nytt och toppmodernt seniorboende med ett fantastiskt läge mitt i centrum. Sommar på Odentorget Visst blir det sommar överallt. Men kanske lite extra soligt och trevligt på Odentorget, där det kommer att vara aktiviteter hela sommaren lång. Populärt myller. Loppmarknader är ett av sommarens stora folknöjen. Så många entusiaster blir garanterat glada när fjolårets loppissuccé på Odentorget återkommer i sommar. De roade sig i HUvudstaden Autogiro, denna praktiska metod att betala hyran blev extra bra för några av Skebos hyresgäster. Kom in! har pratat med Jens Markström och Kaisu Salmi som vann en Stockholmsresa. Båda vann var sin Stockholmsweekend för två personer i den utlottning som skedde bland alla som anmält sig till autogiro innan senaste årsskiftet. Nu har de varit i Stockholm och haft en kunglig upplevelse. - Det kändes fantastiskt, jag och min flickvän åkte och hade jättetrevligt. Vi fick bo på Scandic Park hotell intill Stureplan och det var otroligt fint, säger Jens. De shoppade, gick ut och åt och passade på att träffa lite släktingar. Kaisu Salmi är lika lyrisk över sin vinst. - Det var jättetrevligt, hotellet var otroligt bra och resan gav mig mersmak så direkt jag kom hem bokade jag en ny resa till Stockholm. Jag hann nämligen aldrig besöka Söder som jag hade hoppats. För Kaisu var detta stort på ytterligare ett sätt. Förra sommarens uppskattade loppmarknader återkommer även i år. Närmare bestämt varje lördag fram till slutet av augusti, och dessutom även onsdagar under juli månad då trycket är som störst och stan är full av köpsugna turister. Även andra aktiviteter kan äga rum, så håll ögonen öppna när du är ute på stan. Det är Skellefteå Erbjuder som numera ansvarar för verksamheten på torget, och bokning av platser på loppmarknaden sker i år via Olanders café. - Det är verkligen roligt att Odentorget levt upp. Det var vår förhoppning när vi genomförde förändringarna i den yttre miljön, och den förhoppningen har verkligen infriats, säger Kenth Wiklund på Skebo. Mersmak. Kaisu Salmi tyckte Stockholmsresan gav mersmak och bokade en ny direkt hon kommit hem! - Jag är flygrädd och hade inte flugit sedan Så det här fick mig att börja flyga igen, och det är jag otroligt tacksam för! Foto: Gerd Boström 8 kom in kom in 9

6 Trädgränd siktar framåt! Verksamheten ute i Boråden fortsätter att öka. Viktigt för många Boråd är att ha en bra lokal för sin verksamhet. Det nya Borådet på Trädgränd har ägnat massor av fritid åt att göra om sin kvarterslokal. På hugget. Carina Westermark och Helena Andersson utgör det aktiva Borådet på Trädgränd. Från trist gammal källarkänsla till modern, fräsch kvarterslokal. Så kan man utan att överdriva beskriva förvandlingen som ägt rum i Trädgränds kvarterslokal. Och arbetet har till stor del utförts av Borådet bestående av Carina Westermark och Helena Andersson. - Vi hade en träff med Skebo här i lokalen efter att det hade varit inbrott här. Det var första gången jag var in här i kvarterslokalen, säger Helena. Det första intrycket var inte särskilt bra. - Dels hade lokalen några år på nacken, dels kändes inventarierna som ett hopplock. Det ledde till att en diskussion började föras kring lokalen och en eventuell upprustning. Något som slutade med att Carina och Helena engagerade sig i Borådet, och dessutom tog saken i egna händer. - Vi använde kvällar och helger under några månader till att vara här och måla, fixa och dona, säger Carina. Helt förvandlad Ny färg på väggarna, en rejäl holmgång med det slitna golvet, nya luckor i köket, kakel över diskbänken, lite nya lampor och gardiner och nu är lokalen helt förvandlad. - Vi hade god hjälp av vår bovärd Agne som verkligen var bussig och ställde upp. Han blev riktigt engagerad och förtjänar en eloge, säger de båda samstämmigt. Renoveringen kostade en del borådspengar, men nu är grunden lagd för trivsamma gemensamma aktiviteter. Och duon hoppas förstås att den trivsamma lokalen ska inspirera många andra till användning. - Vi hoppas förstås att boende här på Trädgränd nu ska upptäcka och börja använda lokalen. Och har man någon idé till aktivitet så får de gärna höra av sig till oss, avslutar Carina och Helena! Studsmattan nytt folknöje! De som upptäckt studsmattornas förtjänster kan inte sluta. Det är både roligt och bra träning att hoppa studsmatta. Inte minst är det ju positivt att barn och ungdomar rör på sig. Kom ihåg säkerheten. Olycksrisken minskar om bara en åt gången hoppar. Tänk på dina grannar och ställ inte hoppmattor alldeles utanför fönster, balkonger och uteplatser. Placera studsmattan en bit bort från huset där ni stör andra så lite som möjligt! Oj, vilket kaffe! Gör inga tjuvar! Nu är det sommar och semester igen. Tänk på risken för inbrott, speciellt om du reser bort. Risken för inbrott i lägenhet är ganska liten, men den finns. Ordna därför tömning av brevlåda och brevinkast. Be den som vattnar dina blommor att flytta någon blomma eller ändra lite i persiennerna. Se till att det inte syns att ni är borta. Prata med grannar om att hålla ögonen öppna. Har du gräsmatta ordna så den blir klippt! Tänk också på att en bil parkerad på flyget via bilregistret kan ge tips om att ni är bortresta. Lämna bilen hemma och ta flygbussen istället. Koffein finns det i kaffe. Och kaffe finns det på Koffein. Det är nämligen också namnet på det café som nu har flyttat in i Balzacs gamla lokaler i Urkraftshuset. Huset ägs numera av Skebo och kommer att byggas om till lägenheter. Inte så tokigt med ett café därhemma! Grillkocken har vaknat! Sommar och sol, då vaknar grillkocken i oss. Inget ont i det. Det är både trevligt och gott att sätta tänderna i en bit grillat. Men det är viktigt att tänka på att grilla på ett sådant sätt att det inte skapar risker och olägenhet för andra. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Grilla på avsedd plats, eller tala med Bovärden om du är osäker. nytt larmnummer! Detta nummer ska du ringa om du som Skebohyresgäst behöver komma i kontakt med SOS Alarm, till exempel om du måste anmäla en akut skada på fastigheten utanför kontorstid. Det gamla numret försvinner. Det numret var gemensamt för alla som använde sig av SOS Alarms tjänster. Det nya numret ovan gäller enbart för Skebos hyresgäster. Andra företag som nyttjar SOS Alarms tjänster har fått egna nummer. Tack Erik! Kom in!-redaktionen vill rikta ett särskilt tack till Erik Strandberg som väljer tidig pension i sommar. Erik har suttit i redaktionen i flera år och vi andra vill lite avundsjukt önska honom många sköna aktiva och arbetsfria år! Låna grejor av Skebo! En lyckad sommar kräver tillbehör. Speciellt om man tänker sig aktiviteter för många. Skebo har en mängd utrustning som du som hyresgäst kan få låna. Allt från partytält till digitalkamera. En lista över utrustningen som finns kan du få från bovärdsservice. Rolf ny på teknikavdelningen! Rolf Almström är ny medarbetare på Skebos teknikavdelning. Han ersätter Alvar Stenmark som går i pension efter många förtjänstfulla år. Vi önskar både Rolf och Alvar all lycka i deras nya liv. 10 kom in kom in 11

7 korsordet VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 25 augusti. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Margareta Lundström, som vann ett presentkort på 100 kr. Ulf Enmark, Vera Lundqvist, Britta Lestander och Birgitta Normark vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postadress

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Välkommen till Ivöstrand!

Välkommen till Ivöstrand! Välkommen till Ivöstrand! För dig som fyllt 70 år och vill b På Ivöstrand bygger vi ett modernt trygghetsboende för dig som är över 70 år. Här bor du lugnt och skönt, nära naturen med strandpromenad, boulebana

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om julgranar och andra ljuskällor Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014. God Ju l. oc h ett. Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014. God Ju l. oc h ett. Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014 God Ju l oc h ett Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet som

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

NYHETSBREV Juni 2016

NYHETSBREV Juni 2016 NYHETSBREV Juni 2016 Renoveringar & åtgärder I oktober kommer en radonmätning att genomföras i form av ett stickprov i en lägenhet på nedre botten i något av husen. Beroende på utfallet kan fler stickprov

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 1 Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & 7 74 hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 2 Bo vid Tivoliparken I kvarteret där Finlands bryggeri huserade fram till 1963 reser sig nu husen på Finlandsgatan

Läs mer

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Välkommen till Smeden Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Faxeholmen satsar i Ljusne En stor del av Faxeholmens fastigheter och hyresgäster finns i Ljusne. Nu kan vi äntligen erbjuda ett tillgänglighetsanpassat

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Mitt förslag är därför att föreningen köper in några mätare för utlåning.

Mitt förslag är därför att föreningen köper in några mätare för utlåning. Högdalen 2013-01-20 Elmätning Av någon outgrundlig anledning så har elmätarna placerats nere i ett låst rum i källaren. Ur miljösynpunkt är detta ingen bra placering då vi boende inte kan på ett lätt sätt

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

gör vårt boende trevligare

gör vårt boende trevligare Omtanke och sunt förnuft gör vårt boende trevligare Liv och rörelse hör till vardagen i ett flerbostadshus. Att bo nära andra människor ställer därför krav på lyhördhet och omtanke. Alla ska kunna trivas,

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall Checklista för bättre sortering av hushållsavfall hyresrätter, bostadsrätter och samfälligheter samarbete med ii samarbete med din din kommun kommun 1 Så här använder du checklistan Med hjälp av den här

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Brf Millestolpe i Kungälv

Brf Millestolpe i Kungälv Boende i Millestolpe Att bo i en bostadsrätt I detta kompendium ges en kort information om vad som gäller för vår förening, om dess regler och rutiner av rent allmänt slag och om synpunkter på hur vi tillsammans

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning Om enkäten Utdelade: 21 st brev 44 st mejl = 65 st Besvarade: 12 st brev 23 st mejl = 35 st Svarsfrekvens: brev = 57 procent mejl = 52 procent totalt = 51 procent

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Alla ska trivas Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Svåra ord? Ordlista finns på sidan 10. Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans Det bor många människor i ditt hus och det händer

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Pynten i Bromölla. Frihet för dig som fyllt 70 år!

Pynten i Bromölla. Frihet för dig som fyllt 70 år! Pynten i Bromölla Frihet för dig som fyllt 70 år! Sjönära, grönska och trevliga grannar Har du fyllt 70 år kan du flytta in i en kooperativ hyresrätt med extra allt på Ivöstrand. Här bor du lugnt och skönt,

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Hallstahem. En härlig höst! för oss som bor i Hallstahem Nummer 3 September 2015. Hallstahem 70 år Välbesökt cirkus!

Hallstahem. En härlig höst! för oss som bor i Hallstahem Nummer 3 September 2015. Hallstahem 70 år Välbesökt cirkus! för oss som bor i Hallstahem Nummer 3 September 2015 MittNyttigt Hallstahem Hallstahem 70 år Välbesökt cirkus! Den 16 juni var det jubileumscirkus i Hallstahammar. De många besökarna fick uppleva en riktig

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2004 9:E ÅRGÅNGEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER KÖPMANGÅRDEN LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Fina fördelar hos oss

Fina fördelar hos oss Fina fördelar hos oss Välkommen till livet i hyresrätt! Det är lätt att förstå varför hyresrätten är så populär - det är en enkel och trygg boendeform som ger dig tid och pengar till annat än att äga och

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer