KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE. Lördagen den 20 mars kl i klubbhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE. Lördagen den 20 mars kl. 14.00 i klubbhuset"

Transkript

1 NUMMER 1 MARS 2010 ORUSTGOLFEN ÄR EN MEDLEMSTIDNING FÖR ORUST GK KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE Lördagen den 20 mars kl i klubbhuset Affisher - Bildekor - Blanketter - Brevpapper - Broschyrer Datablanketter - Digitalfoto - Etiketter - Golfbollar Konferensblock - Kuvert - Lunchkuponger - Originalarbete Relieftryck - Skyltar - T-shirts - Transfer - Visitkort m.m. ORUSTGOLFEN

2 ORUSTGOLFEN 2010 Medlemstidning för Orust Golfklubb Morlanda Ellös Tel: , kansli Tel: , reception FAX: SHOP: RESTAURANG: Ansvarig utgivare Mats Nilsson Tryckning och annonsbokning RINGÖNS TRYCKERI Tackjärnsgatan Göteborg Tel: Fax Mobil: Redaktionen välkomnar insända bidrag i form av tips på artiklar och andra idéer. Bidrag till OrustGolfen kan antingen skickas eller mailas till, se adress ovan, eller lämnas till Orust GK s kansli. Tyvärr kan vi inte ansvara för ej beställt material och redaktören förbehåller sig rätten att sovra i det inkomna materialet. Eftertryck av innehållet i tidningen är tillåtet efter samråd med redaktören. Ordföranden har ordet Orust, års höstmöte hölls den 21:e november inför ett fullsatt klubbhus. Birger Lagerström höll i klubban och Solveig Abrahamsson i pennan. Styrelsen fick två nya ordinarie medlemmar i Annika Molander (vice ordförande) och Ann-Louise Abbestam (sekreterare) samt en ny suppleant i form av Agneta Gimbringer. Sedan tidigare sitter även Orvar Hemmings (kassör) och Camilla Svensson som ledamöter och Folke Abrahamsson som suppleant. Jag själv valdes till ny ordförande för Orust GK och jag tackar samtliga medlemmar för detta förtroende. För er som inte känner mig heter jag Robert Ståhlbrand, är 38 år och hemmahörande på Orust tillsammans med hustru och två barn som också är medlemmar i klubben. Medlem blev jag 1986 och engagerad har jag varit sedan juniorålder i JK, EK (ordförande i åtta år) och styrelsen i två omgångar. Under 2009 var jag ledamot i styrelsen och har således hunnit sätta mig in i klubbens verksamhet och styrelsens arbete. Golfen i Sverige har haft ett par svåra år och för vissa klubbar kommer detta nog sannolikt att hålla i sig i flera år till. Konkurrensen från så kallade brevlådeklubbar har tagit många på sängen men är en ofrånkomlig utveckling som inte går att stoppa. Jag tycker dessutom inte att man med förbud och avgifter skall straffa spelare, utan acceptera att det nu finns klubbar som tar marknadsandelar från det etablerade sättet att vara medlem och spela golf. Jag tror att detta faktiskt gagnar golfen i förlängningen och gör att fler kommer att fortsätta spela och inte helt sluta vilket för många är alternativet. Orust GK har unika förutsättningar med ett läge där man från de allra flesta hål har havet som utsikt. Layouten av banan är omväxlande kuperad och de senaste åren håller vi en mycket hög kvalité, framför allt på och runt greenområden. Ytterligare investeringar i banan på Tee-områden och dräneringar för att möta miljöförändringar är en nödvändighet för att inom tre år nå det mål som styrelsen och medlemmarna enats om, nämligen att bli rankad som en av Sveriges 50 bästa klubbar och bli nummer 1 i Bohuslän! Kommunikation med er medlemmar är för mig oerhört viktigt och jag har ägnat en stor del av tiden sedan höstmötet med att prata med medlemmar och anställda för att bilda mig en uppfattning om vilka krav som finns på verksamheten och banan. Det finns en del som uttrycker oro för visionen och att årets höjning av årsavgiften skall leda till att många begär utträde. Dock finns det faktiskt ännu fler som fullt ut supporterar denna satsning och precis som jag, anser att den borde gjorts för många år sedan. Positiv information kring medlemsstatistik ligger framför mig och jag kan inte tolka detta på annat sätt än att ni som medlemmar är med på Verksamhetsplanen/Visionen med dess satsningar på framför allt banan. Januari och februari är de månader då många förändringar kring medlemsskap sker och i denna period 2009 var det sammanlagt 34 medlemmar som gick ur klubben och begärde medlemslånet tillbaka. År 2010 är det endast 16. Siffran är, även jämfört med de goda åren, helt normal och dessutom har vi fått några nya medlemmar vilket sammantaget ger goda förutsättningar att möta framtiden! Välkomna för ytterligare diskussioner på vårmötet den 20:e mars! Robert Ståhlbrand Ordförande 2 ORUSTGOLFEN 2010

3 KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE Lördagen den 20 mars 2010 kl i klubbhuset på Orust Golfklubb Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 6b. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Val av två ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till ordförande. 11. Styrelsens förslag till riktlinjer för Hedersmedlemskap. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.* 13. Övriga frågor. *Inga motioner har inkommit. Efter avslutat möte inbjudes till en öppen diskussion. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna! Vi bjuder på kaffe med bulle från kl BOKNINGSREGLER. 5 dagar framåt för medlemmar och 3 dagar framåt för greenfeegäster. Alla spelare i bollen skall uppge sitt golf-idnummer.tidsbokning kan göras via Min Golf, terminalen i klubbhuset, via telefon eller i receptionen. Avbeställning av bokade tider som ej kan utnyttjas skall ske i god tid. Personalen i receptionen äger rätt att fylla upp till 4-bollar. Långtidsbokning Du kan försäkra dig om en starttid minst 14 dagar före speldag mot erläggande av en bokningsavgift på 50 kr per spelare. Detta gäller både medlemmar och gäster. Receptionen förbehåller sig rätten att begränsa antalet långtidsbokningar. INCHECKNING Minst 20 minuter före starttiden skall anmälan göras i receptionen att alla spelare finns på plats, görs inte detta kan speltiden ges till köande! Scorekort skrivs ut i receptionen. HCP-GRÄNSER Högst 2 spelare med klubb-hcp/boll gäller för medlemmar under högsäsong mellan kl Officiell hcp gäller under lörd-söndag lågsäsong och alla dagar under högsäsong för gäster. VÄLKOMNA! ORUSTGOLFEN

4 Banrapport Februari 2010 Vårt mål för säsongen är att erbjuda de bästa greener vi någonsin haft. Förra året uppnåddes detta men i år är det omöjligt att förutspå vilka vinterskador som kommer uppstå. Det avgörande är under vilka omständigheter som snön och isen försvinner. Omväxlande tö, frost och kraftiga vindar är det värsta scenariot. Men låt oss hoppas på det bästa. En del av de ombyggnader vi planerat kommer försenas då snön omöjliggjort många arbeten. 16:e tee kommer förmodligen bli helt färdig först till hösten. Men vi kommer fatta beslut om vad vi kan göra först när vintern lämnat oss. Fastän vintern har varit lång och inte så mycket markarbeten kunnat göras så har det arbetats en del, uppgifterna har bestått i skogsröjning bakom 7:ans green för att få in mer solljus och få gräsplantorna att må bättre, förberedande trädfällning i området runt 16:e tee för ny vägsträckning och det har påbörjats gallring bakom 17:e green. Personalen har vidareutbildats i banskötsel, behörigheter för kemikalieanvändning uppdaterats, olika föreläsningar från golfforskningen har besökts. Rekrytering av säsongspersonal har gjorts och det ser ut att bli en bra mix av personer även i år. Maskinerna har servats och klippcylindrarna har slipats, hydraulslangar har besiktigats för att minimera läckage, banutrustningen har setts över med målningar och byte av defekta delar av utrustningen har gjorts. Skottning av greener i nuläget är av erfarenhet inte bra, tjälen går djupare ner om kylan kommer igen, om gräset börjar synas och frystorkan / kalla vindar kommer dör gräset, överskottssnön som ligger i kanterna rinner in på green med isskador som följd. När tövädret kommer skall vi skotta av de greener som ligger i skugga för att få bort eventuellt slask, det kan sedan frysa på nattetid och då är det bra att få bort så mycket som möjligt och när gräset är synligt har vi beredskapen att lägga på något igen antingen hönsgödsel eller t.o.m lite snö för att skydda gräset mot kalla vindar. Jan Wallgren Bankommitténs ordförande Ingvar Fjellman course Manager Styrelse i Orust GK 2010 Ordförande Robert Ståhlbrand bostad Svanvik 201 mobil VAREKIL e-post Vice ordf. Annika Molander bostad Tredje Långgatan 29 mobil GÖTEBORG e-post Sekr. Ann-Louise Abbestam bostad Kvarnstensvägen 22 mobil SÄVEDALEN e-post Kassör Orvar Hemmings bostad Södra vägen 34 mobil GÖTEBORG e-post Ledamot Camilla Svensson bostad Ribbakroken 62 mobil STENKULLEN e-post Suppleant Agneta Gimbringer bostad Ängskogsvägen 6 mobil HENÅN e-post Suppleant Folke Abrahamsson bostad Ängsvägen 28 mobil HENÅN e-post REVISORER i ORUST GK 2010 Roger Dahllöf bostad Beryllgatan 19 mobil Västra Frölunda e-post Suppleant Birgitta Holmberg bostad Pukegatan 5A mobil Göteborg 4 ORUSTGOLFEN 2010

5 Kommittéer i Orust Gk 2010 Bankommittén (BK) Jan Wallgren bostad Kårehogen 426 mobil ELLÖS e-post Juniorkommittén (JK) Björn Gimbringer bostad Ängskogsvägen 6 mobil HENÅN e-post Elitkommittén (JK) Gustav Nyblom bostad Stora Holm Säteri 25 mobil GÖTEBORG e-post Tävliongskommittén (TK) Ulla Wallgren bostad Kårehogen 426 mobil ELLÖS e-post Utbildningskommittén (UK) Kaj Abbestam bostad Kvarnstensvägen 22 mobil SÄVEDALEN e-post PR-kommittén (PRK) Vakant Damkommittén (DK) Solveig Abrahamsson bostad Ängsvägen 28 mobil HENÅN e-post Herrkommittén (HK) Thomas Jonasson bostad Gullvivevägen 13 mobil ELLÖS e-post Oldtimerskommittén (OT) Ewa Olausson bostad Grindväg 4 mobil ELLÖS e-post Har Du fyllt 35? - Då kanske Du platsar i något av våra 12 seniorlag! Bohuslän-Dals GolfdistriktsFörbund (BDGF) anordnar årligen seriespel för seniorlag (dvs. för spelare fyllda 35 år) i 9 olika åldersklasser, 4 för damer och 5 för herrar. Tävlingsformen är 18 hål slagtävling vid fyra speltillfällen under säsongen. Lagen består av 5-6 spelare (3 i D70 och H75) och man spelar både bästboll och singlar. BDGF har 18 klubbar så i de flesta klasserna har man delat upp tävlingen i flera divisioner. Orust GK har lag i alla klasser (D35, D50, D60, D70, H35, H45, H55, H65 och H75). I några klasser har vi två lag medan det i andra är lite tunt att få ihop till ett lag. Så vi vill alltså gärna ha fler spelare som konkurrerar om platserna var en mycket framgångsrik säsong för Orust-lagen. D50 vann division 1 för andra året i följd och fyra av lagen avancerade till division 1 i sina respektive klasser. Detta innebär att vi i år spelar i division 1 i sju av de 9 klasserna. Näst bästa klubb inom BDGF! Bara Lyckorna är bättre. Om detta låter intressant kontakta Anders Lind i Tävlingskommittén ). Klubbhuskommittén (KK) Bo Olausson bostad Skåpesund 820 mobil VAREKIL e-post Medlemskommittén (MK) Ingemar Haeger bostad St. Kronogårdsgatan 78 mobil HISINGS BACKA e-post Hcp- och regelkommittén (HRK) Ann-Christin Conradsson bostad Morlanda Säteri 147 mobil ELLÖS e-post Miljökommittén (MJK) Vakant VALBEREDNING 2009 Ann Durlow (Ordf.) bostad sommar Karlaplan 12 mobil Stockholm e-post Information om Matpeng De som betalat in matpengen på fakturan för årsavgiften, får ett häfte innehållande 5 st matkuponger á 70 kr. Kupongerna gäller under tiden 1 april till 31 oktober Matkupongerna är inte personliga. Mathäftet hämtas i år ut direkt hos Lena i restaurangen. Kenneth Wessberg bostad Persikogatan 308 mobil Västra Frölunda e-post ORUSTGOLFEN

6 Information från kansliet Utsikten från mitt fönster i kansliet är fantastisk. Sedan mitten av december ligger ett vackert snötäcke över banan. Det är att som att se ut över en fjällvidd särskilt när några skid-entusiaster åker i spåret över 8:ans fairway och försvinner ner mot 14:s tee. Men trots att det är vackert och att det är roligt att se många skidåkare och andra i klubbhuset på vintern så längtar man naturligtvis efter våren och golfspelarna! Jag har tagit över arbetet på kansliet och arbetar min första vinter här. Det finns mycket arbete, som måste göras under den här tiden av året. Jag är väldigt tacksam över att Barbro Olofsson kommit in och arbetat med bokslutet och hjälpt mig med faktureringen av årsavgifterna etc. Att det inte räcker med en heltidstjänst i kansli/reception, för att klara allt det administrativa arbetet, stod klart redan tidigare. Vi arbetar därför med rekryteringen av en 50% kanslist/ receptionist, som skall börja arbeta under våren. Flera kompetenta sökande finns och vi kan säkert presentera en ny medarbetare i nästa nummer av Orustgolfen. Vad det gäller receptionens öppethållande, så gäller samma tider om förra året. Klara Westin och Johan Wennergren kommer att arbeta i receptionen även i sommar, vilket vi är väldigt glada för. Även Bokningsreglerna kommer att vara i princip desamma som tidigare. Om ni planerar att bjuda in många gäster eller ordna en privat tävling för en grupp etc. kan det vara bra att förboka långt i förväg (se regler för förbokning nedan). Se i tävlingsprogrammet först och ring sedan för att reservera tid. Vi har redan en hel del gruppbokningar trots att greenfeen höjts. Välkomna till en ny golfsäsong! Jag hoppas få se många av er här i april maj, då vi har gott om plats på banan, som ju normalt brukar vara fin tidigt på säsongen. Barbro Rendahl Hedersmedlemmar Riktlinjer för Orust GK Bland idrottsföreningar och andra ideella föreningar är det brukligt att utse hedersmedlemmar för särskilt förtjänstfulla insatser. Så också på Orust Golfklubb. Enligt stadgarna: 10 MEDLEMSKAP. Genom beslut av allmänt medlemsmöte kan person, på förslag av styrelsen, kallas till hedersmedlem i golfklubben. Hedersmedlem är befriad från skyldigheten att betala avgifter och medlemslån. Vem kan bli hedersmedlem? Följande riktlinjer skall ses som vägledande när det gäller utnämning och det kan således eventuellt finnas andra grunder som nedan punkter inte omfattar. Till hedersmedlem kan utses en medlem som under lång tid varit verksam ideellt i klubben och i väsentlig grad, på icke-kommersiella grunder, kraftigt bidragit till klubbens utveckling. Till hedersmedlem kan utses person som på ett synnerligen utmärkt sätt representerat klubben i tävlingar nationellt och internationellt och i samband med detta givit klubben särskilt god PR. Styrelsen 6 ORUSTGOLFEN 2010

7 Verksamhetsberättelse för år 2009 Klubbens 28:e säsong inleddes traditionsenligt med städdag, damernas våryra och juniorernas kom-igång-dag i början av april. Medlemssituationen Under slutet av 2009 uppgick antalet medlemmar till 1,419 varav 486 var kvinnor, 722 var män och 211 var juniorer. Detta är något färre än vid samma tidpunkt året innan men ett glädjeämne är att det faktiskt är hela 47 fler juniorer vilket är ett hedersamt betyg åt juniorkommittén och klubbens rekryteringsstrategi. På höstmötet togs ett beslut att införa en ny kategori som är för seniorer med ålder +75 vilka får en reducerad årsavgift. Åretruntboende på Orust har även under 2009 erbjudits prova-på-medlemsskap med Gröna-Kortet-utbildning för att öka den lokala förankringen. Golfbanan Målsättningen med att gradvis höja kvalitén och finishen på banan tror jag inte har passerat någon obemärkt och Orust GK har nu ett etablerat rykte att ha mycket bra kvalité på banan oavsett väder. Dräneringar har setts över och gjorts om under året för att bättre möta de större nederbördsmängder som banan haft under sommarmånaderna de senaste åren. Banpersonalen har gjort ett effektivt och bra arbete trots det höga speltryck vi har under högsäsong och innan säsongen sätts igång igen har alla maskiner fått sin årliga genomgång och service. Arbete med thatchbekämpning av greenerna fortsatte under 2009 och detta är något som man kontinuerligt måste jobba med för att få behålla de mycket bra greener vi har och ytterligare förbättra dessa i framtiden. En ny banguide togs fram under 2008 och har sedan dess funnits tillgänglig kostnadsfritt i kansliet. Restaurangen Vår mycket populära Lena Eng drev Green Meadows framgångsrikt och systemet med matpeng har mottagits positivt av er medlemmar. Lena har igång restaurangen för lunch under hela året, så när som på ett litet uppehåll under vintern, och hennes goda mat och service är mycket uppskattad även bland lunchgäster som inte är medlemmar på klubben. Klubbhuset Under 2009 gjordes endast mindre arbeten på klubbhuset och då mestadels i form av underhåll och service. Ombyggnaden i träningshallen har varit mycket uppskattad och används för juniorträning en gång i veckan under hela vintern. Ekonomin Styrelsen har under hela 2009 arbetat med att se över klubbens kostnader och intäkter för att i dessa svåra golftider planera för en stabil ekonomisk grund att bygga verksamheten på. Den detaljerade ekonomiska redovisningen finns på annan plats i denna upplaga av Orustgolfen. En mycket viktig del på intäktssidan är greenfee och under 2009 överträffades budget med ca. 7%. Mycket tack vare att banan är i utmärkt skick även under såväl torr vår som nederbördsrik sommar vilket visar vikten att satsa på banan. Organisationen Under 2009 slutade våra trotjänare Britt och Barbro och ersattes av Neil Leslie och Barbro Rendahl. Av personliga skäl valde Neil att lämna arbetet som kanslichef där nu Barbro Rendahl tagit över och just nu pågår arbetet med att rekrytera ytterligare en person för att förstärka på framför allt ekonomisidan. Klubbens kommittéarbete har som alltid varit välfungerande och allt ideellt bidrar starkt till klubbkänslan och tillhörighet. Idrottslig aktivitet Vi hade som vanligt en omfattande tävlingsverksamhet på klubbnivå med ett femtontal tävlingar. Många har deltagit med stor glädje och prestationer av skilda slag. Klubben har deltagit i seriespel med dam- och herrlag samt för de flesta kategorier var en ovanligt lyckosam säsong i kategorisammanhang med många framskjutna placeringar och uppflyttningar till högre division. Damlaget var oerhört nära att gå upp till Lag-SM och missade uppflyttningen från division 1 med endast ett slag. Bland våra yttersta elitspelare gjorde Linda Wessberg comeback på Europatouren och stod igen som vinnare när hon vann en tävling Österrike. Peter Gustafsson stod för en fantastisk prestation när han som första europé vann sydamerikanska touren totalt (Tour de Las Americas) och skall 2010 spela ett antal tävlingar i USA med bl.a. en start på PGA. För första gången genomförde vi vår traditionsenliga tävling Orust Open som en damtävling. Tävlingen vanns av en europatourspelare och det sattes banrekord från blå tee. Styrelsen ORUSTGOLFEN

8 ORUST GOLFKLUBB ORG NR ÅRSREDOVISNING 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till personer, fördelat på 534 damer, varav 56 juniorer och 874 herrar, varav 148 juniorer. Anställda Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till :- Ekonomi Resultatet av verksamheten för de senaste räkenskapsåren samt deras ekonomiska ställning per och framgår av följande balans- och resultaträkningar. BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Övriga fordringar Varulager Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier (not 1) Golfbana (not 1) Väganläggning (not 1) Byggnader (not 1, 2) Mark (not 2) Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga ti skulder 8 ORUSTGOLFEN 2010 Leverantörsskulder

9 Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga ti skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Långfristiga skulder Fastighetslån Företagslån Företagslån Checkkredit Lån från medlemmar Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa skulder och eget kapital Ställda panter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckning RESULTATRÄKNING INTÄKTER Inträdes- och årsavgifter Reklamintäkter Greenfee Startavgifter tävlingar Kommittéer Kommunala bidrag Övriga intäkter Vinst vid försäljning inventarier Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Varuinköp och kommittéer Bankostnader Arrende Fastighetskostnader Tävlingskostnader Administration och trycksaker Arvoden t styrelse o kommittéer 0 0 ORUSTGOLFEN

10 Varuinköp och kommittéer Bankostnader Arrende Fastighetskostnader Tävlingskostnader Administration och trycksaker Arvoden t styrelse o kommittéer 0 0 Föbundsavgifter Försäljningskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar AVSKRIVNINGAR Maskiner och inventarier Byggnader Väganläggningar Golfbana Drivingrange Pumpanläggning Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT FINANSIERINGSANALYS 2009 Tillförda medel Från årets verksamhet internt tillförda medel Förändringar av rörelsekapitalet exkl. likvida medel 22 Summa tillförda medel Använda medel Investeringar, maskiner bana 418 Investeringar, inventarier klubbhus, golfbil 0 Investeringar, golfbana 183 Minskning av medlemslån 414 Amortering checkkredit 0 Amortering tillbyggnadslån 70 Amortering Spintab-lån 78 Amortering bevattningslån 50 Summa använda medel Förändringar av likvida medel -64 Tkr 10 ORUSTGOLFEN 2010

11 NOTANTECKNINGAR 1. Avskrivningar Avskrivningar på anskaffningsvärden har skett Maskiner och invent 15% Byggnad, klubbhus 2% Byggnad, verkstad 4% Väganläggningar 5% Golfbana 2% Drivingrange 10% Pumpstation 5% Väganläggning Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Årets avskrivningar 5 % Bokfört värde Byggnader verkstad Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Årets avskrivningar 4 % Bokfört värde Byggnad klubbhus Anskaffningsvärde Ombyggnad Ack avskrivningar Årets avskrivningar 2 % Bokfört värde Byggnader totalt Golfbana Anskaffningsvärde Årets investering Ack avskrivningar Årets avskrivningar 2 % Bokfört värde Drivingrange Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Årets avskrivningar 10% Bokfört värde ORUSTGOLFEN

12 Pumpanläggning Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Årets avskrivningar 5% Bokfört värde Golfbana totalt Inventarier bana Anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar Ack avskrivningar Inköp Inköp Inköp Inköp Inköp Inköp Årets avskrivningar x15% Inköp 09 baninv Årets avskrivningar x 10% Återvunna avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Klubbens fastighet har klassats som skattefri taxeringsenhet, varför något taxeringsvärde ej åsätts. Orust i februari 2010 Robert Ståhlbrand Annika Molander Orvar Hemmings Ann-Louise Abbestam Camilla Svensson 12 ORUSTGOLFEN 2010

13 ORUSTGOLFEN

14 Varsågoda, här kommer jubileumsårets tävlingsprogram! Lite blandade känslor kommer med, vissa delar tycker vi är väldigt bra, andra mindre bra. Jag tar det bästa och nyheterna först. Volvocup är tillbaks! En lagtävling (4-boll) med fint prisbord vid klubbtävlingen, möjlighet att gå vidare till regionkval och final i Spanien. Hogland Masters är en individuell tävling i 5 olika klasser, hcp Denna ingår i World Golf Championships som Tumba startat för många år sedan. Möjlighet att få spela final i Thailand finns för den som presterar bra. Orust Open för damer även i år. Vi har haft problem med att hitta bra dagar som inte konkurrerar, därför blir det en kompromiss som gör att det blir många tävlingsdagar i början av juni. Försök att ha överseende med detta, passa på att träna och titta på våra duktiga flickor. Konstslaget har återuppstått, många framstående konstnärer bidrar till ett fantastiskt prisbord! Cancerfonden. Alldeles för många av våra medlemmar har drabbats de sisa åren. Därför känns det bra att slå ett slag för dem. Så mycket pengar som möjligt skall samlas in, om vi får ihop tillräckligt mycket kan vi skicka ett lag till Cancerfondens final. Orusttouren lever kvar. Spela och placera dig bra på de 5 tävlingar som ingår, både ära och fina priser står på spel. Många roliga tävlingar blir det, men jag kan ändå tycka att vi har för lite tävlingar. Vi funderar på någon lösning där de som vill kan tävla mer utan att låsa banan för dem som vill spela sällskapsgolf. Matchtävling eller VSOP kanske kan vara aktuellt. Håll ögonen på hemsidan för att se vad som händer. Hur jubileumsfirande blir har vi i TK inte riktigt klart för oss ännu men förhoppningsvis kommer det att bli ett storslaget evenemang som alla vill vara med att arrangera och delta i. Vi syns på banan när snön har försvunnit! Ulla Wallgren för TK 14 ORUSTGOLFEN 2010

15 Preliminärt Tävlingsprogram Orust GK 2010 TL OT Sponsor Start Apr Mån 05 Våryran norsk pb DK I Lör 10 Städtävling TK bk Sön 25 Kommittégolf Styrelsen Maj Lör 01 Scramble, välj ditt lag. TK L Lör 08 Skandia Tour distr jk I Sön 09 Öppen golfdag Tors 13 Pooltävling TK X I Sön 16 Volvo Cup 4-boll, endast medlemmar TK volvo L Mån 24 Oldtimers shotgun start OT Sön 30 Hogland Masters slagtävl. 5 klasser hcp<26 TK wtc I Juni 03 Orust Open ProAm? Fre 04 Orust Open I Lör 05 Orust Open Sön 06 BDGF seniortour D50 TK 9.00 L Ons 16 Damdagen DK I Sön 20 Pooltävling Stenungsund Tis 22 Skandia Cup kval jk Sön 27 Konstslaget TK X I Juli Lör 03 Olka Brudkaveln, äkta makar/sambo TK Olka L Lör 10 Hålslaget prk? X I Sön 11 Pooltävl Allmag Fre 16 Jubileumstävling MK Sön 18 Cancerfonden 6/6/6 TK L Tis 20 Två Generationer jk L Lör 24 Idealmedlemmen (Funktionärsgolf) Styrelsen I Sön 25 DM H/D Aug Sön 01 KM Foursome 36 hål TK L Lör 07 KM 54 hål D/H, kat <60 TK I Sön 08 KM final 18 hål Ons 18 KM kat >60 18 hål TK Tors 19 KM kat >60 18 hål TK Lör 21 Krögargolf TK X I Lör 28 Pooltävling Tjörn Sön 29 BDGF seniortour D60+70 TK L Sept Sön 05 Stigs Cup TK X I Sön 12 Pooltävling Lyckorna Lör 25 Eclecticfinal 36 hål D/HK Sön 19 Reservdag Okt Lör 02 Herrdagen shotgun? HK Sön 03 Höstrusket DK Lör 09 Hummergolf TK L Lör 16 Kalkongolf MK I Måndagar 12/4 till 20/9 Oldtimers tävlingar. Juniortävlingar tisdagar under sommarlovet. Onsdagar 5/5 22/9 damdag. Torsdagar 6/5-23/9 herrdag. Fredag em 2/5 24/9 MK. ORUSTGOLFEN

16 Hej alla Oldtimers! Efter en lång, kall och snöig vinter står vi inför ett nytt golfår. Bakom oss lämnar vi en säsong, som var den bästa hittills. Aldrig har vi varit så många deltagare i våra måndagstävlingar. Nu ser vi med glädje och inspiration fram mot säsong Det fanns en tid i livet då man helst ville förtränga måndagarna. Idag, ser i stället många av oss fram mot just den dagen. Även om golfen inte går lika bra varje måndag, så har vi i alla fall alltid lika trevligt på banan. Ni, som av olika anledningar inte medverkat i våra tävlingar, kom och prova på. Det enda krav ni måste uppfylla är, att som dam fylla minst 60 eller har en make som fyller minst 65 i år. Samma sak gäller för herrarna, minst 65 eller alternativt har en maka som fyller minst 60 i år. Om ni känner osäkerhet om t.ex. regler är detta inget problem. Det är bara att fråga medspelarna. De hjälper med glädje till att räta ut alla eventuella frågetecken. Vi i kommittén är desamma som tidigare: Åke Larsson, Inger och Jan Hagberg samt Ewa och Göran Olausson. Oldtimers UPPSTARTSMÖTE är den 9 april kl i klubbhuset. Mycket välkomna! Ewa Olausson Oldtimers tävlingsprogram 2010 Fr 09 april UPPSTARTSMÖTE i klubbhuset Må Slaggolf i A och BC Må Slaggolf i A och BC Må Slaggolf i A och BC Må 03 maj Slaggolf i A och BC Må Slaggolf i A och BC Må Slagtävling i A och slaggolf i B/C Må Besök av Trollh. GK, slaggolf, shot-gun-start, prisutdelningar Må Scramble - lagtävling Må 07 juni Slagtävling i A, slaggolf i B/C puttingtävling nr 1 av 5* Må Slaggolf i A och B/C Må Slagtävling i A, slaggolf i B/C, puttingtävling nr 2 av 5* Må boll-bästboll - lagtävling Må 05 juli Slagtävling i A, slaggolf i B/C Må Slaggolf i A och B/C Må Slagtävling i A, slaggolf i B/C Må Scramble - lagtävling To Spel hos Trollhättans GK, slaggolf Må 02 aug Slaggolf i A och B/C Må Slagtävling i A, slaggolf i B/C, puttingtävling nr 3 av 5* Må Slaggolf i A och B/C Må Slagtävling i A, slaggolf i B/C, puttingtävling nr 4 av 5* Må boll-bästboll - lagtävling Må 06 sep Slaggolf i A och B/C Må Slaggolf i A och B/C, puttingtävling nr 5 av 5* Må Slagtävling i A, slaggolf i B/C Fr AVSLUTNINGSMÖTE med prisutdelning * de 3 bästa räknas Klassindelning efter slop: A: 0-18, B: 19-28, C: Tävlingsledare: Åke Larsson Ansvarig Eclectic: Ewa och Göran Olausson Ansvarig Årets spelare : Nils-Erik Peterson Lagledare: D60 Britt-Louise Litzell, D70 Maj-Lis Wahlgren, H65 Bo Olausson, H75 Stig Ranstrand OT är golfvärdar vardagar 13/7 14/8 (inte vid tävlingar) 16 ORUSTGOLFEN 2010

17 Lördagen den 10 april är det städdag. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen betalar väl in ett valfritt frivilligt städbidrag på bg STÄDDAG 2010 Samling i klubbhuset kl för information, kaffe o fralla. Städning kl ca När vi har städat bjuder klubben på korv och bröd och sedan spelar vi en städtävling över 9 hål. Tack på förhand! VÄLKOMNA! Obs! Banan är endast öppen för greenfeespelare och de som deltagit i städdagen! HEJ ALLA GOLFARE! SÄSONG NUMMER TRE ÄR I ANTÅGANDE OCH DET KÄNNS FANTASTISKT KUL! JUST NU ÄR DET SKIDÅKARE PÅ BANAN OCH JAG VÄNTAR PÅ GOLFARNA OCH VÅREN. I ÅR FÅR NI HÄMTA ERA FÖRBETALDA MATKUPONGER I RESTAURANGEN FR.O.M. DEN 1 APRIL. VARMT VÄLKOMNA! LENA ORUSTGOLFEN

18 Hej Junior! Vi ses på Kom-igång-dagen söndagen den 18/4. Anmäl dig på listan på vår anslagstavla eller mejla com. Det kostar 100 kr och lunch ingår. Du kan betala på plats. Program Samling i klubbhuset Föräldramöte, information om träningsgrupper m.m Träning med någon av våra instruktörer Lunch Tävling 7 hål - scramble (ca) Prisutdelning Träning Träningen börjar veckan efter Kom-igång-dagen. Träningen kommer att vara på söndagar för de allra flesta och första tillfället är den 25/4. Felix Gimbringer leder träningen för 36+ och Stig Eriksson tar som vanligt hand om de juniorer som har officiellt hcp. Juniormedlemmar som tillhör träningsgrupp får efter tre träningar möjlighet att hämta ut tre fria polletter per dag. Du som var med förra året kommer att kontaktas av din ledare innan träningen börjar. Nya deltagare anmäler sig till eller skriver upp sig på listan, som finns på anslagstavlan. Peter Hallinger har precis som i fjol det övergripande ansvaret för träningen. Läger Vi kommer även i år att ordna ett läger på klubben. Håll utkik efter datum! Tävling Att peppa dig som har officiellt hcp att spela Skandia Tour, där du får möjlighet att spela på andra banor och träffa många nya kompisar, är JK:s främsta mål Den första omgången går på Orust GK 8/5! Du anmäler dig via Min Golf på mellan 1:a april och 2:a maj. I samband med den andra omgången på Sotenäs GK kommer vi INFORMATION FRÅN KANSLIET 2010 Reception (Tidsbokning och anmälan till tävlingar) Kansli (Avbokning av tider och tävlingar samt övriga medlemsärenden) Shop och pro Course Manager Restaurang E-post Hemsida Fax RECEPTIONEN ÄR ÖPPEN TIDSBOKNING* GÄLLER 1 apr -30 apr lördag, söndag o helgdag 1 maj-14 juni vardag lördag, söndag o helgdag 15 juni 15 aug alla dagar 16 aug - 31aug alla dagar 1 sep-30 sep vardag lördag, söndag o helgdag 1 okt-31 okt Bollränna alla dagar. Kontakta kansliet för ev. gruppbokningar. * Vid tidsbokning är var fjärde tid så kallad skuggad tid, vilket innebär att den endast kan bokas på speldagen i receptionen eller per telefon. Under högsäsong 15 juni-15 aug är den första skuggade tiden kl Kansliet förbehåller sig rätten att införa tidsbokning på annan tid om så behövs. Övrig tid gäller bollränna. GREENFEE SENIOR JUNIOR Helger 01 jan - 31 dec 520:- 260:- Högsäsong 15 jun - 15 aug 520:- 260:- Vardagar, lågsäsong 01 jan -12 jun 350:- 175:- Vardagar, lågsäsong 17 aug -31 dec 350:- 175:- Under lågsäsong erbjuder klubben 9-håls greenfee. Skymningsgreenfee gäller under hela säsongen. Vintergreener etc. ger reducerad greenfee.) Greenfee-rabatt 50 kr ges till gäster som spelar med medlemmar. 18 ORUSTGOLFEN 2010

19 ha ett läger! Vi har hyrt ett hus precis vid banan och åker upp dagen före för inspel, roliga aktiveter och övernattning. Kontakta Margareta Lindsjö-Lingefjärd om du undrar över något. Precis som tidigare år kommer juniortävlingarna på klubben att vara på tisdagar Första tillfället är den 15/6. Du anmäler dig via Min Golf. Spela också klubbtävlingarna på Orust Gk. Du hittar tävlingsprogrammet, där du kan se vilka tävlingar som finns på klubben, under fliken Tävling på hemsidan. Du anmäler dig som vanligt via Min Golf. Pris till den junior som är med flest gånger. Spel Vecka 17 och framåt har juniorerna reserverade starttider på fredagar Första tillfället är den 23/4. Under sommaren gäller Tiderna är främst till för dig som har 36+ och som vill hitta någon att gå fadderronder med. Det behövs dock en spelare med officiellt handicap i varje boll så äldre juniorer och föräldrar är också välkomna. Vi ses på ettans tee! Pris delas ut till bästa tjej och bästa kille varje gång! Grönt märke Kurserna är fem veckor långa och är fördelade på två tillfällen i veckan. Efter avslutad kurs har du rätt att spela på banan med någon som har officiellt hcp men det är viktigt att veta att utbildningen fortsätter i en träningsgrupp. Vi erbjuder två kurser: Grönt märke 1: V26-30 och Grönt märke 2: V Antalet platser är begränsade så anmäl dig redan nu till com. Glöm inte att ange vilken kurs du vill gå på. Du kommer att få lära dig att spela men också lite om regler och vad man skall tänka på när man är på en golfbana. Dag och tid fastställs senare. Att ta grönt märke är gratis för juniormedlemmar. Du som vill bli medlem kontaktar Barbro Rendahl på kansliet så hjälper hon dig, mejladressen är Vi ses! Juniorvänliga hälsningar Björn Gimbringer I 25 år har det nu spelats golf vid Malö strömmar det måste firas! Ett flertal aktiviteter planeras mer information kommer i Orustgolfen nummer 2 i början av maj. Redan nu kan ni dock notera följande datum: Öppen Golfdag söndagen den 9 maj - då vi bl.a. presenterar klubben för nya golfare. Jubileumsfestligheter i mitten av juli då vi hoppas att såväl sommarboende som åretruntboende medlemmar kan deltaga. Hälsningar Barbro Medlemskommittén informerar Medlemskommittén kommer även under 2010 att arrangera Fredagsgolfen med start fredagen den 14 maj kl och körs alla fredagar fram till den 27 augusti som inte är upptagna av andra tävlingar. Dessutom kommer medlemskommittén att medverka vid klubbens 25-årsjubiléum den 16 juli med jippo-betonade arrangemang. Den populära Kalkongolfen kommer att arrangeras vid tid som kommer att anges i tävlingsprogrammet. Lördagen den 11 december arrangeras som vanligt Lusse-golfen i någon form. Medlemskommittén förväntar sig sedvanligt stor deltagande i kommitténs tävlingar och önskar alla medlemmar en trevlig golfsommar. För den vetgirige står alltid medlemskommitténs ledamöter till tjänst. Medlemskommittén ORUSTGOLFEN

20 GÖTEBORGS POSTREGION PORTO BETALT PORT PAYÈ P Avsändare: Orust GK, Morlanda 135, 474 Ellös

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE

KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE NUMMER 1 MARS 2009 ORUSTGOLFEN ÄR EN MEDLEMSTIDNING FÖR ORUST GK KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE LÖRDAGEN DEN 21 MARS GÖTEBORGS LÅGPRISTRYCK Tackjärnsgatan 5, 417 07 GÖTEBORG Tel. 031-707 08 90, Fax 031-22

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Q Scramble 2009 Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Company Finalen flyttar till Barsebäck! Open! Sydafrika resa i 1:a pris! Nytt

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Sö erslätts Golfklubb Söderslätts GK har ny krögare! Kallelse till vårårsmöte 8 mars. Kansliet informerar

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006 KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE HEJ JUNIOR! Reparationer & Service 0304-100 50 Mån-Fred 9-18 www.dackofalg.net

ÅRSREDOVISNING 2006 KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE HEJ JUNIOR! Reparationer & Service 0304-100 50 Mån-Fred 9-18 www.dackofalg.net NUMMER 1 MARS 2007 ORUSTGOLFEN ÄR EN MEDLEMSTIDNING FÖR ORUST GK ÅRSREDOVISNING 2006 KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE HEJ JUNIOR! Reparationer & Service 0304-100 50 Mån-Fred 9-18 www.dackofalg.net ORUSTGOLFEN

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Räkenskapsåret 01.01.2013 31.12.2013 Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 1 Verksamhetsberättelse 2-3 Resultaträkning 4-5 Balansräkning 6-7 Bokslutsprinciper/Noter/

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Under denna säsong har

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö TAVPROG 2013.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 13 2013-01-23 v14 v15 v16 v17 v18 1 Må 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö 8 Må 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lö 14 Sö Städdag 15 Må

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb

Saltsjöbadens Golfklubb 1(16) Saltsjöbadens Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Danderyds Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sid Verksamhetsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2010 1(14)

Höstmöteshandlingar 2010 1(14) Höstmöteshandlingar 2010 1(14) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2010 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen.

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö TAVPROG 2012.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 12 2012-02-07 v14 v15 v16 v17 v18 A P R I L 1 Sö 2 Må 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lö 8 Sö 9 Må 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lö 15

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016

Vårmötet 2016. Onsdagen 16 mars 2016 Vårmötet 2016 Onsdagen 16 mars 2016 3 KVÄLLENS AGENDA Årsmötet Verksamhetsberättelser 2015 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 Ansvarsfrihet för 2015 Hedersomnämnanden Information om

Läs mer