KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE"

Transkript

1 NUMMER 1 MARS 2009 ORUSTGOLFEN ÄR EN MEDLEMSTIDNING FÖR ORUST GK KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE LÖRDAGEN DEN 21 MARS GÖTEBORGS LÅGPRISTRYCK Tackjärnsgatan 5, GÖTEBORG Tel , Fax

2 ORUSTGOLFEN 2009 Medlemstidning för Orust Golfklubb Morlanda Ellös Tel: , kansli Tel: , reception FAX: SHOP: RESTAURANG: Ansvarig utgivare Mats Nilsson Redaktionen välkomnar insända bidrag i form av tips på artiklar och andra idéer. Bidrag till OrustGolfen kan antingen skickas eller mailas till, se adress ovan, eller lämnas till Orust GK's kansli. Tyvärr kan vi inte ansvara för ej beställt material och redaktören förbehåller sig rätten att sovra i det inkomna materialet. Eftertryck av innehållet i tidningen är tillåtet efter samråd med redaktören. Tryckning och annonsbokning Göteborgs Lågpristryck Tackjärnsgatan Göteborg Tel: Fax Mobil: Ordföranden har ordet Rydebäck års höstmöte hölls den 15:e november, 64 röstberättige medlemmar var närvarande. Jon Thorburn höll i klubban och Solveig Abrahamsson i pennan. Styrelsen fick två nya ordinarie medlemmar, Camilla Svensson och Robert Ståhlbrand. Två nya suppleanter valdes också Annika Andersson och Folke Abrahamsson. Mötet hade två motioner att ta ställning till. Motion 1 om vi i enlighet med SGF:s normalstadgar skall tillåta röstning med fullmakt, mötet antog detta förslag. (Fullmaktsblanketter kommer att finnas på vår hemsida). Längre tid tog det att behandla motion nr 2, oldtimers vill ha rätt att arrangera en shotgunstart per månad. Diskussionen gällde hur mycket speltid som går förlorad jämfört med vanlig startordning. Mötet biföll motionärens förslag. (Protokollet finns på hemsidan). Vi har under hösten sökt ny kanslichef som skall ersätta Barbro och Britt. Vi fick in knappt 20 ansökningar av vilka vi har intervjuat sju stycken. Arbetet blev tidsödande då de sökande och vi som skulle intervjua inte bodde på samma ställe. Efter en del diskussioner kom vi fram till att erbjuda Neil Leslie jobbet som kanslichef. Neil är anställd på heltid och börjar sin tjänst ca 50 % den 16 mars och heltid fr.o.m. den 24 mars. På detta sätt får han en och en halv månad tillsammans med Barbro och Britt. Till sin hjälp under säsongen har Neil anställt Barbro Rendahl. Jag hälsar båda välkomna och tror att det kommer att bli ett riktigt bra team. Jag har vid ett par tillfällen fått frågan hur det blir med övergång till spelrätter. Vi har inte kommit längre än vi sagt att vi kanske bör titta på vad det innebär att gå över till spelrätter. Detta är en så viktig fråga att den måste bearbetas mycket noga. Med tanke på ovanstående måste vi tänka efter vad som skall prioriteras. Ett. En fin bana, det är där vi skall spela och ta emot våra gäster. Två. Våra medlemmar och gäster för annars har vi ingen som betalar för den fina banan. Tre. Ett trivsamt klubbhus med trevlig personal, där vi kan träffas före och efter våra golfrundor. Orust Open kommer i år att ändras från en herr till en damtävling, med så många duktiga tjejer som klubben har tror jag att detta kan bli ett lyft för tävlingen. Svenska golfförbundet är mycket positiva till denna ändring. Greenfeeklubbar. Bohusläns-Dals Golfdistriktsförbund (BDGF) har föreslagit i likhet med flera andra distrikt att höja greenfeeavgiften med 200 kronor, för de sex värsta greenfeeklubbarna i landet. Då samtliga klubbar inom BDGF är med på detta kommer även Orust GK att ansluta sig till förslaget. Slutligt beslut tas på BDGFs årsmöte. Min personliga åsikt är att detta förslag skulle kommit från SGF och inte från distrikten. Jag hälsar alla välkomna till vårmötet den 21 mars, och att vi får en fin golfsäsong på Orust GK, golfklubben vid Malö Strömmar MATS NILSSON Ordf. 2 ORUSTGOLFEN 2009

3 Föredragningslista Kallelse till allmänt vårmöte Lördagen den 21 mars 2009 kl i klubbhuset på Orust Golfklubb 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 6b. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av underskott i enlighet med balansräkningen. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Reviderad budget för Val av två ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till ordförande. 12. Behandling av styrelsens förslag, att vår medlem Olavi Lehtovaara blir hedersmedlem i Orust GK med mo tiveringen, att Olavi har under tretton år varit aktiv i klubbens PR-kommitté och under denna tid dragit in stora sponsorbidrag. Olavi tog också på sig ansvaret som arbetsledare på plats när vi renoverade kök och restaurang förra året. Behandling av i rätt tid inkomna motioner. 13. Övriga frågor. Efter avslutat möte inbjudes till en öppen diskussion. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna! Vi bjuder på kaffe från kl BOKNINGSREGLER 5 dagar framåt för medlemmar och 3 dagar framåt för greenfeegäster. Alla spelare i bollen skall uppge sitt golf- ID-nummer. Tidsbokning kan göras via Min Golf, terminalen i klubbhuset, via telefon eller i receptionen. Avbeställning av bokade tider som ej kan utnyttjas skall ske i god tid. Personalen i receptionen äger rätt att fylla upp till 4-bollar. LÅNGTIDSBOKNING Du kan försäkra dig om en starttid minst 14 dagar före speldag mot erläggande av en bokningsavgift på 50 kr per spelare. Detta gäller både medlemmar och gäster. Receptionen förbehåller sig rätten att begränsa antalet långtidsbokningar. INCHECKNING Minst 20 minuter före starttiden skall anmälan göras i receptionen att alla spelare finns på plats, görs inte detta kan speltiden ges till köande! Scorekort skrivs ut i receptionen. HCP-GRÄNSER Högst 2 spelare med klubb-hcp/boll gäller för medlemmar under högsäsong mellan kl Officiell hcp gäller under lörd-söndag lågsäsong och alla dagar under högsäsong för gäster. VÄLKOMNA! ORUSTGOLFEN

4 Hej Junior! JUNIOR KOMMITTén Vi ses på Kom-igång-dagen söndagen den 19/4. Anmäl dig på listan på vår anslagstavla eller mejla Det kostar 80 kr och lunch ingår. Du kan betala på plats. Program: Samling i klubbhuset Föräldramöte, informa tion om träningsgrup per m.m Träning med någon av våra instruktörer Lunch Tävling 7 hål - scram ble (ca) Prisutdelning Träning Träningen börjar veckan efter Komigång-dagen. Träningen kommer att vara på söndagar för de allra flesta och första tillfället är den 26/4. Felix Gimbringer leder träningen för 36+ och Stig Eriksson tar som vanligt hand om de juniorer som har officiellt handicap. I varje grupp finns också en vuxen ledare som ansvarar för säkerhet m.m. Träningen är öppen för alla juniormedlemmar och det kostar 350 kr per säsong att vara med. Träningsavgiften betalas till kansliet. Juniormedlemmar som har erlagt träningsavgift har rätt att hämta ut max tre fria polletter per dag. Polletterna är personliga och får absolut inte delas ut till någon annan. Du som var med förra året kommer att kontaktas av din ledare innan träningen börjar. Nya deltagare anmäler sig till eller skriver upp sig på listan, som finns på anslagstavlan. Peter Hallinger har precis som i fjol det övergripande ansvaret för träningen. Tävling Juniortävlingarna för er med officiellt handicap börjar på sommarlovet och kommer att vara på tisdagar. Första tillfället är den 16/6. Om du har officiellt handicap hoppas jag att du vill vara med på distriktets Skandia Tour, där du får möjlighet att spela på andra banor och träffa många nya kompisar i din egen ålder ROLIGT! Kontakta Roger Hultgren hotmail.com om du undrar över något. Glöm heller inte bort Skandia Cup, som spelas den 23/6. Spel Vecka 17 och framåt har juniorerna reserverade starttider på fredagar Första tillfället är den 24/4. Under sommaren gäller Tiderna är främst till för dig som har 36+ och som har svårt att hitta någon att gå fadderronder med. Det behövs dock en spelare med officiellt handicap i varje boll så äldre juniorer och föräldrar är också välkomna. Vi ses på ettans tee! Prova på Säg till dina kompisar att de är välkomna att prova på golf helt gratis. Prova-på är på torsdagar Då får man låna klubbor och behöver inte anmäla sig i förväg. Samling på rangen tillsammans med Felix. Grönt märke Kurserna är fem veckor långa och är fördelade på två tillfällen i veckan. Efter avslutad kurs har du rätt att spela på banan med någon som har officiellt hcp men det är viktigt att veta att utbildningen fortsätter i en träningsgrupp. Vi erbjuder två kurser: Grönt märke 1: V26-30 och Grönt märke 2: V Antalet platser är begränsade så anmäl dig redan nu till com. Glöm inte att ange vilken kurs du vill gå på. Du kommer att få lära dig att spela men också lite om regler och vad man skall tänka på när man är på en golfbana. Att ta grönt märke är gratis för juniormedlemmar. För Grönt märke 1 gäller följande tider: slagträning på torsdagar och regelvandringar på söndagar Kursen börjar med slagträning torsdagen den 25/6 och avslutas med regelvandring söndagen den 26/7. Tider för Grönt märke 2 meddelas senare. Till sist ber jag dig kolla in hemsidan lite då och då. Där kommer du att hitta den information du behöver om våra aktiviteter. Juniorvänliga hälsningar Björn Gimbringer GÖTEBORGS LÅGPRISTRYCK Tackjärnsgatan 5, GÖTEBORG Tel , Fax ORUSTGOLFEN 2009

5 Snart sticker vi! Vi har sedan drygt ett år tillbaka bestämt oss för att sluta arbeta i april 2009 detta för att ägna oss mer åt våra familjer och den egna golfen. Det har varit en stor ynnest att ha fått arbeta på Orust golfklubb, golfen är ju även vårt stora fritidsintresse. Vi har trivts fantastiskt bra på klubben, med varandra och tillsammans med alla medlemmar, medarbetare och gäster. Stort Tack till alla medlemmar för att vi har fått arbeta på klubben! Vi tycker det har varit en mycket spännande och rolig tid. I vårt jobb har vi inte bara sett att vi är underställda Styrelsen utan vi har även försökt att tänka på att vi har alla er medlemmar, ca:1.500 st, som arbetsgivare. Det har inte alltid varit så lätt att göra alla nöjda men det har i alla fall varit vår målsättning. Vi vill också tacka; Stig, vår pro, du är fantastisk med ditt kunnande, tålamod och generositet gentemot medlemmar, gäster och medarbetare! Vi kommer att vända oss till dig när vi nu skall ut på Touren. (Vi börjar nog med Orust-Touren! ). Ingvar, vår Course Manager, tack för att du finns!!! Daniel, Mats, Sebastian och Marianne som fixar banan och det som ögat ser när man kommer till klubben, ni är underbara! Lena, vår nuvarande krögare som vi har fått den stora äran att arbeta tillsammans med, du är ett otroligt energiknippe, är alltid glad och lagar lunch till allas belåtenhet! Lycka till! Alla kommittéordförande, ledamöter och övriga funktionärer som vi lärt känna och samarbetat med. Utan er fungerar inte en ideell förening! Alla Styrelser som vi avverkat under åren! God samverkan och kommunikation mellan styrelse, anställda, entreprenörer, kommittéer och funktionärer bottnar för en fortsatt god utveckling för Orust Golfklubb. Vi önskar Orust Golfklubb lycka till i fortsättningen och vi hoppas att Neil och Barbro kommer att trivas på kansliet. Många hälsningar till er alla och tack för oss, vi ses på banan! Barbro o Britt (1:a maj f.d. kanslister Orust GK) INFORMATION FRÅN KANSLIET 2009 Reception (Tidsbokning och anmälan till tävlingar) Kansli (Avbokning av tider och tävlingar samt övriga medlemsärenden) Shop och pro Course Manager Restaurang E-post Hemsida Fax RECEPTIONEN ÄR ÖPPEN TIDSBOKNING GÄLLER 1 apr-30 apr lördag, söndag o helgdag 1 maj-14 jun vardagar lördag, söndag o helgdag 15 jun-15 aug alla dagar 16 aug 31 aug alla dagar 1 sept-30 sep vardagar lördag, söndag o helgdag 1 okt-31 okt Bollränna alla dagar. Kontakta kansliet för ev. gruppbokning. Kansliet förbehåller sig rätten att införa tidsbokning på annan tid om så behövs. Övrig tid gäller bollränna. GREENFEE SENIOR JUNIOR Helger 1 jan - 31 dec 450:- 225:- Högsäsong 15 jun - 15 aug 450:- 225:- Vardagar, lågsäsong 1 jan - 12 jun 300:- 150:- Vardagar, lågsäsong 17 aug - 31 dec 300:- 150:- Under lågsäsong erbjuder klubben 9-håls greenfee. Skymningsgreenfee gäller under hela säsongen. Halv greenfee gäller vid klubbens tävlingar. (Vintergreener etc ger reducerad greefee) ORUSTGOLFEN

6 ELIT KOMMITTén Som ny Elitkommitéordförande är en kort presentation på sin plats. Namn: Gustav Nyblom Ålder: 23 Bor: Göteborg/Gullholmen Antal år som medlem i Orust GK: Lite osäker men mer än halva livet. Tidigare åtaganden inom Orust GK: Har varit aktiv som spelare inom elitgruppen sedan några år tillbaka samt varit herrkapten sedan Jag efterträder Robert Stålbrand som tagit steget vidare in i styrelsen. Det känns spännande att få överta denna plats och införa lite nya tankar och funderingar. Det som jag ser som en stor fördel är att jag känner de flesta spelaren i gruppen mycket bra redan från start. Vill ta tillfället i akt att tacka för förtroendet. I skrivande stund är jag precis hemkommen från World of Golf där vi smygstartat säsongen med lite vinterträning. Vi träffas hela gruppen på onsdagar sedan bedrivs individuell träning parallellt med detta. När vi sedan kommer in i Mars är det dags att skruva upp gruppträningsaktiviteterna ett snäpp. Ett träningsläger ligger under planering och kommer troligen äga rum någon gång i mitten april. Som vanligt beger vi hos ner mot Skåne för att åka en bit in i våren. Förhoppningar inför året Damlaget presterar alltid och får fina resultat. Det här hoppas jag givetvis att de fortsätter med och jag är övertygad om att det kommer vara med i toppen i serien när det drar ihop sig. Att de tar steget till en högre serie skulle inte förvåna mig alls. Vad det gäller herrlaget känns det som att det bara är en tidsfråga innan de får fira en seger i serien. Kvalitén finns där men vi får hoppas att det är rätt dag som infinner sig när det beger sig i sommar. På individuell nivå i laget tror jag att det kan bli en rolig säsong på flera håll. Elitlaget består 2009 av: Clara Alvén, Camilla Svensson, Oliva Thörner, Ellen Hultman, Karen Askenberger, Johan Mattson, Donaldh Andersson, Kristofer Ziegler, Markus Helgegren, Gustav Nyblom, Max Edman, Felix Gimbringer. Är det någon som har några funderingar eller frågor om elitkommittén är ni välkomna med dessa på net så skall jag svara på dessa efter bästa förmåga. Med förhoppningar om en tidig vår och en härlig golfsäsong Gustav Nyblom STYRELSE I ORUST GK 2009 Mats Nilsson, Ordf bostad Svanögatan 1 sommar Rydebäck bil e-post tele2.se Camilla Svensson, Sekr bostad Ribbakroken 62 sommar Stenkullen bil e-post millan_ Claes Svahn, V ordf bostad Aschebergsgatan 17 bil Göteborg e-post tandvard.nu Orvar Hemmings, Kassör bostad Södra vägen 34 sommar Göteborg arb e-post hemmings.se Robert Ståhlbrand, Ledamot bostad Svanvik 201 bil Varekil e-post secode.com Folke Abrahamsson, Suppl bostad Kallefors Henån e-post folke. Annika Andersson, Suppl bostad Lärkträdsvägen 26 bil Henån e-post telia.com REVISORER I ORUST GK 2009 Roger Dahllöf bostad Beryllgatan 19 sommar Västra Frölunda bil e-post comhem.se Birgitta Holmberg, Suppl bostad Pukegatan 5a sommar Göteborg bil Information om "Matpeng" Efter det att höstmötet antog styrelsens förslag om Matpeng även under 2009 har alla fullvärdiga medlemmar och vardagsmedlemmar tilldelats en extra utdebitering på 350 kr. Mathäftet som är värt 350 kr (5 st matkuponger á 70 kr) kan hämtas ut i receptionen efter den 1 april. Kupongerna gäller under tiden 1 april till 31 oktober Matkupongerna är inte personliga. Styrelsen 6 ORUSTGOLFEN 2009

7 KOMMITTÉER I ORUST GK 2009 BANKOMMITTÉN (BK) Jan Wallgren bostad Kårehogen 426 fax Ellös bil JUNIORKOMMITTÉN (JK) Björn Gimbringer bostad Ängskogsvägen Henån ELITKOMMITTÈN (EK) Gustav Nyblom bostad Stora Holm Säteri 25 bil Göteborg TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) Ulla Wallgren bostad Kårehogen 426 bil Henån HCP- O REGELKOMMITTÉN (HRK) Ann-Christin Conradson bostad Morlanda Säteri Ellös MILJÖKOMMITTÈN (MJK) Jan Erik Hammar bostad Svanvik 184 bil Varekil VALBEREDNINGEN 2008 Kenneth Wessberg, Ordf bostad Persikogatan 308 sommar Västra Frölunda Ann Durlow sommar Karlaplan 12 bil Stockholm UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UK) Ann-Louise Abbestam bostad Kvarnstensvägen 22 bil Sävedalen PR-KOMMITTÉN (PRK) Olavi Lehtovaara bostad Box Ellös DAMKOMMITTÉN (DK) Solveig Abrahamsson bostad Kallefors 305 bil Henån HERRKOMMITTÉN (HK) Thomas Jonasson bostad Gullvivevägen 13 bil Ellös OLDTIMERSKOMMITTÉN (OK) Ewa Olausson bostad Grindväg 4 bil Ellös KLUBBHUSKOMMITTÉN (KK) Sten Wessberg bostad Sörbo 251 bil Ellös MEDLEMSKOMMITTÉN (MK) Ingemar Haeger bostad St. Kronogårdsgatan 78 sommar Hisings Backa bil STÄDDAG 2009 Lördagen den 4 april är det städdag. Samling i klubbhuset kl för information, kaffe o fralla. Städning kl ca: När vi har städat bjuder klubben på korv och bröd och sedan spelar vi en städtävling över 9 hål. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagenbetalar väl in ett valfritt frivilligt städbiddrag på bg Tack på förhand! VÄLKOMNA! Obs! Banan är endast öppen för greenfeespelare och de som deltagit i städdagen! ORUSTGOLFEN

8 Presentation Neil Leslie Jag heter Neil Leslie och jag är ny kanslichef på klubben. Jag är femtio år och född i golfens hemland - Skottland. För att vara exakt så kommer jag från Dundee, som ligger på Skottlands östkust mellan Edinburgh och Aberdeen. Mina föräldrar bor fortfarande på landet lite utanför Dundee och de är gifta sedan Jag är den äldste av fyra syskon. Min syster bor i England och är manager för en läkarmotagning i Birmingham. Mina bröder bor fortfarande i Skottland. En är fångvaktare och den andre är IT Direktör för ett bolag som utför hälsotjänster till flera sjukhus i västra och södra Skottland. Jag har två barn; Stuart är 18 år och är lärlingelektriker och Katy, som är 16 studerar ännu på gymnasiet. Båda barn bor med deras mor i Leicester i England. Sedan jag var barn, har jag tyckt om att spela golf. Jag började spela på Dundees offentliga banor när jag var 10 år. Jag kunde promenera hemifrån med kompisar till tre sådana banor inom 20 minuter. På somrarna kunde vi börja att spela klockan fem och ibland spelade vi tre rundor per dag! Det är inte riktigt sant att det alltid regnar i Skottland!! Det var så min kärlek till golf började. Jag är också en entusiastisk fotbollssupporter. Mitt lag är Dundee United. Laget har starka förbindelser med Sverige och speciellt med Göteborg. På 60-talet undertecknade Lennart Wing och Orjan Persson från Örgryte FK sina kontrakt för att spela i Skottland. Samtidigt spelade också andra skandanaviska spelare i Dundee United. Till exempel Mogens Berg, Finn Dossing och Finn Seemann. Dundee United blev välbekant som den så-kallade Scandinavian Connection och de svenska, danska och norska spelarna hjälpte klubben att bli en av de starkaste i Skottland. Jag kan minnas som pojke att jag besökte Tannadice Park och jag var väldigt imponerad av våra nya skandanaviska stjärnor. Senare har också Kjell Olofsson, Lars Zetterlund och Magnus Sköldmark spelat i Dundee United. Jag kan föreställa mig att flera medlemmar kan komma ihåg sina svenska spelare. Jag tror att några ännu bor i Göteborgsområdet spelade Dundee United mot IFK Göteborg i UEFA Cup Finalen. Den första matchen var på Ullevi och IFK vann med 1-0. Den andra matchen var på Tannadice Park och jag var där. Tyvärr slutade matchen oavgjort 1-1 och IFK tog hem kuppen. Den var min mest misslyckade dag som fotbollssupporter! Efter att jag slutade gymnasiet 1975, började jag min utbildning som polis i Dundee. Utbildningen slutade 1977 och jag arbetade för skottska polisen i Dundee tills 1980 när jag överfördes till engelska polisen i Leicester. Efter ett halvår i Leicester började jag som kriminalpolis och jobbade med inbrotts-, bilbrotts- och bedrägerifall. Under de kommande få åren arbetade jag också med mord, våldsfall och barnmisshandel. Efter 1987 arbetade jag nästan uteslutande inom narkotika och organiserad brottslighet men jag måste ibland utreda även speciella mordfall. Jag hade tur som kunde få några befordringar och 2005 fick jag min senaste befordring till kriminalöverintendent. Jag tog befälet over en regional enhet bestående av 150 kriminalpoliser. Enheten var ansvarig för att utreda fall inom den organiserade bottsligheten i Nottinghams, Leicesters, Derbys, Northamptons och Lincolns område. Den sammanlagda befolkningen av området är fyra miljoner. Det var mitt senaste arbete inom kriminalpolisen i Storbrittanien. Jag slutade i april I Juni 2007 började jag på Europol vilket är den europeiska kriminalpolisorganisation. De senaste två åren har jag arbetat som projektledare inom ett analysprojekt mot organiserade kriminella grupper. Efter 34 år som polis beslutade jag att avlsluta min poliskarriär. Jag lämnar Europol den 27 februari Man kan kanske föreställa sig hur många utmaningar det finns för alla kriminalpoliser i ett sådant arbete. Trots att vi var tvungna att arbeta under sådana stressiga och fordrande förhållande, tyckte jag mycket om tiden hos kriminalpolisen. Jag fick mycket tillfredställse av att hjälpa offer och att bekämpa dem som ger sig på, de sårbaraste personerna i samhället. Jag hade också kollegor som blev livslånga vänner. Nu ser jag fram emot min andra karriär som kanslichef på Orust Golfklubb. Jag ska börja 23 mars Jag är gift med en göteborgska, Agneta, som jobbar som sjuksköterska på Sahlgrenska Sjukhuset. Vi bor på Flatön med vår irländska terrier Angus. Agneta och jag har varit medlemmar på Orust Golfklubb sedan Tyvärr spelar inte Angus golf men han tycker om att promenera på banan med oss när vi spelar! Agneta och jag gillar att spela golf tillsammans och att gå på en promenad med Angus. Vi tycker både mycket om livet på landet och årstidernas skiftningar. Vi spelar dock inte golf under vintertid. Agneta och jag har varit ihop sedan 2000 men jag har aldrig bott i Sverige. På grund av att Agneta pratar mycket bra engelska och att jag bodde utomlands hade jag inte möjlighet att öva upp min svenska Min motivation var heller inte så stor att lära mig språket. Nu har omständigheterna förändrats och jag ska flytta till Sverige. Jag kan koncentrera mig fullständigt på att lära mig svenska. Jag vet att lära sig ett nytt språk tar tid men jag har gjort det en gång tidigare med tyska. Jag har hittat två bra lärare vilka bor på Orust och jag började med lektioner för fem veckor sedan. Mina framsteg är lovande. Jag hoppas att när vi träffas att jag kan göra mig förstådd! Fastän golfsäsongen 2009 kommer att betyda mycket arbete för mig, hoppas jag att jag kommer att få tid att koppla av och lära känna er medlemmar på banan. Jag skulle vilja tacka styrelsemedlemmarna som valde mig som kanslichef. Jag ser framemot vårt samarbete. Jag ska försöka att ge förstklassig service till alla medlemmar och gäster. Klubben har ett anseende som den bästa klubben i regionen och jag ämnar att göra allt som jag kan för att underhålla och förbättra anseendet i framtiden. Vi ses snart Med vänlig hälsning Neil Leslie 8 ORUSTGOLFEN 2009

9 Verksamhetsberättelse för år 2008 Klubbens 27:e år inledes traditionellt med damernas våryra och juniorernas komigång-dag i början av april. Säsongen 2008 har bjudit på spel på en bana i mycket gott skick. Den milda vintern tillät spel året ut. Medlemssituationen Under 2008 uppgick antalet medlemmar till 1.468, 568 damer, varav 68 juniorer och 900 herrar varav 164 juniorer. Juniorkommittén arbetar med rekrytering och utbildning av ett ökande antal juniorer. Ett för framtiden viktigt arbete. På Orust helårsboende har även under 2008 erbjudits prova-på medlemskap, med Gröna kortet utbildning för att öka den lokala förankringen. Golfbanan Målsättningar med att höja kvalitén och finishen på banan har uppnåtts, det har varit trimning i diken, av träd och ökad bunkerkrattning och klippningar. Vi har fortsatt förbättringen av våra tees med två helt nya till denna säsong ( 1:an och 13:e ) översyn av dräneringar på framförallt hål 11,12,16 har gjorts mm. Personalen gjort ett effektivt och bra arbete trots det hårda speltryck vi hade i somras. Innan ledigheten har alla maskiner fått sin årliga service och genomgång dessutom har alla klippenheter slipats. Maskinhallen och verkstad har genomgått en rejäl upprensning och städning för att få plats och framförallt kontroll på vad som finns. Arbetet med thatchbekämpning av greenerna fortsatte och kommer att fortsätta under En ny banguide togs fram under 2008 och har funnits kostnadsfritt tillgänglig. Restaurang Under 2008 rekryterades en ny krögare och i samband med detta infördes ett system med matpeng. Detta har mottagits positivt. Lena Eng har erbjudit god mat och har kunnat erbjuda luncher hela året ut. Juniorförrådet i källaren har rivits och ersatts med nya bagskåp. Det ökade antalet skåp gör att fler medlemmar nu kan erbjudas förvaring av bagar. Ekonomi Styrelsen fortsätter arbetet med att se över klubbens kostnader och intäkter. Greenfeeintäkterna har inte uppgått till budgeterat belopp. Den ekonomiska redovisningen finns på annan plats i klubbladet. Organisation Styrelsen har under 2008 arbetat med rekrytering av ny kanslichef. Detta för att ersätta Britt och Barbro, som efter många förtjänstfulla år, besluta sig för att ägna sig mer åt själva spelet. Anmälningar till tävlingar och tidsbokningen förs alltmer över till GIT. Detta för att avlasta receptionen samt förbättra tillgängligheten.klubbens kommittéarbete har under året varit omfattande och bidrar till ökad klubbkänsla. Klubbhuskommittén sköter underhåll och reparation av klubbhus och dess omgivning. Mycket arbete har nedlagts i samband med ombyggnad av kök/restaurang. Både vid framtagande av ritningar samt det praktiska utförandet. Klubben har deltagit i seriespel på flera nivåer och kategorier. Damernas elitlag har etablerat sig som Div I lag. Styrelsen har under året haft 10 sammanträden samt allmänna möte höst och vår. Orustgolfen har utkommit med 3 nummer. Matrikeln har i år endast tryckts i begränsat antal och finns numera på hemsidan. Styrelsen strävar efter att tillhandahålla information via hemsida och E-post. Det är därför viktigt att medlemmarna registrerar sin E-postadress i GIT. STYRELSEN Klubbhus En omfattande renovering och ombyggnad av kök och restaurang slutfördes under våren. En stor insats har gjorts av klubbhuskommittén och andra frivilliga krafter Även ombyggnad av träningshallen slutfördes med hjälp av bidrag från RF samt sponsorer. Juniorkommittén tillsammans med andra frivilliga har ställt upp med ideellt arbete. ORUSTGOLFEN

10 ORUST GOLFKLUBB ORG NR ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till personer, fördelat på 568 damer, varav 68 juniorer och 900 herrar, varav 164 juniorer. Anställda Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till Ekonomi Resultatet av verksamheten för de senaste räkenskapsåren samt deras ekonomiska ställning per och framgår av följande balans- och resultaträkningar. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Övriga fordringar Varulager Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier (not 1) Golfbana (not 1) Väganläggning (not 1) Byggnader (not 1, 2) Mark (not 2) Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 10 ORUSTGOLFEN 2009

11 Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Långfristiga skulder Fastighetslån Företagslån Företagslån Checkkredit Lån från medlemmar Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa skulder och eget kapital Ställda panter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckning RESULTATRÄKNING INTÄKTER Inträdes- och årsavgifter Reklamintäkter Greenfee Startavgifter tävlingar Kommittéer Kommunala bidrag Övriga intäkter Vinst vid försäljning inventarier Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Varuinköp och kommittéer Bankostnader Arrende Fastighetskostnader Tävlingskostnader Administration och trycksaker ORUSTGOLFEN

12 Bankostnader Arrende Fastighetskostnader Tävlingskostnader Administration och trycksaker Arvoden t styrelse o kommittéer 0 0 Föbundsavgifter Försäljningskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar AVSKRIVNINGAR Maskiner och inventarier Byggnader Väganläggningar Golfbana Drivingrange Pumpanläggning Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT FINANSIERINGSANALYS 2008 Tillförda medel Från årets verksamhet internt tillförda medel 981 Förändringar av rörelsekapitalet exkl. likvida medel 554 Lån klubbhusombyggnad 688 Tkr Summa tillförda medel Använda medel Investeringar, maskiner bana 866 Investeringar, inventarier klubbhus, golfbil 56 Investering klubbhus och ombyggnad kök 919 Investeringar, golfbana 494 Minskning av medlemslån 102 Amortering checkkredit 90 Amortering Spintab-lån 78 Amortering bevattningslån 50 Summa använda medel Förändringar av likvida medel ORUSTGOLFEN 2009

13 NOTANTECKNINGAR 1. Avskrivningar Avskrivningar på anskaffningsvärden har skett Maskiner och inven 15% Byggnad, klubbhus 2% Byggnad, verkstad 4% Väganläggningar 5% Golfbana 2% Drivingrange 10% Pumpstation 5% Väganläggning Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Årets avskrivningar 5 % Bokfört värde Byggnader verkstad Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Årets avskrivningar 4 % Bokfört värde Byggnad klubbhus Anskaffningsvärde Ombyggnad Ack avskrivningar Årets avskrivningar 2 % Bokfört värde Byggnader totalt Golfbana Anskaffningsvärde Årets investering Ack avskrivningar Årets avskrivningar 2 % Bokfört värde Drivingrange Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Årets avskrivningar 10% Bokfört värde Pumpanläggning Anskaffningsvärde ORUSTGOLFEN

14 Bokfört värde Pumpanläggning Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Årets avskrivningar 5% Bokfört värde Golfbana totalt Inventarier bana Anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar Ack avskrivningar Inköp Inköp Inköp Inköp Inköp Inköp Årets avskrivningar x 15% Inköp 08 baninv Inköp 08 klubbh mm Årets avskrivningar x 10% Återvunna avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Klubbens fastighet har klassats som skattefri taxeringsenhet, varför något taxeringsvärde ej åsätts. Orust i februari 2009 Mats Nilsson Claes Svahn Robert Ståhlbrand Orvar Hemmings camilla Svensson Kommentar till 2008 års bokslut Orust Golfklubb redovisar en förlust för 2008 på kr. Denna förlust beror bl.a. på att följande intäkter och kostnaders utfall inte nådde budgeterade värden. Årsavgifter/ registreringsavgifter hamnade kr och greenfeeintäkter kr under budget samt personalkostnader kr och räntekostnader kr över budget. Finansieringsanalysen visar att likvida medel har minskat med kr Styrelsen kommer med hänsyn till detta presentera en reviderad budget för 2009 på vårmötet. Orvar Hemmings Kassör 14 ORUSTGOLFEN 2009

15 ORUSTGOLFEN ORUSTGOLFEN

16 Välkomna till 2009 års tävlingar! Ulla Wallgren heter jag och är nygammal ordförande i tävlingskommittén. Det är hela 15 år sedan jag hade uppdraget sist och mycket har hänt sedan dess. Varför tar jag på mig detta en gång till kan man undra? Jo, därför att Orust Golfklubb är viktig för mig. Under nästan 30 år har jag tillbringat mycket tid på golfbanan och i klubbhuset, inte så mycket på övningsfältet som jag borde. Och jag är inte vilken idiot som helst! Enligt min man kan nämligen ovansagda lätt få 18 i hcp. Det har jag visserligen haft några korta perioder men nu är jag uppe i 19,1. Ambitionen är dock fortfarande att komma ner under 18. Förutom själva golfspelet så har jag också fått många nya bekantskaper och en hel del riktigt goda vänner. Mina barn har fått en grund i golflivet, den generation som gått i Flogs golfskola tror jag aldrig glömmer det. Alltså är jag tillbaks som ordförande i TK och vill få till en tävlingsverksamhet som kan engagera många medlemmar. Hur det skall gå till försöker vi nu i TK att utforma. Vi består idag av Rosa Wessberg, Anders Lind och Peter Boisen och behöver bli fler. Verksamhetsplanen är inte helt klar ännu men det finns ett preliminärt tävlingsprogram som innehåller en del nyheter. Orust Open har blivit damtävling! Den ingår i svenska minitouren som förut, ligger på samma helg, veckan före midsommar, 36 hål på lördag och 18 hål på söndag. Elitkommittén är ansvarig för tävlingen och våra duktiga damspelare har lovat att göra detta till en lysande tävling. KM är ingen nyhet och kommer att delas upp med en helg för stora KM och vardagar för kategori KM, precis som förra året. Detta har vi diskuterat fram och tillbaks och kommit fram till att vi skall ha samma form i år för att utvärdera ordentligt. Vi vill att KM skall vara något som engagerar alla medlemmar på något sätt och göra det till en fest. Hur många tävlingar vi skall ha och vad det skall vara har alla åsikter om. Själv tycker jag att det är för lite, särskilt på höstkanten är det magert med tävlingar, dock saknas tävlingsledare och sponsorer bl.a. Vi ser gärna att du som har intresse för tävlingsverksamhet hör av dig och berättar vad du vill göra. Vi kommer också att gå ut med frågan riktad till dem som vi tror skulle kunna bidra. Yngre krafter är extra välkomna eftersom vi i TK har en ansenlig ålder tillsammans. För tävlingskommittén Ulla Wallgren ORUSTGOLFEN 2009

17 Preliminärt Tävlingsprogram Orust GK 2009 Sponsor April 4 lördag Städning ca 13.00, därefter Fyra Klubbor, 9 hål pb måndag Våryran, 18 hål norsk pb måndag Oldtimers shotgunstart Maj 1 fredag Majslaget, pb A/B/C lördag Festslaget, foursome lördag pooltävling (Lyckorna/Orust/Tjörn/Stenungsund), slagtävling A/B, pb c måndag Oldtimers (även gäster från Trollhättan) shotgunstart Juni 6 lördag kungsslaget, slagtävling AB, slaggolf C, alla spelar från blå tee lördag Orust Open kval 36 hål, slagtävling svenska minitour damer söndag Orust Open final 18 hål, slagtävling onsdag damdagen (D), shotgun Sjögården 21 söndag Midsommarslaget, partävling 6/6/ måndag Oldtimers shotgun Juli 4 lördag Olka Brudkavlen (P), greensome slagtävling, två lika stora klasser hcp (ÄM, sambo, särbo) Olka 10 fredag Sommartävling, texas scramble, shotgun start söndag julislaget tisdag dm DH21 36 hål fredag Seriespel H, div lördag Seriespel H, div tisdag Två Generationer (P), fyrboll bästboll pb och Greenfeerundan lördag km Foursome slagtävling måndag Oldtimers shotgunstart Aug 1 lördag km slagtävling singel 36 hål söndag KM slagtävling singel final 18 hål fredag Skandia Tour distrikt lördag Stigs Cup, slagtävling A/B, pb c S Eriksson 12 onsdag km kategorier, 18 hål torsdag km kategorier,18 hål söndag d-35 BDGF/ DM seriespel lördag augustislaget söndag H-55 BDGF måndag Oldtimers shotgunstart Sept 20 söndag öppet Hus 26 lördag Eclectic 36 hål, slagtävling A/B, pb c söndag Höstrusket 9 hål scramble Okt 3 lördag Herrdagen lördag Hummergolfen (P), mixed greensome, shotgun lördag kalkongolf, pb 3 klasser, shotgunstart söndag Funktionärsgolf April 26 söndag kommittégolf OK måndagstävlingar 20/4-21/9 JK tisdagstävlingar 16/6-11/8 DK onsdagstävlingar 6/5-23/9 HK torsdagstävlingar 30/4-24/9 MK fredagstävlingar 5/6-28/8, start ORUSTGOLFEN

18 Välkomna till Green Meadows! Golfrestaurangen på Orust golfklubb Restaurangen är öppen alla dagar från 1: april tom 31 oktober. Lunch vardagar á 78 kr inkl. salladsbuffé, bröd och smör, måltidsdryck o kaffe. Pris 70 kr vid köp av lunchhäfte. Lunch lörd-sönd-helger á 88 kr. Välkomna! Hej alla medlemmar och en riktigt god fortsättning på det nya golfåret! Det har visats sig, att på Orust GK där spelas det golf hela året, inte minst under jultiden. Då gjorde jag en chansning att satsa på julbord och det visade sig som ett mycket bra initiativ från min sida. Jag hade så många glada och nöjda gäster, kul! Därefter hade jag tre veckors semester och gjorde ingenting förutom att vila. Den 7 januari öppnade jag igen och hade under januari månad ett gästantal mellan ätande varje dag. Det kändes bra för mig att jag öppnade så här tidigt på året. Nu väntas våren komma och en ny golfsäsong drar igång. Från och med 1 april är restaurangen öppen alla dagar i veckan. Avslutningsvis vill jag säga; Tack för det året som har varit och varmt välkomna till det nya året som förhoppningsvis blir ännu bättre!! Vänliga hälsningar Lena 18 ORUSTGOLFEN 2009

19 KRÖNIKA Som ny ordförande i Oldtimers skall jag försöka presentera mig själv med några få ord. Namn: Ewa Olausson Född: 1952 Bor: Hus i Stocken Intressen: Familjen, golf och resor. Golfstatus: 22,0 i Hcp. Varit ansvarig för skandinaviska golftävlingarna i Altea, Spanien i 5 år. Har sedan 4 år innehaft samma uppdrag i Hua Hin Thailand. Först och främst vill jag tacka den avgående ordföranden Bertil Ahlberg och hans hustru Gun samt Viveka Koch för den fina insats de har gjort. Engagerande, inspirerande och med en förmåga att skapa den trivsel som är så utmärkande för Oldtimers. Att fylla luckan efter dessa entusiaster blir en verklig utmaning. Till min hjälp kommer jag att ha fyra mycket kompetenta medhjälpare i kommittén. Inger Hagberg, med en stor erfarenhet av golfadministration från andra klubbar. Jan Hagberg, tidigare styrelsemedlem och en komplett person för vår kommitté. Åke Larsson. Att Åke ställde sig till förfogande som tävlingsledare var direkt avgörande för att jag skulle åtaga mig uppgiften som ordförande. Utan hans kunskap skulle inte O t bli sig likt. Göran Olausson, Han får bli mitt bollplank och ständige sekreterare. Det är min förhoppning att vi även i fortsättningen skall sätta fokus på golfens tävlingar, utan att för den skull göra avkall på trivselfaktorn. Det är med hjälp av er som vi kan uppnå detta. Vi är redan idag den största kommittén i Orust Golfklubb. Förhoppningsvis skall vi växa ytterligare. Vi hälsar därför alla er välkomna som nått den rätta åldern för att göra entré i vår gemenskap. Damer 60+ och herrar 65+. Ni som själv inte har uppnått åldern men har en partner som gjort det, är också välkomna att deltaga i våra tävlingar och gemenskap. Vi återkommer med information inför den den väntande säsongens alla begivenheter på vårt startuppmöte den 17 april. Då hälsar jag såväl gamla som nya OT-medlemmar hjärtligt välkomna. Väl mött då Ewa Olausson Oldtimers Tävlingsprogram 2009 Fr 17 april UPPSTARTSMÖTE i klubbhuset Må Slaggolf i A och BC Må Shot-gun-start, 4-boll-bästboll Må 4 maj Slaggolf i A och BC Må Slaggolf i A och BC Må Slagtävling i A och slaggolf i B/C Må besök av Trollh. GK, slaggolf, shot-gun-start, prisutdelningar Må 1 juni Slaggolf i A och B/C, puttingtävling nr 1 av 5* Må Slagtävling i A, slaggolf i B/C Må Slagtävling i A, slaggolf i B/C Må Slaggolf i A och B/C, puttingtävling nr 2 av 5* Må Shot-gun-start 4-boll-bästboll, prisutdelning Må 6 juli Slagtävling i A, slaggolf i B/C Må Slaggolf i A och B/C Må Slagtävling i A, slaggolf i B/C Må Shot-gun-start, 4-boll-bästboll, prisutdelning To Spel hos Trollhättans GK, slaggolf Må 3 aug Slaggolf i A och B/C Må Slagtävling i A, slaggolf i B/C, puttingtävling nr 3 av 5* Må Slaggolf i A och B/C Må Slagtävling i A, slaggolf i B/C, puttingtävling nr 4 av 5* Må Shot-gun-start, 4-boll-bästboll, prisutdelning Må 7 sep Slagtävling i A, slaggolf i B/C Må Slaggolf i A och B/C, puttingtävling nr 5 av 5* Må boll-bästboll Fr avslutningsmöte med prisutdelning * de 3 bästa räknas Klassindelning efter slop: A: 0-18, B: 19-28, C: Tävlingsledare: Åke Larsson Ansvarig Eclectic: Ragnar Jonasson Ansvarig Årets spelare : Nils-Erik Peterson Lagledare: D60 Britt-Louise Litzell, D70 Maj-Lis Wahlgren, H65 Bo Olausson, H75 Stig Ranstrand OT är golfvärdar vardagar 16/6 15/8 (inte vid tävlingar) ORUSTGOLFEN

20 FÖRENINGS- BREV B GÖTEBORGS POSTREGION PORTO BETALT PORT PAYÈ P Avs.: Orust GK Morlanda Ellös BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv avflyttning återsändes försändelsen med den nya adressen. Avs.: Orust GK Morlanda Ellös Mycket mer än lokalvård! Detta gör vi... Lokalvård/städning Fastighets- och industriunderhåll Processtäd/livsmedelsindustri Avancerad teknisk rengöring Byggstädning Hushållsnära tjänster ISO 9001 och ISO Bokföring - Löner - Bokslut - Deklarationer Rönnäng Industritjänst AB Munkerödsvägen 4A Stenungsund Tel: Fax: E-post: Stenungsund Tel Kållekärr Tel Henån Tel färgstryck, Affischer, Bildekor, Blanketter, Brevpapper Broschyrer, Etiketter, Golfbollar, Konferensblock, Kuvert Lunchkuponger, Originalarbete, Skyltar, T-shirts, Transfer Visitkort med mera. Tackjärnsgatan 5, Göteborg Telefon:

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE. Lördagen den 20 mars kl. 14.00 i klubbhuset

KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE. Lördagen den 20 mars kl. 14.00 i klubbhuset NUMMER 1 MARS 2010 ORUSTGOLFEN ÄR EN MEDLEMSTIDNING FÖR ORUST GK KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE Lördagen den 20 mars kl. 14.00 i klubbhuset Affisher - Bildekor - Blanketter - Brevpapper - Broschyrer Datablanketter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Sö erslätts Golfklubb Söderslätts GK har ny krögare! Kallelse till vårårsmöte 8 mars. Kansliet informerar

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006 KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE HEJ JUNIOR! Reparationer & Service 0304-100 50 Mån-Fred 9-18 www.dackofalg.net

ÅRSREDOVISNING 2006 KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE HEJ JUNIOR! Reparationer & Service 0304-100 50 Mån-Fred 9-18 www.dackofalg.net NUMMER 1 MARS 2007 ORUSTGOLFEN ÄR EN MEDLEMSTIDNING FÖR ORUST GK ÅRSREDOVISNING 2006 KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE HEJ JUNIOR! Reparationer & Service 0304-100 50 Mån-Fred 9-18 www.dackofalg.net ORUSTGOLFEN

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Vårslaget 2004. In Memoriam

Vårslaget 2004. In Memoriam Ordföranden har ordet Våren är här golfvänner för de senaste dagarna har värmen kommit och med den de tidiga flyttfåglarna, vipa, stare och några till. Att greener och fairways är snöfria säger oss också

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016 Vårmötet 2016 Onsdagen 16 mars 2016 3 KVÄLLENS AGENDA Årsmötet Verksamhetsberättelser 2015 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 Ansvarsfrihet för 2015 Hedersomnämnanden Information om

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Q Scramble 2009 Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Company Finalen flyttar till Barsebäck! Open! Sydafrika resa i 1:a pris! Nytt

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Under denna säsong har

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer