Verksamhetsplan Automation Region en världsledande region inom automation med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. Automation Region en världsledande region inom automation med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus!"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 n. na an ch tar ien om, har an. med och en. ma nde och gan med Automation Region en världsledande region inom automation med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus!

2 Automation Region är uppdelad i olika enheter: Automation Region, ideell förening, organisationsnummer Automation Innovation Region, MDH-projekt AR2, MDH-projekt med regional finansiering från Västerås Stad, Landstinget Västmanland, Örebro kommun, Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun. Det är i den ideella föreningen som medlemsorganisationerna är medlemmar i. Den ideella föreningen har i övrigt främst rollen som medfinansiär till verksamheten som drivs på Mälardalens högskola. Verksamhetsplanen avser helheten. Automation Innovation Region (AIR) är under en treårsperiod finansierad av Tillväxtverket. Medfinansiärer är Länsstyrelsen Västmanland, Mälardalens högskola, Västerås Science Park och Automation Regions ideella förening. Ambitionen är att öka den innovativa förmågan hos dagens medlemmar och nytillkommande medlemmar i klustret Automation Region. Projektet bygger vidare på och utvecklar ett befintligt klusterinitiativ och skapar kreativa korskopplingar mellan och inom kluster och innovativa miljöer. Målet är att skapa kritisk massa av kompetenser och stödja möjligheterna för att nå och/eller stärka klusterföretagens närvaro på internationella marknader. AR2 är grundverksamhet för Automation Region vilken finansieras av Västerås Stad, Landstinget, Örebro Kommun, Eskilstuna Kommun samt Nyköpings kommun. Inom detta projekt drivs utveckling av klustret i regionala perspektiv. Bakgrund och vision Mälardalen är en region med världsledande teknologi och kompetens när det gäller automation. Automation Region är ett företagsnätverk med syfte att arbeta gemensamt med kompetensfrågor, stärka medlemmarnas lönsamhet samt ytterligare sätta regionen på världskartan inom området automation. Nätverket är ett industriellt initiativ som utgår från Mälardalen och innefattar såväl stora som mindre företag samt akademi och samhälle. Projektet kommer att arbeta inom utvalda strategiområden utifrån visionen: Automation Region en erkänt världsledande region inom automation med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus. Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! 2

3 Verksamhetside Automation Region arbetar med att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. Automation Region vill framstå som en nationell resurs och skapa otraditionella möten för att exponera automation i nya sammanhang. Automation Region är sina medlemmar och arbetar på uppdrag av dessa. Stärka regionens kompetensbas genom att stimulera egna resurser via förskolor, skolor och universitet, men även genom att attrahera kompetens från övriga Sverige och andra länder. Kompetens och rekrytering Marknad och kunder Skapa förutsättningar för nya och växande företag genom att upprätta en närande omgivning med bred klusterkänsla. Driva regional tillväxt genom stark kärnverksamhet och bred samverkan med det omgivande samhället. Samhällsutveckling Forsknings- och innovationssamverkan Etablera ett regionalt, nationellt och globalt nav för forskning, innovation och utveckling i automationens framkant. Verksamhetsplan 2014 Automation Region ( ) 3

4 Verksamhetsplan 2014 Automation Regions målsättningar utgår till stor del från den regionala och nationella tillväxten. En stark framgångsfaktor för Automation Region är det starka medlemsengagemanget. En aktiv styrelse och fyra aktiva utvecklingsgrupper borgar för väl förankrade initiativ. Under 2014 får varje utvecklingsgrupp (tidigare arbetsgrupp) uppdraget att arbeta fram en långsiktig strategisk plan för hur man vill bedriva verksamheten under Ansvaret vilar på ordföranden från varje grupp. Att öka möjligheten för forskningssamarbeten mellan medlemsföretag och akademi/forskningsinstitut är också en prioriterad strategisk satsning som kommer att fördjupas under Automation Regions aktiviteter i form av frukostmöten, seminarier, automationskonferens och möten i de olika utvecklingsgrupperna visas i årshjulet nedan. På de kommande sidorna presenteras områden och satsningar som följer den riktning som styrelsen pekat ut. Maj 6/5: Frukostmöte 6/5: Kompetensgruppen träffas 6-9/5: Medverkan vid Elmia Automation 9/5: Affärsutvecklingsgruppen 23/5: Kommunikationsgruppen träffas April 1/4: Frukostmöte i Västerås 7/4: Affärsutvecklingsgruppen träffas 25/4: Kommunikationsgruppen träffas Mars 4/3: Beställarkompetens med Prevas 7/3: Årsmöte med tema konkurrenskraft 14/3: Affärsutvecklinggruppen 18-21/3: Medverkan vid MAX-mässan 28/3: Kommunikationsgruppen Juni * 3/6: Frukostmöte 9/6: Affärsutvecklinggruppen 11/6: Branschträff med Västerås Stad 17/6: Automation Expo och Night Aut Augusti * 20/8 Invigning Expectrum September * 2/9: Frukostmöte Jobb Shop Oktober * 7-10/10: Scanautomatic & Processteknik 14/10: Frukostmöte 21/10: Process It och Automation Summit November * 4/11: Frukostmöte Februari 4/2: PiiA-utlysning och Smart Living Challenge 5/2: Medverkan vid ITF-dagarna 7/2: Branschträff Automation med Västerås Stad 14/2: Kompetensgruppen träffas 17/2: Dubbelt frukostmöte i Stockholm 20/2: Affärsutveckling 21/2: Kommunikationsgruppen träffas Januari 10/1: Möte affärsutvecklingsgruppen 14/1: Frukostmöte med Horizon 2020 och PiiA 17/1: Utvecklingsmöte med kommunikationsgruppen December * 2/12: Frukostmöte 4/12: Julmingel * Observera att fler aktiviteter tillkommer längre fram och att datumen kan justeras. Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! 4

5 A Kommunikationssatsningar Mässor Automation Region kommer delta på följande mässor: MAX-mässan mars i Älvsjö ELMIA Automation 6-9 maj i Jönköping tillsammans med Robotdalen Scanautomatic 7-9 oktober i Göteborg Automation Student Kommunikationsgruppen kommer att fortsätta och stärka varumärket Automation Student som en årligen återkommande pristävling för examensarbeten inom automation. Ytterligare samarbetspartner inom media och större marknadsföring planeras. Prisutdelning kommer att ske på Scanautomaticmässan i Göteborg. Deltagande i ITFs Automationsdagar Ett deltagande i ITFs Automationsdagar för att öppna upp för ytterligare samarbete mellan ITF och Automation Region. Tidningar och press Vi siktar på fler pressklipp under 2014 jämfört med föregående år. Samarbete med Ny Teknik Automation Region fortsätter samarbetet med tidningen Ny Teknik där man gjort en variant på Automationsnästet i tryckt form. På samma sätt som under 2013 kommer AR att få möjlighet att publicera redaktionellt skrivna texter i samarbete med medlemföretag och partners i åtta nummer av automationsbilagan. Sociala medier Medverkan i sociala medier kommer att utgå från Automation Regions LinkedIn grupp. Där kommer marknadsföringen främst rikta in sig på relevanta aktiviteter Under året kommer ett även ett uppdaterat varumärke samt en omarbetad hemsida lanseras. Kontinuerligt Nyhetsbrev, referensartiklar, inbjudningar, frukostarrangemang och fortsatt kommunikation/information via Automation Regions hemsida kommer kontinuerligt skickas och spridas till medlemsföretag och andra intressenter. Verksamhetsplan 2014 Automation Region ( ) 5

6 B Kompetensutveckling och rekrytering Strategiska satsningar inom kompetensområdet har delats in i tre nivåer, kort sikt, mellansikt samt lång sikt. Kort sikt Arbetsmarknadskunskap och rekryteringsmässor I september kommer rekryteringsmässan Jobbshop att arrangeras i samarbete med Västerås Science Park och Jobba i Västerås. Automation Region fortsätter också att stötta projektet Arbetsmarknadskunskap där informatörer genomför inspirerande föreläsningar om framtidens arbetsmarknadsbehov. Projektet Arbetsmarknadskunskap initierades av Automation Region men har utvecklats och drivs nu med stor framgång av föreningen Jobba i Västerås (JiV). Rekrytering mångfald Via våra kanaler skapar vi möjligheter för initiativ såsom exempelvis Korta Vägen att marknadsföra sig och nå våra medlemsföretag. Mellansikt Mentorsprogram Syftet är att studenter får en tydligare målbild om varför och vad de ska läsa samt att mentorer får en bättre förståelse för morgondagens arbetskraft. Automation Region stödjer mentorsprogram för studenter som läser automationsrelevanta program på MDH. Automationsutbildningar universitet/högskola Arbetet med att lyfta relevanta automationsutbildningar inom vårt område kommer att fortsätta under En bättre samverkan med Mälardalens högskola kring automationsutbildningar kommer att etableras. YH-utbildningar AR stöttar automationsutbildningar på Teknikhögskolan. AR medverkar i kompetensgruppen kring Yrkeshögskoleutbildningar i Mälardalen. Lång sikt Upptäckarrum Automation Region kommer att bidra med kompetens till Upptäckarrummen i Expectrums lokaler. Hello World programmering, design och kommunikation Under förutsättning att Mälardalens högskola beslutar sig för att genomföra Hello World kommer Automation Region att stötta detta med att erbjuda skarpa case från medlemsföretagen. Hello World är en sommarkurs för gymnasietjejer där 40 tjejer i Eskilstuna respektive Västerås genomför praktik under fyra veckor med skarpa uppdrag från företag. Mälardalens högskola ansvarar för kursen. First Lego League Automation Region stöttar projektet genom att delta som domare legotävling för barn i årsåldern. Uppmanar även medlemsföretag att medverka. Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! 6

7 Riktad satsning mot barn i förskoleålder Boken CAX fortsätter att lanseras, en uppföljning i någon form kan bli aktuell under året förutsatt att ekonomin tillåter. Utöver ovan nämnda aktiviteter kommer kompetensgruppen att tillsammans med andra relevanta aktörer verka för att ta fram en bild över skolväsendets arbete med LIA-platser, prao, praktik, exjobb och andra aktiviteter kopplade till arbetslivet. C Affärsutveckling Automation Expo kommer att genomföras i minst fyra orter i Mälardalsområdet. Samarbete har startas upp med Västerås Science Park samt Robotdalen med deras produktionsutvecklingsnätverk där vi kommer få möjligheter att genomföra ett antal expon hos företagen inom deras nätverk samt genomföra ett antal förstudier. Automation Region kommer att arbeta vidare med förslagen som togs fram på workshopen den 21 november 2013 som består av följande aktiviteter: Studiebesök, Round table med slutkunder, samarbete med slutkundskluster samt intressanta föreläsningar. D Innovation Arbetet fortsätter att bedrivas i enlighet med den strategi som tidigare arbetats fram och som fokuserar på två delar. En del som aktivt arbetar med att höja innovationsmedvetenheten på en övergripande nivå genom att lyfta fram innovationsprojekt, forskning och finansieringsmöjligheter. Som ett led i detta deltar Automation Region i sekretariatet för den internationella open innovation-tävlingen Smart Living Challenge. Den andra delen inkluderar en fortsättning av det arbete som påbörjades under 2013 med att skapa en verktygslåda för att höja medlemsföretagens innovativa förmåga. Bland annat har Jennie Schaeffer Andersson, doktorand vid Mälardalens högskola, genomfört ett antal workshops ute hos företag med hjälp av fotoelicitering. En metod där alla medarbetare får fotografera saker och miljöer som hindrar den innovativa förmågan hos varje enskild individ. Detta är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med ett mätverktyg samt olika innovationsövningar i samarbete med innovationsforskare vid Mälardalens högskola. Samarbetet med SICS fortsätter att utvecklas. Målet är att ansöka om fler projekt där flera medlemmar i Automation Region ser nytta av samverkan. STREAM, SusTainable smarrt Effiecient AutoMation-ett UDI projekt finansierat av Vinnova. Projektet fokuserar på tre olika branscher; hamnkranar, tåg och stålindustri. Nya och konkurrenskraftiga automationslösningar, som ytterligare stärker Sveriges position globalt inom automation. Projektet leds av forskare från SICS Swedish ICT Västerås och genomförs i samarbete med bland andra Mälardalens högskola, ABB, Bombardier, Prevas och Addiva. PIIA- Processindustriell Automation, nationell kraftsamling Under 2014 kommer flera PiiA relaterade aktiviteter genomföras i samarbete med Automation Region och formerna för företagsmedverkan i PiiA utarbetas. PiiA genomför sin årskonferens i Västerås den 21 oktober med Automation Region som arrangör. Automation Region kommer även att etablera former för hur företagens behov och intressen kan implementeras i skarpa projekt eller aktiviteter via PiiA. Verksamhetsplan 2014 Automation Region ( ) 7

8 E Förstärkt processledning/geografisk utvidgning Stockholmssatsningen ska ha minst sex seminarietillfällen under året. Etablera strategiska samarbeten med Stockholm Business Region m fl. Diskussioner förs även med Örebro/Karlskoga, Gävle och Gislaved/Värnamo där intresse visats för Automation Region. Hur ett samarbete/nodverksamhet kan se ut kommer att utkristalliseras under F Övrigt Konsultstudier Fortsatt processtöd med följeforskare. Strategiska samarbetspartners Automation Region ser samverkan som en framgångsfaktor och kommer under 2014 att identifiera och stärka samverkan strategiskt med några valda organisationer. Övriga viktiga mål utöver de direkt utpekade satsningsområdena ovan är bland annat: Att ytterligare etablera projektorganisationen samt att utvidga kretsen av medlemsföretag. Sedan förra årsmötet 2013 har kretsen av medlemsföretag vuxit med 12 nya företag till 78 stycken vid årsskiftet, utöver de partners som är knutna till initiativet. Dessutom har en betalande partner och en sponsor anslutit sig till föreningen. Att skapa samhörighet och samarbetsklimat i klustret. Detta grundläggande arbete utgår i stor utsträckning från att skapa regionala mötesplatser i form av våra olika typer av möten, till exempel frukostmöten, seminarier, arbetsgruppsmöten, referensgruppsmöten etc. Via hemsidan utlyses alla våra aktiviteter och hemsidan blir då också en nod kring vilket arbetet roterar. Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! 8

9 Fastställande av budget för år 2014 För att säkerställa en långsiktig finansiering för driften av Automation Region mellan perioder av mindre finansiering har styrelsen beslutat att säkerställa likviditeten genom att bygga ett kapitalöverskott i den ideella föreningen. Budget för den ideella föreningen Automation Region föreslås enligt följande för 2014: Inkomster Ingående tillgångar Kundfodringar Inkomst bokförsäljning Inkomst expo/seminarier Medlemsavgifter 2014, prognos Summa Utgifter Bidrag till MDH-projekt för år Kostnader för bok Redovisningskostnad och revision Summa Utgående balans Verksamhetsplan 2014 Automation Region ( ) 9

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region

Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region 2010-03-25 Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region Medlemsföretagen i AR är nöjda med nätverkets aktiviteter hittills. Det finns dock en betydande enighet om att

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt

Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt När kunskap ger resultat --- Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och NUTEK Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt 11 april 2008 Ref Version Datum Godkänd Kontroll

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

erksamhets erättelse 011 high voltage valley

erksamhets erättelse 011 high voltage valley erksamhets erättelse 011 high voltage valley bakgrund High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI,

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Syfte och mål, våra kärnområden och inledning

Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Verksamhetsberättelse 2013 Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Syfte och mål Robotdalen är en satsning som möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation,

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Verksamhetsplan 2015 Ett jämställt samhälle utan våld Lokalgruppsrepresentanter och styrelse under

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/2008-101 Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Kommunikationsutbildning

Kommunikationsutbildning Kommunikationsutbildning Program för dagen 09.45-10.15 Kort introduktion av medverkande VinnVäxt-initiativ Vi går laget runt med en kort presentation av vilket initiativ ni kommer från, din roll i organisationen

Läs mer

www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge.

www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge. www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge. Färdplan mot målbild 2020 Skåne Nordost I Målbild 2020 Skåne Nordost ligger fokus

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för den ideella föreningen - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under 2012. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 2014-11-25 Bilaga 9 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Antagen vid styrelsemöte 2014-12-02 Tommy Lenberg Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer