Smarta Geografiska IT-lösningar. Stöd vi genomförande av GIS-projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta Geografiska IT-lösningar. Stöd vi genomförande av GIS-projekt"

Transkript

1 Smarta Geografiska IT-lösningar Stöd vi genomförande av GIS-projekt 1

2 Innehåll Innehåll NI SOM HAR JOBBAT MED ATT KOMBINERA FLERA OLIKA WMS-TJÄNSTER MER ÄN 8 TIMMAR HITTILLS RÄCK UPP EN HAND. 1. Vad är SLD (Styled Layer Descriptor ) i en WMS-tjänst? 2. Status på svenska geodatatjänster. Exempel på några lämpliga OGC Viewers för att använda och/eller utvärdera WMS-tjänster. 3. Krav på en geodatatjänst för att kunna använda avancerade stilmallar (SLD). 4. SLD Editor finns det? 5. Katalogverktyg (CSW) för att hitta, utvärdera (ex. SLD) och spara WMS-tjänster. FORUM för 24/365-kommunikation. 6. Goda exempel på genomförda projekt med SLD i Sverige. Bra, aktuell WMS/SLD dokumentation 2

3 Bakgrund Vad är WMS+SLD? Strategi för kartografisk samordning av olika geodatatjänster Det ska gå att kombinera geodatatjänster från olika leverantörer Kartmanér och kartsymboler kan bli ett problem Samma kartografi kan komma att användas för olika företeelser Olika kartografi kan komma att användas för samma företeelser Kartografin behöver förändras för att passa i sitt sammanhang Hur kan man påverka kartmanér för en visningstjänst? Visningstjänster kan tillämpa olika stilmallar som påverkar kartmanéret Med hjälp av stilmallar kan konsumenter av geodata själva välja hur kartan ska manérsättas Men för att det ska fungera måste vissa krav ställas på geodataleverantörens geodatatjänster. 3

4 Visualisering av geodata Vad är WMS+SLD? Geodata är information knutet till ett geografiskt läge. Geodata innehåller inte någon visualisering. Kartor kan beskrivas som visualiserad geodata. Visningstjänster är en vanlig tillämpning. Geodata kan också användas till mycket annat. 4

5 Introduktion till visningstjänster Vad är WMS+SLD? De vanligaste protokollen som standardiserats av OGC WMS protokoll för visningstjänst där servern genererar ett raster (från en databas eller fil) som levereras i form av JPEG/GIF/PNG WFS protokoll för visningstjänst där servern genererar vektorer över valt område som levereras i form av GML. CSW protokoll för överföring av katalog över tjänster 5

6 Introduktion till visningstjänster Vad är WMS+SLD? Kartservern för visningstjänster Svarar på förfrågningar från klienten, exempelvis: Visa metadata för tillgängliga tjänster? (CSW) Vad kan tjänsten göra? (WMS/WFS) Vilka lager finns i tjänsten? (WMS) Vilka objekt finns i dessa lager och vad har de för attribut/egenskaper? (WFS) Visa kartan över givet område? (WMS) Visa kartan över givet område med valt kartmanér? (WMS) 6

7 Visningstjänster kontra filer Vad är WMS+SLD? Vad skiljer beteendet i en visningstjänst från en traditionell fil. Data lagras temporärt lokalt - befinner sig på kartservern tills man skickar en förfrågan om ett visst område. Eftersom klienten kommunicerar med en kartserver i realtid via Internet är prestanda en viktig faktor eftersom det är mycket information som ska överföras. WFS överför all geodata i vektorformat, vilket innebär att det blir väldigt mycket data. Som konsument behöver man inte nödvändigtvis tillgång till all denna information (och kan använda exempelvis raster istället för vektorer). WMS blir nödvändigt för att minimera mängden data som överförs. Det går att ändra manér för filer på samma sätt som med stilmallar. 7

8 Hur genereras rasterbilden? Vad är WMS+SLD? Rasterbilder genom WMS Är svaret från en WMS-tjänst bara en statisk bild som skickas från servern utan möjlighet att påverka kartmanér? När kartbilden genereras kombineras geodata alltid med ett kartmanér (en stilmall, exempelvis SLD). Man skulle kunna kalla resultatet för visualiserad geodata. Kartmanéret kan påverkas via olika stilmallar. 8

9 Vad är SLD? Vad är WMS+SLD? Styled Layer Descriptor Stilmallar som definierar hur geodata ska visualiseras. Standardiserad av OGC och hänvisas till i WMS-standarden För varje objekttyp / feature type som finns med på kartan skrivs regler som beskriver hur objekten ska manérsättas. Reglerna skrivs i XML. Reglerna kan begränsas till vissa skalintervall. Objekt kan döljas helt med hjälp av regler. WMS hanterar SLD annorlunda än WMS Symbology Encoding Standard (SE) har tillkommit. Se upp!! SLD addresses the need for users and software to be able to control the visual portrayal of the geospatial data. The ability to define styling rules requires a styling language that the client and server can both understand. The OpenGIS Symbology Encoding Standard (SE) provides this language, while the SLD profile of WMS enables application of SE to WMS layers using extensions of WMS operations. Additionally, SLD defines an operation for standardized access to legend symbols. Basically SLD 1.0 was split up between Symbology Encoding (SE 1.1, i.e. the general part) and the SLD specific part (SLD 1.1). AnS: :27 In August 2007 the SLD specification has been split up into two new OGC specifications [1] : Symbology Encoding Implementation Specification (SE) and Styled Layer Descriptor. Styled Layer Descriptor Specification now only contains the protocol for communicating with a WMS about how to style a layer. The actual description of the styling is now exclusively described in the SE Implementation Specification. 9

10 Hur kan man använda SLD? Vad är WMS+SLD? Vilka möjligheter finns med SLD? De flesta kartservrar stöder idag SLD, exempelvis GeoServer som är ett Open Source-alternativ, helt enligt OGC:s specifikation. Hur kan man påverka visualiseringen med hjälp av SLD? Regler kan baseras attribut hos objekt och skalintervall. Vanliga symboliserare: Polygon - Kantlinje och insida som kan stilsättas på olika sätt. Line - Tjocklek, färg, streckad/solid, m.m. kan stilsättas. Point - Symbol och storlek kan stilsättas. Text - Typsnitt, storlek, placering m.m. kan stilsättas. 10

11 SLD-exempel Vad är WMS+SLD? En enkel punktsymboliserare med 2 pixlars kantlinje 11

12 SLD-exempel Vad är WMS+SLD? Ett exempel på hur extern grafik kan användas för att förändra kartmanér på ett punktlager i en WMS-tjänst. Kod: Vilket genererar: 12

13 Öppna svenska geodatatjänster Svenska geodatatjänster. Situationen kl. 09:09 Boverket Inga WMS tjänster. Ansvarig VindGIS via Lst. Banverket Järnvägsnät 8 skikt och Riksintressen 11 skikt Energimyndigheten Inga WMS tjänster. Länsstyrelserna WMS Riksintressen 21 skikt, Skyddade områden 4 skikt, Shape 30+ skikt. Regionala geodata. Lantmäteriet WMS, testområde i Skåne. Shape <=1M. Naturvårdsverket Planeringsunderlag 15 skikt RAÄ WMS Fornminnen Bebyggelseregister 10 skikt SCB WMS Befolkning, arbete m.m. 17 skikt SGI WMS Stranderosion når ej geodatatjänsten. SGU WMS Jordarter, Brunnar, Markgeokemi 35+ skikt Sjöfartsverket WMS Riksintressen 5 skikt. Reducerad sjökortinformation 16 översiktliga och 111 detaljskikt(tif) SMHI WMS Atmosfärskemi, klimat, hydrologi 100+ skikt Vägverket WMS Riksintressen vägar 19 skikt Alla geodatatjänsterna är testade i Gaia och udig. I bakgrunden syns alla Gaia filerna.

14 Banverket och Boverket Svenska geodatatjänster. Exempel. Banverket har en bra beskrivning av järnvägens riksintressen Projektet Planeringsportalen avslutades den 30 april 2009 och en slutrapport skickades till VINNOVA i mitten av maj. Det är oklart när planeringsportalen kan tas i drift. En prototyp för en applikation med inriktning på översiktlig kommunal och regional planering (ÖPA) har utvecklats. Får vi WMS-tjänster? Obs. att man ser var skiktet kommer ifrån!

15 Svenska geodatatjänster. Exempel. Energimyndigheten & Lantmäteriet Energimyndigheten har spännande geodata (shape) innehållande vindhastigheter över hela Sverige. Här visas vindhastigheten i m/s på 49 meters höjd. Cirkelstorlek visar höjd över havet. Skånedata syns inte vid för stort kartfönster. Här 1531x1001 pxl. Skärmstorlek 2560x1600 Lantmäteriet har öppna (se villkor) geodata i shapeformat för skalområdena 1: (1:1M), 1:5M, 1:10M och 1:20M och länsindelning i RT90 och Sweref99TM. Test av geodata i Skåne.

16 Länsstyrelserna enbart Shape Svenska geodatatjänster. Exempel. Exempel på vad en stilmall kan göra med en shapefils heltäckande ytmanér. Data: Lst shapefiler, SMHI, OpenStreetMap WMS-tjänster. Bilden visar det kartmanér som Gaia viewern ger som slumpmässigt förslag till utseende.

17 Svenska geodatatjänster. Exempel. Länsstyrelserna Shape och WMS Shape WMS Lst Riksintressen, Skyddade områden, OpenStreetMap och Boverket/Lst VindGIS Till höger Lst WMStjänster, visad i udig viewern.

18 Naturvårdsverket WMS Svenska geodatatjänster. Exempel. En mycket behaglig kartografi, enligt mitt tycke. I Gaia ger verktygsikonen i information om samtliga objekt under pilen.

19 Svenska geodatatjänster. Exempel. SCB statistik i parti och minut Äppelviken och Mälarhöjden i Stockholm. i liksom grön-nyansen i varje ruta visar information om familjers förvärsinkomster inom rutan. Tyvärr har jag inte hittat någon WMS-tjänst där det går att få en teckenförklaring (yta) till en bild som denna.

20 SGU WMS-tjänster Svenska geodatatjänster. Exempel. WMS-tjänsterna från SGU är ett exempel på behovet av SLD stilmallar, både för att göra den yttäckande information läsbar tillsammans med andra geodata och för att kunna separera punktsymbolerna i bilden till höger. Kanske finns behov av att ändra dessa kartsymboler, så att det inte liknar ens egna?

21 Sjöfartverkets WMS-tjänster Svenska geodatatjänster. Exempel. Här kan alla hämta uppgifter om sjökort, hamnområden, farleder, navigeringshjälpmedel. TIF-bilder på enskilda sjökort visar deras geografiska utsträckning, se sjökort 6142 nedan.

22 SMHI s WMS-tjänst Svenska geodatatjänster. Exempel. Eftersom varje lager måste läsas in i Gaia, så vore det till stor hjälp om man i en viewer enkelt kunde markera för vilka lager som ska aktiveras. SMHI har 100+ skikt/layers samlade i en WMS-tjänst. Det är mycket intressant och användbar information, som utgör ett 15-tal skikt i min egen bakgrundskarta för geodatatjänster, bl.a. tätorter, läns-/kommungränser, sjöar, öar, fjäll och vattendrag.

23 Status svenska geodatatjänster Svenska geodatatjänster. 1. Flera WMS-tjänster upplever jag som testversioner. Sker dialog med användare? 2. ScaleHint spökar i många fall. Svårt att hitta det skalintervall geodata ska visas i. 3. Tydligare namn på skikt/layers. Ålder Ma bör benämnas SGU Ålder Ma. Alla måste WMStjänster veta källan till ett erhållet geodatasskikt. 4. Endast en svensk geodatatjänst publicerar attribut, så att stilmallar kan göras baserat på dessa. Bara utseendet på skikt/layers kan idag påverkas. 5. En bra bakgrundskarta till geodatatjänster saknas. 6. Idag brist på samordning. Vem ska publicera vad? Överlapp finns i vissa fall. Löser Inspire detta? 7. En gemensam ansträngning för att införa påverkbara (SLD) geodatatjänster, skulle spara tid och pengar för alla inblandade. det är bara att 23

24 Symbolanpassning i skalintervall Svenska geodatatjänster. De blågråa punkterna (gruvor) i den lilla rutan skymmer all annan information. I förstoringen har symbolen skalanpassats och döljer nu inte annan information. Här ser vi: VV: vägnummer Lst: Flygplatser, Kultur-/Naturreservat, Djur- och växtskyddsområden SGU: Bergarter(temaskikt), Ålder på berg, Sand, Grus, Morän, Täkter, Källa, Brunn, Gruva SMHI: Kommungränser, Vatten Sjöfartsverket: Hamn, Kombi, Tågbildning, Terminaler OSM: Väg, järnväg Totalt 30+ WMS-skikt/layers från sex stycken WMS-tjänster. *) *) Observera svårigheten att se vem skikten kommer ifrån.

25 Svenska geodatatjänster. Kartsymboler, syns de nästan inte alls eller för mycket? Problematik med symbolers synlighet. I många fall måste användaren zooma in så långt att ett onödigt litet område syns. Detta bara för att inte symbolerna ska täcka annan väsentlig information, såsom är fallet med radhusområdet här Symbolerna för brunnar och bergvärmehål blir ganska osynliga i denna bild. Tyvärr hittade jag ingen tjänst från Stockholm stad som kunde kompletterade denna bild. Kartogos karttjänst för borrhålskarta var nere, annars hade det varit intressant att jämföra data. Geodata från SGU, RAÄ & OpenStreetMap

26 Svenska geodatatjänster. Bakgrundskarta till geodatatjänster Bakgrundskarta uppbyggd av 51 stycken WMS-skikt/layers från BanV, SMHI, Lst, OpenStreetMap, RAÄ, SGU, VindGIS(Lst, Boverket m.fl.). Användaren tänder de skikt som på bästa sätt kompletterar det tema eller den uppgift som ska lösas. Detta exempel hade blivit betydligt bättre med stilmallar!

27 OGC Viewers OGC Viewers WMS, WFS, WCS,.shp, geotiff Free and Open Source Desktop GIS Projects and Software Stefan Steiniger, University of Calgary, Canada Jag tittar på: ArcExplorer, Map Window, Gaia, GRASS, gvsig, qgis, openjump, ERDAS TITAN, Silverlight, udig Vad ska vi satsa på? Intergraph OGC Viewer, owsview, OpenLayers [OSM (OpenStreetMap)] Vilka viewers passar svenska geodatatjänster? Rekommendationer behövs. Det är jobbigt att testa alla OGC Desktop GIS eller OGC Viewer vad behövs för en viss verksamhet?

28 Exempel på OGC Viewers OGC Viewers Gaia (FOSS) Gaia 3.4 is a desktop viewer for sharing, accessing and visualizing of geodata, incl. Virtual Earth, OGC GML, Yahoo! Maps, Shape-files, OpenStreetMap, Google Earth KML/ KMZ, OGC WMS, WFS, WCS services and more. Make your own map symbols - Gaia makes it easy to create meaningful maps, and includes tools to create your own map symbols. Gaia 3 also includes a GML symbol library. Stort kartfönster, här 2560 x Snabb. Lätt att tända/släcka och flytta lager 2) 3) 1) Smart meny för att ställa in 6 st. egna fönster, dit du zoomas direkt Sorteringsfunktion på WMS WFS WCS ==> Dina personliga geodatatjänster högst upp. 1) Namn på alla skikt/layers. 2) Bild på datainnehållet 3) Viss information om WMS-tjänsten, dock inte någon SLD-information Enkelt formulär för att koppla upp en nya geodatatjänst Gaia ska du börja med om det är första gången du provar att titta på och kombinera olika WMS-tjänster

29 Exempel på OGC Viewers OGC Viewers owsview (FOSS) The purpose of owsview is to show the integration of geo-spatial web services. owsview can use resources from multiple servers and integrate data and services into a seamless application, transparent to the end-user or client. owsview supports web map context documents, and allows importing, exporting and bookmarking of 5) context XML documents. Bookmarks can be enabled by appending 'context=contexturl' to the base URL of the application. 3) B:180 H:140 Kartfönster B:125 H:75 Livsfarligt! 1) 2) 4) 5) Först rektangel, sedan Testkommentar Jag kan till och med gå in och förändra utseendet (SLD) och tillföra detta till WMS tjänsten. 4) Fast fönsterstorlek med litet kartfönster. 1) Namn på alla skikt/layers. Ej äåö. 2) Bild på datainnehållet, här WSG84 3) Bra information om WMS-tjänsten (eget fönster), inklusive om den accepterar SLD. owsview har flera fördelar, men är lite svårtillgänglig. Alla layers inkl översiktskarta för Bounding Box, med bara en knapptryckning, är mycket bra.

30 Exempel på OGC Viewers OGC Viewers udig (FOSS) User friendly, providing a familiar graphical environment for GIS users Desktop located, running as a thick client, natively on Windows, Mac OS/X and Linux Internet oriented, consuming standard (WMS, WFS, WCS) and de facto (GeoRSS, KML, tiles) geospatial web services GIS ready, providing the framework on which complex analytical capabilities can be built, and gradually subsuming those capabilities into the main application. Testkommentar Lantmäteriets testdataset över Skåne syns i skalintervallet 1: : när mitt kartfönster är 1531x1001 pxl. 1) 3) udig känns intuitiv. Stort kartfönster. udig har SLD Editor. 2) Saknar översiktskartfönster 1) Kartskikt/Layers 2) Stort kartfönster. Här WSG84 3) Projektinformation, aktiva WMS-tjänster etc.

31 Behov av SLD för svenska geodatatjänster? Stilmallar för svenska WMS-tjänster Olika teman/tillämpningar kräver olika stilmallar för att kombinerade geodata ska få en god läsbarhet och användbarhet. Leverantörer av geodatatjänster kan tillhandahålla ett antal stilmallar för varje lager. Exempel named style : &service=wms&layers=byggnader&style=byggnadstyper Svårt att täcka alla konsumenters behov för olika teman/tillämpningar. Går det att skapa stilmallar som konsument? 31

32 Kan vi använda SLD för svenska geodatatjänster? Stilmallar för svenska WMS-tjänster Vad krävs av svenska WMS-tjänster för att man som konsument ska kunna skriva egna regler och skapa stilmallar? Möjlighet att rendera kartan med egna stilmallar Anges med SupportSLD i GetCapabilities Möjlighet att hänvisa till en extern SLD Kartservern måste komma åt denna plats på Internet Möjlighet att få information om tjänsten för att skapa SLD-regler Information om lager DescribeLayer Information om objekt och objektens attribut DescribeFeatureType 32

33 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities] [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=describelayer [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getstyles &typename=fmi:fmi_wms_full] &layers=bbr:bbr_wms_full] 33

34 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=describelayer [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getstyles &typename=fmi:fmi_wms_full] &layers=bbr:bbr_wms_full] 34

35 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype [http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=describelayer &typename=fmi:fmi_wms_full] &layers=bbr:bbr_wms_full] 35

36 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - skapa SLD [http://karta.raa.se/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=describefeaturetype &typename=fmi:fmi_wms_full] 36

37 Exempelförfarande - skapa SLD Stilmallar för svenska WMS-tjänster 37

38 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande - använda SLD [http://karta2.raa.se/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getmap &LAYERS=FMI:FMI_WMS&SRS=EPSG:2400&FORMAT=image/png &BBOX= , , , &WIDTH=256&HEIGHT=256] 38

39 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.1 &request=getcapabilities <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM "http://karta.raa.se/geoserver/schemas/wms/1.1.1/wms_ms_capabilities.dtd"> <WMT_MS_Capabilities version="1.1.1" updatesequence="0"> <Service> <Name>OGC:WMS</Name> <Title>Riksantikvarieämbetets WMS</Title> <Abstract>Riksantikvarieämbetets WMS</Abstract> <KeywordList> <Keyword>WMS</Keyword> <Keyword>GEOSERVER</Keyword> </KeywordList> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://karta.raa.se/geoserver/wms"/> <ContactInformation> <ContactPersonPrimary> <ContactPerson/> <ContactOrganization/> </ContactPersonPrimary> <ContactPosition/> <ContactAddress> <AddressType/> <Address>Box 1114</Address> <City>Visby</City> <StateOrProvince/> <PostCode>62122</PostCode> <Country>Sverige</Country> </ContactAddress> <ContactVoiceTelephone> </ContactVoiceTelephone> <ContactFacsimileTelephone/> </ContactInformation> <Fees>NONE</Fees> <AccessConstraints>NONE</AccessConstraints> </Service> <Capability> <Request> <GetCapabilities> <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format> <DCPType> <HTTP> <Get> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&"/> </Get> <Post> <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://karta.raa.se/geoserver/wms?service=wms&"/> </Post> </HTTP> </DCPType> </GetCapabilities> <GetMap> <Format>image/png</Format> <Format>application/atom xml</format> <Format>application/atom+xml</Format> [ ] 39

40 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.1 &request=describelayer &layers=fmi:fmi_wms <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE WMS_DescribeLayerResponse SYSTEM "http://karta.raa.se/geoserver/schemas/wms/1.1.1/w MS_DescribeLayerResponse.dtd"> <WMS_DescribeLayerResponse version="1.1.1"><layerdescription name="fmi:fmi_wms" wfs="http://karta.raa.se/geoserver/wfs/wfsdispatcher?"> <Query typename="fmi:fmi_wms"/> </LayerDescription> </WMS_DescribeLayerResponse> 40

41 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.0 &request=describefeaturetype <xsd:schema elementformdefault="qualified"> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/bbr" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?request=describefeaturetype&version=1.1.0&typename=bbr:bbr_ WMS_FULL,BBR:BBR_WMS"/> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/fmi" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?r equest=describefeaturetype&version=1.1.0&typen ame=fmi:fmi_wms,fmi:fmi_wms_full,fmi:fmi _WFS"/> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/kmb" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?request=describefeaturetype&version=1.1.0&typename=kmb:kmb_ WMS"/> <xsd:import namespace="http://raa.se/kms/gem" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/wfs?request=describefeaturetype&version=1.1.0&typename=gem:sock EN,GEM:LANDSKAP,GEM:EKZON_EJOFFICIELL,GEM:SJOKORT"/> </xsd:schema> 41

42 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &version=1.1.0 &request=describefeaturetype &typename=fmi:fmi_wms <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:fmi="http://raa.se/kms/fmi" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" elementformdefault="qualified" targetnamespace="http://raa.se/kms/fmi"> <xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml" schemalocation="http://karta.raa.se/geoserver/schemas/gml/3.1.1/base/gml.xsd"/> <xsd:complextype name="fmi_wms_fulltype"> <xsd:complexcontent> <xsd:extension base="gml:abstractfeaturetype"> <xsd:sequence> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="1" name="objekt_id" nillable="true" type="xsd:decimal"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="1" name="geometri_id" nillable="true" type="xsd:decimal"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="gtype" nillable="true" type="xsd:decimal"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="geometri" nillable="true" type="gml:geometrypropertytype"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="benamning" nillable="true" type="xsd:string"/> <xsd:element maxoccurs="1" minoccurs="0" name="url" nillable="true" type="xsd:string"/> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexcontent> </xsd:complextype> <xsd:element name="fmi_wms_full" substitutiongroup="gml:_feature" type="fmi:fmi_wms_fulltype"/> </xsd:schema> 42

43 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &VERSION=1.1.1 &REQUEST=GetMap &LAYERS=FMI:FMI_WMS &SRS=EPSG:2400 &FORMAT=image/png &BBOX= , , , &WIDTH=256 &HEIGHT=256 43

44 Stilmallar för svenska WMS-tjänster Exempelförfarande Riksantikvarieämbetet &VERSION=1.1.1 &REQUEST=GetMap &LAYERS=FMI:FMI_WMS &SRS=EPSG:2400 &FORMAT=image/png &BBOX= , , , &WIDTH=256 &HEIGHT=256 &SLD=http://www.domän.se/sld.xml 44

45 Behov av SLD-Editor SLD-Editor udig, GeoServer/ OpenLayers(-), Atlas Stilmallsserver. Var? Katalogtjänst för stilmallar. Bild före och efter stilmall. Externt grafikbibliotek för kartsymboler. Var? Katalogtjänst. Inblandade servrar ska tillåta och möjliggöra tillämpning av stilmallar. Being able to draw a map with WMS is good, being able to draw the map you want is priceless.

46 SLD-Editor Var mans SLD-Editor 1 (2) Ett sätt att förändra flygplanssymbolerna till vänster och ersätta de med små röda kvadrater exemplifieras i URLen nedan. Alla väntar på en bra, generell SLD-Editor! <WellKnownName>SQUARE Hämtar standardkvadrat <Fill>#F0000 Färgkod <Size>5 Symbolstorlek i pixels

47 SLD-Editor Var mans SLD-Editor 2 (2) Alternativet är att länka till en XML-fil, vilket få geodataleverantörer accepterar. <WellKnownName>SQUARE Hämtar standardkvadrat <Fill>#F0000 Färgkod <Size>5 Symbolstorlek i pixels Flera OGC Viewers tillverkar en XML-fil baserat på önskade förändringar av kartmanéret.

48 OGC Utforskare OGC Utforskare GeoNetwork Verktyg för att organisera egna och andras geodatatjänster: WMS, WFS, WCS, KML, filer. OGC kataloger (CSW) kommuner myndigheter Inspire EU-portal Egen prototyp i FileMaker, GeoNetwork (söker i flera CSWkataloger)

49 GeoNetwork Classic OGC Utforskare GeoNetwork GeoNetwork har live -koppling till andra geodatakataloger (CSW) Det finns flera sätt att söka metadata. Egna dokument (DC), filer, sparade geodatatjänster kombineras med andra tjänster. Alternativ bakgrund Alla skikt/layers som är resultatet av en metadata utsökning visas tillsammans med en översiktsbild. I många WMStjänster ingår en teckenförklaring.

50 ewater Bra GeoNetwork exempel GeoNetwork Spara funktion finns. Det är lätt att ställa in varje skikts transparens. En symbol visar om geodatatjänsten inte fungerar, om skiktet är online eller släckt. När skikten kopplas upp så finns en indikator på varje skikt som visar att GeoNetwork söker kontakt med geodatatjänsten ifråga.

51 Nederländerna Amsterdam GeoNetwork Grunddata & Open- Street- Map (OSM)

52 Napier City Nya Zealand GeoNetwork GeoNetwork passar också för städer, kommuner etc. Napier City har en bra tjänst till vilken användaren kan lägga till kompletterande geodatatjänster Trevliga zoomnivåer: adress, gata, grannskap och stad.

53 Post subject: Failed to binarize object 24/365 FORUM för GEODATATJÄNSTER Borde vi inte hjälpas åt så här i Sverige också? OGC Viewern Gaia 3 är FOSS (Free OpenSource SW) 4) 1) 2) 6) 5) 3)

54 24/365 FORUM för GEODATATJÄNSTER för tips och trix, hjälp till självhjälp Länkar till andra Forum Här ett norskt Forum Forumgrupper: Geodatatjänster Kartsymboler/ verktygsikoner Karttjänster Frivilliga redaktörer Gör det möjligt att få hjälp när den behövs som bäst. tips&trix hjälp till självhjälp Kommentar från möte: Forum för geodatatjänster 6 jan 2007: De som jobbar i organisationer /företag där denna teknikkompetens inte finns (utöver en själv!) har ett stort behov av att kunna ställa frågor och diskutera, men något fungerande, öppet forum finns inte.

55 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Projekt som använt sig av SLD-tekniken: RAÄ Fornsök Posten GIS

56 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp) Under utveckling. Använder dynamisk SLD. Detta innebär att SLD:n genereras när man anropar kartservern. Statisk SLD innebär att SLD:n är skapad tidigare och ändras inte när man använder applikationen. Presenterar statistik i postnummerområden. Visualisering som Kloropleth med färger på postnummerytor. Visualisering även med pajdiagram från Google Charts. Dessa pajdiagram kopplas till SLD:n som external graphic som i sin tur genereras av en webbtjänst hos Google.

57 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

58 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

59 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

60 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Postens GIS: Statistikvisualisering (prototyp)

61 Riksantikvarieämbetet: Fornsök Driftsatta lösningar med SLD Den 26 maj erhöll Fornsök Guldlänken - priset för den mest innovativa nya e-tjänsten inom offentlig förvaltning. Ett WMS-lager med SLD används hos RAÄ för att visa fornlämningar som punkter, linjer och ytor. Innehåller även kopplingar till WMStjänster hos SGU och LST. Använder GeoServer som kartserver och OpenLayers för att visa tjänsterna i en webbklient. Använder bakgrundskarta från Metria. Det går att begära en teckenförklaring från WMS-tjänsten hos RAÄ med hjälp av följande anrop: MAT=image/png&WIDTH=100&HEIGHT=200&LAYER=FMI:FMI_WMS

62 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök

63 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök Bakgrundskarta: Fornlämning: Resultatet:

64 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök

65 Driftsatta lösningar med SLD Driftsatta lösningar med SLD Riksantikvarieämbetet: Fornsök

66 Vill du veta mer om WMS+SLD? Referensdokumentation Två artiklar i nummer två => 2009 av Kart & Bildteknik. Tre examensarbeten: Kartografi för datorskärmar - hur kartor kan stilsättas på Internet Rasmus Lindberg 2007 Distribution, Visualization and Subscription of Geographic Information Christofer Jonsson 2007 Implementation av en infrastruktur för geodata Christofer Österberg 2009 Förändra utseendet på geodata så att det passar dina behov - geodata - tjänster och kartsymboler Anders Söderman GISassistans Christofer Österberg Sweco Position Kartografiska aspekter av Geodataportalen Lars Harrie, GIScentrum vid Lunds universitet, Hanna Stigmar, GIS-centrum vid Lunds universitet + Lantmäteriet GeoServers dokumentation om SLD är väldigt bra. 66

67 Smarta Geografiska IT-lösningar 67

68 För övrigt anser Anders att det är hög tid att genomföra fortsättningen av dvs. StrateOGIS

69 Åker du dit? Notera intressanta föredrag som gärna får presenteras på FfG I november. kshops/ Organizing your geospatial data and services using GeoNetwork opensource FOSS4G Oct Conference Sydney, Australia We are delighted to welcome you to Sydney, Australia, for the FOSS4G 2009 Conference, which will take place from Tuesday 20 - Friday 23 October, 2009

Stöd vid genomförande av GIS-projekt

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Stöd vid genomförande av GIS-projekt Presentation vid SIS Stanlis Forum för Geodatatjänster Stockholm den 25 november 2009 Kart & Bildteknik 2009:4 julnumret FOSS4G introduktion (FreeOpenSourceSWforGIS)

Läs mer

Lärardagar KTH 17-18 Aug 2009 Kartsymboler och Verktygsikoner. GISS Kontaktpersonträff fre 090821 1

Lärardagar KTH 17-18 Aug 2009 Kartsymboler och Verktygsikoner. GISS Kontaktpersonträff fre 090821 1 börjar snart GISS Kontaktpersonträff fre 090821 1 1. Status i Sverige Karttjänster, e-tjänster med kartstöd Kommuner medelbetyg karttjänster 2,0 Jag har vägt in (Mars 2009): antalet kartteman man erbjuder

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll Föredragets innehåll Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll 1. QGIS En nyckelfunktion i ett komplett FOSS4G, dvs. Open Source för f r GIS. 2. Postgresql/PostGIS 3. Alternativ till QGIS 4. Tulipanaros

Läs mer

Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver

Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver 1 (9) Metria WMS-DOKUMENT 1 (9) Åsa Gustafsson 2011-05-30 Dnr Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver Intro 2 Behörighetsskydd 2 Skicka anrop till WMS-tjänst 3 Testa åtkomst 3 Get Capabilities

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll Föredragets innehåll Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll 1. Rapporten och ex. Falkenberg 2. Uddevalla 3. Business region Gothenburg, BRG 4. Österåker 5. Skånekartan

Läs mer

Behov av en samordnad kartografi för OGC-tjänster (WMS, WFS mfl)

Behov av en samordnad kartografi för OGC-tjänster (WMS, WFS mfl) Webbkartografi Bilaga 1 med bildexempel Behov av en samordnad kartografi för OGC-tjänster (WMS, WFS mfl) 6 1 2 3 5 4 Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll Föredragets innehåll Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll 1. Rapporten och ex. Falkenberg 2. Uddevalla 3. Business region Gothenburg, BRG 4. Österåker 5. Skånekartan

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Stöd vid genomförande av GIS-projekt Presentation vid SIS Stanlis Forum för Geodatatjänster Stockholm den 23 september 2010 Instruktionsvideos, kartsymboler och stilmallar FOSS4G 2011 i Barcelona (FreeOpenSourceSWforGIS)

Läs mer

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster PM 1(13) Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

WMS @ SGU. Jonas Holmberg

WMS @ SGU. Jonas Holmberg WMS @ SGU Jonas Holmberg WMS @ SGU - innehåll Vad är WMS (Wep Map Service)? WMS lager / tjänster och struktur på SGU SGUs WMS i ArcGIS SGUs WMS i Geodata.se SGUs WMS i kartvisare WMS Web Map Service OGC

Läs mer

När geografisk information blir allas egendom

När geografisk information blir allas egendom När geografisk information blir allas egendom Martin Davidson Kartdagarna och GIT-Mässan, 2012-03-27 Presentation Martin Davidson Affärsenhetschef Utveckling Metria Bor i Luleå med min fru och mina tvillingar

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Stöd vid genomförande av GIS-projekt Presentation vid GeoInfo 2011: Webbkartografi för geodatatjänster internationell utblick. Genombrott AI Area Intervall (AI) Exempel i skala 1:1 600 1:16 000 ICC2011/FOSS4G2011

Läs mer

FOSS4G Denver 2011 Peking 2012

FOSS4G Denver 2011 Peking 2012 FOSS4G Denver 2011 Peking 2012 De som är intresserade av att samordna denna resa eller åtminstone veta vilka svenskar som finns på plats i Peking hör av er till mig. Jag har bokat www.os4gis.se! Viktiga

Läs mer

Vektorkartor för mobila terminaler

Vektorkartor för mobila terminaler Vektorkartor för mobila terminaler Magnus Janlert 3 juni 2004 Introduktion Externt examensarbete, utfört VT2003 Visualiseringscentrum, c:a tio anställda, en del av Lantmäteriet Handledare: Jerry Eriksson

Läs mer

Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG

Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG Examensarbete i datalogi om

Läs mer

Besök Lantmäteriet

Besök Lantmäteriet Besök Lantmäteriet 20121129 GISassistANS webbkartografi ~ Anders Söderman Dialog, diskussion och vid behov debatt hela tiden Målgruppsanpassade tematiska geodatatjänster status idag Omstart utvecklingsarbete

Läs mer

Workshop webbkartografi

Workshop webbkartografi Workshop webbkartografi Ny Workshop ej övningsuppgifter Gammal säljare Nytt OS Windows 7 Ny laptop OH-kanon? Nya programversioner Är alla data med Är alla program med Så håll i er nu åker vi! 1 En kort

Läs mer

SIS TK570 Webbkartografi evenemang

SIS TK570 Webbkartografi evenemang SIS TK570 Webbkartografi evenemang Xx.Yy@zzz.se Organisation Bakgrund Utvecklingen går mot ett tjänstebaserat utbyte av geodata Geodata (kartor) konsumeras direkt från olika tjänste-leverantörer Ett tjänstebaserat

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Stöd vid genomförande av GIS-projekt Rapport: Riktlinjer vid sampresentation av WMS-tjänster Dynamiska realtidssensorer - bildexempel Arkitektur och aktuella standards Sensorpresentationer på FOSS4G 2010

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Geografiska Informationssystem förenklat: digitala kartor

Geografiska Informationssystem förenklat: digitala kartor Geografiska Informationssystem förenklat: digitala kartor Vanliga användningsområden I tidningar och TV-nyheter: ett sätt att få överblick över data illustrera statistik, t.ex.: befolkningstäthet i världen,

Läs mer

Webbkartografi för SGUs kartvisare. november 2014

Webbkartografi för SGUs kartvisare. november 2014 Webbkartografi för SGUs kartvisare november 2014 Omslagsbild: Utsnitt från SGUs kartvisare Torv. Sveriges geologiska undersökning Box 670, 751 28 Uppsala tel: 018-17 90 00 fax: 018-17 92 10 e-post: sgu@sgu.se

Läs mer

Så funkar det! SDI i praktiken. GeoInfo 2011, Uppsala

Så funkar det! SDI i praktiken. GeoInfo 2011, Uppsala Så funkar det! SDI i praktiken GeoInfo 2011, Uppsala erik.lundborg@metria.se, 010-121 83 37 mikael.schroder@metria.se, 010-121 85 65 olov.johansson@metria.se, 010-121 83 32 anders.pikkuniemi@metria.se,

Läs mer

Rapport TK 570 N0047. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster

Rapport TK 570 N0047. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster Rapport TK 570 N0047 Utgåva 0.5 2014-02-05 Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster [English title level 1 English title level 2 Part n: Part title] SS xxxx:åååå

Läs mer

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Metria:s satsning på Open Source-GIS Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Martin Davidson Chefsarkitekt Metria Martin Davidson, 2010-02-17, Luleå Affärsidé GIS as a Service Metria erbjuder marknaden

Läs mer

Geografisk information Webbkartografi Webbkarttjänster med av producenten definierade kartskikt

Geografisk information Webbkartografi Webbkarttjänster med av producenten definierade kartskikt SS TK 570 TK 570 N0071 Rapport TK 570 N0071 Utgåva 0.9 2015-12-18 14:28 Geografisk information Webbkartografi Webbkarttjänster med av producenten definierade kartskikt [English title level 1 English title

Läs mer

Kartsymboler och Verktygsikoner Intressentmöte 6 maj 2009. SIS Stanli Onsdag 6 maj

Kartsymboler och Verktygsikoner Intressentmöte 6 maj 2009. SIS Stanli Onsdag 6 maj börjar snart 1 Introduktionsexempel Standardisering av kartsymboler & verktygsikoner Kartsymbolerna är hämtade från olika kommuners karttjänster på Internet. Exempel på olika verktygsikoner, som zoomar

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Bakom kulisserna. SMHI webservices. Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices

Bakom kulisserna. SMHI webservices. Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices OBS: Några av dessa webservice-länkar är nåbara externt. Andra öppnas om det kommer önskemål. SMHI webservices Bakom kulisserna Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices Esa Falkenroth,

Läs mer

Skalintervall Geodatatjänster

Skalintervall Geodatatjänster Skalintervall Geodatatjänster Presentation vid de 35:e Kartdagarna - GIT 2011 Sammanfattande artikel i Kart- & Bildteknik 2011:1 Kartsymboler, symboltillverkning, ämneskategorier Finns det behov av tolkningsbara

Läs mer

Rapport TK 570 N0054. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster

Rapport TK 570 N0054. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster SS TK 570 TK 570 N0054 Rapport TK 570 N0054 Utgåva 0.6 2014-10-13 11:27 Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster [English title level 1 English title level 2

Läs mer

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA 2017 Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING LÄNSSTYRELSERNA http://lansstyrelsen.se Innehåll Söka metadata... 2 Sökpanel... 2 Fritextsökning... 2 Geografisk sökning... 3 Ämnesområden...

Läs mer

Användande av QGIS i Kristianstads kommun

Användande av QGIS i Kristianstads kommun Användande av QGIS i Kristianstads kommun Funkar det? Ja! Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare Stadsbyggnadskontoret Kristianstad Kristianstad Jag Karl-Magnus Jönsson GIS-utvecklare Avdelningen för geografisk

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Combining geodata using Web Map Server ISO/TC 211 Seminar

Combining geodata using Web Map Server ISO/TC 211 Seminar Combining using Web Map Server ISO/TC 211 Seminar Anders Skog, SIS/TK 570 2017-05-31 Content Maps in Swedish national strategy Combining maps: the problem and how to solve it SIS/TK 570 Web cartography

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010

Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010 Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010 Valet av plattform för Postens GIS-miljö Bakgrund Efter en förstudie av Postens GIS-miljö 2007 beslutades att outsourca den Vid tidpunkten (slutet 2008) för val

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Eva Hellstöm - Christina Strand

Eva Hellstöm - Christina Strand GIS-data som underlag för detaljplan Använd AutoCAD Map 3D för att läsa in GIS-data från länsstyrelsen m.fl. Synliggör din detaljplan för allmänheten med Mapguide Eva Hellstöm - Christina Strand AutoCAD

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se

Geodataportalen - Geodata.se Geodataportalen - Geodata.se Jord- och SkogsGIS 2010-01-26 Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Geodataprojektet Två delprojekt Teknisk infrastruktur Metadata Affärs- och verksamhetsmodell Teknisk infrastruktur

Läs mer

Hitta Vindkraften med hjälp av molnet

Hitta Vindkraften med hjälp av molnet Hitta Vindkraften med hjälp av molnet Hur kan kartan och geografiska analyser hjälpa till att ta rätta beslut vid vindkraftsplanering? Metria ger svaren och förklarar hur man smart kan samla all nödvändig

Läs mer

Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster. [English title level 1 English title level 2 Part n: Part title]

Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster. [English title level 1 English title level 2 Part n: Part title] SS TK 570 TK 570 N0062 Rapport TK 570 N0062 Utkast utgåva 0.8 2015-06-24 15:03 Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster [English title level 1 English title level

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

FRÅN DUM TILL SMART WEBBKARTANS HISTORIA. Cecilia Jansson cecilia.jansson@esri.se

FRÅN DUM TILL SMART WEBBKARTANS HISTORIA. Cecilia Jansson cecilia.jansson@esri.se FRÅN DUM TILL SMART WEBBKARTANS HISTORIA Cecilia Jansson cecilia.jansson@esri.se Kartans begynnelse 14000 år gammal spansk stenskiva Beskriver landskap och områden för jakt och födosök http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/59789

Läs mer

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Johan Fransson Johan Fransson Mark- och exploateringsingenjör Ansvarig för: Markfrågor Exploateringsavtal Geodata Gis Organisation 5 Förvaltningar

Läs mer

Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun

Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun Funkar det? Ja! Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare Stadsbyggnadskontoret Kristianstad Kristianstad Jag Karl-Magnus Jönsson GIS-utvecklare Avdelningen

Läs mer

Behov av en samordnad kartografi för OGC-tjänster (WMS, WFS mfl)

Behov av en samordnad kartografi för OGC-tjänster (WMS, WFS mfl) Webbkartografi Behov av en samordnad kartografi för OGC-tjänster (WMS, WFS mfl) Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodataprojektet@lm.se

Läs mer

Denna presentationen, med ljud, finns på

Denna presentationen, med ljud, finns på Denna presentationen, med ljud, finns på www.gisassistans.se (Videon är på i 21 minuter. Ljudet är tyvärr inte bra.) Innehållsförteckning Stöd vid genomförande av GIS-projekt Presentation vid GeoInfo 2010:

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik

Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik Erik Gustafson Alternativ titel Att sova gott om natten

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Intressentmöte - Terminologi och kartsymboler för geodataområdet 17november 2008

Intressentmöte - Terminologi och kartsymboler för geodataområdet 17november 2008 Intressentmöte - Terminologi och kartsymboler för geodataområdet 17november 2008 10 exempel på hur informationstjänster med kartstöd ser ut i Sverige idag. 1. E-förvaltning, e-tjänster, informationstjänster

Läs mer

Geografiska Sverige Data, GSD från Metria,) och ArcGIS 9. Övningen innefattar dataformat, menyer, ikoner, och verktyg.

Geografiska Sverige Data, GSD från Metria,) och ArcGIS 9. Övningen innefattar dataformat, menyer, ikoner, och verktyg. Introduktion till GSD och ArcGIS Syftet t med övningen är att ge en introduktion till digitala it kartor (här är källdata Geografiska Sverige Data, GSD från Metria,) och ArcGIS 9. Övningen innefattar dataformat,

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd

NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd Co-funded by the Community Programme econtentplus ECP-2007-GEO-317007 Anders Östman Högskolan i Gävle Agenda Projektet

Läs mer

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6)

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Allmänt Geospatial Solutions Sweden AB svar till Topobase användarförenings dokument Specifikation över funktioner som bör ingå i Topobase200x ver080213

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

Molntjänster som komplement till din plattform. Anna Bergman och John Smaaland

Molntjänster som komplement till din plattform. Anna Bergman och John Smaaland Molntjänster som komplement till din plattform Anna Bergman och John Smaaland Detta mönster kommer att öppna och sprida GIS Medarbetare Beslutsfattare GIS-proffs Politiker Invånare ArcGIS är ett komplett

Läs mer

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412 Kommunala geodata Eric Jeansson GIS-chef 1 2 3 Att jobba på kommun hur sexigt är det? 4 5 Kommunala geodata Grunddata Verksamhetsdata 6 Grunddata: Vektoriserad information 7 8 9 Grunddata: Flygbilder 10

Läs mer

Vi finns i hela landet. 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping

Vi finns i hela landet. 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping Vår vision: Vi finns i hela landet 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping Organisation Internt GIS (NAVET) Tekniska bitar! Applikationer Datakällor Arkitektur/utvecklingsstandard

Läs mer

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY 1(5) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2015-07-01 1.0 1.0 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Kontroll över utveckling Dela utvecklingsresultat Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen Utveckling, inte licenskostnader Vanliga frågor om Opensource

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

SharpMap. GIS-komponenter för.net. peter.lofas@triona.se 070-3112688

SharpMap. GIS-komponenter för.net. peter.lofas@triona.se 070-3112688 SharpMap GIS-komponenter för.net peter.lofas@triona.se 070-3112688 Peter Löfås Systemutvecklare / arkitekt Studerat Teknisk Fysik och Elektroteknik i Linköping Jobbat på Triona sedan 2005 med GIS, Ruttplanering

Läs mer

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Solgerd Tanzilli, Projektledare Tomas Rosendal, Testledare Xin He, Testare Lars Palm, Testare Anders Östman, Vetenskaplig ledare 1 Sammanfattning

Läs mer

Strategi för en GIS-samordnare

Strategi för en GIS-samordnare Strategi för en GIS-samordnare Min bakgrund Naturgeograf från Stockholms universitet 1988 Jobbat i branschen sedan 1984 GIS-konsult, utbildare och projektledare Varit chef för webbutveckling i 12 år Projektledare

Läs mer

NORDISK KARTOGRAFI MED MAPSERVER

NORDISK KARTOGRAFI MED MAPSERVER NORDISK KARTOGRAFI MED MAPSERVER Lars Schylberg Företagsspecialist GIS, Saab AB Doc ID, Issue: 2014-06-27 Page 1 COMPANY UNCLASSIFIED - NOT EXPORT CONTROLLED INNEHÅLL Att skapa en Nordisk karta från officiella

Läs mer

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Fungerande GIStjänster i ett svenskt moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Innehåll Vad är egentligen ett GIS-moln? Behov som drev Ljungby kommun att lägga delar av

Läs mer

PM 1(10) Med begreppet resurs menas någon typ av företeelse exempelvis data, tjänst, applikation.

PM 1(10) Med begreppet resurs menas någon typ av företeelse exempelvis data, tjänst, applikation. PM 1(10) 2017-05-01 Vägledning metadata 1 Inledning Detta är en översiktlig beskrivning av metadata som ger en introducerande beskrivning av vad det är och hur metadata används i den nationella Infrastrukturen

Läs mer

Opensource och WMS på SGU. Jonas Holmberg & Johan Olsson

Opensource och WMS på SGU. Jonas Holmberg & Johan Olsson Opensource och WMS på SGU Jonas Holmberg & Johan Olsson Systemarkitektur befintlig plattform OS Solaris & Windows server Webb- & applikationsserver Apache 2 Tomcat 4.1 och 5.5 Kartserver Apache 2 & Tomcat

Läs mer

Lantmäteriet med koppling till ITS handlingsplan

Lantmäteriet med koppling till ITS handlingsplan Lantmäteriet med koppling till ITS handlingsplan Ulf Sandgren & Pär Jonsson 2011-03-28 Lantmäteriet har kartlagt Sverige sedan 1628 Våra kunder Våra uppdragsgivare finns i såväl stat och kommun, som i

Läs mer

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy för länsstyrelserna VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy - kort historik - Övergång till gemensam

Läs mer

Agency9. Mjukvaruleverantör, grundat 2003. Kontor i Luleå, Stockholm. Produkter

Agency9. Mjukvaruleverantör, grundat 2003. Kontor i Luleå, Stockholm. Produkter Agency9 Mjukvaruleverantör, grundat 2003 Kontor i Luleå, Stockholm Produkter forside CityPlanner - Enkelt arbetsflöde Project content 3D-models Illustrations and documents GIS-data 3D-city

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

QGIS Utbildning med SamGIS Z-län

QGIS Utbildning med SamGIS Z-län QGIS utbildning med SamGIS Z-län Sida 1 (19) Johan Timrén Data- och systemvetenskap (DSV) QGIS Utbildning med SamGIS Z-län Innehållsförteckning 1 Introduktion till QGIS...2 1.1 Vad är QGIS?...2 1.2 Historia...2

Läs mer

DEN REGIONALA BULLERKARTAN STOCKHOLMS LÄN

DEN REGIONALA BULLERKARTAN STOCKHOLMS LÄN METADATAMANUAL DEN REGIONALA BULLERKARTAN STOCKHOLMS LÄN Bullernätverket Stockholms Län Länsstyrelsen Stockholm Stockholms Stad Centrum för Arbets och Miljömedicin, Stockholms läns landsting Kommunförbundet

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Kom iga ng med kollektorn

Kom iga ng med kollektorn Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Övrigt Skapad för Version: 10.3 Skapad: 2017-03-21 Uppdaterad: Kom iga ng med kollektorn Använd din surfplatta för att hämta och uppdatera information samtidigt som

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster.

Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster. Goda Exempel från kommunala Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster. 1. Inledning 2 2. Sammanfattning och goda exempel 3 2.1 Sammanfattning... 3 2.2 Goda Exempel...

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Högskolan i Halmstad Multimedia och visuell kommunikation Övning 1 Adobe Flash, grundfunktioner & interpolering. Efter övningen förväntas du kunna:

Högskolan i Halmstad Multimedia och visuell kommunikation Övning 1 Adobe Flash, grundfunktioner & interpolering. Efter övningen förväntas du kunna: Högskolan i Halmstad Multimedia och visuell kommunikation Övning 1 Adobe Flash, grundfunktioner & interpolering Efter övningen förväntas du kunna: Skillnaden mellan: o Bildrutor och nyckelbildrutor; o

Läs mer

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx Introduktion till Entity Framework och LINQ Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Vad är Entity Framework? The Microsoft ADO.NET Entity Framework is an Object/Relational Mapping

Läs mer

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode GIS i molnet GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB Agenda Så vad menar vi med molnet?» Jo för oss är molnet egentligen en samling servrar som kan nås över Internet eller över ett

Läs mer

Stilsättning av geografiska data

Stilsättning av geografiska data Examensarbete i geografisk informationsteknik nr 24 Stilsättning av geografiska data Måns Andersson & Moa Eklöf Civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Naturgeografi

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

JavaScript in SharePoint and not just for Apps. Wictor Wilén

JavaScript in SharePoint and not just for Apps. Wictor Wilén JavaScript in SharePoint and not just for Apps Wictor Wilén Wictor Wilén Agenda Varför JavaScript? JavaScript bibliotek SharePoint JS bibliotek JavaScript Client Side Object Model (JSOM/CSOM) REST Client

Läs mer