Institutionen för ekonomi och IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för ekonomi och IT"

Transkript

1 Programguide för 3D-animation och visualisering 180 hp Institutionen för ekonomi och IT

2 VÄLKOMMEN TILL PROGRAMMET 3D-ANIMATION OCH VISUALISERING! Vi som hälsar dig välkommen är alla lärare som undervisar på programmet, utbildningsadministratörer, studievägledare och annan personal vid Högskolan Väst. Med den här programguiden vill vi underlätta för dig som är ny student hos oss. Här får du information om programmets innehåll och upplägg, om examen och betyg, om studier utomlands och om dina möjligheter att påverka din utbildning och annat på Högskolan Väst. Här finns också adresser till webbsidor där du kan få mer information. Utbildningsprogrammet följer en utbildningsplan och programmet i sig består av kurser i olika ämnen. Varje kurs har en egen kursplan som är en slags innehållsförteckning, där allt från behörighet till betygsgrader finns angivet. På varje kurs får du också ett kurs-pm, som mer i detalj beskriver kursen och vad du förväntas göra på den. Programguiden här tar upp sådant som är övergripande. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har synpunkter, frågor eller problem! Väl mött! Midhat Ajan Ajanovic Programansvarig lärare, 3D-animation och visualisering 2

3 Innehållsförteckning 3D-design - att kommunicera visuellt...4 Vad får du göra?...4 Vem vill du bli och inom vilken bransch vill du jobba?...4 Studiegång...4 Programmets mål...5 Kursplaner, poäng och betyg...5 Arbetsintegrerat lärande...5 Internationellt utbyte under dina högskolestudier...6 Var med och påverka din utbildning!...6 Kursvärderingar...6 Plagiat eller fusk...6 Webb- och IT-stöd...6 Bibliotek...7 Studentcentrum...7 Studievägledare...7 Utbildningsadministratörer...7 Studentkåren...8 Studenthälsa...8 Studentambassadör...8 Personal...8 3

4 3D-design - att kommunicera visuellt Som 3D-designer arbetar du med att visualisera och kommunicera ett budskap genom still eller rörlig bild. Teknisk kompetens, design och utvecklingsarbete står i fokus under hela utbildningen. Du arbetar med 3D-projekt mot skarpa deadlines under alla tre åren. Projekten varierar då vi ofta samarbetar med uppdragsgivare utifrån. Projekten kan t.ex. innebära att skapa illustrationer, bildberättelser, animationer eller specialeffekter för film eller spel, att visualisera miljöer, eller att göra någon slags 3D-bildproduktion i reklamsyfte. Vad får du göra? Programmet tillhör högskolans avdelning för medier och design tillsammans med utbildningen Digitala Media för design av upplevelser och lärande. I det kreativa centrumet finns en professionell produktionsmiljö med bl.a. ljudstudio, redigeringsstudio och greenscreenstudio. Som student får du möjlighet att prova på hela produktionsprocessen med programvarorna Maya, Adobe Creative Suite, Pro Tools, Avid, After Effects, Motionbuilder, Z- brusch, Renderman, Mental Ray, Maxwell, Realflow, Fusion m.fl. Utbildningen är indelad i tre övergripande områden: teknisk 3D-produktion, designorienterad teori samt en utbildningsdel som är avsedd att höja dina kompetenser i visuell kommunikation och bildestetik. Den tekniska delen berör allt från grundläggande modellering, texturering, animering till compositing, rendering och efterproduktion. Produktionsflöde och teknisk kompetens är lika viktigt som ett tränat öga för det visuella budskapet. I de teoretiska delarna handlar det om hur du arbetar med design och projekt. Projekthantering, kommunikation av visuella budskap, entreprenörskap, hur man förhåller sig till andras önskemål och deadlines samt planering och genomförande av utvecklingsarbete är exempel på vad som kommer att tas upp i utbildningen. Den tredje utbildningsdelen ger dig bred konstnärlig träning och färdigheter i design, färg, komposition, människokroppens anatomi, rörelseframställning, montage, bildberättande, bildhumor osv. Utbildningen baseras på ett antal centrala audiovisuella former med visst fokus på animerad film och visualisering. Vem vill du bli och inom vilken bransch vill du jobba? Du blir utbildad till visualiserare och animatör, alltså någon som använder digitalt verktyg för att skapa illustration och andra sorters kommersiell bild, icke fotografisk rörlig bild eller speciella effekter. Utbildningen förbereder för eget företagande eller arbete inom medier, exempelvis tv, film, tryck, datorspel, eller reklambranschen av alla sorter. Du kan också arbeta inom utbildning, samhällsplanering eller inom tillverkningsindustrin med visualisering. Det mest specifika med vår utbildning är att inhämtning av kunskaper och färdigheter främst utförs genom praktiskt arbete och förankring i Arbetsintegrerat lärande (AIL). Genom att tillämpa AIL-pedagogik anpassas utbildningen ständigt till samhällets behov och turbulenta utvecklingsprocesser utan att förlora sin humanistiska, estetiska och etiska kärna. En annan viktig del av din utbildning är att du förbereds för yrkeslivet genom att du skapar en egen portfolio, men även genom att själv välja vilken specifik bransch inom 3D-animering och visualisering du vill specialisera dig mot. Utbildningen har stark koppling till ett stort nätverk inom branscher med behov av 3D-kompetens. Under dina tre år på utbildningen kommer du att göra studiebesök och flera gästföreläsare besöker oss. Du erbjuds möjligheter till praktik och att arbeta med skarpa projektuppdrag - allt för att du ska tränas i verklighetsnära situationer inför ditt kommande yrkesliv. Studiegång Preliminär studiegång: År 1: Introduktion till digital grafik 7,5 hp, Den animerade bildens historia 7,5 hp, 3D-grafik 7,5 hp, Ljud och rörlig bildproduktion 7,5 4

5 hp, Visuell kommunikation 7,5 hp, 3Dmodellering & visualisering 7,5 hp, 3Dprojekt I 15 hp År 2: Digital berättarteknik 7,5 hp, Digitala karaktärer 7,5 hp, Visuell gestaltning 7,5 hp, Entreprenörskap inom medieproduktion 7,5 hp, Kognition och interaktion 7,5 hp, Efterproduktion 7,5 hp, 3D-projekt II 7,5 hp, Karaktärsanimation 7,5 hp År 3: Dynamiska simuleringar och partikelsystem 7,5 hp, 3D-projekt II 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning inom medieproduktion 15 hp alternativt valbara kurser såsom Webbdesign 15 hp, Visuella effekter 7,5 hp, Vektorgrafik och animation 7,5 hp, Designteori 7,5 hp, Forskningsmetodik för medieproduktion 7,5 hp, Examensarbete i medieinformatik 15 hp Programmets mål Filosofie kandidatexamen i informatik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp inom huvudområdet informatik enligt programmets utbildningsplan. När du är klar ska du ha uppnått följande mål: I fråga om kunskap och förståelse : kunna förstå och använda teorier från relevanta vetenskapsområden (inkluderande informatik, interaktionsdesign, och kognitionspsykologi) som är av betydelse för tillämpning och utformning av 3D-området ur ett upplevelse- och mottagarperspektiv påvisa förståelse för projektbaserade och användarorienterade processer, metoder och tekniker för design av 3D-tillämpningar, samt kunna bedöma relevans och tillämpa dessa i konkreta designproblem känna till och kunna använda metoder och verktyg för visualisering, modellering, animering av 3D-komponenter samt för produktion och integration av dessa med 2D-komponenter och ljud påvisa förståelse för seendets mekanismer, samt relationen mellan 2- och 3- dimensionell gestaltning I fråga om Färdighet och förmåga : visa förmåga och grundläggande färdighet i att använda professionella verktyg för design och produktion av 3D-tillämpningar visa färdighet i att driva, planera och genomföra projektorienterat design- och utvecklingsarbete i kreativa team ha förmåga att behärska situationer i kontakter med omvärld/uppdragsgivare särskilt inom sitt verksamhetsområde visa förmåga till användarorienterat förhållningssätt i analys, design och värdering av 3D-tillämpningar ha förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet kunna praktisera ett undersökande förhållningssätt till färg, form, rum, koncept, kontext samt kunna verbalisera sina visuella intentioner I fråga om Värderingsförmåga och förhållningssätt : ha förmåga att inom design av 3D-tillämpningar göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga, historiska och etiska aspekter visa ett reflektivt förhållningssätt till sin personliga designkompetens (dvs. sin analytiska, kreativa, kommunikativa och metodiska förmåga) visa förståelse för ett entreprenöriellt förhållningssätt Kursplaner, poäng och betyg Betyg sätts för varje kurs och i kursplanen anges vilket betygssystem som används. På högskolans webbsida under Studentportalen kan du söka fram önskad kursplan. Arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst har under en tid utvecklat AIL (arbetsintegrerat lärande) som ett profilområde inom forskning och utbildning. AIL är följaktligen en integrerad del av programmet och betonar utbildning utanför det traditionella klassrummet och ger dig möjlighet att omsätta kunskap och förmåga i praktiken. Detta innebär bland annat att du har chans att forma karriären redan under utbildningen. Mer precist innebär detta för dig som student att: du jobbar i verklighetsnära projektarbeten du skapar en digital portfolio du möter näringslivet i form av gästföreläsare, handledare och mentorer under hela programmet du har möjlighet till en praktiktermin, där du kan prova på yrkeslivet under 5

6 guidning och kontakt med handledare från högskolan om du inte gör praktik, kan du på denna termin välja kurser utifrån ditt eget intresse och tankar kring karriärinriktning som t.ex. fördjupning inom film, konstnärlig gestaltning, karaktärsanimering etc Internationellt utbyte under dina högskolestudier Under din tid på programmet kommer du att läsa en del engelsk kurslitteratur och kanske också ha utländska gästföreläsare någon gång. Internationella utblickar och internationella kontakter är självklara inslag i all högre utbildning och självklart berör det också den bransch du valt att utbilda dig inom. Högskolan Väst försöker också på olika sätt uppmuntra och stödja våra studenter att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Antingen läser du då kurser som man kan få räkna in i sin svenska examen eller också läser du helt andra kurser och förlänger din utbildningstid med kanske en termin, i gengäld får du nya intressanta impulser, bygger ett internationellt nätverk och har en viktig merit att skriva in i ditt CV. Om du skulle vilja läsa utomlands så finns det goda möjligheter till detta. Vi har avtal om studentutbyten med ett stort antal länder i Europa men också utanför Europa som Kina, USA, Australien, Sydafrika m.m. Som stöd för dig som vill åka ut finns International Office centralt på högskolan, men också en internationell koordinator på varje institution. På din institution är det Gunnar Peterson och han hjälper dig gärna med olika frågor och hjälp inför utlandsstudierna. Kontaktuppgifter: Plan 3, I-huset träffas minst två gånger per termin för att diskutera och besluta kring frågor som rör programmet. Som student har du också möjlighet att vara med i institutionens strategiska ledningsoch utvecklingsgrupp, SLUG. SLUG består av prefekt, bitr.prefekt, avdelningsledare, 6 lärarrepresentanter samt studentrepresentanter. Studentkåren utser minst två studentrepresentanter. I SLUG behandlas långsiktiga och strategiska frågor kopplat till utbildning och forskning. Att ha deltagit i SLUG är en merit när du senare söker arbete. Det finns också andra former för studentinflytande där du kan vara med och påverka det som rör frågor om din och andras studietid. Vill du vara med och påverka din utbildning prata med din lärare och studentkåren. Läs mer om studentkåren längre ner. Kursvärderingar Vi vill ha dina synpunkter på kurserna! Det hjälper oss att utveckla och förbättra dem. Kursvärdering sker via webben. Plagiat eller fusk Alla skriftliga dokument som du som student producerar på en högskola eller ett universitet är akademiskt skrivande. Akademiskt skrivande är fyllt av regler som ovana författare ofta inte vet hur de ska följa. En kunskap om dessa regler är emellertid viktig; ovarsamma misstag kan leda till anklagelser för plagiering eller omedveten användning av någon annans arbete eller idéer. En anklagelse för plagiering kan få allvarliga konsekvenser, inklusive avstängning från lärosätet. Försäkra dig om att du är informerad och att du följer regelverket i denna fråga. Mer information finns på Studentportalen. Kolla även vilka regler som gäller för upphovsrätt på bibliotekets hemsida. Var med och påverka din utbildning! En viktig del i den studieadministrativa strukturen på programmet är programrådet. Rådet består av anställda lärare, varav en är ordförande, och studenter. Programrådet Webb- och IT-stöd Webbplatsen med underliggande webbsystem ger dig information som rör dina studier, kontaktuppgifter, aktuella meddelanden med mera. Studentportalen är 6

7 till för dig som studerar vid Högskolan Väst ta för vana att besöka den dagligen så att du inte missar något! Många av de verktyg du använder som student finns tillgängliga via webben så att du kan sitta hemma och komma åt den information du behöver. Från studentportalen kan du t.ex. läsa din e-post, se dina studieresultat och prenumerera på kursinformation från lärplattformen DisCo. DisCo är en så kallad interaktiv webbbaserad plattform där du kan hitta en sida till varje kurs, där finns information, schema, kursplaner, litteraturlistor, examinationsinformation, länkar etc. För att ta del av materialet på kursens DisCo-sida behöver du prenumerera på den. Observera att prenumeration på en kurs INTE är samma sak som att registrera sig på kursen. Adressen till DisCo är: Har du problem med högskolans datorer, skrivare eller med något av webbverktygen ska du kontakta Servicedesk. Servicedesk bemannas av personal från IT-avdelningen som ser till att du snabbt får hjälp av rätt person inom högskolan. Kontaktuppgifter: , Plan 3, D-huset Bibliotek Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal, men även allmänheten är välkommen. Förutom böcker och tidskrifter inom högskolans olika ämnesområden finns uppslagsböcker, lexikon, offentligt tryck, statistiksamlingar m.m. Om det du söker inte finns på högskolans bibliotek hjälper bibliotekspersonalen dig att låna hem det från något annat bibliotek, s.k fjärrlån. Studentcentrum Studentcentrum är beläget på plan 2 i G- huset (rakt ovanför huvudreceptionen). Här hittar du: studentreception med tentamensutlämning studie- och karriärvägledning samordnare för studenter med funktionshinder psykolog internationella kontoret (International Office) antagningshandläggare examenshandläggare Kontaktuppgifter finns på Studentportalen. Studievägledare Studievägledarna på Högskolan Väst finns till din hjälp före, under och efter dina högskolestudier. Studievägledningen erbjuder även föreläsningar i studieteknik, CV-skrivning och Våga Tala teknik. Hos institutionens vägledare kan du bl.a. få hjälp med: samtal kring din studiesituation ansökan om studieuppehåll kursval studentstöd vid funktionshinder upprättande av individuell studieplan ett ev. avbrott på programmet Studievägledaren som arbetar med detta program heter Malin Nordin. Kontaktuppgifter: Plan 2, G-huset Utbildningsadministratörer Förutom Studentcentrum ger även utbildningsadministratörerna service, bland annat med registrering och betygsrapportering. Om du av någon anledning vill göra avbrott på en kurs är det viktigt att du meddelar din utbildningsadministratör, annars kan det bli problem med t.ex CSN. Utbildningsadministratörerna sitter i anslutning till respektive institution. Utbildningsadministratören som arbetar med detta program heter Susanne Rath. 7

8 Kontaktuppgifter: Plan 3, I-huset Personal Under Sök personal på Studentportalen kan du söka efter den personal du kan tänkas behöva kontakta. Studentkåren Studentkåren vid Högskolan Väst, SHV, arbetar med utbildningsbevakning och studiesociala frågor såsom studentbostäder och studenthälsa. Dessutom finns det studenter som arbetar ideellt med att arrangera fester och aktiviteter i sann studieanda. Beroende på vem du är och vad du vill finns alltid något du kan engagera dig i hos studentkåren. Kanske vill du jobba som fadder för någon av våra utbytesstudenter, som bartender i studentkårens pub eller något annat som rör studierna och din studietid? Du hittar också information kring hälsofrågor på studentkårens webbplats. Läs mer om Studentkåren på eller ring Studenthälsa Studentkåren och högskolan samarbetar för att du ska få bra hjälp, stöd och råd kring din hälsa i olika situationer. Detta gäller såväl för dig som studerar i Trollhättan eller nätbaserat. Mer information finns på Studentportalen. Studentambassadör En studentambassadör är en student som marknadsför och företräder Högskolan Väst, till exempel genom att: åka på besök till gymnasieskolor stå i monter på mässor stå vid ett bord i skolkorridorer hålla kortare presentationer om Högskolan Väst och din utbildning Tillsammans med andra studentambassadörer berättar ni om hur det är att läsa på högskola, ert studentliv och framtiden! Läs mer på 8

9 Preliminärt ligger kurserna på programmet i denna ordning SG3DV-H12 3D-animation och visualisering, 180 hp SG3DV-H12 HT12 VT13 H12/V Kurskod Introduktion till digital grafik 7,5 hp 3D-projekt I, projektmetodik 7,5 hp DPP102 3D-projekt I, konstnärligt perspektiv 7,5 hp DPP101 IDA101 Den animerade bildens historia 7,5 hp DBH100 Ljud och rörlig bildproduktion 7,5 hp LRA100 3D-grafik 7,5 hp TDB101 Visuell kommunikation 7,5 hp VKG100 3D-modellering & visualisering 7,5 hp TDG100 SG3DV-H12 HT13 VT14 H13/V Kurskod Digital berättarteknik 7,5 hp 3D-projekt II, designmetodik 7,5 hp DPR200 Karaktärsanimation 7,5 hp KAN400 DBA101 Digitala karaktärer 7,5 hp DIG200 Visuell gestaltning 7,5 hp VIG200 Entreprenörsskap inom medieproduktion 7,5 hp EIM100 Kognition och interaktion 7,5 hp KIB101 Efterproduktion 7,5 hp EPB101 SG3DV-H12 HT14 VT15 H14/V Kurskod Dynamiska simuleringar och partikelsystem 7,5 hp Forskningsmetodik för medieproduktion 7,5 hp FMC600 Examensarbete i medieinformatik 15 hp EXC509 DSP200 3D-projekt II, konstnärligt perspektiv 7,5 hp DPK200 Verksamhetsförlagd utbildning inom medieproduktion I 15 hp VMB301 Webbdesign 15 hp WDA101 Visuella effekter 7,5 hp MGR400 Vektorgrafik och animation 7,5 hp VAA100 Video- och filmprojekt 7,5 hp VFA103 Designteori i medieinformatik 7,5 hp DTC101

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

Överenskommelse gällande verksamhetsförlagd utbildning för digitala media programmet på högskolan Väst

Överenskommelse gällande verksamhetsförlagd utbildning för digitala media programmet på högskolan Väst 1(5) Datum 2016-08-24 Överenskommelse gällande verksamhetsförlagd utbildning för digitala media programmet på högskolan Väst Dokumentet beskriver verksamhetsförlagd utbildning på Högskolan Väst: bakgrund,

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet 7/A7).

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet 7/A7). Dnr: 2017/1737 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Interaktiva medier och webbteknologier, 180 högskolepoäng Interactive Media and Web Technologies, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad ,

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad , Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Grafisk design och Illustration Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18,

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03. Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligtt kandidatprogram i Textil Kläder - Formgivning Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1TKF Curriculum BFA Programme inn Textile Garment - Design

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Keramik och glas Fastställd av KU-nämnden 2007-07-01. Reviderad i UN 090908. Revidering fastställd av KUnämnden 2009-11-25. Gäller fr o m HT10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot avancerad produktdesign

Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot avancerad produktdesign Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr 514-926-07 Datum 2012-03-05 Sid 1 (6) Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Ädellab/Metallformgivning Beslutad av Prefekt 2010-09-23 Fastställd i KU-nämnden 2010-10-06 Reviderad av KU-nämnden 2014-03-12. Gäller fr o m HT 2011 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia 1 (7) Programkod: Programmets benämning: SGWOM. Webb och Multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia 1 (7) Programkod: Programmets benämning: SGWOM. Webb och Multimedia Study Programme in Web and Multimedia 1 (7) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: Programmets benämning: SGWOM Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå:

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, Blekinge tekniska högskola

Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, Blekinge tekniska högskola Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, Blekinge tekniska högskola Utbildningsplan för Medieteknik med inriktning mot interaktiva system, 180 högskolepoäng (Media Technology with Emphasis

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot interaktionsdesign

Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot interaktionsdesign Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr 514-927-07 Datum 2012-03-05 Sid 1 (6) Masterprogrammet i industridesign med inriktning mot

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Kandidatprogram i interaktiva digitala medier, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Interactive Digital Media, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Kandidatprogram i interaktiva digitala medier, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Interactive Digital Media, 180 ECTS Credits Dnr: 1014/2006-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Kandidatprogram i interaktiva digitala medier, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Interactive Digital

Läs mer

Industridesign, 180 hp

Industridesign, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Industridesign, 180 hp Industrial design Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TIDEG Grundnivå 2007/116 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Dramapedagogprogrammet i samarbete med Västerbergs Folkhögskola

Dramapedagogprogrammet i samarbete med Västerbergs Folkhögskola HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DRAMAPEDAGOGPROGRAMMET Programkod: HGDRK Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Dramapedagogprogrammet i samarbete med Västerbergs Folkhögskola

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Med inriktning: Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan. Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik

Utbildningsplan. Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Dnr: 2010/2289 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Sociala medier och webbteknologier, masterprogram, 120 högskolepoäng Social

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Webb och Multimedia

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Webb och Multimedia 1 (7) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: Programmets benämning: SGWOM Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå:

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Humanistiskt samhällsprogram

Humanistiskt samhällsprogram UMEÅ UNIVERSITET Humanistiska fakulteten UTBILDNINGSPLAN Humanistiskt samhällsprogram Arts and Social Sciences Programme 1. Basdata Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Möbelde esign inriktning trä Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1MDT Curriculum BFA Programme in Wood-oriented Furniture Design

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för samhällsvetenskap

Utbildningsplan. Fakulteten för samhällsvetenskap Dnr: 2017/4772 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för samhällsvetenskap Internationella relationer, masterprogram, 120 högskolepoäng International Affairs, Master Programme, 120 credits Nivå Avancerad

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Programbeskrivning Programmet vänder sig till studerande som vill arbeta inom förskolans verksamhet. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda

Läs mer

Programmet för kulturjournalistik, 120 hp

Programmet för kulturjournalistik, 120 hp Programmet för kulturjournalistik, 120 hp BA in Cultural Journalism, 120 ects 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Filosofie kandidatexamen i journalistik med inriktning mot kulturjournalistik

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1)

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursrapport Animering och multimedia för webben WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursansvarig Daniel Birgersson och Jan Buse Medverkande Daniel Birgersson, Stefan Nilsson,

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Introduktion till industridesign Introduction to Industrial Design 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4112-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(5) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Gäller studenter antagna fr.o.m. höstterminen 2014.

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Gäller studenter antagna fr.o.m. höstterminen 2014. Utbildningsplan Masterprogrammet i design Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete 131211. Gäller studenter antagna fr.o.m. höstterminen 2014. 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori:

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 1999-12-02.

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Berätta gärna mer Om undervisningen. Vad händer på programmet? Är undervisningen kopplad till forskningen. Är lärarna forskare? Hur kommer det musikaliska

Läs mer

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet,

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 18hp Verksamhetsberättelse Programbeskrivning Statistikerprogrammet är ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot statistik.

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2012-05-30, reviderad 2015-04-22.

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2012-05-30, reviderad 2015-04-22. Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2012-05-30, reviderad 2015-04-22.

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-527/2009. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-527/2009. Sida 1 (7) AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-527/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERINGS- OCH DATASPELSTEKNIK, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Games Technology,

Läs mer