SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO"

Transkript

1 E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi Allmännyttan förr och nu Riksdagen antog 1948 den bostadssociala utredningen från Då förändrades bostadspolitiken kraftigt i Sverige. Den svenska bostadspolitiken skulle inte följa den internationella som allmänt kallades för social housing, det vill säga socialbostäder för de fattiga. Målet blev istället en generell förbättring av bostadsbeståndet och en strävan att ge alla en god bostad till en rimlig kostnad. Staten och kommunerna fick ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen i landet. Bostadsfrågorna blev en del av en social planering för ett framväxande välfärdssamhälle. Som en konsekvens av detta tillkom de allmännyttiga bostadsföretagen i kommunerna. De fick i uppdrag att verka utan vinstintresse med ett kommunalt grundkapital och ägarrepresentanter i styrelserna. Målet var att erbjuda ett bra boende för alla till rimliga hyresnivåer och mot en geografisk uppdelning av fattiga och rika. Successivt utvecklades och etablerades självkostnads- och bruksvärdesprincipen. Hyrorna skulle inte vara godtyckliga utan de skulle bestämmas via en förhandling. De allmännyttiga hyrorna blev också jämförelseobjekt för det privata fastighetsbeståndet. Allmännyttan blev därför såväl hyresledande som hyresdämpande. År 1965 satte man ett mål om att bygga hundratusen lägenheter per år under tio år, det så kallade miljonprogrammet. Bostadsbristen och de dåliga lägenheterna skulle byggas bort. Från mitten av 40-talet till 90- talet var det bostadspolitiska systemet intakt över blockgränserna. Under början av 90-talet bantades de bostadspolitiska ambitionerna under trycket av hårda besparingskrav, i Sverige såväl som i övriga västvärlden. Ekonomiska kriser avlöste varandra och staten fick en minskad roll i bostadsproduktionen. De tidigare stöden och subventionerna till bostadsbyggandet försvann. Omläggningen har lett till att bostadssektorn är en viktig inkomstkälla för staten istället för en utgiftspost. Bostadspolitiken är inte längre en viktig fråga. En förklaring kan naturligtvis vara att det fanns gott om bostäder under 90-talet när ekonomin sanerades. NR Utgivare: Skelleftebostäder AB. Produktion: K2 i Skellefteå. Ansvarig utgivare: Jerker Eriksson. Redaktion: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. Idag växer universitetsstäderna igen och människor flyttar till de orter där det ges arbetstillfällen och bostadsbristen börjar göra sig synlig i ett flertal kommuner. Många av landets miljonprogramområden är i stora behov av upprustning. Samtidigt är det allmännyttiga boendet ifrågasatt. I några kommuner har hela eller delar av det allmännyttiga beståndet privatiserat och omvandlats till bostadsrätter. I de flesta kommuner har dock inga sådana större förändringar skett. Sverige ser väldigt annorlunda ut idag jämfört med för sextio år sedan. Välfärden har blivit så självklar att vi inte pratar om den mera. Lägenheternas utformning och standard har höjts vid nyproduktion och ombyggnad. Allmännyttan har idag cirka lägenheter med omkring 1,4 miljoner hyresgäster. Servicen och tryggheten har ökat liksom inflytandet över den egna bostaden och boendemiljön. Sverige är sedan ett antal år medlem i den europeiska unionen och därför hänvisade att ta hänsyn till de direktiv som beslutas där. Riksdagen kan inte som tidigare besluta om bostadsstöd, skatter och andra villkor av betydelse för bostadsföretagen. Områden där EU:s regler möjligen kan komma i konflikt med svensk bostadspolitik är bruksvärdessystemet och allmännyttans hyresledande roll samt finansieringsfrågor för kommunalt ägda bostadsföretag. I en tid när samhällsförändringen går snabbt, när globaliseringen och europeisk integration både sätter gränser och möjligheter är det viktigt att höja blicken och fundera över vilken roll allmännyttan skall ha i framtiden. Kanske en tanke att fundera över i hängmattan i sommar. Trevlig sommar! En reportagetidning för Skebos hyresgäster SÅ KontaktaR DU Skebo: Ring oss på telefon eller faxa på Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå. Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! Jerker Eriksson VD Skelleftebostäder Redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann-Christine Marklund, Erik Strandberg och Kenth Wiklund. Grafisk form: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation. Tryck: Tryckeri City, Skellefteå. Omslagsbild: Maria Nordbrandt och Kicki Wiklund, Sunnanå SK. Spara pengar på din el! Ingen har väl kunnat undgå att notera hur elpriserna skjutit i höjden på sistone. Men det finns åtgärder man som hyresgäst kan göra för att sänka sina elkostnader. Kom in! har träffat Jan Nilsson, Skellefteå kommuns energirådgivare, och Veronica Lindström på Skellefteå Kraft som är chef för elförsäljningen till privatmarknaden. - Det första råd jag vill ge är att se till att följa med i det som händer. Förutsättningarna ändras hela tiden, och det som är ett gott råd i dag behöver inte vara det om några månader, säger Jan. Men det mesta pekar ändå på fortsatt stigande priser. På kort sikt orsakade av vad som verkar bli ett år med låga vattennivåer och på längre sikt på grund av höjda skatter, en tilltagande bristsituation och större internationell efterfrågan. - Just nu är det lönsamt för alla att teckna ett avtal och binda sitt elpris, säger Veronica. - Redan om man förbrukar så lite som kwh så kan man spara en femtiolapp på ett år. Och förbrukar man tio gånger så mycket, kwh, så är besparingen vid ett ettårsavtal drygt kronor. förbrukningsfällor Just när vi skriver detta, i början av juni, är skillnaden mellan korta och långa avtal i stort sett obefintlig. Men ofta kan man spara mer genom att teckna längre avtal. Samtidigt ökar förstås risken om priserna faktiskt skulle gå ner. Fast enligt Jan och Veronica är det alltså inte mycket som för tillfället talar för sänkta elpriser. Men att sänka priset genom avtal är en liten besparing jämfört med den som de flesta kan uppnå genom att minska sin förbrukning. - Som hyresgäst tycker jag ett gott råd är att tänka på alla apparater som står i standbyläge, exempelvis TV-apparater, video, stereo och så vidare. När man lägger ihop dessa står de för en stor andel av förbrukningen, helt i onödan, säger Veronica Lindström. Stäng alltså av sådana apparater med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen. Att använda lågenergilampor är också ett sätt att minska energianvändningen. - Vikigast är det utomhus, men även inomhus ger det en besparing, säger Jan. Sparknep Andra sparknep är att koka vatten med locket på, det går fortare och drar betydligt mindre energi. Att tina köttet från frysen i kylskåpet istället för på diskbänken eller (ännu värre) med mikrovågsugnen. Släck lampor i rum där ingen befinner sig. - Man kanske kan skratta åt en del av knepen. Men tillsammans ger de på ett år spareffekter som märks. Som hyresgäst menar Veronica och Jan att det finns ytterligare en sak att tänka på. - Det är den osynliga förbrukningen i form av värme i lägenheten, trapphus, belysning i trapphus och tvättstugor och så vidare. Man måste försöka hjälpa till att sänka även denna förbrukning, för förr eller senare hamnar den på din egen hyra. Det finns ingen gratis energi! Just fönster på glänt är något som Jan vill varna speciellt för. Ger goda råd. Jan Nilsson, Skellefteå kommuns energirådgivare, och Veronica Lindström på Skellefteå Kraft har många goda råd till den som vill spara el. - Det drar otroligt mycket energi. I ett hus med fungerande ventilation behöver man i praktiken inte vädra. Duschen är också en stor energislukare. - Hellre duscha än bada ur energiperspektiv. Men att stå och låta varmvattnet rinna långa stunder kostar otroligt mycket pengar på ett år om man duschar varje dag. Och som sagt, förr eller senare hamnar det på hyran! Veronica vill också tipsa om att man på Skellefteå Krafts hemsida kan hitta en beräkningsmall för att beräkna hur mycket just du kan spara genom att teckna avtal. - Dessutom erbjuder vi en personlig hemsida till alla våra kunder där man kan titta på vilken förbrukning man har och se hur stora elräkningar man får framöver. En god hjälp när man ska planera sin ekonomi! Några storförbrukare av el Årskostnad per apparat vid ett elpris på 90 öre/kwh (den som inte har avtal betalade den 1 juni 96 öre/kwh): Akvarium, 250 liter (114 W) 899 kr Diskmaskin (2 000 W) 1 ggr/dygn 660 kr Tvättmaskin (3000 W) 4 tim/vecka 562 kr Dator 200 W (påslagen dygnet runt) kr Tips: En batterieliminator som är inkopplad i väggen förbrukar energi för 32 kr/år. Även när den inte driver någon apparat. Den som inte har dator med internetuppkoppling kan ändå få samma hjälp. - Då ringer man bara till vår kundservice, säger Veronica. kom in kom in

3 Brunt betyder ORGANISKT, grönt betyder brännbart Vi har fått lära oss att sortering är viktigt för miljön. Men det är också viktigt för att hålla nere kostnaderna i sophanteringen och för att bromsa kostnadsökningar för avfallshantering. En målande utbildning Egentligen vinner alla på avfallssorteringen. Visst kan det till en början kännas både svårt och besvärligt. Men när man vant sig går det mesta helt automatiskt. En del information som gått ut från kommunens tekniska kontor har varit förvirrande för hyresgästerna som varit först ut med sortering av organiskt avfall eftersom den tidigare var skriven huvudsakligen för villaägare. - Den delen har löst sig, men många har fortfarande funderingar kring källsorteringen. De som engagerar sig utgör inget problem, de frågar och anstränger sig för att göra rätt. Värre är det med dem som inte bryr sig eller kanske inte alls förstår hur sorteringen ska gå till, säger Fredrik Westerlund på Skebo. Det som ställer till besvär är de nya bruna kärlen som snart finns i alla soprum. Eget plejs så funkar det! - Vi upplever att de flesta sorterar rätt i sin lägenhet, men när de kommer med soporna till soprummet blir det ibland fel. Det organiska avfallet ska i den bruna tunnan, det brännbara avfallet i den gröna. Avfallet i det bruna kärlet körs för närvarande till Luleå för kompostering, men kommer senare att bli till biogas i det nya gasverk som nu byggs på Tuvan. - Det är viktigt för miljön att sorteringen blir rätt. Men det är också viktigt för Skebo och för alla hyresgäster. Felaktig sortering innebär högre avgifter, säger Fredrik. Alla hushåll som redan nu omfattas av sortering av organiskt avfall har fått ett brunt kärl och speciellt avsedda majspåsar. I vissa soprum erbjuds även tidningsinsamling och insamling av pappersförpackningar. Skebo kan inte lära ungdomar allt. Men kring boendet har man gott om kunskap att dela med sig av. Därför brukar Skebo bli inbjudna till högstadier och gymnasier för att informera. - Det styrs av vilket utrymme som finns. Tyvärr har vi inte möjlighet till detta överallt. Är man osäker på var avfallet ska lämnas kan man tala med bovärden som vet var soprum och närmaste återvinningsstation finns. Bovärden vet också var återvinningscentral finns där man kan När man slutar skolan och tar steget ut i livet behöver man bostad. Och då är det mycket att tänka på. Vilka alternativ finns? Behöver jag en hemförsäkring? När Skebo träffar ungdomar försöker man ge en så bred bild som möjligt av vad det innebär att skaffa egen bostad. - Skebo erbjuder hyresrätter, men det finns ju andra alternativ. Det är viktigt att känna till vad som skiljer dem åt, säger Kenth Wiklund som är uthyrningsansvarig. - Det är både trevligt och värdefullt att få den här kontakten med unga som i många fall kommer att bli hyresgäster hos oss. lämna trasiga elapparater, glödlampor, möbler och annat som man inte alls får slänga i hushållssoporna. - Men har man frågor om själva sorteringen ska man vända sig till kommunens tekniska kontor för mer information, avslutar Fredrik Westerlund. Skebo informerar om vilka krav som ställs på en hyresgäst, om skötsel av bostaden och vikten av att visa hänsyn till sin omgivning. Och varför det är så viktigt att betala hyran i tid. - Det är bra att känna till vilka regler som gäller innan man flyttar in, vad som är okej och vad som inte är okej. Det underlättar övergången från att bo hemma hos föräldrarna till att sköta ett eget boende. Vi upplever att ungdomarna verkligen uppskattar att få den här informationen. De längtar ofta efter en egen bostad och är måna om att sköta sig på ett bra sätt, säger Kenth. Utbildning till målare innebär att man måste öva, öva och åter öva. För så är det med hantverksyrken. Visst innehåller arbetet också teoretiska kunskaper men mycket handlar om att skaffa sig erfarenhet. Skebo samarbetar med gymnasieskolan för att kunna erbjuda målarlärlingar konkret och bra praktik. Ett exempel på frukten av detta samarbete är att målarlärlingar på Målericentralen fått måla en lägenhet och ett trapphus på Aldebaran. De skickliga lärlingarna bakom det fina resultatet heter Sven Andersson, Jesper Lindqvist och Henrik Degerman. - De förtjänar en eloge för ett väl utfört arbete, säger Fredrik Andersson på Målericentralen. Det är också jättebra av Skebo att fixa fram den här typen av arbetsuppgifter eftersom det vintertid när lärlingarna ska ha sin praktik oftast bara finns småjobb. Nu fick de verkligen chansen att visa vad de går för! 4 kom in kom in 5

4 Tjejerna som satsar på fotbollen Båda kommer från Umeå men bor nu i en Skebolägenhet på Anderstorp. Uppdraget är att spela för Sunnanå i damallsvenskan. Kom in! har mött Maria Nordbrandt och Kicki Wiklund. De blev kontaktade av Sunnanå med en förfrågan om att komma hit och spela. Valet kändes inte särskilt svårt för någon av dem eftersom de båda kände ett behov av att gå vidare i sin utveckling. - Jag fick inte så mycket speltid i Umeå och kände att det var dags att röra på sig. Och här har jag verkligen fått spela, säger Maria. Säsongen började dock lite tungt. - Sex poäng efter sex omgångar avspeglar inte vad vi kan eller har presterat, men det återstår arton omgångar, säger Kicki och låter oss förstå att de minsann tänker visa vart skåpet ska stå. Och tänk! Bara dagarna efter vår intervju så tvålar Sunnanå till Qbik-Karlstad med hela 3-0. I Umeå var uppmärksamheten runt fotbollslaget betydligt större än den är runt Sunnanå här i Skellefteå. - Där skrivs det om laget varje dag i tidningen. Sunnanå befinner sig ungefär där Umeå IK befann sig för 5-6 år sedan. Trivs bra Utanför planen jobbar Maria på E-son Maskin som också är sponsor och ställer upp med moppar som Maria och Kicki susar omkring på. Och Kicki ska i sommar jobba på både Stadium och Clas Ohlson. Clas Ohlson har hon också jobbat på hemma i Umeå. - Vi trivs otroligt bra. Både med stan, i laget och med vårt boende. Skebo är med och sponsrar Sunnanå, och tjejerna bor i en Skebolägenhet på Anderstorp. - Lägenheten är jättefin. Vi fick nytt golv i hallen och köket, och så har vi tapetserat om i hall och kök också. Vi tycker själva det blev jättebra. Både Maria och Kicki har skrivit på ett 1+1-kontrakt med Sunnanå. Det innebär att de har avtal i ett år med option på ytterligare ett. - Det är skönt att det inte är så långt hem till Umeå. Det gör att det inte är så svårt att vara borta från familjen. Blir längtan för stark så går det fort att åka ner för att hälsa på! Kom in! önskar lycka till med säsongen och fotbollskärriärerna. Designstudenter FRÄSCHAR UPP Två elever på Balderskolans teknikprogram har fräschat upp ett studentkorridorkök och ett allrum på Villagatan. Behovet fanns av en uppfräschning. Och eleverna Ida Wallin och Emma Söderlund som går tredje året på teknikprogrammet med inriktning mot form och design fick uppdraget som ett projektarbete. - Det har varit väldigt kul, vi fick en budget av Skebo som vi kunde använda för att köpa in till exempel en del nya möbler, diskställ och annat, säger Ida Wallin. - Och vi är själva väldigt nöjda med resultatet, säger Emma Söderlund. Tjejerna har målat själva. En fondvägg av tapet fick de hjälp med av en professionell målare. - Möblerna åkte vi till Ikea för att köpa. Med undantag för bordet och ett par hyllor där vi inte hittade något som passade. Istället tog vi hjälp för att tillverka dessa, berättar Ida. Betyget för resultatet blev högt. Både från skolan och från den viktigaste juryn eleverna som bor i studentboendet. - Andra elever har kommit och frågat om vi inte ska göra om hos dem också, avslutar Emma. 6 kom in kom in 7

5 Strandgården får nytt liv Nu pågår etapp två i omstöpningen av Strandgården för fullt. Kom in! har träffat Kent Eriksson på VAB, arkitektbyrån som ansvarar för förändringarna. Vi har tidigare berättat om den första etappen med lägenheter där hyresgäster började flytta in i början av året. Nu pågår projektet som ska färdigställa hela Strandgården till ett modernt seniorboende. Dels färdigställs lägenheterna i den södra delen, totalt 34 stycken. Dels ska de gemensamma utrymmena och den yttre miljön ställas iordning. - Mest synligt blir kanske de inglasade balkongerna. Tillsammans med Skebo har vi valt en lösning som gör att man både kan njuta av balkongen som ett extra rum, eller öppna upp den och ha en vanlig balkong om man vill njuta av solen eller få in lite frisk luft, säger Kent Eriksson på VAB. Ett team Kent poängterar under vår intervju flera gånger hur viktigt samarbetet är mellan olika människor under ett sådant här projekt. - Det är en process mellan oss och Skebo, och vi är ett helt team här som arbetat i projektet. Dessutom byggs nu de gemensamma utrymmen som ska kunna nyttjas av alla hyresgäster i huset. - På översta våningen blir det en stor samlingslokal med kök och relaxavdelning med badmöjlighet, bastu och dusch. Lokalen är utformad så att samlingsdelen och relaxdelen kan användas av olika hyresgäster samtidigt. Roligt projekt. Kent Eriksson på arkitektbyrån VAB är entusiastisk när han pratar om uppdraget att göra om Strandgården till modernt seniorboende. Andra gemensamma ytor i huset fräschas också upp. Till exempel i ljusgården mellan norra och södra delen. - Dessutom blir det en övernattningslägenhet i huset som kan användas om man får besökare som behöver stanna över natten, men som kanske inte ryms i den egna lägenheten. En stor tvättstuga placeras i källaren, dessutom blir det en mindre tvättstuga på varje våning. Förberedelse har också gjorts i alla lägenheter för den som vill ha egen tvättmaskin och torktumlare i lägenheten. I Strandgården sker också ombyggnad dels av hemtjänstens lokal, och av storköket som när det beräknas färdigt den 1 oktober kommer att leverera portioner mat om dagen till äldreboenden runt om i kommunen. Den yttre miljön får också en uppfräschning med nya skärmtak över parkeringar, nya cykelställ, planteringar och en gemensam uteplats vid södra entrén. Kent tycker att Strandgården har varit ett roligt projekt att jobba med. - Vi hoppas och tror att de som väljer att bosätta sig här kommer att trivas. Modernt boende Jerker Eriksson, vd på Skebo är också glad över arbetet med Strandgården. - Behovet av seniorboenden ökar hela tiden. Det känns därför väldigt roligt för oss på Skebo att kunna bidra med ett nytt och toppmodernt seniorboende med ett fantastiskt läge mitt i centrum. Sommar på Odentorget Visst blir det sommar överallt. Men kanske lite extra soligt och trevligt på Odentorget, där det kommer att vara aktiviteter hela sommaren lång. Populärt myller. Loppmarknader är ett av sommarens stora folknöjen. Så många entusiaster blir garanterat glada när fjolårets loppissuccé på Odentorget återkommer i sommar. De roade sig i HUvudstaden Autogiro, denna praktiska metod att betala hyran blev extra bra för några av Skebos hyresgäster. Kom in! har pratat med Jens Markström och Kaisu Salmi som vann en Stockholmsresa. Båda vann var sin Stockholmsweekend för två personer i den utlottning som skedde bland alla som anmält sig till autogiro innan senaste årsskiftet. Nu har de varit i Stockholm och haft en kunglig upplevelse. - Det kändes fantastiskt, jag och min flickvän åkte och hade jättetrevligt. Vi fick bo på Scandic Park hotell intill Stureplan och det var otroligt fint, säger Jens. De shoppade, gick ut och åt och passade på att träffa lite släktingar. Kaisu Salmi är lika lyrisk över sin vinst. - Det var jättetrevligt, hotellet var otroligt bra och resan gav mig mersmak så direkt jag kom hem bokade jag en ny resa till Stockholm. Jag hann nämligen aldrig besöka Söder som jag hade hoppats. För Kaisu var detta stort på ytterligare ett sätt. Förra sommarens uppskattade loppmarknader återkommer även i år. Närmare bestämt varje lördag fram till slutet av augusti, och dessutom även onsdagar under juli månad då trycket är som störst och stan är full av köpsugna turister. Även andra aktiviteter kan äga rum, så håll ögonen öppna när du är ute på stan. Det är Skellefteå Erbjuder som numera ansvarar för verksamheten på torget, och bokning av platser på loppmarknaden sker i år via Olanders café. - Det är verkligen roligt att Odentorget levt upp. Det var vår förhoppning när vi genomförde förändringarna i den yttre miljön, och den förhoppningen har verkligen infriats, säger Kenth Wiklund på Skebo. Mersmak. Kaisu Salmi tyckte Stockholmsresan gav mersmak och bokade en ny direkt hon kommit hem! - Jag är flygrädd och hade inte flugit sedan Så det här fick mig att börja flyga igen, och det är jag otroligt tacksam för! Foto: Gerd Boström 8 kom in kom in 9

6 Trädgränd siktar framåt! Verksamheten ute i Boråden fortsätter att öka. Viktigt för många Boråd är att ha en bra lokal för sin verksamhet. Det nya Borådet på Trädgränd har ägnat massor av fritid åt att göra om sin kvarterslokal. På hugget. Carina Westermark och Helena Andersson utgör det aktiva Borådet på Trädgränd. Från trist gammal källarkänsla till modern, fräsch kvarterslokal. Så kan man utan att överdriva beskriva förvandlingen som ägt rum i Trädgränds kvarterslokal. Och arbetet har till stor del utförts av Borådet bestående av Carina Westermark och Helena Andersson. - Vi hade en träff med Skebo här i lokalen efter att det hade varit inbrott här. Det var första gången jag var in här i kvarterslokalen, säger Helena. Det första intrycket var inte särskilt bra. - Dels hade lokalen några år på nacken, dels kändes inventarierna som ett hopplock. Det ledde till att en diskussion började föras kring lokalen och en eventuell upprustning. Något som slutade med att Carina och Helena engagerade sig i Borådet, och dessutom tog saken i egna händer. - Vi använde kvällar och helger under några månader till att vara här och måla, fixa och dona, säger Carina. Helt förvandlad Ny färg på väggarna, en rejäl holmgång med det slitna golvet, nya luckor i köket, kakel över diskbänken, lite nya lampor och gardiner och nu är lokalen helt förvandlad. - Vi hade god hjälp av vår bovärd Agne som verkligen var bussig och ställde upp. Han blev riktigt engagerad och förtjänar en eloge, säger de båda samstämmigt. Renoveringen kostade en del borådspengar, men nu är grunden lagd för trivsamma gemensamma aktiviteter. Och duon hoppas förstås att den trivsamma lokalen ska inspirera många andra till användning. - Vi hoppas förstås att boende här på Trädgränd nu ska upptäcka och börja använda lokalen. Och har man någon idé till aktivitet så får de gärna höra av sig till oss, avslutar Carina och Helena! Studsmattan nytt folknöje! De som upptäckt studsmattornas förtjänster kan inte sluta. Det är både roligt och bra träning att hoppa studsmatta. Inte minst är det ju positivt att barn och ungdomar rör på sig. Kom ihåg säkerheten. Olycksrisken minskar om bara en åt gången hoppar. Tänk på dina grannar och ställ inte hoppmattor alldeles utanför fönster, balkonger och uteplatser. Placera studsmattan en bit bort från huset där ni stör andra så lite som möjligt! Oj, vilket kaffe! Gör inga tjuvar! Nu är det sommar och semester igen. Tänk på risken för inbrott, speciellt om du reser bort. Risken för inbrott i lägenhet är ganska liten, men den finns. Ordna därför tömning av brevlåda och brevinkast. Be den som vattnar dina blommor att flytta någon blomma eller ändra lite i persiennerna. Se till att det inte syns att ni är borta. Prata med grannar om att hålla ögonen öppna. Har du gräsmatta ordna så den blir klippt! Tänk också på att en bil parkerad på flyget via bilregistret kan ge tips om att ni är bortresta. Lämna bilen hemma och ta flygbussen istället. Koffein finns det i kaffe. Och kaffe finns det på Koffein. Det är nämligen också namnet på det café som nu har flyttat in i Balzacs gamla lokaler i Urkraftshuset. Huset ägs numera av Skebo och kommer att byggas om till lägenheter. Inte så tokigt med ett café därhemma! Grillkocken har vaknat! Sommar och sol, då vaknar grillkocken i oss. Inget ont i det. Det är både trevligt och gott att sätta tänderna i en bit grillat. Men det är viktigt att tänka på att grilla på ett sådant sätt att det inte skapar risker och olägenhet för andra. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Grilla på avsedd plats, eller tala med Bovärden om du är osäker. nytt larmnummer! Detta nummer ska du ringa om du som Skebohyresgäst behöver komma i kontakt med SOS Alarm, till exempel om du måste anmäla en akut skada på fastigheten utanför kontorstid. Det gamla numret försvinner. Det numret var gemensamt för alla som använde sig av SOS Alarms tjänster. Det nya numret ovan gäller enbart för Skebos hyresgäster. Andra företag som nyttjar SOS Alarms tjänster har fått egna nummer. Tack Erik! Kom in!-redaktionen vill rikta ett särskilt tack till Erik Strandberg som väljer tidig pension i sommar. Erik har suttit i redaktionen i flera år och vi andra vill lite avundsjukt önska honom många sköna aktiva och arbetsfria år! Låna grejor av Skebo! En lyckad sommar kräver tillbehör. Speciellt om man tänker sig aktiviteter för många. Skebo har en mängd utrustning som du som hyresgäst kan få låna. Allt från partytält till digitalkamera. En lista över utrustningen som finns kan du få från bovärdsservice. Rolf ny på teknikavdelningen! Rolf Almström är ny medarbetare på Skebos teknikavdelning. Han ersätter Alvar Stenmark som går i pension efter många förtjänstfulla år. Vi önskar både Rolf och Alvar all lycka i deras nya liv. 10 kom in kom in 11

7 korsordet VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 25 augusti. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Margareta Lundström, som vann ett presentkort på 100 kr. Ulf Enmark, Vera Lundqvist, Britta Lestander och Birgitta Normark vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postadress